INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER VIKSJÖ 3:577 6 TOMTKARTA 8 RITNINGAR 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER VIKSJÖ 3:577 6 TOMTKARTA 8 RITNINGAR 10"

Transkript

1 1

2 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER 6 TOMTKARTA 8 PLANKARTA 9 RITNINGAR 10 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 12 INDIKATIVT BUD 12 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 12 FASTIGHETSUTDRAG 13 ÖVERGRIPANDE FAKTA JÄRFÄLLA 16 DIGITALA BILAGOR 1. PLANBESKRIVNING 2

3 INLEDANDE INFORMATION BAKGRUND Rosengren & Co har på uppdrag av S&J Tomt AB och dess ägare, tillsammans nedan kallad Fastighetsägaren, sammanställt detta försäljningsprospekt avseende försäljning av fastigheten Järfälla Viksjö 3:577 i. Innehållet baseras på uppgifter hämtade från Fastighetsägarens interna system samt på information från officiella källor. En köpare rekommenderas att fullgöra sin undersökningsplikt och själv göra erforderliga kontroller av Försäljningsobjekten innan bindande överlåtelseavtal undertecknas. Informationen i denna version av prospektet är en färskvara som kan ändras i takt med att bland annat uthyrningsläget förändras. Därför är det viktigt att Köparen förvissar sig om att det är den senaste versionen av prospektet som ligger till grund för pågående diskussioner. Rosengren & Co friskiver sig från alla eventuella fel och brister i försäljningsprospektet och detta prospekt får inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast tjäna som vägledning till en eventuell affär. KONTAKTPERSONER Frågor angående Försäljningsobjekten kan ställas till projektsansvarige Joel Nilsson Erleman eller till Sebastian Hesselroth alternativt Jan Rosengren på Rosengren & Co. Var vänlig och respektera att inte kontakta annan personal hos säljaren. Följande kontaktuppgifter gäller: Joel Nilsson Erleman Sebastian Hesselroth Jan Rosengren Mobil Mobil Mobil:

4 FASTIGHETSBESKRIVNING Fastighetsbeteckning Järfälla Viksjö 3:577 Adress Banangränd 1 & 2 Taxeringsvärde, tkr Tomtarea, kvm Lagfaren ägare S&J Tomt AB Uthyrningsbar area 565 Huvudsaklig användning Lokaler (323) Inteckningar, tkr Area, kvm (taxerad) 538 Byggrätt ca (kvm) 300 Upplåtelseform Äganderätt Driftnetto, tkr FASTIGHETEN OCH DESS LÄGE Fastigheten är belägen i Järfälla kommun och kommundelen Viksjö på Banangränd 1, strax intill Viksjöleden med närhet till E18. Platsen är idag en populär mötesplats i området som mestadels består av bostäder. Fastigheten är idag bebyggd med 2 stycken byggnader med en uthyrningsbar area om 565 kvm. I dagsläget finns 4 stycken hyresgäster. Hyresgästerna har egna elabonnemang. Aktuell detaljplan för Järfälla Viksjö 3:577 tillåter handelsverksamhet. Syfte med nuvarande plan är att möjliggöra utökad verksamhet på fastigheten Planen medger ytterligare bebyggelse om byggnad på cirka 300 kvm (se plankarta sid 9 och planbeskrivning digital bilaga 1) Hyresintäkter för 2016 uppgick till tkr och kostnaderna till 160 tkr vilket ger ett driftnetto om tkr. Överlåtelsen kommer att ske i bolagsform. TEKNISK BESKRIVNING Nybyggnadsår 1981/2012 Värdeår 1981/2012 Grundläggning Betong Fasad Träpanel/Puts Tak Fönster Uppvärmning Ventilation Papp 2-glas Värmepump Mekanisk till/från 4

5 DRIFTNETTOBERÄKNING 2016 INTÄKTER 2016 Tkr Kr/kvm KOSTNADER 2016 Tkr Kr/kvm Hyresintäkter* Tillägg Värme/Kyla Totala hyresintäkter Försäkring*** El/Värme** Städning/renhållning** Reparation & underhåll** Vatten och avlopp*** Totala kostnader DRIFTNETTO Tkr Hyreslista Viksjö Hyresgäst Hyra Värme/Kyla Löptid kontrakt Kvm Restaurang Wild Chili Viksjö Pizzeria Facebrother (Tobak) Kötthallen * Faktiska hyresintäkter Fastighetsskatt debiteras hyresgäster. ** Schablonkostnad ägare *** Faktiska kostnader

6 BILDER 6

7 7

8 TOMTKARTA 8

9 PLANKARTA 9

10 RITNINGAR 10

11 11

12 TRANSAKTIONSSTRUKTUR S & J Tomt äger 100% i fastigheten Järfälla Viksjö 3:577. Avyttring av fastigheten sker genom försäljning av samtliga aktier i bolaget S&J Tomt. INDIKATIVT PRIS: kr eller högstbjudande Försäljningsobjektet S&J Tomt Viksjö 3:577 INDIKATIVT BUD Baserat på de uppgifter som presenteras i denna promemoria inbjuds Köparen att lämna ett skriftligt indikativt bud på de aktuella fastigheterna. Budet ska lämnas på underliggande fastighetsvärde, men förvärvet avser förvärv av bolag innehållande fastigheterna. Baserat på de uppgifter som presenteras i denna promemoria inbjuds Köparen att lämna ett skriftligt indikativt bud på den aktuella fastigheten. Indikativt bud skickas till Rosengren & Co via mail till FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Försäljningsprocessen ser ut enligt följande: Presentation av Köparens utvärdering och indikativt bud Avtalsförhandling och DD-process Signing Tillträde enligt ÖK projektet Efter inkomna bud sker en genomgång av dessa varefter säljaren avser att slutförhandla med en eller flera intressenter. Som grund för slutförhandlingen ligger det indikativa budet. 12

13 FASTIGHETSUTDRAG Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation :13 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet? Fastighetsbeteckning: JÄRFÄLLA Kommun (kommunkod): JÄRFÄLLA (23) Senast ajourfört, fastighetsregistret: Senast ajourfört, inskrivningsregistret: Aktualitetsdatum, inskrivningsregistret: Fastighetsnyckel: Inskrivningsmyndighet? Namn och adress: LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING NORRTÄLJE BOX NORRTÄLJE Telefon: Tidigare fastighetsbeteckning? Fastighetsbeteckning Omregistreringsdatum Akt A-JÄRFÄLLA /10 Ursprung? Fastighetsbeteckning JÄRFÄLLA VIKSJÖ 3:11 Fastighetens adress? Adress Postnr Postort Kommundel Populärnamn Banangränd Järfälla Järfälla Banangränd Järfälla Järfälla Areal? Område Totalareal Varav landareal Varav vattenareal Totalt m² (0,35 ha) m² (0,35 ha) 0 m² (0,00 ha) Koordinater? Koordinatsystem: SWEREF 99 TM Område X-koordinat Y-koordinat Punkttyp Registerkarta Centralpunkt inom område -JÄRFÄLLA Åtgärder? Akt Åtgärdsdatum Åtgärd Anteckning 01-JÄF Avstyckning Planer? Plantyp Beslutsdatum Akt Status Plannamn Detaljplan P16/4 Beslut FÖR BANANGRÄND,FASTIGHETEN Genomförandetid: Fr o m T o m Lagfart? Inskrivningsdatum: Akt: 10/41126 Personnr/Organisationsnr: Sida 1 av 3 13

14 Lagfaren ägare: S&J Tomt AB ( tidigare namn vid inskrivning S&J TOMT AB ) Adress: c/o YOUSSEF BECKOMBERGA ÄNGSVÄGEN LGH BROMMA Fång: Köp , SEK Typ av köpeskilling: Avser hela fastigheten Inteckningar? Nr Inskrivningsdatum Akt Belopp (SEK) Innehavare Status Anmärkning / Datapantbrev Beviljad 92/ / Datapantbrev / Datapantbrev / Datapantbrev D : Datapantbrev Antal: 5 Totalbelopp (SEK): Tidigare ägare? Akt: 64/1516 Personnr/Organisationsnr: Tidigare ägare: FAST-BOL SMÅHUSSTADEN AB VERSUS & CO K/B Typ av tidigare ägare: Lagfaren ägare Fång: Köp Typ av köpeskilling: Ingen köpeskilling Akt: 92/383 Personnr/Organisationsnr: Tidigare ägare: JÄRFÄLLAGRILLEN AB Typ av tidigare ägare: Lagfaren ägare Fång: Köp , SEK Typ av köpeskilling: Avser hela fastigheten Anmärkning: Beviljad 92/1855, Beviljad 92/1855 Akt: 04/45624 Personnr/Organisationsnr: Tidigare ägare: ULLBERG & PARTNER HOLDING AB Typ av tidigare ägare: Lagfaren ägare Fång: Köp , SEK Typ av köpeskilling: Avser hela fastigheten Akt: 04/45625 Personnr/Organisationsnr: Tidigare ägare: U & P I KÄRRTORP KB Typ av tidigare ägare: Lagfaren ägare Fång: Köp , SEK Typ av köpeskilling: Avser hela fastigheten Taxeringsenhet? Taxeringsår: 2016 Taxeringsenhet: Typkod: 323, Hyreshusenhet, kiosk Taxeringsvärde (SEK): , därav byggnadsvärde , markvärde Uppgiftsår: 2017 Areal (m²): 3466 Industritillbehör: Uppgift saknas Beskrivning: Hel registerfastighet Taxeringsenhet avser: Normal enhet (utan samtax) Taxerad ägare Juridisk form: Övriga aktiebolag Personnr/Organisationsnr: Taxerad ägare: S&J Tomt AB Ägandetyp: Lagfart, taxerad Andel: 1/1 Sida 2 av 3 14

15 Värderingsenheter Typ av värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler Taxeringsvärde (SEK): Byggrätt ovan mark (m²): 305 Klassificering av byggrätt: Uppgift saknas Riktvärde byggrätt (SEK/m²): Riktvärdesområde: Skatteförvaltningens ID: Koppling till värderingsenhet byggnad: Typ av värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler Taxeringsvärde (SEK): Byggrätt ovan mark (m²): 262 Klassificering av byggrätt: Uppgift saknas Riktvärde byggrätt (SEK/m²): Riktvärdesområde: Skatteförvaltningens ID: Koppling till värderingsenhet byggnad: Typ av värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler Taxeringsvärde (SEK): Under byggnad: Nej Nybyggnadsår: 2012 Värdeår: 2012 Affärslokalyta (m²): 320 Hyresintäkt (SEK): Skatteförvaltningens ID: Koppling till värderingsenhet mark: Typ av värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler Taxeringsvärde (SEK): Under byggnad: Nej Nybyggnadsår: 1981 Värdeår: 1981 Affärslokalyta (m²): 218 Hyresintäkt (SEK): Skatteförvaltningens ID: Koppling till värderingsenhet mark: Byggnader? Levande Planerade Avregistrerade Bisnode Sverige AB Solna Ansvarig utgivare Magnus Silfverberg, Bisnode Sverige AB Sida 3 av 3 15

16 ÖVERGRIPANDE FAKTA JÄRFÄLLA ALLMÄNT Järfälla kommun tillhör Stockholms län med centralort Jakobsberg. Som är en del av tätort Stockholm. Järfälla kommun är belägen i de södra delarna av landskapet Uppland vid sjön Mälarens östra strand. Kommunen har fyra kommundelar: Barkarby-Skälby, Jakobsberg, Viksjö och Kallhäll-Stäket. Det finns tre pendeltågsstationer; Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll. Bussar trafikerar kommunens bostadsområden med tvärförbindelser till omgivande kommuner Befolkningstillväxt Järfälla kommun KORTFATTAD INFO JÄRFÄLLA KOMMUN Län Stockholm län Folkmängd Storleksordning 29 Skattesats, procent 31,23 Ordförandeparti S Största arbetsgivare, privat SAAB AB Största arbetsgivare, offentlig Järfälla kommun 16

17 r 17

18 N-0273/2013 SMN-0273/2013 Linnégatan 76, SE , Stockhom, Sweden webb: 18

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 10 INDIKATIVT BUD 10 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Läs mer

INLEDANDE INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 PROJEKTBESKRIVNING 4 TOMTKARTA 5 LINBLOCKET IDAG 7 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 10 INDIKATIVT BUD 10

INLEDANDE INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 PROJEKTBESKRIVNING 4 TOMTKARTA 5 LINBLOCKET IDAG 7 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 10 INDIKATIVT BUD 10 1 INNEHÅLL INLEDANDE INFORMATION 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 PROJEKTBESKRIVNING 4 TOMTKARTA 5 PLANKARTA 6 LINBLOCKET IDAG 7 FASTIGHETSUTDRAG 8 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 10 INDIKATIVT BUD 10 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Läs mer

Försäljningsprospekt. Avseende BRF Projekt Bällsta PROJEKT BÄLLSTA

Försäljningsprospekt. Avseende BRF Projekt Bällsta PROJEKT BÄLLSTA Försäljningsprospekt Avseende BRF Projekt Bällsta 1 INNEHÅLL INLEDANDE INFORMATION 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 4 INDIKATIVT BUD 4 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 4 BESKRIVNING 5 RITNINGAR

Läs mer

Riset 11. Riset 11 - Södermalm

Riset 11. Riset 11 - Södermalm - Södermalm 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER INGULV 1 6 TOMTKARTA 8 RITNINGAR 10 PLANKARTA 16 FASTIGHETSUTDRAG 17 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 19 INDIKATIVT BUD

Läs mer

INLEDNING 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER 6 TOMTKARTA 11 RITNINGAR 12 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 13 INDIKATIVT BUD 13

INLEDNING 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER 6 TOMTKARTA 11 RITNINGAR 12 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 13 INDIKATIVT BUD 13 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER 6 NYBYGGNADSKARTA 10 TOMTKARTA 11 RITNINGAR 12 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 13 INDIKATIVT BUD 13 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 13 FASTIGHETSUTDRAG

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER BENSINEN 7 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER BENSINEN 7 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER BENSINEN 7 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10 RITNING 11 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 12 INDIKATIVT BUD 12

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

INLEDANDE INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 4 INDIKATIVT BUD 4 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 4 FASTIGHETSBESKRIVNING 8 TOMTKARTA 11

INLEDANDE INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 4 INDIKATIVT BUD 4 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 4 FASTIGHETSBESKRIVNING 8 TOMTKARTA 11 1 INNEHÅLL INLEDANDE INFORMATION 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 4 INDIKATIVT BUD 4 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 4 BILDER 5 FASTIGHETSBESKRIVNING 8 AVISERINGSLISTA 10 TOMTKARTA 11 RITNINGAR

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER BENSINEN 7 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10 RITNINGAR 11

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER BENSINEN 7 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10 RITNINGAR 11 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10 RITNINGAR 11 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 14 INDIKATIVT BUD 14 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Läs mer

Industri-handelsfastighet Södertälje- Mullvaden 10

Industri-handelsfastighet Södertälje- Mullvaden 10 Industri-handelsfastighet Södertälje- Mullvaden 10 ROSENGREN MULLVADEN 10 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning Mullvaden 10

Läs mer

Gamla Badhuset i Nynäshamn - Morkullan 10

Gamla Badhuset i Nynäshamn - Morkullan 10 Gamla Badhuset i Nynäshamn - Morkullan 10 ROSENGREN MORKULLAN 10 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning Morkullan 10 8 Projektdata

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER LANDNINGSBANAN 6 TOMTKARTA 10 PLANKARTA 11 RITNINGAR 12

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER LANDNINGSBANAN 6 TOMTKARTA 10 PLANKARTA 11 RITNINGAR 12 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER LANDNINGSBANAN 6 TOMTKARTA 10 PLANKARTA 11 RITNINGAR 12 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 13 INDIKATIVT

Läs mer

htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=lag&fastny= &q= &...

htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=lag&fastny= &q= &... Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Fastighet Fastighetsbeteckning: GOTLAND GOTHEM MAGNLJSE 1:32 Kommun (kommunkod): GOTLAND (80) Senast ajourfört,

Läs mer

Flerbostadshus Janus 2

Flerbostadshus Janus 2 Flerbostadshus Janus 2 ROSENGREN JANUS 2 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning Janus 8 Projektdata & Ekonomi 10 Bilder 12 Bilagor

Läs mer

Försäljningsprospekt. Avseende Österåker Bo 1:4 PROJEKT OPPSÄTRA

Försäljningsprospekt. Avseende Österåker Bo 1:4 PROJEKT OPPSÄTRA Försäljningsprospekt Avseende Österåker Bo 1:4 1 INNEHÅLL INLEDANDE INFORMATION 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 4 INDIKATIVT BUD 4 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 4 SITUATIONSPLAN 5 BILDER 6

Läs mer

Samhällsfastigheter Gnesta 31:10, 31:11, 31:12

Samhällsfastigheter Gnesta 31:10, 31:11, 31:12 Samhällsfastigheter Gnesta 31:10, 31:11, 31:12 ROSENGREN PROJEKT GNESTA 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning 8 Projektdata

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Fastighet Beteckning Haparanda Patan 1 Nyckel: 250184533 Senaste ändringen i allmänna delen 2007-01-18 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-09-21 11:55 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2017-01-09

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER 6 PLANKARTA 11 RITNINGAR 12 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 13

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER 6 PLANKARTA 11 RITNINGAR 12 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 13 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER 6 KARTA 10 PLANKARTA 11 RITNINGAR 12 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 13 INDIKATIVT BUD 13 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Läs mer

Handelsfastighet Södertälje- Väghyveln 11 & 12

Handelsfastighet Södertälje- Väghyveln 11 & 12 Handelsfastighet Södertälje- Väghyveln 11 & 12 ROSENGREN VÄGHYVELN 11 & 12 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Sammafattning Väghyveln 11 & 12

Läs mer

Byggrätt Sollentuna- Revisorn 11

Byggrätt Sollentuna- Revisorn 11 Byggrätt Sollentuna- Revisorn 11 ROSENGREN REVISORN 11 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning Revisorn 11 8 Nybyggnadskarta 9

Läs mer

Husby 3:35. Husby 3:35 - Österåker

Husby 3:35. Husby 3:35 - Österåker - Österåker 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER INGULV 1 6 ÖSTERÅKER - BOSTADSRÄTTSMARKNAD 10 TOMTKARTA 11 FÖRSLAG OM SMÅSTADSBEBYGGELSE 13 FASTIGHETSUTDRAG

Läs mer

Industrifastighet Nynäshamn, Ösmo - Gryt 1:36

Industrifastighet Nynäshamn, Ösmo - Gryt 1:36 Industrifastighet Nynäshamn, Ösmo - Gryt 1:36 ROSENGREN PROJEKT GRYT 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning 8 Projektdata & Ekonomi

Läs mer

Inledande information 3. Kontaktpersoner 3. bilder Sunnan 5 6. fastighetsbeskrivning sunnan 5 9. transaktionsstruktur 11. Försäljningsprocess 11

Inledande information 3. Kontaktpersoner 3. bilder Sunnan 5 6. fastighetsbeskrivning sunnan 5 9. transaktionsstruktur 11. Försäljningsprocess 11 1 INNEHÅLL Inledande information 3 bakgrund 3 Kontaktpersoner 3 SAMMANFATTNING 4 fastighetsdata 5 Driftnettoberäkning 5 bilder 6 fastighetsbeskrivning sunnan 5 9 KARTor 10 transaktionsstruktur 11 Försäljningsprocess

Läs mer

INLEDANDE INFORMATION 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 TOMTKARTA 4 DETALJPLANEARBETET 5 GRIBBYLUND IDAG 6 PROJEKTBESKRIVNING 7

INLEDANDE INFORMATION 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 TOMTKARTA 4 DETALJPLANEARBETET 5 GRIBBYLUND IDAG 6 PROJEKTBESKRIVNING 7 KONFIDENTIELLT Gribbylund 5:1 1 INNEHÅLL INLEDANDE INFORMATION 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 TOMTKARTA 4 DETALJPLANEARBETET 5 RITNINGSUNDERLAG 5 GRIBBYLUND IDAG 6 PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Senaste ändringen. Aktualitetsdatum i Malmö Husie 173:118 Nyckel: i allmänna delen

Senaste ändringen. Aktualitetsdatum i Malmö Husie 173:118 Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Malmö Husie 173:118 Nyckel: 120022994 i allmänna delen 2018-06-28 inskrivningsdelen 2019-01-02 11:31 inskrivningsdelen 2019-06-24

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

arlanda stad broby 1:7

arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 1 r arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 2 arlanda stad Broby 1:7 innehåll sammanfattning... 3 karta... 5 plankarta...6

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Byggrätt - Vaxholm Framnäs

Byggrätt - Vaxholm Framnäs Byggrätt - Vaxholm Framnäs ROSENGREN FRAMNÄS 13 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsstruktur 6 Indikativa bud 7 Försäljningsprocessen 7 Projektbeskrivning

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia

Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia SOLNA HUVUDSTA 3:11 Status: Levande Distrikt: Solna Ajourdatum IM: Riksnyckel: 010334286 Internnyckel: 10334286 Ajourdatum FR: 2004-10-19 Officiella noteringar

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 1 r UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 2 UPPSALA SVARTBÄCKEN 31:1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Socken: Ragunda. Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen. i allmänna delen Socken: Ragunda. Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 22 augusti 2018 Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Ragunda Skogen 3:3 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen

Läs mer

Industrifastighet - Skonerten 3

Industrifastighet - Skonerten 3 Industrifastighet - Skonerten 3 ROSENGREN PROJEKT SKONERTEN 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning 8 Presentation av hyresgästen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Ljunghem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Ljunghem Fastighet Beteckning Skövde Ljunghem 19:1 Nyckel: 140463591 Senaste ändringen i allmänna delen 2018-03-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2005-12-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2018-05-02

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Bostadshus med lokaler HÄSSELBY VILLASTAD

Bostadshus med lokaler HÄSSELBY VILLASTAD Bostadshus med lokaler HÄSSELBY VILLASTAD ROSENGREN LUKTRESEDAN 41 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning 8 Projektdata & Ekonomi

Läs mer

Industrifastighet - Skonerten 3

Industrifastighet - Skonerten 3 Industrifastighet - Skonerten 3 ROSENGREN PROJEKT SKONERTEN 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning 8 Presentation av hyresgästen

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje Görla 9:20 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 hyresgästlista...5

Läs mer

Fastighetsbeskrivning Fastigheten Sävsjö Gästgivaregården 1:147

Fastighetsbeskrivning Fastigheten Sävsjö Gästgivaregården 1:147 Fastighetsbeskrivning Fastigheten Sävsjö Gästgivaregården 1:147 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Generell Fastighetsinformation 2. Konstruktion fastigheten 3. Standard och skick 4. Foton 5. Karta 6. FDS utdrag

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation PITEÅ HEMLUNDA 1:93 Status: Levande Församling: HORTLAX Ajourdatum IM: 2006-11-22 Riksnyckel: 250144222 Internnyckel: 25144222 Ajourdatum FR: Officiella noteringar Redovisning

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM

Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM Prospekt Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM September 2015 2 Innehållsförteckning Försäljningspromemoria s 2 Bakgrund s 3 Sammanfattning s 4 Försäljningsprocessen

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710500 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710499 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2017-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Bengtsfors Kvarnviken 2:2 Nyckel: 140710498 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Lommeland

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Lommeland Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Strömstad Lommelands-Mörk 2:9 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140241186 2010-11-11 2016-02-18

Läs mer

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 r VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 2 VALLENTUNA EKEBY 2:273 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Försäljningsprospekt. Täby Nejonögat 6 PROJEKT NEJONÖGAT

Försäljningsprospekt. Täby Nejonögat 6 PROJEKT NEJONÖGAT Försäljningsprospekt Täby Nejonögat 6 1 INNEHÅLL INLEDANDE INFORMATION 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 4 INDIKATIVT BUD 4 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 4 BILDER 5 FASTIGHETSBESKRIVNING 8 TOMTKARTA

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 SÅGVÄGEN 22, RUNÖ - ÅKERSBERGA INDUSTRIFASTIGHET OM TOTALT 1 900 m 2, BESTÅENDE AV TVÅ BYGGNADER - LAGERFASTIGHET OM 1.600 m 2 OCH VERKSTADSBYGGNAD OM 300 m

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA. Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA. Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson 2017-02-13 1 Innehåll 1 Upphandlingsföreskrifter... 3 1.1 Upphandlingsform... 3 1.2 Upphandlande

Läs mer

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Botkyrka

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Botkyrka Försäljningspromemoria avseende kommersiell fastighet i Botkyrka Konfidentiell försäljningspromemoria Unnerfalk Fastigheter AB ( Bolaget ) är lagfaren ägare till fastigheten som listas i denna försäljningspromemoria.

Läs mer

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13 Fastighet Beteckning Svalöv Ask 1:13 Nyckel: 120296709 Distrikt Ask Socken: Ask Adress Adress Ask 1775B 268 90 Svalöv Senaste ändringen i allmänna delen 2006-02-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21

Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21 Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21 1 (1) Brogatan 12 Vessigebro Falkenberg Anders Carlsson Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB Tel: 0340-84260 : 0346-84200 BESKRIVNING sammandrag

Läs mer

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal Kongegårdsgatan 3 - Mölndal MÖLNDAL - RISKULLA KONTOR / LAGER / INDUSTRI Fastighet Fastigheten Adress Tomt Kongegårdsgatan 3, 431 90 Mölndal. Belägen i Mölndal kommun och Fässberg församling. Tomtarea

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

INLEDANDE INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 SAMMANFATTNING PROJEKT BJÄLKEN 20 4 TEKNISKBESKRIVNING 6 FASTIGHETEN OCH DESS LÄGE 12 TOMTKARTA 13

INLEDANDE INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 SAMMANFATTNING PROJEKT BJÄLKEN 20 4 TEKNISKBESKRIVNING 6 FASTIGHETEN OCH DESS LÄGE 12 TOMTKARTA 13 1 INNEHÅLL INLEDANDE INFORMATION 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 SAMMANFATTNING PROJEKT 4 FASTIGHETSDATA 5 TEKNISKBESKRIVNING 6 BILDER 7 FASTIGHETEN OCH DESS LÄGE 12 TOMTKARTA 13 RITNING 14 TRANSAKTIONSSTRUKTUR

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Fastighetsinfo FASTIGHET TYRESÖ BREVIK 1:362

Fastighetsinfo FASTIGHET TYRESÖ BREVIK 1:362 Fastighetsinfo FASTIGHET TYRESÖ BREVIK 1:362 Aktualitet FR: 2015-10-13 Objektid: Nyckel (fnr): 010422700 909a6a46-a2bf-90ec-e040-ed8f66444c3f Län: Kommun: Distrikt: 01, STOCKHOLM 38, TYRESÖ 212078, TYRESÖ

Läs mer

NACKA SICKLAÖN 374:5.

NACKA SICKLAÖN 374:5. NACKA SICKLAÖN 374:5. NACKA SICKLAÖN 374:5 STUBBSUNDSVÄGEN 11 VÄLEXPONERAD KONTORSFASTIGHET MED ETT SKYLTMÄSSIGT STRATEGISKT LÄGE MELLAN SALTSJÖBADSLEDEN OCH SALTSJÖBANAN. BRA EXPONERINGSLÄGE VAKANT BRA

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt F-253-19-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt 2019-02-18 V19015 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(3) Karlsborg Vätternvyn 2 Vnr

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Fastighetsrapport: STOCKHOLM 1:10 Sida 1 av 7 Fastighetsinformation STOCKHOLM 1:10 Status: Levande Församling: VÄSTERMALM Ajourdatum IM: Riksnyckel: 010094967 Internnyckel: 10094967 Ajourdatum FR: 2005-04-21

Läs mer

Fastigheten Karlstad Gräsdalen 1:7 med pågående detaljplan, tomtarea kvm. Planprocess handing bifogas.

Fastigheten Karlstad Gräsdalen 1:7 med pågående detaljplan, tomtarea kvm. Planprocess handing bifogas. PROSPEKT Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsdalen 1: 8 med laga kraft vunnen detaljplan för bostäder, tomtarean är 7 414 kvm och detlaljplanen medger BYA på 1 100 kvm med upp till 5 våningar höjd beroende

Läs mer

VALLENTUNA BÄLLSTA 5:211

VALLENTUNA BÄLLSTA 5:211 VALLENTUNA BÄLLSTA 5:211 2 SAMMANFATTNING Byggnaden uppfördes 2008 på en cirka 7 000 kvm stor tomt belägen inom Fågelsångens företagspark i Vallentuna. Bottenplan om cirka 1 200 kvm som i dagsläget huvudsakligen

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsväge

Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsväge Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: 120282710 Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsvägen 258 243 94 Höör Läge, karta Senaste ändringen i allmänna

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2 Datum 2016-08-08 Fastighet Församling Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: 2011-04-28 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-05 Upplåten med tomträtt. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Skarpnäck

Läs mer

LIDINGÖ UPPLAGET 4 & 5

LIDINGÖ UPPLAGET 4 & 5 rosengren kommersiella fastigheter LIDINGÖ UPPLAGET 4 & 5 LIDINGÖ UPPLAGET 4 & 5 FÖRRÅDSVÄGEN 7 & 9 - LIDINGÖ TVÅ INDUSTRI FASTIGHETER OM TOTALT 2 233 m 2 (1 528 + 705) BELÄGNA I STOCKBY INDUSTRIOMRÅDE.

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Metria FastighetSök - Mellerud Kroppefjäll 2:5

Metria FastighetSök - Mellerud Kroppefjäll 2:5 038 Allmän+Taxering XML 209-0-07 Fastighet Beteckning Mellerud Kroppefjäll 2:5 Nyckel: 4082223 Distrikt Gunnarsnäs Socken: Gunnarsnäs Adress Adress Kroppefjäll 3, 2-4 Kroppefjäll 5-7, 6 Kroppefjäll Backamo

Läs mer

NORRTÄLJE - GÖRLA 9:9

NORRTÄLJE - GÖRLA 9:9 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER MAJ 2015 1 r NORRTÄLJE - GÖRLA 9:9 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER MAJ 2015 2 NORRTÄLJE GÖRLA 9:9 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4 HYRESGÄSTLISTA...

Läs mer

Presenattion av Fastigheten Varberg Uttern 8

Presenattion av Fastigheten Varberg Uttern 8 Presenattion av Fastigheten Varberg Uttern 8 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Göteborgsvägen 9 Centrum Varberg För mer information,

Läs mer

Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mella

Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mella Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: 120529770 Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mellangatan 1 295 32 Bromölla Läge, karta Senaste ändringen

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

STOCKHOLM VINDFLÖJELN 3

STOCKHOLM VINDFLÖJELN 3 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER MAJ 2014 1 r STOCKHOLM VINDFLÖJELN 3 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER MAJ 2014 2 STOCKHOLM VINDFLÖJELN 3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4 HYRESGÄSTLISTA......5

Läs mer

UPPLANDS VÄSBY ÖVRA RUNBY 4:2

UPPLANDS VÄSBY ÖVRA RUNBY 4:2 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER SEPTEMBER 2014 1 r UPPLANDS VÄSBY ÖVRA RUNBY 4:2 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER SEPTEMBER 2014 2 UPPLANDS VÄSBY ÖVRA RUNBY 4:2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Fastighetsrapport: STOCKHOLM 1:4 Fastighetsinformation STOCKHOLM 1:4 Status: Levande Församling: VÄSTERMALM Ajourdatum IM: Riksnyckel: 010094961 Internnyckel: 10094961 Ajourdatum FR: 2014-06-26 Officiella

Läs mer

Fastigheten Vittsjö 3:539. Konfidentiellt

Fastigheten Vittsjö 3:539. Konfidentiellt Fastigheten Vittsjö 3:539 Konfidentiellt Vittsjö 3:539 Verkstadsgatan 8 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Försäljningsprocessen sid 4 Sammanfattning sid 5 Områdesbeskrivning sid 6 Fastighetsbeskrivning

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter september kista - holar 2

Rosengren kommersiella fastigheter september kista - holar 2 Rosengren kommersiella fastigheter september 2015 1 kista - holar 2 Rosengren kommersiella fastigheter september 2015 2 Kista holar 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 teknisk information...

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Ärtemark

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Ärtemark Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Bengtsfors Hökhult 1:23 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140709794 2017-03-23 2013-10-17 13:00

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer