Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011."

Transkript

1 Primärvård, psykiatri och habilitering ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rubrik redovisande dokument Minnesanteckningar sjulänsmöte i Örebro Datum Diarie nr År/löp nr Sidan 1 av 5 Omfattar område/verksamhet/enhet Föreningen Sveriges Habiliteringschefer - Sjulänsmöte Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars Närvarande: Lena Dahlman, Håkan Hjelm (ordf), Tina Granat, Maja Gillbert, Lena Möller, Marie Matérne (sekreterare), Stina Ljungkvist och Eva-Charlotte Berntsson. Bakgrund Två möten har genomförts i september 2010 Gävle och november 2010 Uppsala. Kvalitetsarbeten Tre förslag: 1. Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Statistiska central byrån ska göra en utredning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Hur kan vi komplettera? Vad går gränsen mellan EBH och kvalitetsarbete. Transitionsarbetet blev väldigt bra. Kanske ska utgå från God vård. Vad ska vi syssla med och vad ska psykiatrin göra. Gränsdragningsproblematiken. Vi behöver i så fall avgränsa arbetet och hitta ett tänkbart angreppssätt för genomförande av detta arbete, så att det blir tydligt. 2. Teamarbete som interventionsform Är yrkesgrupperna komplementära? Arbetet skulle innebära en kritisk granskning av teamarbetet. Magnus Larsson har gjort sin avhandling om teamarbete. Stuprörstänkandet, hur kan vi tänka nytt, så att samverkan blir lättare för oss? Känns viktigare att utvidga teamarbetet och involvera flera i en samordnad habiliteringsplan. 3. Ny teknik i behandlingsarbetet Vad finns det för appar. Kanske får våra personer i framtiden köpa en telefon och vi kan ge dem goda råd om hur man kan anpassa den efter behov som personen har. Hur ska vi hänga med? Kan vi ligga i framkant? Hjälpmedelsinstitutet har en grupp som arbetar med detta. Är det hjälpmedelsinstitutet som ska stödja oss i detta? Användandet och pedagogiken i behandling. It-baserad behandling. Det finns två spår inom detta område A. Ny teknik som hjälpmedel (hårdvara) B. Ny teknik i behandlingsarbetet (mjukvara) Kan vi utveckla ny teknik för att möta den målgrupp som vuxit upp med teknik, så har vi vunnit mycket. (Kuriosa: 1979 var elvisp ett hjälpmedel). TIPS! Beslut från sjulänsgruppen: Vi föreslår styrelsen följande prioritetsordning: 1. Teknik, den delen som handlar om behandlingsarbete tycker vi är mest angelägen.

2 Sidan 2 av 5 2. Psykisk ohälsa 3. Teamarbete som intervention. EBH arbeten Följande EBH-arbeten har beslutats om genomförande: Metoder för kognitivt stöd (Handledare: Gunnel Janeslätt) Insatser vid smärta (man i skåne) Behandlingsinsatser vid utvecklingsstörning med grav beteendeproblematik. (Handledare: Karin Sonnander) Margareta, Gun och Maja från styrelsen är kontaktpersoner för dessa EBH arbeten. Handledare för respektive EBH arbeten börjar bli klar. Ekonomin för ersättning till handledare behöver också vara klar innan arbete startar. En fråga kommer sedan ut till resp verksamheter om några veckor för att fylla grupperna med kompetenta deltagare. Språk och kommunikation skulle varit klar vid årsskiftet, den har ännu ej kommit. Gruppen kommer att presentera arbetet vid majkonferensen. Den 6 maj är det bokat en dialogseminarium för sjuläns medarbetare. Hemsidan 4320 träffar på hemsidan under Årsberättelsen finns ännu inte med. Hemsidan uppdateras från Västmanland. Alla uppmanas att se över länkar och organisationsskissar och skickar ändringar till Lena Dahlman. Namn på chefer är bra om de står med i organisationsskissen. Hemsidan är vår, hur vill vi att den ska se ut? Aktuella Konferenser. Föreningens årsmöte och konferens maj i Göteborg Kvalitetsindikatorer och EBH är på agendan. Christian Jensen lektor, Handels Göteborg, pratar kring implementering. Han höll föreläsning när enhetscheferna träffades och var mycket uppskattad. Diskussion kring hur vi implementerar på hemmaplan. Redovisning av kvalitetsindikatorerna. Fredag årsmöte. Därefter redovisning av EBH arbetet kring att bibehålla ledrörelse. Eftermiddagen ägnas åt omvärldsbevakning. Någon person fr SKL el SoS bjuds in till eftermiddagen. Nationella vuxenhab konferensen september 2011 i Göteborg Tema I en komplex värld Call for abstract har gått ut. Prata till poster och Frukostmöte är delar i programmet. Ca 2800 kr/ person kommer konferensen att kosta. Västerås satsar på att försöka skicka 20 st. Dalarna ca 10 st. Uppsala 20 st (övriga har inte hunnit se över detta ännu.) Gemensamma bussar? Beslut: Lena kolla med sin sekreterare hur man skulle kunna samordna busstransporter för personalen till Göteborg. Alla meddela Lena senast den 15 april, hur många som vi vill ha med i bussen i så fall och kontaktperson.

3 Sidan 3 av 5 Kvalitetsdagar i Umeå 31/5-1/ tema barnet i familjen Boka själv flyg, då är det billigast. Malmö aviation, sas. Boka 90 dagar innan då blir det billigast med tåg, 29 februari. Än så länge lösa idéer på föreläsare David Legas mamma, Christina Renlund, Ann-Marie Stenhammar, Annorlunda Barnbarn -Monica Classen. Vad hände med Kalle, Fredrik Hjelm En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med konferensen. Första linjen chefer Var en lyckad satsning som vi bedömer kunde ske var tredje år, i så fall Det blev en stor framgång och efterfrågan finns på mer. Förslag: Kvalitetsregister ska köra igång 2013, då skulle det kunna vara bra att ha det som tema. Första linjen chef nätverk 7-län Stina lyfter frågan från hennes enhetschefer, kan vi göra ett nätverk för våra chefer? Vi har sammanlagt ca 40 st enhetschefer i sjulän. (Sörmland 6, Västmanland 6, Gävle?, Dalarna 6, Uppsala 9, Värmland 3, Örebro 7 = ca 40 st) Förslag skulle kunna vara att ha dialogseminarium kring kvalitetsregister för enhetscheferna. Seminarium kring kvalitetsindikatorer Gruppen anser att ett program behöver finnas för bra genomförande och behållning. Beslut: Alla skickar underlag till Marie efter att de har lyssnat med sina ec. Sammanställning görs av Marie. Marie och Stina gör sedan ett förslag till hur ett program skulle kunna se ut till höstens möte i september. 7-länsnätverk för personer som arbetar med autism (E-C B) + Nationellt nätverk (Lena) Intensivträning EBH-program för små barn. Gunilla Bromark från Uppsala kan tänka sig att vara med. Tina och Ewa-Charlotte gör ett förslag. Vad skulle ett nätverk kunna innebära? En gång per termin kanske? Det finns ett nationellt nätverk som handlar om så mycket mer. Det är inget behov som uppstått från chefer. Detta nätverk arbetar med Utbildningsfrågor, kvalitetsindikatorer, registrera eller definiera tid. 24 mars ska Tina Granat träffa nätverket för att reda ut vad de har för uppdrag. Beslut: Vi beslutar att skapa en kompetensgrupp för sjulän gällande intensivträning för barn med autism. Tina och Ewa-Charlotte gör ett förslag på uppdragsbeskrivning för denna grupp till nästa möte.

4 Sidan 4 av 5 Studieresa Några verksamheter i regionen har pengar kvar som ska användas för att göra studieresa. Alla tycker att det är bra för oss med omvärldsbevakning och att det är bra att kunna göra detta tillsammans därför att det är bra ökar möjligheterna för oss vid en ev implementering att kunna ha ett nära samarbete. Ett förslag på konferens är det Nordiska nätverket Nordic international Conference for disability i USA North Dakota. 2-4 oktober 2011 Paper ska vara inne i maj. Program finns. Ett annat förslag är International Association, the scientific for intellectual disabilitys - 5 dagar Canada 9-14 juli 2012 För verksamheter som ej har pengar kan söka ur Jerringfonden (som ffa vänder sig till barn) grupper, ansökan ska vara inne på hösten i oktober och enskilda januari. Vi jobbar för utveckling, samverkan, transition. Seminarium kan genomföras för att sprida kunskapen vidare. Beslut: Att alla kontrollerar med sina landsting om möjlighet finns att åka i oktober på konferens till USA. Alternativ två är att söka pengar ur Jerringfonden för gemensam resa förslagsvis konferensen i Canada juli. Förslag att arbetsgrupp tittar vidare på ev ansökan i Jerringfonden. Marie och Håkan tar detta uppdraget om det blir alternativ två. Maja ansvarar för att skicka vidare konferensinbjudningar. CPUP- vuxna, hur tänker ni inom 7-län? (E-C B) Västmanland ligger lågt. Värmland de kommer snart över. Sörmland vet ej riktigt ännu. Dalarna tänker på de som kommer upp osäker. Uppsala behöver titta vidare på detta. Örebro andra specialistverksamheter som i första hand behöver följa upp. Behöver se över detta. Två delar att följa de som startat i BUH och de som är nya som vuxna. Man behöver ta hand om det som kommer upp. Beslut: Ta upp frågan vid nästa möte igen. Alla undersöker hur verksamheterna ska göra i framtiden. Barn som är inne i CPUP behöver löpa vidare i vuxen ålder. Utredningar inför särskoleplaceringar (E-C B) Dalarna gör utredning på små barn som finns aktualiserade. När Dalarna har ett behov av att utreda och personen är känd. Värmland har samma princip. Uppsala uppfattar att kraven ökar, utredningen får inte vara för gammal, läkarbedömning får inte heller vara för gammal. Sörmland kan bidra med det som redan är gjort om föräldrarna tillåter detta. Örebro står i skollagen att det är skolans ansvar. Uppsala, Örebro och Västmanland har en intern policy. Hjälpredan har Värmland och Sörmland. Dalarna har ej skriftligt utom i avtal till småbarn. Beslut: Skicka dokument till Marie ang policy och hjälpredan så att alla kan få ta del av detta.

5 Sidan 5 av 5 Vårdgaranti förstärkt vårdgaranti (E-C B) Nationella vårdgaranti lag 1 juli Prestationsbaserade vårdgarantin för barn med psykisk ohälsa. I år gäller 30 dagar och sen 30 dagar till nästa väntetid. KVÅ koder och ICD 10 diagnoser ska kopplas till detta Sörmland. Psykisk ohälsa autism och Asperger Dalarna. Örebro Uppsala, Västmanland och Värmland är inte med alls. Socialdepartementet nationellt, finns en representant för habiliteringen. Beslut: Ewa-Charlotte kollar upp vad som ska gälla och informerar oss vid nästa möte. Nytt möte 30 september Sörmland (Katrineholm)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2008-09-22--23 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Det ligger i den psykiska sjukdomens natur

Det ligger i den psykiska sjukdomens natur Det ligger i den psykiska sjukdomens natur samhällssystemens oförmåga att hantera effekterna av psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78

Läs mer

Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010

Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010 Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010 IMPLEMENTERING AV ASI (ADDICTION SEVERETY INDEX) INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN FoU- M E DDEL ANDE 2011 :1 SKARAB ORGS KO M M U N AL FÖRBUN D FoU Sammanfattning

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer