Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden"

Transkript

1 Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B

2 Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till rapporten Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Författare: John Östh, Thomas Niedomysl, Jan Amcoff, Love Ander Sebastian Hedberg Samtliga vid Kultur institutionen, Uppsala universitet Rapport 2011:12B ISSN

3

4 Förord Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att informera och sprida kunskap om områden av betydelse för arbetsmiljön. Under kommande år publiceras därför ett flertal kunskapsöversikter där välrenommerade forskare sammanfattat kunskapsläget inom ett antal teman. Denna redovisning är en bilaga till rapporten Arbetsmarknad i förändring, 2011:12. Rapporterna finns kostnadsfritt tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Där finns även material från seminarieserien som Arbetsmiljöverket arrangerar i samband med rapporternas publicering. Den arbetsgrupp vid Arbetsmiljöverket som har initierat och organiserat framtagandet av översikterna har inletts av professor Jan Ottosson och övertagits av omvärldsanalytiker Magnus Falk. Vi vill även tacka övriga kollegor vid Arbetsmiljöverket som varit behjälpliga i arbetet med rapporterna. Magnus Falk, fil.dr.

5 Näringsgren Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill SNI92: 01 Anställda per arbetsplats Medelvärde 2,02 1,60 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 1,00 1,00 3:e kvartil 2,00 1,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 70% Andel Män 76% Kvinnor 30% Kvinnor 24% Svenska medborgare 98% Svenska medborgare 96% Invandrare 4% Invandrare 6% Utländsk bakgrund 19% Utländsk bakgrund 13% Svensk bakgrund 78% Svensk bakgrund 81% grundskoleutbildning 43% grundskoleutbildning 33% Minst Gymnasieutbildning 54% Minst Gymnasieutbildning 67% Inom privat sektor 94% Inom privat sektor 97% Inom offentlig sektor 6% Inom offentlig sektor 3% arbetslöshetsersättning 10% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 19% sjukersättning 7% Egna företagare 50% Egna företagare 65% Nyanställda 24% Nyanställda 13% Branschbytare 19% Branschbytare 10% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser arbetsplatser arbetsplatser 5 650

6 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1-2,5 % 2,5-5 % 5-7,5 % 7,5-10% > 10 %

7 Näringsgren Skogsbruk och service till skogsbruk SNI92: 02 Anställda per arbetsplats Medelvärde 4,74 1,39 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 1,00 1,00 3:e kvartil 2,00 1,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 85% Andel Män 73% Kvinnor 15% Kvinnor 27% Svenska medborgare 96% Svenska medborgare 98% Invandrare 6% Invandrare 3% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 16% Svensk bakgrund 77% Svensk bakgrund 81% grundskoleutbildning 42% grundskoleutbildning 33% Minst Gymnasieutbildning 56% Minst Gymnasieutbildning 67% Inom privat sektor 77% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 23% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 26% arbetslöshetsersättning 4% sjukersättning 17% sjukersättning 5% Egna företagare 12% Egna företagare 71% Nyanställda 26% Nyanställda 12% Branschbytare 17% Branschbytare 8% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser arbetsplatser arbetsplatser 6 124

8 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1% > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

9 Näringsgren Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill SNI92: 05 Anställda per arbetsplats Medelvärde 3,16 1,49 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 1,00 1,00 3:e kvartil 4,00 1,00 Antal sysselsatta 872 Antal sysselsatta Andel Män 81% Andel Män 89% Kvinnor 19% Kvinnor 11% Svenska medborgare 98% Svenska medborgare 97% Invandrare 4% Invandrare 5% Utländsk bakgrund 15% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 81% Svensk bakgrund 84% grundskoleutbildning 41% grundskoleutbildning 43% Minst Gymnasieutbildning 57% Minst Gymnasieutbildning 57% Inom privat sektor 93% Inom privat sektor 99% Inom offentlig sektor 7% Inom offentlig sektor 1% arbetslöshetsersättning 46% arbetslöshetsersättning 28% sjukersättning 17% sjukersättning 8% Egna företagare 16% Egna företagare 71% Nyanställda 34% Nyanställda 12% Branschbytare 31% Branschbytare 10% Antal Arbetsplatser 273 Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 57 Nytillkomna arbetsplatser 107 arbetsplatser 92 arbetsplatser 121

10 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5% 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

11 Näringsgren Kol- och torvutvinning SNI92: 10 Anställda per arbetsplats Medelvärde 11,45 6,35 1:a kvartil 2,25 1,00 Median 6,00 4,00 3:e kvartil 12,75 8,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta 560 Andel Män 89% Andel Män 86% Kvinnor 11% Kvinnor 14% Svenska medborgare 96% Svenska medborgare 95% Invandrare 5% Invandrare 8% Utländsk bakgrund 11% Utländsk bakgrund 9% Svensk bakgrund 84% Svensk bakgrund 83% grundskoleutbildning 42% grundskoleutbildning 32% Minst Gymnasieutbildning 55% Minst Gymnasieutbildning 68% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 25% arbetslöshetsersättning 9% sjukersättning 11% sjukersättning 7% Egna företagare 3% Egna företagare 11% Nyanställda 26% Nyanställda 17% Branschbytare 22% Branschbytare 14% Antal Arbetsplatser 92 Antal Arbetsplatser 86 Nytillkomna arbetsplatser 12 Nytillkomna arbetsplatser 1 arbetsplatser 62 arbetsplatser 1

12 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

13 Näringsgren Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill SNI92: 11 Anställda per arbetsplats Medelvärde 6,00 2,62 1:a kvartil 1,25 1,00 Median 3,00 1,00 3:e kvartil 4,50 3,50 Antal sysselsatta 73 Antal sysselsatta 34 Andel Män 68% Andel Män 85% Kvinnor 32% Kvinnor 15% Svenska medborgare 90% Svenska medborgare 97% Invandrare 14% Invandrare 9% Utländsk bakgrund 12% Utländsk bakgrund 29% Svensk bakgrund 74% Svensk bakgrund 62% grundskoleutbildning 11% grundskoleutbildning 0% Minst Gymnasieutbildning 86% Minst Gymnasieutbildning 100% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 16% arbetslöshetsersättning 3% sjukersättning 14% sjukersättning 3% Egna företagare 4% Egna företagare 26% Nyanställda 34% Nyanställda 15% Branschbytare 29% Branschbytare 15% Antal Arbetsplatser 12 Antal Arbetsplatser 13 Nytillkomna arbetsplatser 4 Nytillkomna arbetsplatser 1 arbetsplatser 7 arbetsplatser 1

14 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

15 Näringsgren Utvinning av metallmalmer SNI92: 13 Anställda per arbetsplats Medelvärde 149,16 218,36 1:a kvartil 4,75 6,00 Median 39,00 49,00 3:e kvartil 122,00 195,50 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 89% Andel Män 84% Kvinnor 11% Kvinnor 16% Svenska medborgare 97% Svenska medborgare 98% Invandrare 6% Invandrare 5% Utländsk bakgrund 19% Utländsk bakgrund 13% Svensk bakgrund 74% Svensk bakgrund 82% grundskoleutbildning 29% grundskoleutbildning 12% Minst Gymnasieutbildning 70% Minst Gymnasieutbildning 88% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 12% arbetslöshetsersättning 4% sjukersättning 20% sjukersättning 8% Egna företagare 0% Egna företagare 0% Nyanställda 8% Nyanställda 10% Branschbytare 6% Branschbytare 8% Antal Arbetsplatser 38 Antal Arbetsplatser 25 Nytillkomna arbetsplatser 1 Nytillkomna arbetsplatser 2 arbetsplatser 6 arbetsplatser 5

16 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

17 Näringsgren Annan mineralutvinning SNI92: 14 Anställda per arbetsplats Medelvärde 6,53 7,08 1:a kvartil 2,00 1,00 Median 3,00 3,00 3:e kvartil 7,25 8,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 86% Andel Män 87% Kvinnor 14% Kvinnor 13% Svenska medborgare 99% Svenska medborgare 98% Invandrare 3% Invandrare 3% Utländsk bakgrund 16% Utländsk bakgrund 10% Svensk bakgrund 81% Svensk bakgrund 87% grundskoleutbildning 51% grundskoleutbildning 34% Minst Gymnasieutbildning 48% Minst Gymnasieutbildning 66% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 18% arbetslöshetsersättning 4% sjukersättning 15% sjukersättning 8% Egna företagare 2% Egna företagare 9% Nyanställda 23% Nyanställda 16% Branschbytare 15% Branschbytare 15% Antal Arbetsplatser 406 Antal Arbetsplatser 401 Nytillkomna arbetsplatser 46 Nytillkomna arbetsplatser 29 arbetsplatser 218 arbetsplatser 57

18 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1% -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

19 Näringsgren Livsmedels- och dryckesvaruframställning SNI92: 15 Anställda per arbetsplats Medelvärde 33,34 22,59 1:a kvartil 3,00 2,00 Median 7,00 5,00 3:e kvartil 20,00 15,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 61% Andel Män 61% Kvinnor 39% Kvinnor 39% Svenska medborgare 94% Svenska medborgare 93% Invandrare 12% Invandrare 19% Utländsk bakgrund 16% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 72% Svensk bakgrund 71% grundskoleutbildning 39% grundskoleutbildning 25% Minst Gymnasieutbildning 59% Minst Gymnasieutbildning 75% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 14% arbetslöshetsersättning 7% sjukersättning 19% sjukersättning 11% Egna företagare 1% Egna företagare 3% Nyanställda 20% Nyanställda 15% Branschbytare 15% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 231 Nytillkomna arbetsplatser 241 arbetsplatser arbetsplatser 1 294

20 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

21 Näringsgren Tobaksvarutillverkning SNI92: 16 Anställda per arbetsplats Medelvärde 140,13 60,52 1:a kvartil 11,00 5,00 Median 66,50 16,00 3:e kvartil 238,75 99,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 46% Andel Män 60% Kvinnor 54% Kvinnor 40% Svenska medborgare 92% Svenska medborgare 97% Invandrare 23% Invandrare 16% Utländsk bakgrund 19% Utländsk bakgrund 18% Svensk bakgrund 58% Svensk bakgrund 66% grundskoleutbildning 44% grundskoleutbildning 17% Minst Gymnasieutbildning 54% Minst Gymnasieutbildning 83% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 7% arbetslöshetsersättning 4% sjukersättning 22% sjukersättning 8% Egna företagare 0% Egna företagare 0% Nyanställda 9% Nyanställda 14% Branschbytare 8% Branschbytare 12% Antal Arbetsplatser 8 Antal Arbetsplatser 21 Nytillkomna arbetsplatser 0 Nytillkomna arbetsplatser 1 arbetsplatser 0 arbetsplatser 1

22 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

23 Näringsgren Textilvarutillverkning SNI92: 17 Anställda per arbetsplats Medelvärde 14,68 5,83 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 3,00 1,00 3:e kvartil 11,00 3,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 50% Andel Män 54% Kvinnor 50% Kvinnor 46% Svenska medborgare 92% Svenska medborgare 94% Invandrare 17% Invandrare 18% Utländsk bakgrund 18% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 65% Svensk bakgrund 70% grundskoleutbildning 48% grundskoleutbildning 28% Minst Gymnasieutbildning 49% Minst Gymnasieutbildning 72% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 15% arbetslöshetsersättning 6% sjukersättning 20% sjukersättning 11% Egna företagare 2% Egna företagare 16% Nyanställda 20% Nyanställda 12% Branschbytare 14% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser 797 Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 108 Nytillkomna arbetsplatser 192 arbetsplatser 355 arbetsplatser 259

24 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

25 Näringsgren Tillverkning av kläder; pälsberedning SNI92: 18 Anställda per arbetsplats Medelvärde 8,09 2,50 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 1,00 1,00 3:e kvartil 4,00 1,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 26% Andel Män 30% Kvinnor 74% Kvinnor 70% Svenska medborgare 91% Svenska medborgare 93% Invandrare 23% Invandrare 23% Utländsk bakgrund 19% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 57% Svensk bakgrund 65% grundskoleutbildning 53% grundskoleutbildning 25% Minst Gymnasieutbildning 44% Minst Gymnasieutbildning 75% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 13% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 28% sjukersättning 10% Egna företagare 7% Egna företagare 39% Nyanställda 17% Nyanställda 17% Branschbytare 14% Branschbytare 16% Antal Arbetsplatser 794 Antal Arbetsplatser 943 Nytillkomna arbetsplatser 160 Nytillkomna arbetsplatser 156 arbetsplatser 297 arbetsplatser 181

26 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % % -0,5-0,1% -0,1 0,1 % 0,1 0.5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5% 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

27 Näringsgren Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, skodon o.d. SNI92: 19 Anställda per arbetsplats Medelvärde 8,22 5,65 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 2,00 1,00 3:e kvartil 7,00 2,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 55% Andel Män 58% Kvinnor 45% Kvinnor 42% Svenska medborgare 96% Svenska medborgare 96% Invandrare 8% Invandrare 13% Utländsk bakgrund 18% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 74% Svensk bakgrund 75% grundskoleutbildning 55% grundskoleutbildning 36% Minst Gymnasieutbildning 42% Minst Gymnasieutbildning 64% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 14% arbetslöshetsersättning 8% sjukersättning 16% sjukersättning 10% Egna företagare 6% Egna företagare 17% Nyanställda 18% Nyanställda 10% Branschbytare 14% Branschbytare 7% Antal Arbetsplatser 218 Antal Arbetsplatser 227 Nytillkomna arbetsplatser 32 Nytillkomna arbetsplatser 31 arbetsplatser 91 arbetsplatser 40

28 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

29 Näringsgren Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler SNI92: 20 Anställda per arbetsplats Medelvärde 12,03 9,43 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 3,00 2,00 3:e kvartil 9,00 6,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 83% Andel Män 85% Kvinnor 17% Kvinnor 15% Svenska medborgare 97% Svenska medborgare 96% Invandrare 6% Invandrare 8% Utländsk bakgrund 16% Utländsk bakgrund 9% Svensk bakgrund 78% Svensk bakgrund 83% grundskoleutbildning 47% grundskoleutbildning 28% Minst Gymnasieutbildning 51% Minst Gymnasieutbildning 72% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 19% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 19% sjukersättning 11% Egna företagare 3% Egna företagare 10% Nyanställda 18% Nyanställda 11% Branschbytare 14% Branschbytare 9% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 415 Nytillkomna arbetsplatser 414 arbetsplatser arbetsplatser 962

30 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

31 Näringsgren Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning SNI92: 21 Anställda per arbetsplats Medelvärde 136,51 96,00 1:a kvartil 6,00 4,00 Median 24,50 17,00 3:e kvartil 137,00 73,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 76% Andel Män 76% Kvinnor 24% Kvinnor 24% Svenska medborgare 96% Svenska medborgare 97% Invandrare 9% Invandrare 8% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 74% Svensk bakgrund 80% grundskoleutbildning 37% grundskoleutbildning 22% Minst Gymnasieutbildning 61% Minst Gymnasieutbildning 78% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 9% arbetslöshetsersättning 3% sjukersättning 16% sjukersättning 9% Egna företagare 0% Egna företagare 0% Nyanställda 12% Nyanställda 7% Branschbytare 7% Branschbytare 6% Antal Arbetsplatser 388 Antal Arbetsplatser 406 Nytillkomna arbetsplatser 31 Nytillkomna arbetsplatser 10 arbetsplatser 606 arbetsplatser 19

32 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

33 Näringsgren Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar SNI92: 22 Anställda per arbetsplats Medelvärde 13,38 8,78 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 3,00 2,00 3:e kvartil 9,00 5,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 59% Andel Män 59% Kvinnor 41% Kvinnor 41% Svenska medborgare 97% Svenska medborgare 97% Invandrare 8% Invandrare 8% Utländsk bakgrund 19% Utländsk bakgrund 14% Svensk bakgrund 73% Svensk bakgrund 78% grundskoleutbildning 30% grundskoleutbildning 15% Minst Gymnasieutbildning 67% Minst Gymnasieutbildning 85% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 13% arbetslöshetsersättning 6% sjukersättning 15% sjukersättning 8% Egna företagare 1% Egna företagare 8% Nyanställda 22% Nyanställda 18% Branschbytare 16% Branschbytare 12% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 644 Nytillkomna arbetsplatser 780 arbetsplatser arbetsplatser 1 695

34 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

35 Näringsgren Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle SNI92: 23 Anställda per arbetsplats Medelvärde 68,34 69,26 1:a kvartil 1,00 2,75 Median 4,50 5,00 3:e kvartil 48,25 55,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 81% Andel Män 78% Kvinnor 19% Kvinnor 22% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 96% Invandrare 12% Invandrare 11% Utländsk bakgrund 18% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 70% Svensk bakgrund 76% grundskoleutbildning 15% grundskoleutbildning 11% Minst Gymnasieutbildning 83% Minst Gymnasieutbildning 89% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 6% arbetslöshetsersättning 1% sjukersättning 9% sjukersättning 7% Egna företagare 0% Egna företagare 0% Nyanställda 13% Nyanställda 13% Branschbytare 12% Branschbytare 12% Antal Arbetsplatser 44 Antal Arbetsplatser 46 Nytillkomna arbetsplatser 4 Nytillkomna arbetsplatser 3 arbetsplatser 78 arbetsplatser 11

36 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

37 Näringsgren Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter SNI92: 24 Anställda per arbetsplats Medelvärde 66,15 54,29 1:a kvartil 3,00 2,00 Median 11,00 7,00 3:e kvartil 43,50 31,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 62% Andel Män 57% Kvinnor 38% Kvinnor 43% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 96% Invandrare 12% Invandrare 13% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 13% Svensk bakgrund 72% Svensk bakgrund 75% grundskoleutbildning 25% grundskoleutbildning 12% Minst Gymnasieutbildning 73% Minst Gymnasieutbildning 88% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 8% arbetslöshetsersättning 2% sjukersättning 13% sjukersättning 8% Egna företagare 0% Egna företagare 1% Nyanställda 14% Nyanställda 11% Branschbytare 11% Branschbytare 7% Antal Arbetsplatser 593 Antal Arbetsplatser 691 Nytillkomna arbetsplatser 52 Nytillkomna arbetsplatser 53 arbetsplatser 210 arbetsplatser 343

38 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

39 Näringsgren Tillverkning av gummi- och plastvaror SNI92: 25 Anställda per arbetsplats Medelvärde 20,65 19,89 1:a kvartil 2,00 2,00 Median 4,00 6,00 3:e kvartil 14,00 18,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 65% Andel Män 70% Kvinnor 35% Kvinnor 30% Svenska medborgare 93% Svenska medborgare 96% Invandrare 15% Invandrare 17% Utländsk bakgrund 16% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 69% Svensk bakgrund 72% grundskoleutbildning 40% grundskoleutbildning 23% Minst Gymnasieutbildning 58% Minst Gymnasieutbildning 77% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 13% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 19% sjukersättning 10% Egna företagare 1% Egna företagare 3% Nyanställda 16% Nyanställda 11% Branschbytare 13% Branschbytare 9% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 116 Nytillkomna arbetsplatser 64 arbetsplatser 860 arbetsplatser 137

40 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

41 Näringsgren Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter SNI92: 26 Anställda per arbetsplats Medelvärde 19,06 12,36 1:a kvartil 2,00 1,00 Median 4,00 2,00 3:e kvartil 12,00 8,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 79% Andel Män 81% Kvinnor 21% Kvinnor 19% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 95% Invandrare 10% Invandrare 11% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 73% Svensk bakgrund 77% grundskoleutbildning 45% grundskoleutbildning 26% Minst Gymnasieutbildning 53% Minst Gymnasieutbildning 74% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 18% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 17% sjukersättning 10% Egna företagare 2% Egna företagare 6% Nyanställda 15% Nyanställda 13% Branschbytare 10% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 129 Nytillkomna arbetsplatser 136 arbetsplatser 817 arbetsplatser 337

42 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

43 Näringsgren Stål- och metallframställning SNI92: 27 Anställda per arbetsplats Medelvärde 115,66 93,32 1:a kvartil 3,00 3,00 Median 10,00 12,00 3:e kvartil 59,50 55,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 83% Andel Män 82% Kvinnor 17% Kvinnor 18% Svenska medborgare 94% Svenska medborgare 96% Invandrare 14% Invandrare 11% Utländsk bakgrund 18% Utländsk bakgrund 13% Svensk bakgrund 69% Svensk bakgrund 75% grundskoleutbildning 37% grundskoleutbildning 20% Minst Gymnasieutbildning 61% Minst Gymnasieutbildning 80% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 9% arbetslöshetsersättning 3% sjukersättning 18% sjukersättning 10% Egna företagare 0% Egna företagare 1% Nyanställda 9% Nyanställda 14% Branschbytare 6% Branschbytare 7% Antal Arbetsplatser 324 Antal Arbetsplatser 399 Nytillkomna arbetsplatser 46 Nytillkomna arbetsplatser 35 arbetsplatser 406 arbetsplatser 2 790

44 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

45 Näringsgren Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater SNI92: 28 Anställda per arbetsplats Medelvärde 12,39 10,17 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 3,00 3,00 3:e kvartil 9,00 9,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 78% Andel Män 83% Kvinnor 22% Kvinnor 17% Svenska medborgare 94% Svenska medborgare 95% Invandrare 13% Invandrare 14% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 70% Svensk bakgrund 74% grundskoleutbildning 39% grundskoleutbildning 21% Minst Gymnasieutbildning 59% Minst Gymnasieutbildning 79% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 16% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 21% sjukersättning 10% Egna företagare 2% Egna företagare 9% Nyanställda 19% Nyanställda 15% Branschbytare 15% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 664 Nytillkomna arbetsplatser 837 arbetsplatser arbetsplatser 2 166

46 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

47 Näringsgren Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning SNI92: 29 Anställda per arbetsplats Medelvärde 27,06 23,66 1:a kvartil 1,00 1,00 Median 4,00 3,00 3:e kvartil 15,00 12,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 81% Andel Män 82% Kvinnor 19% Kvinnor 18% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 96% Invandrare 12% Invandrare 12% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 11% Svensk bakgrund 72% Svensk bakgrund 77% grundskoleutbildning 30% grundskoleutbildning 15% Minst Gymnasieutbildning 69% Minst Gymnasieutbildning 85% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 12% arbetslöshetsersättning 3% sjukersättning 16% sjukersättning 9% Egna företagare 1% Egna företagare 3% Nyanställda 13% Nyanställda 13% Branschbytare 9% Branschbytare 10% Antal Arbetsplatser Antal Arbetsplatser Nytillkomna arbetsplatser 446 Nytillkomna arbetsplatser 353 arbetsplatser arbetsplatser 1 144

48 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

49 Näringsgren Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer SNI92: 30 Anställda per arbetsplats Medelvärde 29,14 22,87 1:a kvartil 1,25 1,00 Median 3,00 4,00 3:e kvartil 9,75 14,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 75% Andel Män 67% Kvinnor 25% Kvinnor 33% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 96% Invandrare 10% Invandrare 14% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 14% Svensk bakgrund 73% Svensk bakgrund 71% grundskoleutbildning 18% grundskoleutbildning 12% Minst Gymnasieutbildning 81% Minst Gymnasieutbildning 88% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 10% arbetslöshetsersättning 4% sjukersättning 9% sjukersättning 7% Egna företagare 0% Egna företagare 3% Nyanställda 18% Nyanställda 12% Branschbytare 13% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser 308 Antal Arbetsplatser 140 Nytillkomna arbetsplatser 42 Nytillkomna arbetsplatser 11 arbetsplatser 112 arbetsplatser 18

50 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

51 Näringsgren Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar SNI92: 31 Anställda per arbetsplats Medelvärde 25,44 26,26 1:a kvartil 2,00 2,00 Median 5,00 5,00 3:e kvartil 15,00 15,00 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 69% Andel Män 74% Kvinnor 31% Kvinnor 26% Svenska medborgare 95% Svenska medborgare 96% Invandrare 12% Invandrare 13% Utländsk bakgrund 17% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 71% Svensk bakgrund 75% grundskoleutbildning 32% grundskoleutbildning 15% Minst Gymnasieutbildning 67% Minst Gymnasieutbildning 85% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 11% arbetslöshetsersättning 3% sjukersättning 17% sjukersättning 8% Egna företagare 0% Egna företagare 3% Nyanställda 15% Nyanställda 13% Branschbytare 12% Branschbytare 11% Antal Arbetsplatser 940 Antal Arbetsplatser 951 Nytillkomna arbetsplatser 83 Nytillkomna arbetsplatser 58 arbetsplatser 471 arbetsplatser 143

52 . Utveckling - Förändring i procentenheter < -1 % -1-0,5 % -0,5-0,1 % -0,1 0,1 % 0,1 0,5 % 0,5 1 % > 1 % Andel av arbetskraften 0 % < 1 % 1 2,5 % 2,5 5 % 5 7,5 % 7,5 10 % > 10 %

53 Näringsgren Tillverkning av teleprodukter SNI92: 32 Anställda per arbetsplats Medelvärde 90,60 16,04 1:a kvartil 2,00 1,00 Median 5,00 3,00 3:e kvartil 29,00 9,75 Antal sysselsatta Antal sysselsatta Andel Män 62% Andel Män 63% Kvinnor 38% Kvinnor 37% Svenska medborgare 93% Svenska medborgare 95% Invandrare 15% Invandrare 17% Utländsk bakgrund 15% Utländsk bakgrund 12% Svensk bakgrund 70% Svensk bakgrund 71% grundskoleutbildning 23% grundskoleutbildning 14% Minst Gymnasieutbildning 76% Minst Gymnasieutbildning 86% Inom privat sektor 100% Inom privat sektor 100% Inom offentlig sektor 0% Inom offentlig sektor 0% arbetslöshetsersättning 7% arbetslöshetsersättning 5% sjukersättning 14% sjukersättning 8% Egna företagare 0% Egna företagare 5% Nyanställda 23% Nyanställda 14% Branschbytare 13% Branschbytare 13% Antal Arbetsplatser 351 Antal Arbetsplatser 360 Nytillkomna arbetsplatser 41 Nytillkomna arbetsplatser 43 arbetsplatser 483 arbetsplatser 79

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Näringsgrensindelningen 2008. A Jordbruk, skogsbruk och fiske. 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Näringsgrensindelningen 2008. A Jordbruk, skogsbruk och fiske. 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill Näringsgrensindelningen 2008 A Jordbruk, skogsbruk och fiske 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 011 Odling av ett- och tvååriga växter 012 Odling av fleråriga växter 013 Odling av plantskoleväxter

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen)

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) LÄGET INOM BANKSYSTEMET Daterad Ersätter Träder i kraft Identifierare 11.11.28 18.1.24 1.1.29 - S JS_r.XLS Svarsnoggrannhet:

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (17) Finansmarknad- och statistikavdelningen 8.3.2010

Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (17) Finansmarknad- och statistikavdelningen 8.3.2010 Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (17) Finansmarknad- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FINLÄNDSKA FÖRETAG SOM HAR UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG, INTRESSEFÖRETAG OCH FILIALER VID UTGÅNGEN

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Forskning och utveckling 2013

Forskning och utveckling 2013 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) Uppgifterna i avsnitt

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Jernkontoret. Den svenska stålindustrins. Grundades 1747. Ägs av de svenska stålföretagen

Jernkontoret. Den svenska stålindustrins. Grundades 1747. Ägs av de svenska stålföretagen Jernkontoret Den svenska stålindustrins branschorganisation Grundades 1747 Ägs av de svenska stålföretagen Jernkontoret företräder svensk stålindustri i frågor som berör Utbildning och rekrytering Handelspolitik

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten sjönk år (översikten har lagts till 20.3.2013) År var den offentliga

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 i bruk fr.o.m. 30.6.2010 30.6.2010 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn. Research and experimental development in the business enterprise sector 2011

Forskning och utveckling inom företagssektorn. Research and experimental development in the business enterprise sector 2011 UF 14 SM 1201 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2011 Research and experimental development in the business enterprise sector 2011 I korta drag Korrigering av uppgifter i Statistiskt meddelande

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Luftutsläpp efter näringsgren 2011

Luftutsläpp efter näringsgren 2011 Miljö och naturresurser 2013 Luftutsläpp efter näringsgren Nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen kom från energiförsörjning Utsläppen inom näringsgrenen Energiförsörjning var år något under en tredjedel

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Räta Linjen. En rapport om transportstråket Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard

Räta Linjen. En rapport om transportstråket Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard Räta Linjen En rapport om transportstråket Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard Bengt Andersson Inregia AB, oktober 2005 på uppdrag av Räta Linjen Gruppen Inregia AB, part of WSP Group (

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn FoU och innovationer i Sverige 2009 Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn Agenda 1. Bakgrund 2. FoU i Sverige 3. SCB:s undersökningar av FoU 4. Analys av statliga anslag till forskning och utveckling

Läs mer

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II Roberto Sotolongo Gallego Förändring eller Kontinuitet Del II Copyright 2008 Roberto Sotolongo Gallego Detta verk skyddas av upphovsrättslagen. Titel Förändring eller Kontinuitet Del II Tryckt i Spanien

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer