bristfällig. Läs mer om Regelrådets första årsrapport i detta nummer av Affärskuriren. Anna-Karin Jansson Ansvarig utgivare och småföretagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bristfällig. Läs mer om Regelrådets första årsrapport i detta nummer av Affärskuriren. Anna-Karin Jansson Ansvarig utgivare och småföretagare"

Transkript

1

2 LEDARE Nu måste alla ta ansvar DEBATT Avtalsrörelsen är i full gång. Det är den största avtalsrörelse vi haft i modern tid med både kommun, stat och privata näringslivet på den hala förhandlingsbanan. Samtidigt är vi inne i den värsta finansiella krisen sedan andra världskriget, enligt många bedömare. Då är det två saker som fascinerat mig. För det första talar politikerna inte om företagarfrågor, som är grunden för ett växande näringsliv och därmed fler jobb. För det andra är parterna långt ifrån varandra, och fackföreningsrörelsen agerar som om det vore vilken högkonjunktur som helst. Men jag antar att det vore för mycket begärt att samla krafterna och se till landets, företagens, välfärdssamhällets och de enskilda medborgarnas bästa istället för att ta strid och skapa konflikt, vilket GS, IF Metall, Livs, Pappers, Sveriges ingenjörer och Unionen lade grunden för då man i början av veckan avvisade det avtalsförslag som de opartiska ordförandena lade fram i helgen för parterna. Huvuddragen i det förslag som de opartiska ordförandena lämnat består i 2,4 procent löneökningar på 18 månader för industrin. Också arbetsgivarna sa nej. De kan tänka sig 0,5 procent löneökningar under 2010, men då bör de tas ut senare under året på grund av det osäkra läget. Budet på 2,4 från de opartiska, 0,5 från arbetsgivare, och så fackliga parten, som vill ha högre. Problemet är att när de säger att de vill ha lönelyft på 2,6 är det inte med verkligheten överensstämmande. På bordet ligger med procentkravet, i potter, med löneglidning ett bud som snarare är uppe på mellan fyra och fem procent och det i den värsta lågkonjunkturen. I min värld skulle en lugn avtalsrörelse med insikt om företagens verklighet i rådande konjunkturläge vara att ta ansvar för landet, företagen, välfärdssamhället och de enskilda medborgarna. Jag tror, nej, jag vet, att en lugn avtalsrörelse med måttfullhet i kraven skulle vara bra för alla. Historiens bästa generation Ett annat bekymmer för oss alla är hur vi tar hand om våra ungdomar och hur de ska ta sina första steg in i arbetsmarknaden efter fullgjord utbildning. Vi har just nu historiens bästa generation av ungdomar. Ungdomarna har tidigare aldrig varit så språkkunniga, så beresta eller så välutbildade, och vad gör vi med dem. Vi stänger dem ute ungdomar sitter på avbytarbänken, platsar inte i lagt. LAS, med sist in först ut, och höga Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson Hyfsa debatten om RUT-avdraget Debatten om RUT-avdraget saknar verklighetsförankring, anser Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson. Oppositionens argument är ologiska, osammanhängande och vilar sällan på saklig grund. Enligt Anna-Stina Nordmark Nilsson har debatten blivit tokigare och tokigare för varje dag argumenten vilar inte längre på vederhäftig grund. Snarare använder Mona Sahlin konstlade argument för att kunna genomföra S- kongressens beslut om att avskaffa RUT-avdraget. Den 3 mars sade Mona Sahlin i SVT:s Rapport att jag är kritisk till att man använder skatteresurser till en tjänst som människor måste använda sina egna pengar för att nyttja. Det argumentet är inte sant. Både RUT- och ROT-avdragen är en vinstaffär för staten och ger mer tillbaka till staten kassa än det kostar, visar en undersökning Företagarna gjorde för bara en månad sedan. Avdraget ger alltså mer pengar att använda till välfärd eller nya skattesänkningar. Mona Sahlin sade också att vi är inte mot jobben i tjänstesektorn - men de bör inte vara bidragsberoende. ingångslöner stoppar ungdomarna, ställer dem utanför. Nu måste debatten om arbetsmarknadens regelverk upp på banan. Om inte detta sker kommer vi att stå oerhört ensamma när nästa stora pensionsavgång kommer, och våra ungdomar har valt att både utbilda sig och arbeta utanför landets gränser. Här var det ju ändå ingen som frågade efter dem. I förra Affärskurirens ledare ondgjorde jag mig över Arbetsmiljöverkets nya förslag om hur minderåriga ska få arbeta. Deras förslag innebär i princip att alla under 18 år kommer att stå utanför möjligheterna att ta extrajobb. Nu har Arbetsmiljöverket flaggat för längre behandlingstid, och att förslaget ska tas först i höst, istället för i juni, som först var meningen. Regelrådet, som inrättats av Regeringen för att kontrollera regelbördan och kostnader förenade med administrationen för företag, avstyrkte också förslaget med motiveringen att konsekvensutredningen för följerna var bristfällig. Läs mer om Regelrådets första årsrapport i detta nummer av Affärskuriren. Anna-Karin Jansson Ansvarig utgivare och småföretagare Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson, vill ha en saklig debatt om RUT-avdraget. Foto: Företagarna Det är också fel. Att rätta till en absurditet i skattesystemet, som gör svartjobb vita, är inte bidragsberoende. Med det synsättet är allt som inte rubriceras skatt att betrakta som bidrag. Enligt Mona Sahlin kan Människor som riskerar att bli av med sitt arbete kan även söka sig till de nya jobb som skapas när kommunerna får mer pengar. Det är fel. Den offentliga sektorn får mindre pengar om RUT upphör. Nya företag tvingas lägga ner. Och det är väl känt att den svenska tillväxten finns i den privata tjänstesektorn och inte i den offentliga sektorn. Samma dag uttalade Lars Ohly att RUT-avdraget överför resurser från fattiga till rika, i TV4:s Nyheterna. Och miljöpartiets Mikaela Valtersson skriver i en debattartikel i Aftonbladet den 25 februari att de preliminära uppföljningar av RUT-avdraget som gjorts visar att subventionen framför allt använts av hushåll med höga inkomster som borde ha haft råd att köpa dessa tjänster vitt.. Det är fel. Statistik från Almega visar att merparten av de som använder avdraget är normala inkomsttagare. En fjärdedel av de som nyttjar RUTavdraget har en årsinkomst under kronor. Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand, säger i Dagens Nyheter den 2 mars att Vi är överens om att systemet ska bort, men vi är beredda att diskutera tidpunkten. Vi har föreslagit att det tas bort ett år senare så skillnaden är inte så stor. Det är också fel. Tas RUT bort idag försvinner jobb omedelbart. Antalet jobb växer hela tiden. Tas RUT bort om ett år riskerar bortfallet bli det dubbla, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson. Magnus Larsson GÄSTKRÖNIKÖR De rödgröna vill bakåt igen Visst är det märkligt att oppositionen vill rycka undan ett system som för det första skapar nya jobb, för det andra gör en tidigare svart bransch vit, för det tredje underlättar för vanligt folk som inget hellre vill än att få vardag och allas önskemål att gå ihop? Tillägger jag dessutom att samma politiker ständigt hävdar att de sätter jobben främst och att deras politik kommer att spegla detta, blir det hela än svårare att tro. Det finns inget viktigare än att främja företagande om man vill se fler jobb. Det är bara där, i företagen, som nya jobb kan skapas. Oppositionens inställning i frågan visar tydligt hur Oppositionens inställning i frågan visar tydligt hur lite man i de rödgröna partierna egentligen begriper om företagande och om var välståndet skapas. lite man i de rödgröna partierna egentligen begriper om företagande och om var välståndet skapas. Precis som alla samhällsdebattörer med intresse för framtid och utveckling, har de rödgröna då och då berört det faktum att industrisamhället måste tillåtas att utvecklas till ett kunskapssamhälle. Innebörden av detta är i högsta grad att tjänstesektorn blir allt viktigare för välstånd och utveckling. Reagerar på istället för att agera för Om allt detta kan vi arrangera konferenser och skriva artiklar och prata i all evighet, men det hjälper föga om inte politiken också förändras i enlighet med detta. För detta krävs en genuin insikt om och förståelse för att välstånd skapas i företagen samt att näringslivet förändras och inte längre bara består av stora tillverkande industriföretag. Inte sällan kommer politiska förändringar som en följd av kriser och påtagliga samhälleliga utmaningar. Politik reagerar långt oftare på, än agerar för förändring. När insikten om den kommande generationsklyftan och om vilka påfrestningar på välfärdsstaten en stor åldrande befolkning innebär, började politiker allt mer upptäcka företagandet som något gott, eftersom näringslivet betalar de skatter som sedermera finansierar vård och omsorg. Uppmuntra företagarna Så fick plötsligt företagaren plats i de rödas förstamajtal och den naive kanske skymtade en företagarvänlig vänsteropposition i vardande. Deras förslag har hittills dock visat på raka motsatsen. Man kan inte med trovärdighet tala om värdet av företag och en ljusnande framtid och samtidigt vilja återinföra förmögenhetsskatt, RUT-skatt och ytterligare regleringar av företagande och ägande. Detsamma gäller förstås regeringen och dess ambition att formulera politik för en tydlig jobblinje. Varken retorik eller ensidig fokus på utbudssidan hjälper. Vill man verkligen skapa förutsättningar för fler jobb måste man driva en politik som uppmuntrar dem som skapar jobben; företagarna. Magnus Larsson Vd Expander Wireless Nordic AB Ordförande SME-kommitten Svenskt Näringsliv Affärskuriren i Mittenälvsborg är producerad av Alingsås Kuriren AB, mars 2010 Ansvarig utgivare: Anna-Karin Jansson Alingsås Kuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås Tel Affärskuriren 2010

3

4 Vad står på spel? Urban Bäckström vill ha mer debatt Mobiltelefonens säkerhet som lagringsmedia är mycket eftersatt, konstateras i Svensk IT-säkerhets nya undersökning. FOTO: ANNA-KARIN JANSSON Mer än hälften har förlorat lagrad information Cryptzone Groups IT-säkerhetsundersökning för 2009 visar att säkerhetsfrågor och behovet av att skydda känslig information i allra högsta grad är aktuell. Över hälften av respondenterna har tappat bort eller blivit bestulna på antingen USB-minnen, mobiltelefoner, laptops eller externa hårddiskar. Den egentliga kostnaden för denna typ av förlust är svår att beräkna då den beror mycket på vilken typ av information som gått förlorad. I huvudsak handlar det om kostnader för att ersätta produkterna men också om förlorat anseende. Frågan om accessrättigheter inom företaget är också i högsta grad aktuell, då en utav tre som deltog i undersökningen någon gång tagit med sig information som tillhör företaget då de avslutat sin anställning. 55 % av respondenterna svarar att deras företag har förlorat digitala i lagringsenheter så som laptops, portabla hårddiskar, USB-minnen eller mobiltelefoner under Listan toppas av mobiltelefoner, en enhet vars säkerhet ofta är åsidosatt, men som kan innehålla lika mycket information som en dator. 31 % av respondenterna svarar att de tagit med sig information från en tidigare anställning de själva ansåg sig ha nytta av. Vikten av att kunna hantera accessfrågor och behörighet är i allra högsta grad aktuell. Medarbetare utgör säkerhetsrisk när de lämnar organisationen, menar rapportskrivarna. Över tio procent har valt att hoppa över denna fråga eller svarat ingen kommentar. Endast 53 % av respondenterna följer sitt företags säkerhetspolicy. 20 % svarar att deras företag inte har någon uttalad säkerhetspolicy. 39 % skickar företagets till sin privata åtminstone någon gång i månaden. Hela 58 % någon gång per år. 30 % har själva blivit utsatta eller känner till någon som drabbats av digital stöld, kort- eller identitetskapning. Enligt svensk forskning inom personlig integritet på internet anser man att svenskar är för oförsiktiga vid internethandel. Hur stora problemen egentligen är i Sverige har tidigare varit oklart då det saknas bra rapporter på ämnet. För första gången kan vi nu få en indikation på hur stora problemen med informationssäkerhet och dataläckage är i Sverige, säger Peter Davin, VD Cryptzone, i samband med att rapporten släpptes. Att förlora information är dyrt. En undersökning från Ponemon Institute visar att kostnaden för att förlora en VD:s dator uppgår till svenska kronor. Detta är baserat på kostnaderna för utbytesdator, förlorade immateriella rättigheter, informationsläckor, förlorad arbetstid samt konsultarvoden. Samma undersökning visar att denna kostnad minskar om enheten (laptopen) är fullt krypterad. Med finansiell kris i ryggen mötte en grupp företagsledare Svenskt Näringslivs vd, Urban Bäckström. Det blev ett samtal som manade till eftertanke. Urban Bäckström efterlyser en rejäl debatt om företagens villkor inför valet. Under förra året tävlade de politiska partierna om vem som kunde framstå som mest företagarvänligt. Men i upp - takten till årets valrörelse tycks frågor om företagens villkor ha fallit bort från den politiska agendan. Diskussionen om svensk politik förs som om företagen inte finns, som om politikerna kan skapa jobb eller att jobben rentav kommer av sig själv. Det bådar inte gott inför valet. Det konstaterade Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i samband med att han medverkade vid ett företagarmöte i Alingsås. Fler jobb skapas inte genom att företag och löntagare beskattas hådare. Behovet av nedskrivna regler i ett företag finns redan vid ett tiotal anställda. Policys inom olika områden är både nödvändiga, och i vissa fall lagstadgade. Många gånger kan rutiner, policies och handlingsplaner behöva skrivas ner, så att det inte råder någon tvekan om hur man ska förhålla sig i olika frågor. En handbok är ett verktyg för arbetsgivaren och en handledning för personalen. Den kan innehålla till exempel vilka Jag tror inte att alla företagare här i Alingsås känner igen sig i den bild som nu förmedlas av medier eller från politiskt håll om att vi ser en tydlig vändning i ekonomin och att det snart är business as usual som gäller. Även om den inhemska efterfrågan ökar kommer det dröja innan efterfrågan på svenska företags varor och tjänster från andra länder tar fart på allvar. Han efterlyste en rejäl debatt om företagens villkor i valrörelsen och riktade sär - skilt in sig på de två största riksdagspartierna. Som potentiella regeringsbärande partier efter nästa val har Socialdemokraterna och Moderaterna ett särskilt ansvar att för väljarna redogöra för vad som krävs för att stärka företagens konkurrenskraft och bana väg för ökad tillväxt och sysselsättning. Det räcker inte att som regeringen diskutera den höga arbetslösheten uteslutande som en fråga för ar - bets marknadens utbudssida hur många personer som står till arbetsmarknadens förfogande samtidigt som företagens efterfrågan på arbets - kraft lämnas därhän. Denna felsyn blir än mer allvarlig i ljuset av återhämtningen efter krisen. Straffa företagen Från oppositionens sida förefaller tanken vara att fler jobb ska skapas genom att företag och löntagare beskattas ännu hårdare. Dessutom hotas med att möjligheten till deltidsjobb stängs samtidigt som den flexibilitet bemanningsföretagen utgör ska stoppas. Jag vet inte om tanken är att straffa företagen för att de sagt upp personal under krisen eller hur resonemangen går, men det kommer inte att ge fler utan färre jobb. I en situation där många företag fortfarande har stora problem krävs åtgärder för att förbättra företagens villkor. Dessa frågor borde vara högt prioriterade av alla partier inför och efter valet. Företagsledarna runt bordet skickade med flera frågeställningar till Urban Bäckström. Bland annat tyckte de att han i Svenskt Näringslivs styrelse, som består av många Urban Bäckström Till följd av finanskraschen har vi hamnat i något av historiens värsta lågkonjunkturer års avtalsrörelse berör 3,3 miljoner löntagare i både näringslivet och inom offentlig sektor. Utfallet kommer påverka företagens förutsättningar och de offentliga finanserna, men kan även få direkta effekter på din boränta, ditt jobb, din pension och på hur snabbt vi i Sverige kan lämna krisen bakom oss. Det är vad som står på spel. företrädare för de största företagen i Sverige, skulle ta upp betalningsmoral. En liten företagare kan inte ställa krav på sina leverantörer på 60 dagars betalningstid. Vi betalar snällt i tid, medan stora kunder förhalar betalningen av fakturor. Därmed blir likviditeten ett problem i små företag, sa Pernilla Wallin, Elfi Elektrofilter, Alingsås. Löneuppgörelser som är stabila över tid efterfrågades av Thomas Karlsson, Steel- Tech i Alingsås. Vi har haft ett produktionsbortfall på mellan tjugo och trettio procent inom industrin. Detta får vi inte tillbaka. Nu handlar det om att skapa gynnsamma betingelser för industrin, betonade Urban Bäckström. Det är viktigt att man funderar över hur industrin i Sverige ska se ut i framtiden. Vad ska vi, som land, vara bra på. Detta är vår utmaning, betonade Thoms Karlsson. Och detta är en fråga som Affärskuriren kommer att återkomma till. Anna-Karin Jansson Personalhandbok ger stöd både för arbetsgivare och anställd lagkrav företaget har att förhålla sig till, mål och handlingsplaner. Vilka policies har företaget när det gäller att använda arbetsmobilen för privata samtal, är det okey att uppdatera sin Facebook på arbetstid, får man surfa på internet på arbetstiden och besvara privat e-post. Många av dessa frågor finns det ingen uttalad policy kring. Har företaget verksamhet på fler platser blir handboken än viktigare, för att samma regelverk och rutiner ska finnas för all personal. Handboken kan också innehålla organisationsplan, utbildningsplan och kriterier för hur utbildningsbehovet ska bedömas, företagets dokumentation, internkommunikation och verksamhetsstyrning. Miljöstyrning är också på sin plats att ha med i handboken. En annan viktig information är hur personalen ska agera vid ett nödläge. Vem gör vad i olika frågor. Vet alla det? Om inte är det dags att börja fila på personalhandboken. Anna-Karin Jansson 4 Affärskuriren 2010

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA

OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA 20100905 SÄGER VÄNSTERPARTIERNA NEJ TILL ALLIANSENS JOBBSATSNINGAR? Oppositionen har gett ett tydligt besked

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E Stockholm 1998-09-17 sidan 1(1) Rapport om partiernas syn på arbetsrätten Det har blivit modernt att försämra Efter en genomgång av partiernas valmanifest kan man konstatera,

Läs mer

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting har under våren genomlyst frågan om resurser till vård, skola och omsorg. Det ligger

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Intervju med Anna Kinberg Batra i SVT Agenda angående EU:s flyktingavtal med Turket och lägre ingångslöner för nyanlända.

Intervju med Anna Kinberg Batra i SVT Agenda angående EU:s flyktingavtal med Turket och lägre ingångslöner för nyanlända. Sida 1 av 10 Och strax om oenigheten inom Alliansen om lägre ingångslöner. Men först ikväll om EU:s avtal med Turket om flyktingarna. Det har ju börjat gälla från och med idag. Och målet med avtalet, det

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

- Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar

- Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar Valet 2010 Partiledarna inför slutspurten, vecka 33 - Mona Sahlin får nu störst publicitet - Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar - MP får bara 4% av all publicitet - Jimmie

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010

Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010 Finanspolitiska rådets uppdrag Utvärdera regeringens finanspolitik och övriga ekonomiska politik Årlig rapport i maj - budgetproposition - vårproposition Lång

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få Välfärdstjänsternas dilemma Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få det att gå ihop i ett rikt land som Sverige? Varför finns det en ständig oro över hur välfärden ska finansieras trots att inkomsterna

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer Flexpension i Tjänsteföretag Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Nu har du flexpension 3 Syftet med flexpension 4 Om arbetsgivaren tillåter och du väljer att avstå från 5 Flexpension i Tjänsteföretag Möjlighet

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan

Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan Den första juni beslutade utbildningsnämnden att förändra modersmålsstödet för barn i förskolan. Beslutet grundar sig

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Arbetsförmedlingen och övriga aktörer på marknaden för arbetsförmedling.

Arbetsförmedlingen och övriga aktörer på marknaden för arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen och övriga aktörer på marknaden för arbetsförmedling. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat Fakta om undersökningen Denna undersökning är

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

1989 års förhandlingar

1989 års förhandlingar den offentliga och den privata sektorn var 5 procent. En nollställning var nödvändig. Yrkande om lönehöjning med 3,4 procent från den 1 janauri 1988 inlämnades redan i början av december 1987 till SAV.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Perspektiv på jobbskatteavdraget

Perspektiv på jobbskatteavdraget 2008-09-19 Harald Niklasson Perspektiv på jobbskatteavdraget I Sverige råder numera ett betydande samförstånd mellan de politiska partierna om huvuddragen i den rådande roll- och ansvarsfördelningen mellan

Läs mer

Yrkanden Gruventreprenadavtalet

Yrkanden Gruventreprenadavtalet Yrkanden Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Flexiblare kollektivavtal - ett framtidskrav 1 (5) Avtalsrörelsen 2017 Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Maskinentreprenörernas

Läs mer

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid.

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden juli 2008 Delrapport Jobb för unga 2008-07-23 INNEHÅLL Innehåll...2 Om projekt MUF...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2014

Företagarens vardag i Umeå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Umeå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Valåret

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Avtalet på arbetsmarknaden är ett val mellan pest och kolera Uppgörelsen mellan IF Metall och fyra arbetsgivarorganisationer handlar om arbetstidförkortning. Positivt är

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer