Svensk varumärkestidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar med oförändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar som upphävts efter invändning Nationella registreringar med ändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar avförda på grund av utebliven förnyelse Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Pantsättningar av nationella registreringar Internationella kungörelser Ändringar avseende innehavare av internationella registreringar Förnyade internationella registreringar Internationella registreringar som upphört att gälla i Sverige Beslut om att internationella registreringar inte ska gälla i Sverige

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00242 Ansökningsdatum: GIRO PIZZERIA NAPOLETANA Giro Pizza AB, Box 1616, Stockholm, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01416 Ansökningsdatum: BIOFINDER Sebastian Palmqvist, Lennart Minthon, Oskar Hansson, Håkan Toresson, Simrisbanvägen 14, Malmö, Sverige. Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, Lund, Sverige. Org. nr: : Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; vetenskapliga tjänster, laboratorietjänster, kliniska studier och därtill relaterad forskning och utveckling inom områdena för Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; utveckling av nya sätt och produkter för att upptäcka, diagnostisera och bota Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; industriella analyser och forsknings tjänster; forskningstjänster avseende identifiering av orsakerna till Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; utveckling av nya läkemedel och rehabiliteringsmetoder mot Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror. 44: Medicinska tjänster; medicinska tjänster avseende Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; diagnosticering av Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; veterinära tjänster.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00257 Ansökningsdatum: RAPPORT Sveriges Television Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning,mätning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning: apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; elektriska ackumulatorer; apparater och instrument förundervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; CD-rom skivor;grammofonskivor, CD-skivor, kassettband, exponerad film, animerad film, tecknadfilm; videogram, inklusive videokassetter med inspelade TV-program;inspelningsbara skivor; musikfiler (nedladdningsbara); elektroniskt lagrade bilder; mekanismer för myntstyrda apparater (ejspelautomater); kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; datorspel (program); elektroniska hemsidor; datorprogram i form av appar för visning av TV-programinnehåll; apparater för produktion av digital reproduktion; elektronisk dokumentation och undervisningsmaterial (nedladdningsbart); elektroniska publikationer; elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara). 16: Papper; kartong; trycksaker,tidningar och tidskrifter, böcker; broschyrer, kataloger; handböcker (manualer) och användarmanualer; tryckta publikationer, inklusive tidningar, tidskrifter ochnyhetsbrev; bokbinderimaterial; fotografier; trycksaker relaterad till datorprogram för reproduktion av musik; bindemedel för pappersvaror; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor; kartor; dekaler; vykort; trycktyper; klichéer; affischer; skriv- och kontorsmaterial; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser). 38: Datorstödd och digital överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar; sändningstjänster; mediasändningstjänster; satellitutsändningar; radiosändningar; digitala överförings- och sändningstjänster via internet och genom SMS; upplåtande av åtkomst till datanätverk/internet; kommunikation via portal för att nå information; nyhetsbyråtjänster; upplåtande av nyttjanderätt och leasing av åtkomsttid och åtkomst till databaser och datafiler; överföring och/eller sändning av databasinformation via tele- och datanät; tele- och datakommunikationstjänster häri inbegripet datorstödd överföring av meddelanden och bilder; telekommunikation; sändning av radio- och TVprogram, sändning av Internet-sidor och multimedia (i form av text, bild, ljud, video, animationer) via Internet, bredband, digital-tv, bild-tv, mobil-tv, mobilt Internet och andra digitala medier; uthyrning av telekommunikationstjänster; uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk; kontinuerlig sändning av film; multimediala meddelandetjänster; sändning av film och program; sändning av meddelanden; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film, program, spel och musik för beställning; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; åtkomst till television via dekoder; åtkomst till digital musik på nätet; uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk; upplåtande av åtkomst till internet chatrum; upplåtande av åtkomst till webbloggar; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); kommunikationer via mobiltelefoner; kommunikationer via datorterminaler; uthyrning av apparater för sändning och mottagning av meddelande; uthyrning av telekommunikationsutrustning; uthyrning av åtkomsttid till databaser; leasing av åtkomsttid till databaser; chattrumstjänster; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; elektroniska anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster).

6 Svensk varumärkestidning /4 41: Underhållning; kulturverksamhet; radio-, film och tv-produktion; distribution av radio-, film- och TVinslag (annat än transport); produktion av TV-inslag; produktion av radio- och televisionsprogram; produktion av underhållning och nöje; produktion av shower och drama; produktioner av multimediaprodukter i form av text, bild, ljud, video, animationer och liknande för användning på internet, bredband, digital-tv, mobil-tv, mobilt internet och andra digitala medier; speltjänster on-line från datornätverk; information om nöjen och underhållning; information om kulturaktiviteter; utgivning av tidningar; publicering av bloggar on-line; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); upplåtande av elektroniska publikationer on-line (nedladdningsbara); publicering/utgivning av datamedia; redigeringstjänster för datorprogram; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning) och utdelning av priser i samband därmed; visning av biograffilmer; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; uthyrning av spel via internet; speltjänster on-line; digitala bildhanteringstjänster; nyhetsreportertjänster; utgivning av böcker och skrifter; utgivning av nyhetsbrev; bokförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); bloggning (nämligen textförfattande); redigering av texter; textning av film; översättningsverksamhet; teckenspråkstolkning; dubbningstjänster; produktion av datamedia innehållande bild-och ljudfiler; musikunderhållning; musikproduktion; musikförlagsverksamhet; arrangerande och hållande av konferenser och seminarier; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av idrottstävlingar och utdelning av priser i samband därmed; information om sport- och nyhetshändelser. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01435 Ansökningsdatum: Viltex G Uppenbergs Trading AB, Kanotvägen 3, Olofström, Sverige. Org. nr: : Ekologiskt bekämpningsmedel i form av processat keramiskt granulat. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01417 Ansökningsdatum: Optima ALT Hiss AB, Ilabäcksvägen 6, Alvesta, Sverige. Org. nr: : Hissar; hissar, ej skidliftar; hissar för användning i lyftfordon; hissar för användning i trapphus; lyftanordningar, kranar, hissar och rulltrappor; mekaniska och hydrauliska hissar; ramar utgörande delar av hydrauliska hissar.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00835 Ansökningsdatum: Waterjet-Dynamic-Control.com Lind Marine Technology AB, Norra Liden 11, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Hydrauliska styrsystem för fordon och farkoster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01439 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: rött och vitt Starberger media group AB, Hagagatan 3, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Catering i snabbmatscafeterior; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; snabbmatsrestauranger; snabbmatsrestaurangverksamhet; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; servering av mat och dryck; tillagning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck [nattklubbar]; utskänkning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck från mobilt fordon; utskänkning av mat och dryck i restauranger; cateringtjänster för utskänkning av mat; klubbtjänster avseende utskänkning av mat och dryck; kollektiv gästfrihet nämligen utskänkning av mat och dryck; konsultationer avseende mat; konsultationstjänster avseende matlagning; konsulttjänster inom området för matlagningskonst; kontraktbaserad matutskänkningsverksamhet; matberedningstjänster; matlagningstjänster; rådgivning för matlagning; skulptering av mat; välgörenhetstjänster, nämligen cateringtjänster avseende mat och dryck; välgörenhetstjänster, nämligen utskänkning av mat för att behövande personer; värdtjänster [mat och dryck].

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01380 Ansökningsdatum: Parabellum Academy Anders Carlstedt, Herrgården 1, Torskebäcken, Filipstad, Sverige. 41: Anordnande av kommersiell utbildning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2011/09960 Ansökningsdatum: MONSTER REHAB Monster Energy Company, 1 Monster Way, Corona, CA 92879, USA. Bird & Bird Advokat Kommanditbolag, Box 7714, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Icke alkoholhaltiga drycker. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01363 Ansökningsdatum: FaluFolk Föreningen Folkets Hus i Falun, ekonomisk förening, Trotzgatan 47, Falun, Sverige. Org. nr: : Anordnande av kulturverksamhet.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01449 Ansökningsdatum: SverigeKronan Gormadan Solutions Ltd, 32 New Street Msida, 1353 Msida, Malta. Org. nr: C : Återförsäljartjänster avseende spel; återförsäljning avseende spel. 41: Anordnande av spel; anordnande av spel och tävlingar; anordnande av spel rörande utbildning; elektroniska speltjänster tillhandahållna från en datoriserad databas eller via internet; elektroniska speltjänster, inkluderande tillhandahållande av datorspel genom direktanslutning eller genom ett globalt datornätverk; elektroniska speltjänster via ett globalt datornät; information till spelare av spel om rangordning av deras spelresultat via webbplatser; kasino, spel- och hasardspelstjänster; organiserande av frågesporter, spel och tävlingar; organisering av spel; organisering av tävlingar, frågesporter och spel; spelautomathallar; spelhallar; spelhallsverksamhet; speltjänster on-line; speltjänster on-line (via datornätverk); speltjänster som tillhandahålls via direktanslutning från ett datornät; tjänster avseende elektroniska spel via internet; tjänster avseende organisering av spel; tjänster via internet avseende elektroniska spel och tävlingar; underhållningstjänster avseende spelautomater; upplåtande av elektroniska speltjänster via internet; upplåtande av spel; upplåtande av spel via ett datorbaserat system. 42: Formgivning avseende modelltillverkning för speländamål; utformning av spel.

10 Svensk varumärkestidning /8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01450 Ansökningsdatum: Rugtel Japi Bygg & Snickeriservice AB, Backebovägen 3, Kullavik, Sverige. Org. nr: : Anordningar för handsfreeanvändning av mobiltelefoner; band för mobiltelefoner; batterier för mobiltelefoner; datorspelprogramvara för användning med mobila telefoner och mobiltelefoner; digitala mobiltelefoner; elektroniska anordningar som används för att lokalisera borttappade artiklar med hjälp av gps eller mobiltelefonnät; fodral anpassade för mobiltelefoner; fodral för mobiltelefoner; hållare anpassade för mobiltelefoner; headset till mobiltelefoner; läderfodral för mobiltelefoner; lokala mobiltelefonsystem; mobila dataapparater; mobila datakommunikationsapparater; mobila datamottagare; mobila datorer; mobila eller portabla faxmaskiner; mobila radio- och mottagningsapparater; mobila radiosändningsapparater; mobila telekommunikationsapparater; mobilradio; mobiltelefonapparater; mobiltelefonapparater med inbyggda faksimilsystem; mobiltelefonbatterier; mobiltelefoner; mobiltelefoner för användning i fordon; mobiltelefonhållare; nedladdningsbar grafik för mobiltelefoner; nedladdningsbara ringsignaler för mobiltelefoner; nedladdningsbara ringtoner för mobiltelefoner; programvara för datorapplikationer för mobiltelefoner; programvara för sändning av fotografier till mobiltelefoner; remmar för mobiltelefoner; skärmskydd till mobiltelefoner i form av skyddsfilm; tangentbord för mobiltelefoner; telekommunikationsinstrument för mobilradionät; terminaler för mobil kommunikation; usb-kablar för mobiltelefoner. 42: Utformning av mobiltelefoner. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2006/01383 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött och blått. TT Thermotech Scandinavia AB, Nipan 59, Sollefteå, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Värmeväxlare (ej maskindelar); varmvattenuppvärmda värmeinstallationer.

11 Svensk varumärkestidning /9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01455 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulla Lahti, Näset 137, Alnö, Sverige. 29: Marmelad; marmelader; geléer, sylter, kompotter, bredbara pålägg av frukter och grönsaker; sylter; behandlade frukter, svamp och grönsaker (inkluderande nötter och baljfrukter); blandningar av frukter och nötter; frukt (kanderad -); frukt, kokt; frukt-konserver; fruktbaserade tilltugg; fruktchips; fruktefterrätter; fruktgeléer; fruktjuicer för matlagning; fruktkonserver; fruktmarmelad; fruktmos; fruktpektin; fruktsallader; fruktsnacks; fruktsylter; inlagd frukt; inlagda frukter; kanderad frukt; kanderade fruktsnacks; kokt frukt; konserverad frukt; konserverade frukter; tillredd frukt; torkad frukt; torkade fruktblandningar; torkade fruktprodukter; ätliga frön. 30: Marmeladkonfekt med pudersocker; godsaker innehållande sylter; chutney; chutney [mattillbehör]; kryddade såser, chutney och pastor; fruktkarameller [godis]; fryst godis i form av klubbor; godis (ej medicinskt) med alkohol; godis i chokladform; godis i flytande form; godis [karameller]; godis med flytande fruktfyllningar; godis med flytande spritfyllningar; godis med kola; godisbitar; godisbitar [godsaker]; hårda karameller [godis]; sötsaker med fruktsmak [godis]; chokladöverdragna frukter (godsaker); fruktkarameller [konfektyr]; fruktmarmelad [konfektyrer]; fruktossirap för användning vid livsmedelsframställning; fruktsåser; fruktte [ej för medicinska ändamål]; fruktteer; fruktvinäger; godsaker innehållande frukt [sötsaker]; naturliga sötningsmedel i form av fruktkoncentrat; sötsaker innehållande fruktgelé; te med fruktsmak [ej medicinskt]; tebaserade drycker med fruktsmak; drycker gjorda av te; ätliga salter; flarn [söta och salta]; matkonserveringsmedel (salt); salt; salt för smaksättning av mat; saltade flarn; salter, kryddor, smakämnen och smaktillsatser; behandlade örter; smaktillsatser av örter för dryckesframställning; torkade örter; ätliga kryddor; blandade kryddor; kryddor; kryddor för bakning; kryddor för livsmedel; kryddor i form av pulver; kryddor (yerba mate); närande kryddor; torra kryddor; trädgårdsörter, konserverade [kryddor]; te-baserade drycker; te-baserade drycker (ej medicinska). 32: Saft av limejuice; saft (koncentrerad fruktsaft); safter [alkoholfria drycker]; safter för framställning av drycker; safter för framställning av lemonad; saftkoncentrat för framställning av drycker; drycker bestående i huvudsak av fruktjuicer; drycker med fruktsmak; fruktbaserade drycker; fruktdrycker; fruktdrycker och - juicer; fruktjuicedrycker; fruktjuicekoncentrat; fruktjuicer för användning som drycker; fruktsafter; sockerlag för att göra fruktsmakande drycker; alkoholfria drycker; alkoholfria drycker innehållande fruktjuicer; alkoholfria drycker med smak av te; grönsaksjuicer [drycker]; grönsakssafter [drycker].

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07216 Ansökningsdatum: Black Mountain Aktiebolaget Nigab, Energigatan 12, Kungsbacka, Sverige. Org. nr: : Alkoholhaltiga drycker (ej öl); drycker (alkoholhaltiga -) ej öl. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08416 Ansökningsdatum: stopauctions solkungen ab, Redbergsvägen 26, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Anordnande av auktioner via internet; auktionering; auktionering av ägodelar; auktionering av fordon; auktionering avseende jordbruk; auktionering via internet; auktionering via telekommunikationsnät; auktioneringstjänster; direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet; organisering av auktioner via internet; telefon- och tv-auktioner. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08415 Ansökningsdatum: stoppauktioner Solkungen AB, Redbergsvägen 26, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Anordnande av auktioner via internet; auktionering; auktionering av ägodelar; auktionering av fordon; auktionering avseende jordbruk; auktionering via internet; auktionering via telekommunikationsnät; auktioneringstjänster; direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet; organisering av auktioner via internet; telefon- och tv-auktioner.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01456 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Zeeksack Sweden AB, Mosstenabacken 1, Bandhagen, Sverige. Org. nr: Daniel Ekstam, Mosstenabacken 1, Bandhagen, Sverige. 9: Väskor anpassade för att bära videoapparater; väskor anpassade för att bära fotografiska apparater; väskor anpassade för eller formade för att innehålla kameror; väskor för bärbara datorer; fodral anpassade för datorer; fodral anpassade för fotoutrustning; fodral anpassade för kameror; fodral för bärbara datorer; fodral för fotografiska apparater; fodral för glasögon och solglasögon; fodral för mobiltelefoner; bärväskor för datorer. 18: Mindre resväskor; resväskor för flygresor; resväskor (stora); små resväskor; resväskor av läder; resväskor av läderimitation; koffertar och resväskor; resväskor (lädervaror); ryggsäckar; små ryggsäckar; axelväskor. 25: Denim (kläder); kläder; kläder för sport; kläder för sportbruk; mössor [huvudbonader]; skjortor; underkläder; strumpor; badkläder för herrar och damer; jackor; byxor; boxer-shorts. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01459 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Max Beechey, Broddgränd 15, Hägersten, Sverige. 25: Kläder; kläder för gymnastik; kläder för sport; kläder för sportbruk.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08131 Ansökningsdatum: Hundtricket Katharina Welin, Smedsbacksgatan 1, Stockholm, Sverige. 45: Datingförmedlingstjänster via sociala nätverk. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01457 Ansökningsdatum: RealSwed Magnus Björk, Norrböle 146, Matfors, Sverige. 19: Bearbetat timmer; bräder av timmer; byggnadselement av timmer; kluvet timmer; sågat timmer; snickeriprodukter av timmer för användning i byggnader; timmerhus sålda i satsform. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00924 Ansökningsdatum: BREAKIT Lundell och Aronsson Media AB, Dopparestigen 6, Älvsjö, Sverige. Org. nr: : Upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; uthyrning av annonsutrymme på en webbplats; webbannonsering. 38: Nyhetsbyråer [sändning av nyheter]; överföring av information om nyheter och aktuella händelser; sändning av nyheter [överföring]; streaming av ljudmaterial på internet; utsändning av video- och ljudprogram via internet.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01458 Ansökningsdatum: Confidence in IT Software Census AB, Nybrokajen 3, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar programvara). 42: It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01274 Ansökningsdatum: CosCare Maja-stina Johansson, Albert henningsväg 11, Kristianstad, Sverige. Jaana Rantala, Uddevägen 5b, Kristianstad, Sverige. 41: Levande underhållning.

16 Svensk varumärkestidning /14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01415 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket i orange och text i blått Finjagården Aktiebolag, Finja 9062, Finja, Sverige. Org. nr: : Utbildningstjänster relaterade till terapeutisk behandling. 42: Klinisk forskning. 44: Terapitjänster; medicinska behandlingstjänster; organisering av medicinsk behandling; rådgivning avseende psykologisk behandling av medicinska besvär. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01316 Ansökningsdatum: Skrivradion Jeanette Niemi, Rubingången 47, Tyresö, Sverige. 9: Podcast-filer. 41: Produktion och presentation av radioprogram. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01462 Ansökningsdatum: Föreningen Tryggare Barn i Skolan - TRYGG Föreningen Tryggare Barn i Skolan - TRYGG, Mellangatan 1, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

17 Svensk varumärkestidning /15 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01454 Ansökningsdatum: Barverket Liquid Management Sweden AB, Östermalmsgatan 5, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Utbildningstjänster avseende tillhandahållande av restaurangtjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01318 Ansökningsdatum: Strawberry Fields Leona Sundström, Bruksgata 19, Orsa, Sverige. 40: Sömnad (beställningstillverkning); sömnad [specialbeställning]; sömnads- och damskrädderitjänster; sömnadstjänster; tygtillskärning och sömnad vid gardintillverkning.

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00823 Ansökningsdatum: Figurklass: hidn technology AB, Kälvestavägen 125, Spånga, Sverige. Org. nr: : Anordningar för mätning; apparater för mätning av tjockleken hos skinn; digitala mätapparater; elektriska mätapparater; elektriska mätare; elektriska mätinstrument; elektriska mätredskap; elektroniska mätsensorer; instrument för mätning; mätare; mätare av elektrisk ström; mätare med digital visning; matematiska instrument; mätnings-, detekterings- och övervakningsinstrument, indikatorer och kontrollanordningar; mätningsomvandlare. 42: Mätningstjänster; utformning av matematiska modeller; utformning av mätsystem; utvärdering av mätningar; utveckling av mätsonder för biotekniska applikationer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01048 Ansökningsdatum: ÅKERIGRUS Åkerigrus i Sundsvall Aktiebolag, Box 7071, Sundsvall, Sverige. Org. nr: MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11918, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Byggnadsmaterial (ej av metall); sten, grus och sand. 36: Fastighetsförvaltning. 37: Utvinning av sten, sand och grus; anläggningsarbeten av sten, sand och grus.

19 Svensk varumärkestidning /17 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01464 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Aktiebolaget Helsinge Design, Strömvägen 22, Näsviken, Sverige. Org. nr: : Sällskapsspel. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/04454 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utfores i färgerna blått, vitt, gult och svart. Norrmejerier Ekonomisk Förening, Mariehemsvägen 210, Umeå, Sverige. Org. nr: Awapatent Aktiebolag, Box 5117, Malmö, Sverige. Org. nr: : Mejeriprodukter; mjölk, fil, yoghurt, smör, ost

20 Svensk varumärkestidning /18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01466 Ansökningsdatum: Via Appia Medimatix Consulting AB, Tärneskärsgatan 28, Västra Frölunda, Sverige. Org. nr: : Larm för personlig säkerhet. 12: Larm för fordon och farkoster. 42: It-tjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01472 Ansökningsdatum: Numbers Clothing Company Paw Cavagnaro, Älgslingan 37, Ingarö, Sverige. 25: Armvärmare [kläder]; babybyxor [kläder]; babyutstyrslar [kläder]; bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; blöjbyxor [kläder]; body (kläder); boor (kläder); chaps [kläder]; denim (kläder); dräkter i tre delar [kläder]; förkläden [kläder]; halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för kläder; impregnerade kläder; joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kalashattar [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder av läder; kläder av läderimitationer; kläder av skinn; kläder för användning i brottningstävlingar; kläder för användning i judoträning; kläder för barn; kläder för bilförare; kläder för cyklister; kläder för fiskare; kläder för gymnastik; kläder för hästridning [ej ridhjälmar]; kläder för kampsporter; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; kläder för sport; kläder för sportbruk; kläder som står emot regn; kläder till spädbarn; korsetter [kläder, underkläder]; kortbyxor [kläder]; kroppsvärmare (kläder); läderbälten (kläder); lekdräkter [kläder]; livremmar av läder [kläder]; lösmanschetter (kläder); mösskärmar [kläder]; muffar [kläder]; munkkåpor [kläder]; nederdelar [kläder]; oljerockar [kläder]; öronlappar [kläder]; pälsar [kläder]; pannband [kläder]; pappershattar [kläder]; polotröjor [kläder]; prydnadsnäsdukar [kläder]; schaletter [kläder]; shortset [kläder]; skyddsöverdrag för kläder; slipover [kläder]; slipsar [kläder]; slöjor [kläder]; stickade kläder; svettlappar för skydd av kläder; täckjackor [kläder]; tillskurna foder [delar av kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]; underklänningar [kläder]; värmeisolerade kläder; vattentäta kläder; zaraper [kläder].

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01467 Ansökningsdatum: ARTICA Capstone Cosmetics AB, Grev Turegatan 26, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Hårvårdsmedel; hårvårdspreparat; icke-medicinska hårvårdspreparat; lotioner för hårvård; oljebad för hårvård; oljor för hårvård; extrakt av parfymer; flytande parfymer; kroppsdeodoranter [parfymer]; parfymoch doftoljor; parfymer, eau-de-toilette; parfymerad kroppsspray. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00474 Ansökningsdatum: WERY ALI S.p.A., Via Camperio 9, Milano, Italien. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Automatiska maskiner för beredning, konservering och utmatning av glass, drycker och livsmedelsprodukter i allmänhet; glassmaskiner, vertikala glassmaskiner, elektroniska pastöriseringsapparater, multifunktionella pastöriseringsapparaterför att göra krämer för bakverk; maskiner för beredning av kräm för bakverk; bakugnar; maskiner för uppvärmning av drycker och livsmedel; matlagningsapparater, ugnar, ångugnar, ventilationsugnar, thermoventilerade ugnar, kombinationsugnar, modulugnar, varm luftsugnar, ugnar för bageributiker, konditorier och pizzabutiker, mikrovågsugnar; kokplattor; tallriksvärmare; värmeelement innehållande infraröda trådar; värmeackumulatorer; enheter för kylning av tillagad mat och för uppvärmning av kyld mat; fritöser; kyldiskar för allmän och specialiserad konservering, kylmöbler och -diskar, kylaggregat och chockfrysar, kylskåp för transport av frysta varor, kyl-/frysjäsar och kylutrustning för bageri- och konditorisektorn, kylda enheter för kalla drycker, kyldiskar för beredningar som finns i flaskor eller karaffer; maskiner för kokande grädde, apparater för vattenbesparande, kyldiskar för glassbarer, pastöriseringsapparater för glassblandning; ismaskiner, maskiner för vispad glass och tillverkning av pinnglass; salladsdiskar, diskbänkar; gas- och elspisar, spisar.

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 8/2015

Registreringstidning för Design nr 8/2015 Registreringstidning för Design nr 8/2015 Publiceringsdag 2015-04-22 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 6/2015

Registreringstidning för Design nr 6/2015 Registreringstidning för Design nr 6/2015 Publiceringsdag 2015-03-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 46, vecka 49/2014 Kungjorda beslut, vecka 49 2014-12-01-2014-12-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 38, vecka 38/2015 Kungjorda beslut, vecka 38 2015-09-14-2015-09-20 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING ANMÄLAN ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ny livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Registrerat firmanamn: Adress: Ägarbyte Organisations-/personnummer: Postnummer och Ort: Tel arb: Mobil:

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 23, vecka 23/2015 Kungjorda beslut, vecka 23 2015-06-01-2015-06-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 17/2015

Registreringstidning för Design nr 17/2015 Registreringstidning för Design nr 17/2015 Publiceringsdag 2015-09-16 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 47, vecka 50/2014 Kungjorda beslut, vecka 50 2014-12-08-2014-12-14 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 41, vecka 41/2015 Kungjorda beslut, vecka 41 2015-10-05-2015-10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

NYHETER 2012 OKTOBER

NYHETER 2012 OKTOBER NYHETER 2012 OKTOBER Nyhetslansering oktober 2012 I denna nyhetsbroschyr presenterar vi många intressanta och innovativa nyheter med flera inriktningar och användningsområden. Sammanslagningen mellan Unifine

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

2. Livsstil & Näring. Del 1 Du är vad du äter. Namn: Datum: / /

2. Livsstil & Näring. Del 1 Du är vad du äter. Namn: Datum: / / 2. Livsstil & Näring Namn: Datum: / / Var god läs instruktionerna innan du utför testet. Detta så att inga oklarheter förekommer och så att vi kan få ett tillförlitligt resultat. Besvara varje fråga med

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH MiniMax receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH GRÖTAR HAVREGRYNSGRÖT (2 PORTIONER) 1 dl havregryn En nypa salt (kan uteslutas) Servera den mängd som du tror att barnet kommer att äta upp och spar resten

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke. Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik

Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke. Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik Nutritionsbehandling Europarådets riktlinjer Samma krav på utredning, diagnos,

Läs mer

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Lund: Rebecka Persson/ Elisabet Johansson Ystad: Helena Pettersson Kristianstad: Therese Skog/ Carin Andersson Helsingborg: Angelica Arvidsson/ Jessica

Läs mer

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4 Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt SCB:s föreskrifter (SCB-FS XXXX:XX). Uppgifter som lämnats till SCB skyddas enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100).

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning Anmälan för registrering av 1(5) Insänds till: Krokoms kommun Bygg- och miljönämnden 835 80 Krokom Tid som anmälan avser Från och med, datum Till och med, datum Tills vidare Sökande, verksamhetsutövare

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 15, vecka 15/2015 Kungjorda beslut, vecka 15 2015-04-06-2015-04-12 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel Manual IT-kostnader Avgränsningslista/konteringsexempel Konteringsexempel/avgränsningslista Utr Utr IT Ej IT Basko nto < 5 000 kr Baskonto Text Baskonto > 5000 kr-< 20 000 kr Böcker om IT X 5623 Böcker,

Läs mer

Måltidspedagogik i vardagen

Måltidspedagogik i vardagen Hanna Sepp, FD Måltidspedagogik i vardagen Upplägg Folkhälsomål Miljökvalitetsmål Läroplan & allmänna råd för pedagogisk omsorg Känt Gott 1 Folkhälsomål 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Förslag på frukost, mellanmål och kvällsmål

Förslag på frukost, mellanmål och kvällsmål Förslag på frukost, mellanmål och kvällsmål Våra frukost-, mellanmåls- och kvällsmålsförslag som följer är riktlinjer för att tillgodose 50 procent av det dagliga energibehovet. Förslag finns till följande

Läs mer

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Utgåva april 2014 Ifylld anmälan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal En verksamhet får påbörjas två veckor efter att anmälan lämnats

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. --- I Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO. UNDERLAG Datum. Riskklassificering. Sida 1 (5)

Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO. UNDERLAG Datum. Riskklassificering. Sida 1 (5) Sida 1 (5) UNDERLAG Datum Riskklassificering Miljö och byggenheten 780 50 VANSBRO 0281-750 00, miljo-bygg@vansbro.se Skickas till Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Livsmedelsföretagets

Läs mer

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten I dag fokuseras det ofta på att man inte ska väga för mycket, men det är viktigt att veta att det är hälsosamt att väga

Läs mer

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn Anmälan/Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen Anmälan avser ett av följande tre alternativ Ny livsmedelsanläggning Ägarbyte Datum för ägarbyte: Ange

Läs mer

Anmälan om Registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om Registrering av livsmedelsanläggning MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om Registrering av livsmedelsanläggning Anmälan ska ha kommit in till miljöförvaltningen minst två veckor innan verksamheten startar. Du får starta tidigare om du har fått ett

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Detta är förslag på en matresa i norra delen av Falkenbergs kommun. Nedan är färden beskriven i text och även en karta är bifogad, avståndet för hela resan, med

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet SMEDJEBACKENS KOMMUN Sid 1 (6) Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet Datum när verksamheten beräknas starta Från och med datum

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Ett paradis för. matälskare

Ett paradis för. matälskare s q rtuopv ms tuopv Ett paradis för matälskare s q rtuopv ms tuopv Hej och välkommen till ICA Stop i Täby s q rtuopv ms tuopv ms q rtuopvq rtuopv m suopv m suopv m Vare sig du brukar komma in till oss

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 42, vecka 42/2015 Kungjorda beslut, vecka 42 2015-10-12-2015-10-18 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

KostMedMera. www.kostmedmera.se

KostMedMera. www.kostmedmera.se Måndag: Thailändsk röd curry-kyckling 600 g kycklinglårfilé 10 cm purjolök eller kokosfett Röd currypasta (burk på hyllan med utländsk mat) 1 burk kokosmjölk Thailändsk fisksås Limesaft 400 g broccoli

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

Foto: Martin Skredsvik

Foto: Martin Skredsvik RECEPTHANDBOK Framtagen i samarbete med Mariann Andersson, författaren bakom succén Baka med LCHF (Bonnier Fakta). Ni hittar hennes blogg på www.mariannslchf.se Foto: Martin Skredsvik Citronkaka Ca 14

Läs mer

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB www.scandinavia-rekrytering.se Handel med livsmedel och dagligvaror av bästa kvalité mellan Tjeckien och Sverige Uthyrning och rekrytering

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING. Avregistrering Enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr: 852/2004 samt LIVSFS 2009:5

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING. Avregistrering Enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr: 852/2004 samt LIVSFS 2009:5 ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ny livsmedelsanläggning Ägarbyte inklusive bolagsändring på befintlig anläggning Avregistrering Enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr: 852/2004 samt

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer