VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS"

Transkript

1 Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall praktiskt tillämpa VERKSAMHETSPLAN FÖR REGION XYZ Villaägarnas Riksförbund, region-xyz samt Villaägarna i BOLLNÄS ska arbeta för att öka medlemsnyttan och höja förnyelsegraden och (därmed) rekrytera fler medlemmar. Regionen XYZ Handlingsplan ligger till grund för Villaägarna i Bollnäs verksamhet. Under 2009 kommer Villaägarna att driva en kampanj för lägre energikostnader - Ta upp vårt missnöje med skatter och övervinster. - Energikvällar (bra om lokalföreningar ordnar) N ågra datum att minnas! Regionens vårmöte någonstans i Hälsingland den maj Mötestema är, energifrågor, värvning och medlemsvård. Det goda medlemsmötet Regionens höstmöte i Sundsvall den 18 september. Mötestema är Kongressen och främst motioner av särskild betydelse för regionen. I övrigt hänvisning till Villaägarnas medlemstidning och hemsida. Aktiviteter Föreningen skall under 2009 underhålla adressregister med medlemmarnas e-postadress göra vår hemsida känd hos våra medlemmar www. villabns sälja annonser i vår hemsida bearbeta flera företag för att upprätta avtal och annonsering upprätta förteckning i vår hemsida över centrala, regionala och lokala rabattavtal erbjuda medlemmarna sådana förmåner att genomsnittsmedlemmen skall tjäna in årsavgiften till Villaägarnas Riksförbund minst 2 gånger se till att vår hemsidas länkar fungerar brandförsvaret informerar om brandsäkerhet arbeta med energifrågor delta i aktiviteter som anordnas av företag och föreningar

2 Ansvarsområden 3. Verksamhetsplan För att uppnå de fastställda målen har styrelsen under verksamhetsåret 2009 utsett följande ansvariga - Hemsida- uppdatering med aktuell information Namn: Lennart Bonnevier Tel: Energiansvarig- upprätta kontakter i energifrågor samt samverka med ansvariga i frågan inom regionen. Namn: Leif Elmik Tel: Namn: Atle Carlson Tel: / Medlemsförmåner- erbjuda attraktiva medlemsförmåner Sammanställa en lista över företagsrabatter Namn: Leif Elmik Tel: Medlemsvärvning- uppnå fasställda mål Namn: Folke Englund Tel: / Namn: Leif Elmik

3 Tel: Medlemsaktiviteter- engagera medlemmarna i boendemiljön, Grannsamverkan, mm Namn: Folke Englund Tel: / Namn: Atle Carlson Tel: / Medlemsregister- uppdatering av medlemmarnas telnr, mail adress Hemsideadress etc Mässor- planering och deltagande i mässor Namn: Lennart Bonnevier Tel: Namn: Atle Carlson Tel: / Energirådgivnings-, deklarations-, frågor 3.1. Intressepolitik/Opinionsbildning Mål: Bidra till att medlemmarna i Villaägarna Bollnäs får information från de viktiga energipolitisk aktör och opinionsbildare genom egna, regionens och förbundskontoret samordnade energipolitiska aktiviteter.

4 Genomföra lokalavdelningens del av regionens program för intressepolitik och opinionsbildande aktiviteter. I Kommunen har förts en kamp i media, på medlemsmöten, vid demonstration och vid uppvaktning av kommunala tjänstemän och politiker avseende kommunens uttalade beslut att lägga ansvar för gångbanerenhållning på villaägare. Den kampen kommer att fortsätta. Våra mål 2009 är att via kontakt med kommunens tjänsteman som ansvarar för gångbanefrågan framföra Villaägarnas åsikter i frågan. Vi räknar med att opinionsbildningen inom energiområdet skall överskugga allt annat arbete. Under verksamhetsåret avser Villaägarna i Bollnäs styrelse noga följa och förmedla till medlemmarna regionstyrelsen arbete i frågan. Med hjälp av regionstyrelsen få kontakt med egna kommunens lokalpolitiker. Allt i syfte att ge uttryck för vår syn på energipolitiken (när vår strategi är klar) liksom att informera om de övriga utredningar som vår inrikespolitiska avdelning gör. Minst en personlig kontakt med kommunens politiker inom miljö-, energi-. Gatu- och renhållning-,. Minst ett möte med lokalpolitiker i en specifik fråga, troligen vår synpunkt i energifrågor. Efter regionstyrelsen telefonkontakt med styrande politiker i kommunen, ordna ett medlemsmöte med politiker i en aktuell fråga. Härutöver håller lokalföreningen en beredskap att agera vid varje utredning som kommer från regionstyrelsen. Det handlar i första hand om att läsa in sig på materialet som skickas till lokalföreningen Allmän rådgivning Mål: Att upprätthålla en lokal god servicegrad och kompetensnivå för allmän rådgivning som inte kräver specifika expertkunskaper till medlemmar i förening. Stötta och peppa medlemmarna att söka information och specialist rådgivning från region och förbund. Vår rådgivning har inte sällan karaktären av stödjande samtal. Den som ringer är bekymrad och behöver egentligen bara tala med någon en stund för att själv komma på lösningen på sitt problem. Mycket ofta hänvisar vi till förbundets hemsida och där främst till alla de skrifter som rådgivningsavdelningen lagt ut. Ett kvantitativt mål är svårt att sätta. Att däremot ha som målsättning att bli ännu bättre i samtalen med de som ringer oss så att de känner sig än mer väl omhändertagna känns naturligt Medlemsförmåner Mål: Att till samtliga medlemmar inom Lokalavdelningen på bekvämt avstånd inom områdena bygghandel och trädgård samt eventuella andra villarelaterade områden med specifika regionala förutsättningar.

5 Vi har kartlagt förekomsten av förmånerna bygghandel och per Luckor finns och lokalföreningen skall att arbeta i för att täppa igen luckorna. Vårt mål 2009 Öka antalet företag som ger medlemsförmåner Ekonomi Mål: Säkerställa en väl fungerande lokalavdelning inom ramen för fastställd budget. Föreningens egna kostnader hålls inom budget. Vi är kostnadsmedvetna! Endast det nödvändiga köps in. Se budget bilaga Medlemsservice Mål: Upprätthålla en god tillgänglighet med god serviceanda i kontakten med medlemmarna. Se pkt 3.2. Utöver den service vi där beskriver sker kontakter när regionpersonal och vår styrelse medverkar vid mässor och andra medlemsträffar. Vår strävan är alltid att ägna så mycket tid som möjligt åt varje medlem som vi träffar på möten. Vi skall följa regionstyrelsens rekommendation att vid medlemsmöten att ge liten gåva eller speciell förmån för medlemmarna. En sådan förmån är t ex ett erbjudande via en samarbetspartner att inom en kort tid efter mässan/mötet vid besök i samarbetspartnerns butik få köpa en vara billigt eller få något gratis Extern kommunikation och Marknadsföring Mål: Öka kunskapen om Villaägarna och nyttan med medlemskapet hos lokalföreningens villa- och fritidshushushåll. Utnyttja centralt framtaget materiel i kombination med eget material, regional hemsida och andra egna aktiviteter, som anges här. Se även 3.2 och 3.5 Övrigt inom detta avsnitt är att synas mer i media vilket också redan beskrivit under punkt Intern kommunikation Mål: Öka samverkansgraden mellan den centrala, regionala och lokala verksamheten inom regionen. Delta i av förbundet centralt och regionalt anordnade aktiviteter samt genomföra egna aktiviteter som anges här. Från regionkontoret går det ofta ut mail till alla de ordföranden och postmottagare som vi lokalföreningar rapporterat in. Ämnen växlar mellan statistik, senaste utredningen, förvarning om ett regionalt möte eller en utbildning mm. Regionchefen bjuds in till vårt årsmöte. Därtill deltar på vår förfrågan och i mån av tid i våra övriga arrangemang t ex möten med lokala politiker.

6 3.8. Medlemsvärvning Mål: Uppnå 20 nya medlemmar värvade via lokalföreningen. Utnyttja av förbundet centralt producerat materiel i kombination med eget materiel och egna aktiviteter för aktivering av värvning till lokalföreningen. Ta del av aktuell statistik över nya medlemmar. Denna aktivitet syftar till att skapa en tävlingsinstinkt och en önskan att överträffa både sig själv och andra. Ett eller annat Reportage i regionbilagan om lyckade medlemsmöten o.dyl. skall också stimulera vår medlemsvärvning Medlemsvård Mål: Öka den upplevda medlemsnyttan inom föreningen Genomföra aktiviteter för ökad kontakt med och information till medlemmarna inom föreningen. Söka stöd från regionen vid anordning av medlemsmöten. Få ut information om medlemmar som känner att de upplevt medlemsnytta. Kontakta fler sponsorer som kan bidra med ekonomiskt stöd och speciell kunskap Föreningsservice/Föreningsutveckling Mål: Öka den upplevda nyttan med föreningen anslutning till förbundet. Genomföra aktiviteter för ökat stöd till verksamheten i den lokala föreningen Föreningen avser att delta i regionmötet i april Ta del av det Regionen kommer ut med via mail direkt till de förtroendevalda och i Regionbilagan, om kommande aktiviteter och hur genomförda aktiviteter utfallit Temaaktiviteter, t ex mässor Mål: Öka intresset för medlemskap och förnyelse av medlemskap. Lokalföreningen avser medverka aktiviteter i Bollnäs. Lokalföreningen avser ordna medlemsmöten med energifokus. Lokalföreningen skall ha beredskap att agera inom det energipolitiska området i samråd och samverkan med reigonen Vårt syfte med detta är att vid varje framträdande se till att våra (kommande) krav och synpunkter i energifrågan blir kända och diskuterade. Remissinstans Bollnäs kommun Lokala uppdrag Mål: Bidra till att tillvarata medlemmarnas intressen. Påverka lokala politiker i frågor som rör villaägarnas boendekostnad Styrelsen Villaägarna i Bollnäs

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Idébank - kretsarna siktar framåt

Idébank - kretsarna siktar framåt Idébank - kretsarna siktar framåt Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda i jaktvårdskretsen som medlemmarna ska finna stöd, nytta

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

SVERIGES SCHACKFÖRBUND SVERIGES SCHACKFÖRBUND Styrelsen Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack - synas.. - säljas.. - stimuleras... - styras.. Inledning Schack har i breda kretsar blivit en symbol för taktik och tänkande.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Slutrapport Utveckla SBU

Slutrapport Utveckla SBU Sida: 1/34 Slutrapport Utveckla SBU Projektnamn Beställare Projektledare Delprojektledare Medverkande admin. support Utveckla SBU Båtriksdagen Tommy Sandin Lennart Clarstedh, Kjell Holst, Bertil Björkman,

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer