Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson"

Transkript

1 Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror Kontaktperson Information För information om fastigheten och försäljningssättet, se fastighetsbeskrivning Anbudsgivaren förbinder sig att erlägga 1 % av köpeskillingen som handpenning i samband med köpeavtalets undertecknande Anbudsgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till "Lag om åtgärder vid penningtvätt" före avtalets undertecknande Anbud skall avges i bestämt belopp Anbud såsom "1 kr mer än högsta anbud", kommer ej att beaktas av säljaren Särskilda villkor, avsikt med förvärvet med mera kan avges på anbudsblankettens baksida eller i bifogad handling Anbudsgivaren är medveten om att anbuden kommer att visas för den som blir köpare Anbudsgivare Ort och datum Ort och datum Underskrift Underskrift Skickas till: Hélène arlsson Jönses, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Box 84, Leksand Tel: , direkt , mobil Fax E-post: OBS! Märk kuvertet "Västanvik 7:6"

2 FASTIGHETSUTDRAG - VÄSTANVIK 7:6 Datum Fastighet Leksand Västanvik 7:6 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Servitutsutredning ej verkställd, Gemensam åtgärdsinformation kan finnas Förvärvstillstånd krävs från Lst vid förvärv av lantbruksegendom inom omarronderingsområde Församling Leksand Tidigare beteckning Fastighet W-Leksand Västanvik 7:6 Ursprung Leksand Västanvik 7:1 Areal Land: kvm Vatten: kvm Anm: Ej arealredovisat vattenområde (akt /678) Koordinater fastighet Omr 1 PT Koordinatsystem Andel i Samfällighet Samfällighet Samfällighet Gemensamhetsanläggning Gemensamhetsanläggning Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder ÄULL-förrättning 7:1a Anläggningsåtgärd Rättigheter grunduppgifter Rättsfh Last Typ av rättighet Avtalsservitut Aktbeteckning N-koord E-koord Antal områden: 7 Totalt: kvm Karta Leksand Västanvik S:1 Leksand Västanvik S:38 Leksand Västanvik FS:2 Leksand Västanvik GA:2 Leksand Västanvik GA:3 Datum Aktbeteckning / Ändamål Vattenledning mm Aktbeteckning 2-Im3-18/181 Sida 1 (3) Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Box 84, Torget 4, Leksand Orgnr: Telefon Telefax wwwlansfastse/leksand

3 FASTIGHETSUTDRAG - VÄSTANVIK 7:6 Planer och bestämmelser Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer Fornlämning Registreringsdatum: Fornlämning Registreringsdatum: Fornlämning Registreringsdatum: Fornlämning Registreringsdatum: Fornlämning Registreringsdatum: Fornlämning Registreringsdatum: Datum Lagfarter Lagfart Matspers Fritz Karl Johnny Lima Limavägen 68 B Leksand Bouppteckning Andel 1/1 Inskrivdag Inskrivning 1 Avtalsservitut Vattenledning Mm Inskrivningsdag: Planer och bestämmelser Ajourförande myndighet Aktbeteckning 236:21: 236:216: 236:22: 236:244: 236:264: 236:281: Aktbeteckning Aktnummer: 1818 Lantmäteriet Box Falun Tel: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Mora Box Mora Tel: Taxering Taxeringsenhet, typ: 11, Obebyggd lantbruksenhet Id för taxenhet: Markvärde: Taxering genomförd: 211 Byggnvärde: Riktvärdesomr: Sum taxvärde: Areal: Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Kvm ********** Källa: Lantmäteriet ********** Sida 2 (3) Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Box 84, Torget 4, Leksand Orgnr: Telefon Telefax wwwlansfastse/leksand

4 FASTIGHETSUTDRAG - VÄSTANVIK 7:6 Värderingsenhet: Total lantbruk Skogsmark: Skogsimpediment: Åkermark: Betesmark: Ekonomibyggnad: Värderingsenhet: Skog Tax värde 211: Areal: Samfälld mark: Kod för kostnadsklass: Klassind tot virkesförråd: ha Nej 1 Värderingsenhet: Skogsimpmark Tax värde 211: Areal: Samfälld mark: 1 1 ha Nej Skogsmark: Skogsimp: Åkermark: Betesmark: Övrig mark: 11 1 ha ha ha ha ha Riktvärdesomr: Virkesförråd, tot: Barrskog: Lövskog: kbm/ha - kbm/ha kbm/ha Riktvärdesomr: 21 ********** Källa: Skatteverket ********** Sida 3 (3) Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Box 84, Torget 4, Leksand Orgnr: Telefon Telefax wwwlansfastse/leksand

5 Skogsfastighet Kommun: Leksand Tomt Allmänt Taxerad areal: 12,3 ha Kartmätt areal: 1,5 ha Skogsfastighet, totalt 1,5 ha varav 9,3 ha skogsmark Virkesförråd om ca 427 m³sk Jakträtter inom Skogs vvo Fastighet Beteckning Västanvik 7:6 Adress Belägen i Leksand kommun, Leksand församling Servitut Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Vattenledning Mm Inskrivna servitut/övr gravationer: Avtalsservitut Vattenledning Mm Gemensamhetsanläggningar Leksand Västanvik FS:2, Leksand Västanvik GA:2, Leksand Västanvik GA:3, Leksand Västanvik S:1, Leksand Västanvik S:38 Planbestämmmelser Fornlämning (6 st) Ekonomi Pris Anbud, oss tillhanda senast Fri prövningsrätt Typkod 11, Obebyggd lantbruksenhet Övrigt Hélène arlsson Jönses Fastighetsmäklare Tel: Mobil: Vägbeskrivning Se översiktskartor Övrigt SKOGSFASTIGHET VÄSTANVIK 7:6 Skogsuppgifter: På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 212 av Skogsstyrelsen Enligt skogsbruksplanen Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Torget 4, Leksand Telefon wwwlansfastse/leksand 372

6 omfattar skogsmarken 9,3 ha med ett virkesförråd om ca 427 m³sk Fastighetsgränser: Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa Jakt: Jakträtter inom Skogs vvo Natur- och kulturmiljö: Tre avdelningar har målklassen NO och bör inte avverkas Fornlämningar (se bif bilagor) finns inom avdelning 2 Generell miljöhänsyn (enl 3 Skogsvårdslagen) måste alltid tas vid all avverkning Belåning: Fastigheten överlåts obelånad Fri från inteckning Servitut: Last Avtalsservitut Vattenledning mm Aktbeteckning: 2-lm3-18/181 Inskrivningsdag , aktnr: 1818 Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, andelar och skattetal: Fastigheten har del i ett antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som avser vägar, fiske mm Försäljningssätt: Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna Fri prövningsrätt förbehålles säljaren Förvärvstillstånd erfordras! Anbudsblankett skickas till Länsförsäkringar Fastighetsförmedlingt, Hélène arlsson Jönses, Box 84, Leksand OBS! Märk kuvertet "Västanvik 7:6" Betalningsvillkor: 1 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet Besiktning och undersökningsplikt: Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i fastighetsbeskrivning avviker från verkliga förhållanden Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material För felaktigheter i detta material ansvaras ej För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej Mäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande Nuvarande ägare Johnny Matspers Tillträde Tillträde efter överenskommelse 372

7 372

8

9

10

11

12

13

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

Mindre jordbruksfastighet

Mindre jordbruksfastighet Mindre jordbruksfastighet VÄSTERÅS ÖSTJÄDRA 2:1 Areal ca 40,5 ha, varav skogsmark ca 29 ha, med ett virkesförråd om ca 5.500 m³sk. Inägomark ca 7,6 ha. Anebyhus byggt 1990, boyta 138 m². Stall och övriga

Läs mer

Skog och åker i Hudiksvall

Skog och åker i Hudiksvall Skog och åker i Hudiksvall HUDIKSVALL HEDE 5:5 Söker ni skog och åkermark i absoluta närhet till staden så försäljes skogsskiften på båda sidor om väg E4 om total areal 25,4 ha, prima åkermark om 9,5 ha.

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna En egen ö i natursköna Runn, Dalarna FALUN KIVNÄBBEN 3:1 Falun Kivnäbben, en ö i sjön Runn, med gott om naturliga ankringsplatser. 180 000 kvm, äldre tallskog ca 4000 m3sk. Kräftfiske. Prisidé 850 000

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Skogsegendom 2 i Råsele

Skogsegendom 2 i Råsele Skogsegendom 2 i Råsele VILHELMINA RÅSELE 1:50 Skogsfastighet om totalt ca 256 ha, varav skogsmark 172 ha. Uppskattat virkesförråd ca 18.000 m³sk. Ingår i Råsele jaktlag som jagar på 5.710 ha. Utgångspris:

Läs mer

Mindre skogsfastighet med fritidshus

Mindre skogsfastighet med fritidshus Mindre skogsfastighet med fritidshus ÖRNSKÖLDSVIK FRÖSTDAL 1:4 Mindre skogsfastighet i ett skifte med stuga för fritidsboende. Byggnaderna ligger enskilt men med öppen utsikt över omgivningen. Stor tomt

Läs mer

Gård med egen strand, Ockelbo

Gård med egen strand, Ockelbo Gård med egen strand, Ockelbo OCKELBO VALLSBO 1:23 Gård i den vackra omgivningen vid Vallssjön 8 km väster om Ockelbo. Totalt ca 10 ha mark varav 9 ha är åkermark med 430 meter egen strand på halvön Stockholm.

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Norrby 31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheterna Östhammar Morkarla-Norrby 2:7 samt Knaby 1:11, 1:15, 1:21 och 1:25 Adress Norrby 147, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje NORRTÄLJE RÖRVIK 2:1 Rörviks gård ligger i Roslagens kustland ca 2,5 mil nordost om Norrtälje och 700 meter från saltsjön, en bit söder om Väddö kanal. Huvudbyggnaden

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan.

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan. Turistgården Haga Det har varit många olika verksamheter på Haga under de 70 år som gården varit i drift. Under 40-, 50-, och 60-talet var stället semestergård och vandrarhem på sommaren i samarbete med

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Ekbacken. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ekbacken. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ekbacken En knuttimrad gäststuga med grästak, belägen 5 km söder om Mariannelund i ett vackert smålandslandskap i Astrid Lindgrens hembygd. Uppförd 2002 på gjuten platta med vattenburen golvvärme från

Läs mer

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17.

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17. Dalarna LUDVIKA BRINGSJÖBERG 31:9, 31:17, 31:19 PERSBO SKOG 1:51 Vacker skogsgård i Dan Andersson miljö med sjöläge i Bringsjöberg. Fyra fastigheter med ett gårdsskifte samt en avstyckad tomtmark. Totalt

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer