Föreningspärm nu med reviderade normalstadgar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar."

Transkript

1 Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via / Min Sida Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 Välkommen till Föreningspärmen Tanken med Föreningspärmen är att den ska vara ett hjälpmedel i styrelsearbetet. Våren och sommaren 2012 uppdaterades pärmen och fick ett nytt utseende. Vårt namn på detta hjälpmedel är fortfarande Föreningspärmen. Pärmen innehåller basfakta, mallar, lathundar, information m.m. allt för att underlätta det praktiska arbete en styrelse i en lokal villaägarförening har att utföra. Du är dessutom alltid välkommen att ringa ditt regionkontor för hjälp och råd. Utöver det häfte som har överlämnats i ett exemplar till varje förening kommer innehållet att finnas tillgängligt på Villaägarnas portal, Min sida och För förtroendevalda. Här görs även uppdateringar av materialet. Du som är förtroendevald kommer åt materialet efter inloggning. Ny information aviseras via e-post eller i de regionala nyhetsbreven. Har du synpunkter på pärmen och dess innehåll skicka gärna e-post till Vi hoppas att den nya skriften kommer till praktisk användning i styrelsearbetet. Lycka till! Villaägarnas Riksförbund Lena Rönngren Røssing Lars Lindegren Lennart Svensson Staffan Peterson (88)

3 Innehåll Välkommen till Villaägarnas Föreningspärm 2 1. Om oss inom Villaägarna 3 Förteckning över mallar m.m. på webbportalen 6 2. Styrelsearbetet Stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse Innevarande års verksamhetsplan Arbetsordning för styrelsen och styrelseprotokoll Ekonomi, års- och aktivitetsbudgetar Skatter, moms, avgifter och kontrolluppgifter Valberedningens arbete Revisorn Medlemsavgift Styrelserådgivning Checklista för uppgifter under året Föreningsarbetet Aktiviteter Min sida, webbportalen Föreningshemsidan Lokalt medlemsregister Värvning Annonsering Villaägarnytt Släpvagnskonceptet Praktisk hjälp från Villaägarna Studieförbundet Vuxenskolan Medlemskort och förmåner Allmänt Nytt medlemskort Medlemsförmåner Avtal och förmåner i närområdet Avtalsexempel Intressepolitik Intressepolitik och opinionsbildning Lokal intressepolitik Lokala massmedier Kommunal remissinstans Rådgivning Medlemsrådgivning Information från Villaägarnas Riksförbund Allmänt Föreningsförsäkring Policyer Boktips Serviceavtal för samfälligheter 87 2 (88)

4 Avsnitt 1 1. Om oss inom Villaägarna Inledning Här beskriver vi hur Villaägarnas Riksförbund hänger ihop. När du har läst detta hoppas vi att du känner ökad delaktighet i organisationen. Villaägarnas Riksförbund Att vara förtroendevald inom Villaägarnas Riksförbund innebär att man är en viktig del i en större organisation. Villaägarna har i dag cirka medlemmar. En stor del av dem är anslutna genom villaägarföreningar runt om i landet. Övriga medlemmar bor i områden där det inte finns någon ansluten villaägarförening. Dessa kallar vi för direktanslutna medlemmar. Våra tre ben Förmåner Vi erbjuder förmåner, bland annat i form av rabatter som påverkar boendekostnaderna. Läs mer i avsnitt 5, sidan 73. Intressepolitik Vi granskar, analyserar och skapar opinion kring politiska beslut och andra frågor som berör boende i villa- och fritidshus. I avsnitt 6, sidan 79, kan du läsa mer om intressepolitiken. Rådgivning Vi erbjuder våra medlemmar kostnadsfri rådgivning via telefon och e-post inom juridik, boendeekonomi, byggnadsteknik, energi m.fl. områden. Mer information om rådgivningen hittar du i avsnitt 7, sidan 81. Samfälligheter Parallellt med förenings- och medlemsverksamheten bedriver Villaägarnas Riksförbund även en service för samfällighetsföreningar. Läs mer i avsnitt 7.5, sidan 87. Organisation En demokratisk organisation Villaägarna är en demokratisk organisation. Medlemmarna i en villaägarförening väljer sin föreningsstyrelse. Det är villaägarföreningarna (d.v.s. ytterst deras medlemmar) som väljer representanterna till regionstyrelsen och förbundsstyrelsen. På kongressen, som äger rum vart fjärde år, väljer villaägarföreningarna ledamöter till förbundsstyrelsen och bestämmer vilken riktning Villaägarna ska ha de närmaste fyra åren. Förbundsdirektören är utsedd av förbundsstyrelsen. Alla anställda centralt och regionalt är underställda förbundsdirektören. Medlemsavgiften Medlemsavgiften består av två eller tre delar förbundsavgiften som bestäms av kongressen föreningsavgiften som bestäms av medlemmarna i föreningen föreningar kan samverka i en krets och då kan en särskild kretsavgift tas ut (88)

5 Avsnitt 1 Medlemskap Det finns två olika former av medlemskap föreningsansluten när det finns en lokalförening på orten eller i området man bor direktansluten om det inte finns någon förening på den ort eller i det område där man bor. Direktanslutna medlemmar har samma rättigheter och medlemsförmåner, men de har inte möjlighet att påverka val av ledamot vid regionmöte eller kongress. Villaägarnas olika delar Villaägarföreningar. Totalt är cirka 250 villaägarföreningar samlade inom Villaägarna. Varje förening är en egen juridiska person. En villaägarförening arbetar lokalt inom sitt verksamhetsområde och har till syfte att främja sina medlemmars intressen. Föreningarna arbetar bland annat med att ta fram lokala medlemsförmåner (till exempel rabatter och maskinpooler) ordna lokala medlemsaktiviteter värva nya medlemmar vara remissinstans i kommunala ärenden såsom detaljplaner bevaka trafikmiljön, gatuunderhåll, buller och avgasfrågor etc. sprida kunskap om Villaägarnas verksamhet verka för att förbundets intressepolitiska ställningstaganden genomförs på lokal nivå företräda medlemmarna vid regionmöten och kongresser. Regionstyrelsen väljs av föreningarna vid ett regionmöte som hålls vartannat år. Regionstyrelsen består av förtroendevalda representanter och bedriver sin verksamhet på uppdrag av förbundsstyrelsen. Regionstyrelsen och regionkontoret upprättar tillsammans förslag till en regional verksamhetsplan och budget. Den regionala verksamhetsplanen ingår därefter i förbundets gemensamma verksamhetsplan. Regionstyrelsens ekonomihantering sköts av förbundskontoret. Regionmötet är regionstyrelsens årsmöte och hålls vartannat år. De två gångna årens verksamhet presenteras tillsammans med verksamhetsplanen för det kommande året. På regionmötet väljs ledamöter till regionstyrelsen för en period av två år. Regionmötet utser även delegater till förbundets årsstämma som hålls varje år mellan ordinarie kongressår. Förbundskontoret består av ett centralt kontor och ett antal regionala kontor. På det centrala kontoret finns gemensamma funktioner som den intressepolitiska avdelningen, medlemsförmåner, rådgivningsavdelningen, medlemsregistret, samfällighetsservice m.m. Regionkontoret verkställer den regionala verksamhetsplanen och är underställd förbundsdirektören i sin dagliga verksamhet. Den regionala verksamhetsplanen är framtagen gemensamt av regionkontoret och regionstyrelsen och harmonierar med den av kongressen fastställda verksamhetsinriktningen. Regionkontoret koordinerar sitt arbete med de lokala föreningarna och samråder med regionstyrelsen. Regionkontoret ger service och rådgivning till regionens medlemmar och föreningarnas styrelser. Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten mellan kongresserna. Styrelsen svarar för förvaltningen av förbundets angelägenheter och fastställer verksamhetsplan samt budget för respektive verksamhetsår. 4 (88)

6 Avsnitt 1 Villaägarnas övergripande mål/inriktning är att i samverkan med till förbundet anslutna lokalföreningar maximera den av medlemmar och icke medlemmar upplevda medlemsnyttan i förhållande till nivån på medlemsavgiften, fortsatt upprätthålla en god kännedom om Villaägarnas roll som Sveriges största och kraftfullaste intresse- och konsumentorganisation i omvärlden och för landets småhusägare inkluderande att skapa en ökad lokal närvaro med goda möjligheter för småhusägarna att påverka sin lokala boendemiljö, öka antalet medlemshushåll till minst år 2015, uppnå förbättringar för landets småhusägare i enlighet med det bostadspolitiska programmet, öka samverkansgraden inom hela organisationen såväl horisontellt som vertikalt i syfte att öka effektivitet och verkningsgrad i resursinsatsen. Sammanfattning av verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktningen för den kommande kongressperioden kan sammanfattas enligt följande: Bedriva en verksamhet som leder till att målen för Vision 2025 uppnås. Utifrån en stabil plattform skapa tillväxt till gagn för en successivt ökad medlemsnytta. Skapa kompletterande intäkter och på sikt öka det egna kapitalet. Upprätthålla en god varumärkeskännedom och tydliggöra nyttan med medlemskapet. Maximera medlemsnyttan i förhållande till nivån på medlemsavgiften. Uppnå medlemshushåll Öka samverkansgraden i organisationen. Ökad lokal närvaro i samverkan med lokalföreningar och regioner. Vidareutveckla pågående investeringar i webbplats, förmåns- och lojalitetsprogram. Förbättra möjligheterna till demokratiskt inflytande för alla medlemmar. Prioritera områdena energi, beskattning, avgifter och den lokala boendemiljön i den intressepolitiska verksamheten Ökad servicegrad, effektivisering samt marknadsföring av rådgivningsverksamheten. Utveckla förutsättningarna för bevakning och påverkan i EU frågor (88)

7 Avsnitt 1 För att underlätta arbetet för styrelser i lokalföreningar finns nedanstående dokument på Villaägarnas hemsida. Logga in på Min sida och gå vidare till rubriken För förtroendevalda. Under rubriken Föreningens A - Ö hittar du nedanstående länkar. Det kommer att förändras över tiden, nyheter kommer till och gammalt tas bort. Aktivitetsplanering, checklista Annonsering, mallar Arbetsordning föreningsstyrelse, exempel Bildbank, fria bilder Budget, exempel Förenings lokala avgift, uppgift Förenings styrelse, ändring Förenings styrelse, ändring on line Föreningsförsäkring, produktblad Föreningspärmen Grafisk profil, Villaägarnas Riksförbund Hedersmedlem Hyresavtal, exempel Kontorstryck, mallar Logotyp Medföljare, Villaägaren Medlemsregister, lokalt (länk) Medlemsregister, lokalt (manual) Medlemsregister, e-postutskick (manual) Medlemsstatistik Personuppgifter, avtal (PUL) Policy Presentation, Rådgivningsavdelningen Presentation, Villaägarnas Riksförbund Profilprodukter, beställa Protokoll, exempel Regionkonferens, syfte m m Remissinstans, brevmall Remissyttrande detaljplan, mall Resor, representation Revisionsberättele, exempel Samarbetsavtal, mallar Släpvagnskonceptet Stadgar, förening Stadgar, krets Studieförbundet Vuxenskolan, avtal Styrande dokument Styrelseutbildning Undersökningar Valberedning Verksamhetsplan Verktygspool, avtal Villaägarnytt Värvningsbrev, exempel Webbredaktörer Ändring av förenings styrelse 6 (88)

8 Avsnitt Styrelsearbetet 2.1 Stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse För lokalförening som är ansluten till Villaägarnas Riksförbund tillhandahåller förbundet rekommenderade normalstadgar. Genom att anta normalstadgarna verkar alla anslutna lokalföreningar utifrån en gemensam plattform. Notera att dagordningen på ett årsmöte ska följa motsvarande punkter i aktuell paragraf i föreningens stadgar. Bilagor I detta avsnitt finner du Villaägarnas Riksförbunds rekommenderade normalstadgar för en lokalförening exempelmall för årsmötesprotokoll exempelmall för verksamhetsberättelse. Samtliga dokument finns att hämta på Min sida under För förtroendevalda, Blanketter, mallar, manualer. På första sidan av normalstadgarna görs lämpligen följande ändringar ersätt Normalstadgar för förening med Stadgar för (föreningens namn) ersätt Normalstadgar för föreningar fastställda med Stadgarna fastställda (datum då stadgarna fastställdes) ersätt logotypen med föreningens logotyp (88)

9 Avsnitt 2.1 Bilaga Normalstadgar Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda (88)

10 Avsnitt 2.1 Bilaga Normalstadgar 1 Ändamål och verksamhetsområde är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas Riksförbund, nedan kallat förbundet. 2. Föreningen är en självständig juridisk person. 3. Föreningens geografiska verksamhetsområde är 4. Föreningen är ansluten till förbundet och företräder medlemmarna lokalt. 5. Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar, de stadgar som gäller för förbundet och de riktlinjer som fastställs av förbundet. Föreningen skall verka för att förbundets mål uppnås. 2 Medlemskap 1. Medlemmar i föreningen är villa- eller fritidshusägare inom föreningens verksamhetsområde. Även andra som är intresserade av föreningens verksamhet kan vara medlemmar. För medlemskap i föreningen fordras medlemskap i förbundet. 2. Medlemskapets rättigheter och skyldigheter gäller alla i hushållet. Rösträtt vid årsmöte gäller dock endast för en person per hushåll. 3. Styrelsen får utesluta medlem som motverkar föreningens intressen. 3 Medlemsavgifter 1. Medlemsavgift utgörs av en avgift till föreningen och en avgift till förbundet. Medlemsavgift till föreningen fastställs vid föreningens årsmöte. Därutöver tillkommer avgift till förbundet som fastställs av förbundets kongress. 2. Medlemsavgift uppbärs av förbundet. 4 Årsmöte 1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Extra möte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det för att behandla viss angiven fråga begärs av medlemmar, som tillsammans utgör minst 20 % av föreningens medlemsantal per den 31 december föregående år. 2. Extra möte skall hållas inom 2 månader från det begäran inkommit till styrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti. 3. Styrelsen kallar till årsmöte eller extra möte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utsändas, annonseras eller på annat sätt nå medlemmarna minst 30 dagar före mötet. 4. Medlemmar får till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före mötet. 5. Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och styrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning. 6. Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst 7 dagar före mötet. En kopia av möteshandlingarna skall inom samma tid även tillställas förbundets regionkontor (88)

11 Avsnitt 2.1 Bilaga Normalstadgar 5 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas. 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd. 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet. 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat. 5. Fastställande av dagordning. 6. Behandling av verksamhetsberättelse. 7. Behandling av revisionsberättelse. 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet. 11. Behandling av förslag från styrelsen. 12. Behandling av inkomna motioner. 13. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår. 14. Beslut om arvoden. 15. Behandling av verksamhetsplan och budget. 16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 17. Val av ordförande i styrelsen. 18. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 19. Val av revisor och ersättare. 20. Val av valberedning. 21. Information och diskussion i aktuella frågor 22. Övriga frågor 23. Mötet avslutas. Vid extra möte får förutom punkterna 1-5 ovan endast behandlas den eller de frågor, som upptagits på dagordningen. Beslut vid årsmöte eller extra möte fattas genom öppen omröstning om mötet inte beslutar annorlunda för visst fall. Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om det inte i dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Varje medlem har en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning. Fullmaktsröstning är tillåten. Ingen får företräda fler än två röster. 6 Styrelse 1. Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst 2 ledamöter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter. Mandatperioden är tiden mellan två årsmöten. Avgående ordförande samt övriga ledamöter kan omväljas. För att kunna ingå i föreningens styrelse erfordras medlemskap i föreningen. Den som är anställd inom förbundet eller dess dotterbolag får inte inneha förtroendeuppdrag i föreningen Styrelsen får inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga erforderliga funktionärer. 2. Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar (88)

12 Avsnitt 2.1 Bilaga Normalstadgar 3. Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut, upprätta resultaträkning och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse. Styrelsen skall också upprätta verksamhetsplan och budget. Dessa handlingar skall föreläggas nästkommande årsmöte. 4. Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden och utsänds senast 7 dagar före sammanträdet. 5. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Ledamot i styrelsen får inte delta i behandling och beslut av ärende som rör denne personligen. Denne får inte heller delta när han eller hon är jävig av annan orsak. 7 Verksamhetsår och revision Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen skall senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter föreläggas årsmötet. 8 Valberedning Valberedningen väljs vid föreningens årsmöte. Mandatperioden är tiden mellan två årsmöten. Valberedningen skall ge förslag till val av styrelse och övriga funktionärer och tillställa styrelsen detta förslag senast 14 dagar före det möte vid vilket val skall hållas. 9 Stadgeändring och upplösning 1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte förutsatt att minst 3/4 av samtliga avgivna röster biträder ändringsförslaget. Beslut om ändring av dessa stadgar kan också fattas av två på varandra följande möten med minst två månaders mellanrum om det vid båda mötena är minst enkel majoritet för ändringsförslaget. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Beslut om ändring av bestämmelserna om upplösning av föreningen kan endast fattas av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster. 2. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster. 3. Vid föreningens upplösning skall, såvida inte annat beslutats, dess tillgångar överlämnas till Villaägarnas Riksförbund, som har att använda medlen för ändamål enligt förbundets syften i första hand inom den upplösta föreningens verksamhetsområde Dessa stadgar har antagits vid årsmöte (88)

13 Avsnitt 2.1 Bilaga Exempel Årsmötesprotokoll Årsmötesprotokoll 2xxx Protokoll fört vid Villaägarna i Villastad årsmöte, lördagen den xx mars 2xxx. Lokal: Folkets Hus 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande, NN, hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2 Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd Det konstaterades att de närvarande medlemmarna har undertecknat närvarolista. Årsmötet beslöt att upprättad närvaroförteckning också utgör röstlängd. 3 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare, tillika rösträknare, för mötet Årsmötet valde NN till ordförande samt NN till sekreterare. Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, valde årsmötet NN och NN. 4 Fråga om mötets behöriga utlysning Ordförande NN redogjorde för hur kallelsen till årsmötet skickats ut. Årsmötet beslöt att kallelse skickats i behörig ordning. 5 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning är utskickad med kallelsen. Årsmötet beslöt att fastställa den utskickade dagordningen. 6 Behandling av verksamhetsberättelse Ordförande NN föredrog utdelad verksamhetsberättelse för tiden.. Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen. 7 Behandling av revisionsberättelse Revisor NN föredrog revisionsberättelse för tiden.. 8 Fastställande av resultat- och balansräkning Ordförande NN föredrog den utdelade resultat- och balansräkningen. Årsmötet beslöt fastställa resultat- och balansräkningen för år 2xxx. 12 (88)

14 Avsnitt 2.1 Bilaga Exempel Årsmötesprotokoll 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för tiden Behandling av förslag från styrelsen Årsmötet beslöt. 10 Behandling av inkomna motioner Årsmötet beslöt Beslut om medlemsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår Ordförande NN föredrog styrelsens förslag om medlemsavgift. Årsmötet beslöt att den lokala medlemsavgiften för år 2xxx ska vara xx kronor. 13 Beslut om arvoden Ordförande NN föredrog styrelsens nuvarande arvoden. Årsmötet beslöt att 14 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen Valberedningen föreslog att... Årsmötet beslöt att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till xx. Val av ordförande Valberedningen föreslog att... Årsmötet valde NN till ordförande Val av övriga ledamöter Valberedningen föreslog att... Årsmötet valde NN, NN och NN till övriga ledamöter. 17 Val av revisor och ersättare Valberedningen föreslog att... Årsmötet valde NN till revisor och NN till ersättare (88)

15 Avsnitt 2.1 Bilaga Exempel Årsmötesprotokoll 18 Val av valberedning XX föreslog att NN och NN ska ingå i valberedningen och att NN är sammankallande. Årsmötet valde NN (sammankallande) och NN till ledamöter i valdberedningen. 19 Övriga beslutsärenden som mötet med minst ¾ majoritet beslutar ta upp till behandling Årsmötet beslöt 20 Information och diskussion i aktuella frågor Övriga frågor Mötets avslutande Ordförande NN tackade de närvarande för dagens årsmöte och avslutade detsamma. Vid protokollet NN Mötessekreterare NN Mötesordförande Justerat den / 2xxx NN Justerare NN Justerare 14 (88)

16 Avsnitt Innevarande års verksamhetsplan I detta avsnitt återfinns ett förslag på verksamhetsplan som ansluter till den av kongressen beslutade verksamhetsinriktningen. Mallen finns också på under Min sida, För förtroendevalda, Blanketter, mallar och manualer (88)

17 Avsnitt 2.2 Bilaga Exempel Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2xxx Villaägarna i Villastad Antagen av styrelsen Reviderad senast 2xxx-xx-xx 2xxx-xx-xx 16 (88)

18 Avsnitt 2.2 Bilaga Exempel Verksamhetsplan Bakgrund Förbundets vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar och kunna påverka den lokala boendemiljön. Verksamhetsidé Förbundet Villaägarnas Riksförbund har idag ca medlemmar. Förbundets uppdrag är att leverera nytta till våra medlemmar, förbättra villkoren för Sveriges småhusägare och stödja lokala föreningar i lokala frågor, inte minst beträffande den lokala boendemiljön. Föreningen Villaägarna i X-stad är en förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Genom att samla alla villaägare i X kommun i en stark och partipolitiskt obunden organisation som driver medlemmarnas intressen som villaägare, uppnår vi bättre villkor för villaägandet. Föreningen kan påverka alla väsentliga plan- och byggärenden, taxefrågor och andra frågor som har betydelse för villaägarna. Mål Förbundet Villaägarnas övergripande mål är att bidra till att fler människor kan förverkliga sina småhusdrömmar genom lokala och centrala insatser öka det upplevda värdet på medlemsnyttan i förhållande till medlemsavgiften öka småhusägarnas och omvärldens kännedom om Villaägarnas Riksförbunds roll som Sveriges största konsumentföreträdare för småhusägarna upprätthålla ett stabilt medlemsantal och uppnå successiv tillväxt uppnå förbättringar för landets småhusägare i enlighet med det bostadspolitiska programmet fortsatt fokusera på ett effektivt resursutnyttjande i syfte att öka medlemsnyttan. Föreningen Föreningens övergripande mål för år 2xxx är att, genom lokalt engagemang och lokala aktiviteter, bidra till och stödja Villaägarnas Riksförbunds mål. Föreningens kvantitativa mål är 1. Medlemsantalet ska öka från nuvarande xxx till xxx, vilket motsvarar en marknadsandel på xx,x %. 2. Vår förnyelsegrad, d.v.s. hur många av våra befintliga medlemmar som förnyar sitt medlemskap, ska öka från xx,x % år 2xxx till xx % år 2xxx (88)

19 Avsnitt 2.2 Bilaga Exempel Verksamhetsplan Verksamhetsplan Intressepolitik och opinionsbildning Föreningen ska bidra till Villaägarnas Riksförbunds och Region X:s arbete att etablera Villaägarna som en viktig energipolitisk aktör och opinionsbildare. Detta sker genom aktiviteter som föreningen anordnar antingen på egen hand eller genom samordning med förbundet eller regionen. Föreningen bidrar till förbundets intressepolitik genom att skriva insändare och debattartiklar. Vidare ska föreningen arbeta med lokala aktiviteter som är av vikt för de egna medlemmarna. Föreningen bevakar och besvarar medieinslag samt kommunala förslag som berör villaägandet i verksamhetsområdet. Rådgivning Föreningen ska upprätthålla en god servicegrad och kompetensnivå för allmän rådgivning till medlemmarna. Detta avser områden som inte kräver specifika expertkunskaper. Övriga rådgivningsärenden hänvisas till förbundets centrala rådgivning. Medlemsförmåner Föreningen ska erbjuda attraktiva medlemsförmåner på den lokala marknaden utöver de förmåner som erbjuds från centralt och regionalt håll. Vi kommer under 2xxx arbeta för att utöka de lokala medlemsförmånerna inom följande områden byggmaterial trädgård. Ekonomi och administration Föreningen svarar genom sin styrelse för att få en stabil ekonomi, väl ekonomiskt avvägd medlemsnytta och en väl fungerande administration såväl gentemot medlemmarna som internt inom förbundet. Medlemsservice och medlemsvård Föreningen ska öka den upplevda medlemsnyttan. Det kan ske genom ökad skriftlig kontakt med information till medlemmarna och ett ökat antal aktiviteter inom speciellt intressanta områden, t.ex. energi trädgård fukt och mögel. I samband med årsmötet anordnas något program, t.ex. föreläsning, minimässa, underhållning eller lätt förtäring. Föreningen ska upprätthålla en god tillgänglighet med bra serviceanda i kontakten med sina medlemmar medlemmar ska minst x gånger under året få information om föreningen och dess verksamhet hemskickad medlemmar ska genom föreningens hemsida kunna få aktuell information om kommande aktiviteter samt om föreningens stadgar, styrelse, årsmöte, m.m. alla nya medlemmar ska få ett välkomstbrev inom en månad. 18 (88)

20 Avsnitt 2.2 Bilaga Exempel Verksamhetsplan Extern kommunikation Vi vill öka kunskapen om Villaägarnas Riksförbund och nyttan med medlemskapet för såväl medlemmar som övriga villaägare i kommunen. Detta kan ske både med centralt eller regionalt framtaget material, men också genom egna utskick samt muntligt vid olika aktiviteter. Vidare kommer hemsidan att vara en viktig kanal till medlemmar och andra intresserade. Intern kommunikation Föreningen upprätthåller den interna kommunikationen genom samverkan med andra villaägarföreningar i regionen och med Regionkontoret, bl.a. genom att delta i centralt anordnade aktiviteter, utbildningar och föreningsträffar som anordnas av regionkontoret. Medlemsvärvning Medlemsvärvning sker kontinuerligt genom förbundet. Huvuddelen av våra medlemmar är värvade via de kanaler som är upprättade av förbundet. Föreningen har som mål att få xx nya föreningsvärvade medlemmar under år 2xxx genom egna aktiviteter. Det sker genom värvning via grannar föreningsutskick inom speciella bostadsområden annonser aktiviteter föreningens hemsida. Medlemsaktiviteter, plan för 2xxx Aktivitet Innehåll Årsmöte Besök av Trädgårdsspecialisten Trädgårdsträff Samarrangemang med trädgårdsföreningen Energi Studiecirkel om sparande och olika uppvärmningsalternativ Företagsbesök Studiebesök på Husfabriken Fukt och mögel Temakväll Budget 2xxx Föreningen erhåller xxx kr för varje egen värvad medlem. Aktivitet Intäkt Kostnad Saldo Balanserade medel från 2xxx xx xxx Medlemsavgifter x xxx stycken à xx kronor xx xxx Egen värvning xx stycken á xxx kronor x xxx Bankränta x Arvoden, sammanträdeskostnader m.m. x xxx Medlemsvård, utskick m.m. xx xxx Medlemsaktiviteter xx xxx Överskott/Reserv xx xxx xx xxx xx xxx (88)

21 Avsnitt Arbetsordning för styrelsen och styrelseprotokoll Arbetsordning En arbetsordning kan ses som ett avtal mellan styrelseledamöterna, som enkelt och lättfattligt reglerar hur arbetet ska läggas upp under året och vem som ska göra vad. Man kan också se arbetsordningen lite som en populärversion av stadgarna. Det finns ingen skyldighet att ha en arbetsordning men arbetet går lättare om en sådan finns. Det bästa är att upprätta en arbetsordning som en direkt följd av styrelsens konstituerande möte, alltså det första styrelsemötet direkt efter årsmötet. Innehåll En arbetsordning behöver inte vara längre än en dryg A4-sida och kan förslagsvis innehålla följande delar. Ledamöter Vad har årsmötet valt och vad har styrelsen själv utsett för funktionärer? Kallelse, dagordning och underlag till styrelseledamöter Hur ska det praktiska arbetet läggas upp och vem ska göra vad? Protokoll Vem ansvarar för protokollen? Ska det skrivas besluts- eller referatprotokoll? Vad ska protokollen innehålla och vilka praktiska rutiner ska gälla? Tid och plats för sammanträde När ska styrelsen sammanträda? Styrelsens arbete och närvaro vid sammanträde Hur ska arbetsuppgifterna fördelas och vad ska gälla om man inte kan delta? Övrigt deltagande vid styrelsens sammanträden Vilka utomstående kan vara med och när ska valberedningen bjudas in? Arvoden och övriga ersättningar Vad gäller för utbetalning av arvoden och ersättningar? Se även avsnitt 2.5, sidan 31. Bilaga Ett exempel på arbetsordning för en villaägarförening ansluten till Villaägarnas Riksförbund finns som bilaga på sidan 22. Bilagan finns också på under Förbundsinfo för förtroendevalda, Blanketter, mallar och manualer. Styrelseprotokoll Styrelseprotokollet är ett viktigt dokument och syftar till att bekräfta vilka beslut som fattats påminna om vad man beslutat informera dem som inte deltog på mötet dokumentera fattade beslut för eftervärlden. Normalt skiljer man mellan tre typer av protokoll 1. Beslutsprotokoll i dessa redovisas endast förslag, förslagsställare och beslut samt eventuell omröstning. 2. Referatprotokoll i dessa redovisas förutom förslag och beslut även kortare referat av debattinläggen. 3. Fullständiga protokoll i dessa redovisas i detalj allt som förevarit på mötet. På styrelsemöten i villaägarföreningar kan man med fördel använda sig av beslutsprotokoll. 20 (88)

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Villaägarna i Karlskoga

Villaägarna i Karlskoga Villaägarna i Karlskoga Årsmöte med Villaägarna i Karlskoga 2011-03-28 Dagordning 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. (kallelse den 8 mars per post)

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 6 mars 2017 Behandlad på årsmötet den 20 mars 2017 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och funktion...

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 . Verksamhetsplan 2014 Villaägarna Mölndal Organisationsnummer 802428-4120 Antagen av styrelsen den 140224 Behandlad på årsmötet den 140309 Senast reviderad den 140224 Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Villaägarna i Karlskoga

Villaägarna i Karlskoga Villaägarna i Karlskoga Årsmöte med Villaägarna i Karlskoga 2010-03-29 Dagordning 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. (kallelse den 8 mars per post)

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2015-03-26 Behandlad på årsmötet 2015-04-15 Senast reviderad Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2015 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2015 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2015 års kongress Organisation och ändamål 1 Villaägarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av ägare av villa,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 [Skriv text] Verksamhetsplan 2014 Villaägarna i Kungsbacka Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2014-02-20 Behandlad på årsmötet 2014-04-03 Senast reviderad den Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer