Svensk varumärkestidning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar med oförändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar som upphävts efter invändning Nationella registreringar med ändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar avförda på grund av utebliven förnyelse Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Pantsättningar av nationella registreringar Internationella kungörelser Ändringar avseende innehavare av internationella registreringar Förnyade internationella registreringar Internationella registreringar som upphört att gälla i Sverige Beslut om att internationella registreringar inte ska gälla i Sverige

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00242 Ansökningsdatum: GIRO PIZZERIA NAPOLETANA Giro Pizza AB, Box 1616, Stockholm, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01416 Ansökningsdatum: BIOFINDER Sebastian Palmqvist, Lennart Minthon, Oskar Hansson, Håkan Toresson, Simrisbanvägen 14, Malmö, Sverige. Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, Lund, Sverige. Org. nr: : Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; vetenskapliga tjänster, laboratorietjänster, kliniska studier och därtill relaterad forskning och utveckling inom områdena för Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; utveckling av nya sätt och produkter för att upptäcka, diagnostisera och bota Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; industriella analyser och forsknings tjänster; forskningstjänster avseende identifiering av orsakerna till Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; utveckling av nya läkemedel och rehabiliteringsmetoder mot Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror. 44: Medicinska tjänster; medicinska tjänster avseende Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; diagnosticering av Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar; veterinära tjänster.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00257 Ansökningsdatum: RAPPORT Sveriges Television Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning,mätning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning: apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; elektriska ackumulatorer; apparater och instrument förundervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; CD-rom skivor;grammofonskivor, CD-skivor, kassettband, exponerad film, animerad film, tecknadfilm; videogram, inklusive videokassetter med inspelade TV-program;inspelningsbara skivor; musikfiler (nedladdningsbara); elektroniskt lagrade bilder; mekanismer för myntstyrda apparater (ejspelautomater); kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; datorspel (program); elektroniska hemsidor; datorprogram i form av appar för visning av TV-programinnehåll; apparater för produktion av digital reproduktion; elektronisk dokumentation och undervisningsmaterial (nedladdningsbart); elektroniska publikationer; elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara). 16: Papper; kartong; trycksaker,tidningar och tidskrifter, böcker; broschyrer, kataloger; handböcker (manualer) och användarmanualer; tryckta publikationer, inklusive tidningar, tidskrifter ochnyhetsbrev; bokbinderimaterial; fotografier; trycksaker relaterad till datorprogram för reproduktion av musik; bindemedel för pappersvaror; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor; kartor; dekaler; vykort; trycktyper; klichéer; affischer; skriv- och kontorsmaterial; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser). 38: Datorstödd och digital överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar; sändningstjänster; mediasändningstjänster; satellitutsändningar; radiosändningar; digitala överförings- och sändningstjänster via internet och genom SMS; upplåtande av åtkomst till datanätverk/internet; kommunikation via portal för att nå information; nyhetsbyråtjänster; upplåtande av nyttjanderätt och leasing av åtkomsttid och åtkomst till databaser och datafiler; överföring och/eller sändning av databasinformation via tele- och datanät; tele- och datakommunikationstjänster häri inbegripet datorstödd överföring av meddelanden och bilder; telekommunikation; sändning av radio- och TVprogram, sändning av Internet-sidor och multimedia (i form av text, bild, ljud, video, animationer) via Internet, bredband, digital-tv, bild-tv, mobil-tv, mobilt Internet och andra digitala medier; uthyrning av telekommunikationstjänster; uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk; kontinuerlig sändning av film; multimediala meddelandetjänster; sändning av film och program; sändning av meddelanden; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film, program, spel och musik för beställning; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; åtkomst till television via dekoder; åtkomst till digital musik på nätet; uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk; upplåtande av åtkomst till internet chatrum; upplåtande av åtkomst till webbloggar; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); kommunikationer via mobiltelefoner; kommunikationer via datorterminaler; uthyrning av apparater för sändning och mottagning av meddelande; uthyrning av telekommunikationsutrustning; uthyrning av åtkomsttid till databaser; leasing av åtkomsttid till databaser; chattrumstjänster; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; elektroniska anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster).

6 Svensk varumärkestidning /4 41: Underhållning; kulturverksamhet; radio-, film och tv-produktion; distribution av radio-, film- och TVinslag (annat än transport); produktion av TV-inslag; produktion av radio- och televisionsprogram; produktion av underhållning och nöje; produktion av shower och drama; produktioner av multimediaprodukter i form av text, bild, ljud, video, animationer och liknande för användning på internet, bredband, digital-tv, mobil-tv, mobilt internet och andra digitala medier; speltjänster on-line från datornätverk; information om nöjen och underhållning; information om kulturaktiviteter; utgivning av tidningar; publicering av bloggar on-line; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); upplåtande av elektroniska publikationer on-line (nedladdningsbara); publicering/utgivning av datamedia; redigeringstjänster för datorprogram; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning) och utdelning av priser i samband därmed; visning av biograffilmer; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; uthyrning av spel via internet; speltjänster on-line; digitala bildhanteringstjänster; nyhetsreportertjänster; utgivning av böcker och skrifter; utgivning av nyhetsbrev; bokförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); bloggning (nämligen textförfattande); redigering av texter; textning av film; översättningsverksamhet; teckenspråkstolkning; dubbningstjänster; produktion av datamedia innehållande bild-och ljudfiler; musikunderhållning; musikproduktion; musikförlagsverksamhet; arrangerande och hållande av konferenser och seminarier; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av idrottstävlingar och utdelning av priser i samband därmed; information om sport- och nyhetshändelser. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01435 Ansökningsdatum: Viltex G Uppenbergs Trading AB, Kanotvägen 3, Olofström, Sverige. Org. nr: : Ekologiskt bekämpningsmedel i form av processat keramiskt granulat. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01417 Ansökningsdatum: Optima ALT Hiss AB, Ilabäcksvägen 6, Alvesta, Sverige. Org. nr: : Hissar; hissar, ej skidliftar; hissar för användning i lyftfordon; hissar för användning i trapphus; lyftanordningar, kranar, hissar och rulltrappor; mekaniska och hydrauliska hissar; ramar utgörande delar av hydrauliska hissar.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00835 Ansökningsdatum: Waterjet-Dynamic-Control.com Lind Marine Technology AB, Norra Liden 11, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Hydrauliska styrsystem för fordon och farkoster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01439 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: rött och vitt Starberger media group AB, Hagagatan 3, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Catering i snabbmatscafeterior; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; snabbmatsrestauranger; snabbmatsrestaurangverksamhet; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; servering av mat och dryck; tillagning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck [nattklubbar]; utskänkning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck från mobilt fordon; utskänkning av mat och dryck i restauranger; cateringtjänster för utskänkning av mat; klubbtjänster avseende utskänkning av mat och dryck; kollektiv gästfrihet nämligen utskänkning av mat och dryck; konsultationer avseende mat; konsultationstjänster avseende matlagning; konsulttjänster inom området för matlagningskonst; kontraktbaserad matutskänkningsverksamhet; matberedningstjänster; matlagningstjänster; rådgivning för matlagning; skulptering av mat; välgörenhetstjänster, nämligen cateringtjänster avseende mat och dryck; välgörenhetstjänster, nämligen utskänkning av mat för att behövande personer; värdtjänster [mat och dryck].

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01380 Ansökningsdatum: Parabellum Academy Anders Carlstedt, Herrgården 1, Torskebäcken, Filipstad, Sverige. 41: Anordnande av kommersiell utbildning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2011/09960 Ansökningsdatum: MONSTER REHAB Monster Energy Company, 1 Monster Way, Corona, CA 92879, USA. Bird & Bird Advokat Kommanditbolag, Box 7714, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Icke alkoholhaltiga drycker. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01363 Ansökningsdatum: FaluFolk Föreningen Folkets Hus i Falun, ekonomisk förening, Trotzgatan 47, Falun, Sverige. Org. nr: : Anordnande av kulturverksamhet.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01449 Ansökningsdatum: SverigeKronan Gormadan Solutions Ltd, 32 New Street Msida, 1353 Msida, Malta. Org. nr: C : Återförsäljartjänster avseende spel; återförsäljning avseende spel. 41: Anordnande av spel; anordnande av spel och tävlingar; anordnande av spel rörande utbildning; elektroniska speltjänster tillhandahållna från en datoriserad databas eller via internet; elektroniska speltjänster, inkluderande tillhandahållande av datorspel genom direktanslutning eller genom ett globalt datornätverk; elektroniska speltjänster via ett globalt datornät; information till spelare av spel om rangordning av deras spelresultat via webbplatser; kasino, spel- och hasardspelstjänster; organiserande av frågesporter, spel och tävlingar; organisering av spel; organisering av tävlingar, frågesporter och spel; spelautomathallar; spelhallar; spelhallsverksamhet; speltjänster on-line; speltjänster on-line (via datornätverk); speltjänster som tillhandahålls via direktanslutning från ett datornät; tjänster avseende elektroniska spel via internet; tjänster avseende organisering av spel; tjänster via internet avseende elektroniska spel och tävlingar; underhållningstjänster avseende spelautomater; upplåtande av elektroniska speltjänster via internet; upplåtande av spel; upplåtande av spel via ett datorbaserat system. 42: Formgivning avseende modelltillverkning för speländamål; utformning av spel.

10 Svensk varumärkestidning /8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01450 Ansökningsdatum: Rugtel Japi Bygg & Snickeriservice AB, Backebovägen 3, Kullavik, Sverige. Org. nr: : Anordningar för handsfreeanvändning av mobiltelefoner; band för mobiltelefoner; batterier för mobiltelefoner; datorspelprogramvara för användning med mobila telefoner och mobiltelefoner; digitala mobiltelefoner; elektroniska anordningar som används för att lokalisera borttappade artiklar med hjälp av gps eller mobiltelefonnät; fodral anpassade för mobiltelefoner; fodral för mobiltelefoner; hållare anpassade för mobiltelefoner; headset till mobiltelefoner; läderfodral för mobiltelefoner; lokala mobiltelefonsystem; mobila dataapparater; mobila datakommunikationsapparater; mobila datamottagare; mobila datorer; mobila eller portabla faxmaskiner; mobila radio- och mottagningsapparater; mobila radiosändningsapparater; mobila telekommunikationsapparater; mobilradio; mobiltelefonapparater; mobiltelefonapparater med inbyggda faksimilsystem; mobiltelefonbatterier; mobiltelefoner; mobiltelefoner för användning i fordon; mobiltelefonhållare; nedladdningsbar grafik för mobiltelefoner; nedladdningsbara ringsignaler för mobiltelefoner; nedladdningsbara ringtoner för mobiltelefoner; programvara för datorapplikationer för mobiltelefoner; programvara för sändning av fotografier till mobiltelefoner; remmar för mobiltelefoner; skärmskydd till mobiltelefoner i form av skyddsfilm; tangentbord för mobiltelefoner; telekommunikationsinstrument för mobilradionät; terminaler för mobil kommunikation; usb-kablar för mobiltelefoner. 42: Utformning av mobiltelefoner. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2006/01383 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött och blått. TT Thermotech Scandinavia AB, Nipan 59, Sollefteå, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Värmeväxlare (ej maskindelar); varmvattenuppvärmda värmeinstallationer.

11 Svensk varumärkestidning /9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01455 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulla Lahti, Näset 137, Alnö, Sverige. 29: Marmelad; marmelader; geléer, sylter, kompotter, bredbara pålägg av frukter och grönsaker; sylter; behandlade frukter, svamp och grönsaker (inkluderande nötter och baljfrukter); blandningar av frukter och nötter; frukt (kanderad -); frukt, kokt; frukt-konserver; fruktbaserade tilltugg; fruktchips; fruktefterrätter; fruktgeléer; fruktjuicer för matlagning; fruktkonserver; fruktmarmelad; fruktmos; fruktpektin; fruktsallader; fruktsnacks; fruktsylter; inlagd frukt; inlagda frukter; kanderad frukt; kanderade fruktsnacks; kokt frukt; konserverad frukt; konserverade frukter; tillredd frukt; torkad frukt; torkade fruktblandningar; torkade fruktprodukter; ätliga frön. 30: Marmeladkonfekt med pudersocker; godsaker innehållande sylter; chutney; chutney [mattillbehör]; kryddade såser, chutney och pastor; fruktkarameller [godis]; fryst godis i form av klubbor; godis (ej medicinskt) med alkohol; godis i chokladform; godis i flytande form; godis [karameller]; godis med flytande fruktfyllningar; godis med flytande spritfyllningar; godis med kola; godisbitar; godisbitar [godsaker]; hårda karameller [godis]; sötsaker med fruktsmak [godis]; chokladöverdragna frukter (godsaker); fruktkarameller [konfektyr]; fruktmarmelad [konfektyrer]; fruktossirap för användning vid livsmedelsframställning; fruktsåser; fruktte [ej för medicinska ändamål]; fruktteer; fruktvinäger; godsaker innehållande frukt [sötsaker]; naturliga sötningsmedel i form av fruktkoncentrat; sötsaker innehållande fruktgelé; te med fruktsmak [ej medicinskt]; tebaserade drycker med fruktsmak; drycker gjorda av te; ätliga salter; flarn [söta och salta]; matkonserveringsmedel (salt); salt; salt för smaksättning av mat; saltade flarn; salter, kryddor, smakämnen och smaktillsatser; behandlade örter; smaktillsatser av örter för dryckesframställning; torkade örter; ätliga kryddor; blandade kryddor; kryddor; kryddor för bakning; kryddor för livsmedel; kryddor i form av pulver; kryddor (yerba mate); närande kryddor; torra kryddor; trädgårdsörter, konserverade [kryddor]; te-baserade drycker; te-baserade drycker (ej medicinska). 32: Saft av limejuice; saft (koncentrerad fruktsaft); safter [alkoholfria drycker]; safter för framställning av drycker; safter för framställning av lemonad; saftkoncentrat för framställning av drycker; drycker bestående i huvudsak av fruktjuicer; drycker med fruktsmak; fruktbaserade drycker; fruktdrycker; fruktdrycker och - juicer; fruktjuicedrycker; fruktjuicekoncentrat; fruktjuicer för användning som drycker; fruktsafter; sockerlag för att göra fruktsmakande drycker; alkoholfria drycker; alkoholfria drycker innehållande fruktjuicer; alkoholfria drycker med smak av te; grönsaksjuicer [drycker]; grönsakssafter [drycker].

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07216 Ansökningsdatum: Black Mountain Aktiebolaget Nigab, Energigatan 12, Kungsbacka, Sverige. Org. nr: : Alkoholhaltiga drycker (ej öl); drycker (alkoholhaltiga -) ej öl. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08416 Ansökningsdatum: stopauctions solkungen ab, Redbergsvägen 26, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Anordnande av auktioner via internet; auktionering; auktionering av ägodelar; auktionering av fordon; auktionering avseende jordbruk; auktionering via internet; auktionering via telekommunikationsnät; auktioneringstjänster; direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet; organisering av auktioner via internet; telefon- och tv-auktioner. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08415 Ansökningsdatum: stoppauktioner Solkungen AB, Redbergsvägen 26, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Anordnande av auktioner via internet; auktionering; auktionering av ägodelar; auktionering av fordon; auktionering avseende jordbruk; auktionering via internet; auktionering via telekommunikationsnät; auktioneringstjänster; direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet; organisering av auktioner via internet; telefon- och tv-auktioner.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01456 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Zeeksack Sweden AB, Mosstenabacken 1, Bandhagen, Sverige. Org. nr: Daniel Ekstam, Mosstenabacken 1, Bandhagen, Sverige. 9: Väskor anpassade för att bära videoapparater; väskor anpassade för att bära fotografiska apparater; väskor anpassade för eller formade för att innehålla kameror; väskor för bärbara datorer; fodral anpassade för datorer; fodral anpassade för fotoutrustning; fodral anpassade för kameror; fodral för bärbara datorer; fodral för fotografiska apparater; fodral för glasögon och solglasögon; fodral för mobiltelefoner; bärväskor för datorer. 18: Mindre resväskor; resväskor för flygresor; resväskor (stora); små resväskor; resväskor av läder; resväskor av läderimitation; koffertar och resväskor; resväskor (lädervaror); ryggsäckar; små ryggsäckar; axelväskor. 25: Denim (kläder); kläder; kläder för sport; kläder för sportbruk; mössor [huvudbonader]; skjortor; underkläder; strumpor; badkläder för herrar och damer; jackor; byxor; boxer-shorts. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01459 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Max Beechey, Broddgränd 15, Hägersten, Sverige. 25: Kläder; kläder för gymnastik; kläder för sport; kläder för sportbruk.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08131 Ansökningsdatum: Hundtricket Katharina Welin, Smedsbacksgatan 1, Stockholm, Sverige. 45: Datingförmedlingstjänster via sociala nätverk. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01457 Ansökningsdatum: RealSwed Magnus Björk, Norrböle 146, Matfors, Sverige. 19: Bearbetat timmer; bräder av timmer; byggnadselement av timmer; kluvet timmer; sågat timmer; snickeriprodukter av timmer för användning i byggnader; timmerhus sålda i satsform. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00924 Ansökningsdatum: BREAKIT Lundell och Aronsson Media AB, Dopparestigen 6, Älvsjö, Sverige. Org. nr: : Upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; uthyrning av annonsutrymme på en webbplats; webbannonsering. 38: Nyhetsbyråer [sändning av nyheter]; överföring av information om nyheter och aktuella händelser; sändning av nyheter [överföring]; streaming av ljudmaterial på internet; utsändning av video- och ljudprogram via internet.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01458 Ansökningsdatum: Confidence in IT Software Census AB, Nybrokajen 3, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar programvara). 42: It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01274 Ansökningsdatum: CosCare Maja-stina Johansson, Albert henningsväg 11, Kristianstad, Sverige. Jaana Rantala, Uddevägen 5b, Kristianstad, Sverige. 41: Levande underhållning.

16 Svensk varumärkestidning /14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01415 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket i orange och text i blått Finjagården Aktiebolag, Finja 9062, Finja, Sverige. Org. nr: : Utbildningstjänster relaterade till terapeutisk behandling. 42: Klinisk forskning. 44: Terapitjänster; medicinska behandlingstjänster; organisering av medicinsk behandling; rådgivning avseende psykologisk behandling av medicinska besvär. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01316 Ansökningsdatum: Skrivradion Jeanette Niemi, Rubingången 47, Tyresö, Sverige. 9: Podcast-filer. 41: Produktion och presentation av radioprogram. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01462 Ansökningsdatum: Föreningen Tryggare Barn i Skolan - TRYGG Föreningen Tryggare Barn i Skolan - TRYGG, Mellangatan 1, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

17 Svensk varumärkestidning /15 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01454 Ansökningsdatum: Barverket Liquid Management Sweden AB, Östermalmsgatan 5, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Utbildningstjänster avseende tillhandahållande av restaurangtjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01318 Ansökningsdatum: Strawberry Fields Leona Sundström, Bruksgata 19, Orsa, Sverige. 40: Sömnad (beställningstillverkning); sömnad [specialbeställning]; sömnads- och damskrädderitjänster; sömnadstjänster; tygtillskärning och sömnad vid gardintillverkning.

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00823 Ansökningsdatum: Figurklass: hidn technology AB, Kälvestavägen 125, Spånga, Sverige. Org. nr: : Anordningar för mätning; apparater för mätning av tjockleken hos skinn; digitala mätapparater; elektriska mätapparater; elektriska mätare; elektriska mätinstrument; elektriska mätredskap; elektroniska mätsensorer; instrument för mätning; mätare; mätare av elektrisk ström; mätare med digital visning; matematiska instrument; mätnings-, detekterings- och övervakningsinstrument, indikatorer och kontrollanordningar; mätningsomvandlare. 42: Mätningstjänster; utformning av matematiska modeller; utformning av mätsystem; utvärdering av mätningar; utveckling av mätsonder för biotekniska applikationer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01048 Ansökningsdatum: ÅKERIGRUS Åkerigrus i Sundsvall Aktiebolag, Box 7071, Sundsvall, Sverige. Org. nr: MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11918, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Byggnadsmaterial (ej av metall); sten, grus och sand. 36: Fastighetsförvaltning. 37: Utvinning av sten, sand och grus; anläggningsarbeten av sten, sand och grus.

19 Svensk varumärkestidning /17 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01464 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Aktiebolaget Helsinge Design, Strömvägen 22, Näsviken, Sverige. Org. nr: : Sällskapsspel. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/04454 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utfores i färgerna blått, vitt, gult och svart. Norrmejerier Ekonomisk Förening, Mariehemsvägen 210, Umeå, Sverige. Org. nr: Awapatent Aktiebolag, Box 5117, Malmö, Sverige. Org. nr: : Mejeriprodukter; mjölk, fil, yoghurt, smör, ost

20 Svensk varumärkestidning /18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01466 Ansökningsdatum: Via Appia Medimatix Consulting AB, Tärneskärsgatan 28, Västra Frölunda, Sverige. Org. nr: : Larm för personlig säkerhet. 12: Larm för fordon och farkoster. 42: It-tjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01472 Ansökningsdatum: Numbers Clothing Company Paw Cavagnaro, Älgslingan 37, Ingarö, Sverige. 25: Armvärmare [kläder]; babybyxor [kläder]; babyutstyrslar [kläder]; bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; blöjbyxor [kläder]; body (kläder); boor (kläder); chaps [kläder]; denim (kläder); dräkter i tre delar [kläder]; förkläden [kläder]; halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för kläder; impregnerade kläder; joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kalashattar [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder av läder; kläder av läderimitationer; kläder av skinn; kläder för användning i brottningstävlingar; kläder för användning i judoträning; kläder för barn; kläder för bilförare; kläder för cyklister; kläder för fiskare; kläder för gymnastik; kläder för hästridning [ej ridhjälmar]; kläder för kampsporter; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; kläder för sport; kläder för sportbruk; kläder som står emot regn; kläder till spädbarn; korsetter [kläder, underkläder]; kortbyxor [kläder]; kroppsvärmare (kläder); läderbälten (kläder); lekdräkter [kläder]; livremmar av läder [kläder]; lösmanschetter (kläder); mösskärmar [kläder]; muffar [kläder]; munkkåpor [kläder]; nederdelar [kläder]; oljerockar [kläder]; öronlappar [kläder]; pälsar [kläder]; pannband [kläder]; pappershattar [kläder]; polotröjor [kläder]; prydnadsnäsdukar [kläder]; schaletter [kläder]; shortset [kläder]; skyddsöverdrag för kläder; slipover [kläder]; slipsar [kläder]; slöjor [kläder]; stickade kläder; svettlappar för skydd av kläder; täckjackor [kläder]; tillskurna foder [delar av kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]; underklänningar [kläder]; värmeisolerade kläder; vattentäta kläder; zaraper [kläder].

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01467 Ansökningsdatum: ARTICA Capstone Cosmetics AB, Grev Turegatan 26, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Hårvårdsmedel; hårvårdspreparat; icke-medicinska hårvårdspreparat; lotioner för hårvård; oljebad för hårvård; oljor för hårvård; extrakt av parfymer; flytande parfymer; kroppsdeodoranter [parfymer]; parfymoch doftoljor; parfymer, eau-de-toilette; parfymerad kroppsspray. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00474 Ansökningsdatum: WERY ALI S.p.A., Via Camperio 9, Milano, Italien. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Automatiska maskiner för beredning, konservering och utmatning av glass, drycker och livsmedelsprodukter i allmänhet; glassmaskiner, vertikala glassmaskiner, elektroniska pastöriseringsapparater, multifunktionella pastöriseringsapparaterför att göra krämer för bakverk; maskiner för beredning av kräm för bakverk; bakugnar; maskiner för uppvärmning av drycker och livsmedel; matlagningsapparater, ugnar, ångugnar, ventilationsugnar, thermoventilerade ugnar, kombinationsugnar, modulugnar, varm luftsugnar, ugnar för bageributiker, konditorier och pizzabutiker, mikrovågsugnar; kokplattor; tallriksvärmare; värmeelement innehållande infraröda trådar; värmeackumulatorer; enheter för kylning av tillagad mat och för uppvärmning av kyld mat; fritöser; kyldiskar för allmän och specialiserad konservering, kylmöbler och -diskar, kylaggregat och chockfrysar, kylskåp för transport av frysta varor, kyl-/frysjäsar och kylutrustning för bageri- och konditorisektorn, kylda enheter för kalla drycker, kyldiskar för beredningar som finns i flaskor eller karaffer; maskiner för kokande grädde, apparater för vattenbesparande, kyldiskar för glassbarer, pastöriseringsapparater för glassblandning; ismaskiner, maskiner för vispad glass och tillverkning av pinnglass; salladsdiskar, diskbänkar; gas- och elspisar, spisar.

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa Svensk varumärkestidning Publiceringar gjorda 2016-12-17 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 2, vecka 2/2015 Kungjorda beslut, vecka 2 2015-01-05-2015-01-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 4/2015

Registreringstidning för Design nr 4/2015 Registreringstidning för Design nr 4/2015 Publiceringsdag 2015-02-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 8/2015

Registreringstidning för Design nr 8/2015 Registreringstidning för Design nr 8/2015 Publiceringsdag 2015-04-22 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 6/2015

Registreringstidning för Design nr 6/2015 Registreringstidning för Design nr 6/2015 Publiceringsdag 2015-03-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 19/2015

Registreringstidning för Design nr 19/2015 Registreringstidning för Design nr 19/2015 Publiceringsdag 2015-10-14 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Bedömning av er varumärkesansökan

Bedömning av er varumärkesansökan FÖRELÄGGANDE 2017-07-31 Text i märket: OQ Ansökningsnr: 2017/03025 Svar senast: 2017-10-09 Sökande: Ombud: Er referens: OilQuick AB Groth & Co Kommanditbolag V 17-0365/CH/APE Bedömning av er varumärkesansökan

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 -

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 - Nr 23, vecka 22/2017 Kungjorda beslut, vecka 22 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se 23

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 18/2015

Registreringstidning för Design nr 18/2015 Registreringstidning för Design nr 18/2015 Publiceringsdag 2015-09-30 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 11/2015

Registreringstidning för Design nr 11/2015 Registreringstidning för Design nr 11/2015 Publiceringsdag 2015-06-03 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol 460 Nr 117 Bilaga Anmärkning: 1. För ämne E 952, Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter, uttrycks de största tillåtna erna som fri syra. 2. För ämne E 954, Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter, uttrycks

Läs mer

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringa

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringa Nr 2, vecka 2-3/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 2-3 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 15, vecka 28-29/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 28-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 9/2015

Registreringstidning för Design nr 9/2015 Registreringstidning för Design nr 9/2015 Publiceringsdag 2015-05-06 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 46, vecka 49/2014 Kungjorda beslut, vecka 49 2014-12-01-2014-12-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 23, vecka 44-45/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 44-45 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-03-20 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder kronor,

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistrering

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistrering Nr 10, vecka 18-19/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 18-19 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 38, vecka 38/2015 Kungjorda beslut, vecka 38 2015-09-14-2015-09-20 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004.

ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004. ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004. 1 (4) Anmälan gäller Ny verksamhet. Befintlig anläggning, ny ägare, från och med den.. Ändring av befintlig verksamhet, samma

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-005 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 maj 2014 Klagande Apple Inc. 1 Ininite Loop, Cupertino, California 95014, USA Ombud: Jarmo Kääriäinen Bergenstråhle & Lindvall AB,

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING ANMÄLAN ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ny livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Registrerat firmanamn: Adress: Ägarbyte Organisations-/personnummer: Postnummer och Ort: Tel arb: Mobil:

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 1(13) PM Dnr 59-193/10 2010-03-11 Enheten för handel och marknad Claes Renström Anne Hansson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel har

Läs mer

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar -

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar - Nr 4, vecka 6-7/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 6-7 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28

Läs mer

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungör

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungör Svensk designtidning Nr 9, vecka 16-17/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 16-17 2017-04-17-2017-04-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 17/2015

Registreringstidning för Design nr 17/2015 Registreringstidning för Design nr 17/2015 Publiceringsdag 2015-09-16 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 13, vecka 24-25/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 24-25 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungö

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungö Svensk designtidning Nr 10, vecka 18-19/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 18-19 2016-05-02-2016-05-15 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-03-18 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser 01 - Mönsterregistreringar 06 - Förny

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser 01 - Mönsterregistreringar 06 - Förny Nr 1, vecka 52-53/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 52-53 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 23, vecka 23/2015 Kungjorda beslut, vecka 23 2015-06-01-2015-06-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 sverkets föreskrifter om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 1 juni 2005 beslutade den 23 maj 2005. Med stöd av 25 och 55 livsmedelsförordningen

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 47, vecka 50/2014 Kungjorda beslut, vecka 50 2014-12-08-2014-12-14 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2017-03-17 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2016 till

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 22, vecka 42-43/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 42-43 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 17 juni 2009 Omtryck beslutade den

Läs mer

Proteinreducerad. Den proteinreducerade kosten är avsedd för patienter med njursvikt som ordinerats proteinreducerad kost av läkare.

Proteinreducerad. Den proteinreducerade kosten är avsedd för patienter med njursvikt som ordinerats proteinreducerad kost av läkare. Proteinreducerad kost Den proteinreducerade kosten är avsedd för patienter med njursvikt som ordinerats proteinreducerad kost av läkare. Patienter med nedsatt njurfunktion har en minskad förmåga att utsöndra

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 4/2016

Registreringstidning för Design nr 4/2016 Registreringstidning för Design nr 4/2016 Publiceringsdag 2016-02-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Mobiltelefon. Platsbunden lokal Fordon el liknande Tält, marknadsstånd Annat. Gemensamhetsanläggning (ytterligare upplysningar kommer att krävas in)

Mobiltelefon. Platsbunden lokal Fordon el liknande Tält, marknadsstånd Annat. Gemensamhetsanläggning (ytterligare upplysningar kommer att krävas in) Anmälan om registrering Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 41, vecka 41/2015 Kungjorda beslut, vecka 41 2015-10-05-2015-10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-03-23 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2015 till

Läs mer

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar -

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar - Nr 6, vecka 10-11/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

Lättuggad kost. Grovpatékonsistens

Lättuggad kost. Grovpatékonsistens Lättuggad kost/grov patékonsistens Skapad/reviderad: 2015-11-30/Kerstin Arvidsson Lättuggad kost Grovpatékonsistens Lättuggad kost/grov patékonsistens är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter,

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 19/2009

Registreringstidning för Design nr 19/2009 Registreringstidning för Design nr 19/2009 Publiceringsdag 2009-10-21 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1086-1089 Redovisade

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 15-040 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 2 mars 2016 PARTER Klagande MÅ Motpart Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB c/o Lomma Kiropraktor Klinik & Hälsa Esplanaden 15, 234

Läs mer

BESKRIVNING AV LIVSMEDELSHANTERING OCH SYSTEM FÖR EGENKONTROLL

BESKRIVNING AV LIVSMEDELSHANTERING OCH SYSTEM FÖR EGENKONTROLL 1(5) BESKRIVNING AV LIVSMEDELSHANTERING OCH SYSTEM FÖR EGENKONTROLL Anläggningens namn Anläggningens besökadress Beskrivning av verksamheten Beskriv kortfattat vad för typ av inriktning verksamheten ska

Läs mer

A N M ÄL A N O M R E G I S T R E R I N G O C H U N D E R L A G F Ö R R I S K K L A S S I F I C E R I N G A V L I V S M E D E L S A N L Ä G G N I N G

A N M ÄL A N O M R E G I S T R E R I N G O C H U N D E R L A G F Ö R R I S K K L A S S I F I C E R I N G A V L I V S M E D E L S A N L Ä G G N I N G A N M ÄL A N O M R E G I S T R E R I N G O C H U N D E R L A G F Ö R R I S K K L A S S I F I C E R I N G A V L I V S M E D E L S A N L Ä G G N I N G Anmälan om registrering Observera att anmälan ska inlämnas

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 20, vecka 38-39/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 38-39 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Riskklassning för livsmedelsanläggningar. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

Riskklassning för livsmedelsanläggningar. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Riskklassning för livsmedelsanläggningar Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Gällande regler Enligt EG-förordning nr 882/2004 ska

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 249 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Varuklassificering enligt HS/KN

Varuklassificering enligt HS/KN Varuklassificering enligt HS/KN Avgränsningen av varugruppen livsmedel, livsmedelsråvaror och drycker i tabellerna 4.1.2 och 4.1.3 baseras i huvudsak på hur Jordbruksverket avgränsade varuområdet i de

Läs mer

Whirlpool mikrovågsugn.

Whirlpool mikrovågsugn. KOKBOK MIKROVÅGSUGN Gratulerar till ditt köp av en Whirlpool mikrovågsugn. Med denna receptbok kommer du att upptäcka och smaka på de goda möjligheterna som din nya produkt erbjuder. Du kommer att förvånas

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 8, vecka 8/2015 Kungjorda beslut, vecka 8 2015-02-16-2015-02-22 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel Manual IT-kostnader Avgränsningslista/konteringsexempel Konteringsexempel/avgränsningslista Utr Utr IT Ej IT Basko nto < 5 000 kr Baskonto Text Baskonto > 5000 kr-< 20 000 kr Böcker om IT X 5623 Böcker,

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi

Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi Så påverkar vår konsumtion av mat, boende, transporter och prylar vår globala miljö - exempel från sex skånska kommuner Malmö 26 oktober, 2012

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

Vegetarisk kost. Det finns flera sätt att äta vegetariskt. Ofta äter man mycket grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, nötter och frön.

Vegetarisk kost. Det finns flera sätt att äta vegetariskt. Ofta äter man mycket grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, nötter och frön. Vegetarisk kost Det finns flera sätt att äta vegetariskt. Ofta äter man mycket grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, nötter och frön. Vegankost innehåller bara vegetabiliska livsmedel. Laktovegetarisk kost

Läs mer

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla!

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Välkommen Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Varmt välkomna till oss! /Kenneth och Daniel Med maten och kunden i fokus! Nu har vi öppnat! Välkommen till Uddevallas nya matbutik där färska och fina

Läs mer

sockrets stora SMAKVÄRLD! Upptäck FARINSOCKER

sockrets stora SMAKVÄRLD! Upptäck FARINSOCKER sockrets Upptäck stora SMAKVÄRLD! FARINSOCKER SMAKCIRKLAR Hur kan man se hur något smakar? Med hjälp av våra smakcirklar får du en bild av sockers olika nyanser och smakrikhet. I broschyren hittar du flera

Läs mer