Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa"

Transkript

1 Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården, Västra Götaland Vuxenpsykiatriska kliniken, SÄS Sjuhärads kommunalförbund Sjuhärads kommunalförbund Stina Djurberg Psykiatriska verksamheten, SÄS, p Vesna PojeAvdic Sjuhärads kommunalförbund, p Frånvarande: Anneli Svensson Hans Liljegren Rune Johansson Borås Stad Herrljunga kommun Habilitering och Hälsa p / Mötets öppnande Bertil Martinsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Övriga frågor anmäldes. 40. Minnesanteckningar Inga synpunkter från minnesanteckningarna. 41. KomBas Besök av utbildningssamordnare Catherine Larsson, som representerar kommunerna och utbildningsledare Stina Djurberg från Psykiatriska kliniken, Borås. Genomgång av pågående aktiviteter a) Grunden är i gång, bra grupp, positiv känsla. Det kommunala perspektivet har efterfrågats, kommer senare i utbildningen. Auskultering på varandras arbetsplatser kommer igång snart, upplevs mycket positivt av deltagarna. En av de stora vinsterna är samverkansperspektivet. Det blir synligt vad de andra gör. Utbildningsledaren och utbildningssamordnaren funderar över hur detta ytterligare skulle kunna utvecklas.

2 2(5) b) Erbjudande om grundutbildning och handledning/fördjupning i bedömningsinstrumentet Ester har gått ut till kommunerna och regionen. Utbildningen vänder sig till personal inom socialtjänst, skola samt i viss mån till personal inom barn- och ungdomspsykiatrin. Blir det fler anmälningar än utbildningen kan hantera, ger Utvecklingsrådet Catherine Larsson mandat att utöka antalet deltagare i planerad utbildning. c) Kognitivt förhållningssätt - två kurser är intecknade. En utbildningsomgång har startat i maj och ytterligare en startar under hösten Stort intresse, väntelista finns om det eventuellt anordnas fler utbildningsomgångar. d) Motiverande intervju (MI) - Ny kurs i maj för personer som arbetar inom missbruk och beroende. Catherine Larsson förmedlar att det finns behov av repetition inom området. e) Psykisk ohälsa hos äldre Eva Claesson presenterade vad som hänt inom området Psykisk ohälsa under det senaste året. Diskussion. Utvecklingsrådet beslöt att avvakta med ytterligare insatser inom området psykisk ohälsa hos äldre. Eventuell kan det bli aktuellt med utbildningar, kunskapsseminarier e dyl. när kommunerna kommer igång med att registrera i BPSD. f)temadag Leder nedsatt kognition till psykisk ohälsa? Rune Johansson, Stina Djurberg och Catherine Larsson har planerat en temadag 29 och 30 oktober (samma innehåll båda dagarna). Temadagarna kommer att hållas på Pulsen, Borås och kommer att rikta sig till baspersonal under förmiddagen och till andra yrkeskategorier under eftermiddagen. Information och inbjudan kommer före sommaren. g) klart att IPT 2 (fördjupning inom interpersonell psykoterapi) kommer att anordnas under september Platserna förmedlas till primärvård och psykiatri, h) Klart att Psykopedagogisk intervention (PPI) kommer att anordnas under v 37 och v 41. Utbildare blir Tina Orhagen. i) Ett Självständigt Liv (ESL) kommer att anordnas under hösten 2012 med föreläsare från Psykiatriska verksamheten. j) Handledning case-managers. Avtalet klart, gäller för 2012 och återfinns inom Sjuhärads kommunalförbund.

3 3(5) k) Catherine Larsson har påbörjat inventeringen av kommunernas utbildningsbehov inom området. Hon har också påbörjat insamlingen av kursutvärderingar. l) Sammanfattning - pågående utbildningar inom KomBas KomBas 2 Grunden KBT 2 utbildningsomgångar under 2012 Motiverande intervju (MI) - hösten 2012 Ester KomBas 3 PPI - v 37 och v 41 ESL - hösten 2012 KomBas 4 Grunden IPT 2 hösten 2012 Föreläsningar under temat psykisk ohälsa hos guppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar planeras hösten Ekonomi - KomBas Besök av ekonom Vesna PojeAvdic, Sjuhärads kommunalförbund, Hon har skickat ekonomisk rapport per till utvecklingsrådet Vuxenpsykiatrin kommer att skicka räkningar löpande under året, Vesna beskriver hur fakturorna ska märkas för att det ska bli rätt i bokföringen. Utvecklingsrådet beslöt att om det kommer att fattas pengar från KomBas 2 till Grunden så kan det finnas pengar i KomBas 3 som kan nyttjas. Till KBT kommer också pengar att behöva omfördelas, i första hand inom KomBas 2 men även från KomBas Inventering av behov Bordlägges tills nästa möte p.g.a. att arbetsgruppen inte har hunnit ta fram material. 44. Övriga frågor a) Föräldrautbildning Gunilla Bothén informerade om att Kunskap till praktik har initierat framtagandet av en föräldrautbildning för föräldrar till ungdomar med beroende och missbruksproblem. Kommer troligen igång under senhösten b) Representation Gunilla Bothén informerade om att representationen i Utvecklingsrådet kommer att förändras. Hans liljegren, Herrljunga ersätts av Kerstin Frost, Vårgårda.. Ärendet kommer formellt att hanteras av Styrgrupp närvård c) Studieresa Gunilla Bothén tog om fråga om eventuell studieresa till Italien.

4 4(5) Bengt-Arne Andersson meddelade att den psykiatriska verksamheten är intresserad av att delta. Bengt-Arne såg helst att pengar från driftsorganisationerna används till en eventuell studieresa. d) Lokala överenskommelser Arbetsgruppen har träffats men det finns inte något material framme. Bengt-Arne Andersson meddelar att Socialstyrelsen inte hade några påpekanden vid tillsynen i Ulricehamn när det gäller lokal överenskommelse. d) Studie I gränslandet mellan hem och institution Studien som är framtagen av FoU Väst (Rapport 1:2012) delades ut. Kommer att finnas med som underlag vid nästa mötes diskussion under tema missbruk e) Förberedelser inför nästa utvecklingsråd Vesna PojeAvdic och Gunilla Bothén, Sjuhärads kommunalförbund tar fram ett underlag när det gäller ekonomi tills nästa möte. Eventuellt kan samverkan ske med ordförande Bertil Martinsson. 46. Avslutning Mötet avslutades. Antecknat av: Eva Claesson

5 5(5)

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Projekt Västkompetens Västra Götaland

Projekt Västkompetens Västra Götaland Projekt Västkompetens Västra Götaland Återrapport verksamhetsår 2011 Diarienummer 6438/2008 dokumentnummer 70.5 Diarienummer 6.2.2-17928/2010 dokumentnummer 28894 Diarienummer 9599/2011 dokumentnummer

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Anhörigstöd i T-län Slutrapport

Anhörigstöd i T-län Slutrapport Rapport 2008:10 Anhörigstöd i T-län Slutrapport Augusti 2008 Jan Backlund Elisabeth Davidsson Anhörigstöd i T-län Slutrapport Jan Backlund Elisabeth Davidsson Rapport 2008:10 Förord Projektet Anhörigstöd

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer