B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0"

Transkript

1 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november 2010, i samarbete med SIKTA in till Dialogcafé på Chokladfabriken i Malmö. Dagens tema löd: Hur kan vi - brukare och organisationer - på bästa sätt ta vara på varandras erfarenheter, kompetenser och kunskaper? Vi träffades för att inleda diskussioner om hur verksamheter inom missbruks- och beroendevården i Skåne ska få tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns inom brukarorganisationer och hos enskilda brukare. Vi ska tillsammans försöka hitta framkomliga vägar för brukare att kunna påverka vården både på individ- och systemnivå. Det är en fråga som visat sig innebära praktiska svårigheter av olika art varför vi behöver börja bygga broar för kommunikation och erfarenhetsutbyte. Ett fyrtiotal personer medverkade. Skaran bestod av representanter från brukarorganisationer, studenter, privata vårdsektorn samt tjänstemän från kommuner och Region Skåne. Även staten i form av arbetsförmedlingen var representerade. Diskussionerna utspelades vid sju olika bord och tre diskussionsteman var förberedda (flera bord kunde ha samma tema): Vad är brukarinflytande? Hur organiserar vi brukarinflytande? Vad kan brukare ha inflytande över? Det var med stort engagemang och positiv anda man tog sig an respektive tema. Det rådde enighet om att möjligheterna till att öka graden av brukarinflytande på både individuell och strukturell nivå är många. Det växte fram exempel på hur man skulle kunna organisera brukarinflytande inom bland annat upphandling av vårdgivare, klagomåls- och avvikelsehantering, verksamhetsplanering och diverse andra områden. Vi fick en kreativ dag som väckte reflektioner och frågeställningar, såsom: Är det en förutsättning för att organisera brukarinflytande att man - innan organiseringen 1 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende bildades i oktober 2009 och är öppet för de föreningar och organisationer som driver frågor som direkt eller indirekt berör beroende eller missbruksproblematik. Region Skåne, Koncernkontoret, Malmö, Organisationsnummer: Kommunförbundet Skåne, Box 53, Lund. Organisationsnummer: Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Webb:

2 börjar - tillsammans (brukare och verksamheter) definierar vad brukarinflytande är? Vad betyder det för oss, här och nu? Vad är skillnaden mellan att ha inflytande och att bestämma? Ska man välja ut en fråga att börja jobba med? Eller ska man ge sig på alla frågor samtidigt? Dagen var uppdelad i fyra pass där man mellan passen hade möjlighet att byta bord (och därmed tema). Varje bord hade en bordsvärd som satt kvar vid bordet under samtliga pass. Mot slutet av dagen fick bordsvärdarna ge en kort genomgång av vad som diskuterats vid respektive bord. Vad är brukarinflytande? Att öka brukarens möjlighet att samverka med olika inblandade instanser. Brukarinflytande som ett fackförbund som företräder den enskilde brukaren. Brukaren ska ha större möjlighet att påverka sin situation och den form av behandling och rehabilitering som fungerar för just honom/henne. Inflytande i beslutsprocessen på Kommunnivå, t ex hur ser vård på hemmaplan ut i vår kommun Ta tillvara på varandras kunskaper/olika kulturer Samarbete mellan olika brukarorganisationer/kommuner, sjukvård Behövs politisk styrning vilka detaljer Bollplank under hela beslutsprocessen Dialog kunskapsutbyte Rätt att påverka sin egen situation, t ex kontaktperson Rätten till ombud Titta utåt Danmark, Holland, andra städer, Storbritannien

3 Med i beslutsprocesser, kvalitetssäkring Klagomålshantering måste kopplas till konkreta åtgärder Samordnare, anställd i det regionala brukarrådet och i varje kommun FACKFÖRBUND Komplext, behöver tydliggöras, konkretiseras Individnivå; min egen vård, bemötas på ett värdigt sätt, delaktighet, medbestämmande, valmöjlighet, utforska varje individs önskemål Verksamhetsnivå; utbud, uppföljning, återkoppling Strukturell nivå; för att förbättra för framtida brukare, få likvärdig vård Dialog; lyhördhet, lyssna till individen, fånga nyanserna, ta vara på brukarnas resurser, respekt för varandras perspektiv, finna konsensus, kan ej bli eniga i allt Engagemang behövs Inga snabba processer tålamod Mätmetod vore bra, t ex smileys Klargöra förutsättningarna, förväntningarna Vem företräder brukarna; föreningar, enskilda Behov av generell överenskommelse som klargör ramarna för brukarinflytandet (lagar, budget), hitta minsta gemensamma nämnare, undvika svek, hitta specifika frågor Forum för återkoppling, handling, ej bara ord Hur organiserar vi brukarinflytande? Förutsättningarna/spelreglerna är klara för alla, t ex vad man kan ha inflytande över, arvode m.m. Budgetar för det! Ta tillvara brukarerfarenhet i verksamheter

4 Viktigt att vi respekterar varandra Planera brukarinflytande ur ett långsiktigt perspektiv undvika dagfjäril Återkoppla och systematisera enkäter och erfarenheskunskap som kommit/kommer in Tillvarata olika kompetenser Hitta kunniga drivande personer Bekräfta kränkthet Motverka byråkratisering Motivera byråkratisering Stadens alkohol- och drogpolicy ska innehålla brukarinflytandepunkt Avsätta medel (ekonomiska) Brukarrepresentation i politiska nämnder Brukarna jobbar ihop sig, hitta gemensamma frågor att driva Använda Region Skånes regionala Brukarråd psykiatri Brukarrepresentant i SIKTA:s arbetsgrupp Inkludera även icke-organiserade brukare Underlätta synpunktshantering, som följs upp med åtgärder Brukarombudsman i stadshuset, med i planering tidigt Vad kan brukare ha inflytande över? Anstaltsvård Upphandling Mäta efterfrågan uppföljning Utbildning Klagomålshantering Tillgänglighet

5 Sin egen vård utredning Anhörigas vård utredning Vilka krav kan vi ställa på varandra Organiserade brukarråd behövs Vårdtid individuella behov Politik, beslut Drogpolicy Våga göra misstag Börja prata makt Lagstifta brukarinflytande Hur får vi med alla kommuner? Kräva Ta fram instrument för att mäta brukarinflytande Hemsida för regionala brukarråd Kvalitetsmärkning Avsätta pengar (%) i socialförvaltningens budget Investering skapar förväntning Debattera kommunens beslut, synliggöra sig, komma med egna förslag Vad vill vi vara med i Utbilda den enskilda tjänstemannen Brukarna informerar kommunen Dialog med kommuner

6 Öppet bord! Respekt - bemötande Vad beror det på? - maktskillnad - tidsbrist - tillitsskada Vad kan man göra åt det? - visa intresse - prioritera beroendevården Hur hittar vi bort från misstro? Hur starta brukarråd? Hur undvika att det blir en PR-kuliss? Börja inte med ett färdigt paket

7 Tydligt med förväntningar Gemensamma mål Gemensam lokal för föreningar Hitta den gemensamma nämnaren vilka frågor kan vi driva gemensamt Fokusera på det positiva

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa i Kalmar län 2014-08-28 Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer