Svensk varumärkestidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 46, vecka 49/2014 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Omkungörelser, nya nationella registreringar Delade nationella registreringar Nationella registreringar avförda på egen begäran Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Pantsättningar av nationella registreringar Licenser avseende nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (fullständig information) Internationella kungörelser Kungörelse av internationella registreringar för invändning 101

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03971 Ansökningsdatum: Beskrivning: Märket är utfört i svart och gult. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Nederländerna. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Iskaffedrycker; isbaserade kaffedrycker; isglass.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04595 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Aschehoug H & Co W Nygaard AS, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo, Norge. von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Ljudböcker; elektroniska böcker; uppspelningsutrustning för ljudböcker och elektroniska böcker; nedladdningsbara böcker, -magasin, -tidskrifter. 16: Böcker; magasin; tidskrifter. 28: Spel och leksaker; brädspel. 35: Återförsäljningstjänster och marknadsföring av böcker, magasin, tidskrifter, andra trycksaker, spel, leksaker och brädspel. 40: Tryckeriverksamhet. 41: Förlagsverksamhet; filmproduktion; produktion av radio- och tvprogram; produktion av ljudinspelningar; uthyrning av inspelningsstudior (ljud) samt utrustning för ljudinspelningar; musikproduktion; musikförlagsverksamhet; teaterproduktion; uppsättning av teaterproduktioner; inspelning och redigering av video; produktion och redigering av fotografier; produktion av manuskript; uthyrning av utrustning för upptagning av ljud och bilder, mbil-tv, appar och podcaster; utgivning av böcker, magasin, tidskrifter och andra trycksaker; publicering av elektroniska böcker, -magasin, -tidskrifter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/07862 Ansökningsdatum: MEDABON Prioritet: Ifrågavarande märke härrör från en omvandling av ett gemenskapsvarumärke. Ansökan om gemenskapsvarumärke lämnades in till OHIM , , nr , OHIM Concept Foundation Limited, 12th Floor, The Lee Gardens 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong. Baker & McKenzie Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 180, Vasagatan 7, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Abortframkallande medel och orala preventivmedel.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05198 Ansökningsdatum: jkpgpyro Jönköping Pyrotekniska Lindkvist Gruppen AB, Knivshult 14, Tenhult, Sverige. Org. nr: : Fyrverkerier. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05199 Ansökningsdatum: Happy Hunting Invika AB, Grusåsgränd 90, Enskededalen, Sverige. Org. nr: : Böcker; kokböcker. 25: Kläder. 29: Färskt kött; fryst kött; kött. 30: Ätliga såser. 32: Alkoholfria drycker; öl. 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl); destillerade drycker; sprit [drycker]. 39: Anordnande av resor. 41: Utgivning av böcker; publicering och utgivning av böcker, tidskrifter; anordnande av utbildning. 43: Tillagning av mat och dryck.

6 Svensk varumärkestidning /4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05093 Ansökningsdatum: SMEKAB SMEKAB AB, Box 12160, Önnestad, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Installation och montering av utrustningar i offentlig miljö; montering av ytbeläggningar på rör. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/06666 Ansökningsdatum: Skyrunner Indie Bars AB, Arkövägen 14, Johanneshov, Sverige. Org. nr: : Kakor; spannmålskakor och energikakor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05147 Ansökningsdatum: GIVE PEAS A CHANCE Aluma AB, Fjällgatan 23B, Stockholm, Sverige. Org. nr: von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05149 Ansökningsdatum: Figurklass: ; W Sweden AB, Box 1048, Båstad, Sverige. Org. nr: : Smycken av silver och guld; smycken av stål; smycken av icke ädel metall men övedraget med ädelmetall; armbandsur för dam och herr. 18: Väskor gjorda av skinn, bomull och konstmaterial; plånböcker gjorda av skinn, bomull och konstmaterial; nyckelringar gjorda av skinn, bomull och konstmaterial; paraplyer; resväskor av skinn och konstmaterial; attachéväskor av skinn och konstmaterial. 25: Kläder för dam och herr gjorda i bomull och konstmaterial; skor gjorda av skinn, bomull och konstmaterial; mössor och halsdukar; jaktkläder; skinnhandskar för dam och herr; pälsmössor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02521 Ansökningsdatum: Figurklass: Kea Bageri i Stockholm AB, Skaldevägen 59, Bromma, Sverige. Org. nr: : Färdiga mixer till kakor och bröd; kakor; bröd; tårtor. 32: Fruktjuicer och smoothies. 43: Utskänkning av alkoholfria drycker och färdiga smörgåsar.

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05201 Ansökningsdatum: SpillFinder Catch Boats AB, Mellan-Restad 460, Hålta, Sverige. Org. nr: : Kemiska sammansättningar för absorbering av kolväten. 7: Pumpar. 12: Båtar. 17: Länsor mot förorening. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04412 Ansökningsdatum: PULSANTE Autonomic Technologies, Inc, Suite C, 3698 Haven Avenue, Redwood City, CA 94063, USA, Sverige. Valea AB, Anna Lindhs Plats 4, Malmö, Sverige. Org. nr: : Apparater för behandling och hantering av neurologiska besvär; neurostimulatorerför medicinskt bruk; medicinska apparater och instrument, nämligen implanterbara neurostimulatorer och tillhörande ej implanterbara kontroller; flerkanaliga nervstimuleringssystem inbegripet en implanterbar neurostimulator och tillhörande ej implanterbara kontroller för aktivering av neurostimulatorn för att leverera patientkontrollerad huvudvärks terapi; delar och komponenter till samtliga ovan nämnda varor, ingående i klassen.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01012 Ansökningsdatum: GNISTA MARKNAD ICA AB, Svetsarvägen 16, Solna, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Elektroniska tidskrifter; elektroniska anslagstavlor; elektroniska publikationer; informationsvisningsterminaler; lysande eller mekaniska reklamskyltar. 16: Nyhetsbrev; presentkort; värdekuponger; tidskrifter; tryckt reklam, trycksaker; reklampublikationer.

10 Svensk varumärkestidning /8 35: Administrativ skötsel av butiksenheter och varuhus; marknadsföring av köpcentrum; projektledning för etablerande och förvaltning av köpcentrum; återförsäljningstjänster av kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk, obearbetade konsthartser, obearbetade plaster, gödsel, kemiska sammansättningar för eldsläckning, kemiska preparat för härdning och lödning, kemiska ämnen för konservering av livsmedel, garvämnen, bindemedel för industriell användning, målarfärger, fernissor och lacker, rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä, färgämnen, betningsmedel, obearbetade naturhartser, metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer, blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt, rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, -kräm och - pastor, industriella oljor och fetter, smörjmedel och -ämnen, dammabsorberande-, - fuktande och -bindande medel, bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel, ljus och vekar för belysning, farmaceutiska och veterinära preparat, hygieniska preparat för medicinska ändamål, dietiska livsmedel och dietiska substanser anpassade för medicinskt eller veterinärt bruk, spädbarnsmat, dietiska tillskott för människor och djur, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel, oädla metaller och deras legeringar, byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader (byggnationer) av metall, material av metall för järnvägsspår, icke-elektriska kablar och metalltrådar, små smidesvaror av järn och metall, rör av metall, kassaskåp, artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser, malmer, maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon), maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon), jordbruksredskap (andra än handredskap), äggkläckningsmaskiner, försäljningsautomater, handdrivna verktyg och handredskap, knivsmidesvaror, bestick, blanka vapen, rakhyvlar och -apparater, vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning, apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet, apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder, magnetiska databärare, inspelningsbara minnesskivor, CD-skivor, DVDs och andra digitala inspelningsbara media, mekanismer för myntstyrda apparater, kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar, datorer, mjukvaror, eldsläckningsapparater, kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder, ortopediska artiklar, suturmaterial, apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål, fordon och farkoster, fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, eldvapen, ammunition och projektiler, sprängämnen, fyrverkeripjäser, ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser, smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument, musikinstrument, papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser), trycktyper, klichéer, gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser, plast i halvfabrikat, tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial, flexibla ledningar och rör, ej av metall, läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, djurhudar och pälsskinn, koffertar och resväskor, paraplyer och parasoller, promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror, byggnadsmaterial (ej av metall), styva rör (ej av metall) för byggnation, asfalt, tjära och bitumen, flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall, monument, ej av metall, möbler, speglar, tavelramar, varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast, redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd, kammar och tvättsvampar, borstar (ej målarpenslar), borstmakerimaterial, artiklar för rengöringsändamål, stålull, obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas), varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser, rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel och säckar (ej ingående i andra klasser), stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast), obearbetat fibröst textilmaterial, garn och tråd för textilanvändning, vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser, sängkläder, bordsdukar, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, spetsar och broderier, band och snörmakerivaror, knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor, konstgjorda blommor, mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar, tapeter (ej av textil), spel och leksaker, gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, julgransprydnader, kött, fisk, fjäderfä och vilt, köttextrakt, konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker, geléer, sylter, fruktkompotter, ägg, mjölk och mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter, kaffe, te, kakao och kaffeersättningar, ris, tapioka och sagogryn, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, socker, honung, sirap, jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser), kryddor, is, spannmål och jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, ej ingående i andra klasser, levande djur, färska frukter och grönsaker, fröer och utsäden, levande plantor, växter och

11 Svensk varumärkestidning /9 blommor, djurfoder, malt, öl, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och -juicer, safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker, alkoholhaltiga drycker (ej öl), tobak, artiklar för rökare, tändstickor; konsumentinformation samt information avseende shopping, boende och uthyrning; annons- och reklamverksamhet; affischering, skyltning av skyltfönster; anordnande av mässor eller utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; affärsvärderingar; omlokaliseringstjänster avseende företag; professionella företagskonsultationer; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; bistånd vid skötsel av affärsverksamhet; marknadsprisanalyser; rådgivningstjänster för företagsledning; assistans vid företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; uthyrning av försäljningsautomater; informationstjänster avseende köpcentrum. 36: Försäkrings- och finansiella tjänster; uthyrning av affärslokaler, utställningslokaler, kontorslokaler, kommersiella lokaler samt bostäder; fastighetsförvaltning, inklusive förvaltning av köpcentrum; förvaltning av lös och fast egendom; förädling och utveckling av fastigheter genom tillskapande av ekonomiska modeller och uthyrningskoncept; fastighetsagentur; fastighetsförmedling; fastighetsmäkleri; fastighetsvärdering; informationstjänster om bostäder och kontor i samband med uthyrning och förmedling; utställande av presentkort, kuponger och värdevouchers. 37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll, ej avseende datormjukvara; installationstjänster, ej avseende datormjukvara; uthyrning av konstruktions-, anläggnings- och byggnadsutrustning; reparation, underhåll och tvätt av motorfordon; uppförande av byggnationer med därtill knuten reparations-, om- och tillbyggnadsverksamhet för förädling och utveckling av fastigheter; städningstjänster. 38: Telekommunikationstjänster; upplåtande av åtkomst till databaser. 39: Transport; emballering/ paketering och förvaring av gods; anordnande av resor; uthyrning av lagerlokaler, garage, parkeringsplatser och förvaringscontainrar; varuleveranser; upplåtelse av parkeringsplatser och garage, magasinering, uthyrning av lagerlokaler; påfyllning av försäljningsautomater. 40: Bränning, återvinning och behandling av avfall och sopor; återvinningstjänster; brandsäkerhetsbehandling; informationstjänster avseende behandling av avfall och sopor. 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet; drivande av lotteri; anordnande av konferenser och seminarier; anordnande av utställningar för kulturella ändamål; artistförmedlingar; bibliotek; biografer, bokförlagsverksamhet; filmproduktion; fotografering; produktion av teater och nöjesföreställningar; produktion av radio- och televisionsprogram; festarrangemang; kasinon (hasardspel); diskotektjänster; nöjesfält; utgivning av böcker och skrifter; anordnande av tävlingar (utbildning och underhållning); barnomsorgstjänster. 42: Utveckling av konstruktionsprojekt; inredningsarkitektur; arkitektverksamhet; design (formgivning, planering) av inredningar; industriell formgivning; besiktnings- och inspektionstjänster; konstruktionsritning; ingenjörstjänster; tekniska projektstudier och utredningar; kvalitetskontroll. 43: Hotell-, motell-, restaurang-, bar- och kaféverksamhet; utskänkning av mat och dryck; upplåtande av tillfälligt boende; uthyrning av flyttbara byggnader. 44: Badinrättningar; blomsterarrangemang; frisersalonger; medicinsk, hygienisk och skönhetsvård, apotek, blodbank; vård av djur; trädgårdsskötsel. 45: Vakter; butiksdetektivtjänster; brandsläckning; bevakningstjänster; personliga shoppingtjänster; säkerhetstjänster.

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04552 Ansökningsdatum: PEJLO Sanoma Utbildning Aktiebolag, Box 30094, Stockholm, Sverige. Org. nr: Dag Wetterberg, Box 7413, Stockholm, Sverige. 16: Trycksaker. 41: Undervisning/utbildning; förlagstjänster. 42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04997 Ansökningsdatum: Figurklass: Villforma AB, Ideon Science Park, Lund, Sverige. Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, Malmö, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster. 41: Arrangerande och hållande av konferenser; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; rekreationstjänster; friskvårdstjänster. 43: Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende; hotell verksamhet; rumsförmedlingar (hotell, pensionat); pensionatrörelser; pensionatsbokningar; upplåtande av campingplatser; uthyrning av campingplatser; kafeterior.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05168 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket är utfört i guld, silver och svart. Eastair AB, Dybecksvägen 77, Bromma, Sverige. Org. nr: : Transport; komersiell flygtransport och anordnande av resor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05169 Ansökningsdatum: Världens nålsöga, Haparanda Sara Frykman, Sturebacken 74 Svärdsö, Nynäshamn, Sverige. 41: Undervisning; underhållning; instruktion, kulturverksamhet.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07636 Ansökningsdatum: E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag, Box 128, Lammhult, Sverige. Org. nr: : Möbler; kuddar; möbler och inredningsartiklar. 21: Tallrikar; dricksglas. 24: Handdukar; filtar.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05226 Ansökningsdatum: Creative Garden Mona Sandström, Alströmergatan 31 4tr, Stockholm, Sverige. SustainTech AB, Frejagatan 1, Västerås, Sverige. Org. nr:

16 Svensk varumärkestidning /14 20: Annonstavlor [möbler]; anpassade möbler; anslagstavlor (möbler); anslutningselement för möbler (ej av metall); antika möbler; arbetsbänkar [möbler]; arbetsbord [möbler]; arbetsstationer för persondatorer [möbler]; arkivskåp (möbler); avdelare för utrymmen [möbler]; avdelare (möbler); avdelningsskärmar för kontor [möbler]; avläsningstavlor i form av möbler; badrumsinredning i form av möbler; bakpaneler [delar till möbler]; bänkar [möbler]; bänkskivor [delar till möbler]; bänkskivor (möbler); bärbara skiljeväggar [möbler]; blomställ [möbler]; bokställ [möbler]; bokstöd [möbler]; bord [möbler]; bordsställ [möbler]; brandsäkra skåp [möbler] av metall; brandsäkra skåp [möbler] (ej av metall); brevställ [möbler]; broschyrhållare [möbler]; buffévagnar (möbler); byggbara möbler; datorarbetsstationer [möbler]; dekorativa kantband av plast för användning med ihopmonterade möbler; dekorativa kantband av plast för användning med möbler; dekorativa kantband av trä för användning med ihopmonterade möbler; dekorativa kantlister av trä för möbler; dekorativa träpaneler [möbler]; dekorativa väggplattor (möbler), ej av textil; delar till möbler; displayställ för butiker [möbler]; fästdon för möbler, ej av metall; flerpositionsställ [möbler]; flyttbara bildskärmar [möbler]; flyttbara förvaringshyllor [möbler]; flyttbara förvaringsställ [möbler] ej av metall; flyttbara förvaringsställ av metall [möbler]; flyttbara mellanväggar av metall [möbler]; flyttbara pallar (möbler); flyttbara skärmar [möbler]; flyttbara skiljepaneler [möbler]; flyttbara skiljeväggar [möbler]; formade överdragsklädslar för möbler; formsydda skyddsöverdrag för möbler; formsydda textila överdrag till möbler; försäljningsdiskar [möbler]; förvaringsanordningar för tidskrifter [möbler]; förvaringsenheter i form av piedestaler [möbler]; förvaringshyllor [möbler]; förvaringshyllor [möbler], ej av metall; förvaringskorgar [möbler]; förvaringslådor [möbler]; förvaringsmoduler [möbler]; förvaringsskåp [möbler]; förvaringsställ [möbler], ej av metall; fristående mellanväggar [möbler]; garderobsindelningar [delar till möbler]; genomskinliga dörrar ej av metall för möbler; genomskinliga dörrar med metallram till möbler; glidskenor för byrålådor [metallvaror för möbler]; gnistgaller [möbler]; hållare för broschyrer [möbler]; hållare för skyltningsmaterial [möbler]; handduksskåp [möbler]; hängande förvaringsställ [möbler]; hatthyllor [möbler]; höga pallar [möbler]; hörnlister (ej av metall) för möbler; hurtsar (möbler); huvudstöd [möbler]; hyllor av metall (möbler); hyllor [delar av förvaringssystem] av metall möbler; hyllor för lagring av is [möbler]; hyllor för varor [möbler]; hyllor [möbler]; hyllor (möbler), ej av metall; hyllor [möbler] gjorda huvudsakligen av trä för förvaringsändamål; hyllor tillverkade av metall [möbler]; hyllramar, ej av metall [möbler]; hyllstöd, ej av metall [delar till möbler]; icke-metalliska skjutdörrar till möbler; integrerade möbler; kantlister av plast för möbler; klädda omvandlingsbara möbler; klädhängare (möbler); klädställningar [möbler]; köksbänkar (möbler); köksskåp [möbler]; konsoler för möbler (icke-metalliska -); konsoler för montering av elektronisk utrustning [möbler]; kontorsförnödenheter [möbler]; kontorsskåp [möbler]; kredensbord [möbler]; lådor (delar av möbler för butiksskyltning); länkhjul, ej av metall, för möbler; låsbara skåp [möbler]; leksakslådor [möbler]; ljudisolerade skåp [möbler]; ljudstativ [möbler] för användning med ljudutrustning; luftkuddar [möbler], ej för medicinskt bruk; mellanväggar av metall [möbler]; mellanväggar av plast [möbler]; mellanväggar av trä för möbler; mellanväggar (möbler); mellanväggar [möbler], ej av metall, gjorda av sammankopplade paneler; metallådor [delar till möbler]; metallskåp [möbler]; metallskärmar [möbler]; möbler; möbler anpassade för rörelsehindrade; möbler av metall; möbler av plast; möbler av plastmaterial för badrum; möbler [ej specialgjorda för medicinsk eller laboratorieanvändning], ej av metall; möbler för användning i hörsalar; möbler för användning i toalettutrymmen; möbler för arkiveringsändamål; möbler för banker; möbler för barnkammare; möbler för camping; möbler för föreläsningssalar; möbler för fysiskt handikappade och personer med rörelsesvårigheter och invalider; möbler för hem, kontor och trädgård; möbler för hemmet; möbler för husbilar; möbler för industriell användning; möbler för inomhusakvarier; möbler för inomhusbruk; möbler för inomhusterrarier; möbler för inredning av butiker; möbler för lunchrum; möbler för orangerier; möbler för spädbarn; möbler för teatersalonger; möbler för utställningsändamål; möbler för visning av litteratur; möbler för visning av pappersvaror; möbler för visning av varor; möbler för visningsändamål; möbler gjorda huvudsakligen av glas; möbler innehållande sängar; möbler (kontors- -); möbler med arbetsytor; möbler (mellanväggar av trä för -); möbler och inredningsartiklar; möbler (skol- -); möbler som kan göras om till sängar; möbler till husvagnar; möbler tillverkade av rotting; möbler tillverkade av stålrör; möbler tillverkade av stål; modulhyllor [möbler]; monterade skärmar [möbler]; nyckelhållare [möbler]; nyckelskåp [möbler]; nyckelställ [möbler]; omvandlingsbara möbler; överdragsklädsel för dynor [utbytbara] för möbler; paneler för möbler; paneler i sektioner för möbler; pelarbord [möbler]; pergolor [möbler]; plattor för skor [möbler]; prefabricerade dörrar av trä till möbler; prefabricerade dörrar av metall till möbler; prefabricerade hyllor [möbler]; pressade kantlister i plast till möbler; puffar [möbler]; remsor av plast för att skydda kanterna på möbler; ritbord [möbler]; roterande stativ [möbler]; rullgardiner/persienner för inomhusbruk [möbler]; rumsavdelningspaneler [möbler]; säkerhetsskåp [möbler]; säkerhetsskåp [möbler], ej av metall; sammanfogningar för möbler; serveringsvagnar [möbler]; siffror av plast för möbler; sittdynor (delar av möbler); skåp för datorer [möbler]; skåp (handduks- -) [möbler]; skåp (möbler); skåp utgörande möbler; skärmar för eldstäder [möbler]; skärmar för skyltning [möbler]; skärmar i form av enkla skivor [möbler]; skärmar [möbler]; skärmar [möbler] för användning som rumsavdelare i kontor; skärmar [möbler] för utställningsändamål; skiljeskärmar i form av möbler; skiljeväggar [möbler]; skiljeväggar [skärmar] i form av möbler; skivskåp [möbler]; skjutdörrar för möbler; skrivbordsmoduler [möbler]; skyltbeslag av metall

17 Svensk varumärkestidning /15 [möbler]; skyltramar av metall [möbler]; soffgrupper i tre delar [möbler]; spärrhakar för möbler, ej av metall; speglar [möbler]; ställ för flera ändamål [möbler]; ställ [möbler]; ställ [möbler] ej av metall; ställ [möbler] gjorda huvudsakligen av plast för lagringsändamål; ställstänger [möbler]; stapelbara möbler; stativ för inomhusakvarier [möbler]; stativ (möbler) för tv-apparater; stöd av metall för hyllor [delar till möbler]; stödstativ [möbler]; stoppade möbler; stötskydd för möbler; svängbara hjul för möbler; telefonställ [möbler]; temporära länkhjul, ej av metall för möbler; trähyllor [möbler]; träinfattningar för elektronisk utrustning [möbler]; träinfattningar för elektriska anordningar [möbler]; träpaneler för möbler; träställ [möbler]; uppblåsbara möbler; utställningsmontrar (möbler); väggenheter [möbler]; vägghyllor [möbler]; vägghyllor [möbler], ej av metall; vagnar för datorer [möbler]; vagnar (serverings- -) [möbler]; vävda träpersienner [möbler]; verktygslådor (möbler); vilstolar [möbler]; vinställ [möbler]; vridbara ställ (möbler). 25: Armvärmare [kläder]; babybyxor [kläder]; babyutstyrslar [kläder]; bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; blöjbyxor [kläder]; body (kläder); boor (kläder); chaps [kläder]; denim (kläder); dräkter i tre delar [kläder]; foder (tillskurna -) [delar av kläder]; förkläden [kläder]; halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för kläder; hattar (pappers- -) [kläder]; impregnerade kläder; joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kalashattar [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder av läder; kläder av läderimitationer; kläder av skinn; kläder för användning i brottningstävlingar; kläder för användning i judoträning; kläder för barn; kläder för bilförare; kläder för cyklister; kläder för fiskare; kläder för gymnastik; kläder för hästridning [ej ridhjälmar]; kläder för kampsporter; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; kläder för sport; kläder för sportbruk; kläder som står emot regn; kläder till spädbarn; kläder (under- -); korsetter [kläder, underkläder]; kortbyxor [kläder]; kragar (kläder); kroppsvärmare (kläder); läderbälten (kläder); läderimitationer (kläder av -); lappar för skydd av kläder (svett- -); lekdräkter [kläder]; livremmar av läder [kläder]; lösmanschetter (kläder); mösskärmar [kläder]; muffar [kläder]; munkkåpor [kläder]; nederdelar [kläder]; oljerockar [kläder]; öronlappar [kläder]; pälsar [kläder]; pannband [kläder]; pappershattar [kläder]; polotröjor [kläder]; prydnadsnäsdukar [kläder]; schaletter [kläder]; shortset [kläder]; skyddsöverdrag för kläder; slipover [kläder]; slipsar [kläder]; slöjor [kläder]; stickade kläder; svettlappar för skydd av kläder; täckjackor [kläder]; tillskurna foder [delar av kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]; underklänningar [kläder]; värmeisolerade kläder; vattentäta kläder; zaraper [kläder].

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05227 Ansökningsdatum: ELOVA Ebba Ericksson, Lill-Jans Plan 1, Stockholm, Sverige. 14: Äkta smycken; amuletter, nämligen smycken; armband (smycken); askar för ur och smycken; berlocker [smycken] av oädel metall; cloissonné (smycken); dekorativa artiklar för personligt bruk [berlocker eller smycken]; emaljerade smycken; flexibla metalltrådsband avsedda att bäras som ett armband (smycken); fodral avsedda att innehålla smycken; halsband (smycken); halvfabrikat av ädelmetaller för användning vid tillverkning av smycken; halvfabrikat av ädelstenar för användning vid tillverkning av smycken; id-armband [smycken]; jade [smycken]; kedjor av ädelmetall [smycken]; kedjor (smycken); klämmor av silver [smycken]; knäppen för smycken; konstgjorda smycken; kors [smycken]; nålar för kavajslag [smycken]; nålar (smycken); nyckelkedjor som smycken [prydnadssaker eller brickor]; oäkta smycken; personliga smycken; prydnader för kläder i form av smycken; prydnader för öron i form av smycken; prydnadsnålar [smycken]; ringar [smycken]; ringar som del av smycken; silvertråd [smycken]; smycken; smycken av ädelmetall; smycken av ädelmetallegeringar; smycken av ädelstenar; smycken av bärnsten; smycken av elfenben; smycken av glas; smycken av guld; smycken av halvädla metaller; smycken av kristall överdragna med ädelmetall; smycken av oädla metaller; smycken av odlade pärlor; smycken av plast; smycken av pläterad ädelmetall; smycken av pläterade ädelmetaller; smycken av silver; smycken för huvudet; smycken för personlig utsmyckning; smycken för personligt bruk; smycken gjorda av brons; smycken gjorda av guld; smycken gjorda av kristall; smycken gjorda av repkedjor; smycken gjorda av silver; smycken i form av pärlor; smycken, inklusive oäkta smycken och plastsmycken; smycken innehållande diamanter; smycken innehållande guld; smycken, klockor och ur; smycken med ädelstenar; smycken med pärlor; smycken med utsmyckningsstenar; smycken överdragna med ädelmetall; smycken överdragna med ädla metallegeringar; smycken tillverkade av ädelmetall; smycken tillverkade av brons; smycken tillverkade av guld; smycken tillverkade av halvädla metaller; smycken tillverkade av oädla metaller; smycken tillverkade av plast; syntetiska stenar [smycken]; väskor [utformade] för smycken; handgjorda pärlor (juvelerarvaror).

19 Svensk varumärkestidning /17 18: Adresslappar för bagage [lädervaror]; ark av läder för användning vid tillverkning; askar av läder eller av läderpapp; askar av läder (hatt- -); askar tillverkade av läder; axelgehäng av läder; axelremmar (koppel) av läder; axelremmar [koppel] av läder; band av läder; bearbetade eller delvis bearbetade skinn och annat läder; damasker av läder [fjäder- -]; damasker av läder (fjäder- -); dubbar av läder; fjäderdamasker av läder; garvat läder; hakremmar av läder; handväskor av läder; handväskor gjorda av läder; handväskor tillverkade av läder; hattaskar av läder; imitation av läder; klädesväskor av läder för resor; koppel (läder -); kreditkortsfodral av läder; kreditkortsfodral gjorda av läder; kreditkortsfodral gjorda av läderimitation; kreditkortshållare tillverkade av läder; läder för möbler; läder för selar; läder för skor; läder, obearbetat eller delvis bearbetat; läder och läderimitationer; läder (stig- -); läderboxar; läderfodral; läderimitation; läderkoppel; läderkoppel för axlar (band); läderkoppel för axlar [band]; läderpisksnärtar; läderplånböcker för kreditkort; läderportföljer; läderportmonnäer; läderpungar; läderpungar för emballering; läderremmar; läderremmar för axlar; lädersnoddar; lädersnören; läderstroppar; lädertråd; lädertränsar; lädertyg; läderväskor; läderväskor och fickplånböcker; lådor av läder eller läderpapp; möbelöverdrag av läder; möbler (skoningar av läder för -); nyckelfodral tillverkade av läder; obearbetat läder; omslag av läder för emballering; överdrag av läder (möbel- -); påsar (omslag, kuvert) av läder för emballering; portföljer av läder; portföljer [lädervaror]; portföljer tillverkade av läder; portmonnäer (lädervaror); remmar av läder (axel- -); remmar av läder [axel- -]; remmar (läder -); remtyg av läder [sadeldon]; resenecessärer [lädervaror]; resväskor av läder; resväskor av läderimitation; resväskor (lädervaror); sadelgjordar av läder; sadelmakerivaror av läder; seldon tillverkade av läder; shoppingväskor av läder; skoningar av läder för möbler; snörband av läder; stroppar (läder- -); syntetiskt läder; tjockt läder [delar av djurhud]; tråd (läder- - ); väskor gjorda av läder; väskor tillverkade av läderimitation; väskor tillverkade av läder; ventiler av läder; verktygsväskor av läder (tomma); cylindriska väskor; flexibla väskor för kläder; resgods, väskor, plånböcker och andra artiklar för bärhjälp; rymliga väskor; små väskor för män; stickade väskor, ej av ädelmetaller; väskor *; väskor för alpinister; väskor för campare; väskor för kläder; väskor för kostymer, skjortor och klänningar; väskor för paraplyer; väskor för tyger; väskor (jakt- -) [jakttillbehör]; väskor med amuletter (omamori-ire); väskor med hjul; väskor (skol- -) med axelremmar; väskor (sport- -); handduksväskor; handledsväskor; handtag (resväske- -); handtag till käppar; handväskor; handväskor för herrar; handväskor för män; handväskor gjorda konstläder; handväskor, plånböcker och portmonnäer; handväskor, portmonnäer och plånböcker; handväskor, portmonnäer, plånböcker; handväskstommar; korta ridpiskor med handtag för öppning av grindar; kuvertväskor [handväskor]; portmonnäer, handväskor och plånböcker; remmar för handväskor; stommar (handväsk- -). 25: Armvärmare [kläder]; babybyxor [kläder]; babyutstyrslar [kläder]; bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; blöjbyxor [kläder]; body (kläder); boor (kläder); chaps [kläder]; denim (kläder); dräkter i tre delar [kläder]; foder (tillskurna -) [delar av kläder]; förkläden [kläder]; halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för kläder; hattar (pappers- -) [kläder]; impregnerade kläder; joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kalashattar [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder av läder; kläder av läderimitationer; kläder av skinn; kläder för barn; kläder för bilförare; kläder för cyklister; kläder för fiskare; kläder för gymnastik; kläder för hästridning [ej ridhjälmar]; kläder för kampsporter; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; kläder för sport; kläder för sportbruk; kläder som står emot regn; kläder till spädbarn; kläder (under- -); korsetter [kläder, underkläder]; kortbyxor [kläder]; kragar (kläder); kroppsvärmare (kläder); läderbälten (kläder); läderimitationer (kläder av -); lappar för skydd av kläder (svett- -); lekdräkter [kläder]; livremmar av läder [kläder]; lösmanschetter (kläder); mösskärmar [kläder]; muffar [kläder]; munkkåpor [kläder]; nederdelar [kläder]; oljerockar [kläder]; öronlappar [kläder]; pälsar [kläder]; pannband [kläder]; pappershattar [kläder]; polotröjor [kläder]; prydnadsnäsdukar [kläder]; schaletter [kläder]; shortset [kläder]; skyddsöverdrag för kläder; slipover [kläder]; slipsar [kläder]; slöjor [kläder]; stickade kläder; svettlappar för skydd av kläder; täckjackor [kläder]; tillskurna foder [delar av kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]; underklänningar [kläder]; värmeisolerade kläder; vattentäta kläder; zaraper [kläder]; baseball-kepsar; keps utan skärm; hättor [huvudbonader]; huvudbonader; huvudbonader av läder; huvudbonader för barn; huvudbonader [slöjor]; huvuddelar av trä till träskor i japansk stil; huvuddukar; huvudsjalar; huvudsjaletter; mössor [huvudbonader]; pannband för huvudet; skärmar [huvudbonader]; solskärmar [huvudbonader]; svettband för huvudet; bakkappor för skor; dragremmar för skor och kängor; fotbeklädnader (ej ortopediska skor); högklackade skor; innersulor [för skor och stövlar]; klackar för skor; plösar för skor och stövlar; skor; skor för fritidsbruk; skor med kardborrstängning; skor utan skosnören; bakkappor för fotbeklädnader; fotbeklädnader; fotbeklädnader av canvas; fotbeklädnader, bakkappor för -; fotbeklädnader [ej ortopediska fotbeklädnader]; fotbeklädnader för användning vid sport; fotbeklädnader för barn; fotbeklädnader för damer; fotbeklädnader för fritidsbruk; fotbeklädnader för herrar; fotbeklädnader för spädbarn; fotbeklädnader för sport; fotbeklädnader för sportändamål; fotbeklädnader för strandändamål; fotbeklädnader gjorda av trä; fotbeklädnader (halkskydd för -); fotbeklädnader, järnbeslag för-; fotbeklädnader, ränder för -; fotbollströjor; fotledsvärmare; fotmuffar, ej eluppvärmda; halkskydd för fotbeklädnader; innersockor för fotbeklädnader; innersulor för fotbeklädnader; järnbeslag för fotbeklädnader; pumps [fotbeklädnader]; ränder för fotbeklädnader; strumpbyxor utan fot; sulor för fotbeklädnader; träningsskor [fotbeklädnader]; handledsvärmare; handskar; handskar inkluderande sådana tillverkade av skinn, hud eller pälsskinn.

20 Svensk varumärkestidning /18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05211 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Taxi Västerås AB, Elledningsgatan 5 A, Västerås, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Studentgatan 6, Malmö, Sverige. Org. nr: : Transport; taxitjänster; taxitransport; person-och godstransporter, beställningstrafik samt förmedling av transportuppdrag. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05197 Ansökningsdatum: ManufactorIT Cosaq AB, Hammarby fabriksväg 23, Stockholm, Sverige. Org. nr: : It-tjänster.

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05844 Ansökningsdatum: LivingStyle Prioritet: Ifrågavarande märke härrör från en omvandling av ett gemenskapsvarumärke. Gemenskapsansökan lämnades in till OHIM , , nr , OHIM DAW SE, Roßdörfer Str. 50, D Ober-Ramstadt, Tyskland. FPS PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN MBB, Eschersheimer Landstr , D Frankfurt am Main, Tyskland. 2: Färger, fernissor, lacker, lasyrer, träkonserveringsmedel, grundfärger (ingående i klass 02), rostskyddsmedel, spackelmassor (ingående i klass 02); bindemedel för färger; bestrykningsmedel med bakteriedödande/svampdödande verkan; förtunningsmedel; färgmedel, färgämnen, färgpastor; bladmetaller för målare och dekoratörer; obearbetade naturhartser; träbetser. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05223 Ansökningsdatum: Rotfrites ARDO AB, Box 2975, TÄBY, Sverige. Org. nr: : Behandlade frukter, svamp och grönsaker (inkluderande nötter och baljfrukter); behandlade grönsaker; djupfrysta grönsaker; frysta grönsaker; frysta tillagade måltider bestående huvudsakligen av grönsaker; geléer, sylter, kompotter, bredbara pålägg av frukter och grönsaker; grönsaker i konserver; inlagda grönsaker; konserverade grönsaker; skalade grönsaker; tillagade grönsaker; torkade grönsaker.

22 Svensk varumärkestidning /20 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07476 Ansökningsdatum: Beskrivning: Märket söks i färgerna rosa,lila,grön,blå,vit och gul. Celestial Church of christ, Barrtorpsvägen 4, Södertälje, Sverige. Org. nr:

23 Svensk varumärkestidning /21 41: Anordnande av underhållningstjänster för barn; anordnande av undervisning/utbildning för barn genom lekgrupper; underhållningstjänster för barn; underhållningstjänster tillhandahållna för barn; utbildningstjänster tillhandahållna för barnlärare; utbildningstjänster tillhandahållna för barn; religionsundervisning; religionsutbildning; undervisning (religions- -); utbildning avseende religion; anordnande av musikevenemang; anordnande av musikföreställningar; anordnande av musikframföranden; anordnande av musikkonserter; anordnande av musikunderhållning; anordnande av musikuppträdanden; arrangerande av visuell och musikunderhållning; dans-, musik- och dramaföreställningar; framförande av musik; framförande av musik och sång; framförande av musikprogram; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; inspelning av musik; instruktion i musik; konserter med levande musik; levande musikunderhållning; musikfestivalstjänster; musikföreställningstjänster; musikframförande; musikframträdanden; musikgrupp (underhållning); musikkonserter; musikkonserter via radio; musikkonserter via television; musikunderhållning; musikundervisning; publicering av musik; publicering av musiktexter och texter till musik; undervisning i musik; undervisning om musik; undervisningstjänster relaterade till musik; anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av festivaler kulturella ändamål; anordnande av instruktioner för kulturella ändamål; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av kulturevenemang; anordnande av kulturverksamhet; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål; anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; kultur- och idrottsverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet; studiecirklar för kulturändamål; underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av festivaler för utbildningsändamål; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningssymposier; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utbildningskurser; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål (utbildningsändamål); anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av visningar för utbildningsändamål; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; arrangering av utställningar för utbildningsändamål; genomförande av utbildningar; genomförande av utbildningsseminarier; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning; information om undervisning/utbildning; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); information (utbildnings -); informationstjänster relaterade till utbildning; anordnande av instruktionskurser inom generellt ledarskap; framförande av radioprogram; framställning av radio- och televisionsprogram; ledning av produktion av radio- och tv-program; produktion av radio- och televisionsprogram; produktion av radio- och tv-program; produktion av radioprogram eller av tv-program; produktion av radioprogram; produktion av radiosändningar; produktion av radiounderhållning; produktion och distribution av radioprogram; produktion och presentation av radioprogram; radio-, film- och tvproduktion; böcker (publicering av -); böcker (utgivning av -); publicering av böcker; bibelskoleverksamhet; seminarier, kurser, konferenser, offentliga möten med kristet innehåll och gudstjänst; missionsverksamhet i form av undervisning; konsertaktiviteter; skolutbildning på grundskole-, gymnasie- och universitetsnivå; idrottsaktiviteter; scoutverksamhet; produktion av TV-, audio- och videoband med kristet budskap; förlagsverksamhet.

24 Svensk varumärkestidning /22 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05233 Ansökningsdatum: Figurklass: Ingvar Nordin, Birgittavägen 4, Själevad, Sverige. Rivertown Affärsutveckling AB, Motorvägen 1, Sollefteå, Sverige. Org. nr: : Anordningar för säkerhet, skydd och signalering; apparater för säkerhetsvarning; automatiska säkerhetsbarriärer; elektriska säkerhetsapparater för tillträde; elektriska säkerhetslåsanordningar; larm för personlig säkerhet; nät (säkerhets- -); paneler, apparater och instrument för säkerhetsövervakning [elektriska]; programvara för styrning av byggnadsmiljö-, -tillträdes- och säkerhetssystem; säkerhetsanordningar för hissar; säkerhetsapparater för förhindrande av olycka eller skada; säkerhetslarm; säkerhetslarmsystem [ej för fordon och farkoster]; säkerhetslock; säkerhetsnät; säkerhetsövervakningsapparater; skydds- och säkerhetsutrustning; varningslampor [säkerhetsanordningar]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04264 Ansökningsdatum: THE BRAND DAY BrandWorxx Oy, Korkeavuorenkatu 30 A, Helsinki, Finland. Org. nr: Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, P.O. Box 7358, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Vetenskapliga, nautiska, lantmäteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning apparater och instrument; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner.

25 Svensk varumärkestidning /23 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05228 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: vit bakgrund, svart text med två vingar i ljus orange. Throne AB, lingonvägen 23, Västra Frölunda, Sverige. Org. nr: : Väskor för cyklar; väskor [packväskor] för cyklar. 18: Flexibla väskor för kläder; väskor för kläder; resgods, väskor, plånböcker och andra artiklar för bärhjälp; rymliga väskor; väskor *; väskor för alpinister; väskor för campare. 22: Tält. 25: Armvärmare [kläder]; bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; denim (kläder); foder (tillskurna -) [delar av kläder]; förkläden [kläder]; halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för kläder; hattar (pappers- -) [kläder]; joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder av läderimitationer; kläder för barn; kläder för bilförare; kläder för cyklister; kläder för fiskare; kläder för gymnastik; kläder för hästridning [ej ridhjälmar]; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; kläder för sport; kläder för sportbruk; kläder som står emot regn; kläder (under- -); korsetter [kläder, underkläder]; kortbyxor [kläder]; kroppsvärmare (kläder); läderimitationer (kläder av -); lappar för skydd av kläder (svett- -); mösskärmar [kläder]; pannband [kläder]; polotröjor [kläder]; skyddsöverdrag för kläder; täckjackor [kläder]; toppar [kläder]; underklänningar [kläder]; värmeisolerade kläder; vattentäta kläder. 28: Väskor anpassade för sportartiklar; väskor speciellt anpassade för sportutrustning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05229 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: blått guld. Sävsjö United, Västra Järnvägsgatan 4, Sävsjö, Sverige. Org. nr: : Anläggningstjänster (semester -) [underhållning]; anordnande av biljettbokning för shower och andra underhållningsevenemang; anordnande av festivaler för underhållningsändamål; anordnande av festivaler för undervisningsändamål; levande underhållning; liveframträdanden (underhållning); musikaliska underhållningstjänster; nöjes- och underhållningsinformation; organisering av shower för underhållningsändamål; organisering av underhållning; underhållning.

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 6/2015

Registreringstidning för Design nr 6/2015 Registreringstidning för Design nr 6/2015 Publiceringsdag 2015-03-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 17/2015

Registreringstidning för Design nr 17/2015 Registreringstidning för Design nr 17/2015 Publiceringsdag 2015-09-16 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 8/2015

Registreringstidning för Design nr 8/2015 Registreringstidning för Design nr 8/2015 Publiceringsdag 2015-04-22 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 23, vecka 23/2015 Kungjorda beslut, vecka 23 2015-06-01-2015-06-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 37/2014

Svensk varumärkestidning nr 37/2014 Svensk varumärkestidning nr 37/2014 Publiceringsdag 2014-10-10 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 145 Del C... 18 Del D... 23 Del M... 25 L A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Läs mer

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Täckkappa: 2499:- Skor med transparent kilklack: 1999:- Glittriga leggings: 399:-

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Täckkappa: 2499:- Skor med transparent kilklack: 1999:- Glittriga leggings: 399:- LADIES N 1 Täckkappa: Skor med transparent kilklack: Glittriga leggings: 2499:- 1 399:- LADIES N 2 Body med integrerad bh: Överdimensionerade jeans: Godispappersformad kuvertväska: 399:- 599:- 499:- LADIES

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 52 Del C... 17 Del D... 128 Del M... 13 L A A.1. 22 3 22 22 8282394 6/5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

En ny kanal för marknadsföring som är. helt nyskapande i sitt budskapsformat. www.klardesign.se

En ny kanal för marknadsföring som är. helt nyskapande i sitt budskapsformat. www.klardesign.se En ny kanal för marknadsföring som är helt nyskapande i sitt budskapsformat Kristall filmen LCD är transparent med 110 volt, ger säkerhet Kristall filmen LCD är ett insynsskydd och en filmduk för ptojektion

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 15, vecka 15/2015 Kungjorda beslut, vecka 15 2015-04-06-2015-04-12 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 34, vecka 34/2015 Kungjorda beslut, vecka 34 2015-08-17-2015-08-23 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 13 Redovisade uppgifter

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 L A A.1. 22 546 531 98995 5/5/21 Uni-Ran 26.11.2 26.11.6 26.11.12 ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Oscarssons. i småland

Oscarssons. i småland Oscarssons Möbel design & Tillverkning i småland 1 2 Besök vår webb! www.oscarssonsmobel.se Genuint & äkta Vi har valt att inte tumma på den kvalitet som svensk tillverkning ger. Vi använder ek som fått

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 44, vecka 47/2014 Kungjorda beslut, vecka 47 2014-11-17-2014-11-23 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 L A A.1. 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House skrivet på två rader med

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 40, vecka 40/2015 Kungjorda beslut, vecka 40 2015-09-28-2015-10-04 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-104-- 14-116 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 31 mars 2015 PARTER Klagande Coop Marknad AB, 556044-0397 Ombud: Jan Ottosson IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

FÖRVARING OCH TILLBEHÖR Bredd Djup Höjd i cm

FÖRVARING OCH TILLBEHÖR Bredd Djup Höjd i cm FÖRVARING OCH TILLBEHÖR Bredd Djup Höjd i cm KÖPHJÄLP STUVA Förvaringssystem DRÖMMARE spegel, dubbelhäftande spegel i plast, lätt att använda på insidan eller utsidan på STUVA dörr. 16 50 502.523.97 39:-

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 41, vecka 41/2015 Kungjorda beslut, vecka 41 2015-10-05-2015-10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB www.scandinavia-rekrytering.se Handel med livsmedel och dagligvaror av bästa kvalité mellan Tjeckien och Sverige Uthyrning och rekrytering

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 L A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64 Lisboa

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Inspirationshäfte Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av ROLIGA RAMAR PAPP-PYSSEL MÅLA PÅ KLÄDER SÖTA SMYCKEN HÄFTIGA HANDAVTRYCK FINURLIGA FIGURER PILLIGT PYSSEL

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 45, vecka 48/2014 Kungjorda beslut, vecka 48 2014-11-24-2014-11-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-016 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 PARTER Klagande Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge house 2 Bath Road, SN15 2BB Chippenham, Storbritannien Ombud:

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt vad vi gör Reklamateljen - Nybod Tel: 08-82 55 77 - Fax: 08-514 9 -logo/reklamateljen är registrer vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt Originalateljé Med vår egen original- och layoutateljé

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Vid plantering av besprutade plantor och vid besprutning efter plantering

Vid plantering av besprutade plantor och vid besprutning efter plantering Vid plantering av besprutade plantor och vid besprutning efter plantering Den här broschyren vänder sig till dig som planterar skog! Plantering av besprutade plantor medför hälsorisker. Det gör även besprutning

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer