SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 84

2 L A A /5/21 Uni-Ran ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen CN PATENTANWÄLTE BRSEL UND PARTNER Park Kolonnaden Potsdamer Platz Berlin EN Datorer; Inspelad datorprogramvara; Sändare av elektroniska signaler; Internkommunikationsapparater; Radiotelefonisatser; Modem; Radio (master för -); Bärbara telefoner (mobiltelefoner); Walkie-talkier; Hands-free-anordningar för telefoner; Utrustning för nätkommunkation; Telefonväxelutrustning som styrs av lagrade program; Antenner; Databehandlingsapparater; Datorprogram (nedladdningsbar programvara) Televisionssändning; Nyhetsbyråer; Kommunikation per telefon; Kommunikationstjänster mellan datorterminaler; Telekommunikation, information avseende; Upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornätverk; Telekonferenstjänster; Upplåtande av åtkomst för användare till ett globalt datornät (tjänsteleverantörer); Upplåtande av åtkomst till databaser; Röstposttjänster /6/21 SSB BATTERIE Steinkopf, Uwe Franziska-Hager-Str Übersee Krause, Fabian Couvenstr Düsseldorf EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur; Högspänningsbatterier; Solpanelgrupper; Batterier; Batterier (anod-); Batterier (sol-); Batterier (tänd-); Batterier, elektriska; Batterier [elektriska]; Batterier och batteripaket; Elektriska batterier; Elektriska batterier för fordon; Elektriska batterier och monteringsenheter; Elektriska batterier, kablar, stickproppar och förbindningsdelar; Elektrokemiska celler och batterier; Batterier för fordon; Solbatterier; Batterier för ficklampor; Bärbara solpaneler för alstring av elektricitet; Återuppladdningsbara batterier; Tändbatterier Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll; Installationstjänster. 21/24 2

3 Del A.1. CTM /6/21 WICE Workflow & Information Control Engineering BVBA, afgekort W.I.C.E. Zielenberg Lovenjoel BE NL EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och förvaltning av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur Telekommunikation Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror. BX - (a) (c) 16/2/24 - (d) 16/2/ /6/21 Link2FM Service Works Group Limited SWG House, 4 Keswick Road, Putney London SW15 2JN Service Works Group Limited Walley, Tom SWG House, 4 Keswick Road, Putney London SW15 2JN EN FR 9 - Datorprogramvara; Datorprogram; Elektroniska publikationer Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Material för bokomslag; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Datortjänster; Konsultation, utformning, provning, forskning och rådgivning, alla i anslutning till informationsteknik, databehandling och datorprogrammering; Tjänster rörande formgivning av webbplatser; Datorprogrammering; Datorsystemanalys; Forskning och utveckling av maskinvara och programvara för datorer; Utformning av datorprogramvara; Datornättjänster; Webbhotelltjänster; Tekniska stödtjänster avseende maskin- och programvara samt datornät; Information, konsultation och rådgivning avseende nämnda tjänster /7/21 REAL Blått och vitt Nigg, Dennis Parelsnoer VK Rhoon NL MERK-ECHT B.V. Keizerstraat HL Breda NL NL EN 29 - Näringspreparat av animaliskt ursprung, ej för medicinskt bruk, ej ingående i andra klasser;livsmedel, ej ingående i andra klasser, med ett speciellt näringsvärde, inklusive dietiska livsmedel, ej för medicinskt bruk, ej ingående i andra klasser;stärkande livsmedel, ej ingående i andra klasser. 3 - Näringspreparat, av vegetabiliskt ursprung, ej ingående i andra klasser;livsmedel, ej ingående i andra klasser, med ett speciellt näringsvärde, inklusive dietiska livsmedel, ej för medicinskt bruk, ej ingående i andra klasser; örter och örtprodukter, ej för medicinska ändamål Annons- och reklamverksamhet; ledning av kommersiell; företagsadministration; kontorstjänster; annons- och reklamverksamhet samt säljfrämjande verksamhet;kommersiell affärsförmedling vid köp, försäljning, import och export av sportnäring, sprotdrycker, kosttillskott, dietiska substanser, vitamin- och mineralpreparat; nämnda tjänster även inom ramen för grossist- och detaljhandel; anordnande av evenemang för sälj- och/eller reklamändamål; rådgivnings-, konsultations- och infomationstjänster avseende nämnda tjänster; nämnda tjänster även för upplåtande via elektroniska nät, inklusive Internet;alla nämnda tjänster med undantag för tjänster avseende upplåtande av radioreklam och radioannonser och uthyrning av annonsutrymme på radion Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;professionella konsulttjänster relaterade till idrott;handledning och coachning (instruktion) av personer som vill behärska och/eller påverka sin vikt, vill förbättra sin livsföring, vill leva sundare och/eller prestera bättre inom idrotts-och/eller arbetsområdet;organisering och anordnande av kongresser, seminarier, föredrag och andra liknande utbildningsverksamheter, inklusive inom området näring, 21/24 3

4 CTM Del A idrott och hälsa; anordnande av mässor och utställningar för kultur- och undervisningsändamål; anordnande av sportevenemang;publicering, utgivning, utlåning och distribution av böcker, tidningar, tidskrifter och andra publikationer, i elektronisk form; rådgivning, konsulttjänster och information avseende nämnda tjänster, även för upplåtande via elektroniska nät såsom Internet;alla nämnda tjänster med undantag för radiounderhållning, produktion av radioprogram, produktion av radiosändningar, radioinformationstjänster /7/21 MICA Brian Lewis Agriculture Limited t/a Intracrop Little Hay Broadwell Lechlade GL7 3QS DUMMETT COPP LLP 25 The Square, Martlesham Heath Ipswich, Suffolk IP5 3SL EN FR 1 - Kemikalier för användning inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; Hjälpmedel och ytaktiva ämnen för användning inom jordbruket, trädgårdsskötsel och skogsbruk /7/21 PHOTON FINANCE PHOTON ENERGY a. s. Uruguayská Praha 2 CZ ČERMÁK HOŘEJŠ MATĚJKA A SPOL. Národní Praha 1 CZ CS EN 35 - Självkostnadsanalyser;affärsinformation rörande försäljning av elektricitet;annons- och reklamverksamhet, marknadsföring, assistans i affärsdrift;affärsförmedling och mäkleri inom området för handel med elektricitet, elektrisk energi, inklusive solelektricitet, fotovoltaiska system, termiska solsystem, elektricitet, energi och värmelagringsenheter;solbatteripaneler;solceller;solutrustning inom energiområdet;tjänster inom området för import och export av elektricitet;försäljning av elektricitet;affärsaktivitet (företagsledningsassistans) inom området för handel med elektricitet; marknadsföring;redovisning av tjänster, nämligen elförbrukning; fakturering Börsmäkleri i värdepapper; clearingcentraler; finansiella analyser; finansiell information; finansiell konsultation; ekonomisk förvaltning; finansiella tjänster; finansiell sponsring; garantier;pengar deponerade som säkerhet för gott uppförande (caution money); kapitalinvestering; inkassobyråer; fondinvestering; finansiell konsultation; mäkleri; factoring; uthyrning av fast egendom; fastighetsmäkleri; fastighetsförvaltning; förvaltningstjänster rörande anförtrodda medel; arrangerande av insamlingar;finansiering av solutrustning;uthyrning av tak för installation av solutrustning;utvärdering av finansiella och monetära tjänster;takmäkleri 22 (förmedling av investeringar för fotovoltaiska projekt);finansiella tjänster rörande konsumtion och leverans av elektricitet för både leverantörer och köpare, och i relation till deras verksamhet och affärsverksamhet /8/21 BASTRA Bayha & Strackbein GmbH Kleinbahnstr Arnsberg FRITZ PATENT- UND RECHTSANWÄLTE Apothekerstr Arnsberg EN 6 - Flugskåp av metall;skåp inom området livsmedelsbehandling. 7 - Elektriska och/eller elektroniska rengöringsmaskiner, diskmaskiner 9 - Elektriska och / eller elektroniska styrningar, programvaror 11 - Kokningsanordningar, kokningsanläggningar, kylanordningar, kylanläggningar, torkanordningar, torkanläggningar, rökanordningar, rökanläggningar, stekanordningar, stekanläggningar;kokkittlar, skinkkokare, kokkammare, stekkammare, klimatiserade anläggningar för lagring och rökning, efterlagringsanläggningar; automater för desinfektionsmedel;desinfektionsapparater, desinfektionsanläggningar, handfat, tvättplatser, avrinningshoar, diskhoar, diskbord, vattenledningsarmaturer 12 - Körbara anordningar för transport av mat, vagnar för storköksbruk, hyllvagnar, vagnar med brickor, lagervagnar, vagnar för utdelning och tömmning av fat, korvhängningsvagnar, vagnar för rökning 2 - Möbler, hyllor, bord, huggkubbar, köksmöbler, bordsskivor, skåp, slakteritillbehör, upphängningsanordningar för kött och korv, kylrumstillbehör, nämligen hyllor, hylldelar, hyllstativ, hyllplan, hyllgaller, hängskenor för hyllor, vägghyllor, väggkonsoler, upphängningsanordningar för kött och korv Pajformar, utläggningsplåtar, behållare, skålar, slevar, mängdbyttor 35 - Detaljhandelstjänster och / eller grossisthandelstjänster med skåp, reningsmaskiner, sköljningsmaskiner, manövreringsapparater, programvara, Kokningsanordningar, kokningsanläggningar, kylanordningar, kylanläggningar, torkanordningar, torkanläggningar, rökanordningar, rökanläggningar, stekanordningar, stekanläggningar, kokkittlar, skinkkokare, kokkammare, stekkammare, klimatiserade anläggningar för lagring och rökning, efterlagringsanläggningar, desinfektionsmedelsutmatare, desinfektionsapparater, desinfektionsanläggningar, handfat, tvättplatser, avrinningshoar, diskbänkar, diskbord, vattenledningsarmaturer, flyttbara anordningar för transport av maträtter, vagnar för storköksbruk, hyllvagnar, vagnar med måltidsbrickor, lagervagnar, vagnar för utdelning och rensning av plåtar, korvhängvagnar rökvagnar, beslag, hyllor, bord, hackblock, köksmöbler, bordsskivor, charkuteri- och kylrumstillbehör, kött- och korvställningar, pajformar, utläggningsplåtar, behållare, karotter, slevar, mängdbyttor 37 - Reparation av kokapparater, kokinstallationer, kylapparater, kylutrymmen, torkapparater, torkinstallationer, rökapparater, rökanläggningar, stekapparater, stekinstallationer, kokgrytor, skinkkokningsapparater, kokningskamma- 4 21/24

5 Del A.1. CTM re, stekningskammare, klimatiserad mognings-rökningsinstallationer, eftermogningsinstallationer, rengöringsmaskiner, underhåll, montering Teknisk projektplanering;konstruktionsritning, ingenjörstjänster 44 - Rådgivning inom området hygienteknik /8/21 CAMOMILLA italia 16 - Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror. 2 - Möbler, speglar, tavelramar; Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast Redskap och behållare för hushålls- eller köksändamål; Kammar och tvättsvampar; Borstar (ej målarpenslar); Borstmakerimaterial; Artiklar för rengöringsändamål; Stålull; Obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; Sängkläder och bordsdukar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster /12/21 renata moraes Svart och rött C.M.T. - COMPAGNIA MANIFATTURE TSILI S.r.l. Piazzetta Matilde Serao, Napoli IT IT EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymvaror, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, tandkräm och tandpastor. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument CNN PALMILHAS LTDA. Av. Joao Correa 1991 Très Coroas BR P & T INTELLECTUAL PROPERTY, S.L. Calle Balmes, 174-4º 2ª 86 Barcelona EN 25 - Kläder, fotbeklädnader och huvudbonader /8/21 VITAMINO FRIGGS 21/24 5

6 CTM Del A Friggs AB Riddargatan 23A Stockholm SE AWAPATENT AB Järnvägsgatan 1 A Helsingborg SE SV EN 5 - Dietiska drycker för medicinska innehåll; vitaminberikade drycker för medicinska ändamål Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; mjölkdrycker (övervägande mjölk); drycker huvudsakligen bestående av proteiner. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is; tebaserade drycker; kaffebaserade drycker; kakaobaserade drycker; smakämnen för drycker (andra än eteriska oljor) Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker. NO - 1/3/ /9/21 ECO-STEVEDORING QUALITY EXPERTS SA Pau Claris, 162, 4º, 3ª 837 Barcelona EN 35 - Konsulttjänster inom affärsledning Rådgivning avseende miljöskydd /11/21 PRCO Grafiskt märke, som representerar ordet PRCO, helfet stil, skrivet till hälften i ljusblå färg, till hälften i mörkgrön färg, alla bokstäver omgärdade med en tunn svart linje, hela inskriptionen placerad på en rektangel av vit färg. Ljusblått, mörkgrönt AB HOLDING d.o.o. Ljubljanska cesta 12f 1236 Trzin SI AB HOLDING d.o.o. Bančov, Fredi Ljubljanska cesta 12f 1236 Trzin SI SL EN 3 - Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; eteriska essenser. 5 - Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat, inkluderande pulvermjölk för spädbarn; mat och dryck för spädbarn och handikappade; medicinsk mat för idrottsmän Konserverad, fryst, torkad och inkokt frukt och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; sylter; sylter och geléer; kanderad frukt; konserverade frukter; konserverad, fryst, torkad och inkokt frukt och grönsaker; tillagade och djupfrysta frukter och grönsaker; bearbetade frukt och grönsaker; Frukt inlagd i alkohol;konserverad frukt; inlagda frukter; fruktsallader; fruktkompott; tranbärssås (kompott). 3 - Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; is; essenser för livsmedel (ej eteriska essenser och eteriska oljor); smakämnen för mjuka kakor; smakämnen för drycker; smakämnen framställda av frukt; smakämnen för bakverk (ej flyktiga oljor); smaksättningar och kryddblandningar; vegetabiliska smakämnen för drycker, undantaget eteriska oljor; smakämnen, utom flyktiga oljor; kaffesmakämnen; snabbmix till glass; glass; bageriefterrätter; naturliga sötningsmedel; malt för livsmedel; glasyr; maltextrakt för livsmedel; is; isglass; is; is; glassdrycker; glasskonfekt; glassprodukter; maltextrakt för livsmedel; teessense; fruktpajer Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; kolsyrat vatten; mineralvatten; dricksvatten; buteljerat dricksvatten; vatten på flaska; vatten; vatten (dryck); essenser för framställning av drycker; maltbaserade preparat för framställning av drycker; maltvört; maltöl; icke alkoholhaltiga fruktextrakt; humleextrakt för öltillverkning; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; koncentrat för framställning av lemonad; saftkoncentrat för framställning av drycker; ickealkoholhaltiga drycker innehållande fruktjuicer; Druvjuice; Äppeljuicedrycker; saft (koncentrerad fruktsaft); koncentrat för framställning av fruktjuicer och fruktdrycker; fruktjuicekoncentrat; fruktdryckr (icke-alkoholhaltiga); fruktbaserade drycker; apelsinjuice; fruktdrycker och fruktjuicer; juicer med grönsakssmak; fruktjuicer; grönsakssafter [drycker]; saftkoncentrat för framställning av drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; koncentrat för framställning av lemonad Alkoholhaltiga drycker (ej öl); alkholhaltiga essenser; extrakt, alkoholhaltiga; alkoholhaltiga fruktextrakt; starkviner; alkoholhaltiga drycker av frukt; spritdrycker som främjar matsmältningen; alkoholhaltiga fruktdrycker /9/ /24

7 Del A.1. CTM L'ACCLAMEUR VILLE NIORT Place Martin Bastard 7922 Niort Cédex FR FR EN 35 - Annons- och reklamverksamhet, företagsledning, kontorstjänster Utbildning/undervisning, anordnande av handledning/instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Utskänkning av mat och dryck, upplåtande av kortvarigt boende /1/21 La Maison Du Rêve Severing, Christoffel Gombertstraat CN Tilburg NL MERKWERK UTRECHT BV P.O. Box BG Utrecht NL NL EN 9 - Programvara, inklusive programvara för videospel och dataspelsutveckling;(registrerade) datorprogram (programvara) för bland annat dataspel, dataspelsporgram och videospel; Datorspel; Databehandlingsapparater;Datoriserade databaser;programvara för sökning efter data, elektroniska online-publikationer; Interaktiva multimediaapparater;cdskivor, videor, elektroniska, optiska eller magnetiska datamedier;nämnda varor även för upplåtande via direktanslutning Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor;väskor, resväskor och necessärer, shoppingväskor, bärväskor, axelväskor, ryggsäckar; Nyckelringar; Remmar; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /1/21 SIMO LA MAISON DU RÊVE s.r.l. Via Monsignor J.J. Stevenin, 11 AOSTA (AO) IT JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Corso Emilia, Torino IT IT EN 36 - Anordnande av leasingkontrakt för uthyrning av egendom;fastighetsmäkleri /1/21 ZXAXZ Röd, blå BRIO Baby AB Box Malmö SE LINDAHL Studentgatan Malmö SE SV EN 12 - Barnvagnar inkluderande sittvagnar, paraplyvagnar, sulkyer, sportvagnar, buggys för spädbarn och småbarn samt delar, reservdelar och tillbehör för nämnda varor, ingående i denna klass; säkerhetsstolar för barn för fordon och farkoster; säkerhetssäten för användning i bilar; säkerhetsbälten och säkerhetsselar för säten i fordon Väskor, häri inbegripet skötväskor; ryggsäckar, bärselar att bära barn med, paraplyer och parasoller för barnvagnar, nätpåsar för barnvagnar. 21/24 7

8 CTM Del A Möbler, inkluderande barnkammarmöbler; skötbord; vaggor; barnsängar; barnstolar; sängutrustning. EM - 14/7/ /1/21 INPL LIECO OÜ Tolli Tallinn EE IT EN 9 - Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Belysningskontrollapparater; Elektriska och elektroniska styrapparater; Apparater och instrument för belysningskontroll Ljuskronor; Innertakbelysningar; Belysningsapparater och tillhörande delar. 2 - Möbler, speglar, tavelramar /1/21 lenari kylning, torkning, rökning av charkuterivaror; kylapparater för drycker;kyldistributörer för drycker; kylcontainrar;ismaskiner och -apparater, ismaskiner;kylhackor, behållare för is, isboxar;espressomaskiner; ugnsaggregat; mikrovågsugnar; elektriska fritöser;kammare för jäsning av deg;ir-ugnar, grillar med roterande stekspett, brödrostugnar; luftkylningsapparater;luftkonditioneringsapparater och luftkonditioneringsinstallationer; anläggningar för kylning av vatten Installation av maskiner och utrustning samt utrustning av produktionslinjer för bagerier och livsmedelsindustrin, konditorier, restauranger, affärer, glassbarer, hotell och bagerier;installation och montage av anordningar för restauranger, livsmedelsindustrin och bagerier;tjänster inom installering, reparation och underhåll av anordningar och installationer för kylning; installation och reparation av luftkonditioneringsanläggningar Utformning av maskiner och anordningar för kylning, bagerier och livsmedelsindustrin, konditorier, restauranger, affärer, glassbarer, hotell och bagerier; industriell formgivning /1/21 es SYSTeM K grå text (PANTONE Black Process C 9%) lila grafik (Pantone 235 C) grå (PANTONE Black Process C 9%), lila (Pantone 235 C) SYSTEM K Sp. z o.o. ul. Wrzosowa Wolbrom PL Grzesiczak, Mariusz Andrzej ul. Ludowa 11/ Dąbrowa Górnicza PL PL EN 11 - Kylapparater och kylinstallationer;anordningar för kylning, bakning och matlagning för restauranger, livsmedelsindustrin och bagerier;möbler för kylning, frysmontrar, kylskåp, kylskåp, kylskåp, kylskåp av glas, vitrinkylar, frysar;kylaggregat, kylcentraler, kylrum;anordningar för konditorier, glassbarer;kylöar;kylanordningar för impulsförsäljning; filtreringsapparater för akvarier; kylanordningar för tobak; mjölkkylningsanläggningar;hyllenheter, salladsbarer som kyldiskar; ångalstringsapparater;anordningar för kokning, grå text (PANTONE Black Process C 9%) orange bild (Pantone 179 C) Grå (PANTONE Black Process C 9%), orange (Pantone 179 C) SYSTEM K Sp. z o.o. ul. Wrzosowa Wolbrom PL Grzesiczak, Mariusz Andrzej ul. Ludowa 11/ Dąbrowa Górnicza PL PL EN 11 - Kylapparater och kylinstallationer;anordningar för kylning, bakning och matlagning för restauranger, livsmedelsindustrin och bagerier;möbler för kylning, frysmontrar, kylskåp, kylskåp, kylskåp, kylskåp av glas, vitrinkylar, frysar;kylaggregat, kylcentraler, kylrum;anordningar för konditorier, glassbarer;kylöar;kylanordningar för impulsförsäljning; filtreringsapparater för akvarier; kylanordningar för tobak; mjölkkylningsanläggningar;hyllenheter, salladsbarer som kyldiskar; ångalstringsapparater;anordningar för kokning, kylning, torkning, rökning av charkuterivaror; kylapparater för drycker;kyldistributörer för drycker; kylcontainrar;ismaskiner och -apparater, ismaskiner;kylhackor, behållare för is, isboxar;espressomaskiner; ugnsaggregat; mikrovågsugnar; elektriska fritöser;kammare för jäsning av deg;ir-ugnar, grillar med roterande stekspett, brödrostugnar; luftkylningsapparater;luftkonditioneringsapparater och 8 21/24

9 Del A.1. CTM luftkonditioneringsinstallationer; anläggningar för kylning av vatten Installation av maskiner och utrustning samt utrustning av produktionslinjer för bagerier och livsmedelsindustrin, konditorier, restauranger, affärer, glassbarer, hotell och bagerier;installation och montage av anordningar för restauranger, livsmedelsindustrin och bagerier;tjänster inom installering, reparation och underhåll av anordningar och installationer för kylning; installation och reparation av luftkonditioneringsanläggningar Utformning av maskiner och anordningar för kylning, bagerier och livsmedelsindustrin, konditorier, restauranger, affärer, glassbarer, hotell och bagerier; industriell formgivning /12/21 Vaporillo Rött, svart, grått Mels-Colloredo, Alphons C/ Isla de la Gomera Puerto de la Cruz BEUKENBERG RECHTSANWÄLTE Uhlemeyerstr Hannover EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Hygieniska preparat för medicinskt bruk; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial; Tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; Desinfektionsmedel; Preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; Preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel; Tobaksfria cigarretter för medicinska ändamål Tobak; Artiklar för rökare; Tändstickor; Cigarretter av tobakssurrogat, ej för medicinska ändamål Annons- och reklamverksamhet; Företagsledningstjänster; Företagsadministration; Kontorstjänster /11/21 REDSYS REDSYS, SERVICIOS PROCAMIENTO, S.L.U. c/ Gustavo Fernández Balbuena, nº MADRID PROPI, S.L. Jorge Juan, 19, 3ª planta 281 Madrid EN 9 - Vetenskapliga apparater och instrument, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för vägning och mätning, signalering, lantmäteri (inspektion), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, distribution, transformering, ackumulering, reglering eller styrning av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Papper, papp (kartong) samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderiartiklar; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Bindemedel för pappersvaror eller för hushållsbruk; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- eller instruktionsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Försäkringsverksamhet; Finansiella transaktioner; Monetära transaktioner; Fastighetsmäkleri Telekommunikation Vetenskapliga och tekniska tjänster samt angränsande undersöknings- och formgivningstjänster; Tjänster avseende industriell analys och forskning; Utformning och utveckling av datorutrustning och programvara /11/21 astroportaal VAS Holding AG Eichmattstrasse Cuxhaven VAS Holding AG Eichmattstrasse Hünenberg See CH Frerks, Ronald Grosse Hardewiek 22A Cuxhaven 21/24 9

10 CTM Del A FR 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledningstjänster; Företagsadministration; Kontorstjänster Telekommunikation Juridiska tjänster; Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer /11/21 P PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.p.A. Via Trebbia Milano IT IT EN 12 - Fordon och farkoster; Fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /11/21 AQUACABLE ELTRACE SAS Les Espaces Multiservices n 46 56, bld. de Courcerin ZI Paris E Croissy Beaubourg FR FR EN Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, ackumulering, reglering eller styrning av elektrisk ström; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål /11/21 Zensation Selmeier, Bernd Obertaxetweg Gauting Pietruck, Marko Münzstr Berlin EN 41 - Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Författande av texter (ej reklamtexter); Utgivning av böcker; Direktansluten förlagsverksamhet; Anordnande och genomförande av seminarier; Anordnande och genomförande av workshops (utbildning) Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design Horoskop, ställande av /11/21 ARGENLAC MASTELLONE HNOS., S.A. Encarnación Ezcurra 365, piso 2º oficina 31 C117CLA Cuidad Autónoma de Buenos Aires AR ABRIL ABOGADOS C/Amador de los Ríos, Madrid EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, torkade, frysta och tillagade frukter och grönsaker, köksväxter; Gelé, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter /11/21 MASGLO 1 21/24

11 Del A.1. CTM ter och instrument, apparater och instrument för vägning och mätning, signalering, lantmäteri (inspektion), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, distribution, transformering, ackumulering, reglering eller styrning av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Papper, papp (kartong) samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderiartiklar; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Bindemedel för pappersvaror eller för hushållsbruk; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- eller instruktionsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Telekommunikation Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Tillhandahållande av nöjestjänster; Sportoch idrottsaktiviteter, kulturverksamhet CERCOS LTDA. Carrera 65A, No. 18A-91 Bogotá D.C. CO ABRIL ABOGADOS C/Amador de los Ríos, Madrid EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, skönhetsvård, hårvårdspreparat; Tandpulver, tandkräm och tandpastor Papper, papp (kartong) samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderiartiklar; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Bindemedel för pappersvaror eller för hushållsbruk; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- eller instruktionsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster /11/21 SISTEMA ENSEÑANZA UNO N. Editorial, S.L. C/ Torrelaguna Madrid GONZÁLEZ-BUENO & ILLCAS Calle de Recoletos, 13-5º Izq. 281 Madrid EN 9 - Vetenskapliga apparater och instrument, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska, optiska appara /11/21 IMAGE LAB OPERA PIAS CORP. No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku Osaka JP BOEHMERT & BOEHMERT Hollerallee Bremen EN 3 - Kosmetika; Tvål; Parfymerivaror; Tandpulver, tandkräm och tandpastor /11/21 ULTIMA II SUPREME CAVIAR DNA UNLOCK THE HIDN POWER WITHIN Revlon Consumer Products Corporation 237 Park Avenue New York 117 US JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Via Senato, Milano (MI) IT 21/24 11

12 CTM Del A EN IT 3 - Hudvårdsprodukter (kosmetiska) /11/21 TOP CERA 3 Via Meravigli, Milano IT Alagem Modiano, Lara Via Meravigli, Milano IT IT EN 39 - Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor (tjänster för tredje man). IT - 4/1/21 - MI21C /11/21 WiR FOREVER CO., LTD. 3-19, 1-Chome, Sakae-Cho, Kawaguchi-Shi Saitama-Ken JP PERANI MEZZANOTTE & PARTNERS Piazza San Babila, Milano IT EN IT 8 - Köksknivar; Saxar; Knivar; Knivsmidesvaror, bestick /11/21 A OLYMPUS CORPORATION 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku Tokio JP SCHAEFER EMMEL HAUSFELD Krohnstieg Hamburg EN 9 - Mikroskop /11/21 beauty by beauty-point swiss AG ARTONI GROUP S.P.A. Via Romania, 22 4 Reggio Emilia IT Modiano, Gabriella Diana Beauty-Point Swiss AG Kirchrain Staad SG CH HAUCK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE Mörikestr Düsseldorf 12 21/24

13 Del A.1. CTM EN 3 - Medel för kropps- och skönhetsvård. 1 - Anordningar för hälso- och skönhetsvård Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur /11/21 creo Beauty-Point Swiss AG Kirchrain Staad SG CH HAUCK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE Mörikestr Düsseldorf EN 3 - Medel för kropps- och skönhetsvård. 1 - Anordningar för hälso- och skönhetsvård Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur Aldi GmbH & Co. KG Burgstr Mülheim/Ruhr SCHMIDT, VON R OSTEN & HUBER Haumannplatz 28/ Essen EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur /11/21 body by beauty-point swiss AG /11/21 SMARTGRASS VALENT BIOSCIENC CORPORATION 87 Technology Way Libertyville, Illinois 648 US MEWBURN ELLIS LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS EN 1 - Plantväxtreglerande medel /11/21 FLUCELLIC Novartis AG. 42 Basel CH FRIEDRICH GRAF VON WTPHALEN & PARTNER Kaiser-Joseph-Str Freiburg i. Br. EN 5 - Vacciner för användning på människor. CH - 3/8/ / /11/21 BELLA VIE 21/24 13

14 CTM Del A DYNA Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Toyota Motor Corporation 1, Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken JP KUHNEN & WACKER PATENT- UND RECHTSANWALTSBÜRO Prinz-Ludwig-Str. 4A Freising EN 12 - Bilar och konstruktionsdelar därav Southcorp Brands Pty Limited 77 Southbank Boulevard Southbank Victoria 36 AU KELTIE Fleet Place House, 2 Fleet Place London EC4M 7ET EN IT 33 - Viner /11/21 ROYAL WEDDING HALEWOOD INTERNATIONAL BRANDS LIMITED The Sovereign Distillery Wilson Road Huyton Business Park LIVERPOOL L36 6AD HALEWOOD INTERNATIONAL BRANDS LIMITED Horsfall, Peter The Sovereign Distillery Wilson Road Huyton Business Park Liverpool L36 6AD EN FR 32 - Öl; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och fruktjuicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl). - (a) (b) 13/8/ (c) 21/1/ /11/ /11/21 BONSER INDUSTRIA ADRIATICA CONFEZIONI S.p.A. Via Erasmo Piaggio, Chieti Scalo IT BARZANÒ & ZANARDO Via Piemonte, Roma IT IT EN 18 - Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /11/21 MENSERO Novartis AG. 42 Basel CH FRIEDRICH GRAF VON WTPHALEN & PARTNER Kaiser-Joseph-Str Freiburg i. Br. EN 14 21/24

15 Del A.1. CTM Vacciner för användning på människor /11/21 SHIKI SHIKI S.R.L. VIA SOLFERINO, MILANO IT LUPPI CRUGNOLA & PARTNERS S.R.L. Viale Corassori, Modena IT IT EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is till förfriskning Restaurangverksamhet och utskänkning av mat och dryck; Upplåtande av kortvarigt boende System för fusionsimplantation i ryggraden bestående av artificiella material, nämligen buranordningar för användning i kirurgiska implantationsprocedurer i korsryggen. US - 2/6/ /11/21 RIA GET MONEY /11/21 Belinda Rosen Tantau KG Tornescher Weg Uetersen WUTHOFF & WUTHOFF Schweigerstr München EN 31 - Levande växter och naturliga blommor, speciellt rosor och rosväxter; Medel för växtfortplantning och unga plantor /11/21 L9 LDR Holding Corporation 43 W. Braker Lane, Suite 36 Austin, Texas US EDWARDS ANGELL PALMER & DODGE UK LLP Dashwood, 69 Old Broad Street London EC2M 1QS EN IT Continental Exchange Solutions, Inc Cerritos Corporate Drive, Suite E Cerritos, California 973 US R.G.C. JENKINS & CO 26 Caxton Street London SW1H RJ EN 16 - Presentkort och -kuponger Finansiella tjänster; Elektronisk kapitalöverföring; Tjänster avseende elektronisk överföring av kapital; Tjänster avseende överföring av pengar; Tillhandahållande av elektroniska kontantkuponger; Postväxlar; Hemmet och internationell överföring av pengar; Utgivning och behandling av elektroniska pengar /11/21 L4 LDR Holding Corporation 43 W. Braker Lane, Suite 36 Austin, Texas US EDWARDS ANGELL PALMER & DODGE UK LLP 21/24 15

16 CTM Del A.1. Dashwood, 69 Old Broad Street London EC2M 1QS EN IT 1 - System för fusionsimplantation i ryggraden bestående av artificiella material, nämligen buranordningar för användning i kirurgiska implantationsprocedurer i korsryggen. US - 2/6/ /11/21 Taufkirchner Bier Guts- und Brauereigenossenschaft Taufkirchen (Vils) e.g. Bräuhausstr Taufkirchen (Vils) KLAKA Delpstr München EN 32 - Öl; Ölblandningsdrycker; Icke alkoholhaltiga drycker Utskänkning av mat och dryck; Förmedling av kortvarigt boende /11/ Glenelly Cellars (Pty) Ltd. Farm Glenelly, Lelie Street Idas Valley, Stellenbosch 7599 Western Cape ZA HARRISON GODDARD FOOTE 4th Floor, Merchant Exchange, Whitworth Street West Manchester M1 5WG EN IT 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter; Konserverade, torkade och tillagade oliver; Olivpasta; Olivolja Alkoholhaltiga drycker (ej öl); Viner, sprit och likörer /11/21 IO CONTO IO CONTO S.R.L. VIA F. CARACCIOLO, NAPOLI IT DOTT. PROF. FRANCO CICOGNA Via Visconti di Modrone, 14/A 2122 Milano IT IT FR 9 - Kassaapparater; Vågar; Elektroniska vågar; Apparater för kontroll om sedeln är äkta; Sedelräkningsmaskiner; Räknemaskiner; Optiska skivläsare och streckkodsläsare; Skrivare för användning med datorer; Mikroprocessorkort Verksamhet inom kommunikationssektorn; Sändning av radio- och tv-program; Sändning av program via kabel; Förvaltning av telefonlinjer och av överföring av telefontjäns /24

17 Del A.1. CTM ter; Verksamhet inom telekommunikationssektorn; Överföring och mottagande av meddelanden, dokument, bilder och röst, via hemsidor, e-postadresser och domäner; ITtjänster genom tillhandahållande av och användning av multimediala portaler och nät Instruktion, undervisning och utbildning av enskilda personer för tredje man; Tjänster för tredje man vars huvudsakliga ändamål är nöje, underhållning eller rekreation för personer; Underhållning och pristävlingar Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Planering och utveckling av datorer och datorprogram /11/21 CITY+ Assinform Associazione Italiana per l'information Technology Via G. Sacchi, Milano (MI) IT PERANI MEZZANOTTE & PARTNERS Piazza San Babila, Milano IT IT EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll; Installationstjänster Telekommunikation Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Planering och utveckling av datorer och datorprogram /11/21 CITYPIU' Assinform Associazione Italiana per l'information Technology Via G. Sacchi, Milano (MI) IT PERANI MEZZANOTTE & PARTNERS Piazza San Babila, Milano IT IT EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll; Installationstjänster Telekommunikation Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor /11/21 WHIRLY MOP ACTERVIS, GMBH c/o Prv Provides Treuhandgesellschaft Lindenhof Dorfstr Baar (Zug) CH DURÁN - CORRETJER, S.L.P. Còrsega, 329 (Pº de Gracia/Diagonal) 837 Barcelona EN 21 - Rengöringsredskap /11/21 TRIVEX PPG INDUSTRI OHIO, INC. 38 West 143rd Street Cleveland, Ohio 44 US LADAS & PARRY LLP 1-2 Bolt Court London EC4A 3DQ EN FR 9 - Optiska linser /11/21 21/24 17

18 CTM Gobi Del A SUNRAY TRADING S.L. C/ Miguel de Cervantes N Paracuellos de Jarama (Madrid) Moinard, Jean-Marc 22, Avenue de la Grande Armee 7517 Paris FR FR 34 - Tobak; Artiklar för rökare; Tändstickor GOBILAB 32, Bd de Strasbourg CS Paris FR 22 23/11/21 BOB GOBILAB Moisant, Xavier 32, Bd de Strasbourg CS Paris FR FR EN 11 - Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål Redskap eller behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; Kammar och tvättsvampar; Borstar (ej målarpenslar); Borstmakerimaterial; Artiklar för rengöringsändamål; Stålull; Obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /11/21 CHIC SUNRAY TRADING S.L. C/ Miguel de Cervantes N Paracuellos de Jarama (Madrid) Moinard, Jean-Marc 22, Avenue de la Grande Armee 7517 Paris FR FR 34 - Tobak; Artiklar för rökare; Tändstickor. 21/24

19 Del A.1. CTM /11/21 Geolodge 18 - Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /11/ Svart Geolodge S.A.S. Avenue Lavoisier, Parc d'activité 16 Massieux FR Geolodge S.A.S. Dufour, Etienne Avenue Lavoisier, Parc d'activité 16 Massieux FR FR EN 6 - Oädla metaller och deras legeringar; Byggnadsmaterial av metall; Flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; Material av metall för järnvägsspår; Icke-elektriska kablar och metalltrådar; Små smidesvaror av järn och metall; Rör av metall; Kassaskåp; Artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; Malmer Byggnadsmaterial (ej av metall); Styva rör (ej av metall) för byggnation; Asfalt, tjära och bitumen; Flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; Monument, minnesvårdar, ej av metall Restaurangverksamhet och utskänkning av mat och dryck; Upplåtande av kortvarigt boende /11/21 Soho Brothers Graebert, Nicholas Nestorstr. 36a 179 Berlin Relaunch B.V. Aventurijn Dordrecht NL Relaunch B.V. Graebert, Nicholas Aventurijn Dordrecht NL EN 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument Vaudeville, Paul sw. wojciech 1/ Poznan PL Vaudeville, Paul sw.wojciech 1/ Poznan PL FR EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /11/21 PHARMAERO Pharmaero ApS Dalslandsgade Copenhagen S DK Pharmaero ApS Bramming Platz, Sine Dalslandsgade Copenhagen S 21/24 19

20 CTM Del A DK DA EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Hygieniska preparat för medicinska ändamål; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial; Tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor. 1 - Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder; Ortopediska artiklar; Suturmaterial Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror. DK - 28/5/21 - VA /11/21 T.T.C. Brothers & Sisters Sverige AB, Limited Liability Company Regeringsgatan 29, 9th floor Stockholm SE VON LO ADVOKAT AB Årstaängsvägen 21 C 1 74 Stockholm SE SV EN 18 - Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster /11/21 OXUS Cycleurope KA International rue Marcel Bruneliere 7 Machecoul FR Örtengren, John Alvägen 17B Sollentuna SE SV EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Telekommunikationer /11/21 Son Verd Moeller, Kerstin Carretera Francisco Gomila, 7a 75 Manacor 3 - Kosmetika i allmänhet Smycken Kläder Hotellrörelse /11/21 LEDIERA LIECO OÜ Tolli Tallinn EE IT EN 9 - Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Belysningskontrollapparater; Elektriska och elektroniska styrapparater; Apparater och instrument för belysningskontroll Ljuskronor; Innertakbelysningar; Belysningsapparater och tillhörande delar. 2 - Möbler, speglar, tavelramar /11/ /24

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 52 Del C... 17 Del D... 128 Del M... 13 L A A.1. 22 3 22 22 8282394 6/5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

Bedömning av er varumärkesansökan

Bedömning av er varumärkesansökan FÖRELÄGGANDE 2017-07-31 Text i märket: OQ Ansökningsnr: 2017/03025 Svar senast: 2017-10-09 Sökande: Ombud: Er referens: OilQuick AB Groth & Co Kommanditbolag V 17-0365/CH/APE Bedömning av er varumärkesansökan

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 145 Del C... 18 Del D... 23 Del M... 25 L A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Läs mer

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol 460 Nr 117 Bilaga Anmärkning: 1. För ämne E 952, Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter, uttrycks de största tillåtna erna som fri syra. 2. För ämne E 954, Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter, uttrycks

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

SFS 2005:209. Bilaga 1

SFS 2005:209. Bilaga 1 Bilaga 1 SFS 2005:209 Förteckning över produkter som ingår i produktkategorier som avses i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Produktkategori 1 Stora hushållsapparater

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 L A A.1. 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House skrivet på två rader med

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR

Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/333 BILAGA I LISTA SOM AVSES I ARTIKEL 38 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2011/30 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Acetylsalicylsyra Doc 75 mg enterotablett 46227 Rx 100 mg enterotablett 46228 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: DOC Generici Srl, 7, Via

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DRIFTAVDELNINGEN Formgivningar EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista Klass KLASS 1: KLASS 2: KLASS 3: KLASS 4: Förteckning över varor

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 L A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64 Lisboa

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Whirlpool mikrovågsugn.

Whirlpool mikrovågsugn. KOKBOK MIKROVÅGSUGN Gratulerar till ditt köp av en Whirlpool mikrovågsugn. Med denna receptbok kommer du att upptäcka och smaka på de goda möjligheterna som din nya produkt erbjuder. Du kommer att förvånas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling; SFS 2016:1227 Utkom från trycket den 16 december 2016 beslutat den 8 december

Läs mer

3 mg/3 ml Injektionsvätska, lösning. Kytril 2 mg - Filmtabletten 2 mg. 1 mg Injektionsvätska, lösning. 3 mg Injektionsvätska, lösning

3 mg/3 ml Injektionsvätska, lösning. Kytril 2 mg - Filmtabletten 2 mg. 1 mg Injektionsvätska, lösning. 3 mg Injektionsvätska, lösning BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORMER, STYRKOR, ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLEN, INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA 1 Österrike Österrike Belgien Belgien

Läs mer

KAPITEL 21 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR. b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 0901),

KAPITEL 21 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR. b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 0901), KAPITEL 2 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR Anmärkningar. Detta kapitel omfattar inte: a) blandningar av grönsaker enligt nr 072, b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 090), c) aromatiserat

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Tapetnedångare DTS 5800 S S Bruksanvisningen är en viktig del av apparaten. Förvara den på ett säkert ställe! Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat 2011-09-06 Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade något under första halvåret 2011 jämfört

Läs mer

Förordning (1997:969) om import och exportreglering

Förordning (1997:969) om import och exportreglering Import- och exportföreskrifter/import- och exportreglering. 1 Förordning (1997:969) om import och exportreglering Tillämpningsområde 1 [201] Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras in

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Dörrstängare DORMA TS73V x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 73 V Dörrstängare Lättmonterad, ekonomisk och med steglöst inställbar stängningskraft. Fördelarna punkt för punkt...... för

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 BILAGOR till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling JO 44 SM 1401 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. 2013 Food consumption and nutritive values, data up to 2013 I korta drag Livsmedelskonsumtionens utveckling Under perioden 1980 2013

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Komfortdörrstängare DORMA TS83 x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 83 Komfortdörrstängare Komfortdörrstängare med tänkande öppningsbroms snabbt montage och enklare justering. En dörrstängare

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-03-20 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder kronor,

Läs mer

Varuklassificering enligt HS/KN

Varuklassificering enligt HS/KN Varuklassificering enligt HS/KN Avgränsningen av varugruppen livsmedel, livsmedelsråvaror och drycker i tabellerna 4.1.2 och 4.1.3 baseras i huvudsak på hur Jordbruksverket avgränsade varuområdet i de

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 3 10.9.2014 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Närvarande Frånvarande Justerat CG RN VT CA FK WV JE Omedelbart Ordförande

Läs mer

SONATAX sc, Armatur med knä LZX414.00.71000 och LZX414.00.72000

SONATAX sc, Armatur med knä LZX414.00.71000 och LZX414.00.72000 DOC273.59.00144.Jul07 SONATAX sc, Armatur med knä LZX414.00.71000 och LZX414.00.72000 Monteringsanvisningar Upplaga 1, 07/2007, wc/kt HACH LANGE GmbH, 2007. Med ensamrätt. Tryckt i Tyskland. Monteringsanvisningar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi

Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi Så påverkar vår konsumtion av mat, boende, transporter och prylar vår globala miljö - exempel från sex skånska kommuner Malmö 26 oktober, 2012

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design Glidskenedörrstängare DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 DORMA TS 92 Glidskenedörrstängare Universell dörrstängare för innerdörrar DORMA TS 92 är en modern dörrstängare för standarddörrar

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd, ett unikt kostprogram och personlig rådgivning.

Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd, ett unikt kostprogram och personlig rådgivning. Studiehandledning Energibalans är ett Internetbaserat kursmaterial där man får lära sig att äta på ett sätt som ger viktkontroll, hälsa och välbefinnande. Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (16) 2017-05-05 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9)

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) för följande livsmedelsgrupper Grönsaker, frukt, bär och nötter m.m. 1. Potatis, rotfrukter, baljväxter (utom jordnötter) och andra grönsaker. Produkterna får vara bearbetade.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-005 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 maj 2014 Klagande Apple Inc. 1 Ininite Loop, Cupertino, California 95014, USA Ombud: Jarmo Kääriäinen Bergenstråhle & Lindvall AB,

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 1(13) PM Dnr 59-193/10 2010-03-11 Enheten för handel och marknad Claes Renström Anne Hansson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel har

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. --- I Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 -

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 - Nr 23, vecka 22/2017 Kungjorda beslut, vecka 22 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se 23

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91 L A A.1. 22 8668841 6/11/29 Bravatec E-Lux Kodutehnika OÜ Mustamäe tee 24 1621 Tallinn EE PATENT & TRA MARK AGENCY KOITEL Tartu

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148 RÄTTELSE: ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet borttaget. /2016-09-02 Maria Wallin DNV GL Business Assurance Sweden AB Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem 1 Följande

Läs mer