MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind /7-del Soldalsvägen 4 B, Södertälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje"

Transkript

1 OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs 1:68. Auktionen genomförs torsdagen den 2 juli 2015 kl på Adelsgatan 5, 1 tr ög i Visby. Följ skylt med text Lagrummet. Summa taxeringsvärde: : -. Areal: 10,42 ha med följande fördelning: skog 6 ha, taxvärde 251 tkr o virkesförråd 198 kbm/ha enligt fastighetstaxeringen, åker 3 ha och taxvärde 173 tkr samt övrig mark: 1 ha. Bedömt marknadsvärde :- +/ :-, Tingsrätten har beslutat att fastigheten skall utbjudas till ett lägsta pris om :-. Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet men då den inte är belägen inom ett så kallat glesbygdsområde krävs inte förvärvstillstånd för fysiska personer enligt Jordförvärvslagen. Fastigheten är inte bunden av några arrenden men har nyttjats för bete enligt muntligt avtal. Då fastigheten är obebyggd genomförs inte någon organiserad visning. Intresserade förutses före auktionen besöka fastigheten själva. Vägbeskrivning från Visby: Kör väg 140 mot Tofta, ta vänster mot Homa och Stenkumla kyrka. Fastigheten är belägen på höger sida mitt emot f.d. Gutestugan, numera vandrarhem. Värdering/beskrivning, kartmaterial samt övrigt underlag kan hämtas på advokatbyråns hemsida eller rekvireras via e-post: eller telefon eller fax

2

3

4 MARKNADSVÄRDERING Säljare Gertrud Emma Nanny Andersson /14-del Sanda Petarve 484, Klintehamn Rune Lind /7-del Soldalsvägen 4 B, Södertälje Ulla-Britt Lund /7-del Stambanevägen 55, Huddinge Nils Enar Palmérs Dödsbo Otto Donald Weiss Dödsbo 1/16-del 1/8-del Liselott Eva Palmér /16-del Ängsbergsvägen 5, Huddinge Åke Palmér /8-del Lövgränd 6, Lärbro Objekt Fastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs 1:68 Stenkumla Gardrungs 646, Visby Objekttyp Skogsfastighet Jordbruksfastighet Hästgård Inriktning Skog Spannmål Kött Mjölk Svin Fritid Hästgård Taxeringsvärden Tomtmark Betesmark Bostadsbyggnad Ekonomibyggnader Skogsmark :- Övrigt Impediment Åkermark :- Summa :- Arealer Skog 6 ha Impediment Åker 3 ha Övrigt 1 ha Bete Summa 10 ha Huvudbyggnad Boarea Biarea Antal rum Byggnadsår Vatten Avlopp Uppvärmning Allmänt omdöme Mycket gott Gott Normalt Mindre gott Dåligt Huvudbyggnadens skick Mycket gott Gott Normalt Mindre gott Dåligt Övriga bostäders skick Mycket gott Gott Normalt Mindre gott Dåligt Ekonomibyggnaders skick Mycket gott Gott Normalt Mindre gott Dåligt M Copyright Mäklarsamfundet. Eftertryck förbjudes. MHG-CR Sida 1 (2) Mäklarhuset Skolportsgatan 9, Skolportsgatan 9, VISBY Org.nr: Telefon Telefax Internet

5 FORTS MARKNADSVÄRDERING Efterfrågan på orten Mycket stor Stor Balanserad Ganska låg Låg Ortens allmänna utveckling Mycket god God Normal Mindre god Dålig Övriga upplysningar som kan påverka värdet Hänvisar till tidigare utförd värdering den Marknadsvärde FYRAHUNDRAÅTTIOTUSEN KRONOR :- Spridning +/ :- Underskrift Visby 29 maj 2015 Claes Randlert M Copyright Mäklarsamfundet. Eftertryck förbjudes. MHG-CR Sida 2 (2) Mäklarhuset Skolportsgatan 9, Skolportsgatan 9, VISBY Org.nr: Telefon Telefax Internet

6 FASTIGHETSUTDRAG - STENKUMLA GARDRUNGS 1:68 Datum Fastighet Församling Gotland Stenkumla Gardrungs 1:68 Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda. Stenkumla Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning I-Stenkumla Gardrungs 1:68 09-GOT-90 Ursprung Gotland Stenkumla Gardrungs 1:17 Adress Stenkumla Gardrungs 646 Kommundel: Stenkumla Areal Land: kvm Vatten: 0 kvm Totalt: kvm Koordinater fastighet Skattetal Omr PT Koordinatsystem N-koord E-koord Karta 1 C SWEREF 99 TM STENKUMLA Mantal. 1/128 Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning Klyvning B Sla-260 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Last Officialservitut Väg 09-Sla Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer och bestämmelser Planer Datum Aktbeteckning Fornlämning 0965:0170:0001 Registreringsdatum: Lagfarter Lagfart Inskriv.dag Aktbeteckning /7675 Andersson Gertrud Emma Nanny Sanda Petarve Klintehamn Bouppteckning Andel 1/ /647 Palmér Liselott Eva Ängsbergsvägen Huddinge Bouppteckning Andel 3/16 Sida 1 (4) Mäklarhuset Skolportsgatan 9, Skolportsgatan 9, VISBY Org.nr: Telefon Telefax Internet

7 FASTIGHETSUTDRAG - STENKUMLA GARDRUNGS 1:68 Lagfarter Lagfart Inskriv.dag Aktbeteckning /188 Lund Ulla-Britt Stambanevägen Huddinge Arv Andel 1/7 Aktuellt namn Folkbokföringen: Lund Ulla-Britt Linnéa Övr fång 94/ /238 Lind Rune Soldalsvägen 4 B Södertälje Gåva Andel 2/7 Aktuellt namn Folkbokföringen: Lind Paul Rune Övr fång 88/240, övr fång 88/239, övr fång 88/ /1747 Palmér Åke Lövgränd Lärbro Arv Andel 1/8 Aktuellt namn Folkbokföringen: Palmér Ulf Åke Övr fång 95/ D :1 Nils Enar Palmérs Dödsbo Adress saknas Bouppteckning Andel 1/ D :1 Otto Donald Weiss Dödsbo Adress saknas Bouppteckning Andel 1/8 Sida 2 (4) Mäklarhuset Skolportsgatan 9, Skolportsgatan 9, VISBY Org.nr: Telefon Telefax Internet

8 FASTIGHETSUTDRAG - STENKUMLA GARDRUNGS 1:68 Tidigare lagfart/ tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskriv.dag Aktbeteckning Lagfaren ägare Andersson Bert-Ove Sigvard Arv Ingen köpeskilling. 88/2078 Ägd/innehavd andel 1/14 Överlåten andel 1/14 Lagfaren ägare Weiss Donald Arv Ingen köpeskilling. Ägd/innehavd andel 1/8 Överlåten andel 1/8 Lagfaren ägare Palmér Per Arv Ingen köpeskilling. Ägd/innehavd andel 3/16 Överlåten andel 3/16 Lagfaren ägare Palmér Nils Arv Ingen köpeskilling. Ägd/innehavd andel 1/16 Överlåten andel 1/ / / /412 Inteckning/ Inskrivning Ajourförande myndighet Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning. Lantmäteriet Artillerigatan 2c Visby Tel: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Norrtälje Tel: Taxering Taxeringsenhet, typ: 113, Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under kr Id för tax.enhet: Markvärde: 0 Tkr Taxering genomförd: 2014 Byggn.värde: 0 Tkr Sum taxvärde: 424 Tkr Areal: Kvm Hel registerfastighet Sida 3 (4) Mäklarhuset Skolportsgatan 9, Skolportsgatan 9, VISBY Org.nr: Telefon Telefax Internet

9 FASTIGHETSUTDRAG - STENKUMLA GARDRUNGS 1:68 Värderingsenhet: Total lantbruk Skogsmark: 251 Tkr Skogsimpediment: 0 Tkr Åkermark: 173 Tkr Betesmark: 0 Tkr Ekonomibyggnad: 0 Tkr Skogsmark: Skogsimp: Åkermark: Betesmark: Övrig mark: 6 ha 0 ha 3 ha 0 ha 0 ha Värderingsenhet: Skog Värderingsenhet: Åkermark Taxeringsvärde: 251 Tkr Areal: 6 ha Samfälld mark: Nej Kod för kostnadsklass: 0 Klassind. tot. virkesförråd: 9 Taxeringsvärde: 173 Tkr Areal: 3 ha Samfälld mark: Nej Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad Brukningsvärde: Normalt Riktvärdesomr: 902 Virkesförråd, tot: 198 kbm/ha Barrskog: - kbm/ha Lövskog: kbm/ha Riktvärdesomr: 9008 ********** Källa: Lantmäteriet och Skatteverket ********** Sida 4 (4) Mäklarhuset Skolportsgatan 9, Skolportsgatan 9, VISBY Org.nr: Telefon Telefax Internet

10

11

12

13

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Norrby 31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheterna Östhammar Morkarla-Norrby 2:7 samt Knaby 1:11, 1:15, 1:21 och 1:25 Adress Norrby 147, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan.

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan. Turistgården Haga Det har varit många olika verksamheter på Haga under de 70 år som gården varit i drift. Under 40-, 50-, och 60-talet var stället semestergård och vandrarhem på sommaren i samarbete med

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 10 september 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Försäljningsprospekt. avseende Färjestads herrgård

Försäljningsprospekt. avseende Färjestads herrgård Försäljningsprospekt avseende Färjestads herrgård Innehåll FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Uppdrag 3 Försäljningsprospekt 3 Kontaktuppgifter 3 SAMMANFATTNING Färjestads Herrgård 4 Pris 4 Försäljningsprocess 4 ORTSBESKRIVNING

Läs mer

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje NORRTÄLJE RÖRVIK 2:1 Rörviks gård ligger i Roslagens kustland ca 2,5 mil nordost om Norrtälje och 700 meter från saltsjön, en bit söder om Väddö kanal. Huvudbyggnaden

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Mindre jordbruksfastighet

Mindre jordbruksfastighet Mindre jordbruksfastighet VÄSTERÅS ÖSTJÄDRA 2:1 Areal ca 40,5 ha, varav skogsmark ca 29 ha, med ett virkesförråd om ca 5.500 m³sk. Inägomark ca 7,6 ha. Anebyhus byggt 1990, boyta 138 m². Stall och övriga

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd 4 300 m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

Skogsegendom 2 i Råsele

Skogsegendom 2 i Råsele Skogsegendom 2 i Råsele VILHELMINA RÅSELE 1:50 Skogsfastighet om totalt ca 256 ha, varav skogsmark 172 ha. Uppskattat virkesförråd ca 18.000 m³sk. Ingår i Råsele jaktlag som jagar på 5.710 ha. Utgångspris:

Läs mer

Norrtälje, 7 ha. Blidö

Norrtälje, 7 ha. Blidö Norrtälje, 7 ha Blidö 1 2 MÖJLIGHETER PÅ BLIDÖ Gården ligger centralt på Blidö och gränsar mot havet i öst. Här finns utöver ängar och skog två enkla bostadshus och några uthus. Byggnaderna är i behov

Läs mer

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening

Läs mer