SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 84

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 84

2 L A A /5/21 Uni-Ran ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen CN PATENTANWÄLTE BRSEL UND PARTNER Park Kolonnaden Potsdamer Platz Berlin EN Datorer; Inspelad datorprogramvara; Sändare av elektroniska signaler; Internkommunikationsapparater; Radiotelefonisatser; Modem; Radio (master för -); Bärbara telefoner (mobiltelefoner); Walkie-talkier; Hands-free-anordningar för telefoner; Utrustning för nätkommunkation; Telefonväxelutrustning som styrs av lagrade program; Antenner; Databehandlingsapparater; Datorprogram (nedladdningsbar programvara) Televisionssändning; Nyhetsbyråer; Kommunikation per telefon; Kommunikationstjänster mellan datorterminaler; Telekommunikation, information avseende; Upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornätverk; Telekonferenstjänster; Upplåtande av åtkomst för användare till ett globalt datornät (tjänsteleverantörer); Upplåtande av åtkomst till databaser; Röstposttjänster /6/21 SSB BATTERIE Steinkopf, Uwe Franziska-Hager-Str Übersee Krause, Fabian Couvenstr Düsseldorf EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur; Högspänningsbatterier; Solpanelgrupper; Batterier; Batterier (anod-); Batterier (sol-); Batterier (tänd-); Batterier, elektriska; Batterier [elektriska]; Batterier och batteripaket; Elektriska batterier; Elektriska batterier för fordon; Elektriska batterier och monteringsenheter; Elektriska batterier, kablar, stickproppar och förbindningsdelar; Elektrokemiska celler och batterier; Batterier för fordon; Solbatterier; Batterier för ficklampor; Bärbara solpaneler för alstring av elektricitet; Återuppladdningsbara batterier; Tändbatterier Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll; Installationstjänster. 21/24 2

3 Del A.1. CTM /6/21 WICE Workflow & Information Control Engineering BVBA, afgekort W.I.C.E. Zielenberg Lovenjoel BE NL EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering och förvaltning av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur Telekommunikation Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror. BX - (a) (c) 16/2/24 - (d) 16/2/ /6/21 Link2FM Service Works Group Limited SWG House, 4 Keswick Road, Putney London SW15 2JN Service Works Group Limited Walley, Tom SWG House, 4 Keswick Road, Putney London SW15 2JN EN FR 9 - Datorprogramvara; Datorprogram; Elektroniska publikationer Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Material för bokomslag; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Datortjänster; Konsultation, utformning, provning, forskning och rådgivning, alla i anslutning till informationsteknik, databehandling och datorprogrammering; Tjänster rörande formgivning av webbplatser; Datorprogrammering; Datorsystemanalys; Forskning och utveckling av maskinvara och programvara för datorer; Utformning av datorprogramvara; Datornättjänster; Webbhotelltjänster; Tekniska stödtjänster avseende maskin- och programvara samt datornät; Information, konsultation och rådgivning avseende nämnda tjänster /7/21 REAL Blått och vitt Nigg, Dennis Parelsnoer VK Rhoon NL MERK-ECHT B.V. Keizerstraat HL Breda NL NL EN 29 - Näringspreparat av animaliskt ursprung, ej för medicinskt bruk, ej ingående i andra klasser;livsmedel, ej ingående i andra klasser, med ett speciellt näringsvärde, inklusive dietiska livsmedel, ej för medicinskt bruk, ej ingående i andra klasser;stärkande livsmedel, ej ingående i andra klasser. 3 - Näringspreparat, av vegetabiliskt ursprung, ej ingående i andra klasser;livsmedel, ej ingående i andra klasser, med ett speciellt näringsvärde, inklusive dietiska livsmedel, ej för medicinskt bruk, ej ingående i andra klasser; örter och örtprodukter, ej för medicinska ändamål Annons- och reklamverksamhet; ledning av kommersiell; företagsadministration; kontorstjänster; annons- och reklamverksamhet samt säljfrämjande verksamhet;kommersiell affärsförmedling vid köp, försäljning, import och export av sportnäring, sprotdrycker, kosttillskott, dietiska substanser, vitamin- och mineralpreparat; nämnda tjänster även inom ramen för grossist- och detaljhandel; anordnande av evenemang för sälj- och/eller reklamändamål; rådgivnings-, konsultations- och infomationstjänster avseende nämnda tjänster; nämnda tjänster även för upplåtande via elektroniska nät, inklusive Internet;alla nämnda tjänster med undantag för tjänster avseende upplåtande av radioreklam och radioannonser och uthyrning av annonsutrymme på radion Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;professionella konsulttjänster relaterade till idrott;handledning och coachning (instruktion) av personer som vill behärska och/eller påverka sin vikt, vill förbättra sin livsföring, vill leva sundare och/eller prestera bättre inom idrotts-och/eller arbetsområdet;organisering och anordnande av kongresser, seminarier, föredrag och andra liknande utbildningsverksamheter, inklusive inom området näring, 21/24 3

4 CTM Del A idrott och hälsa; anordnande av mässor och utställningar för kultur- och undervisningsändamål; anordnande av sportevenemang;publicering, utgivning, utlåning och distribution av böcker, tidningar, tidskrifter och andra publikationer, i elektronisk form; rådgivning, konsulttjänster och information avseende nämnda tjänster, även för upplåtande via elektroniska nät såsom Internet;alla nämnda tjänster med undantag för radiounderhållning, produktion av radioprogram, produktion av radiosändningar, radioinformationstjänster /7/21 MICA Brian Lewis Agriculture Limited t/a Intracrop Little Hay Broadwell Lechlade GL7 3QS DUMMETT COPP LLP 25 The Square, Martlesham Heath Ipswich, Suffolk IP5 3SL EN FR 1 - Kemikalier för användning inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; Hjälpmedel och ytaktiva ämnen för användning inom jordbruket, trädgårdsskötsel och skogsbruk /7/21 PHOTON FINANCE PHOTON ENERGY a. s. Uruguayská Praha 2 CZ ČERMÁK HOŘEJŠ MATĚJKA A SPOL. Národní Praha 1 CZ CS EN 35 - Självkostnadsanalyser;affärsinformation rörande försäljning av elektricitet;annons- och reklamverksamhet, marknadsföring, assistans i affärsdrift;affärsförmedling och mäkleri inom området för handel med elektricitet, elektrisk energi, inklusive solelektricitet, fotovoltaiska system, termiska solsystem, elektricitet, energi och värmelagringsenheter;solbatteripaneler;solceller;solutrustning inom energiområdet;tjänster inom området för import och export av elektricitet;försäljning av elektricitet;affärsaktivitet (företagsledningsassistans) inom området för handel med elektricitet; marknadsföring;redovisning av tjänster, nämligen elförbrukning; fakturering Börsmäkleri i värdepapper; clearingcentraler; finansiella analyser; finansiell information; finansiell konsultation; ekonomisk förvaltning; finansiella tjänster; finansiell sponsring; garantier;pengar deponerade som säkerhet för gott uppförande (caution money); kapitalinvestering; inkassobyråer; fondinvestering; finansiell konsultation; mäkleri; factoring; uthyrning av fast egendom; fastighetsmäkleri; fastighetsförvaltning; förvaltningstjänster rörande anförtrodda medel; arrangerande av insamlingar;finansiering av solutrustning;uthyrning av tak för installation av solutrustning;utvärdering av finansiella och monetära tjänster;takmäkleri 22 (förmedling av investeringar för fotovoltaiska projekt);finansiella tjänster rörande konsumtion och leverans av elektricitet för både leverantörer och köpare, och i relation till deras verksamhet och affärsverksamhet /8/21 BASTRA Bayha & Strackbein GmbH Kleinbahnstr Arnsberg FRITZ PATENT- UND RECHTSANWÄLTE Apothekerstr Arnsberg EN 6 - Flugskåp av metall;skåp inom området livsmedelsbehandling. 7 - Elektriska och/eller elektroniska rengöringsmaskiner, diskmaskiner 9 - Elektriska och / eller elektroniska styrningar, programvaror 11 - Kokningsanordningar, kokningsanläggningar, kylanordningar, kylanläggningar, torkanordningar, torkanläggningar, rökanordningar, rökanläggningar, stekanordningar, stekanläggningar;kokkittlar, skinkkokare, kokkammare, stekkammare, klimatiserade anläggningar för lagring och rökning, efterlagringsanläggningar; automater för desinfektionsmedel;desinfektionsapparater, desinfektionsanläggningar, handfat, tvättplatser, avrinningshoar, diskhoar, diskbord, vattenledningsarmaturer 12 - Körbara anordningar för transport av mat, vagnar för storköksbruk, hyllvagnar, vagnar med brickor, lagervagnar, vagnar för utdelning och tömmning av fat, korvhängningsvagnar, vagnar för rökning 2 - Möbler, hyllor, bord, huggkubbar, köksmöbler, bordsskivor, skåp, slakteritillbehör, upphängningsanordningar för kött och korv, kylrumstillbehör, nämligen hyllor, hylldelar, hyllstativ, hyllplan, hyllgaller, hängskenor för hyllor, vägghyllor, väggkonsoler, upphängningsanordningar för kött och korv Pajformar, utläggningsplåtar, behållare, skålar, slevar, mängdbyttor 35 - Detaljhandelstjänster och / eller grossisthandelstjänster med skåp, reningsmaskiner, sköljningsmaskiner, manövreringsapparater, programvara, Kokningsanordningar, kokningsanläggningar, kylanordningar, kylanläggningar, torkanordningar, torkanläggningar, rökanordningar, rökanläggningar, stekanordningar, stekanläggningar, kokkittlar, skinkkokare, kokkammare, stekkammare, klimatiserade anläggningar för lagring och rökning, efterlagringsanläggningar, desinfektionsmedelsutmatare, desinfektionsapparater, desinfektionsanläggningar, handfat, tvättplatser, avrinningshoar, diskbänkar, diskbord, vattenledningsarmaturer, flyttbara anordningar för transport av maträtter, vagnar för storköksbruk, hyllvagnar, vagnar med måltidsbrickor, lagervagnar, vagnar för utdelning och rensning av plåtar, korvhängvagnar rökvagnar, beslag, hyllor, bord, hackblock, köksmöbler, bordsskivor, charkuteri- och kylrumstillbehör, kött- och korvställningar, pajformar, utläggningsplåtar, behållare, karotter, slevar, mängdbyttor 37 - Reparation av kokapparater, kokinstallationer, kylapparater, kylutrymmen, torkapparater, torkinstallationer, rökapparater, rökanläggningar, stekapparater, stekinstallationer, kokgrytor, skinkkokningsapparater, kokningskamma- 4 21/24

5 Del A.1. CTM re, stekningskammare, klimatiserad mognings-rökningsinstallationer, eftermogningsinstallationer, rengöringsmaskiner, underhåll, montering Teknisk projektplanering;konstruktionsritning, ingenjörstjänster 44 - Rådgivning inom området hygienteknik /8/21 CAMOMILLA italia 16 - Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror. 2 - Möbler, speglar, tavelramar; Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast Redskap och behållare för hushålls- eller köksändamål; Kammar och tvättsvampar; Borstar (ej målarpenslar); Borstmakerimaterial; Artiklar för rengöringsändamål; Stålull; Obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; Sängkläder och bordsdukar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster /12/21 renata moraes Svart och rött C.M.T. - COMPAGNIA MANIFATTURE TSILI S.r.l. Piazzetta Matilde Serao, Napoli IT IT EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymvaror, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, tandkräm och tandpastor. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument CNN PALMILHAS LTDA. Av. Joao Correa 1991 Très Coroas BR P & T INTELLECTUAL PROPERTY, S.L. Calle Balmes, 174-4º 2ª 86 Barcelona EN 25 - Kläder, fotbeklädnader och huvudbonader /8/21 VITAMINO FRIGGS 21/24 5

6 CTM Del A Friggs AB Riddargatan 23A Stockholm SE AWAPATENT AB Järnvägsgatan 1 A Helsingborg SE SV EN 5 - Dietiska drycker för medicinska innehåll; vitaminberikade drycker för medicinska ändamål Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; mjölkdrycker (övervägande mjölk); drycker huvudsakligen bestående av proteiner. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is; tebaserade drycker; kaffebaserade drycker; kakaobaserade drycker; smakämnen för drycker (andra än eteriska oljor) Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker. NO - 1/3/ /9/21 ECO-STEVEDORING QUALITY EXPERTS SA Pau Claris, 162, 4º, 3ª 837 Barcelona EN 35 - Konsulttjänster inom affärsledning Rådgivning avseende miljöskydd /11/21 PRCO Grafiskt märke, som representerar ordet PRCO, helfet stil, skrivet till hälften i ljusblå färg, till hälften i mörkgrön färg, alla bokstäver omgärdade med en tunn svart linje, hela inskriptionen placerad på en rektangel av vit färg. Ljusblått, mörkgrönt AB HOLDING d.o.o. Ljubljanska cesta 12f 1236 Trzin SI AB HOLDING d.o.o. Bančov, Fredi Ljubljanska cesta 12f 1236 Trzin SI SL EN 3 - Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; eteriska essenser. 5 - Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat, inkluderande pulvermjölk för spädbarn; mat och dryck för spädbarn och handikappade; medicinsk mat för idrottsmän Konserverad, fryst, torkad och inkokt frukt och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; sylter; sylter och geléer; kanderad frukt; konserverade frukter; konserverad, fryst, torkad och inkokt frukt och grönsaker; tillagade och djupfrysta frukter och grönsaker; bearbetade frukt och grönsaker; Frukt inlagd i alkohol;konserverad frukt; inlagda frukter; fruktsallader; fruktkompott; tranbärssås (kompott). 3 - Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; is; essenser för livsmedel (ej eteriska essenser och eteriska oljor); smakämnen för mjuka kakor; smakämnen för drycker; smakämnen framställda av frukt; smakämnen för bakverk (ej flyktiga oljor); smaksättningar och kryddblandningar; vegetabiliska smakämnen för drycker, undantaget eteriska oljor; smakämnen, utom flyktiga oljor; kaffesmakämnen; snabbmix till glass; glass; bageriefterrätter; naturliga sötningsmedel; malt för livsmedel; glasyr; maltextrakt för livsmedel; is; isglass; is; is; glassdrycker; glasskonfekt; glassprodukter; maltextrakt för livsmedel; teessense; fruktpajer Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; kolsyrat vatten; mineralvatten; dricksvatten; buteljerat dricksvatten; vatten på flaska; vatten; vatten (dryck); essenser för framställning av drycker; maltbaserade preparat för framställning av drycker; maltvört; maltöl; icke alkoholhaltiga fruktextrakt; humleextrakt för öltillverkning; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; koncentrat för framställning av lemonad; saftkoncentrat för framställning av drycker; ickealkoholhaltiga drycker innehållande fruktjuicer; Druvjuice; Äppeljuicedrycker; saft (koncentrerad fruktsaft); koncentrat för framställning av fruktjuicer och fruktdrycker; fruktjuicekoncentrat; fruktdryckr (icke-alkoholhaltiga); fruktbaserade drycker; apelsinjuice; fruktdrycker och fruktjuicer; juicer med grönsakssmak; fruktjuicer; grönsakssafter [drycker]; saftkoncentrat för framställning av drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; koncentrat för framställning av lemonad Alkoholhaltiga drycker (ej öl); alkholhaltiga essenser; extrakt, alkoholhaltiga; alkoholhaltiga fruktextrakt; starkviner; alkoholhaltiga drycker av frukt; spritdrycker som främjar matsmältningen; alkoholhaltiga fruktdrycker /9/ /24

7 Del A.1. CTM L'ACCLAMEUR VILLE NIORT Place Martin Bastard 7922 Niort Cédex FR FR EN 35 - Annons- och reklamverksamhet, företagsledning, kontorstjänster Utbildning/undervisning, anordnande av handledning/instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Utskänkning av mat och dryck, upplåtande av kortvarigt boende /1/21 La Maison Du Rêve Severing, Christoffel Gombertstraat CN Tilburg NL MERKWERK UTRECHT BV P.O. Box BG Utrecht NL NL EN 9 - Programvara, inklusive programvara för videospel och dataspelsutveckling;(registrerade) datorprogram (programvara) för bland annat dataspel, dataspelsporgram och videospel; Datorspel; Databehandlingsapparater;Datoriserade databaser;programvara för sökning efter data, elektroniska online-publikationer; Interaktiva multimediaapparater;cdskivor, videor, elektroniska, optiska eller magnetiska datamedier;nämnda varor även för upplåtande via direktanslutning Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor;väskor, resväskor och necessärer, shoppingväskor, bärväskor, axelväskor, ryggsäckar; Nyckelringar; Remmar; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /1/21 SIMO LA MAISON DU RÊVE s.r.l. Via Monsignor J.J. Stevenin, 11 AOSTA (AO) IT JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Corso Emilia, Torino IT IT EN 36 - Anordnande av leasingkontrakt för uthyrning av egendom;fastighetsmäkleri /1/21 ZXAXZ Röd, blå BRIO Baby AB Box Malmö SE LINDAHL Studentgatan Malmö SE SV EN 12 - Barnvagnar inkluderande sittvagnar, paraplyvagnar, sulkyer, sportvagnar, buggys för spädbarn och småbarn samt delar, reservdelar och tillbehör för nämnda varor, ingående i denna klass; säkerhetsstolar för barn för fordon och farkoster; säkerhetssäten för användning i bilar; säkerhetsbälten och säkerhetsselar för säten i fordon Väskor, häri inbegripet skötväskor; ryggsäckar, bärselar att bära barn med, paraplyer och parasoller för barnvagnar, nätpåsar för barnvagnar. 21/24 7

8 CTM Del A Möbler, inkluderande barnkammarmöbler; skötbord; vaggor; barnsängar; barnstolar; sängutrustning. EM - 14/7/ /1/21 INPL LIECO OÜ Tolli Tallinn EE IT EN 9 - Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Belysningskontrollapparater; Elektriska och elektroniska styrapparater; Apparater och instrument för belysningskontroll Ljuskronor; Innertakbelysningar; Belysningsapparater och tillhörande delar. 2 - Möbler, speglar, tavelramar /1/21 lenari kylning, torkning, rökning av charkuterivaror; kylapparater för drycker;kyldistributörer för drycker; kylcontainrar;ismaskiner och -apparater, ismaskiner;kylhackor, behållare för is, isboxar;espressomaskiner; ugnsaggregat; mikrovågsugnar; elektriska fritöser;kammare för jäsning av deg;ir-ugnar, grillar med roterande stekspett, brödrostugnar; luftkylningsapparater;luftkonditioneringsapparater och luftkonditioneringsinstallationer; anläggningar för kylning av vatten Installation av maskiner och utrustning samt utrustning av produktionslinjer för bagerier och livsmedelsindustrin, konditorier, restauranger, affärer, glassbarer, hotell och bagerier;installation och montage av anordningar för restauranger, livsmedelsindustrin och bagerier;tjänster inom installering, reparation och underhåll av anordningar och installationer för kylning; installation och reparation av luftkonditioneringsanläggningar Utformning av maskiner och anordningar för kylning, bagerier och livsmedelsindustrin, konditorier, restauranger, affärer, glassbarer, hotell och bagerier; industriell formgivning /1/21 es SYSTeM K grå text (PANTONE Black Process C 9%) lila grafik (Pantone 235 C) grå (PANTONE Black Process C 9%), lila (Pantone 235 C) SYSTEM K Sp. z o.o. ul. Wrzosowa Wolbrom PL Grzesiczak, Mariusz Andrzej ul. Ludowa 11/ Dąbrowa Górnicza PL PL EN 11 - Kylapparater och kylinstallationer;anordningar för kylning, bakning och matlagning för restauranger, livsmedelsindustrin och bagerier;möbler för kylning, frysmontrar, kylskåp, kylskåp, kylskåp, kylskåp av glas, vitrinkylar, frysar;kylaggregat, kylcentraler, kylrum;anordningar för konditorier, glassbarer;kylöar;kylanordningar för impulsförsäljning; filtreringsapparater för akvarier; kylanordningar för tobak; mjölkkylningsanläggningar;hyllenheter, salladsbarer som kyldiskar; ångalstringsapparater;anordningar för kokning, grå text (PANTONE Black Process C 9%) orange bild (Pantone 179 C) Grå (PANTONE Black Process C 9%), orange (Pantone 179 C) SYSTEM K Sp. z o.o. ul. Wrzosowa Wolbrom PL Grzesiczak, Mariusz Andrzej ul. Ludowa 11/ Dąbrowa Górnicza PL PL EN 11 - Kylapparater och kylinstallationer;anordningar för kylning, bakning och matlagning för restauranger, livsmedelsindustrin och bagerier;möbler för kylning, frysmontrar, kylskåp, kylskåp, kylskåp, kylskåp av glas, vitrinkylar, frysar;kylaggregat, kylcentraler, kylrum;anordningar för konditorier, glassbarer;kylöar;kylanordningar för impulsförsäljning; filtreringsapparater för akvarier; kylanordningar för tobak; mjölkkylningsanläggningar;hyllenheter, salladsbarer som kyldiskar; ångalstringsapparater;anordningar för kokning, kylning, torkning, rökning av charkuterivaror; kylapparater för drycker;kyldistributörer för drycker; kylcontainrar;ismaskiner och -apparater, ismaskiner;kylhackor, behållare för is, isboxar;espressomaskiner; ugnsaggregat; mikrovågsugnar; elektriska fritöser;kammare för jäsning av deg;ir-ugnar, grillar med roterande stekspett, brödrostugnar; luftkylningsapparater;luftkonditioneringsapparater och 8 21/24

9 Del A.1. CTM luftkonditioneringsinstallationer; anläggningar för kylning av vatten Installation av maskiner och utrustning samt utrustning av produktionslinjer för bagerier och livsmedelsindustrin, konditorier, restauranger, affärer, glassbarer, hotell och bagerier;installation och montage av anordningar för restauranger, livsmedelsindustrin och bagerier;tjänster inom installering, reparation och underhåll av anordningar och installationer för kylning; installation och reparation av luftkonditioneringsanläggningar Utformning av maskiner och anordningar för kylning, bagerier och livsmedelsindustrin, konditorier, restauranger, affärer, glassbarer, hotell och bagerier; industriell formgivning /12/21 Vaporillo Rött, svart, grått Mels-Colloredo, Alphons C/ Isla de la Gomera Puerto de la Cruz BEUKENBERG RECHTSANWÄLTE Uhlemeyerstr Hannover EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Hygieniska preparat för medicinskt bruk; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial; Tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; Desinfektionsmedel; Preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; Preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel; Tobaksfria cigarretter för medicinska ändamål Tobak; Artiklar för rökare; Tändstickor; Cigarretter av tobakssurrogat, ej för medicinska ändamål Annons- och reklamverksamhet; Företagsledningstjänster; Företagsadministration; Kontorstjänster /11/21 REDSYS REDSYS, SERVICIOS PROCAMIENTO, S.L.U. c/ Gustavo Fernández Balbuena, nº MADRID PROPI, S.L. Jorge Juan, 19, 3ª planta 281 Madrid EN 9 - Vetenskapliga apparater och instrument, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för vägning och mätning, signalering, lantmäteri (inspektion), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, distribution, transformering, ackumulering, reglering eller styrning av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Papper, papp (kartong) samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderiartiklar; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Bindemedel för pappersvaror eller för hushållsbruk; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- eller instruktionsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Försäkringsverksamhet; Finansiella transaktioner; Monetära transaktioner; Fastighetsmäkleri Telekommunikation Vetenskapliga och tekniska tjänster samt angränsande undersöknings- och formgivningstjänster; Tjänster avseende industriell analys och forskning; Utformning och utveckling av datorutrustning och programvara /11/21 astroportaal VAS Holding AG Eichmattstrasse Cuxhaven VAS Holding AG Eichmattstrasse Hünenberg See CH Frerks, Ronald Grosse Hardewiek 22A Cuxhaven 21/24 9

10 CTM Del A FR 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledningstjänster; Företagsadministration; Kontorstjänster Telekommunikation Juridiska tjänster; Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer /11/21 P PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.p.A. Via Trebbia Milano IT IT EN 12 - Fordon och farkoster; Fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /11/21 AQUACABLE ELTRACE SAS Les Espaces Multiservices n 46 56, bld. de Courcerin ZI Paris E Croissy Beaubourg FR FR EN Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, ackumulering, reglering eller styrning av elektrisk ström; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål /11/21 Zensation Selmeier, Bernd Obertaxetweg Gauting Pietruck, Marko Münzstr Berlin EN 41 - Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Författande av texter (ej reklamtexter); Utgivning av böcker; Direktansluten förlagsverksamhet; Anordnande och genomförande av seminarier; Anordnande och genomförande av workshops (utbildning) Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design Horoskop, ställande av /11/21 ARGENLAC MASTELLONE HNOS., S.A. Encarnación Ezcurra 365, piso 2º oficina 31 C117CLA Cuidad Autónoma de Buenos Aires AR ABRIL ABOGADOS C/Amador de los Ríos, Madrid EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, torkade, frysta och tillagade frukter och grönsaker, köksväxter; Gelé, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter /11/21 MASGLO 1 21/24

11 Del A.1. CTM ter och instrument, apparater och instrument för vägning och mätning, signalering, lantmäteri (inspektion), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, distribution, transformering, ackumulering, reglering eller styrning av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Papper, papp (kartong) samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderiartiklar; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Bindemedel för pappersvaror eller för hushållsbruk; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- eller instruktionsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Telekommunikation Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Tillhandahållande av nöjestjänster; Sportoch idrottsaktiviteter, kulturverksamhet CERCOS LTDA. Carrera 65A, No. 18A-91 Bogotá D.C. CO ABRIL ABOGADOS C/Amador de los Ríos, Madrid EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, skönhetsvård, hårvårdspreparat; Tandpulver, tandkräm och tandpastor Papper, papp (kartong) samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderiartiklar; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Bindemedel för pappersvaror eller för hushållsbruk; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- eller instruktionsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster /11/21 SISTEMA ENSEÑANZA UNO N. Editorial, S.L. C/ Torrelaguna Madrid GONZÁLEZ-BUENO & ILLCAS Calle de Recoletos, 13-5º Izq. 281 Madrid EN 9 - Vetenskapliga apparater och instrument, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska, optiska appara /11/21 IMAGE LAB OPERA PIAS CORP. No. 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku Osaka JP BOEHMERT & BOEHMERT Hollerallee Bremen EN 3 - Kosmetika; Tvål; Parfymerivaror; Tandpulver, tandkräm och tandpastor /11/21 ULTIMA II SUPREME CAVIAR DNA UNLOCK THE HIDN POWER WITHIN Revlon Consumer Products Corporation 237 Park Avenue New York 117 US JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Via Senato, Milano (MI) IT 21/24 11

12 CTM Del A EN IT 3 - Hudvårdsprodukter (kosmetiska) /11/21 TOP CERA 3 Via Meravigli, Milano IT Alagem Modiano, Lara Via Meravigli, Milano IT IT EN 39 - Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor (tjänster för tredje man). IT - 4/1/21 - MI21C /11/21 WiR FOREVER CO., LTD. 3-19, 1-Chome, Sakae-Cho, Kawaguchi-Shi Saitama-Ken JP PERANI MEZZANOTTE & PARTNERS Piazza San Babila, Milano IT EN IT 8 - Köksknivar; Saxar; Knivar; Knivsmidesvaror, bestick /11/21 A OLYMPUS CORPORATION 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku Tokio JP SCHAEFER EMMEL HAUSFELD Krohnstieg Hamburg EN 9 - Mikroskop /11/21 beauty by beauty-point swiss AG ARTONI GROUP S.P.A. Via Romania, 22 4 Reggio Emilia IT Modiano, Gabriella Diana Beauty-Point Swiss AG Kirchrain Staad SG CH HAUCK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE Mörikestr Düsseldorf 12 21/24

13 Del A.1. CTM EN 3 - Medel för kropps- och skönhetsvård. 1 - Anordningar för hälso- och skönhetsvård Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur /11/21 creo Beauty-Point Swiss AG Kirchrain Staad SG CH HAUCK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE Mörikestr Düsseldorf EN 3 - Medel för kropps- och skönhetsvård. 1 - Anordningar för hälso- och skönhetsvård Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur Aldi GmbH & Co. KG Burgstr Mülheim/Ruhr SCHMIDT, VON R OSTEN & HUBER Haumannplatz 28/ Essen EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur /11/21 body by beauty-point swiss AG /11/21 SMARTGRASS VALENT BIOSCIENC CORPORATION 87 Technology Way Libertyville, Illinois 648 US MEWBURN ELLIS LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS EN 1 - Plantväxtreglerande medel /11/21 FLUCELLIC Novartis AG. 42 Basel CH FRIEDRICH GRAF VON WTPHALEN & PARTNER Kaiser-Joseph-Str Freiburg i. Br. EN 5 - Vacciner för användning på människor. CH - 3/8/ / /11/21 BELLA VIE 21/24 13

14 CTM Del A DYNA Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha trading as Toyota Motor Corporation 1, Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken JP KUHNEN & WACKER PATENT- UND RECHTSANWALTSBÜRO Prinz-Ludwig-Str. 4A Freising EN 12 - Bilar och konstruktionsdelar därav Southcorp Brands Pty Limited 77 Southbank Boulevard Southbank Victoria 36 AU KELTIE Fleet Place House, 2 Fleet Place London EC4M 7ET EN IT 33 - Viner /11/21 ROYAL WEDDING HALEWOOD INTERNATIONAL BRANDS LIMITED The Sovereign Distillery Wilson Road Huyton Business Park LIVERPOOL L36 6AD HALEWOOD INTERNATIONAL BRANDS LIMITED Horsfall, Peter The Sovereign Distillery Wilson Road Huyton Business Park Liverpool L36 6AD EN FR 32 - Öl; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och fruktjuicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl). - (a) (b) 13/8/ (c) 21/1/ /11/ /11/21 BONSER INDUSTRIA ADRIATICA CONFEZIONI S.p.A. Via Erasmo Piaggio, Chieti Scalo IT BARZANÒ & ZANARDO Via Piemonte, Roma IT IT EN 18 - Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /11/21 MENSERO Novartis AG. 42 Basel CH FRIEDRICH GRAF VON WTPHALEN & PARTNER Kaiser-Joseph-Str Freiburg i. Br. EN 14 21/24

15 Del A.1. CTM Vacciner för användning på människor /11/21 SHIKI SHIKI S.R.L. VIA SOLFERINO, MILANO IT LUPPI CRUGNOLA & PARTNERS S.R.L. Viale Corassori, Modena IT IT EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is till förfriskning Restaurangverksamhet och utskänkning av mat och dryck; Upplåtande av kortvarigt boende System för fusionsimplantation i ryggraden bestående av artificiella material, nämligen buranordningar för användning i kirurgiska implantationsprocedurer i korsryggen. US - 2/6/ /11/21 RIA GET MONEY /11/21 Belinda Rosen Tantau KG Tornescher Weg Uetersen WUTHOFF & WUTHOFF Schweigerstr München EN 31 - Levande växter och naturliga blommor, speciellt rosor och rosväxter; Medel för växtfortplantning och unga plantor /11/21 L9 LDR Holding Corporation 43 W. Braker Lane, Suite 36 Austin, Texas US EDWARDS ANGELL PALMER & DODGE UK LLP Dashwood, 69 Old Broad Street London EC2M 1QS EN IT Continental Exchange Solutions, Inc Cerritos Corporate Drive, Suite E Cerritos, California 973 US R.G.C. JENKINS & CO 26 Caxton Street London SW1H RJ EN 16 - Presentkort och -kuponger Finansiella tjänster; Elektronisk kapitalöverföring; Tjänster avseende elektronisk överföring av kapital; Tjänster avseende överföring av pengar; Tillhandahållande av elektroniska kontantkuponger; Postväxlar; Hemmet och internationell överföring av pengar; Utgivning och behandling av elektroniska pengar /11/21 L4 LDR Holding Corporation 43 W. Braker Lane, Suite 36 Austin, Texas US EDWARDS ANGELL PALMER & DODGE UK LLP 21/24 15

16 CTM Del A.1. Dashwood, 69 Old Broad Street London EC2M 1QS EN IT 1 - System för fusionsimplantation i ryggraden bestående av artificiella material, nämligen buranordningar för användning i kirurgiska implantationsprocedurer i korsryggen. US - 2/6/ /11/21 Taufkirchner Bier Guts- und Brauereigenossenschaft Taufkirchen (Vils) e.g. Bräuhausstr Taufkirchen (Vils) KLAKA Delpstr München EN 32 - Öl; Ölblandningsdrycker; Icke alkoholhaltiga drycker Utskänkning av mat och dryck; Förmedling av kortvarigt boende /11/ Glenelly Cellars (Pty) Ltd. Farm Glenelly, Lelie Street Idas Valley, Stellenbosch 7599 Western Cape ZA HARRISON GODDARD FOOTE 4th Floor, Merchant Exchange, Whitworth Street West Manchester M1 5WG EN IT 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter; Konserverade, torkade och tillagade oliver; Olivpasta; Olivolja Alkoholhaltiga drycker (ej öl); Viner, sprit och likörer /11/21 IO CONTO IO CONTO S.R.L. VIA F. CARACCIOLO, NAPOLI IT DOTT. PROF. FRANCO CICOGNA Via Visconti di Modrone, 14/A 2122 Milano IT IT FR 9 - Kassaapparater; Vågar; Elektroniska vågar; Apparater för kontroll om sedeln är äkta; Sedelräkningsmaskiner; Räknemaskiner; Optiska skivläsare och streckkodsläsare; Skrivare för användning med datorer; Mikroprocessorkort Verksamhet inom kommunikationssektorn; Sändning av radio- och tv-program; Sändning av program via kabel; Förvaltning av telefonlinjer och av överföring av telefontjäns /24

17 Del A.1. CTM ter; Verksamhet inom telekommunikationssektorn; Överföring och mottagande av meddelanden, dokument, bilder och röst, via hemsidor, e-postadresser och domäner; ITtjänster genom tillhandahållande av och användning av multimediala portaler och nät Instruktion, undervisning och utbildning av enskilda personer för tredje man; Tjänster för tredje man vars huvudsakliga ändamål är nöje, underhållning eller rekreation för personer; Underhållning och pristävlingar Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Planering och utveckling av datorer och datorprogram /11/21 CITY+ Assinform Associazione Italiana per l'information Technology Via G. Sacchi, Milano (MI) IT PERANI MEZZANOTTE & PARTNERS Piazza San Babila, Milano IT IT EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll; Installationstjänster Telekommunikation Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Planering och utveckling av datorer och datorprogram /11/21 CITYPIU' Assinform Associazione Italiana per l'information Technology Via G. Sacchi, Milano (MI) IT PERANI MEZZANOTTE & PARTNERS Piazza San Babila, Milano IT IT EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll; Installationstjänster Telekommunikation Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor /11/21 WHIRLY MOP ACTERVIS, GMBH c/o Prv Provides Treuhandgesellschaft Lindenhof Dorfstr Baar (Zug) CH DURÁN - CORRETJER, S.L.P. Còrsega, 329 (Pº de Gracia/Diagonal) 837 Barcelona EN 21 - Rengöringsredskap /11/21 TRIVEX PPG INDUSTRI OHIO, INC. 38 West 143rd Street Cleveland, Ohio 44 US LADAS & PARRY LLP 1-2 Bolt Court London EC4A 3DQ EN FR 9 - Optiska linser /11/21 21/24 17

18 CTM Gobi Del A SUNRAY TRADING S.L. C/ Miguel de Cervantes N Paracuellos de Jarama (Madrid) Moinard, Jean-Marc 22, Avenue de la Grande Armee 7517 Paris FR FR 34 - Tobak; Artiklar för rökare; Tändstickor GOBILAB 32, Bd de Strasbourg CS Paris FR 22 23/11/21 BOB GOBILAB Moisant, Xavier 32, Bd de Strasbourg CS Paris FR FR EN 11 - Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål Redskap eller behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; Kammar och tvättsvampar; Borstar (ej målarpenslar); Borstmakerimaterial; Artiklar för rengöringsändamål; Stålull; Obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /11/21 CHIC SUNRAY TRADING S.L. C/ Miguel de Cervantes N Paracuellos de Jarama (Madrid) Moinard, Jean-Marc 22, Avenue de la Grande Armee 7517 Paris FR FR 34 - Tobak; Artiklar för rökare; Tändstickor. 21/24

19 Del A.1. CTM /11/21 Geolodge 18 - Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /11/ Svart Geolodge S.A.S. Avenue Lavoisier, Parc d'activité 16 Massieux FR Geolodge S.A.S. Dufour, Etienne Avenue Lavoisier, Parc d'activité 16 Massieux FR FR EN 6 - Oädla metaller och deras legeringar; Byggnadsmaterial av metall; Flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; Material av metall för järnvägsspår; Icke-elektriska kablar och metalltrådar; Små smidesvaror av järn och metall; Rör av metall; Kassaskåp; Artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; Malmer Byggnadsmaterial (ej av metall); Styva rör (ej av metall) för byggnation; Asfalt, tjära och bitumen; Flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; Monument, minnesvårdar, ej av metall Restaurangverksamhet och utskänkning av mat och dryck; Upplåtande av kortvarigt boende /11/21 Soho Brothers Graebert, Nicholas Nestorstr. 36a 179 Berlin Relaunch B.V. Aventurijn Dordrecht NL Relaunch B.V. Graebert, Nicholas Aventurijn Dordrecht NL EN 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument Vaudeville, Paul sw. wojciech 1/ Poznan PL Vaudeville, Paul sw.wojciech 1/ Poznan PL FR EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /11/21 PHARMAERO Pharmaero ApS Dalslandsgade Copenhagen S DK Pharmaero ApS Bramming Platz, Sine Dalslandsgade Copenhagen S 21/24 19

20 CTM Del A DK DA EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Hygieniska preparat för medicinska ändamål; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial; Tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor. 1 - Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder; Ortopediska artiklar; Suturmaterial Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror. DK - 28/5/21 - VA /11/21 T.T.C. Brothers & Sisters Sverige AB, Limited Liability Company Regeringsgatan 29, 9th floor Stockholm SE VON LO ADVOKAT AB Årstaängsvägen 21 C 1 74 Stockholm SE SV EN 18 - Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster /11/21 OXUS Cycleurope KA International rue Marcel Bruneliere 7 Machecoul FR Örtengren, John Alvägen 17B Sollentuna SE SV EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Telekommunikationer /11/21 Son Verd Moeller, Kerstin Carretera Francisco Gomila, 7a 75 Manacor 3 - Kosmetika i allmänhet Smycken Kläder Hotellrörelse /11/21 LEDIERA LIECO OÜ Tolli Tallinn EE IT EN 9 - Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Belysningskontrollapparater; Elektriska och elektroniska styrapparater; Apparater och instrument för belysningskontroll Ljuskronor; Innertakbelysningar; Belysningsapparater och tillhörande delar. 2 - Möbler, speglar, tavelramar /11/ /24

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 L A A.1. 22 22 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 111 Del D... 127 Del M... 129

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 111 Del D... 127 Del M... 129 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 48 Del C... Del D... 127 Del M... 129 DEL A A.1. 22 22 8791253 29/1/21 GEOGRAPHIC PUZZLE Łucki, Tomasz Komandorska 44 81-232 Gdynia PL KANCELARIA "PATENT" JAN PROŚCIŃSKI

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 38 L A A.1. 571 895545 12/3/21 CLIP AND STAND BG - Цветна фигурална запазена марка CLIP AND STAND - Marca CLIP AND STAND en color

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 185 Del C... 226 Del D... 249 Del M... 251

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 185 Del C... 226 Del D... 249 Del M... 251 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 185 Del C... 226 Del D... 249 Del M... 251 L A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 48, vecka 51/2014 Kungjorda beslut, vecka 51 2014-12-15-2014-12-21 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 210 Del C... 257 Del D... 281 Del M... 302

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 210 Del C... 257 Del D... 281 Del M... 302 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... Del C... 257 Del D... 281 Del M... 32 L A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 DEL A A.1. 220 521 731 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 L A A.1. 22 9117482 19/5/21 big brown bag riska instrument, djurhudar, pälsskinn, paraplyer, parasoller, spatserkäppar och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 L A A.1. 27 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 173 Del C... 238 Del D... 269 Del M... 271

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 173 Del C... 238 Del D... 269 Del M... 271 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 173 Del C... 238 Del D... 269 Del M... 271 L A A.1. 554 8938821 9/3/21 19.3.1 19.7.12 DF World of Spices GmbH Industriestr. 25 4921 Dissen JONES DAY NEXTOWER Thurn-und-Taxis-Platz

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 15, vecka 15/2015 Kungjorda beslut, vecka 15 2015-04-06-2015-04-12 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 150 Del D... 178 Del M... 197

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 150 Del D... 178 Del M... 197 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 15 Del D... 178 Del M... 197 L A A.1. 978963 7/3/211 TAPERGUARD Nellcor Puritan Bennett LLC 6135 Gunbarrel Avenue Boulder, Colorado 831 US WITHERS & ROGERS

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 196 Del D... 227 Del M... 229

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 196 Del D... 227 Del M... 229 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 157 Del C... 196 Del D... 227 Del M... 229 L A A.1. 9772476 28/2/211 LandProp LandProp Services Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 56c -83 Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer