30XA Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt kw

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw"

Transkript

1 Luftkyld vätskekylare 30XA Nominell kyleffekt kw Aquaforce vätskekylare är den idealiska lösningen för industriella och kommersiella applikationer: optimal prestanda och maximal kvalitet. Aquaforce är från grunden konstruerad att möta dagens och framtidens krav när det gäller tystgående drift och hög verkningsgrad. Aggregatet är byggt på den allra senaste tekniken: - Skruvkompressorer med dubbla rotorer - Köldmediet R-34a, ett miljökorrekt val - Tystgående IV Flying Bird fläktar i återvinningsbart material - Värmeväxlare helt i aluminium med mikrokanaler (MCHX). - Pro-Dialog operatörspanel med pekskärm (touch screen) Aquaforce finns tillgänglig i två versioner: En med mycket låg ljudnivå och hög verkningsgrad. Den andra versionen erbjuder oöverträffad verkningsgrad för att tillgodose de strängaste krav när det gäller låg driftskostnad. Denna version rekommenderas också i miljöer med hög omgivningstemperatur. Egenskaper Mycket ekonomisk drift Extremt hög verkningsgrad vid full- eller dellast - Eurovent-certifierad energiklass A, genomsnittlig COP på 3.20 kw/kw (med tillbehöret för extra hög verkningsgrad) - Genomsnittligt, integrerat dellastvärde (IPLV) på 4.6 kw/kw (med tillbehöret för extra hög verkningsgrad) - Ny skruvkompressor med dubbla rotorer, högpresterande motor och justerbar kapacitetsventil för att kyleffekten exakt skall kunna anpassas till den aktuella lasten. - Kondensor helt i aluminium med mikrokanaler, som har högre verkningsgrad än koppar/aluminium batteri. - Våt förångning för att förbättra värmeöverföringen i förångaren. - Elektronisk expansionsventil möjliggör drift vid lägre kondenseringstryck och bättre utnyttjande av förångarens värmeväxlingsyta (överhettningsreglering). - Economiser-system med elektronisk expansionsventil för att erhålla ökad kyleffekt.

2 Låg ljudnivå Kompressorer - Ljuddämpare i hetgasledningen är integrerad i oljeavskiljaren (Carrier patent). - Ljuddämpare på förångarens returledning. - Sugledningen har flexibla anslutningar för att förhindra överföring av ljud och vibrationer. - Akustisk ljudhuv över kompressor och oljeavskiljare reducerar ljudnivån. Kondensor - V-formade kondensorbatterier med öppen vinkel ger ett tystare luftflöde över batteriet. - Tystgående Flying Bird fläktar (fjärde generationen) tillverkade av återvinningsbart material (Carrier-patent) genererar inga störande, lågfrekventa ljud. - Stabil och kraftig fläktinstallation förhindrar hög ljudnivå vid igångkörning (Carrier-patent). Auto-adaptiv styrning - Styralgoritmen förhindrar onödigt kompressorarbete (Carrier-patent). - Automatisk avlastning av kompressor om kondenseringstrycket skulle vara onormalt högt. Om kondensorbatteriet är igensatt eller om fläktarnas drift upphör fortsätter Aquaforce arbeta, dock med reducerad effekt. Heltäckande uthållighetstester - Samarbete med specialistlaboratorier och användning av simuleringsverktyg vid konstruktionen av avgörande komponenter. - Simuleringstest gällande transport utförs i laboratorium på vibrerande underlag. Detta test motsvarar 4000 km transport med lastbil. - Korrosionsbeständigheten testad i salthaltig dimma i laboratorium. Enkel och snabb installation Inbyggd pumpmodul (tillbehör) - Centrifugal hög- eller lågtrycks vattenpump beroende på tryckfallet över köldbärarsystemet. - Singel eller tvillingpump med drifttidsutjämning och automatisk växling till en andra pump om något fel skulle uppstå. - Ett vattenfilter skyddar vattenpumpen mot cirkulerande smutspartiklar. - Högeffektivt expansionskärl garanterar vattenkretsens trycknivå. - Termisk isolering och aluminiumskydd. - Tryckmanometer för att kontrollera filtrets föroreningsgrad samt mäta systemets flöde - Reglerventil, vattenflöde Förenklade, elektriska anslutningar - Huvudbrytare med hög brytförmåga och kortslutningsskydd - Transformator som matar den integrerade manöverkretsen (400/24 V) Snabb igångkörning - Systematisk fabrikstest innan leverans. - Funktionstest för att kontrollera varje steg gällande instrument, expansionsutrustning, fläktar och kompressor. Hänsyn om miljön Köldmedium R-34a - Detta köldmedium tillhör gruppen HFC som är ett miljökorrekt val. - Värmeväxlarens mikrokanaler reducerar köldmediefyllningen med 30% Säker köldmediekrets - Inga kapillärrör eller flareanslutningar används, vilket reducerar risken för läckage. - Kontroll av tryckomvandlare och temperaturgivare utan överföring av köldmediefyllning. - Avstängningsventil på hetgassidan och serviceventiler på vätskeledningen underlättar vid service. Tillförlitlig drift Skruvkompressorer - Skruvkompressor med överdimensionerade lager och suggaskyld motor. - Samtliga komponenter i kompressorn är lätt tillgängliga på installationsplatsen. - Ett elektroniskt kort förhöjer säkerheten. Luftkyld kondensor - Korrosionsmotståndet är 3.5 gånger högre jämfört med traditionella batterier. Konstruktionen helt i aluminium eliminerar bildandet av galvaniska strömmar mellan aluminium och koppar, vilket kan orsaka korrosionsskada på batteriet. Förångare - Aluminiumbelagd, termisk isolering ger utomordentligt skydd mot extern belastning på aggregatet (mekaniskt samt skydd mot UV-strålning). Pro-Dialog styrning Pro-Dialog kombinerar komplex intelligens med enkel hantering. Styrsystemet övervakar konstant samtliga maskinparametrar och reglerar exakt driften av kompressorer, expansionsutrustning, fläktar och köldbärarpumpen för maximal verkningsgrad. Optimal strömförbrukning - Intern funktion för drifttidsschemaläggning: möjliggör tillslag/frånslag av enheten och drift vid ett andra börvärde. - Börvärdesförskjutning som en funktion av utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen. - Master/slav konfiguration av två vätskekylare som samkörs med drifttidsutjämning och automatisk växling i händelse av fel på en av enheterna. Enkel hantering - Klar och tydlig operatörspanel med pekskärm (touch screen, 20 x 99 mm) för omedelbar tillgång till de viktigaste driftsparametrarna. Extern styrning (standard) Aquaforce är utrustad med RS485 seriell port som erbjuder en extern styrning med flera olika funktioner och möjligheter till övervakning och diagnostik. Carrier har ett brett utbud av reglerprodukter, som är speciellt anpassade för att styra, planera och övervaka luftkonditioneringssystemets drift. Kontakta din lokala Carrier-återförsäljare för mer detaljerad information om dessa produkter. Aquaforce möjliggör också integrering i andra byggnaders centrala övervakningssystem via kommunikationsbuss (tillbehör). En anslutningsplint: - Start/stopp: när denna kontakt öppnas stängs enheten av. - Dubbla börvärden: när denna kontakt sluts aktiveras ett andra börvärde (t ex: obemannat läge). - Effektbegränsning: när denna kontakt sluts begränsas vätskekylarens maximala effekt till ett förinställt värde. - Värmeåtervinning (tillbehör): när denna kontakt sluts möjliggörs värmeåtervinning. - Vattenpump och 2 styrning*: dessa utgångar styr kontaktorerna på en eller två köldbärarpumpar. - Återföringskontakt*: denna används för inkommande felindikation från en eller två pumpar och växlar automatiskt över till den andra pumpen. - Driftsindikation: denna potentialfria kontakt indikerar att vätskekylaren är i drift (kylbehov) eller att den är redo att gå i drift (inget kylbehov). - Varning: denna potentialfria kontakt indikerar närvaro av ett mindre fel eller att det är nödvändigt att utföra underhåll. - Larm: denna potentialfria kontakt indikerar närvaro av ett större fel, som har lett till att en eller flera köldmediekretsar stängts av. * finns ej tillgänglig på enheter med pumpmodul (tillbehör) 2

3 Modul för energihantering (EMM tillbehör) Energy Management Module (EMM) erbjuder utökade möjligheter till extern styrning: - Rumstemperatur: möjlighet till börvärdesförskjutning som en funktion av inomhustemperaturen (med Carriertermostat) - Börvärdesförskjutning: garanterar förskjutning av börvärdet för kyla baserat på en 4-20 ma eller 0-5 V signal - Effektbegränsning: möjliggör begränsning av vätskekylarens maximala effekt baserat på en 0-0 V signal. - Effektbegränsning eller 2: när dessa kontaktorer sluts begränsas vätskekylarens maximala effekt till två förinställda värden. - Kundförregling: denna kontakt kan användas för yttre förregling. När kontakten öppnas genereras ett specifikt larm. - Slut på isackumuleringsperiod: när isackumuleringen har avslutats, möjliggör denna ingång återgång till det andra börvärdet (obemannat läge). - Förbikoppling, tidsschema: när denna kontakt sluts annulleras inställd drift med tidsschema. - Serviceintervall har överskridits: denna signal indikerar att enheten är i behov av service. - Vätskekylarens effekt: denna analoga utgång (0-0 V) ger omedelbar information om enhetens effekt. Nya generationen 06T skruvkompressor Den nya generationen Carrier 06T skruvkompressorer bygger på Carriers långa erfarenhet när det gäller utveckling av skruvkompressorer med dubbla rotorer. Kompressorn är utrustad med överdimensionerade lager och ett oljetryck anpassat för en lång, tillförlitlig drift, även vid maximal last. En justerbar reglerventil, som styrs av oljetrycket, möjliggör variationer i kyleffekten. Systemet tillåter optimal justering av kompressorns kyleffekt och garanterar hög stabilitet i utgående köldbärartemperatur. Ytterliggare en fördel: om ett fel skulle uppstå, t ex om kondensorn skulle bli igensatt eller vid mycket hög utomhustemperatur, slår kompressorn inte ifrån, utan fortsätter arbeta med reducerad effekt. Kompressorn är utrustad med en separat oljeavskiljare, som minimerar den mängd olja som cirkulerar i köldmediekretsen och markant reducerar antalet tryckstötar för att erhålla en tystare drift. 3

4 Värmeväxlare helt i aluminium med mikrokanaler (MCHX) Detta är en teknik som har utnyttjats inom bil- och flygindustrin under flera år. I Aquaforce är värmeväxlaren helt tillverkad av aluminium med mikrokanaler (MCHX). Detta är ett koncept som förbättrar korrosionsbeständigheten genom att de galvaniska strömmar, som uppstår mellan två olika metaller (koppar/aluminium), elimineras. Till skillnad från traditionella värmeväxlare kan MCHX värmeväxlaren användas i såväl marin som stadsmiljö. MCHX värmeväxlaren är ungefär 0% mer effektiv än traditionella batterier och reducerar köldmediefyllningen med 30% i vätskekylaren. Den tunna konstruktionen reducerar förlusterna i lufttrycket med 50% och gör värmeväxlaren mindre mottaglig för föroreningar (t ex sand) jämfört med ett traditionellt batteri. Rengöring av MCHX värmeväxlaren utförs snabbt och enkelt med hjälp av högtryckstvätt. Pro-Dialog operatörspanel med pekskärm (touch screen). Aquaforce operatörspanel är mycket användarvänlig. Displayen är stor och tydlig och det är enkelt att nå information om samtliga driftsparametrar. Upp till åtta olika skärmvisningar kan individanpassas. 4

5 Fabriks- och fältinstallerade tillbehör Fabriksinstallerade tillbehör Korrosionsskydd, traditionellt batteri Korrosionsskydd, traditionellt batteri Nr. Beskrivning Fördelar Användning 2B 3A Blygold Polual behandling av koppar/aluminium batterier Lameller tillverkade av förbehandlad aluminium (polyuretan och epoxy) Förbättrat korrosionsskydd, rekommenderas för installationer i stads-, industri och landsbygdsmiljö. Förbättrat korrosionsskydd, rekommenderas för installation i marin- och stadsmiljö med mer måttlig korrosion. 30XA XA IP 54 styrbox 20A Ökad täthet på elskåpet Rekommenderas vid extra smutsig driftsmiljö. 30XA Vinterdrift 28 Fläkthastighetsreglering via frekvensomvandlare Stabil drift när lufttemperaturen ligger mellan -0 C och -20 C Frysskydd, förångare 4A Elvärmare, förångare Frysskydd, förångare, ned till -20 C utomhustemperatur Frysskydd, förångare och pumpmodul 4B Elvärmare, förångare och pumpmodul Frysskydd, förångare och pumpmodul, ned till -20 C utomhustemperatur Avstängningsventil 92 Avstängningsventiler på kompressorns suggasrördragning 30XA XA XA Förenklat underhåll 30XA Tre-pass förångare 00A Tre-pass förångare på vattensidan Ökade tryckförluster, vatteinlopp/-utlopp 30XA En-pass förångare 00C En-pass förångare på vattensidan Reducerade tryckförluster, vatteninlopp/-utlopp 30XA Växlade vattenanslutningar 07 Förångare med växlade vatteninlopp/- utlopp Pumpmodul med högtrycks singelpump Pumpmodul med högtrycks tvillingpump Pumpmodul med lågtrycks singelpump Pumpmodul med lågtrycks tvillingpump Förenklad vattenrördragning 30XA B Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation 30XA C Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation, driftssäkert 30XA F Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation 30XA G Se avsnitt om pumpmodul Snabb och enkel installation, driftssäkert 30XA Högtemperatur-version 9 Extra hög verkningsgrad Minskad energiförbrukning och klarar drift vid högre lufttemperaturer JBus gateway 48B Tvåvägs kommunikationskort, överensstämmer med JBus protokoll BacNet gateway 48C Tvåvägs kommunikationskort, överensstämmer med BacNet protokoll LON gateway 48D Tvåvägs kommunikationskort, överensstämmer med LON protokoll Modul för energihantering (EMM) 56 Se avsnitt Modul för energihantering (EMM) Enhet utan ljudhuv 253 Kompressor ej utrustad med akustisk ljudhuv Traditionella batterier (Cu/Al) 254 Batteri tillverkat av kopparrör och aluminiumlameller Specialbatteri för tropiska klimat (Cu/Al) Enkel anslutning via kommunikationsbuss till byggnadens centrala övervakningssystem Enkel anslutning via kommunikationsbuss till byggnadens centrala övervakningssystem Enkel anslutning via kommunikationsbuss till byggnadens centrala övervakningssystem Enkel trådansluten anslutning till byggnadens centrala övervakningssystem 30XA XA XA XA XA Ekonomiskt fördelaktigt 30XA Möjlighet att få specialbehandling av kondensor för högre korrosionsskydd 255 Kontakta Carrier AB för mer information För extrema temperaturvillkor; mycket hög lufttemperatur, sandstormar och dylikt. 30XA XA Fältinstallerade tillbehör Beskrivning Fördelar Användning CCN JBus gateway Se tillbehör 48B Se tillbehör 48B Se tillbehör 48B CCN BacNet gateway Se tillbehör 48C Se tillbehör 48C Se tillbehör 48C CCN LON Talk gateway Se tillbehör 48D Se tillbehör 48D Se tillbehör 48D Anslutningshylsa Rördragningen skall anslutas med Victaulic-koppling Enkel installation 30XA Modul för energihantering (EMM) Se styrmanual Enkel trådansluten anslutning till byggnadens centrala övervakningssystem Kit för master/slav konfiguration Extra temparaturgivare för gemensam utgående köldbärare, vilken installeras på fältet, möjliggör parallell styrning av två aggregat i en master/slav konfiguration. Optimerad drift av två parallellanslutna vätskekylare med drifttidsutjämning 30XA XA

6 Pumpmodul (fabriksinstallerat tillbehör) 2 Schematiskt köldbärardiagram Förklaring Enhetens och pumpmodulens komponenter Victaulic nätfilter 2 Expansionstank 3 Säkerhetsventil 4 Pump 5 Ventil, tryckuttag 6 Tryckmanometer för att mäta komponenternas tryckfall 7 Tryckavläsning, systemets avluftningsventil 8 Avtappningsventil 9 Reglerventil, vattenflöde 0 Förångare Elvärmare för avfrostning, förångare (tillbehör) 2 Elvärmare för avfrostning, pumpmodul 3 Avluftningsventil (förångare) 4 Avluftningsventil, vatten (förångare) 5 Flexibla anslutningar 6 Flödesvakt 7 Givare, vattentemperatur Systemkomponenter 8 Avluftningsventil 9 Flexibel anslutning 20 Avstängningsventiler 2 Påfyllnadsventil --- Pumpmodul 6

7 Tekniska data 30XA Nominell kyleffekt* Standardenhet kw Tillbehör 9*** kw Driftsvikt** Standardenhet och tillbehör 9*** kg / 4250/ 7560/ Tillbehör 254*** kg / 4650/ 8270/ Köldmedium R34a Standardenhet och tillbehör 9*** Krets A kg Krets B kg Krets C kg Krets D kg Kompressorer 06T semihermetiska skruvkompressorer, 50 v/s Krets A Krets B Krets C Krets D Minimal effekt % Styrning PRO-DIALOG, elektronisk expansionsventil (EXV) Kondensor Värmeväxlare i aluminium med mikrokanaler Fläktar Axial Flying Bird 4 med roterande inkapsling Antal Standardenhet Tillbehör 9*** Tillbehör 254*** Standard, totalt luftflöde l/s Standardhastighet r/s Förångare Våt förångning Vattenmängd l Maximalt driftstryck**** kpa Vattenanslutningar Victaulic Utan pumpmodul, inlopp/utlopp Diameter in /8 6/8 6/8 6 Utvändig diameter mm / 68.3/ 68.3/ Med pumpmodul (tillbehör), inlopp/utlopp Diameter in Utvändig diameter mm Expansionstankens volym l Max. driftstryck på vattensidan med pumpmodul kpa Förklaring: * Nominella villkor: ingående/utgående köldbäratemperatur = 2 C/7 C. Utomhustemperatur = 35 C, försmutsningsfaktor, förångare = m 2 K/W ** Viktdata skall endast ses som riktlinjer. Köldmediemängden står på aggregatets märkplåt. *** Tillbehör: 9 = extra hög verkningsgrad; 254 = traditionella batterier. **** Max. driftstryck på vattensidan utan pumpmodul Vikt och diameter på anslutningsmoduler och 2 för storlekar 402 till 702. Anmärkningar Enhetsstorlekar 30XA 402 till 702 levereras i två moduler, vilka monteras på installationsplatsen. Tillbehör 9 (extra hög verkningsgrad) kan användas ihop med tillbehör 254 och 255. Kontakta din lokala Carrier-återförsäljare för att få information om prestanda. 7

8 8 Elektriska data 30XA Huvudkraftmatning Nominell kraftmatning V-fas-Hz Spänningsområde V Maximal kabelarea, matning Kretsar A+B mm 2 2x240 2x240 2x240 2x240 2x240 2x240 4x240 4x240 4x240 4x240 4x240 6x240 6x240 4x240 4x240 4x240 6x240 6x240 6x240 4x240 Kretsar C+D mm x240 2x240 2x240 2x240 2x240 2x240 4x240 Kortslutningsström (TN system)* Kretsar A+B ka Kretsar C+D ka Manöverkrets 24 V via intern transformator Standardenhet Maximal igångsättningsström** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Nominell igångsättningsström*** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Cosine fi, (maximal)**** Cosine fi, (nominell) Maximal tillförd eleffekt Kretsar A+B kw Kretsar C+D kw Nominell strömförbrukning Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström (Un) Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström (Un 0%)**** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Version med extra hög verkningsgrad (tillbehör 9) Maximal igångsättningsström** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Nominell igångsättningsström*** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Cosine fi, (maximal)**** Cosine fi, (nominell) Maximal tillförd eleffekt Kretsar A+B kw Kretsar C+D A Nominell strömförbrukning, enhet Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström (Un) Kretsar A+B A Kretsar C+D A Fullastström, enhet (Un 0%)**** Kretsar A+B A Kretsar C+D A Pumpmodul (tillbehör) Lågtrycks singel eller tvillingpump Motorström kw Tillförd eleffekt kw Maximal strömförbrukning A Högtrycks singel eller tvillingpump Motorström kw Tillförd eleffekt kw Max strömförbrukning A Förklaring * Effektivvärde, ka ** Momentan igångsättningsström (den minsta kompressorns driftsström + fläktens strömförbrukning + den största kompressorns startström). Värdena gäller för drift vid maximal tillförd eleffekt. *** Momentan igångsättningsström (den minsta kompressorns driftsström + fläktens strömförbrukning + den största kompressorns startström). Värdena gäller vid standard Eurovent-villkor: luft 35 C, vatten 2/7 C **** Värdena gäller för drift med maximal tillförd eleffekt. Värdena gäller vid standard Eurovent-villkor: luft 35 C, vatten 2/7 C Värdena gäller vid drift med maximal tillförd eleffekt. Värden finns angivna på enhetens märkplåt. Tillkommande effekt och förbrukning. Anmärkningar Elektriska data för fläkt och motor gäller då enheten arbetar under Eurovent-villkor (omgivande temperatur, motor 50 C);.9 A Igångsättningsström: 8.4 A Tillförd eleffekt: 760 W 30XA i storleksområdet 02 till 702 har två anslutningspunkter för el (kretsar A + B och kretsar C + D).

9 Anmärkningar, elektriska data 30XA har en enda punkt för kraftanslutning vid de två huvudbrytarna. 30XA har två punkter för kraftanslutning vid huvudbrytarna. Elskåpet inkluderar: - En huvudbrytare per krets - Startenhet och motorskyddsutrustning för varje kompressor, fläktarna och pumpen - Styrutrustning Fältanslutningar: Alla anslutningar till systemet och all elektrisk installation måste ske i enlighet med lokala regler. Carrier 30XA aggregat är konstruerade och byggda för att garantera överensstämmelse med dessa direktiv. Vid konstruktionen av den elektriska utrustningen har speciell hänsyn tagits till rekommendationerna i den europeiska normen EN (motsvarar IEC ) (maskinsäkerhet elektriska maskinkomponenter - del : allmän bestämmelse). Anmärkningar Rekommendationerna i IEC är generellt accepterade som överensstämmelse med kraven i installationsdirektiven. Att följa reglerna i EN är det bästa sättet att nå överensstämmelse med maskindirektiven.5.. Bilaga B till EN beskriver den elektriska karakteristiken som används för drift av aggregaten..nedan specificeras driftsmiljön för 30XA: Miljö* - Omgivning, som den klassificeras i EN 6072 (motsvarar IEC 6072): - utomhusinstallation* - omgivningstemperatur: område -20 C till +55 C, klass 4K4H* - höjd över havsnivå: lägre eller lika med 2000 m - närvaro av hårt material, klass 4S2 (ej märkbart mycket damm i närheten) - närvaro av korrosiva och förorenande substanser, klass 4C2 (försumbart) 2. Kraftmatningens frekvensavvikelse: ± 2 Hz. 3. Nolledaren (N) får ej anslutas direkt till enheten (om nödvändigt, använd en transformator). 4. Överströmsskydd till kraftmatningen ingår ej i enheten. 5. Den fabriksinstallerade maximalbrytaren(arna)/automatsäkringen(arna) är av den typen att pålastad maskin kan stängas av i enlighet med EN (motsvarar IEC ). 6. Aggregaten är konstruerade för förenklad anslutning till TN-system (IEC 60364). I IT-system kan störningar i övervakningsutrustningen uppstå, kontakta den lokala elleverantören för mer information. ANMÄRKNING: Om det vid någon installation skulle råda villkor som ej överensstämmer med de ovan beskrivna, eller om det finns andra villkor som bör tas i beaktande: Kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. * Skyddsnivån för denna klass är IP43B (i enlighet med referensdokument IEC 60529). Alla 30XA aggregat är skyddade enligt IP44CW och uppfyller dess skyddsvillkor. 9

10 Ljudnivåer 30XA Standardenhet Ljudeffektnivå* db(a) Ljudtrycksnivå vid 0 m** db(a) Extra hög verkningsgrad (tillbehör 9) Ljudeffektnivå* db(a) Ljudtrycksnivå vid 0 m** db(a) * 0-2 W i enlighet med ISO 964- och certifierad av Eurovent ** Genomsnittlig ljudtrycksnivå, i fritt fält på reflekterande yta. Prestanda vid dellast Med snabbt stigande energikostnader och ökade miljökrav har produkternas strömförbrukning blivit till en viktig faktor inom luftkonditioneringsindustrin. En vätskekylares verkningsgrad vid fullast kan dock knappast betraktas som representativ, då ett aggregat i genomsnitt arbetar vid dellast 95% av sin driftstid. IPLV (i enlighet med ARI 550/590-98) Med hjälp av IPLV (integrated part load value) kan man få fram den genomsnittliga verkningsgraden baserat på fyra olika driftsvillkor, vilka är definierade av ARI (American Refrigeration Institute). IPLV ger den genomsnittliga energiverkningsgraden (EER) vid olika driftsvillkor, vägt mot driftstiden. IPLV (integrerat dellastvärde) Last Lufttemperatur Verknings- Drifts- (%) ( C) grad tid, % EER EER EER EER 4 2 IPLV = EER x % + EER 2 x 42% + EER 3 x 45% + EER 4 x 2% En byggnads värmelast är beroende av många faktorer, såsom utomhustemperatur, solexponering och antalet människor i huset. Följaktligen är det mest korrekta att använda sig av ett genomsnittligt värde för verkningsgraden, ett värde som beräknas utifrån flera olika driftspunkter i den aktuella fastigheten. ESEER (i enlighet med EUROVENT) ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) möjliggör utvärdering av den genomsnittliga verkningsgraden vid dellast baserat på fyra olika driftsvillkor, som Eurovent fastställt. ESEER anger den genomsnittliga energiverkningsgraden (EER) vid olika driftsvillkor, vägt mot driftstiden. ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) Last Lufttemperatur Verknings- Drifts- (%) ( C) grad tid, % EER EER EER EER 4 23 ESEER = EER x 3% + EER 2 x 33% + EER 3 x 4% + EER 4 x 23% Prestanda vid dellast 30XA IPLV kw/kw ESEER kw/kw

11 Driftsgränser Köldbärartemperatur C Minimum Maximum Ingående köldbärartemperatur vid igångsättning - 45 Ingående köldbärartemperatur under drift Utgående köldbärartemperatur under drift Anmärkning: Om utgående köldbärartemperatur förväntas understiga 4 C, skall en glykol/vatten lösning tillsätts i kretsen alternativt kan tillbehöret för frysskydd användas. Kylmedeltemperatur C Minimum Maximum Lagringstemperatur Vid drift Standardenhet -0 55* Med tillbehöret för vinterdrift (tillbehör 28) * Med tillbehöret för extra hög verkningsg. (tillbehör 9) -0 55* Anmärkning: om lufttemperaturen förväntas understiga 0 C, skall en glykol/vatten lösning tillsättas i kretsen alternativt tillbehöret för frysskydd användas. * Drift vid dellast Flöde, förångare, l/s 30XA Min. flöde Max. flöde* * Det maximala flödet motsvarar ett tryckfall på 00 kpa. Driftsområde Förklaring: Inkommande lufttemperatur, C Dellast från 46 C för standardenhet, och 50 C med tillbehör 9. Driftsområde, standardenhet Faller utomhustemperaturen under 0 C måste aggregatet antingen utrustas med tillbehöret för frysskydd, förångare, (nr. 4A eller 4B), alternativt så måste en frysskyddslösning tillsättas i kretsen (utförs av kvalificerad kyltekniker). Driftsområde, aggregat utrustat med tillbehör 28 (vinterdrift). Utgående köldbärartemperatur, C

12 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar 2297 C Anmärkning: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare

13 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) 2297 C XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. 2 Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp 2200 Vattenutlopp 500 ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar 3

14 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. Yttre anslutningar 4

15 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. 5

16 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA MCHX värmeväxlare (standard) 30XA Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber 500 Vatteninlopp 2297 Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. 6

17 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA , modul /2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA , modul /2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) 500 C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Module 2 Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. 7

18 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA , modul 2/2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA , modul 2/2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar Module ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrier-återförsäljare. Storlekar levereras som två moduler, vilka monteras på installationsplatsen (av en kvalificerad kyltekniker). 8

19 Dimensioner/utrymmeskrav 30XA 702, modul /2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA 702, modul /2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) 2297 C Tillbehör: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Module 2 2 Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp 2200 Vattenutlopp (skall anslutas till vatteninlopp, modul 2) Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning 30XA 702, modul 2/2 - MCHX värmeväxlare (standard) 30XA 702, modul 2/2 - Cu/Al värmeväxlare (tillbehör 254/255) Yttre anslutningar 2297 C Module Förklaring: Samtliga dimensioner är angivna i mm. Utrymmeskrav för service och luftflöde Rekommenderat utrymme för utbyte av rörtuber Vatteninlopp (skall anslutas till vattenutlopp, modul ) Vattenutlopp Luftutlopp här får inga hinder finnas Anslutning, kraftmatning Yttre anslutningar ANMÄRKNING: För certifierade dimensionsritningar, kontakta din lokala Carrieråterförsäljare. Storlek 702 levereras i två moduler, som monteras på installationsplatsen (av en kvalificerad kyltekniker). 9

20 Kyleffekter Standardenhet Standardenhet - LWT = 5 C Lufttemperatur, C CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL 30XA kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa Standardenhet - LWT = 6 C Lufttemperatur, C CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL CAP COMP UNIT COOL COOL 30XA kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa kw kw kw l/s kpa

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar. 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV

Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar. 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV LUFTKONDITIONERING Solutions de traitement & VÄRMELÖSNINGAR de l air Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV Den senaste AquaForce generationen: Carriers expertis

Läs mer

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP Z-POWER Z-FLOW Z-POWER Z-FLOW Teknologi och effektivitet är vinnare. Z-POWER (R134a) och Z-FLOW vätskekylaggregat från RHOSS har konstruerats för att erbjuda effektiva, mångsidiga och teknologiskt avancerade

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

61AF. Värmepumpar med hög temperatur PRO-DIALOG + Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

61AF. Värmepumpar med hög temperatur PRO-DIALOG + Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion 6AF Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz PRO-DIALOG + Drift- och skötselinstruktion innehållsförteckning - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion AW05 Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz Drift- och skötselinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Utbud för alla behov 32 1600kW GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar Quality Management Systems Komfortmodul med montagesats för två zoner Komfortmodul för en zon 8HMA Nominell värmeeffekt 4-2 kw Nominell kyleffekt 4-2 kw

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

XPower. Luft/luft värmepumpar

XPower. Luft/luft värmepumpar XPower. Luft/luft värmepumpar Maximal besparing Maximal tystnad Maximal komfort XPower. Det naturliga valet för dig som vill ha det bästa. Maximal tystnad När XPower arbetat sig upp till önskad temperaturnivå

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus?

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Hur välja v rätt r lösning l när n r både b teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Per Jonasson Kyl & VärmepumpfV rmepumpföretagenretagen Swegon Air Academy - november 2011 Nyckeln till en lyckad installation

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump Premium Performance En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem INNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy LIGHT LIGHT-ECM KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt 100% Made in Italy 1.5 kw 5.47 kw 1.9 kw 6.5 kw LIGHT STÄLLBARA LUFTRIKTARE SE VIDEON NEW LIGH WATERCASSE 600x60 ENKEL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL LIGHT,

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump Premium Performance En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem InNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens

Läs mer

Värmeväxlare (luftsida) Värmeväxlare (vattensida) Fläktmotor Antal kompressorer Förutsättningar för avfrostning A.Värmepumpen går in i avfrostningsläge när, värmepumpen har arbetat oavbrutet

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Kyla & värme. Värmepumpar FVXS-F F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL. Golvmonterad enhet. » Komfortabelt värmesystem.

Kyla & värme. Värmepumpar FVXS-F F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL. Golvmonterad enhet. » Komfortabelt värmesystem. Värmepumpar Kyla & värme Golvmonterad enhet F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL» Komfortabelt värmesystem» Inverterteknik» Samma sköna känsla i hela rummet» Flexibel installation» Låg ljudnivå www.daikin.se

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer

KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer ALLTID EN SMART LÖSNING DIN VERKSAMHET ÄR UNIK, DET ÄR ÄVEN DITT TRYCKLUFTSSYSTEM. Vanligtvis varierar luftbehovet stort i en anläggning under en arbetsdag. Dessutom

Läs mer

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n Drift och skötseli n s t r u k t i o n 30RW 30RWA PRODIALOG Styrmanual AQUASNAP November 2002 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Denna drift och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

MITSUBISHI VÄRMEPUMPAR - Hemmets varma själ - MITSUBISHI ELECTRIC INVERTERSTYRDA VÄRMEPUMPAR Låt en pålitlig värmepump från Mitsubishi Electric värma upp ditt hus förmånligt Mitsubishis värmepumpar är

Läs mer

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Värmepump Drift- och skötselanvisningar Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Avsedd användning...2 1.2 Säkerhetsföreskrifter...2

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Värme & kyla. Luftkonditionering FHQ-B. Takmonterad kassett. » Energiklass: Upp till klass A. » Värmepumpsystem. » Årstidsrelaterad verkningsgrad

Värme & kyla. Luftkonditionering FHQ-B. Takmonterad kassett. » Energiklass: Upp till klass A. » Värmepumpsystem. » Årstidsrelaterad verkningsgrad Luftkonditionering Värme & kyla Takmonterad kassett» Energiklass: Upp till klass A» Värmepumpsystem» Årstidsrelaterad verkningsgrad» Den idealiska lösningen för större rum» Kan installeras både i nya &

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö.

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Changes for the Better Energi & Ekonomi Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Introduktion av Mitsubishi Electric G-inverter

Läs mer

PELLTEC KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER DET NATURLIGTA VALET KOMPETENT PERSONAL MILJÖ OCH KVALITÈTS GODKÄNDA. Pelltec AB

PELLTEC KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER DET NATURLIGTA VALET KOMPETENT PERSONAL MILJÖ OCH KVALITÈTS GODKÄNDA. Pelltec AB 1 VÄRMEPRODUKTER PELLTEC Pelltecs vision är att leverera moderna, innovativa och effektiva värmeprodukter, särskilt utvalda för att möta industrins och lantbrukets behov. Våra produktområden är främst

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer