Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen. Malin Sahlén Mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen. Malin Sahlén Mars 2011"

Transkript

1 Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen Malin Sahlén Mars 2011

2 Inledning 1 Inledning Ungdomar har mycket låg tilltro till att Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem till ett arbete. Det framkommer i den här rapporten när ungdomar med egna erfarenheter av arbetslöshet och kontakter med Arbetsförmedlingen får komma till tals. Faktum är att Arbetsförmedlingen får lägre betyg i undersökningen än bemanningsföretagen, de privata arbetsförmedlingarna och jobbcoacherna. Just att de arbetslösa ungdomarna själva får uttala sig om Arbetsförmedlingen gör detta material unikt. Det måste därför fortsatt bli enklare att konkurrera med Arbetsförmedlingen på lika villkor. Idag är myndigheten både upphandlare och utförare av förmedlingsverksamhet, vilket inte är rimligt. I rapporten visas att tilltron till att andra aktörer än Arbetsförmedlingen kan hjälpa till att hitta arbete är betydligt högre därför finns det ingen anledning till att deras utrymme som aktörer inte ska stärkas betydligt. Det visar sig dessutom att en majoritet av de tillfrågade enbart vänder sig till Arbetsförmedlingen för att bli berättigade till a-kassa eller annan ersättning. Inte ens hälften av dem som kontaktar Arbetsförmedlingen skulle göra det om det inte vore av ekonomiska skäl. Idag är Arbetsförmedlingen tilldelad en viktig roll. Uppgiften är att på ett effektivt sätt matcha arbetssökande med lediga jobb och myndigheten är därför en central aktör på marknaden. Men det är också väldigt tydligt att just detta inte fungerar. En otalig mängd rapporter visar hur arbetsgivare inte finner den kompetens de söker, hur ungdomar är arbetslösa samtidigt som arbetsgivare har lediga jobb och hur detta problem dessutom bara växer. Behovet av en fungerande matchning ter sig särskilt stort när ungdomsarbetslösheten är på dagens höga nivå samtidigt som hjulen på arbetsmarknaden har börjat snurra igen. I ljuset av omdömet är det synnerligen viktigt att rikta kritiken åt rätt håll. Nyligen har arbetsförmedlare själva rapporterat om en ohållbar situation eftersom de inte kan sköta sitt arbete på ett önskvärt sätt. Samtidigt får de av Arbetsförmedlingen upphandlade coacherna hård kritik i media. Det är signaler värda att ta på allvar. Det viktiga är därför att Arbetsförmedlingens ledning och berörda politiker tar signalerna på allvar och ser över om myndigheten verkligen har rätt mål och uppgifter. Inget annat är rimligt med tanke på den mycket prekära situation som många ungdomar befinner sig i.

3 Innehåll 2 Innehåll Inledning...1 Tidigare rapporter...3 Få svenska ungdomar väljer Arbetsförmedlingen...3 Vem tror på Arbetsförmedlingen? Sex av tio väljer Arbetsförmedlingen av ekonomiska skäl Slutkommentar... 10

4 Tidigare rapporter 3 Tidigare rapporter Tidigare statistik har visat att svenska ungdomar väljer bort Arbetsförmedlingen i särskilt hög grad när de ska söka arbete. Enbart 24 procent av ungdomarna i Sverige föredrar Arbetsförmedlingen, mot exempelvis 34 procent i Tyskland eller hela 51 procent i Finland. Istället går man gärna direkt till företaget man önskar arbeta hos, det föredrar 34 procent. 1 Dessutom framträder informella sökvägar viktigare i Sverige än i andra länder. 2 Vidare kunde vi i fjol konstatera att arbetsförmedlare hos just Arbetsförmedlingen under hela 2009 enbart förmedlade 2,5 jobb till unga under 25 år. 3 Få svenska ungdomar väljer Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen behöver förbättra sig och har på senare tid blivit utsatt för viss konkurrens. Bemanningsföretagen som också förmedlar arbeten lyckas ofta väldigt bra med att hjälpa svårare målgrupper att hitta ett arbete, exempelvis unga och invandrare. 4 IFAU har konstaterat att utrikes födda hade fördel av att få tillgång till coacher när de sökte arbete, snarare än den reguljära Arbetsförmedlingen. 5 1 Young Europeans, A survey among young people aged between 1530 in the European Union, Flash Barometer, Eurobarometer, Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb, Se även Riksrevisionen 2006:22 för liknande under sökningar. 4 Eskil Wadensjö och Pernilla Andersson, bilaga till SOU 2004:21 5 IFAU 2009:23

5 Tidigare rapporter 4 Företagen är allt mindre benägna att använda Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal. Enligt s egen rekryteringsenkät som med jämna mellanrum undersöker hur kompetensförsörjningen och rekryteringssituationen ser ut bland landets företag så tappar Arbetsförmedlingen stadigt marknadsandelar var det knappt hälften, 49 procent, av företagen som sa sig använda Arbetsförmedlingen (inklusive myndighetens hemsida) för att rekrytera personal. Spontanansökningar och informella kontakter var ett betydligt vanligare verktyg, och användes av 57 respektive 76 procent. Arbetsförmedlingen är dock fortfarande en vanligare rekryteringskanal än exempelvis bemanningsföretag, men det är då viktigt att ha i åtanke att Arbetsförmedlingens tjänster är kostnadsfria för företagen. 6 Den låga andelen av förmedlade arbeten som Arbetsförmedlingen innehar bekräftas i myndighetens egna undersökningar. Arbetssökande som har fått arbete får besvara frågan om hur de har fått jobbet, och mellan procent brukar svara att de har fått arbetet via Arbetsförmedlingen, inklusive Platsbanken. 7 I Rekryteringsenkäten framgår också att Arbetsförmedlingen tillhör de rekryteringsverktyg som fungerar sämst. Informella verktyg fungerar betydligt bättre (exklusive sociala medier), och relativt bemanningsföretagen är det 30 procent fler företag som upplevt att Arbetsförmedlingen fungerat dåligt eller mycket dåligt. Skillnaderna är dock mycket stora på branschnivå. 8 Medieakademin genomför årligen Förtroendebarometern där de undersöker svenska folkets förtroende för myndigheter, samhällsinstitutioner och företag i Sverige. Arbetsförmedlingen har bara varit med ett år, 2009, men kom då på en föga hedrande tredjeplats från slutet räknat av de 33 undersökta instanserna. Enbart Piratpartiet och Sverigedemokraterna åtnjöt lägre förtroende i undersökningen , Rekryteringsenkäten 2010 hela enkäten, Patrik Karlsson, Se Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapporter Medieakademins Förtroendebarometer Ansvariga för undersökningen är professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull vid Göteborgs Universitet. Utförs med hjälp av TNS/Sifo AB. 10 Liknande undersökningar med motsvarande resultat utförs också årligen av Företagarna.

6 Tidigare rapporter 5 Fakta om Arbetsförmedlingens konkurrensutsättning 1993 tilläts privata arbetsförmedlare på marknaden. I och med detta kunde bemanningsföretag etablera sig i Sverige. Det finns idag många företag som ägnar sig åt att förmedla lediga jobb. All offentligt finansierad förmedlingsverksamhet skedde dock inom ramen för Arbetsförmedlingens (dåvarande AMS) egen regi. Den konkurrens som fanns gällde arbetsmarknadsutbildningen, vilken upphandlades regionalt. Ersättningen till de utförande aktörerna var inte kopplad till resultatuppfyllelse. När regeringen tillträdde 2006 uttalades tidigt en ambition att konkurrensutsätta verksamheten. I linje med det genomfördes vissa försöksverksamheter år Arbetsmarknadsverket, som bestod av länsarbetsnämnderna och Arbetsmarknadsstyrelsen, ersattes av Arbetsförmedlingen som 2008 upphandlade kompletterande aktörer, vars ersättning var kopplad till resultat, för långtidsarbetslösa, invandrare, ungdomar samt personer med sjukersättning. Upphandlingsförfarandet gick i många fall att ifrågasätta, exempelvis genom att upphandlingarna var för små, med otillräckliga underlag och korta tidsperioder trädde lagen om valfrihet, LOV, i kraft inom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Syftet var att man som arbetssökande ska kunna få välja vem man vill ha hjälp av i arbetssökandet, bland de aktörer med vilka Arbetsförmedlingen har skrivit kontrakt. Utförarna ska konkurrera med kvalitet, inte pris. Ersättningen till utförarna bygger på resultat. Trots att Arbetsförmedlingen alltså numera kan samarbeta med fristående utförare inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har Arbetsförmedlingen hittills valt att inte tillämpa lagen om valfrihet inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Undantaget är den nya satsning på etableringslotsar där lagen föreskriver obligatorisk valfrihet vad gäller etableringslotsar för nyanlända invandrare. Källor Proposition 2009/10:146 Hur kan arbetsförmedlingen förnyas? 2006 Nya aktörer inom Arbetsförmedlingen spotmarknad eller dynamisk förnyelse? Svenskt Näringsliv 2009

7 Vem tror på Arbetsförmedlingen? 6 Vem tror på Arbetsförmedlingen? Ungdomar i behov av hjälp till arbete tror inte att Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem att hitta jobb. Här visar det sig återigen att Arbetsförmedlingen inte åtnjuter något förtroende hos dem som de är satta att hjälpa. Genom en riktad undersökning till personer under 25 år som har varit i kontakt med Arbetsförmedlingen kan vi här presentera ett unikt material. Med hjälp av Demoskop har vi intervjuat 1156 personer mellan år. Av dem säger sig nära 60 procent ha eller har haft kontakt med Arbetsförmedlingen. 11 Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 48% 40% 11% 1% Har någon gång haft kontakt med Arbetsförmedlingen Är i kontakt med Arbetsförmedlingen Har aldrig varit i kontakt med Arbetsförmedlingen Vet ej/ej svar Av för närvarande arbetssökande är motsvarande siffra 91 procent. De allra flesta arbetssökande väljer alltså att ta kontakt med Arbetsförmedlingen. Ändå är det bara 11 procent som tror att de ska få hjälp med att hitta ett arbete. Det är alltså endast en av tio som har tilltro till myndigheten, medan hela 64 procent inte tror att de ska få någon hjälp med att hitta jobb. En av tio tror sig få hjälp till arbete 12 64% 11% Ja Nej 11 Undersökningen riktade sig till personer mellan år nätintervjuer gjordes under perioden 20 januari 15 februari. 12 Bas: 124 personer som är i kontakt med Arbetsförmedlingen

8 Vem tror på Arbetsförmedlingen? 7 Dessa personer är alltså just nu i kontakt med Arbetsförmedlingen. Men även om läget börjar lätta så är arbetsmarknaden ansträngd, särskilt för unga. För att jämna ut konjunktureffekterna har vi också undersökt förtroendet för Arbetsförmedlingen bland dem som tidigare har haft kontakt. Vi frågade hur de upplevde bemötandet hos Arbetsförmedlingen och om de tyckte att kontakten var till stor hjälp. Bilden nedan redovisar resultaten. Lågt förtroende för Arbetsförmedlingen 13 80% 5 60% 57% 62% 64% 4 44% 47% 40% 20% 23% 2,63 17% 2,42 12% 2,15 10% 1,95 6% 1, % 1 De gav mig ett personligt bemötande De tog sig tiden att hjälpa mig utan att stressa De var snabba att hjälpa mig De var till stor hjälp när jag skulle hitta ett nytt jobb De hjälpte mig att hitta ett arbete Andel Ja Andel Nej Medel (1-5 där 5 = Stämmer helt och hållet och 1 = Stämmer inte alls) Resultatet är tydligt. Ju mer konkreta frågorna är, desto mer missnöjda visar sig ungdomarna vara. Inte ens var tionde anser sig ha fått hjälp till ett arbete och i snitt är betygen mycket låga. Detta går att jämföra med resultaten hos TRR och TSL, de partsgemensamma råd som hjälper uppsagda medarbetare till nytt jobb. 72 procent av TRRs klienter år 2010 sa sig ha haft stor eller mycket stor nytta av stödet från TRR i sitt jobbsökande. Av de som sökte sig till TSL under år 2010 sa sig 75 procent vara nöjda med den coachning de fick och sex av tio säger sig ha haft nytta av stödet. 14 Som nämndes ovan säger sig 59 procent trots allt ha varit i kontakt med Arbetsförmedlingen. När ungdomarna får ange vilken metod de har använt för att söka jobb sjunker andelen som har använt Arbetsförmedlingen till 42 procent. Det är alltså skillnad mellan att ta kontakt med Arbetsförmedlingen och att använda dem för att söka arbete. Angivna sökmetoder redovisas i bilden nedan. Vilken av följande metoder har du använt när du sökt jobb? 15 76% Personliga kontakter Arbetsförmedlingen 42% 33% 26% Annan internettjänst, t ex Monster Annonser i dagspress 13 Frågan besvarades av samtliga 701 personer som är eller har varit i kontakt med Arbetsförmedlingen. 14 Kundnöjdhetsenkäter från TRR respektive TSL, utförda med hjälp av Sifo. 15 Frågan ställdes till 883 personer som angivit att de har sökt arbete vid något tillfälle. 19% Bemanningsföretag 8% Privat arbetsförmedling 3% Privat jobbcoach 13% Annan metod 3% Vet ej/ej svar

9 Vem tror på Arbetsförmedlingen? 8 Personliga kontakter visar sig återigen vara den allra viktigaste vägen till nytt arbete, tre av fyra har använt sig av den metoden. Arbetsförmedlingen kommer på andra plats men det är totalt sett vanligare att använda sig av internettjänster och andra alternativ. Men varför vänder man sig då till Arbetsförmedlingen? På den raka frågan Om du inte skulle behöva vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att få ersättning (A-kassa) skulle du då fortsätta att ha kontakt med Arbetsförmedlingen? svarar drygt sex av tio nej. Sex av tio väljer Arbetsförmedlingen av ekonomiska skäl 16 Om du inte skulle behöva vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att få ersättning (A-kassa) skulle du då fortsätta att ha kontakt med Arbetsförmedlingen? 60% 40% Ja Nej Enligt dessa siffror är alltså drygt hälften av Arbetsförmedlingens kunder inskrivna enbart av ekonomiska skäl. Det är sannolikt också en förklaring till diskrepansen ovan. Det är inte svårt att förstå att tålamodet med den aktör som ska hjälpa till att hitta ett arbete är relativt lågt, och att Arbetsförmedlingen därmed ofta får låga betyg, precis som i bild X ovan. Det borde rimligtvis gälla också för andra aktörer på arbetsmarknaden, och därför undersökte vi hur upplevelsen var av privata arbetsförmedlingar, bemanningsföretag och privata jobbcoacher. I bilden nedan jämför vi resultatet och det är slående. Hur väl stämmer följande påstående med din upplevelse av..? 17 (Medeltal där 1=Stämmer inte alls och 5=Stämmer helt och hållet) Arbetsförmedlingen Privata arbetsförmedlingar Bemanningsföretag Privata jobbcoacher 4,0 3,5 3,3 2,6 2,9 2,8 2,4 2,6 2,7 2,7 2,2 3,0 3,0 2,9 2,5 2,5 1,9 1,8 2,6 2,8 De gav mig ett personligt bemötande De tog sig tid att hjälpa mig utan att stressa De var snabba med att hjälpa mig Var till stor hjälp när jag skulle hitta ett nytt jobb De hjälpte mig att hitta rätt typ av arbete 16 Samtliga arbetssökande som är i kontakt med Arbetsförmedlingen har besvarat frågan, 59 personer. 17 Frågan är ställd till samtliga som har använt respektive aktör.

10 Vem tror på Arbetsförmedlingen? 9 På varje enskild fråga upplevs Arbetsförmedlingen som sämst fungerande och skillnaden är särskilt stor just när det gäller förmågan att hjälpa till att hitta arbete vilket alltså är Arbetsförmedlingens kärnuppgift. Om missnöjet med Arbetsförmedlingen hade berott på ett allmänt missnöje med situationen som arbetssökande eller på att det generellt är omöjligt att förmedla arbeten till ungdomar, så hade det inte varit så stora skillnader mellan de olika aktörerna. Resultatet visar alltså att det inte är så enkelt. Det verkar inte framför allt vara det personliga bemötandet som var problemet på den punkten hamnar inte Arbetsförmedlingen lika långt efter. Det verkar helt enkelt vara förmågan att förmedla ett arbete till dem som mest behöver hjälp som är det största problemet. Till sist undrade vi också hur ungdomarnas förtroende för Arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen ser ut i stort. Vi ställde därför en öppen fråga. Detta redovisas i nästa bild. På en skala från 1 till 5 hur stort är ditt förtroende för..? 18 Stort eller mycket stort förtroende Lågt eller mycket lågt förtroende 41% 33% 19% 18% Bemanningsföretag Arbetsförmedlingen Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för Arbetsförmedlingen respektive Bemanningsföretagen skiljer sig inte mycket åt. Andelen med lågt eller mycket lågt förtroende är däremot betydligt större för Arbetsförmedlingen det skiljer 8 procentenheter. För att sammanfatta resultatet i undersökningen Arbetsförmedlingen är inte betrodda att hjälpa till med arbete, trots att detta är deras främsta uppgift. Att så pass många har valt att ändå ta kontakt med myndigheten beror till stor del på att det är nödvändigt för att få ersättning, A-kassa eller motsvarande. Det verkar inte vara brister i det personliga bemötandet som är problemet utan snarare just förmågan att hjälpa till i jobbsökandet. Till sist är förtroendet i stort betydligt lägre för Arbetsförmedlingen än för bemanningsföretagen vilket ska ses i ljuset av den relativt omfattande debatt som förs kring och mot bemanningsföretagen. 18 Frågan ställdes till samtliga i undersökningen, 1156 personer.

11 Slutkommentar 10 Slutkommentar I förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen står att läsa i 2 : Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att 1. effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, 2. prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt 3. bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Det går inte att säga att Arbetsförmedlingen har lyckats med detta uppdrag. Det har visat sig sedan tidigare att förmedlingen av arbeten sköts mycket ineffektivt och i den här rapporten framkommer också att unga arbetssökande har en särskilt låg tilltro till Arbetsförmedlingen. Det krävs radikala förändringar om matchningen på den svenska arbetsmarknaden ska bli bättre. Det är därför brådskande att ge unga och andra i behov av stöd i jobbsökandet större valfrihet med bättre alternativ än Arbetsförmedlingen. Konkurrensen med fristående utförare måste ske på lika villkor vilket gör att Arbetsförmedlingens roll som både utförare och upphandlare behöver skiljas åt, samt genom att Arbetsförmedlingen också verkar enligt samma resultatbaserade ersättningssystem som andra utförare. Lagen om valfrihet bör tillämpas för hela Arbetsförmedlingens förmedlings- och omställningsuppdrag och inte bara för etableringslotsarna. Att matcha arbetssökande med lediga jobb är en svår verksamhet som bäst hanteras om den sprids bland flera aktörer som konkurrerar och mäts på lika villkor. De många unga som behöver hitta jobb kan inte vara utlämnade åt en enda aktör, som dessutom visat sig inte klara av uppgiften.

12

13

14 storgatan 19, stockholm, telefon

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008 Kort om Arbetsförmedlingens resultat Första halvåret 2008 Arbetsförmedlingen leder till arbete...... 4 396 400 lediga platser har anmälts....... 6 294 400 arbetssökande har fått arbete..... 8 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011 Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga Li Jansson Maj 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går som tåget, men några står

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013

Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013 Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013 Sammanfattning 2 1. Sammanfattning Den här rapporten har undersökt hur pass väl Arbetsförmedlingen har lyckats med att

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Omställningsförsäkringar

Omställningsförsäkringar Omställningsförsäkringar Antal personer som beviljats omställningsstöd i TSL Avtal för tjänstemän (1974) Syftet är att underlätta omställning för både tjänstemän och företag Avtalet innebär att företagen

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Omställning hjälper i lågkonjunktur

Omställning hjälper i lågkonjunktur Omställning hjälper i lågkonjunktur Det har nu gått ett år sedan lågkonjunkturen slog till med full kraft. Antalet personer som beviljats omställningsstöd har ökat dramatiskt under lågkonjunkturen. Av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget hösten 2007

Arbetsmarknadsläget hösten 2007 Arbetsmarknadsläget hösten 27 Arbetslösheten sjunker i Sverige. Bland kommunalarna har arbetslösheten minskat med 3 på ett år. Under hösten 27 var det vanligare att arbetslösa kommunalare som fått jobb

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:154

Regeringens skrivelse 2015/16:154 Regeringens skrivelse 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Skr. 2015/16:154 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

En arbetsmarknadspolitik för alla

En arbetsmarknadspolitik för alla NOVEMBER 2005 En arbetsmarknadspolitik för alla En skrift om regeringens arbetsmarknadspolitik Producerad av Näringsdepartementet Foto Fredrik Persson/Pressens bild (omslag), s 6 Maria Nilsson/Näringsdepartementet,

Läs mer

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016 Välfärdsbarometern En rapport från SEB, juni Låga välfärdsförväntningar trots goda tider Sveriges tillväxt är stark. Den svenska BP-ökningen överträffar enligt prognoserna de flesta OECD-länder och arbetslösheten

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

1 Sammanfattning och slutsatser

1 Sammanfattning och slutsatser 1 Sammanfattning och slutsatser 1.1 Bakgrund Enligt regeringsformens 11 kap. 9 skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 0 2 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden TEMO har, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2013 - september 2014 Rapportserie 2015:2 Arbetsgivarverket Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Företagsklimatet i Oskarshamn

Företagsklimatet i Oskarshamn Oskarshamn den 25 oktober 2006 Företagsklimatet i Oskarshamn Vi har på olika sätt tagit del av Svenskt Näringslivs kartläggning av företagsklimatet i Oskarshamn. Och enligt vår uppfattning är det inte

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen. missbedömd eller dömd att misslyckas?

Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen. missbedömd eller dömd att misslyckas? Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen missbedömd eller dömd att misslyckas? Axel Cronert, Uppsala universitet, 12 oktober 2015 Huvudbudskap Ingen ofra nkomlig motsaẗtning mellan AFs tre huvuduppdrag:

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Konjunkturrapport Q3-2014

Konjunkturrapport Q3-2014 Konjunkturrapport Q3-2014 Fakta och prognos Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Period 28 augusti - 7 september 2014 1 5 november 2014 Sundsvall Jonas Frycklund Ekonom Anna Hedensjö Johansson

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187)

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) I Region Östergötland har vi sedan 2012 en regional kollektivtrafikmyndighet, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut Utvärdering av utbildningsprojektet Vägen Ut Inledning Bakgrund Verksamheterna Socialtjänst- Socialbidrag och Myndigheten för bostadssamordning inom Uppsala kommun har under de senaste åren genomförts

Läs mer

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912 Till: Tolktjänstutredningen Från: Föreningen Tolkledarna Synpunkter på utkast daterat 110912 Tolkledarna har ombetts att i anknytning till mötet med utredarna 110927 inkomma med skriftliga synpunkter på

Läs mer

Morgondagens arbetsmarknad

Morgondagens arbetsmarknad Morgondagens arbetsmarknad Förslag till arbetsmarknadskommission 2016-08-15 LUX HUN SVK POR ITA CZK USA POL GRE IRL ICE EST GBR ESP SWZ NOR SLO GER AUT FIN FRA DEN BEL NED SWE En arbetsmarknadskommision

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads

Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 Välfärdsskaparna Småföretagens betydelse för kommunernas

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Är arbetsmarknadspolitiken på vägåträtthåll? Lars Calmfors Seminarium Saco/Svenskt Näringsliv 6/3-2009

Är arbetsmarknadspolitiken på vägåträtthåll? Lars Calmfors Seminarium Saco/Svenskt Näringsliv 6/3-2009 Är arbetsmarknadspolitiken på vägåträtthåll? Lars Calmfors Seminarium Saco/Svenskt Näringsliv 6/3-2009 Disposition Är arbetsmarknadspolitiken på väg? Vart är den i så fall på väg? Är den på väg åt rätt

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro.

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. 1 Innehåll 04 Bakgrund 06 Sammanfattning Resultat; 10 Generella attityder 14 Vardagsutmaningar 22 Idealbilder 28 Hur breda är utmaningarna? 41 Framtid

Läs mer

Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning en granskningsrapport från riksrevisionen Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning vilka hänsyn tas till arbetsmarknadens behov? rir 2015:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över.

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. - Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till

Läs mer

Strukturella löneskillnader

Strukturella löneskillnader januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Hur mycket förlorar en ekonom, en drifttekniker inom IT eller en personal-/hr-chef

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? Idag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade.

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 216 Text: Carina Jonsson, 1 486 49 31 Arbetsförmedlingen Sjöfart Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 12 9 Innehållsförteckning

Läs mer

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Remissvar 2008-05-26 S2008/2022/ST 013-2008-1852 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Bakgrund Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har anmodats

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Vinster i den privata vården i Malmö en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Inledning Den här rapporten handlar om våra gemensamma skattepengar och hur de används idag.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer