Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun"

Transkript

1 Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun

2 Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff 15 Uddevalla Kungsgatan 35 Äganderätt Scanning Conversion&consulting i Sve m² 325, Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler Det finns 3 st pantbrev uttagna om sammanlagt kr. Mycket centralt belägen fastighet på adress Kungsgatan 35 i Uddevalla, ca 25 m från Kungstorget. Fastigheten är väl underhållen och kräver mycket lite fastighetsskötsel/underhåll. Byggnaden som stod färdig 1963, byggdes av Lundbergs Bygg & Fastighetsbolag för egen förvaltning. Byggnaden, som upptar hela tomtytan, består av 4 plan plus takplan innehållande teknikutrymmen samt källarplan med förrådsutrymmen och p-garage. Det finns två trapphus med hiss från källare till plan 4. Byggnaden är uppförd i betong och våningsplanens betongbjälklag bärs upp av pelare. Träkonstruktioner finns enbart i ett fåtal mellanväggar. Yttertak är kopparklätt och ytterfasaden är klädd med aluminiumpanel. Material i trapphus och viloplan är i sten. Uppvärmning sker genom fjärrvärme utan värmeåtervinning. Uddevalla byggnadsnämnd har godkänt att takplanet får bebyggas med lägenheter. Möjliga upplåtelseformer är ägarlägenheter, bostadsrätter eller hyresrätter. Fastigheten säljs i aktiebolagsform. Lokaltyp Area m² Andel Antal Bostäder Kontor Butiker Förråd Garage/P-plats % 15 % 50 % 2% Summa % 53 Driftsnetto 2014 Bedömda hyresintäkter D&U-kostnader Fastighetsskatt Driftsnetto tkr Kr/m² Bedömt värde på fastigheten uppgår till c:a kr. Sida 2

3 Innehållsförteckning Förord Villkor Beskrivning fastigheten Aminoff 15 Ekonomi Bilder Bilagor Bilaga 1 - Hyresgästlista Bilaga 2 - Lantmäteriets fastighetsinformation Sida 3

4 Förord Villkor Scanning Conversion&consulting i Sve har för avsikt att avyttra sin fastighet Aminoff 15 i Uddevalla Ägaren har givit Ulf Theodorsson hos Kommersiella Fastigheter i Väster AB / Swedbank Kommersiella Fastigheter ('Swbkf') uppdraget att förmedla fastigheten. Denna presentation har sammanställts av Swbkf och skall tjäna som underlag för vidare diskussion avseende ett eventuellt förvärv av fastigheten. Materialet tillhör fastighetsägaren och Swbkf. De uppgifter om fastigheten som lämnats i denna presentation är hämtade från källor som bedöms vara tillförlitliga. Swbkf har ej granskat erhållen information och kan därför ej ta ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Innehållet i presentationen är strikt konfidentiellt och får endast användas i enlighet med gjord överenskommelse med ansvarig mäklare. Frågor om fastigheten skall ställas till ansvarig mäklare vid Swbkf. Personal knuten till ägaren eller hyresgäster får inte kontaktas utan medgivande från Swbkf. Potentiella köpare inbjuds att lämna indikativa, ej bindande bud på fastigheten. Byggnadens skick överensstämmer med vad som kan förväntas med hänsyn tagen till byggnadens ålder och användning. Samtliga intressenter kommer att erbjudas möjlighet att besöka och besiktiga fastigheten. Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst utan förklaring avbryta diskussioner angående försäljningen av fastigheten. Ägaren förbehåller sig även fri prövningsrätt och har inget åtagande att acceptera ett erbjudande, oavsett om det skulle motsvara högsta priset som erbjuds. Varje form av mångfaldigande av innehållet i denna objektbeskrivning, helt eller delvis, utan medgivande av Swbkf är ej tillåtet. Ansvarig mäklare Ulf Theodorsson Tel: Mobil: E-post: Södra Hamngatan Göteborg Mäklare Christer Olausson Tel: Mobil: E-post: Sida 4

5 Beskrivning fastighet Aminoff 15 Adress Typkod Uthyrbar area Tomtareal Upplåtelseform Taxeringsvärde Kungsgatan , Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler m² m² Äganderätt Mark Byggnad Taxeringsvärde totalt Planförhållanden Se bilaga, Lantmäteriets fastighetsinformation. Servitut Se bilaga, Lantmäteriets fastighetsinformation. Byggår 1963 Pantbrev Det finns 3 st pantbrev uttagna om sammanlagt kr. Tomt Tomtarea kvm. Tomten är friköpt. Hela tomtytan är bebyggd. Sida 5

6 Byggnad Bostadshyreshus med lokaler. Antal våningar: 4 st. Hiss finns. Byggnadsår Byggnadens beskrivning: Byggnad i 4 plan plus takplan innehållande teknikutrymmen samt källarplan innehållande förrådsutrymmen samt ca 20 p-platser. Fastigheten innehåller 19 hyresrätter 2-4 r.o.k, ca kvm samt lokalytor, butik och kontor, på ca kvm. totalt kvm. Våningsplanens betongbjälklag bärs upp av pelare. Endast träreglar i ett fåtal mellanväggar. Yttertak i koppar och ytterfasad är klädd med aluminiumpanel. Material i trapphus och viloplan är i sten. Byggnadssätt: Grund: Betong. Stomme: Betong. Bjälklag: Betong. Fasad: Betong, tegel. Takbeklädnad: Kopparplåt. Utv plåtarbeten: Aluminium. Kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning: Fjärrvärme. Sida 6

7 Ekonomi Aminoff 15 Bedömd hyra 2014 Fastigheten är fullt uthyrd. En marknadsmässig varmhyra har beräknats för fastigheten, utifrån en av fastighetsägaren tillhandahållen hyresgästlista. Bedömd hyra Lokaltyp Area m² Andel Antal Utgående hyra kr kr/m² Bostäder Kontor Butiker Förråd Garage/P-plats % 15 % 50 % 2% Summa % Bedömda kostnader Total kostnad för drift och underhåll har uppskattats till ca 300 kr/kvm av mäklaren, utifrån statistik och erfarenhet samt fastighetsägarens material. Fastighetsägaren har uppgivit följande driftskostnader: Fjärrvärme; kr, el; kr, vatten- och avlopp; kr, renhållning och sopor; kr, städning; kr, försäkring; kr, reparation och underhåll; kr, övriga fastighetskostnader; kr, summa totalt kr. Flertalet hyresgäster har egen el. Bedömda kostnader Driftskalkyl i kr 2014 kr/m² Avkastningskrav Summa intäkter D&U-kostnader Fastighetsskatt Avkastningstal 6,75 % + 1,00 % - 1,00 % Summa kostnader Hyresintäkter Driftsnetto Värde i kr Sida 7

8 Information om Swedbank Kommersiella fastigheter Swedbank Kommersiella fastigheter är ett helägt dotterbolag till Swedbank. Vi är verksamma inom fastighetsmäkleri, rådgivning och fastighetsanalys. Vi har kontor och är verksamma över hela Sverige. Inom mäkleri är vi specialiserade på att aktivt medverka vid överlåtelser av kontorsfastigheter, flerbostadshus, samt industrifastigheter. Swedbank Kommersiella fastigheter har genom lång erfarenhet skapat en unik kontaktyta med fastighetsmarknadens aktörer, såväl institutionella investerare och börsbolag som privata fastighetsägare. Swedbank Kommersiella fastigheter samarbetar med ledande skatteexperter, jurister, revisionsbyråer och värderingsföretag. Swedbank Kommersiella fastigheter arbetar tillsammans med Swedbank och dess rådgivare inom finansiering och Private Banking för att kunna erbjuda köpare och säljare de bästa finansierings- och placeringslösningarna. Läs mer om våra fastighetsmäklare, objekt och tjänster på vår hemsida. swedbankkf.se Sida 8

9 Sida 9

10 Sida 10

11 Sida 11

12 Sida 12

13 Sida 13

14 Sida 14

15 FASTIGHETSKARTA Fastighetskarta Sida 1 (1) Swedbank Kommersiella fastigheter Södra Hamngatan 19-21, Göteborg Org.nr: Telefon Telefax Internet

16 FASTIGHETSUTDRAG - AMINOFF 15 Datum Fastighet Uddevalla Aminoff 15 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Församling Uddevalla Tidigare beteckning Fastighet O-Uddevalla * AMINOFF :15 Ursprung Del av Uddevalla Aminoff 10 Del av Uddevalla Aminoff 11 Adress Kungsgatan 35B Kungsgatan 35A Sillgatan 1 Areal Land: Koordinater fastighet Omr 1 Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Tomtmätning Sammanläggning Datum Aktbeteckning 1485k-159/ k-7/1961 Planer och bestämmelser Planer Stadsplan Margeretegärdet Mfl Tomtindelning Aminoff Fornlämning Registreringsdatum: Datum Aktbeteckning 14-UDD-23/ K-119/1959 Lagfart Scanning Conversion&consulting i Sv. AB Kungsgatan 35 A Uddevalla Köp Köpeskilling Kr Avser hela fastigheten Andel 1/1 Inskriv.dag Lagfarter kvm Aktbeteckning /6 Kommundel: Uddevalla Kommundel: Uddevalla Kommundel: Uddevalla Vatten: PT Koordinatsystem C SWEREF kvm Totalt: N-koord E-koord kvm Karta UDDEVALLA 1615:0191:0001 Aktbeteckning Sida 1 (3) Swedbank Kommersiella fastigheter Södra Hamngatan 19-21, Göteborg Org.nr: Telefon Telefax Internet

17 FASTIGHETSUTDRAG - AMINOFF 15 Inteckningar Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Aktnummer: /11963 Handelsbanken,Box 134, Uddevalla Kr Inskrivningsdag: Antal sökta inteckningar (3) Ajourförande myndighet Aktnummer: Aktnummer: Summa: Kr Lantmäterimynd i Uddevalla Kommun Stadsbyggnadskontoret Uddevalla Tel: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Uddevalla Box Uddevalla Tel: Taxering Taxeringsenhet, typ: 325, Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler Id för tax.enhet: Markvärde: Taxering genomförd: 2010 Byggn.värde: Riktvärdesomr: Sum taxvärde: Areal: Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Tkr Tkr Tkr Kvm ********** Källa: Lantmäteriet ********** Värderingsenhet: Hyreshusmark bostäder Tax. värde 2010: Tkr Byggrätt ovan mark: kvm Riktvärde: 1400 kr/kvm Byggnadsrätt: Uppgift saknas Riktvärdesomr: Id.nr: Q Värderingsenhet: Hyreshusmark lokaler Tax. värde 2010: Tkr Byggrätt ovan mark: kvm Riktvärde: 850 kr/kvm Byggnadsrätt: Uppgift saknas Riktvärdesomr: Id.nr: R Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad bostäder Tax. värde 2010: Bostadsyta: Nybyggnadsår: Värderingsår: Om/tillbyggnadskost: Placerad på: Tkr 865 kvm Tkr Q Hyresintäkter: Om/tillbyggnadsår: Under byggnad: Tkr Nej Sida 2 (3) Swedbank Kommersiella fastigheter Södra Hamngatan 19-21, Göteborg Org.nr: Telefon Telefax Internet

18 FASTIGHETSUTDRAG - AMINOFF 15 Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad lokaler Tax. värde 2010: Lokalyta: Nybyggnadsår: Värderingsår: Om/tillbyggnadskost: Placerad på: Tkr kvm Tkr R Hyresintäkter: Om/tillbyggnadsår: Under byggnad: Tkr Nej ********** Källa: Skatteverket ********** Sida 3 (3) Swedbank Kommersiella fastigheter Södra Hamngatan 19-21, Göteborg Org.nr: Telefon Telefax Internet

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Börsebo 1:237 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Trädgårdsgatan 12a, 570 32 Hjältevad. Belägen i Eksjö kommun och Ingatorp-Bellö församling. Skattesats

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE Fastighet Fastigheten Laholm Fälgen 1 Adress Beskrivning Kullsgårdsvägen 29, 312 34 Laholm. Belägen i Laholm kommun och Laholm församling. Skattesats

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Törneby Herrgård 1.300 kvm. Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar.

Törneby Herrgård 1.300 kvm. Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar. Törneby Herrgård 1.300 kvm Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill

Läs mer

en sammanfattning? 1 (40)

en sammanfattning? 1 (40) FEA, - en sammanfattning? 1 (40) Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Kan Du tänka dig att bo bättre? I en genuin havsnära Gotlandsmiljö hittar Du dessa vackra naturtomter för permanent-, weekend- eller fritidsbyggnation. Området

Läs mer

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS Tomt vid Vita Bandet ca 200 m till badstrand!!! Unikt tillfälle att förvärva en tomt på havssidan i Söndrum!!! Här får du möjlighet att bygga ditt

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT!

MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT! MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT! RYMLIG VILLA! INTRODUKTION Välkommen till Grönsaksstigen 22 LINDA TOSSMAN Rymlig souterrängvilla på Norräng. 5 rok, varav 4 sovrum. Öppen planlösning

Läs mer

registreringsdokument

registreringsdokument registreringsdokument 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Riskfaktorer... 3 2 Riskhantering... 7 3 Ansvariga personer... 7 4 Revisorer... 7 5 Utvald finansiell information... 7 6 Historisk finansiell information...

Läs mer