SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C... Del D Del M

2 L A A /7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US D YOUNG & CO LLP 12 Holborn London EC1N 2DY EN FR 9 - Solglasögon; Skivor för inspelning /1/21 LUXUS Klavs, Nataša Vojkova 87 1 Ljubljana SI Klavs, Ludvik Vojkova 87 1 Ljubljana SI SL EN 6 - Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; Flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; kablar och trådar av metall (dock ej för elektriska ändamål); små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; metallvaror, ej ingående i andra klasser; malmer Byggnadsmaterial, ej av metall; styva rör för byggnation (ej av metall); asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader, ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall /7/21 HELPING INNOVATORS THRIVE EDWARDS WILDMAN PALMER LLP Huntington Avenue Boston Massachusetts 2199 US EDWARDS WILDMAN PALMER UK LLP Dashwood, 69 Old Broad Street London EC2M 1QS EN IT 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur; Datormaskinvara och datorprogramvara; Programvara som kan laddas ned från globala datorinformationsnät; Nedladdningsbara elektroniska publikationer. US - 11/1/ /8/21 ZMA SNAC System, Inc Campus Drive # 178 San Mateo, California 9443 US MARKS & CLERK LLP 9 Long Acre 211/241 2

3 Del A.1. CTM London WC2E 9RA MARKS & CLERK LLP Hosford, Stewart Penrose 9 Long Acre London WC2E 9RA EN IT 1 - Kemiska tillsatser för användning i vitaminframställning;kemiska preparat för användning i näringstillskott;kemiska preparat för användning i framställning av näringstillskott, vitaminer och mineraler. 5 - Medicinska kosttillskott; Medicinska näringstillskott; Diettillsatser för medicinsk användning;vitamin-/mineraltillskott för livsmedel för mänsklig konsumtion; Hälsolivsmedelstillskott framställda huvudsakligen av vitaminer eller mineraler; Kosttillskott;Kosttillskott för människor (ej för medicinska ändamål, eller i huvudsak baserade på vitaminer, mineraler eller spårämnen); Kosttillskott. 3 - Dietiska tillskott, ej för medicinskt bruk /12/21 Local Business - Global Network BNI Enterprises Inc. 545 College Commerce Way Upland CA US Konlechner, Dominik Bösendorferstr. 5/8 11 Wien AT EN 16 - Trycksaker och publikationer Utbildning, undervisning och handledning /1/211 INPRACTICE Clinical Care Options, LLC 1894 Preston White Drive, Suite 11 Reston, Virginia 2191 US ROUSE & CO. INTERNATIONAL 11th Floor, Exchange Tower, 1 Harbour Exchange Square London E14 9GE EN FR 9 - Nedladdningsbara elektroniska publikationer i form av informationsblad, rapporter, artiklar, och förinspelade audiovisuella presentationer på områdena onkologi, hepatit, HIV, gastroenterologi, hematologi, kardiologi, psykiatri och neurologi Upplåtande av online-webbplats och datoriserad databas med information relaterad till utbildningsevenemang, konferenser och studiecirklar på områdena onkologi, hepatit, HIV, gastroenterologi, hematologi, kardiologi, psykiatri och neurologi;publicering av ej nedladdningsbara onlineelektroniska publikationer i form av faktablad, aktionsalarm och e-postanmärkningar relaterade till forskning, träning, 3 utbildning, möten, och politik på områdena onkologi, hepatit, HIV, gastroenterologi, hematologi, kardiologi, psykiatri och neurologi. US - 27/9/ /2/211 crazymails Crazymails Gmbh Rüdesheimer Str München DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr München EN 35 - Marknadsföringstjänster i samband med e-postadresser, nämligen marknadsföring av e-postadresser Tjänster avseende elektronisk post; Elektronisk post; Vidarebefordran av meddelanden av alla slag till Internetadresser (Web-messaging); Upplåtande av åtkomst till nedladdningsbara filer via Internet Upplåtande eller uthyrning av elektroniskt minnesutrymme på Internet (webbutrymme), Konsultation rörande utformning av hemsidor och Internetsidor; Formgivning och framställning av hemsidor och internetsidor, Utformning och underhåll av webbplatser för tredje man;utveckling av tekniska lösningar inom området för Internet; Installation av webbsidor på Internet för tredje mans räkning Handel med Internetdomäner /2/211 German Cancer Research Center 1 Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des öffentlichen Rechts Im Neuenheimer Feld Heidelberg RECHTSANWÄLTE PABST LORENZ + PARTNER Iggelheimer Str Speyer EN 5 - Farmaceutiska produkter även som mellanprodukter för diagnostiska och terapeutiska ändamål för människor; Dietiska preparat för medicinsk användning; Farmaceutiska och veterinärmedicinska produkter för behandling och förebyggande av cancer, metastaser, onkologiska och cellproliferativa cancerassocierade komplikationer; Farmaceutiska produkter samt hygienprodukter. 9 - Vetenskapliga apparater och instrument för undervisning; Livräddningsapparater och -instrument. 1 - Kirurgiska, medicinska, odontologiska apparater och instrument; Konstgjorda lemmar; Konstgjorda lemmar, ögon och tänder Fotografier; Instruktions- och läromedel samt -material (ingående i klass 16); Instruktions- och läromedel samt - material (ingående i klass 16) för seminarier och arbetsgrup- 211/241 3

4 CTM Del A.1. per inom området cancerforskning och -behandling, hälsovård, medicin (anordnande av handledning/utbildning) samt läkemedelsforskning och -användning; Trycksaker och broschyrer i form av informationsmaterial för vård, diagnostik, terapi och eftervård vid cancersjukdomar Utarbetande av statistik; Marknadsföring; Marknadsforskning; Opinionsundersökningar; Sammanställning av data i databaser; Annons- och reklamverksamhet; Förmedling av adresser avseende cancerprofylax och -information Kommunikationstjänster med hjälp av telefon; Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; Sändning av meddelanden; Tillhandahållande av åtkomst till databaser; Tillhandahållande av åtkomst till databas med hälsorelevanta data i datornät, särskilt för cancersjukdomar Utbildningstjänster; Mikrofilmning; Organisering och Anordnande av konferenser och Kongresser inom området cancerforskning, cancerbehandling, hälsovård, medicin samt läkemedelsforskning och -användning; Anordnande och genomförande av studiecirklar (utbildning) samt seminarier inom området för cancerbehandling, cancerforskning, hälsovård, medicin samt läkemedelsforskning och -användning; Publicering av information om cancerdiagnostik, cancerterapi, cancereftervård, cancerförebyggande, alla med sjukdomen cancer sammanhängande socialrättsliga frågor i tryckta medier, audiovisuella medier och på internet Vetenskapliga och tekniska tjänster samt forskningstjänster; Industriella analyser och forskningstjänster; Vetenskaplig forskning för medicinska ändamål, speciellt inom området cancerbehandling och cancerforskning, tumöranalys, tumördiagnostik; Biologisk forskning, Bakteriologisk forskning; Fysikalisk forskning; Kosmetisk forskning; Fysikalisk forskning; Efterforsknings- och utvecklingstjänster avseende nya produkter (för tredje man); Forskning på miljöområdet; Bedömning, värdering, undersökning och expertutlåtanden inom områdena vetenskap och teknologi; Vetenskaplig och industriell forskning; Vetenskaplig och medicinsk forskning och utveckling inom områdena bioteknologi avseende människor och djur, inklusive sådan uppdragsforskning;genomförande av vetenskapliga undersökningar inom området bioteknik samt medicin och cancerbehandling och forskning om cancer (forskning i kemi, kemilaboratorier, genomförande av kemiska analyser, tjänster inom området för kemilaboratorier) Tjänster tillhandahållna av kliniker; Rådgivning avseende apoteksvaror; Kirurgi och plastikkirurgi; Polikliniktjänster; Psykologtjänster; Läkartjänst via telefon; Läkartjänster; Tjänster inom området cancerforskning, nämligen rådgivning för medborgare avseende cancerdiagnostik, cancerterapi, cancereftervård, cancerförebyggande och alla med sjukdomen cancer sammanhängande sociala frågor; Genomförande av informations- och upplysningsarrangemang samt rådgivning vid utgivning av ljud-, bildmaterial, audiovisuellt och skriftligt material inom området cancerforskning; Tillhandahållande av information om cancerdiagnostik, cancerterapi, cancereftervård, cancerförebyggande i databaser eller annan databehandlingsutrustning; Förmedling av informationsmaterial avseende cancervård och -upplysning; In vitro-befruktning /2/211 Deutsches Krebsforschungszentrum 1 Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des öffentlichen Rechts Im Neuenheimer Feld Heidelberg RECHTSANWÄLTE PABST LORENZ + PARTNER Iggelheimer Str Speyer EN 5 - Farmaceutiska produkter även som mellanprodukter för diagnostiska och terapeutiska ändamål för människor; Dietiska preparat för medicinsk användning; Farmaceutiska och veterinärmedicinska produkter för behandling och förebyggande av cancer, metastaser, onkologiska och cellproliferativa cancerassocierade komplikationer; Farmaceutiska produkter samt hygienprodukter. 9 - Vetenskapliga apparater och instrument för undervisning; Livräddningsapparater och -instrument. 1 - Kirurgiska, medicinska, odontologiska apparater och instrument; Konstgjorda lemmar; Konstgjorda lemmar, ögon och tänder Fotografier; Instruktions- och läromedel samt -material (ingående i klass 16); Instruktions- och läromedel samt - material (ingående i klass 16) för seminarier och arbetsgrupper inom området cancerforskning och -behandling, hälsovård, medicin (anordnande av handledning/utbildning) samt läkemedelsforskning och -användning; Trycksaker och broschyrer i form av informationsmaterial för vård, diagnostik, terapi och eftervård vid cancersjukdomar Utarbetande av statistik; Marknadsföring; Marknadsforskning; Opinionsundersökningar; Sammanställning av data i databaser; Annons- och reklamverksamhet; Förmedling av adresser avseende cancerprofylax och -information Kommunikationstjänster med hjälp av telefon; Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; Sändning av meddelanden; Tillhandahållande av åtkomst till databaser; Tillhandahållande av åtkomst till databas med hälsorelevanta data i datornät, särskilt för cancersjukdomar Utbildningstjänster; Mikrofilmning; Organisering och Anordnande av konferenser och Kongresser inom området cancerforskning, cancerbehandling, hälsovård, medicin samt läkemedelsforskning och -användning; Anordnande och genomförande av studiecirklar (utbildning) samt seminarier inom området för cancerbehandling, cancerforskning, hälsovård, medicin samt läkemedelsforskning och -användning; Publicering av information om cancerdiagnostik, cancerterapi, cancereftervård, cancerförebyggande, alla med sjukdomen cancer sammanhängande socialrättsliga frågor i tryckta medier, audiovisuella medier och på internet Vetenskapliga och tekniska tjänster samt forskningstjänster; Industriella analyser och forskningstjänster; Vetenskaplig forskning för medicinska ändamål, speciellt inom området cancerbehandling och cancerforskning, tumöranalys, tumördiagnostik; Biologisk forskning, Bakteriologisk forskning; Fysikalisk forskning; Kosmetisk forskning; Fysikalisk forskning; Efterforsknings- och utvecklingstjänster avseende nya produkter (för tredje man); Forskning på miljöområdet; Bedömning, värdering, undersökning och expertutlåtanden inom områdena vetenskap och teknologi; Vetenskaplig och industriell forskning; Vetenskaplig och medicinsk forskning och utveckling inom områdena bioteknologi avseende människor och djur, inklusive sådan uppdragsforskning;genomförande av vetenskapliga undersökningar inom området bioteknik samt medicin och cancerbehandling och forskning om cancer (forskning i kemi, kemilaboratorier, genomförande av kemiska analyser, tjänster inom området för kemilaboratorier) Tjänster tillhandahållna av kliniker; Rådgivning avseende apoteksvaror; Kirurgi och plastikkirurgi; Polikliniktjänster; Psykologtjänster; Läkartjänst via telefon; Läkartjänster; Tjänster inom området cancerforskning, nämligen rådgivning för medborgare avseende cancerdiagnostik, cancerterapi, cancereftervård, cancerförebyggande och alla med sjukdomen cancer sammanhängande sociala frågor; Genomförande av informations- och upplysningsarrangemang samt rådgivning vid utgivning av ljud-, bildmaterial, audiovi /241

5 Del A.1. CTM suellt och skriftligt material inom området cancerforskning; Tillhandahållande av information om cancerdiagnostik, cancerterapi, cancereftervård, cancerförebyggande i databaser eller annan databehandlingsutrustning; Förmedling av informationsmaterial avseende cancervård och -upplysning; In vitro-befruktning /5/211 VERIFI Verinata Health, Inc. 1 Industrial Road San Carlos, California 947 US CLARKE WILLMOTT Burlington House, Botleigh Grange Business Park, Hedge End, Southampton, Hampshire SO3 2AF EN ES 44 - Medicinsk test för diagnostiska eller behandlingsmässiga ändamål. US - 17/3/ /5/211 PROTECT AND HYDRATE THE BOOTS COMPANY PLC. Nottingham NG2 3AA The Boots Company PLC Smith, Katie Alexandria Group Intellectual Property Head Office, D9 West F2 Nottingham NG9 1BS EN FR 16 - Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; Sängkläder och bordsdukar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /6/211 IPOD Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, California US EDWARDS WILDMAN PALMER UK LLP Dashwood, 69 Old Broad Street London EC2M 1QS EN IT 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; Obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Gödsel; Kemiska sammansättningar för eldsläckning; Kemiska preparat för härdning och lödning; Kemiska ämnen för konservering av livsmedel; Garvämnen; Bindemedel för industriell användning. 2 - Målarfärger, fernissor och lacker; Rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; Färgämnen; Betningsmedel; Obearbetade naturhartser; Metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer; Bläckartiklar, Bläck; Bläckpatroner till skrivare, kurvritare, kopieringsapparater, telefaxmaskiner och dataregistrerare. 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, -kräm och -pastor;datorrengöringsmaterial (sprejer, torktrasor, vätskor, gelé). 4 - Industriella oljor och fetter; Smörjmedel och -ämnen; Dammabsorberande, -fuktande och -bindande medel; Bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; Ljus och vekar för belysning. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Hygieniska preparat för medicinska ändamål; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial; Tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; Desinfektionsmedel; Preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; Preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel. 6 - Oädla metaller och deras legeringar; Byggnadsmaterial av metall; Flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; Material av metall för järnvägsspår; Icke-elektriska kablar och metalltrådar; Små smidesvaror av järn och metall; Rör av metall; Kassaskåp; Artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; Malmer. 7 - Maskiner och maskinverktyg; Motorer (dock ej för fordon); Maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); Jordbruksredskap (andra än handredskap); Äggkläckningsmaskiner;Elektronisk maskinvara för nyttjande som komponent i hushållselektriska redskap för tillagning av mat, Matmixrar, Mixrar,Kondensatorer, Förskärare, Sönderrivare, Slipmaskiner, Saftpressar,Brödrostar, Matberedare, Brödberedare, pastatillverkningsmaskiner, Elektriska iskrossar och Delar till nämnda varor;metallkomponenter utgörande maskindelar; Formar (del av maskin); Kåpor [maskindel];elektronisk maskinvara för bruk som komponenter i tvättmaskiner, diskmaskiner samt delar därtill. 8 - Handdrivna verktyg och handredskap; Knivsmidesvaror, bestick; Blanka vapen; Rakhyvlar och -apparater. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning och/eller återgivning av ljud, bilder eller andra data; Magnetiska databärare; Skivor för inspelning; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar; Eldsläckningsapparatur; Apparater, instrument och material för sändning och/eller mottagning och/eller inspelning av ljud och/eller 211/241 5

6 CTM Del A.1. bilder; Nedladdningsbara ljud- och videoinspelningar med musik, komedi, drama, action, äventyr, och/eller animering; Datorer, Pekdatorer, Datorterminaler, Kringutrustning till datorer; Datormaskinvara; Datornätverk; Faxmaskiner, telefonsvarare, programvara och maskinvara till telefonbaserade system för informationshämtning; Adaptrar, adapterkort, kontaktdon och drivrutiner; Tomma lagringsmedier för datorer; Fonter, typsnitt, typsnittsutformning och symboler i form av registrerade data; Chips, skivor och band som innehåller eller är avsedda för upptagning av datorprogram och programvara; RAM-minnen, ROM-minnen; Halvledarminnesenheter; Elektroniska kommunikationsutrustningar och -instrument; Apparater och instrument för telekommunikation; Telekommunikationsutrustning, apparater och instrument; Elektroniska spel och datorspel; Programvara och maskinvaruapparater med multimediefunktioner och interaktiva funktioner; Datorspelmaskiner; Mikroprocessorer, minneskort, bildskärmar, displayer, tangentbord, kablar, modem, skrivare, bildtelefoner, diskettenheter; Centralprocessorer; Kretskort; Integrerade kretsar; Magnetiska, optiska och elektroniska datalagringsmedel och anordningar; Minnesenheter för datorer; Tomma lagringsmedier för datorer; Datalagringsanordningar; Användarmanualer i elektroniskt läsbar, maskinläsbar eller datorläsbar form, för användning med, och sålda som en enhet tillsammans med, samtliga nämnda varor; Apparater för datalagring; Hårddiskar; Minihårddiskenheter; Inspelade grammofonskivor, ljudband, ljudvideoband, ljudvideokassetter, ljudvideoskivor; Ljudband till försäljning med häften; Ljud-, video- och datainspelningar; Cd-romskivor; DVD-skivor; Musmattor; Batterier; Återuppladdningsbara batterier; Laddningsanordningar; Laddningsaggregat för elektriska batterier; Hörlurar; Stereolurar; Öronsnäckor; Stereohögtalare; Ljudhögtalare; Ljudhögtalare för hemmabruk; Monitorhögtalare; Datorhögtalare; Personliga stereohögtalarapparater; Radiomottagare, förstärkare, ljudinspelnings- och återgivningsapparater, elektriska grammofoner, skivspelare, hi-fi stereoapparater, bandspelare och återgivningsapparater, högtalare, flerhögtaslarenheter, mikrofoner; Digitala ljud- och videospelare med multimediefunktioner och interaktiva funktioner; Tillbehör, delar, komponenter och provningsapparatur för alla nämnda varor; Digitala ljud- och videoapparater; Ljudkassettbandspelare (inspelning och avspelning) och videokassettbandspelare (inspelning och avspelning), cd-spelare, dvd-spelare (inspelning och avspelning), digitala ljudbandspelare (inspelning och avspelning); Radioapparater; Ljud, video, och digitala mixrar; Radiosändare; Bilmonterade ljudapparater; Globala positioneringssystem; Navigationsapparater för fordon (färddatorer); Kameror; Videokameror; Väskor och fodral anpassade eller formade för att rymma kameror och/eller videokameror; Telefoner; Sladdlösa telefoner; Mobiltelefoner; Delar och tillbehör för mobiltelefoner; Mobiletelefonfodral; Fodral för mobiltelefoner; Mobiltelefonfodral tillverkade av läder eller läderimitationer; Mobiltelefonfodral tillverkade av tyg eller textila material; Portabla digitala elektroniska anordningar för databehandling, informationsbehandling, lagring och visning av data, överföring och mottagning av data, överföring av data mellan datorer, och programvara relaterad därtill; Handhållna digitala elektroniska apparater för databehandling, informationsbehandling, lagring och visning av data, överföring och mottagning av data, överföring av data mellan datorer, och programvara relaterad därtill; Digitala musik- och/eller videospelare; MP3 och andra audiospelare i digitalt format; Handhållna datorer, personliga digitala assistenter, elektroniska planeringskalendrar, elektroniska anteckningsblock; Handhållna och mobila digitala elektroniska anordningar för sändning och mottagning av telefonsamtal, fax, elektronisk post, video, direktmeddelanden, musik, audiovisuella och andra multimedieverk, och andra digitala data; Anordningar för globalt positioneringssystem (GPS), Telefoner; Handhållna och mobila digitala elektroniska anordningar för sändning och mottagning av telefonsamtal, fax, e-post, och andra digitala media; Väskor och fodral anpassade eller formade för att rymma digitala musik- och/eller videospelare, handburna datorer, personliga digitala assistenter, elektroniska planeringskalendrar och elektroniska anteckningsblock; Hållare, remmar, armband, snoddar och klämmor för bärbara och handhållna digitala elektroniska anordoningar för inspelning, organisering, sändning, manipulering och granskning av text-, data-, ljud-, bild- och videofiler; Datorprogramvara; Datorprogram; Inspelade datorprogram för hantering av personlig information, programvara för databashantering, programvara för teckenigenkänning, programvara för telefonhantering, programvara för elektronisk post och elektroniska meddelanden, programvara för personsökare, programvara för mobiltelefoner; Programvara avseende databassynkronisering, datorprogram för åtkomst, bläddring och sökning av online-databaser, datorprogramvara för användning i samband med direktanslutna abonnemangstjänster, programvara som gör det möjligt för användare att spela och programmera musik- och underhållningsrelaterat ljud-, video-, text- och multimedieinnehåll, programvara med musikaliska ljudinspelningar, nöjessrelaterat ljud-, video-, text- och multimedieinnehåll, programvara och fast programvara för operativa systemprogram, datasynokroniseringsprogram, och verktygsprogram avseende tillämpningsutveckling för person- och handdatorer; Datorprogramvara för att användas vid skapande, nedladdning, överföring, mottagning, redigering, utdrag, kodning, avkodning, uppspelning, lagring och organisering av text, grafik, bilder och elektroniska publikationer; Nedladdningsbara elektroniska publikationer i form av böcker, pjäser, häften, broschyrer, nyhetsbrev, tidningar, tidskrifter och periodiska skrifter om en rad olika teman av allmänt intresse; Datormaskinvara och -programvara för tillhandahållande av intetgrerad telefonkommunikation med datoriserade globala informationsnät; Elektroniska handhållna anordningar för trådlös mottagning, lagring och/eller sändning av data och meddelanden, och elektroniska anordningar som gör det möjligt för användare att hålla reda på eller hantera personlig information; Programvara för omdirigering av meddelanden, e-post via Internet och/eller andra data till en eller flera elektroniska handhållna anordningar från data lagrade på eller kopplade till en persondator eller en server; Datorprogramvara för synkronisering av data mellan en avlägsen station eller - anordning och en stationär eller avlägsen station eller anordning; Ljudeffektapparater och -instrument (programvara); Elektroniska tongeneratorer (programvara); Desktopnyttoprogramvara; Skärmsläckningsprogramvara; Programvara för detektering, borttagning och förebyggande av datorvirus; Programvara för datakryptering; Programvara för analys och hämtning av data; Programvara för säkerhetskopiering av datorsystem, databehandling, datalagring, filhantering och databashantering; Programvara för telekommunikation och kommunikation via lokala eller globala kommunikationsnät, inkluderande Internet, intranät, extranät, television, mobilkommunikations-, mobiltelefon- och satellitnät; Programvara för skapande och leverans av elektroniska gratulationskort, meddelanden och elektronisk post; Programvara för webbdesign, -skapande, -publicering och webbhotell; Programvara för åtkomst av kommunikationsnät inkluderande Internet; Instruktionsmaterial rörande det föregående; Hållare för datorskivor;ljudeffektapparater; Elektroniska tongeneratorer;elektroniska komponenter för musikinstrument; Datorutrustning för användning med alla nämnda varor; Elektroniska apparater med multimediefunktioner för användning med alla nämnda varor; Elektroniska apparater med interaktiva funktioner för användning med alla nämnda varor; Tillbehör, delar, komponenter och provningsapparatur för alla nämnda varor; Överdrag, påsar och fodral anpassade eller formade för att innehålla alla nämnda varor, tillverkade av läder, läderimitationer, tyger eller textilmaterial. 1 - Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; Konstgjorda lemmar, ögon och tänder; Ortopediska artiklar, suturmaterial /241

7 Del A.1. CTM Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål;elektronisk maskinvara för användning som komponenter i kyl- och ventilationsanordningar, nämligen kylskåp, frysar och luftkonditioneringsanordningar samt delar och tillbehör till dessa;elektronisk maskinvara för användning som komponenter i tvättorkmaskiner och delar därtill;elektronisk maskinvara för användning som komponenter i uppvärmnings- och matlagningsapparater, Ugnar, Bilvärmare, Köksspisar och Mikrovågsugnar och Rostugnar;Elektronisk maskinvara för användning som komponent i brödrostar, brödberedare och delar till alla tidigare nämnda varor Fordon och farkoster; Fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten;elektroniska maskinvaru- och programvarukomponenter för användning i bilar, järnvägsvagnar och motorer, fartyg och flygplan Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument Musikinstrument; Elektriska och elektroniska musikinstrument; Musikinstrument avsedda för programmering av systemssekvenser; Elektroniska pianon, elektroniska klaverinstrument; Elektriska eller elektroniska slagverkssystem (eller trumsystem); Musik- och ljudsynthesizer;ljudeffektinstrument; Musikinstrument som styrs av programvara; Delar och komponenter till alla ovannämnda varor Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Limstift för kontors- eller hushållsbruk; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer; Trycksaker inom datorområdet;trycksaker på området penndatorer; Trycksaker avseende multimedieprodukter, interaktiva produkter och online-tjänster; Tryckta publikationer; Böcker; Magasin; Nyhetsbrev; Tidskrifter; Broschyrer; Småskrifter; Ströskrifter; Manualer;Tidskrifter; Reklamblad; Gratulationskort; Annons- och PR-material; Kataloger; Kataloger rörande programvara; Datorbroschyrer; Datorhandböcker; Maskinvarupublikationer; Referenshandböcker till datorer; Användarhandböcker för maskinvara; Instruktionshandböcker till datorer; Datorhandböcker; Publikationer avseende teknik, digital teknik och prylar; Kataloger avseende musikapparater och -instrument; Kataloger rörande telekommunikationsapparater, mobiltelefoner, handhållna och mobila digitala elektroniska anordningar för sändning och mottagning av telefonsamtal, fax, elektronisk post, video, direktmeddelanden, musik, audiovisuella och andra multimedieverk, och andra digitala data; Notböcker; Musikinstruktionshandböcker; Musiktidskrifter; Skrivbordstillbehör, telefon- och adressböcker, anteckningsböcker, dagböcker, kalendrar, affischer, monterade och omonterade fotografier, tryckta mönster för T-shirts och sweatshirts, skyltningsmaterial, dekaler och bildekaler; Häften till försäljning med ljudband; Delar och komponenter till alla nämnda varor Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; Plast i halvfabrikat; Tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; Flexibla rör, ej av metall Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror. 2 - Möbler, Speglar, Tavelramar, Förvaringsskåp,Transportlådor, höljen, ställ och andra möbler för elektronisk, medicinsk och analytisk utrustning samt dator- och telekommunikationsutrustning och för tillhörande kringutrustning; Kontorsmöbler; Stolar; Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; Kammar och tvättsvampar; Borstar (ej målarpenslar); Borstmakerimaterial; Artiklar för rengöringsändamål; Stålull; Obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel, säckar och påsar (ej ingående i andra klasser); Stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); Obearbetat fibröst textilmaterial Garn och tråd för textilanvändning Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; Sängkläder och bordsdukar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; Knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor; Konstgjorda blommor Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; Tapeter (ej av textil) Spel och leksaker; Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; Julgransprydnader; Leksaker; Spelkort; Elektronisk handburen spelenhet; Musikleksaker, spel och leksaker; Leksaksljudapparater; Leksaksspeldosor; Leksaksmusikinstrument; Leksaksgrammofoner som kan spela melodier samt kassetter; Musikaliska spel; Batteridrivna leksaker; Elektroniska leksaker; Elektriska spel, ej sådana avsedda för användning med tv-mottagare; Elektriska och elektroniska nöjesapparater (automatiska, mynt/pollettbefriade); Elektroniska spel varande automatiska, myntbefriade eller pollettbefriade (ej anpassade för användning med tv-mottagare); Handhållna elektroniska spel och apparater (ej anpassade för användning med bara tv-apparater); Videospel, ej för användning enbart med tv-apparater; Myntoch pollettstyrda spelautomater; Datorspelapparater, ej myntstyrda eller anpassade för användning med tv-apparater; Leksaker och spel med videoutgång; Elektroniskt manövrerade leksaker; Interaktiva datorleksaker och -spel; Musikleksaker och spel; Fristående videospelmaskiner införlivande ett medel för visning; Handhållna elektroniska leksaksanordningar; Leksaksdatorer (ej fungerande); Leksaksmobiltelefoner (ej fungerande); Delar och komponenter till alla nämnda varor Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; Levande djur; Färska frukter och grönsaker; Fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; Djurfoder, malt Öl; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och -juicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Tillhandahållande av kontorstjänster; Företagskonsulttjänster; Reklambyråtjänster; Annons- och reklamverksamhet, marknadsföring; Säljfrämjande verksamhet; Rådgivning avseende annonsering och reklam, marknadsföring; Försäljningsfrämjande verksamhet; Marknadsföring av varor och tjänster för andras räkning; Genomförande av marknadsundersökningar; Marknadsundersökningar; Analys av reklamrespons och 211/241 7

8 CTM Del A.1. marknadsundersökning;skapande, utarbetande, produktion, och spridning av annonser och reklammaterial för andra; Medieplaneringstjänster; Administration av konsumentlojalitetsprogram; Arrangerande och genomförande av prestationsbelöningsprogram för att främja försäljning av varor och tjänster;anordnande och genomförande av kommersiella, handels- och affärsmässor och -utställningar; Skapande av register över direktansluten information, platser och andra resurser som finns i ett globalt datornät för andra; Tillhandahållande av en sökbar databas av text, data, bild-, audio, video och multimediainnehåll avseende datormaskinvara, programvara, hemelektronik, telekommunikation och multimediavaror, mobiltelefoner, handhållna mobila digitala elektroniska anordningar, och andra elektroniska förbrukningsvaror och tillbehör, kringutrustning, och bärfodral för dessa produkter; Tillhandahållande av företagsinformation och kommersiell information via datornät och globala kommunikationsnät; Företagstjänster, nämligen upplåtande av databaser avseende köp och försäljning av andras varor och tjänster inom många olika områden; Affärstjänster, nämligen spridning av annonser för andra via datornät och globala kommunikationsnät; Sammanställning av förteckningar för publicering på Internet och andra elektroniska dator- och kommunikationsnät; Verksamhet med databaserad databashantering och IT-arkiv; Databehandlingstjänster; Detaljhandel med datorer, elektroniska och underhållningsprodukter;detaljhandelsbutiks- och online-butikstjänster med datorer, elektronik- och underhållningsprodukter tillhandahållna via Internet och annan dator, elektroniska nät och kommunikationsnät;detaljhandelsoch online-butikstjänster avseende datorer, penndatorer, maskinvara, programvara, datorkringutrustning, konsumentelektronik, telekommunikations- och multimedievaror och -tillbehör, mobiltelefon, handhållna mobila digitala elektroniska anordningar, och annan konsumentelektronik och tillbehör, kringutrustningar, och bärväskor för sådana produkter, och demonstration av produkter relaterade därtill;detaljhandelstjänster på området datorer, penndatorer, maskinvara, programvara, datorkringutrustning, hemelektronik, telekommunikations- och multimedievaror och -tillbehör, mobiltelefon, handhållna mobila digitala elektroniska anordningar, och annan hemelektronik och -tillbehör, kringutrustning och bärväskor för sådana produkter, och demonstration av produkter relaterade därtill, tillgängliga via Internet och annan dator, elektroniska kommunikationsnät;detaljhandelstjänster på området underhållning med musik, video, film, böcker, tidskrifter, periodiska publikationer, informationsblad, journaler och andra publikationer om ett brett område av teman avseende allmänt intresse, teve, spel, sport, spelfilmer, tv-program, idrottsevenemang, musikaliska verk, inspelade ljud och audiovisuella verk och relaterade varor, och musikrelaterade elektroniska produkter;detaljhandelsbutiks- och online-butikstjänster på området underhållning med musik, video, film, böcker, tidskrifter, periodiska publikationer, informationsblad, journaler och andra publikationer om ett brett område av teman avseende allmänt intresse, teve, spel, sport, spelfilmer, tv-program, idrottsevenemang, musikaliska verk, inspelade ljud och audiovisuella verk och relaterade varor, och musikrelaterade elektroniska produkter, tillhandahållna via Internet och annan dator, elektroniska och kommunikationsnät; Detaljhandelsbutikstjänster avseende telekommunikationsapparater, mobiltelefoner, handhållna och mobila digitala elektroniska anordningar för sändning och mottagning av telefonsamtal, fax, elektronisk post, video, direktmeddelanden, musik, audiovisuella och andra multimedieverk, och andra digitala data, tillbehör, kringutrustning, och bärväskor för sådana anordningar;detaljhandelstjänster innefattande dator-, elektroniska och underhållningsprodukter, telekommunikationsapparater, mobiltelefoner, handhållna mobila digitala elektroniska anordningar, penndatorer, musikrelaterade elektroniska produkter, och annan konsumentelektronik, programvara och tillbehör, kringutrustning, och bärväskor för sådana produkter, tillgängliga via Internet och andra datornät, elektroniska nät och kommunikationsnät;varudemonstrationer tillhandahållna i butik och via kommunikationsnät och andra elektroniska nät och kommunikationsnät;sammanförande, till fördel för andra, av olika tjänsteleverantörer inom områdena för online-tjänster, online-utbildning och -underhållning, kommunikationer, IT, och förlagstjänster, tillåtande tredje part att bekvämt välja tjänsteleverantörer; Datoriserade tjänster för lagring och hämtning av data;datoriserade datalagrings- och -hämtningstjänster för digital text, data, bild, audio- och video- och multimedieinnehåll;och videoverk; Datalagring av elektronisk musik; Tjänster avseende abonnemang på online-musik och video; Prenumerationstjänster, nämligen, tillhandahållande av abonnemang av text, data, bild-, audio, video, och multimediainformation, tillhandahållna via Internet och andra elektroniska nät och kommunikationsnät; Prenumerationstjänster, nämligen, tillhandahållande av förinspelad text, data, bild-, audio, video, och multimediainformation avseende musik, video, film, böcker, tidskrifter, television, spel, sport och datorprogramvara mot en avgift eller ett förbetalt abonnemang, tillhandahållna via Internet och andra datornät, elektroniska nät och kommunikationsnät;internettjänster, nämligen, skapande av index av information, platser och andra resurser som är tillgängliga på globala datornät och andra elektroniska nät och kommunikationsnät för andra; Sökning efter, webbläsning och hämtning av information, webbplatser och andra resurser som är tillgängliga på globala datornät och andra elektroniska nät och kommunikationsnät för andra; Organisering av informationsinnehåll som tillhandahålls via ett globalt datornät och andra elektroniska nät och kommunikationsnät enligt användarpreferenser; Prenumerationstjänster avseende onlinemusik; Skapande av register över information, platser och andra resurser som finns i ett globalt datornät för andra;servering av ljud, video, multimedia, och reklaminnehåll till datorer, mobiltelefoner, mediespelare, och andra mobila digitala anordningar; Skapande av register över direktansluten information, platser och andra resurser som finns i ett globalt datornät för andra; Information, rådgivning och konsultation avseende allt det nämnda Försäkringsverksamhet; Finansiella tjänster; Monetära tjänster; Fastighetsmäkleri Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll; Installationstjänster;Installation, underhåll, och reparation av datorer, penndatorer, maskinvara, kringutrustningar för datorer och elektronisk konsumentutrustning;underhåll och reparation av digitala musik- och videospelare, handburna datorer, handdatorer, elektroniska planeringskalendrar och elektroniska anteckningsblock; Underhåll och reparation av elektroniskt drivna musikapparater; Information, rådgivning och konsultrådgivning avseende nämnda tjänster Telekommunikationer; Telekommunikations- och kommunikationstjänster; Tjänster för åtkomst av telekommunikation; Kommunikation via dator;kommunikationer via penndator; Kommunikation mellan datorer; Elektronisk sändning av data och dokumentation via Internet eller andra databaser; Datorstödd överföring av data, IT, Dataöverföring, Digitala överföringstjänster, Elektronisk dataöverföring, Tjänster avseende elektronisk dataöverföring, Överföring av digital information; Upplåtande av åtkomst av webbplatser och elektroniska nyhetstjänster online tillåtande nerladdningen av information och data; Upplåtande av åtkomst av webbplatser på Internet;Överföring av ljud, video, multimedia, och reklaminnehåll till datorer, mobiltelefoner, mediespelare, och andra mobila digitala anordningar; Leverans av digital musik genom telekommunikation; Upplåtande av tillfällig Internetåtkomst till direktansluten icke nedladdningsar programvara som gör det möjligt för användare att programmera ljud-, video-, text- och annat multimedieinnehåll, inklusive musik, konserter, videor, radio, television, nyheter, sport, spel, kulturevenemang, och underhållningsrelaterade program; Tillhandahållande av 8 211/241

9 Del A.1. CTM trådlös telekommunikation via elektroniska kommunikationsnät; Trådlösa digitala meddelandetjänster, personsökningstjänster och e-posttjänster som gör det möjligt för en användare att sända och/eller ta emot meddelanden via ett trådlöst datanät; Envägs- eller tvåvägspersonsökningstjänster; Kommunikation via dator, kommunikation mellan datorer; Telex-, telegram- och telefontjänster; Utsändning och/eller överföring av radio- och/eller tv-program; Tiddelningstjänster för kommunikationsapparater; Upplåtande av telekommunikationsåtkomst och länkar till datoriserade databaser och till Internet; Elektronisk överföring av direktuppspelade och nedladdningsbara ljud- och videofiler via dator- och andra kommunikationsnät; Webbutsändningstjänster (överföring); Leverans av meddelanden via elektroniska överföringssystem; Anslutningstjänster och åtkomst av elektroniska kommunikationsnät, för överföring eller mottagning av ljud, video eller multimedieinnehållsinformation; Skaffande av telekommunikationsanslutningar till elektroniska kommunikationsnät, för överföring eller mottagning av ljud, video eller multimedieinnehåll; Upplåtande av åtkomst av webbplatser för digital musik på Internet; Upplåtande av åtkomst av MP3-webbplatser på Internet; Leverans av digital musik genom telekommunikation; Tillhandahållande av telekommunikationsanslutningar till Internet eller databaser; Upplåtande av åtkomst till Internet för användare (tjänsteleverantörer); Tjänster avseende elektronisk post; Telekommunikation av information (inkluderande webbsidor), datorprogram och andra data; Videosändning, sändning av förinspelade videor med musik och underhållning, tv-program, spelfilmer, nyheter, sport, spel, kulturevenemang, och underhållningsrelaterade program av alla slag, via ett globalt datornät, datorer och andra kommunikationsnät; Strömning av videoinnehåll via ett globalt datornät; Abonnemangsbaserad ljudsändning via ett globalt datornät; Ljudsändning; Ljudutsändning av talade ord, musik, konserter och radioprogram; Strömning av audioinnehåll via ett globalt datornät; Elektronisk överföring av ljud- och videofiler via kommunikationsnät; Kommunikationstjänster, nämligen matchning av användare för överföring av musik-, video- och ljudinspelningar via kommunikationsnät; Elektroniska anslagstavlor; Tillhandahållande av datoriserad anslagstavla inom området för musik, video, film, böcker, television, spel och sport; Tillhandahållande av direktanslutna anslagstavlor för överföring av meddelanden mellan datoranvändare avseende underhållning, musik, konserter, videor, radio, television, film, nyheter, sport, spel och kulturevenemang; Uthyrning och leasing av kommunikationsapparater och elektroniska brevlådor; Elektroniska nyhetstjänster; Konsultation avseende elektronisk kommunikation; Fax, insamling och överföring av meddelanden; Överföring av data och information med hjälp av elektronik, datorer, kabel, radio, teleprinter, telebrev, elektronisk post, telefax, television, mikrovågor, laserstrålar, kommunikationssatellit eller elektronisk kommunikation; Överföring av data via audiovisuella apparater som styrs via databehandlingsapparater eller datorer; Tillhandahållande av åtkomsttid till webbplatser med multimediematerial; Tillhandahållande av åtkomst till databaser och kataloger via kommunikationsnät för erhållande av data avseende musik, video, film, böcker, teve, spel och sport; Tillhandahållande åt användare av åtkomsttid till elektroniska kommunikationsnät med hjälpmedel för identifiering, lokalisering, gruppering, distribution och hantering av data och länkar till tredje parts datorservrar, datorprocessorer och datoranvändare; Organisering och genomförande av videokonferenser; Tillhandahållande av åtkomsttid till webbplatser med multimediematerial; Tillhandahållande åt användare av åtkomsttid till elektroniska kommunikationsnät med hjälpmedel för identifiering, lokalisering, gruppering, distribution och hantering av data och länkar till tredje parts datorservrar, datorprocessorer och datoranvändare; Tillhandahållande av databaser i form av en anslagstavla inom området för musik, video, film, böcker, television, spel och sport; Upplåtande av tillfällig Internetåtkomst till direktansluten icke nedladdningsar programvara som gör det möjligt för användare att programmera ljud-, video-, text- och annat multimedieinnehåll, inklusive musik, konserter, videor, radio, television, nyheter, sport, spel, kulturevenemang, och underhållningsrelaterade program; Konsultation, information och rådgivning relaterade till tidigare nämnda tjänster Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor. 4 - Behandling av ämnen och material Undervisning/utbildning och underhållning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Utbildnings- och underhållningstjänster; Underhållning och utbildnings-/undervisningstjänster, nämligen, tillhandahållande av text, video, audio, och multimediamaterial; Underhållningstjänster, nämligen tillhandahållande av datorspel; Underhållning och utbildnings-/undervisningstjänster, nämligen, tillhandahållande av elektroniska böcker, tidskrifter, tidningar, tidskrifter, periodiska publikationer, och andra publikationer; Underhållnings- och utbildningstjänster, nämligen tillhandahållande av information, databaser, förteckningar, och podsändningar inom områdena underhållning, reklam, nyheter, aktuella händelser, historia, sport, spel, media, kulturevenemang och -aktiviteter, hobbyverksamhet, publikationer, teknologi och andra ämnen; Underhållning och utbildnings-/undervisningstjänster, nämligen, liveföreställningar, idrottsevenemang, kulturevenemang, och föreläsningar; Tillhandahållande av elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); Tillhandahållande av direktanslutna elektroniska publikationer; Direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; Tillhandahållande av genomsökbara publikationer från ett globalt datornät eller Internet; Datorbaserade och datorstödda undervisnings-/utbildnings-, undervisningsoch handlednings-/instruktionstjänster; Datorutbildning; Datorstödd utbildning/instruktion; Datorstödd handledning/instruktion; Datorbaserad utbildning;penndatorstödda undervisningstjänster;penndatorstödda träningstjänster;penndatorbaserad utbildning;utbildningstjänster, anordnande av träning, instruktion och underhållning relaterad till datorer, penndatorer, programvara, multimedieprodukter, interaktiva produkter och direktanslutna tjänster, apparater för telekommunikation, mobiltelefoner, handhållna och mobila digitala elektroniska anordningar för sändning och mottagning av telefonsamtal, faxmaskiner, elektronisk post, video, direktmeddelande, musik, audiovisuella och andra multimedieverk, och andra digitala data, och distribution av kursmaterial; Tjänster avseende undervisning/utbildning och handledning/instruktion, Nämligen, Undervisningstjänster, Verkstäder,Och seminarier inom området för datorer, penndatorer, programvara, Direktanslutna tjänster,it, design av webbplatser på Internet, Musik, Fotografering och Videoproduktion och Hemelektronik; Anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; Datautbildningstjänster; Handledning/instruktion i användning och drift av datorer,penndatorer, programvara och hemelektronik; Utbildningstjänster rörande direktanslutna utställningar och skyltar och interaktiva utställningar inom områdena för datorer, programvara, kringutrustningar för datorer, bärbara och/eller elektroniska anordningar, direktanslutna tjänster, högteknologi, kommunikationer, informationsteknik, informationstjänster, musik, underhållning och förlagsverksamhet; Produktion av radio-, televisions- och internetutsändningar av utställningar; Redigering av ljudband; Redigering av biofilmer; Redigering av videoband; Redigering av texter; Filmredigering (fotografiska); Redigering och bearbetning av videoband; Digital bildframställning; Tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från webbplatser i MP3-format på Internet; Tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från Internet; Anordnande och ledning av kommersiella, handels- och företagskonferenser; Organisering och genomförande av utställningar, studiecirklar, seminarier, träning och konferenser; Publicering av trycksaker och av instruktions- och undervisningsmaterial; Underhållning i samband med tävlingar, frågesporter och lotterier; 211/241 9

10 CTM Del A.1. Spel- och hasardspelstjänster; Anordnande och presentation av tävlingar, spel, frågesporter och lotterier; Elektroniska tävlingar, spel, frågesporter och lotterier som tillhandahålls via Internet eller via direktanslutning från en databas eller ett datornät; Tjänster avseende elektronisk publicering; Tillhandahållande av nedladdningsbar förinspelad musik och video för en avgift eller förbetald abonnering via Internet eller sampackade med datoranordningar; Tjänster avseende elektroniska spel via Internet; Upplåtande av databaser inom området musik, video, film, böcker, television, spel och sport; Underhållningstjänster i form av musikaliskt material, video-, audio-/video- och textmaterial, nämligen böcker, teaterpjäser, skrifter, broschyrer, informationsblad, tidskrifter, och tidskrifter, om ämnena sport- och kulturaktiviteter och ett brett fält av ämnen av allmänt intresse erbjudna personligen och distribuerade via datornät; Tillhandahållande av elektroniska publikationer för bläddring och nedladdning via datornät, nämligen böcker, skrifter, broschyrer, informationsblad, tidskrifter, och tidskrifter, om ämnena datormaskinvara och programvarutillämpningar, apparater för telekommunikation, mobiltelefoner, handhållna och mobila digitala elektroniska anordningar för sändning och mottagning av telefonsamtal, fax, elektronisk post, video, direktmeddelanden, musik, audiovisuella och andra multimedieverk, och andra digitala data, och ett brett fält av ämnen av allmänt intresse; Tillhandahållande av databaser och kataloger via kommunikationsnät för erhållande av data inom området för musik, video, film, böcker, television, spel och sport; Upplåtande av direktanslutna inrättningar, via ett globalt datornät, som gör det möjligt för användare att programmera schemaläggning av ljud-, video-, text- och annat multimedieinnehåll, inklusive musik, konserter, videor, radio, television, nyheter, sport, spel, kulturevenemang, och underhållningsrelaterade program när de sänds; Anordnande och ledning av kommersiella, handels- och företagskonferenser; Tillhandahållande av sökbara direktanslutna databaser av text, data, bild, ljud, video, och multimedieinnehåll avseende underhållning med musik, video, film, böcker, tidskrifter, television, spel, och sport; Leverans av nyheter via elektronisk överföring; Informations-, rådgivnings- och konsultationstjänster avseende nämnda tjänster Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; Konsultationstjänster avseende maskinoch programvara; Tekniska stödtjänster, nämligen, felsökning av maskinvara, kringutrustning för datorer, programvara och elektroniska konsumentapparater; Installation, uppdatering, underhåll och reparation av programvara;teknisk konsultation på området datorer, penndatorer och hemelektronik;dator, penndator och diagnostiska tjänster avseende konsumentelektronik; Konsulttjänster inom området för val, implementering och användning av maskinvara, programvara och hemelektroniska system för andra; Återhämtning av datordata; Konsulttjänster avseende val, implementering och användning av maskinvara och programvara för drift och hemelektroniska system för andra i form av audio-, audiovisuella och hem- och portabla underhållningssystem och anordningar; Teknisk konsultation på området hemelektronik, nämligen, audio, audiovisuellt material och hem och bärbara underhållningssystem och anordningar; Konsulttjänster på området val, implementering och användning av maskinvara, programvara och hemelektroniska system för andra, nämligen audio, audiovisuella och hem- och portabla underhållningssystem och anordningar; Uthyrning av maskinvara och programvara samt av datorutrustning; Konsulttjänster avseende multimedial och audiovisuell programvara; Datorprogrammering; Stöd- och konsultationstjänster för utveckling av datorsystem, databaser och tillämpningar; Grafisk design för sammanställning av webbsidor på Internet; Information avseende maskin- och programvara, tillhandahållen via direktanslutning från ett globalt datornät eller Internet; Skapande och underhåll av webbplatser; Utveckling av multimediewebbplatser; Webbhotell; Upplåtande av sökmotorer för erhållande av data via kommunikationsnät; Tillämpningsleverantörstjänster (ASP) med programvara; Tjänster såsom tillämpningstjänsteleverantörer (ASP) avseende programvara för att användas vid skapande, nerladdning, överföring, mottagning, redigering, utdrag, kodning, avkodning, visning och organisering av text, grafik, bilder och elektroniska publikationer; Tjänster tillhandahållna av tillämpningstjänsteleverantörer avseende programvara för användning i samband med direktanslutna abonnemangstjänster, programvara som gör det möjligt för användare att spela och programmera musikoch underhållningsrelaterat ljud-, video-, text- och multimedieinnehåll, och programvara med musikaliska ljudinspelningar, underhållningsrelaterat ljud-, video-, text- och multimedieinnehåll; Tillhandahållande av sökverktyg för erhållande av information på ett globalt datornät; Drift av sökmotorer; Datorkonsultations- och stödtjänster avseende skanning av information till datorskivor;design av annonser och reklammaterial för andra; Information, rådgivning och konsultation avseende nämnda tjänster Utskänkning av mat och dryck; Kortvarigt boende Medicinska tjänster; Veterinära tjänster; Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård Juridiska tjänster; Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; Nättjänster via direktanställning; Tillhandahållande av en webbplats avseende socialt nätverksarbete /6/211 Towermoon Nölle, Jürgen Ginsterstr Rheinberg MSKI, FRANK & NOBBE Tonhallenstr Duisburg EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, elektriska (ingående i klass 9), fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning (ingående i klass 9); Apparater och instrument för starkströmsteknik, nämligen för ledning, omvandling, lagring, reglering och styrning; Elektriska transformatorer; Återuppladdningsbara batterier; Elektriska batterier; Solbatterier; Batteriladdare; Solcellspaneler; Elektrokemiska celler och batterier; Batteriprovare; Ackumulatorer, elektriska; Laddningsaggregat för elektriska batterier;elektrotekniska, elektriska apparater och instrument, nämligen strömförsörjningsanordningar, spännings- och strömövervakningsanordningar, strömgeneratorer, anordningar för nödstoppssystem, säkerhetsanordningar; Avbländnings- och regleranordningar för belysning; Belysningskontrollapparater; Voltmetrar;Växlings- och snabbväxlingsanordningar för batterier Belysningsapparater, speciellt arbetsplats-, film-, byggplats-, utomhuslampor, ballonglampor för upphängning;genom stativ stöttade belysningsanordningar, speciellt ballonglampor;led-flodljusstrålkastare;med gas och helium fyllda ballonglampor som belysningsanordningar, belysningsanordningar för tekniska hjälpaktioner, militära ändamål och katastrofer, brandkårslampor;instrument och apparater 1 211/241

11 Del A.1. CTM för belysning; Belysningsarmaturer; Elektriska lampor; Säkerhetslampor; Ficklampor; Elektriska urladdningsrör för belysning; Belysningsanordningar, Speciellt glödlampor, Lysdioder, Halogenlampor; Lampskärmar,Speciellt genomskinlig eller reflekterande, lampkroppar av plast Varor av plast,speciellt plastfolier, ballonghöljen /8/211 Vital Wellness Check Jahreszeiten Verlag GmbH Poßmoorweg Hamburg NESSELHAUF RECHTSANWÄLTE Alsterchaussee Hamburg EN 43 - Upplysning om hotell, speciellt välbefinnandehotell och andra övernattningsmöjligheter, speciellt golfhotell, sporthotell, hotell där hälsobehandlingar och kosmetiska behandlingar samt mentala träningsprogram erbjuds;upplysningar om välbefinnandehotell och andra övernattningsmöjligheter, speciellt golfhotell, sporthotell, hotell, där hälsobehandlingar och kosmetiska behandlingar samt mentala träningsprogram erbjuds och väbefinnandehotellstjänster, speciellt sporterbjudanden, fysioterapi, massage, yoga, pilates, medling, kosmetiska behandlingar och hälsobehandlingar och deras utvärdering och belöning genom redaktionella medarbetare;upplysningar om välbefinnandehotell och andra övernattningsmöjligheter, speciellt golfhotell, sporthotell, hotell, där hälsobehandlingar och kosmetiska behandlingar samt mentala träningsprogram erbjuds Tanemura, Tsunehisa Tajima Matsubushi-machi Saitama-ken Saitama-ken JP BVC.BUREAU VAN CUTSEM rue Washington, 25 BR3 15 Bruxelles BE EN FR 41 - Utbildnings- och underhållningstjänster; Organisering av sport- och kulturaktiviteter;tjänster för organisation av utställningar för kultur- och utbildningsändamål;tjänster för redigering av texter som inte är annonstexter. Utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;organisation av seminarier och studiecirklar mer specifikt inom sporter, särskilt kampsporter; Filmproduktion och Audioinspelning utan reklamsyften;organisation och förverkligande av evenemang, aktiviteter och kampanjer med pedagogiska ändamål, mer specifikt inom sporter, mer speciellt kampsporter;organisation av pedagogiska möten, mer specifikt inom förutnämnda områden;organisering av idrottsevenemang inklusive tävlingar, uppvisning /7/211 D DOURO /7/211 AMATSU TATARA BUMON SHUMON BG - Сив (pantone cool gray 11C) и бордо (pantone 242C). ES - Gris (Pantone cool gray 11C) y burdeos (Pantone 242C). CS - Šedá (pantone cool gray 11C) a bordó (pantone 242C). DA - Grå (Pantone Cool Grey 11C) og bordeauxrød (Pantone 242C). - Grau (Pantone cool gray 11C) und bordeauxrot (Pantone 242C). ET - Hall (Pantone cool gray 11C) ja bordoopunane (Pantone 242C). EL - Γκρίζο (Pantone Cool Gray 11 C) και βυσσινί (Pantone 242 C). EN - Gray (Pantone cool gray 11C) and burgundy (Pantone 242C). FR - Gris (Pantone cool gray 11C) et bordeaux (Pantone 242C). IT - Grigio (pantone cool gray 11C) e bordeaux (pantone 242C). LV - Pelēks (pantone cool gray 11C) un bordo sarkans (pantone 242C). 211/241 11

12 CTM Del A.1. LT - Pilka (pantone cool gray 11C) ir bordo raudona (pantone 242C). HU - Szürke (pantone cool gray 11C) és bordó (pantone 242C). MT - Griż (pantone cool gray 11C) u marun ħamrani (pantone 242C). NL - Grijs (Pantone cool gray 11C) en bordeauxrood (Pantone 242C). PL - Szary (Pantone cool gray 11C) i bordowy (Pantone 242C). PT - Cinzento (pantone cool gray 11C) e bordeaux (pantone 242C). RO - Gri (pantone cool gray 11C) şi bordo (pantone 242C). SK - Sivá (pantone cool gray 11C) a bordová (pantone 242C). SL - Siva (pantone cool gray 11C) in bordo rdeča (pantone 242C). FI - Harmaa (Pantone Cool Gray 11 C) ja viininpunainen (Pantone 242 C). SV - Grått (Pantone cool gray 11C) och vinrött (Pantone 242C) INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO Rua Ferreira Borges, Porto PT PT EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Utskänkning av mat och dryck; Kortvarigt boende Målarfärger, fernissor och lacker; Rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; Färgämnen; Betningsmedel; Obearbetade naturhartser; Metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Hygieniska preparat för medicinska ändamål; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial; Tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; Desinfektionsmedel; Preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; Preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is. FR - (a) (b) 3/3/29 - (c) 3/3/ /8/211 Transparenz Offensive IMMOBILIENWIRTSCHAFT /7/211 ROCKIN' RIR Tek Nek Toys International, Inc Market Loop, Suite 16 Southlake, Texas 7692 US FORRESTER KETLEY & CO Sherborne House Cannon Street London EC4N 5AT EN IT 28 - Leksaker; Leksaker; Kramdjur;Plyschleksaker med elektroniska komponenter /8/211 SAFFR'ACTIV Green Plants Extracts SARL 34b, Rue Michelet 926 Asnieres FR Green Plants Extracts SARL D'Anthenaise, Jacques 34b, rue Michelet 926 Asnieres FR FR EN 591 BG - Син, оранжев, бял ES - Azul, naranja, blanco CS - Modrá, oranžová, bílá DA - Blå, orange, hvid - blau, orange, weiss ET - Sinine, oranž, valge EL - Μπλε, πορτοκαλί, λευκό EN - Blue, orange, white FR - Bleu, orange, blanc IT - Blu, arancione, bianco LV - Zils, oranžs, balts LT - Mėlyna, oranžinė, balta HU - Kék, narancssárga, fehér MT - Blu, oranġjo, abjad NL - Blauw, oranje, wit PL - Niebieski, pomarańczowy, biały PT - Azul, cor de laranja, branco RO - Albastru, portocaliu, alb SK - Modrá, oranžová, biela SL - Modra, oranžna, bela FI - Sininen, oranssi, valkoinen SV - Blått, orange, vitt Immobilien Scout GmbH Andreasstr Berlin HARMSEN & UTESCHER Neuer Wall Hamburg EN 35 - Reklamtjänster, marknadsföring, marknadsundersökningar, sortiment- och prisundersökningar; Företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster; Förmedling och /241

13 Del A.1. CTM uppgörelse av affärer åt andra, förmedling av avtal avseende inköp eller avyttring av varor och tjänster av alla slag; E-handelsleverantörstjänster, nämligen mottagning av beställningar för elektroniska beställningssystem; Anordnande av reklam; Personalkonsultation och personalförmedling; Arbets- och arbetsplatsförmedling; Företagsrådgivning, organisationsrådgivning samt professionell företagskonsultation; Organisatorisk projektplanering och organisatorisk projektledning för annons- och reklamverksamhet samt för företagsevenemang på Internet samt andra medier och allmänt avseende ADB; Förmedling och uthyrning av reklamutrymme, speciellt på Internet och andra nya medier; Tillhandahållande av utrymme för småannonsreklam via världsomspännande datornät och trådlösa nätverk;tillhandahållande av information om utbud och efterfrågan avseende varor och tjänster; Sammanställning av varu-, tjänsteoch informationserbjudanden i elektronisk form; Direktanslutna tjänster inom och utanför Internet, nämligen tillhandahållande av andras erbjudande för avyttring av varor och tjänster av alla slag, samt tillhandahållande av ett direktanslutet register med affärsinformation på ett världsomspännande datornät och trådlösa nät; Sammanställning av data för en direktansluten databas med enligt kategorier sorterade (informations-) listor, nämligen listor och listningar med avseende på tjänster, försäljningsannonser, köpannonser, anställning, tillställningar, förvaltning, indexering och elektronisk bearbetande av informationsmaterial, indexframställning för information, webbplatser och andra informationskällor, datalagring och databehandling för tredje mans räkning; Organisation av försäljningsevenemang och mässor för kommersiella ändamål eller reklamändamål; Undersökningar, sammanställning av information avseende lokalisering, anskaffnings- och hyrespriser för fastigheter; Marknadsprisanalyser;Sammanställning av data för en online-databas med efter kategorier sorterade (informations- )listor, nämligen listor och förteckningar över fastigheter Fastighetsmäkleri; Finansiella tjänster; Försäkringsverksamhet; Monetära tjänster; Fastighetsvärdering; Fastighetsagenturer; Fastighetsförvaltning; Tillhandahållande av information avseende lokalisering, anskaffnings- och hyrespriser för fastigheter; Finansiella analyser; Sakkunniga utlåtanden inom finansområdet; Utfärdande av utlåtanden om fastigheter Telekommunikation, inkluderande direktanslutna, Internet- och extranettjänster; Överföring av data genom direktanslutna tjänster och på Internet, e-posttjänster (överföring av elektronisk post); Åtkomst till databaser; Överföring av data från databaser; Tillhandahållande av telekommunikationsanläggningar för beställning av produkter och tjänster via elektronisk datakommunikation; Tillhandahållande av åtkomst till och leverans (överföring) av data, information, texter och bilder, överföring av meddelanden och information till andra med hjälp av audiovisuella och/eller digitala medier, exempelvis genom direktanslutna tjänster, brevlådesystem, internationella och nationella nät samt i framtiden tillhandahållna digitala medier, tillhandahållande av online-forum och diskussionsgrupper för överföring av meddelanden mellan användare av globala nät och trådlösa nät; Upplåtande av åtkomst av information på Internet; Upplåtande av portaler på Internet; Drift av chattlinjer, chattrum, fora; Förmedling och uthyrning av åtkomsttider till Internet;Upplåtande av åtkomst till en datorstödd marknad;tillhandahållande av åtkomst till en online-databas och en online sökbar databas med information om ett stort antal olika teman, speciellt med branschregister och register för tillkännagivanden, tjänster avseende evenemang, aktiviteter, underhållning, kontakter, lägenhets- och fastighetstjänster, verksamhet, kulturella erbjudanden, säljannonser, köpannonser, tjänster, offentlig verksamhet, personliga annonser och teman av allmänt intresse för allmänheten Tjänster som tillhandahålls av en e-handelsleverantör, nämligen leveransservice avseende elektroniska ordersystem Insamling, uppdatering och arkivering av bilder Drift av servrar och Internetterminaler; Tillhandahållande av plattformar för förmedling av varu- och tjänsteerbjudanden i elektroniskt hämtbara databaser med interaktiv åtkomst och direkt beställningsmöjlighet, datortjänster, nämligen utplacering av webbsidor på internet för tredje man (webbhotell) och värdskap för direktanslutna inrättningar för organisering och genomförande av direktanslutna möten, sammankomster och interaktiva direktanslutna diskussioner; Datortjänster i samband med kundspecifika webbsidor med användardefinierad information och personliga profiler och information; Sökmotortjänster för webbplatser; Teknisk rådgivning avseende användning av datormaskinvara och datorprogramvara, samt av nya medier och Internet för och inom företag; Tillhandahållande av plattformer på Internet /8/211 OUTBRAIN Outbrain Inc. 116 East 16th Street, 12th floor New York NY 13 US BIRD & BIRD LLP Carl-Theodor-Str Düsseldorf EN 9 - Programvaror;Nedladdningsbara widget-program för alstring av rangordning och rekommendationer av webbplatsinnehåll i sociala nät, bloggar och andra Internetplatser och alstra filtrerade datarapporter, allt det föregående för användning i marknadsförings- och reklamområdet Annons- och reklamverksamhet;reklamtjänster inom områdena publicering, samsändning, Management,Och i pengar omvandla innehåll levererat som text via Internet och andra datornät, Ljud-,, Video; Marknadsföringstjänster; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Utformning och utveckling av datorprogram;verkligt enkel samsändning (Real Simple Syndication) och andra format med innehållsrangordning och rekommendationer;tjänster avseende hantering av verkligt enkla samsändningar (Real Simple Syndications feed) och tjänster avseende samsändning av innehåll för bloggar, Socialt nätarbete och Andra webbplatser på Internet. US - 1/5/ US - 1/5/ /8/211 EVENTURE ALSO Actebis GmbH Lange Wende Soest MEINKE, DABRINGHAUS & PARTNER Rosa-Luxemburg-Str Dortmund 211/241 13

14 CTM Del A.1. EN 35 - Uppdatering av annons- och reklammaterial; Framtagning av kostnads- och prisanalyser; Affärsinformation; Bannerutbyte, nämligen uthyrning av reklamutrymme på Internet; Konsulttjänster avseende företagsledning och företagsorganisation; Konsulttjänster för företagsadministration och -rådgivning; Rådgivning rörande företagsledning; Import-exportagenturer; Anskaffningstjänster för tredje part (förvärv av varor och tjänster för andra företag); Mottagning av beställningar, leveransuppdragstjänster och räkningshantering, även inom ramen för e-handel; Förmedling av kontrakt för andras räkning beträffande inköp och försäljning av varor; Förmedling av kontrakt för tredje man, avseende ianspråktagande av tjänster; Konsulttjänster och rådgivning för företag; Professionell företagskonsultation och organisatorisk konsultation; Bokföring; Revision; Kontorstjänster; Konsulttjänster, nämligen företagsekonomisk rådgivning; Konsulttjänster, nämligen rådgivning inom organisationsområdet; Datoriserad filhantering; Tjänster inom området för en prisagentur, nämligen efterforskningar avseende priser på varor och/eller tjänster; Reklambyråtjänster; Tjänster inom området för en multimedieagentur, nämligen planering och utormning av reklamåtgärder; Tjänster inom området för en multimedieagentur, nämligen presentation av företag på Internet och i andra medier; Auktionering, även på Internet; Utveckling av brukskoncept för fastigheter ur företagsekonomisk synvinkel (förvaltning av anläggningar); Utveckling av reklam- och marknadsföringskoncept samt reklam och marknadsföring för fastigheter (förvaltning av anläggningar); E-handelstjänster, nämligen mottagning av beställningar och leveransuppdragstjänster; E-handelstjänster, nämligen räkningshantering för elektroniska beställningssystem; E- handelstjänster, nämligen förmedling av handelsaffärer för tredje man via direktanslutna butiker; E-handelstjänster, nämligen varu- och tjänstepresentation och mottagning av beställningar; Affärsutredningar; Bokföring; Utarbetande av statistik; Sakkunniga utlåtanden inom det företagsekonomiska området; Företagsexpertis; Utarbetande av kontobesked; Ekonomiska prognoser; Tillhandahållande av upplysningar (information) och rådgivning för konsumenter i handels- och affärsangelägenheter (konsumentrådgivning); Kommersiell information; Delgivning av ekonomisk information; Tv-reklaminslag; Företagsekonomisk rådgivning avseende franchisingkoncept; Företagsledning för tredje mans räkning; Utarbetande av statistik, Publicering av reklamtexter; Stöd för industri- eller handelsföretag vid utövandet av deras verksamhet; Företagsinformationstjänster; Kommersiell förvaltning och licensiering av varor och tjänster för tredje man; Marknadsundersökningstjänster; Marknadsföring, även på digitala nät; Marknadsforskning; Opinionsundersökningar; Marknadsföring (säljfrämjande verksamhet); Efterforskningar i datorfiler (för andra); Företagsundersökningar; Pr-tjänster; Direktansluten reklam på ett datornät; Organisation och genomförande av reklamevenemang; Anordnande av mässor och utställningar för kommersiella eller reklamändamål; Konsultationer avseende företagsorganisation; Organisatorisk projektledning inom ADB-området; Utlokaliseringstjänster (hjälp med affärsangelägenheter); Organisatorisk konsultation; Arbetsförmedling; Personalrekrytering; Konsultation rörande personaladministration; Psykologisk testning vid rekrytering; Planering och utformning av reklamåtgärder; Planering och övervaking av företagsutveckling ur organisatorisk synvinkel; Assistans vid företagsledning; Presentation av firmor på Internet och i andra medier; Presentation av varor i kommunikationsmedier för fack- och detaljhandel; Prisundersökningar för varor och tjänster; Prisjämförelsetjänster; Produktundersökningar, nämligen undersökning av produktofferter; Pr-tjänster; Räkningshantering för elektroniska beställningssystem; Produktion av radioreklam; Sponsring i form av annonsoch reklamverksamhet; Sponsortjänster, nämligen förmedling av reklam- och marknadsföringskontrakt för tredje mans räkning; Systematisering av data i databaser; Telemarketingtjänster; Affärsrådgivning; Företagsadministration; Arrangera yrkes- eller reklamrelaterade mässor; Spridning av reklamannonser; Författande av reklamtexter; Säljfrämjande verksamhet för tredje man; Säljfrämjande verksamhet rörande tredje mans varor och tjänster; Uthyrning och förmedling av reklamutrymme, även på Internet; Uthyrning av annonsutrymme; Uthyrning av reklamutrymme, även på Internet (banner exchange); Uthyrning av reklammaterial; Uthyrning av reklamtid i kommunikationsmedier; Förmedling av abonnemang på en telekommunikationstjänst (åt andra); Förmedling av handels- och affärskontakter, Även via Internet; Förmedling av adresser för reklamändamål; Förmedling av kontrakt för tredje man, avseende utförande av tjänster med tjänsteföretag tillhandahållande informationsteknik och telekommunikation och förmedling av nätverkstjänster, Ingående i klass 35; Förmedling av handels- och ekonomiska kontakter, även via Internet; Dagstidningsprenumeration; Förmedling av reklam- och stödkontrakt för tredje mans räkning; Reklamutskick; Avsändning av reklamförsändelser (kontorstjänster); Distribution av annons- och reklammaterial; Utdelning av varuprover; Spridning av direktreklam (flygblad, prospekt, trycksaker, varuprover); Administrativ orderhantering; Visningstjänster för marknadsföring; Varuoch tjänstepresentationer; Webbreklam, nämligen marknadsföring för tredje mans räkning på digitala nät; Annonsoch reklamverksamhet; Postreklam; Annons- och reklamverksamhet på Internet för tredje mans räkning; Affärsvärdering; Sammanställning av data i databaser; Sammanställning av varor för tredje man för presentationsändamål; Sammanställning av företagsstatistiker och kommersiell information, organisatoriska och professionell företagskonsultation och konsultation i organisatoriskt och företagsekonomiskt hänseende avseende allt det nämnda;sammanställning av varor för försäljningsändamål, grossist-, detaljist-, produktionsmellan-, postorder- och onlinehandel med: apparater och instrument för ledning, omkoppling, omvandling, lagring, reglering och kontrollering av elektricitet, utrustning för upptagning, sändning och återgivande av ljud och bild, magnetiska datamedier, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer, totalisatorer, additionsmaskiner, audiovisuella undervisningsapparater, bokföringsmaskiner, chips, kodade id-kort, kodade servicekort, kompaktdiskar, datorer, kringutrustning för datorer, tangentbord för datorer, databehandlingsutrustningar, disketter, diskettenheter för datorer, skrivare för datorer, elektriska installationer för fjärrkontroll av industriella funktioner, elektriska komponenter, elmätare, elektriska stöldförhindrande anläggningar, elektroniska pennor, elektroniska pennor för visuella visningsenheter, elektroniska kalendrar, mottagare, televisionsapparater, telefonapparater, radiomottagare, radiotelefonianläggningar, tryckta kretsar, lagrade operativprogram för datorer, lagrade datorprogram, registrerad programvara, identitetskort, magnetiska, gränssnitt [gränssnittsutrustningar eller datorprogram], kort innehållande integrerade kretsar, optiska teckenläsare, optiska teckenläsare för databehandling, bärbara datorer (laptops), magnetband, magnetbandsenheter, magnetiska datamedier, magnetkort, magnetskivor, mikroprocessorer, modem, monitor, notebooks (datorer), optiska data-media, optiska skivor, optiska skivor för databehandling, räknemaskiner, kretsar, integrerade, sändare, sändare av elektroniska signaler, skyddsetiketter, elektroniska produkter, datorminne, streckkodsläsare, fickräknare, ficköversättare, elektronik, telefonapparater, telefonisändare, ordbehandlare, internkommunikationsapparater, mätare, mätare, centralenheter, autonavigationssystem, kommunikations- och övervakningskameraanläggningar för företagsförlopp och -affärsområden, trådlösa lokala nätverkskort för datorer (kort för trådlösa lokalnät (WLAN)), elektroniska instrument och databärare för tillhandahållande av information, elektriska och elektronisk utrustning, elektroniska instrument och databärare i samband med tillhandahållande av information via internet, mobiltelefoner, mobiltelefoni, portabla datorer, smartphone, bärbara pekdatorer, nätböc /241

15 Del A.1. CTM ker (datorer), bärbara datorer (laptops), trådlösa lokala nätverkskort, routrar, omkopplingshubbar, servrar, stordatoranläggningar, digitalfotoramar, telefotoapparater, videotelefoner, digitalkameror, vetenskapliga, geodetiska, fotografiska filmer, optiska sträck-, mätnings-, signalerings-, kontroll-, nödfalls- (livräddnings-) och undervisningsapparater och -instrument, apparater och instrument för ledning, omkoppling, omvandling, lagring, reglering och kontrollering av elektricitet, utrustning för upptagning, sändning och återgivande av ljud och bild, magnetiska datamedier, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar, datorer, navigationsanordningar, avståndsregistrering, apparater för, cdspelaranordningar, DVD-spelaranordningar, chips (integrerade kretsar), magnetiska kodare (databehandling), kodade id-armband, magnetiska kompaktskivor (rom-minnen, fasta minnesenheter), kompaktdiskar (ljud, bild), spelprogram till datorer, styrprogram för datorer (lagrade), kringutrustning för datorer, datorprogram (lagrade), datorprogram (nedladdningsbara), programvara (lagrade), tangentbord för datorer, magnetiska datamedier, optiska data-media, datorminne, databehandlingsutrustningar, disketter, diskettenheter [för datorer], skrivare för datorer, elektroniska publikationer (nedladdningsbara), elektroniska pennor för visuella visningsenheter, ljud- och bildmottagningsanordningar, dvdspelare, DVD-spelaranordningar, blåstrålespelare, blåstråleuppspelare, datorbildskärmar, televisionsapparater, telefonapparater, utrustning för fjärrkontroll, fotografiska apparater, fotokopieringsmaskiner, telefaxapparater, hands-freeanordningar för telefoner, radiomottagare, antennmaster, radiotelefonianläggningar, radiotelegrafisatser, tryckta kretsar, halvledaranordningar, gränssnitt (gränssnittsutrustningar eller datorprogram), magnetkort, kort innehållande integrerade kretsar (smartkort), kassettbandspelare, koaxialkablar, modem, akustiska (kopplardataöverföring), hörlurar, laddningsaggregat för elektriska batterier, laserpekare (ljuspekare), diskettenheter för datorer, högtalare, signalhorn för högtalare, högtalarlådor, läsare (databehandling), optiska teckenläsare (databehandling), streckkodsläsare, musmattor (musmattor), mus (databehandling), megafoner, ljudmembran, mätanordningar, mätare, mikrofoner, mikroprocessorer, modem, monitor (datorutrustning), monitor (datorprogram), navigeringsapparater för fordon (färddatorer), navigationsinstrument, optisk skivdatabearbetning, personsökare (mottagare av radiomeddelanden), skivspelare, skivväxlare (databehandling), kurvskrivare (datorprogram), radio, fordon, radioapparater för, videobandspelare, satellitmottagningsanläggningar (mottagare), parabolantenner, reläer (elektriska), satellitnavigationsapparater, skannrar (databehandling), sändare (telekommunikationstjänster), sändare (telekommunikation), sändare av elektroniska signaler, walkie-talkies, internkommunikationsapparater, streckkodsläsare, elektroniska ficköversättare, fickräknare, telefonhörlurar, telefonset, telefon- och telegrafapparater, telegrafiapparater, telekopiatorer (telefax), ordbehandlare, ljudupptagningsbärare, förstärkare, ljudåtergivningsapparater, apparater för ljudöverföring, bärbara stereoapparater, walkie-talkies, transistorer (elektronik), anordningar för skydd mot överspänning, telefonisändare, apparater för ljudöverföring, apparater för kontroll (elektriska), videoskärmar, videokameror, videoband, videokassetter, videobandspelare, videospelkassetter, centralenheter (för databehandling); Sammanställning av nämnda varor för tredje man för försäljningsändamål, Stora-,Detalj-, produktionsmellan-, postorder- och Online:Rivalmanackor, aktkappor, dokumentmappar, Album,Almanackor, Meddelandekort,Atlasar, självhäftande etiketter och dekaler, Bilder, Bilder,Inramade eller ej, Trycktyper,Skrivpapper, Broschyrer, Bokbindningsmaterial, Böcker, Blanketter, Grafiska framställningar,reproduktioner, grafiska, Handböcker, Kalendrar, Kort, Kort, Kataloger,Instruktions- och Undervisningsmaterial, Utgivning av tidningar, Anteckningsböcker, Pappers- och Pappersvaror, Papper,Pappersremsor och kort för upptagning av datorprogram, ritningar, Prospekt,Liggare (böcker), cirkulär, register, skyltar [papperstätningar], Skyltar av papper eller kartong,skriv- och Pappersvaror,Självhäftande etiketter och dekaler, Kartor,Instruktionsoch undervisningsmaterial, Vimplar av papper,flaggor av papper, Tidskrifter, Tidningar,Trycksaker relaterade till tillhandahållande av information, trycksaker relaterade till tillhandahållande av information via Internet, Stora-Och detaljhandelstjänster samt postorderhandelstjänster inom området el- och elektronikvaror samt ljud- och databärare, speciellt inom områdena nätmarknadsföring, mobil kommunikation, terminaler för fasta nät, kontorsutrustning (office equipment), navigationssystem, infotainmentsystem, telekommunikationssystem, informationsteknologi och radioteknik; Elektronisk datalagring Vidarekoppling av samtal (telekommunikation); Information avseende telekommunikationer; Upplåtande av åtkomst av ett globalt datornät; Upplåtande av åtkomst till information på Internet; Tillhandahållande av åtkomst till programvara i datanät för internetåtkomster; Tillhandahållande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornät; Upplåtande av chatrum på Internet;Upplåtande av telekommunikationsförbindelser för teleshoppingtjänster; Telefontjänster via en hotline; Upplåtande av Internetportaler för tredje man;telefonrådgivning avseende telekommunikation via direktlinje; Upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; Sändning av teleshoppingssändningar; Uthyrning av telekommunikationsutrustning; Tillhandahållande av chattlinjer och -forum på internet; Tillhandahållande av chattrum på Internet; Teletexttjänster; Telefontjänster via samtalscentraler; E-posttjänst; Tjänster som tillhandahålls av en Internetleverantör, nämligen tillhandahållande av åtkomst till information på Internet; Tjänster inom området för en direktansluten leverantör,nämligen tillhandahållande av diskussionsforum på Internet; Utförande av telefontjänster; Genomförande av videokonferenser; Text-tv-tjänster; Elektronisk post; Datatjänster avseende e-post; Telextjänster; Kommunikationer via telefon; Radiotjänst; Internettjänster, nämligen tillhandahållande av åtkomst till information och underhållningsprogram på Internet; Internettjänster, nämligen insamling och leverans av nyheter på Internet (tjänster tillhandahållna av pressagenturer);mervärdestjänster, nämligen vidarekoppling av samtal (telekommunikation); Konferenskopplingar,Lednings-, routing- och Anslutningstjänster för telekommunikation; Mervärdestjänster, nämligen sms-tjänster; Mobiltelefoni; Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; Direktanslutningstjänster, nämligen överföring av information och meddelanden av alla slag;professionell radiokommunikation (PMR), analog och/eller digital företagsradiokommunikation och byggnadsradiokommunikation, personsökningstjänster; Personsökningstjänster [radio, telefon eller andra elektroniska kommunikationsmedel]; Nyhetsbyråer; Nyhetsbyråverksamhet (pressagenturer); Satellitöverföring; Telefontjänster; Telefonförmedling; Telegram, sändande av; Telegramöverföring; Telegraftjänst; Kommunikationer via telegram; Telekommunikation via fiberoptiska nät; Telekommunikationstjänster,Nämligen vidarekoppling av samtal; Telekommunikation, nämligen konferensuppkoppling;telekommunikation via plattformar och portaler på internet samt röst via internetprotokoll (VoIP)-tjänster, telefonkonferenstjänster; Överföring av faxmeddelanden; Telefontjänster; Text-tv-tjänster; Sändning av meddelanden; Uthyrning av faxapparater; Uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; Uthyrning av modem,routrar och splittrar; Tjänster avseende telefonuthyrning; Uthyrning av apparater för telekommunikation; Uthyrning av åtkomsttid till globalt datornät; Uthyrning av telekommunikationsutrustning; Meddelandetjänster på webben, nämligen vidarebefordran av meddelanden av alla slag till Internetadresser; Telekommunikationstjänster;Fjärröverföring av data och information via fax, elektroniska datorer, Elektronisk post, Televisionssändning och Inklusive Internet; Kommunikation via datorterminaler; Datorstödd överföring av meddelanden och bilder;e-handelstjänster, nämligen elektronisk förmedling av annonser (telekommunikation). 211/241 15

16 CTM Del A Videofilmning; Tillhandahållande av elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); Ljudinspelningsstudiotjänster; Coaching; Praktisk utbildning (instruktion); Desktoppublishing [utformning av publikationer med hjälp av dator]; Tjänster inom området för en ljud- och tv-studio; Förlagsverksamhet, ej tryckarbeten; Nyhetsreportertjänster; Digitala bildtjänster; Genomförande av spel på Internet; Utarbetande av undertextning; Utarbetande av bildreportage; Utbildningstjänster; Korrespondenskurser, brevskolor; Korrespondenskurser; Filmproduktion; Filmstudior; Fotografering; Textpublicering, ej reklamtexter; Layoutformgivning, utom för reklamändamål; Redigering av videoband; Speltjänster som erbjuds via direktanslutning [från ett datornät]; Direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; Anordnande och genomförande av konferenser; Anordnande och hållande av kongresser; Anordnande och genomförande av konserter; Arrangerande och hållande av symposier; Publikation av trycksaker [även i elektronisk form], ej för reklamändamål; Publikation av tidskrifter och böcker i elektronisk form, även på på Internet; Instruktion/handledning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Dubbning; Uppsättning och framförande av teaterpjäser; Djurdressyr; Träning; Fysisk utbildning; Underhållning; Anordnande av idrottstävlingar; Arrangerande och hållande av seminarier; Anordnande och genomförande av workshops (utbildning); Kollokvier, arrangerande och hållande av; Anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; Anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); Författande av filmscenarier; Författande av texter (ej reklamtexter); Utgivning av böcker; Videofilmproduktion; Framställning av datoranimationer Uppdatering av programvara; Uppdatering av programvara (uppdatering); Uppdatering av Internetsidor; Användaroch behörighetsförvaltning i datornätverk; Konsultation rörande utformning av hemsidor och Internetsidor; Rådgivning rörande telekommunikationsteknik; Upplåtande av sökmotorer för Internet; Konsultationer inom området datorer; Rådgivning avseende maskinvara och programvara; Konsultation avseende datorprogramvara; Analys av datorsystem; Formgivning och framställning av hemsidor och internetsidor; Utformning av programvara; Utformning av datorsystem; Tjänster inom området för en certificeringsinrättning (trust center), nämligen utställande och förvaltning av digitala nycklar och/eller digitala underskrifter; Tjänster inom området för en ADB-programmerare; Tjänster avseende grafisk formgivning; Ritningstjänster; Industriell formgivning; Ingenjörsverksamhet; Virusskydd; Digital bildbehandling (grafikertjänster); Genomförande av tekniska undersökningar; Genomförande av vetenskapliga undersökningar; Redigering, formatering och överföring av data till cd-råämnen (premastering); Rådgivning avseende datorer (tjänster av datorexperter); Elektronisk datasäkring; Design och utveckling av maskinvara och programvara; Datorprogrammering; Besiktnings- och inspektionstjänster; Utformning och underhåll av webbplatser för tredje man; Installation och underhåll av programvara; Installation och underhåll av programvara för internetåtkomster;installation av datorprogram; Konfigurering av datornät med hjälp av programvara; Konvertering av datorprogram och data (ej fysisk förändring); Installation av programvara; Kopiering av datorprogram; Forskning i databaser och på Internet för vetenskap och forskning; Serveradministration; Säkerhetstjänster för skydd mot illegal nätåtkomst; Industridesign; Teknisk rådgivning; Tekniska projektstudier; Teknisk projektledning inom ADB-området; Kontroll av digitala signaturer; Uthyrning och underhåll av minnesutrymme för användning som webbplatser för tredje man (webbhotell); Uthyrning av datorskrivare; Uthyrning av datorer; Uthyrning av datorprogramvara; Uthyrning av datorer; Uthyrning av webbservrar; Återställande av datordata; Dataåterhämtning; Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Certifieringstjänster; Upplåtande eller uthyrning av elektroniskt minnesutrymme på Internet (webbutrymme); E-handelstjänster, nämligen tillhandahållande av en Internetplattform. 3-3/6/ /8/211 POWER XPERT Eaton Corporation Eaton Center 1 Superior Avenue Cleveland, Ohio US BUREAU GEVERS Brussels Airport Business Park Holidaystraat, Diegem BE EN FR 9 - Utrustning för distribution av elkraft, omkopplingsutrustning för lågspänning och mediumspänning, elmotorkontrollcentraler, automatiseringkontroller, kretsskydd, strömställare, reläer, kontaktorer, kanalskenfördelningar, uttag, startmotorer, nätskyddsenheter, drivenheter med variabel frekvens, utrustning för elkrafrtkvalitet och -övervakning, integrerade strömförsörjningsaggregat, kopplingstavlor, frånkopplare, system för avbrottsfri strömförsörjning, spänningsavledare, strömstötsskydd Företagskonsultationstjänster inom området för hantering av elkraftkvalitet och -hantering och energihantering Tjänster avseende konstruktion, installation och reparation av elkraftprojekt Tekniska konsultationstjänster inom området för hantering av elkraftkvalitet och -hantering och energihantering /8/211 TailWing VBG GROUP AB P.O. Box Vänersborg SE PATENTANWÄLTE DR. STARK & PARTNER Moerser Str Krefeld EN 6 - Kapellställningar av metall för transportabla containrar med presenning; Delar av kapellställningar av metall för transportabla containrar med presenning och För lastluckor; Transportabla containrar (av metall); Oädla metaller och deras legeringar; Byggnadsmaterial av metall; Flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; Material av metall för järnvägsspår; Icke-elektriska kablar och metalltrådar; Små smidesvaror av järn och metall; Rör av metall; Kassaskåp; Artiklar av oädla metaller, ingående i klass 6; Malmer Delar av fordon,nämligen bakluckor och lastluckor för landfordon (ingående i klass 12). 2 - Kapellställningar av plast för transportabla containrar med presenning; Delar av presenningsställningar av plast för transportabla containrar med presenning och För lastluckor; Transportabla containrar (ej av metall); Möbler, speglar, tavelramar; Varor, ingående i klass 2, av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäck /241

17 Del A.1. CTM skal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast /8/211 ABSALON F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S Værftsvej 4 46 Køge DK CHAS. HU A/S H. C. Andersens Boulevard København V DK DA EN 2 - Golvbehandlingspreparat, nämligen målarfärger, fernissor, lacker och oljor; Rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; Färgämnen, betningsmedel. 3 - Preparat för blekning och rengöring, tvättmedel, rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål Artiklar av trä för byggnadsändamål, speciellt golvplankor, golvbrädor, golvplattor, parkettgolvbrädor och laminerade skivor;bordsskivor och möbelskivor för vidaretillverkning /8/211 Corona ISSENDORFF KG Wellweg Sarstedt ADVOPAT - PATENT- UND RECHTSANWÄLTE Theaterstr Hannover EN 9 - Styr- och inmatningsanordningar för elektrotekniska och Elektroniska instrument och Installationer,Speciellt omkopplare, knappar (inklusive sensorknappar), Sensorer, Fjärrstyrningsapparater och Svarsstationer;Styr- och inmatningsanordningar för belysnings-, värmeapparater, ångalstringsapparater, kokningsapparater, kylapparater, torr, ventilation och vattenledningsanordningar och -anordningar, nämligen omkopplare, knappar (inklusive sensorknappar), Sensorer, Fjärrstyrningsapparater och Svarsstationer. 1, rue Desnouettes 7515 Paris FR FR EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorsarbete, spridning av reklammaterial (flygblad, prospekt, trycksaker, varuprover); Anordnande av utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; Direktansluten reklam via datornät; Uthyrning av reklamtid via kommunikationsmedel av alla slag; Publicering av reklamtexter; Uthyrning av annonsutrymmen; Spridning av reklamannonser; Public relations; Utdelning av köpkuponger, presentcheckar för reklam- eller kommersiella ändmaål; Försäljningsfrämjande tjänster för andra;datoriserad registerhantering och hantering av databaser; Dagstidningsprenumeration Utfärdande av presentcheckar, kuponger för inköp i kommersiella eller säljfrämjande syften, avsedda för att bytas mot varor eller tjänster Telekommunikationer; Information avseende telekommunikationer; Kommunikation via datorterminaler eller fiberoptiska nät; Tjänster för e-post, telefonkommunikation, radiotelefoni, telegrafi och via alla teleinformatikmedier; Elektronisk utomhusreklam och mobil radiofoni; Elektroniskt datautbyte; Uthyrning av tid för åtkomst till nationella och globala datornät; Anslutning till ett globalt datornät via telekommunikation Anordnande av resor och turistpresentationer; Reseeskort; Bokning av resor; Tjänster avseende resor och turism, turistbyråer; Uthyrning av fordon Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Information avseende underhållning och utbildning; Rekreationstjänster; Anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); Organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; Platsbokning för shower Restaurangverksamhet och utskänkning av mat och dryck; Kortvarigt boende; Cocktailbartjänster; Cateringtjänster; Hotellverksamhet; Rumsbokning; Tillhandahållande av campingplatser Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; Skönhetssalonger; Frisersalonger /8/ /8/211 Wondervoyage Wonderbox SAS 1, rue Desnouettes 7515 Paris FR Wonderbox SAS Lépine, Fabrice 211/241 17

18 CTM Del A.1. AVIA Sony Corporation Konan, Minato-ku Tokyo JP A.A. THORNTON & CO. 235 High Holborn London WC1V 7LE EN FR 9 - Datormaskinvara och Programvara för återgivning,bearbetning och strömning av ljud, Videor, Avbildningar och Multimediainnehåll;Maskinvara och programvara för styrning av driften hos ljud- och videoanordningar och för betraktning, sökning och/eller uppspelning av ljud, Videor, Avbildningar och Multimediainnehåll;Maskinvara och programvara möjliggörande för användare att programmera, distribuera, överföra och mottaga ljud, Videor,Bilder och annat multimedieinnehåll via kommunikationsnät; Datorer; Datorprogramvara; Kringutrustning till datorer; Handhållna datorer; Pekdatorer; Penndatorer, Mobila digitala elektroniska anordningar;printrar; Telefoner; Mobiltelefonutrustning; Smarttelefoner; Personliga digitala assistenter; Tv-apparater; Tvskärmar; Videomonitorer; Dekoderboxar för TV-apparater; Radioapparater; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Ljudhögtalare; Bio-hemmasystem; Inspelnings- och uppspelningsapparater för optiska skivor; Digitala ljudkassettspelare och -inspelare; Digitala apparater för videoinspelning och -avspelning; Nätverksspelare; MP3 och andra audiospelare i digitalt format; Näthögtalare; Aktiva högtalare; Hamnhögtalare; Förstärkare; Fjärrkontroller; Hörlurar; Mikrofoner; Kameror; Digitala stillbildskameror; Kamerabandspelare; Spelapparater för användning i samband med televisionsapparater; Datorspelmaskiner; Elektroniska avläsningsapparater Handburna elektroniska spel; Spel; Leksaker /8/ BG - Червен - pantone 485 C ES - Rojo - Pantone 485C CS - Červená - pantone 485C DA - Rød Pantone 485 C - rot (Pantone 485 C) ET - Punane - pantone485c EL - Κόκκινο - Pantone 485C EN - Red (Pantone 485C) FR - Rouge Pantone 485C IT - Rosso - pantone485c LV - Sarkans (Pantone 187c) LT - Raudona (Pantone <NUMBER> C) HU - Piros Pantone <NUMBER> C MT - Aħmar (Pantone 187c) NL - Rood (Pantone 485C) PL - Czerwony (Pantone 485C) PT - Vermelho - pantone 485C RO - Rosu - pantone485c SK - Červená farba (Pantone 187c) SL - Rdeča (Pantone <NUMBER> C) FI - Punainen - Pantone 485 C SV - Rött (Pantone <NUMBER> C) Avia International Badenerstr Zürich CH BOEHMERT & BOEHMERT Hollerallee Bremen EN 4 - Industriella oljor och fetter; Smörjmedel och -ämnen;motorbränsle; Motorsprit, Speciellt bensin, Bensin, Fotogen; Bränslen, Speciellt eldningsolja och Pellet;Gas och hjälpämnen för eldningsolja; Gaser i fast form; Motorbränslen, icke-kemiska tillsatser till; Flytande gas;naturgaskondensat;vaxer; Petroleum; Paraffin;Vaselin; Naturgas; Petroleumprodukter;Derivat av råoljeprodukter;hjälpämnen för råolja; Flytande gas; Vaselin för industriella ändamål;naturgas utvunnen ur råoljeprodukter;petrolatum för industriella ändamål;elektrisk energi (ström), inklusive för drivning av motorer för motorfordon. 9 - Apparater för omformning, reglering och distribution av elektrisk energi; Solceller Redovisningstjänster; Reklam, marknadsstudier, marknadsanalys;marknadsstudier och marknadsanalyser i kombination med försäljning av råoljeprodukter och råolje /241

19 Del A.1. CTM derviat samt i kombination med anläggningar för användning och för/av andra energikällor (inklusive solenergi);detaljhandel med varor av alla slag även online avseende motorfordon och motorfordonsdelar Utgivning av kreditkort och Därmed förbunen kreditgivning till bensinmackar för varor och Tjänster,Som erbjuds till bensinmackar;mäkleri av energi;uthyrning av mark för bensinmackar Installation, Fix,Unerhåll och rengöring av utrustning för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering; Rengöring, underhåll och reparation av fordon;drift av automatiska biltvättar;installation, reparation och underhåll av anläggningar för distribution av råoljeprodukter och andra anläggningar för bensinmackar;uthyrningstjänster och Servicestationer (bensinstationer);uthyrning av distributionsanläggningar, nämligen bensinmackar, tillbehör för bensinmackar och tankanläggningskapacitet och andra anläggningar för bensinmackar Försörjning av konsumenter (hushåll och industri) genom leverans av energi (elektricitet); Distribution av energi och kraft; Förvaringstjänster och Transport av råolja och Råoljeprodukter;Befordran och transport av pellets; Uthyrning och Drift av garage och Parkeringsplatser. 4 - Produktion av energi (ström) för hushåll och industri Rådgivning och utarbetande av ritningar vid utarbetande av anläggningar för lagring och försäljning av råolja och råoljeprodukter samt av termiska anläggningar;mätning av utsläpp av bilavgaser och oljeeldningsanläggningar Drift av restauranger,utskänkning av mat och dryck med hjälp av myntstyrda automater för snacks, Hotell- och motellverksamhet; Utskänkning av mat och dryck, upplåtande av kortvarigt boende Exploatering av immaterialrätter. Tokyo JP A.A. THORNTON & CO. 235 High Holborn London WC1V 7LE EN FR 9 - Datormaskinvara och Programvara för återgivning,bearbetning och strömning av ljud, Videor, Avbildningar och Multimediainnehåll;Maskinvara och programvara för styrning av driften hos ljud- och videoanordningar och för betraktning, sökning och/eller uppspelning av ljud, Videor, Avbildningar och Multimediainnehåll;Maskinvara och programvara möjliggörande för användare att programmera, distribuera, överföra och mottaga ljud, Videor,Bilder och annat multimedieinnehåll via kommunikationsnät; Datorer; Datorprogramvara; Kringutrustning till datorer; Handhållna datorer; Pekdatorer; Penndatorer, Mobila digitala elektroniska anordningar;printrar; Telefoner; Mobiltelefonutrustning; Smarttelefoner; Personliga digitala assistenter; Tv-apparater; Tvskärmar; Videomonitorer; Dekoderboxar för TV-apparater; Radioapparater; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Ljudhögtalare; Bio-hemmasystem; Inspelnings- och uppspelningsapparater för optiska skivor; Digitala ljudkassettspelare och -inspelare; Digitala apparater för videoinspelning och -avspelning; Nätverksspelare; MP3 och andra audiospelare i digitalt format; Näthögtalare; Aktiva högtalare; Hamnhögtalare; Förstärkare; Fjärrkontroller; Hörlurar; Mikrofoner; Kameror; Digitala stillbildskameror; Kamerabandspelare; Spelapparater för användning i samband med televisionsapparater; Datorspelmaskiner; Elektroniska avläsningsapparater Handburna elektroniska spel; Spel; Leksaker /8/ /8/211 LUIGI SCROSOPPI FOUNDATION Sony Corporation Konan, Minato-ku 591 BG - Черен, бяло, сив, кафяв, светлокафяв, бежов, антрацит. ES - Negro, blanco, gris, marrón, marrón claro, beige, antracita. CS - Černá, bílá, šedá, hnědá, světle hnědá, béžová, antracitová. DA - Sort, hvid, grå, brun, lysebrun, beige, antracit. 211/241 19

20 CTM Del A.1. - Schwarz, weiß, grau, braun, hellbraun, beige, anthrazit. ET - Must, valge, hall, pruun, helepruun, beež, antratsiithall. EL - Μαύρο, λευκό, γκρι, καφέ, ανοιχτό καφέ, μπεζ, ανθρακί. EN - Black, white, grey, brown, light brown, beige, anthracite. FR - Noir, blanc, gris, marron, marron clair, beige, anthracite. IT - Nero, bianco, grigio, marrone, marrone chiaro, beige, antracite. LV - Melns, balts, pelēks, brūns, gaiši brūns, bēšs, antracīta pelēks. LT - Juoda, balta, pilka, ruda, šviesiai ruda, smėlio spalvos, antracito spalvos. HU - Fekete, fehér, szürke, barna, világosbarna, bézs, antracit. MT - Iswed, abjad, griż, kannella, kannella ċar, bex, antraċite. NL - Zwart, wit, grijs, bruin, lichtbruin, beige, antraciet. PL - Czarny, biały, szary, brązowy, jasnobrązowy, beżowy, antracytowy. PT - Preto, branco, cinzento, castanho, castanho-claro, bege, antracite. RO - Negru, alb, gri, maro, maro deschis, bej, antracit. SK - Čierna, biela, sivá, hnedá, svetlohnedá, béžová, antracitová. SL - Črna, bela, siva, rjava, svetlo rjava, bež, antracitna. FI - Musta, valkoinen, harmaa, ruskea, vaaleanruskea, beige, antrasiitti. SV - Svart, vitt, grått, brunt, ljusbrunt, beige, antracit Herakles Lizenz AG Dorfplatz Stans CH HOGAN LOVELLS Avenida Maisonnave Alicante ES EN 5 - Dietiska preparat för medicinsk användning; Livsmedel och dietiska tillsatser för sport och prestationsförbättring; Dietiska livsmedel för medicinska ändamål. 6 - Artiklar av oädla metaller, ingående i klass 6; Statyetter av oädel metall Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed (ingående i klass 14); Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument; Mynt; Medaljer; Hängsmycken; Nyckelringar med prydnader eller emblem; Berlocker [juvelerarvaror]; Statyetter av ädelmetall; Armbandsklockor; Hattprydnader av ädla metaller; Smyckesnålar för användning på hattar Papper, kartong samt produkter därav, ingående i klass 16; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ingående i klass 16); Fotografier, Läromedel/förutom anordningar; Självhäftande etiketter och klistermärken (pappersvaror); Frimärken, Böcker, Serieböcker, Flaggor av papper; Gratulationskort, Kalendrar, Bokmärken; Affischer; Tätningar (stämplar); Periodiska publikationer, tidningar Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar Statyetter av sten, betong eller marmor. 2 - Möbler; Varor (ingår i klass 2) av trä, kork, vass, rotting, flätverk, horn, ben, elfenben, fiskben, sköldpadd, bärnsten, pärlemor, sjöskum och ersättningsmaterial för alla dessa material, eller av plast; Statyetter av trä, vax, gips eller plast Obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); Glasvaror, porslin och lergods (inkluderade i klass 21); Statyetter av porslin, keramik eller glas; Muggar; Dricksglas; Pappers- eller plastmuggar; Pappersmuggar; Dricksglas Kläder, huvudbonader och fotbeklädnader; Kalotter; Hattar (pappers-) [kläder]; T-shirts; Träningsoveraller; Träningsskor; Fotbollsskor Spel och leksaker; Spelkort; Gymnastik- och sportartiklar (ingående i klass 28) Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter; Mjölkbaserade drycker; Livsmedel av jästa grönsaker [kimchi]. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kafferersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser, kryddblandningar; Kryddor; Is; Välling med mjölkbas; Chokladbaserade matstänger, färdiga att ätas; Druvsocker för livsmedel; Livsmedel tillverkade helt eller delvis av spannmål; Essenser för livsmedel (ej eteriska essenser och eteriska oljor); Drycker framställda av te, kaffe, kakao, drickchoklad och ersättningar för dessa; Fruktkompotter Färska frukter och grönsaker; Fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; Djurfoder, malt Öl; Vatten; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och -juicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker; Vatten; Öl Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster;Företagsledning för tredje mans räkning; Pr-verksamhet;Presentation av företag på Internet och i andra medier, Publicering av trycksaker (även i elektronisk form) för reklamändamål; Sponsringsökning, Sponsring i form av annons- och reklamverksamhet, Affärsrådgivning, Organisation av mässor, Seminarier, konferenser för affärs- eller reklamändamål;organisation av reklamåtgärder för fonder;publicering av reklamtexter; Rådgivnings- och konsultationstjänster i samband med alla nämnda tjänster Försäkringsverksamhet; Finansiella tjänster; Monetära tjänster; Fastighetsmäkleri;Insamling av penninggåvor; Främjande av allmännyttiga ändamål, speciellt för barn och idrottare; Finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt; Stipendier Uppfostran; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Alla nämnda tjänster speciellt i samband med handledning av och stöd till barn och idrottsmän; Information (utbildnings-), Tillhandahållande av elektroniska publikationer, Även för tillhandahållande på Internet; Utgivning av böcker; Förlagsverksamhet, ej tryckarbeten; Pedagogiska prov; Högre undervisningsanstalter; Korrespondenskurser, brevskolor; Utgivning av texter; Förberedande och genomförande av möten, kongresser, symposier, skolutbildning Vetenskapliga undersökningar, Vetenskapliga undersökningar, Forskning, Forskning i databaser och på Internet för vetenskap och forskning, Kvalitetskontroll, Rådgivning inom socialvetenskaper, Vetenskaplig forskning Tjänster avseende mat och dryck; Rum till gäster Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov;licensiering av märken för reklamändamål /241

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 18 Del M... 182 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 29 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 L A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ GRANT

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 145 Del C... 18 Del D... 23 Del M... 25 L A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 L A A.1. 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House skrivet på två rader med

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 52 Del C... 17 Del D... 128 Del M... 13 L A A.1. 22 3 22 22 8282394 6/5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 L A A.1. 22 546 531 98995 5/5/21 Uni-Ran 26.11.2 26.11.6 26.11.12 ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 50 Del D... 76 Del M... 110

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 50 Del D... 76 Del M... 110 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 5 Del D... 76 Del M... 11 L A A.1. 27 35 8978595 24/3/21 more power per watt Clean Mobile AG Inselkammerstr. 4 828 Unterhaching SCHWEIGER & PARTNER Karlstr.

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 L A A.1. 22 22 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter; SFS 2000:208 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt vad vi gör Reklamateljen - Nybod Tel: 08-82 55 77 - Fax: 08-514 9 -logo/reklamateljen är registrer vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt Originalateljé Med vår egen original- och layoutateljé

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 38, vecka 38/2015 Kungjorda beslut, vecka 38 2015-09-14-2015-09-20 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 L A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64 Lisboa

Läs mer

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 13 juni 2014 KLAGANDE AA MOTPART Radiotjänst i Kiruna AB 981 80 Kiruna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 29 oktober

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 )

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring Banktjänster Vadstena 2016-01-01 Banktjänster (SKI) Motala 2016-05-04 Försäkringsmäklare

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren 2012-2013 tillsammans. Totalt anmäldes

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Packlista Samuraisillen

Packlista Samuraisillen Packlista Samuraisillen Detta är en packlista från din avdelning. Var noga med att du får med dig allt så att du slipper börja din upplevelse i Japan med att köpa kläder eller annat viktigt som du måste

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts

Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts 2014 Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts Dan Åkerlund Karlstads universitet 2014-10-12 ATT SÄNDA LIVE ELLER ATT SPELA IN EN VIDEOPODD, ETT FÖREDRAG ELLER

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

SNABBSTARTGUIDE FÖR PODDRADIO Välkommen till snabbstartguiden för BEHRINGER PODDRADIO

SNABBSTARTGUIDE FÖR PODDRADIO Välkommen till snabbstartguiden för BEHRINGER PODDRADIO Välkommen till snabbstartguiden för BEHRINGER PODDRADIO Tack för att du valde en av våra produkter med poddradiomöjligheter. Detta förstklassiga knippe av hårdvara och mjukvara låter dig på ett kreativt

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 200 Del M... 202

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 200 Del M... 202 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 2 Del M... 22 L A A.1. 8368979 17/6/29 RUUKKI RAUTARUUKKI OYJ Suolakivenkatu 1 81 Helsinki FI KROGERUS ATTORNEYS LTD Unioninkatu 22 13 Helsinki

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 13 Redovisade uppgifter

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

RÄKNA MED ELEKTRICITET!

RÄKNA MED ELEKTRICITET! RÄKNA MED ELEKTRICITET! Övningens mål Eleverna lär sig att beräkna energibehoven för elektriska apparater. Eleverna förstår begreppet kwh och kan beräkna det. Eleverna lär sig hur de ska göra för att minska

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:148) om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Beställningslista för Kongress

Beställningslista för Kongress CONVENTUM ÖREBRO Fabriksgatan 17-19 702 23 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Kongress Beställningslistan skall vara Conventum tillhanda

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91 L A A.1. 22 8668841 6/11/29 Bravatec E-Lux Kodutehnika OÜ Mustamäe tee 24 1621 Tallinn EE PATENT & TRA MARK AGENCY KOITEL Tartu

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad)

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) 2013-10-03 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer