bristfällig. Läs mer om Regelrådets första årsrapport i detta nummer av Affärskuriren. Anna-Karin Jansson Ansvarig utgivare och småföretagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bristfällig. Läs mer om Regelrådets första årsrapport i detta nummer av Affärskuriren. Anna-Karin Jansson Ansvarig utgivare och småföretagare"

Transkript

1

2 LEDARE Nu måste alla ta ansvar DEBATT Avtalsrörelsen är i full gång. Det är den största avtalsrörelse vi haft i modern tid med både kommun, stat och privata näringslivet på den hala förhandlingsbanan. Samtidigt är vi inne i den värsta finansiella krisen sedan andra världskriget, enligt många bedömare. Då är det två saker som fascinerat mig. För det första talar politikerna inte om företagarfrågor, som är grunden för ett växande näringsliv och därmed fler jobb. För det andra är parterna långt ifrån varandra, och fackföreningsrörelsen agerar som om det vore vilken högkonjunktur som helst. Men jag antar att det vore för mycket begärt att samla krafterna och se till landets, företagens, välfärdssamhällets och de enskilda medborgarnas bästa istället för att ta strid och skapa konflikt, vilket GS, IF Metall, Livs, Pappers, Sveriges ingenjörer och Unionen lade grunden för då man i början av veckan avvisade det avtalsförslag som de opartiska ordförandena lade fram i helgen för parterna. Huvuddragen i det förslag som de opartiska ordförandena lämnat består i 2,4 procent löneökningar på 18 månader för industrin. Också arbetsgivarna sa nej. De kan tänka sig 0,5 procent löneökningar under 2010, men då bör de tas ut senare under året på grund av det osäkra läget. Budet på 2,4 från de opartiska, 0,5 från arbetsgivare, och så fackliga parten, som vill ha högre. Problemet är att när de säger att de vill ha lönelyft på 2,6 är det inte med verkligheten överensstämmande. På bordet ligger med procentkravet, i potter, med löneglidning ett bud som snarare är uppe på mellan fyra och fem procent och det i den värsta lågkonjunkturen. I min värld skulle en lugn avtalsrörelse med insikt om företagens verklighet i rådande konjunkturläge vara att ta ansvar för landet, företagen, välfärdssamhället och de enskilda medborgarna. Jag tror, nej, jag vet, att en lugn avtalsrörelse med måttfullhet i kraven skulle vara bra för alla. Historiens bästa generation Ett annat bekymmer för oss alla är hur vi tar hand om våra ungdomar och hur de ska ta sina första steg in i arbetsmarknaden efter fullgjord utbildning. Vi har just nu historiens bästa generation av ungdomar. Ungdomarna har tidigare aldrig varit så språkkunniga, så beresta eller så välutbildade, och vad gör vi med dem. Vi stänger dem ute ungdomar sitter på avbytarbänken, platsar inte i lagt. LAS, med sist in först ut, och höga Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson Hyfsa debatten om RUT-avdraget Debatten om RUT-avdraget saknar verklighetsförankring, anser Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson. Oppositionens argument är ologiska, osammanhängande och vilar sällan på saklig grund. Enligt Anna-Stina Nordmark Nilsson har debatten blivit tokigare och tokigare för varje dag argumenten vilar inte längre på vederhäftig grund. Snarare använder Mona Sahlin konstlade argument för att kunna genomföra S- kongressens beslut om att avskaffa RUT-avdraget. Den 3 mars sade Mona Sahlin i SVT:s Rapport att jag är kritisk till att man använder skatteresurser till en tjänst som människor måste använda sina egna pengar för att nyttja. Det argumentet är inte sant. Både RUT- och ROT-avdragen är en vinstaffär för staten och ger mer tillbaka till staten kassa än det kostar, visar en undersökning Företagarna gjorde för bara en månad sedan. Avdraget ger alltså mer pengar att använda till välfärd eller nya skattesänkningar. Mona Sahlin sade också att vi är inte mot jobben i tjänstesektorn - men de bör inte vara bidragsberoende. ingångslöner stoppar ungdomarna, ställer dem utanför. Nu måste debatten om arbetsmarknadens regelverk upp på banan. Om inte detta sker kommer vi att stå oerhört ensamma när nästa stora pensionsavgång kommer, och våra ungdomar har valt att både utbilda sig och arbeta utanför landets gränser. Här var det ju ändå ingen som frågade efter dem. I förra Affärskurirens ledare ondgjorde jag mig över Arbetsmiljöverkets nya förslag om hur minderåriga ska få arbeta. Deras förslag innebär i princip att alla under 18 år kommer att stå utanför möjligheterna att ta extrajobb. Nu har Arbetsmiljöverket flaggat för längre behandlingstid, och att förslaget ska tas först i höst, istället för i juni, som först var meningen. Regelrådet, som inrättats av Regeringen för att kontrollera regelbördan och kostnader förenade med administrationen för företag, avstyrkte också förslaget med motiveringen att konsekvensutredningen för följerna var bristfällig. Läs mer om Regelrådets första årsrapport i detta nummer av Affärskuriren. Anna-Karin Jansson Ansvarig utgivare och småföretagare Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson, vill ha en saklig debatt om RUT-avdraget. Foto: Företagarna Det är också fel. Att rätta till en absurditet i skattesystemet, som gör svartjobb vita, är inte bidragsberoende. Med det synsättet är allt som inte rubriceras skatt att betrakta som bidrag. Enligt Mona Sahlin kan Människor som riskerar att bli av med sitt arbete kan även söka sig till de nya jobb som skapas när kommunerna får mer pengar. Det är fel. Den offentliga sektorn får mindre pengar om RUT upphör. Nya företag tvingas lägga ner. Och det är väl känt att den svenska tillväxten finns i den privata tjänstesektorn och inte i den offentliga sektorn. Samma dag uttalade Lars Ohly att RUT-avdraget överför resurser från fattiga till rika, i TV4:s Nyheterna. Och miljöpartiets Mikaela Valtersson skriver i en debattartikel i Aftonbladet den 25 februari att de preliminära uppföljningar av RUT-avdraget som gjorts visar att subventionen framför allt använts av hushåll med höga inkomster som borde ha haft råd att köpa dessa tjänster vitt.. Det är fel. Statistik från Almega visar att merparten av de som använder avdraget är normala inkomsttagare. En fjärdedel av de som nyttjar RUTavdraget har en årsinkomst under kronor. Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand, säger i Dagens Nyheter den 2 mars att Vi är överens om att systemet ska bort, men vi är beredda att diskutera tidpunkten. Vi har föreslagit att det tas bort ett år senare så skillnaden är inte så stor. Det är också fel. Tas RUT bort idag försvinner jobb omedelbart. Antalet jobb växer hela tiden. Tas RUT bort om ett år riskerar bortfallet bli det dubbla, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson. Magnus Larsson GÄSTKRÖNIKÖR De rödgröna vill bakåt igen Visst är det märkligt att oppositionen vill rycka undan ett system som för det första skapar nya jobb, för det andra gör en tidigare svart bransch vit, för det tredje underlättar för vanligt folk som inget hellre vill än att få vardag och allas önskemål att gå ihop? Tillägger jag dessutom att samma politiker ständigt hävdar att de sätter jobben främst och att deras politik kommer att spegla detta, blir det hela än svårare att tro. Det finns inget viktigare än att främja företagande om man vill se fler jobb. Det är bara där, i företagen, som nya jobb kan skapas. Oppositionens inställning i frågan visar tydligt hur Oppositionens inställning i frågan visar tydligt hur lite man i de rödgröna partierna egentligen begriper om företagande och om var välståndet skapas. lite man i de rödgröna partierna egentligen begriper om företagande och om var välståndet skapas. Precis som alla samhällsdebattörer med intresse för framtid och utveckling, har de rödgröna då och då berört det faktum att industrisamhället måste tillåtas att utvecklas till ett kunskapssamhälle. Innebörden av detta är i högsta grad att tjänstesektorn blir allt viktigare för välstånd och utveckling. Reagerar på istället för att agera för Om allt detta kan vi arrangera konferenser och skriva artiklar och prata i all evighet, men det hjälper föga om inte politiken också förändras i enlighet med detta. För detta krävs en genuin insikt om och förståelse för att välstånd skapas i företagen samt att näringslivet förändras och inte längre bara består av stora tillverkande industriföretag. Inte sällan kommer politiska förändringar som en följd av kriser och påtagliga samhälleliga utmaningar. Politik reagerar långt oftare på, än agerar för förändring. När insikten om den kommande generationsklyftan och om vilka påfrestningar på välfärdsstaten en stor åldrande befolkning innebär, började politiker allt mer upptäcka företagandet som något gott, eftersom näringslivet betalar de skatter som sedermera finansierar vård och omsorg. Uppmuntra företagarna Så fick plötsligt företagaren plats i de rödas förstamajtal och den naive kanske skymtade en företagarvänlig vänsteropposition i vardande. Deras förslag har hittills dock visat på raka motsatsen. Man kan inte med trovärdighet tala om värdet av företag och en ljusnande framtid och samtidigt vilja återinföra förmögenhetsskatt, RUT-skatt och ytterligare regleringar av företagande och ägande. Detsamma gäller förstås regeringen och dess ambition att formulera politik för en tydlig jobblinje. Varken retorik eller ensidig fokus på utbudssidan hjälper. Vill man verkligen skapa förutsättningar för fler jobb måste man driva en politik som uppmuntrar dem som skapar jobben; företagarna. Magnus Larsson Vd Expander Wireless Nordic AB Ordförande SME-kommitten Svenskt Näringsliv Affärskuriren i Mittenälvsborg är producerad av Alingsås Kuriren AB, mars 2010 Ansvarig utgivare: Anna-Karin Jansson Alingsås Kuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås Tel Affärskuriren 2010

3

4 Vad står på spel? Urban Bäckström vill ha mer debatt Mobiltelefonens säkerhet som lagringsmedia är mycket eftersatt, konstateras i Svensk IT-säkerhets nya undersökning. FOTO: ANNA-KARIN JANSSON Mer än hälften har förlorat lagrad information Cryptzone Groups IT-säkerhetsundersökning för 2009 visar att säkerhetsfrågor och behovet av att skydda känslig information i allra högsta grad är aktuell. Över hälften av respondenterna har tappat bort eller blivit bestulna på antingen USB-minnen, mobiltelefoner, laptops eller externa hårddiskar. Den egentliga kostnaden för denna typ av förlust är svår att beräkna då den beror mycket på vilken typ av information som gått förlorad. I huvudsak handlar det om kostnader för att ersätta produkterna men också om förlorat anseende. Frågan om accessrättigheter inom företaget är också i högsta grad aktuell, då en utav tre som deltog i undersökningen någon gång tagit med sig information som tillhör företaget då de avslutat sin anställning. 55 % av respondenterna svarar att deras företag har förlorat digitala i lagringsenheter så som laptops, portabla hårddiskar, USB-minnen eller mobiltelefoner under Listan toppas av mobiltelefoner, en enhet vars säkerhet ofta är åsidosatt, men som kan innehålla lika mycket information som en dator. 31 % av respondenterna svarar att de tagit med sig information från en tidigare anställning de själva ansåg sig ha nytta av. Vikten av att kunna hantera accessfrågor och behörighet är i allra högsta grad aktuell. Medarbetare utgör säkerhetsrisk när de lämnar organisationen, menar rapportskrivarna. Över tio procent har valt att hoppa över denna fråga eller svarat ingen kommentar. Endast 53 % av respondenterna följer sitt företags säkerhetspolicy. 20 % svarar att deras företag inte har någon uttalad säkerhetspolicy. 39 % skickar företagets till sin privata åtminstone någon gång i månaden. Hela 58 % någon gång per år. 30 % har själva blivit utsatta eller känner till någon som drabbats av digital stöld, kort- eller identitetskapning. Enligt svensk forskning inom personlig integritet på internet anser man att svenskar är för oförsiktiga vid internethandel. Hur stora problemen egentligen är i Sverige har tidigare varit oklart då det saknas bra rapporter på ämnet. För första gången kan vi nu få en indikation på hur stora problemen med informationssäkerhet och dataläckage är i Sverige, säger Peter Davin, VD Cryptzone, i samband med att rapporten släpptes. Att förlora information är dyrt. En undersökning från Ponemon Institute visar att kostnaden för att förlora en VD:s dator uppgår till svenska kronor. Detta är baserat på kostnaderna för utbytesdator, förlorade immateriella rättigheter, informationsläckor, förlorad arbetstid samt konsultarvoden. Samma undersökning visar att denna kostnad minskar om enheten (laptopen) är fullt krypterad. Med finansiell kris i ryggen mötte en grupp företagsledare Svenskt Näringslivs vd, Urban Bäckström. Det blev ett samtal som manade till eftertanke. Urban Bäckström efterlyser en rejäl debatt om företagens villkor inför valet. Under förra året tävlade de politiska partierna om vem som kunde framstå som mest företagarvänligt. Men i upp - takten till årets valrörelse tycks frågor om företagens villkor ha fallit bort från den politiska agendan. Diskussionen om svensk politik förs som om företagen inte finns, som om politikerna kan skapa jobb eller att jobben rentav kommer av sig själv. Det bådar inte gott inför valet. Det konstaterade Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i samband med att han medverkade vid ett företagarmöte i Alingsås. Fler jobb skapas inte genom att företag och löntagare beskattas hådare. Behovet av nedskrivna regler i ett företag finns redan vid ett tiotal anställda. Policys inom olika områden är både nödvändiga, och i vissa fall lagstadgade. Många gånger kan rutiner, policies och handlingsplaner behöva skrivas ner, så att det inte råder någon tvekan om hur man ska förhålla sig i olika frågor. En handbok är ett verktyg för arbetsgivaren och en handledning för personalen. Den kan innehålla till exempel vilka Jag tror inte att alla företagare här i Alingsås känner igen sig i den bild som nu förmedlas av medier eller från politiskt håll om att vi ser en tydlig vändning i ekonomin och att det snart är business as usual som gäller. Även om den inhemska efterfrågan ökar kommer det dröja innan efterfrågan på svenska företags varor och tjänster från andra länder tar fart på allvar. Han efterlyste en rejäl debatt om företagens villkor i valrörelsen och riktade sär - skilt in sig på de två största riksdagspartierna. Som potentiella regeringsbärande partier efter nästa val har Socialdemokraterna och Moderaterna ett särskilt ansvar att för väljarna redogöra för vad som krävs för att stärka företagens konkurrenskraft och bana väg för ökad tillväxt och sysselsättning. Det räcker inte att som regeringen diskutera den höga arbetslösheten uteslutande som en fråga för ar - bets marknadens utbudssida hur många personer som står till arbetsmarknadens förfogande samtidigt som företagens efterfrågan på arbets - kraft lämnas därhän. Denna felsyn blir än mer allvarlig i ljuset av återhämtningen efter krisen. Straffa företagen Från oppositionens sida förefaller tanken vara att fler jobb ska skapas genom att företag och löntagare beskattas ännu hårdare. Dessutom hotas med att möjligheten till deltidsjobb stängs samtidigt som den flexibilitet bemanningsföretagen utgör ska stoppas. Jag vet inte om tanken är att straffa företagen för att de sagt upp personal under krisen eller hur resonemangen går, men det kommer inte att ge fler utan färre jobb. I en situation där många företag fortfarande har stora problem krävs åtgärder för att förbättra företagens villkor. Dessa frågor borde vara högt prioriterade av alla partier inför och efter valet. Företagsledarna runt bordet skickade med flera frågeställningar till Urban Bäckström. Bland annat tyckte de att han i Svenskt Näringslivs styrelse, som består av många Urban Bäckström Till följd av finanskraschen har vi hamnat i något av historiens värsta lågkonjunkturer års avtalsrörelse berör 3,3 miljoner löntagare i både näringslivet och inom offentlig sektor. Utfallet kommer påverka företagens förutsättningar och de offentliga finanserna, men kan även få direkta effekter på din boränta, ditt jobb, din pension och på hur snabbt vi i Sverige kan lämna krisen bakom oss. Det är vad som står på spel. företrädare för de största företagen i Sverige, skulle ta upp betalningsmoral. En liten företagare kan inte ställa krav på sina leverantörer på 60 dagars betalningstid. Vi betalar snällt i tid, medan stora kunder förhalar betalningen av fakturor. Därmed blir likviditeten ett problem i små företag, sa Pernilla Wallin, Elfi Elektrofilter, Alingsås. Löneuppgörelser som är stabila över tid efterfrågades av Thomas Karlsson, Steel- Tech i Alingsås. Vi har haft ett produktionsbortfall på mellan tjugo och trettio procent inom industrin. Detta får vi inte tillbaka. Nu handlar det om att skapa gynnsamma betingelser för industrin, betonade Urban Bäckström. Det är viktigt att man funderar över hur industrin i Sverige ska se ut i framtiden. Vad ska vi, som land, vara bra på. Detta är vår utmaning, betonade Thoms Karlsson. Och detta är en fråga som Affärskuriren kommer att återkomma till. Anna-Karin Jansson Personalhandbok ger stöd både för arbetsgivare och anställd lagkrav företaget har att förhålla sig till, mål och handlingsplaner. Vilka policies har företaget när det gäller att använda arbetsmobilen för privata samtal, är det okey att uppdatera sin Facebook på arbetstid, får man surfa på internet på arbetstiden och besvara privat e-post. Många av dessa frågor finns det ingen uttalad policy kring. Har företaget verksamhet på fler platser blir handboken än viktigare, för att samma regelverk och rutiner ska finnas för all personal. Handboken kan också innehålla organisationsplan, utbildningsplan och kriterier för hur utbildningsbehovet ska bedömas, företagets dokumentation, internkommunikation och verksamhetsstyrning. Miljöstyrning är också på sin plats att ha med i handboken. En annan viktig information är hur personalen ska agera vid ett nödläge. Vem gör vad i olika frågor. Vet alla det? Om inte är det dags att börja fila på personalhandboken. Anna-Karin Jansson 4 Affärskuriren 2010

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, 2009 2 Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Sydsvenskan och tågstrejken. Oktober 2014 Erik O. Thyselius

Sydsvenskan och tågstrejken. Oktober 2014 Erik O. Thyselius Sydsvenskan och tågstrejken Oktober 2014 Erik O. Thyselius Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 1.2 Bakgrund till konflikten s. 3 2. Syfte och frågeställning s. 4 3. Material och metod s. 4 4. Analys

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns.

Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. MARIE SÖDERQVIST SARA ÖBERG P ensions f orum 103 29 Stockholm Besöksadress: Blasieholmsgatan 4A Tel: 08-762 78 48 Fax: 08-762

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Fakta och argument inför valet 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. Ordning och reda. Om en hotad arbetsmarknadsmodell

Fakta och argument inför valet 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. Ordning och reda. Om en hotad arbetsmarknadsmodell Fakta och argument inför valet 2010 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport Ordning och reda Om en hotad arbetsmarknadsmodell Bakgrund alla värnar den svenska modellen På morgonen den 17

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring DEBATTARTIKEL Lars-Olof Pettersson Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring Facket har tappat medlemmar, organisationsgrad och framför allt inflytande under senare år. Den fackliga kartan ritas

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut 5 10 15 20 25 30 35 40 Fler företag fler jobb Stämmoprogram Vi skördar vad vi sår dagens politik för morgondagens jobb Svensk ekonomi står inför stora förändringar.

Läs mer

Fråga mej inte vad det är. Men visst ser det bra ut! FOTO: SCANPIX/FREDRIK SANDBERG

Fråga mej inte vad det är. Men visst ser det bra ut! FOTO: SCANPIX/FREDRIK SANDBERG STEFAN GRUDIN/STOLT MEN ÄNDÅ NÖJD för entreprenörskap 2002 Fråga mej inte vad det är. Men visst ser det bra ut! Nu över 210.000 ex. Patrik Engellau: Slopa fåmansbolagsreglerna SIDAN 3 Var med och påverka

Läs mer

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet?

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet? 7 INTERVJUER Hur kan vi öka bostadsbyggandet? Innehåll Förord: Det är dags att gå från ord till handling Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier 3 Hård beskattning slår mot byggandet Bo Antoni,

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer