Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta"

Transkript

1 Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta Närvarande; se deltagarförteckning Ps Material som presenterats under dagen finns på webben, ledningsgruppsforum. 1. Välkommen till regionkonferens Ordförande i lokalavdelningen Alvesta, Anne Marie Medin hälsade alla välkomna till Alvesta och regionens kongress. Hon berättade kortfattat om orten och den lokala aktiesparar verksamheten där. Presentation av deltagarna. 2. Av årskongressen valda valberedning har ordet Jan Berglund, ordförande i valberedningen gick igenom valberedningens arbete och hur status ser ut inför val på kongressen Därefter presenterades nominerade kandidater från region Syd, att väljas idag och fastställas genom val vid kongressen i Jönköping Till ordinarie ledamot är Sune Jonasson, lokalavdelningen Helsingborg nominerad. Till suppleant är Kjell Gunnarsson, lokalavdelningen Vetlanda/Sävsjö nominerad. Inga andra nomineringar inkomna. Presentation av kandidater och tillfälle att ställa frågor, därefter genomfördes val. Till rösträknare valdes Christian Asker/ Burlöv/ och Marianne Lundberg/Lomma Kävlinge/. Med acklamation valdes Sune Jonasson till ordinarie ledamot och till suppleant valdes Kjell Gunnarsson. Valen var enhetliga. Karin Sjöblom gjorde ett inlägg, om att det saknas kvinnor i nomneringsfasen. Om vi vill få en ändrad könsfördelning och fler aktiva kvinnor, behöver vi kanske börja här och nu. En tanke att ta med är inför kommande år. Vill vi förändra, krävs en annan kultursyn. Christian Asker tillförde att det även krävs en föryngrig i våra led och att vi måste våga lyfta fram yngre personer. Dessutom av stort värde med lokalförankring. Jan Berglund riktade ett särskilt tack till Leif Franzon/NV Skåne/ som valt att inte kandidera till valberedningen, efter många års väl genomförda insatser. 3. Återkoppling Genomgång och reflektioner kring ett antal händelser från att vi sågs senast vid regionkonferensen i Ronneby Planeringskort/målkort 2009.

2 ambassadörer vilka är dessa, syftet och vad de lyft fram under året att arbeta med Programkataloger, för första gången lyckades vi i Region Syd producera och ta fram en gemensam programkatalog. Visar på bred och djup. Mervärde för medlemmar och företag. Dialog om programkataloger, välkomnas i syfte att förbättra programkatalogen framöver Rosa Arvidsson/Ronneby/ lyfta fram den press som finns på lokalavdelningen att ha träffar klara i tid och hinna lägga in dessa på webben Kjell Gunnarsson/Vetlanda Sävsjö/ framförde att med god framförhållning och långsikt planering går det att lösa, och att programkatalog skall ses som ett komplement till andra kanaler att visa på träffar och aktiviteter som annons, hemsida o dyl. Jan Åke Karlsson/Kalmar Nybro/ framhöll det tryckta mediat och betona värdet med att kunna visa upp en gemensam katalog för besökande företag. Till våren kan vi kanske lyfta fram de årsstämmor som kommer att vara i vår region och göra mer av dessa. Yvonne Tell/Klippan Perstorp Åstorp/ lyfte fram det unika med katalogen att använda det i marknadsföringssyfte Hans Hansson/Halmstad/ förutsatte att det är ekonomi i produktionen av programkatalog, med fördelning att annonsförsäljning som täcker produktion och layout kostnader och att vi lokalavdelningen endast belastas med merkostnad för utskick via tidningen Aktiespararen. Vi måste även ha med oss tanken om hur medlem upplever det att några lokalavdelningar har ett förträffligt program inlagt, mot att andra lokalavdelningar endast har ett fåtal träffar eller inga alls. Hans lyfte även värdet av att lokalavdelningar kommunicerar med varandra, så att vi inte dubbelbokar samma företag eller träffar vid samma dagar. Kent Olof Axelsson/Laholm/ undra över tidplan för våren, och om det finns möjlighet att senarelägga den 15 november Viktigt att vi fortsätter dialogen kring hur vi gemensam producerar och tar fram en gemensam programkatalog för våren Lokalavdelningar som upplever det svårt att få fram företag, boka träffar eller aktiviteter uppmanas på ett tidigt stadium ge signal om detta. Tillsammans kan vi hjälpas åt. Utbildning. Frågan om utbildning var uppe vid fjorårets regionkonferens, utbildning både för alla medlemmar, men i synnerhet för ledningsgruppspersoner. Sedan i fjor har vi genomfört följande utbildnignstillfällen: Status hos våra banker och grundkurs kring emissioner/gunnar Ek/ & beskattning/anna Jansson/ Valberedning på lokalnivå/hans Holm Helsingborg/ Utbildning för nya i en ledningsgrupp/med hjälp av ambassadörer/ Webb utbildning/med kommunikationsavdelningen

3 4. Företagspresentation Fortnox, VD Jan Älmeby Presentation av utvecklingsföretaget Fortnox av deras VD Jan Älmeby. Besök gärna deras hemsida / samt en sida som delvis gjort en analys kring mindre bolag / Vi tacka Jan med en varm applåd, för en givande presentation samt en god lunch. 5. Aktiespararna idag och i framtiden VD Günter Mårder och ordförande Johan Flodström presenterade och bjöd in till dialog kring Dagsaktuella frågor Redovisning av ekonomin Tankar inför framtiden Framtidsgruppens arbete Dialog med förtroendevalda Frågor/inlägg; Sune Jonasson/Helsingborg/, vid medlemsvärvning har vi ute på lokalnivå en viktig funktion att fylla, följa upp våra medlemmar, vårda dessa. Personliga brev, samtal. Efterhöra deras synpunkter. Ulf Andersson/NV Skåne/ ändring av redovisningsprinciper när kommer detta att ske? Johan & Günter; Kommer att ändras vid årsskiftet, dvs. bokslutet för 2009 kommer att omfattas av denna förändring. Frågan är mycket komplex. En del av våra problem kan hänföras till förändringar i portföljens värde. Framöver endast visa realiserade vinster Ken Olof Axelsson/Laholm/ finns det någon krisplan och ni inte lyckas med att vända siffrorna Günter, kul att du känner förtroende innan vi visat krisplanen, kommer att redovisas om en stund Lars Jarskog/Hässleholm/, hur betalat skatt Günter, givetvis betalar vi rätt skatt. Beroende på hur det realiserats, latent skatt Tankar inför framtiden Frågor; Ulf Andersson/ NV Skåne/ antal nummer av tidningen per år?

4 Günter, vi hat i år gått ner till 9 nummer i år, om vi avser en medlemshöjning av avgiften, kanske återgå till 11 nummer. Samtidigt ökar intresset för webben, gäller hitta balans mellan nya media och tidningen Johan; generationsgap, många av våra medlemmar gillar tidningen, att ha något att hålla i handen Joakim Sandström/Landskrona/ många andra tidningar lagt ut det som ljudformat, finns dessa tankar även för Aktiespararen? Günter; finns som vanligt ljudband idag, framtida utvecklingsprojekt om möjlighet att ladda ner direkt. Skall vi erbjuda medlemmar utan distribution, dvs. hämta den på webben? Demir Krusvar/Lund/ viktigt anamma ny teknik och de lösningar som detta möjliggör Günter; fråga och tankar om vi skulle kunna skapa en digital ledningsgrupp? Även enskilda medlemmar som är väldigt aktiva i våra forum, bjuder på sig själv och sin kunskap. Kan detta samordnas? Karin Sjöblom/Växjö/ frågor kring studier, ev. få hitta kursvinnare som en del i medlemsförmånen, men svårt att själva tillgodose sig, måste finnas med inslag av studier, för att komma igång Günter; givetvis koppla det till utbildning, får vi medlemmar som blir användare knyter vi dem närmare oss och de stannar troligtvis kvar längre som medlemmar. Antalet användare kommer att öka, ger oss underlag och styrka att utveckla produkten. Jan Åke Karlsson/Kalmar Nybro/ uppskattar delar i redovisningen kring planer 3 år framåt, föra dem med hem till min lokalavdelning. Första steget till förändring är insikt. Vi måste förändra oss, men insikt skapar förutsättningar för förändringar. Nils Johan Wirsell/Landskrona/ hur priskänsliga är våra medlemmar för prisjusteringar? Günter, just den analysen måste vi försöka göra innan vi går djupare, ha med oss till närområdesträffar. Hitta hela tiden nya tjänster och erbjudande. Johan, svår, komplex fråga kring vilka effekter en höjning får Yvonne Tell/Klippan/ differientering möjlighet Günter, kan även skapa svårigheter i kommunikation. Även öppna för möjlighet för donation, för den goda saken eller i enskilda frågor Kalle Altrell/Staffanstorp/ tidningen är jättebra, men kommer lite i balgrunden, viktigt att vi nu har en marknadsinriktning i ledningen och styrelsen. I vår tidning, modell Privata affärer och placeringsguide, även i vår? Johan; viktigt med balans, marknadsföring och byråkrat. Mervärde för tidnigen intressant tanke, tar till oss detta

5 Günter, Insiders som idag bara går till lednignsgruppspersoner, skulle kunna nå ut till fler. Skulle kunna separera tidningen, förbundsdel och kommersielprodukt. Lennart Värnby/Växjö/ kan åka till Lammhult och se opera, skulle vi inte kunna prova denna modell för våra träffar? Ställa krav på andra ägare, t ex fondbolag, försäkringsbolag. Bjuda in dem till hearing, fråga ut. Viktigt att vi även träffas och sociala forum. Günter; tanken om webbsändingar och tankar föder nya möjligheter, det kommer Lars Jarskog/Hässleholm/ de som kommer på våra träffar, kanske 20 % av medlemmarna, dvs. 80 % som är medlemmar av andra skäl. Om vi höjer medlemsavgift, motivera mervärdet för dessa. Günter, ca 40 % besöleer någon from av aktivitet per år, medlemskapet skall inte ses om en tidningsprenumeration utan vi gör en god sak, driver viktiga frågor 6. Frågor till styrelsen Förutom Johan och Günter, Mats Ekberg, Thomas Ahlandsberg och Sören Rudmer Kent Olof Axelsson/Laholm/ vi har i min krets startat ett nätverk av personer som sina egna analyser, träffas och går igenom dessa, skulle vi kunna skapa denna tanke på vår hemsida? Günter, utvecklingsprojekt inom Hitta kursvinnare, där vi skall skapa möjlighet att dela analyser mellan olika användare dessutom i kommande steg skapa ett index utifrån detta. Skapa marknadsförväntingar Olle Berntsson/Karlshamn/ vi har svarat på en enkät, en fråga som fanns där var om medlemsavgiften. Hur blev utfallet kring detta? Günter; ingen sådan fråga fanns med, frågan om framtida hinder/svårigheter ni ser och där fanns medlemstillströmningn med Vide Backenius/Oskarshamn/ om dela på tidningen, en avdragsgill del? Günter; placeringsdlen skulle bli det Sören, moderna tekniken i samverkan med det enorma utbudet av tidningar Rosa Arvidsson/Ronneby/; jag läser inte tidningen, finns ju på datorn, skapa valfrihet för medlemmen Krister Johansson/Höganäs/ Aktieinvest, vi talar inte tillräckligt om detta, koppla till medlemsskapet, antal kunder i förhållande till medlemmarna? Günter; belyser en viktig fråga, kunder anmält sit medlemsnummer, av ca kunder. Stor potential att arbeta med. Många medlemmar har även depå hos andra nätmäklare, självklart arbeta med den kraften

6 Thomas A, otroligt bra verktyg, inte minst för alla som sitter med i ett ledningsgupp. Lokalavdelningar måste marknadsföra fördelar med detta, få medlemmar att komma igång.skall vara enkelt att anmäla sig, bra inkörs verktyg Yvonne Tell/Klippan/ Aktieinvest, alla ledninsgruppsperonser skall vara ett gott exemplen Hans Hansson/Halmstad/ vi möter 10 20% av våra medlemmar, de som kommer på våra träffar. De övriga möter vi inte. Hur kan vi kommunicera med dessa? Risk med om vi höjer avgiften, vad tycker de och vad vill de få ut? Hur kan vi supporta dem? Ungdomar söker andra former för möte och social samvaro. Günter; historisk dokumentation visar att vi alltid haft en för gammal åldersstruktur, det kommer ständigt nya gubbar och gummor. Men vi måste förstärka oss för att även nå medlemmar i den digitala kommunikationen Thomas; hitta nya former för aktiviteter och träffar, alltid ge en del utbildning vid träffarna, uppdatera hemsidan, personlig prägel, vi skall försöka fråga medlemmar vad de tycker. Alltid ha träffar för nya medlemmar, med annat innehåll, frågor Kent Olof Axelsson/Laholm/ rabatt system på Aktieinvest, många affärer, rabatt på medlemsavgift? Günter, idag redan billigt, men spännande tanke Johan, alltid tveksamt till grattis medlemmar Karin Sjöblom/Växjö/ många kurser ikring aktiekunskap i Växjö, när de börjar med kurser alltid rekommendera öppna depå i Aktieinvest, koppling till aktiespararna. Vi har en möjlighet där Jan Ahnberg, Jönköping; gör lite för att rekrytera nya medlemmar, aktiespararna till för de rika, öka familj medlems skapet, använda organisationen mycket mer, t ex kvinnoträff i fjor. Vad kan vi göra mer för att få fler nya medlemmar? Johan, väl talat alla delar entusiasmen Sören, använd ledninsgruppsforum, ge tips till varandra Ulf Soldeus/Helsingborg/ protokoll från styrelsemöte eller populär version? Johan; protokoll till för styrelsen, skall kunna debatteras fritt i styrelsen. Men i varje nummer av Insiders finns en sammanfattning med, över viktiga händelser Günter, styrelsen rapporterar kan ses som en sammanfattning Stefan Lundin; Karlskrona insiders är ju endast för förtroendevalda, måste kommuniceras ut till alla medlemmar Yvonne Tell/Klippan/ statsmakten sagt vi skall spara i fonder, kan vi påverka förändringar framöver, kan vi påverka regering och belsuytsfattare? Günter; vi satsade 15 mkr i fjor privatekonomisk utbildning med inritning mot sparande, ung privatekonomi, inte någon större framgång hos politiker i nuläge, men kommer att behövas framöver

7 Johan, vi haft många dialoger och kommunikationer med Mats Odell, som är en stor vän till oss men andra krafter styr i regeringen Lennart Johansson/ Limhamn/ ringer ofta och försöker återvärva, många andra som inte ommer på träffar är tidningen ett stort värde, inte försämra denna genom uppdelning Hans Hansson/halmstad/ skriver en del på vår hemsida,em i övrigt liten debatt, ingen aktiedebatt. Varför är vi aktiva i ledningsgruppen inte mera aktiva i debatten på våra forum? Vi är inte där? Viktigt med en aktiv och intressant egen hemsida? Egen hemläsa! Kan vi nå en del av de 80% genom detta? Har alla i ledningruppen en depå hos Aktieinvest, kan vi stå upp för detta. Är vi trovärdiga? Gör andra som ledningen gör? Johan, viktigt med det goda föredömet Kerstin Rehnö/Lund/ intresseorganisation har ofta en generalsekreterare, varför har vi då en VD Johan; fårgan kommer upp då och då, våra stadgar säger VD, men vi har i många frågor tagit efter seder från näringslivet Günter, finns legala krav på VD rollen, annars dubbla titlar Thomas, lyft frågan på nästa ledningsgruppsmöte. Hur många har depå, hur många läser insider Yvonne Tell/Klippan/ hur r utbildningen organiserat hur kan vi nå ut med detta på lokalnivå och utveckla detta? Günter; för att bygga ut det kompletta lärarnätverk vi hade för tjugo år sedan svårt att återbygga och kostsamt. Idag har vi mer av den digitala utbildningen, nå ut till hela landet. Mentorskapet. Mats, just nu svårt att få igång kurser just nu. Ännu svårare när medlemmar skall betala för detta. En modell är att prova med kortkurser, nya kurser få nya medlemmar att komma igång, hur gör man? Kurser som vi i ledningsgrupperna kan anordna Sören; olika på olika lokalavdelningar. Samverka med närliggande lokalavdelningar, kan vi ta hjälp av varandra? Samordna. Göra det gemensamma Thomas, utvärdering kring riksavtal med medborgarskolan Kent Olof Axelsson/Laholm/ utbildning, kan vi anställa en centralt som åker runt i landet och kör utbildningar som en Roald show? Medlemmar och andra intresserade Mats; vi kan ta fram OH/power point som läggs upp på ledningsgruppsforum, men det är vi ute på lokalnivå som skall klara detta, hålla dessa träffar Karin Sjöblom/Växjö/ internet baserade kurser mycket bra, många hittat det på nätet, men när aktiespararna överlät det till medborgarskolan har vi tappat detta. Vi missat något på resan? Günter; inte helt dött ut, många går digitala kurser via nätet, utan mentorer. Samverkan med medborgarskolan spara vi en tjänst, vi måste ständigt pröva frågan

8 7. Företagspresentation Aktietorget VD Patrik Engellau presenterade Aktietorget och dess verksamhet. Tanken, syftet och dess verksamhet idag. 8. Programkataloger Lena Höglund, ansvarigför produktion och layout för en gemsam programkatalog både för region syd och region väst, presenterade sig och lyfte nyckelfrågor inför arbetet med att skapa våren katalog. Tidpunkt gäller den 15 november, hämtar uppgifter från webben. Korrektur, en kontakt person i varje ledningsgrupp Fler foto på föredraghållare 9. Lokalverksamhet framöver Günter; fråga om intresse för digitala sändningar, kombinerad med lokaakltivtit och fysiskt träff på orten, skall vi bestämma ett antal datum före den 15 november? Respons, visar kraft och styrka i förbundet Günter; Ämbassadörs tanken, utvecklas i region syd, finns det en potential detta, boder vi utveckla detta Till fler funktioner och mellan fler lokalavdelningar? Demir Krusvar; Lund, självklart med att vi skall hjälpa varandra, skapa en matris och dessa tjänster och funktioner Respons, fler kan tänkas vilja utveckla detta Bo G Lundberg/Eksjö/, vill även slå ett slag för aktiecafer, om ni har svårt att få ihop ett program med träffar, skap utrymme för dialog och social samvaro genom aktiecafe. Prova detta i er verksamhet! Bo G Lundberg/Eksjö/, tre stegs modellen, aktieträff årsredovisnings genomgång gå på stämma. Mycket uppskattat. Berikar medlem utvecklar kunskap

9 Kent Olof Axelsson, Laholm, vi prova denna modell med Peab, mycket lyckad aktivitet, för många var det första gången de var på en stämma Thomas, vi provat aktiecafeer det i Sundsvall under ett antal år, fungerar som att sprida kunskap till varandra. Socialt mervärde. Inkräktar inte på den andra verksamheten. Jan Ahnberg / Jönköping/, kan vi ta en unik dag och lyfta sparandet, aktiespararna. Vi måste lyfta fram det mycket bra saker vi gör, en manifestation. Göra en riktig stor del, ta betalt av alla medlemmar 50 kr, välgöranhetstanket, skicka beloppen vidare till Günter; unga aktiesparare planerar just en sådan välganehtsaktivitet, intressant att följa Möjligheter med det digitala medialt. Aktiespararnas dag!! Günter; regionala indelningen, i dag geograftsk, lokal stöttning kopplat till typ av frågor skulle detta vara intressant och möjligt? För och nackdelar? Respons, Lite splittrat Enklare ha en kontaktyta, kan lokalavdelningar och dess ledningsgruppspersoner Kan inte regioncher/kontaktpersonen flytta frågan vidare till den som är expert Utöka regionkontoret, fler medarbetare/ideellt arbetande/ tankar som ambassadör gruppen idag En som har bättre kontakt med stora företag, skapa avropsmöjligheter till träffar, men närhet och kunskap om oss viktigt Inte kostnadsbesparande Günter; Kvalifikationer på regionchef är idag att han skall bl a vara Socialt kunnig, Administrativt duktig, god Säljare och kvalificerad Marknadsförare. Dessutom vara tillgänglig för alla frågor som kan dyka upp. Är detta rimligt? Vad är det roligaste hos varje individ? Ta hänsyn till detta och utnyttjade individens unika förutsättningar när vi skall forma morgondagens organisation, och det stöd som behövs för lokal verksamhet 10. Avslutning

10 Tore Vestergård tackade för en givande, stimulerande och inspirerande Region konferens, speciellt tack till lokalavdelningen i Alvesta. Med förhoppning om att dialogen fortsätter både i den lokala ledningsgruppen och avdelningen, men även mellan avdelningar och förbund.. Minnesnoteringar Tore Vestergård

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Årsredovisning 2010 Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer