Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning Reviderad VALIDERINGSTOLK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK"

Transkript

1 Projektorganisation & rollbeskrivning valideringstolkutbildning Reviderad VALIDERINGSTOLK

2 Innehållsförteckning Organisationsschema. 3 Projektägare., ansvar, befogenheter Styrgruppen, ansvar, befogenheter, sammansättning Referensgruppen..., ansvar, befogenheter, sammansättning Projektledningsgruppen.., ansvar, befogenheter, sammansättning.., ansvar, befogenheter, sammansättning Projektledare., ansvar, befogenheter

3 Organisationsschema Projektägare Styrgrupp Projektledare Referensgrupp/ Kommunikationsgrupp projektlednings- grupp TTC, HC Folkuniveristetetet,Tibro Utbildning Lernia Utbildningsplan Lärcenter i Falköping Utbildningsplan Andra utförare som utformar utbidlningplaner Andra utförare som utformar utbildningsplaner Till projektet kan anslutas fler utföraregrupper eller delarbetsgrupper om sådant behov uppstår. Projektägare Projektägare för projektet Valideringstolk är Mariestads kommuns tolkförmedling, vars huvudman är Mariestads kommun. Projektägaren är ytterst ansvarig för projektet. Projektägaren ska ha kompetens och förmåga att driva projektet i den riktning som uppdragsgivaren och projektbeskrivningen har angett. - för projektets finansiering - för upprättande av projektplan och organisation - ansvara för informationen kring projektet - för projektets utveckling - Utse representanter i styrgruppen - Utse representanter i referensgruppen - Samarbeta med utförarna - Planera och anordna aktiviteter i projektet

4 Styrgruppen Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att pröva och godkänna de förslag som utarbetats av projektägaren och projektledningsgruppen. Styrgruppen verkar för att projektet drivs effektivt och enligt det som beskrivits i den godkända projektansökan och i tilldelningsbeslutet om projektmedel från Migrationsverket/Länsstyrelsen för Västra Götaland. Styrgruppen består av representanter som har intresse och nytta av att projektet drivs och utvecklas. Styrgruppen verkar för att projektet drivs effektivt, enligt det som beskrivits i den godkända projektansökan, samt i tilldelningsbeslutet om projektmedel från Migrationsverket/Länstyrelsen för Västra Götaland. - Verka för att projektets mål uppnås - Fastställa målen - Följa att resurserna används på rätt sätt - Ta emot rapportering om projektets fortskridande - Reflektera över eventuella avvikelser kring godkänd projektplan och övrig projekthandlingar - Styrgruppen rapporterar till Länsstyrelsen i Västra Götaland - Godkänna styrdokumenten - Ta beslut i projektadministrativa frågor av större vikt - Stödja projektledaren - Tillsätta fler utförare i andra branscher där valideringstolkning kan förekomma - Projektägarens huvudmanna representant: Clas-Göran Crommert, utvecklingsstrateg - Myndigheten för yrkeshögskolan: Anna Kahlson - Tolkservicerådet: Britt Gustavsson, Tolkcentralen Karlstad - SAM projektet (Samverkan för arbete och mångfald i Skaraborg): Catarina Carlehed - Meritea: Kerstin Odén - Projektledare: Riitta Eklind, Tolkförmedling, Mariestads kommun

5 Referensgruppen I referensgruppen ingår representanter från olika verksamheter och organisationer som är aktiva kring tolkfrågor eller på annat sätt berörda av projektet. Projektledaren kommunicerar mot referensgruppen, referensgruppen värderar den informationen, initierar förändringar och ger idéer kring förbättringar. Förslagen handläggs vid projektledningsgruppens möten. - Ta del av den informationen de får från projektet - Delta i överenskomna aktiviteter - Utvärdera informationen i relation till tolkverksamheten under inlednings-, igångsättnings- och avslutningsfasen. - Vara rådgivande - Stödja projektet - Ge förslag till ändringar och idéer kring förbättringar - Vara med vid utvärderingen av projektet - Länsstyrelsen: Margaretha Johnsson - Tolkrådet, Mariestads kommun: Gabriel Lahdo - Tolkprojektet: Eva Norström/Kristina Gustafsson - Arbetsförmedlingen, avd Integration och etablering, Ingvor Bergman - SKTF tolk, Rosette Aronsson, auktoriserad tolk Projektledningsgruppen Projektledningsgruppen har den operativa rollen i projektets genomförande och utveckling. Projektledningsgruppen består av projektledaren, utförarrepresentanter, intressenter från AF och SAM-projektet. - Medverka i projektplaneringen - Medverka till att projektet drivs enlig planering - a att de planerade utbildningar genomförs - Medverka i uppföljning av projektet - Initiera ändringar och förbättringar kring projektet - Stödja projektledaren - Arbetsförmedlingen: Ingvor Bergman - Folkuniversitetets Hantverskcentrum: James Minard & Barbara Bjering - TTC, Tibro: Tommy Sjöö, Mikael Johansson - Lernia: Karin Lilja, Ulrika Setterberg, Kjell Gullberg - Lärcenter Falköping: Gun Kannius - Projektledare, Tolkförmedling Mariestad: Riitta Eklind Gruppen kan kompletteras med fler aktörer vid behov

6 Utförarna TTC i Tibro och Hantverkarcentrum utbildar tolkar inom sina aktuella yrkesområden, ger dem kännedom om de olika yrken som tolkarna kommer att tolka inom. Utbildningen följer de utbildningsplaner som TTC och HC har tagit fram. Dessa utbildningar är en förstudie på hur tolkutbildning inom Valideringstolkning skulle kunna utformas. Genom att ta tillvara erfarenheterna från dessa två utbildningarna läggs ytterligare utbildningsplaner inom andra yrkesområden. Dessa planer kan sedan användas i andra sammanhang när Valideringstolkutbildning utförs. Lernia utformar utbildningsplan inom industriell plåtberarbetning och Lärcenter i Falköping utformar utbildningsplan inom vård. Framtagning av utbildningsplaner inom ytterligare yrkesområden kommer ske. Utförarna ger även tillgång att fotografera olika processer och verktyg som används inom yrket. Denna information läggs sedan ut på projektets hemsida. En hemsida med information om projektet byggs upp. Hemsidan informerar om projektet, ger råd och tips om tolkanvändning vid valideringstolkning och fungerar som en informationsbank med termer inom olika yrkesområden. Där ges även information om informationskällor för andra yrken. I första hand avser hemsidan att ge stöd, för tolkar och valideringsutförare för att utföra ett bättre valideringssamtal via tolk. Informationen kan naturligtvis användas även av andra. Till exempel personer som är i utbildning inom något av dessa yrkesområden och inte behärskar svenska språket eller som för utbildare i olika sammanhang. - ar för upplägg av utbildningsplaner, ger tillgång att fotografera olika processer, stödjer vid framtagning av terminologi och eventuellt annan information. - ar att utbildningen sker enligt utbildningsplanen (gäller för TTC & HC) - Att initiera ändring i utbildningsplaner om så behövs TTC Utbildning i Tibro, Folkuniversitetets Hantverkscentrum i Tibro, Lernia, Lärcenter i Falköping Projektledare Projektledaren ska leda, samordna och informera om projektet, samt kalla till möten och träffar. Projektledaren ska delta i projektarbetet på samma villkor som övriga i projektledningsgruppen i projektarbetet. Projektledaren företräder projektägarens huvudman i ekonomiska ärenden och ansvarar för att projektmedlen används på ett ändamålsenligt sätt

7 - ar för att projektet drivs och genomförs enligt fastställda planer, mål och direktiv. - Planerar, leder, administrerar och följer upp projektarbetet enligt uppdrag från styrgruppen och projektledningsgruppen. - ar för samordningen och kommunikationen med samverkanspartners och intressenter - Delta i möten - Föreslå vid behov ändringar inom ramarna för fastställda direktiv och mål. - Kalla till de olika möten som finns angivna i tids- och aktivitetsplanen

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan

Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan HÖGSKOLAN I BORÅS Projektplan Organisationsutveckling 2013-08-13 Dnr 403-13 Beställargruppen Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan 1 Innehåll 1 Basfakta...3 1.1 Godkännande av projektplan...3

Läs mer

Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b

Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b HÖGSKOLAN I BORÅS Projektplan Organisationsutveckling 2013-10-14 Dnr 403-13 Beställargruppen Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b 1 Innehåll 1 Basfakta...3 1.1 Godkännande av projektplan...3

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. LAG... 2 2. Organisation... 2 2.1. Arbetsutkott (AU)... 2 2.2. Kansliet... 3 3. Handlingar... 4 4. Personalärenden... 4 5. Resor... 4 6. Betalningsrutiner... 4 7. Arvodering styrelsemöten...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer