Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010"

Transkript

1 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen Västra Götaland Källa SCB

2 Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse Västra Götaland ,8 2 1 Stockholms län , Skåne län ,4 948 Övriga Sverige , Riket , sysselsatta inom Upplevelse 27 och 21 Sysselsättningsförändring Upplevelse , ,3 2,4 1, ,9 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 2 Västra Götaland Stockholms län Skåne län Övriga Sverige Västra Götaland Stockholms län 948 Skåne län Övriga Sverige Riket,5

3 sysselsatta inom Upplevelse efter kön 21 Sysselsättningsförändring efter kön Upplevelse Män 21 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor , 4,5 4, 3,5 1 3, Västra Götaland Stockholms län Skåne län Övriga Sverige Riket ,5 2, 1,5,5 Västra Götaland Stockholms län Skåne län Övriga Sverige Riket

4 sysselsatta efter delområden Upplevelse 27 och 21 Västra Götaland Sysselsättningsförändring efter delområden Upplevelse Västra Götaland , , , 1 5, 1 5 Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries -12,8-5, -1-15,

5 sysselsatta efter kön och delområden Upplevelse 21 Västra Götaland Män 21 Kvinnor Sysselsättningsförändring efter kön och delområden Upplevelse Västra Götaland Män Kvinnor Män Kvinnor 15, 1 5, Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries -5, -1 Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries -1-15,

6 sysselsatta inom Upplevelse 27 och 21 Delregioner Västra Götaland Sysselsättningsförändring Upplevelse Delregioner Västra Götaland Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal, ,6 1, Göteborgsregionen Sjuhärad -2,3 Skaraborg 6, 5, 4, 3, 2, - -2, -3,

7 sysselsatta inom Upplevelse efter kön 21 Delregioner Västra Götaland Sysselsättningsförändring efter kön Upplevelse Delregioner Västra Götaland Män 21 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 8, 6, 4, 7 6 2, Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal -33 Göteborgsregionen -155 Sjuhärad 3 9 Skaraborg 13-2, -4, -6, -8,

8 Andel sysselsatta inom Upplevelse 27 och 21 Andel sysselsatta efter delområden Upplevelse 27 och 21 Västra Götaland 12, 1 8, 6, 4, 6,8 7, ,5 7, ,3 6,1 7,6 7,8 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 2,2 2,2 4,1 4, ,,5,6,5 Västra Götaland Stockholms län Skåne län Övriga Sverige Riket Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries Andel sysselsatta inom Upplevelse 27 och 21 Delregioner Västra Götaland 9, 8, 8, 8,4 27 7, 6, 5, 6, 6,3 5,6 5,5 21 4,6 4,8 4, 3, 2, Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg

9 Utbildningsnivå 21 Forskarutb Eftergymn längre än 3 år Övrig Eftergymn Gymn Ej gymn Totalt Västra Götalands län Stockholms län Skåne län Övriga Sverige Riket Andel sysselsatta efter utbildningsnivå, Upplevelse Sysselsättningsförändring efter utbildningsnivå Upplevelse ,3 Västra Götaland,5,5,2,4 Stockholms län Skåne län Övriga Sverige Riket -2-4 Västra Götaland Stockholms län Skåne län Övriga Sverige Riket Forskarutb Eftergymn längre än 3 år Övrig Eftergymn Gymn Ej gymn Forskarutb Eftergymn längre än 3 år Övrig Eftergymn Gymn Ej gymn

10 21 Forskarutb Eftergymn längre än 3 år Övrig Eftergymn Gymn Ej gymn Totalt Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries Sysselsatta efter utbildningsnivå 21 Delområden Upplevelse Västra Götaland Sysselsättningsförändring efter utbildningsnivå Delområden Upplevelse Västra Götaland Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries ,8,1,1 Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries Forskarutb Eftergymn längre än 3 år Övrig Eftergymn Gymn Ej gymn Forskarutb Eftergymn längre än 3 år Övrig Eftergymn Gymn Ej gymn

11 21 Forskarutb Eftergymn längre än 3 år Övrig Eftergymn Gymn Ej gymn Totalt Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Andel sysselsatta efter utbildningsnivå Upplevelse 21 Delregioner Västra Götaland Sysselsättningsförändring efter utbildningsnivå Fordon Delregioner Västra Götaland , , ,1, Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg -1 Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Göteborgsregionen Forskarutb Eftergymn längre än 3 år Övrig Eftergymn Gymn Ej gymn -2 Forskarutb Eftergymn längre än 3 år Övrig Eftergymn Gymn Ej gymn

12 Företagsstruktur företag anst 1-49 anst anst 25+ Totalt Västra Götaland Stockholms län Skåne län Övriga Sverige Riket Förändring anst 1-49 anst anst 25+ Totalt Västra Götaland Stockholms län Skåne län Övriga Sverige Riket Andel företag efter storleksklass Upplevelse 21 Riket 91 8 Övriga Sverige 9 9 Skåne län 92 7 Stockholms län 92 7 Västra Götaland anst 1-49 anst anst 25+

13 företag anst 1-49 anst anst 25+ Totalt Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries Förändring anst 1-49 anst anst 25+ Totalt Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries Andel företag efter storleksklass och delområden Upplevelse 21 Västra Götaland Creative/copyright industries Besöksnäring, Event & Sport anst 1-49 anst anst 25+

14 Sysselsatta efter storleksklass Andel sysselsatta efter storleksklass Upplevelse 21 Förändring antal sysselsatta efter storleksklass Upplevelse Riket , Övriga Sverige , Skåne län , Västra Götaland Stockholm s län Skåne län Övriga Sverige Rike t Stockholms län , Västra Götaland anst 1-49 anst anst , -3-35, 1-9 anst 1-49 anst anst 25+

15 Andel sysselsatta efter storleksklass 21 Delområden Upplevelse, Västra Götaland Förändring antal sysselsatta efter storleksklass Delområden Upplevelse, Västra Götaland 3 Creative/copyright industries Besöksnäring, Event & Sport Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries anst 1-49 anst anst anst 1-49 anst anst 25+

16 Specialiseringsgrad Upplevelse 27 och 21 Specialiseringsgrad Upplevelse efter delområden och region 21 Kvot 1,6 1,4 1,2,8,6,9,9 1,5 1,4, ,8 Kvot 2, 1,8 1,6 1,4 1,2,8,6,8 1,8 1,2 1,2,6,9,9,4,4,2 Västra Götalands län Skåne län Stockholms län Övriga Sverige Riket,2 Västra Götaland Stockholm Skåne Övr Sverige Besöksnäring, Event & Sport Creative/copyright industries Specialiseringsgrad efter delregion Upplevelse 27 och 21 Västra Götaland 1, ,8,81,79,71,74 Kvot,6,62,61,4,2 Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg

17 Företagens ekonomiska utveckling

18 SNI-koder (SNI 7) som ingår i Upplevelse: 5811 Bokutgivning Dagstidningsutgivning 5814 Utgivning av tidskrifter 5819 Annan förlagsverksamhet 5821 Utgivning av dataspel 5911 Produktion av film, video och TV-program 5912 Efterproduktion av film, video och TV-program 5913 Film-, video- och TV-programdistribution 5914 Filmvisning 592 Ljudinspelning och fonogramutgivning 61 Sändning av radioprogram 62 Planering av TV-program och sändningsverksamhet 6391 Nyhetsservice 7111 Arkitektverksamhet Reklambyråverksamhet 7411 Industri- och produktdesignverksamhet 7412 Grafisk designverksamhet 7413 Inredningsarkitektverksamhet 7421 Porträttfotoverksamhet 7422 Reklamfotoverksamhet 7423 Press- och övrig fotografverksamhet 7424 Fotolaboratorieverksamhet Kommunala kulturskolans utbildning Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning 91 Artistisk verksamhet 92 Stödtjänster till artistisk verksamhet 93 Litterärt och konstnärligt skapande 94 Drift av teatrar, konserthus o.d Biblioteksverksamhet 9112 Arkivverksamhet 912 Museiverksamhet 913 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter

19 Besöksnäring, Event & Sport 323 Tillverkning av sportartiklar Partihandel med sport- och fritidsartiklar 5511 Hotellverksamhet med restaurangrörelse 5512 Drift av konferensanläggningar 5513 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 5521 Vandrarhemsverksamhet 5522 Stugbyverksamhet m.m. 553 Campingplatsverksamhet 559 Annan logiverksamhet 561 Restaurangverksamhet 5621 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang Övrig cateringverksamhet 563 Barverksamhet Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning 7722 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor 7911 Resebyråverksamhet 7912 Researrangemang 799 Turist- och bokningsservice 823 Arrangemang av kongresser och mässor 914 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 92 Spel- och vadhållningsverksamhet Drift av skidsportanläggningar Drift av golfbanor Drift av motorbanor Drift av trav- och galoppbanor Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 9312 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 9313 Drift av gymanläggningar Tävling med hästar Övrig sportverksamhet 9321 Nöjes- och temaparksverksamhet 9329 Övrig fritids- och nöjesverksamhet

20 Creative/copyright industries 1811 Tryckning av dagstidningar Tryckning av tidskrifter Tryckning av böcker och övriga trycksaker 1813 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) 1814 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning 182 Reproduktion av inspelningar 3212 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror 3213 Tillverkning av bijouterier o.d. 322 Tillverkning av musikinstrument 324 Tillverkning av spel och leksaker Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild Annonstidningsutgivning Direktreklamverksamhet Övrig reklamverksamhet

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen?

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen? Om undersökningen Syfte och användning Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN RAPPORT BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På Stockholmsstrategin Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 25 jan Lastbilschaufför 53 Västernorrland Kör in i stillastående lastbil 49410 VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 01 feb Banmontör 58

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Värmland, Dalarna & Gävleborg 106 nya turis-öretag 2012 (13 procent fler nya

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Regionala Regionala räkenskaper EU-räkenskaper del IV Företagsinvesteringar i Stockholms län Stockholmsregionen 1998 2008 1998-2008 2000-2012 LS 1103-0497 ISBN: 978-91-85795-56-7 Förfrågningar: Cecilia

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 2010 Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 25 jan Lastbilschaufför 53 Västernorrland Kör in i stillastående lastbil 49410 VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 28 jan Rekonditionerare

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? 1 200 nya turis-öretag etablerades år 2012 54 procent av turis-öretagarna är posi

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

FÄRDIGA PRODUKTER. Företagstjänster

FÄRDIGA PRODUKTER. Företagstjänster FÄRDIGA PRODUKTER 2013 RegSell Företagstjänster PRODUKTBESKRIVNING DIREKTMARKNADSFÖRING Produkt 1 E-postmarknadsföring direkt till företag E-postmarknadsföring till företag och befattningshavare inom näringslivet.

Läs mer

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Västra Götaland och Halland 219 nya turis-öretag 2012 (13 procent

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö Visste du att......de senaste tjugo åren har Malmöborna blivit tre år yngre? Sid 11...det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT l RAPPORT MARKNADSANALYS ROSENKRAFT 2013-05-29 2013-05-29 Uppdrag: 247838, Undersökningen Rosenkraft Titel på rapport: Marknadsanalys Rosenkraft Status: Slutrapport Datum: 2013-05-29 Medverkande Beställare:

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer