INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson"

Transkript

1 INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1

2 2

3 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen påverkat innovativa små och medelstora företag 1 och deras strategiska utvecklingsarbete 2 har VINNOVA låtit genomföra en telefonundersökning. Undersökningen har genomförts under perioden 1 juni till 12 juni 2009 av Sweco Eurofutures och SKOP. Målgruppen för undersökningen är innovativa små och medelstora företag. Urvalet av intervjuade företag baseras på företagslistor från Svenskt Näringsliv och VINNOVA över företag verksamma inom tillverkning, tjänster och life science. Antalet företag som intervjuats uppgår till 114 fördelat på tillverkande företag (34 stycken), tjänsteproducerande företag (43 stycken) samt life science-företag (37 stycken). Respondenter har huvudsakligen varit företagens verkställande direktör. Då urvalet av företag inte genomförts statistiskt slumpmässigt kan undersökningsresultaten inte generaliseras till hela företagspopulationen. VINNOVA planerar att, baserat på denna studie, gå vidare med en mer omfattande undersökning under hösten/ vintern 2009 där mer generella resultat för hela företagspopulationen kommer att kunna dras. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Syftet med undersökningen är att ta tempen på de innovativa små och medelstora företagens strategiska utvecklingsarbete mot bakgrund av lågkonjunkturen. Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen: Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och medelstora företagen? Drabbar lågkonjunkturen vissa typer av företag hårdare än andra? Vilken inriktning har företagens strategiska utvecklingsarbete och hur finansieras arbetet? Kan vi se några effekter av lågkonjunkturen på företagens strategiska utvecklingsarbete? 1 Med små och medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda. 2 Med strategiskt utvecklingsarbete avses den verksamhet som genomförs i syfte att utveckla nya eller förbättra befintliga varor, tjänster eller processer. Det inkluderar förutom forskning även konstruktions- och utvecklingsarbete, fortbildning samt organisationsutveckling och marknadsföring. 3

4 UNDERSÖKNINGENS HUVUDSAKLIGA RESULTAT Baserat på de i undersökningen svarande företagen framkommer en del intressanta resultat. Inte minst förekommer det skillnader baserat på företagens branschtillhörighet. Nära 90 procent av företagen anser att strategiskt utvecklingsarbete är mycket viktigt eller avgörande för företagets konkurrenskraft. Bland tjänsteföretagen och life science-företagen är andelen över 90 procent, medan den bland tillverkningsföretagen uppgår till 70 procent. Inriktningen på det strategiska utvecklingsarbetet skiljer sig något mellan branscherna. Life science-företagen utvecklar i större utsträckning nya varor, tjänster och processer medan tjänsteföretagen och tillverkningsföretagen i större utsträckning utvecklar redan befintliga varor, tjänster och processer. Tjänsteföretagen bedriver i större utsträckning utvecklingsarbete kopplat till organisatoriska innovationer och marknadsföring än vad life science-företagen och tillverkningsföretagen gör. Några citat om inriktningen på det strategiska utvecklingsarbetet. Vi jobbar på en extremt konkurrenskraftig marknad, och vi måste därför utveckla och förnya oss för att ligga i framkant. Vi ser över alla tänkbara affärsmöjligheter. Det gäller framför allt att hitta nya affärsmöjligheter än att utveckla de befintliga. Strategiska tekniksamarbeten skulle man kunna säga. Det kan vara tillsammans med universitet och myndigheter inom skogsområdet. Vi erbjuder konsulttjänster. Vi är involverade i väldigt stora teknikprojekt. För knappt två tredjedelar av företagen har lågkonjunkturen inte påverkat satsningarna på strategiskt utvecklingsarbete. För cirka 20 procent av företagen har lågkonjunkturen inneburit minskade satsningar på strategiskt utvecklingsarbete. En lika stor andel svarar att lågkonjunkturen inneburit ökade satsningar på strategiskt utvecklingsarbete. Bland de tillverkande företagen uppgår andelen som minskat sina satsningar till 29 procent medan 15 procent säger sig ökat satsningarna. Bland tjänsteföretagen har 12 procent minskat sina satsningar medan 31 procent ökat satsningarna. Bland life science-företagen har 17 procent minskat sina satsningar medan 6 procent ökat sina satsningar. 4

5 Några citat om hur företagets satsningar på strategiskt utvecklingsarbete förändrats. Fattigdom och armod är lite av en katalysator för att hitta på nya saker. Så lågkonjunkturen har nog gjort att vårt strategiska utvecklingsarbete blivit intensivare än tidigare. I högkonjunkturer är man så upptagen med att hinna med den ordinarie verksamheten. Nu får vi fundera på vad vi ska göra för att ha en bra position när vi väl kommer ur krisen. Lågkonjunkturen har gjort att vårt arbete har intensifierats. Vi har nog inte satsat så mycket mer pengar på det utan snarare lagt ner mer tid. Tidshorisonten har ändrats. Vi har skjutit våra investeringar på framtiden en aning. Strategin är så pass genomarbetad så ett hack i kurvan påverkar inte. Vi vet var vi är på väg. Det är möjligt att det kanske tar lite längre tid, men det ändrar på intet sätt förutsättningarna. De tillverkande företagen har drabbats hårdast av lågkonjunkturen. Jämfört med situationen ett år tillbaka har 80 procent av de tillverkande företagen upplevt en minskande orderingång, 70 procent av företagen har minskat sin personalstyrka. För tjänsteföretagen är bilden mer splittrad. En tredjedel har upplevt en minskande orderingång, medan en fjärdedel upplevt en ökande orderingång. Drygt 20 procent har minskat sin personalstyrka. En lika stor andel har ökat sin personalstyrka. För life science-företagen har cirka 20 procent upplevt en minskande orderingång och en lika stor andel har minskat sin personalstyrka. En tredjedel har upplevt en ökande orderingång och cirka 40 procent har ökat sin personalstyrka. 17 procent av företagen har lagda varsel eller planerar att varsla personal under Störst är andelen bland de tillverkande företagen (29 procent), och minst är andelen bland life science-företagen (8 procent). Då det gäller bedömning av konjunkturläget framkommer branschvisa skillnader. Cirka 40 procent av de tillverkande företagen bedömer att botten ännu inte är nådd. Motsvarande siffra för tjänsteföretagen och life scienceföretagen är 20 procent. Intressant är att en relativt stor andel tjänsteföretag (43 procent) och life science-företag (54 procent) inte påverkats nämnvärt av lågkonjunkturen. Motsvarande andel bland tillverkningsföretagen är 12 procent. 5

6 Bland de företag som sökt extern finansiering under senaste året, cirka 40 procent, upplever en majoritet att det blivit svårare eller mycket svårare. Främst gäller detta för bankfinansiering och finansiering från privat riskkapital, vilket drabbar de tillverkande företagen och life science-företagen hårdare än tjänsteföretagen. På frågan vilket som är den viktigaste faktorn för att företagen ska öka sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete svarar drygt 4 av 10 life science-företag bättre tillgång till kapital (internt såväl som externt). För tjänsteföretagen (36 procent) och tillverkningsföretagen (44 procent) är den viktigaste faktorn en vändning i konjunkturen och en ökad efterfrågan. För cirka en femtedel av företagen är företagets tillgång på kompetent arbetskraft den viktigaste faktorn. Några citat kring faktorer som kan få företaget att öka sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete. Att vi blir framgångsrika är den viktigaste faktorn. Vi behöver en tillräcklig efterfrågan och att det går bra för oss. Annars har vi inte råd med strategiskt utvecklingsarbete. Den viktigaste faktorn för vårt företags vidkommande är nog tillgång på kreativ personal. Så det är kreativitet och kompetens som behövs. Finansieringen är inget problem för oss. Det viktigaste är att konjunkturen vänder inom rimlig tid. Det som vi har samlat i ladorna för strategiskt utvecklingsarbete räcker ju inte hur länge som helst. Det värsta med lågkonjunkturen är den prispress som råder nu. Konkurrensen är riktigt hård och leverantörerna är hårt pressade. 6

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens goda

Läs mer

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING En undersökning om ledande befattningshavares uppfattningar om sambanden mellan HR-arbete och varumärkesutveckling Av Framgångsrika Friska Företag, 3F i samverkan

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Kontigo AB 2014-05-28 Petet Bjerkesjö, Pär Lindquist, Kontigo AB Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 5 2.1

Läs mer

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? 08-11-12 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Förnyare och andra utvecklare

Förnyare och andra utvecklare Förnyare och andra utvecklare Syfte med denna analys, huvudresultat och slutsatser Syftet med denna analys är att i första hand undersöka vad den senaste, det vill säga CIS2012, innovationsenkäten kan

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen? Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen? Förord Personal från företag som Manpower, Poolia och Uniflex har blivit ett vanligt inslag i industrin runt om i Sverige,

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer