Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter"

Transkript

1 Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Gunvi Haggren Verdandi Karin Alexanderson Dalarnas forskningsråd

2 Bakgrund Överenskommelse Verdandi SKL Försöksverksamhet i två kommuner Utveckla användbara arbetsmetoder för brukarstyrd revision av socialtjänstens insatser mot missbruk som är så enkla att de kan användas brett och med begränsade resurser 2

3 Brukarrevision Är en granskning av verksamhet som ger vård, stöd eller service till människor utformad och genomförd av brukare eller närstående med egna erfarenheter av likartad verksamhet (Verdandis definition i avtalet med DFR). 3

4 Syftet med brukarrevision Ett sätt att öka brukarinflytandet Ta till vara brukarnas erfarenheter, och se deras expertis Ökad kvalitet i vårdinsatserna Utveckla, pröva modeller/arbetsformer för brukarrevision 4

5 Evidensbaserad praktik 5

6 Är allt brukarrevision? Minsta gemensamma nämnaren -brukarna tillfrågas Brukarorienterad Brukarstyrd Brukarägd 6

7 Former av deltagande på olika nivåer och grader Brukarråd, patientnämnd kan ge infl. på strukturnivå Brukarrevision, enkäter, fokusgrupper kan ge infl. på verksamhetsnivå Infl. över den egna processen på individnivå Deltagande Inflytande Dialog Konsultation Information 7

8 Brukare /användare Brukare är inte en benämning på en person utan en roll man får i en viss situation i relation till en viss verksamhet. 8

9 Brukarrevisorer Rekrytering av revisorer med egna erfarenheter Nominering från andra organisationer eller egen rekrytering Borlänge: Verdandi, IOGT-NTO, Länkarna Sundsvall: rekrytering genom Verdandi 9

10 Utbildningen Dalarnas forskningsråd och FoU Västernorrland Tre utbildningsdagar (halva dgr) + två handledningstillfällen, föregås av ½dags verksamhetspresentation 10

11 Utbildningens innehåll Dag 1: Lagar, förordningar, riktlinjer som styr socialtjänstens verksamhet Identifiering av vad som är kvalitativt god verksamhet ur brukarnas synvinkel Dag 2: Enkätmetodik Dag 3: Genomgång av enkätfrågorna Metoder för sammanställning Innehåll och disponering av rapport Databearbetning/analysstöd; 11

12 God missbrukarvård ur brukarperspektiv Helhetssyn på människan Se anhöriga som resurs och ge stöd till dem Understödja egen kraft och motivation Gott och respektfullt bemötande Få hjälp snabbt Grundlig utredning Tillgång till avgiftning Behandlingsplan Delaktighet Allsidig och bra kompetens hos personalen Eftervård 12

13 Praktiska förberedelser för revisionen Informationsutbyte med aktuell verksamhet Ök om plats och tid för revisionen Hur nå de flesta? Tidpunkt, lokal, former? Utformande av enkätfrågor, enkät Skriftlig information i form av affisch och följebrev till enkäten 13

14 Viktigt att tänka på vid genomförandet Anonymitet Möjlighet till stöd Information motivation det är viktigt att vi hjälps åt för att förbättra vården för oss Användarvänlig layout Bortfall numrerade enkäter men målet att nå alla 14

15 Genomförandet av brukarrevision i Borlänge och Sundsvall Missbrukarvården missbruksenheten i Borlänge och Sundsvalls behandlingscentrum 2 veckor på varje ställe ht 2010 Schemaläggning, två revisorer per tillfälle 7 revisorer per ort + projektledare Verdandi Kaffe och godis 15

16 Resultatet av enkäten i stora drag - Borlänge 61 svar Osäkerhet om totala antalet besökare Många obesvarade frågor (internt bortfall) Övervägande positiva svar Förvånande många yngre besökare Behandlingsplan saknas i många fall Medicinsk kompetens saknas 16

17 Resultatet av enkäten i stora drag - Sundsvall 100 % svarsfrekvens Övervägande positiva svar - bemötande - tilltro till insatsen Förbättringspotential kontaktmöjligheter delaktighet/valmöjlighet Bidragit till förändringar 17

18 Uppföljning/återföring Återrapportering till kommunens personal och ledning Brukarna Socialnämnden Ny revision ht

19 Fallgropar/att tänka på Frågor tolkats olika, otydlighet För många frågor Undvik följdfrågor Undvik flera målgrupper samtidigt Fysiska och lokalmässiga förutsättningar krävs Layouten viktig för svarsfrekvensen Bortfall i relation till målgrupp Planera för sammanställning och analys av resultat Risk att Fou-arbetaren/forskaren tar över Brukare eller användare eller? Mäter en ögonblicksbild brukarna i process 19

20 Vad har brukarrevisionerna lett till ur Verdandis perspektiv Fått kunskap om hur missbrukarvården fungerar utifrån ett brukarperspektiv Sett förbättringsområden Möjlighet att påverka Förbättrat dialogen på flera nivåer Personlig utveckling för revisorerna deras kunskaper värdesätts Intressant och roligt Givande samarbete FoU/Verdandi 20

21 Har detta stärkt brukarinflytandet? Dialog förändring - inflytande Den enskilde fått möjlighet påverka Brukarorganisationerna fått förstärkt inflytande Utökad kontakt mellan brukarorganisationer En modell på väg att ta form, inkl modell för databearbetning och redovisning Ny revision ht 2011 för att se vad som skett i verksamheterna vissa förändringar redan åtgärdats 21

22 Slutsatser Det har skapat en grund för samverkan mellan kommunen, FoU-enheterna och frivilligorganisationerna. Brukarnas (människor med missbruks- och beroendeproblematik) erfarenheter behövs för att öka kvaliteten i vården. Brukarna själva blir stärkta av att deras erfarenheter tas tillvara. Det finns en del problem på vägen att lösa. Återstår att se eventuell inverkan på verksamheterna 22

23 Gunvi Haggren Verdandi Slakthusgatan JOHANNESHOV Tel +46 (0) vx +46 (0) dir Karin Alexanderson Dalarnas forskningsråd Myntgatan Falun Tel

Rapport brukarstyrd brukarrevision

Rapport brukarstyrd brukarrevision Rapport brukarstyrd brukarrevision PIVA Varberg 2012 den 26 november 2012 Skriven av: Jan Nyman och Therese Lind Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRBEREDELSE... 3 SYFTET... 4 PROJEKTLEDNING... 4 REVISORER...

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Granskning av attityderna till och erfarenheten av två boenden i stadsdelen Lundby, Göteborgs Stad Filippa Ahlberg Gagnér/NSPHiG Andrea Liljenbrunn/NSPHiG

Läs mer

METODHANDBOK för BRUKARREVISION

METODHANDBOK för BRUKARREVISION METODHANDBOK för BRUKARREVISION Så här gör du - steg för steg NSPHiG- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 1 Innehåll Förord 3 Brukarrevision Vad är det? 4 Några grundprinciper 4 Tillvägagångssätt,

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff Brukarrevision Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling Rapport färdigställd våren 2014 Foto: Leo Pastuhoff Sammanfattning Vi var 5 revisorer som november och december 2013

Läs mer

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Brukarrevision VIVA 2014 Ett steg i taget Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Sammanfattning av brukarrevisionen på Viva 2014 Vi var 4 revisorer som 2014 intervjuade brukare, anhöriga och personal

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Brukarrevision av Hornö LVM-hem

Brukarrevision av Hornö LVM-hem Brukarrevision av Förord är först ut inom SiS med att genomföra en brukarrevision. Den rapport du håller i handen är alltså den första i sitt slag inom myndigheten. En brukarrevision utförs av brukare

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Granskning av attityderna till och erfarenheten av boendet Aniara i stadsdelen Östra Göteborg, Göteborgs Stad Elin Björsell, NSPHiG Andrea

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Författare: Christina Norman Sofia Vilén Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Vi vill tacka: Henrik Ehrlington, (Brukarstödscentrum samt Brukarrevisionens arbetsutskott) Lena Johansson-G, (kvalitetssamordnare,

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef

Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef Nationell konferens för politiker och chefstjänstemän i Stockholm 17 18 november 2010 Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef 900 000 riskkonsumenter 2010.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Stöd till anhöriga - delrapport 2

Stöd till anhöriga - delrapport 2 Stöd till anhöriga - delrapport 2 KARTLÄGGNING AV STÖD ET TILL ANHÖRIGA INOM SOCIALTJÄNSTENS OMRÅDE I SKARA KOMMUN 2012 M E D DELANDE 2013:3 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D FoU Förord Nu har det gått snart

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer