Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta"

Transkript

1 Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta Närvarande; se deltagarförteckning Ps Material som presenterats under dagen finns på webben, ledningsgruppsforum. 1. Välkommen till regionkonferens Ordförande i lokalavdelningen Alvesta, Anne Marie Medin hälsade alla välkomna till Alvesta och regionens kongress. Hon berättade kortfattat om orten och den lokala aktiesparar verksamheten där. Presentation av deltagarna. 2. Av årskongressen valda valberedning har ordet Jan Berglund, ordförande i valberedningen gick igenom valberedningens arbete och hur status ser ut inför val på kongressen Därefter presenterades nominerade kandidater från region Syd, att väljas idag och fastställas genom val vid kongressen i Jönköping Till ordinarie ledamot är Sune Jonasson, lokalavdelningen Helsingborg nominerad. Till suppleant är Kjell Gunnarsson, lokalavdelningen Vetlanda/Sävsjö nominerad. Inga andra nomineringar inkomna. Presentation av kandidater och tillfälle att ställa frågor, därefter genomfördes val. Till rösträknare valdes Christian Asker/ Burlöv/ och Marianne Lundberg/Lomma Kävlinge/. Med acklamation valdes Sune Jonasson till ordinarie ledamot och till suppleant valdes Kjell Gunnarsson. Valen var enhetliga. Karin Sjöblom gjorde ett inlägg, om att det saknas kvinnor i nomneringsfasen. Om vi vill få en ändrad könsfördelning och fler aktiva kvinnor, behöver vi kanske börja här och nu. En tanke att ta med är inför kommande år. Vill vi förändra, krävs en annan kultursyn. Christian Asker tillförde att det även krävs en föryngrig i våra led och att vi måste våga lyfta fram yngre personer. Dessutom av stort värde med lokalförankring. Jan Berglund riktade ett särskilt tack till Leif Franzon/NV Skåne/ som valt att inte kandidera till valberedningen, efter många års väl genomförda insatser. 3. Återkoppling Genomgång och reflektioner kring ett antal händelser från att vi sågs senast vid regionkonferensen i Ronneby Planeringskort/målkort 2009.

2 ambassadörer vilka är dessa, syftet och vad de lyft fram under året att arbeta med Programkataloger, för första gången lyckades vi i Region Syd producera och ta fram en gemensam programkatalog. Visar på bred och djup. Mervärde för medlemmar och företag. Dialog om programkataloger, välkomnas i syfte att förbättra programkatalogen framöver Rosa Arvidsson/Ronneby/ lyfta fram den press som finns på lokalavdelningen att ha träffar klara i tid och hinna lägga in dessa på webben Kjell Gunnarsson/Vetlanda Sävsjö/ framförde att med god framförhållning och långsikt planering går det att lösa, och att programkatalog skall ses som ett komplement till andra kanaler att visa på träffar och aktiviteter som annons, hemsida o dyl. Jan Åke Karlsson/Kalmar Nybro/ framhöll det tryckta mediat och betona värdet med att kunna visa upp en gemensam katalog för besökande företag. Till våren kan vi kanske lyfta fram de årsstämmor som kommer att vara i vår region och göra mer av dessa. Yvonne Tell/Klippan Perstorp Åstorp/ lyfte fram det unika med katalogen att använda det i marknadsföringssyfte Hans Hansson/Halmstad/ förutsatte att det är ekonomi i produktionen av programkatalog, med fördelning att annonsförsäljning som täcker produktion och layout kostnader och att vi lokalavdelningen endast belastas med merkostnad för utskick via tidningen Aktiespararen. Vi måste även ha med oss tanken om hur medlem upplever det att några lokalavdelningar har ett förträffligt program inlagt, mot att andra lokalavdelningar endast har ett fåtal träffar eller inga alls. Hans lyfte även värdet av att lokalavdelningar kommunicerar med varandra, så att vi inte dubbelbokar samma företag eller träffar vid samma dagar. Kent Olof Axelsson/Laholm/ undra över tidplan för våren, och om det finns möjlighet att senarelägga den 15 november Viktigt att vi fortsätter dialogen kring hur vi gemensam producerar och tar fram en gemensam programkatalog för våren Lokalavdelningar som upplever det svårt att få fram företag, boka träffar eller aktiviteter uppmanas på ett tidigt stadium ge signal om detta. Tillsammans kan vi hjälpas åt. Utbildning. Frågan om utbildning var uppe vid fjorårets regionkonferens, utbildning både för alla medlemmar, men i synnerhet för ledningsgruppspersoner. Sedan i fjor har vi genomfört följande utbildnignstillfällen: Status hos våra banker och grundkurs kring emissioner/gunnar Ek/ & beskattning/anna Jansson/ Valberedning på lokalnivå/hans Holm Helsingborg/ Utbildning för nya i en ledningsgrupp/med hjälp av ambassadörer/ Webb utbildning/med kommunikationsavdelningen

