HUMLEN 11 - OXELÖSUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUMLEN 11 - OXELÖSUND"

Transkript

1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND

2 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8 RITNINGAR...11 ENERGIBERÄKNING...19 FÖRSÄLJNINGSPROCESS...25 FÖRENINGSGATAN 17 - OXELÖSUND Ombyggd hyresfastighet i nybyggnadsskick innehållande 15 lägenheter och 1 lokal. 17 p-platser. PRIS: 16 MKR FÖRSÄLJNING SKER I BOLAGSFORM ANSVARIG MÄKLARE: BO WERGEDAHL Rosengren och ägaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta transaktionen. Eventuella intressenter har i dessa fall ingen rätt till ersättning. Frågor avseende fastigheten, Ägaren eller transaktionen besvaras av Rosengren. Inga hyresgäster eller anställda hos Ägaren får kontaktas. Detta material är skyddat i enlighet med upphovsrättslagen. Varje form av återgivande, helt eller delvis, utan medgivande från Rosengren är förbjudet enligt lag.

3 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 3 SAMMANFATTNING Ombyggd hyresfastighet i nybyggnadsskick, innehållande 15 lägenheter och en lokal. Total yta om kvm varav bostadslägenheter utgör kvm och lokal 277 kvm. Belägen nära torg och kommunikationer. Fastigheten med dess byggnad är fullt uthyrd efter ombyggnationen. Oxelösund har cirka invånare och ligger med ett naturskönt läge vid östersjönskust ca 1,5 timme söder om Stockholm, 25 minuter till Skavsta flygplats och cirka 18 min till Nyköping. SSAB är regionens största arbetsgivare. Här finns även ca 300 små och medelstora företag. Fastighetsbeteckning Humlen 11 Adress: Föreningsgatan 17 Ägare: Gröna Humlen AB Upplåtelseform: Äganderätt Uthyrningsbar area: m 2 Tomtarea: m 2 Byggår: 1938 Ombyggnadsår Typkod: 321 Taxeringsvärde: Tkr Inteckningar: Tkr Fastighetsskatt: 0 Tkr

4 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 4 EKONOMISK INFORMATION Area Hyra (kr) kr/kvm Intäkter Bostäder Lokaler P-platser Summa/genomsnitt intäkter Kostnader Drift* Underhåll, schablonkostnad Fastighetsskatt Summa/genomsnitt kostnader Driftnetto * Schablon utifrån halvårsbokslut. INTÄKTER Hyresinäkterna uppgår till kr (Uppskattade hyresintäkter) KOSTNADER Driftkostnader uppgår till kr (Uppskattade kostnader) DRIFTNETTO Driftnettot är kr (Uppskattat driftnetto) (Ingen fastighetsskatt utgår för de första fem åren. Därefter utgår halv fastighetsskatt i fem år.) LÄGENHETSFÖRDELNING Storlek Area Antal Total area 2 rum och kök kvm rum och kök kvm Summa/genomsnitt 72 kvm YTFÖRDELNING Användning Area Andel, % Bostäder kvm 80 Lokaler 277 kvm 20 P-platser 17 st Summa kvm 100

5 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 5 TEKNISK INFORMATION Byggår: 1938 Ombyggnadsår: 2013 Fasad: Isolerat och putsat Grund: Betong Stomme: Betong Fönster: 3-glas, ljudisolerande Tak: Takpapp Ventilation: Frånluft med värmeåtervinning Vatten/Avlopp: Kommunalt Uppvärmning: värmeåtervinning med fjärrvärme som spetsvärme. Hiss: Nyinstallerad Bredband Asfalterad gård med p-platser PLANLÖSNING Byggnaden är i 3 plan med källare. Totalt 15 lägenheter fördelat på: BV fyra st 2 RoK och en 3 RoK, plan 1 två st 2 RoK och tre st 3 RoK, plan 2 tre st 2 RoK och två st 3 RoK samt en lokal om 277 m 2. Den totala lägenhetsytan uppgår till m 2 och storlekarna på lägenheterna är mellan m 2. I källarvåningen finns 1 lokal med egen entré och separat frånluftsaggregat med värmeåtervinning. I källaren finns gemensam tvättstuga, torkrum och förråd samt el- och värmecentral. OMBYGGNAD Byggnaden är helt nyrenoverad ( ) och taxeras som nybyggnad. Samtliga lägenheter har brand/ säkerhetsdörrar (systemlås till hela huset), branddeckare, vatten och elmätare är installerade i varje lägenhet och enhet. Tidningshållare utanför varje lägenhet. 15 P-platser och 2 handikappsplatser. OVK besiktning är godkänd och utan anmärkning, energideklaration är utförd. ÖVRIGT Fastigheten är belägen nära torget och kommunikationer. Oxelösund har ca invånare och ligger med ett naturskönt läge vid Östersjöns kust ca en timme & 30 min söder om Stockholm.

6 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 6

7 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 7

8 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 8 FASTIGHETSUTDRAG FASTIGHETSUTDRAG - HUMLEN 11 Datum Fastighet Församling Oxelösund Humlen 11 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Oxelösund Ursprung Oxelösund Humlen 10 Adress Föreningsgatan 17 Kommundel: Oxelösund Areal Land: kvm Vatten: 0 kvm Totalt: kvm Koordinater fastighet Omr PT Koordinatsystem N-koord E-koord Karta 1 C SWEREF 99 TM OXELÖSUND Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning Avstyckning /8 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Förmån Officialservitut Husfasadunderhåll /8.1 Förmån Officialservitut Väg /8.2 Förmån Officialservitut Husfasadunderhåll /8.3 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Lagfarter Lagfart Inskriv.dag Aktbeteckning /3424 Gröna Humlen Aktiebolag Box Tullinge Köp Köpeskilling Kr Avser hela fastigheten Andel 1/1 Aktuellt namn Bolagsverket: Gröna Humlen AB Namn 13/5337, beviljad 13/5516 Tidigare lagfart/ tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskriv.dag Aktbeteckning Lagfaren ägare Oxelösunds Kommun Köp Redovisning av köpeskilling saknas Ingen köpeskilling. 64/40 Ägd/innehavd andel 1/1 Överlåten andel 1/1 Sida 1 (3) Rosengren & Co Linnégatan 76, Stockholm Orgnr: Telefon Telefax

9 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 9 FASTIGHETSUTDRAG - HUMLEN 11 Tidigare lagfart/ tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskriv.dag Aktbeteckning Lagfaren ägare Swedish Rustic House AB Köp Köpeskilling Kr Avser hela fastigheten /14367 Ägd/innehavd andel 1/1 Överlåten andel 1/1 Lagfaren ägare Welac Fastigheter AB Köp Köpeskilling Kr Avser hela fastigheten Ägd/innehavd andel 1/1 Överlåten andel 1/ /20276 Inteckningar Kr Inskrivningsdag: Beviljad i, Gäller i Aktnummer: 09/2503 Oxelösund Humlen Kr Inskrivningsdag: Aktnummer: 14/ /3344 Swedbank AB Box Stockholm Beviljad i, Gäller i Oxelösund Humlen 11 Antal sökta inteckningar (2) Summa: Kr Ajourförande myndighet Lantmäteriet Box Nyköping Tel: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Norrtälje Tel: Taxering Taxeringsenhet, typ: 321, Hyreshusenhet, bostäder och lokaler Id för tax.enhet: Markvärde: Tkr Taxering genomförd: 2014 Byggn.värde: Tkr Sum taxvärde: Tkr Areal: Kvm Hel registerfastighet Sida 2 (3) Rosengren & Co Linnégatan 76, Stockholm Orgnr: Telefon Telefax

10 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 10 FASTIGHETSUTDRAG - HUMLEN 11 Värderingsenhet: Hyreshusmark bostäder Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad bostäder Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad lokaler Tax. värde 2014: Tkr Byggrätt ovan mark: kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 850 kr/kvm Id.nr: Q Byggnadsrätt: Uppgift saknas Tax. värde 2014: Tkr Bostadsyta: kvm Hyresintäkter: Tkr Nybyggnadsår: 2013 Om/tillbyggnadsår: - Värderingsår: 2013 Under byggnad: Nej Om/tillbyggnadskost: - Tkr Placerad på: Q Tax. värde 2014: Tkr Lokalyta: 277 kvm Hyresintäkter: 235 Tkr Nybyggnadsår: 2013 Om/tillbyggnadsår: - Värderingsår: 2013 Under byggnad: Nej Om/tillbyggnadskost: - Tkr Placerad på: R ********** Källa: Lantmäteriet och Skatteverket ********** Sida 3 (3) Rosengren & Co Linnégatan 76, Stockholm Orgnr: Telefon Telefax

11 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 11 RITNING KÄLLARVÅNING

12 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 12 RITNING BOTTENVÅNING

13 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 13 RITNING VÅNING 1 TR

14 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 14 RITNING VÅNING 2 TR

15 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 15 SEKTIONSRITNING

16 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 16 FASAD NORDÖST & SYDÖST

17 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 17 FASAD NORDÖST & SYDÖST

18 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 18 FASAD NORDÖST & SYDÖST

19 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 19

20 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 20

21 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 21

22 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 22

23 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 23

24 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 24

25 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 25 FÖRSÄLJNINGSPROCESS INDIKATIVT PRIS kr eller högstbjudande. INDIKATIVA BUD Potentiella investerare är inbjudna att lämna indikativt bud baserat på informationen i detta informationsmemorandum. Det indikativa budet ska baseras på fastighetsvärdet utan avdrag för eventuell latent skatt vid en bolagsförsäljning. Transaktionen sker genom försäljning av bolaget Gröna Humlen AB lagfaren ägare av fastigheten Humlen 11. Köpeskillingen skall erläggas kontant på tillträdesdagen. Köparen svarar för samtliga förvärvskostnader. Det indikativa budet skall innefatta följande punkter: 1. Kortfattad beskrivning över köparen. 2. En redogörelse över ert bud på fastigheten i SEK. 3. Redovisning över hur köpet skall finansieras. 4. Övriga villkor för budet. 5. En redogörelse för omfattningen på den Due Diligence som ni har för avsikt att genomföra innan fastställande av slutgiltigt bud. 6. Kontaktinformation. VISNINGAR Potentiella investerare kommer beredas möjlighet att få en översiktlig visning av fastigheten. Enskilda visningar bokas enligt överenskommelse. FÖRUTSÄTTNINGAR Ägaren förbehåller sig rätten att helt diskretionärt värdera inkomna indikativa bud och har inga förpliktelser att acceptera ett bud under processen, trots att budet kan vara det högsta framförda. FRISKRIVNING Informationen i denna försäljningspromemoria härstammar från källor som anses vara tillförlitliga men ingen verifikation har skett av detta eller av informationen. Även om informationen och påståendena anses vara korrekta tar varken Ägaren eller Rosengren & Co på sig något ansvar för dessa. Det är varje intressents skyldighet att undersöka, kontrollera och utvärdera all fakta, om det anses vara nödvändigt i samband med förvärvet. Ägaren kommer endast att uppfylla de garantier och andra åtaganden som kan erbjudas som en del av ett köpekontrakt. KONTAKT Bo Wergedahl Tel: Mobil

26 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 26 Förmedling av kontors-, industri- och bostadsfastigheter Förmedling av byggrätter Ombildning av hyresfastighet till bostadsrätt Nybildning av bostadsrätter vid nyproduktion och ombyggnad Kostnadsfri skatterådgivning som fokuserar på kundens skattesituation. Nuvarande skatteposition vad blir skattekostnaden när fastigheten överlåts? Möjligheter - en inventering om det finns lösningar för att minska skattekostnaden? Finansiell plan vad blir nettobehållningen i bolaget eller privat efter överlåtelsen? r Bostadsfastigheter Kontorsfastigheter Industrifastigheter - Byggrätter Bostadsrättsombildning Rosengren & Co AB Linnégatan 76, Stockholm Tel: e-post: rosengren.se

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan.

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan. Turistgården Haga Det har varit många olika verksamheter på Haga under de 70 år som gården varit i drift. Under 40-, 50-, och 60-talet var stället semestergård och vandrarhem på sommaren i samarbete med

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Norrby 31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheterna Östhammar Morkarla-Norrby 2:7 samt Knaby 1:11, 1:15, 1:21 och 1:25 Adress Norrby 147, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

Försäljningsprospekt. avseende Färjestads herrgård

Försäljningsprospekt. avseende Färjestads herrgård Försäljningsprospekt avseende Färjestads herrgård Innehåll FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Uppdrag 3 Försäljningsprospekt 3 Kontaktuppgifter 3 SAMMANFATTNING Färjestads Herrgård 4 Pris 4 Försäljningsprocess 4 ORTSBESKRIVNING

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Del av. Sjukhuset 3. Försäljningspromemoria

Del av. Sjukhuset 3. Försäljningspromemoria Del av Sjukhuset 3 Mörbylund Danderyd Försäljningspromemoria Innehåll Sammanfattning 4 Bakgrund och försäljningsprocess 6 Kontaktpersoner 7 Fastigheten Läge och kommunikationer 10 Uthyrbar area 11 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). , BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Nacka kommun, Stockholms län Org.nr: 769625-6374 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2013-02-26 (version 26 j) EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Försäljningspromemoria. industriradhus i Brf Skälby 3:1528 Runstensvägen 5

Försäljningspromemoria. industriradhus i Brf Skälby 3:1528 Runstensvägen 5 Försäljningspromemoria industriradhus i Brf Skälby 3:1528 Runstensvägen 5 Försäljningspromemoria Ägaren har givit Mikael Cadling och Camilla Göransson hos Freehold AB / Swedbank Kommersiella fastigheter

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer