Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8)"

Transkript

1 Sid 1(8) Styrelsemöte Plats: Villa Brevik Tid: Närvarande: Britt, Gun Harplinger,, Inga-Lill Kristiansson,,,, Möller, Vanja Söderberg och Ann- Katrin Moldenius Frånvarande: Maja Gilbert Ordförande hälsade välkommen och de nya medlemmarna extra välkomna. Alla gjorde en kort presentation. 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Läggs till handlingarna. Ann-Katrin Moldenius Hermansson 2 Nya medlemmar Ulf Granath Jönköping Ylva Rosvall, Visby Beviljas medlemskap. Ann-Katrin Moldenius Hermansson 3 Fördelning av nya ansvarsområden Hemsidan SKL Socialstyrelsen EBH HabQ Barn- och vuxenläkarna Vanja Söderberg, Gun Harplinge och Maja Gilbert, och Britt

2 Sid 2(8) Pr ansvarig/ kommunikatör Vuxenhabläkarna, utbildningsbehov, Ann-Katrin Moldenius Hermansson 4 Ekonomi Pengar från Västra Götaland saknas. ska inkomma med redovisning. Protokollsutdrag till banken Kassarapport Nuvarande saldo Resultat Kvalitetsdagarna Umeå Offert på tryck av Vision 2022 Marknadsföringsplan, förslag Umeå överskott , vilket ger kr till föreningen. Kvar från Växjö på MCI , varav tas till styrelsemötet den 29/ innefattande halvdagskonferens, övernattning och middag för 1000ex för påföljande 1000 ex. Vi beslutar att beställa och ta fakturan på föreningen beställer 3000 ex tar kontakt med Agneta Luttrop, politiker och Ann-Britt Pettersson på TV. Filosofiska rummet, tv-doktorn, ur-tv, kvällsöppet, - diskussion med radio/tv.- aktuellt samhällsprogram. Tema tendens radio. Nyhet på alla hemsidor hab/sverige Alla verksamhetschefer har ett eget ansvar att sprida visionen. Facebook - social medier. Britt

3 Sid 3(8) 5 Kommande konferenser 4-5 okt Nationell informations- och kommunikationskon ferens riktad till verksamhets- och enhetschefer Konferens Nationell strategi för sällsynta sjukdomar, hur gör vi? 26 november 109 anmälda, 17 till behövs för att täcka kostnaderna. Britt och utses representera styrelsen. Britt, Tema vårkonferensen 16-17/ Kvalitetsdagarna 2015 (hösten) Är hög produktion samma sak som låg kvalité? Förändrade arbetssätt och effekt, prododuktionsplanering för god kvalité i samband med Vision Anders Haglund, dag 1 personlig inställning. Myrna Palmgren, statistiker. Programmet kommer att diskuteras vidare på styrelsemötet i januari. Gemensamt barn- och vuxen habilitering hösten Styrelsen, östra regionen Styrelsen, östra regionen 6 EBH Godkänna ledrörlighet Rapport pågående EBH-arbeten Styrelsen beslutar att godkänna rapporten. rapporterar om Scoliosutveckling och Kommunikation från skolåldern och uppåt, revidering. Gun kommunicerar våra åsikter med Anna. Smärtgruppen är i gång. Utvecklingsstörda med utåtriktat beteende är i gång. Kognitivt stöd, första rapport i maj 2013 Maja Gilbert

4 Sid 4(8) Nya EBH-grupper Tidiga intensiva insatser. Revideringen godkännes. Metoder för att förhindra scoliosutveckling med neuromuskulära funktionsnedsättningar hos barn unga och vuxna. Kommunikations och språkinsatser inom habilitering från skolålder upp i vuxen ålder. Gun Harplinger 7 Habiliteringsprogram Samordning av och uppdatering av programmet om övergång till vuxenlivet Se styrelseprotokoll 2011, Bordlägges till septembermötet 2013, målet är att det ska vara klart till kvalitetskonferensen Rapporter och uppföljning från möten, konferenser m m Kvalitetsdagarna i Umeå Rapport från mötet med barn- och vuxenläkarna Den positiva utvärderingen redovisades. Negativt var att det var svårt att anmäla sig. Utvärderingen läggs ut på hemsidan. Ett givande diskussionsmöte som kommer att fortsätta, se bilagda minnesanteckningar. och, Inga-Lill Kristiansson är reserv, utses till representanter till mötet med Karina Flyckt och Socialstyrelsen. Ann-Katrin Moldenius Förstärkt vårdgaranti Bordlägges. Maja Gilbert Intyg till försäkringskassan Bordlägges. Maja Gilbert

5 Sid 5(8) 9 Kvalitet HabQ - Rapport Rapport MMC-UP, CPUP Nationell patientöversikt/ Indikator Bedömning av intervention för vardagsfungerande för barn och unga med ryggmärgsbråck Inbjudan till nytt kvalitetsregister, KIND Med de justeringar som gjorts under mötet ställer sig styrelsen bakom förslaget till organisation av HabQ. Föreningen (styrelsen) åtar sig att ta fram indikatorer för god vård utifrån kommande EBH arbeten. tackade å styrelsen vägnar för gott arbete med HabQ. De regionala teamen håller på att byggas upp, gå in och titta på MMC-UP hemsida. Detta ska diskuteras vidare på regionchefsträffarna. Kunskapsöversikt - kognition bör göras som ett samarbete mellan MMC-UP och FSH. Särskilda pengar går att söka för att kvalitetssäkra registerdata på barnsidan. Diskussion om hur vi ska gå vidare. En arbetsgrupp finns hos förvaltningscheferna. Styrelsen uttrycker vikten av en anpassad nationell enkät. Ambitionen är utgå från individens behov. Gun och arbetar vidare och rapporterar till styrelsen. redogör för diskussionen inom HabQ. För närvarande inte aktuellt, men kanske samverkan i framtiden. Föreningen kan inte splittra sig på flera likartade kvalitetsregister. skriver till Sven Bölte och tackar för inbjudan, men avböjer. Gun Harplinger 10 Informationspunkter Internethabilitering Inbjudan från Stockholm. Enl tidigare beslut är styrelsen referensgrupp, med uppgift att tycka till och sprida information. Arbetet sker i Stockholm och har påbörjats under hösten Föredragande

6 Sid 6(8) Henrik Gouali, SKL Fredag, kl Vilka behov har Föreningen Sveriges Habiliteringschefers styrelses av information från SKL? Synen på omorganisationen, de fyra nya myndigheterna, inget nytt. Socialstyrelsen har fått ett uppdrag att hitta en modell för samordning av insatser inom LSS, råd och stöd, samt hur man informerar om vilka insatser som ges. Fritt val av hjälpmedel, betänkandet ligger på is kommer SKL ha barntema. Vi lyfter rätten till kommunikation för våra grupper, det borde finnas något liknande Tuff-utbildningen. Henrik uttryckte sig att vara tacksam för samarbetet med föreningen och återkommer i januari. Föräldrastöd efter nyföddhetsperioden Gert Hedow har fått ett uppdrag av Socialstyrelsen att göra ett vårdprogram för föräldrainsatser till barn med Downs syndrom. ska kontakta Gert efter styrelsemötet och hänvisa till. 11 Anmälningsärenden Slutrapport MPOC Alla i Sverige har rätt till medicinska insatser utifrån behov Rapporten är utskickad till alla. Skickat och diariefört på Socialstyrelsen i augusti Föredragande 12 Skrivelser Skrivelse från Sektionen för Habilitering och Pediatrik, LSR Hur hantera att kompetensen försvinner vid pensionsavgångar? Vi tycker det är viktigt att bibehålla kompetensen, samma problem gäller alla yrkesområden inom Habiliteringen. Ingen Möller

7 Sid 7(8) Brev från Gunilla Thunberg styrelsefråga. Varje habilitering måste bevaka att det blir rätt introduktion. och Möller skriver svar. Förslag AKKtivs framtid. Hur säkrar vi utbildning och kvalitet på nationell nivå? Uppfattning, innehåll, uppdragsgivare, m.m. tar reda på till nästa styrelsemöte. 13 Områdesträffar Södra Västra Östra Mellersta Norra Frågor till områdesträffar hösten 2012 Uppmaning till alla områden att skicka in minnesanteckningar till hemsidan. Akktivs. Hur säkrar vi utbildning och kvalitet på nationell nivå? MMC-UP. Tema vårkonferensen. Vision marknadsföring. HabQ, hur tänker varje landsting för e 1 januari 2013? Upprop nya EBH-arbeten. Gun Harplinger / Ingalill Kristiansson / Britt Maja Gilbert / / Möller / Vanja Söderberg

8 Sid 8(8) 14 Övrigt Hemsidan Vision 2022 Tillfällig föräldrapenning vid deltagande i föräldrautbildning Ändra färg idag svårigheter att läsa. Vänsterspalten går inte att spara att ha EBH-arbetena i samlad flik till höger. Länkar till verksamhetsområdena lokala webbsidor med nyheter. En gemensam profil på våra externa hemsidor patient ska känna igen sig oavsett var man befinner sig i Sverige. Adresser videokonferens. Genomgång av revidering, små justeringar. Diskussion kring ordet hälsa. Skrivelsen ska utgå från respektive förening. reviderar nuvarande brev, tittar på det. ska också kontakta Karl Älvvåg. Föredragande Dalman, Vid anteckningarna Ann-Katrin Moldenius Hermansson Sekreterare i föreningen

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen KB Karlavägen 100, Stockholm 1. Välkommen Elisabet Ahlqvist hälsade alla välkomna 2. Val Till mötets ordförande valdes Henrik Bylund,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport Vård och omsorg Emelie Ljunggren RCC samverkansmöte den 7 maj 2013 SKL Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Roger Henriksson(del av dag), Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Nicole Silverstolpe,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Sida 1(6) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2013-05-06 Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Närvarande: Ann-Louise

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Fair Trade Shop Globalen Uppsala

Fair Trade Shop Globalen Uppsala Fair Trade Shop Globalen Uppsala Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utveckling av Fair Trade Shop Globalen... 3 Föreningens organisation... 3 Syfte, mål och uppföljning... 4 Mål:

Läs mer