Aktiespararna Sundsvall års verksamhetsberättelse ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31)"

Transkript

1 Aktiespararna Sundsvall 2009 års verksamhetsberättelse ( )

2 2009 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året När vi nu lägger verksamhetsåret 2009 till handlingar kan vi konstatera att vi inom vår lokalavdelning aldrig tidigare under ett år anordnat så många aktiviteter som vi gjort under Vi har bl.a. haft 11 träffar, två av dessa var enbart öppna för våra medlemmar. Dessutom har vi haft tre rullande Aktiecaféer igång som tillsammans inneburit ytterligare 40- talet sammankomster. Mer om aktiviteterna, besökande företag, aktiecaféerna etc. redovisas i detalj nedan. En av höjdpunkterna under året var utan tvivel beskedet att SCA kommer att förlägga sin kommande Årsstämma här i Sundsvall. Vi kontaktade SCA på ett tidigt stadium och påtalade att det var dags att lägga Årsstämman i Sundsvall. Vi törs nog säga att utan vårt initiativ skulle den inte hamna här. Medlemsutvecklingen under året har varit negativ (drygt -7 %), både för vår lokalavdelning och för Aktiespararna totalt sett. Det negativa börsklimatet och de stora finansiella oroligheterna under slutet av 2008 och början av 2009 bidrog till att många tröttande på Aktiemarknaden. Detta bidrog givetvis också till att många avstod från att förnya sitt medlemskap hos Aktiespararna. Vi har dock kunnat se en ljusning under slutet av 2009 och medlemstalet har åter börjat öka så smått igen. Ekonomin i vår lokalavdelning är mycket god och visar på ett överskott för året. Detta gör att vi inför kommande verksamhetsår står oss väl. Mer om ekonomin redovisas längre fram i verksamhetsberättelsen. Precis som föregående verksamhetsår tog vi inom ledningsgruppen inför 2009 fram målkort för vår lokalavdelning. Samtliga mål uppnåddes inte men totalt sett är vi nöjda. Medlemsutvecklingen gick inte som vi hoppades på och en del av våra inplanerade aktiviteter har skjutits upp och kommer i stället att genomföras under Sida 1(5)

3 Allmänt om vår lokalavdelning Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares Riksförbunds 150 lokalavdelningar. Vår avdelning bildades 1975 och ingår i Region Nord som omfattar totalt 21 lokalavdelningar, från Söderhamn i söder och norrut. Vår lokalavdelning är ingen juridisk person. Vid årsmötet utser vår lokalavdelning en ledningsgrupp bestående av minst tre personer. Bidrag från Riksförbundet utgår för närvarande med 30 kr per medlem. Bland föreningens uppgifter återfinns bl.a.: Ordna Aktie- och Fondträffar Medlemsvärvning Ordna utbildning och seminarier Delta i Aktie- och Fonddagar, mässor etc. Ledningsgrupp Under året har ledningsgruppen bestått av: Thomas Ahlandsberg, ordförande Alexander Håkansson Marie Lindström Aron Mikaelsson Bengt Norberg Lars Rönström Birgitta Zaar Andreas Forslund, representant för Unga Aktiesparare Curt Bäckström, adjungerande från hösten Under året har ledningsgruppen haft 12 ordinarie sammanträden. Dessutom träffades vår och Unga Aktiesparares ledningsgrupp vid två tillfällen. Detta för att utveckla och stärka samarbetet oss emellan. Medlemsutveckling och fördelning Förbundet hade totalt medlemmar vid utgången av år 2009, vilket innebär ett medlemstapp på cirka 7 % sedan ingången av året. Vår lokalavdelning i Sundsvall, som vid ingången av år 2009 hade 823 medlemmar, har 759 medlemmar. Medlemsfördelning Sundsvall lokalavdelning ( ): Totalt: 759 Varav Unga Aktiesparare: 57 Män: 603 Kvinnor: 156 (således 20,6 % kvinnor) Andel med E-postadress registrerad: cirka 56 % Sida 2(5)

4 Andel som har sin E-postadress registrerad hos oss har ökat med 6 procentenheter och är nu cirka 56 %. Det är i topp bland Aktiespararnas lokalavdelningar men det vore önskvärt att siffran steg en bra bit till. Mycket av Aktiespararnas kommunikation sker via E-post så det är till gagn för våra medlemmar att registrera sin E-postadress. Dessutom sker vissa inbjudningar enbart via E-post. Tilläggas ska dock att alla inbjudningar alltid också läggs upp på vår hemsida. Aktiviteter och övrig verksamhet under året Nedan listas träffar/aktiviteter och medverkande företag: Årsmöte och Länsförsäkringar Västernorrland ( ) VIP-kväll hos Bilbolaget ( ) Föredrag av Gunnar Ek med efterföljande debatt med bankerna ( ) Sätta ihop en lönsam aktieportfölj, Christophe Génetay Aktiespararna ( ) Träff med Svolder och Skatteverket ( ) Träff med Norrporten, STRICT och Investa Företagskapital ( ) Träff med Riksgälden och Sensys Traffic ( ) VIP-kväll hos Sundsvalls Tidning ( ) Träff med Sweco och Gösta Carlberg Affärsvärlden ( ) Träff för nya medlemmar ( ) Träff med SCA och information om olika kunskapskällor ( ) Vid årets sista träff fick vi i sista stund återbud från Metso. Detta innebar att ordförande Thomas Ahlandsberg i stället informerade om olika kunskapskällor. Förutom alla träffarna bjöd vi dessutom in våra medlemmar till Privata Affärers placeringskväll som anordnades Som redovisats ovan fick vi till två VIP-kvällar. Dessa arrangemang är enbart öppna för våra medlemmar med respektive. Detta är ett sätt för att ytterligare visa på det mervärde som ett medlemskap innebär. Vi kommer även att under år 2010 att erbjuda motsvarande VIP-kvällar. Vi har sedan ett par år tillbaka tre Aktiecaféer igång varav ett är på dagtid. Tillsammans innebär det ytterligare 40-talet sammankomster. Vi har varit representerade vid de träffar som anordnas av regionen såsom regionkonferens och närområdesträffar. Vid Årskongressen i Norrköping deltog från vår avdelning Alexander Håkansson och Birgitta Zaar. Även Thomas Ahlandsberg deltog vid kongressen, men då såsom styrelserepresentant för Aktiespararnas förbundsstyrelse. Sida 3(5)

5 Aktiespararnas webbplats Vi har som vanligt varit mycket aktiva på Aktiespararnas webbplats och då framför allt på vår hemsida Precis som tidigare år har vi under året publicerat nyheter om vår verksamhet, kommande aktiviteter lagts upp, besökande företag presenterats m.m. Vidare har det efter träffarna publicerats referat med tillhörande företagspresentationer tillgängliga för läsning/nedladdning. Vi har under hösten även utvecklat vår hemsida med nya menyer så att vi kan förmedla ännu mer kunskap och nyttig information för våra besökare. Vår hemsida är den tredje mest besökta av alla de 150 lokala hemsidorna inom Aktiespararna. Detta kan ses som ett erkännande av att vår hemsida är uppskattad. En nyhet inom Aktiespararna är att man även börjat utsända Aktie- och Fonddagar via Webb- TV. Denna teknik skapar nya möjligheter som också vi inom vår lokalavdelning ska anamma. Vi planerar att sända via Webb-TV från en av våra träffar i Sundsvall under Ekonomi Vår lokalavdelning är som nämnts ovan ingen juridisk person. Vi finansierar vår verksamhet huvudsakligen via bidrag från Riksförbundet och från att medverkande företag vid våra aktiviteter står för hela eller delar av kostnaden. För närvarande är bidraget från förbundet på 30 kr per medlem. Nedan följer en sammanfattning över 2009 års transaktioner: Ingående balans ( ) Bidrag från förbundet (30 kr * 823 medlemmar) Inträdesavgifter, aktieträffar Intäkter från företag Summa intäkter Lokalhyror Annonser Utskick av blå lappar och större utskick Aktieslaget (golftävling) Presenter till företag, vinster för utlottning Övriga kostnader (frimärken, förtäring, resor, hotellutlägg etc.) Summa kostnader Kvar att disponera (Ingående balans ) kr kr kr kr kr kr kr kr kr 894 kr kr kr kr En del av våra utgifter faktureras direkt till medverkande företag (exempelvis lokalhyror, annonser) och finns således inte med i uppställningen ovan. Vår lokalavdelnings ambition är inte att samla pengar i ladorna utan att använda eventuellt överskott till att ytterligare stärka och utveckla vår verksamhet. Sida 4(5)

6 Avslutande och framåtblickande ord Ett intensivt verksamhetsår kan nu läggas till handlingarna. Rekordantalet i antalet träffar, det lyckade utfallet angående kommande SCA-stämma och den goda stämningen vid våra aktiviteter (inkluderat Aktiecaféerna) såsom exempel, gör att vi kan se tillbaka på ett lyckat år för vår lokalavdelning. Våra föredragshållare har som alltid, törs vi säga, hållit en mycket hög klass. Planeringen inför 2010 är i full gång och många aktiviteter är redan klara och datumsatta. Vi kommer förmodligen att ha ett lika intensivt program som under Ett viktigt och efterfrågat ämne bland våra medlemmar är grund- och fortbildning. Detta kommer vi att ta fasta på och planera för. I samband med Årsstämman i SCA kommer vi givetvis att anordna aktiviteter. Som ovan nämnts kommer vi också ta till oss Webb-TV tekniken och applicera denna i samband med någon aktivitet. Som bekant var Stockholmsbörsens utveckling under 2009 mycket positiv. Detta bör innebära att intresset för Aktiemarknaden åter ökar och förhoppningsvis också generera en positiv medlemsutveckling för vår del. Detta förutsatt givetvis att vi sköter oss och arrangerar bra och tilltalande träffar! Vi kan då också hoppas på att antalet besökare på träffarna ökar. Ju fler som kommer, desto lättare är det också framöver att få (börs)bolag att komma hit upp till oss i Sundsvall. Att nå ut i media är inte lätt, mycket pockar på uppmärksamheten. Med det kommande programmet i åtanke tror vi oss dock har större chanser och möjligheter att attrahera media framöver än som varit hitintills. Ett nytt spännande och utmanande år ligger framför oss och vi inom Aktiespararna känner oss redo! Sundsvall Thomas Ahlandsberg / Ordförande Aktiespararna Sundsvall Sida 5(5)

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Årsredovisning 2010 Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Strategi & Visioner. Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén

Strategi & Visioner. Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén Strategi & Visioner Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning 2. Informationsverksamhet 2.1 Hemsidan 2.2 Filatelisten

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer