Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ Visby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby"

Transkript

1 FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, Visby D Bostadsfastighet D Kontor D Kontorshotell D Butik D Industri/verkstad D Lager Hyreshusenhet, bostadjlokal Fastigheten ligger: D Inom tätort D Utom tätort Bruksarea Bostäder Ca 492 m2 Butiker Ca 240 m2 Industri/verkstad Ca m2 Varmiager Ca m2 Kontor Ca 45 m2 Kallager Ca m2 Garage _Ca 570 m2 Förråd Ca 45 m2 Bruksarea, summa Ca m2 Taxeringsvärde Avstånd till allmänna kommunikationer ca Tomtmark bostad kr Bostad Tomtmark lokal kr Kontor 0,1 km kr Lokal kr kr Övrigt kr Summa kr Tomt Tomtarea m2 Fastighetens skick D Mycket gott D Gott Normalt D Mindre gott D Dåligt Efterfrågan på orten D Mycket stor D Stor D Balanserad Ganska låg Låg M Copyright Maklaraamfundet. Eftertryck förbjudes. Sida 1(2) Bertwig Fastighetsförmedling AB Telefon Österväg 3 b, VISBY Telefax Org.nr: Internet

2 FORTS MARKNADSVÄRDERING Ortens allmänna D Mycket god D God E Normal Mindre god D Dålig utveckling Övriga upplysningar som kan påverka värdet Bostadshus i tre plan med källare, 4 lägenheter i bra skick, samt en lägenhet/rum i källarpian. Butik och Café i sidobyggnad, garage byggnader med ca 10-talet platser samt div äldre byggnader. Nyare byggnad som servicebyggnad med duschrum med fyra duschar, toalettrum med frya toaletter och rvättställ diskrum avlopps- och soptömning rum till ställplatser för husbilar och husvagnar. Fin trädgårdstornt med delvis mur mot vägen. Marknadsvärde :- Spridn ing :- Underskrift Visby 3juli 2015 er Calissendorff,/Y M Copyright Mdklarsamfundet. Eftertryck förbjades. Sida 2 (2) Bertwig Fastighetsförmedling AB Telefon Österväg 3 b, VISBY Telefax Org.nr: lnternet

3 Cash flow kalkyl / Bostäder Affärer Kontor Lager/förråd Ovrigt Garage P-platser Summa Yta m Hyresintäkter Drift&underhåll tkr Kr/m 2 tkr Kr/m Kalkylförutsättningar Avkastningskrav i % 7,20 Hyreshöjning i % 2,00 Driftkostnadsökning i % 2,00 Avtrappning räntebidrag tkr/år 0 Kalkyl Ån År2 År3 År4 År5 Hyresintäkt bostäder Hyresintäkt lokaler Intäkter P-platser/garage Övriga intäkter Drift och underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Driftsnetto Räntebidrag Drifisnetto inki räntebidrag Marknadsvärde Direktavkastning 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 Amortering Ränta Betalnetto Sida 1

4 Bertwi FASTIGHETSFÖRMEDLING FASTIGHETSUTDRAG - BRO TORS 1:4 Datum Fastighet Församling Tidigare beteckning Godkänd FR: Godkänd JR: Aktualitetsdatum JR: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda. Väskinde Anm: Socken: bro Fastighet 1-Bro Tors 1:4 Aktbeteckning 09-GOT-90 Ursprung Gotland Bro Tors 1:1 Adress Bro Tors 130A Bro Tors 130B Kommundel: Bro Kommundel: Bro Areal Land: kvm Vatten: 0 kvm Totalt: kvm Koordinater fastighet Omr PT Koordinatsystem 1 C SWEREF99TM N-koord E-koord Karta VÄSKINDE Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Avsöndring KB Ägostyckning D Datum Aktbeteckning 09-Bro Bro-52 Avskild mark Gotland Bro Tors 1:27 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Last Last Typ av rättighet Officialservitut Avtalsservitut Ändamål Väg Väg Aktbeteckning 09-Bro-l im-12/ Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer och bestämmelser Lagfarter Planer Nybyggnadsförbud Vägi 47 Lagfart Bergqvist Daniel Carl Olle Bro Tors 130 B Lgh Visby Köp Köpeskilling Kr Avser hela fastigheten Andel 1/2 Datum Aktbeteckning B-42:19 Inskriv.dag Aktbeteckning /8338 Sida 1 (5)

5 FASTIGHETSFÖRMEDLING FASTIGHETSUTDRAG - BRO TORS 1:4 Lagfarter Lagfart Inskriv.dag Aktbeteckning /8339 Säfwenberg Ottil Anna Blekingegatan 65 Lgh Stockholm Köp Köpeskilling Kr Avser hela fastigheten Andel 1/2 Tidigare lagfart! Lagfart/Tomträtt Inskriv.dag Aktbeteckning tomträtt Lagfaren ägare 89/1462 Renlund Karl Peter Köp Redovisning av köpeskilling saknas Ingen köpeskilling. Ägd/innehavd andel 1/2 Överlåten andel 1/2 Lagfaren ägare 89/1463 Bäcklund Bo Göran Köp Redovisning av köpeskilling saknas Ingen köpeskilling. Ägd/innehavd andel 1/2 Överlåten andel 1/1 Lagfaren ägare /1282 Bäcklund Bo Göran Bodelning Ingen köpeskilling. Ägd/innehavd andel 1/1 Överlåten andel 1/1 Inteckningar Kr Inskrivningsdag: Aktnurnmer: 89/ Kr Inskrivningsdag: Aktnuinmer: 89/ Kr Inskrivningsdag: Aktnummer: 89/ Kr Inskrivningsdag: Aktnummer: 89/6207 Sida 2 (5)

6 FASTIGHETSFÖRMEDLING - FASTIGHETSUTDRAG - BRO TORS 1:4 Inteckningar Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Kr Inskrivningsdag: Aktnummer: 89/6208 Aktnummer: 90/6802 Aktnummer: 9 1/13907 Aktnummer: 0 1/6025 Aktnummer: 03/8460 Aktnummer: 04/1004 Aktnummer: 05/1283 Aktnummer: 06/1200 Aktnuinmer: 08/1956 Aktnummer: 12/8347 Aktnummer: 14/2049 Antal sökta inteckningar (15) Summa: Kr Sida 3 (5)

7 FASTGHETSFORMEDLING FASTIGHETSUTDRAG - BRO TORS 1:4 Inskrivningar 8 Nyttjanderätt Fastigheten lnskrivningsdag: Aktnummer: 99/ Avtaisservitut Väg lnskrivningsdag: Aktnummer: 12/7445 Ajourförande myndighet Lantmäteriet Artillerigatan 2c Visby Tel: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Norrtälje Tel: Taxering Taxeringsenhet, typ: 321, Hyreshusenhet, bostäder och lokaler Id för tax.enhet: Markvärde: 953 Tkr Taxering genomförd: 2013 Byggn.värde: Tkr Sum taxvärde: Tkr Areal: Kvm Hel registerfastighet Värderingsenhet: Taxeringsvärde: 129 Tkr Hyreshusmark Byggrätt ovan mark: 162 kvm Riktvärdesomr: bostäder Riktvärde: 800 kr/kvm Id.nr: Q Byggnadsrätt: Uppgift saknas Värderingsenhet: Taxeringsvärde: 680 Tkr Hyreshusmark Byggrätt ovan mark: kvm Riktvärdesomr: lokaler Riktvärde: 500 kr/kvm Id.nr: R Byggnadsrätt: Uppgift saknas Taxeringsvärde: 144 Tkr Byggrätt ovan mark: 288 kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 500 kr/kvm Id.nr: R Byggnadsrätt: Uppgift saknas Värderingsenhet: Taxeringsvärde: 992 Tkr Hyreshusbyggnad Bostadsyta: 395 kvm Hyresintäkter: 196 Tkr bostäder Nybyggnadsår: 1929 Om/tillbyggnadsår: 1998 Värderingsår: 1940 Underbyggnad: Nej Om/tillbyggnadskost: - Tkr Placerad på: Q Sida 4 (5)

8 FASUGHETSFÖRMEDLING FASTIGHETSUTDRAG - BRO TORS 1:4 Värderingsenhet: Txerngsva rde: 501 Tkr Hyreshusbyggnad Lokalyta: kvm Hyresintäkter: 144 Tkr lokaler Nybyggnadsår: 1929 Om/tillbyggnadsår: 1998 Värderingsår: 1940 Under byggnad: Nej Omltillbyggnadskost: - Tkr Placerad på: R Taxeringsvärde: 659 Tkr Lokalyta: 384 kvm Hyresintäkter: 144 Tkr Nybyggnadsår: 2008 Om/tillbyggnadsår: - Värderingsår: 2008 Under byggnad: Nej Om/tillbyggnadskost: - Tkr Placerad på: R ******** Källa: Lantmäteriet och Skatteverket ** Sida 5 (5)

9 1 (il 1 co

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

en sammanfattning? 1 (40)

en sammanfattning? 1 (40) FEA, - en sammanfattning? 1 (40) Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se...

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Ordlista över ord som hör sammans med fastighetsköp/försäljning Allegat

Läs mer

Fastigheten Gurkan 9 & tomträtten Gurkan 1 i Västerås kommun

Fastigheten Gurkan 9 & tomträtten Gurkan 1 i Västerås kommun Två mindre hyresfastigheter i eftertraktat villaområde i Västerås Fastigheten Gurkan 9 & tomträtten Gurkan 1 i Västerås kommun i form av tre villor med 9 lägenheter utan 1:a handskontrakt i det populära

Läs mer

Fastigheter - Vad betyder alla ord?

Fastigheter - Vad betyder alla ord? Fastigheter - Vad betyder alla ord? Nedan angivna uppslagsord är definierade i "Fastighetsnomenklatur", utgiven av Institutet för värdering av fastigheter. affektionsvärde allmän plats allmän väg allmännyttigt

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län.

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län. ä FASTIGHETSBESKRIVNING Lanthandel har bedrivits i lokalerna sedan 1867 - Bostad och butik i vinkel. Bostadsdelen är renoverad i slutet på 80-talet. Butiken omfattar dels en äldre del i 1½ plan samt en

Läs mer

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv 2009 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv Sammanfattning Stockholms län betalar mer än hälften av den statliga fastighetsskatten för näringsfastigheter.

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Checklista. (Bocka av den del som du är klar med, glöm ej att spara dokumentet) Insamling av information - Fastighetsinfo Prissättning/värdering Säljtext Besiktning

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Tillämpning av 3-5 lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Läs mer

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Kan Du tänka dig att bo bättre? I en genuin havsnära Gotlandsmiljö hittar Du dessa vackra naturtomter för permanent-, weekend- eller fritidsbyggnation. Området

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Livskvalitet från sin bästa sida! Boende av högsta klass, jakt/ fiske och rekreation, allt i vacker fjällmiljö med mäktig utsikt

Läs mer