30XA Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt kw

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw"

Transkript

1 Luftkyld vätskekylare 30XA Nominell kyleffekt kw Aquaforce vätskekylare är den idealiska lösningen för industriella och kommersiella applikationer: optimal prestanda och maximal kvalitet. Aquaforce är från grunden konstruerad att möta dagens och framtidens krav när det gäller tystgående drift och hög verkningsgrad. Aggregatet är byggt på den allra senaste tekniken: - Skruvkompressorer med dubbla rotorer - Köldmediet R-34a, ett miljökorrekt val - Tystgående IV Flying Bird fläktar i återvinningsbart material - Värmeväxlare helt i aluminium med mikrokanaler (MCHX). - Pro-Dialog operatörspanel med pekskärm (touch screen) Aquaforce finns tillgänglig i två versioner: En med mycket låg ljudnivå och hög verkningsgrad. Den andra versionen erbjuder oöverträffad verkningsgrad för att tillgodose de strängaste krav när det gäller låg driftskostnad. Denna version rekommenderas också i miljöer med hög omgivningstemperatur. Egenskaper Mycket ekonomisk drift Extremt hög verkningsgrad vid full- eller dellast - Eurovent-certifierad energiklass A, genomsnittlig COP på 3.20 kw/kw (med tillbehöret för extra hög verkningsgrad) - Genomsnittligt, integrerat dellastvärde (IPLV) på 4.6 kw/kw (med tillbehöret för extra hög verkningsgrad) - Ny skruvkompressor med dubbla rotorer, högpresterande motor och justerbar kapacitetsventil för att kyleffekten exakt skall kunna anpassas till den aktuella lasten. - Kondensor helt i aluminium med mikrokanaler, som har högre verkningsgrad än koppar/aluminium batteri. - Våt förångning för att förbättra värmeöverföringen i förångaren. - Elektronisk expansionsventil möjliggör drift vid lägre kondenseringstryck och bättre utnyttjande av förångarens värmeväxlingsyta (överhettningsreglering). - Economiser-system med elektronisk expansionsventil för att erhålla ökad kyleffekt.

2 Låg ljudnivå Kompressorer - Ljuddämpare i hetgasledningen är integrerad i oljeavskiljaren (Carrier patent). - Ljuddämpare på förångarens returledning. - Sugledningen har flexibla anslutningar för att förhindra överföring av ljud och vibrationer. - Akustisk ljudhuv över kompressor och oljeavskiljare reducerar ljudnivån. Kondensor - V-formade kondensorbatterier med öppen vinkel ger ett tystare luftflöde över batteriet. - Tystgående Flying Bird fläktar (fjärde generationen) tillverkade av återvinningsbart material (Carrier-patent) genererar inga störande, lågfrekventa ljud. - Stabil och kraftig fläktinstallation förhindrar hög ljudnivå vid igångkörning (Carrier-patent). Auto-adaptiv styrning - Styralgoritmen förhindrar onödigt kompressorarbete (Carrier-patent). - Automatisk avlastning av kompressor om kondenseringstrycket skulle vara onormalt högt. Om kondensorbatteriet är igensatt eller om fläktarnas drift upphör fortsätter Aquaforce arbeta, dock med reducerad effekt. Heltäckande uthållighetstester - Samarbete med specialistlaboratorier och användning av simuleringsverktyg vid konstruktionen av avgörande komponenter. - Simuleringstest gällande transport utförs i laboratorium på vibrerande underlag. Detta test motsvarar 4000 km transport med lastbil. - Korrosionsbeständigheten testad i salthaltig dimma i laboratorium. Enkel och snabb installation Inbyggd pumpmodul (tillbehör) - Centrifugal hög- eller lågtrycks vattenpump beroende på tryckfallet över köldbärarsystemet. - Singel eller tvillingpump med drifttidsutjämning och automatisk växling till en andra pump om något fel skulle uppstå. - Ett vattenfilter skyddar vattenpumpen mot cirkulerande smutspartiklar. - Högeffektivt expansionskärl garanterar vattenkretsens trycknivå. - Termisk isolering och aluminiumskydd. - Tryckmanometer för att kontrollera filtrets föroreningsgrad samt mäta systemets flöde - Reglerventil, vattenflöde Förenklade, elektriska anslutningar - Huvudbrytare med hög brytförmåga och kortslutningsskydd - Transformator som matar den integrerade manöverkretsen (400/24 V) Snabb igångkörning - Systematisk fabrikstest innan leverans. - Funktionstest för att kontrollera varje steg gällande instrument, expansionsutrustning, fläktar och kompressor. Hänsyn om miljön Köldmedium R-34a - Detta köldmedium tillhör gruppen HFC som är ett miljökorrekt val. - Värmeväxlarens mikrokanaler reducerar köldmediefyllningen med 30% Säker köldmediekrets - Inga kapillärrör eller flareanslutningar används, vilket reducerar risken för läckage. - Kontroll av tryckomvandlare och temperaturgivare utan överföring av köldmediefyllning. - Avstängningsventil på hetgassidan och serviceventiler på vätskeledningen underlättar vid service. Tillförlitlig drift Skruvkompressorer - Skruvkompressor med överdimensionerade lager och suggaskyld motor. - Samtliga komponenter i kompressorn är lätt tillgängliga på installationsplatsen. - Ett elektroniskt kort förhöjer säkerheten. Luftkyld kondensor - Korrosionsmotståndet är 3.5 gånger högre jämfört med traditionella batterier. Konstruktionen helt i aluminium eliminerar bildandet av galvaniska strömmar mellan aluminium och koppar, vilket kan orsaka korrosionsskada på batteriet. Förångare - Aluminiumbelagd, termisk isolering ger utomordentligt skydd mot extern belastning på aggregatet (mekaniskt samt skydd mot UV-strålning). Pro-Dialog styrning Pro-Dialog kombinerar komplex intelligens med enkel hantering. Styrsystemet övervakar konstant samtliga maskinparametrar och reglerar exakt driften av kompressorer, expansionsutrustning, fläktar och köldbärarpumpen för maximal verkningsgrad. Optimal strömförbrukning - Intern funktion för drifttidsschemaläggning: möjliggör tillslag/frånslag av enheten och drift vid ett andra börvärde. - Börvärdesförskjutning som en funktion av utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen. - Master/slav konfiguration av två vätskekylare som samkörs med drifttidsutjämning och automatisk växling i händelse av fel på en av enheterna. Enkel hantering - Klar och tydlig operatörspanel med pekskärm (touch screen, 20 x 99 mm) för omedelbar tillgång till de viktigaste driftsparametrarna. Extern styrning (standard) Aquaforce är utrustad med RS485 seriell port som erbjuder en extern styrning med flera olika funktioner och möjligheter till övervakning och diagnostik. Carrier har ett brett utbud av reglerprodukter, som är speciellt anpassade för att styra, planera och övervaka luftkonditioneringssystemets drift. Kontakta din lokala Carrier-återförsäljare för mer detaljerad information om dessa produkter. Aquaforce möjliggör också integrering i andra byggnaders centrala övervakningssystem via kommunikationsbuss (tillbehör). En anslutningsplint: - Start/stopp: när denna kontakt öppnas stängs enheten av. - Dubbla börvärden: när denna kontakt sluts aktiveras ett andra börvärde (t ex: obemannat läge). - Effektbegränsning: när denna kontakt sluts begränsas vätskekylarens maximala effekt till ett förinställt värde. - Värmeåtervinning (tillbehör): när denna kontakt sluts möjliggörs värmeåtervinning. - Vattenpump och 2 styrning*: dessa utgångar styr kontaktorerna på en eller två köldbärarpumpar. - Återföringskontakt*: denna används för inkommande felindikation från en eller två pumpar och växlar automatiskt över till den andra pumpen. - Driftsindikation: denna potentialfria kontakt indikerar att vätskekylaren är i drift (kylbehov) eller att den är redo att gå i drift (inget kylbehov). - Varning: denna potentialfria kontakt indikerar närvaro av ett mindre fel eller att det är nödvändigt att utföra underhåll. - Larm: denna potentialfria kontakt indikerar närvaro av ett större fel, som har lett till att en eller flera köldmediekretsar stängts av. * finns ej tillgänglig på enheter med pumpmodul (tillbehör) 2

3 Modul för energihantering (EMM tillbehör) Energy Management Module (EMM) erbjuder utökade möjligheter till extern styrning: - Rumstemperatur: möjlighet till börvärdesförskjutning som en funktion av inomhustemperaturen (med Carriertermostat) - Börvärdesförskjutning: garanterar förskjutning av börvärdet för kyla baserat på en 4-20 ma eller 0-5 V signal - Effektbegränsning: möjliggör begränsning av vätskekylarens maximala effekt baserat på en 0-0 V signal. - Effektbegränsning eller 2: när dessa kontaktorer sluts begränsas vätskekylarens maximala effekt till två förinställda värden. - Kundförregling: denna kontakt kan användas för yttre förregling. När kontakten öppnas genereras ett specifikt larm. - Slut på isackumuleringsperiod: när isackumuleringen har avslutats, möjliggör denna ingång återgång till det andra börvärdet (obemannat läge). - Förbikoppling, tidsschema: när denna kontakt sluts annulleras inställd drift med tidsschema. - Serviceintervall har överskridits: denna signal indikerar att enheten är i behov av service. - Vätskekylarens effekt: denna analoga utgång (0-0 V) ger omedelbar information om enhetens effekt. Nya generationen 06T skruvkompressor Den nya generationen Carrier 06T skruvkompressorer bygger på Carriers långa erfarenhet när det gäller utveckling av skruvkompressorer med dubbla rotorer. Kompressorn är utrustad med överdimensionerade lager och ett oljetryck anpassat för en lång, tillförlitlig drift, även vid maximal last. En justerbar reglerventil, som styrs av oljetrycket, möjliggör variationer i kyleffekten. Systemet tillåter optimal justering av kompressorns kyleffekt och garanterar hög stabilitet i utgående köldbärartemperatur. Ytterliggare en fördel: om ett fel skulle uppstå, t ex om kondensorn skulle bli igensatt eller vid mycket hög utomhustemperatur, slår kompressorn inte ifrån, utan fortsätter arbeta med reducerad effekt. Kompressorn är utrustad med en separat oljeavskiljare, som minimerar den mängd olja som cirkulerar i köldmediekretsen och markant reducerar antalet tryckstötar för att erhålla en tystare drift. 3

4 Värmeväxlare helt i aluminium med mikrokanaler (MCHX) Detta är en teknik som har utnyttjats inom bil- och flygindustrin under flera år. I Aquaforce är värmeväxlaren helt tillverkad av aluminium med mikrokanaler (MCHX). Detta är ett koncept som förbättrar korrosionsbeständigheten genom att de galvaniska strömmar, som uppstår mellan två olika metaller (koppar/aluminium), elimineras. Till skillnad från traditionella värmeväxlare kan MCHX värmeväxlaren användas i såväl marin som stadsmiljö. MCHX värmeväxlaren är ungefär 0% mer effektiv än traditionella batterier och reducerar köldmediefyllningen med 30% i vätskekylaren. Den tunna konstruktionen reducerar förlusterna i lufttrycket med 50% och gör värmeväxlaren mindre mottaglig för föroreningar (t ex sand) jämfört med ett traditionellt batteri. Rengöring av MCHX värmeväxlaren utförs snabbt och enkelt med hjälp av högtryckstvätt. Pro-Dialog operatörspanel med pekskärm (touch screen). Aquaforce operatörspanel är mycket användarvänlig. Displayen är stor och tydlig och det är enkelt att nå information om samtliga driftsparametrar. Upp till åtta olika skärmvisningar kan individanpassas. 4

5 Fabriks- och fältinstallerade tillbehör Fabriksinstallerade tillbehör Korrosionsskydd, traditionellt batteri Korrosionsskydd, traditionellt batteri Nr. Beskrivning Fördelar Användning 2B 3A Blygold Polual behandling av koppar/aluminium batterier Lameller tillverkade av förbehandlad aluminium (polyuretan och epoxy) Förbättrat korrosionsskydd, rekommenderas för installationer i stads-, industri och landsbygdsmiljö. Förbättrat korrosionsskydd, rekommenderas för installation i marin- och stadsmiljö med mer måttlig korrosion. 30XA XA IP 54 styrbox 20A Ökad täthet på elskåpet Rekommenderas vid extra smutsig driftsmiljö. 30XA Vinterdrift 28 Fläkthastighetsreglering via frekvensomvandlare Stabil drift när lufttemperaturen ligger mellan -0 C och -20 C Frysskydd, förångare 4A Elvärmare, förångare Frysskydd, förångare, ned till -20 C utomhustemperatur Frysskydd, förångare och pumpmodul 4B Elvärmare, förångare och pumpmodul Frysskydd, förångare och pumpmodul, ned till -20 C utomhustemperatur Avstängningsventil 92 Avstängningsventiler på kompressorns suggasrördragning 30XA XA XA Förenklat underhåll 30XA Tre-pass förångare 00A Tre-pass förångare på vattensidan Ökade tryckförluster, vatteinlopp/-utlopp 30XA En-pass förångare 00C En-pass förångare på vattensidan Reducerade tryckförluster, vatteninlopp/-utlopp 30XA Växlade vattenanslutningar 07 Förångare med växlade vatteninlopp/- utlopp Pumpmodul med högtrycks singelpump Pumpmodul med högtrycks tvillingpump Pumpmodul med lågtrycks singelpump Pumpmodul med lågtrycks tvillingpump Förenklad vattenrördragning 30XA B Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation 30XA C Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation, driftssäkert 30XA F Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation 30XA G Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation, driftssäkert 30XA Högtemperatur-version 9 Extra hög verkningsgrad Minskad energiförbrukning och klarar drift vid högre lufttemperaturer JBus gateway 48B Tvåvägs kommunikationskort, överensstämmer med JBus protokoll BacNet gateway 48C Tvåvägs kommunikationskort, överensstämmer med BacNet protokoll LON gateway 48D Tvåvägs kommunikationskort, överensstämmer med LON protokoll Modul för energihantering (EMM) 56 Se avsnitt Modul för energihantering (EMM) Enhet utan ljudhuv 253 Kompressor ej utrustad med akustisk ljudhuv Traditionella batterier (Cu/Al) 254 Batteri tillverkat av kopparrör och aluminiumlameller Specialbatteri för tropiska klimat (Cu/Al) Enkel anslutning via kommunikationsbuss till byggnadens centrala övervakningssystem Enkel anslutning via kommunikationsbuss till byggnadens centrala övervakningssystem Enkel anslutning via kommunikationsbuss till byggnadens centrala övervakningssystem Enkel trådansluten anslutning till byggnadens centrala övervakningssystem 30XA XA XA XA XA Ekonomiskt fördelaktigt 30XA Möjlighet att få specialbehandling av kondensor för högre korrosionsskydd 255 Kontakta Carrier AB för mer information För extrema temperaturvillkor; mycket hög lufttemperatur, sandstormar och dylikt. 30XA XA Fältinstallerade tillbehör Beskrivning Fördelar Användning CCN JBus gateway Se tillbehör 48B Se tillbehör 48B Se tillbehör 48B CCN BacNet gateway Se tillbehör 48C Se tillbehör 48C Se tillbehör 48C CCN LON Talk gateway Se tillbehör 48D Se tillbehör 48D Se tillbehör 48D Anslutningshylsa Rördragningen skall anslutas med Victaulic-koppling Enkel installation 30XA Modul för energihantering (EMM) Se styrmanual Enkel trådansluten anslutning till byggnadens centrala övervakningssystem Kit för master/slav konfiguration Extra temparaturgivare för gemensam utgående köldbärare, vilken installeras på fältet, möjliggör parallell styrning av två aggregat i en master/slav konfiguration. Optimerad drift av två parallellanslutna vätskekylare med drifttidsutjämning 30XA XA

6 Pumpmodul (fabriksinstallerat tillbehör) 2 Schematiskt köldbärardiagram Förklaring Enhetens och pumpmodulens komponenter Victaulic nätfilter 2 Expansionstank 3 Säkerhetsventil 4 Pump 5 Ventil, tryckuttag 6 Tryckmanometer för att mäta komponenternas tryckfall 7 Tryckavläsning, systemets avluftningsventil 8 Avtappningsventil 9 Reglerventil, vattenflöde 0 Förångare Elvärmare för avfrostning, förångare (tillbehör) 2 Elvärmare för avfrostning, pumpmodul 3 Avluftningsventil (förångare) 4 Avluftningsventil, vatten (förångare) 5 Flexibla anslutningar 6 Flödesvakt 7 Givare, vattentemperatur Systemkomponenter 8 Avluftningsventil 9 Flexibel anslutning 20 Avstängningsventiler 2 Påfyllnadsventil --- Pumpmodul 6

7 Tekniska data 30XA Nominell kyleffekt* Standardenhet kw Tillbehör 9*** kw Driftsvikt** Standardenhet och tillbehör 9*** kg / 4250/ 7560/ Tillbehör 254*** kg / 4650/ 8270/ Köldmedium R34a Standardenhet och tillbehör 9*** Krets A kg Krets B kg Krets C kg Krets D kg Kompressorer 06T semihermetiska skruvkompressorer, 50 v/s Krets A Krets B Krets C Krets D Minimal effekt % Styrning PRO-DIALOG, elektronisk expansionsventil (EXV) Kondensor Värmeväxlare i aluminium med mikrokanaler Fläktar Axial Flying Bird 4 med roterande inkapsling Antal Standardenhet Tillbehör 9*** Tillbehör 254*** Standard, totalt luftflöde l/s Standardhastighet r/s Förångare Våt förångning Vattenmängd l Maximalt driftstryck**** kpa Vattenanslutningar Victaulic Utan pumpmodul, inlopp/utlopp Diameter in /8 6/8 6/8 6 Utvändig diameter mm / 68.3/ 68.3/ Med pumpmodul (tillbehör), inlopp/utlopp Diameter in Utvändig diameter mm Expansionstankens volym l Max. driftstryck på vattensidan med pumpmodul kpa Förklaring: * Nominella villkor: ingående/utgående köldbäratemperatur = 2 C/7 C. Utomhustemperatur = 35 C, försmutsningsfaktor, förångare = m 2 K/W ** Viktdata skall endast ses som riktlinjer. Köldmediemängden står på aggregatets märkplåt. *** Tillbehör: 9 = extra hög verkningsgrad; 254 = traditionella batterier. **** Max. driftstryck på vattensidan utan pumpmodul Vikt och diameter på anslutningsmoduler och 2 för storlekar 402 till 702. Anmärkningar Enhetsstorlekar 30XA 402 till 702 levereras i två moduler, vilka monteras på installationsplatsen. Tillbehör 9 (extra hög verkningsgrad) kan användas ihop med tillbehör 254 och 255. Kontakta din lokala Carrier-återförsäljare för att få information om prestanda. 7

8 8 Elektriska data 30XA Huvudkraftmatning Nominell kraftmatning V-fas-Hz Spänningsområde V Maximal kabelarea, matning Kretsar A+B mm 2 2x240 2x240 2x240 2x240 2x240 2x240 4x240 4x240 4x240 4x240 4x240 6x240 6x240 4x240 4x240 4x240 6x240 6x240 6x240 4x240 Kretsar C+D mm x240 2x240 2x240 2x240 2x240 2x240 4x240 Kortslutningsström (TN system)* Kretsar A+B ka Kretsar C+D ka Manöverkrets 24 V via intern transformator Standardenhet Maximal igångsättningsström** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Nominell igångsättningsström*** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Cosine fi, (maximal)**** Cosine fi, (nominell) Maximal tillförd eleffekt Kretsar A+B kw Kretsar C+D kw Nominell strömförbrukning Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström (Un) Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström (Un 0%)**** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Version med extra hög verkningsgrad (tillbehör 9) Maximal igångsättningsström** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Nominell igångsättningsström*** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Cosine fi, (maximal)**** Cosine fi, (nominell) Maximal tillförd eleffekt Kretsar A+B kw Kretsar C+D A Nominell strömförbrukning, enhet Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström (Un) Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström, enhet (Un 0%)**** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Pumpmodul (tillbehör) Lågtrycks singel eller tvillingpump Motorström kw Tillförd eleffekt kw Maximal strömförbrukning A Högtrycks singel eller tvillingpump Motorström kw Tillförd eleffekt kw Max strömförbrukning A Förklaring * Effektivvärde, ka ** Momentan igångsättningsström (den minsta kompressorns driftsström + fläktens strömförbrukning + den största kompressorns startström). Värdena gäller för drift vid maximal tillförd eleffekt. *** Momentan igångsättningsström (den minsta kompressorns driftsström + fläktens strömförbrukning + den största kompressorns startström). Värdena gäller vid standard Eurovent-villkor: luft 35 C, vatten 2/7 C **** Värdena gäller för drift med maximal tillförd eleffekt. Värdena gäller vid standard Eurovent-villkor: luft 35 C, vatten 2/7 C Värdena gäller vid drift med maximal tillförd eleffekt. Värden finns angivna på enhetens märkplåt. Tillkommande effekt och förbrukning. Anmärkningar Elektriska data för fläkt och motor gäller då enheten arbetar under Eurovent-villkor (omgivande temperatur, motor 50 C);.9 A Igångsättningsström: 8.4 A Tillförd eleffekt: 760 W 30XA i storleksområdet 02 till 702 har två anslutningspunkter för el (kretsar A + B och kretsar C + D).

9 Anmärkningar, elektriska data 30XA har en enda punkt för kraftanslutning vid de två huvudbrytarna. 30XA har två punkter för kraftanslutning vid huvudbrytarna. Elskåpet inkluderar: - En huvudbrytare per krets - Startenhet och motorskyddsutrustning för varje kompressor, fläktarna och pumpen - Styrutrustning Fältanslutningar: Alla anslutningar till systemet och all elektrisk installation måste ske i enlighet med lokala regler. Carrier 30XA aggregat är konstruerade och byggda för att garantera överensstämmelse med dessa direktiv. Vid konstruktionen av den elektriska utrustningen har speciell hänsyn tagits till rekommendationerna i den europeiska normen EN (motsvarar IEC ) (maskinsäkerhet elektriska maskinkomponenter - del : allmän bestämmelse). Anmärkningar Rekommendationerna i IEC är generellt accepterade som överensstämmelse med kraven i installationsdirektiven. Att följa reglerna i EN är det bästa sättet att nå överensstämmelse med maskindirektiven.5.. Bilaga B till EN beskriver den elektriska karakteristiken som används för drift av aggregaten..nedan specificeras driftsmiljön för 30XA: Miljö* - Omgivning, som den klassificeras i EN 6072 (motsvarar IEC 6072): - utomhusinstallation* - omgivningstemperatur: område -20 C till +55 C, klass 4K4H* - höjd över havsnivå: lägre eller lika med 2000 m - närvaro av hårt material, klass 4S2 (ej märkbart mycket damm i närheten) - närvaro av korrosiva och förorenande substanser, klass 4C2 (försumbart) 2. Kraftmatningens frekvensavvikelse: ± 2 Hz. 3. Nolledaren (N) får ej anslutas direkt till enheten (om nödvändigt, använd en transformator). 4. Överströmsskydd till kraftmatningen ingår ej i enheten. 5. Den fabriksinstallerade maximalbrytaren(arna)/automatsäkringen(arna) är av den typen att pålastad maskin kan stängas av i enlighet med EN (motsvarar IEC ). 6. Aggregaten är konstruerade för förenklad anslutning till TN-system (IEC 60364). I IT-system kan störningar i övervakningsutrustningen uppstå, kontakta den lokala elleverantören för mer information. ANMÄRKNING: Om det vid någon installation skulle råda villkor som ej överensstämmer med de ovan beskrivna, eller om det finns andra villkor som bör tas i beaktande: Kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. * Skyddsnivån för denna klass är IP43B (i enlighet med referensdokument IEC 60529). Alla 30XA aggregat är skyddade enligt IP44CW och uppfyller dess skyddsvillkor. 9

10 Ljudnivåer 30XA Standardenhet Ljudeffektnivå* db(a) Ljudtrycksnivå vid 0 m** db(a) Extra hög verkningsgrad (tillbehör 9) Ljudeffektnivå* db(a) Ljudtrycksnivå vid 0 m** db(a) * 0-2 W i enlighet med ISO 964- och certifierad av Eurovent ** Genomsnittlig ljudtrycksnivå, i fritt fält på reflekterande yta. Prestanda vid dellast Med snabbt stigande energikostnader och ökade miljökrav har produkternas strömförbrukning blivit till en viktig faktor inom luftkonditioneringsindustrin. En vätskekylares verkningsgrad vid fullast kan dock knappast betraktas som representativ, då ett aggregat i genomsnitt arbetar vid dellast 95% av sin driftstid. IPLV (i enlighet med ARI 550/590-98) Med hjälp av IPLV (integrated part load value) kan man få fram den genomsnittliga verkningsgraden baserat på fyra olika driftsvillkor, vilka är definierade av ARI (American Refrigeration Institute). IPLV ger den genomsnittliga energiverkningsgraden (EER) vid olika driftsvillkor, vägt mot driftstiden. IPLV (integrerat dellastvärde) Last Lufttemperatur Verknings- Drifts- (%) ( C) grad tid, % EER EER EER EER 4 2 IPLV = EER x % + EER 2 x 42% + EER 3 x 45% + EER 4 x 2% En byggnads värmelast är beroende av många faktorer, såsom utomhustemperatur, solexponering och antalet människor i huset. Följaktligen är det mest korrekta att använda sig av ett genomsnittligt värde för verkningsgraden, ett värde som beräknas utifrån flera olika driftspunkter i den aktuella fastigheten. ESEER (i enlighet med EUROVENT) ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) möjliggör utvärdering av den genomsnittliga verkningsgraden vid dellast baserat på fyra olika driftsvillkor, som Eurovent fastställt. ESEER anger den genomsnittliga energiverkningsgraden (EER) vid olika driftsvillkor, vägt mot driftstiden. ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) Last Lufttemperatur Verknings- Drifts- (%) ( C) grad tid, % EER EER EER EER 4 23 ESEER = EER x 3% + EER 2 x 33% + EER 3 x 4% + EER 4 x 23% Prestanda vid dellast 30XA IPLV kw/kw ESEER kw/kw

11 Driftsgränser Köldbärartemperatur C Minimum Maximum Ingående köldbärartemperatur vid igångsättning - 45 Ingående köldbärartemperatur under drift Utgående köldbärartemperatur under drift Anmärkning: Om utgående köldbärartemperatur förväntas understiga 4 C, skall en glykol/vatten lösning tillsätts i kretsen alternativt kan tillbehöret för frysskydd användas. Kylmedeltemperatur C Minimum Maximum Lagringstemperatur Vid drift Standardenhet -0 55* Med tillbehöret för vinterdrift (tillbehör 28) * Med tillbehöret för extra hög verkningsg. (tillbehör 9) -0 55* Anmärkning: om lufttemperaturen förväntas understiga 0 C, skall en glykol/vatten lösning tillsättas i kretsen alternativt tillbehöret för frysskydd användas. * Drift vid dellast Flöde, förångare, l/s 30XA Min. flöde Max. flöde* * Det maximala flödet motsvarar ett tryckfall på 00 kpa. Driftsområde Förklaring: Inkommande lufttemperatur, C Dellast från 46 C för standardenhet, och 50 C med tillbehör 9. Driftsområde, standardenhet Faller utomhustemperaturen under 0 C måste aggregatet antingen utrustas med tillbehöret för frysskydd, förångare, (nr. 4A eller 4B), alternativt så måste en frysskyddslösning tillsättas i kretsen (utförs av kvalificerad kyltekniker). Driftsområde, aggregat utrustat med tillbehör 28 (vinterdrift). Utgående köldbärartemperatur, C

12 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar 2297 C Anmärkning: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare

13 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) 2297 C XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. 2 Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp 2200 Vattenutlopp 500 ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar 3

14 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. Yttre anslutningar 4

15 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. 5

16 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber 500 Vatteninlopp 2297 Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. 6

17 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA , modul /2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA , modul /2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) 500 C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Module 2 Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. 7

18 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA , modul 2/2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA , modul 2/2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar Module ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. Storlekar levereras som två moduler, vilka monteras på installationsplatsen (av en kvalificerad kyltekniker). 8

19 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA 702, modul /2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA 702, modul /2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) 2297 C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Module 2 2 Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp 2200 Vattenutlopp (skall anslutas till vatteninlopp, modul 2) Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning 30XA 702, modul 2/2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA 702, modul 2/2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) Yttre anslutningar 2297 C Module Förklaring: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp (skall anslutas till vattenutlopp, modul ) Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrieråterförsäljare. Storlek 702 levereras i två moduler, som monteras på installationsplatsen (av en kvalificerad kyltekniker). 9

20 Kyleffekter Standardenhet Standardenhet - LWT = 5 C Lufttemperatur, C CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL 30XA kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa Standardenhet - LWT = 6 C Lufttemperatur, C CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL 30XA kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion AW05 Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz Drift- och skötselinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek 0718 1fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR

HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR WZT-SERIEN 1 Reproduktion, datalagring och överföring, ens delvis av denna publikation, i någon som helst form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper 6-78 kw llmän information Ny värmepumpsserie med scrollkompressorer med och utan ånginsprutning. Version /HT i 15 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-73 kw Värmeeffekt (7; W45): 6-78 kw Version /MT i 17 storlekar

Läs mer

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus M03U40B12-00 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 66 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har

Läs mer

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX - Since 1939 ExoAir / ExoAir Polaris GreenEnergy SVERIGES effektivaste LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR! TOPP 2011 PLACERAD EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX 300 FICK EN TOPPLACERING 2011 AV SVENSKA ENERGI- MYNDIGHETENS TEST

Läs mer

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

Manual för installation, drift och underhåll CRIMSON CRIMSON MAX

Manual för installation, drift och underhåll CRIMSON CRIMSON MAX CRIMSONTM & CRIMSON MAXTM Manual för installation, drift och underhåll 20120704 CRIMSON CRIMSON MAX Innehåll 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE...3 2. INSPEKTION, TRANSPORT, PLATSHANTERING...5 2.1 INSPEKTION...5 2.2

Läs mer

Luftkonditionera din omgivning, maximera din komfort.

Luftkonditionera din omgivning, maximera din komfort. Högeffektiv luft/vattenvärmepump med R410, enhetsaggregat med reversibel design, DC Inverterkompressor, cirkulationspump med variabel hastighet och varvtalsstyrda axiella fläktar. Luftkonditionera din

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

Daikin värmepump för bergvärme

Daikin värmepump för bergvärme Daikin värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W Daikin värmepump för bergvärme Svenska Innehåll 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter...3 1.1 Om dokumentationen...3 1.2 Betydelse av varningar och symboler...3

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst DAIKIN Daikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Det naturliga. valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR DAIKIN ALTHERMA LÅGTEMPERATUR Helt ny för DEN NYA DAIKIN ALTHERMA LÅGTEMPERATUR VÄRMEPUMP, ETT INNOVATIVT

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer