Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta"

Transkript

1 Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta Närvarande; se deltagarförteckning Ps Material som presenterats under dagen finns på webben, ledningsgruppsforum. 1. Välkommen till regionkonferens Ordförande i lokalavdelningen Alvesta, Anne Marie Medin hälsade alla välkomna till Alvesta och regionens kongress. Hon berättade kortfattat om orten och den lokala aktiesparar verksamheten där. Presentation av deltagarna. 2. Av årskongressen valda valberedning har ordet Jan Berglund, ordförande i valberedningen gick igenom valberedningens arbete och hur status ser ut inför val på kongressen Därefter presenterades nominerade kandidater från region Syd, att väljas idag och fastställas genom val vid kongressen i Jönköping Till ordinarie ledamot är Sune Jonasson, lokalavdelningen Helsingborg nominerad. Till suppleant är Kjell Gunnarsson, lokalavdelningen Vetlanda/Sävsjö nominerad. Inga andra nomineringar inkomna. Presentation av kandidater och tillfälle att ställa frågor, därefter genomfördes val. Till rösträknare valdes Christian Asker/ Burlöv/ och Marianne Lundberg/Lomma Kävlinge/. Med acklamation valdes Sune Jonasson till ordinarie ledamot och till suppleant valdes Kjell Gunnarsson. Valen var enhetliga. Karin Sjöblom gjorde ett inlägg, om att det saknas kvinnor i nomneringsfasen. Om vi vill få en ändrad könsfördelning och fler aktiva kvinnor, behöver vi kanske börja här och nu. En tanke att ta med är inför kommande år. Vill vi förändra, krävs en annan kultursyn. Christian Asker tillförde att det även krävs en föryngrig i våra led och att vi måste våga lyfta fram yngre personer. Dessutom av stort värde med lokalförankring. Jan Berglund riktade ett särskilt tack till Leif Franzon/NV Skåne/ som valt att inte kandidera till valberedningen, efter många års väl genomförda insatser. 3. Återkoppling Genomgång och reflektioner kring ett antal händelser från att vi sågs senast vid regionkonferensen i Ronneby Planeringskort/målkort 2009.

2 ambassadörer vilka är dessa, syftet och vad de lyft fram under året att arbeta med Programkataloger, för första gången lyckades vi i Region Syd producera och ta fram en gemensam programkatalog. Visar på bred och djup. Mervärde för medlemmar och företag. Dialog om programkataloger, välkomnas i syfte att förbättra programkatalogen framöver Rosa Arvidsson/Ronneby/ lyfta fram den press som finns på lokalavdelningen att ha träffar klara i tid och hinna lägga in dessa på webben Kjell Gunnarsson/Vetlanda Sävsjö/ framförde att med god framförhållning och långsikt planering går det att lösa, och att programkatalog skall ses som ett komplement till andra kanaler att visa på träffar och aktiviteter som annons, hemsida o dyl. Jan Åke Karlsson/Kalmar Nybro/ framhöll det tryckta mediat och betona värdet med att kunna visa upp en gemensam katalog för besökande företag. Till våren kan vi kanske lyfta fram de årsstämmor som kommer att vara i vår region och göra mer av dessa. Yvonne Tell/Klippan Perstorp Åstorp/ lyfte fram det unika med katalogen att använda det i marknadsföringssyfte Hans Hansson/Halmstad/ förutsatte att det är ekonomi i produktionen av programkatalog, med fördelning att annonsförsäljning som täcker produktion och layout kostnader och att vi lokalavdelningen endast belastas med merkostnad för utskick via tidningen Aktiespararen. Vi måste även ha med oss tanken om hur medlem upplever det att några lokalavdelningar har ett förträffligt program inlagt, mot att andra lokalavdelningar endast har ett fåtal träffar eller inga alls. Hans lyfte även värdet av att lokalavdelningar kommunicerar med varandra, så att vi inte dubbelbokar samma företag eller träffar vid samma dagar. Kent Olof Axelsson/Laholm/ undra över tidplan för våren, och om det finns möjlighet att senarelägga den 15 november Viktigt att vi fortsätter dialogen kring hur vi gemensam producerar och tar fram en gemensam programkatalog för våren Lokalavdelningar som upplever det svårt att få fram företag, boka träffar eller aktiviteter uppmanas på ett tidigt stadium ge signal om detta. Tillsammans kan vi hjälpas åt. Utbildning. Frågan om utbildning var uppe vid fjorårets regionkonferens, utbildning både för alla medlemmar, men i synnerhet för ledningsgruppspersoner. Sedan i fjor har vi genomfört följande utbildnignstillfällen: Status hos våra banker och grundkurs kring emissioner/gunnar Ek/ & beskattning/anna Jansson/ Valberedning på lokalnivå/hans Holm Helsingborg/ Utbildning för nya i en ledningsgrupp/med hjälp av ambassadörer/ Webb utbildning/med kommunikationsavdelningen

3 4. Företagspresentation Fortnox, VD Jan Älmeby Presentation av utvecklingsföretaget Fortnox av deras VD Jan Älmeby. Besök gärna deras hemsida / samt en sida som delvis gjort en analys kring mindre bolag / Vi tacka Jan med en varm applåd, för en givande presentation samt en god lunch. 5. Aktiespararna idag och i framtiden VD Günter Mårder och ordförande Johan Flodström presenterade och bjöd in till dialog kring Dagsaktuella frågor Redovisning av ekonomin Tankar inför framtiden Framtidsgruppens arbete Dialog med förtroendevalda Frågor/inlägg; Sune Jonasson/Helsingborg/, vid medlemsvärvning har vi ute på lokalnivå en viktig funktion att fylla, följa upp våra medlemmar, vårda dessa. Personliga brev, samtal. Efterhöra deras synpunkter. Ulf Andersson/NV Skåne/ ändring av redovisningsprinciper när kommer detta att ske? Johan & Günter; Kommer att ändras vid årsskiftet, dvs. bokslutet för 2009 kommer att omfattas av denna förändring. Frågan är mycket komplex. En del av våra problem kan hänföras till förändringar i portföljens värde. Framöver endast visa realiserade vinster Ken Olof Axelsson/Laholm/ finns det någon krisplan och ni inte lyckas med att vända siffrorna Günter, kul att du känner förtroende innan vi visat krisplanen, kommer att redovisas om en stund Lars Jarskog/Hässleholm/, hur betalat skatt Günter, givetvis betalar vi rätt skatt. Beroende på hur det realiserats, latent skatt Tankar inför framtiden Frågor; Ulf Andersson/ NV Skåne/ antal nummer av tidningen per år?

4 Günter, vi hat i år gått ner till 9 nummer i år, om vi avser en medlemshöjning av avgiften, kanske återgå till 11 nummer. Samtidigt ökar intresset för webben, gäller hitta balans mellan nya media och tidningen Johan; generationsgap, många av våra medlemmar gillar tidningen, att ha något att hålla i handen Joakim Sandström/Landskrona/ många andra tidningar lagt ut det som ljudformat, finns dessa tankar även för Aktiespararen? Günter; finns som vanligt ljudband idag, framtida utvecklingsprojekt om möjlighet att ladda ner direkt. Skall vi erbjuda medlemmar utan distribution, dvs. hämta den på webben? Demir Krusvar/Lund/ viktigt anamma ny teknik och de lösningar som detta möjliggör Günter; fråga och tankar om vi skulle kunna skapa en digital ledningsgrupp? Även enskilda medlemmar som är väldigt aktiva i våra forum, bjuder på sig själv och sin kunskap. Kan detta samordnas? Karin Sjöblom/Växjö/ frågor kring studier, ev. få hitta kursvinnare som en del i medlemsförmånen, men svårt att själva tillgodose sig, måste finnas med inslag av studier, för att komma igång Günter; givetvis koppla det till utbildning, får vi medlemmar som blir användare knyter vi dem närmare oss och de stannar troligtvis kvar längre som medlemmar. Antalet användare kommer att öka, ger oss underlag och styrka att utveckla produkten. Jan Åke Karlsson/Kalmar Nybro/ uppskattar delar i redovisningen kring planer 3 år framåt, föra dem med hem till min lokalavdelning. Första steget till förändring är insikt. Vi måste förändra oss, men insikt skapar förutsättningar för förändringar. Nils Johan Wirsell/Landskrona/ hur priskänsliga är våra medlemmar för prisjusteringar? Günter, just den analysen måste vi försöka göra innan vi går djupare, ha med oss till närområdesträffar. Hitta hela tiden nya tjänster och erbjudande. Johan, svår, komplex fråga kring vilka effekter en höjning får Yvonne Tell/Klippan/ differientering möjlighet Günter, kan även skapa svårigheter i kommunikation. Även öppna för möjlighet för donation, för den goda saken eller i enskilda frågor Kalle Altrell/Staffanstorp/ tidningen är jättebra, men kommer lite i balgrunden, viktigt att vi nu har en marknadsinriktning i ledningen och styrelsen. I vår tidning, modell Privata affärer och placeringsguide, även i vår? Johan; viktigt med balans, marknadsföring och byråkrat. Mervärde för tidnigen intressant tanke, tar till oss detta

5 Günter, Insiders som idag bara går till lednignsgruppspersoner, skulle kunna nå ut till fler. Skulle kunna separera tidningen, förbundsdel och kommersielprodukt. Lennart Värnby/Växjö/ kan åka till Lammhult och se opera, skulle vi inte kunna prova denna modell för våra träffar? Ställa krav på andra ägare, t ex fondbolag, försäkringsbolag. Bjuda in dem till hearing, fråga ut. Viktigt att vi även träffas och sociala forum. Günter; tanken om webbsändingar och tankar föder nya möjligheter, det kommer Lars Jarskog/Hässleholm/ de som kommer på våra träffar, kanske 20 % av medlemmarna, dvs. 80 % som är medlemmar av andra skäl. Om vi höjer medlemsavgift, motivera mervärdet för dessa. Günter, ca 40 % besöleer någon from av aktivitet per år, medlemskapet skall inte ses om en tidningsprenumeration utan vi gör en god sak, driver viktiga frågor 6. Frågor till styrelsen Förutom Johan och Günter, Mats Ekberg, Thomas Ahlandsberg och Sören Rudmer Kent Olof Axelsson/Laholm/ vi har i min krets startat ett nätverk av personer som sina egna analyser, träffas och går igenom dessa, skulle vi kunna skapa denna tanke på vår hemsida? Günter, utvecklingsprojekt inom Hitta kursvinnare, där vi skall skapa möjlighet att dela analyser mellan olika användare dessutom i kommande steg skapa ett index utifrån detta. Skapa marknadsförväntingar Olle Berntsson/Karlshamn/ vi har svarat på en enkät, en fråga som fanns där var om medlemsavgiften. Hur blev utfallet kring detta? Günter; ingen sådan fråga fanns med, frågan om framtida hinder/svårigheter ni ser och där fanns medlemstillströmningn med Vide Backenius/Oskarshamn/ om dela på tidningen, en avdragsgill del? Günter; placeringsdlen skulle bli det Sören, moderna tekniken i samverkan med det enorma utbudet av tidningar Rosa Arvidsson/Ronneby/; jag läser inte tidningen, finns ju på datorn, skapa valfrihet för medlemmen Krister Johansson/Höganäs/ Aktieinvest, vi talar inte tillräckligt om detta, koppla till medlemsskapet, antal kunder i förhållande till medlemmarna? Günter; belyser en viktig fråga, kunder anmält sit medlemsnummer, av ca kunder. Stor potential att arbeta med. Många medlemmar har även depå hos andra nätmäklare, självklart arbeta med den kraften

6 Thomas A, otroligt bra verktyg, inte minst för alla som sitter med i ett ledningsgupp. Lokalavdelningar måste marknadsföra fördelar med detta, få medlemmar att komma igång.skall vara enkelt att anmäla sig, bra inkörs verktyg Yvonne Tell/Klippan/ Aktieinvest, alla ledninsgruppsperonser skall vara ett gott exemplen Hans Hansson/Halmstad/ vi möter 10 20% av våra medlemmar, de som kommer på våra träffar. De övriga möter vi inte. Hur kan vi kommunicera med dessa? Risk med om vi höjer avgiften, vad tycker de och vad vill de få ut? Hur kan vi supporta dem? Ungdomar söker andra former för möte och social samvaro. Günter; historisk dokumentation visar att vi alltid haft en för gammal åldersstruktur, det kommer ständigt nya gubbar och gummor. Men vi måste förstärka oss för att även nå medlemmar i den digitala kommunikationen Thomas; hitta nya former för aktiviteter och träffar, alltid ge en del utbildning vid träffarna, uppdatera hemsidan, personlig prägel, vi skall försöka fråga medlemmar vad de tycker. Alltid ha träffar för nya medlemmar, med annat innehåll, frågor Kent Olof Axelsson/Laholm/ rabatt system på Aktieinvest, många affärer, rabatt på medlemsavgift? Günter, idag redan billigt, men spännande tanke Johan, alltid tveksamt till grattis medlemmar Karin Sjöblom/Växjö/ många kurser ikring aktiekunskap i Växjö, när de börjar med kurser alltid rekommendera öppna depå i Aktieinvest, koppling till aktiespararna. Vi har en möjlighet där Jan Ahnberg, Jönköping; gör lite för att rekrytera nya medlemmar, aktiespararna till för de rika, öka familj medlems skapet, använda organisationen mycket mer, t ex kvinnoträff i fjor. Vad kan vi göra mer för att få fler nya medlemmar? Johan, väl talat alla delar entusiasmen Sören, använd ledninsgruppsforum, ge tips till varandra Ulf Soldeus/Helsingborg/ protokoll från styrelsemöte eller populär version? Johan; protokoll till för styrelsen, skall kunna debatteras fritt i styrelsen. Men i varje nummer av Insiders finns en sammanfattning med, över viktiga händelser Günter, styrelsen rapporterar kan ses som en sammanfattning Stefan Lundin; Karlskrona insiders är ju endast för förtroendevalda, måste kommuniceras ut till alla medlemmar Yvonne Tell/Klippan/ statsmakten sagt vi skall spara i fonder, kan vi påverka förändringar framöver, kan vi påverka regering och belsuytsfattare? Günter; vi satsade 15 mkr i fjor privatekonomisk utbildning med inritning mot sparande, ung privatekonomi, inte någon större framgång hos politiker i nuläge, men kommer att behövas framöver

7 Johan, vi haft många dialoger och kommunikationer med Mats Odell, som är en stor vän till oss men andra krafter styr i regeringen Lennart Johansson/ Limhamn/ ringer ofta och försöker återvärva, många andra som inte ommer på träffar är tidningen ett stort värde, inte försämra denna genom uppdelning Hans Hansson/halmstad/ skriver en del på vår hemsida,em i övrigt liten debatt, ingen aktiedebatt. Varför är vi aktiva i ledningsgruppen inte mera aktiva i debatten på våra forum? Vi är inte där? Viktigt med en aktiv och intressant egen hemsida? Egen hemläsa! Kan vi nå en del av de 80% genom detta? Har alla i ledningruppen en depå hos Aktieinvest, kan vi stå upp för detta. Är vi trovärdiga? Gör andra som ledningen gör? Johan, viktigt med det goda föredömet Kerstin Rehnö/Lund/ intresseorganisation har ofta en generalsekreterare, varför har vi då en VD Johan; fårgan kommer upp då och då, våra stadgar säger VD, men vi har i många frågor tagit efter seder från näringslivet Günter, finns legala krav på VD rollen, annars dubbla titlar Thomas, lyft frågan på nästa ledningsgruppsmöte. Hur många har depå, hur många läser insider Yvonne Tell/Klippan/ hur r utbildningen organiserat hur kan vi nå ut med detta på lokalnivå och utveckla detta? Günter; för att bygga ut det kompletta lärarnätverk vi hade för tjugo år sedan svårt att återbygga och kostsamt. Idag har vi mer av den digitala utbildningen, nå ut till hela landet. Mentorskapet. Mats, just nu svårt att få igång kurser just nu. Ännu svårare när medlemmar skall betala för detta. En modell är att prova med kortkurser, nya kurser få nya medlemmar att komma igång, hur gör man? Kurser som vi i ledningsgrupperna kan anordna Sören; olika på olika lokalavdelningar. Samverka med närliggande lokalavdelningar, kan vi ta hjälp av varandra? Samordna. Göra det gemensamma Thomas, utvärdering kring riksavtal med medborgarskolan Kent Olof Axelsson/Laholm/ utbildning, kan vi anställa en centralt som åker runt i landet och kör utbildningar som en Roald show? Medlemmar och andra intresserade Mats; vi kan ta fram OH/power point som läggs upp på ledningsgruppsforum, men det är vi ute på lokalnivå som skall klara detta, hålla dessa träffar Karin Sjöblom/Växjö/ internet baserade kurser mycket bra, många hittat det på nätet, men när aktiespararna överlät det till medborgarskolan har vi tappat detta. Vi missat något på resan? Günter; inte helt dött ut, många går digitala kurser via nätet, utan mentorer. Samverkan med medborgarskolan spara vi en tjänst, vi måste ständigt pröva frågan

8 7. Företagspresentation Aktietorget VD Patrik Engellau presenterade Aktietorget och dess verksamhet. Tanken, syftet och dess verksamhet idag. 8. Programkataloger Lena Höglund, ansvarigför produktion och layout för en gemsam programkatalog både för region syd och region väst, presenterade sig och lyfte nyckelfrågor inför arbetet med att skapa våren katalog. Tidpunkt gäller den 15 november, hämtar uppgifter från webben. Korrektur, en kontakt person i varje ledningsgrupp Fler foto på föredraghållare 9. Lokalverksamhet framöver Günter; fråga om intresse för digitala sändningar, kombinerad med lokaakltivtit och fysiskt träff på orten, skall vi bestämma ett antal datum före den 15 november? Respons, visar kraft och styrka i förbundet Günter; Ämbassadörs tanken, utvecklas i region syd, finns det en potential detta, boder vi utveckla detta Till fler funktioner och mellan fler lokalavdelningar? Demir Krusvar; Lund, självklart med att vi skall hjälpa varandra, skapa en matris och dessa tjänster och funktioner Respons, fler kan tänkas vilja utveckla detta Bo G Lundberg/Eksjö/, vill även slå ett slag för aktiecafer, om ni har svårt att få ihop ett program med träffar, skap utrymme för dialog och social samvaro genom aktiecafe. Prova detta i er verksamhet! Bo G Lundberg/Eksjö/, tre stegs modellen, aktieträff årsredovisnings genomgång gå på stämma. Mycket uppskattat. Berikar medlem utvecklar kunskap

9 Kent Olof Axelsson, Laholm, vi prova denna modell med Peab, mycket lyckad aktivitet, för många var det första gången de var på en stämma Thomas, vi provat aktiecafeer det i Sundsvall under ett antal år, fungerar som att sprida kunskap till varandra. Socialt mervärde. Inkräktar inte på den andra verksamheten. Jan Ahnberg / Jönköping/, kan vi ta en unik dag och lyfta sparandet, aktiespararna. Vi måste lyfta fram det mycket bra saker vi gör, en manifestation. Göra en riktig stor del, ta betalt av alla medlemmar 50 kr, välgöranhetstanket, skicka beloppen vidare till Günter; unga aktiesparare planerar just en sådan välganehtsaktivitet, intressant att följa Möjligheter med det digitala medialt. Aktiespararnas dag!! Günter; regionala indelningen, i dag geograftsk, lokal stöttning kopplat till typ av frågor skulle detta vara intressant och möjligt? För och nackdelar? Respons, Lite splittrat Enklare ha en kontaktyta, kan lokalavdelningar och dess ledningsgruppspersoner Kan inte regioncher/kontaktpersonen flytta frågan vidare till den som är expert Utöka regionkontoret, fler medarbetare/ideellt arbetande/ tankar som ambassadör gruppen idag En som har bättre kontakt med stora företag, skapa avropsmöjligheter till träffar, men närhet och kunskap om oss viktigt Inte kostnadsbesparande Günter; Kvalifikationer på regionchef är idag att han skall bl a vara Socialt kunnig, Administrativt duktig, god Säljare och kvalificerad Marknadsförare. Dessutom vara tillgänglig för alla frågor som kan dyka upp. Är detta rimligt? Vad är det roligaste hos varje individ? Ta hänsyn till detta och utnyttjade individens unika förutsättningar när vi skall forma morgondagens organisation, och det stöd som behövs för lokal verksamhet 10. Avslutning

10 Tore Vestergård tackade för en givande, stimulerande och inspirerande Region konferens, speciellt tack till lokalavdelningen i Alvesta. Med förhoppning om att dialogen fortsätter både i den lokala ledningsgruppen och avdelningen, men även mellan avdelningar och förbund.. Minnesnoteringar Tore Vestergård

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Aktiespararna års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall ( ) Foto: Lars Rönström

Aktiespararna års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall ( ) Foto: Lars Rönström Aktiespararna 2013 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2013-01-01 2013-12-31) Foto: Lars Rönström INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING AV ÅRET SOM GÅTT... 2 ALLMÄNT OM VÅR LOKALAVDELNING...

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2011 års verksamhetsberättelse (2011-01-01 2011-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2011 års verksamhetsberättelse (2011-01-01 2011-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2011 års verksamhetsberättelse (2011-01-01 2011-12-31) 2011 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett år som inneburit många aktiviteter.

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) 2009 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året När vi nu lägger verksamhetsåret 2009

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2012-02-01

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2012-02-01 1 Dagordning för årsmöte i Örebro lokalavdelning Örebro/Sydnärke nr 318 Datum: 27/2 2012 Tid: 18.00 Plats: Conventum, Olof Palmes Torg 1, Örebro Lokal: Handskmakaren 1. Mötet öppnas 2. Val av mötespresidium

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Aktiespararna. 2014 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2014-01-01 2014-12-31) Foto: Lars Rönström

Aktiespararna. 2014 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2014-01-01 2014-12-31) Foto: Lars Rönström Aktiespararna 2014 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2014-01-01 2014-12-31) Foto: Lars Rönström INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2014... 2 ALLMÄNT OM VÅR

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS

Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet har präglats av- MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall års verksamhetsberättelse ( ) Foto: Birgit Lindelöf

Aktiespararna Sundsvall års verksamhetsberättelse ( ) Foto: Birgit Lindelöf Aktiespararna Sundsvall 2012 års verksamhetsberättelse (2012-01-01 2012-12-31) Foto: Birgit Lindelöf 2012 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Först kan vi

Läs mer

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Västra regionen Inbjuder till Vårkonferens på Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Välkomna till västra regionens vårkonferens! Årets vårkonferens är förlagd till Stenungsbaden Yacht Club och Västkusten när

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Villaägarna Södra Halland Organisationsnummer 849202-4933 Antagen av styrelsen den 2014-03-20 Behandlad på årsmötet den 2014-03-20 Innehåll 1.Inledning 3 2.Villaägarna Södra

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

...vår förening i morgon!

...vår förening i morgon! ...vår förening i morgon! Frågor som startar diskussionen om föreningens framtid ...vår förening i morgon! Projektet Morgondagens Föreningsliv genomfördes i Västernorrland 2006-2007. Projektägare var LRF

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

Månadsbrev januari 2012

Månadsbrev januari 2012 Till handledare och samordnare i Säkert Bondförnuft Månadsbrev januari 2012 Hej igen och god fortsättning på det nya året! Ett extra tack till dig som var med på fortbildningsdagarna. Det blev nyttiga

Läs mer

Turbulent år i mejerisverige!

Turbulent år i mejerisverige! Turbulent år i mejerisverige! 2011 har varit ett minst sagt turbulent år för oss mjölkproducenter. För Milkomedlemmar har det varit otroligt tufft och läget är fortfarande mycket allvarligt på många gårdar.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Under året har styrelsemöten hållits enligt följande: Arbetsmöte i Stockholm den 15 februari Telefonmöten 1 gång per månad med undantag för juli och december. Telefonmötet den

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) Datum: 2013-06-14 Ort: Stockholm Protokoll nummer: 6 Ordförande: Sekreterare: Justerare: Övriga närvarande: Peter Franzén Madelene Lundin Peter Schulz Gunilla Brattström-Cronqvist,

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50.

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2016-10-13 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf tom 49 Caj-Åke Andersson, (CÅA) Julia Cornu, (JC) Bengt Hammarstedt, (BH) Lotta Kellander, (LK) Gitte Nählinder,

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Styrelse Georgia 46 pt. Lagom lång Ordförande Första nivån Anna Sundström Vice ordförande Andra nivån Bengt Lindberg Kassör Helena

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Rapport från Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Nätverket Norrland - 2014 träffades i Östersund. Mycket klokskap vad gäller samordningsförbundsarbete var på plats. Mötet

Läs mer

Gååsa raden. I detta nummer av Gååsaraden: Ordföranden har ordet... Ny tävling; Vem där? Nytt från sektionerna. Inbjudan till repskap 2014

Gååsa raden. I detta nummer av Gååsaraden: Ordföranden har ordet... Ny tävling; Vem där? Nytt från sektionerna. Inbjudan till repskap 2014 Gååsa raden Nr. 1 2014 En tidning för Visions medlemmar i region Skåne I detta nummer av Gååsaraden: Ordföranden har ordet... Ny tävling; Vem där? Nytt från sektionerna Inbjudan till repskap 2014 Lösning

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Utvecklingsprojektet. En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015#

Utvecklingsprojektet. En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015# Utvecklingsprojektet En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015# 1" BAKGRUND: Vår målbild Vision #! Svenska(Brukshundklubben(är(en(organisa4on(i(världsklass,((

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15. Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.00 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Robert

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening 2016-05-08 Nuläge Datum 2015-06-26 2016-04-16 Medlemmar 650 711 Intressenter/ 12 2 ännu ej betalt Totalt 662 713 Beställt fiber 565 840

Läs mer

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR För dig som bor eller arbetar, är registrerad medlem, i Unionen Östra Sörmland/Gotland. Vilket bland annat omfattar kommunerna: Botkyrka

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

lokalavdelning Sydnärke nr 230 Datum: 3/3 2011 Tid: 17.30 Plats: Conventum, Olof Palmes Torg 1, Lokal: Handskmakaren

lokalavdelning Sydnärke nr 230 Datum: 3/3 2011 Tid: 17.30 Plats: Conventum, Olof Palmes Torg 1, Lokal: Handskmakaren Dagordning för årsmöten i Örebro lokalavdelning Örebro nr 318 lokalavdelning Sydnärke nr 230 Datum: 3/3 2011 Tid: 17.30 Plats: Conventum, Olof Palmes Torg 1, Lokal: Handskmakaren 1. Mötet öppnas 2. Val

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan Mall för att arrangera en Handbollsskolan Hur kan en handbollsskola fungera? Stockholms Handbollförbunds mall på hur en handbollsskola kan organiseras och genomföras. Här finner ni en mall på hur en handbollsskola

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer