Vägen till närmare kunddialog med SMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till närmare kunddialog med SMS"

Transkript

1 Vägen till närmare kunddialog med SMS Hur meddelandetjänster förbättrar upplevelsen genom hela kundresan Ett white paper från LEKAB

2 BYGG KUNDRELATIONER I MOBILEN Idag är värdet av nära och personaliserade kundrelationer en självklarhet för framgångsrika konsumentföretag. Tiden då ett centralt styrt varumärkesarbete och bred massmarknadsföring räckte för att attrahera nya kunder är förbi. Istället har transparens, två-vägskommunikation och en nära kunddialog blivit grunden för att lyckas med att rekrytera nya kunder och behålla dem över tiden. Det är genom en kundanpassad dialog företaget ökar sina chanser till lojala kunder och i slutändan mer försäljning och bättre affärer. Med behovet av en närmare och alltmer personaliserad kunddialog ökar intresset för digital kommunikation. Mer flexibilitet, med större möjlighet att skräddarsy och rikta erbjudanden, och förbättrade möjligheter att följa upp resultatet, har gjort de digitala kanalerna till vinnare.. Digitala och sociala marknadsföringskanaler, med bredden av egna, köpta och förtjänade kommunikationsvägar, väger allt tyngre i mediemixen. Mobilen är vår ständiga följeslagare I den digitala kommunikationsmixen har mobilen en unik position. Alla konsumenter har en mobiltelefon och bär den oftast med sig, var de än rör sig. Hemma, på väg till jobbet, på jobbet och på fritiden. För många av oss är det första vi gör när vi vaknar att sträcka oss efter mobilen. Efter att vi stängt av alarmet uppdaterar vi oss på vad som hänt medan vi sov genom att kolla mail, sociala medier och surfa på internet direkt i mobilen. 2 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

3 Genom den ständiga följeslagaren mobilen når marknadsförare, affärsutvecklare och lojalitetsansvariga idag inte bara ut till marknaden utan hela vägen fram till den individuella konsumenten. Det är få som ifrågasätter mobilens nyckelroll i det konsumentinriktade företagets multikanalstrategi, som en bro mellan den fysiska och den digitala världen. Glädjande nog är dagens konsumenter också i allt högre grad redo att mobilisera och förenkla dagliga göromål med hjälp av sin mobil. Mobilen används i allt högre grad för att hämta in information inför ett köp, för att hantera betalningar och som ett medium för allt från biljetter och rabattkuponger till medlemskort. Vilka är då hindren för att mobilen ska användas i ännu större omfattning framöver? Studier visar hur den största barriären mot en bredare användning är bristen på förtroende och tillit för hur tjänsterna fungerar mobilt [1]. SMS, en betrodd kommunikationskanal Mer än hälften av alla mobilappar som skapas laddas fortfarande aldrig ner [2]. Av de som laddas ner används dessutom majoriteten bara en gång för att sen plockas bort av användaren igen [3]. Medan mobila tjänster och appar för köp och betalning fortfarande känns nytt och obeprövat för många, är användningen av SMS ett invant sätt att kommunicera. De flesta konsumenter ser SMS som en trygg och tillförlitlig kommunikationskanal. Också för marknadsförare erbjuder SMS en välbeprövad kanal. Rätt använd ger den ett naturligt insteg som sänker tröskeln till att bygga mobila relationer och skapa affärer. För den som vill använda SMS i sin marknadsföring och sitt lojalitetsarbete finns många fördelar. Alla meddelanden når direkt fram till mottagarens mobil, utan inblandning av traditionell postgång eller spamfilter. Att ett SMS i sin grundform bara har 160 tecken, med krav på att formulera korta och koncisa meddelanden, kan vara en utmaning. Samtidigt bidrar de enkla och tydliga texter som blir resultatet förmodligen till att 95% av alla SMS verkligen läses av mottagaren. Den effektiva kommunikationen Fem fördelar med SMS Snabbt Leveransen är ögonblicklig och 95% av alla SMS blir lästa inom fem minuter Enkelt SMS är enkelt eftersom det bara består av text som inte kan vara för lång. Diskret SMS meddelandet kan tas emot (och ibland skickas) utan att mottagaren ägnar det hela sin uppmärksamhet. Billigt Ett SMS kostar bara några ören att skicka. Universellt SMS är en del av den globala mobiltelefonstandarden och finns därför på alla mobiltelefoner världen över. 3 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

4 gör SMS till ett prisvärt och kostnadseffektivt sätt att kommunicera, med bevisat synlig effekt. Till syvende og sidst handlar det som marknadsförare inte om att välja en kommunikationskanal framför den andra. Istället gäller det att möta olika konsumenters behov och önskemål för hur de vill kommunicera med företag och varumärken man valt att ha en relation till. Kort, snabb och enkel SMSkommunikation passar bra in i en aktivitetsfylld och medieintensiv vardag och blir ett naturligt komplement till både epostkommunikation, telefonsamtal och appar i den digitala kommunikationsmixen. 4 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

5 SMS GER STARKARE RELATIONER GENOM HELA KUNDRESAN Så hur kan vi dra nytta av den närhet som mobilen erbjuder, och den snabba, effektiva kommunikation som kommer med SMS, i arbetet med att bygga kundrelationer? SMS har en självklar roll att spela genom hela kundresan.» Tack vare möjligheten att brygga den fysiska världen och traditionella medier med den digitala är SMS ett alltmer uppskattat verktyg för att engagera konsumenter med hjälp av mobilen.» Oavsett om målet är att generera mer spring i den fysiska butiken eller att få konsumenten att göra sitt köp direkt i mobilen kan SMS även användas i arbetet med att rekrytera och konvertera fler kunder.» SMS används också aktivt för att leverera tjänster direkt i mobilen och på andra sätt utveckla den befintliga kundrelationen, med målet att generera återkommande kunder och mer försäljning.» Till sist, mobilen och SMS-tjänster blir allt viktigare verktyg för att bygga långsiktiga relationer med lojala kunder och i bästa fall vinna dem som ambassadörer för varumärket. Engagera nya konsumenter med hjälp av mobilen Dagens konsumenter ser mobilen som ett självklart hjälpmedel i vardagen och för shoppingupplevelsen, inte minst innan själva köpet. Det gör SMS till ett kraftfullt verktyg för den som vill fånga kundens intresse och börja bygga en relation tidigt i köpprocessen. 5 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

6 Fig 1. SMS är ett värdefullt hjälpmedel för att lyfta kunder genom hela kundresan. Marknadsförare använder sig av annonser, utomhusreklam och reklaminslag på TV för att väcka intresset hos sin målgrupp. Konsumenter uppmuntras ta kontakt med företaget via webben eller per telefon, för att köpa eller för att få mer information. Utmaningen är att steget, från att ha uppmärksammat och blivit intresserad av en annons till att ta kontakt, för de flesta konsumenter är relativt stort. Genom att erbjuda möjligheten att SMS:a in ett intresse till ett enkelt kortnummer minskar tröskeln. SMS gör också engagemanget tidsoberoende. Istället för att behöva komma ihåg att ringa in när filmen är slut eller när man satt sig på bussen kan konsumenten direkt signalera sitt intresse för att få veta mer. De marknadsavdelningar som arbetar med svars-sms ser ofta ett kraftigt ökat genomslag för sina kampanjer när TM-resurser kan fokuseras till att nå de individer som verkligen är intresserade. Dagens konsument vill själv kunna bestämma vilken typ av information man vill ta emot och från vem. Permission-based marketing där möjligheten finns att enkelt både opta in och opta ut från dialogen är därför en nyckelfunktion. När konsumenten signalerat sitt intresse finns alla möjligheter att fortsätta dialogen och löpande dela inspiration och riktade erbjudanden direkt i mobilen via SMS. Inkommande SMS sänker tröskeln för konsumenter att ta kontakt, tex för att registrera sig för en tjänst eller för att efterfråga information och vidare kontakt 6 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

7 Konvertera konsumenter till kunder När allt fler företag, oavsett bransch och inriktning, tänker multikanal för att öka sina affärsmöjligheter är mobilen ett viktigt verktyg bland många för att skapa nya kunder. SMS kan användas för att konvertera konsumenter till kunder direkt i mobilen, för att uppmuntra till ett köp i den fysiska eller digitala butiken och för att hjälpa den som arbetar med direktförsäljning att förbättra mötesfrekvensen. SMS förenklar steget för konsumenter att bli riktiga betalande kunder. Direktköp och snabba kvittenser i mobilen Med SMS är det enkelt att låta kunden beställa och köpa tjänster direkt via mobilen. Taxibolag använder SMS för att låta sina kunder boka en körning i mobilen. Samtidigt får företaget en snabb kanal att skicka ut bekräftelser på att bilen är på väg och när den förväntas nå beställaren. Transportföretag såsom bussoch tågbolag använder SMS för att hantera försäljning och distribution av olika typer av biljetter. Parkeringsbolag låter sina kunder betala för en parkering via SMS. I gengäld får bilägaren en bekräftelse på köpet och påminnelser om när parkeringstiden närmar sig sitt slut direkt i mobilen. Gemensamt är att användningen av SMS gör det enklare för konsumenten att köpa, samtidigt som det effektiviserar försäljningen och minskar kostnaderna för leverantören. Mer trafik och snabbare konverteringar i butik Med en SMS-tjänst kopplad till företagets kontaktregister och kampanjsystem kan attraktiva, personaliserade erbjudanden öka butikstrafiken, snabba upp köpbeslut och öka konverteringsgraden. Inom detaljhandeln används SMS för att skicka ut riktade meddelanden som inspirerar till ett besök i den fysiska butiken. På samma sätt uppmuntrar allt fler e-handlare till köp genom att presentera attraktiva erbjudanden per SMS, tillsammans med en direktlänk till den digitala butiken. Bekräfta säljmöten och förbättra mötesprecisionen I branscher med förbokade säljmöten såsom inom bank och finans kan SMS användas för att både bekräfta och påminna om förestående möten. Detsamma gäller för stora delar av 7 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

8 tjänstesektorn, där affären är helt beroende av att kunden dyker upp som planerat, hos allt från bilbesiktningar till hårfrisörer. Genom att länka bokningssystemet till en SMS-tjänst skickas bekräftelser ut till mötesdeltagare och inbokade kunder per automatik direkt vid bokningen. Samma tjänst gör det enkelt att påminna om mötet i god tid innan det ska äga rum. En påminnelse direkt i mobilen är en självklar service som ger värde till mottagaren samtidigt som den minskar risken att möten glöms med förbättrad mötesprecision och lönsamhet som resultat. Utveckla kundrelationen med relevant information En kundrelation slutar inte med köp. Den börjar där. Genom att erbjuda uppdaterad och relevant information via SMS kan vi förstärka kundupplevelsen med förbättrade chanser till nöjda kunder. Orderbekräftelser och leveransbesked hela vägen Alla som erbjuder beställningsvaror i någon form vet att det är vad som händer efter att en order är mottagen som avgör hur kunden upplever affären och vad som blir det bestående intrycket av relationen. Oavsett om du driver ett distanshandelsföretag och erbjuder böcker, elektronikvaror och kläder över nätet eller säljer beställningsvaror såsom glasögon, möbler eller smycken över disk är utmaningen densamma. När allt annat är lika, produkter och priser, blir snabba leveranser och hög leveransprecision ett allt viktigare konkurrensmedel. Genom att integrera en SMS-tjänst till företagets orderhanteringssystem kan den som lagt en order få löpande information om var den beställda produkten befinner sig i flödet. SMS är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att skicka meddelanden med automatik så fort en beställning är mottagen, när produkten har packats och lämnat leverantören, när den närmar sig kunden och när den är redo för avhämtning. Även rena logistikföretag använder med fördel SMS för att löpande informera om sina flöden och avisera mottagaren om när det är dags för leverans. 8 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

9 Relevant och uppdaterad serviceinformation via SMS Mer renodlade tjänsteföretag kan också dra nytta av SMS för att knyta starkare band till sina kunder. Konsumenter som bokat en resa uppskattar uppdaterad reseinformation om hotellbokningar, biljetter och inchecknings- och avgångsinformation. Abonnenter till mobiloperatörer, internetleverantörer och energibolag tar gärna del av uppdaterad driftinformation i mobilen så länge den är personifierad, relevant och levereras i rätt kontext. På samma sätt som snabb och aktuell information vid en flygförsening kan stärka en relation till flygbolaget, snarare än stjälpa den, får den tjänsteleverantör som proaktivt berättar om problem i sitt nät ett mer positivt bemötande från sina kunder. Utmaningen med att bygga starka kundrelationer ligger ofta inte i de problem som kan uppstå i produkt- eller tjänsteleveransen, utan i hur företaget väljer att hantera utmaningarna och bemöta sina kunder. Här ger SMS möjligheten att snabbt uppdatera kring sådant som är både oväntat och oönskat men som likväl inträffat och vad som faktiskt görs för att avhjälpa problemet. Relevant kommunikation genom kundlivscykeln förlänger relationen och ökar den samlade intäkten per kund Påminnelser om det som är viktigt Ett annat sätt att dra nytta av SMS för att utveckla en befintlig kundrelation är att skicka ut information och påminnelser kopplat till olika händelser under kundresan. Korta notifieringar som skickas med SMS, välkomnas ofta av mottagaren som god service. Den som servar bilar tipsar sina kunder om den årliga servicen och om däckbyten inför vinter- och sommarsäsong. Aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn, från tandläkare till, blodcentraler och vaccinationscentraler, upplyser om att det är dags för ett återbesök. Biblioteket påminner om att låneperioden är slut och att det är dags att återlämna böckerna. Det kan också handla om att berätta att en e-faktura ligger för betalningen i internetbanken eller att påminna om att avtalsperioden för ett abonnemang eller prenumeration närmar sig sitt slut. Till och med en betalningspåminnelse via SMS blir till en positiv tjänst som uppskattas av de flesta om den är trevligt formulerad. 9 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

10 Bygg lojalitet och skapa merförsäljning Digitala kundklubbar och flexibla lojalitetsprogram Goda affärer byggs genom långsiktiga relationer. Kundklubbar och lojalitetsprogram är etablerade verktyg för att vårda och utveckla kundrelationer inom detaljhandeln. Idag går allt fler aktörer från att bygga sina program kring fysiska medlemskort och postala utskick till att skapa helt digitala klubbar. Rekryteringen sker smidigt genom att kunden SMS:ar sitt intresse till ett kortnummer redan vid kassan eller hemma, med hjälp av ett kvitto eller en förpackning. Kampanjutskick i brevlådan som ersätts av epostutskick i kombination med riktade SMS-utskick gör kampanjen både grönare och mer kostnadseffektiv. Möjligheten att integrera en SMS-tjänst med företagets CRM-, kampanj- eller affärssystem gör det enkelt att skräddarsy kampanjer till olika segment i kundbasen. På så sätt kan kampanjerbjudanden, eventinbjudningar och inspiration om nya produkter nå hundratusentals befintliga kunder vid ett och samma tillfälle. På samma sätt kan individualiserade erbjudanden såsom lojalitetsrabatter och personifierade erbjudanden riktas till utvalda kunder med exakt precision. Relevanta utskick bidrar både till ökad lojalitet för det egna varumärket och till att driva merförsäljning. Knyt medlemmar närmare med uppdateringar Större medlemsorganisationer som fackförbund, studieförbund och idrottsföreningar har idag också insett fördelarna med att använda SMS i dialogen med sina medlemmar. Precis som för handelns kundklubbar, kan SMS användas för att uppdatera, informera och inspirera om nya tjänster och uppdaterade erbjudanden. SMS gör det möjligt att snabbt nå ut med information om ändrade mötestider eller ge uppdateringar kring hantering av medlemsärenden. Förbättrad kundinsikt med mobila marknadsundersökningar SMS är också en effektiv kanal för att nå både kunder och medlemmar för marknads-undersökningar. Möjligheten finns både att skicka en kundundersökning för att direkt följa upp ett köp eller en servicekontakt och att löpande samla in informat- 10 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

11 ion om kunders önskemål och förväntningar. Ett SMS kan antingen bära hela enkäten eller en länk till ett mer omfattande frågeformulär på nätet. Genom att använda sig av SMSbaserade enkäter för att samla in input förbättrar företaget kunskapen om sina kunders behov och preferenser samtidigt som de fortsätter att bygga relationer. 11 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

12 RÅD SOM HJÄLPER DIG LYCKAS MED SMS I DIN KUNDINTERAKTION Möjligheterna att använda SMS för att utveckla företagets kundrelationer och därigenom affären är näst intill oändliga. Oavsett om målet är att engagera och inspirera potentiella kunder, skapa spring i butiken, sälja mer direkt i mobilen eller bygga långsiktiga relationer med lojala kunder har SMS något att erbjuda. För att integrationen av SMS i mediemixen verkligen ska bära frukt finns det tre områden som är värda att se över inför en implementation. Låt mottagaren välja om de vill ta emot SMS eller inte Konsumentens och marknadens förtroende är A och O för att nå framgång med SMS i kundinteraktionen. Förtroende byggs av relevans, kopplat till preferenser och sammanhang, och informationens tillförlitlighet. Nyckeln är att kommunikation verkligen sker på konsumentens villkor och att mottagaren aktivt accepterat att få information och uppdateringar skickade till sin mobil. Lika självklart som det är att låta konsumenten själv välja om de vill börja ta emot SMS, lika enkelt bör det vara för den som vill avsluta dialogen att avprenumerera sig från en tjänst. Var relevant och spamma inte! SMS är på många sätt en närmare och mer personlig kanal än de övriga digitala kanalerna. Genom mobilen blir det möjligt att kommunicera rakt ner i fickan och handen på kunden. Med det kommer förväntningar på företaget kring hur kanalen används i kunddialogen. För att undvika känslan av spam, överflödig eller bara för mycket information, måste det som skickas hela tiden fortsätta att kännas relevant. Den som vill 12 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

13 lyckas med SMS i arbetet med att attrahera och behålla kunder måste hela tiden måna om att förstå sin målgrupp och avgöra vad som är relevant för dem och när de vill ta emot SMS. Företag som missar detta brukar får betala i form av avprenumerationer som följd. Ha koll på siffrorna I slutändan handlar det om att säkerställa att företagets investeringar i SMS som kanal är lönsamma och ger resultat. Företag som arbetar framgångsrikt med SMS i sin mediemix har därför järnkoll på siffrorna. Dedikerade SMS-kortnummer för respektive kampanj gör det enkelt att följa upp utfallet av inkommande SMS-kampanjer. Att för varje utåtriktad kampanj och typ av utskick följa upp statistiken för avprenumerationer ger direkt feedback på hur relevant det ses av målgruppen. De leveransrapporter som professionella SMS-leverantörer erbjuder ger också möjligheten till löpande uppföljning. En hög andel icke-levererade SMS kan vara ett tecken på störningar i leveranskedjan. Det kan också tyda på dåligt uppdaterade kontaktregister med en hög andel felaktiga mobilnummer, en direkt signal om att det är dags att se över företagets kontaktregister. Möjligheterna att mäta vad som händer i SMS-kanalen är många. Grunden för arbetet läggs redan vid projektets start genom att aktivt tänka igenom vad som är viktigt att mäta för att säkerställa framgång. [1] Ericsson ConsumerLab Mobilizing everyday activities study, Smartphone users 18-49, Berlin, New York, Paris, Shanghai. [2] -for-app, retrieved [3] Mobile Apps: What Consumers Really Need and Want, Compuware Study Report 13 VÄGEN TILL NÄRMARE KUNDDIALOG MED SMS

14 LEKAB Communication Systems 2015 OM LEKAB LEKAB. Vi utvecklar och integrerar intelligenta tjänster för SMS och kommunikation åt företag som vill excellera. Det har vi gjort sedan Under åren har vi hjälpt många av norra Europas mest framstående företag att öka sin effektivitet, säkerhet och tillgänglighet genom bättre kommunikationslösningar. Vi har lyckats så bra eftersom vi vet att det inte bara är tekniken i lösningarna som hjälper våra kunder. Vår djupa expertis i hur kommunikationslösningar effektiviserar affärsprocesser och engagerar kunder är minst lika viktig. Därför får vi också förtroendet att bli partner och rådgivare till våra kunder. Det har lett till att vi idag är ledande på globala SMS-tjänster. För mer om att använda SMS i kunddialogen, besök oss på: Sweden LEKAB Communication Systems Dalagatan Stockholm Tel: Finland LEKAB Communication Systems Teknobulevardi Vantaa Tel:

Så utvecklar försäkringsbranschen. med SMS. Solution Perspective

Så utvecklar försäkringsbranschen. med SMS. Solution Perspective Så utvecklar försäkringsbranschen sina affärer med SMS Solution Perspective Innehållet i detta dokument är en sammanställning av information från olika källor. Innehållet speglar allmänna förutsättningar

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE INBOUND OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE Annica Thorberg 14 OKT #inboundmarketing #nyab2bmafö #linkedinforforetag RÄCK UPP HANDEN OM DU Vill ha MER TRAFIK till företagets

Läs mer

Vi gör inkasso bättre

Vi gör inkasso bättre Vi gör inkasso bättre FINANCIAL SOLUTIONS arvato Financial Solutions Convenience in every transaction 2 Vi vet hur din kund vill bli bemött Inkasso är en viktig del av samhället. Det finns de som inte

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

Relation och Retention e-postmarknadsföring

Relation och Retention e-postmarknadsföring Relation och Retention e-postmarknadsföring Relationen en Utmaning för e-handlare Svårigheten att skapa lojalitet Lärdomar från NES -14 Sthlm + Malmö Prisdumpning sänker både butiker och hela branscher

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Marketing Automation! En lathund!

Marketing Automation! En lathund! Marketing Automation! En lathund! Inledning Kampen om kunder är idag tuffare än någonsin. Tack vare internet har kundens möjligheter a6 skaffa sig kunskap och beslutsunderlag fly6as mer och mer -ll kundens

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Så får du ut det mesta av din merchandise.

Så får du ut det mesta av din merchandise. Så får du ut det mesta av din merchandise. Merchandise i form av profilkläder och andra profilprodukter är inte bara en av de absolut bästa marknadsföringsmetoderna som finns, det skapar även goda kundrelationer

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

Vägen till den digitala myndigheten

Vägen till den digitala myndigheten Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage, Verksamhetsområdeschef Försäkringskassan Juni 2012 Sida 1 Försäkringskassan i korthet Administrerar socialförsäkringen Omfattar > 200 miljarder kr årligen...

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA

E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA E-tool levererar ditt marknadsmaterial så som du vill ha det, när du behöver det! E-TOOL VARFÖR? Ditt varumärke på webben Trycksaker, profilreklam, giveaways och

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Handbok i e-marknadsföring

Handbok i e-marknadsföring Handbok i e-marknadsföring Så här kommer du igång med marknadsföring på internet Kunskap - vägen till lyckad e-marknadsföring förord Marknadsföring på internet lyckas, när budskap är så pass intressanta

Läs mer

Kundens kanal(k)val. HUI Research 2017

Kundens kanal(k)val. HUI Research 2017 Kundens kanal(k)val HUI Research 2017 1 Kundens kanal(k)val hur kan handeln möta kunderna i butik och på nätet? Åsa Wallström & Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet Jenny Hellman, Visit Luleå AB

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com Resenärer & Köpprocessen Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn tradedoubler.com Europeiska resenärer vill välja hotell, flighter och semestrar på sina egna

Läs mer

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång.

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Mitt företagande På mig som företagare ställs det många krav. Den ena kunden önskar en sak och den andra kunden något helt annat. Trender svänger och modet

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten Kundcase Vendelbo Cykler webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten CRM-SYSTEM ÖKADE ÅTER- FÖRSÄLJARENS EFFEKTIVITET OCH KUNDLOJALITETEN Den danska återförsäljaren Vendelbo Cykler fick

Läs mer

Byggtjänsts syn på framtiden och planer

Byggtjänsts syn på framtiden och planer Bilaga 4 Byggtjänsts syn på framtiden och planer Kundkategorisering - Målgruppsinriktning Kundförväntan - Krav på tjänster och lösningar Affärslogik - Betalningsvilja och betalningsmodeller Innehåll -

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Nya intäktskanaler för er e-handel

Nya intäktskanaler för er e-handel Nya intäktskanaler för er e-handel I denna guide diskuterar vi kortfattat hur Billogram hjälper e-handlare bli mer tidseffektiva, kundvänliga samt öka sina intäkter genom att äga hela faktureringsflödet

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

Svensk Internetbanks-Dashboard

Svensk Internetbanks-Dashboard Mapa www.mapa-uk.com contact@mapa-uk.com 1 Svensk Internetbanks-Dashboard Innehåll 1.Introduktion 2.Identifiera er konkurrensmässiga position 3.Håll er uppdaterade kring vad som händer på marknaden 4.Skapa

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Torget Säljer dina produkter!

Torget Säljer dina produkter! Vad gör Torget.se? Torget Säljer dina produkter! Torgets vision och affärsidé Vision: Torget.se ska vara det naturligaste valet för alla svenska konsumenter när de vill ta hjälp av ett medium för att hitta,

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Föreningsmäklare. Läs vidare om hur det går till! Nyckeln till att bli säljarnas förstahandsval

Föreningsmäklare. Läs vidare om hur det går till! Nyckeln till att bli säljarnas förstahandsval Föreningsmäklare Nyckeln till att bli säljarnas förstahandsval Tänk om det vore en självklarhet att man tänkte på dig när det var dags att sälja sin lägenhet? Tänk om du kunde få gå på fler intag och få

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Digital Signage: Effektivare kommunikation Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Mobile View: Den smarta kommunikationsappen PLAYipp Manager Med molnbaserade och användarvänliga PLAYipp

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5 ATT SKAPA INFLYTANDE Från medierelationer till influencer-relationer Mynewsdesk PR Academy Studieguide 2 av 5 VEM ÄR EN INFLUENCER? INFLUENCERS FINNS INOM VARJE UPPTÄNKLIG BRANSCH VAD GÖR DEM SÅ ANVÄNDBARA?

Läs mer