Fråga 1. Kvinna 76 år. 7 poäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga 1. Kvinna 76 år. 7 poäng"

Transkript

1 Fråga 1 Kvinna 76 år 7 poäng 4 delar 4 delfrågor T5

2 Fall 1 Kvinna 76 år 4 delar 7 poäng Del 1 3 poäng Sol-Britt 76 år inskrives kl 18:00. Stroke december -08, kvarstående högersidig handsvaghet. Hypertoni med grav ortostatism. Typ-II diabetes. Angina pectoris. Hyponatremi. För en vecka sedan utskriven från avd 30E efter vårdperiod pga ortostatism och hyponatremi, bedömts som SIADH. Ej mått bra sedan utskrivningen, trött och nedsatt allmäntillstånd. Idag vid 11:00-tiden plötslig vänstersidig hemipares, blev rädd men förmådde ej ringa ambulans. Symtomen successivt i regress under ett antal timmar. Fortfarande kvarstående "konstig känsla" i vänstra armen. Huvudvärk som tidigare. Pupiller likstora, reagerar u a för ljus. Ögonmotorik u a. Bilat osäker vid finger-näs. Sänkningstendens bilat vid Grassét. Grov kraft i övre extremiteter främst nedsatt höger men svag även vänster. Grov kraft sidlik nedre extremiteterna. Babinskis tecken saknas bilat. CT hjärna inget nytillkommet. Blodtryck 197/81 mmhg. Nästa dag 09:30 Total regress av symtom ("litet stel i handen fortfarande"). Inga biljud över carotider, normala carotispulsar. Inga bjåsljud över hjärtat. Sinusrytm. Litet högt tryck men har ju en besvärande ortostatism sedan tidigare, varför återhållsamhet med trycksänkande. 1.1 Patienten har haft en TIA. Hur ska patienten utredas och behandlas för att undvika ett stroke? 3p

3 Fall 1 Kvinna 76 år 4 delar 7 poäng Del 2 2 poäng Sol-Britt 76 år inskrives kl 18:00. Stroke december -08, kvarstående högersidig handsvaghet. Hypertoni med grav ortostatism. Typ-II diabetes. Angina pectoris. Hyponatremi. För en vecka sedan utskriven från avd 30E efter vårdperiod pga ortostatism och hyponatremi, bedömts som SIADH. Ej mått bra sedan utskrivningen, trött och nedsatt allmäntillstånd. Idag vid 11:00-tiden plötslig vänstersidig hemipares, blev rädd men förmådde ej ringa ambulans. Symtomen successivt i regress under ett antal timmar. Fortfarande kvarstående "konstig känsla" i vänstra armen. Huvudvärk som tidigare. Pupiller likstora, reagerar u a för ljus. Ögonmotorik u a. Bilat osäker vid finger-näs. Sänkningstendens bilat vid Grassét. Grov kraft i övre extremiteter främst nedsatt höger men svag även vänster. Grov kraft sidlik nedre extremiteterna. Babinskis tecken saknas bilat. CT hjärna inget nytillkommet. Blodtryck 197/81 mmhg. Nästa dag 09:30 Total regress av symtom ("litet stel i handen fortfarande"). Inga biljud över carotider, normala carotispulsar. Inga bjåsljud över hjärtat. Sinusrytm. Litet högt tryck men har ju en besvärande ortostatism sedan tidigare, varför återhållsamhet med trycksänkande. 2.1 Ultraljud carotis visar denna bild på höger sida. Vilket fynd observeras och vad blir nästa steg? 2p

4 Fall 1 Kvinna 76 år 4 delar 7 poäng Del 3 1 poäng Sol-Britt 76 år inskrives kl 18:00. Stroke december -08, kvarstående högersidig handsvaghet. Hypertoni med grav ortostatism. Typ-II diabetes. Angina pectoris. Hyponatremi. För en vecka sedan utskriven från avd 30E efter vårdperiod pga ortostatism och hyponatremi, bedömts som SIADH. Ej mått bra sedan utskrivningen, trött och nedsatt allmäntillstånd. Idag vid 11:00-tiden plötslig vänstersidig hemipares, blev rädd men förmådde ej ringa ambulans. Symtomen successivt i regress under ett antal timmar. Fortfarande kvarstående "konstig känsla" i vänstra armen. Huvudvärk som tidigare. Pupiller likstora, reagerar u a för ljus. Ögonmotorik u a. Bilat osäker vid finger-näs. Sänkningstendens bilat vid Grassét. Grov kraft i övre extremiteter främst nedsatt höger men svag även vänster. Grov kraft sidlik nedre extremiteterna. Babinskis tecken saknas bilat. CT hjärna inget nytillkommet. Blodtryck 197/81 mmhg. Nästa dag 09:30 Total regress av symtom ("litet stel i handen fortfarande"). Inga biljud över carotider, normala carotispulsar. Inga bjåsljud över hjärtat. Sinusrytm. Litet högt tryck men har ju en besvärande ortostatism sedan tidigare, varför återhållsamhet med trycksänkande. Undersökningen visar en tät stenos. Remiss till kärlkirurgen för bedömning skrives. 3.1 Vilken tid från symtom till operation är optimal? 1p

5 Fall 1 Kvinna 76 år 4 delar 7 poäng Del 4 1 poäng Sol-Britt 76 år inskrives kl 18:00. Stroke december -08, kvarstående högersidig handsvaghet. Hypertoni med grav ortostatism. Typ-II diabetes. Angina pectoris. Hyponatremi. För en vecka sedan utskriven från avd 30E efter vårdperiod pga ortostatism och hyponatremi, bedömts som SIADH. Ej mått bra sedan utskrivningen, trött och nedsatt allmäntillstånd. Idag vid 11:00-tiden plötslig vänstersidig hemipares, blev rädd men förmådde ej ringa ambulans. Symtomen successivt i regress under ett antal timmar. Fortfarande kvarstående "konstig känsla" i vänstra armen. Huvudvärk som tidigare. Pupiller likstora, reagerar u a för ljus. Ögonmotorik u a. Bilat osäker vid finger-näs. Sänkningstendens bilat vid Grassét. Grov kraft i övre extremiteter främst nedsatt höger men svag även vänster. Grov kraft sidlik nedre extremiteterna. Babinskis tecken saknas bilat. CT hjärna inget nytillkommet. Blodtryck 197/81 mmhg. Nästa dag 09:30 Total regress av symtom ("litet stel i handen fortfarande"). Inga biljud över carotider, normala carotispulsar. Inga bjåsljud över hjärtat. Sinusrytm. Litet högt tryck men har ju en besvärande ortostatism sedan tidigare, varför återhållsamhet med trycksänkande. Undersökningen visar en tät stenos. Remiss till kärlkirurgen för bedömning skrives. Patienten kommer att opereras så fort blodtrycket är optimal behandlat. 4.1 Hur ska du få en bättre uppfattning om patients blodtryck? (1 poäng)

6 Fråga 2 Man 55 år 11 poäng 3 delar 5 delfrågor T5

7 Fall 2 Man 55 år 3 delar 11 poäng Del 1 5 poäng En 55 årig man har gjort en lungröntgen. Du har inte träffat honom förut, men av journaluppgifter framkommer, att han har haft problem med hosta. Lungröntgen utlåtandet visar att hann har en förtätning på 3 x 3 cm i höger ovanlob. Han är nu uppsatt på ett återbesök till dig. 1.1 Vilka är de viktigaste anamnestiska uppgifterna som du nu måste få fram? (2 p) 1.2 Diskutera möjliga differential diagnoser och hur anamnesen och status skulle kunna se ut beroende på vilken diagnos patienten har (3 p)

8 Fall 2 Man 55 år 3 delar 11 poäng Del 2 3 poäng En 55 årig man har gjort en lungröntgen. Du har inte träffat honom förut, men av journaluppgifter framkommer, att han har haft problem med hosta. Lungröntgen utlåtandet visar att hann har en förtätning på 3 x 3 cm i höger ovanlob. Han är nu uppsatt på ett återbesök till dig. Patientens hosta började för 2 månader sedan och sista veckan har det även varit blodstrimmor i upphostningarna. Patienten har jobbat som byggnadsarbetare därefter kontorsarbete Han har rökt 20 cigaretter per dag sedan han var 16 år gammal. Du misstänker att patienten har en lungcancer och patienten remitteras till lungmottagningen 2.1 Vilka undersökningar kommer man att göra där? Motivera varför. (3 p)

9 Fall 2 Man 55 år 3 delar 11 poäng Del 3 3 poäng En 55 årig man har gjort en lungröntgen. Du har inte träffat honom förut, men av journaluppgifter framkommer, att han har haft problem med hosta. Lungröntgen utlåtandet visar att hann har en förtätning på 3 x 3 cm i höger ovanlob. Han är nu uppsatt på ett återbesök till dig. Patientens hosta började för 2 månader sedan och sista veckan har det även varit blodstrimmor i upphostningarna. Patienten har jobbat som byggnadsarbetare därefter kontorsarbete Han har rökt 20 cigaretter per dag sedan han var 16 år gammal. Du misstänker att patienten har en lungcancer och patienten remitteras till lungmottagningen Patienten undersöks med bronkoskopi där en slemhinnebiopsi visar en småcellig lungcancer. Datortomografi av thorax och lever visar flera förstorad körtlar i mediastinum samt en malignitetsmisstänkt förändring i levern. Spirometri visar ett FEV1 på 2,5 liter, vilket motsvarar 70% av förväntat värde Vilken eller vilka behandlingar är aktuella? Motivera! (2 p) 3.2 Vad tror du om effekten av behandling på kort och lång sikt? Motivera! (1 p)

10 Fråga 3 Okänd kvinna 9,5 poäng 4 delar 10 delfrågor T5

11 Fall 3 Okänd kvinna i 20-års-åldern 4 delar 9,5 poäng Del 1 3 poäng Du arbetar som läkare på en akutmottagning och kallas till akutrummet pga ankomsten av en medvetslös patient. När du kommer in på akutrummet ser du en kvinna som ser ut att vara i 20-års-åldern. Ambulanspersonalen som fört henne till akuten säger att de blivit uppringda av en förbipasserande som sett henne ligga invid en bänk på centralstationen till synes livlös. Hon har inga identitetshandlingar med sig. Patienten öppnar inte ögonen då du kommer in i rummet och hon har en snarkande andning. Hon har nu en mask med reservoar på 10 liter/ minut. Hon vaknar inte då du tar i hennes hand och introducerar dig för henne. Du börjar med din initialbedömning enligt ABCDE, A snarkande andning, inga synliga tecken på skada ovan klavikeln. 1.1 Vad blir din bedömning och åtgärd av A (svara enbart på A)? 1,5 p B Andningsfrekvens 6-8/min. Saturation 99% på mask med reservoar på 10 liter/ minut. Inspektion av thorax: inga tecken på trauma, symmetriska andningsrörelser. Palpation: förefaller inte smärtsamt. Perkussion, svårbedömd då det är bullrigt i akutrummet. Auskultation: normala andningsljud över båda lungfälten. 1.2 Vad blir din bedömning och åtgärd av B (svara enbart på B)? 1,5 p

12 Fall 3 Okänd kvinna i 20-års-åldern 4 delar 9,5 poäng Del 2 1,5 poäng Du arbetar som läkare på en akutmottagning och kallas till akutrummet pga ankomsten av en medvetslös patient. När du kommer in på akutrummet ser du en kvinna som ser ut att vara i 20-års-åldern. Ambulanspersonalen som fört henne till akuten säger att de blivit uppringda av en förbipasserande som sett henne ligga invid en bänk på centralstationen till synes livlös. Hon har inga identitetshandlingar med sig. Patienten öppnar inte ögonen då du kommer in i rummet och hon har en snarkande andning. Hon har nu en mask med reservoar på 10 liter/ minut. Hon vaknar inte då du tar i hennes hand och introducerar dig för henne.du börjar med din initialbedömning enligt ABCDE, A snarkande andning, inga synliga tecken på skada ovan klavikeln. B Andningsfrekvens 6-8/min. Saturation 99% på mask med reservoar på 10 liter/ minut. Inspektion av thorax: inga tecken på trauma, symmetriska andningsrörelser. Palpation: förefaller inte smärtsamt. Perkussion, svårbedömd då det är bullrigt i akutrummet. Auskultation: normala andningsljud över båda lungfälten. På A har du bedömt att luftvägen är ofri vilket du åtgärdat med haklyft och en svalgtub och har delegerat till en sjuksköterska att hålla hakan i rätt läge. På B har du bedömt att patienten inte är andningspåverkad, hon får fortsätta med syrgas liter/ m inut och du monitorerar AF och sat. Du fortsätter din primärbedömning. C Pat är inte vaken. Huden känns normalvarm. Hjärtfrekvens 50 /min. Inga kardiella biljud. Kapillär återfyllnad <2s. Blodtryck 110/65 mmhg. 2.1 Vad blir din bedömning på C, är patienten i chock? 0,5 p 2.2 Vad ordinerar du för åtgärd(er) på C (svara enbart på C)? 1 p

13 Fall 3 Okänd kvinna i 20-års-åldern 4 delar 9,5 poäng Del 3 3 poäng Du arbetar som läkare på en akutmottagning och kallas till akutrummet pga ankomsten av en medvetslös patient. När du kommer in på akutrummet ser du en kvinna som ser ut att vara i 20-års-åldern. Ambulanspersonalen som fört henne till akuten säger att de blivit uppringda av en förbipasserande som sett henne ligga invid en bänk på centralstationen till synes livlös. Hon har inga identitetshandlingar med sig. Patienten öppnar inte ögonen då du kommer in i rummet och hon har en snarkande andning. Hon har nu en mask med reservoar på 10 liter/ minut. Hon vaknar inte då du tar i hennes hand och introducerar dig för henne.du börjar med din initialbedömning enligt ABCDE, A snarkande andning, inga synliga tecken på skada ovan klavikeln. B Andningsfrekvens 6-8/min. Saturation 99% på mask med reservoar på 10 liter/ minut. Inspektion av thorax: inga tecken på trauma, symmetriska andningsrörelser. Palpation: förefaller inte smärtsamt. Perkussion, svårbedömd då det är bullrigt i akutrummet. Auskultation: normala andningsljud över båda lungfälten. På A har du bedömt att luftvägen är ofri vilket du åtgärdat med haklyft och en svalgtub och har delegerat till en sjuksköterska att hålla hakan i rätt läge. På B har du bedömt att patienten inte är andningspåverkad, hon får fortsätta med syrgas liter/ m inut och du monitorerar AF och sat. Du fortsätter din primärbedömning. C Pat är inte vaken. Huden känns normalvarm. Hjärtfrekvens 50 /min. Inga kardiella biljud. Kapillär återfyllnad <2s. Blodtryck 110/65 mmhg. På C bedömer du att patienten är inte är i chock. Du ordinerar 2 infarter, provtagning och vätksa tex Ringer Acetat som får gå in långsamt. Fortsatt monitorering av HF; AF, Sat, BT D patienten är fortfarande inte vaken. Hon reagerar med att vrida bort huvudet vid central smärtstimulering och drar undan handen vid perifer smärtstimulering. Reaktionen är symmetrisk på höger och vänster sida, både armar och ben. Hon gnyr när du smärtstimulerar men öppnar inte ögonen. 3.1 Vilken vakenhetsnivå har patienten, svaret ska anges med en siffra och skalan som används ska anges. 1 p D. patienten är inte nackstyv, har knappnålshuvudstora pupiller där ljusreaktionen är svårvärderad Hur bedömer du och vad vill du utföra för åtgärder på D (svara endast på D)? 1 p E Vid exponering av patienten och inspektion av patienten på både fram och baksidan ser du att hon har en stor mängd tätt sittande ärr på underarmarnas insida. Hon har flera röda ränder och ärr både armbågsvecken. Hon ser allmänt sliten ut för sin ålder. Temperaturen uppmäts till 37 C Hur bedömer du och vad vill du utföra för åtgärder på E (svara endast på E)? 1 p

14 Fall 3 Okänd kvinna i 20-års-åldern 4 delar 9,5 poäng Del 4 3 poäng Du arbetar som läkare på en akutmottagning och kallas till akutrummet pga ankomsten av en medvetslös patient. När du kommer in på akutrummet ser du en kvinna som ser ut att vara i 20-års-åldern. Ambulanspersonalen som fört henne till akuten säger att de blivit uppringda av en förbipasserande som sett henne ligga invid en bänk på centralstationen till synes livlös. Hon har inga identitetshandlingar med sig. Patienten öppnar inte ögonen då du kommer in i rummet och hon har en snarkande andning. Hon har nu en mask med reservoar på 10 liter/ minut. Hon vaknar inte då du tar i hennes hand och introducerar dig för henne.du börjar med din initialbedömning enligt ABCDE, A snarkande andning, inga synliga tecken på skada ovan klavikeln. B Andningsfrekvens 6-8/min. Saturation 99% på mask med reservoar på 10 liter/ minut. Inspektion av thorax: inga tecken på trauma, symmetriska andningsrörelser. Palpation: förefaller inte smärtsamt. Perkussion, svårbedömd då det är bullrigt i akutrummet. Auskultation: normala andningsljud över båda lungfälten. På A har du bedömt att luftvägen är ofri vilket du åtgärdat med haklyft och en svalgtub och har delegerat till en sjuksköterska att hålla hakan i rätt läge. På B har du bedömt att patienten inte är andningspåverkad, hon får fortsätta med syrgas liter/ m inut och du monitorerar AF och sat. Du fortsätter din primärbedömning. C Pat är inte vaken. Huden känns normalvarm. Hjärtfrekvens 50 /min. Inga kardiella biljud. Kapillär återfyllnad <2s. Blodtryck 110/65 mmhg. På C bedömer du att patienten är inte är i chock. Du ordinerar 2 infarter, provtagning och vätksa tex Ringer Acetat som får gå in långsamt. Fortsatt monitorering av HF; AF, Sat, BT D patienten är fortfarande inte vaken. Hon reagerar med att vrida bort huvudet vid central smärtstimulering och drar undan handen vid perifer smärtstimulering. Reaktionen är symmetrisk på höger och vänster sida, både armar och ben. Hon gnyr när du smärtstimulerar men öppnar inte ögonen. D. patienten är inte nackstyv, har knappnålshuvudstora pupiller där ljusreaktionen är svårvärderad. E Vid exponering av patienten och inspektion av patienten på både fram och baksidan ser du att hon har en stor mängd tätt sittande ärr på underarmarnas insida. Hon har flera röda ränder och ärr både armbågsvecken. Hon ser allmänt sliten ut för sin ålder. Temperaturen uppmäts till 37 C. På D bedömer du att vakenhetsgraden är sänkt som en följd av missbruk av opioid. Du har givit 0.4 mg morfin iv. På E stärker fynden din misstanke om missbruk. Patienten börjar vakna till nu. Du kan prata med henne och hon berättar att har haft en svår ångest. Hon går på Metadon programmet (tar regelbunden Metadon i terapeutisk syfte och som led av ett program för avgiftning och behandling av missbrukare), men har återfallit i ett missbruk. Hon har utöver heroin under senaste dygnet tagit ca 10 tabletter Sobril (bensodiazepin) och tabletter Alvedon, 500mg Hur planerar du den fortsatta handläggningen på akutrummet? Ska hon ventrikelsköljas? 1 p 4.2 Hur planerar du patientens fortsatta handläggning, dvs efter behandlingen på akutrummet? Vad är det som är viktigt att planera för i patientens fortsatta vård? 1p 4.3 Vilken antidot använder man vid paracetamol intoxikation? 1p

15 Fråga 4 Man 79 år 10 poäng 3 delar 9 delfrågor T5

16 Fall 4 Man 79 år 3 delar 10 poäng Del 1 3 poäng Karl, 79, behandlas för högt blodtryck och prostatacancer. Nu söker han akut pga en urinvägsinfektion med feber sedan ett par dagar. Det är svårt att ta anamnes eftersom Karl är förvirrad. Du gör kroppslig och neurologisk undersökning som inte visar något avvikande, tar för säkerhets skull en CT hjärna som inte visar någon blödning och ordinerar lab-prover som är normala frånsett förhöjt CRP och LPK samt lätt kreatininstegring. 1.1 En akut konfusion börjar plötsligt. Beskriv kliniken vid akut konfusion, dvs ett par specifika tecken förutom förvirring och glömska som man kan märka under ett samtal (och som skiljer en konfusion från en demenssjukdom). (1 p) 1.2 Vilken enkel princip ska tillämpas när det gäller läkemedelsbehandling vid akut konfusion? (1 p) 1.3 Förutom basal omvårdnad vad gäller nutrition, elimination, salt- och vätskebalans etc, nämn ett par viktiga omvårdnadsåtgärder på vårdavdelningen för att konfusionen/ hjärnsvikten snabbt ska gå över! (1 p)

17 Fall 4 Man 79 år 3 delar 10 poäng Del 2 4 poäng Karl, 79, behandlas för högt blodtryck och prostatacancer. Nu söker han akut pga en urinvägsinfektion med feber sedan ett par dagar. Det är svårt att ta anamnes eftersom Karl är förvirrad. Du gör kroppslig och neurologisk undersökning som inte visar något avvikande, tar för säkerhets skull en CT hjärna som inte visar någon blödning och ordinerar lab-prover som är normala frånsett förhöjt CRP och LPK samt lätt kreatininstegring. Vid inkomstsamtalet var Karl dåsig och okoncentrerad vid samtalet och hade svårigheter att tolka synintryck. Alla läkemedel med potentiellt negativa effekter på CNS sattes ut, och ett och samma vårdlag hjälpte honom att snabbt komma på benen och att försöka bli orienterad till aktuella förhållanden. Karl ter sig dock fortfarande glömsk och hans dotter har länge försökt få honom till läkare för demensutredning. 2.1 Alzheimers sjukdom utvecklas långsamt smygande. Vilken del av hjärnan drabbas först av nervcellsdegenerationen och vilken typ av symtom ger denna skadelokalisation? (vg beskriv mer utförligt än bara glömska!) (1 p) 2.2 Varför gör man CT hjärna i en demensutredning (två orsaker)? (1 p) 2.3 Vid sidan om glömska är inaktivitet ett vanligt symtom vid en demensutveckling. Vid vilken annan behandlingsbar sjukdom är inaktivitet ett typiskt drag? (1 p) 2.4 Humörsvängningar och irritabilitet/aggressivitet är vanligt vid demens och ska i första hand behandlas icke-farmakologiskt. Om inte detta hjälper - vilken typ av läkemedel är symtomlindrande och relativt biverkningsfritt? (1 p)

18 Fall 4 Man 79 år 3 delar 10 poäng Del 3 3 poäng Karl, 79, behandlas för högt blodtryck och prostatacancer. Nu söker han akut pga en urinvägsinfektion med feber sedan ett par dagar. Det är svårt att ta anamnes eftersom Karl är förvirrad. Du gör kroppslig och neurologisk undersökning som inte visar något avvikande, tar för säkerhets skull en CT hjärna som inte visar någon blödning och ordinerar lab-prover som är normala frånsett förhöjt CRP och LPK samt lätt kreatininstegring. Vid inkomstsamtalet var Karl dåsig och okoncentrerad vid samtalet och hade svårigheter att tolka synintryck. Alla läkemedel med potentiellt negativa effekter på CNS sattes ut, och ett och samma vårdlag hjälpte honom att snabbt komma på benen och att försöka bli orienterad till aktuella förhållanden. Karl ter sig dock fortfarande glömsk och hans dotter har länge försökt få honom till läkare för demensutredning. CT uteslöt hjärntumör och infarkter, Karl hade en typisk klinik som vid Alzheimer med bl.a nedsättning av episodiskt närminne som tecken på hippocampusskada. Han hade inga tecken till depression men en del humörsvängningar där antidepressiva hade god effekt. Inför utskrivningen görs en vårdplanering. 3.1 Karl har inte tidigare haft någon hemtjänst. Nu klarar han att äta och klä på sig och att gå på toaletten själv men behöver hjälp med all annan ADL. a. Hur många gånger per dygn tycker du att hemtjänst ska komma, och vad är det viktigaste att Karl får hjälp med beträffande ADL? (1p) b. Karl är lite ostadig på benen och är rädd för att falla trots sin rollator, sina stadiga skor och trots att han gångtränar. Vad bör han utrustas med dessutom? (1p) 3.2 Vem beslutar om Karl så småningom ska få en plats på ett demensboende? (1p)

19 Fråga 5 Kvinna 87 år 8 poäng 2 delar 2 delfrågor T5

20 Fall 5 Kvinna 87 år 2 delar 8 poäng Del 1 6 poäng Elin 87 år Inkommer då grannen har uppmärksammat att patienten går naken i lägenheten. Har uppträtt förvirrad och uppskruvad. Enligt ambulansjournal ensamstående kvinna utan någon hemtjänst. Patienten har svårt att ge autoanamnes. Enligt journalanteckningar permanent förmaksflimmer och Waranbehandling. Har tidigare fått trombolys av en långsträckt emboli höger a. femoralis superficialis. Har haft claudicatio i bägge benen som brukar släppa efter vila. Har -08 genomgått CT hjärna som påvisat multipla genomgångna infarkter och förändring frontalt, neurologen har konsulterats via husläkaren och man har på neurologronden granskat patientens bilder och dessa bedömdes vara ischemiska förändringar, inget tumörmisstänkt. Har afasi. Rör samtliga extremiteter och Babinskis tecken saknas bilateralt. Ingen nackstelhet. Pupiller likstora och reagerar lika för direkt och indirekt ljus. Ögonrörelser ua. Vidare diagnostik går ej att utföra då patienten ej medverkar. 1.1 Patienten har undersökts med ett s.k. rutinneurologiskt status. Det som numera rekommenderas för akut stroke (inte enbart vid trombolys) är NIH stroke scale. Hur går denna undersökning till? Redogör för vad som testas. 6 p

21 Fall 5 Kvinna 87 år 2 delar 8 poäng Del 2 2 poäng Elin 87 år Inkommer då grannen har uppmärksammat att patienten går naken i lägenheten. Har uppträtt förvirrad och uppskruvad. Enligt ambulansjournal ensamstående kvinna utan någon hemtjänst. Patienten har svårt att ge autoanamnes. Enligt journalanteckningar permanent förmaksflimmer och Waranbehandling. Har tidigare fått trombolys av en långsträckt emboli höger a. femoralis superficialis. Har haft claudicatio i bägge benen som brukar släppa efter vila. Har -08 genomgått CT hjärna som påvisat multipla genomgångna infarkter och förändring frontalt, neurologen har konsulterats via husläkaren och man har på neurologronden granskat patientens bilder och dessa bedömdes vara ischemiska förändringar, inget tumörmisstänkt. Har afasi. Rör samtliga extremiteter och Babinskis tecken saknas bilateralt. Ingen nackstelhet. Pupiller likstora och reagerar lika för direkt och indirekt ljus. Ögonrörelser ua. Vidare diagnostik går ej att utföra då patienten ej medverkar. Dagen efter: Pat. ger ett glatt opåverkat intryck. NIH utförs, vilket är svårbedömt då en dålig medverkandegrad pga afasin föreligger. En skattad bedömning ger 12 pt; motorisk funktion kan ses som rel. bibevarad och således har de högre hjärncentra klarat sig bättre. 2.1 I vilken del av hjärnan kan man förväntas se hjärnskadan vid CT eller MRT? 2p

22 Fråga 6 Man 24 år 13 poäng 6 delar 9 delfrågor T5

23 Fall 6 Man 24 år 6 delar 13 poäng Del 1 1,5 poäng En 24-årig man inkommer efter att hittats på marken nedanför en balkong på lördagskvällen. Han grymtar, förefaller berusad. Man får ingen vidare kontakt med honom. Inga uppenbara felställningar i några extremiteter. Han inkommer till akuten med ambulans. Dessa har satt 2 grova nålar och Ringer-Acetat infunderas i den ena. Den diagnostiska proceduren du gör på akuten inleds som följer: A: Ingen svullnad i ansiktet, han ger ifrån sig grymtande ljud, men tycks ha fria luftvägar. 1.1 Bedömning och åtgärd? (1,5 p)

24 Fall 6 Man 24 år 6 delar 13 poäng Del 2 1,5 poäng En 24-årig man inkommer efter att hittats på marken nedanför en balkong på lördagskvällen. Han grymtar, förefaller berusad. Man får ingen vidare kontakt med honom. Inga uppenbara felställningar i några extremiteter. Han inkommer till akuten med ambulans. Dessa har satt 2 grova nålar och Ringer-Acetat infunderas i den ena. Den diagnostiska proceduren du gör på akuten inleds som följer: A: Ingen svullnad i ansiktet, han ger ifrån sig grymtande ljud, men tycks ha fria luftvägar. Du satte på en halskrage, gav honom syrgas på mask med 15 l/min och bedömde att de över luftvägarna var fria. Du fortsatte: B: AF 30, sat 90%, blåmärke till vänster på bröstkorgon / vä flank. 2.1 Bedömning och åtgärd? (1,5 p)

25 Fall 6 Man 24 år 6 delar 13 poäng Del 3 2 poäng En 24-årig man inkommer efter att hittats på marken nedanför en balkong på lördagskvällen. Han grymtar, förefaller berusad. Man får ingen vidare kontakt med honom. Inga uppenbara felställningar i några extremiteter. Han inkommer till akuten med ambulans. Dessa har satt 2 grova nålar och Ringer-Acetat infunderas i den ena. Den diagnostiska proceduren du gör på akuten inleds som följer: A: Ingen svullnad i ansiktet, han ger ifrån sig grymtande ljud, men tycks ha fria luftvägar. Du satte på en halskrage, gav honom syrgas på mask med 15 l/min och bedömde att de över luftvägarna var fria. Du fortsatte: B: AF 30, sat 90%, blåmärke till vänster på bröstkorgon / vä flank. Du bedömde att ventilationen var inadekvat, och ville fortsätta diagnostiken genom auskultation, palpation, perkussion. Du finner då ett nedsatt andningsljud på vänster sida. Patienten blir tilltagande dyspnoisk. 3.1 Vad ska du göra nu? (2 p)

26 Fall 6 Man 24 år 6 delar 13 poäng Del 4 3 poäng En 24-årig man inkommer efter att hittats på marken nedanför en balkong på lördagskvällen. Han grymtar, förefaller berusad. Man får ingen vidare kontakt med honom. Inga uppenbara felställningar i några extremiteter. Han inkommer till akuten med ambulans. Dessa har satt 2 grova nålar och Ringer-Acetat infunderas i den ena. Den diagnostiska proceduren du gör på akuten inleds som följer: A: Ingen svullnad i ansiktet, han ger ifrån sig grymtande ljud, men tycks ha fria luftvägar. Du satte på en halskrage, gav honom syrgas på mask med 15 l/min och bedömde att de över luftvägarna var fria. Du fortsatte: B: AF 30, sat 90%, blåmärke till vänster på bröstkorgon / vä flank. Du bedömde att ventilationen var inadekvat, och ville fortsätta diagnostiken genom auskultation, palpation, perkussion. Du finner då ett nedsatt andningsljud på vänster sida. Patienten blir tilltagande dyspnoisk. Du satte en venflon i I2 midklavikulärt vänster följt av ett thoraxdrän i vänster flank på misstanke om ventilpneumothorax. Patienten AF sjönk till 20, saturationen ökar till 96% och andningsljuden normaliseras. Nu fortsätter din bedömning på C: 4.1 Vilka parametrar ingår i en adekvat diagnostik av cirkulationen? (3 p)

27 Fall 6 Man 24 år 6 delar 13 poäng Del 5 3 poäng En 24-årig man inkommer efter att hittats på marken nedanför en balkong på lördagskvällen. Han grymtar, förefaller berusad. Man får ingen vidare kontakt med honom. Inga uppenbara felställningar i några extremiteter. Han inkommer till akuten med ambulans. Dessa har satt 2 grova nålar och Ringer-Acetat infunderas i den ena. Den diagnostiska proceduren du gör på akuten inleds som följer: A: Ingen svullnad i ansiktet, han ger ifrån sig grymtande ljud, men tycks ha fria luftvägar. Du satte på en halskrage, gav honom syrgas på mask med 15 l/min och bedömde att de över luftvägarna var fria. Du fortsatte: B: AF 30, sat 90%, blåmärke till vänster på bröstkorgon / vä flank. Du bedömde att ventilationen var inadekvat, och ville fortsätta diagnostiken genom auskultation, palpation, perkussion. Du finner då ett nedsatt andningsljud på vänster sida. Patienten blir tilltagande dyspnoisk. Du satte en venflon i I2 midklavikulärt vänster följt av ett thoraxdrän i vänster flank på misstanke om ventilpneumothorax. Patienten AF sjönk till 20, saturationen ökar till 96% och andningsljuden normaliseras. Nu fortsätter din bedömning på C: Du bedömde puls, perifer temperatur/cirkulation, medvetandegrad, AF och blodtryck, och fann en puls 100 /min, blek och kall i periferin, mannen talade fortfarande grymtande, blodtryck 110/90 mmhg. 5.1 Vad blir din bedömning av cirkulationen? (1 p) 5.2 Gör du någon ytterligare diagnostik på C? (1 p) 5.3 Vilka åtgärder gör du på C? (1 p)

28 Fall 6 Man 24 år 6 delar 13 poäng Del 6 2 poäng En 24-årig man inkommer efter att hittats på marken nedanför en balkong på lördagskvällen. Han grymtar, förefaller berusad. Man får ingen vidare kontakt med honom. Inga uppenbara felställningar i några extremiteter. Han inkommer till akuten med ambulans. Dessa har satt 2 grova nålar och Ringer-Acetat infunderas i den ena. Den diagnostiska proceduren du gör på akuten inleds som följer: A: Ingen svullnad i ansiktet, han ger ifrån sig grymtande ljud, men tycks ha fria luftvägar. Du satte på en halskrage, gav honom syrgas på mask med 15 l/min och bedömde att de över luftvägarna var fria. Du fortsatte: B: AF 30, sat 90%, blåmärke till vänster på bröstkorgon / vä flank. Du bedömde att ventilationen var inadekvat, och ville fortsätta diagnostiken genom auskultation, palpation, perkussion. Du finner då ett nedsatt andningsljud på vänster sida. Patienten blir tilltagande dyspnoisk. Du satte en venflon i I2 midklavikulärt vänster följt av ett thoraxdrän i vänster flank på misstanke om ventilpneumothorax. Patienten AF sjönk till 20, saturationen ökar till 96% och andningsljuden normaliseras. Nu fortsätter din bedömning på C: Du bedömde puls, perifer temperatur/cirkulation, medvetandegrad, AF och blodtryck, och fann en puls 100 /min, blek och kall i periferin, mannen talade fortfarande grymtande, blodtryck 110/90 mmhg. Du bedömde cirkulationen som inadekvat och ordinerade 2 liter Ringeracetat att gå in under 20 minuter. 6.1 Bör man även ge blod? (1 p) Under tiden som du väntade på effekt av vätskan gick du vidare på D och E. Du fann att patienten var medvetslös med RLS 4 och vid exponeringen på E fann du en sårskada i skalpen. Efter att ha genomfört ABCDE vill du nu skicka patienten till CIVA för ytterligare stabiisering innan CT o eventuell operation. 6.2 Vad bör du göra innan du skickar iväg patienten? (1 p)

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Fråga 1. Kvinna 75 år. 13 poäng

Fråga 1. Kvinna 75 år. 13 poäng Fråga 1 Kvinna 75 år 13 poäng 3 delar 10 delfrågor 2009 05 29 T5 Fall 1 Kvinna 75 år 3 delar 16 poäng Del 1 4 poäng En 75-årig kvinna söker pga smärtor i höger ben sedan ett par dagar. Du noterar ett svullet

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

Fråga 1. Man 21 år. 12 poäng

Fråga 1. Man 21 år. 12 poäng Fråga 1 Man 21 år 12 poäng 6 delar 8 delfrågor 2010 01 08 T5 Fall 1 Man 21 år 6 delar 12 poäng Del 1 4,5 poäng Du är jour på en vårdcentral. En 21 årig man söker pga andnöd. Besvären började plötsligt

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng Delexamination 1 Klinisk medicin Ht2011 MEQ 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min) Anamnes: En 26 årig kvinna kommer till akutmottagningen i ambulans efter att ha kommit emellan vid ett knivbråk. Hon är vaken, talbar och orienterad, men

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Traumatologi. - vad är det och hur kan jag använda det? Pelle Gustafson. Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus

Traumatologi. - vad är det och hur kan jag använda det? Pelle Gustafson. Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Traumatologi - vad är det och hur kan jag använda det? Pelle Gustafson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Traumatologi En solig tisdagsmorgon i mars: - en 42-årig kvinna är på väg in till

Läs mer

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdprocesser Giltig fr.o.m: 2016-06-01 Faktaägare: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Fastställd av: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Gäller

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Delexamination MEQ 19 poäng

Delexamination MEQ 19 poäng Delexamination 1 2016-10-11 MEQ 19 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida. Endast en sida

Läs mer

Del 7_7 sidor_15 poäng

Del 7_7 sidor_15 poäng En 83 årig man inkommer till kirurgisk akutmottagning kl 16.00 en Torsdag från ett äldreboende med en remiss från läkaren på närliggande hälsocentral. Remissen meddelar följande: Patienten har grav Mb

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

1.1 Vilken diagnos misstänker Du (1p) 1.2 Ställ tre relevanta riktade frågor till patienten. (3p)

1.1 Vilken diagnos misstänker Du (1p) 1.2 Ställ tre relevanta riktade frågor till patienten. (3p) Du gör AT, är jour på akutmottagningen och går in till en patient som heter Anna Andersson, hon är 72 år gammal. Enligt dottern som också är med, har hon talat konstigt i telefon tidigare idag samt tappat

Läs mer

Chockseminarium SVK HT 2014/ VT 2015

Chockseminarium SVK HT 2014/ VT 2015 Chockseminarium SVK HT 2014/ VT 2015 Fall 1-24-årig man Anamnes: 24-årig kille från New Mexico, USA, semestrar i Europa sedan en månad. Efter att ha varit på Mykonos kom han till Stockholm för en vecka

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

Betygskriterier OSCE examination

Betygskriterier OSCE examination Institutionen för Omvårdnad Umeå Universitet Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 6 hp Betygskriterier OSCE examination Syftet med examinationen är att utifrån en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar.

Läs mer

Fråga 1. 72-årig man. 12 poäng

Fråga 1. 72-årig man. 12 poäng Fråga 1 72-årig man 12 poäng 3 delar 11 delfrågor 12-05-25 T5 Fall 1 72-årig man 12 poäng Del 1 5 poäng Göran, 72, pensionerad byggmästare som bor ensam, söker dig på vårdcentralen då han är orolig över

Läs mer

Del 4_5 sidor_16 poäng

Del 4_5 sidor_16 poäng Del 4_5 sidor_16 poäng Du är jour på akutmottagningen i Sollefteå och går in till en patient som heter Alfrida Lundberg hon är 72 år gammal. Enligt dottern som också är med, har hon talat konstigt i telefon

Läs mer

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken!

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken! Svimning Övergående medvetandeförlust utan neurologiska restsymptom. Orsakas av tillfällig minskning av cerebralt blodflöde (efter 8-10 s avbrott i cerebrala cirkulationen). Vanligt problem! Upp till 48%

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Coma. Lars Lind Akutsjukvården

Coma. Lars Lind Akutsjukvården Coma Lars Lind Akutsjukvården Genes till coma Hyperglykemi Hypoglykemi Stroke Skalltrauma Intox Leversvikt Njursvikt Myxödem Subarachnoidalblödning Elektrolytstörningar Epilepsi Korsakoff Arrytmier Encephalit

Läs mer

TIA. Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS

TIA. Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS TIA Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS TIA En varningssignal! Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Men det gick ju över Vad är en TIA? TIA = transitorisk

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2013 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

KODNUMMER.. MEQ B 25 poäng 1(8)

KODNUMMER.. MEQ B 25 poäng 1(8) KODNUMMER.. MEQ B 25 poäng 1(8) KODNUMMER. Du är AT-läkare på vårdcentral. Idag kommer Evert Karlsson 72 år på sitt första besök till vårdcentralen. Han har flyttat från en annan del av landet och du har

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

Stroke. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS

Stroke. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS Stroke Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS Stroke Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

MEQ DX1 HT 2014 facit

MEQ DX1 HT 2014 facit MEQ DX1 HT 2014 facit Du jobbar som medicinjour på akutmottagningen. En av sjuksköterskorna tar tag i dig och säger att du nog snarast bör titta på en patient. Det rör sig om Lars, en 61 årig man som jobbar

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7)

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ Till akuten kommer en 55-årig man med känd etylöverkonsumtion och hypertoni. Han inkommer med ambulans med ett dygns anamnes på feber, frysningar, huvudvärk och nackvärk. Han är

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p Du har börjat som vikarie vid en husläkarmottagning, den ordinarie läkaren har flyttat utomlands efter en misslyckad politisk karriär. En 44 årig överviktig regissör kommer för kontroll av hypertoni som

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

1.1 Vilken diagnos misstänker Du (1p) 1.2 Nämn tre relevanta riktade frågor du ställer till patienten (OBS inte fler).

1.1 Vilken diagnos misstänker Du (1p) 1.2 Nämn tre relevanta riktade frågor du ställer till patienten (OBS inte fler). Du är jour på akutmottagningen i Arvika och går in till en patient som heter Agnes Svensson hon är 72 år gammal. Enligt fästmannen/särbon som också är med, har hon talat konstigt i telefon tidigare idag

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

SKILS. Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan

SKILS. Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan SKILS Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan Inledning Arbetsgruppen Västra Äldre Samarbete kommuner landsting Pilotprojekt Utbildningsmaterial & Beslutsunderlag NEWS Vitalparametrar Andningsfrekvens

Läs mer

OBS! Det är VIKTIGT ATT SVAREN SORTERAS RÄTT. Det kan annars bli fel vid rättning och vid scanning.

OBS! Det är VIKTIGT ATT SVAREN SORTERAS RÄTT. Det kan annars bli fel vid rättning och vid scanning. Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 1, prov 0300. Kurskod: MC2050. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2016 02 27 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 58p Smärtfysiologi och

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR Delex 1 Klin med SöS 2015 03 03 1(8) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 Examinationen består av en MEQ-fråga om 20 poäng samt 14 kortsvarsfrågor om 40 poäng. KORTSVARSFRÅGOR

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Standardvårdplan Sepsis journalhandling

Standardvårdplan Sepsis journalhandling Standardvårdplan Sepsis journalhandling Direkt handläggning: vid ankomst till avdelningen Patienten informerad om vård enligt SVP Sign:. Åtgärd Utfört: ja Sign PVK 1.3 (vid behov 2 infarter) Blododling

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 10 april 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

DX II MEQ VT 2015 (21p)

DX II MEQ VT 2015 (21p) DX II MEQ VT 2015 (21p) Du jobbar på akutmottagningen i Eskilstuna. In med ambulanslarm kommer Lasse, en 53 årig ingenjör som efter mångårigt alkoholmissbruk är arbetslös och frånskild. Efter 3 veckors

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga DX2 2014-04-21 Totalt 21 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 5 sidor (Exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Nu blir det repetition av baskunskaper

Hälsa Sjukvård Tandvård. Nu blir det repetition av baskunskaper Nu blir det repetition av baskunskaper Bakomliggande fysiologi i METTS vitalparametrar A= Luftväg B= Andning C= Cirkulation D= CNS E= Temp. Vilken/vilka parametrar faller ut och signalerar vilket/vilka

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Del 6 5 sidor 9 poäng

Del 6 5 sidor 9 poäng 5 sidor 9 poäng Anna, 43, söker akutmottagningen pga hög feber 39 grader, trötthet och hosta. Hon sjuknade för ca 1v sedan med lätt feber, halsont och hosta. Hon har möjligen känt sig litet allmänt trött

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. Fråga 1. Klockan är 15.30 Situation Kvinna 75 år, inkommer med sepsismisstanke. Bakgrund Erysipelas vänster underben som ej har svarat på tablett Kåvepenin.

Läs mer

Traumatologi Pelle Gustafson Trauma / Tumörsektionen Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Traumatologi Pelle Gustafson Trauma / Tumörsektionen Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Pelle Gustafson Trauma / Tumörsektionen Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund En solig tisdagsförmiddag i mars: - en 42-årig kvinna är på väg in till mottagningen - hittad 10 meter från sin

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

Säker traumavård självvärderingsformulär

Säker traumavård självvärderingsformulär Säker traumavård självvärderingsformulär Patientfall A Fallbeskrivning som främst syftar till att värdera prehospital verksamhet, larmkedjor, säkrande av A och B problem, samt tidig handläggning på akutmottagning.

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen I ditt arbete som klinisk genetiker studerar du en dag kromosomer från en cancerpatient med hjälp av så kallad SKY teknik. Du ser då att en del av kromosom 13 nu istället ligger på kromosom 10. Fråga 1

Läs mer

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning ABCDE Baseras på potentiell mortalitetsrisk Ofri luftväg dödar snabbare

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA SBAR Modell för bättre kommunikation SBAR Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA Förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt. Stress och tidspressad miljö A d fö häl h j k å d Anpassades

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna Nya riktlinjer och kvalitetsindikatorer Sven Engström Distriktsläkare Gränna Vårdcentral Ordf. SFAMQ Omfattning Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga i primärvården

Läs mer

Praktiskt prov VT 2015 Station Anestesi, 11,5 minuter

Praktiskt prov VT 2015 Station Anestesi, 11,5 minuter Praktiskt prov VT 2015 Station Anestesi, 11,5 minuter Bemanning En anestesiolog Utrustning på Anestesi Docka med intubationsmöjlighet Halskrage (sitter på dockan) Syrgasmask Revivator med mask + slang

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2015-04-21 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:..

Läs mer

ATLS - Advanced Trauma Life Support

ATLS - Advanced Trauma Life Support ATLS - Advanced Trauma Life Support Alex Abdalian Sinan Dogan AT-läkare, USÖ Presentation om ATLS-konceptet baserat på föreläsning från AT-stämman av Martin Sundelöf, överläkare och Louis Riddez, docent,

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan 1/5 Integrerad MEQ-fråga DX5 131119 Maxpoäng 15 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande

Läs mer

Delexamination 2 MEQ

Delexamination 2 MEQ Delexamination 2 2017-04-11 MEQ 20 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit En 60 årig tidigare rökande kvinna söker på akutmottagningen på grund av andfåddhet. Hon behandlas med Enalapril pga högt blodtryck sedan 3 år tillbaka. Hon har besvärats

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

1.Utför ett riktat handstatus och redogör högt för fynden.

1.Utför ett riktat handstatus och redogör högt för fynden. Instruktioner till studenter OSCE II 140108 (Till dörren) Station 1 Du är underläkare och ska träffa Emilia Grönvall, 27 år, som ligger på plats L1 på Din kirurgavdelning. Av den summariska inläggningsanteckningen

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013. Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.. Lärare: Peter Appelros, fråga 1-6, 6p. Ulf Nordström, fråga 7-10, 10p. Ragnar Bäckström, fråga 11,15p Simon Athlin, fråga 12-13,. Rebecca

Läs mer

MEQ-fråga 1 - Åldrandet

MEQ-fråga 1 - Åldrandet Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan 1/12 MEQ-fråga 1 - Åldrandet DX5 121121 Maxpoäng 25 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att

Läs mer

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 november 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2. 6 sidor. Kalle 47 år, 18 poäng Kalle är född 1964, arbetar som sjukhusfysiker, är gift och har barn. Använder ingen tobak. Sedan 10-årsåldern tränat och tävlat i orientering dock ej på elitnivå.

Läs mer