3 4. Företagspresentation Fortnox, VD Jan Älmeby Presentation av utvecklingsföretaget Fortnox av deras VD Jan Älmeby. Besök gärna deras hemsida / samt en sida som delvis gjort en analys kring mindre bolag / Vi tacka Jan med en varm applåd, för en givande presentation samt en god lunch. 5. Aktiespararna idag och i framtiden VD Günter Mårder och ordförande Johan Flodström presenterade och bjöd in till dialog kring Dagsaktuella frågor Redovisning av ekonomin Tankar inför framtiden Framtidsgruppens arbete Dialog med förtroendevalda Frågor/inlägg; Sune Jonasson/Helsingborg/, vid medlemsvärvning har vi ute på lokalnivå en viktig funktion att fylla, följa upp våra medlemmar, vårda dessa. Personliga brev, samtal. Efterhöra deras synpunkter. Ulf Andersson/NV Skåne/ ändring av redovisningsprinciper när kommer detta att ske? Johan & Günter; Kommer att ändras vid årsskiftet, dvs. bokslutet för 2009 kommer att omfattas av denna förändring. Frågan är mycket komplex. En del av våra problem kan hänföras till förändringar i portföljens värde. Framöver endast visa realiserade vinster Ken Olof Axelsson/Laholm/ finns det någon krisplan och ni inte lyckas med att vända siffrorna Günter, kul att du känner förtroende innan vi visat krisplanen, kommer att redovisas om en stund Lars Jarskog/Hässleholm/, hur betalat skatt Günter, givetvis betalar vi rätt skatt. Beroende på hur det realiserats, latent skatt Tankar inför framtiden Frågor; Ulf Andersson/ NV Skåne/ antal nummer av tidningen per år?

4 Günter, vi hat i år gått ner till 9 nummer i år, om vi avser en medlemshöjning av avgiften, kanske återgå till 11 nummer. Samtidigt ökar intresset för webben, gäller hitta balans mellan nya media och tidningen Johan; generationsgap, många av våra medlemmar gillar tidningen, att ha något att hålla i handen Joakim Sandström/Landskrona/ många andra tidningar lagt ut det som ljudformat, finns dessa tankar även för Aktiespararen? Günter; finns som vanligt ljudband idag, framtida utvecklingsprojekt om möjlighet att ladda ner direkt. Skall vi erbjuda medlemmar utan distribution, dvs. hämta den på webben? Demir Krusvar/Lund/ viktigt anamma ny teknik och de lösningar som detta möjliggör Günter; fråga och tankar om vi skulle kunna skapa en digital ledningsgrupp? Även enskilda medlemmar som är väldigt aktiva i våra forum, bjuder på sig själv och sin kunskap. Kan detta samordnas? Karin Sjöblom/Växjö/ frågor kring studier, ev. få hitta kursvinnare som en del i medlemsförmånen, men svårt att själva tillgodose sig, måste finnas med inslag av studier, för att komma igång Günter; givetvis koppla det till utbildning, får vi medlemmar som blir användare knyter vi dem närmare oss och de stannar troligtvis kvar längre som medlemmar. Antalet användare kommer att öka, ger oss underlag och styrka att utveckla produkten. Jan Åke Karlsson/Kalmar Nybro/ uppskattar delar i redovisningen kring planer 3 år framåt, föra dem med hem till min lokalavdelning. Första steget till förändring är insikt. Vi måste förändra oss, men insikt skapar förutsättningar för förändringar. Nils Johan Wirsell/Landskrona/ hur priskänsliga är våra medlemmar för prisjusteringar? Günter, just den analysen måste vi försöka göra innan vi går djupare, ha med oss till närområdesträffar. Hitta hela tiden nya tjänster och erbjudande. Johan, svår, komplex fråga kring vilka effekter en höjning får Yvonne Tell/Klippan/ differientering möjlighet Günter, kan även skapa svårigheter i kommunikation. Även öppna för möjlighet för donation, för den goda saken eller i enskilda frågor Kalle Altrell/Staffanstorp/ tidningen är jättebra, men kommer lite i balgrunden, viktigt att vi nu har en marknadsinriktning i ledningen och styrelsen. I vår tidning, modell Privata affärer och placeringsguide, även i vår? Johan; viktigt med balans, marknadsföring och byråkrat. Mervärde för tidnigen intressant tanke, tar till oss detta

5 Günter, Insiders som idag bara går till lednignsgruppspersoner, skulle kunna nå ut till fler. Skulle kunna separera tidningen, förbundsdel och kommersielprodukt. Lennart Värnby/Växjö/ kan åka till Lammhult och se opera, skulle vi inte kunna prova denna modell för våra träffar? Ställa krav på andra ägare, t ex fondbolag, försäkringsbolag. Bjuda in dem till hearing, fråga ut. Viktigt att vi även träffas och sociala forum. Günter; tanken om webbsändingar och tankar föder nya möjligheter, det kommer Lars Jarskog/Hässleholm/ de som kommer på våra träffar, kanske 20 % av medlemmarna, dvs. 80 % som är medlemmar av andra skäl. Om vi höjer medlemsavgift, motivera mervärdet för dessa. Günter, ca 40 % besöleer någon from av aktivitet per år, medlemskapet skall inte ses om en tidningsprenumeration utan vi gör en god sak, driver viktiga frågor 6. Frågor till styrelsen Förutom Johan och Günter, Mats Ekberg, Thomas Ahlandsberg och Sören Rudmer Kent Olof Axelsson/Laholm/ vi har i min krets startat ett nätverk av personer som sina egna analyser, träffas och går igenom dessa, skulle vi kunna skapa denna tanke på vår hemsida? Günter, utvecklingsprojekt inom Hitta kursvinnare, där vi skall skapa möjlighet att dela analyser mellan olika användare dessutom i kommande steg skapa ett index utifrån detta. Skapa marknadsförväntingar Olle Berntsson/Karlshamn/ vi har svarat på en enkät, en fråga som fanns där var om medlemsavgiften. Hur blev utfallet kring detta? Günter; ingen sådan fråga fanns med, frågan om framtida hinder/svårigheter ni ser och där fanns medlemstillströmningn med Vide Backenius/Oskarshamn/ om dela på tidningen, en avdragsgill del? Günter; placeringsdlen skulle bli det Sören, moderna tekniken i samverkan med det enorma utbudet av tidningar Rosa Arvidsson/Ronneby/; jag läser inte tidningen, finns ju på datorn, skapa valfrihet för medlemmen Krister Johansson/Höganäs/ Aktieinvest, vi talar inte tillräckligt om detta, koppla till medlemsskapet, antal kunder i förhållande till medlemmarna? Günter; belyser en viktig fråga, kunder anmält sit medlemsnummer, av ca kunder. Stor potential att arbeta med. Många medlemmar har även depå hos andra nätmäklare, självklart arbeta med den kraften

6 Thomas A, otroligt bra verktyg, inte minst för alla som sitter med i ett ledningsgupp. Lokalavdelningar måste marknadsföra fördelar med detta, få medlemmar att komma igång.skall vara enkelt att anmäla sig, bra inkörs verktyg Yvonne Tell/Klippan/ Aktieinvest, alla ledninsgruppsperonser skall vara ett gott exemplen Hans Hansson/Halmstad/ vi möter 10 20% av våra medlemmar, de som kommer på våra träffar. De övriga möter vi inte. Hur kan vi kommunicera med dessa? Risk med om vi höjer avgiften, vad tycker de och vad vill de få ut? Hur kan vi supporta dem? Ungdomar söker andra former för möte och social samvaro. Günter; historisk dokumentation visar att vi alltid haft en för gammal åldersstruktur, det kommer ständigt nya gubbar och gummor. Men vi måste förstärka oss för att även nå medlemmar i den digitala kommunikationen Thomas; hitta nya former för aktiviteter och träffar, alltid ge en del utbildning vid träffarna, uppdatera hemsidan, personlig prägel, vi skall försöka fråga medlemmar vad de tycker. Alltid ha träffar för nya medlemmar, med annat innehåll, frågor Kent Olof Axelsson/Laholm/ rabatt system på Aktieinvest, många affärer, rabatt på medlemsavgift? Günter, idag redan billigt, men spännande tanke Johan, alltid tveksamt till grattis medlemmar Karin Sjöblom/Växjö/ många kurser ikring aktiekunskap i Växjö, när de börjar med kurser alltid rekommendera öppna depå i Aktieinvest, koppling till aktiespararna. Vi har en möjlighet där Jan Ahnberg, Jönköping; gör lite för att rekrytera nya medlemmar, aktiespararna till för de rika, öka familj medlems skapet, använda organisationen mycket mer, t ex kvinnoträff i fjor. Vad kan vi göra mer för att få fler nya medlemmar? Johan, väl talat alla delar entusiasmen Sören, använd ledninsgruppsforum, ge tips till varandra Ulf Soldeus/Helsingborg/ protokoll från styrelsemöte eller populär version? Johan; protokoll till för styrelsen, skall kunna debatteras fritt i styrelsen. Men i varje nummer av Insiders finns en sammanfattning med, över viktiga händelser Günter, styrelsen rapporterar kan ses som en sammanfattning Stefan Lundin; Karlskrona insiders är ju endast för förtroendevalda, måste kommuniceras ut till alla medlemmar Yvonne Tell/Klippan/ statsmakten sagt vi skall spara i fonder, kan vi påverka förändringar framöver, kan vi påverka regering och belsuytsfattare? Günter; vi satsade 15 mkr i fjor privatekonomisk utbildning med inritning mot sparande, ung privatekonomi, inte någon större framgång hos politiker i nuläge, men kommer att behövas framöver

7 Johan, vi haft många dialoger och kommunikationer med Mats Odell, som är en stor vän till oss men andra krafter styr i regeringen Lennart Johansson/ Limhamn/ ringer ofta och försöker återvärva, många andra som inte ommer på träffar är tidningen ett stort värde, inte försämra denna genom uppdelning Hans Hansson/halmstad/ skriver en del på vår hemsida,em i övrigt liten debatt, ingen aktiedebatt. Varför är vi aktiva i ledningsgruppen inte mera aktiva i debatten på våra forum? Vi är inte där? Viktigt med en aktiv och intressant egen hemsida? Egen hemläsa! Kan vi nå en del av de 80% genom detta? Har alla i ledningruppen en depå hos Aktieinvest, kan vi stå upp för detta. Är vi trovärdiga? Gör andra som ledningen gör? Johan, viktigt med det goda föredömet Kerstin Rehnö/Lund/ intresseorganisation har ofta en generalsekreterare, varför har vi då en VD Johan; fårgan kommer upp då och då, våra stadgar säger VD, men vi har i många frågor tagit efter seder från näringslivet Günter, finns legala krav på VD rollen, annars dubbla titlar Thomas, lyft frågan på nästa ledningsgruppsmöte. Hur många har depå, hur många läser insider Yvonne Tell/Klippan/ hur r utbildningen organiserat hur kan vi nå ut med detta på lokalnivå och utveckla detta? Günter; för att bygga ut det kompletta lärarnätverk vi hade för tjugo år sedan svårt att återbygga och kostsamt. Idag har vi mer av den digitala utbildningen, nå ut till hela landet. Mentorskapet. Mats, just nu svårt att få igång kurser just nu. Ännu svårare när medlemmar skall betala för detta. En modell är att prova med kortkurser, nya kurser få nya medlemmar att komma igång, hur gör man? Kurser som vi i ledningsgrupperna kan anordna Sören; olika på olika lokalavdelningar. Samverka med närliggande lokalavdelningar, kan vi ta hjälp av varandra? Samordna. Göra det gemensamma Thomas, utvärdering kring riksavtal med medborgarskolan Kent Olof Axelsson/Laholm/ utbildning, kan vi anställa en centralt som åker runt i landet och kör utbildningar som en Roald show? Medlemmar och andra intresserade Mats; vi kan ta fram OH/power point som läggs upp på ledningsgruppsforum, men det är vi ute på lokalnivå som skall klara detta, hålla dessa träffar Karin Sjöblom/Växjö/ internet baserade kurser mycket bra, många hittat det på nätet, men när aktiespararna överlät det till medborgarskolan har vi tappat detta. Vi missat något på resan? Günter; inte helt dött ut, många går digitala kurser via nätet, utan mentorer. Samverkan med medborgarskolan spara vi en tjänst, vi måste ständigt pröva frågan

8 7. Företagspresentation Aktietorget VD Patrik Engellau presenterade Aktietorget och dess verksamhet. Tanken, syftet och dess verksamhet idag. 8. Programkataloger Lena Höglund, ansvarigför produktion och layout för en gemsam programkatalog både för region syd och region väst, presenterade sig och lyfte nyckelfrågor inför arbetet med att skapa våren katalog. Tidpunkt gäller den 15 november, hämtar uppgifter från webben. Korrektur, en kontakt person i varje ledningsgrupp Fler foto på föredraghållare 9. Lokalverksamhet framöver Günter; fråga om intresse för digitala sändningar, kombinerad med lokaakltivtit och fysiskt träff på orten, skall vi bestämma ett antal datum före den 15 november? Respons, visar kraft och styrka i förbundet Günter; Ämbassadörs tanken, utvecklas i region syd, finns det en potential detta, boder vi utveckla detta Till fler funktioner och mellan fler lokalavdelningar? Demir Krusvar; Lund, självklart med att vi skall hjälpa varandra, skapa en matris och dessa tjänster och funktioner Respons, fler kan tänkas vilja utveckla detta Bo G Lundberg/Eksjö/, vill även slå ett slag för aktiecafer, om ni har svårt att få ihop ett program med träffar, skap utrymme för dialog och social samvaro genom aktiecafe. Prova detta i er verksamhet! Bo G Lundberg/Eksjö/, tre stegs modellen, aktieträff årsredovisnings genomgång gå på stämma. Mycket uppskattat. Berikar medlem utvecklar kunskap

9 Kent Olof Axelsson, Laholm, vi prova denna modell med Peab, mycket lyckad aktivitet, för många var det första gången de var på en stämma Thomas, vi provat aktiecafeer det i Sundsvall under ett antal år, fungerar som att sprida kunskap till varandra. Socialt mervärde. Inkräktar inte på den andra verksamheten. Jan Ahnberg / Jönköping/, kan vi ta en unik dag och lyfta sparandet, aktiespararna. Vi måste lyfta fram det mycket bra saker vi gör, en manifestation. Göra en riktig stor del, ta betalt av alla medlemmar 50 kr, välgöranhetstanket, skicka beloppen vidare till Günter; unga aktiesparare planerar just en sådan välganehtsaktivitet, intressant att följa Möjligheter med det digitala medialt. Aktiespararnas dag!! Günter; regionala indelningen, i dag geograftsk, lokal stöttning kopplat till typ av frågor skulle detta vara intressant och möjligt? För och nackdelar? Respons, Lite splittrat Enklare ha en kontaktyta, kan lokalavdelningar och dess ledningsgruppspersoner Kan inte regioncher/kontaktpersonen flytta frågan vidare till den som är expert Utöka regionkontoret, fler medarbetare/ideellt arbetande/ tankar som ambassadör gruppen idag En som har bättre kontakt med stora företag, skapa avropsmöjligheter till träffar, men närhet och kunskap om oss viktigt Inte kostnadsbesparande Günter; Kvalifikationer på regionchef är idag att han skall bl a vara Socialt kunnig, Administrativt duktig, god Säljare och kvalificerad Marknadsförare. Dessutom vara tillgänglig för alla frågor som kan dyka upp. Är detta rimligt? Vad är det roligaste hos varje individ? Ta hänsyn till detta och utnyttjade individens unika förutsättningar när vi skall forma morgondagens organisation, och det stöd som behövs för lokal verksamhet 10. Avslutning

10 Tore Vestergård tackade för en givande, stimulerande och inspirerande Region konferens, speciellt tack till lokalavdelningen i Alvesta. Med förhoppning om att dialogen fortsätter både i den lokala ledningsgruppen och avdelningen, men även mellan avdelningar och förbund.. Minnesnoteringar Tore Vestergård

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2011 års verksamhetsberättelse (2011-01-01 2011-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2011 års verksamhetsberättelse (2011-01-01 2011-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2011 års verksamhetsberättelse (2011-01-01 2011-12-31) 2011 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett år som inneburit många aktiviteter.

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) 2009 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året När vi nu lägger verksamhetsåret 2009

Läs mer

Aktiespararna. 2014 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2014-01-01 2014-12-31) Foto: Lars Rönström

Aktiespararna. 2014 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2014-01-01 2014-12-31) Foto: Lars Rönström Aktiespararna 2014 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2014-01-01 2014-12-31) Foto: Lars Rönström INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2014... 2 ALLMÄNT OM VÅR

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll Viared Företagsförenings årsmöte Datum: 2006-03-28 Plats: Ellos Mötet inleddes med ett underhållande och mycket uppskattat föredrag av Olle Blomqvist, ellos grundare. Mötesdeltagarna fick ta

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening Protokoll fört vid extra föreningsstämma den 16 juni 2015 i Göteborg Energi konferens, Johan Willinsgatan 3, Göteborg. Föreningens ordförande Ola Ståleby (2354) hälsade

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd

Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad 1 Protokoll från

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Månadsbrev januari 2012

Månadsbrev januari 2012 Till handledare och samordnare i Säkert Bondförnuft Månadsbrev januari 2012 Hej igen och god fortsättning på det nya året! Ett extra tack till dig som var med på fortbildningsdagarna. Det blev nyttiga

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap!

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap! Så sätter du ihop en lönsam aktieportfölj Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap! Materialet som hör till kursen är den elektroniska versionen av kursboken Hitta

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer