KULTURHUVUDSTADSÅRET PÅ SKIDOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURHUVUDSTADSÅRET PÅ SKIDOR"

Transkript

1 KULTURHUVUDSTADSÅRET PÅ SKIDOR Tomas Gustavsson Ordf. Friluftsfrämjandet Umeå Anders Sandström Projektledare SkiUmeå

2 2

3 ABSTRAKT I detta dokument sammanfattas projektet SkiUmeå som innan och under kulturhuvudstadsåret 2014 har haft i uppdrag att främja för folkhälsa och skidglädje i Umeåregionen. Projektet har innehållit flera delprojekt där inspiration, medskapande, tillgänglighet, och nya målgrupper har varit viktiga nyckelord under hela projekttiden. De största delprojekten, Alla På Snö och World Snow Day har varit viktiga pusselbitar som i sin tur har hjälpt andra delprojekt att utformas och som kommer att leva vidare efter kulturhuvudstadsårets slut. Projektet har försökt ta tillvara på Umeåbornas önskemål om vad de förknippar med skid- och vinterkultur vilket alla individer värdesätter olika och såhär beskriver Umeåborna den själv med egna ord. 1-1 Umeåbornas beskrivning av skidkulturen i Umeå 3

4 4

5 FÖRORD Efter att Umeå 2011 valdes till Europas kulturhuvudstad 2014 startade arbetet inom Friluftsfrämjandet om att uppmärksamma Umeås skid- och vinterkultur. Friluftsfrämjandet Umeå lokalavdelning utformade en idé vilken togs upp med Friluftsfrämjandets Rikskansli om att uppmärksamma skid- och vinterkulturen på något sätt. Rikskansliet var intresserad om det fanns en lokal anknytning varvid finansiering söktes från Umeå kommun. I uppdraget ingick att man skulle samverka med andra vintersport-organisationer och arrangera ett antal aktiviteter som skulle leda till en ökad/stärkt vintersportkultur i Umeå, som inte bara skulle bli en uppvisning under kulturhuvudstadsåret 2014, utan ett förhoppningsvis förändrat beteende hos Umeåbor att bli mer aktiva ute på vintern. En styrgrupp tillsattes med en bra blandning av vad projektet behövde i form av kompetens och kontaktnät för att lyckas med sitt uppdrag. En projektledare anställdes vars roll var att arbeta med att samordna ett antal aktiviteter tillsammans med andra. Projektet drog igång november 2011, en projektplan utformades med huvudinslagen World Snow Day och Alla På Snö som de största genomgående aktiviteterna under projekttiden. Därtill skulle fler aktiviteter tillkomma och trappas upp under projekttiden. Umeå2014 är en viktig del i projektet och bygger på Umeås dynamiska kulturliv och det medskapande föreningar utgör med varandra. Under kulturhuvudstadsåret är kulturen själv den drivande kraften och SkiUmeå följer samma mönster där både styrgruppen samt de andra deltagande organisationerna under alla aktiviteter drar nytta av varandra och skapar Umeås skid- och vinterkultur. Under projekttiden har SkiUmeå drivit egna delprojekt samt stöttat ett antal olika aktiviteter genom åren, många väldigt lyckade. Då Umeås skidkultur är mer än världens äldsta skida på skidmuseet eller skidprofiler så som Per Elofsson och Anja Pärsson har Umeå med slalombacken mitt i stan och alla längdskidspår, ett rikt utbud av aktiviteter där föreningslivet servar oss med skidskolor för barn, ungdomar och vuxna, SM-tävlingar i världsklass och en vilja att sätta Umeå på kartan, gör att när Umeå2014 är slut kommer vi dra nytta av den verksamhet vi skapat och leva vidare på den i många år framöver. Anders Sandström Projektledare SkiUmeå2014 5

6 6

7 7

8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND OCH SYFTE Bakgrund Syfte PROJEKTMÅL OCH AVGRÄNSNINGAR Övergripande mål Konkreta etappmål Produktmål Avgränsning BESTÄLLARE OCH PROJEKTLEDARE Styrgrupp Styrgruppens ansvarsområden Projektledare och andra anställda Projektledarens ansvarsområden Projektledare - Malin Eriksson Projektledare - Anders Sandström Eventansvarig - Stefan Lindgren Administratör - Tomas Sandström Kontaktinformation Projekt- och samarbetspartners GENOMFÖRANDE Projektår 1: 1 november Projektår 2: Projektår 3: Aktiviteter Snowslider VM Skolgårdsprojektet Snöstaden World Snow Day Bräntbergsbackens Dag 2014, tidigare WSD Alla På Snö Viva Komvux Svenska för invandrare You Skate Girl Womens Freeride Camp Kittelfjäll Umeå Internationella Kvinnoförening Studiecirkel Inspirationskväll IKSU Snömässa Umeå City Light Railjam Skiweek Umeå SnowJam Ersboda on SNOW tour Västerbottens Skidförbunds Skidting Clinicar Stora Nolia Umeå Funktionell skidåkning Projektgrupp SM-veckan

9 Kulturhuvudstadsinvigningen Vinteraktivitetsdagen Nydala & Akademiska Skrinnet Umeå universitet Buddygroup Rapporteringar och Styrgruppsmöten Målgrupper EKONOMI Utfall Tabell och cirkeldiagram över kostnader ANALYS AV PROJEKTFÖRLOPPET Etappmål Produktmål Resurser KOMMUNUNIKATION OCH RUTINER Informationsplan Kommunikationsplan Administrativa rutiner Lägesrapportering Mötesprotokoll Avvikelse och ändringshantering UTVÄRDERING AV PROJEKTORGANISATIONEN Projektgrupp REKOMMENDATIONER Snötinget Alla på Snö Snowjam World Snow Day Umeå SkiWeek Funktionell Skidåkning Bräntberget Åkband Skiduthyrningen BILAGOR Konceptskiss SM-Veckan Utvärderingsmall APS Utvärdering av samarbetspartners Alla På snö Protokoll Fritidsnämnden

10 Figurer 1-1 Umeåbornas beskrivning av skidkulturen i Umeå Visitkort SkiUmeå Bräntis blir värd för VM i skrana Snöstaden 2012 Hamnmagasinet Snöstaden 2014 Ski For Fun MSP- Days of My Youth FIS World Snow Day logotyp Word Snow Day i VK lördag 21 januari Statistik deltagande i Alla På Snö Många glada skratt i backen i VK Skiweek i VF 13 nov Diplom Årets Snöflinga Aron Andersson Vasaloppsåkare Tefatscurling under SM-veckan Fördelning av kostnader respektive år Fördelning av kostnader totalt Konceptskiss över Snötinget Annons Skiweek i Vertex Fritidshjälpmedel skicart och sittski

11 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1.1 Bakgrund I Umeåregionen klappar många hjärtan för skidåkning. Det faktum att regionen fostrar skidstjärnor på löpande band är välkänt och ett resultat av den starka skidtradition som finns i området kan konstateras att många av historiens främsta skidåkare har växt upp i området med goda förutsättningar. Lägger vi till att staden har världens äldsta skida går det inte att ta miste på stadens betydelse för skidvärlden. Vintertid finns i Umeå en påtaglig skidatmosfär där den första snön leder till stor entusiasm och Umeåbor som vallfärdar mot nya vinteräventyr. För sin överlevnad behöver skidkulturen i Umeå en plats i strålkastarljuset. I dagsläget ställs vinteraktiviteter som skidåkning, skridskoåkning på naturis och andra varianter av vinterlekar, inför en rad nya utmaningar. Hotet från ett förändrat klimat är välbekant och på många håll i världen är snörika vintrar allt mer sällsynta. De betydande kostnaderna för såväl transporter till vintersportanläggningar och utrustningar har rest frågor om att vissa vinteraktiviteter endast är möjliga för de mest resursstarka grupperna i samhället. Frågor som rekrytering till vinteraktiviteter gäller också de barn och vuxna som nyligen flyttat till Sverige, samt de stora grupper barn och ungdomar vars föräldrar inte bär med sig friluftslivs- eller vintersportstraditioner. Rörelse i vinterlandskap kan liknas vid balsam för själen, och i vårt stressiga samhälle kan tydliga paralleller ses mellan naturupplevelser av detta slag och långsiktigt välmående. Det är därmed tydligt att resurser bör satsas på att behålla en samhällsbetydande resurs, de folkliga vinteraktiviteterna. Under hösten 2011 genomfördes ett arbete pågått för att identifiera och knyta kontakter för samverkan inom projektet. Flertalet föreningar, företag, klubbar och organisationer informerades och involverades i den kommande satsningen på Umeås skidkultur. De deltagande parterna inser att det totala genomslaget får ett lönande resultat av ett nära samarbete, där alla skidentusiaster jobbar för skidkulturens utveckling har gett resultat till Umeås skidkultur. Dokumentet beskriver projektet SKiUmeå2014. Projektet drivs av Friluftsfrämjandet Umeå lokalavdelning under en styrgrupp med Umeå Kommun, via Umeå Fritid, som huvudfinansiär. 1.2 Syfte Syftet med SkiUmeå2014 är att skapa en bestående plattform, känsla och lustfyllda minnen till vinteraktiviteter i regionen, sett i ett livslångt perspektiv med en nära relation till regionens fritid och kultur. 2 PROJEKTMÅL OCH AVGRÄNSNINGAR 2.1 Övergripande mål Projektet vill lyfta fram de befintliga styrkorna inom vinterkulturen i Umeåregionen exempelvis vår starka skidtradition och världens äldsta skida. För att bli en skidstad med sikte på framtiden ska även anläggningar och nya vintersportrelaterade arrangemang utvecklas. Umebornas attityd till friluftsliv på snö ska stimuleras genom att framhålla snösportens enkelhet och mervärde för den enskilde individen. 11

12 2.2 Konkreta etappmål Etappmål år : Genomföra SkiUmeås version av World Snow Day, vilket innebär att lyfta fram den existerande vintersporten och skapa skidglädje den tredje söndagen i januari. Detta arrangeras parallellt med, ca. 250 evenemang världen över, från Indien till Island. Ett flertal orter i regionen kommer att erbjuda aktiviteter i snölekens tecken till i första hand barnfamiljer och nya svenskar. Genomföra delprojektet Alla på snö, där Umeås 10-åringar erbjuds en skoldag med kostnadsfri skidåkning, genom att på bästa sätt nyttja våra lokala förutsättningar. Detta sker i ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet lokalt, Svenska Skidförbundet både lokalt och centralt, samt flertalet starka medarrangörer som har ett uttalat intresse i delprojektet t.ex. idrottshögskolan. Arrangera och utveckla skolgårdar som kan locka barn och ungdomar till spontan snölek. Etappmål åren : SkiUmeå ska bli en tydlig aktör; före, under och i efterarbetet av kulturhuvudstadsåret. Verka för att utveckla de befintliga vintersportanläggningarna och utreda möjligheter till nya aktiviteter, samt svara för att arbetet med att tillgodose de befintliga behoven kan fortlöpa. Arbeta aktivt för att skid- och snöaktiviteter ska ses som folkliga, nödvändiga och lättillgängliga verksamheter bland stadsinvånarna. Underlätta för att rekrytera nya utövare till snösporten i ett livslångt perspektiv i Umeåregionen. Att genom flertalet delprojekt göra alla barn oavsett bakgrund och erfarenhet natursäkra genom lekar i vintermiljö. Underlätta utbildningen av nya ledare inom snölek och snösäkerhet, så att dessa i större mån finner det naturligt att tillämpa pedagogik i vinterlandskap. 2.3 Produktmål Målet är att skapa en robust och bestående samverkansmodell som organisationer och lokala företrädare ska arbeta efter mot en utveckling av regionens skidkultur. I sin tur ska dessa knyta till sig samarbetspartners som har direkt eller indirekt intresse i att stödja denna verksamhet. Helheten av detta samarbete kommer att fungera som en plattform för skidkulturens utveckling även efter projektets avslut och därmed generera ett ständigt blomstrande skidliv i Umeåregionen. Ett ökat intresse för idrott och friluftsliv skapar nya medlemmar, vilket möjliggör en ökad verksamhet. På sikt är verksamheten självfinansierande genom att de inblandade aktörerna själva ansöker om bidrag samt sponsring för att bekosta sin egen insats i verksamheten. 2.4 Avgränsning Detta projekt omfattar Umeåregionen (Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik kommun) med Umeå Kommun som bas, men även andra kommuner i Västerbotten och dess intressenter kommer att ta del av projektets framsteg. 12

13 Samverkan ska ske med klubbar, organisationer, föreningar och andra intresserade parter. Projektet ska fokusera på frågor som specifikt har att göra med skid- och vinterkulturens utveckling. 3 BESTÄLLARE OCH PROJEKTLEDARE UPPDRAGSGIVARE Umeå kommun Föreningsbyrån UPPDRAGSTAGARE Friluftsfrämjandet Umeå lokalavdelning PROJEKTLEDARE Malin Eriksson Anders Sandström Styrgrupp Styrgruppen har under projekttiden bestått av: Susanne Du Rietz Friluftsfrämjandet centralt Tomas Gustafsson Friluftsfrämjandet Umeå lokalavdelning Per Sandström Längdskidor, Västerbottens Skidförbund Magnus Ferry Alpint, UHSK Umeå Skidklubb Pernilla Eriksson Umeå Idrottshögskolan Outi Krekula Umeå Kommun , Kjell Thelberg Umeå Kommun Styrgruppens ansvarsområden Definiera projektets målsättning Ange ramar och förutsättningar för projektet Godkänna tidplaner och resursfördelning 3.2 Projektledare och andra anställda Projektet har haft två projektledare anställda på en total tjänst på 50 % av en heltid. Vid projektets initiering 2011 var Malin Eriksson ensam projektledare på 50 % fram till 1 oktober 2012 då Malin gick ner till 25 % och delade ansvaret med Anders Sandström som den 1 oktober 2012 började i projektet på 25 %. Detta medförde att projektet fick en bredare kompetens och ett delat ansvar mellan projektledarna. Under tidsperioden 1 oktober 2013 till 30 april 2014 har även Stefan Lindgren och Tomas Sandström anställts på 40 % respektive 20 % som extra resurser. Friluftsfrämjandet Umeå har skött ekonomin vilket också genererat ett arbetstillfälle på 12.5 % under hela projektperioden. Denna tjänst har inte belastat projektets ekonomi utan finansierats genom Friluftsfrämjandets Umeå lokalavdelnings budget Projektledarens ansvarsområden Ledning och fördelning av arbetet Avrapportering till styrgruppen Informationsspridning till intressenter Projektets fortskridande enligt plan Uppdatering av hemsidan 13

14 3.2.2 Projektledare - Malin Eriksson Malin har mer eller mindre vuxit upp i slalombacken och har tävlat från klubb- till elitnivå för Vindelns IF alpint. Malin har utbildat sig inom skidförbundets alpina stegutbildningar och brinner för skidåkning och vill att fler människor ska få uppleva allt härligt som just skidåkning har att ge. Hon har läst det idrottsvetenskapliga programmet på Umeå universitet, där hon lärde sig mycket om bland annat föreningsliv, event, kommunikation, företagsekonomi och idrottslära. Malins arbete med SkiUmeå började med att skapa förutsättningar och avgränsningar, samt en grund för projektet. Det handlade då om att samla ihop projektet och skapa ett dokument att arbeta efter projektplanen. Detta arbete stöttades av Friluftsfrämjandet och andra medskapande, specificerade syfte och mål/effektmål samt planerade för framtiden. Förutom de etappmål som spikades har fler delprojekt vuxit fram och fått ta plats allt eftersom, vilket varit i linje med projektets anda att skapa ringar på vattnet. När Malin tillträdde som projektledare bildades i samma veva styrgruppen och sammansättningen av denna var lyckad och optimal för att få ut mycket av våra gemensamma möten. Det var bra att utgå efter de behov av kontaktnät delprojekten hade, ex Alla på snö behövde Umeå universitet och skidklubbar för att genomföras. I början kom arbetet därför att handla mycket om relationsbyggande, att skapa nätverk och marknadsföra projektet för att fler riktningar och möjligheter skulle födas. Malins roll var även att lyssna av och ta del av intressenternas behov och förhoppningar samt länka samman parter med gemensamma intressen Projektledare - Anders Sandström Projektets roll under första året var att skapa struktur och ramverk för projektet efter den projektplan som framtagits och dra igång verksamheten och etablera kontaktnätverket mellan de samarbetande organisationerna i projektet som behövdes. Projektet var förbi uppstartsfasen och Malin flyttade till annan ort vilket medförde att hennes tid i projektet begränsades och hennes roll övergick till att endast innefatta en mer administrativ roll och kontaktperson. Anders rekryterades från Friluftsfrämjandet lokalt i Umeå för sitt brinnande intresse och engagemang i Friluftsfrämjandets alpina skidskola. Han utbildar sig till alpin skidlärare och är i skrivande stund alpin utbildad upp till utbildning 3 och har jobbat ideellt åt friluftsfrämjandet sedan Med sitt lokala kontaktnät både i och utanför föreningslivet har Anders kompletterat Malin med idéer, inspiration, bollplank och en evenemangsansvarig på plats efter att Malins roll övergick till en mer administrativ roll på distans. Förutom skidåkning läser Anders turismprogrammet vid Umeå universitet och har bidragit mycket med att se helhetsperspektivet på projektet och forma SkiUmeå till en samhällsnyttig verksamhet där fokus legat på att rekrytera nya skidåkare och jobba med tillgänglighet för att underlätta skidåkningen i Umeå Eventansvarig - Stefan Lindgren Stefan rekryterades till SkiUmeå inför vintern 2013/2014 för att fungera som eventansvarig på de olika aktiviteterna som ordnades. Förutom Stefans roll som eventansvarig har hans bakgrund inom längdskidåkning från Lycksele skidgymnasium bidragit till att utöka längdskidåkningens medverkan i delprojekten. Med erfarenhet från event och 14

15 utbildningsbranschen har Stefan tillfört SkiUmeå de olika eventen ett mer företagsmässigt perspektiv på verksamheten och därtill en högre nivå på produkterna har nåtts vilket har uppskattats av deltagarna Administratör - Tomas Sandström Tomas rekryterades i samband med projektets upptrappning i slutet av 2013 för att hålla koll på strukturer och rapportering. Tomas har förutom sin erfarenhet från andra projektanställningar drivit egna delprojekt med fokus på breddning av verksamheten och återkoppling till den fastställda projektplanen. Tomas kommer från Friluftsfrämjandets utbildningsteam Region norr och har varit projektets snowboardexpert. Tomas har en masterexamen i statsvetenskap från Umeå universitet och erfarenhet från arbete inom politiskt styrda organisationer vilket har tillfört en tydligare struktur på det viktiga arbete vi lagt ner, och synliggjort de målgrupper vi missat, för att lyckas nå en så bred målgrupp som möjligt. 3.3 Kontaktinformation ADRESS Gammliavägen 5, UMEÅ E-POST TELEFON HEMSIDA 3-1 Visitkort SkiUmeå 15

16 3.4 Projekt- och samarbetspartners Under projekttiden har följande samarbetspartners arbetat tillsammans med SkiUmeå. 360Norr Vännäs Alpina Skidshop Agnäsbacken AB Akademiska Hus Alla Kan, Pelle Sköldback Anja Pärsson Berg Kapell BRIS Nord Bubergsgården Vindeln Bytheriver Spöland Creative Light Scandinavia Do Your Vision, Linda Nederberg Frilufstfrämjandet Rikskansli Friluftsfrämjandet Lycksele Friluftsfrämjandet Region norr Friluftsfrämjandet Vännäs Gammlia Idrottshall Udominate Arena Gimonäs Cykelklubb Hansson & Hammar Hemavan Fjällgård Idrottshögskolan Umeå universitet IFK Umeå IKSU Alpin IKSU Frilufts IKSU Sport InspireUs Internationella Kvinnoförening i Umeå KFUM Umeå Kittelfjäll Adventure Liljaskolan jibb Meraevent.se Moyo Streetweare MSP Films Nolia Konferens NorrlandsOperan Restaurang & Bar Per Elofsson Pure Production Redbull Media House Sagateatern SF Filmstaden SISI Idrottsutbildarna Sjö & Snö Värmdö Skiers Left SLAO Strömma Hemavan/Tärnaby Studiefrämjandet Umeå Svenska Skidförbundet Team Sportia Umeå Teton Gravity Sherpas Cinema The Bunch Täfteå Skidklubb Tärnaby Fjällhotell UHSK Skidklubb Umeå2014 Umeå Curlingklubb Umeå Fritid Unga Umeå Föreningsbyrå Umeå Gator och park Umeå Rodelklubb Umeå Skidallians Umeå Skolor Utebutiken Vertex Viva Komvux Svenska För invandrare VO Shop Vännäs Alpina Skidklubb Västerbottens Handikappidrottsförbund Västerbottens Kuriren Västerbottens Museum You Skate girl 16

17 4 GENOMFÖRANDE Projektet är upplagt på att stegra i antal aktiviteter. För att underlätta redogörelsen av delprojekten kommer först en kortfattad version om genomförandets upplägg per år, , sedan redovisas aktiviteterna var för sig. Vissa aktiviteter genomfördes endast ett år medans andra under flera. 4.1 Projektår 1: 1 november Under projektets första år klargjordes projektorganisationens struktur och arbetsprocesser och de första delprojekten initierades. Information om projektets mål och innebörd spreds till tänkbara samarbetspartners. Denna tidsperiod prioriterade främst planeringsarbetet och genomförandet av delprojekten Alla på snö och World Snow Day, samt förberedande arbete inför kommande projekt. 4.2 Projektår 2: 2013 Andra året innefattar också genomförandet av Alla på snö och World Snow Day, men detta år var inte förarbetet lika tids- eller resurskrävande, varför krafter kunde riktas mot nya projektområden. Under detta år blomstrade projektet och SkiUmeå kommer innehålla flertalet delprojekt och var välkänt bland regionens innevånare. 4.3 Projektår 3: 2014 De sista insatserna och implementeringarna för att uppnå ett infriande av en levande skidstad. Vid projektets tredje år har antalet delprojekt inom SkiUmeå nått en toppnotering, samtidigt som kvalitén på projekten håller en hög standard och detta leder till stora utvecklingsmöjligheter av skidkulturen. 17

18 4.4 Aktiviteter Snowslider VM 2012 Ett försök att ordna världsmästerskapen i Snowslider i Bräntberget var inte lätt. Då SLAO har särskilda regler för vilka åkdon som får uppföras i anläggningen är snowslider eller skrana som Umeå-borna kallar det inte med på listan. Detta medförde att provåkningen inte kunde genomföras på uttänkt sätt och att anläggningen det måste genomföras efter ordinarie öppettider i anläggningen. Hela konceptet som började med att Berg Kapell som tillverkar snowsliders vill ordna en lokal tävling senare sålde ut konceptet till Åre. 4-1 Bräntis blir värd för VM i skrana Skolgårdsprojektet För att skapa spontana aktiviteter på skolgården med skidor som inslag initierades ett skolgårdsprojekt tillsammans med några låg- och mellanstadieskolor i Umeå-området. Tillsammans med skolorna utformades en särskild fredad snöhög som skulle fungera som lekplats då det inte förekom någon naturlig sluttning som kunde verka som arena för spontantaktiviteter på skolgården. Snöröjningen ordnades via Umeå gator och park med respektive skolgård för att säkerställa den fredade snöhögens finnande. Till detta så distribuerades 800 par miniskidor för att användas på skolgårdarna. Medverkande skolor: Östra Ersboda, Mariehem och Ålidhem 18

19 4.4.3 Snöstaden Further och The Dream Factory 2012 Delprojektet Snöstaden var ett tidigt inslag att uppmärksamma den skid- och filmkultur som finns i Umeå. Inledningsvis var Snöstaden tänkt som ett mer dokumentärprojekt som skulle uppmärksamma skidprofiler och aktiviteter i Umeå. När filmen om Guld-Martin av Robert Tedestedt började göras kändes konkurrensen hård och Snöstaden övergick till att bli ett eventprojekt som ordnade med skidoch snowboardfilmvisningar. Detta delprojekt fick även ett bidrag från Umeå Föreningsbyrå för den första filmvisningen på Hamnmagasinet. Den 16 november visades 2 skidfilmer (Teton Gravitys filmer Further och The Dream Factory) på Hamnmagasinet. ca 60 deltagare 4-2 Snöstaden 2012 Hamnmagasinet Snöstaden - Into the mind 2013 Efter första årets filmvisning på Hamnmagasinet finns efterfrågan på fler filmvisningar och det satsades stenhårt på ett arrangemang tillsammans med Sagateatern och Utebutiken. Årets film är Into The Mind av Sherpas Cinema. Utöver andra aktörer fanns filmens huvudsponsor, Mammut på plats med en uppblåsbar mammut i skala 1:1 och projektgruppen fick bra respons för sitt arrangemang. 210 deltagare Då eventföretag i storstäderna får betalt för att ordna event och ni gör det bättre ideellt så är ni bra mycket bättre! utställare För att hitta en långsiktliget i arrangemanget har en projektgrupp inom Friluftsfrämjandet skapats vid namn SkiForFun som är avsändare av arrangemanget. De alpina skidlärare som står bakom detta vill jobba med att hitta lustfyllda och roliga skidarrangemang och låta skidåkningen precis som namnet tyder vara roligt. 19

20 Snöstaden Days of My Youth Efter förra årets succé med Into The Mind arrangerar Ski For Fun återigen i samarbete med SkiUmeå en filmvisning för skidåkare, snöälskare eller bara för de som vill att utbudet på film ska bli bättre. 4-3 Snöstaden 2014 Ski For Fun MSP- Days of My Youth 185 deltagare Matchstick Produktions senaste film, Days of my youth bjuder på mängder med sköna klipp av skidprofiler. Days of my youth bjuder på djupgående insikter från dagens skidåkning, superstjärnor och definierar i denna film vad det innebär att vara skidåkare Detta år sparades det inte på krutet och i brist på ändamålsenliga lokaler i för kulturarrangemang i denna storlek fick projektgruppen hyra in sig på SF Filmstaden. Detta medförde en högre risk då lokalhyran blev betydligt högre. Årets film köptes in från Red Bull Media House och MSP Films från Kanada. Biljettförsäljning skedde återigen I samarbete med Biljettcentrum. Flertalet lokala skidrellaterade aktörer ordnade med mingel (The Bunch, 360norr, IKSU Alpin, Umeå Rodelklubb, InspireUs och Skiers Left) World Snow Day Internationella skidförbundet (FIS) vill få fler barn att upptäcka glädjen med snö genom att ordna en speciell dag World Snow Day (WSD). WSD har varit ett viktigt inslag i SkiUmeå och genomförs samma helg över hela världen. Kort sagt, WSD är den största världsdagen på snö. WSD är inte en engångsföreteelse, utan ett återkommande arrangemang där man på olika sätt kan uppmärksamma snö WSD 2012 Första omgången av WSD genomfördes på tre platser, 4-4 FIS World Snow Day logotyp Bräntberget Umeå, Buberget Vindeln och Hamptjärnsstugan Umeå, aktiviteterna bestod av, skidtest, prova på aktiviteter så som snöskor slalom och längdskidor. Då det var den första upplagan av WSD lokalt så kom det många idéer om hur arrangemanget kan utvecklas. Arrangemanget uppmärksammades i Västerbottens Kuriren och var ett lyckat arrangemang på alla tre platserna. 20

21 4-5 Word Snow Day i VK lördag 21 januari WSD 2013 Andra upplagan av WSD 2013 var ett första gemensamt samarbetsprojekt mellan UHSK, Friluftsfrämjandet, IKSU Alpin och lokala företag. Fokus låg på endast Bräntberget som arena och på alpin verksamhet. Under WSD fanns vi även på plats i Umeå2014 glashuset på Rådhustorget för att ge inspiration och samtal med Umeåbor och besökare om skidåkning skidminnen och synliggöra projektet och WSD. Ca 200 besökare Bräntbergsbackens Dag 2014, tidigare WSD För tredje året uppmärksammas Bräntberget i form av ett nytt konceptnamn. WSD flyttas pga. SM-veckan till söndagen v6. Samma deltagande organisationer som tidigare år men då vädret var ogynnsamt så var deltagande gäster färre detta år. För att skapa konceptet Bräntbergsbackens dag och locka dit nya skidåkare delades gratis liftkort ut till framförallt barnfamiljer under kulturhuvudstadsinvigningen i centrum. Med rådande väderförhållanden anses ändå arrangemanget som lyckat. Ca 200 deltagare 21

22 4.4.6 Alla På Snö Alla på snö startades som ett pilotprojekt i Norrköping vintern 2009/10 då elever i årskurs 4 fick möjlighet att prova utförsåkning, längdåkning och pulkaåkning på en skidanläggning under en skoldag. Projektet initierades av Svenska Skidrådet, en stiftelse som vill bidra till att öka intresset för vinteraktiviteter på snö Alla På Snö 2012 Alla på snö genomfördes i Umeå under projektår 1 där deltagarna även fick möjlighet att testa snöskor. Sedan dess har Alla på snö utvecklats till en långsiktig rikstäckande satsning som drivs av Svenska Skidförbundet, i samarbetet med Svenska Skidrådets organisationer Friluftsfrämjandet, SLAO (Svenska liftanläggningars organisation), GIH/SKISU (Skidåkning i skola och universitet) Svenska Skidlärarföreningen och kommuner, skidklubbar, lokalavdelningar samt vintersportanläggningar. Målsättningen är att det ska vara ett gratis arrangemang och finansieras av de berörda organisationerna. I Umeå var SkiUmeå den drivande projektledaren och tillsammans med idrottshögskolan vid Umeå universitet ingick det i en av idrottslärarprogrammets kurser att medverka vid Alla På Snö i Umeå. Studenterna var de aktiva ledarna under veckan. Dessa utbildades av Skidförbundet och Friluftsfrämjandet för att hålla i aktiviteterna. Även de deltagande skolors klasslärare erbjöds samma utbildning. Antal deltagande barn: 445 Antal deltagande skolor 15 Antal deltagande ledare: Alla på Snö 2013 För andra året arrangerar SkiUmeå APS i Umeå. Det är idrottslärarstudenterna som håller i skidskolan på plats under v8, Bräntberget. Bra rutiner för arrangemanget finns men det var kostsamt att hyra utrustning och betala hyra för backen. Detta har löst sig delvis med idrottslyftpengar via UHSK. Mer fokus på längdskidor har gjorts i form av att sätta särskilda ledarresurser på längdskidstationen. Tre skolor lämnar återbud mindre än en vecka innan. Antal deltagande barn: 336 Antal deltagande skolor 9 Antal deltagande ledare: 63 22

23 Alla på Snö 2014 För tredje året är SkiUmeå arrangör av Alla På Snö i Umeå. Det är idrottslärarstudenterna som håller i skidskolan på plats under v8, Bräntberget. Bra rutiner för arrangemanget finns och utan Idrottshögskolans medverkan med idrottslärarstudenterna hade delprojektet varit svårt att genomföra. Den lokala alpina skidklubben bidrar endast med hjälp med ansökan för idrottslyftet. Det är SkiUmeås största delprojekt och det är både kostsamt att driva projektet innan med alla inbjudningar, anmälningar, utrustningar etc samt att finnas på plats som ansvarig under aktivitetstillfället på dagtid. Antal deltagande barn: 372 Antal deltagande skolor 11 Antal deltagande ledare: Alla På Snö 2015 Efter den huvudsakliga projekttiden var funderingarna på hur man skulle få delprojektetet APS att leva vidare. Nya kontakter med skidklubben gjordes och tillsammans med UHSK togs en ny organisationsstruktur fram. UHSK fick nu ansvaret för att ha en ansvarig på plats. Som tidigare år genomfördes APS tillsammans med Idrottshögskolans studenter och Friluftsfrämjandets roll blev att genomföra fortbildningar med idrottslärarstudenterna på skidor, bräda och teori om APS. Då Umeå kommun fortfarande tar en avgift för nyttjandet av anläggningen och med den mängd utrustning som behövs hyras in togs beslutet om att SkiUmeå skulle finansiera detta från de sista kvarvarande projektmedlen. Det ökade samarbetet med UHSK och idrottshögskolan medförde att ytterligare en klass per dag fick erbjudande om att delta vilket ökade deltagandeantalet. Antal deltagande barn: 489 Antal deltagande skolor 16 Antal deltagande ledare: 60 Statistik deltagande i Alla På Snö Ledare Skolor Barn 4-6 Statistik deltagande i Alla På Snö

24 4.4.7 Viva Komvux Svenska för invandrare SFI Alla på Snö 2013 Konceptet APS är perfekt för att skapa nyfikenhet och få fler utövare på skidor och för att bredda målgruppen ordnades en dag för Viva Komvux elever Svenska för invandrare likt delprojektet Alla På Snö där 10-åringarna ska hitta sin typ av skidåkning. För att möta den efterfrågan och nyfikenhet som finns från nya Svenskar till skidkulturen hjälpte vi till med en heldag i skidbacken för att de ska hitta si egen lust till vinteraktiviteter.i APS når vi alla barnen i klasserna och detta har medför att speciellt hos invandrarföräldrar vill de umgås med sina barn. Detta har medfört att fler föräldrar vill lära sig åka skidor 4-7 Många glada skratt i backen i VK 2013 Genom att hjälpa till med tillgänglighet för att kunna åka skidor var fokus för att visa den skidkultur vi har i Umeå större delen av vintern. Tillsammans med Viva komvux lärare höll vi aktiviteter i Bräntberget. Ca 200 deltagare SFI Svenska För Invandrare 2014 Intresset från Viva Komvux, SFI fortsatte från föregående år och denna gång jobbade vi vidare tillsammans med VBM på Gammlia. Aktivitetsdagen bjöd på Snöskor, Skid-historia, Tefatscurling och strålande vackert väder. Ca 140 deltagare You Skate Girl 2014 Samarbetet med You Skate Girl togs upp efter de utvärderingar som följe efter respektive delprojekt där vi ansåg att målgruppen tjejer inte representerades lika mycket i arrangemangen. You Skate Girl är en lokal satsning på att uppmuntra fler tjejer att åka skateboard. Här ansåg vi att målgruppen redan fanns och vi har utbudet vilket ledde till en clinic för skateboardåkare att testa på snowboard genofördes i Middagsberget, Vännäs. 8 deltagare 24

25 4.4.9 Womens Freeride Camp Kittelfjäll 2014 Fortsatt fokus med att låta tjejer komma in och ta mer plats i skidsporten ordnades det med finansiellt stöd till 3 tjejer som fick åka på Womens freeride camp i Kittelfjäll. Kittelfjäll Adventure arrangerar Women s Freeride Camp där skid- och snowboardåkare från hela landet träffas för att inspireras, utveckla sin åkning och hänga med andra som har samma intresse. En tjej från respektive organisation, Friluftsfrämjandet, IKSU Alpin och UHSK fick åka på en gemensam resa från Umeå. 3 deltagare Umeå Internationella Kvinnoförening Studiecirkel 2014 IKF Umeå kontaktade SkiUmeå då deras medlemmar fått upp ögonen för skidåkning under deltagande i andra delprojekt. Ringar på vattnet har väckt ett intresse för att själva vilja lära sig hur man åker skidor är i linje med projektets anda och en studiecirkel utformades tillsamman med Vuxenskolan Målsättningen för genomförandet av studiecirkeln är att ge deltagarna verktyg till att kunna ta steget till att själva vistas utomhus vintertid och uppskatta att åka skidor tillsammans med vänner, bekanta eller tillsammans i en ny förening. Jag har bott i Sverige i 20 år, varför har ingen sagt att man kan åka skidor? - Maria, en deltagare i studiecirkel Detta visar att den skidkultur som många tar för givet och finns utanför oss större delen av vintern inte är så självklar för andra. Studiecirkeln gick från hösten 2013 till våren deltagare Inspirationskväll 2012 Den första inspirationskvällen bjöd på mingel och frågor om skidkulturen i Umeå. Fokus låg på inbjudna klubbar och föreningar och deras eventuella medverkan i SkiUmeå. Linda Nederberg höll en inspirationsföreläsning om inre motivation om varför man själv vill åka skidor samt även en frågestund med skidprofilen Per Elofsson. Det bjöds på gulaschsoppa och snittar till deltagarna. Ca 60 deltagare 25

26 IKSU Snömässa IKSU Snömässa är ett återkommande populärt inslag i Umeås skidkultur. IKSU Alpin samlar årligen utställare, återförsäljare och andra snö-relaterade organisationer till Norrlands största skidmässa. IKSU Alpin släpper sina biljetter till årets skidresor och Friluftsfrämjandet arrangerar sin populära bytesmarknad för vinterutrustningar. Detta har gjort Snömässan till ett perfekt tillfälle att nätverka och berätta om SkiUmeå. I Friluftsfrämjandets monter presenter projektets olika aktiviteter och marknadsförde att andra organisationer själva kan hjälpa till och bidra med befintliga eller nya aktiviteter i Umeås skidkultur. Ca 1500 besökare SkiUmeås roll inför IKSU Snömässa är en mer coachande roll där vi vill lyfta hela mässan och göra innehållet på produkten starkare. Fokus ligger nu på att hjälpa till med att skapa ett föreläsningsprogram och erbjuda utbildning i snösäkerhet och laviner. Intresset för inspirationsföreläsningen med Linda Nederberg från förra året gav mersmak och Linda gjorde återigen ett inslag men nu på Snömässan för att locka en bredare publik till skidåkning och hur man själv kan hitta inspiration och motivation till sin form av skidåkning. Tydligare och bredare marknadsföring av Snömässan var en annan viktig bit som SkiUmeå bidrog med vilket bland annat gjordes i studenttidningen Vertex. Ca 1800 besökare Friluftsfrämjandets bytesmarknad är ett populärt inslag under IKSU Snömässa och ytterligare marknadsföring och kontakt mot en bredare puplik är gjord. Marknadsföring i Vertex för att framförallt marknadsföra sig mot studenter gjordes samt via den gemensamma kanalerna i sociala medier. Nytt för i år är att IKSU Snömässa är en av aktiviteterna under det nya konceptet, Umeå WinterWeekend. Ca 1600 besökare Umeå City Light Railjam Att flytta skidåkningen från backen till ett centralt läge synliggör den typen av skidkultur som är starkast växande just nu, parkåkning. Med 6 nationaliteter och totalt över hundra startande är City Light Railjam tillsammans med UHSK, Moyo och Liljaskolan det helt klart populäraste arrangemanget. SkiUmeå kom in sent i planeringen och bidrog med säkerhet och synlighet av eventet. Med flera timmars arbete med att bygga upp en railarena mitt på Renmarkstorget gör att eventet sticker ut. Enligt VisitUmeå var det den mest besökta helgen i november vilket visar på att skidåkningen syns. 26

27 Skiweek Umeå Arbetet med Skiweek inleddes redan 2012 med planeringen av WSD, där de olika organisationerna lärde känna varandra och kunde gemensamt planera inför ett evenemang. Av en ren slump då IKSU Snömässa med bytesmarknaden och Umeå City Light Rail Jam ordnades under samma helg skickades ett gemensamt pressmeddelande ut för att tillsammans marknadsföra helgens aktiviteter. Resultatet av att de olika organisationerna väljer att under samma helg hålla sina event anses som värdefullt. SkiUmeås roll vara att hålla i den gemensamma marknadsföringskanalerna och vara kontakten mellan organisationerna. 4-8 Skiweek i VF 13 nov

28 SnowJam Nytt delprojekt för detta år är Umeås kallaste fritidsgård. Snowjam är ett tidigare event som Umeå Fritid Unga arrangerat för flera år sedan och tanken kom att återuppliva det med nya krafter. För att locka ungdomarna till skidbacken håller vi Bräntberget öppet tre lördagskvällar tillsammans med Umeås fritidsgårdar. På plats finns representanter från de aktörer som jobbar med skidåkning. Nyckeln för att Snowjam fungerat bra är att flera organisationer tillsammans trott på idén och att skapa en vättig sysselsättning för ungdomarna i Umeå. Gratis skidåkning, skidhyra och skidlärare fanns på plats för att hjälpa besökarna deltagare varje tillfälle För att utveckla Snowjam ytterligare tänktes det att det behövs något mer än bara skidåkning. Med erfarenhet från tidigare arrangemang och där olika kulturutryck kombineras föddes idén om discoskidåkning. Ungdomarna behöver också känna att man vill satsa på deras verksamhet och att man gör något för deras fritid. Då backen stod stängd på kvällarna på helgen och med goda resultat från tidigare år bokades fyra tillfällen. Efter konsultation med ljussättare från NorrlandsOperan och Creative Light Scandinavia ljud- och ljussattes backen. På plats fanns representanter från de aktörer som jobbat med Snowjam tidigare år plus en nybildad ungdomsförening från Sjöfrugården, Tomtebo, som ordnade med försäljning på mat och dryck till deltagarna. På grund av snöbrist, då backen tvingats stänga i förtid, ställdes två omgångar av Snowjam in deltagare varje tillfälle SnowJam, Årets snöflinga SLAO 2014 Snowjam 2014 blev ett mycket lyckat arrangemang uppmärksammades av fler än bara Umeåbor och nominerades och vann Årets snöflinga 2014 av SLAO (Sverige Liftanläggningars Organisation). Nominering och vinnare av SLAO:s Årets snöflinga, Åre, Maj 2014 När fritidsgården flyttar till backen hänger även de coolaste och mest svårflirtade ungdomarna på. Att erbjuda unga en kreativ plats för samvaro och uteaktivitet ger friskt rosiga kinder i nutid och en återkommande skidgäst i en framtid Detta uppmärksammande är en bra stämpel på den verksamhet projektet har lyckats med. Det har inte bara uppmärksammat SkiUmeå och Umeå kommun utan även inspirerat fler aktörer runt om i Sverige att våga satsa på nya spännande idéer. 28

29 4-9 Diplom Årets Snöflinga

30 Ersboda on SNOW tour 2014 Helgen vecka sex planerade SkiUmeå att skicka med skidinstruktörer på Ersängsskolan ungdomsgård Athenas fjällresa till Hemavan. Vi ville jobba med att få fler skidåkare och målsättningen var att merparten skulle vara individer som inte stått på skidor tidigare och gärna med invandrarbakgrund. SkiUmeå deltog på öppet hus på Athena och tog emot flera intresseanmälningar. Aktiviteten ställdes senare in av Umeå Fritid Unga på grund av för få anmälda. Arrangemangets grund och målsättning är ändå så pass starkt och intresset finns från båda parter att jobba vidare med 2015 vilket är positivt Västerbottens Skidförbunds Skidting Varje år i maj månad håller Västerbottens skidförbund, VSF ett skidting där anslutna skidklubbar diskuterar skidåkningens framtid. SkiUmeå har närvarat och nätverkat med skidklubbarna för att sprida kunskap, information och inspiration om hur man når ut till fler individer och får fler skidåkare till backen eller skidspåret. Detta nätverkande har varit ett viktigt forum för att lära känna de aktörer som jobbar med verksamheten Clinicar Alpina 2013 För att främja utbildning av skidlärare ordnade SkiUmeå tre alpina skidclinicar. Detta arrangerades tillsammans med Friluftsfrämjandet Umeå och den lokala skidanläggningen i Agnäs, Lycksele och Vännäs deltagare per gång Längdclinic 2013 För att lyfta längdskidåkningen så ordnade SkiUmeå med försäsongsträning inför skidsäsongen. Oavsett om man tillhör längd eller alpina disciplin behöver båda träna. Tanken var att ha fyra olika gästtränare som kan inspirera deltagarna. På grund av tidsbrist utgick två tillfällen. Träningspasset avslutades med frunch på Västerbottens Museum. 12st deltagare Forum på Friluftsfrämjandets regionträff i Tärnaby Varje år, i början av december, bjuds alla alpina skidinstruktörer i Friluftsfrämjandet Region norr till en träff i Tärnaby. SkiUmeå föreläste om inspiration och att hitta innovativa nya lösningar på att skapa skidverksamhet. Sprida budskapet om kulturhuvudstadsåret och att en viktig del av Umeås skidkultur formas genom medskapande. Att ha kul på snö och hur vi i Umeå jobbar med det. 110st deltagare 30

31 Stora Nolia Umeå 2013 Med över besökare till Stora Nolia i Umeå är det självklart att SkiUmeå ska vara med och synliggöra projektet. Flertalet kulturhuvudstadsprojekt deltar under mässan och informerar om sin verksamhet. Marknadsföring av skidåkning under sommaren är ett problem men med mycket samtal om vinterkultur har många bra idéer utformats och tillsammans med Alla Kan och Pelle Sköldback har SkiUmeå tagit tag i frågan gällande skidåkning med funktionsnedsättning. En målgrupp som absolut behöver mer stöd och utveckling för att skapa synlighet och tillgänglighet Funktionell skidåkning Projektgrupp Flera har visat sitt intresse för att jobba med handikappskidåkning i Umeå. Friluftsfrämjandet, Västerbottens Skidförbund. Handikappsidrottsförbundet, Umeå Kommun, Anja Pärsson, Alla kan (Ängelholm). Vi har jobbat med frågor som tillgänglighet och behov för att se hur vi kommer vidare. För att enklast kunna jobba med denna verksamhet behövs en del hinder övervinnas. Se rekommendationer under 9.5 Funktionell skidåkning 4-10 Aron Andersson Vasaloppsåkare

32 SM-veckan 2014 Under SM-veckan var SkiUmeå samverkanspart under de särskilda skolprogrammet på Västerbottens Museum, SM-veckan ordnades under vecka tre och var enligt generella uppfattningen av allmänheten, arrangören själv, ett mycket lyckat arrangemang. SkiUmeå bjöd på aktiviteter som tefatscurling, tipspromenad om snö, skidåkning och vinterkultur, snöskovandring, medaljtillverkning och skidhistoria tillsammans med Västerbottens Museum. Tefatscurling ordnades för skolprogrammet under vardagarna och under helgen för allmänheten. Med de rådande förhållandena med snöbrist fick projektgruppen snabbt ändra sina planer från ett skidleklandskap till spontant lek vid den frysta dammen på museiområdet. Arrangemanget blev väldigt lyckat och uppskattat av deltagare och SM-veckans besökare vilket har lett till att konceptet Tefatscurling har spridit sig till andra delar av Sverige deltagare totalt 4-11 Tefatscurling under SM-veckan

33 Kulturhuvudstadsinvigningen 2014 Under invigningshelgen höll SkiUmeå skidskola (alpint & längd) för VIP-gästerna till kulturhuvudstadsårets invigning. Aktiviteten var upplagd så att deltagarna skulle uppmärksamma vad Umeås skidkultur innebär och att kultur inte bara innefattar skapande konst i form av bild och musik. I samarbete med Umeå Rodelklubb, handikappidrottsförbundet och Sjö & Snö Värmdö, Meraupplevelser skapades ett program på Bräntberget. Vid intresseanmälan var åtta personer anmälda till arrangemanget. Aktiviteten ställdes in av ledningen för Umeå min innan programstart på grund av att inga deltagare dök upp. 0 deltagare Vinteraktivitetsdagen Nydala & Akademiska Skrinnet 2014 IKSU Frilufts och Akademiska Hus ordnade med en skridskotävling på Nydalasjön tillsammans med Gimonäs Cykelklubb. Snö och is är SkiUmeås forum och SkiUmeå hjälpte både till med planeringen av genomförandet samt med tefatscurling som aktivitet på Nydalasjö den 22 mars. Akademiska Hus gick ut stenhårt med marknadsföring och IKSU Frilufts jobbat hårt med att få till den omtyckta skridskobanan på Nydalasjön. Men pga. dåligt väder så regnade arrangemanget bort. Tävlingen genomfördes men det var inte något publikrekord så isen på sjön låg under 2-4 dm slasksnö. Vinteraktivitetsdagen är ett bra exempel på ett organisationsmässigt lyckat arrangemang då flera organisationer har samma intresse att vilja delta. Detta kommer förhoppningsvis att bli ett återkommande arrangemang för Umeåborna. Ca 100 åskådare och deltagare Umeå universitet Buddygroup Då en snöig vinter saknas i Umeå men kylan finns fortsatte planerna med att göra aktiviteter på is. Då de tidigare aktiviteterna med tefatscurling var populära planerade projektet att ordna med riktig curling. Tillsammans med Umeå Curlingförening planerades en utomhustävling vid Umeå universitet på för universitetets Boddygroups (Internationella och nationella studenter). Längdskidspår, snöskor skulle också finnas på plats men pga. dåligt väder tvingades aktiviteten att ställas in dagarna innan. 0 deltagare 33

34 4.5 Rapporteringar och Styrgruppsmöten Uppföljningsarbetet ska utföras tätt efter varje delprojekt och därefter ska en åtgärdsplan med rekommendationer till förbättringar tas fram. Många av delprojekten i SkiUmeå kräver även särskild avrapportering till bidragsgivare och liknande, vilket är upp till respektive projektgrupp i samråd med projektledaren att genomföra. Se bilaga 10.1 konceptskiss och bilaga 10.2 för utvärderingsmall. 4.6 Målgrupper Efter de utvärderingar som är gjorda efter varje enskilt delprojekt är frågan om vilken målgrupp projektet inriktat sig mot identifierade. Detta utvärderingsarbete ledde till att under 2013 ökades fokus på discipliner som snowboard och telemark för att nå alla individer samt även ett ökat fokus på vuxna. 34

35 5 EKONOMI Inför varje nytt kalenderår beslutar Umeå Kommun i december om projektet SkiUmeå får ekonomiska medel och vidare medfinansiering, Grundfinansieringen kommer från de kronor som SkiUmeå erhöll från Umeå Fritid under 2011 och projektet har planenlig följt projektplanen och därmed erhållit årligen kronor för åren 2012, 2013 och 2014, se bilaga Ekonomin har växlats upp med hjälp av ansökningar om bidragspengar från finansieringskällor så som Idrottslyftet, Detta har genererat ytterligare 56000kr till projektet. Utöver detta har projektet erhållit kr i biljettintäkter samt ett mindre bidrag på 3348 från Umeå Föreningsbyrå. Utöver de anställda projektledare Friluftsfrämjandet har anställt i projektet har Friluftsfrämjandet Umeå behövt anställa en ekonomiansvarig på 5% anställning Friluftsfrämjandet Rikskansli har förutom med sin representant i styrgruppen jobbat med stöd till projektledningen med ett antal timmar och möten. Projektgruppen har beslutat om att SkiUmeås överskott förläggs under första kvartalet 2015 för att finanisera Alla På Snö, SnowJam, lön till projektledare samt övriga kostnader som kan uppkomma för slutrapporteringen. 5.1 Utfall Intäkter Kostnader Resultat Föregående års resultat Intäkter Kostnader Resultat Föregående års resultat Intäkter Kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Föregående års resultat Intäkter Kostnader Resultat Föregående års resultat Intäkter Kostnader Resultat kr kr kr 96590kr 96590kr 0kr kr 3174kr 35

36 5.2 Tabell och cirkeldiagram över kostnader Kostnader Totalt Personalkostnader inkl. sociala avgifter Övrigt, inventarier och förbrukningskostnader Sammanträden, styrgruppsmöten, övriga möten Event och arrangemang 5-1 Fördelning av kostnader respektive år kr kr kr kr Transportkostnader kr Marknadsföring, hemsida, trycksaker Lokalkostnader, kansli och möteslokaler kr kr Utbildning kr Totalt 32177kr kr kr kr 93416kr kr Lokalkostnader 4% Marknadsföring 10% Transportkostnader 1% Fördelning kostnader Utbildning 1% Event 24% Personalkostnader 50% Sammanträden 2% Övrigt 8% 5-2 Fördelning av kostnader totalt 36

37 6 ANALYS AV PROJEKTFÖRLOPPET 6.1 Etappmål Projektets upplägg med de etappmål som är fastslagna har fungerat bra Och etappmålen har varit tydliga med sitt innehåll och utgjort den grund av verksamhet som SkiUmeå till en början jobbade med. Etappmålens ökning från att innehålla specifika delprojekt till att i ett bredare plan fungera som ett bollplank mellan projektledarna mot andra organisationer för att tillsammans med andra eller själva utveckla den skid- och vinterkultur som råder i Umeå. Projektets etappmål är uppfyllda enligt projektplanen och etappmålen har varit en viktig roll i utvecklingen av projektet för att skapa struktur och hjälp för projektledarna samt att återkoppla och tillgodose hela Umeås befolkning enligt projektplanen. 6.2 Produktmål SkiUmeås produktmål har varit den svåraste biten i projektet. Identifiering av nyckelpersoner och att lära känna de andra organisationerna har tagit tid. För att lyckas med denna uppgift har den andra parten (motparten/organisationen) behövts vara med och utveckla skid- och vinterkulturen. Intresset hos den medverkande organisationen har många gånger ansetts vara bristfälligt vilket har resulterat till att ingen eller lite verksamhet i det området funnits, vilket har medfört att SkiUmeå fungerat som eventansvarig för att genomföra aktiviteten. Där det från början funnits intresse att vilja skapa verksamhet för framförallt barn och ungdomar har en tydligare återkoppling mot projektplanen gjorts och då med ett gränsöverskridande samarbete och den plattform för verksamhet som har efterfrågats. Det har varit svårt att ställa krav på tid och engagemang och många tycker att idéerna är bra och behövs, men när det kommer till handling finns det begränsade resurser. När viljan finns från båda sidor har det varit nyckeln för att ett delprojekt ska kunna samverka och leda vidare efter Resurser De resurser som har behövts under projekttiden har varierat beroende på verksamheten. Under första projektåret lades mer resurser på att skapa den struktur och ramverk för vad projektet ska innehålla samt att etablera kontaktnätverken mellan de inblandade organisationerna. Med tiden har projektet övergått till en mer evenemangsbaserat behov och resurserna har lagts under vinterhalvåret då det gett ett märkbart resultat. Efter Malins slut i projektet övertog Anders ansvaret som projektledare för SkiUmeå. SkiUmeå hade sin position i Umeå och ramverket för projektet utbredning ansågs som uppfyllt vilket gjorde att Anders anställningen inte utökades i tid. Däremot var lärdomen att under många event så behövs det resurser vilket gjorde det svårt att tillförlita sig på ideella krafter och SkiUmeås kompletterades med en eventansvarig och en administrativ resurs och projektledarrollen blev en övergripande ledarroll. Vid ständig återkoppling mot projektplanen har även ett underlag för att utöka resurserna med en tydligare struktur under sista verksamhetsåret behövts då mer verksamhet skapar mer för- och efterarbete. 37

38 7 KOMMUNUNIKATION OCH RUTINER 7.1 Informationsplan Separat kommunikationsplan upprättades och beslutades av styrgruppen under initieringen av projektet. Dessa möten har dokumenterats av projektledaren genom att senast två veckor innan skicka ut kallelse med dagordning samt under mötet fört löpande anteckningar av frågeställningar och synpunkter som tagits upp. Styrgruppen har tagit del av detta direkt efter mötet alternativt innan nästa styrgruppsmöte. Kommunikationen har förts genom e-post till styrgruppen och genom fysiska styrgruppsmöten fyra till fem gånger per år. Susanne Du Reittz har deltagit på styrgruppsmöten via telefonlänk eller Skype de gånger hon inte har funnits fysiskt på plats i Umeå. Olika andra typer av möten har genomförs, bl.a. projektarbetsmöten, styrgruppsmöten, seminarier och informationsmöten för medverkande parter. Till detta kommer de möten där projektets utvärderingsfrågor berörs och resultaten från samtliga delprojekt ska spridas. 7.2 Kommunikationsplan Den framtagna kommunikationsplanen innehåller riktlinjer för de olika kanaler som kommunikationen ska ske från projektet Dessa kanaler är: Webb, Trycksaker, Informationsmöten, Annonsering, Nyhetsbrev och Media Utställningar, Give-aways, För att skapa transparens i det löpande arbetet har förutom vår egna hemsida skiumea.se även en blogg på freeride.se (Sveriges störta skidforum) skett samt en egen sida på Facebook. Möten och event har uppdaterats löpande på alla tre platserna. 7.3 Administrativa rutiner Friluftsfrämjandet Umeå har skött bokföringen löpande genom egen anställd utanför projektet. Projektledaren har haft ansvaret för de interna utvärderingsdokument som används inför, under och efter ett delprojekt. Projektledaren har rapporterat till styrgruppen och styrelsen Friluftsfrämjandet Umeå lokalavdelning. 7.4 Lägesrapportering Inför Västerbottens Skidförbunds styrelsemöten har en lägesrapportering skickats in till 2012 maj, 2013 nov, 2014 feb och 2014 okt. Rapportering har även skett vid Skidförbundets årliga skidting maj 2012, maj 2013 och maj Till Friluftsfrämjandet Umeå har det upprättats en verksamhetsrapport till årsmötet mars 2012, mars 2013 och mars Mötesprotokoll Vid styrgruppsmötena har anteckningar först och dokumenterats av projektledaren. 38

39 7.6 Avvikelse och ändringshantering 8 UTVÄRDERING AV PROJEKTORGANISATIONEN Utvärderingsdokument är skickat ut till 60 st deltagande i projektet SkiUmeå. Utvärderingen har gått till tidigare deltagande så som skolor vid Alla På Snö, samarbetspartners vid olika event och styrgruppens respektive organisation. 19 svar har inkommit. Hela utvärderings finns i bilaga Projektgrupp Det har varit en utmaning att arbeta med ett projekt där projektgrupperna till stor del består av ideell arbetskraft. Därför var det bitvis svårt att ställa krav på tid och engagemang. Många tycker att idéerna är bra och behövs, men när det kommer till handling finns det begränsade resurser. Det har funnits stöd från Friluftsfrämjandet, både lokalt och centralt, och vi har många att tacka för engagemang och vilja för projektets utveckling. Tillsammans har vi fått skid-umeå att synas både innan och förhoppningsvis även efter Det har varit ett häftigt projekt som berört många och skapat lättillgänglig skidåkning för fler människor! 39

40 9 REKOMMENDATIONER 9.1 Snötinget Idag finns ett antal föreningar, organisationer och klubbar vilka var för sig stöter på liknande utmaningar. Ett behov finns att mötas, prata och tillsammans identifiera dessa gemensamma utmaningar och tillsammans bidra till en aktiv och mångsidig vinterverksamhet i Umeåregionen. Syfte Organisationsöverskridande samverkan för aktörer vilka engagerar sig i vintersporter eller andra relaterade aktiviteter. En plats för samtal om frågor som berör oss alla, oavsett förening, företag eller klubb. Mål Snötingets målsättning är att komplettera Västerbottens Skidförbundets Skidtinget, ett årligen återkommande forum för tävlingsverksamhet i länet på alpint och längd, och bidra till en organisationsöverskridande samverkan. Därmed skulle Snötinget bli den förlängning på SkiUmeå som behövs för att hålla samman de olika organisationer som verkar för Umeås skidkultur Målgrupp Delprojektet riktar sig till klubbar, organisationer och föreningar vilka engagerar sig engagerar sig i vintersporter eller andra relaterade aktiviteter. Beskrivning I samband med Snömässan på IKSU arrangera en konferens vilken är öppen för alla organisationer i regionen vilka har ett intresse av att prata med andra i liknande situationer. Alp in Lä ng d Fril uft sfr äm jan det An dra org ani sat ion er Samverkan om aktörsgemensamma problem. Ledarrekrytering Nya medlemmar och deltagare Marknadsföring och sociala medier 9-1 Konceptskiss över Snötinget 40

41 9.2 Alla på Snö Alla på Snö är en gemensam satsning mellan Skidförbundet och Friluftsfrämjandet där kommunen, skola och skidanläggningen tillsammans erbjuder en dag då alla fjärdeklassare får prova på och utforska allt det roliga, sköna, inspirerande, fartfyllda och häftiga med snö. Att utmana och använda sin balans och smidighet. Få njuta av fartvinden, växa med ökad skicklighet. Och bli skönt trött av både fysisk ansträngning och koncentration. Under en Alla på snö-dag får barnen kostnadsfri tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning för att utforska snöglädje. Allt sker under trygga och lekfulla former, utifrån varje barns egna önskningar. Snöglädje ska vara en självklar del av en aktiv livsstil Så beskriver skidförbundet att en Alla På Snödag ska gå till. Och med stöd av lärare och ledare som utbildats i att leda och coacha på snö. Ledarna består av ideella gymnasieelever i övriga Sverige medans i Umeå har vi jobbat efter en helt annan modell. Idrottshögskolans studenter har utgjort det grupp ledare som hållit i aktiviteten på plats i backen. Att under en vecka rodda med ideella ledare på dagtid är svårt att få tag på och även den nyckelperson som behövts för att vara projektledare har inte gått att finna då SkiUmeå haft det i sin projektplan att göra på arbetstid. Idrottshögskolans studenter har i sin kursplan att hjälpa till att hålla i programmet vilket är ett perfekt läge för studenterna att praktisera sina kunskaper under en idrottslig aktivitet. Denna insats har både varit värdefull för APS och för studenterna själva då den praktiska insatsen gör att de blir redo för arbetslivet. Frågan gällande utrustning så sponsrar andra anläggningar med hyran av utrustning, den utrustningen har tyvärr inte varit personligt utprovad till alla individer utan man fått ta det som finns. I Umeå har vi utgått från att alla deltagare ska ha en egen inställd utrustning för att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt och att inte tumma på säkerheten gällande inställningar på utrustningen. I Umeå har också fokus legat på alpin skidåkning då de deltagande barnen åker mycket längdskidor i skolan. Därför har behovet av många utrustningar behövts. Då varken skolorna eller projektet innehaft egna utrustningar har vi hyrt in dessa från 360 Norr i Vännäs. Detta har medfört en hög kostnad för projektet. Likaså har Umeå Kommun fakturerat projektet för hyra av backen. Genom ett samarbete med skidklubben har vi sökt finansiering för ledarutveckling från idrottslyftet vilket har täckt delar av kostnaden för alla på snöveckan projektår ett och två. År tre däremot var utfallet annat då Idrottslyftet ansets att andra organisationer ska ställa upp gratis för denna verksamhet. För att Alla På Snö ska fungera i Umeå ska kostnaden för hyra av anläggningen inte tas ut samt att bättre avtal med hyra av utrustning tas fram för att hålla nere kostnaderna. Projektet drivs ideellt av klubbar och organisationer där de erbjuder skolor på dagtid delta. Finner skolorna ett värde i att delta för deras elevers skull bör kommunen ta ett ansvar och hjälpa till med finansieringen eller är det endast från Skidförbundet utsatt att få fler individer på snö bör större finansiellt stöd komma från centralt. 9.3 Snowjam Nyckeln till Snowjams framgång ligger på att de deltagande parterna har samma mål, att skapa verksamhet för Umeås ungdomar. Att upplåta skidbacken som arena för fritidsgård är ett sätt att hitta en ny mötesplats för ungdomarna och flytta resurser till där de behövs. En seriös satsning från Umeå Fritid Unga finns och Friluftsfrämjandet har spridit sig till att fler 41

42 organisationer fått upp ögonen för Snowjam. Men viktigt att ha i åtanke är att det bygger på enskilda individers intresse bakom de inblandade organisationerna vilket diskuteras för att få till den plattform där Snowjam kan vara ett koncept som är starkt nog att leva vidare och ha en tydlig tillväxt på nya drivande krafter bakom. För att skapa verksamhet som Snowjam bygger på att var uppmärksam om vad fritidsledare och deltagare är intresserade och låta dem skapa verksamheten. Under 2015 har Snowjam växt till att ännu fler deltagare har besökt kvällarna och detta har lett till att organisationerna inte varit bereda på att möta den efterfrågan. Fler aktörer behöver komma med och skapa tydliga program under kvällarna. 9.4 World Snow Day Tanken bakom World Snow Day är god. SkiUmeås slutsats av detta FIS-arrangemang och hur det har genomförts i Umeå är att arrangemanget tyvärr inte lett till något ökat intresse för skidåkningen i Umeå. De personer som deltagit under WSD är den målgrupp som redan vistas i Bräntberget under säsongen vilket inte lett till att attrahera nya målgrupper. Genom att skapa olika aktiviteter under WSD har däremot de befintliga kunderna upplevt ett mervärde av anläggningen då skidtest, matförsäljning och exempelvis skidskola skett utanför den normala verksamhets och serveringsförhållandena vilket synliggjort de aktörer som jobbar i Bräntberget. Konkurrensen under kulturhuvudstadsåret med mängder med aktiviteter under första månaden 2014 gjorde att en utveckling av WSD ledde till att försöka lansera Bräntbergsbackens dag för att som ovan uppmärksamma de aktörer som har verksamhet i anläggningen. WSD har varit en viktig roll i nätverksbyggandet mellan IKSU Alpin, Friluftsfrämjandet och UHSK där organisationerna lärt känna varandra vilket har lett till spinoffeffekter och samarbeten utanför Bräntberget som arena. 9.5 Umeå SkiWeek Umeå City Light Rail Jam, SFF Snöstaden och IKSU Snömässa är tre arrangemang som infaller under samma vecka, för tredje året i rad 2014 arrangerar de olika organisationerna med sina event under samma helg vilket även presenterades för första gången under ett samlat namn, SkiWeek. Förhoppningar om att detta ska bli ett återkommande inslag i Umeå kommer att fortsätta bygger på om respektive organisation själva känner att de kan dra nytta av varandra och detta genom t.ex. en gemensam marknadsföring. Förhoppningar om att samarbeta med Visit Umeå och få hjälp med utveckla konceptet finns. 9-2 Annons Skiweek i Vertex 42

43 9.6 Funktionell Skidåkning Gällande funktionell skidåkning har SkiUmeå bidragit med att ordna med samrådsmöten där olika intressenter av funktionell skidåkning har medverkat. I offentlig miljö och allmän plats finns det alltför ofta hinder för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. Hindren består både av svårigheter för rörelsehindrade när det gäller nivåskillnader, markbeläggningar och trottoarkanter och av svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt, men även andra grupper kan ha stor nytta av att den fysiska miljön blir tillgängligare och mer användbar I SkiUmeås arbete har vi identifierat fyra hinder som behöver jobbas vidare med för att underlätta för funktionell skidåkning i Umeå kommun. Uppdatera den utrustning som handikappförbundet tillhandahåller då den är äldre och sliten. Utrustningen är tyvärr inte längre attraktiv att hyra då den är sliten och omodern. För att utföra de särskilda åkfordon som en individ med sittande funktionsnedsättning behöver i en skidanläggning krävs att medåkaren har en särskild utbildning. Ekonomi för att finansiera dessa utbildningar saknas och läggs på enskilda individers egna intresse som vill jobba med dessa frågor. Upprätta ett tydligare samarbete mellan handikappidrottsförbundet och Friluftsfrämjandets skidlärare för att tydliggöra hur verksamheten ska fungera och genom detta skapa en pol med ledare som kan instruera och leda i skidanläggningar. Detta behövs även för att kunna erbjuda ett utbud på skidaktiviteter till den berörda målgruppen. Tillgängligheten till hjälpmedelsutrustningen behöver förenklas och där kunna upplåta plats i Bräntberget för att slippa krångliga transporter samt underlättar i tid för åkaren med personal. 9-3 Fritidshjälpmedel skicart och sittski 43

44 9.7 Bräntberget Åkband Projektledningen la fram ett förslag om att införskaffa ett så kallat åkband till Bräntberget då en av flaskhalsarna i anläggningen Bräntberget är liftköer. Det är både kö till försäljningen av liftkort samt långa köer till liften vid bra väder. Denna flaskhals gör att många väljer att inte återkomma till anläggningen vid ett besök med högt tryck. Vid införskaffande av ett åkband för de allra minsta åkarna skapar man enkla förutsättningar för att familjer, skidskolor etc kan effektivt lära sina barn/deltagare att åka utan att belasta anläggningen vid liften. Det finns ett potentiellt utrymme i backen bortanför det gamla lifthuset, sidan mot Berghem. Ett område som inte har använts till annat på många år. Utvecklingen av anläggningen mot Berghems skulle medföra att fler skulle rymmas i anläggningen och vi tar tillvara på hela den miljö som finns närmast liften. Då flera organisationer samsas om den begränsade ytan i Bräntberget har det lyfts tankar om att skapa en samordningsgrupp för de organisationer som vistas i anläggningen. Förslag på hur denna samordningsgrupp kan se ut Sammankallande: Umeå Fritid drift Friluftsfrämjandet Umeå UHSK s samtliga sektioner Umeå Rodelklubb En stor investering på ett liknande åkband har gjorts i Bocksliden, Lycksele Åkbandet utgör på sätt och vis en revolution i sitt slag i hela världen, vad jag vet har några stycken tagits i bruk i länet. En funktionshindrad kan ställa sin sittski framför sig på bandet och sedan känna sig trygg med assistenten bakom ryggen - Dag Karlsson Friluftsfrämjandet Lycksele Skiduthyrningen Vikten av att skapa tillgänglighet och nyfikenhet och därigenom få fler individer att prova på skidåkning gjorde att SkiUmeå tillsammans med 360norr öppnade en skiduthyrning i gamla lifthuset i Bräntberget. Då lifthuset stått tomt och fungerat som dvs förråd fanns en lokal tillgänglig i direkt anslutning till anläggningen. Genom att öppna skiduthyrning lokalt i Umeå behöver inte umeåborna åka tur och retur till Vännäs för att hyra skidutrustningen. Detta medför att vi både sparar på miljön och genom tillgänglighet låter även individer utan bil och utrustning kunna ta sig kollektivt till Bräntberget och ordna med allt på plats för en dag i skidbacken. Det befintliga huset är däremot för litet för att inrymma allt som skulle behövas för att en komplett skiduthyrning skulle finnas tillgänglig. Huset föreslås att det ska byggas ut eller kompletteras med ytterligare förvaringsutrymme alternativt flyttas till fika och värmestugan. 44

45 10 BILAGOR 10.1 Konceptskiss SM-Veckan 2014 Bakgrund Under fritidsnämndens sammanträde i maj 2013 utryckte sig nämnden att om SkiUmeå ska få fortsatt ekonomiskt projektstöd från Umeå Fritid bör ett tydligt inslag i folkliga programmet under SM-veckan finnas med från SkiUmeå. Kontakt med Gammlia Museet har funnits sedan 2012 om att göra gemensamma aktiviteter i framtiden. Projektgrupp Anders Sandström SkiUmeå Stefan Lindsgren SkiUmeå Lillemor Elfgren Västerbottens Museum Maine Wallentinson Pedagog VBM Outi Krekula SM-Veckan Fredrik Röst Umeå Kommun Torbjörn Sandström Student Målsättning för SM-veckan 14-19januari Målsättningen för SkiUmeås deltagande under SM-veckan är: Genomföra ett programinnehåll för barn, ungdomar onsdag-fredag Genomföra ett programminnehåll för allmänheten lördag-söndag Jobba gemensamt med relaterade skidaktiviteter med nya/befintliga aktörer Syfte Skapa skidglädje för deltagande skolor och andra medverkande. Skapa skidrellaterade aktiviteter för allmänheten Programinnehåll Under det folkliga programmet planeras det olika aktiviteter på Gammlia med VBM och SkiUmeå håller i 3 utomhusaktiviteter. Tefatscurling på is, Skicrossbana med miniskidor och test av snöskor Andra aktiviteter ordat av VBM kommer att vara Besök på skidmuseet, Guidningar Filmvisning, skidhistoria Snöskulpturbyggande Marknadsföring Marknadföring kommer att ske via Västerbottens Museum till Umeås skolor i ett gemensamt programutbud för aktiviteterna under ons-fre. Under lör-sön marknadsförs SkiUmeå via det officiella programmet som sker under Sm-veckan på Gammlia Profilering och material SkiUmeå har redan alla miniskidor och utrustning runtomkring arrangemanget via andra delprojekt inom SkiUmeå förutom följande Profilkläder till ledarna Tefat 45

46 Snöskor Material till snö och islandskapet Utbildning Internutbildning för volontärerna genomförs måndagkväll den 13 januari. Sm-veckans representant för skolprogrammet anvsarar för utbildningen och SkiUmeå presenterar sin aktivitet Samverkan/arbetsfördelning SkiUmeå2014 Programinnehåll Ansvarig på plats, egen aktivitet VMB Gammlia Lokal, mark, snöröjning Ansvarig på plats, egen aktivitet Umeå Kommun Övergripande ansvarig, samordnare 3 st volontärer Personal på plats åt SkiUmeå Kostnad/Ekonomi I projektet SkiUmeå finns det i budgeterat 40000kr till deltagandet under Sm-Veckan. Detta ska täcka för kostnader för eventuell utrustning och arvoden till personal på plats. Inför eventet räknas det med att köpa in följande Avslutning 20 st tefat 1500kr Snöskyffel, material 1500kr - Marknadsföring, tryck 5000kr Stöd till VBM för material 10000kr - Kostnader för lokalhyra VBM - Fika Volontärmöte 3000kr - Markarbete, traktortjänst 7000kr - Transportkostnader 1000kr - Hyra snöskor 500kr - Snökäppar Snölandskap 7000kr Syfte SkiUmeås medverkan under Sm-veckan ska verka för en lekfull och inspirerade innehåll som ska främja för mer spontanaktiviteter under vintern av skolor, privatpersoner och organisationer. 46

47 10.2 Utvärderingsmall APS 2013 Bakgrund SkiUmeå har i sin projektplan, att hjälpa till och driva Skidförbundets Alla På Snö som ett delprojekt i Umeå Bräntberget under 1-2 veckor för Umeås 10-åringar. Projektgrupp Anders Sandström Malin Eriksson Jonas Mikaels Pernilla Eriksson Charlotta Brüger, SkiUmeå/Friluftsfrämjandet. SkiUmeå/Friluftsfrämjandet Idrottslärarna Umeå Centrum för Idrottsvetenskap Skidförbundet - Alla På Snö Målsättning för Alla på Snö Umeå Målsättningen för genomförandet av Alla på Snö i Umeå var 100 deltagare per dag under 5 dagar enligt Skidförbundets Alla på Snö-projektform Utbildningskväll för alla idrottslärarstudenter samt de klasslärare som tänker delta med sin skolklass Marknadsföring Marknadsföringen har skett via Charlotta och Malin till Umeås skolor via Lennart för att komma i kontakt med respektive lärare i årskurs 4. Även kontakt direkt med klasslärarna och rektorerna har skett men det har varit svårt att få någon återkoppling då många skolor får mycket utskick och information om aktiviteter. Profilering och material Till Alla på Snö i Umeå har vi införskaffat 15st ledarvästar, 2 nya beachflaggor, 25 par längdskidor i barn/juniorstorlekar från skidförbundet, samt köpt in skyltmaterial från Helhet Reklam för att underlätta arbete på plats i backen och skapa känsla av tillhörighet av att man kommer till ett evenemang och inte bara en friluftsdag. En manual för genomförandet av Alla på Snö har också tagits fram för att underlätta nästa års genomförande. Utbildning Under en kväll genomfördes en utbildningskväll av Charlotta och Anders i Bräntberget där det först var ett teoretiskt moment om Alla på Snö och vad det innebär och praktiska tips inför Alla på Snö veckan. Även ett praktiskt moment utomhus där backens förutsättningar gick igenom och hur en dag i backen kan komma att se ut enligt det schema som finns med i handledarhäftet för Alla på Snö. Utbildningen var måndag v6 4feb. Friluftsfrämjandet stog för kostnaden för liftkort och hyra av värmestugan. 26 idrottslärarstudenter deltog 0 klasslärare 47

48 Samverkan/arbetsfördelning SkiUmeå2014 Umeå centrum för idrottsvetenskap Friluftsfrämjandet 3 60Norr UHSK GIH Vännäs Alpina Samordnare och ansvarig på plats Ledare under veckan Utbildning inför veckan Hyra utrustning Ansökan för idrottslyftet Forskningsprojekt Extra ledarresurs under torsdagen Kontakt har skett via telefon och mail och fysiska möten under nov till mars Deltagande skolor/nyckeltal Minervaskolan, Kasamarks skola, Ålidhemsskolan, Stöckeskolan, Storsjöskolan, Täfteå skola, Grisbacka skolan, Mariehemsskolan, Sandviksskolan, Hissjö skola SkiUmeå Ledare Skolor Antal Barn Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Ingen Verksamhet Totalt Några skolor valde att tacka nej och inte delta i Alla på Snö bara veckorna innan vilket gjorde att deltagarantalet blev lägre än utsatt mål. Fredagen behövdes då inte till genomförandet och ledarresurserna från Vännäs kunde användas på torsdagen. Kostnad/Ekonomi Hyra backen+drift: UHSK lokalhyra: Hyra utrustning: Utbildning: Skidutrustning Längd: Projektet har fått 52000kr från Idrottslyftet för att täcka kostnader för skidhyra, hyra av backen samt utbildning av ledare Utdelning av miniskidor och övrigt material Efter deltagandet under Alla på Snö har skolorna vid olika tillfällen kunnat hämta ut en klassuppsättning med miniskidor. Alla deltagare har även fått en Buff från Vattenfall och ett häfte med snökunskap från skidförbundet. 48

49 Avslutning Projektgruppen för Alla på Snö/Styrgruppen för SkiUmeå har kommit fram till följande att arrangemanget Alla på Snös genomförande i Umeå har förbättrats avsevärt sedan tidigare år. Många positiva kommentarer har från både deltagande barn, lärare samt idrottslärarstudenter. Kontakt med idrottslärarana skedde i bra tid innan. Planering och genomförande av utbildningen för ledarna var viktig och studenterna känner er starkare tillhörighet till projektet och har lättare att ta till sig uppgiften. Kontakten med skolorna behöver förbättras och göras tidigare än i detta fall. Valet av vecka har även diskuterats och ifrågasatts i några fall med tanke på skolornas egna friluftsdagar som kan konkurera med Alla på Snö. Skolorna är väldigt nöjda och barnen har haft en kanondag i backen. Vissa skolor deltog även förra året och valde att vara med igen pga att de uppskattar Alla på Snö-projektet. Längdskidor fick ett minde utrymme detta år då det 2012 var stort intresse för att endast åka alpint. Men har inte utelämnats helt många barn har funnit stor glädje i att åka längd. Nästa år ska vi ge längdskidåkningen mer uppmärksamhet i form av något lekland eller liknande. 49

50 10.3 Utvärdering av samarbetspartners Bifogat finns den utvärdering som skickades ut till 60st medverkande under projekttiden. 19 svar har kommit in. Har du eller din förening, organisation eller företag deltagit i ett arrangemang som SkiUmeå var delaktig i? Ja % Nej 1 5% deltagandet? Var du nöjd med samarbetet eller % % % % % Lämna gärna en kommentar Priset Snöflingan ger bekräftelse på nytänkande som ger effekter för våra besökare på fritidsgårdarna. Ni har gjort ett kanonjobb. Mycket bra ledarskap. Lätt att samarbeta, positiva och lösningsorienterade. SnowJam var jätteroligt. väldigt bra samarbete!. SkiUmeå har bidragit med mycket bra tillfällen för oss att synas 50

51 Mina förväntningar på SkiUmeå har varit % % % % % Vilka av följande arrangemang viste du att SkiUmeå var arrangör/medverkare i 51

KULTURHUVUDSTADSÅRET PÅ SKIDOR

KULTURHUVUDSTADSÅRET PÅ SKIDOR 2015-03-31 KULTURHUVUDSTADSÅRET PÅ SKIDOR Tomas Gustavsson Ordf. Friluftsfrämjandet Umeå Anders Sandström Projektledare SkiUmeå 2 ABSTRAKT I detta dokument sammanfattas projektet SkiUmeå som innan och

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN Nr 9 November 2015 HEJ! Vintern närmar sig och vi har fått en liten försmak på kylan. Detta nyhetsbrev innehåller mycket matnyttig information och jag vill framförallt tacka

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Västerbottens skidförbund STYRELSEMÖTE

Västerbottens skidförbund STYRELSEMÖTE PROTOKOLL 2015-02-26 Västerbottens skidförbund STYRELSEMÖTE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Mötets öppnande Val av mötesordförande. - Annika

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV

Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV Lotta Stigsdotter Projektledare inom idrott och friskvård. Stort kontaktnät och entusiastisk framtidstro. Patrik Johansson

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Fira World Snow Day i Hammarbybacken 17 januari

Fira World Snow Day i Hammarbybacken 17 januari Vinterns bästa snöaktiviteter på hemmaplan Åk utför! Fira World Snow Day i Hammarbybacken 17 januari För att fira World Snow Day bjuder Svenska Skidförbundet in dig till familjefest i Hammarbybacken. Är

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Innehåll VISION MÅL. DRIVKRAFTER Målgrupper och intressenter Förväntningar. GENOMFÖRANDE Aktiviteter Under utv. STRATEGI Önskad position Fokusområden

Innehåll VISION MÅL. DRIVKRAFTER Målgrupper och intressenter Förväntningar. GENOMFÖRANDE Aktiviteter Under utv. STRATEGI Önskad position Fokusområden MÅLBILD 2020 Innehåll VISION MÅL DRIVKRAFTER Målgrupper och intressenter Förväntningar STRATEGI Önskad position Fokusområden GENOMFÖRANDE Aktiviteter Under utv. VÄRDEGRUND VISION SVERIGES SKÖNASTE SLALOMKLUBB

Läs mer

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 - VI FRÄMJAR ETT AKTIVT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! Brun Gästrikland Blå Södermanland Grön - Stockholm Naturen är en naturlig mötesplats Ett aktivt

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Matforsracet Sponsorreferat

Matforsracet Sponsorreferat Matforsracet 2014 Sponsorreferat Den 16 mars gick Matforsracet av stapeln, denna gång på Södra berget på grund av snöbrist i Matfors. Det var totalt 106 barn och ungdomar som startade. 0-6 år hade en kortare

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor 1(7) Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsluffarnas OK Längdskidor 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Verksamhetsplanens syfte... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Strategisk karta... 3 3.1 Verksamhetsidé... 3 3.2

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

RÖBÄCKS SK VERKSAMHETSPLAN

RÖBÄCKS SK VERKSAMHETSPLAN LÄGERVERKSAMHET Under säsongen 2016/2017 planeras ett snöläger på försäsong (i början av december 2016) in likt tidigare säsonger. Barmarkslägret kommer att ordnas om intresse finns. TÄVLINGSVERKSAMHET

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin Aktiv ungdom Inledning Nästan en tredjedel av svenskar mellan 16-29 år anser sig vara för sjuka för att träna 1. Vi vet idag att ökad fysisk aktivitet har stor inverkan både på den enskilda individen och

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

4. Skidskoleforum. Tid för forum blir 21/11 kl Lindvallen, Sälen. Inbjudan kommer inom kort att skickas ut.

4. Skidskoleforum. Tid för forum blir 21/11 kl Lindvallen, Sälen. Inbjudan kommer inom kort att skickas ut. SLAO Skidskolekommitté telefonmöte, 23 september 2014 Närvarande: Marie Stenmalm, Micke Eriksson, Elisabet Jansson Strömberg, Torbjörn Lundqvist, Jonny Larsson, Jonas Edlund, Jonas Fagergren, Nike Bent,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM LEDARE I STOCKHOLMS SKID- OCH SNOWBOARDSKOLA!

VÄLKOMMEN SOM LEDARE I STOCKHOLMS SKID- OCH SNOWBOARDSKOLA! VÄLKOMMEN SOM LEDARE I S SKID- OCH SNOWBOARDSKOLA! Vad roligt att du vill vara en av oss! Vi erbjuder såväl skidskola som snowboardskola i Hammarbybacken. Vi vill här kortfattat ge dig den information

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Västerbottens Skidförbund har vid Skidtinget 2012 i Umeå arbetat med de strategiska områden SSF pekat ut för att nå visionen.

Västerbottens Skidförbund har vid Skidtinget 2012 i Umeå arbetat med de strategiska områden SSF pekat ut för att nå visionen. För kommande verksamhetsår, 2012-2013, föreslås att skall arbeta med huvudinriktning enligt denna verksamhetsplan. Förbundets båda kommittéer, alpint och längd, är de delar av förbundets organisation som

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2016 tips och råd om ansökningar! Idrottslyftet är en fantasisk möjlighet för alla studentidrottsföreningar att sätta utveckla

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 bilaga KS 2015/9/1 SALA ~OMMUN Ink. 2015-01- l 4 l 1 (1) 2015-01-13 NtKlAS HELLSTRAND Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 Bakgrund Sala Festivalen Ekonomisk Förening

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Sveriges Television Vinterstudion 2012/2013

Sveriges Television Vinterstudion 2012/2013 Sveriges Television Vinterstudion 2012/2013 Sport More SPACE Nordic AB Vinterstudion - Skidsport i massor! Vinterstudion gjorde sin debut i svenskarnas tv-apparater 2007 och har gjort stor succé! Vinterstudion

Läs mer

Integrationsträffar för unga

Integrationsträffar för unga Integrationsträffar för unga en kortguide för föreningar Sverok Västerbotten Här kommer en föreningsguide för att arrangera träffar för asylsökande ungdomar, och vad som kan vara bra att tänka på som

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Projektet. NÄRANDE och INTRESSANT i UMEÅREGIONEN

Projektet. NÄRANDE och INTRESSANT i UMEÅREGIONEN Projektet NÄRANDE och INTRESSANT i UMEÅREGIONEN Pilotprojekt om marknadsföring o samarbetet för företag/föreningar i Umeåregionen. Sommaren 2011 EU-projekt i Leader Urnära Journalnummer 2011-1258 2011-02-01

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Studieförbundet Vuxenskolan Avdelning Internationellt Kulturcentrum Projektledare Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 23 april 2014 Plats: Bergshyddan Blueshyddan, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Annelie Persson, kassör Anna-Pia

Läs mer

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET. Under år har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts enkätundersökning.

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET. Under år har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts enkätundersökning. UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET Lärosäte: Högskolan i halmstad SF: Tyngdlyftning, Styrkelyft, Ridsport samt Gymnastik Under år 2009-2010 har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts

Läs mer

Inspiration för Integration. 19 november Dokumentation Från workshops

Inspiration för Integration. 19 november Dokumentation Från workshops Inspiration för Integration 19 november 2016 Dokumentation Från workshops MEDLEMSAVGIFTER Ge idéer på hur man ska kunna ha lägre medlems- och träningsavgifter - Bidrag via SISU/ VIF/ Kommun - Söka fondmedel

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer