SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 13

2 L A A /5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER WATERHOUSE LLP 35 Vine Street London EC3N 2AA EN IT 2 - Målarfärger, fernissor och lacker; Rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; Färgämnen; Betningsmedel; Obearbetade naturhartser; Metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer. US - 8/12/ /12/29 ONEDOSE ONEDOSE PHARMA, S.L. Valencia, 246, 1º 1ª 87 Barcelona ES MARCH & ASOCIADOS Passeig de Gràcia, 13, 7ª Planta 88 Barcelona ES ES EN 5 - Spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial /2/21 NINUS SSF Holding GmbH & Co. KG Emilienstr Gütersloh HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben Münster EN 1 - Kemiska sammansättningar för eldsläckning; eldskyddspreparat. 5 - Förstaförbandslådor med innehåll. 6 - Metallstegar; märken (av metall). 9 - Eldsläckare; filtar för eldsläckning;brandsläckningsanordning; brandsäkra kläder; Brandskyddskläder; motorbrandsprutor; eldsläckningsapparatur;brandsläckningsinstrument; brandlarm; brandredskap;brandslangssprutor; brandpumpar; skyddskläder mot olyckor, strålning och eld; brandstegar;brandutgångsluckor; elektriska skyltar; ljusskyltar; skyltar, mekaniska; larmapparater; larmsystem; inbrottslarm; kameror; säkerhetskameror; rörelsedetektorer Pappersskyltar. 2 - Skyltar av trä eller plast Anordnande av mässor och utställningar för försäljnings- och reklamändamål; rådgivning vid slutförande av handelsaffärer; administrativ orderhantering; anskaffningstjänster för tredje part (förvärv av varor och tjänster för andra företag); Import-exportagenturer; marknadsföring; marknadsanalys; säljfrämjande verksamhet; uthyrning av annonsutrymme;tjänster som tillhandahålls av detalj- eller grosshandel, även via Internet och även via postorderhandel med följande varor: brandsläckningsmedel, brandskyddsmedel, lådor innehållande förstaförband, stegar av metall, skyltar av metall, brandsläckare, filtar för brandsläckning, brandsläckningsanordningar, brandsäkra kläder, brandskyddskläder, brandsläckningsfordon, brandsläckningsanordningar, brandsläckningsinstrument, brandvarnare, brandsläckningskvastar, brandslangssprutor, brandsprutor, skyddskläder mot olycksfall, strålning och brand, räddningsstegar, brandstegar, brandutgångsluckor, elektriska skyltar, ljusskyltar, skyltar (mekaniska), pappersskyltar, skyltar av 21/234 2

3 Del A.1. CTM trä eller plast, larmanordningar, larmsystem, inbrottslarm, kameror och säkerhetskameror samt rörelsedetektorer Installation och reparation av brandlarm; installation, underhåll, service och reparation av brand-, rök- och säkerhetslarm och -detektorer; stöldlarm, installation och reparation av /3/21 A D B GROUP /3/21 ACEITE JAEN ASOCIACION EMPRESARIAL AGRONÓMICA PARA LA MEJORA LA CALIDAD L ACEITE OLIVA SIERRA CAZORLA Ctra. A319, Pk. 1, Cazorla ES ASOCIACION EMPRESARIAL AGRONÓMICA PARA LA MEJORA LA CALIDAD L ACEITE OLIVA SIERRA CAZORLA Mendieta Ros, Ricardo Ctra. A319, Pk. 1, Cazorla ES ES EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer (geléer), sylter, kompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror Rött R (28,, 5) orange R (234, 159, 34) grått R (121, 134, 14) Advanced Digital Broadcast Holdings SA Avenue de Tournay Chambésy CH KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO AUTORSKIEGO I GOSPODARCZEGO ANDRZEJ MASŁOWSKI ul. Plebiscytowa Gliwice PL PL EN 9 - Datorer (maskinvara) och registrerad datorprogramvara, digitala tv-apparater och digitaltevedekodrar; fjärrkontroller;användarhandböcker och guider avseende datorer (maskinvara) och registrerad datorprogramvara, digitala tvapparater och digitaltevedekodrar Kommersiell administrering av licensiering av andras varor och tjänster;varudemonstration Utformning av datorprogramvara; underhåll av programvara; aktualisering (uppdatering) av datorprogramvara; konsulttjänster inom området datormaskinvara; tjänster avseende utformning av datorsystem /4/21 TopWire Noemus d.o.o. Osterčeva Ulica 1 1 Ljubljana SI SL EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, kommutering, transformering, ackumulering, justering eller styrning av elektrisk ström; apparater för inspelning, sändning och återgivning av ljud och bilder; magnetiska datakurirer, inspelningsskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer, eldsläckningsapparatur; eldsläckningsapparatur Kautschuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varor därav, ingående i denna klass; konstmaterial i stöpt form som används inom produktion; tätnings-, packningsoch isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall /4/21 Wissen schafft Vermögen Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Franz-Josef-Str Salzburg AT Institut für Quantitatives Asset Management GmbH Wollzeile /234 3

4 CTM Del A Wien AT 546 EN 16 - Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer /5/21 purplehills Erwin, Simon Rötelbachstr Ulm an der Donau DIRK WOJCIECHOWSKI GUIDO ELSNER Am Sturmwald 3 27 Dortmund EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper Annons- och reklamverksamhet; Företagsledningstjänster; Företagsadministration; Kontorstjänster Telekommunikation Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /7/21 Salimare Grått, rött Wenning, Katja Bojendorfer Weg 1a Fehmarn Herrle, Carsten Harmsstr Kiel EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, tandkräm och tandpastor. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Hygieniska preparat för medicinskt bruk; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial; Tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; Desinfektionsmedel; Preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; Preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål /5/21 fambit Familiq Oy Hiilikatu 3 18 Helsinki FI FI EN 38 - Telekommunikation Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet. 4 21/234

5 Del A.1. CTM Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror /9/21 BLACK STORK PREMIUM VODKA /7/ Varumärket är en flaska av svart glas på vilken man kan se orden BLACK och STORK, över hela flaskans höjd, placerade på åtta linjer, i svart, omväxlande. I flaskans mellersta del finns en vit cirkel mot vars bakgrund man ser en svart stork. På nederdelen av flaskan finns följande informationstexter, placerade på 5 rader, med röda och svarta bokstäver: PREMIUM VODKA på första raden, DISTILLED AND BOTTLED IN POLAND på andra, TRIPPLE DISTILLED på tredje, GRAIN VODKA på fjärde, och 37,5 % ALC/VOL 7 CL på den femte raden. På flaskhalsen syns, på svart bakgrund, den vita texten BLACK STORK, och på det röda kantbandet texten MIUM, en del av ordet PREMIUM, och VOD, en del av ordet VODKA. Svart; vit; röd Följande informationstexter: DISTILLED AND BOTTLED IN POLAND, TRIPPLE DISTILLED, GRAIN VODKA, 37,5 % ALC/VOL 7 CL, texten MIUM, en del av ordet PREMI- UM, och texten VOD, en del av ordet VODKA. CENTRALNE PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH Sp. z o.o. ul. Mieszka I nr Warszawa PL KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO AUTORSKIEGO I GOSPODARCZEGO ANDRZEJ MASŁOWSKI ul. Plebiscytowa Gliwice PL PL EN 33 - Vodka REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI Via Sabbadini, Udine (UD) IT GLP S.R.L. Piazzale Cavedalis, 6/2 331 Udine (UD) IT IT EN 16 - Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; Levande djur; Färska frukter och grönsaker; Fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; Djurfoder; Malt Öl; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och fruktjuicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster. 21/234 5

6 CTM Del A Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Utskänkning av mat och dryck; Upplåtande av kortvarigt boende. re; kondensatorer;led-chips;epitaxiala halvledare till LED;epitaxiska kiselkol-halvledare;kiselkol-substrat;separatorer för batterier; anoder; katoder;videokassettinspelningscylindrar;elektriska konduktansdetektorer;eluantanordningar för avgasning;kylelement för halvledare;kylelement för transistorer;kylelement för integrerade kretsar /7/ /8/21 IBERMIX FIBERS Showa Denko Kabushiki Kaisha (Showa Denko K.K.) , Shiba Daimon, Minato-Ku Tokyo JP STEVENS HEWLETT & PERKINS 1 St Augustine's Place Bristol BS1 4UD EN FR 9 - Fysikaliska eller kemiska apparater och instrument;organnsyraanalysatorer;elektroniska instrument och deras delar och tillbehör, nämligen aluminiumcylindrar för fotokänsliga valsar till skrivare och aluminiumcylindrar till OPC (Organisk fotokänslig beläggning) -valsar;hårddiskar, kiselskivor, datorchips, halvledare, halvledaranordningar;datorsubstrat;optiska apparater och instrument, ej de för elektroniska maskiner och instrument;fasta fasextraktionspatroner och filtreringsmaterial för nyttjande med molekylära koncentrations-, renings- och separationssystem;vetenskapliga, kromatografiska, vägnings- och mätapparater och instrument;kromatografiska kolonner och patroner;extraktionspelare och -patroner;apparater och instrument för mätning av koncentration, rening och separering av molekyler av kemiska sammansättningar och molekylvikt av molekyler;fysikaliska eller kemiska analysapparater och -instrument; Flytande kromatografikolonner;refraktiva indexdetektorer;jonkromatografer;renings- och separeringssatser; Grafitelektroder; magnetiska inspelningsmedier;aluminiumlegeringsplätering för magnetskivor;anordningar för elektroluminescens;aluminiumcylindrar för fotokonduktorvalsar till skriva blått IBERMETAIS - INDUSTRIA TREFILAGEM, S.A. Pólo 6 Cidade Empresarial de Freamunde, Rua S. Martinho, Apartado Freamunde PT GUIMARQUE GABINETE MARCAS E PATENTES, LDA Avenida António José Gomes, 6-B 1ºE Almada PT PT ES 6 - Metallfibrer för förstärkning av golv av armerad betong, trådbitar och metalltråd (ej elektriska), valstråd, ståltråd, taggtråd och inplastad tråd; Ståltrådsrep;metallnät med svetsade fogar, stålstavar, tätningsnät;metallnät med tråd och knutar för tävning;ovelheira-knut; byggspikar;oädla metaller och dess legeringar, byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader (byggnationer) av metall, vajer och ickeelektriska metalltrådar, låsvaror och små metallföremål, rör av metall, byggnadsställningar av metall, stöd och sekundära delar av metall för formsättningar, metallspont, hållare och bärbalkar av metall, kassaskåp, kistor av metall, serviceboxkassetter, metallpelare (byggnadsdelar), metallkrampor, säkerhetskedjor av metall och kedjor av metall, mellanväggar av metall, fönsterhållare av metall, järnbeslag för fönsterbågar och dörrar, små smidesvaror av aluminium, dörrar och metallfönster, metallramar (konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster), möbelhjul och vinkeljärn, utomhusjalusier av metall och sekundära delar av metall för underhåll därav, selar av metall för lasthantering, trallar av metall, lastpallar eller lastplattformar av metall, produkter eller tillbehör av metall (ej ingående i andra klasser) Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör, ej av metall, för byggnation, icke-metalliska transporterbara byggnader, byggnadsställningar, ej av metall, byggnadsarmeringar (ej av metall), dörrkarmar och fönster (ej av metall), icke-metalliska spontplankor, byggstommar, ej av metall;helt och delvis bearbetat trä, formbart trä; träpanel; skantlingar och takspån Reklam och kommersiella affärer inom området för tråddragningsprodukter och civil byggnation;reklam och reklamspridning för andra, via alla spridningsmedier, av produkter och tjänster, nämligen tv-reklam, radioreklam och onlinereklam via ett datornät; reklamtjänster, nämligen 6 21/234

7 Del A.1. CTM spridning av reklamslogan; spridning och distribution av reklammaterial (pamfletter, prospekt, trycksaker, varuprover); direktreklam; publicering av reklamtexter; spridning av reklamannonser; affärsinformation och -rådgivning, inklusive via Internet; uthyrning av reklammaterial och uthyrning av reklamplats; postreklam;anordnande av prenumerationer på tidningar och tidskrifter för andra; layouttjänster för reklamändamål; förmedling av kommersiella affärer; företagsadministration; professionell företagskonsultation; rådgivning för organisation och ledning av företag; datoriserad registerhantering; public relations; marknadsföring; telemarketing; studie, undersökning och sökning efter nya marknader; opinionsundersökningar; anordnande av utställningar och mässor för kommersiella eller reklamändamål;spridning, visning och demonstration av varor och tjänster för kommersiella eller reklamrelaterade ändamål;sales promotion för andra av metallfibrer, järnprodukter, oädla metaller och deras legeringar och produkter för civil byggnation, ej av metall (alla inom trådområdet);promotion av varor och tjänster inklusive via Internet inom trådproduktområdet och inom väg- och vattenbyggnation;detaljhandel via Internet med metallfibrer, järnprodukter, oädla metaller och deras legeringar och produkter för civil byggnation, ej av metall (alla inom trådområdet);import och export av produkter inom trådproduktområdet och civil byggnation /8/21 OmniLocation Computer Sciences Corporation 317 Fairview Park Drive Falls Church, Virginia VI 2242 US CSC Computer Sciences VOF/SNC Delesie, Katrien Hippokrateslaan, Sint-Stevens Woluwe BE NL EN 9 - Programvara och mellanprogramvara Företagskonsultation, konsultation inom området företagsledning;forskningstjänster inom området företagsförvaltning och företagsledning;databehandling och tjänster avseende utlevererade interna företagsprocesser Upplåtande online av ej nedladdningsbar programvara och middleware (Software as a Service [SaaS]) /8/21 ALEXANDRION BRANDY XO Svart, guld, grått, ljusgrått, grönt, gult, ljusbrunt för ordet "BRANDY". WILSTONE HOLDINGS LIMITED 1, Lambousa Street 195 Nicosia CY LAW FIRM THANOS MASOULAS & PARTNERS Sina Athens GR EL EN 33 - Viner, sprit och likörer /8/21 Cleanara Meda AB Pipers Väg Box Solna SE MEDA Pharma GmbH & Co. KG Endler, Gabriele Benzstr Bad Homburg EN 3 - Tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat. 5 - Farmaceutiska preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; plåster /8/21 21/234 7

8 CTM 9373 Del A Clenara Meda AB Pipers Väg Box Solna SE MEDA Pharma GmbH & Co. KG Endler, Gabriele Benzstr Bad Homburg EN 3 - Tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat. 5 - Farmaceutiska preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; plåster /8/21 EUROPEAN HAIRDRESSER OF THE YEAR Luzea Elduaien, Mikel Rafael Alberti, Orkoien ES GARCÍA, DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS Plaza del Corrillo, 19, Salamanca ES ES EN 41 - Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; tillhandahållande av nöjestjänster; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /8/21 RESORB MAGNUM CARDIONOVUM Sp.z.o.o. ul. Panska Warsaw PL ABK PATENT AND TRAMARK ATTORNEYS Arth, Hans-Lothar Jasminweg Berlin EN 1 - Kärlimplantat, biologiskt nedbrytningsbara kärlimplantat, kärlimplantat med beläggningar som frigör det verksamma ämnet, stentar, koronarstentar, biologiskt nedbrytningsbara stentar, bioresorberbara metallstentar, bioresorberbara polymerstentar, stentar med beläggningar som frigör det verksamma ämnet, katetrar, dilateringskatetrar, ballongkatetrar, rapid-exchange-katetrar, PTCA-katetrar, kateterballonger med ytbeläggning, katetrar som frigör det verksamma ämnet, katetrar med beläggningar som frigör det verksamma ämnet, injiceringskatetrar, infusionskatetrar, diagnostiska katetrar, styrtrådar för medicinskt bruk, kateterrör, kateterballonger, bifurkationskatetrar, valvuloplastickatetrar, dubbelballongkatetrar, stentkatetersystem, stentkatetersystem med beläggning som frigör det verksamma ämnet /8/21 vileda style Carl Freudenberg KG Höhnerweg Weinheim Carl Freudenberg KG Horn, Joachim Hoehnerweg Weinheim EN 21 - Redskap för hushållsändamål, köksgeråd samt behållare; kammar och tvättsvampar;borstar och penslar (ej för måleri); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull;rengöringsdukar för hushåll; handskar för hushållsändamål /8/21 ROCK Tencate Geosynthetics France 9, rue Marcel Paul 9587 Bezons FR WILSON & BERTHELOT 22, rue Bergère 759 Paris FR FR EN 19 - Geotextila material i form av dukar för dränering, sanering och konsolidering av allmänna schaktningar, väg-, järnvägs-, flod-, havs- och hydrauliska arbeten Tjänster avseende konstruktion, underhåll och reparation av allmänna schaktningar, väg-, järnvägs-, flod-, havs- och hydrauliska arbeten /8/21 PICCOLO PRINCIPE Simfido Trading B.V. Reguliersdwarsstraat BN Amsterdam NL GLP S.R.L. Piazzale Cavedalis, 6/2 331 Udine (UD) IT IT EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, 8 21/234

9 Del A.1. CTM sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 546 TORNA A VOLARE /8/21 ua OSC HEALTHCARE S.r.l. Via Santo Stefano, Bologna IT GLP S.R.L. Piazzale Cavedalis, 6/2 331 Udine (UD) IT IT EN 5 - Dietiska preparat för medicinsk användning Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård /8/ OSC HEALTHCARE S.r.l. Via Santo Stefano, Bologna IT GLP S.R.L. Piazzale Cavedalis, 6/2 331 Udine (UD) IT IT EN 5 - Dietiska preparat för medicinsk användning Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård /8/21 HAPPY NEW YOU 21/234 9

10 CTM Del A.1. IRMÃOS VILA NOVA, S.A. Avenida das Indústrias, Sam, Ribeirão Ribeirão, (VILA NOVA FAMALICÃO) PT SIMÕES, GARCIA, CORTE-REAL & ASSOCIADOS - CONSULTORES, LDA. Rua Castilho, 167, 2º andar 17-5 Lisboa PT PT EN 35 - Detaljhandelstjänster för andra avseende olika produkter, (ej transport därav), speciellt: ädla metaller och deras legeringar och artiklar av dessa material eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser, smycken, bijouterier, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument, kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, optiska apparater och instrument;pincenéer, glasögon, solglasögon, glasögonbågar och glasögonfodral, läder och konstläder, varor av dessa material ej ingående i andra klasser;handväskor, handväskor med hjul (vagnar), sportväskor, resväskor, säckar och necessärer, ränslar, portmonnäer, plånböcker, portfölj, resväskor, resväskor, portföljer, portmonnäer, nyckelbrickor, som ger kunder möjlighet att se och köpa dessa produkter på ett enkelt sätt. 7-9 St. Botolph's Road Sevenoaks, Kent TN13 3AJ EN FR 9 - Instrument och apparater för undervisning; nedladdningsbara elektroniska publikationer och information tillhandahållen via direktanslutning från databaser eller Internet; nedladdningsbara publikationer; ljud- och videoinspelningar;audio- och videoinspelningar om tennis Trycksaker och publikationer; pappersvaror (skrivoch kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial; fotografier; reklamdokument;även alla nämnda varor i samband med tennisspel; medlemskort Underhållningstjänster, tjänster rörande sport och kultur; undervisning/utbildning;organisation och genomförande av konferenser, seminarier och studiecirklar;organisation, administration och genomförande av sportturneringar och -evenemang; sportklubbstjänster; klubbverksamhet för (underhållning, undervisning/utbildning);tillhandahållande av anläggningar för rekreation och sport samt information; elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); organisation och produktion av ljud och bildshower, uppträdanden, program och inspelningar;även alla nämnda tjänster i samband med tennisspel;produktion och redigering och av radio- och televisionsprogram rörande tennisspel;alla nämnda tjänster även tillgängliga via Internet /8/21 The Clickers PLAISIO COMPUTERS A.E.V.E. Favierou Metamorfosi-Athina GR S.D. MAVROS & ASSOCIATES Navarinou Athens GR EL EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /8/21 TENNIS ICOACH ITF Licensing (UK) Ltd Bank Lane, Roehampton London SW15 5XZ GRAHAM WATT & CO LLP St. Botolph's House /8/21 DIRECT ELECTRON Direct Electron, LP 1324 Evening Creek Drive S., Suite 311 San Diego, California US SCOTT & YORK INTELLECTUAL PROPERTY 45 Grosvenor Road St. Albans, Hertfordshire AL1 3AW EN FR 9 - Detektorer av partiklar med högt energiinnehåll. US - 26/2/ /8/21 LASERTRACK Gaming Partners International Corporation 17 Industrial Road Las Vegas, Nevada 8912 US SCOTT & YORK INTELLECTUAL PROPERTY 45 Grosvenor Road St. Albans, Hertfordshire AL1 3AW EN FR 28 - Spelutrustning; speltärningar; spelmarker; spelhjul; spelbord; kort (spel-). US - 25/5/ /234

11 Del A.1. CTM /8/21 Scent of the Money Merkur Gaming GmbH Borsigstr Lübbecke adp Gauselmann GmbH Schröder, Wolfgang Boschstr Lübbecke EN 9 - Försäljningsautomater, försäljningsautomater, returautomater och musikautomater (myntstyrda) samt delar av nämnda automater; kassamaskiner, automater som räknar pengar och valutaväxlingsautomater; mekanismer för myntstyrda apparater; videospel som extraanordning för extern bildskärm eller monitor; programvara till datorspel; spelprogramvara för användning med valfri datorstödd plattform inklusive underhållningselektronik och spelkonsoler;utrustning för registrering, överföring, bearbetning och återgivning av data, inkluderande ljud och bild, inkluderande delar för samtliga nämnda varor, dock undantaget radioapparater, tv-mottagningsapparater, hifi-anläggningar, videoinspelare, telefonapparater, telefaxapparater och telefonsvarare; datormaskinvara och -programvara för kasino- och spelhallsspel, för spelautomater resp. myntstyrda maskiner, videolotterispelautomater eller hasardspel via internet; elektriska, elektroniska, optiska eller automatiska apparater för identifiering av databärare, id- och kreditkort, sedlar och mynt samt delar för dessa apparater; elektriska, elektroniska eller optiska larm- och övervakningsanläggningar, inkluderande videokameror och anordningar för bildöverföring och bildbehandling; elektriska kabelnät; kretskort, bestyckade kretskort (elektroniska komponenter) och kombinationer av dessa som moduler och som delar av anordningar, ingående i klass Spel; leksaker; spelanordningar (även myntstyrda); penga- eller myntstyrda spelhallsspel (maskiner); spel för spelhallar (ingående i klass 28); myntstyrda videospelapparater; kasinoutrustning, nämligen roulettbord, rouletthjul; myntstyrda hasardspelautomater (maskiner) och hasardspelmaskiner, speciellt för hasardspelhallar med eller utan vinstutbetalning;elektroniska och eltekniska hasardspelsanordningar, hasardspelsautomater och hasardspelsmaskiner, myntinkastmaskiner som styrs med mynt, polletter, sedlar, biljetter eller medels elektroniska, magnetiska eller biometriska lagringsmedia, speciellt för kommersiella ändamål på kasinon och i hasardspelshallar, med eller utan vinstutbetalning; hasardspelautomater och hasardspelmaskiner, speciellt för kommersiella ändamål på kasinon och i hasardspelshallar, med eller utan vinstutbetalning; myntstyrda spelautomater och/eller elektroniska myntspelautomater (maskiner) med eller utan vinstmöjlighet;anpassade höljen för genom inkast av mynt, polletter, biljetter eller medels elektroniska, magnetiska eller biometriska minnesmedia styrda spelautomater, turspelanordningar, turspelautomater och turspelmaskiner, speciellt för industriell användning i kasinon eller spelhallar med eller utan utbetalning av vinst; videoutmatningsspelmaskiner; dragningsanordningar för vinst- och lottospel, utspelningar eller utlottningar; Spel (inklusive videospel), ej som extraanordning för extern bildskärm eller monitor; elektropneumatiska och elektriska dragmaskiner (spelautomater); elektriska, elektroniska eller elektromekaniska anordningar för genomförande av bingospel, lotterispel eller videolotterispel och för vadslagningsbyråer, nätanslutna eller ej; spelbord speciellt för bordsfotboll, biljardtjänster, glidobjektsspel; kastringar (leksaker) och -pilar; LCD-spelkonsoler; vadslagningsautomater (maskiner); alla nämnda automater, maskiner och apparater även i nätdrift; anordningar och utrustning för upptagning och lagring av pengar som tillbehör för nämnda automater, ingående i klass Uthyrning av spel- och underhållningsapparater för kasinon; anordnande och genomförande av spel; speltjänster; lotteriverksamhet; genomförande av spel på Internet; speltjänster tillhandahållna via dirketanslutning (från ett datornät); drift av kasinon eller spelkasinon, resp drift av vadhållningsbyråer; drift av spelställen och spelhallar och/eller direktanslutna internetkasinon och vadslagningsplattformar; hasardspel via internet /8/21 NOURA NOURA HOLDING, Société par actions simplifiée Avenue Marceau, Paris FR CABINET LAVOIX 2, place d' Estienne d'orves 759 Paris FR FR EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt, köttextrakt, konserverad, torkad och tillagad frukt och konserverade, torkade och tillagade grönsaker, geléer, sylt, fruktkompotter, ägg, mjölk och mjölkprodukter, oljor och matfett, charkuterier, grönsakskonserver, fiskkonserver, köttkonserver, soppor, konserverade bönor, kefir, kumyss [mjölkdrycker], livsmedel beredda av fisk, konserverade oliver, torkade druvor. 3 - Smörgåsar, flarn, pajer, smörgåsar på basis av libanesiska maträtter. Kaffe, te, kakao, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, mjöl och beredda spannmålsprodukter, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap, ljus, jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser), kryddor, is för uppfriskning, skorpor, småkakor, tebaserade drycker, karameller, kakor, mjuka: bakelser: tårtor, fruktmassa, petits fours (konditorivaror), pizzor Färsk frukt och färska grönsaker, citrusfrukter, mandel (frukt), citroner, färska bönor, hasselnötter, nötter färska oliver,;apelsiner, färska druvor Öl, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och -juicer, safter och andra koncentrat för framställning av drycker Matsmältningsfrämjande alkoholhaltiga drycker (ej öl), arrak, likörer, spritdrycker, vin Organisation och genomförande av seminarier, kongresser, soaréer, mottagningar, organisation och ledning av underhållning för bröllop och födelsedager, festplanering (underhållning), underhållning, uthyrning av ljudupptagningar, av videoband, dekorationer till skådespel, rekreationstjänster, orkestertjänster och disque-jockey-tjänster, anordnande av föreställningar Restaurangverksamhet (mat), tillfälligt logi, barverksamhet, caféer med matservering, kafeterior, catering /8/21 AMPYRA 21/234 11

12 CTM Del A Varumärket består av ordet "ampyra" i stiliserad font Acorda Therapeutics, Inc. 15 Skyline Drive Hawthorne, New York 1532 US MURGITROYD & COMPANY Scotland House Scotland Street Glasgow G5 8PL EN FR 5 - Farmaceutiska och biologiska preparat använda i behandling av ryggmärgsskador, multipel skleros och andra neurologiska sjukdomar eller besvär. US - 2/3/ /8/21 GARRYSON ATI Garryson Limited Spring Road Ibstock, Leicestershire LE67 6LR POTTER CLARKSON LLP Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD EN FR 3 - Slipmedel och slipprodukter;slipskivor, sliptrissor, slipklossar, sliphjul;universalrengörings-, poler-, och skurpreparat. 7 - Maskiner och apparater för malning, slipning och polering;slipskivor, drivaxlar, spiralborrar, verktygsbits, samtliga utgörande maskindelar; delar och komponenter till alla nämnda varor. - (a) (b) 6/4/ (c) 6/4/ Oberstr. 14b 2144 Hamburg KANZLEI KÄHLER KOLLEGEN Partnerschaft Rechtsanwälte Wexstr Hamburg EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Papper, papp (kartong); Bokbinderimaterial; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; Knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor; Konstgjorda blommor Sportaktiviteter Utskänkning av mat och dryck; Förmedling av kortvarigt boende /9/21 econogy offices /1/21 ÜBERJAZZ Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH 571 Bokstäver som övergår i varandra (gement E i blått och gement O i grått); dessutom texten econogy offices också i färgerna blått och grått* /234

13 Del A.1. CTM Blått, mörkgrått, ljusgrått; (CMYK 4C: blått C: 8 Y: 15 mörkgrått B: 75 ljusgrått B: 3) Raiffeisen evolution project development GmbH Ernst-Melchior-Gasse Wien AT EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; företagsledningstjänster; företagsadministration; kontorstjänster Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster /9/21 CONSCIOUS HOTELS Conscious Hotels B.V. Prins Hendriklaan BB Amsterdam NL ELZAS NOORDZIJ B.V. P.O. Box KC Amsterdam NL NL EN 35 - Hotellförvaltningstjänster Tjänster tillhandahållna av hotell, restauranger, pubar, kafeterior, barer och lunchserveringar; bokning av tillfällig inkvartering; utskänkning av mat och dryck; uthyrning av tillfälligt logi Bastutjänster; massagetjänster; skönhetssalongverksamhet /9/21 GOOD FLOW GOOD LIFE Ecomel B.V. Dusseldorperweg AK Limmen NL LANDMARK B.V. Stationsplein LE Amersfoort NL NL EN 5 - Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk Mjölk och mjölkprodukter, yoghurt och yoghurtdrycker, mejeridrycker i vilka mejerivaror är huvudingrediens;mejeribaserade dietiska preparat, ej för medicinskt bruk; ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffebaserade drycker, te eller örtteer, kakaobaserade drycker, chokladmjölk; risgrynsgröt;mjölkbaserad havregröt, gröt, mannagrynsprodukter;puddingar, bavarois, chokladoch/eller fruktmousser; glass Icke-alkoholhaltiga drycker, icke-alkoholhaltiga drycker med tillsats av mjölk eller mejerivaror och/eller frukt eller fruktextrakt BX - 8/3/ /9/21 VULCANO Anthura bv Anthuriumweg KV Bleiswijk NL MARKENIZER Weg en Bos 132 A 2661 GX Bergschenhoek NL NL EN 31 - Prydnadsväxter;levande växter och blommor, inklusive blommor av arterna anthurium och phalaenopsis; växtdelar; odlingsmaterial; vävnadsodlingsmaterial; utsäde Relklam, säljfrämjande åtgärder och affärsförmedling vid köp och försäljning samt import och export av prydnadsväxter, levande växter och blommor, inklusive blommor av arterna Anthurium och Phalaenopsis, växtdelar, odlingsmaterial, vävnadsodlingsmaterial; fröer och utsäden;upplåtande av (försäljningsindormation) från och om leverantörer av prydnadsväxter, levande växter och blommor, inklusive blommor av arterna Anthurium och Phalaenopsis, växtdelar, odlingsmaterial, vävnadsodlingsmaterial;fröer och utsäden och speciellt leverantörer av anthuriumväxter och orkidéer; anordnande av mässor och utställningar för försäljningsoch reklamändamål Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård;förädling, urval, förökning och odling av växter och blommor; odlingsvägledning och odlingsrådgivning /9/21 SMARTSLEEVE PMS 412 C; 4% PMS 412 C Bekaert Textiles NV Deerlijkseweg Waregem BE Gravez, Bernard Maria Gustave 21/234 13

14 CTM Del A.1. Victor Braeckmanlaan Gent BE NL EN 12 - Nackstöd och säten för fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten och överdrag till dessa. 2 - Madrasser; kuddar och nackstöd; sovsäckar; massagebänkar Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängtäcken; påslakan; madrassöverdrag; filtar; kuddöverdrag; skyddsöverdrag för madrasser och möbler; sänglinne;skyddsöverdrag, sängtäcken. BE Gravez, Bernard Maria Gustave Victor Braeckmanlaan Gent BE NL EN 12 - Nackstöd och säten för fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten och överdrag till dessa. 2 - Madrasser; kuddar och nackstöd; sovsäckar; massagebänkar Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängtäcken; påslakan; madrassöverdrag; filtar; kuddöverdrag; skyddsöverdrag för madrasser och möbler; sänglinne;skyddsöverdrag, sängtäcken /9/21 FAGERHULT Art of Light Fagerhults Belysning AB Habo SE GOTAPATENT AB Klostergatan Jönköping SE SV EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll, övervakning, livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning och återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; strömskenor; elektriska och elektroniska styrsystem för elektrisk belysning Apparater för belysning, inkl elektriska belysningsarmaturer för inomhus- och utomhusbruk samt för privat, offentlig och industriell miljö /9/21 DRUM Systeme Nolte moebel-industrie Holding GmbH & Co. KGaA Konrad-Nolte-Str Germersheim MELCHERS Im Breitspiel Heidelberg EN 19 - Delvis bearbetat trä, nämligen spånplattor. 2 - Varor av trä eller träersättningsmaterial och/eller plast, nämligen möbler och möbeldelar Installation och montering av möbler och köksanordningar Lagring och transport av varor och anordningar. 4 - Träbearbetning, återvinning av spån och fibrer från trämaterialrester, gamla möbler, produktionsrester, rester, avfall och material innehållande trämaterial /9/21 SMARTSLEEVE /8/21 H HARVEST FINE LEATHER Mörkbrunt (bakgrund: PMS 412 C; pricklinje: 4% PMS 412 C) Bekaert Textiles NV Deerlijkseweg Waregem SPL Vertriebs GmbH Neckarstr Düsseldorf STENGER WATZKE RING INTELLECTUAL PROPERTY Am Seestern Düsseldorf 14 21/234

15 Del A.1. CTM EN 15 - Väskor för musikinstrument, speciellt gitarrfodral, ej av läder eller konstläder;gitarrband, ej av läder eller läderimitationer Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ingående i klass 18;gitarrväskor, gitarremmar Skinnkläder Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Utskänkning av mat och dryck; förmedling av kortvarigt boende /9/21 Jodellounge Sigl, Susanne Ringstr. 1c Riederau Sigl, Hans Ringstr. 1c Riederau Zieglmeier, Sascha Chopinstr München EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor. 4 - Industriella oljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen; dammabsorberande, dammfuktande och dammbindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror. 2 - Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast Redskap för hushållsändamål, köksgeråd samt behållare; kammar och tvättsvampar; borstar och penslar (ej för måleri); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; tapeter (ej av textil) /1/21 Anna Donnati svart Valérius Têxteis, SA Rua do Aldão Vila Frescainha São Martinho, Apartado Barcelos PT Valérius Têxteis, SA Vilas Boas, José Manuel Rua do Aldão Vila Frescainha São Martinho, Apartado Barcelos PT PT EN 18 - Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror Kläder, skor, huvudbonader Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster /1/21 SALONTA 1976 SÂNMARTIN 21/234 15

16 CTM Del A.1. Dobronăuţeanu, Emanuel - Corneliu Int. Bitolia nr. 28, sector 1 Bucureşti RO CABINET ANI FUCIU SRL Comuna Snagov, Bl. P53, Sc. A, Parter, Ap. 1 Ilfov RO RO EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; frysta, konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; matoljor och -fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, ätbar glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; godisglassar Annons- och reklamverksamhet; Tjänster avseende företagsassistans; företagsadministration; administrativa tjänster /9/21 Renantos Renantos Pharmavertriebsgesellschaft mbh Beethovenstr Leipheim EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinskt bruk; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel /9/21 seven PLUS Svart och vitt Franquiger - Gestão de Franquias, S.A. Sintra Business Park, Edif. 1, 2B Sintra PT GARRIGUES IP, UNIPESSOAL LDA. Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 1-3º Lisboa PT PT ES 9 - Smarta kort; hologram;mikrochipbaserade, magnetiska och optiska kort, nämligen betalkort, telefonkort, bankkort och kreditkort, övervakningskort, identifikationskort, kontrollkort och identitetskort Företagsledning, företagsadministration, annons- och reklamverksamhet och marknadsföring; företagsledning och -administration via Internet Finansiella tjänster och fastighetsmäkleri; kreditkortstjänster; försäkringstjänster; fastighetsförvaltning; egendomsadministration; fastighetstjänster och fastighetsförvaltning via Internet /9/21 CLEVERTEX VÚB a.s. Na Ostrov? Ústí nad Orlicí CZ KANIA, SEDLÁK, SMOLA PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ Mendlovo náměstí 1A 63 Brno 16 21/234

17 Del A.1. CTM CZ CS EN 9 - Skyddskläder;eldskyddskläder med tillbehör;särskilda skyddskläder med tillbehör ingående i denna klass. 1 - Hälso- och hygientextilier och produkter av dessa, ej ingående i andra klasser Trikåvaror, vävnader, textilier och produkter av dessa, ej ingående i andra klasser;tekniska textilier och tillämpningar av dessa, ingående i denna klass Kläder; arbetskläder;specialkläder; underklädesplagg;skyddskläder ingående i denna klass;funktionskläder;tillbehör till skydds- och specialkläder;tillbehör till funktionskläder; klädtillbehör;allt ingående i denna klass Handelsverksamhet; annons- och reklamverksamhet, marknadsföringstjänster samt förmedlingstjänster; företagsadministration; kontorstjänster; marknadsstudier; företagsinformation, allt tillhandahållet via Internet eller ett globalt datornät;marknadsundersökningar och andra tjänster som har samband med handel ingående i denna klass Överföring av meddelanden och bilder med hjälp av Internet, telefon. CZ - 16/3/ /9/21 MOBILIZATION WITH MOVEMENTS Mulligan Concept Teachers Association Europe Lijsterbeslaan EP Vught NL NOVAGRAAF NERLAND B.V. Hogehilweg CA Amsterdam NL NL EN 9 - Cd-skivor, dvd-skivor och videoband och andra elektroniska datamedier inom området manuell läkekonst, avkopplingsterapi, sportfysioterapi, fysioterapi och manuell terapi Handledning/instruktion, undervisning och upplysning inom området manuell läkekonst, avkopplingsterapi, sportfysioterapi, fysioterapi och manuell terapi;anordnande och hållande av kongresser, konferenser, seminarier och studiecirklar inom området manuell läkekonst, avkopplingsterapi, sportfysioterapi, fysioterapi och manuell terapi;produktion och utgivning av cd-skivor, dvd-skivor och videoband inom området manuell läkekonst, avkopplingsterapi, sportfysioterapi, fysioterapi och manuell terapi 44 - Medicinska tjänster;läkarvård och -rådgivning;manuell läkenonst;tjänster inom området avkopplingsterapi, sportfysioterapi, fysioterapi och manuell terapi /9/21 DREAMSTREAM Immedia Broadcast Ltd The Old Brewery, The Broadway Newbury, Berkshire RG14 1AU Immedia Broadcast Ltd 22 Penney, Ross The Old Brewery, The Broadway Newbury, Berkshire RG14 1AU EN FR 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur;digital musik (nedladdningsbar från Internet) cd-skivor innehållande inspelad musik;portabla hårddiskenheter innehållande digital musik;nedladdningsbart datorprogram (programvara) för att möjliggöra nedladdning av digital musik från Internet;elektroniska apparater som möjliggör mottagning och nedladdning av digital musik från Internet Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; Kontorstjänster;Annonsering, reklamtjänster tillhandahållna via Internet, datoriserad filhantering, datoriserad online-beställning, bokföring, publicering av reklamtexter, online-reklam på ett datornät, direktreklam (trycksaker, prover), uthyrning av reklamtid via alla kommunikationsmedel, uthyrning av annonsutrymmen;samling av data med elektroniska hjälpmedel;konsultations-, informations-, lednings- och rådgivningstjänster avseende alla nämnda tjänster, alla ingående i klass Telekommunikation; musiksändning; utarbetande av rapporter i samband med alla nämnda tjänster;upplåtande av åtkomst till digital musik;konsult-, informations- och rådgivningstjänster i relation till nämnda tjänster, alla ingående i klass Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;organisation, produktion, presentation, distribution, samsändning, näthantering och uthyrning av tvprogram, filmer, tecknade filmer, ljud- och videoinspelningar och underhållningstjänster genom eller relaterade till TV eller radio, film, musik, sport, video- och underhållningstjänster, produktion av live-underhållningskaraktär och av tvkaraktär och av musikkaraktär tillgänglig online från en databas eller Internet, produktion och distribution av ljud, bilder, digital musik, spelfilmer, levande eller inspelad audio, visuellt eller audiovisuellt material för etersändning på markbunden kabel, satellitkanaler, Internet, trådlösa eller trådlänkade system och andra medel avseende kommunikation; musikunderhållning; ljudupptagningar, uthyrning av;konsultations-, informations- och rådgivningstjänster relaterade till nämnda tjänster, alla ingående i klass /9/21 another standard Arnassalon, Roland 61, rue de Chabrol 751 Paris FR FR EN 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument. 21/234 17

18 CTM Del A Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; obearbetat läder Vävda tyger; sängkläder och bordsdukar; vävnader för textil användning; elastiska vävnader; Sammet; sänglinne; hushållslinne; bordslinne, ej av papper Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; skjortor; skinnkläder; bälten; handskar; halsdukar; slipsar; strumpvaror, trikåvaror; sockor; tofflor; skor; underkläder /9/21 BORR SWEETS Schmidt Import-Export GmbH & Co. KG Gewerbestr Süderlügum JENSEN EMMERICH Lise-Meitner-Str Flensburg DA 3 - Godsaker; karameller;sötsaker, livsmedel av choklad; Sötsaker;livsmedel av lakrits /12/21 topgast Svart, rött Hochreiter, Rudolf C/LA Mulata-II Sosua, Puerto Plata DO Finta, Alexander Nockherweg Grafing BEUKENBERG RECHTSANWÄLTE Uhlemeyerstr Hannover EN Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, djupfrysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is /9/21 COMPORTA LINKS HERDA DA COMPORTA - ACTIVIDAS AGRO SILVÍCOLAS E TURÍSTICAS, S.A. Espaço Comporta - Estrada Nacional nº 253, Km Comporta PT GARRIGUES IP, UNIPESSOAL LDA. Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 1-3º Lisboa PT PT ES 28 - Sportartiklar, nämligen golfartiklar Alkoholhaltiga drycker, nämligen viner Tjänster inom området för jordbruk och skogsbruk /9/21 SINLESS SUN UNITED BEAUTY PRODUCTS LIMITED Princewood Road Corby, Northamptonshire NN17 4XD Morgan, David James 2 Parklands Great Bookham, Surrey KT23 3NB EN FR 3 - Kosmetiska preparat; hudvårdspreparat;kosmetika för solning; lotioner för solning;färghårspray baserad på aerosol för lätt findusch;skrubbpreparat, fuktbevarande kräm, hudfärgningspreparat, brun-utan-sol-preparat;nagelskyddspreparat, tätningspreparat för förhindrande av färgning av naglar Solarier, solbäddar, solariehytter Engångsfotbeklädnader som dras på fötterna;kläder, fotbeklädnader och huvudbonader för engångsbruk, alla av papper Skönhetsvård, speciellt drift av solariesalonger, hudvårds- och hudfärgningstjänster /11/21 Boskin 18 21/234

19 Del A.1. CTM Blekmedel och preparat för tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymvaror, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor GABRIEL HEALTH FARMAKEFTIKI ETAIREIA PERIORISMENIS EFTHYNIS Gr. Kousidi 14, Zografou Athens (Attiki) GR Baveas, Ioannis Asklipiou Athens GR EL EN 3 - Blekmedel och preparat för tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymvaror, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor /11/21 boderm PROTOTYPE /1/21 SIGNAL & ANRSSON Signal & Andersson Charkuterifabrik AB Hulda Mellgrens gata Västra Frölunda SE SETTERWALLS ADVOKATBYRÅ GÖTEBORG AB Sankt Eriksgatan Gothenburg SE SV EN 29 - Charkuterivaror; korv; kött; skinka; fjäderfä /11/ GABRIEL HEALTH FARMAKEFTIKI ETAIREIA PERIORISMENIS EFTHYNIS Gr. Kousidi 14, Zografou Athens (Attiki) GR Baveas, Ioannis Asklipiou Athens GR EL EN THE SMILEY COMPANY SPRL Rue des Trois Arbres Bruxelles BE Smileyworld Ltd. Loufrani, Nicolas Suite The Leathermarket, 11/13 Weston Street Bermondsey London SE1 3ER EN FR 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, tandkräm och tandpastor. 21/234 19

20 CTM Del A Farmaceutiska och veterinära preparat; Hygieniska preparat för medicinska ändamål; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial; Tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; Desinfektionsmedel; Preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; Preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument Redskap eller behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; Kammar och tvättsvampar; Borstar (ej målarpenslar); Borstmakerimaterial; Artiklar för rengöringsändamål; Stålull; Obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; Sängkläder och bordsdukar Spel och leksaker; Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; Julgransprydnader. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Telekommunikation Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror Lila, rött och vitt Dewilde Maatschappij BVBA Doornikseweg Spiere-Helkijn BE K.O.B. N.V. Kennedypark 31c 85 Kortrijk BE NL EN 35 - Annons- och reklamverksamhet med avseende på damunderkläder;anordnande av mässor och utställningar med avseende på damunderkläder, för kommersiella ändamål;demonstration av damunderkläder Anordnande och genomförande av utställningar, studiecirklar och mässor med avseende på damunderkläder, för kultur- eller utbildningsändamål /1/21 LINGERIE LIVE /1/21 BRINK PLUIMVEEPRODUKTEN Rött, svart Storteboom Group B.V. 2 21/234

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

SFS 2005:209. Bilaga 1

SFS 2005:209. Bilaga 1 Bilaga 1 SFS 2005:209 Förteckning över produkter som ingår i produktkategorier som avses i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Produktkategori 1 Stora hushållsapparater

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

Bedömning av er varumärkesansökan

Bedömning av er varumärkesansökan FÖRELÄGGANDE 2017-07-31 Text i märket: OQ Ansökningsnr: 2017/03025 Svar senast: 2017-10-09 Sökande: Ombud: Er referens: OilQuick AB Groth & Co Kommanditbolag V 17-0365/CH/APE Bedömning av er varumärkesansökan

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 L A A.1. 22 546 531 98995 5/5/21 Uni-Ran 26.11.2 26.11.6 26.11.12 ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 L A A.1. 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House skrivet på två rader med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 145 Del C... 18 Del D... 23 Del M... 25 L A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-03-20 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder kronor,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9)

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) för följande livsmedelsgrupper Grönsaker, frukt, bär och nötter m.m. 1. Potatis, rotfrukter, baljväxter (utom jordnötter) och andra grönsaker. Produkterna får vara bearbetade.

Läs mer

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol 460 Nr 117 Bilaga Anmärkning: 1. För ämne E 952, Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter, uttrycks de största tillåtna erna som fri syra. 2. För ämne E 954, Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter, uttrycks

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 L A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64 Lisboa

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR

Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/333 BILAGA I LISTA SOM AVSES I ARTIKEL 38 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 1(13) PM Dnr 59-193/10 2010-03-11 Enheten för handel och marknad Claes Renström Anne Hansson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel har

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling; SFS 2016:1227 Utkom från trycket den 16 december 2016 beslutat den 8 december

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-03-18 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 -

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 - Nr 23, vecka 22/2017 Kungjorda beslut, vecka 22 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se 23

Läs mer

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista

EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DRIFTAVDELNINGEN Formgivningar EUROLOCARNO (25/09/2014) Klasslista Klass KLASS 1: KLASS 2: KLASS 3: KLASS 4: Förteckning över varor

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 95 LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR

TULLTAXA KAPITEL 95 LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR TULLTAXA Kap 95 KAPITEL 95 LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) ljus (nr 3406), b) fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-005 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 maj 2014 Klagande Apple Inc. 1 Ininite Loop, Cupertino, California 95014, USA Ombud: Jarmo Kääriäinen Bergenstråhle & Lindvall AB,

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

Plastbaserat avfall och textilier

Plastbaserat avfall och textilier ENERGIAJÄTTEET = ENERGIAVFALL Jätetynnyrin teksti ENERGIAJÄTE = ENERGIAVFALL Plastbaserat avfall och textilier - Plastförpackningar från livsmedel, t.ex. burkar, påsar, askar, omslag och underlag - Plastprodukter

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 111 Del D... 127 Del M... 129

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 111 Del D... 127 Del M... 129 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 48 Del C... Del D... 127 Del M... 129 DEL A A.1. 22 22 8791253 29/1/21 GEOGRAPHIC PUZZLE Łucki, Tomasz Komandorska 44 81-232 Gdynia PL KANCELARIA "PATENT" JAN PROŚCIŃSKI

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAGOR till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling JO 44 SM 1401 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. 2013 Food consumption and nutritive values, data up to 2013 I korta drag Livsmedelskonsumtionens utveckling Under perioden 1980 2013

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 85 Del C... 97 Del D... 118 Del M... 120

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 85 Del C... 97 Del D... 118 Del M... 120 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 85 Del C... 97 Del D... 118 Del M... 12 L A A.1. 9292582 3/8/21 FLORAL Errebi Paper S.r.l. Industria Cartaria Via Valle Po, 92 122 Madonna dell'olmo (Cuneo) IT JACOBACCI

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

STYLE STYLE-12, STYLE-13, STYLE-12-V STYLE-12 STYLE-13

STYLE STYLE-12, STYLE-13, STYLE-12-V STYLE-12 STYLE-13 STYLE STYLE-12, STYLE-13, STYLE-12-V Style stolen är en snygg, stapelbar och kopplingsbar stol som passar utmärkt till utbildningar, konferenser, restaurang, lunchrum, mässor och event. Lagerhålls i 3

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-03-23 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2015 till

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

EWC kod Text Behandling Deponi AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK 1

EWC kod Text Behandling Deponi AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK 1 EWC kod Tet Behandling Deponi AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK 1 OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL 01 04 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Varuklassificering enligt HS/KN

Varuklassificering enligt HS/KN Varuklassificering enligt HS/KN Avgränsningen av varugruppen livsmedel, livsmedelsråvaror och drycker i tabellerna 4.1.2 och 4.1.3 baseras i huvudsak på hur Jordbruksverket avgränsade varuområdet i de

Läs mer

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB www.scandinavia-rekrytering.se Handel med livsmedel och dagligvaror av bästa kvalité mellan Tjeckien och Sverige Uthyrning och rekrytering

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 103 Redovisade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144 DEL A A.1. 546 591 8816324 15/3/21 Hoffman Loeb Zucker IPPA INVESTMENTS LIMITED Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2017-03-17 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2016 till

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 48 Del C... 72 Del D... 89 Del M... 91 L A A.1. 22 8668841 6/11/29 Bravatec E-Lux Kodutehnika OÜ Mustamäe tee 24 1621 Tallinn EE PATENT & TRA MARK AGENCY KOITEL Tartu

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

KAPITEL 21 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR. b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 0901),

KAPITEL 21 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR. b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 0901), KAPITEL 2 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR Anmärkningar. Detta kapitel omfattar inte: a) blandningar av grönsaker enligt nr 072, b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 090), c) aromatiserat

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden MATGLÄDJE FÖR ALLA Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning Findus Special Foods Upplev skillnaden Rätt och näringsriktig kost en rättighet Att få i sig näringsriktig och energirik

Läs mer