Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ Visby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby"

Transkript

1 FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, Visby D Bostadsfastighet D Kontor D Kontorshotell D Butik D Industri/verkstad D Lager Hyreshusenhet, bostadjlokal Fastigheten ligger: D Inom tätort D Utom tätort Bruksarea Bostäder Ca 492 m2 Butiker Ca 240 m2 Industri/verkstad Ca m2 Varmiager Ca m2 Kontor Ca 45 m2 Kallager Ca m2 Garage _Ca 570 m2 Förråd Ca 45 m2 Bruksarea, summa Ca m2 Taxeringsvärde Avstånd till allmänna kommunikationer ca Tomtmark bostad kr Bostad Tomtmark lokal kr Kontor 0,1 km kr Lokal kr kr Övrigt kr Summa kr Tomt Tomtarea m2 Fastighetens skick D Mycket gott D Gott Normalt D Mindre gott D Dåligt Efterfrågan på orten D Mycket stor D Stor D Balanserad Ganska låg Låg M Copyright Maklaraamfundet. Eftertryck förbjudes. Sida 1(2) Bertwig Fastighetsförmedling AB Telefon Österväg 3 b, VISBY Telefax Org.nr: Internet

2 FORTS MARKNADSVÄRDERING Ortens allmänna D Mycket god D God E Normal Mindre god D Dålig utveckling Övriga upplysningar som kan påverka värdet Bostadshus i tre plan med källare, 4 lägenheter i bra skick, samt en lägenhet/rum i källarpian. Butik och Café i sidobyggnad, garage byggnader med ca 10-talet platser samt div äldre byggnader. Nyare byggnad som servicebyggnad med duschrum med fyra duschar, toalettrum med frya toaletter och rvättställ diskrum avlopps- och soptömning rum till ställplatser för husbilar och husvagnar. Fin trädgårdstornt med delvis mur mot vägen. Marknadsvärde :- Spridn ing :- Underskrift Visby 3juli 2015 er Calissendorff,/Y M Copyright Mdklarsamfundet. Eftertryck förbjades. Sida 2 (2) Bertwig Fastighetsförmedling AB Telefon Österväg 3 b, VISBY Telefax Org.nr: lnternet

3 Cash flow kalkyl / Bostäder Affärer Kontor Lager/förråd Ovrigt Garage P-platser Summa Yta m Hyresintäkter Drift&underhåll tkr Kr/m 2 tkr Kr/m Kalkylförutsättningar Avkastningskrav i % 7,20 Hyreshöjning i % 2,00 Driftkostnadsökning i % 2,00 Avtrappning räntebidrag tkr/år 0 Kalkyl Ån År2 År3 År4 År5 Hyresintäkt bostäder Hyresintäkt lokaler Intäkter P-platser/garage Övriga intäkter Drift och underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Driftsnetto Räntebidrag Drifisnetto inki räntebidrag Marknadsvärde Direktavkastning 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 Amortering Ränta Betalnetto Sida 1

4 Bertwi FASTIGHETSFÖRMEDLING FASTIGHETSUTDRAG - BRO TORS 1:4 Datum Fastighet Församling Tidigare beteckning Godkänd FR: Godkänd JR: Aktualitetsdatum JR: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda. Väskinde Anm: Socken: bro Fastighet 1-Bro Tors 1:4 Aktbeteckning 09-GOT-90 Ursprung Gotland Bro Tors 1:1 Adress Bro Tors 130A Bro Tors 130B Kommundel: Bro Kommundel: Bro Areal Land: kvm Vatten: 0 kvm Totalt: kvm Koordinater fastighet Omr PT Koordinatsystem 1 C SWEREF99TM N-koord E-koord Karta VÄSKINDE Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Avsöndring KB Ägostyckning D Datum Aktbeteckning 09-Bro Bro-52 Avskild mark Gotland Bro Tors 1:27 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Last Last Typ av rättighet Officialservitut Avtalsservitut Ändamål Väg Väg Aktbeteckning 09-Bro-l im-12/ Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer och bestämmelser Lagfarter Planer Nybyggnadsförbud Vägi 47 Lagfart Bergqvist Daniel Carl Olle Bro Tors 130 B Lgh Visby Köp Köpeskilling Kr Avser hela fastigheten Andel 1/2 Datum Aktbeteckning B-42:19 Inskriv.dag Aktbeteckning /8338 Sida 1 (5)

5 FASTIGHETSFÖRMEDLING FASTIGHETSUTDRAG - BRO TORS 1:4 Lagfarter Lagfart Inskriv.dag Aktbeteckning /8339 Säfwenberg Ottil Anna Blekingegatan 65 Lgh Stockholm Köp Köpeskilling Kr Avser hela fastigheten Andel 1/2 Tidigare lagfart! Lagfart/Tomträtt Inskriv.dag Aktbeteckning tomträtt Lagfaren ägare 89/1462 Renlund Karl Peter Köp Redovisning av köpeskilling saknas Ingen köpeskilling. Ägd/innehavd andel 1/2 Överlåten andel 1/2 Lagfaren ägare 89/1463 Bäcklund Bo Göran Köp Redovisning av köpeskilling saknas Ingen köpeskilling. Ägd/innehavd andel 1/2 Överlåten andel 1/1 Lagfaren ägare /1282 Bäcklund Bo Göran Bodelning Ingen köpeskilling. Ägd/innehavd andel 1/1 Överlåten andel 1/1 Inteckningar Kr Inskrivningsdag: Aktnurnmer: 89/ Kr Inskrivningsdag: Aktnuinmer: 89/ Kr Inskrivningsdag: Aktnummer: 89/ Kr Inskrivningsdag: Aktnummer: 89/6207 Sida 2 (5)

6 FASTIGHETSFÖRMEDLING - FASTIGHETSUTDRAG - BRO TORS 1:4 Inteckningar Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Aktnummer: 89/6208 Aktnummer: 90/6802 Aktnummer: 9 1/13907 Aktnummer: 0 1/6025 Aktnummer: 03/8460 Aktnummer: 04/1004 Aktnummer: 05/1283 Aktnummer: 06/1200 Aktnuinmer: 08/1956 Aktnummer: 12/8347 Aktnummer: 14/2049 Antal sökta inteckningar (15) Summa: Kr Sida 3 (5)

7 FASTGHETSFORMEDLING FASTIGHETSUTDRAG - BRO TORS 1:4 Inskrivningar 8 Nyttjanderätt Fastigheten lnskrivningsdag: Aktnummer: 99/ Avtaisservitut Väg lnskrivningsdag: Aktnummer: 12/7445 Ajourförande myndighet Lantmäteriet Artillerigatan 2c Visby Tel: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Norrtälje Tel: Taxering Taxeringsenhet, typ: 321, Hyreshusenhet, bostäder och lokaler Id för tax.enhet: Markvärde: 953 Tkr Taxering genomförd: 2013 Byggn.värde: Tkr Sum taxvärde: Tkr Areal: Kvm Hel registerfastighet Värderingsenhet: Taxeringsvärde: 129 Tkr Hyreshusmark Byggrätt ovan mark: 162 kvm Riktvärdesomr: bostäder Riktvärde: 800 kr/kvm Id.nr: Q Byggnadsrätt: Uppgift saknas Värderingsenhet: Taxeringsvärde: 680 Tkr Hyreshusmark Byggrätt ovan mark: kvm Riktvärdesomr: lokaler Riktvärde: 500 kr/kvm Id.nr: R Byggnadsrätt: Uppgift saknas Taxeringsvärde: 144 Tkr Byggrätt ovan mark: 288 kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 500 kr/kvm Id.nr: R Byggnadsrätt: Uppgift saknas Värderingsenhet: Taxeringsvärde: 992 Tkr Hyreshusbyggnad Bostadsyta: 395 kvm Hyresintäkter: 196 Tkr bostäder Nybyggnadsår: 1929 Om/tillbyggnadsår: 1998 Värderingsår: 1940 Underbyggnad: Nej Om/tillbyggnadskost: - Tkr Placerad på: Q Sida 4 (5)

8 FASUGHETSFÖRMEDLING FASTIGHETSUTDRAG - BRO TORS 1:4 Värderingsenhet: Txerngsva rde: 501 Tkr Hyreshusbyggnad Lokalyta: kvm Hyresintäkter: 144 Tkr lokaler Nybyggnadsår: 1929 Om/tillbyggnadsår: 1998 Värderingsår: 1940 Under byggnad: Nej Omltillbyggnadskost: - Tkr Placerad på: R Taxeringsvärde: 659 Tkr Lokalyta: 384 kvm Hyresintäkter: 144 Tkr Nybyggnadsår: 2008 Om/tillbyggnadsår: - Värderingsår: 2008 Under byggnad: Nej Om/tillbyggnadskost: - Tkr Placerad på: R ******** Källa: Lantmäteriet och Skatteverket ** Sida 5 (5)

9 1 (il 1 co

Bertwig MARKNADSVÄRDERING. do advokat Bengt Loquist. Fastigheten Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5, Klintehamn

Bertwig MARKNADSVÄRDERING. do advokat Bengt Loquist. Fastigheten Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5, Klintehamn Bertwig FASTIGHETSFÖRMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare advokat Bengt Loquist Strelowgatan 11 621 45 Visby Agare: dödsboet efter Morgan Modigh do advokat Bengt Loquist Objekt Bostadstyp Byggnadstyp

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2 Datum 2016-08-08 Fastighet Församling Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: 2011-04-28 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-05 Upplåten med tomträtt. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Skarpnäck

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal Kongegårdsgatan 3 - Mölndal MÖLNDAL - RISKULLA KONTOR / LAGER / INDUSTRI Fastighet Fastigheten Adress Tomt Kongegårdsgatan 3, 431 90 Mölndal. Belägen i Mölndal kommun och Fässberg församling. Tomtarea

Läs mer

Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21

Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21 Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21 1 (1) Brogatan 12 Vessigebro Falkenberg Anders Carlsson Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB Tel: 0340-84260 : 0346-84200 BESKRIVNING sammandrag

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby Bertwici FASTIGHETSFÖRMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare Objekt dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan 11 62145 Visby Fastigheten Gotland Västerhejde Vibble

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 1 r UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 2 UPPSALA SVARTBÄCKEN 31:1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

NACKA SICKLAÖN 374:5.

NACKA SICKLAÖN 374:5. NACKA SICKLAÖN 374:5. NACKA SICKLAÖN 374:5 STUBBSUNDSVÄGEN 11 VÄLEXPONERAD KONTORSFASTIGHET MED ETT SKYLTMÄSSIGT STRATEGISKT LÄGE MELLAN SALTSJÖBADSLEDEN OCH SALTSJÖBANAN. BRA EXPONERINGSLÄGE VAKANT BRA

Läs mer

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6 Utdragsdatum 2016-11-11 Fastighet Sigtuna Ockelsta 3:6 Godkänd FR: 2013-04-05 Godkänd IR: 2016-10-06 Aktualitetsdatum IR: 2016-11-10 Lantmäteriförättning (160800) Lantmäteriförrättning pågår 2016-04-21

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5

FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5 FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5 Datum 2015-04-22 Beteckning Församling Norrtälje Rödlöga S:5 Godkänd FR: Ej förändrad Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Blidö Tidigare beteckning Beteckning

Läs mer

Marknadsvärdering - Fastighet

Marknadsvärdering - Fastighet Uppvärmning: Fastighetsbeskrlvnlng Marknadsvärdering - Fastighet Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5 62377 Klintehamn 1,5-plansvilla (Fd bulhus) under plåt- och eternittak med putsad fasad och träpanel

Läs mer

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133 Utdragsdatum 2016-01-25 Fastighet Södertälje Billsta 1:8 Godkänd FR: 2012-11-12 Godkänd IR: 2010-11-05 Aktualitetsdatum IR: 2016-01-21 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

arlanda stad broby 1:7

arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 1 r arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 2 arlanda stad Broby 1:7 innehåll sammanfattning... 3 karta... 5 plankarta...6

Läs mer

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 SÅGVÄGEN 22, RUNÖ - ÅKERSBERGA INDUSTRIFASTIGHET OM TOTALT 1 900 m 2, BESTÅENDE AV TVÅ BYGGNADER - LAGERFASTIGHET OM 1.600 m 2 OCH VERKSTADSBYGGNAD OM 300 m

Läs mer

TANUM KVILLE-VALÖN 1:14

TANUM KVILLE-VALÖN 1:14 Utdragsdatum 2018-06-12 Fastighet TANUM KVILLE-VALÖN 1:5 Godkänd FR: 2015-07-15 Godkänd IR: 1991-10-14 Aktualitetsdatum IR: 2018-06-07 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

() Värderingsår: Taxeringsvärde byggnad:

() Värderingsår: Taxeringsvärde byggnad: Mindre Normalt Bra Mycket Marknadsvärdering - Fastighet Fårö Verkegards 2808 62466 Fårö Upplåtelseform: Fritidshus Objektstyp: Fritidshus Fastighetsbeteckning Gotland Fårö Verkegards 1:44 Län: Gotland

Läs mer

NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn Nordh Frykmans väg 9 Tel SVENSKA STORHUS- Auktoriserad Storhusmäklare Karlstad Fax

NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn Nordh Frykmans väg 9 Tel SVENSKA STORHUS- Auktoriserad Storhusmäklare Karlstad Fax NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn Nordh Frykmans väg 9 Tel 054-569500 www.nordhs.nu - SVENSKA STORHUS- Auktoriserad Storhusmäklare 653 46 Karlstad Fax 054-569540 thorbjorn@nordhs.nu NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Hjulet 4

Presentation av Fastigheten Varberg Hjulet 4 Presentation av Fastigheten Varberg Hjulet 4 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Hammervägen 5 Stormhall Varberg För mer information,

Läs mer

Presentation av Fastigheten FALKENBERG Köinge 1:19

Presentation av Fastigheten FALKENBERG Köinge 1:19 Presentation av Fastigheten FALKENBERG Köinge 1:19 1 (1) Vinkelvägen 1 Köinge Falkenberg För mer information, kontakta: Anders Carlsson Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB Tel: 0340-84260 : 0346-84200

Läs mer

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 r VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 2 VALLENTUNA EKEBY 2:273 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Köinge 3:20

Presentation av Fastigheten Falkenberg Köinge 3:20 Presentation av Fastigheten Falkenberg Köinge 3:20 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Vänhemsvägen 2 a-e, 4 a-e Köinge Falkenberg

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan.

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan. Turistgården Haga Det har varit många olika verksamheter på Haga under de 70 år som gården varit i drift. Under 40-, 50-, och 60-talet var stället semestergård och vandrarhem på sommaren i samarbete med

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Presenattion av Fastigheten Varberg Uttern 8

Presenattion av Fastigheten Varberg Uttern 8 Presenattion av Fastigheten Varberg Uttern 8 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Göteborgsvägen 9 Centrum Varberg För mer information,

Läs mer

Enkel presentation av Fastigheten Varberg Gödeby 6:16

Enkel presentation av Fastigheten Varberg Gödeby 6:16 Enkel presentation av Fastigheten Varberg Gödeby 6:16 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Gödeby 31-34 Gödeby Varberg För mer information,

Läs mer

ÅRJÄNG TORKILSBYN 1:36

ÅRJÄNG TORKILSBYN 1:36 Utdragsdatum 2017-04-27 Fastighet Årjäng Torkilsbyn 1:36 Godkänd FR: 1991-12-05 Godkänd IR: 2013-10-18 Aktualitetsdatum IR: 2017-04-25 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

Fastighetsutdrag Gävle Åsbyggeby 3:3

Fastighetsutdrag Gävle Åsbyggeby 3:3 Utdragsdatum 2016-08-26 Fastighet Gävle Åsbyggeby 3:3 Godkänd FR: 2016-04-21 Godkänd IR: 2003-08-29 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-24 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

Presentation av Fastigheterna Falkenberg Holmen 1:42-1:43

Presentation av Fastigheterna Falkenberg Holmen 1:42-1:43 Presentation av Fastigheterna Falkenberg Holmen 1:42-1:43 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Hallvägen 3 A-B Källsjö Falkenberg

Läs mer

STRÄNGNÄS KÄRNBO-BJÖRKTORP 1:3

STRÄNGNÄS KÄRNBO-BJÖRKTORP 1:3 Utdragsdatum 2017-04-05 Fastighet Strängnäs Kärnbo-Björktorp 1:3 Godkänd FR: 1996-03-28 Godkänd IR: 2017-02-22 Aktualitetsdatum IR: 2017-03-31 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens

Läs mer

Enkel presentation av Fastigheten Falkenberg Stafsinge 3:10

Enkel presentation av Fastigheten Falkenberg Stafsinge 3:10 Enkel presentation av Fastigheten Falkenberg Stafsinge 3:10 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Stafsinge 502 Stafsinge Falkenberg

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 17 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Cementvägen 4 Smedjeholmen Falkenberg

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Chauffören 3

Presentation av Fastigheten Falkenberg Chauffören 3 Presentation av Fastigheten Falkenberg Chauffören 3 1 (1) Bromsvägen 4 Falkenberg Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB För mer

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 17 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Cementvägen 4 Smedjeholmen Falkenberg

Läs mer

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Tegelvägen 7 Åkarp Ett

Läs mer

KÖPING Slyta 3:29. Beskrivning

KÖPING Slyta 3:29. Beskrivning KÖPING Slyta 3:29 Beskrivning Fastigheten är belägen i skogsbygd med insprängda gårdar i skogslandskapet. Området präglas av ett skogbeklätt slättlandskap med närhet till tätorter och kommunikationer.

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Opalen 20

Presentation av Fastigheten Falkenberg Opalen 20 Presentation av Fastigheten Falkenberg Opalen 20 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Kullevägen 14 a-c Centralt - Arvidstorp Falkenberg

Läs mer

Fastigheten Halmstad Sten 1:51-1:54. Sennans Ängväg A-B Sennan Halmstad. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Halmstad Sten 1:51-1:54. Sennans Ängväg A-B Sennan Halmstad.   För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Halmstad Sten 1:51-1:54 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Sennans Ängväg 11-17 A-B Sennan Halmstad

Läs mer

9,5 HA SKOG. Lekeberg, Vekhyttan

9,5 HA SKOG. Lekeberg, Vekhyttan 9,5 HA SKOG Lekeberg, Vekhyttan 2 9,5 HA SKOG Skogsfastighet, Lekeberg Vekhyttan Vackert och bra beläget invid mindre vattendrag, söder om byn Vekhyttan. 9,5 HA SKOG 3 4 9,5 HA SKOG FAKTA Skogsfastighet,

Läs mer

Fastigheterna Halmstad Sten 1:51-1:54. Sennans Ängväg A-B Sennan Halmstad. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheterna Halmstad Sten 1:51-1:54. Sennans Ängväg A-B Sennan Halmstad.   För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheterna Halmstad Sten 1:51-1:54 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Sennans Ängväg 11-17 A-B Sennan Halmstad

Läs mer

ALINGSÅS HÄSTERYD 1:3

ALINGSÅS HÄSTERYD 1:3 Utdragsdatum 2017-04-18 Fastighet Alingsås Hästeryd 1:3 Godkänd FR: 2017-02-22 Godkänd IR: 2011-12-23 Aktualitetsdatum IR: 2017-04-11 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Fastighet Beteckning Haparanda Patan 1 Nyckel: 250184533 Senaste ändringen i allmänna delen 2007-01-18 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-09-21 11:55 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2017-01-09

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER BENSINEN 7 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10 RITNINGAR 11

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER BENSINEN 7 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10 RITNINGAR 11 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10 RITNINGAR 11 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 14 INDIKATIVT BUD 14 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Motorn 16. Sanddynevägen 42 Smedjeholmens industriområde. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Motorn 16. Sanddynevägen 42 Smedjeholmens industriområde. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Motorn 16 Sanddynevägen 42 Smedjeholmens industriområde Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem

Läs mer

Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia

Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia SOLNA HUVUDSTA 3:11 Status: Levande Distrikt: Solna Ajourdatum IM: Riksnyckel: 010334286 Internnyckel: 10334286 Ajourdatum FR: 2004-10-19 Officiella noteringar

Läs mer

STOCKHOLM VINDFLÖJELN 3

STOCKHOLM VINDFLÖJELN 3 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER MAJ 2014 1 r STOCKHOLM VINDFLÖJELN 3 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER MAJ 2014 2 STOCKHOLM VINDFLÖJELN 3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4 HYRESGÄSTLISTA......5

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Heberg 3:49, 3:59

Presentation av Fastigheten Falkenberg Heberg 3:49, 3:59 Presentation av Fastigheten Falkenberg Heberg 3:49, 3:59 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Bogårdsvägen 1A-B, Gamla vägen 11 Heberg

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Transportören 2. Sjöviksvägen 4 Smedjeholmens industriområde Falkenberg.

Fastigheten Falkenberg Transportören 2. Sjöviksvägen 4 Smedjeholmens industriområde Falkenberg. Presentation av Fastigheten Falkenberg Transportören 2 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Sjöviksvägen 4 Smedjeholmens industriområde

Läs mer

LIDINGÖ UPPLAGET 4 & 5

LIDINGÖ UPPLAGET 4 & 5 rosengren kommersiella fastigheter LIDINGÖ UPPLAGET 4 & 5 LIDINGÖ UPPLAGET 4 & 5 FÖRRÅDSVÄGEN 7 & 9 - LIDINGÖ TVÅ INDUSTRI FASTIGHETER OM TOTALT 2 233 m 2 (1 528 + 705) BELÄGNA I STOCKBY INDUSTRIOMRÅDE.

Läs mer

MARKNADSVÄRDERNG. Fastigheterna Gotland Viistei hejde Vibble 1:6, 1:62, Vibble Rakgatan 3, Visby

MARKNADSVÄRDERNG. Fastigheterna Gotland Viistei hejde Vibble 1:6, 1:62, Vibble Rakgatan 3, Visby BertwigEi STIGHETSFORMEDLING MARKNADSVÄRDERNG Uppdragsgivare clödsboel efter helena Amalia Maria Törnqvist do adv Bengt Loquist Strelowgatan Il 6245 Visby Objekt Bostadstyp Bygg nadstyp Fastigheterna Gotland

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25

Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25 Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25 1 (1) Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Engelbrektsgatan 12 Centrum Varberg

Läs mer

UPPLANDS VÄSBY ÖVRA RUNBY 4:2

UPPLANDS VÄSBY ÖVRA RUNBY 4:2 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER SEPTEMBER 2014 1 r UPPLANDS VÄSBY ÖVRA RUNBY 4:2 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER SEPTEMBER 2014 2 UPPLANDS VÄSBY ÖVRA RUNBY 4:2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK

Läs mer

Fastigheten Kungsbacka Frillesås-Rya 1:239. Rya Industriväg 25 Rya Industriområde Kungsbacka.

Fastigheten Kungsbacka Frillesås-Rya 1:239. Rya Industriväg 25 Rya Industriområde Kungsbacka. Presentation av Fastigheten Kungsbacka Frillesås-Rya 1:239 1 (1) Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Rya Industriväg 25 Rya Industriområde

Läs mer

Fastigheten Osby Stenhuggaren 5

Fastigheten Osby Stenhuggaren 5 Fastigheten Osby Stenhuggaren 5 Norra Infartsgatan 11 Osby Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB VÄLSKÖTT HYRESFASTIGHET I OSBY För

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710499 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2017-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

TILL SALU! Mindre gård, Dagsås-Perstorp. Offentlig auktion Adress Dagsås Perstorp Tvååker. Huvudbyggnad (Bostad) Interiör.

TILL SALU! Mindre gård, Dagsås-Perstorp. Offentlig auktion Adress Dagsås Perstorp Tvååker. Huvudbyggnad (Bostad) Interiör. TILL SALU! Mindre gård, Dagsås-Perstorp Fastigheten Varberg Perstorp 1:1, med adress Dagsås Perstorp 1 skall försäljas på offentlig auktion genom av Varbergs tingsrätt förordnad god man, advokat Anders

Läs mer

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13 Fastighet Beteckning Svalöv Ask 1:13 Nyckel: 120296709 Distrikt Ask Socken: Ask Adress Adress Ask 1775B 268 90 Svalöv Senaste ändringen i allmänna delen 2006-02-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Ljunghem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Ljunghem Fastighet Beteckning Skövde Ljunghem 19:1 Nyckel: 140463591 Senaste ändringen i allmänna delen 2018-03-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2005-12-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2018-05-02

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710500 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

SMYGVINKELN 3 INDUSTRIFASTIGHET I ARNINGE THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE OBJEKTSBESKRIVNING - OKTOBER 2012

SMYGVINKELN 3 INDUSTRIFASTIGHET I ARNINGE THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE OBJEKTSBESKRIVNING - OKTOBER 2012 SMYGVINKELN 3 INDUSTRIFASTIGHET I ARNINGE OBJEKTSBESKRIVNING - OKTOBER 2012 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE OBJEKTSBESKRIVNING; TÄBY SMYGVINKELN 3 OKTOBER 2012 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 TEKNISK & EKONOMISK

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Socken: Ragunda. Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen. i allmänna delen Socken: Ragunda. Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 22 augusti 2018 Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Ragunda Skogen 3:3 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

LIDINGÖ VALHALL YTTRE 21.

LIDINGÖ VALHALL YTTRE 21. LIDINGÖ VALHALL YTTRE 21. THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE LIDINGÖ VALHALL YTTRE 21. SÖDRA KUNGSVÄGEN 60. BOSTADSFASTIGHET MED UTVECKLINGSMÖJLIGHETER, VÄL BELÄGEN INVID SÖDRA KUNGSVÄGEN PÅ LIDINGÖ. PRIS:

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

NORRTÄLJE - GÖRLA 9:9

NORRTÄLJE - GÖRLA 9:9 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER MAJ 2015 1 r NORRTÄLJE - GÖRLA 9:9 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER MAJ 2015 2 NORRTÄLJE GÖRLA 9:9 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4 HYRESGÄSTLISTA...

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9

Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9 Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Almers väg 17 Söder Varberg Klassisk tegelfastighet

Läs mer

Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7

Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7 Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Strandgatan 42 Centralt Ulricehamn För

Läs mer

9 HA SKOG I ALMUNGE. Belägen i Uppsala kommun och Almunge Församling. Pris: kr eller högstbjudande. Tillträde efter överenskommelse.

9 HA SKOG I ALMUNGE. Belägen i Uppsala kommun och Almunge Församling. Pris: kr eller högstbjudande. Tillträde efter överenskommelse. Tadinge 6:1 9 HA SKOG I ALMUNGE Fastighet Fastigheten Uppsala Tadinge 6:1 Adress Belägen i Uppsala kommun och Almunge Församling. 9 ha skog i Almunge Skog i ett skifte intill sjön Testen med egen jakt.

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Ärtemark

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Ärtemark Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Bengtsfors Hökhult 1:23 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140709794 2017-03-23 2013-10-17 13:00

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Bengtsfors Kvarnviken 2:2 Nyckel: 140710498 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

Bertwig L MARKNADSVÄRDERING. fl Inom tätort. Uppdragsgivare

Bertwig L MARKNADSVÄRDERING. fl Inom tätort. Uppdragsgivare Bertwig L FASTIGHETSFORMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare Advokat Bengt Loquist Ägare Dödsboet efter Arne Ekström do Advokathuset Öster Strelowgatan 11 621 45 Visby - Objekt Fastigheten Gotland Lummelunda

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13 FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13 Fastighetsnyckel: 180043639 Aktualitet FR: 2012-04-02 Län: 18, ÖREBRO Kommun: 80, ÖREBRO Distrikt: 211044, KIL Församling (2015 12 31): 13, Axberg TIDIGARE BETECKNING T-KIL

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Vinberg 2:89

Presentation av Fastigheten Falkenberg Vinberg 2:89 Presentation av Fastigheten Falkenberg Vinberg 2:89 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Vindåkersvägen 8 Vinbergs Hed Falkenberg

Läs mer

TOMT I NATURSKÖNA HULI

TOMT I NATURSKÖNA HULI Skogssällskapet Bergsgatan 130 853 50 Sundsvall Tel 0771-22 00 44 Fax 0611-214 82 TOMT I NATURSKÖNA HULI Tomt i natursköna Huli Högt belägen tomt i populära Huli på 3 312 kvm. Nära till naturen men ändå

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Holmarör 1:11

Presentation av Fastigheten Falkenberg Holmarör 1:11 Presentation av Fastigheten Falkenberg Holmarör 1:11 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Holmarör 208 Olofsbo Falkenberg För mer

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Industri-handelsfastighet Södertälje- Mullvaden 10

Industri-handelsfastighet Södertälje- Mullvaden 10 Industri-handelsfastighet Södertälje- Mullvaden 10 ROSENGREN MULLVADEN 10 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning Mullvaden 10

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter september kista - holar 2

Rosengren kommersiella fastigheter september kista - holar 2 Rosengren kommersiella fastigheter september 2015 1 kista - holar 2 Rosengren kommersiella fastigheter september 2015 2 Kista holar 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 teknisk information...

Läs mer

Riset 11. Riset 11 - Södermalm

Riset 11. Riset 11 - Södermalm - Södermalm 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER INGULV 1 6 TOMTKARTA 8 RITNINGAR 10 PLANKARTA 16 FASTIGHETSUTDRAG 17 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 19 INDIKATIVT BUD

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER LANDNINGSBANAN 6 TOMTKARTA 10 PLANKARTA 11 RITNINGAR 12

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER LANDNINGSBANAN 6 TOMTKARTA 10 PLANKARTA 11 RITNINGAR 12 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER LANDNINGSBANAN 6 TOMTKARTA 10 PLANKARTA 11 RITNINGAR 12 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 13 INDIKATIVT

Läs mer

Kil Södra Grimstad - Utredning om vatten inom förslag till detaljplan för Södra Grimstad.

Kil Södra Grimstad - Utredning om vatten inom förslag till detaljplan för Södra Grimstad. PM 2017-01-25 Kil Södra Grimstad - Utredning om vatten inom förslag till detaljplan för Södra Grimstad. 1. Inledning och bakgrund Under pågående arbete med framtagande av detaljplan för Södra Grimstad

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer