Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden"

Transkript

1 Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B

2 Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till rapporten Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Författare: John Östh, Thomas Niedomysl, Jan Amcoff, Love Ander Sebastian Hedberg Samtliga vid Kultur institutionen, Uppsala universitet Rapport 2011:12B ISSN

3

4 Förord Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att informera och sprida kunskap om områden av betydelse för arbetsmiljön. Under kommande år publiceras därför ett flertal kunskapsöversikter där välrenommerade forskare sammanfattat kunskapsläget inom ett antal teman. Denna redovisning är en bilaga till rapporten Arbetsmarknad i förändring, 2011:12. Rapporterna finns kostnadsfritt tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Där finns även material från seminarieserien som Arbetsmiljöverket arrangerar i samband med rapporternas publicering. Den arbetsgrupp vid Arbetsmiljöverket som har initierat och organiserat framtagandet av översikterna har inletts av professor Jan Ottosson och övertagits av omvärldsanalytiker Magnus Falk. Vi vill även tacka övriga kollegor vid Arbetsmiljöverket som varit behjälpliga i arbetet med rapporterna. Magnus Falk, fil.dr.

5 Näringsgren Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill SNI92: 01 Anställda per arbetsplats Medelvärde 2,02 1,60 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 1,00 1,00 3:e kvartil 2,00 1,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 70% Andel Män 76% Kvinnor 30% Kvinnor 24% Svenska medborgare 98% Svenska medborgare 96% Invandrare 4% Invandrare 6% Utländsk bakgrund 19% Utländsk bakgrund 13% Svensk bakgrund 78% Svensk bakgrund 81% grundskoleutbildning 43% grundskoleutbildning 33% Minst Gymnasieutbildning 54% Minst Gymnasieutbildning 67% Inom privat sektor 94% Inom privat sektor 97% Inom offentlig sektor 6% Inom offentlig sektor 3% arbetslöshetsersättning 10% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 19% sjukersättning 7% Egna företagare 50% Egna företagare 65% Nyanställda 24% Nyanställda 13% Branschbytare 19% Branschbytare 10% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser arbetsplatser arbetsplatser 5 650

6 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1-2,5 % 2,5-5 % 5-7,5 % 7,5-10% > 10 %

7 Näringsgren Skogsbruk och service till skogsbruk SNI92: 02 Anställda per arbetsplats Medelvärde 4,74 1,39 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 1,00 1,00 3:e kvartil 2,00 1,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 85% Andel Män 73% Kvinnor 15% Kvinnor 27% Svenska medborgare 96% Svenska medborgare 98% Invandrare 6% Invandrare 3% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 16% Svensk bakgrund 77% Svensk bakgrund 81% grundskoleutbildning 42% grundskoleutbildning 33% Minst Gymnasieutbildning 56% Minst Gymnasieutbildning 67% Inom privat sektor 77% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 23% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 26% arbetslöshetsersättning 4% sjukersättning 17% sjukersättning 5% Egna företagare 12% Egna företagare 71% Nyanställda 26% Nyanställda 12% Branschbytare 17% Branschbytare 8% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser arbetsplatser arbetsplatser 6 124

8 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1% > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

9 Näringsgren Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill SNI92: 05 Anställda per arbetsplats Medelvärde 3,16 1,49 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 1,00 1,00 3:e kvartil 4,00 1,00 Antal sysselsatta 872 Antal sysselsatta Andel Män 81% Andel Män 89% Kvinnor 19% Kvinnor 11% Svenska medborgare 98% Svenska medborgare 97% Invandrare 4% Invandrare 5% Utländsk bakgrund 15% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 81% Svensk bakgrund 84% grundskoleutbildning 41% grundskoleutbildning 43% Minst Gymnasieutbildning 57% Minst Gymnasieutbildning 57% Inom privat sektor 93% Inom privat sektor 99% Inom offentlig sektor 7% Inom offentlig sektor 1% arbetslöshetsersättning 46% arbetslöshetsersättning 28% sjukersättning 17% sjukersättning 8% Egna företagare 16% Egna företagare 71% Nyanställda 34% Nyanställda 12% Branschbytare 31% Branschbytare 10% Antal Arbetsplatser 273 Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 57 Nytillkomna arbetsplatser 107 arbetsplatser 92 arbetsplatser 121

10 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5% 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

11 Näringsgren Kol- och torvutvinning SNI92: 10 Anställda per arbetsplats Medelvärde 11,45 6,35 1:a kvartil 2,25 1,00 Median 6,00 4,00 3:e kvartil 12,75 8,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta 560 Andel Män 89% Andel Män 86% Kvinnor 11% Kvinnor 14% Svenska medborgare 96% Svenska medborgare 95% Invandrare 5% Invandrare 8% Utländsk bakgrund 11% Utländsk bakgrund 9% Svensk bakgrund 84% Svensk bakgrund 83% grundskoleutbildning 42% grundskoleutbildning 32% Minst Gymnasieutbildning 55% Minst Gymnasieutbildning 68% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 25% arbetslöshetsersättning 9% sjukersättning 11% sjukersättning 7% Egna företagare 3% Egna företagare 11% Nyanställda 26% Nyanställda 17% Branschbytare 22% Branschbytare 14% Antal Arbetsplatser 92 Antal Arbetsplatser 86 Nytillkomna arbetsplatser 12 Nytillkomna arbetsplatser 1 arbetsplatser 62 arbetsplatser 1

12 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

13 Näringsgren Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill SNI92: 11 Anställda per arbetsplats Medelvärde 6,00 2,62 1:a kvartil 1,25 1,00 Median 3,00 1,00 3:e kvartil 4,50 3,50 Antal sysselsatta 73 Antal sysselsatta 34 Andel Män 68% Andel Män 85% Kvinnor 32% Kvinnor 15% Svenska medborgare 90% Svenska medborgare 97% Invandrare 14% Invandrare 9% Utländsk bakgrund 12% Utländsk bakgrund 29% Svensk bakgrund 74% Svensk bakgrund 62% grundskoleutbildning 11% grundskoleutbildning 0% Minst Gymnasieutbildning 86% Minst Gymnasieutbildning 100% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 16% arbetslöshetsersättning 3% sjukersättning 14% sjukersättning 3% Egna företagare 4% Egna företagare 26% Nyanställda 34% Nyanställda 15% Branschbytare 29% Branschbytare 15% Antal Arbetsplatser 12 Antal Arbetsplatser 13 Nytillkomna arbetsplatser 4 Nytillkomna arbetsplatser 1 arbetsplatser 7 arbetsplatser 1

14 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

15 Näringsgren Utvinning av metallmalmer SNI92: 13 Anställda per arbetsplats Medelvärde 149,16 218,36 1:a kvartil 4,75 6,00 Median 39,00 49,00 3:e kvartil 122,00 195,50 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 89% Andel Män 84% Kvinnor 11% Kvinnor 16% Svenska medborgare 97% Svenska medborgare 98% Invandrare 6% Invandrare 5% Utländsk bakgrund 19% Utländsk bakgrund 13% Svensk bakgrund 74% Svensk bakgrund 82% grundskoleutbildning 29% grundskoleutbildning 12% Minst Gymnasieutbildning 70% Minst Gymnasieutbildning 88% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 12% arbetslöshetsersättning 4% sjukersättning 20% sjukersättning 8% Egna företagare 0% Egna företagare 0% Nyanställda 8% Nyanställda 10% Branschbytare 6% Branschbytare 8% Antal Arbetsplatser 38 Antal Arbetsplatser 25 Nytillkomna arbetsplatser 1 Nytillkomna arbetsplatser 2 arbetsplatser 6 arbetsplatser 5

16 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

17 Näringsgren Annan mineralutvinning SNI92: 14 Anställda per arbetsplats Medelvärde 6,53 7,08 1:a kvartil 2,00 1,00 Median 3,00 3,00 3:e kvartil 7,25 8,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 86% Andel Män 87% Kvinnor 14% Kvinnor 13% Svenska medborgare 99% Svenska medborgare 98% Invandrare 3% Invandrare 3% Utländsk bakgrund 16% Utländsk bakgrund 10% Svensk bakgrund 81% Svensk bakgrund 87% grundskoleutbildning 51% grundskoleutbildning 34% Minst Gymnasieutbildning 48% Minst Gymnasieutbildning 66% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 18% arbetslöshetsersättning 4% sjukersättning 15% sjukersättning 8% Egna företagare 2% Egna företagare 9% Nyanställda 23% Nyanställda 16% Branschbytare 15% Branschbytare 15% Antal Arbetsplatser 406 Antal Arbetsplatser 401 Nytillkomna arbetsplatser 46 Nytillkomna arbetsplatser 29 arbetsplatser 218 arbetsplatser 57

18 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1% -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

19 Näringsgren Livsmedels- och dryckesvaruframställning SNI92: 15 Anställda per arbetsplats Medelvärde 33,34 22,59 1:a kvartil 3,00 2,00 Median 7,00 5,00 3:e kvartil 20,00 15,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 61% Andel Män 61% Kvinnor 39% Kvinnor 39% Svenska medborgare 94% Svenska medborgare 93% Invandrare 12% Invandrare 19% Utländsk bakgrund 16% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 72% Svensk bakgrund 71% grundskoleutbildning 39% grundskoleutbildning 25% Minst Gymnasieutbildning 59% Minst Gymnasieutbildning 75% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 14% arbetslöshetsersättning 7% sjukersättning 19% sjukersättning 11% Egna företagare 1% Egna företagare 3% Nyanställda 20% Nyanställda 15% Branschbytare 15% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 231 Nytillkomna arbetsplatser 241 arbetsplatser arbetsplatser 1 294

20 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

21 Näringsgren Tobaksvarutillverkning SNI92: 16 Anställda per arbetsplats Medelvärde 140,13 60,52 1:a kvartil 11,00 5,00 Median 66,50 16,00 3:e kvartil 238,75 99,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 46% Andel Män 60% Kvinnor 54% Kvinnor 40% Svenska medborgare 92% Svenska medborgare 97% Invandrare 23% Invandrare 16% Utländsk bakgrund 19% Utländsk bakgrund 18% Svensk bakgrund 58% Svensk bakgrund 66% grundskoleutbildning 44% grundskoleutbildning 17% Minst Gymnasieutbildning 54% Minst Gymnasieutbildning 83% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 7% arbetslöshetsersättning 4% sjukersättning 22% sjukersättning 8% Egna företagare 0% Egna företagare 0% Nyanställda 9% Nyanställda 14% Branschbytare 8% Branschbytare 12% Antal Arbetsplatser 8 Antal Arbetsplatser 21 Nytillkomna arbetsplatser 0 Nytillkomna arbetsplatser 1 arbetsplatser 0 arbetsplatser 1

22 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

23 Näringsgren Textilvarutillverkning SNI92: 17 Anställda per arbetsplats Medelvärde 14,68 5,83 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 3,00 1,00 3:e kvartil 11,00 3,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 50% Andel Män 54% Kvinnor 50% Kvinnor 46% Svenska medborgare 92% Svenska medborgare 94% Invandrare 17% Invandrare 18% Utländsk bakgrund 18% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 65% Svensk bakgrund 70% grundskoleutbildning 48% grundskoleutbildning 28% Minst Gymnasieutbildning 49% Minst Gymnasieutbildning 72% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 15% arbetslöshetsersättning 6% sjukersättning 20% sjukersättning 11% Egna företagare 2% Egna företagare 16% Nyanställda 20% Nyanställda 12% Branschbytare 14% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser 797 Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 108 Nytillkomna arbetsplatser 192 arbetsplatser 355 arbetsplatser 259

24 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

25 Näringsgren Tillverkning av kläder; pälsberedning SNI92: 18 Anställda per arbetsplats Medelvärde 8,09 2,50 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 1,00 1,00 3:e kvartil 4,00 1,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 26% Andel Män 30% Kvinnor 74% Kvinnor 70% Svenska medborgare 91% Svenska medborgare 93% Invandrare 23% Invandrare 23% Utländsk bakgrund 19% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 57% Svensk bakgrund 65% grundskoleutbildning 53% grundskoleutbildning 25% Minst Gymnasieutbildning 44% Minst Gymnasieutbildning 75% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 13% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 28% sjukersättning 10% Egna företagare 7% Egna företagare 39% Nyanställda 17% Nyanställda 17% Branschbytare 14% Branschbytare 16% Antal Arbetsplatser 794 Antal Arbetsplatser 943 Nytillkomna arbetsplatser 160 Nytillkomna arbetsplatser 156 arbetsplatser 297 arbetsplatser 181

26 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % % -0,5-0,1% -0,1 0,1 % 0,1 0.5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5% 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

27 Näringsgren Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, skodon o.d. SNI92: 19 Anställda per arbetsplats Medelvärde 8,22 5,65 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 2,00 1,00 3:e kvartil 7,00 2,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 55% Andel Män 58% Kvinnor 45% Kvinnor 42% Svenska medborgare 96% Svenska medborgare 96% Invandrare 8% Invandrare 13% Utländsk bakgrund 18% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 74% Svensk bakgrund 75% grundskoleutbildning 55% grundskoleutbildning 36% Minst Gymnasieutbildning 42% Minst Gymnasieutbildning 64% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 14% arbetslöshetsersättning 8% sjukersättning 16% sjukersättning 10% Egna företagare 6% Egna företagare 17% Nyanställda 18% Nyanställda 10% Branschbytare 14% Branschbytare 7% Antal Arbetsplatser 218 Antal Arbetsplatser 227 Nytillkomna arbetsplatser 32 Nytillkomna arbetsplatser 31 arbetsplatser 91 arbetsplatser 40

28 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

29 Näringsgren Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler SNI92: 20 Anställda per arbetsplats Medelvärde 12,03 9,43 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 3,00 2,00 3:e kvartil 9,00 6,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 83% Andel Män 85% Kvinnor 17% Kvinnor 15% Svenska medborgare 97% Svenska medborgare 96% Invandrare 6% Invandrare 8% Utländsk bakgrund 16% Utländsk bakgrund 9% Svensk bakgrund 78% Svensk bakgrund 83% grundskoleutbildning 47% grundskoleutbildning 28% Minst Gymnasieutbildning 51% Minst Gymnasieutbildning 72% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 19% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 19% sjukersättning 11% Egna företagare 3% Egna företagare 10% Nyanställda 18% Nyanställda 11% Branschbytare 14% Branschbytare 9% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 415 Nytillkomna arbetsplatser 414 arbetsplatser arbetsplatser 962

30 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

31 Näringsgren Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning SNI92: 21 Anställda per arbetsplats Medelvärde 136,51 96,00 1:a kvartil 6,00 4,00 Median 24,50 17,00 3:e kvartil 137,00 73,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 76% Andel Män 76% Kvinnor 24% Kvinnor 24% Svenska medborgare 96% Svenska medborgare 97% Invandrare 9% Invandrare 8% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 74% Svensk bakgrund 80% grundskoleutbildning 37% grundskoleutbildning 22% Minst Gymnasieutbildning 61% Minst Gymnasieutbildning 78% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 9% arbetslöshetsersättning 3% sjukersättning 16% sjukersättning 9% Egna företagare 0% Egna företagare 0% Nyanställda 12% Nyanställda 7% Branschbytare 7% Branschbytare 6% Antal Arbetsplatser 388 Antal Arbetsplatser 406 Nytillkomna arbetsplatser 31 Nytillkomna arbetsplatser 10 arbetsplatser 606 arbetsplatser 19

32 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

33 Näringsgren Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar SNI92: 22 Anställda per arbetsplats Medelvärde 13,38 8,78 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 3,00 2,00 3:e kvartil 9,00 5,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 59% Andel Män 59% Kvinnor 41% Kvinnor 41% Svenska medborgare 97% Svenska medborgare 97% Invandrare 8% Invandrare 8% Utländsk bakgrund 19% Utländsk bakgrund 14% Svensk bakgrund 73% Svensk bakgrund 78% grundskoleutbildning 30% grundskoleutbildning 15% Minst Gymnasieutbildning 67% Minst Gymnasieutbildning 85% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 13% arbetslöshetsersättning 6% sjukersättning 15% sjukersättning 8% Egna företagare 1% Egna företagare 8% Nyanställda 22% Nyanställda 18% Branschbytare 16% Branschbytare 12% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 644 Nytillkomna arbetsplatser 780 arbetsplatser arbetsplatser 1 695

34 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

35 Näringsgren Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle SNI92: 23 Anställda per arbetsplats Medelvärde 68,34 69,26 1:a kvartil 1,00 2,75 Median 4,50 5,00 3:e kvartil 48,25 55,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 81% Andel Män 78% Kvinnor 19% Kvinnor 22% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 96% Invandrare 12% Invandrare 11% Utländsk bakgrund 18% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 70% Svensk bakgrund 76% grundskoleutbildning 15% grundskoleutbildning 11% Minst Gymnasieutbildning 83% Minst Gymnasieutbildning 89% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 6% arbetslöshetsersättning 1% sjukersättning 9% sjukersättning 7% Egna företagare 0% Egna företagare 0% Nyanställda 13% Nyanställda 13% Branschbytare 12% Branschbytare 12% Antal Arbetsplatser 44 Antal Arbetsplatser 46 Nytillkomna arbetsplatser 4 Nytillkomna arbetsplatser 3 arbetsplatser 78 arbetsplatser 11

36 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

37 Näringsgren Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter SNI92: 24 Anställda per arbetsplats Medelvärde 66,15 54,29 1:a kvartil 3,00 2,00 Median 11,00 7,00 3:e kvartil 43,50 31,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 62% Andel Män 57% Kvinnor 38% Kvinnor 43% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 96% Invandrare 12% Invandrare 13% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 13% Svensk bakgrund 72% Svensk bakgrund 75% grundskoleutbildning 25% grundskoleutbildning 12% Minst Gymnasieutbildning 73% Minst Gymnasieutbildning 88% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 8% arbetslöshetsersättning 2% sjukersättning 13% sjukersättning 8% Egna företagare 0% Egna företagare 1% Nyanställda 14% Nyanställda 11% Branschbytare 11% Branschbytare 7% Antal Arbetsplatser 593 Antal Arbetsplatser 691 Nytillkomna arbetsplatser 52 Nytillkomna arbetsplatser 53 arbetsplatser 210 arbetsplatser 343

38 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

39 Näringsgren Tillverkning av gummi- och plastvaror SNI92: 25 Anställda per arbetsplats Medelvärde 20,65 19,89 1:a kvartil 2,00 2,00 Median 4,00 6,00 3:e kvartil 14,00 18,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 65% Andel Män 70% Kvinnor 35% Kvinnor 30% Svenska medborgare 93% Svenska medborgare 96% Invandrare 15% Invandrare 17% Utländsk bakgrund 16% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 69% Svensk bakgrund 72% grundskoleutbildning 40% grundskoleutbildning 23% Minst Gymnasieutbildning 58% Minst Gymnasieutbildning 77% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 13% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 19% sjukersättning 10% Egna företagare 1% Egna företagare 3% Nyanställda 16% Nyanställda 11% Branschbytare 13% Branschbytare 9% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 116 Nytillkomna arbetsplatser 64 arbetsplatser 860 arbetsplatser 137

40 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

41 Näringsgren Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter SNI92: 26 Anställda per arbetsplats Medelvärde 19,06 12,36 1:a kvartil 2,00 1,00 Median 4,00 2,00 3:e kvartil 12,00 8,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 79% Andel Män 81% Kvinnor 21% Kvinnor 19% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 95% Invandrare 10% Invandrare 11% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 73% Svensk bakgrund 77% grundskoleutbildning 45% grundskoleutbildning 26% Minst Gymnasieutbildning 53% Minst Gymnasieutbildning 74% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 18% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 17% sjukersättning 10% Egna företagare 2% Egna företagare 6% Nyanställda 15% Nyanställda 13% Branschbytare 10% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 129 Nytillkomna arbetsplatser 136 arbetsplatser 817 arbetsplatser 337

42 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

43 Näringsgren Stål- och metallframställning SNI92: 27 Anställda per arbetsplats Medelvärde 115,66 93,32 1:a kvartil 3,00 3,00 Median 10,00 12,00 3:e kvartil 59,50 55,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 83% Andel Män 82% Kvinnor 17% Kvinnor 18% Svenska medborgare 94% Svenska medborgare 96% Invandrare 14% Invandrare 11% Utländsk bakgrund 18% Utländsk bakgrund 13% Svensk bakgrund 69% Svensk bakgrund 75% grundskoleutbildning 37% grundskoleutbildning 20% Minst Gymnasieutbildning 61% Minst Gymnasieutbildning 80% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 9% arbetslöshetsersättning 3% sjukersättning 18% sjukersättning 10% Egna företagare 0% Egna företagare 1% Nyanställda 9% Nyanställda 14% Branschbytare 6% Branschbytare 7% Antal Arbetsplatser 324 Antal Arbetsplatser 399 Nytillkomna arbetsplatser 46 Nytillkomna arbetsplatser 35 arbetsplatser 406 arbetsplatser 2 790

44 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

45 Näringsgren Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater SNI92: 28 Anställda per arbetsplats Medelvärde 12,39 10,17 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 3,00 3,00 3:e kvartil 9,00 9,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 78% Andel Män 83% Kvinnor 22% Kvinnor 17% Svenska medborgare 94% Svenska medborgare 95% Invandrare 13% Invandrare 14% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 70% Svensk bakgrund 74% grundskoleutbildning 39% grundskoleutbildning 21% Minst Gymnasieutbildning 59% Minst Gymnasieutbildning 79% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 16% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 21% sjukersättning 10% Egna företagare 2% Egna företagare 9% Nyanställda 19% Nyanställda 15% Branschbytare 15% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 664 Nytillkomna arbetsplatser 837 arbetsplatser arbetsplatser 2 166

46 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

47 Näringsgren Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning SNI92: 29 Anställda per arbetsplats Medelvärde 27,06 23,66 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 4,00 3,00 3:e kvartil 15,00 12,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 81% Andel Män 82% Kvinnor 19% Kvinnor 18% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 96% Invandrare 12% Invandrare 12% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 72% Svensk bakgrund 77% grundskoleutbildning 30% grundskoleutbildning 15% Minst Gymnasieutbildning 69% Minst Gymnasieutbildning 85% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 12% arbetslöshetsersättning 3% sjukersättning 16% sjukersättning 9% Egna företagare 1% Egna företagare 3% Nyanställda 13% Nyanställda 13% Branschbytare 9% Branschbytare 10% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 446 Nytillkomna arbetsplatser 353 arbetsplatser arbetsplatser 1 144

48 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

49 Näringsgren Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer SNI92: 30 Anställda per arbetsplats Medelvärde 29,14 22,87 1:a kvartil 1,25 1,00 Median 3,00 4,00 3:e kvartil 9,75 14,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 75% Andel Män 67% Kvinnor 25% Kvinnor 33% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 96% Invandrare 10% Invandrare 14% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 14% Svensk bakgrund 73% Svensk bakgrund 71% grundskoleutbildning 18% grundskoleutbildning 12% Minst Gymnasieutbildning 81% Minst Gymnasieutbildning 88% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 10% arbetslöshetsersättning 4% sjukersättning 9% sjukersättning 7% Egna företagare 0% Egna företagare 3% Nyanställda 18% Nyanställda 12% Branschbytare 13% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser 308 Antal Arbetsplatser 140 Nytillkomna arbetsplatser 42 Nytillkomna arbetsplatser 11 arbetsplatser 112 arbetsplatser 18

50 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

51 Näringsgren Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar SNI92: 31 Anställda per arbetsplats Medelvärde 25,44 26,26 1:a kvartil 2,00 2,00 Median 5,00 5,00 3:e kvartil 15,00 15,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 69% Andel Män 74% Kvinnor 31% Kvinnor 26% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 96% Invandrare 12% Invandrare 13% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 71% Svensk bakgrund 75% grundskoleutbildning 32% grundskoleutbildning 15% Minst Gymnasieutbildning 67% Minst Gymnasieutbildning 85% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 11% arbetslöshetsersättning 3% sjukersättning 17% sjukersättning 8% Egna företagare 0% Egna företagare 3% Nyanställda 15% Nyanställda 13% Branschbytare 12% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser 940 Antal Arbetsplatser 951 Nytillkomna arbetsplatser 83 Nytillkomna arbetsplatser 58 arbetsplatser 471 arbetsplatser 143

52 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

53 Näringsgren Tillverkning av teleprodukter SNI92: 32 Anställda per arbetsplats Medelvärde 90,60 16,04 1:a kvartil 2,00 1,00 Median 5,00 3,00 3:e kvartil 29,00 9,75 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 62% Andel Män 63% Kvinnor 38% Kvinnor 37% Svenska medborgare 93% Svenska medborgare 95% Invandrare 15% Invandrare 17% Utländsk bakgrund 15% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 70% Svensk bakgrund 71% grundskoleutbildning 23% grundskoleutbildning 14% Minst Gymnasieutbildning 76% Minst Gymnasieutbildning 86% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 7% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 14% sjukersättning 8% Egna företagare 0% Egna företagare 5% Nyanställda 23% Nyanställda 14% Branschbytare 13% Branschbytare 13% Antal Arbetsplatser 351 Antal Arbetsplatser 360 Nytillkomna arbetsplatser 41 Nytillkomna arbetsplatser 43 arbetsplatser 483 arbetsplatser 79

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50 Orrefors 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 250 02 Antal födda 5 07 Döda 8 Födelsenetto -3 200 Inflyttade 79 0-19 år 20 150 20-44 47 45-64 11 100 65-w 1 Utflyttade

Läs mer

Är anställda i branscher exponerade för internationell handel mer sårbara?

Är anställda i branscher exponerade för internationell handel mer sårbara? Är anställda i branscher exponerade för internationell handel mer sårbara? Kent Eliasson och Pär Hansson Kent Eliasson har disputerat i nationalekonomi och är verksam vid Umeå universitet och Tillväxtanalys.

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Förarnas uppfattning om miljöbilar

Förarnas uppfattning om miljöbilar Förarnas uppfattning om miljöbilar En enkätundersökning Juni 2003, Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöförvaltningen Box 38024 100 64 Stockholm www.miljobilar Sammanfattning Inom ramen för Trendsetter,

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 11 Informations- och kommunikationsteknik Information

Läs mer

3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet

3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet 3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet Lennart Stenberg Sammanfattning Stagnerande FoU-utgifter i näringslivet under 2000-talet är oroväckande. Även om FoU-intensiteten i svenskt

Läs mer

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer Uppdragsnummer 1178014000 Uppdrag Del av arbetet med att nå god status för alla vattenförekomster

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet 2015-05-26 2015/007002 Enheten för statistik och analys Peter Green arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet Postadress: 112 79 Stockholm Telefon:

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Hot och våld inom vård och omsorg. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:16

Hot och våld inom vård och omsorg. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:16 Hot och våld inom vård och omsorg Kunskapsöversikt Rapport 2011:16 Kunskapsöversikt Hot och våld inom vård och omsorg Ulrika Hallberg socionom/docent i folkhälsovetenskap Rapport 2011:16 ISSN 1650-3171

Läs mer

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.)

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.) Psykisk ohälsa, våld och trakasserier Arbetsliv och hälsa en kartläggning Bengt Järvholm (red.) a Arbetsmiljöns påverkan på hälsan Produktionsgrupp Redaktör: Lars Grönkvist Omslag: Lena Karlsson Omslagsbild:

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Det osynliggjorda ledarskapet Kvinnliga chefer i majoritet

Det osynliggjorda ledarskapet Kvinnliga chefer i majoritet Det osynliggjorda ledarskapet Kvinnliga chefer i majoritet KLARA REGNÖ KVINNLIGA CHEFER I MAJORITET Innehållsförteckning Förord 10 1. Inledning det osynliggjorda ledarskapet 13 Problemet i praktiken

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Hot och våld i vård och omsorg

Hot och våld i vård och omsorg Hot och våld i vård och omsorg Fakta, forskning och förebyggande arbete Ewa Menckel (red.) arbetshälsoprogrammet 2000 Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Jämställdhetsanalys av två arbetsmarknadspolitiska program

Jämställdhetsanalys av två arbetsmarknadspolitiska program BILAGA TILL ARBETSMARKNADSRAPPORT 214 Jämställdhetsanalys av två arbetsmarknadspolitiska program Arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik FÖRFATTARE: Ann-Christin Jans, Mohammad Taslimi, Yvonne Thorsén

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer