Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter"

Transkript

1 Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1

2 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 9 principer

3 Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn Artikel 2

4 Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv Artikel 3 (prövning av barnets bästa) Artikel 4 (barnkonsekvensanalyser) 4

5 Aktörer inom olika verksamheter ska stärka barnets rättigheter genom samverkan Artikel 6 (18.2, 19) 5

6 Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem Artikel 12 6

7 All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen Artikel 4 (barnkonsekvensanalys) 7

8 Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken Artikel 42 8

9 Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap Artikel 42 (5, 18.2, 19.2) 9

10 Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter Artikel 42 (4) 10

11 Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang Artikel 19,

12 Alla landsting utom Västernorrland har fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med barnkonventionen 12

13

14 Vad har hänt inom Handslaget? 1. Kartläggning 2010 Vilken stöd upplever kommuner och landsting/regioner att de behöver för att genomföra strategin/konventionen? Nationellt brev om strategin till 2011 KS ordf, KF:s ordf, LS: ordf och LF.s ordf Kommun- och landstingsdirektörer samt hälso- och sjukvårdsdirektörer 2. Handlingsplan Genomförandeprocess

15 Genomförandeprocessen Övergripande, generella insatser - Regionala konferenser (Jönköping, Malmö, Falun, Umeå, Östersund, Luleå) - Spridningskonferens (10-11 september 2013 i Karlstad) - Kompetensutveckling (Jönköping, Skåne, Västra Götaland) - Kommunikationsinsatser (Webben) -Vägledning (presenterades 7 november) - Informationsspridning (via webb och konferenser) -Övrigt genomfört (nätverk om barnkonsekvensanalyser, landsting: Sörmland, Värmland, Fördjupningsområden Jönköping, Dalarna; kommun: Karlskoga) -Våld mot barn (Samverkan med landstinget Dalarna) - Fördjupade insatser mot kränkande behandling (samverkan med Skolverket) -Dialog med barn (samverkan med Västernorrland) - Kunskapsspridning till barn och unga (lärandeseminarier med 10 kommuner) 15

16

17 Information artikel 42 Inflytande artikel 12 Datainsamling artikel 2 Du/din verksam -het Helhetssyn artikel 6 Barnets bästa artikel 3 Aktiva prioriteringar artikel 4 17

18 Implementering Förstå Kunna Vilja

19 En god jordmån * Beslut i fullmäktige * Tvärpolitiskt förankrat * Samordningsansvar * Förankring * Arbetsgrupp * Aktiviteter på olika nivåer * Krav på återrapportering till politiken

20 Barnets bästa Men ofta är det så att vi fattar beslut utan att ägna det den minsta lilla tanke om jag ska vara riktigt ärlig. Politiker

21 Kunskap Ja, då måste man ju känna till alltihop om man ska kunna föra ut den i verksamheten. / / Nu tror ju jag, som jag har sagt, att vi gör mycket av det här för att vi är så barninriktade och är så medvetna om barns villkor och rättigheter. / / Jag tror ju att de flesta av oss kan det här i princip, men inte i grunden. Förvaltningschef

22 Pallens tre ben: Barnperspektiv Barnets rättigheter Barnkompetens

23 Meningserbjudande Det här har ingen bäring på oss Konventionen Det här behövs inte Det här gör vi redan

24 Barnsjuksköterska Barnet Förälder Pedagog

25 Pedagog Barnsjuksköterska Barnet Barnet Förälder

26 Perspektiv Barnperspektiv Barnets perspektiv Vuxnas syn på barn Det som visar sig för barnet 26