Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så förklarar vi varför PRO Mervärde"

Transkript

1 Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO kommer inte längre att samverka med Smart senior, som i dag står för rabatter av olika slag. Det nya förmånspaketet utgår från de förmåner som medlemmar i flera fackförbund inom LO har i dag. PRO gör nu en egen version av det upplägget. Vid en jämförelse blir de rabatter som PRO:arna får tillgång till klart bättre än i dag. Dessutom kan man vara säker på att de som står för rabatterna är företag som följer svenska lagar och avtal, och internationella regler. I paketet ingår även ett betal- och kreditkort, som har förmånliga villkor och dessutom är laddat med bland annat avbeställningsskydd vid resor och allriskförsäkring på varor du köpt med kortet. PRO-medlemmar får möjlighet att byta ut det vanliga medlemskort mot betal- och kreditkortet. Givetvis sker först en sedvanlig kreditprövning, för att ingen ska ta på sig mer än vad hon eller han klarar av. Vad säger vi till de aktiva användarna av Smart seniorkortet? Samarbetet med Smart senior erbjuder inte PRO-medlemmarna någon bra lösning. De rabatter som Smart senior erbjuder är inte tillräckligt fördelaktiga, och ibland har det varit rabatter av ett slag som PRO inte anser hålla måttet (till exempel ett betal- och kreditkort med ofördelaktiga villkor). Dessutom bygger Smart senior upp en egen klubb med bland annat egen tidning, egna resor och egna friskvårdsaktiviteter utan att vilja dela med sig av information till PRO om vilka planer man har. Smart senior blir därmed en konkurrent till PRO. Det nya förmånspaketet kommer att erbjuda mer förmånliga rabatter, från företag som man i större utsträckning vågar lita på. Exempel på skillnader i de rabatter som LO-Mervärde erbjuder och de rabatter som Smart senior erbjuder: PRO-Mervärde Smart senior Choice hotelövernattning, 20% (alltid) Choice hotelövernattning, 20% (Endast helger) Glasögon Lensway, 50% Glasögon Synoptik, 25% Apollo resor, minst 800 rabatt Apollo resor, minst 400 rabatt Kreditkort, gratis (alltid), ränta 14,15% Kreditkort, 195 kr/år (första gratis), ränta 21,28% SIBA, teknik, upp till 25% SIBA, teknik, upp till 20%

2 Frågor & svar kring PRO Mervärde Varför är det viktigt för PRO att kunna erbjuda rabatter och förmåner? Våra egna medlemsundersökningar visar att många av våra medlemmar anser förmåner och rabatter är en bra och viktig del av nyttan med medlemskapet i PRO. Även om det i dag är förhållandevis få som utnyttjar våra förmåner. På ett sätt kan man säga att man lånar en idé från kooperationen; att människor går samman och därmed kan pressa priser för att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Våra danska och norska systerorganisationer har kommit längre. Hos dem är förmånerna populära och mer frekvent använda. De är en viktig anledning till att medlemmarna väljer att stanna i deras respektive organisationer. Vi kan utgå från att andra organisationer som riktar sig mot pensionärer kommer att erbjuda rabatter på varor och tjänster, därför behöver även vi kunna erbjuda detta. Varför har PRO:s styrelse beslutat att avbryta samarbetet med Smart senior? Smart Senior bygger en egen medlemsorganisation med konkurrerande aktiviteter och utbud. De har vid flera tillfällen visat prov på bristande lojalitet. Vad kan vi erbjuda våra medlemmar, nuvarande och presumtiva, genom PRO Mervärde? Ett antal bra förmåner som ökar värdet på medlemskapet i PRO. Vi kommer att kunna erbjuda ett förmånspaket knutet till medlemskapet i PRO. Samtliga leverantörer har kollektivavtal, följer svensk lag och ILO-konventionen. Vid en jämförelse har LO Mervärde i stort sett i samtliga fall erbjuder bättre rabatter än Smart senior. Det betal- kreditkort vi kommer att kunna erbjuda via EnterCard kan i sig ses som ytterligare ett erbjudande till medlemmarna. Det är ett kort som står sig väl i jämförelse med andra. Kortet i sig innehåller också förmåner som kompletterande reseförsäkring, allriskförsäkring på varor och en evenemangsförsäkring som ger pengarna tillbaka vid teater, konserter, idrottsevenemang mm om kortinnehavaren blir akut sjuk. Blir det tydligt att det är ett erbjudande från PRO, framgår det på något sätt att det är kopplat till LO? Ja, Det kommer vara tydligt att PRO är avsändaren. Nej det kommer inte framgå att det är kopplat till LO. Mervärdesprogrammet med förmånerna kommer att integreras på PRO:s hemsida och en särskild telefonsupport byggs upp, där man svarar PRO Mervärde. PRO kommer att sitta med i Produktkommittén, och därmed ha inflytande över utbudet, och vi väljer förstås vilka förmåner vi vill exponera för våra medlemmar.

3 I sammanhang där vi ger bakgrundsinformation om våra medlemsförmåner ska vi naturligtvis berätta att vi utvecklat dem från LO Mervärde, i annat fall kan det framstå som det är något vi vill dölja. Hur kommer vi att marknadsföra PRO Mervärde gentemot medlemmarna? Anpassade broschyrer och material samt genom våra olika ordinarie kanaler såsom medlemstidningen, hemsidan, direktutskick, PRO-informerar och Facebook. Vi kan behöva någon, till exempel en tillfälligt arvoderad medlem, som under en tid är beredd att resa runt i landet och informera. Se även nedan. På vilket vis kommer erbjudandet om EnterCard att marknadsföras gentemot medlemmarna? Cirka två utskick om året bekostas av EnterCard. De ska dock utformas utifrån PRO:s grafiska profil, PRO godkänner innehållet och normalt innehåller materialet ett brev eller spalt från ordförande (eller annan person som personen väljer att förknippa med medlemsförmånerna). Bifogat finns en plan för tänkta utskick, som kan förändras när marknadsföringsplaneringen fortskrider.. Alla medlemmar ska ha möjlighet att ansöka om EnterCard, företaget kommer dock att särskilt erbjuda en målgrupp som preliminärt är upp till 77 år. Kostar det något för PRO att ansluta sig? Vad är det som kostar? När kan man räkna med att nå breakeven, och eventuellt hamna på plus. LO Mervärde kräver en inträdesbiljett på kronor. Till detta kommer initiala kostnader för webben på cirka kronor (samtliga summor är inklusive moms). EnterCard tar på sig kostnaden för ett antal årliga utskick (se bilaga) och för att bygga upp en telefonsupport. PRO måste dock räkna med att lägga resurser på marknadsföringen gentemot den egna organisationen. Man får räkna med tre till fyra år innan ett eventuellt överskott kan uppstå. Vad händer om det visar sig att PRO-medlemmarna inte är intresserade av kreditkort i den utsträckning som EnterCard kalkylerar? EnterCard menar att man ser långsiktigt på detta samarbete. Om det långsiktigt visar sig att det inte finns intresse för betal- kreditkort bland PRO:arna kommer EnterCard bli tvungna att säga upp avtalet. Kan inte PRO enbart ansluta sig till förmånerna och låta bli betal- och kreditkortet? LO Mervärde är inte beredda att överge sitt koncept, eftersom det skulle öppna dörren även för speciallösningar även på den fackliga sidan.

4 Konkurrerar detta med annonseringen i vår egen tidning? Erfarenheten från de LO-förbund som deltar tyder på att det eventuellt kan bli ökad annonsering. De företag som ger rabatter vill göra sig synliga. Hur finansieras LO Mervärde? Genom inkomsterna från EnterCard På vilket sätt kommer intäkter från EnterCard? Intäkterna från kortet varierar över tiden. År 2013 bidrog varje kort med i genomsnitt 64 kronor. Dessa intäkter fördelades på följande vis: -Ränta för personer som valt delbetalning 38,40 kr -Intäkter från kortanvändning i handeln 7,04 kr -Avgift på kontantuttag 5,12 kr -Avgift för utländsk valuta 0,64 kr -Förseningsavgifter 4,48 kr -Fakturaavgift för de som valt pappersfaktura 6,40 kr -Betalskydd 0,64 kr -Övrigt 1,28 kr Ska PRO tjäna pengar på att människor försätter sig i skuld? Det sker en noggrann kreditprövning innan någon beviljas ett kort. Om en person kommer efter med betalningarna så är det en tidsperiod på 120 dagar innan fordran går till inkasso. Under den tiden kontaktas alltid personen av EnterCard. Det finns alltså ett system uppbyggt för att undvika att människor drar på sig skulder de inte kan betala. PRO har inget att tjäna på att en skuld går till inkasso eller kronofogden, det ger oss inga inkomster, utan i stället uteblivna intäkter. Går det att kalkylera hur stor del av kortinnehavarna som drabbas av inkasso/utmätning? Det totala antalet kort inom LO är Under första halvåret i år var det 301 personer som gick till inkasso. Av dessa går cirka 70 procent vidare till kronofogden. Att människor hamnar i skuld hänger ofta samman med att man drabbas av en livskris som till exempel skilsmässa. Man ska dock vara medveten att bland de som i dag har betal- kreditkort genom LO mervärde så ligger de äldsta kortinnehavarna under snittet för antal ärenden som går till inkasso. Hur löser vi telefonsupport för de som inte har tillgång till nätet? EnterCard åtar sig att bygga upp en sådan support, som svarar på vardagar

5 Vilken part har sista ordet när det gäller utformning av information/marknadsföring av kortet gentemot medlemmarna? Det har PRO. Texter som rör kortet skrivs naturligtvis i samarbete med EnterCard. Där finns jurister som har som uppdrag att granska alla texter så att de inte innehåller ordval som kan innebära oetisk marknadsföring. EnterCard står under tillsyn av Finansinspektionen. Kan PRO Mervärde underlätta en övergång för medlemmar i LO-förbunden till PRO? Medlemmar i LO-förbund som vid pension lämnar sitt förbund (osäkert hur många dessa är) får inte längre tillgång till förmånerna och kan inte ha kvar sitt betalkreditkort. Ett erbjudande att gå över till PRO för att fortfarande få tillgång till kort och förmåner kan då framstå som attraktivt. Man kan till exempel tänka sig att man går ut med ett brev till de medlemmar i LO-förbunden som har EnterCard, och som går i pension, där man erbjuder ett medlemskap i PRO.

6 Bilaga Planerade utskick 2015 Januari 1. I samband med att medlemskortet skickas får medlemmen en broschyr som presenterar Mervärdes förmåner och en ansökan Februari 2. Brev hem till utvalda medlemmar inklusive påminnelsebrev 14 dagar senare Oktober 3. Brev hem till utvalda medlemmar inklusive påminnelsebrev 14 dagar senare 4. Enklare broschyr till alla medlemmar med PRO-tidningen Planerade utskick2016 och framåt Januari 5. I samband med att medlemskortet skickas ut skickar vi med en broschyr som presenterar Mervärdes förmåner och en ansökan Oktober 6. Brev hem till utvalda medlemmar och påminnelsebrev 14 dagar senare

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till 1 Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till exempel. Allt för att hjälpa den som har en skuld att

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Vad omfattar försäkringen? Försäkringen består av fyra delar. Här är en sammanfattning av de olika

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer