VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014"

Transkript

1 Förslag till dagordning för Årsmöte Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av 2 stycken protokolljusterare tillika rösträknare 6. Styrelsens årsberättelse för Bokslut Revisionsberättelsen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Val av ordförande för 2 år 11. Val av kassör, fyllnadsval på 1 år 12. Val av 4 ledamöter på 2 år 13. Val av 1 ledamot, fyllnadsval 1 år 14. Val av 2 suppleanter på 1 år 15. Val av valberedning 16. Val av 2 revisorer samt 2 ersättare på 1 år 17. Övriga frågor 18. Avslutning

2 Avdelningsstyrelsen Styrelsen för Vision Västeråsavdelningen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ledamöter Ordförande Irene Larsson Sociala nämndernas förvaltning Vice ordförande samt Huvudskyddsombud Per Lundqvist Barn o utbildningsförvaltningen Sekreterare Ulrika Tanner Barn o utbildningsförvaltningen Kassör Jonas Cronert Stadsledningskontoret Ledamot Sofia Ekman Proaros Vård o Omsorg Ledamot Tommy Hultman Miljö o hälsa Ledamot Veronica Könönen Konsult o Service Ledamot Anna Widerberg Konsult o Service Ledamot Melanie Cimberland Lantmäteriförvaltningen Suppleant Tomas Alm Teknik o Idrott Adjungerad Dick Österholm Klubb Mälarenergi Försäkringsinformatör Tommy Hultman Miljö o hälsa

3 Mötesstatistik Avdelningsmöte Antal möten Antal närvarande Årsmöte 1 ca 100 medlemmar Höstmöte 1 ca 30 medlemmar Styrelsemöten 10 Ombudsträffar 4 ca 20 ombud Året som gått Under 2013 har den stora förändringen av proaros verkställts. En ny förvaltning skapades för skolan bestående av tidigare Pedagogiska nämndernas stab samt skolverksamheterna från proaros. Det har nu blivit stadens största förvaltning. Sociala nämndernas stab ändrade namn till Sociala nämndernas förvaltning och övertog samtlig personal som arbetar med myndighetsutövning. Det blev en utökning med ca 300 personer. Kultur staben utökades med all personal inom proaros kulturverksamheter, dvs biblioteken kulturskolan, Konstmuseet och Vallby Friluftsmuseet. Många medlemmar fick byta förvaltning och det har varit mycket arbete att formera dessa nya organisationer. I denna förändring har Vision lagt ner mycket arbete. Många möten med arbetsgivaren och våra medlemmar för att det skulle bli så bra som möjligt. Även på andra förvaltningar har förändringsarbeten genomförts som har tagit tid och engagemang från flera av våra förtroendevalda. Nytt centralt avtal tecknades under året, blev dock inte klart innan april vilket medförde att årets löneöversyn blev förskjuten och att ny lön inte utbetalades förrän i oktober och det retroaktiva i november. Det är ingen bra lösning, men blir tyvärr ofta så när de centrala avtalen dröjer. Men nu har vi avtal som gäller för fyra år så nu ska det kunna fungera med det vanliga årshjulet. Året startade med vårt årsmöte som vi hade på Strike i slutet av februari förra året. Ett välbesökt möte som uppskattades av medlemmarna. Ett arrangemang som har tagit mycket tid i anspråk var vår jubileumsfest som vi ordnade för att fira vår avdelnings 80 år. Västerås kommunavdelning startade redan 1933 alltså 3 år innan det bildades en central organisation. Vi firade detta i slutet av oktober på ACC med medlemmar och inbjudna gäster med tre-rätters middag och dans till orkester. Väldigt trevligt tyckte alla de drygt 100 personerna som var där. Övriga medlemsaktiviteter har varit en teaterresa under våren då ca 150 personer var till Stockholm och såg Rain man. Vi har hyrt båten Havsörnen en kväll i början av sommaren och bjudit medlemmarna på en trevlig båttur med god mat, ca 80 medlemmar deltog på denna resa. För hälsans skull så har vi också deltagit i Blodomloppet i ett antal år. Vi bjuder på anmälningsavgiften och lånar från vårt regionscenter ett tjusigt Visionstält där deltagarna kan lämna sina väskor och där vi har picnicen efter fullgjort lopp. Även en resa till Skansens julmarknad har hunnits med under året. Avdelningen har också fortsatt samarbetet med Sensus så att vi har kunnat erbjuda medlemmarna ett antal intressanta föreläsningar under året.

4 Avdelningen arbetar ständigt med förbättringar av vår hemsida för att se till att all aktuell information som medlemmarna behöver ska finnas tillgänglig där. Gå gärna in och kolla på Är det något som fattas så tar vi gärna emot synpunkter för vår ambition är att det medlemmarna frågar efter ska finnas där. Arbetsmiljö Under året har avdelningen initierat och deltagit i fler riskbedömningar vid flera olika omorganisationer och förändringar i verksamheter. Även två större arbetsmiljöanalyser har genomförts med fokus på arbetsbelastning och stress. Ett flertal individärenden har också hanterats under året. Rekrytering En fackförenings viktigaste uppgift är att rekrytera nya medlemmar. Vi måste vara många för att få tyngd i vår argumentation mot arbetsgivaren. Avdelningens målsättning är att rekrytera 6 helt nya medlemmar/månad, alltså inte komna från någon annan Visions avdelning. Vi lyckas inte alla månader med detta men har i alla fall under året fått 97 nya medlemmar som vi hälsar varmt välkomna till vår avdelning. Under året har det varit många centrala rekryteringskampanjer så vi har inte gjort någon egen. Utbildning Under 2013 har vi arrangerat en utbildning för nya ombud. Detta i samverkan med Eskilstuna och Uppsala kommunavdelningar. För att ge samtliga ombud kunskap om arbetsmiljöfrågor så går alla nya även en arbetsmiljöutbildning. Totalt rör det sig om fyra heldagar. Avdelningen har även ordnat fortbildningstillfällen för samtliga ombud. Vi har också jobbat med att strukturera upp våra möten både vad gäller tider och innehåll. Våra ombud är de allra mest betydelsefulla förtroendevalda avdelningen har så det är mycket viktigt att ge dem förutsättningar för att klara uppdraget. Medlemsutbildningen har tyvärr legat nere under 2013 Framåtblick Under 2014 kommer det att hända mycket spännande. Vi börjar med kryssningen som äger rum 18-19/5 då vårt regioncenter har chartrat Cinderella och vi kommer att fylla båten med mer är 1000 glada Visionare och en del blivande Visionare. Vår avdelning förfogar över 45 platser och vi tror inte att det ska bli svårt att fylla dessa. Till hösten kommer förbundet att hålla förbundsmöte. Då kommer riktlinjer att fastställas för kommande års arbete. Mycket glädjande är att vi är ett förbund som växer i antal medlemmar och det för första gången på över 20 år. Det gäller att vi fortsätter att arbetat med frågor som intresserar våra medlemmar och aldrig tappar fokus på vår målsättning ; Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv

5 Valberedningens förslag Årsmötet 2014 ska välja ; Ordförande på 2 år, kassör fyllnadsval 1 år, 4 ledamöter på 2 år, 1 ledamot fyllnadsval på 1 år, 2 suppleanter på 1 år 2 revisorer på 1 år samt 2 revisorssuppleanter 3 ledamöter till valberedning Valberedningen föreslår följande: Ordförande Irene Larsson omval Kassör Veronica Könönen fyllnadsval Ledamot Ulrika Tanner omval Ledamot Anna Widerberg omval Ledamot Tomas Alm nyval Ledamot Tommy Hultman omval Ledamot Susanne Moell fyllnadsval Suppleant Nicklas Eriksson nyval Suppleant Mildred Irenäs nyval Revisor Maria Sjöström omval Revisor Birgit Murikoff omval Revisor suppleant Nils Karlsson omval Revisor suppleant vakant Valberedningen har bestått av: Kristian Andersen Konsult och Service Birgitta Romeling Överförmyndaren Mildred Irenäs TIF AMA Kalle Karlsson TNS Erik Pavoson TNS Förslag till valberedning 3 ledamöter på 2 år: Erik Pavoson TNS omval Sofia Ekman proaros nyval Jonas Cronert Stadsledningen nyval

6 Resultaträkning Beskrivning Utgifter Beskrivning Inkomster Möten ,14 kr Medlemsintäkter ,42 kr Styrelsen kr Övriga intäkter kr Gåvor/Bidrag kr IT-kostnad kr Expeditionskostnader ,90 kr Summa ,04 kr Summa ,42 kr Årets överskott/underskott: ,38 kr Kommentar: Överskottet beror på större medlemsintäkter än väntat och inte lika drastiska pensionsavgångar som befarat. Balansräkning Eget kapital Beskrivning Tillgångar Beskrivning Skulder Kassa 220,70 kr Eget kapital ,64 kr Bankgiro ,95 kr Fonderade medel ,37 kr Placeringskonto kr Leverantörsskulder kr Skattekonto kr Fodringar kr Summa ,65 kr Summa ,27 kr

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar!

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar! Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2014 årgång 15 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året börjat bra! Och att ni alla har många roliga saker att se fram emot under 2014. Om några veckor håller

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer