Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16"

Transkript

1 Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl Närvarande Jens Persson Ann-Marie Widegren Sara Blomqvist Tomas Lidberg Anette Carlsson Gustaf Olsson Adjungerade Emma Gustafsson Yvonne Kjell Grästorps kommun Götene Kommun Skövde Kommun Lidköpings kommun Mariestads Kommun Ordf. i tjänstemannanätverket Skaraborg Kommunalförbund Skol- och utbildningschefsgruppen 1. Nuläget på fokusområdet kunskap och kompetens Eftersom Tomas Lidberg anmält sen ankomst så flyttar vi upp punkten nulägesbeskrivning till att vara först på dagordningen och avvaktar med föredragningen av Samhällsorientering, SO. Undertecknad gör en kort nulägesbeskrivning där SAM, Samverkan, arbetsliv mångfald omnämns. Undertecknad berättar att projektet Sfi, svenska för invandrare inte riktigt fortskrider så som förväntat och att projektplanen reviderats. Catarina Carlehed kommer att fortsätta 25% som projektledare men att projektkoordinatorstjänsten ej förlängs utan istället avslutas vid halvårsskiftet. Projektet i sig avslutas 31 december Undertecknad berättar vidare att kompetensplattformsarbetet löper på och att fokus finns på branschråden och dess funktion. Vidare berättar undertecknad att Måldokumentet och Samverkansavtalet för Gymnasieutbildningar i Skaraborg i det snaraste kommer att expieras ut till kommunerna för att kunna antas i respektive medlemskommun.

2 Projektet Fullföljda studier löper också på enligt projektplanering och har nu i dagarna fått skriftligt klart med finansiering fram till och med december Undertecknad länkar här nedan till den spridningskonferens som kommer att äga rum den 29 april. Konferensen kommer framförallt att ge en översikt och redovisning av projektets första kartläggning och vara upplagt så att flera framgångsrika modeller/projekt får möjlighet att visa sitt arbete under dagen. När det gäller college och dess framtida processledning och finansiering berättar undertecknad att hon och förbundsdirektören har mött både Volvos ledning och för VO- College räkning, de lokala ordföranden dvs. socialchefer/enhetschefer från verksamheten. Båda dessa verksamhetsföreträdare är mycket tydliga med att de ser förbundets som den absolut bästa organisationen för att driva och vara huvudman för arbetet. Finansieringen bör enligt båda verksamhetsföreträdarna kommunerna stå för. 2. Samhällsorientering, SO. Projektkoordinator Emma Gustafsson föredar den föreslagna samverkansmodellen och där till gällande avtal som är tänkt att börja gälla från januari Presentation bifogas. Här beslutar sig beredningen för att vilja föreslå styrelsen att rekommendera medlemskommunerna att teckna föreslagen modell. 2. Modersmål och studiehandledning Förvaltningscheferna Yvonne Kjell föredrar om det uppdrag som de fått av skol- och utbildningscheferna angående modersmål och studiehandledning. Yvonne visar på skollagens och skolförordningens krav gällande modersmål och studiehandledning. Hon berättar också om hur hon tillsammans med Förvaltningschef Marita Friborg börjat med uppdraget. Bland annat redovisar hon om det virtuella möte som ägt rum med Kronoberg angående hur de startat upp sin webbaserade studiehandledning. Hon berättar vidare att skol- och utbildningscheferna just nu svarar på en enkät för att på det viset få en bild av hur behovet ser ut. Slutligen frågar Yvonne om beredningen kan ge sitt godkännande för att ämnet är viktigt och att hon och Marita får ett fortsatt förtroende att arbete med uppdraget vilket bland annat innebär att försöka att finna en finansiering för ett utvecklingsprojekt. Beredningen ställer sig positiva.

3 3. Uppföljningen av styrelsens beslut den 7 mars se bifogat protokollsutdrag Kring denna punkt på dagordningen har undertecknad haft ett förberedande möte med ordförande Carina Gullberg. Därför finns följande förslag på hur uppdragen ska angripas. Så som beskrivits ovan så kommer Måldokument och Samverkansavtal skickas ut till medlemskommunerna för att antas i respektive kommun. När det gäller att se över och utreda grunderna för en prislista för interkommunal ersättning för gymnasieutbildningarna så föreslår beredningen att nuvarande kommitté för ekonomi får detta uppdrag. Beredningen påpekar vikten av att både en prislista på bokslut och på faktiska kostnader och där till en konsekvensbeskrivning ska beskrivas och läggas fram för styrelsen. När det gäller uppdraget kring en fortsatt finansiering av collegeformerna är beredningens ståndpunkt att de båda collegeformerna ska behandlas på samma sätt och ses som lika viktiga ur ett attraktivitetsperspektiv. Nu är vi dock i den situationen att kommunerna och regionen gjort och accepterat en finansieringsmodell för VO-College och tillväxtutskottet är beslutad finansiär för Teknikcollege. Beredningens förslag är dock att finansieringen av båda dessa college ej ska tas ur befintliga nämndsbudgetar utan istället långsiktigt finansieras med tillväxtmedel. Beredningen godkänner också den process som beskrivs ovan, med träffar med respektive verksamhet, som tillräcklig utredning av frågan. När det gäller uppdraget att inkomma till styrelsen med att beskriva resursåtgången som behövs för att genomföra intentionerna i Måldokumentet menar beredningen att vi i första hand ska göra en ordentlig beskrivning av vad som behövs för att leda och administrera samverkansavtalet och först därefter beskriva vad som blir trolig resursåtgång för Måldokumentet. 4. Skaraborgs genomförandeplan Här redovisar undertecknad mycket kort några mindre justeringar i text under avsnittet, En region för alla, 43% ska gå vidare till högre studier samt att ordet enhet, styrks i meningarna som handlar om gemensam forskning och utveckling.

4 5. Skol- och utbildningskonferensen torsdag den 20 mars Undertecknad rapport kort från Skol och utbildningschefskonferensen den 20 mars genom att visa på dokumentationen från eftermiddagens workshop som bifogas med anteckningarna. Undertecknad berättar vidare att eftermiddagen ledde fram till att man följande dag på skoloch utbildningschefsmötet beslutade att ge kvalitetssamordnarnätverket i uppdrag att göra en förstudie om en gemensam forskning och utveckling i Skaraborg. Detta utan att blanda in Skaraborgs Kommunalförbund i processen. Tre skol- och utbildningschefer utsågs att formulera uppdraget. 6. Övrigt Ansökan till Tillväxtutskottet Undertecknad visade på en inkommen ansökan till Tillväxtutskottet, Ung rekrytering och matchning för regional tillväxt. Denna ansökan kommer från Skaraborgs Yh-nätverk och handlar framförallt om en vilja att förbättra marknadsföringen av Skaraborgs Yrkeshögskoleutbildningar. Beredningen ställer sig positiva till ansökan även om beredningens primära uppgift inte är att uttala sig om ansökningar till Tillväxtutskottet. Val av vice ordförande Tomas Lidberg Lidköpings kommun föreslås att väljas till viceordförande och beredningen beslutar enligt förslaget. 7. Nästa möte Onsdagen den 21 maj kl Anteckningarna förda av Christel Martinsson Utbildningsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund

5

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Polisens utvecklingscentrum Rapport etapp 2 15 februari 2014 1 Innehåll 1 Op 5. Sammanfattning och rekommendationer...

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer