Svensk varumärkestidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar med oförändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar som upphävts efter invändning Nationella registreringar med ändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar avförda på grund av utebliven förnyelse Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Pantsättningar av nationella registreringar Internationella kungörelser Ändringar avseende innehavare av internationella registreringar Förnyade internationella registreringar Internationella registreringar som upphört att gälla i Sverige Beslut om att internationella registreringar inte ska gälla i Sverige

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00242 Ansökningsdatum: GIRO PIZZERIA NAPOLETANA Giro Pizza AB, Box 1616, Stockholm, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01416 Ansökningsdatum: BIOFINDER Sebastian Palmqvist, Lennart Minthon, Oskar Hansson, Håkan Toresson, Simrisbanvägen 14, Malmö, Sverige. Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, Lund, Sverige. Org. nr: : Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; vetenskapliga tjänster, laboratorietjänster, kliniska studier och därtill relaterad forskning och utveckling inom områdena för Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; utveckling av nya sätt och produkter för att upptäcka, diagnostisera och bota Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; industriella analyser och forsknings tjänster; forskningstjänster avseende identifiering av orsakerna till Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; utveckling av nya läkemedel och rehabiliteringsmetoder mot Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror. 44: Medicinska tjänster; medicinska tjänster avseende Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; diagnosticering av Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; veterinära tjänster.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00257 Ansökningsdatum: RAPPORT Sveriges Television Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning,mätning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning: apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; elektriska ackumulatorer; apparater och instrument förundervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; CD-rom skivor;grammofonskivor, CD-skivor, kassettband, exponerad film, animerad film, tecknadfilm; videogram, inklusive videokassetter med inspelade TV-program;inspelningsbara skivor; musikfiler (nedladdningsbara); elektroniskt lagrade bilder; mekanismer för myntstyrda apparater (ejspelautomater); kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; datorspel (program); elektroniska hemsidor; datorprogram i form av appar för visning av TV-programinnehåll; apparater för produktion av digital reproduktion; elektronisk dokumentation och undervisningsmaterial (nedladdningsbart); elektroniska publikationer; elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara). 16: Papper; kartong; trycksaker,tidningar och tidskrifter, böcker; broschyrer, kataloger; handböcker (manualer) och användarmanualer; tryckta publikationer, inklusive tidningar, tidskrifter ochnyhetsbrev; bokbinderimaterial; fotografier; trycksaker relaterad till datorprogram för reproduktion av musik; bindemedel för pappersvaror; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor; kartor; dekaler; vykort; trycktyper; klichéer; affischer; skriv- och kontorsmaterial; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser). 38: Datorstödd och digital överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar; sändningstjänster; mediasändningstjänster; satellitutsändningar; radiosändningar; digitala överförings- och sändningstjänster via internet och genom SMS; upplåtande av åtkomst till datanätverk/internet; kommunikation via portal för att nå information; nyhetsbyråtjänster; upplåtande av nyttjanderätt och leasing av åtkomsttid och åtkomst till databaser och datafiler; överföring och/eller sändning av databasinformation via tele- och datanät; tele- och datakommunikationstjänster häri inbegripet datorstödd överföring av meddelanden och bilder; telekommunikation; sändning av radio- och TVprogram, sändning av Internet-sidor och multimedia (i form av text, bild, ljud, video, animationer) via Internet, bredband, digital-tv, bild-tv, mobil-tv, mobilt Internet och andra digitala medier; uthyrning av telekommunikationstjänster; uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk; kontinuerlig sändning av film; multimediala meddelandetjänster; sändning av film och program; sändning av meddelanden; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film, program, spel och musik för beställning; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; åtkomst till television via dekoder; åtkomst till digital musik på nätet; uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk; upplåtande av åtkomst till internet chatrum; upplåtande av åtkomst till webbloggar; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); kommunikationer via mobiltelefoner; kommunikationer via datorterminaler; uthyrning av apparater för sändning och mottagning av meddelande; uthyrning av telekommunikationsutrustning; uthyrning av åtkomsttid till databaser; leasing av åtkomsttid till databaser; chattrumstjänster; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; elektroniska anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster).

6 Svensk varumärkestidning /4 41: Underhållning; kulturverksamhet; radio-, film och tv-produktion; distribution av radio-, film- och TVinslag (annat än transport); produktion av TV-inslag; produktion av radio- och televisionsprogram; produktion av underhållning och nöje; produktion av shower och drama; produktioner av multimediaprodukter i form av text, bild, ljud, video, animationer och liknande för användning på internet, bredband, digital-tv, mobil-tv, mobilt internet och andra digitala medier; speltjänster on-line från datornätverk; information om nöjen och underhållning; information om kulturaktiviteter; utgivning av tidningar; publicering av bloggar on-line; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); upplåtande av elektroniska publikationer on-line (nedladdningsbara); publicering/utgivning av datamedia; redigeringstjänster för datorprogram; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning) och utdelning av priser i samband därmed; visning av biograffilmer; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; uthyrning av spel via internet; speltjänster on-line; digitala bildhanteringstjänster; nyhetsreportertjänster; utgivning av böcker och skrifter; utgivning av nyhetsbrev; bokförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); bloggning (nämligen textförfattande); redigering av texter; textning av film; översättningsverksamhet; teckenspråkstolkning; dubbningstjänster; produktion av datamedia innehållande bild-och ljudfiler; musikunderhållning; musikproduktion; musikförlagsverksamhet; arrangerande och hållande av konferenser och seminarier; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av idrottstävlingar och utdelning av priser i samband därmed; information om sport- och nyhetshändelser. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01435 Ansökningsdatum: Viltex G Uppenbergs Trading AB, Kanotvägen 3, Olofström, Sverige. Org. nr: : Ekologiskt bekämpningsmedel i form av processat keramiskt granulat. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01417 Ansökningsdatum: Optima ALT Hiss AB, Ilabäcksvägen 6, Alvesta, Sverige. Org. nr: : Hissar; hissar, ej skidliftar; hissar för användning i lyftfordon; hissar för användning i trapphus; lyftanordningar, kranar, hissar och rulltrappor; mekaniska och hydrauliska hissar; ramar utgörande delar av hydrauliska hissar.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00835 Ansökningsdatum: Waterjet-Dynamic-Control.com Lind Marine Technology AB, Norra Liden 11, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Hydrauliska styrsystem för fordon och farkoster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01439 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: rött och vitt Starberger media group AB, Hagagatan 3, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Catering i snabbmatscafeterior; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; snabbmatsrestauranger; snabbmatsrestaurangverksamhet; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; servering av mat och dryck; tillagning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck [nattklubbar]; utskänkning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck från mobilt fordon; utskänkning av mat och dryck i restauranger; cateringtjänster för utskänkning av mat; klubbtjänster avseende utskänkning av mat och dryck; kollektiv gästfrihet nämligen utskänkning av mat och dryck; konsultationer avseende mat; konsultationstjänster avseende matlagning; konsulttjänster inom området för matlagningskonst; kontraktbaserad matutskänkningsverksamhet; matberedningstjänster; matlagningstjänster; rådgivning för matlagning; skulptering av mat; välgörenhetstjänster, nämligen cateringtjänster avseende mat och dryck; välgörenhetstjänster, nämligen utskänkning av mat för att behövande personer; värdtjänster [mat och dryck].

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01380 Ansökningsdatum: Parabellum Academy Anders Carlstedt, Herrgården 1, Torskebäcken, Filipstad, Sverige. 41: Anordnande av kommersiell utbildning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2011/09960 Ansökningsdatum: MONSTER REHAB Monster Energy Company, 1 Monster Way, Corona, CA 92879, USA. Bird & Bird Advokat Kommanditbolag, Box 7714, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Icke alkoholhaltiga drycker. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01363 Ansökningsdatum: FaluFolk Föreningen Folkets Hus i Falun, ekonomisk förening, Trotzgatan 47, Falun, Sverige. Org. nr: : Anordnande av kulturverksamhet.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01449 Ansökningsdatum: SverigeKronan Gormadan Solutions Ltd, 32 New Street Msida, 1353 Msida, Malta. Org. nr: C : Återförsäljartjänster avseende spel; återförsäljning avseende spel. 41: Anordnande av spel; anordnande av spel och tävlingar; anordnande av spel rörande utbildning; elektroniska speltjänster tillhandahållna från en datoriserad databas eller via internet; elektroniska speltjänster, inkluderande tillhandahållande av datorspel genom direktanslutning eller genom ett globalt datornätverk; elektroniska speltjänster via ett globalt datornät; information till spelare av spel om rangordning av deras spelresultat via webbplatser; kasino, spel- och hasardspelstjänster; organiserande av frågesporter, spel och tävlingar; organisering av spel; organisering av tävlingar, frågesporter och spel; spelautomathallar; spelhallar; spelhallsverksamhet; speltjänster on-line; speltjänster on-line (via datornätverk); speltjänster som tillhandahålls via direktanslutning från ett datornät; tjänster avseende elektroniska spel via internet; tjänster avseende organisering av spel; tjänster via internet avseende elektroniska spel och tävlingar; underhållningstjänster avseende spelautomater; upplåtande av elektroniska speltjänster via internet; upplåtande av spel; upplåtande av spel via ett datorbaserat system. 42: Formgivning avseende modelltillverkning för speländamål; utformning av spel.

10 Svensk varumärkestidning /8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01450 Ansökningsdatum: Rugtel Japi Bygg & Snickeriservice AB, Backebovägen 3, Kullavik, Sverige. Org. nr: : Anordningar för handsfreeanvändning av mobiltelefoner; band för mobiltelefoner; batterier för mobiltelefoner; datorspelprogramvara för användning med mobila telefoner och mobiltelefoner; digitala mobiltelefoner; elektroniska anordningar som används för att lokalisera borttappade artiklar med hjälp av gps eller mobiltelefonnät; fodral anpassade för mobiltelefoner; fodral för mobiltelefoner; hållare anpassade för mobiltelefoner; headset till mobiltelefoner; läderfodral för mobiltelefoner; lokala mobiltelefonsystem; mobila dataapparater; mobila datakommunikationsapparater; mobila datamottagare; mobila datorer; mobila eller portabla faxmaskiner; mobila radio- och mottagningsapparater; mobila radiosändningsapparater; mobila telekommunikationsapparater; mobilradio; mobiltelefonapparater; mobiltelefonapparater med inbyggda faksimilsystem; mobiltelefonbatterier; mobiltelefoner; mobiltelefoner för användning i fordon; mobiltelefonhållare; nedladdningsbar grafik för mobiltelefoner; nedladdningsbara ringsignaler för mobiltelefoner; nedladdningsbara ringtoner för mobiltelefoner; programvara för datorapplikationer för mobiltelefoner; programvara för sändning av fotografier till mobiltelefoner; remmar för mobiltelefoner; skärmskydd till mobiltelefoner i form av skyddsfilm; tangentbord för mobiltelefoner; telekommunikationsinstrument för mobilradionät; terminaler för mobil kommunikation; usb-kablar för mobiltelefoner. 42: Utformning av mobiltelefoner. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2006/01383 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött och blått. TT Thermotech Scandinavia AB, Nipan 59, Sollefteå, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Värmeväxlare (ej maskindelar); varmvattenuppvärmda värmeinstallationer.

11 Svensk varumärkestidning /9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01455 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulla Lahti, Näset 137, Alnö, Sverige. 29: Marmelad; marmelader; geléer, sylter, kompotter, bredbara pålägg av frukter och grönsaker; sylter; behandlade frukter, svamp och grönsaker (inkluderande nötter och baljfrukter); blandningar av frukter och nötter; frukt (kanderad -); frukt, kokt; frukt-konserver; fruktbaserade tilltugg; fruktchips; fruktefterrätter; fruktgeléer; fruktjuicer för matlagning; fruktkonserver; fruktmarmelad; fruktmos; fruktpektin; fruktsallader; fruktsnacks; fruktsylter; inlagd frukt; inlagda frukter; kanderad frukt; kanderade fruktsnacks; kokt frukt; konserverad frukt; konserverade frukter; tillredd frukt; torkad frukt; torkade fruktblandningar; torkade fruktprodukter; ätliga frön. 30: Marmeladkonfekt med pudersocker; godsaker innehållande sylter; chutney; chutney [mattillbehör]; kryddade såser, chutney och pastor; fruktkarameller [godis]; fryst godis i form av klubbor; godis (ej medicinskt) med alkohol; godis i chokladform; godis i flytande form; godis [karameller]; godis med flytande fruktfyllningar; godis med flytande spritfyllningar; godis med kola; godisbitar; godisbitar [godsaker]; hårda karameller [godis]; sötsaker med fruktsmak [godis]; chokladöverdragna frukter (godsaker); fruktkarameller [konfektyr]; fruktmarmelad [konfektyrer]; fruktossirap för användning vid livsmedelsframställning; fruktsåser; fruktte [ej för medicinska ändamål]; fruktteer; fruktvinäger; godsaker innehållande frukt [sötsaker]; naturliga sötningsmedel i form av fruktkoncentrat; sötsaker innehållande fruktgelé; te med fruktsmak [ej medicinskt]; tebaserade drycker med fruktsmak; drycker gjorda av te; ätliga salter; flarn [söta och salta]; matkonserveringsmedel (salt); salt; salt för smaksättning av mat; saltade flarn; salter, kryddor, smakämnen och smaktillsatser; behandlade örter; smaktillsatser av örter för dryckesframställning; torkade örter; ätliga kryddor; blandade kryddor; kryddor; kryddor för bakning; kryddor för livsmedel; kryddor i form av pulver; kryddor (yerba mate); närande kryddor; torra kryddor; trädgårdsörter, konserverade [kryddor]; te-baserade drycker; te-baserade drycker (ej medicinska). 32: Saft av limejuice; saft (koncentrerad fruktsaft); safter [alkoholfria drycker]; safter för framställning av drycker; safter för framställning av lemonad; saftkoncentrat för framställning av drycker; drycker bestående i huvudsak av fruktjuicer; drycker med fruktsmak; fruktbaserade drycker; fruktdrycker; fruktdrycker och - juicer; fruktjuicedrycker; fruktjuicekoncentrat; fruktjuicer för användning som drycker; fruktsafter; sockerlag för att göra fruktsmakande drycker; alkoholfria drycker; alkoholfria drycker innehållande fruktjuicer; alkoholfria drycker med smak av te; grönsaksjuicer [drycker]; grönsakssafter [drycker].

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07216 Ansökningsdatum: Black Mountain Aktiebolaget Nigab, Energigatan 12, Kungsbacka, Sverige. Org. nr: : Alkoholhaltiga drycker (ej öl); drycker (alkoholhaltiga -) ej öl. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08416 Ansökningsdatum: stopauctions solkungen ab, Redbergsvägen 26, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Anordnande av auktioner via internet; auktionering; auktionering av ägodelar; auktionering av fordon; auktionering avseende jordbruk; auktionering via internet; auktionering via telekommunikationsnät; auktioneringstjänster; direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet; organisering av auktioner via internet; telefon- och tv-auktioner. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08415 Ansökningsdatum: stoppauktioner Solkungen AB, Redbergsvägen 26, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Anordnande av auktioner via internet; auktionering; auktionering av ägodelar; auktionering av fordon; auktionering avseende jordbruk; auktionering via internet; auktionering via telekommunikationsnät; auktioneringstjänster; direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet; organisering av auktioner via internet; telefon- och tv-auktioner.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01456 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Zeeksack Sweden AB, Mosstenabacken 1, Bandhagen, Sverige. Org. nr: Daniel Ekstam, Mosstenabacken 1, Bandhagen, Sverige. 9: Väskor anpassade för att bära videoapparater; väskor anpassade för att bära fotografiska apparater; väskor anpassade för eller formade för att innehålla kameror; väskor för bärbara datorer; fodral anpassade för datorer; fodral anpassade för fotoutrustning; fodral anpassade för kameror; fodral för bärbara datorer; fodral för fotografiska apparater; fodral för glasögon och solglasögon; fodral för mobiltelefoner; bärväskor för datorer. 18: Mindre resväskor; resväskor för flygresor; resväskor (stora); små resväskor; resväskor av läder; resväskor av läderimitation; koffertar och resväskor; resväskor (lädervaror); ryggsäckar; små ryggsäckar; axelväskor. 25: Denim (kläder); kläder; kläder för sport; kläder för sportbruk; mössor [huvudbonader]; skjortor; underkläder; strumpor; badkläder för herrar och damer; jackor; byxor; boxer-shorts. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01459 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Max Beechey, Broddgränd 15, Hägersten, Sverige. 25: Kläder; kläder för gymnastik; kläder för sport; kläder för sportbruk.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08131 Ansökningsdatum: Hundtricket Katharina Welin, Smedsbacksgatan 1, Stockholm, Sverige. 45: Datingförmedlingstjänster via sociala nätverk. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01457 Ansökningsdatum: RealSwed Magnus Björk, Norrböle 146, Matfors, Sverige. 19: Bearbetat timmer; bräder av timmer; byggnadselement av timmer; kluvet timmer; sågat timmer; snickeriprodukter av timmer för användning i byggnader; timmerhus sålda i satsform. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00924 Ansökningsdatum: BREAKIT Lundell och Aronsson Media AB, Dopparestigen 6, Älvsjö, Sverige. Org. nr: : Upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; uthyrning av annonsutrymme på en webbplats; webbannonsering. 38: Nyhetsbyråer [sändning av nyheter]; överföring av information om nyheter och aktuella händelser; sändning av nyheter [överföring]; streaming av ljudmaterial på internet; utsändning av video- och ljudprogram via internet.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01458 Ansökningsdatum: Confidence in IT Software Census AB, Nybrokajen 3, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar programvara). 42: It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01274 Ansökningsdatum: CosCare Maja-stina Johansson, Albert henningsväg 11, Kristianstad, Sverige. Jaana Rantala, Uddevägen 5b, Kristianstad, Sverige. 41: Levande underhållning.

16 Svensk varumärkestidning /14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01415 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket i orange och text i blått Finjagården Aktiebolag, Finja 9062, Finja, Sverige. Org. nr: : Utbildningstjänster relaterade till terapeutisk behandling. 42: Klinisk forskning. 44: Terapitjänster; medicinska behandlingstjänster; organisering av medicinsk behandling; rådgivning avseende psykologisk behandling av medicinska besvär. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01316 Ansökningsdatum: Skrivradion Jeanette Niemi, Rubingången 47, Tyresö, Sverige. 9: Podcast-filer. 41: Produktion och presentation av radioprogram. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01462 Ansökningsdatum: Föreningen Tryggare Barn i Skolan - TRYGG Föreningen Tryggare Barn i Skolan - TRYGG, Mellangatan 1, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

17 Svensk varumärkestidning /15 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01454 Ansökningsdatum: Barverket Liquid Management Sweden AB, Östermalmsgatan 5, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Utbildningstjänster avseende tillhandahållande av restaurangtjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01318 Ansökningsdatum: Strawberry Fields Leona Sundström, Bruksgata 19, Orsa, Sverige. 40: Sömnad (beställningstillverkning); sömnad [specialbeställning]; sömnads- och damskrädderitjänster; sömnadstjänster; tygtillskärning och sömnad vid gardintillverkning.

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00823 Ansökningsdatum: Figurklass: hidn technology AB, Kälvestavägen 125, Spånga, Sverige. Org. nr: : Anordningar för mätning; apparater för mätning av tjockleken hos skinn; digitala mätapparater; elektriska mätapparater; elektriska mätare; elektriska mätinstrument; elektriska mätredskap; elektroniska mätsensorer; instrument för mätning; mätare; mätare av elektrisk ström; mätare med digital visning; matematiska instrument; mätnings-, detekterings- och övervakningsinstrument, indikatorer och kontrollanordningar; mätningsomvandlare. 42: Mätningstjänster; utformning av matematiska modeller; utformning av mätsystem; utvärdering av mätningar; utveckling av mätsonder för biotekniska applikationer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01048 Ansökningsdatum: ÅKERIGRUS Åkerigrus i Sundsvall Aktiebolag, Box 7071, Sundsvall, Sverige. Org. nr: MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11918, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Byggnadsmaterial (ej av metall); sten, grus och sand. 36: Fastighetsförvaltning. 37: Utvinning av sten, sand och grus; anläggningsarbeten av sten, sand och grus.

19 Svensk varumärkestidning /17 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01464 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Aktiebolaget Helsinge Design, Strömvägen 22, Näsviken, Sverige. Org. nr: : Sällskapsspel. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/04454 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utfores i färgerna blått, vitt, gult och svart. Norrmejerier Ekonomisk Förening, Mariehemsvägen 210, Umeå, Sverige. Org. nr: Awapatent Aktiebolag, Box 5117, Malmö, Sverige. Org. nr: : Mejeriprodukter; mjölk, fil, yoghurt, smör, ost

20 Svensk varumärkestidning /18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01466 Ansökningsdatum: Via Appia Medimatix Consulting AB, Tärneskärsgatan 28, Västra Frölunda, Sverige. Org. nr: : Larm för personlig säkerhet. 12: Larm för fordon och farkoster. 42: It-tjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01472 Ansökningsdatum: Numbers Clothing Company Paw Cavagnaro, Älgslingan 37, Ingarö, Sverige. 25: Armvärmare [kläder]; babybyxor [kläder]; babyutstyrslar [kläder]; bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; blöjbyxor [kläder]; body (kläder); boor (kläder); chaps [kläder]; denim (kläder); dräkter i tre delar [kläder]; förkläden [kläder]; halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för kläder; impregnerade kläder; joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kalashattar [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder av läder; kläder av läderimitationer; kläder av skinn; kläder för användning i brottningstävlingar; kläder för användning i judoträning; kläder för barn; kläder för bilförare; kläder för cyklister; kläder för fiskare; kläder för gymnastik; kläder för hästridning [ej ridhjälmar]; kläder för kampsporter; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; kläder för sport; kläder för sportbruk; kläder som står emot regn; kläder till spädbarn; korsetter [kläder, underkläder]; kortbyxor [kläder]; kroppsvärmare (kläder); läderbälten (kläder); lekdräkter [kläder]; livremmar av läder [kläder]; lösmanschetter (kläder); mösskärmar [kläder]; muffar [kläder]; munkkåpor [kläder]; nederdelar [kläder]; oljerockar [kläder]; öronlappar [kläder]; pälsar [kläder]; pannband [kläder]; pappershattar [kläder]; polotröjor [kläder]; prydnadsnäsdukar [kläder]; schaletter [kläder]; shortset [kläder]; skyddsöverdrag för kläder; slipover [kläder]; slipsar [kläder]; slöjor [kläder]; stickade kläder; svettlappar för skydd av kläder; täckjackor [kläder]; tillskurna foder [delar av kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]; underklänningar [kläder]; värmeisolerade kläder; vattentäta kläder; zaraper [kläder].

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01467 Ansökningsdatum: ARTICA Capstone Cosmetics AB, Grev Turegatan 26, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Hårvårdsmedel; hårvårdspreparat; icke-medicinska hårvårdspreparat; lotioner för hårvård; oljebad för hårvård; oljor för hårvård; extrakt av parfymer; flytande parfymer; kroppsdeodoranter [parfymer]; parfymoch doftoljor; parfymer, eau-de-toilette; parfymerad kroppsspray. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00474 Ansökningsdatum: WERY ALI S.p.A., Via Camperio 9, Milano, Italien. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Automatiska maskiner för beredning, konservering och utmatning av glass, drycker och livsmedelsprodukter i allmänhet; glassmaskiner, vertikala glassmaskiner, elektroniska pastöriseringsapparater, multifunktionella pastöriseringsapparaterför att göra krämer för bakverk; maskiner för beredning av kräm för bakverk; bakugnar; maskiner för uppvärmning av drycker och livsmedel; matlagningsapparater, ugnar, ångugnar, ventilationsugnar, thermoventilerade ugnar, kombinationsugnar, modulugnar, varm luftsugnar, ugnar för bageributiker, konditorier och pizzabutiker, mikrovågsugnar; kokplattor; tallriksvärmare; värmeelement innehållande infraröda trådar; värmeackumulatorer; enheter för kylning av tillagad mat och för uppvärmning av kyld mat; fritöser; kyldiskar för allmän och specialiserad konservering, kylmöbler och -diskar, kylaggregat och chockfrysar, kylskåp för transport av frysta varor, kyl-/frysjäsar och kylutrustning för bageri- och konditorisektorn, kylda enheter för kalla drycker, kyldiskar för beredningar som finns i flaskor eller karaffer; maskiner för kokande grädde, apparater för vattenbesparande, kyldiskar för glassbarer, pastöriseringsapparater för glassblandning; ismaskiner, maskiner för vispad glass och tillverkning av pinnglass; salladsdiskar, diskbänkar; gas- och elspisar, spisar.

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka 32 2015-08-03-2015-08-09 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 DEL A A.1. 220 521 731 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2003

Hushållens utgifter (HUT) 2003 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter Energi- Energi-och koldioxidintensiteter för för 319 319 varor varor och och tjänster RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Branschstruktur och definitioner

Branschstruktur och definitioner Branschstruktur och definitioner Industry Supersector Sector Subsector Definition 0001 Olja och gas 0500 Olja och gas 0530 Olje- och gasproducenter 0533 Prospektering och produktion Företag som arbetar

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

HON GER UNGA FÖRFATTARE CHANSEN!

HON GER UNGA FÖRFATTARE CHANSEN! FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET 4 2008 HON GER UNGA FÖRFATTARE CHANSEN! SISTA DELEN I VÅR E-HANDELSSKOLA SÅ HITTAR KUNDERNA DIN E-BUTIK www.fokusfyrstad.se Kundträff, personalmöte, firmafest... www.stromkarlen.se

Läs mer

Nyföretagarcentrum har nyligen släppt statistiken på nyregistrerade företag i Sveriges 290

Nyföretagarcentrum har nyligen släppt statistiken på nyregistrerade företag i Sveriges 290 Informationskvällar för dig som funderar på att STARTA EGET FÖRETAG Tis 1 apr 18.00 Folkets Hus, Vänersborg Tis 8 apr 18.00 Tumlaren, Kungshamn Tis 8 apr 18.00 Hotel Carlia, Uddevalla Tis 8 apr 18.00 Stadshotellet,

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50 Orrefors 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 250 02 Antal födda 5 07 Döda 8 Födelsenetto -3 200 Inflyttade 79 0-19 år 20 150 20-44 47 45-64 11 100 65-w 1 Utflyttade

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 Marlene Edvinsson, ny företagare som satsar på tillväxt Ella, Marlene och Simba Foto: Åsa Olsson Hundar som företagande Nystartade Marlene Ed vinsson, med konceptet

Läs mer

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09 SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09 SNI2007 Uppslagstext SNI2007 Uppslagstext sid 1 52290 3 parts logistik, transport 2015-01-09 sid 2 4 h föreningar 2015-01-09 sid 3 47713 47712 47772

Läs mer

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs.

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Gästkrönikör Marcus Jansson, VD Gäsene Mejeriförening, Ordförande i Företagarna i Herrljunga Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Viktigt skilja på anställd och uppdragstagare

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

MMS SPOTKLASSIFICERING

MMS SPOTKLASSIFICERING MMS SPOTKLASSIFICERING Produktklass 1 Produktklass 2 Produktklass 3 10 LIVSMEDEL 1010 Mat 1011 Dryck 1012 Godis 1013 Tobak 101010 Mjukt & hårt bröd 101011 Kex; kakor; bullar; konditorivaror 101012 Bak

Läs mer

5 tjejer i 4 företag firar 10 år på Kungsgatan. Miljöarbete i praktiken. Nu även på webben www.fokusfyrstad.se. Fokus fakta:

5 tjejer i 4 företag firar 10 år på Kungsgatan. Miljöarbete i praktiken. Nu även på webben www.fokusfyrstad.se. Fokus fakta: FÖR CIRKULATIO PÅ FÖRETAGET 1 2008 5 tjejer i 4 företag firar 10 år på Kungsgatan Fokus fakta: Miljöarbete i praktiken Sid 26 u även på webben www.fokusfyrstad.se LARM TELE SÄKERHET Motor och vägar Våra

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

GOLVHELG 3-4 FEB Lörd kl. 10-15 - Sönd kl. 10-14. Funderar du på nya golv?

GOLVHELG 3-4 FEB Lörd kl. 10-15 - Sönd kl. 10-14. Funderar du på nya golv? Varbergs största tidning Idag delas VP även ut till de boende i Varbergs största tidning Varbergs största tidning Varbergs största tidning Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET. Succé direkt. för nytt evenemang! Tips för att. rekrytera rätt Sid 26

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET. Succé direkt. för nytt evenemang! Tips för att. rekrytera rätt Sid 26 FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET 5 2007 Succé direkt för nytt evenemang! Tips för att rekrytera rätt Sid 26 Nu även på webben www.fokusfyrstad.se Inte bara lån Jag ville utveckla företaget. Vi såg möjligheter

Läs mer

Ung företagare med passion for fashion

Ung företagare med passion for fashion FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET 1 2009 FAKTA Att sälja till stat och kommun Ung företagare med passion for fashion www.fokusfyrstad.se Sveriges ledande företag inom utrymningssäkerhet Utvägen Fyrbodal hjälper

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Kontrollhandbok för storhushåll Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Information om riskvärdering, kontrollmetoder och kontrollområden finns i handbokens del 2. En sammanvägning

Läs mer