Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006"

Transkript

1 Jordbruksverket (12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 19,1 miljarder kronor första halvåret 2006 en ökning med 16 % eller 2,7 miljarder kronor jämfört med motsvarade period Exkluderas exporten av fisk, där en stor del utgörs av vidareexport av norsk fisk, var exportökningen 9 % eller 1,1 miljarder kronor. Den totala varuexporten ökade med 14 %. Jämfört med första halvåret 2005 har euron förstärkts marginellt mot kronan, ca 2 % medan dollarn har förstärkts med nästan 7 %. Teoretiskt borde dessa faktorer åtminstone ha haft en viss positiv inverkan på den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel. Tabell 1: Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 jämfört med första halvåret 2005 SITC Produktgrupper enligt SITC Mkr Mkr Förändring % Janjuni 2005 Janjuni Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter och ägg Fisk, kräft- och blötdjur Spannmål och varor därav Frukt och grönsaker Socker, sockervaror m.m Kaffe, te, kakao, kryddor Djurfoder Diverse livsmedel Drycker Tobak och tobaksvaror Oljeväxtfrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter SUMMA

2 Jordbruksverket (12) Tabell 2: Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 jämfört med första halvåret 2005 Produktgrupper Förändring, % Janjuni 2005 Janjuni 2006 Levande djur % Kött och köttvaror % - Nötkött Griskött Får, lamm och getkött Fjäderfäkött Övrigt kött inkl vilt Beredda köttprodukter Mejeriprodukter och ägg % - Mjölk, grädde, yoghurt m.m Smör och andra smörfettsprodukter Glassvaror Ost och ostmassa Ägg och äggalbuminer Fisk, kräft- och blötdjur % - Fisk, kräft- och blötdjur Beredda produkter Spannmål och varor därav % - Spannmål Mjöl, gryn, malt m.m Ris Bakverk och bröd m.m Okokt pasta Övr. beredningar av spannmål Frukt och grönsaker % - Färska och kylda grönsaker Frysta grönsaker Torkade grönsaker m.m Beredda potatisprodukter Övriga beredningar av grönsaker Färsk, kyld, torkad frukt, bär och nötter Fryst frukt och bär

3 Jordbruksverket (12) - Saft, sylt och marmelad Övriga beredningar. av frukt och bär Socker, sockervaror m.m % - Socker, melass och honung Sockerkonfektyrer Kaffe, te, kakao, kryddor % - Kaffe och kaffeersättningar Choklad och kakaoberedningar Te, kakao och kryddor Djurfoder % Diverse livsmedel % - Soppor, såser och buljonger Margarin och annat matfett Välling och andra beredningar av spannmål, mjöl m.m. - Övriga livsmedel Ej varufördelad handel Drycker % - Starksprit Vin Övriga alkoholdrycker Alkoholfria drycker Tobak och tobaksvaror % Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter % Oljor och fetter % SUMMA % en av produktgrupperna oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter, socker och sockervaror, fisk, mejeriprodukter samt tobak har ökat mer än genomsnittet medan exporten av oljor och fetter har minskat. I fråga om exporten av exporten av fisk rör det sig nästan uteslutande av vidareexport av norsk fisk. Den kraftiga ökningen av exporten av socker kan förklaras av panelutslaget mot EU:s marknadsordning för socker. En stor mängd socker exporterades innan EU rättade sig efter utslaget. Sverige har ett relativt stort positivt handelsnetto i handeln med spannmålsvaror och små positiva handelsnetton i handeln med levande djur och diverse livsmedel. För övriga produktkategorier är handelsnettot negativt. Vid en studie på mer detaljerad nivå ser man att exporten av helmjölkspulver och smör gått bra liksom att samma sak gäller för exporten av bakverk och bröd. På mejerisidan har även exporten av ost gått förhållandevis bra. en av beredda köttprodukter har ökat förhållandevis mycket liksom exporten av färska grönsaker, choklad och kakaoberedningar och vissa övriga förädlade livsmedel.

4 Jordbruksverket (12) 2. Viktiga marknader för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel 2006 Jämförelserna nedan görs mellan första halvåret 2006 och första halvåret De tre nordiska länderna, Danmark, Norge och Finland, är de viktigaste marknaderna för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel. en till Danmark, som är den viktigaste marknaden, har ökat mest (18 %) och de produktgrupper som ökat mest är mjölk och mejerivaror, frukt och grönsaker samt fisk. en till Norge har också gått relativt bra, och de produkter som gått bäst är spannmålsprodukter och frukt och grönsaker. en till Finland har bara ökat marginellt. en till USA fortsätter att tappa i värde. Det är framförallt exporten av spannmålsvaror och förädlade livsmedel som minskat. en av spritdrycker har däremot bara minskat marginellt. Med tanke på att dollarn stigit i värde är den minskningen av exporten till USA å ena sidan inte helt väntad, men å andra sidan har värdet av exporten till USA har minskat varje år efter Tabell 3: Viktiga marknader för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel Land Jan-juni Jan-juni Förändring (%) 2005 (MSEK) 2006 (MSEK) Danmark Norge Finland USA Frankrike Tyskland Storbritannien Polen Spanien Portugal Nederländerna Italien Ryssland Kina Övriga länder SUMMA De stora ökningarna av exporten till Frankrike, Polen, Spanien, Portugal och Italien förklaras huvudsakligen av en ökad vidareexport av norsk fisk. Även om t.ex. exporten av förädlade livsmedel gått bra till Frankrike, exporten av spannmålsvaror gått bra till Polen och Spanien och exporten av frukt och grönsaker gått bra till Italien. När det gäller exportökningarna till Storbritannien och Nederländerna är även där vidareexport av norsk fisk en viktig orsak. Men till Storbritannien har också exporten av kaffe, te och kakao samt spritdrycker ökat. Till Nederländerna har exporten av mejeriprodukter och spannmålsvaror gått bra.

5 Jordbruksverket (12) Till Tyskland har exporten av mjölk och mejerivaror samt spannmålsvaror ökat medan det i Kinas fall rör sig om en ökning av exporten av frukt och grönsaker, framförallt exporten av frysta blåbär. en till Ryssland har minskat kraftigt och det är främst exporten av spannmålsvaror som har minskat. 3. Marknader för offensiva svenska exportintressen Bearbetade produkter med ett högre förädlingsvärde är huvudsakligen de jordbruksvaror och livsmedel där Sverige och kan konkurrera på världsmarknaden utan betydande subventioner. Därmed har Sverige också offensiva intressen för dessa produkter. Sju sådana produktgrupper är bröd- och bakverk, sockerkonfektyrer, rostat kaffe, övriga livsmedel (smörblandningar m.m.), soppor såser och buljonger, spritdrycker samt choklad och kakaoberedningar. Statistiken för första halvåret 2006 visar också att Sverige har ett handelsöverskott för fem av dessa produktkategorier; bröd- och bakverk, rostat kaffe, övriga livsmedel (smörblandningar, nikotintuggummin m.m.), spritdrycker samt choklad och kakaoberedningar medan handelsnettot är negativt för handeln med sockerkonfektyrer samt soppor, såser och buljonger. Tabell 4: Viktigaste marknaderna för offensiva svenska exportintressen Jan-juni Bröd och bakverk Land Sockerkonfektyre r Land Rostat kaffe 2 Land Norge 319 Norge 63 USA 132 Tyskland 185 Danmark 58 Danmark 130 Finland 162 Finland 41 Norge 28 Danmark 153 Tyskland 6 Finland 19 Frankrike 94 Island 5 Storbritannien 16 Storbritannien 50 Spanien 4 Litauen 13 Nederländern 33 Nederländerna 3 Estland 12 a USA 26 USA 2 Tyskland 6 Belgien 20 Ryssland 2 Grekland 5 Spanien 16 Slovakien 1 Ryssland 4 Övriga 129 Övriga 48 Övriga 51 Totalt Totalt 233 Totalt I posten övriga finns också en del export som inte är länderfördelad, så exporten till övriga länder är något överskattad medan exporten till EU-länderna i tabellen är något underskattad. 2 En marginell del av exporten avser vidareexport av orostat kaffe.

6 Jordbruksverket (12) Övriga livsmedel Land Soppor, såser och buljonger Land Spritdrycker Land USA 218 Finland 128 USA Finland 146 Danmark 76 Tyskland 65 Danmark 116 Norge 62 Storbritannien 62 Norge 107 Nederländerna 13 Danmark 62 Storbritannien 96 Tyskland 12 Norge 56 Kanada 86 Estland 7 Kanada 55 Japan 83 Belgien 6 Mexiko 50 Belgien 51 Storbritannien 5 Frankrike 38 Tyskland 34 Österrike 4 Spanien 36 Frankrike 31 Island 4 Grekland 32 Övriga 262 Övriga 32 Övriga 382 Totalt Totalt 349 Totalt Choklad och kakaoberedningar Land Norge 158 Danmark 122 Tyskland 94 Finland 88 Frankrike 73 Storbritannien 50 Nederländerna 39 USA 22 Spanien 13 Schweiz 13 Övriga 94 Totalt 766 Tre mycket viktiga marknader för de ovan nämnda produkterna är Danmark, Norge och Finland. För alla produktgrupper utom spritdrycker tillhör dessa tre länder de fyra viktigaste marknaderna för de undersökta produktgrupperna. Närmarknaderna är alltså mycket viktiga för den svenska livsmedelsexporten och denna struktur på exporten av bearbetade produkter är inte ny. Det verkar också som att exporten av bearbetade produkter till Danmark och Norge ökat mer än exporten till Finland och detta följer mönster för den totala exporten av jordbruksvaror och livsmedel. Norge är den viktigaste marknaden för export av bröd och bakverk, sockerkonfektyrer och choklad och kakaoberedningar medan Finland är den viktigaste marknaden för exporten av soppor, såser och buljonger. Till Danmark är exporten av bröd och bakverk viktigast.

7 Jordbruksverket (12) Den allra viktigaste marknaden för de ovan nämnda bearbetade produkter är ändå USA. Detta förklaras främst av den stora exporten av spritdrycker, nästan uteslutande vodka, men även av export av övriga livsmedel (t.ex. nikotintuggummin) och rostat kaffe. USA är den viktigaste marknaden för alla dessa tre produkter. En annan marknad som är viktig för den svenska exporten av de aktuella produkterna är Tyskland. När det gäller exporten av bröd och bakverk är Tyskland den näst viktigaste marknaden och landet tillhör de åtta viktigaste marknaderna för alla sju undersökta produktgrupper. Även i övrigt är de viktigaste marknaderna länder i Västeuropa som Storbritannien och Frankrike. Storbritannien är framförallt en viktig marknad för exporten av övriga livsmedel, Frankrike är framförallt en viktig marknad för exporten av bröd och bakverk När det gäller nya marknader i form av t.ex. EU:s nya medlemsländer och transitionsländer i östra Europa är dessas betydelse för exporten av de undersökta produktgrupperna blygsam. Ryssland och Slovakien tillhör de tio viktigaste marknaderna för exporten av sockerkonfektyr, Litauen, Estland och Ryssland tillhör de tio viktigaste marknaderna för exporten av rostat kaffe och Estland är den sjätte viktigaste marknaden för exporten av såser. en till dessa länder är emellertid liten i absoluta tal och det är svårt att påvisa att trenden är kraftigt ökande. Istället verkat det som att exporten varierar upp och ner från år till år. en för respektive produktgrupp är koncentrerad till några få marknader. När det gäller exporten av spritdrycker går 61 % av exporten till en marknad (USA). Övrig export är emellertid spridd till ett ganska stort antal marknader. en av rostat kaffe är koncentrerad till USA och Danmark (63 %). en av soppor sås och buljonger (76 %) och sockerkonfektyrer (70 %) är koncentrerad till Norge, Danmark och Finland. Något lägre koncentrationsgrad är det när det gäller exporten av bröd och bakverk, där svarar exporten till Norge, Tyskland, Finland och Danmark för 69 % av den totala exporten. Ytterligare något mindre koncentrerad är exporten av choklad och kakaoberedningar. en till Norge, Danmark, Tyskland, Finland och Frankrike svarar för 70 % av den totala exporten. Minst koncentrerad är exporten av övriga livsmedel. en till de fyra viktigaste marknaderna USA, Finland, Danmark och Norge utgör 48 % av den totala exporten. En orsak till den bredare marknadsbasen för övriga livsmedel kan vara att det här rör sig av en mängd olika produkter. Den svenska exporten av bearbetade produkter där Sverige har offensiva intressen är koncentrerad till få marknader. Nästan 60 % av exporten av de undersökta produktkategorierna går till USA, Norge, Danmark och Finland. Motsvarande andel har under helåren minskat från 67 % till 63 % så denna minskning av koncentrationen av exporten av de undersökta livsmedlen verkar ha fortsatt.

8 Jordbruksverket (12) 4, Importutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Sverige importerade jordbruksvaror och livsmedel för 34,6 miljarder kronor första halvåret 2006, en ökning med 13 % eller 4,1 miljarder kronor. Exkluderas importen av fisk var importökningen 9 % eller 2,4 miljarder kronor. Den totala varuimporten ökade första halvåret 2006 med 15 %. Tabell 5: Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 jämfört med första halvåret 2006 SITC Produktgrupper enligt SITC: Mkr Mkr Förändrin g % Janjuni 2005 Janjuni Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter och ägg Fisk, kräft- och blötdjur Spannmål och varor därav Frukt och grönsaker Socker, sockervaror m.m Kaffe, te, kakao, kryddor Djurfoder, ej omalen spannm Diverse livsmedel Drycker Tobak och tobaksvaror Oljeväxtfrön, oljehaltiga nötter 4 Oljor och fetter SUMMA Importen av levande djur, fisk, mejeriprodukter och diverse förädlade livsmedel har ökat mer än genomsnittet medan importen av tobak har minskat.

9 Jordbruksverket (12) 5. Handelsutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel Tabell 6: Utvecklingen av export och import Tabell 7: Utvecklingen av export och import exklusive handeln med fisk (SITC 03) Handelsnetto Import Mkr % Mkr % Mkr Import Handelsnetto Mkr % Mkr % Mkr Kommentar till tabell 6 och 7: en har sedan 1998 ökat i en snabbare takt än importen med undantag av 1999 och Exkluderas handeln med fisk är utfallet detsamma. ens andel av importen 2005 uppgår till 55,5 % (51,1 % exklusive handeln med fisk). Motsvarande siffra 1998 var 47,2 % (45,1 % exklusive handeln med fisk). Handelsnettot är dock negativt och har successivt ökat från 20,7 miljarder 1998 till 27,9 miljarder Till en del beror detta på att många produkter som vi konsumerar inte produceras i Sverige, t.ex. tropiska och subtropiska frukter, kaffe, te, kakao, många fiskprodukter, ris, sojabönor, många vegetabiliska oljor, vin, tobak. Om man bortser från varuområden där det är naturligt med

10 Jordbruksverket (12) ett negativt handelsnetto är balansen mellan import och export betydligt jämnare. Till en del beror det negativa saldot också på att vissa svenska produktionsgrenar har tappat marknadsandelar till importen. Ett typiskt exempel på detta är handeln med kött och köttvaror. Under hela perioden har exporten av förädlade produkter ökat. Tabell åtta innehåller ett urval av 13 produktgrupper. Det är dels de sju produktgrupper av bearbetade produkter som Jordbruksverket har bedömt att Sverige har offensiva exportintressen och dels sex grupper av jordbruksvaror där Sverige antingen har förhållandevis stora handelsöverskott eller stora handelsunderskott. Tabell 8 Handelsnetto för ett urval av produkt kategorier; en jämförelse mellan första halvåret 2005 och första halvåret 2006 Produktgrupp Import Jan-juni 2005 Janjuni 2005 Handelsnetto Import Jan-juni 2006 Jan-juni 2006 Handelsnetto Nötkött Griskött Smör m.m Ost och ostmassa Spannmål Mjöl, gryn, malt m.m. Bakverk och bröd m.m. Sockerkonfektyr Rostat kaffe Choklad och kakaoberedninga r Soppor, såser och buljonger Övriga livsmedel 4 Spritdrycker För produktgrupperna nötkött, griskött samt ost och ostmassa har Sverige stora handelsunderskott som dessutom ökat mellan första halvåret 2005 och första halvåret Skälet till ökningen av handelsunderskotten är främst ökad import. När det gäller griskött samt ost och ostmassa har exporten ökat något medan den minskat när det gäller nötkött. I fallet med kötthandeln förekommer det att kött exporteras till andra länder för bearbetning. Därefter återexporteras det till Sverige för konsumtion. 3 I denna tabell avses endast handeln med rostat kaffe. 4 Bl.a. smörblandningar, sockerfria pastiller och nikotintuggummin.

11 Jordbruksverket (12) Sverige har överskott i handeln med spannmål, smör samt mjöl, gryn och malt m.m. Alla dessa varor är reglerade via EU:s marknadsordningar. När det gäller spannmål har det under både 2005 och 2006 förekommit viss intervention som håller priserna uppe, men det har inte funnits några exportbidrag. EU-priserna på spannmål har legat i paritet med världsmarknadspriserna. bidrag har under delar av 2005 och 2006 funnits för export av vetemjöl, och exportbidrag finns för export av smör. Skillnaden mellan EU-pris och världsmarknadspris på smör är stor så exportbidragen för smör är följaktligen höga. Handelsnettot har mellan första halvåret 2005 och första halvåret 2006 förbättrats för spannmål och smör medan handelsnettot försämrats något när det gäller handeln med mjöl, gryn och malt m.m. För två av de grupper av bearbetade livsmedel som har studerats, sockerkonfektyrer samt soppor, såser och buljonger, har Sverige relativt stora handelsunderskott. I handeln med spritdrycker är däremot överskottet mycket stort, och förklaringen till detta är den framgångsrika exporten av vodka. För dessa tre produktgrupper har förändringarna av handelsnettot mellan första halvåret 2005 och 2006 varit förhållandevis små. Det har förbättrats något för handeln med sockerkonfektyrer och spritdrycker och försämrats något för handeln med soppor, såser och buljonger. I handeln med rostat kaffe samt bakverk och bröd har Sverige relativt stora handelsöverskott och för båda dessa produktgrupper har handelsnettot förbättrats mellan första halvåret 2005 och första halvåret För bakverk och bröd är förbättringen markant. I handeln med choklad och kakaoberedningar har ett handelsunderskott under första halvåret 2005 vänts till ett handelsöverskott under första halvåret Handelsöverskottet i handeln med övriga livsmedel har minskat kraftigt mellan första halvåret 2005 och första halvåret Under åren före 2005 har Sverige emellertid haft ett underskott i handeln med övriga livsmedel, så det framstår snarare som om 2005 var exceptionellt år eftersom exporten ökade kraftigt samtidigt som importen minskade. 6. Vidareexport första halvåret 2006 En viss del av exporten utgörs av s.k. vidareexport, dvs. varor som inte har genomgått någon nämnvärd förädling i Sverige. Delar av exporten, som första halvåret 2006 uppgick till 19,1 miljarder kronor, utgörs alltså av produkter som varken producerats eller vidareförädlats i Sverige. Nedan följer några exempel på produkter där det finns skäl att anta att stora delar av exporten utgörs av vidareexport.

12 Jordbruksverket (12) Tabell 9: Handel som kan betraktas som reexport första halvåret 2006 Varuslag, HS-nr Import, Mkr Kvantitet ( 000 ton), Mkr Kvantitet ( 000 ton) Färsk lax, Färska fiskfiléer m.m Frysta fiskfiléer m.m Bananer, Vin SUMMA Kommentar till tabell 9: en av lax till andra EU-länder motsvaras av en motsvarande importutveckling från Norge. Också exporten av bananer är att betrakta som vidareexport eftersom ingen nämnvärd förädling sker i Sverige förutom lagring, mogning och omlastning. Vidareexport av annan färsk frukt som inte odlas i Sverige förekommer fast i mindre skala än för bananer. Den svenska exporten av vin är också att betrakta som reexport eftersom Sverige inte producerar vin för export. En indikation på värdet av vidareexporten är summeringen av tabell 6, dvs. 3,5 miljarder kronor. Även om varorna i tabellen är de mest uppenbara exemplen på tänkbar vidareexport så förekommer även vidareexport även inom andra produktgrupper.

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 1(13) PM Dnr 59-193/10 2010-03-11 Enheten för handel och marknad Claes Renström Anne Hansson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel har

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-03-20 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder kronor,

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-03-18 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2017-03-17 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2016 till

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-03-23 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2015 till

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005

Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005 1(11) PM 44-2893/08 2008-10-23 Enheten för handel och marknad Anne Hansson/Peter Hugoson Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat 2011-09-06 Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade något under första halvåret 2011 jämfört

Läs mer

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Miljarder kronor På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-06-05 Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Det första kvartalet 2014 ökade

Läs mer

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-09-02 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade Det första halvåret 2016 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror

Läs mer

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-09-03 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 Det första halvåret 2014 ökade värdet

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 249 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport

Sveriges livsmedelsexport Sveriges livsmedelsexport 2002 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel 4 2.1 Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

Utvecklingen av Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2002

Utvecklingen av Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2002 YTTRANDE Enheten för global handel Dnr 1193-2899-02 Kristina Olofsson Sändlista: Lars-Olof Lindgren, UD Anders Ahnlid, UD-IH Claes Hammar, UD-IH Kajsa B. Olofsgård, UD-IH Daniel Blockert, UD-IH Christer

Läs mer

Förädlade livsmedel på den internationella arenan

Förädlade livsmedel på den internationella arenan Förädlade livsmedel på den internationella arenan Studie över handeln med livsmedelsindustriprodukter 1995 2005 en kortversion De globala marknaderna för livsmedelsindustriprodukter har växt, samtidigt

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2003 2005 Rapport 2006:23 Foto: Mats Pettersson Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2003-2005 Internationella enheten 2006-09-01

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Rapport 2008:20 Foto: Mats Pettersson Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005-2007 Enheten för handel och marknad

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2010-2012

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2010-2012 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel - Värdet av Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel uppgick till drygt 58 miljarder SEK. Motsvarande siffra för importen var drygt 102 miljarder

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2008-2010

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2008-2010 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2008-2010 Fotograf: Lars-Anders Strandberg Värdet av Sveriges export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2010 med åtta respektive

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2013-2015 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2015 till 74 miljarder SEK, en ökning med strax över 8 procent. Importen ökade till

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2007-2009

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2007-2009 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2007-2009 Medan den svenska varuhandeln minskade 2009 så ökade värdet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel. Ökningen var i genomsnitt en priseffekt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2004 2006 Rapport 2007:12 Foto: Mats Pettersson Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2004 2006 Internationella enheten 2007-09-01

Läs mer

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-12 Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen Sverige har efter EU-inträdet kommit att bli ett transitland för den norska

Läs mer

Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror

Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel har värdemässigt ökat kraftigt sedan EU-inträdet.

Läs mer

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Svenskt jordbruk vill växa.och måste ta marknadsandelar både hemma och på exportmarknaderna för att lyckas LRFs mål är

Läs mer

Varuklassificering enligt SITC/KN

Varuklassificering enligt SITC/KN Bilaga 5 Varuklassificering enligt SITC/KN 313 Varuklassificering enligt SITC/KN Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Vad säger handelsstatistiken om exporten från den svenska fiskberedningsindustrin?

Vad säger handelsstatistiken om exporten från den svenska fiskberedningsindustrin? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-27 Vad säger handelsstatistiken om exporten från den svenska fiskberedningsindustrin? Sveriges totala export av fisk och skaldjur, inklusive

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

Varuklassificering enligt HS/KN

Varuklassificering enligt HS/KN Varuklassificering enligt HS/KN Avgränsningen av varugruppen livsmedel, livsmedelsråvaror och drycker i tabellerna 4.1.2 och 4.1.3 baseras i huvudsak på hur Jordbruksverket avgränsade varuområdet i de

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2006-2008 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel ökade i värde under 2008. Ökningen var betydligt större än för annan varuhandel. En stor

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 217-6-8 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror 1(5) INFORMATION 2007-01-22 Internationella enheten Håkan Loxbo Tfn: 036-155869 Fax: 036-036 - 166250 E-post: hakan.loxbo@sjv.se Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Handel 2009 Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de preliminära uppgifter

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 21 Utrikeshandel med tjänster 2 Preliminära resultater Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad 216-1-14 Hur blåser vindarna på den svenska livsmedelsmarknaden? KSLA den 13 oktober 216 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad Den svenska animaliemarknaden - hur påverkas den av omvärlden?

Läs mer

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Rapport 2003:21 Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Statistikenheten 2003-10-30 Referens Marianne

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2011

Utrikeshandel med tjänster 2011 Handel 20 Utrikeshandel med tjänster Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Svensk export av ekologiska och KRAV-märkta varor Statistik, analys och exportörernas syn på saken

Svensk export av ekologiska och KRAV-märkta varor Statistik, analys och exportörernas syn på saken Svensk export av ekologiska och KRAV-märkta varor 2016 Statistik, analys och exportörernas syn på saken Om rapporten och KRAVs exportarbete Rapporten är framtagen av Macklean, på uppdrag och i nära samarbete

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

Nya exportmarknader på livsmedelsområdet

Nya exportmarknader på livsmedelsområdet Nya exportmarknader på livsmedelsområdet Vilka länder utanför EU vill företagen satsa på och kan vi mäta hur det går? På marknader utanför EU ser företagen potentiella möjligheter att öka exporten till

Läs mer

2012-02-20. Sverige. Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige. www.jordbruksverket.se

2012-02-20. Sverige. Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige. www.jordbruksverket.se Samhandelen Norge EU sett från Sverige Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige STÖD STÖD STÖD TULL TULL 212-2-2 Den svenska bilden av Norges produktion och handel med jordbruks- och livsmedels- produkter

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2012

Utrikeshandel med tjänster 2012 Handel 201 Utrikeshandel med tjänster 20 Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott trots ökad import år 20 Enligt de slutliga uppgifterna för år 20 i Statistikcentralens statistik över utrikeshandel

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Nya exportmarknader på livsmedelsområdet

Nya exportmarknader på livsmedelsområdet Nya exportmarknader på livsmedelsområdet Vilka länder utanför EU vill företagen satsa på och kan vi mäta hur det går? På marknader utanför EU ser företagen potentiella möjligheter att öka exporten till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer