16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel"

Transkript

1 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter lämnas i enlighet med den avgränsning av varuområdet som Jordbruksverket tillämpat i sin redovisning av utrikeshandeln. Statistik lämnas i värden men i vissa redovisningar även i kvantiteter. Uppgifter lämnas också om viktigaste handelspartner. Flertalet tabeller grundas på uttag från SCB:s statistikdatabas i mars Detta förklarar smärre avvikelser från Jordbruksverkets motsvarande redovisningar, vilka baseras på uttag senare under året. Statistikdatabasen nås via under Hitta statistik.

2 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Uppgifterna i tabell 16.1 baseras på totala värden, dvs. korrigering har skett för bortfall av uppgiftslämnare och för att de minsta företagen ej lämnar uppgifter till statistiken. Övriga tabeller visar insamlade värden dvs. någon korrigering enligt ovan har ej skett. Det här betyder att lägre värden redovisas för olika varugrupper och totalt i dessa tabeller än i tabell I sammanställningen nedan visas med hur mycket insamlade värden i tabellerna i genomsnitt skulle behöva räknas upp för att kompensera för bortfallet och förbättra jämförbarheten mellan år. Korrigeringsfaktorer för att kompensera för bortfallet i insamlade värden. Faktorerna är enbart beräknade på uppgifter som redovisats i kronor och är bara direkt tillämpliga på 2-siffernivån i SITC SITC Import 00 Levande djur 1,05 1,14 1,17 1,09 1,51 1,12 01 Kött och köttvaror 1,04 1,05 1,04 1,04 1,04 1,05 02 Mejeriprodukter och ägg 1,03 1,02 1,02 1,05 1,02 1,02 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 04 Spannmål och varor därav 1,03 1,03 1,05 1,02 1,02 1,02 05 Frukt och köksväxter 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 06 Socker, sockervaror m.m. 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,08 07 Kaffe, te, kakao, kryddor m.m. 1,08 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 08 Djurfoder 1,03 1,04 1,03 1,03 1,03 1,04 09 Diverse livsmedelsprodukter 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 11 Drycker 1,03 1,03 1,05 1,03 1,03 1,03 12 Tobak och tobaksvaror 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01 1,02 22 Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 4 Oljor och fetter 1,01 1,02 1,01 1,01 1,02 1,01 Summa import 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 Export 00 Levande djur 1,19 1,16 1,10 1,06 1,21 1,16 01 Kött och köttvaror 1,05 1,06 1,07 1,06 1,07 1,09 02 Mejeriprodukter och ägg 1,01 1,01 1,02 1,03 1,01 1,01 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 1,01 1,01 1,02 1,02 1,01 1,01 04 Spannmål och varor därav 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 05 Frukt och köksväxter 1,05 1,04 1,05 1,04 1,04 1,05 06 Socker, sockervaror m.m. 1,03 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 07 Kaffe, te, kakao, kryddor m.m. 1,01 1,01 1,02 1,02 1,01 1,01 08 Djurfoder 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,03 09 Diverse livsmedelsprodukter 1,02 1,02 1,02 1,03 1,02 1,01 11 Drycker 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 12 Tobak och tobaksvaror 1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01 22 Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 1,05 1,03 1,02 1,01 1,01 1,05 4 Oljor och fetter 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 Summa export 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

3 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 211 Tabell 16.1 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel , milj. kr. Varugruppering enligt SITC Imports and exports of agricultural products and foodstuffs. Specification according to SITC SITC * Import 00 Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter och ägg Fisk, kräft- och blötdjur m.m Spannmål och varor därav Frukt och köksväxter Socker, sockervaror m.m Kaffe, te, kakao m.m Djurfoder Diverse livsmedel Drycker Tobak och tobaksvaror Oljeväxtfrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter Totalt jordbruksvaror och livsmedel Därav EU-länder, % 62,3 59,2 59,6 60,1 58,5 57,8 All varuimport Därav EU-länder, % 59,8 58,6 59,3 58,8 59,4 58,9 Export 00 Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter och ägg Fisk, kräft- och blötdjur m.m Spannmål och varor därav Frukt och köksväxter Socker, sockervaror m.m Kaffe, te, kakao m.m Djurfoder Diverse livsmedel Drycker Tobak och tobaksvaror Oljeväxtfrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter Totalt jordbruksvaror och livsmedel Därav EU-länder, % 61,7 61,2 61,9 57,7 56,0 56,0 All varuexport Därav EU-länder, % 52,1 50,5 49,1 50,1 50,6 50,9 1) Inklusive andra djur än husdjur inom jordbruket. Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken och Jordbruksverket.

4 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Tabell 16.2 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel , milj. kr, insamlade värden 1 Imports and exports of agricultural products and foodstuffs, collected data SITC Import * 2 00 Levande djur Kött och köttvaror Nötkött Griskött Får-, lamm- och getkött Fjäderfäkött Övrigt kött inkl. vilt Beredda köttprodukter Mejeriprodukter och ägg Mjölk, grädde, yoghurt m.m Smör och andra smörfettsprodukter Glassvaror Ost och ostmassa Ägg och äggalbuminer Fisk, kräft- och blötdjur m.m Fisk, kräft- och blötdjur Beredningar av fisk, kräft- och blötdjur Spannmål och varor därav Spannmål (exkl. ris) Mjöl, gryn, malt m.m Ris Bakverk och bröd m.m Okokt pasta Övriga beredn. av spannmål och mjöl Frukt och köksväxter Färska och kylda grönsaker Frysta grönsaker Torkade eller tillfälligt konserverade grönsaker, samt rötter, stam- eller rotknölar Beredda potatisprodukter Övriga beredningar av grönsaker Färsk, kyld, torkad frukt, bär och nötter Fryst frukt och bär Saft, sylt och marmelad Övriga beredningar av frukt och bär Socker, sockervaror m.m Socker, melass och honung Sockerkonfektyrer Kaffe, te, kakao, kryddor m.m Kaffe och kaffeersättningar Choklad och kakaoberedningar Te, kakao och kryddor Djurfoder Diverse livsmedelsprodukter Soppor, såser och buljonger Margarin och annat matfett Beredningar av spannmål, mjöl m.m Övriga livsmedel, bl.a. homogeniserade Drycker Starksprit Vin Övriga drycker med alkohol Drycker utan alkohol Tobak och tobaksvaror Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Oljor och fetter Totalt ) Se faktaruta på sid Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken och Jordbruksverket.

5 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 213 Tabell 16.2 (forts.) SITC Export * 2 00 Levande djur Kött och köttvaror Nötkött Griskött Får-, lamm- och getkött Fjäderfäkött Övrigt kött inkl. vilt Beredda köttprodukter Mejeriprodukter och ägg Mjölk, grädde, yoghurt m.m Smör och andra smörfettsprodukter Glassvaror Ost och ostmassa Ägg och äggalbuminer Fisk, kräft- och blötdjur m.m Fisk, kräft- och blötdjur Beredningar av fisk, kräft- och blötdjur Spannmål och varor därav Spannmål (exkl. ris) Mjöl, gryn, malt m.m Ris Bakverk och bröd m.m Okokt pasta Övriga beredn. av spannmål och mjöl Frukt och köksväxter Färska och kylda grönsaker Frysta grönsaker Torkade eller tillfälligt konserverade grönsaker, samt rötter, stam- eller rotknölar Beredda potatisprodukter Övriga beredningar av grönsaker Färsk, kyld, torkad frukt, bär och nötter Fryst frukt och bär Saft, sylt och marmelad Övriga beredningar av frukt och bär Socker, sockervaror m.m Socker, melass och honung Sockerkonfektyrer Kaffe, te, kakao, kryddor m.m Kaffe och kaffeersättningar Choklad och kakaoberedningar Te, kakao och kryddor Djurfoder Diverse livsmedelsprodukter Soppor, såser och buljonger Margarin och annat matfett Beredningar av spannmål, mjöl m.m Övriga livsmedel, bl.a. homogeniserade Drycker Starksprit Vin Övriga drycker med alkohol Drycker utan alkohol Tobak och tobaksvaror Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Oljor och fetter Totalt ) Databasuttag mars ) Exkl. KN Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe 2009.

6 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Tabell 16.3 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel , tal ton, insamlade värden 1 Imports and exports of agricultural products and foodstuffs, collected data SITC Import * 2 00 Levande djur 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 01 Kött och köttvaror 246,1 264,5 278,9 299,1 313,5 308,1 Nötkött 67,5 72,2 79,1 84,2 87,0 87,2 Griskött 80,7 88,0 91,2 97,6 102,8 94,1 Får-, lamm- och getkött 8,0 7,0 7,8 8,1 8,7 9,2 Fjäderfäkött 38,5 40,3 37,6 42,6 45,5 48,5 Övrigt kött inkl. vilt 3,8 4,3 3,6 3,0 3,4 2,6 Beredda köttprodukter 47,6 52,8 59,6 63,5 66,2 66,4 02 Mejeriprodukter och ägg 394,2 373,9 343,8 353,8 383,7 420,4 Mjölk, grädde, yoghurt m.m. 255,9 231,6 199,2 195,3 210,0 237,3 Smör och andra smörfettsprodukter 9,6 12,6 14,0 15,0 10,6 10,5 Glassvaror 29,0 27,3 26,7 29,2 27,8 29,9 Ost och ostmassa 84,6 85,4 88,5 97,7 120,2 125,5 Ägg och äggalbuminer 15,2 16,9 15,5 16,6 15,1 17,1 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 512,0 551,9 586,6 667,0 688,4 730,8 Fisk, kräft- och blötdjur 456,1 494,3 529,4 616,5 637,0 679,0 Beredningar av fisk, kräft- och blötdjur 55,8 57,6 57,2 50,5 51,4 51,8 04 Spannmål och varor därav 470,7 597,9 687,2 768,0 743,8 737,3 Spannmål (exkl. ris) 179,8 285,6 368,9 421,5 382,6 359,1 Mjöl, gryn, malt m.m. 39,5 46,5 63,8 77,0 76,2 76,6 Ris 54,6 59,3 61,0 58,8 59,7 61,7 Bakverk och bröd m.m. 101,3 98,8 94,4 110,3 122,0 132,9 Okokt pasta 46,7 46,8 47,5 48,0 48,3 51,5 Övriga beredn. av spannmål och mjöl 48,8 60,9 51,6 52,3 54,9 55,5 05 Frukt och köksväxter 1 513, , , , , ,5 Färska och kylda grönsaker 367,7 384,1 401,5 392,6 383,3 400,9 Frysta grönsaker 62,7 63,8 62,7 71,3 74,4 70,9 Torkade eller tillfälligt konserverade grönsaker, samt rötter, stam- eller rotknölar 14,8 16,2 14,8 17,2 15,7 15,7 Beredda potatisprodukter 94,5 92,4 92,6 95,8 92,0 95,3 Övriga beredningar av grönsaker 141,9 140,0 143,9 144,0 143,5 152,2 Färsk, kyld, torkad frukt, bär och nötter 618,9 658,0 677,2 697,0 696,5 714,6 Fryst frukt och bär 29,1 29,4 30,5 30,8 32,4 29,5 Saft, sylt och marmelad 136,0 133,4 138,0 141,8 155,8 133,5 Övriga beredningar av frukt och bär 47,6 46,7 46,8 46,1 47,7 48,8 06 Socker, sockervaror m.m. 169,3 193,5 197,7 166,9 196,4 179,2 Socker, melass och honung 115,8 142,8 139,5 100,5 117,6 116,2 Sockerkonfektyrer 53,6 50,7 58,2 66,4 78,7 63,0 07 Kaffe, te, kakao, kryddor m.m ,6 221,4 212,5 222,3 227,3 222,8 Kaffe och kaffeersättningar 3 116,9 131,3 117,4 121,0 123,6 122,0 Choklad och kakaoberedningar 59,9 57,1 62,8 69,2 70,9 67,0 Te, kakao och kryddor 27,8 33,1 32,3 32,1 32,7 33,9 08 Djurfoder 783,9 686,3 762,3 718,5 691,9 658,4 09 Diverse livsmedelsprodukter 245,6 252,5 256,7 261,9 273,1 283,0 Soppor, såser och buljonger 89,1 91,2 92,3 87,8 90,0 90,9 Margarin och annat matfett 39,1 36,8 36,1 43,6 47,2 48,7 Beredningar av spannmål, mjöl m.m. 44,6 47,3 42,0 40,1 43,9 47,2 Övriga livsmedel, bl.a. homogeniserade 72,8 77,2 86,3 90,4 92,0 96,2 11 Drycker 2 019, ,8 422,5 426,1 462,7 492,4 Starksprit 30,1 30,1 26,4 27,1 25,2 26,6 Vin 150,5 144,2 131,7 126,9 131,4 127,0 Övriga drycker med alkohol 51,5 53,9 62,4 69,3 71,4 75,6 Drycker utan alkohol 1 787, ,6 202,0 202,7 234,8 263,1 12 Tobak och tobaksvaror 12,4 11,1 12,4 10,3 10,2 11,6 22 Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 86,4 165,7 192,6 211,1 198,7 213,9 4 Oljor och fetter 516,1 502,6 459,1 484,8 516,2 577,9 1) Se faktaruta sid Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken och Jordbruksverket.

7 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 215 Tabell 16.3 (forts.) SITC Export * 2 00 Levande djur 3,2 3,3 3,2 2,8 5,0 7,3 01 Kött och köttvaror 97,2 115,9 113,0 123,1 124,9 136,9 Nötkött 3,1 2,8 3,2 3,9 8,5 11,8 Griskött 31,7 36,4 35,7 36,6 37,7 38,8 Får-, lamm- och getkött 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 Fjäderfäkött 30,5 44,4 43,6 51,0 52,0 59,7 Övrigt kött inkl. vilt 2,0 2,9 2,8 5,9 6,8 7,5 Beredda köttprodukter 29,8 29,2 27,7 25,5 19,9 18,9 02 Mejeriprodukter och ägg 192,9 221,8 218,5 206,6 227,4 213,4 Mjölk, grädde, yoghurt m.m. 136,1 179,6 176,6 163,3 179,4 172,1 Smör och andra smörfettsprodukter 20,3 5,0 1,8 2,3 3,6 1,8 Glassvaror 17,0 17,6 16,4 14,6 15,1 16,0 Ost och ostmassa 16,6 13,8 15,0 18,2 19,9 16,5 Ägg och äggalbuminer 3,0 5,8 8,7 8,1 9,4 7,0 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 524,3 577,0 571,4 634,3 666,2 700,0 Fisk, kräft- och blötdjur 499,3 548,3 543,4 609,0 640,6 674,5 Beredningar av fisk, kräft- och blötdjur 25,0 28,7 28,0 25,3 25,6 25,5 04 Spannmål och varor därav 1 155, , , , , ,5 Spannmål (exkl. ris) 895, ,6 895, ,7 830, ,7 Mjöl, gryn, malt m.m. 115,9 110,7 130,8 137,9 188,1 151,1 Ris 0,7 1,1 1,1 2,0 1,3 1,5 Bakverk och bröd m.m. 122,3 131,1 136,0 143,9 140,4 139,2 Okokt pasta 1,7 1,8 5,6 5,9 5,6 4,6 Övriga beredn. av spannmål och mjöl 19,5 18,9 17,8 18,8 22,6 21,4 05 Frukt och köksväxter 170,1 180,0 188,0 210,9 190,8 189,7 Färska och kylda grönsaker 20,2 18,7 21,3 29,9 28,0 26,7 Frysta grönsaker 30,2 32,6 31,5 39,2 39,2 34,1 Torkade eller tillfälligt konserverade grönsaker, samt rötter, stam- eller rotknölar 6,2 10,7 22,5 17,6 14,4 18,2 Beredda potatisprodukter 9,6 10,9 10,4 10,8 10,1 11,2 Övriga beredningar av grönsaker 13,0 15,5 15,1 14,5 13,6 13,9 Färsk, kyld, torkad frukt, bär och nötter 59,7 54,0 48,1 57,5 46,5 46,8 Fryst frukt och bär 10,9 15,1 13,1 13,2 15,2 16,0 Saft, sylt och marmelad 16,6 18,3 18,7 20,6 18,4 18,7 Övriga beredningar av frukt och bär 3,7 4,2 7,3 7,7 5,5 4,0 06 Socker, sockervaror m.m. 184,4 181,1 131,1 141,1 133,6 132,5 Socker, melass och honung 167,0 163,1 113,1 121,8 103,5 99,9 Sockerkonfektyrer 17,3 18,0 18,0 19,3 30,1 32,7 07 Kaffe, te, kakao, kryddor m.m. 83,8 89,1 88,8 90,5 99,1 99,5 Kaffe och kaffeersättningar 26,5 26,2 26,4 26,2 27,8 28,5 Choklad och kakaoberedningar 54,1 59,6 58,9 60,7 67,9 67,7 Te, kakao och kryddor 3,2 3,3 3,4 3,5 3,4 3,3 08 Djurfoder 216,1 274,9 274,6 316,3 303,7 258,8 09 Diverse livsmedelsprodukter 235,3 268,9 276,0 269,2 294,2 319,5 Soppor, såser och buljonger 36,9 39,4 41,7 44,2 48,5 48,8 Margarin och annat matfett 121,9 137,5 141,4 134,2 156,6 178,9 Beredningar av spannmål, mjöl m.m. 22,6 21,3 22,2 24,0 29,0 34,1 Övriga livsmedel, bl.a. homogeniserade 53,9 70,8 70,8 66,8 60,1 57,8 11 Drycker 221,4 248,0 331,7 375,8 404,8 371,6 Starksprit 96,4 109,8 116,1 113,8 114,7 110,2 Vin 4,5 3,9 3,6 4,3 4,7 5,7 Övriga drycker med alkohol 77,5 81,8 152,9 198,8 205,7 188,8 Drycker utan alkohol 42,9 52,5 59,0 58,9 79,7 66,8 12 Tobak och tobaksvaror 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 2,4 22 Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 25,6 43,3 23,3 40,1 51,6 29,9 4 Oljor och fetter 156,0 132,6 135,1 139,5 140,7 144,6 2) Databasuttag mars ) Exkl. KN Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe 2009.

8 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Tabell 16.4 Import och export av husdjur , ton och tal kr, insamlade värden 1 Imports and exports of livestock, collected data KN-kod * 2 Import Ton Nötkreatur Svin Får och getter Fjäderfä Tkr Nötkreatur Svin Får och getter Fjäderfä Summa import, tkr Export Ton Nötkreatur Svin Får och getter Fjäderfä Tkr Nötkreatur Svin Får och getter Fjäderfä Summa export, tkr ) Se faktaruta sid ) Databasuttag mars Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken.

9 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 217 Tabell 16.5 Import och export av förädlade livsmedel , milj. kr, insamlade värden 1 Imports and exports of processed foodstuffs, collected data Import * 2 Beredda produkter av kött, vilt och fågel Styckat nötkött Styckat griskött Styckat får- lamm- och getkött Styckat fjäderfäkött Övrigt styckat kött Torkat, saltat eller rökt kött m.m Beredningar av kött Mejeri- och äggprodukter Mjölk- och gräddpulver m.m., konsumentförp Yoghurt Fil, gräddfil m.m Smör, konsumentförpackat Ost och ostmassa Glassvaror Äggprodukter Beredda fisk- och skaldjursprodukter Fiskfiléer och fiskkött, färskt eller fryst Torkad, saltad eller rökt fisk Beredda sillprodukter Övr. beredda fisk- och skaldjursprodukter Beredningar av spannmål Mixer och deg för beredn. av bakverk Knäckebröd Skorpor Kakor och kex Övriga bakverk, bröd, pizzor, piroger m.m Övr. beredningar av spannmål och mjöl Beredda frukter och grönsaker Frysta grönsaker Beredda potatisprodukter Andra beredningar av grönsaker Frysta blåbär Övr. frysta, torkade m.m. frukter och bär Saft Sylt och marmelad Andra beredningar av frukt och bär (inkl. nötter) Sockerkonfektyrer Kaffe, te, kakao m.m Rostat kaffe Essenser och koncentrat av kaffe m.m Te samt essenser och koncentrat av te Kakaomassa, kakaosmör och kakaopulver Chokladprodukter och chokladpulver Diverse livsmedel Såser och beredningar för såser Soppor och buljonger Fast margarin Flytande margarin och annat matfett Välling m.m Övriga produkter (bl.a. smörfettsblandn.) Drycker Vodka Annan starksprit Vin Öl och cider m.m Övriga drycker med alkohol Mineralvatten, läsk m.m Oljor och fetter Summa import av förädlade livsmedel ) Se faktaruta på sid ) Databasuttag mars Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken och Jordbruksverket.

10 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Tabell 16.5 (forts.) Export * 2 Beredda produkter av kött, vilt och fågel Styckat nötkött Styckat griskött Styckat får- lamm- och getkött Styckat fjäderfäkött Övrigt styckat kött Torkat, saltat eller rökt kött m.m Beredningar av kött Mejeri- och äggprodukter Mjölk- och gräddpulver m.m., konsumentförp Yoghurt Fil, gräddfil m.m Smör, konsumentförpackat Ost och ostmassa Glassvaror Äggprodukter Beredda fisk- och skaldjursprodukter Fiskfiléer och fiskkött, färskt eller fryst Torkad, saltad eller rökt fisk Beredda sillprodukter Övr. beredda fisk- och skaldjursprodukter Beredningar av spannmål Mixer och deg för beredn. av bakverk Knäckebröd Skorpor Kakor och kex Övriga bakverk, bröd, pizzor, piroger m.m Övr. beredningar av spannmål och mjöl Beredda frukter och grönsaker Frysta grönsaker Beredda potatisprodukter Andra beredningar av grönsaker Frysta blåbär (ingår i övriga frysta bär) Övr. frysta, torkade m.m. frukter och bär Saft Sylt och marmelad Andra beredningar av frukt och bär (inkl. nötter) Sockerkonfektyrer Kaffe, te, kakao m.m Rostat kaffe Essenser och koncentrat av kaffe m.m Te samt essenser och koncentrat av te Kakaomassa, kakaosmör och kakaopulver Chokladprodukter och chokladpulver Diverse livsmedel Såser och beredningar för såser Soppor och buljonger Fast margarin Flytande margarin och annat matfett Välling m.m Övriga produkter (bl.a. smörfettsblandn.) Drycker Vodka Annan starksprit Vin Öl och cider m.m Övriga drycker med alkohol Mineralvatten, läsk m.m Oljor och fetter Summa export av förädlade livsmedel ) Exkl. KN Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe ) Exkl. KN Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter, ätbara med en mjölkfetthalt av <= 10 viktprocent

11 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 219 Tabell 16.6 Import av jordbruksvaror och livsmedel med fördelning på de viktigaste avsändningsländerna 2014, milj. kr, insamlade värden 1. Varugruppering enligt SITC Imports of agricultural products by the most important countries of dispatch, collected data. Specification according to SITC SITC * 2 00 Levande djur USA Danmark Storbritannien och Nordirland Norge Tyskland Island Kött o. köttvaror Danmark Tyskland Nederländerna Irland Polen Italien Mjölk, mejeriprodukter samt ägg Danmark Tyskland Nederländerna Finland Frankrike Italien Fisk, kräft- o. blötdjur, varor därav Norge Danmark Kina Tyskland Nederländerna Kanada Spannmål o. varor därav Tyskland Danmark Italien Belgien Nederländerna Frankrike Frukt o. köksväxter Nederländerna Spanien Danmark Tyskland Italien Belgien Socker, sockervaror o. honung Danmark Nederländerna Tyskland Slovakien Frankrike Finland Kaffe, te, kakao, kryddor o. varor därav Tyskland Nederländerna Brasilien Schweiz Storbritannien och Nordirland Belgien ) Se faktaruta på sid ) Databasuttag mars Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken.

12 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Tabell 16.6 SITC * 2 08 Djurfoder Norge Danmark Nederländerna Tyskland Brasilien Frankrike Diverse livsmedel Danmark Nederländerna Irland Tyskland Storbritannien och Nordirland Italien Drycker Frankrike Italien Tyskland Storbritannien och Nordirland Spanien Danmark Tobak och tobaksvaror Litauen Tyskland Danmark Polen Nederländerna Rumänien Oljefrön, oljehaltiga nötter o. kärnor Tyskland Danmark Italien Nederländerna Kina Kazakstan Animaliska o. vegetabiliska fetter Danmark Malaysia Belgien Nederländerna Tyskland Norge Totalt jordbruksvaror och livsmedel Norge Danmark Tyskland Nederländerna Italien Frankrike Spanien Belgien Storbritannien och Nordirland Finland Polen Irland USA Brasilien Litauen

13 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 221 Tabell 16.7 Export av jordbruksvaror och livsmedel med fördelning på de viktigaste mottagarländerna 2014, milj. kr, insamlade värden 1. Varugruppering enligt SITC Exports of agricultural products by the most important countries of destination, collected data. Specification according to SITC SITC * 2 00 Levande djur Danmark Tyskland Norge Nederländerna USA Finland Kött o. köttvaror Danmark Finland Polen Norge Tyskland Nya Zeeland Mjölk, mejeriprodukter samt ägg Oman Danmark Nederländerna Finland Tyskland Egypten Fisk, kräft- o. blötdjur, varor därav Polen Frankrike Storbritannien och Nordirland Spanien Portugal Italien Spannmål o. varor därav Norge Tyskland Danmark Finland Frankrike Nederländerna Frukt o. köksväxter Danmark Finland Norge Tyskland Italien Nederländerna Socker, sockervaror o. honung Danmark Norge Finland Polen Tyskland Estland Kaffe, te, kakao, kryddor o. varor därav Danmark Norge Finland Tyskland Nederländerna USA ) Se faktaruta på sid ) Databasuttag mars Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken.

14 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Tabell 16.7 (forts.) SITC * 2 08 Djurfoder Norge Danmark Tyskland Finland Nederländerna Polen Diverse livsmedel Finland Norge Danmark USA Storbritannien och Nordirland Ryssland Drycker USA Storbritannien och Nordirland Tyskland Norge Irland Danmark Tobak och tobaksvaror Norge USA Tyskland Ryssland Kanada Danmark Oljefrön, oljehaltiga nötter o. kärnor Tyskland Norge Finland Danmark Polen Nederländerna Animaliska o. vegetabiliska fetter Norge Danmark Ryssland Nederländerna Tyskland Irland Totalt jordbruksvaror och livsmedel Norge Danmark Polen Frankrike Finland Tyskland Storbritannien och Nordirland USA Spanien Nederländerna Italien Portugal Litauen Ryssland Oman

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 249 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-03-20 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder kronor,

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 1(13) PM Dnr 59-193/10 2010-03-11 Enheten för handel och marknad Claes Renström Anne Hansson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel har

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-03-23 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2015 till

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2017-03-17 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2016 till

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-03-18 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

Varuklassificering enligt SITC/KN

Varuklassificering enligt SITC/KN Bilaga 5 Varuklassificering enligt SITC/KN 313 Varuklassificering enligt SITC/KN Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln

Läs mer

Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005

Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005 1(11) PM 44-2893/08 2008-10-23 Enheten för handel och marknad Anne Hansson/Peter Hugoson Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005

Läs mer

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Miljarder kronor På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-06-05 Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Det första kvartalet 2014 ökade

Läs mer

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-09-03 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 Det första halvåret 2014 ökade värdet

Läs mer

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat 2011-09-06 Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade något under första halvåret 2011 jämfört

Läs mer

Varuklassificering enligt HS/KN

Varuklassificering enligt HS/KN Varuklassificering enligt HS/KN Avgränsningen av varugruppen livsmedel, livsmedelsråvaror och drycker i tabellerna 4.1.2 och 4.1.3 baseras i huvudsak på hur Jordbruksverket avgränsade varuområdet i de

Läs mer

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-09-02 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade Det första halvåret 2016 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport

Sveriges livsmedelsexport Sveriges livsmedelsexport 2002 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel 4 2.1 Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2013-2015 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2015 till 74 miljarder SEK, en ökning med strax över 8 procent. Importen ökade till

Läs mer

Förädlade livsmedel på den internationella arenan

Förädlade livsmedel på den internationella arenan Förädlade livsmedel på den internationella arenan Studie över handeln med livsmedelsindustriprodukter 1995 2005 en kortversion De globala marknaderna för livsmedelsindustriprodukter har växt, samtidigt

Läs mer

Utvecklingen av Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2002

Utvecklingen av Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2002 YTTRANDE Enheten för global handel Dnr 1193-2899-02 Kristina Olofsson Sändlista: Lars-Olof Lindgren, UD Anders Ahnlid, UD-IH Claes Hammar, UD-IH Kajsa B. Olofsgård, UD-IH Daniel Blockert, UD-IH Christer

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2003 2005 Rapport 2006:23 Foto: Mats Pettersson Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2003-2005 Internationella enheten 2006-09-01

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Svenskt jordbruk vill växa.och måste ta marknadsandelar både hemma och på exportmarknaderna för att lyckas LRFs mål är

Läs mer

Varuklassificering enligt SITC/KN

Varuklassificering enligt SITC/KN Varuklassificering enligt / Bilaga 5 Varuklassificering enligt / 357 Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln (kapitel 15

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Rapport 2008:20 Foto: Mats Pettersson Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005-2007 Enheten för handel och marknad

Läs mer

Varuklassificering enligt SITC/KN

Varuklassificering enligt SITC/KN Varuklassificering enligt / Bilaga 5 Varuklassificering enligt / 273 Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln (kapitel 15

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2010-2012

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2010-2012 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel - Värdet av Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel uppgick till drygt 58 miljarder SEK. Motsvarande siffra för importen var drygt 102 miljarder

Läs mer

Varuklassificering enligt SITC/KN

Varuklassificering enligt SITC/KN 327 Varuklassificering enligt SITC/KN Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln (kapitel 15 respektive 16) baseras på de

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2004 2006 Rapport 2007:12 Foto: Mats Pettersson Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2004 2006 Internationella enheten 2007-09-01

Läs mer

Varuklassificering enligt SITC/KN

Varuklassificering enligt SITC/KN 357 Varuklassificering enligt SITC/KN Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln (kapitel 15 respektive 16) baseras på de

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

341 Fjäderfäkött Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färskt, kylt el. fryst Övrigt kött inkl. vilt Kött av häst, åsna, mula el.

341 Fjäderfäkött Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färskt, kylt el. fryst Övrigt kött inkl. vilt Kött av häst, åsna, mula el. 340 Varuklassificering enligt SITC/KN Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln (kapitel 15 respektive 16) baseras på de

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2008-2010

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2008-2010 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2008-2010 Fotograf: Lars-Anders Strandberg Värdet av Sveriges export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2010 med åtta respektive

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2007-2009

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2007-2009 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2007-2009 Medan den svenska varuhandeln minskade 2009 så ökade värdet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel. Ökningen var i genomsnitt en priseffekt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2006-2008 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel ökade i värde under 2008. Ökningen var betydligt större än för annan varuhandel. En stor

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 223

17 Konsumtion av livsmedel 223 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 223 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 295 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 103 Redovisade

Läs mer

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror 1(5) INFORMATION 2007-01-22 Internationella enheten Håkan Loxbo Tfn: 036-155869 Fax: 036-036 - 166250 E-post: hakan.loxbo@sjv.se Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1086-1089 Redovisade

Läs mer

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9)

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) för följande livsmedelsgrupper Grönsaker, frukt, bär och nötter m.m. 1. Potatis, rotfrukter, baljväxter (utom jordnötter) och andra grönsaker. Produkterna får vara bearbetade.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR

Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/333 BILAGA I LISTA SOM AVSES I ARTIKEL 38 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 233

17 Konsumtion av livsmedel 233 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 233 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel och om kostens näringsinnehåll. Här finns uppgifter om livsmedelsförsäljning

Läs mer

Konsumtion av livsmedel 1960 2006

Konsumtion av livsmedel 1960 2006 Konsumtion av livsmedel 19 Kortversion Vi äter mindre varor av råvarukaraktär t.ex. t.ex. mjöl, potatis och strösocker. Istället ökar konsumtionen av produkter av högre förädlingsgrad såsom matbröd, pommes

Läs mer

2 Livsmedelsindustri. Livsmedelsindustri

2 Livsmedelsindustri. Livsmedelsindustri 2 Livsmedelsindustri Statistiska uppgifter om livsmedelsindustrin inhämtas fr.o.m. 1997 från den nya företagsstatistiken vid SCB. Företagsstatistiken är en årlig totalundersökning till vilken samtliga

Läs mer

2012-02-20. Sverige. Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige. www.jordbruksverket.se

2012-02-20. Sverige. Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige. www.jordbruksverket.se Samhandelen Norge EU sett från Sverige Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige STÖD STÖD STÖD TULL TULL 212-2-2 Den svenska bilden av Norges produktion och handel med jordbruks- och livsmedels- produkter

Läs mer

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad 216-1-14 Hur blåser vindarna på den svenska livsmedelsmarknaden? KSLA den 13 oktober 216 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad Den svenska animaliemarknaden - hur påverkas den av omvärlden?

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling JO 44 SM 1401 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. 2013 Food consumption and nutritive values, data up to 2013 I korta drag Livsmedelskonsumtionens utveckling Under perioden 1980 2013

Läs mer

Bilaga 5 Varuklassificering enligt SITC/KN Ätbara slaktbiprodukter av får, get, häst, åsna, mula o. mulåsna, färska, kylda el. frysta

Bilaga 5 Varuklassificering enligt SITC/KN Ätbara slaktbiprodukter av får, get, häst, åsna, mula o. mulåsna, färska, kylda el. frysta 346 Bilaga 5 Varuklassificering enligt SITC/KN Varuklassificering enligt SITC/KN Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 17 juni 2009 Omtryck beslutade den

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror

Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel har värdemässigt ökat kraftigt sedan EU-inträdet.

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 295 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Rapport 2003:21 Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Statistikenheten 2003-10-30 Referens Marianne

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 333 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

252 uppgick till närmare kg per dag. Totalt invägdes milj. kg mjölk år Mjölkens medelfetthalt och medelproteinhalt är relativt stabi

252 uppgick till närmare kg per dag. Totalt invägdes milj. kg mjölk år Mjölkens medelfetthalt och medelproteinhalt är relativt stabi 251 I kapitel 15 redovisas vissa uppgifter om jordbrukets leveranser av viktigare animalieprodukter samt vissa uppgifter om förädlingsvärden inom livsmedelsoch dryckesvaruindustrin. Vidare redovisas kvantitets-

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 275 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 sverkets föreskrifter om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 1 juni 2005 beslutade den 23 maj 2005. Med stöd av 25 och 55 livsmedelsförordningen

Läs mer

Förordning (1997:969) om import och exportreglering

Förordning (1997:969) om import och exportreglering Import- och exportföreskrifter/import- och exportreglering. 1 Förordning (1997:969) om import och exportreglering Tillämpningsområde 1 [201] Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras in

Läs mer

Lisa Allemo, SCB, tfn ,

Lisa Allemo, SCB, tfn , HA 24 SM 1601 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2015 Foods sales 2015 I korta drag Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2015 till 259 miljarder kronor och ökade därmed med ungefär 10

Läs mer

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-12 Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen Sverige har efter EU-inträdet kommit att bli ett transitland för den norska

Läs mer

Konsumtionen av kött och annan proteinrik mat fortsätter att öka

Konsumtionen av kött och annan proteinrik mat fortsätter att öka Svenska matvanor och matpriser 212-2-7 Konsumtionen av kött och annan proteinrik mat fortsätter att öka År 21 uppnåddes en rekordnivå för köttkonsumtionen. Vi konsumerade 85 kilo kött per person. Det visar

Läs mer

KAPITEL 19 BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK

KAPITEL 19 BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK 9 KAPITEL 9 BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK Anmärkningar. Detta kapitel omfattar inte a) livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar,

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

246 ko och därmed blir den invägda genomsnittliga leveransen per leverantör och dag större och uppgick till drygt kg per dag. Totalt invägdes 2

246 ko och därmed blir den invägda genomsnittliga leveransen per leverantör och dag större och uppgick till drygt kg per dag. Totalt invägdes 2 245 I kapitel 15 redovisas vissa uppgifter om jordbrukets leveranser av viktigare animalieprodukter samt vissa uppgifter om förädlingsvärden inom livsmedelsoch dryckesvaruindustrin. Vidare redovisas kvantitets-

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4 Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt SCB:s föreskrifter (SCB-FS XXXX:XX). Uppgifter som lämnats till SCB skyddas enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100).

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten I dag fokuseras det ofta på att man inte ska väga för mycket, men det är viktigt att veta att det är hälsosamt att väga

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer