Projektplan. Britta Andersson IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping."

Transkript

1 Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed Projektdeltagare Götene kommun Britta Andersson Enhetschef IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg Socialchef Mariestads kommun Vara kommun Skara kommun Grästorps kommun Tibro kommun Hjo kommun Skövde kommun Falköpings kommun Arbetsförmedlingen Falköping Elisabeth Olsson Maria Tapper Andersson Pernilla Magnusson Ove Johansson Per Garenius Stein Erik Norderhaug Gustaf Olsson Katarina Andersson Arne Gunnarsson Avd.chef Soc/IFO IFO-chef/IE Avd.chef IFAM Kommunchef Näringslivsch ef Chef IFO Utbildningsch ef Chef KAF Kontorschef Falköping

2 Andra aktörer som projektet samverkar med är: Högskolan i Skövde Skaraborgs kommunalförbund Länsstyrelsen Västra Götaland Branschtolks- projektet Sensus Marly Mattsson Astrid Ottosson Håkan Nilsson Bengt Ericsson Christel Martinsson Margaretha Johnsson Kirsten Brogaard Alexander RiquelmeJohansson Birgitta Guevara Maria Nobel Riitta Eklind Katarina Wallgren Samordnare Uppdragsutbildn. Regionalt Utvecklingscentrum RUC Handledare utvärdering Samordnare FoU Utbildningsfrågor Samordnare Processledare EFIS Processledare PUA SO-ansvarig webutvecklare Chef Tolkförmedlingen Samordnare Samhällsinformation på modersmål Migrationsverket Margareta Johnson Skövde-enheten

3 Målgrupp Primär målgrupp är kommuner, myndigheter, och näringsliv som involveras i nyanländas etableringsprocess. Sekundär målgrupp nyanlända flyktingar, i första hand de som omfattas av etableringsreformen. Finansiering och medfinansiering SAM-projektet finansieras med medel från Migrationsverkets 26-medel motsvarande kr. Medfinansiärer i projektet är de samverkansparter som erbjuder resurser i form av tjänstetid i styr- och arbetsgrupper inom projektet. Denna tid motsvarar kostnad för totalt en årsarbetare, kr. Projektet erhåller även under 2011 ett projektstöd från Skaraborgs kommunalförbund på kr som ska användas till utvärdering av arbetet i fokusområdet Samhällsorientering i samverkan med Högskolan i Skövde. SAMprojektet medfinansierar EFIS-projektet enligt en plan på tre år. Under 2011 innebär det kr. Bakgrund och syfte Genom SAM-projektet ska Integrationsmodellen kunna vidareutvecklas utifrån nya direktiv. Integrationsmodellen skapades 2007 och har som syfte att underlätta för samverkan mellan olika aktörer som involveras i den nyanländes etbleringsprocess. Projektet som är ett resultat av sammanslagning av tre integrationsprojekt har sedan det startade haft olika fokus. Under 2011 pågår arbete inom två olika fokusområden. Det första är att skapa en gemensam plan för Samhällsorientering med alla dess delar. Det andra är att uppgradera Skaraborgs integrationsmodell utifrån etableringsreformen. Här är yrkesinriktad sfi en viktig del. Projektet kan därmed fylla en paraplyfunktion när det gäller att skapa en helhetsbild av de olika utbildningar och insatser som erbjuds nyanlända i Skaraborg. SAM-projektet utvecklade i samverkan med Arbetsförmedlingen under ett utbildningskoncept för tolkar vid validering, Branschtolk. Från och med 2011 är detta ett eget projekt, men de båda projekten ska samverka med varandra. Övriga projekt som SAM ska samverka med är EU-projekten som Länsstyrelsen i Västra Götaland driver, PUA (Projekt Utländska Akademiker) och EFIS. Projektet ska även ta aktiv del i utvecklingsarbetet med den portal som Länsstyrelsen i Västra Götaland utvecklar, Information om Sverige. En vision för projektet formulerades under projektuppstarten, denna motsvarar övergripande mål och syfte för SAM, nämligen Snabbare etablering genom samverkan i Skaraborg.

4 Mål Fokusområde Samhällsorientering En gemensam plan för samhällsorientering för nyanlända i Skaraborg Resurspool med samhällskommunikatörer (rekrytering och utbildning) Ett lokalt anpassat innehåll utifrån 8 teman i förordningen Rätt språk representerade Omfattning och upplägg på utbildningen Lämpligaste samverkansformen Fokusområde Integrationsmodellen En uppdaterad integrationsmodell utifrån etableringsreformen Flödesschema för målgrupperna: vuxna som omfattas av reformen, de som kom innan och andra invandrare En bank med samtliga tillgängliga insatser Likartade överenskommelser mellan Arbetsförmedling och kommunerna i Skaraborg (om det underlättar i samverkan) Nödvändiga forum och nätverk för samverkan Stärkta kontakter med näringslivet Tid 1 sept Tid Aktiviteter Nedan listas aktiviteter kopplade till de olika målen. Under rubriken övrigt listas slutligt några aktiviteter som inte har en direkt självklar koppling till något av målen, men som ska finnas med och genomföras. Det finns också en detaljerad tidsplan som bilaga till projektplanen.

5 Fokusområde Samhällsorientering Skapa en arbetsgrupp med mandat att representera projektet och arbeta utifrån fokusområdets mål samt lägga fram ett förslag på gemensam plan Tid 2011 Benchmarking genom temadagar och studiebesök Besök av Göteborgs stad Besök av Stockholms län 4 mars 27 april Studiebesök Stockholm eller Malmö ang. Hälsokommunikatörer Dialog med Sensus och Högskolan i Skövde ang. utbildning för samhällskommunikatörer: Seminarieserie Ht 2011 Deltagande i Länsstyrelsens nätverk 16 mars 13 april Temadag i Göteborg 27 maj Kartläggning av behov i kommunerna (antal, språk etc) feb-april Kontakt med Länsstyrelsen ang deltagarmaterial och handledarmaterial kopplat till Information om Sverige löpande Presentation av förslag gemensam plan efter 1 sept Undersöka bästa samverkansform beslut i kommunerna? Fokusområde Integrationsmodellen Skapa en arbetsgrupp med mandat att representera projektet och arbeta utifrån fokusområdets mål 2011

6 Inventera tillgängliga insatser i kommuner och inom Arbetsförmedling Undersöka möjligheter att ha en sökbar insatsbank på Information om Sverige för nyanlända och/eller tjänstemän Sammanställning/jämförelse av de lokala överenskommelserna i Skaraborg (om det underlättar samverkan) Näringslivsaktivitet Förslag på fortsättning efter projekttiden Övrigt Delta vid möten i Länsstyrelsens projekt PUA och EFIS Delta i NISKI (nationellt nätverk interkommunal samverkan kring introduktionen) Delta vid möten i Branschtolksprojektet Delta vid konferens Se möjligheten i den nya arbetskraften Undersöka möjligheter för fortsatt verksamhet genom behovsanalys Undersöka finansieringsmöjligheter för framtiden t.ex 37 och EU-medel löpande april september Löpande 31 maj i Skövde 37 nationella före 31 maj och regionala före 30 sept Resursbehov I projekt SAM Skaraborg arbetar 1 heltidstjänst, Catarina Carlehed, projektledare och en arbetsgrupp bestående av tre rektorer och en tjänsteman från Skaraborgs kommunalförbund. Ytterligare en arbetsgrupp för Integrationsmodellen är tänkt att skapas under året. Arbetsgruppernas tjänstetid samt övrig tid som avsätts av tjänstemän i styrgrupp och

7 planeringsmöten samt administrativ resurs i Falköpings och Skövde kommun utgör tillsammans en heltidstjänst. Kommunikationsplan Ett förslag på kommunikationsplanen har tagits fram av kommunikatör inom Högskolan i Skövde och finns som en särskild bilaga till projektplanen. Denna ska anpassas till projektets aktivitetsplaner för respektive fokusområde. Förväntade effekter och resultat En effekt av projektets arbete är att kommuner i Skaraborg från och med 2012 ska kunna erbjudas att ingå i ett samarbete när det gäller Samhällsorientering för vissa nyanlända enligt tillhörande förordning. I Skaraborg ska finnas en gemensam plan som innefattar deltagarmaterial som enligt samma mall anpassats till varje kommuns lokala förhållanden, tillgång till en gemensam resurspool med samhällskommunikatörer och en lämplig lösning för samverkansform mellan kommunerna. Här ska Information om Sverige, Länsstyrelsens portal fylla en funktion. Detta medför möjligheter för små och stora kommuner att hålla en hög kvalitet på smhällsorienteringen samtidigt som resurser kan användas effektivare genom samverkan. En annan effekt är att projektet bidragit till att den integrationsmodell som skapades 2007 blir ett levande arbetsmaterial för att hålla samman insatser utförda genom Arbetsförmedling och kommun m. fl. Den ska ha blivit känd både för den nyanlände själv och tjänstemän vid olika myndigheter. Även här kan Information om Sverige utnyttjas för att sprida information Projektredovisning och uppföljning Projektet utvärderas löpande av projektledare och Samhällsorienteringen följs särskilt genom samarbetet mellan Kommunalförbundet och Högskolan. En delrapport ska presenteras innan sommaren. Projektet ska delredovisas i september och slutredovisas under februari En presentation av projektresultat i ska ske i slutet av 2011 efter att den gemensamma planen för samhällsorientering är klar 1 september. Formen för redovisning av projektresultatet är inte beslutat. Det kan vara en konferens, en projektuppföljningsdag, ett bildspel, en rapport eller en kombination av flera former.

8 För att säkerställa att verksamheten fortlöper efter projektets avslut ska arbetsgrupperna för respektive fokusområde ta fram en plan för samverkansrutiner som medför att projektarbetet ska kunna införlivas i ordinarie verksamheter efter projekttiden.

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Regional samhällsinformation Delrapport 2 Processutvärdering

Regional samhällsinformation Delrapport 2 Processutvärdering Regional samhällsinformation Delrapport 2 Processutvärdering CARLÉN & WERNER AB Alsnögatan 7, 4 tr. 116 41 Stockholm 08-550 997 15 www.carlen-werner.se Kerstin Carlén Maria Löfgren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-07-01 Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13:00-16.30 OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Ledamöter

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

för nyanlända invandrare

för nyanlända invandrare Yrkesmentorer för nyanlända invandrare Delrapport om försöksverksamheter för nyanländas etablering på arbetsmarknaden Yrkesmentorer för nyanlända invandrare Delrapport om försöksverksamheter för nyanländas

Läs mer

Riktlinjer I samverkan - RIS 2008-09-05

Riktlinjer I samverkan - RIS 2008-09-05 Projektplan gällande implementering av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Västra Götaland ett samverkansprojekt mellan VästKom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården

Läs mer

Projekt Nationell Matchning Södertälje

Projekt Nationell Matchning Södertälje Sid: 1 (13) Projekt Nationell Matchning Södertälje Beställare: Karin Ericsson/Ulla-Marie Hellenberg Projektägare: Ingela Andersson/Margareta Tham Projektledare: Soledad Grafeuille/Helén Larsson Diarienummer:

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Slutrapport Samverk Nordost. Projektperiod: 2009-10-01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-3010067. Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare

Slutrapport Samverk Nordost. Projektperiod: 2009-10-01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-3010067. Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare Slutrapport Samverk Nordost Projektperiod: 2009--01 2012-01-31 Diarienummer: 2009-30067 Lena Nordqvist Sjöborg, projektledare Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Projektets resultat...3 Syfte och mål

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010

Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010 Bfd41 080929 Migrationsverket Fondenheten 2010-12-03 1 (11) Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010 Programmet för dagen innehöll följande punkter: 1. Katarina Löthberg från projekt

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Projektplan. Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07

Projektplan. Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07 Projektplan Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07 1 1 INLEDNING Denna projektplan avser att skapa tydliga ramar och metoder för att hålla samman de olika delarna och styra projektet mot sitt mål. Pilotprojektet

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013

Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013 2013 Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget Inlämnad 2 maj 2013 Sida: 2 av 21 Sida: 3 av 21 Dnr: AF-2012/445712 Datum: 2013-05-02 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:07 ISSN

INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:07 ISSN Uppsalamodellen Samverkan för integration inom det regionala tillväxtavtalet INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:07 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 1.Utgångspunkter 7 1.1 De regionala

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärdering av projektet Integration i landsbygdsföretagande Slutrapport Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärderare Gunilla Thurfjell, fil dr, thurfjell

Läs mer

Konjunkturpaketet 2015-2018 / projektplan publicerad 20150630

Konjunkturpaketet 2015-2018 / projektplan publicerad 20150630 Konjunkturpaketet 2015-2018 / projektplan publicerad 20150630 Projektägare: Kontaktpersoner: Gislaveds kommun, Kommunstyrelsekontoret Projektägaransvar: Karin Gustafsson, kommundirektör Projektekonomi:

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Samordningsförbundet Västra Skaraborg 222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2013 2013-01-01 Dnr TJS 209 /2014 Sida 1 av 14 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG 222000-2154 Inledning Finansiell

Läs mer