30XA Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw"

Transkript

1 Luftkyld vätskekylare 30XA Nominell kyleffekt kw Aquaforce vätskekylare är den idealiska lösningen för industriella och kommersiella applikationer: optimal prestanda och maximal kvalitet. Aquaforce är från grunden konstruerad att möta dagens och framtidens krav när det gäller tystgående drift och hög verkningsgrad. Aggregatet är byggt på den allra senaste tekniken: - Skruvkompressorer med dubbla rotorer - Köldmediet R-34a, ett miljökorrekt val - Tystgående IV Flying Bird fläktar i återvinningsbart material - Värmeväxlare helt i aluminium med mikrokanaler (MCHX). - Pro-Dialog operatörspanel med pekskärm (touch screen) Aquaforce finns tillgänglig i två versioner: En med mycket låg ljudnivå och hög verkningsgrad. Den andra versionen erbjuder oöverträffad verkningsgrad för att tillgodose de strängaste krav när det gäller låg driftskostnad. Denna version rekommenderas också i miljöer med hög omgivningstemperatur. Egenskaper Mycket ekonomisk drift Extremt hög verkningsgrad vid full- eller dellast - Eurovent-certifierad energiklass A, genomsnittlig COP på 3.20 kw/kw (med tillbehöret för extra hög verkningsgrad) - Genomsnittligt, integrerat dellastvärde (IPLV) på 4.6 kw/kw (med tillbehöret för extra hög verkningsgrad) - Ny skruvkompressor med dubbla rotorer, högpresterande motor och justerbar kapacitetsventil för att kyleffekten exakt skall kunna anpassas till den aktuella lasten. - Kondensor helt i aluminium med mikrokanaler, som har högre verkningsgrad än koppar/aluminium batteri. - Våt förångning för att förbättra värmeöverföringen i förångaren. - Elektronisk expansionsventil möjliggör drift vid lägre kondenseringstryck och bättre utnyttjande av förångarens värmeväxlingsyta (överhettningsreglering). - Economiser-system med elektronisk expansionsventil för att erhålla ökad kyleffekt.

2 Låg ljudnivå Kompressorer - Ljuddämpare i hetgasledningen är integrerad i oljeavskiljaren (Carrier patent). - Ljuddämpare på förångarens returledning. - Sugledningen har flexibla anslutningar för att förhindra överföring av ljud och vibrationer. - Akustisk ljudhuv över kompressor och oljeavskiljare reducerar ljudnivån. Kondensor - V-formade kondensorbatterier med öppen vinkel ger ett tystare luftflöde över batteriet. - Tystgående Flying Bird fläktar (fjärde generationen) tillverkade av återvinningsbart material (Carrier-patent) genererar inga störande, lågfrekventa ljud. - Stabil och kraftig fläktinstallation förhindrar hög ljudnivå vid igångkörning (Carrier-patent). Auto-adaptiv styrning - Styralgoritmen förhindrar onödigt kompressorarbete (Carrier-patent). - Automatisk avlastning av kompressor om kondenseringstrycket skulle vara onormalt högt. Om kondensorbatteriet är igensatt eller om fläktarnas drift upphör fortsätter Aquaforce arbeta, dock med reducerad effekt. Heltäckande uthållighetstester - Samarbete med specialistlaboratorier och användning av simuleringsverktyg vid konstruktionen av avgörande komponenter. - Simuleringstest gällande transport utförs i laboratorium på vibrerande underlag. Detta test motsvarar 4000 km transport med lastbil. - Korrosionsbeständigheten testad i salthaltig dimma i laboratorium. Enkel och snabb installation Inbyggd pumpmodul (tillbehör) - Centrifugal hög- eller lågtrycks vattenpump beroende på tryckfallet över köldbärarsystemet. - Singel eller tvillingpump med drifttidsutjämning och automatisk växling till en andra pump om något fel skulle uppstå. - Ett vattenfilter skyddar vattenpumpen mot cirkulerande smutspartiklar. - Högeffektivt expansionskärl garanterar vattenkretsens trycknivå. - Termisk isolering och aluminiumskydd. - Tryckmanometer för att kontrollera filtrets föroreningsgrad samt mäta systemets flöde - Reglerventil, vattenflöde Förenklade, elektriska anslutningar - Huvudbrytare med hög brytförmåga och kortslutningsskydd - Transformator som matar den integrerade manöverkretsen (400/24 V) Snabb igångkörning - Systematisk fabrikstest innan leverans. - Funktionstest för att kontrollera varje steg gällande instrument, expansionsutrustning, fläktar och kompressor. Hänsyn om miljön Köldmedium R-34a - Detta köldmedium tillhör gruppen HFC som är ett miljökorrekt val. - Värmeväxlarens mikrokanaler reducerar köldmediefyllningen med 30% Säker köldmediekrets - Inga kapillärrör eller flareanslutningar används, vilket reducerar risken för läckage. - Kontroll av tryckomvandlare och temperaturgivare utan överföring av köldmediefyllning. - Avstängningsventil på hetgassidan och serviceventiler på vätskeledningen underlättar vid service. Tillförlitlig drift Skruvkompressorer - Skruvkompressor med överdimensionerade lager och suggaskyld motor. - Samtliga komponenter i kompressorn är lätt tillgängliga på installationsplatsen. - Ett elektroniskt kort förhöjer säkerheten. Luftkyld kondensor - Korrosionsmotståndet är 3.5 gånger högre jämfört med traditionella batterier. Konstruktionen helt i aluminium eliminerar bildandet av galvaniska strömmar mellan aluminium och koppar, vilket kan orsaka korrosionsskada på batteriet. Förångare - Aluminiumbelagd, termisk isolering ger utomordentligt skydd mot extern belastning på aggregatet (mekaniskt samt skydd mot UV-strålning). Pro-Dialog styrning Pro-Dialog kombinerar komplex intelligens med enkel hantering. Styrsystemet övervakar konstant samtliga maskinparametrar och reglerar exakt driften av kompressorer, expansionsutrustning, fläktar och köldbärarpumpen för maximal verkningsgrad. Optimal strömförbrukning - Intern funktion för drifttidsschemaläggning: möjliggör tillslag/frånslag av enheten och drift vid ett andra börvärde. - Börvärdesförskjutning som en funktion av utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen. - Master/slav konfiguration av två vätskekylare som samkörs med drifttidsutjämning och automatisk växling i händelse av fel på en av enheterna. Enkel hantering - Klar och tydlig operatörspanel med pekskärm (touch screen, 20 x 99 mm) för omedelbar tillgång till de viktigaste driftsparametrarna. Extern styrning (standard) Aquaforce är utrustad med RS485 seriell port som erbjuder en extern styrning med flera olika funktioner och möjligheter till övervakning och diagnostik. Carrier har ett brett utbud av reglerprodukter, som är speciellt anpassade för att styra, planera och övervaka luftkonditioneringssystemets drift. Kontakta din lokala Carrier-återförsäljare för mer detaljerad information om dessa produkter. Aquaforce möjliggör också integrering i andra byggnaders centrala övervakningssystem via kommunikationsbuss (tillbehör). En anslutningsplint: - Start/stopp: när denna kontakt öppnas stängs enheten av. - Dubbla börvärden: när denna kontakt sluts aktiveras ett andra börvärde (t ex: obemannat läge). - Effektbegränsning: när denna kontakt sluts begränsas vätskekylarens maximala effekt till ett förinställt värde. - Värmeåtervinning (tillbehör): när denna kontakt sluts möjliggörs värmeåtervinning. - Vattenpump och 2 styrning*: dessa utgångar styr kontaktorerna på en eller två köldbärarpumpar. - Återföringskontakt*: denna används för inkommande felindikation från en eller två pumpar och växlar automatiskt över till den andra pumpen. - Driftsindikation: denna potentialfria kontakt indikerar att vätskekylaren är i drift (kylbehov) eller att den är redo att gå i drift (inget kylbehov). - Varning: denna potentialfria kontakt indikerar närvaro av ett mindre fel eller att det är nödvändigt att utföra underhåll. - Larm: denna potentialfria kontakt indikerar närvaro av ett större fel, som har lett till att en eller flera köldmediekretsar stängts av. * finns ej tillgänglig på enheter med pumpmodul (tillbehör) 2

3 Modul för energihantering (EMM tillbehör) Energy Management Module (EMM) erbjuder utökade möjligheter till extern styrning: - Rumstemperatur: möjlighet till börvärdesförskjutning som en funktion av inomhustemperaturen (med Carriertermostat) - Börvärdesförskjutning: garanterar förskjutning av börvärdet för kyla baserat på en 4-20 ma eller 0-5 V signal - Effektbegränsning: möjliggör begränsning av vätskekylarens maximala effekt baserat på en 0-0 V signal. - Effektbegränsning eller 2: när dessa kontaktorer sluts begränsas vätskekylarens maximala effekt till två förinställda värden. - Kundförregling: denna kontakt kan användas för yttre förregling. När kontakten öppnas genereras ett specifikt larm. - Slut på isackumuleringsperiod: när isackumuleringen har avslutats, möjliggör denna ingång återgång till det andra börvärdet (obemannat läge). - Förbikoppling, tidsschema: när denna kontakt sluts annulleras inställd drift med tidsschema. - Serviceintervall har överskridits: denna signal indikerar att enheten är i behov av service. - Vätskekylarens effekt: denna analoga utgång (0-0 V) ger omedelbar information om enhetens effekt. Nya generationen 06T skruvkompressor Den nya generationen Carrier 06T skruvkompressorer bygger på Carriers långa erfarenhet när det gäller utveckling av skruvkompressorer med dubbla rotorer. Kompressorn är utrustad med överdimensionerade lager och ett oljetryck anpassat för en lång, tillförlitlig drift, även vid maximal last. En justerbar reglerventil, som styrs av oljetrycket, möjliggör variationer i kyleffekten. Systemet tillåter optimal justering av kompressorns kyleffekt och garanterar hög stabilitet i utgående köldbärartemperatur. Ytterliggare en fördel: om ett fel skulle uppstå, t ex om kondensorn skulle bli igensatt eller vid mycket hög utomhustemperatur, slår kompressorn inte ifrån, utan fortsätter arbeta med reducerad effekt. Kompressorn är utrustad med en separat oljeavskiljare, som minimerar den mängd olja som cirkulerar i köldmediekretsen och markant reducerar antalet tryckstötar för att erhålla en tystare drift. 3

4 Värmeväxlare helt i aluminium med mikrokanaler (MCHX) Detta är en teknik som har utnyttjats inom bil- och flygindustrin under flera år. I Aquaforce är värmeväxlaren helt tillverkad av aluminium med mikrokanaler (MCHX). Detta är ett koncept som förbättrar korrosionsbeständigheten genom att de galvaniska strömmar, som uppstår mellan två olika metaller (koppar/aluminium), elimineras. Till skillnad från traditionella värmeväxlare kan MCHX värmeväxlaren användas i såväl marin som stadsmiljö. MCHX värmeväxlaren är ungefär 0% mer effektiv än traditionella batterier och reducerar köldmediefyllningen med 30% i vätskekylaren. Den tunna konstruktionen reducerar förlusterna i lufttrycket med 50% och gör värmeväxlaren mindre mottaglig för föroreningar (t ex sand) jämfört med ett traditionellt batteri. Rengöring av MCHX värmeväxlaren utförs snabbt och enkelt med hjälp av högtryckstvätt. Pro-Dialog operatörspanel med pekskärm (touch screen). Aquaforce operatörspanel är mycket användarvänlig. Displayen är stor och tydlig och det är enkelt att nå information om samtliga driftsparametrar. Upp till åtta olika skärmvisningar kan individanpassas. 4

5 Fabriks- och fältinstallerade tillbehör Fabriksinstallerade tillbehör Korrosionsskydd, traditionellt batteri Korrosionsskydd, traditionellt batteri Nr. Beskrivning Fördelar Användning 2B 3A Blygold Polual behandling av koppar/aluminium batterier Lameller tillverkade av förbehandlad aluminium (polyuretan och epoxy) Förbättrat korrosionsskydd, rekommenderas för installationer i stads-, industri och landsbygdsmiljö. Förbättrat korrosionsskydd, rekommenderas för installation i marin- och stadsmiljö med mer måttlig korrosion. 30XA XA IP 54 styrbox 20A Ökad täthet på elskåpet Rekommenderas vid extra smutsig driftsmiljö. 30XA Vinterdrift 28 Fläkthastighetsreglering via frekvensomvandlare Stabil drift när lufttemperaturen ligger mellan -0 C och -20 C Frysskydd, förångare 4A Elvärmare, förångare Frysskydd, förångare, ned till -20 C utomhustemperatur Frysskydd, förångare och pumpmodul 4B Elvärmare, förångare och pumpmodul Frysskydd, förångare och pumpmodul, ned till -20 C utomhustemperatur Avstängningsventil 92 Avstängningsventiler på kompressorns suggasrördragning 30XA XA XA Förenklat underhåll 30XA Tre-pass förångare 00A Tre-pass förångare på vattensidan Ökade tryckförluster, vatteinlopp/-utlopp 30XA En-pass förångare 00C En-pass förångare på vattensidan Reducerade tryckförluster, vatteninlopp/-utlopp 30XA Växlade vattenanslutningar 07 Förångare med växlade vatteninlopp/- utlopp Pumpmodul med högtrycks singelpump Pumpmodul med högtrycks tvillingpump Pumpmodul med lågtrycks singelpump Pumpmodul med lågtrycks tvillingpump Förenklad vattenrördragning 30XA B Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation 30XA C Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation, driftssäkert 30XA F Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation 30XA G Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation, driftssäkert 30XA Högtemperatur-version 9 Extra hög verkningsgrad Minskad energiförbrukning och klarar drift vid högre lufttemperaturer JBus gateway 48B Tvåvägs kommunikationskort, överensstämmer med JBus protokoll BacNet gateway 48C Tvåvägs kommunikationskort, överensstämmer med BacNet protokoll LON gateway 48D Tvåvägs kommunikationskort, överensstämmer med LON protokoll Modul för energihantering (EMM) 56 Se avsnitt Modul för energihantering (EMM) Enhet utan ljudhuv 253 Kompressor ej utrustad med akustisk ljudhuv Traditionella batterier (Cu/Al) 254 Batteri tillverkat av kopparrör och aluminiumlameller Specialbatteri för tropiska klimat (Cu/Al) Enkel anslutning via kommunikationsbuss till byggnadens centrala övervakningssystem Enkel anslutning via kommunikationsbuss till byggnadens centrala övervakningssystem Enkel anslutning via kommunikationsbuss till byggnadens centrala övervakningssystem Enkel trådansluten anslutning till byggnadens centrala övervakningssystem 30XA XA XA XA XA Ekonomiskt fördelaktigt 30XA Möjlighet att få specialbehandling av kondensor för högre korrosionsskydd 255 Kontakta Carrier AB för mer information För extrema temperaturvillkor; mycket hög lufttemperatur, sandstormar och dylikt. 30XA XA Fältinstallerade tillbehör Beskrivning Fördelar Användning CCN JBus gateway Se tillbehör 48B Se tillbehör 48B Se tillbehör 48B CCN BacNet gateway Se tillbehör 48C Se tillbehör 48C Se tillbehör 48C CCN LON Talk gateway Se tillbehör 48D Se tillbehör 48D Se tillbehör 48D Anslutningshylsa Rördragningen skall anslutas med Victaulic-koppling Enkel installation 30XA Modul för energihantering (EMM) Se styrmanual Enkel trådansluten anslutning till byggnadens centrala övervakningssystem Kit för master/slav konfiguration Extra temparaturgivare för gemensam utgående köldbärare, vilken installeras på fältet, möjliggör parallell styrning av två aggregat i en master/slav konfiguration. Optimerad drift av två parallellanslutna vätskekylare med drifttidsutjämning 30XA XA

6 Pumpmodul (fabriksinstallerat tillbehör) 2 Schematiskt köldbärardiagram Förklaring Enhetens och pumpmodulens komponenter Victaulic nätfilter 2 Expansionstank 3 Säkerhetsventil 4 Pump 5 Ventil, tryckuttag 6 Tryckmanometer för att mäta komponenternas tryckfall 7 Tryckavläsning, systemets avluftningsventil 8 Avtappningsventil 9 Reglerventil, vattenflöde 0 Förångare Elvärmare för avfrostning, förångare (tillbehör) 2 Elvärmare för avfrostning, pumpmodul 3 Avluftningsventil (förångare) 4 Avluftningsventil, vatten (förångare) 5 Flexibla anslutningar 6 Flödesvakt 7 Givare, vattentemperatur Systemkomponenter 8 Avluftningsventil 9 Flexibel anslutning 20 Avstängningsventiler 2 Påfyllnadsventil --- Pumpmodul 6

7 Tekniska data 30XA Nominell kyleffekt* Standardenhet kw Tillbehör 9*** kw Driftsvikt** Standardenhet och tillbehör 9*** kg / 4250/ 7560/ Tillbehör 254*** kg / 4650/ 8270/ Köldmedium R34a Standardenhet och tillbehör 9*** Krets A kg Krets B kg Krets C kg Krets D kg Kompressorer 06T semihermetiska skruvkompressorer, 50 v/s Krets A Krets B Krets C Krets D Minimal effekt % Styrning PRO-DIALOG, elektronisk expansionsventil (EXV) Kondensor Värmeväxlare i aluminium med mikrokanaler Fläktar Axial Flying Bird 4 med roterande inkapsling Antal Standardenhet Tillbehör 9*** Tillbehör 254*** Standard, totalt luftflöde l/s Standardhastighet r/s Förångare Våt förångning Vattenmängd l Maximalt driftstryck**** kpa Vattenanslutningar Victaulic Utan pumpmodul, inlopp/utlopp Diameter in /8 6/8 6/8 6 Utvändig diameter mm / 68.3/ 68.3/ Med pumpmodul (tillbehör), inlopp/utlopp Diameter in Utvändig diameter mm Expansionstankens volym l Max. driftstryck på vattensidan med pumpmodul kpa Förklaring: * Nominella villkor: ingående/utgående köldbäratemperatur = 2 C/7 C. Utomhustemperatur = 35 C, försmutsningsfaktor, förångare = m 2 K/W ** Viktdata skall endast ses som riktlinjer. Köldmediemängden står på aggregatets märkplåt. *** Tillbehör: 9 = extra hög verkningsgrad; 254 = traditionella batterier. **** Max. driftstryck på vattensidan utan pumpmodul Vikt och diameter på anslutningsmoduler och 2 för storlekar 402 till 702. Anmärkningar Enhetsstorlekar 30XA 402 till 702 levereras i två moduler, vilka monteras på installationsplatsen. Tillbehör 9 (extra hög verkningsgrad) kan användas ihop med tillbehör 254 och 255. Kontakta din lokala Carrier-återförsäljare för att få information om prestanda. 7

8 8 Elektriska data 30XA Huvudkraftmatning Nominell kraftmatning V-fas-Hz Spänningsområde V Maximal kabelarea, matning Kretsar A+B mm 2 2x240 2x240 2x240 2x240 2x240 2x240 4x240 4x240 4x240 4x240 4x240 6x240 6x240 4x240 4x240 4x240 6x240 6x240 6x240 4x240 Kretsar C+D mm x240 2x240 2x240 2x240 2x240 2x240 4x240 Kortslutningsström (TN system)* Kretsar A+B ka Kretsar C+D ka Manöverkrets 24 V via intern transformator Standardenhet Maximal igångsättningsström** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Nominell igångsättningsström*** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Cosine fi, (maximal)**** Cosine fi, (nominell) Maximal tillförd eleffekt Kretsar A+B kw Kretsar C+D kw Nominell strömförbrukning Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström (Un) Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström (Un 0%)**** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Version med extra hög verkningsgrad (tillbehör 9) Maximal igångsättningsström** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Nominell igångsättningsström*** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Cosine fi, (maximal)**** Cosine fi, (nominell) Maximal tillförd eleffekt Kretsar A+B kw Kretsar C+D A Nominell strömförbrukning, enhet Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström (Un) Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström, enhet (Un 0%)**** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Pumpmodul (tillbehör) Lågtrycks singel eller tvillingpump Motorström kw Tillförd eleffekt kw Maximal strömförbrukning A Högtrycks singel eller tvillingpump Motorström kw Tillförd eleffekt kw Max strömförbrukning A Förklaring * Effektivvärde, ka ** Momentan igångsättningsström (den minsta kompressorns driftsström + fläktens strömförbrukning + den största kompressorns startström). Värdena gäller för drift vid maximal tillförd eleffekt. *** Momentan igångsättningsström (den minsta kompressorns driftsström + fläktens strömförbrukning + den största kompressorns startström). Värdena gäller vid standard Eurovent-villkor: luft 35 C, vatten 2/7 C **** Värdena gäller för drift med maximal tillförd eleffekt. Värdena gäller vid standard Eurovent-villkor: luft 35 C, vatten 2/7 C Värdena gäller vid drift med maximal tillförd eleffekt. Värden finns angivna på enhetens märkplåt. Tillkommande effekt och förbrukning. Anmärkningar Elektriska data för fläkt och motor gäller då enheten arbetar under Eurovent-villkor (omgivande temperatur, motor 50 C);.9 A Igångsättningsström: 8.4 A Tillförd eleffekt: 760 W 30XA i storleksområdet 02 till 702 har två anslutningspunkter för el (kretsar A + B och kretsar C + D).

9 Anmärkningar, elektriska data 30XA har en enda punkt för kraftanslutning vid de två huvudbrytarna. 30XA har två punkter för kraftanslutning vid huvudbrytarna. Elskåpet inkluderar: - En huvudbrytare per krets - Startenhet och motorskyddsutrustning för varje kompressor, fläktarna och pumpen - Styrutrustning Fältanslutningar: Alla anslutningar till systemet och all elektrisk installation måste ske i enlighet med lokala regler. Carrier 30XA aggregat är konstruerade och byggda för att garantera överensstämmelse med dessa direktiv. Vid konstruktionen av den elektriska utrustningen har speciell hänsyn tagits till rekommendationerna i den europeiska normen EN (motsvarar IEC ) (maskinsäkerhet elektriska maskinkomponenter - del : allmän bestämmelse). Anmärkningar Rekommendationerna i IEC är generellt accepterade som överensstämmelse med kraven i installationsdirektiven. Att följa reglerna i EN är det bästa sättet att nå överensstämmelse med maskindirektiven.5.. Bilaga B till EN beskriver den elektriska karakteristiken som används för drift av aggregaten..nedan specificeras driftsmiljön för 30XA: Miljö* - Omgivning, som den klassificeras i EN 6072 (motsvarar IEC 6072): - utomhusinstallation* - omgivningstemperatur: område -20 C till +55 C, klass 4K4H* - höjd över havsnivå: lägre eller lika med 2000 m - närvaro av hårt material, klass 4S2 (ej märkbart mycket damm i närheten) - närvaro av korrosiva och förorenande substanser, klass 4C2 (försumbart) 2. Kraftmatningens frekvensavvikelse: ± 2 Hz. 3. Nolledaren (N) får ej anslutas direkt till enheten (om nödvändigt, använd en transformator). 4. Överströmsskydd till kraftmatningen ingår ej i enheten. 5. Den fabriksinstallerade maximalbrytaren(arna)/automatsäkringen(arna) är av den typen att pålastad maskin kan stängas av i enlighet med EN (motsvarar IEC ). 6. Aggregaten är konstruerade för förenklad anslutning till TN-system (IEC 60364). I IT-system kan störningar i övervakningsutrustningen uppstå, kontakta den lokala elleverantören för mer information. ANMÄRKNING: Om det vid någon installation skulle råda villkor som ej överensstämmer med de ovan beskrivna, eller om det finns andra villkor som bör tas i beaktande: Kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. * Skyddsnivån för denna klass är IP43B (i enlighet med referensdokument IEC 60529). Alla 30XA aggregat är skyddade enligt IP44CW och uppfyller dess skyddsvillkor. 9

10 Ljudnivåer 30XA Standardenhet Ljudeffektnivå* db(a) Ljudtrycksnivå vid 0 m** db(a) Extra hög verkningsgrad (tillbehör 9) Ljudeffektnivå* db(a) Ljudtrycksnivå vid 0 m** db(a) * 0-2 W i enlighet med ISO 964- och certifierad av Eurovent ** Genomsnittlig ljudtrycksnivå, i fritt fält på reflekterande yta. Prestanda vid dellast Med snabbt stigande energikostnader och ökade miljökrav har produkternas strömförbrukning blivit till en viktig faktor inom luftkonditioneringsindustrin. En vätskekylares verkningsgrad vid fullast kan dock knappast betraktas som representativ, då ett aggregat i genomsnitt arbetar vid dellast 95% av sin driftstid. IPLV (i enlighet med ARI 550/590-98) Med hjälp av IPLV (integrated part load value) kan man få fram den genomsnittliga verkningsgraden baserat på fyra olika driftsvillkor, vilka är definierade av ARI (American Refrigeration Institute). IPLV ger den genomsnittliga energiverkningsgraden (EER) vid olika driftsvillkor, vägt mot driftstiden. IPLV (integrerat dellastvärde) Last Lufttemperatur Verknings- Drifts- (%) ( C) grad tid, % EER EER EER EER 4 2 IPLV = EER x % + EER 2 x 42% + EER 3 x 45% + EER 4 x 2% En byggnads värmelast är beroende av många faktorer, såsom utomhustemperatur, solexponering och antalet människor i huset. Följaktligen är det mest korrekta att använda sig av ett genomsnittligt värde för verkningsgraden, ett värde som beräknas utifrån flera olika driftspunkter i den aktuella fastigheten. ESEER (i enlighet med EUROVENT) ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) möjliggör utvärdering av den genomsnittliga verkningsgraden vid dellast baserat på fyra olika driftsvillkor, som Eurovent fastställt. ESEER anger den genomsnittliga energiverkningsgraden (EER) vid olika driftsvillkor, vägt mot driftstiden. ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) Last Lufttemperatur Verknings- Drifts- (%) ( C) grad tid, % EER EER EER EER 4 23 ESEER = EER x 3% + EER 2 x 33% + EER 3 x 4% + EER 4 x 23% Prestanda vid dellast 30XA IPLV kw/kw ESEER kw/kw

11 Driftsgränser Köldbärartemperatur C Minimum Maximum Ingående köldbärartemperatur vid igångsättning - 45 Ingående köldbärartemperatur under drift Utgående köldbärartemperatur under drift Anmärkning: Om utgående köldbärartemperatur förväntas understiga 4 C, skall en glykol/vatten lösning tillsätts i kretsen alternativt kan tillbehöret för frysskydd användas. Kylmedeltemperatur C Minimum Maximum Lagringstemperatur Vid drift Standardenhet -0 55* Med tillbehöret för vinterdrift (tillbehör 28) * Med tillbehöret för extra hög verkningsg. (tillbehör 9) -0 55* Anmärkning: om lufttemperaturen förväntas understiga 0 C, skall en glykol/vatten lösning tillsättas i kretsen alternativt tillbehöret för frysskydd användas. * Drift vid dellast Flöde, förångare, l/s 30XA Min. flöde Max. flöde* * Det maximala flödet motsvarar ett tryckfall på 00 kpa. Driftsområde Förklaring: Inkommande lufttemperatur, C Dellast från 46 C för standardenhet, och 50 C med tillbehör 9. Driftsområde, standardenhet Faller utomhustemperaturen under 0 C måste aggregatet antingen utrustas med tillbehöret för frysskydd, förångare, (nr. 4A eller 4B), alternativt så måste en frysskyddslösning tillsättas i kretsen (utförs av kvalificerad kyltekniker). Driftsområde, aggregat utrustat med tillbehör 28 (vinterdrift). Utgående köldbärartemperatur, C

12 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar 2297 C Anmärkning: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare

13 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) 2297 C XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. 2 Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp 2200 Vattenutlopp 500 ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar 3

14 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. Yttre anslutningar 4

15 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. 5

16 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber 500 Vatteninlopp 2297 Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. 6

17 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA , modul /2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA , modul /2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) 500 C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Module 2 Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. 7

18 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA , modul 2/2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA , modul 2/2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar Module ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. Storlekar levereras som två moduler, vilka monteras på installationsplatsen (av en kvalificerad kyltekniker). 8

19 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA 702, modul /2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA 702, modul /2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) 2297 C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Module 2 2 Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp 2200 Vattenutlopp (skall anslutas till vatteninlopp, modul 2) Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning 30XA 702, modul 2/2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA 702, modul 2/2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) Yttre anslutningar 2297 C Module Förklaring: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp (skall anslutas till vattenutlopp, modul ) Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrieråterförsäljare. Storlek 702 levereras i två moduler, som monteras på installationsplatsen (av en kvalificerad kyltekniker). 9

20 Kyleffekter Standardenhet Standardenhet - LWT = 5 C Lufttemperatur, C CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL 30XA kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa Standardenhet - LWT = 6 C Lufttemperatur, C CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL 30XA kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

30RB Luftkyld vätskekylare med inbyggd pumpmodul. Nominell kyleffekt kw

30RB Luftkyld vätskekylare med inbyggd pumpmodul. Nominell kyleffekt kw Luftkyld vätskekylare med inbyggd pumpmodul Modellen visas med tillbehöret European Pack Nominell kyleffekt 260-760 kw Den nya generationen Aquasnap vätskekylare är utrustad med den senaste teknologin:

Läs mer

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER 30HXC Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Quality

Läs mer

30RB 039-160/30RQ 039-160

30RB 039-160/30RQ 039-160 Luftkylda vätskekylare Reversibla luft-till-vatten värmepumpar www.eurovent-certification.com www.certiflash.com 30RB /30RQ Nominell kyleffekt 30RB: 40-160 kw Nominell kyleffekt 30RQ: 40-150 kw Nominell

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

30HXC 50 Hz. Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor. Nominell kyleffekt 286-1300 kw

30HXC 50 Hz. Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor. Nominell kyleffekt 286-1300 kw Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 0HC 50 Hz Nominell

Läs mer

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015)

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015) Luftkyld vätskekylare Carrier deltar i urovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i urovents register för registrerade produkter. (Storlekar 5-13) QUSNP JUNIOR (Storlek 15) 3R 5-15

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Enhet med pumpmodul Standardenhet Heating System Manager (fältinstallerade tillbehör)

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

50AZ. Enhetsaggregat för takinstallation, kylmaskin. Nominell kyleffekt 43.0-116.1 kw

50AZ. Enhetsaggregat för takinstallation, kylmaskin. Nominell kyleffekt 43.0-116.1 kw Enhetsaggregat för takinstallation, kylmaskin Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 50AZ Nominell kyleffekt 43.0-116.1

Läs mer

30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Nominell kyleffekt kw Nominell värmeeffekt kw

30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Nominell kyleffekt kw Nominell värmeeffekt kw Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Modellen visas

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN 30HX: OPTIMERAD TEKNOLOGI EFFEKTIVITET SOM DET EJ KAN HÅLLAS TYST OM 30HX vätskekylare kombinerar överlägsen tillförlitlighet med oöverträffad prestanda.

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar. 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV

Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar. 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV LUFTKONDITIONERING Solutions de traitement & VÄRMELÖSNINGAR de l air Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV Den senaste AquaForce generationen: Carriers expertis

Läs mer

Luftkylda vätskekylare och värmepumpar kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

Luftkylda vätskekylare och värmepumpar kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Toppmodern integrerad konstruktion De luftkylda Aquasnap vätskekylarna levereras helt monterade,

Läs mer

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP Z-POWER Z-FLOW Z-POWER Z-FLOW Teknologi och effektivitet är vinnare. Z-POWER (R134a) och Z-FLOW vätskekylaggregat från RHOSS har konstruerats för att erbjuda effektiva, mångsidiga och teknologiskt avancerade

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n Drift- och skötseli n s t r u k t i o n 30RW/RWA020-300 Vattenkyld/kondensorlös vätskekylare med integrerade pumpmoduler Nominell kyleffekt 20-300 kw 50 Hz AQUASNAP Oktober 2002 Denna drift- och skötselinstruktion

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

61AF. Värmepumpar med hög temperatur PRO-DIALOG + Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

61AF. Värmepumpar med hög temperatur PRO-DIALOG + Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion 6AF Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz PRO-DIALOG + Drift- och skötselinstruktion innehållsförteckning - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare

30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare 30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 476-1178 kw Nominell värmeeffekt: 506-1276 kw 50 Hz Aggregatmanual Juni 2009 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar 30XW/30XWH. Vi förbehåller

Läs mer

Plaquette_30XW_EXE.indd 1 15/11/11 16:20:30

Plaquette_30XW_EXE.indd 1 15/11/11 16:20:30 Plaquette_30XW_EXE.indd 1 15/11/11 16:20:30 Plaquette_30XW_EXE.indd 2 15/11/11 16:20:39 Plaquette_30XW_EXE.indd 3 15/11/11 16:20:46 Applikationsexpertis VÄRME LUFTKONDITIONERING De termodynamiska principerna

Läs mer

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion AW05 Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz Drift- och skötselinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

61WG/30WG. Vätskekylare 30WG/Värmepumpar 61WG med eller utan integrerad pumpmodul. Nominell kyleffekt kw Nominell värmeeffekt kw

61WG/30WG. Vätskekylare 30WG/Värmepumpar 61WG med eller utan integrerad pumpmodul. Nominell kyleffekt kw Nominell värmeeffekt kw Vätskekylare 30WG/Värmepumpar 6WG med eller utan integrerad pumpmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Enhet med pumpmodul Standardenhet 6WG/30WG Nominell kyleffekt -95 kw Nominell värmeeffekt

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer.

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer. NEWTON HÖGSTA PRESTANDA FÖR DE MEST KRÄVANDE LÖSNINGARNA NEWTON-serien är direktdrivna kompressorer för optimering av energiförbrukning. Låga varvtal och låg arbetstemperatur ger bästa prestanda och förlänger

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Vätskekylda vätskekylare

Vätskekylda vätskekylare EPLW03-28 Vätskekylda vätskekylare EUW(L)*40-200M(A)XY Indirekta system Daikins unika ställning som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och ozonvänliga köldmedier har lett till dess

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

PRO-DIALOG Nominell värmeeffekt kw Egenskaper

PRO-DIALOG Nominell värmeeffekt kw Egenskaper Monobloc luft-till-vatten värmepumpar med hög temperatur och integrerad pumpmodul PRO-DIALOG + 6AF 0-05 Nominell värmeeffekt -05 kw Den nya generationen Aquasnap värmepumpar för höga temperaturer är konstruerad

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT TILLÄMPADE SYSTEM www.daikin.se ENBART KYLA VÄRMEPUMP EWAQ080-260DAYN - EWYQ080-250DAYN - OM DAIKIN Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på över 80 års erfarenhet

Läs mer

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem VÄGGMODELL NY www.daikin.se FTKS/FTXS-D Daikin har tagit ytterligare ett steg mot den idealiska kombinationen av form och funktion, D-seriens snygga, släta

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Lamellkompressor HV 01 04

Lamellkompressor HV 01 04 HV 01 04 Lamellkompressorn är baserat på en mycket välbeprövad teknologi som har utvecklats under 50 år. IP55 klass F motorn driver kompressorenheten direkt med låga varvtal. Ingen växellåda, inga remmar

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Drift- och skötselinstruktion 30HXC 080-375 30GX 082-358 Vätske- och luftkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER September 2000 klimatstyrning Denna drift- och skötselinstruktion omfattar

Läs mer

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Utbud för alla behov 32 1600kW GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation

Chillquick Köldbärarstation Chillquick Köldbärarstation Chillquick köldbärarstation Tillförlitlig och innovativ lösning för komfortkyla Köldbärarstationerna från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 250 kw, samtliga utrustade

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/D/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar

Läs mer

CH CH R 290 AIR TECH CONDITIONING

CH CH R 290 AIR TECH CONDITIONING TECH LINE AIR TECH CONDITIONING LINE CH CH R 290 H Bicold Engineering Srl har alltid tillverkat energieffektiva och miljövänliga produkter och efterlever Europadirektiv och standarder samt uppmärksammar

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS en ny serie teknologiskt avancerade kompressorer är resultatet av en utförlig forsknings- och utvecklingsprocess. Resultatet är en extremt tyst och

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, P sens. = 1, 6,6 kw För köldbärartemperatur 7/17 C, P sens. =,9 5,4 kw För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. =,6 3,9 kw Skystar ECM för

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Resultatet är en extremt tyst och användarvänlig kompressor med reducerad elförbrukning och återvinningsbara komponenter. = Energibesparingar och lägre CO2 utsläpp

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla Nyhet! EcoCooler Helt nya möjligheter med luftburen kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Produktutveckling

Läs mer

StudioLine flat unit fancoils

StudioLine flat unit fancoils StudioLine flat unit fancoils StudioLine TM Flat Unit en ny generation innovativa fancoils StudioLine TM är en ny förstklassig fancoilfamilj, vilken har utvecklats av Chiller Oy. Aggregatets ljudnivå kan

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer