Svensk varumärkestidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Omkungörelser, nya nationella registreringar Rättelser, nya nationella registreringar Nationella registreringar med oförändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar avförda på grund av utebliven förnyelse Nationella registreringar avförda på egen begäran Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Ändringar i nationella registreringar (fullständig information) Nationella registreringar upphävda efter beslut i administrativa hävningsärenden, m.m Internationella kungörelser Kungörelse av internationella registreringar för invändning Ändringar avseende innehavare av internationella registreringar Förnyade internationella registreringar Internationella registreringar som upphört att gälla i Sverige Beslut om att internationella registreringar inte ska gälla i Sverige

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/06221 Ansökningsdatum: isupporten All Supporten Göteborg AB, Ängsstigen 3, ÅSA, Org. nr: : It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07409 Ansökningsdatum: Solna Bryggeri Jonas Bergquist, Signalistgatan 4, Solna, 32: Öl.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/06819 Ansökningsdatum: KOKKEKLAR Orkla Foods Norge AS, Postboks 711, 1411 Kolbotn, Norge. Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Org. nr: : Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade, frysta och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, kompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; soppor och preparat för tillagning av soppor. 30: Kaffe, te, kakao och kaffeersättningar; ris; tapioka och sagogryn; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål; bröd, bakverk och konditorivaror, godsaker; glass; socker, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt; senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is; pajer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07493 Ansökningsdatum: Reaktion Reaktion i Sverige AB, Industrigatan 4 C, STOCKHOLM, Org. nr: : Annonsering genom alla allmänna kommunikationsmedel; annonsering genom överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt kommunikationsnät; spridning av reklam för andra via ett direktanslutet kommunikationsnät på internet; uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07400 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: märket utförs i rött, grönt, beige, svart och vitt Liza Maker, Vitmossevägen 86, Gustavsberg, 41: Böcker (publicering av -); böcker (utgivning av -); elektronisk publicering av direktanslutna böcker och tidskrifter; publicering av böcker relaterade till tv-program; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; publicering och utgivning av böcker; utgivning av böcker. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07398 Ansökningsdatum: MAT av Mastio Sandra Mastio, Priorsgatan 13, Limhamn, 40: Konservering av mat och dryck. 43: Cateringtjänster för utskänkning av mat; konsultationer avseende mat; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; tillagning av mat och dryck; upplåtande av information avseende tillagning av mat och dryck.

6 Svensk varumärkestidning /4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07404 Ansökningsdatum: Figurklass: J-trade Handels AB, Rudedammsgatan 6A, Göteborg, Org. nr: : Väskor *. 25: Kläder. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07397 Ansökningsdatum: FLAT TIRE Spendrup International AB, Box 3006, Vårby, Org. nr: Awapatent Aktiebolag, Box 45086, Stockholm, Org. nr: : Öl. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07487 Ansökningsdatum: Pacetracer Paradigmmäklarna i Sverige AB, Jens Mogens väg 9, Eslöv, Org. nr: : Mjukvaror.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04054 Ansökningsdatum: STUDYBUDDY LÄXHJÄLP I HEMMET Studybuddy AB, Långholmsgatan 27, 3tr, Stockholm, Org. nr: Advokatfirman Delphi Kommanditbolag, Box 1432, Stockholm, Org. nr: : Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater; datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); appar; applikationer; registrerade datorprogram. 16: Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler);instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer; tryckalster samt instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater). 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; förmedling och uthyrning av personal; rekrytering av personal nämligen lärare, vikarier, privatlärare, stödpersonal, pedagoger, barnskötare; karriärplaneringstjänster; karriärplaceringstjänster (headhunting); personalrekryteringstjänster. 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande av handledning/instruktion och kurser; ledning av kurser, seminarier och studiecirklar; läxhjälp; anordnande av lektioner med privatlärare; anordnande av privatundervisning; tillhandahållande av information för utbildningsändamål; information för utbildningsändamål såsom prov, formelblad, material för utbildningsändamål tillhandahållna via en webbsida; produktion av kursmaterial; utbildning/ undervisning, nämligen studiestöd, intensivkurser, matematikkurser, distansutbildning; anordnande av handledning/instruktion, nämligen studiestöd, intensivkurser, matematikkurser, distansutbildning. coaching [träning];cv-granskning; handledning och intervjuträning; karriär- och yrkesrådgivning; anordnande av instruktionskurser som förbereder ungdomar för karriärer; handledning och intervjuträning av rekryteringsexperter; 42: Molntjänster (SaaS). 45: Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov av barnpassning och andra barnvaktstjänster i hemmet; barnpassning.

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07490 Ansökningsdatum: Advokatfirman Stockholm Law & Litigation Advokatfirman Mats Österholm AB, Skeppsbron 28, Stockholm, Org. nr: : Juridiska tjänster.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07499 Ansökningsdatum: tal till journal Conscriptor AB, Box 1, Henån, Org. nr: Bolagsrätt Sundsvall AB, Box 270, Sundsvall, Org. nr: : Programvaror, nämligen datorserverprogramvara; programvaror för datornäthantering; nyttoprogram för datorer; program för utveckling av programvaror; datorsäkerhets- och autentlseringprogramvaror för kontroll av åtkomst av och kommunikation med datorer; tillämpnings- och affärsprogramvaror för användning vid ordbehandling, kalkylprogram, databaser, datainsamling, dataanalys, grafik, CAD/CAM, presentationer, e-post, kalender, schemaläggning, kontakt hantering, kartläggning, geografiska platser, bokföring, finansiella tjänster, personaladministration, lönesystem, hantering av kundrelationer, projektledning, publicering, planering av företagsresurser och hantering av leveranskedjor; programvaror för hantering av video, ljud och grafik; programvaror till datorspel; webbläsarprogramvaror för datornät, trådlösa nät och globala kommunikationsnät; datorprogram för handhavande av kommunikation och av data- och informationsutbyte via datornät, trådlösa nät och globala kommunikationsnät; datorer; kringutrustning till datorer; musar (databehandlingsutrustning); handburna datorer; personliga digitala assistenter; radiopersonsökare; personliga handhållna elektroniska anordningar för schemaläggning av möten; trådlösa kommunikationsanordningar; mobiltelefoner; programvaror för användning vid åtkomst av webbplatser och utbyte av information och data och erhållande av tjänster från webbplatser, allt inom området för företag och företagsledning och -information; programvara för användning vid förvaltning av webbplatser, elektronisk post och datorsäkerhet; programvaror för användning vid online-inköp; programvara för användning vid åtkomst till och hantering av annons- och reklamlistor, listor för direktreklam via elektronisk post samt webbreklam; programvaror för användning vid insättning och körning av annons-och reklammaterial på datornät och globala kommunikationsnät; programvaror för inspelning, organisering, redigering och sändning av information i maskinskrivet format, handskrivet format och röstformat; programvaror för åtkomst av webbmeddelanden och delade dokument; kringutrustningar för datorer, nämligen elektroniska pennor för inmatning av handskrivna data i en dator. 42: Konsultation avseende datorer,programvara; information avseende datorer, programvara, och utveckling av datorsystem, datornät och programvara, via datornät, trådlösa nät och globala kommunikationsnät; dator- och datorinformationstjänster, i form av tekniskt stöd inom området för hantering av webbplatser, tjänster för hantering av e-post och säkerhetstjänster för webbplatser; teknisk information (support) om webbåtkomst, hantering av webbplatser, hantering av e-post och webbplatssäkerhet via datornät, trådlösa nät och globala kommunikationsnät; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter; grafisk formgivning.

10 Svensk varumärkestidning /8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/06284 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, TOKYO, Japan. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Org. nr: : Apparater för tryckning av etiketter för kontors- eller hushållsbruk; etikettband och etikettbandskassettertill skrivare; etikettband och etikettbandskassettertill apparater för tryckning av etiketter; färgband och färgbandskassetter till apparater för tryckning av etiketter; färgband och färgbandskassetter till digitala skrivare; tejp till etiketteringsmaskiner för kontorsbruk; etiketteringsmaskiner; skrivmaskiner; tejpskärare för kontors- eller hushållsbruk; pappersskärare för kontors- eller hushållsbruk; dokumentförstörare för kontors- eller hushållsbruk; dokumentlamineringsapparater för kontorsbruk; bokbinderimaterial; kontorsförnödenheter (ej möbler); pappersetiketter; plastetiketter; skrivarpapper; skrivpapper; karbonpapper; kopieringspapper; papper och kartong; pappersark [kontorsmateriel]; pappersvaror för kontorsändamål; ritredskap; dossierer; lösbladspärmar; skrivredskap; skrivetuier; bindemedel för kontors- eller hushållsändamål; tryckta publikationer; kataloger; häften; kalendrar; fotografier; fotografiställ; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07500 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket är utfört med vit text med bakgrund i grönt och med frukt/nötter i diverse färger. Cloetta Sverige AB, Brogatan 7, Malmö, Org. nr: Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, Malmö, Org. nr: : Saltade och kryddade nötter; rostade nötter; behandlade nötter; torkad frukt; torkade fruktprodukter; torkade fruktblandningar. 30: Konditorivaror; godsaker; godis; konfektyr; choklad; chokladsötsaker; chokladgodsaker; chokladgodis; glass; socker; honung; sirap; såser (smaktillsatser).

11 Svensk varumärkestidning /9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07501 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket är utfört med vit text med bakgrund i rosa och godisbitar i blandade färger. Cloetta Sverige AB, Brogatan 7, Malmö, Org. nr: Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, Malmö, Org. nr: : Konditorivaror; godsaker; godis; konfektyr; choklad; chokladsötsaker; chokladgodsaker; chokladgodis; glass; socker; honung; sirap; såser (srnaktillsatser). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07451 Ansökningsdatum: Bolinder Stockholm Bolinder & Partners AB, Södra Kungsvägen 205, Lidingö, Org. nr: : Läderväskor.

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07225 Ansökningsdatum: RUDDOX ÅF-Technology AB, Kungsängsgatan 18A, Uppsala, Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Org. nr: : Datorprogram; datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); datorprogram (nedladdningsbar programvara); datorprogramvara. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07226 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utförs i grönt och svart. ÅF-Technology AB, Kungsängsgatan 18 A, Uppsala, Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Org. nr: : Datorprogram; datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); datorprogram (nedladdningsbar programvara); datorprogramvara.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08374 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött, svart och vitt. Kakel och Design i Norrland AB, Rondellgatan 18, Umeå, Org. nr: : Återförsäljning avseende inredning; återförsäljning avseende golvbeläggningar; återförsäljning avseende väggbeläggningar; återförsäljning avseende möbler; återförsäljning avseende utrustning för uppvärmning; återförsäljning avseende anordningar för sanitet; återförsäljning avseende belysning; återförsäljning avseende rengöringsartiklar; återförsäljning avseende sanitära installationer. 37: Målning och tapetsering; golv- och plattsättning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07504 Ansökningsdatum: gingercard Herman Rasmuson, Ekhagsvägen 4, Stockholm, 21: Matlagningsrivjärn.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07171 Ansökningsdatum: Fenix Fenix Begravning AB, Johan Banérs väg 1, Stocksund, Org. nr: : Kremering; begravningar; begravningsbyråer; begravningstjänster; balsameringstjänster; juridiska tjänster rörande testamenten. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07448 Ansökningsdatum: insiktsförsäljning Structsales AB, Smedjegatan 6, Nacka, Org. nr: : Företagsutvecklingshantering och konsultation; konsultation avseende företagsledning; konsultation avseende företagsplanering; konsultation avseende marknadsföring; konsultation avseende marknadsrapportering; konsultation rörande försäljningstekniker och försäljningsprogram; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende marknadsuppdelningar; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; konsultationer avseende sales promotion; konsultationer (professionella företags -); strategisk konsultation för företag; tjänster avseende företagsrådgivning, - konsultation och -information; företagskonsultation avseende marknadsföring; företagsrådgivning relaterad till marknadsföringskonsultation avseende företagsledning. 41: Konsultation avseende affärsutbildning; konsultation avseende företagsutbildning; konsultation avseende publicering; konsultation avseende träning; konsultation avseende utbildning; konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultation rörande publicering av böcker; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; konsultationstjänster avseende företagsutbildning; professionella konsultationstjänster avseende utbildning; utbildning avseende försäljning. 42: Konsultation avseende informationsteknik; konsultation inom området för programvara; konsultation relaterad till informationsteknologi; konsultationer avseende webbdesign.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07515 Ansökningsdatum: my hand Conditura AB, Konvalescentvägen 51, Onsala, Org. nr: : Väskor. 20: Möbler och inredningsartiklar.

16 Svensk varumärkestidning /14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07512 Ansökningsdatum: SAVE BOOBS Jessica Månsson, Smedjevägen 9, Höllviken, 14: Äkta smycken; amuletter, nämligen smycken; armband (smycken); askar för ur och smycken; berlocker [smycken] av oädel metall; cloissonné (smycken); dekorativa artiklar för personligt bruk [berlocker eller smycken]; emaljerade smycken; flexibla metalltrådsband avsedda att bäras som ett armband (smycken); fodral avsedda att innehålla smycken; halsband (smycken); halvfabrikat av ädelmetaller för användning vid tillverkning av smycken; halvfabrikat av ädelstenar för användning vid tillverkning av smycken; id-armband [smycken]; jade [smycken]; kedjor av ädelmetall [smycken]; kedjor (smycken); klämmor av silver [smycken]; knäppen för smycken; konstgjorda smycken; kors [smycken]; kulor för smyckestillverkning; nålar för kavajslag [smycken]; nålar (smycken); nyckelkedjor som smycken [prydnadssaker eller brickor]; oäkta smycken; pärlor för smyckestillverkning; personliga smycken; prydnader för kläder i form av smycken; prydnader för öron i form av smycken; prydnadsnålar [smycken]; ringar [smycken]; ringar som del av smycken; silvertråd [smycken]; små smyckeskrin av ädelmetall; smycken; smycken av ädelmetall; smycken av ädelmetallegeringar; smycken av ädelstenar; smycken av bärnsten; smycken av elfenben; smycken av glas; smycken av guld; smycken av halvädla metaller; smycken av kristall överdragna med ädelmetall; smycken av oädla metaller; smycken av odlade pärlor; smycken av plast; smycken av pläterad ädelmetall; smycken av pläterade ädelmetaller; smycken av silver; smycken för huvudet; smycken för personlig utsmyckning; smycken för personligt bruk; smycken gjorda av brons; smycken gjorda av guld; smycken gjorda av kristall; smycken gjorda av repkedjor; smycken gjorda av silver; smycken i form av pärlor; smycken, inklusive oäkta smycken och plastsmycken; smycken innehållande diamanter; smycken innehållande guld; smycken, klockor och ur; smycken med ädelstenar; smycken med pärlor; smycken med utsmyckningsstenar; smycken överdragna med ädla metallegeringar; smycken överdragna med ädelmetall; smycken tillverkade av ädelmetall; smycken tillverkade av brons; smycken tillverkade av guld; smycken tillverkade av halvädla metaller; smycken tillverkade av oädla metaller; smycken tillverkade av plast; smyckesarmbandsur; smyckesartiklar av ädelmetall; smyckesartiklar av ädelstenar; smyckeskedjor av ädelmetall som vristlänkar; smyckeskedjor av ädelmetall för halsband; smyckeskedjor av ädelmetall för armband; smyckeskedjor för vrister; smyckeskedjor till armband; smyckeskedjor till halsband; smyckesknäppen; smyckeskrin; smyckeskrin av ädelmetall; smyckeskrin av trä; smyckeskrin, ej av ädelmetall; smyckeskrin och klockaskar; smyckeskrin [utformade]; smyckesnålar för användning på hattar; smyckesprydnader; smyckesskålar; smyckesskrin; smyckesskrin, ej av metall; smyckesskrin (inredda); smyckesstenar; smyckesuppsättningar; smyckesvaror; syntetiska stenar [smycken].

17 Svensk varumärkestidning /15 25: Bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; kombinationer [underkläder]; kombinerade underkläder; korsetter [kläder, underkläder]; korsetter [underkläder]; stickade underkläder; suspensoarer [underkläder]; svettabsorberande underkläder; teddies [underkläder]; underkläder; underkläder [antitranspirations- -]; underkläder för spädbarn; armvärmare [kläder]; babybyxor [kläder]; babyutstyrslar [kläder]; blöjbyxor [kläder]; body (kläder); boor (kläder); chaps [kläder]; denim (kläder); dräkter i tre delar [kläder]; foder (tillskurna -) [delar av kläder]; förkläden [kläder]; halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för kläder; hattar (pappers- -) [kläder]; impregnerade kläder; joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kalashattar [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder av läder; kläder av läderimitationer; kläder av skinn; kläder för användning i brottningstävlingar; kläder för användning i judoträning; kläder för barn; kläder för bilförare; kläder för cyklister; kläder för fiskare; kläder för gymnastik; kläder för hästridning [ej ridhjälmar]; kläder för kampsporter; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; kläder för sport; kläder för sportbruk; kläder som står emot regn; kläder till spädbarn; kläder (under- -); kortbyxor [kläder]; kragar (kläder); kroppsvärmare (kläder); läderbälten (kläder); läderimitationer (kläder av -); lappar för skydd av kläder (svett- -); lekdräkter [kläder]; livremmar av läder [kläder]; lösmanschetter (kläder); mösskärmar [kläder]; muffar [kläder]; munkkåpor [kläder]; nederdelar [kläder]; oljerockar [kläder]; öronlappar [kläder]; pälsar [kläder]; pannband [kläder]; pappershattar [kläder]; polotröjor [kläder]; prydnadsnäsdukar [kläder]; schaletter [kläder]; shortset [kläder]; skyddsöverdrag för kläder; slipover [kläder]; slipsar [kläder]; slöjor [kläder]; stickade kläder; svettlappar för skydd av kläder; täckjackor [kläder]; tillskurna foder [delar av kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]; underklänningar [kläder]; värmeisolerade kläder; vattentäta kläder; zaraper [kläder].

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07513 Ansökningsdatum: SAVE BALLS Jessica Månsson, Smedjevägen 9, Höllviken, 14: Äkta smycken; amuletter, nämligen smycken; armband (smycken); askar för ur och smycken; berlocker [smycken] av oädel metall; cloissonné (smycken); dekorativa artiklar för personligt bruk [berlocker eller smycken]; emaljerade smycken; flexibla metalltrådsband avsedda att bäras som ett armband (smycken); fodral avsedda att innehålla smycken; halsband (smycken); halvfabrikat av ädelmetaller för användning vid tillverkning av smycken; halvfabrikat av ädelstenar för användning vid tillverkning av smycken; id-armband [smycken]; jade [smycken]; kedjor av ädelmetall [smycken]; kedjor (smycken); klämmor av silver [smycken]; knäppen för smycken; konstgjorda smycken; kors [smycken]; kulor för smyckestillverkning; nålar för kavajslag [smycken]; nålar (smycken); nyckelkedjor som smycken [prydnadssaker eller brickor]; oäkta smycken; pärlor för smyckestillverkning; personliga smycken; prydnader för kläder i form av smycken; prydnader för öron i form av smycken; prydnadsnålar [smycken]; ringar [smycken]; ringar som del av smycken; silvertråd [smycken]; små smyckeskrin av ädelmetall; smycken; smycken av ädelmetall; smycken av ädelmetallegeringar; smycken av ädelstenar; smycken av bärnsten; smycken av elfenben; smycken av glas; smycken av guld; smycken av halvädla metaller; smycken av kristall överdragna med ädelmetall; smycken av oädla metaller; smycken av odlade pärlor; smycken av plast; smycken av pläterad ädelmetall; smycken av pläterade ädelmetaller; smycken av silver; smycken för huvudet; smycken för personlig utsmyckning; smycken för personligt bruk; smycken gjorda av brons; smycken gjorda av guld; smycken gjorda av kristall; smycken gjorda av repkedjor; smycken gjorda av silver; smycken i form av pärlor; smycken, inklusive oäkta smycken och plastsmycken; smycken innehållande diamanter; smycken innehållande guld; smycken, klockor och ur; smycken med ädelstenar; smycken med pärlor; smycken med utsmyckningsstenar; smycken överdragna med ädla metallegeringar; smycken överdragna med ädelmetall; smycken tillverkade av ädelmetall; smycken tillverkade av brons; smycken tillverkade av guld; smycken tillverkade av halvädla metaller; smycken tillverkade av oädla metaller; smycken tillverkade av plast; smyckesarmbandsur; smyckesartiklar av ädelmetall; smyckesartiklar av ädelstenar; smyckeskedjor av ädelmetall som vristlänkar; smyckeskedjor av ädelmetall för halsband; smyckeskedjor av ädelmetall för armband; smyckeskedjor för vrister; smyckeskedjor till armband; smyckeskedjor till halsband; smyckesknäppen; smyckeskrin; smyckeskrin av ädelmetall; smyckeskrin av trä; smyckeskrin, ej av ädelmetall; smyckeskrin och klockaskar; smyckeskrin [utformade]; smyckesnålar för användning på hattar; smyckesprydnader; smyckesskålar; smyckesskrin; smyckesskrin, ej av metall; smyckesskrin (inredda); smyckesstenar; smyckesuppsättningar; smyckesvaror; syntetiska stenar [smycken].

19 Svensk varumärkestidning /17 25: Bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; kombinationer [underkläder]; kombinerade underkläder; korsetter [kläder, underkläder]; korsetter [underkläder]; stickade underkläder; suspensoarer [underkläder]; svettabsorberande underkläder; teddies [underkläder]; underkläder; underkläder [antitranspirations- -]; underkläder för spädbarn; armvärmare [kläder]; babybyxor [kläder]; babyutstyrslar [kläder]; blöjbyxor [kläder]; body (kläder); boor (kläder); chaps [kläder]; denim (kläder); dräkter i tre delar [kläder]; foder (tillskurna -) [delar av kläder]; förkläden [kläder]; halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för kläder; hattar (pappers- -) [kläder]; impregnerade kläder; joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kalashattar [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder av läder; kläder av läderimitationer; kläder av skinn; kläder för användning i brottningstävlingar; kläder för användning i judoträning; kläder för barn; kläder för bilförare; kläder för cyklister; kläder för fiskare; kläder för gymnastik; kläder för hästridning [ej ridhjälmar]; kläder för kampsporter; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; kläder för sport; kläder för sportbruk; kläder som står emot regn; kläder till spädbarn; kläder (under- -); kortbyxor [kläder]; kragar (kläder); kroppsvärmare (kläder); läderbälten (kläder); läderimitationer (kläder av -); lappar för skydd av kläder (svett- -); lekdräkter [kläder]; livremmar av läder [kläder]; lösmanschetter (kläder); mösskärmar [kläder]; muffar [kläder]; munkkåpor [kläder]; nederdelar [kläder]; oljerockar [kläder]; öronlappar [kläder]; pälsar [kläder]; pannband [kläder]; pappershattar [kläder]; polotröjor [kläder]; prydnadsnäsdukar [kläder]; schaletter [kläder]; shortset [kläder]; skyddsöverdrag för kläder; slipover [kläder]; slipsar [kläder]; slöjor [kläder]; stickade kläder; svettlappar för skydd av kläder; täckjackor [kläder]; tillskurna foder [delar av kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]; underklänningar [kläder]; värmeisolerade kläder; vattentäta kläder; zaraper [kläder]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07503 Ansökningsdatum: JOYROLLER Rolf Mannbro med firma Maxbro, Slittorp 365, Skepplanda, 7: Grävmaskiner; grävmaskiner för diken; grävskopor för grävmaskiner; hydrauliska grävmaskiner; komponenter till grävmaskiner; mobila grävmaskiner; paternosterverk (grävmaskiner); självgående grävmaskiner; styrbara grävmaskiner för jordomflyttning.

20 Svensk varumärkestidning /18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04573 Ansökningsdatum: Figurklass: Milgen Limited, Suite 7, Hadfield House, Library Street, Gibraltar, Storbritannien. Mats Buresten, Björkmyrsgatan 3 D, Smögen, 36: Fastighetsmäkleri 39: Researrangörstjänster 44: Trädgårdsskötsel. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07431 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Axelsons Gymnastiska Institut, Box 6475, Stockholm, Org. nr: : Dansinstruktion; dansskolor; gymnastikinstruktion; gymnastikundervisning; instruktion i gymnastik; undervisning i gymnastik; utbildningstjänster avseende hälsovård; utbildning i rörelsemedvetenhet. 44: Fysioterapi; hälsovård avseende sjukgymnastik; sjukgymnastik; alternativmedicinska tjänster.

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07324 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Anjo Tanke & Form, Torsö Kryparetorp 13, Torsö, Org. nr: : Rännor av metall [ej maskindelar]; skulpturer av metall. 19: Betongskulpturer; byggnadsmaterial, ej av metall. 20: Trälådor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07328 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i orange och svart EnergiEngagemang Sverige AB, Eknäs Sjöhage, Stallarholmen, Org. nr: : Installation av solenergidrivna system.

22 Svensk varumärkestidning /20 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07693 Ansökningsdatum: GAMLEBRO Hyresbostäder i Norrköping AB, Box 2330, Norrköping, Org. nr: Awapatent Aktiebolag, Junkersgatan 1, Linköping, Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet; affischering; anordnande av utställningar och mässor för kommersiellt eller reklamändamål; varudemonstration; återförsäljartjänster inom området livsmedel, alkoholfria och alkoholhaltiga drycker, elektronik och teknik, kosmetika och skönhetsprodukter, kontorsmaterial och pappersvaror, trycksaker, sportartiklar, spel och leksaker, möbler och inredning, trädgårdsprodukter och jordbruksprodukter, kläder, bagage och väskor, musikinstrument, juvelerarvaror och bijouterier, belysning, redskap för hushållsändamål, hygien- och toalettartiklar, textilier, tyger och artiklar för rökare. 36: Fastighetsmäkleri; uthyrning av affärslokaler, affärscentrum, bostäder, kontor och bostäder (lägenheter); leasing eller uthyrning av byggnader; förvaltning av lös egendom; finansiell förvaltning av fast egendom; fastighetsagenturer; fastighetsförmedlingar; fastighetsvärderingar; fastighetsförvaltning; inkassering av hyror; konsulttjänster avseende fastigheter; upplåtande av information avseende fastigheter. 43: Utskänkning av mat och dryck; reservation av kortvarigt boende; hotell och motell; uthyrning av möteslokaler; kaféer; restauranger. 44: Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; hälsovård; badinrättningar (offentliga -); frisersalonger; solarietjänster; manikyr och massage; tatuering. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07435 Ansökningsdatum: Tankepärlor Ewa Wigenheim, Birgerjarlsgatan 127, Stockholm, 41: Böcker (publicering av -); böcker (utgivning av -); publicering av böcker; publicering och utgivning av böcker; publicering och utgivning av böcker, tidskrifter; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; föreläsningar avseende försäljningsfärdighet.

23 Svensk varumärkestidning /21 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07433 Ansökningsdatum: Grand Parfymeri Grand Parfymeri AB, Box 2041, Göteborg, Org. nr: : Parfymerivaror. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07402 Ansökningsdatum: stonka JANNE BINKOWSKI, MARMORGATAN 11, STOCKHOLM, 35: Återförsäljartjänster avseende livsmedel; återförsäljning avseende livsmedel; detaljhandelstjänster avseende livsmedel; partihandelstjänster avseende livsmedel. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07434 Ansökningsdatum: Bilbox Aktiebolaget Nya Brand, Ringvägen 100, Stockholm, Org. nr: : Försäkringar.

24 Svensk varumärkestidning /22 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04058 Ansökningsdatum: NONNA S GELATO Nonnas Gelato AB, Ehrensvärdsgatan 3, Stockholm, Org. nr: Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag, Box 17704, Stockholm, Org. nr: : Glass. 43: Restauranger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04067 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; ; Beskrivning: Märket utförs i färgerna rött och vitt. Q enter AB, Tellusvägen 9, Sollentuna, Org. nr: : Inspelnings-, film-, video- och tv-studiotjänster; ljud-, video-, film- och tv-inspelningstjänster; produktion av tv-filmer; radio-, film- och tv-produktion. 42: Teknisk konsultation avseende informationsteknik; tekniska konsultationstjänster.

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 DEL A A.1. 220 521 731 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs.

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Gästkrönikör Marcus Jansson, VD Gäsene Mejeriförening, Ordförande i Företagarna i Herrljunga Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Viktigt skilja på anställd och uppdragstagare

Läs mer

Efva Attling. Tips! Sebastian Siemiatkowski OM FRAMTIDEN FÖR KLARNA. The sky is the limit! FYSISK BUTIK

Efva Attling. Tips! Sebastian Siemiatkowski OM FRAMTIDEN FÖR KLARNA. The sky is the limit! FYSISK BUTIK ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 10 FEBRUARI 2015 FYSISK BUTIK OCH E-HANDEL I SAMMA SYSTEM Tips! SÅ TAR DU REDA PÅ OM DITT TÄNKTA VARUMÄRKE

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 Marlene Edvinsson, ny företagare som satsar på tillväxt Ella, Marlene och Simba Foto: Åsa Olsson Hundar som företagande Nystartade Marlene Ed vinsson, med konceptet

Läs mer

Näri ngsliv 200 1-2011 så blir 2012 sidan 27 Stjärnorna Står på kö hos Stig Wiklund i BollStaBruk Sidan 6-9 faktor Guld-Magda

Näri ngsliv 200 1-2011 så blir 2012 sidan 27 Stjärnorna Står på kö hos Stig Wiklund i BollStaBruk Sidan 6-9 faktor Guld-Magda Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to ` Näringsliv nummer 10.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Så blir Krusning eller kris? 2012 Sidan 27 Stjärnorna står på kö hos Framgångs- Stig Wiklund i

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50 Orrefors 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 250 02 Antal födda 5 07 Döda 8 Födelsenetto -3 200 Inflyttade 79 0-19 år 20 150 20-44 47 45-64 11 100 65-w 1 Utflyttade

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi Bolagsinformation Historia och utveckling Vår historia går tillbaka till år 1876, då Lars Magnus Ericsson öppnade en liten verkstad i Stockholm för att reparera telegrafutrustning. Samma år sökte Alexander

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 35-37

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin Report Sverige Online Hur internet omvandlar den svenska ekonomin The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

onsdag 15 oktober 2014

onsdag 15 oktober 2014 vecka 42 BODEN APD8.ME GRATISTIDNING COM onsdag 15 oktober 2014 Gratis till alla hushåll och företag i Boden Årgång 5 www.gratistidning.com annons@gratistidning.com tipsa@gratistidning.com Varje vecka!

Läs mer

Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA.

Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA. Working paper/pm 2011:36 Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA Tillväxtanalys har haft Näringsdepartementets uppdrag

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Modeller för samverkan mellan små tillväxtresistenta företag Hardware Wetware Software

Modeller för samverkan mellan små tillväxtresistenta företag Hardware Wetware Software Modeller för samverkan mellan små tillväxtresistenta företag Hardware Wetware Software Bo Persson IMIT WP: 2000_110 Datum: 2000.02.01 Antal sidor: 34 Institute for Management of Innovation and Technology

Läs mer

färgglad Mia låter hjärtat styra karriären sidan 20-21 Löneförhandla med dig själv Sidan 12-13

färgglad Mia låter hjärtat styra karriären sidan 20-21 Löneförhandla med dig själv Sidan 12-13 Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to nummer 3.2012 Pris: 35kr Ny teknik norsk färgglad minidator Sidan 16-17 Jonas Arnström är vd för börsbolaget Stjärna Fyrkant i Sundsvall NOTERAD LEDARE Sidan

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 595. Slutliga Villkor Lån 595

Swedbank ABs. SPAX Lån 595. Slutliga Villkor Lån 595 Slutliga Villkor Lån 595 Swedbank ABs SPAX Lån 595 Valutaintervall - Återbetalningsdag 2014-01-28 Serie A (SWEOVALI3) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

det effektiva kontoret

det effektiva kontoret ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Tidningar & Sånt ANNONS Medföljer som bilaga till Dagens Industri oktober 2008 det effektiva kontoret KONFERENS MÖTEN KONTORSLANDSKAP OUTSOURCING Tidstjuvar IT-effektivisering

Läs mer

Nyhetsbrev. Seminarium med Paolo Roberto. Frukostmöte Från idé till brevlåda. Lunchmöte Destinationens framtida utmaningar

Nyhetsbrev. Seminarium med Paolo Roberto. Frukostmöte Från idé till brevlåda. Lunchmöte Destinationens framtida utmaningar Nyhetsbrev Årgång 7, nummer 3. Mars 2011 Seminarium med Paolo Roberto Den 4 april arrangerar vi på Innerstaden Göteborg ett seminarium med Paolo Roberto. Paolo Roberto har gått från utanförskap och kriminalitet

Läs mer

Ung företagare med passion for fashion

Ung företagare med passion for fashion FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET 1 2009 FAKTA Att sälja till stat och kommun Ung företagare med passion for fashion www.fokusfyrstad.se Sveriges ledande företag inom utrymningssäkerhet Utvägen Fyrbodal hjälper

Läs mer