VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015"

Transkript

1 Förslag till dagordning för Årsmöte Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av 2 stycken protokolljusterare tillika rösträknare 6. Styrelsens årsberättelse för Bokslut Revisionsberättelsen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Val av kassör på 2 år 11. Val av 3 ledamöter på 2 år 12. Val av 2 suppleanter på 1 år 13. Val av valberedning, 3 personer på 2 år samt 1 fyllnadsval på 1 år 14. Val av 2 revisorer samt 2 ersättare på 1 år 15. Övriga frågor 16. Avslutning

2 Avdelningsstyrelsen Styrelsen för Vision Västeråsavdelningen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ledamöter Ordförande Irene Larsson Sociala nämndernas förvaltning Vice ordförande Per Lundqvist Barn o utbildningsförvaltningen Sekreterare Ulrika Tanner Barn o utbildningsförvaltningen Kassör Veronica Könönen Teknik o Idrott AMA Ledamot Tomas Alm Teknik o Idrott Ledamot Melanie Cimberland Lantmäteriförvaltningen Ledamot Anna Widerberg Konsult o Service Ledamot Tommy Hultman Miljö o Hälsa Ledamot Susanne Moell Sociala nämndernas förvaltning Suppleant Mildred Irenäs Teknik o Idrott AMA Suppleant Nicklas Eriksson Stadsbyggnadskontoret Adjungerad Dick Österholm Klubb Mälarenergi Försäkringsinformatör Tommy Hultman Miljö o Hälsa

3 Mötesstatistik Avdelningsmöte Antal möten Antal närvarande Årsmöte 1 ca 100 medlemmar Höstmöte 1 ca 40 medlemmar Styrelsemöten 10 Ombudsträffar 4 ca 20 ombud/möte Året som gått För Vision på central nivå blev 2014 ett historiskt år. Under detta år hölls tre förbundsmöten, det första hölls i mars då den nya lönepolitiken fastslogs. I slutet av september hölls det ordinarie förbundsmötet i Gävle. Där togs viktiga beslut om hur Vision ska arbeta framåt. Fram för allt så fördjupades arbetet med hjärtefrågorna, fem viktiga frågor som ska genomsyra hela Vision. Det tredje förbundsmötet anordnades i november då Vision s dåvarande ordförande blivit utsedd till socialförsäkringsminister i den nya regeringen. Förbundet behövde då välja en ny ordförande och valet blev Veronica Karlsson, som då var 2:de vice ordförande i styrelsen. Västeråsavdelningen representerades av Per Lundqvist på samtliga förbundsmöten. I vår avdelning lyckades vi till slut få igenom ett lokalt kollektivavtal vad gäller möjligheten att byta semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Det känns också som lite historiskt eftersom avdelningen drivit frågan i 4 år. Medlemmarna blev mycket positiva till att denna möjlighet nu öppnats. Under våren deltog avdelningen i planering och genomförande av socialtjänstens manifestation för att uppmärksamma löner och arbetsvillkor för socialsekreterarna. Arbetet gjordes i samarbete med SSR. Stor uppslutning på Fiskartorget en em i början av mars när kommunfullmäktige hade möte. Avdelningen fick då också besök av Veronica Karlsson som höll tal till de samlade socialsekreterarna. Under våren genomfördes en stor omorganisation inom hemtjänsten på proaros. De av Visions medlemmar som berördes var enhetschefer, avdelningschefer samt assistenterna. Förändringarna medförde enbart nackdelar för all personal och våra chefsmedlemmar upplevde att de inte längre kunde ha ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö. Det var många möten med samtliga inblandade och även med arbetsgivaren till vilken avdelningen lämnade in en arbetsmiljöanmälan gällande chefernas arbetsmiljö. Vision fick bra gehör från arbetsgivaren och arbete påbörjades för att komma tillrätta med problemen.

4 VÄSTERÅSAVDELNING 065 Visions lokala företrädare har deltagit i arbetet med hopslagningen av lantmäteriförvaltningen och stadsbyggnadskontoret till en förvaltning som fick namnet Stadsbyggnadsförvaltningen. Beslutet om sammanslagningen togs under våren och den nya förvaltningen startade den 1:a september Stort fokus har under året varit på socialtjänsten, både på central och lokal nivå. Utifrån detta fick avdelningen besök av den då ganska nytillträdda ordföranden Veronica Karlsson en dag i början av december. Hon gjorde tillsammans med lokala företrädare arrbetsplatsbesök på myndighetskontoret för äldre och funktionshindrade samt socialkontor vuxen och ekonomi. Besöket blev mycket uppskattat av våra medlemmar och hennes besök uppmärksammades också av både lokal TV och radio. Avdelningen har under året skapat en aktivitetsgrupp med intresserade medlemmar och två representanter från styrelsen som ansvar för medlemsaktiviteter. Verksamhetsåret startade med årsmötet på Strike där vi var ca 100 medlemmar tillsammans med klubb Mälarenergi. Avdelningen har också ordnat teaterresa till Stockholm under våren, 98 medlemmar såg Spök på Cirkus. Vi har gjort en kryssning på Mälaren med Havsörnen en gråmulen majkväll, men naturligtvis sprack solen upp på alla glada Visionare under kvällen. Detta är några av alla aktiviteter som ordnats, på vår hemsida finns allt dokumenterat. Avdelningen har fortsatt samarbetet med Sensus så vi har haft förmånen att få delta på ett flertal föreläsningar under året. Vi har ofta möjlighet att erbjuda 30 medlemmar plats på dessa föreläsningar som alla har varit mycket uppskattade. Avdelningen har som ambition att allt som berör våra medlemmar ska gå att hitta på vår hemsida. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera den. Gå gärna in och kolla på Är det något som saknas tar vi gärna emot synpunkter. Arbetsmiljö Avdelningen arbetar ständigt med riskbedömningar vid olika omorganisationer. Mycket arbete lades också ner på arbetsmiljön för chefer, avdelningschefer samt administratörer inom hemtjänsten under våren. Arbetsmiljöarbetet är ett ständigt pågående arbete. Avdelningen uppmärksammar alltid EU s arbetsmiljövecka som alltid infaller vecka 43. Rekrytering En fackförenings viktigaste uppgift är att rekrytera medlemmar. Ju fler vi är desto tyngre väger våra argument mot arbetsgivaren i alla olika förhandlingar och samverkansorgan vi deltar i. Avdelningens mål är att rekrytera 6 st helt nya medlemmar/månad, alltså inte från någon annan Visionsavdelning. Vi har inte helt nått målet, men vi uppnådde i alla fall 75%. Men totalt så fick avdelningen 126 st nya medlemmar under 2014 och dessa hälsar vi naturligtvis varmt välkomna till oss

5 Utbildning Avdelningen arrangerade en ombudsutbildning för nya ombud under våren tillsammans med Eskilstuna kommunavdelning. Ett tiotal nya ombud fick utbildning i ombudets roll, Visions organisation samt lagar och avtal som styr vår relation till arbetsgivaren. Under hösten arrangerades en medlemsutbildning tillsammans med landstingsavdelningen. Ett tjugotal medlemmar deltog på en tvådagars konferens där vi gick igenom löneprocessen, samverkansavtal m.m En arbetsgrupp inom styrelsen har satt ihop en utbildning kring löneprocessen som innehåller information om både Visions syn på en bra löneprocess samt arbetsgivarens egna riktlinjer. Utbildningen är på ca 1 timme och riktar sig till våra medlemmar. Tanken är att det inte ska vara så många deltagare per gång för att underlätta för frågor. Arbetsgruppen har haft ett par tillfällen och de har varit mycket uppskattade av deltagarna. Vårt regionscenter chartrade Cinderella för en kryssning med utbildning för både ombud och medlemmar två dagar i maj. Ca 1000 Visionare från hela regionen deltog och vår avdelning hade 45 platser till vårt förfogande som vi snabbt fyllde. Konferensen startade med en föreläsning med Jonas Gardell som var mycket uppskattad. Resten av tiden fanns många olika seminarier att välja på bl.a löneprocess, fair union, ombudets roll m.m Vecka 43 är EU s Arbetsmiljövecka. För att uppmärksamma den ordnade avdelningen en föreläsning med Maria Steinberg för våra ombud/skyddsombud. Hon föreläste om skyddsombudsrätt. Fredagen i den veckan arrangeras också av Arbetsmiljöverket en Arbetsmiljöriksdag i Stockholm. Avdelningen erbjuder alla skyddsombud som önskar att delta i den Framåtblick Vi ser fram emot årets löneöversyn som för första gången i Visions (och SKTF s) historia inte innehåller något angivet belopp i procent som ska fördelas till våra medlemmar. Vi hoppas att arbetsgivaren nu tar sitt ansvar och följer riktlinjerna i löneprocessen och att det blir en bra löneutveckling för våra medlemmar, blir det inte så kommer det centrala avtalet för 2017 inte att se ut på samma sätt. Förbundsmötet 2014 tog beslut om fem Hjärtefrågor som hela förbundet ska arbeta med och även vi i avdelningen. Dessa berör mycket medlemmarnas arbetsförhållande och arbetsmiljö. Ni kan läsa om dem på vision.se och avdelning håller på att konkretisera till vad vi ska göra för aktiviteter i varje punkt. Avdelningen kommer att arbeta mer med intresseförhandlingar under kommande år. För tillfället har avdelning en pågående förhandling om titelförändring på skolass. Vi tar upp frågor utifrån medlemmars synpunkter och önskemål.

6 VÄSTERÅSAVDELNING 065 Valberedningens förslag Årsmötet ska välja kassör på 2 år, tre ledamöter på 2 år, 2 suppleanter på 1 år, 2 revisorer samt revisorssuppleanter på 1 år, 3 valberedare på 2 år samt 1 på fyllnadsval 1 år. Kassör Inger Ekholm Nyval Ledamot Per Lundqvist Omval Ledamot Melanie Cimerland Omval Ledamot Christer Fredriksson Nyval Suppleant Elin Piispanen Nyval Suppleant Maria Thyr Nyval Revisor Maria Sjöström Omval Revisor Birgit Murikoff Omval Revisorssuppl Revisorssuppl vakant vakant Valberedningen Birgitta Romeling Omval Valberedning Kristian Andersen Omval Valberedning Erik Pavoson Omval Valberedning Veronica Könönen Fyllnadsval

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Inledning Det har varit ett år fyllt av händelser, nytänk, omtänk, framåtanda, engagemang, entusiasm, teambuilding, nya samverkansnivåer, utbildning, fortbildning för att bara

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten

klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten klubbnytt Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr 1 2007 Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten Nedlagd sektion - länge leve sektionen

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar) Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde Verksamhetsberättelse 2011 Verkstadsklubben Volvo Skövde Dagordning Dagordning vid årsmötet med Verkstadsklubben, Volvo i Skövde Onsdagen den 29 februari 2012 klockan 16.00 Söderport, F-fabriken. 1. Årsmötets

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer