SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C Del D Del M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C Del D Del M

2 L A A.1. 2

3 Del CTM A.2. A A.2.2. A.2.3. A A

4 L B B.1. 4

5 Del CTM B.2. 5

6 CTM Del B.3. 6

7 Del B.4.2 CTM B.4. 11/08/ B.4.1. B /03/ /027 B.2 25/05/ Elektriska apparater, instrument och maskiner för hem, kök och hushåll, ingående i klass 7; apparater, instrument och maskiner för rengöring, tvättning och torkning eller tvätt; strykmaskiner; diskmaskiner; avfallspressar samt apparater, instrument och maskiner för avfallshantering, delar och komponenter till samtliga nämnda varor. 9 Elektriska apparater, instrument och maskiner för hem, kök och hushåll, ingående i klass 9; apparater, instrument och maskiner för rengöring, ingående i klass 9; strykjärn samt apparater och instrument för strykning; apparater, instrument och maskiner för polering; kylda försäljningsapparater, instrument och maskiner; kylda försäljningsapparater, instrument och maskiner för drycker; apparater och instrument för utdelning av kylda drycker; apparater och instrument för inspelning eller återgivning av ljud eller video; radio, tvapparater, högtalare; kameror; apparater och instrument för fjärrkontroll; apparater och instrument för kommunikation och mottagning; antenner, förstärkare; magnetiska band och kassetter för användning därmed; torrceller och batterier; överföringsledningar och elektriska kablar och kopplingsdon för användning därmed; försäljningsmaskiner, apparater och instrument; datorutrustning ingående i klass 9; datorprogram och datorprogramvara; delar och komponenter till alla nämnda varor. 11 Elektriska apparater, instrument och maskiner för hem, kök och hushåll, ingående i klass 11; apparater, instrument, maskiner och anläggningar för matlagning, kylning, torkning, uppvärmning, avkylning, frysning; kylrum; apparater och instrument för utdelning av kylda drycker; apparater, instrument och installationer för ventilering och luftkonditionering; gas och elspisar, gas och elkaminer och gas och elugnar; vattenkylare; mikrovågsugnar; eldrivna grillenheter för elektriska ugnar; luftfuktare, avfuktare; delar och komponenter till alla nämnda varor. 18/01/ /005 B.2 15/10/ /04/ /028 B (a) (b) 26/04/1994 (c) 16/03/1994 DK (a) (b) 28/03/1942 (c) 26/02/1942 FI (a) (b) 05/10/1992 (c) 02/07/1991 SE (a) (b) 05/06/1992 (c) 01/07/1991 AT (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 BX (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 PT (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (c) 16/05/1906 AT (a) (b) 09/09/1954 (c) 07/07/1954 (a) 6923 (b) 01/02/1895 (a) 205 (b) 27/10/ /02/ /009 B.2 19/09/ SE (a) 223,772 (b) 29/05/1991 (c) 13/12/1988 SE (a) (b) 26/01/1990 (c) 01/09/1986 AT (a) (b) 06/04/1978 DK (a) VR02108/80 (b) 23/05/1980 IE (a) (b) 30/06/1980 BX (a) (b) 26/06/1988 FI (a) (b) 23/02/1981 (c) 22/12/1977 (a) (b) 19/05/1978 (a) (b) 28/04/1988 (a) (b) 22/04/1980 GR (a) (b) 14/02/1978 (a) (b) 08/11/1977 PT (a) (b) 23/05/1990 (c) 21/09/1984 PT (a) (b) 23/05/1990 (c) 21/09/1984 (a) (b) 24/06/1982 PT (a) (b) 02/06/1986 (c) 31/10/1978 GR (a) (b) 29/10/ /06/ /046 B.2 12/01/ AT (a) (b) 01/09/1984 BX (a) (b) 10/12/1981 (a) (b) 17/06/1984 DK (a) (b) 21/12/1984 (a) (b) 03/08/1983 (a) (b) 03/08/1983 (a) (b) 17/04/1985 (a) (b) 17/04/1985 GR (a) (b) 22/07/1983 (a) (b) 03/12/1991 IE (a) B (b) 14/12/1981 IE (a) B (b) 14/12/1981 (a) (b) 16/12/1981 PT (a) (b) 26/07/1983 PT (a) (b) 26/07/1983 7

8 CTM Del B FI (a) (b) 28/01/1985 SE (a) (b) 05/02/1988 (a) (b) 17/04/1985 (a) (b) 17/04/1985 GR (a) (b) 22/07/1983 (a) (b) 16/12/ /02/ /016 B.2 04/10/ NNEMEYER & ASSOCIAT 55, rue des Bruyères 1274 Howald LU 4 Industriella oljor och fetter; smörjmedel och ämnen; gängskärningsolja och smörjmedel; dammabsorberande, fuktande och bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus, vekar. 6 Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; ickeelektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; skivor, lager, kedjor, rullkedjor, trissor, vevhus, kedjeverktyg, nycklar, nav, metallställningar; metallställningar; skruvstädsställ, skruvstädsbänkar; verktygsbrickor av metall, verktygslådor av metall; skruvstäd; metallstegar; kopplingar, klämmor, adaptrar, kopplingsdelar, anslutningar, rörhållare, dämpare, gassamlingsrör, kabelbärare, kabeladaptrar, kabelbärare och stödställningar; deras delar och komponenter ingående i denna klass. 7 Maskiner och maskinverktyg; rör och skruvgängskärningsmaskiner; rör och stavroteringsmaskiner; valsspårningsmaskiner; svarvar; motordrivna tubborstningsmaskiner, gängskärningsmaskiner; synkroniserade drivremmar och kedjekransar som alla är maskindelar; kamdrivna detaljhanteringsmaskiner och delar därav; kammar och växlingsdrivenheter; mekaniska överbelastningskopplingar för industrimaskiner; kopplingar för industrimaskiner; hanteringsmaskiner för delar; kraftdrivna kilremsskivor utgörande maskindelar; böjningsmaskin för böjning av rör och slangar, kopparrengöringsmaskiner; mekaniska, elektriska och elektromekaniska kraftöverföringsdelar och bärlagerprodukter för maskiner, växlar, mellandrev, bärlager, bussningar, kopplingar, rullkedjedrift, kopplingar, kopplingsbromsar, kopplingsbromskopplingar, maskinaxelkopplingar, hastighetsreducerare och motorer (ej för fordon); elektriska motorer (ej för fordon); ventiler, solenoidventiler; elektriska avfallskvarnar; diskmaskiner; avfallspackare; torksystem för diskmaskiner bestående av inbyggda avstängningskontroller och fläktar; enheter för vattensprande och ökning av vattentryck för användning i diskmaskiner; kraftdrivna verktyg och drivenheter därtill, slipmaskiner, skärmaskiner, skruvnycklar, skruvmejslar, borrar och borrskär, avloppsrengöringsverktyg, sågtandsskärmaskiner, sågar (maskiner), bandsågar, sågar med fram och återgående rörelse och sågblad, pelarborrmaskiner, brotschar för brotschning och bockning av in eller utsidan av slangar, tubpressar, rörkragningsverktyg och sänksmidesverktyg för formning av rör och slangar; kraftdrivna verktygsborstar för rengöring av kopparkomponenter, interna och externa; gängskärningsverktyg, gänghuvudadaptrar (delar av maskiner), extraktionsapparater för skruvar, bultar och nipplar, extraktorsatser; hydrauliska liftar; pumpar; taljor; kraftdrivna appliceringspistoler för tätningsmedel och bindemedel; vibrerande separeringsmaskiner; skärmar för vibrerande separeringsmaskiner; vibrerande metallbehållare; polermaskiner; maskin för färdigfräsning; reaktorer som innehåller material med heta eller kalla gaser eller vätskor; mixrar; kontinuerliga sorteringsapparater för torra material; elektriska kraftenheter bestående av en elektrisk motor och en reduktionsöverföring; motordrift med justerbar frekvens; elektriska motorbromsar; elektriska generatorer och omvandlare; axellager; axelkopplingar; maskinkopplings och transmissionsdelar (dock ej för fordon); industriella kilremmar, transmissionsremmar, flexibla länkremmar, synkroniserade drivremmar; trycktankar; hydrauliska slangar, stansar, gängskärningsverktyg; smörjapparater; smörjare; jordbruksredskap, äggkläckningsmaskiner; deras delar och komponenter ingående i denna klass. 8 Handdrivna verktyg och handredskap (handdrivna skruvnycklar); handdrivna avloppsrengöringsverktyg; skruvstäd, skärmaskiner, skärblad; gängsnitthållare, gängsnitt, spärrhakar för gängsnitt, extraktionsapparater, extraktionssatser, borrar, borrguider, rörbrotschar, satser för utknackning av kullager, bockningsmaskiner för böjning av rörledningar och rör, appreteringssverktyg för omformning av deformerade rörledningsväggar, rörflikar, kabeltrimmer, hammare och släggor, yxor, tänger och avbitare; sågar och sågblad därtill, skruvmejslar och skruvmejselbits, skyfflar och hackor, monteringsverktyg för avloppsrör för montering av avloppsrör med packningar av olika slag, rörlödningsklämmor för användning vid lödning av rör, skärbrännarsatser bestående huvudsakligen av gasbrännare och regulatorer för lödning och hårdlödning, glödlampsbytare för hushållsanvändning; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och apparater; deras delar och komponenter ingående i denna klass. 9 Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; elektriska apparater och instrument; elektriska ledare, material för elektriska huvudledningar, strömuttagsdosor, kopplingsdosor, avgreningsdosa, ledningsanordningar, fixturhängare, omkopplare, kretsbrytare, skyddsanordningsfästen, rörklämmor, stickkontakter, adaptrar för stickkontakter, kopplingsdetaljer, säkringsdosor, säkringar, expansionsskarvar för ledningar, lamphus, ingångsbeslag, markbeslag, dosadaptrar och förlängningar, socklar, skyltreflektorer, moduler och hopfogningar; elektriska kontroller; kontrollstationsenheter och inneslutningar för elektriska komponenter; rullar på vilka kablar för transport av elektrisk ström till önskade översättningsanordningar är upprullade; mekaniska, elektriska och elektromekaniska kraftöverföringskomponenter, nämligen elektroniska och elektriska kontrollenheter innehållande likriktare, resistorer och kondensatorer för användning i anslutning med elektromagnetiska friktionsbromsar och kopplingar; variabla induktansanordningar; elektriska delar gjutna i plast; elektriska och elektromekaniska komponentdelar, nämligen elektroniska kolvätedetektorer, aluminium och tantalelektrolytiska kondensatorer, elektrostatiska kondensatorer, hörbara signalalarm, elektromekaniska och fasta tidtagare, synkronmotorer, potentiometrar; avbrottsfria strömförsörjningsenheter. elektroniska variabla hastighetskontroller och omkopplare, termostater och temperaturkontrollanordningar; elektriska motorhastighetskontroller och regulatorer; temperaturdetektorer och tillhörande kontroller; analysinstrument för processövervakning och vattenbehandlingskontroller; elektriska apparater för användning vid maskin och motordrift med styrström; elektriska motorkontroller; elektriska strömförsörjningsenheter; elektriska maskiner och statorer med dynamo, startkontroller för elektriska odelade hästkraftsmotorer; elektromagnetiska gasventiler för värmesystem; gasbrännarkontroller bestående av elektrod, autopilot, förgreningsrör, säkerhetstimer för sparlåga och återtändare för sparlåga; oljebrännarkontroller; termostatiska varmvattenkontroller och dragkontroller för användning på värmekontroller; kontroller för uppvärmning, kylning och ventilation; reläer, kontaktorer, solenoider, elektriska motorstartkontroller och överspänningsskyddskontroller, fixerade 8

9 Del B.4.2 CTM och variabla transformatorer, nämligen minitransformatorer; spänningsjusterande och reglerande utrustning nämligen manuellt styrda spartransformatorer och spänningsjusterare och elektronisk kontrollutrustning nämligen spartransformatorer för användning med manuellt styrda omkopplare för justering av strömstyrka, spänningsregulatorer och indikatorer; temperaturkänsliga, flamkänsliga och tryckkänlsliga omkopplingsanordningar; elektrotermiska och kronografiska tidsomkopplare; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; röntgenfilmsbelysningsanordningar; kylkontrollventiler som styrs automatiskt som svar på förändringar i fysiska tillstånd; elektriskt styrda solenoidventiler; fuktdetektorer och indikatorer för användning i kylsystem; ventiler för flödeskontroll för kylenheter; växelströmskontroller med variabel frekvens för motordrivning; vattenpass, linjaler och stålband; skyddshandskar och skyddsvantar för industriell användning; vattentäta installationer för elektrisk motorlindning; oljenivåvisare och oljeintag för smörjbrunnar; varmvattenkontroll; oljekontroller vid hög temperatur; termoelement, termobrytare, överhettningskontroller; brytare vid låg vätskenivå; elektriska lödkolvar; vätskeöverhettare för industriella ändamål; reostater; deras delar och komponenter ingående i denna klass; registrerad datorprogramvara. 11 Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; belysningsfixturer, mätare, skärmar och reflektorer, baldakiner, handlampor, ljusdiffusion, strålkastarbelysning, elektriska lampskärmar; elektriska värmeenheter och elektriska värmare, värmeplattor, spisplattor, spisenheter, matlagningsplattor, värmeplattor, värmekablar, korrosionsbeständiga doppvärmare, cirkulationsvärmare för vätskor, luft, ånga och andra gaser för industriell och kommersiell användning, vätskevärmeöverföringsenheter, ångkokare, infraröda värmare och ugnar, bänkugnar, smältare för mjuka metaller, elektriska förångare; smältdeglar, lödlampor, vätskeöverhettare, vätskeförvärmare huvudsakligen för industriella ändamål, element, generatorer för infraröda strålar; filter och torkare som används vid torkning av olika vätskor, avlägsning av vatten och fasta föroreningar, kylkontrollventiler, filter och torkare, filtertorkare för kylutrustning, sugfilter för användning i kylnings och luftkonditioneringssystem, distributörer av kylmedium; vattenreningsenheter, vattenvärmningstankar, kranar och kranfilter, vattenvärmare och varmvattensutmatare, apparater för värmning av inkommande vatten till en diskmaskin; ventilatorer, skärmar för industrifläktar, venturipaneler för industrifläktar, industrifläktar och smidesfläktar; enheter för upptäckt av läckor innefattande ultravioletta lampor, självlysande färgämnen och injektorer för färgämnen som används vid uppvärmning, ventilering, luftkonditionering och i kylenheter, kylmedelåtervinningsinstallationer, luftfuktare; luftrenare som innehåller elektrostatiska stoftavskiljare; deras delar och komponenter ingående i denna klass. 20 Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; bänkar, arbetsbänkar, skruvstyckesbänkar, ej av metall, ickemetalliska stegar; deras delar och komponenter ingående i denna klass. BX (a) (b) 16/02/1989 PT (a) (b) 02/11/1992 PT (a) (b) 02/11/ /06/ /046 B.2 04/12/ PT (a) (c) 16/09/ /12/ /102 B.2 29/08/ Obearbetad polyetylenplast; kaprolaktam; obearbetade nylonhartser och obearbetade nylonplaster; silikonnitridpulver; pyrokatechin; dimetylkarbonat; hydroxylaminsulfat; 5 merkapto12, 3triazolnatriumsalt; vanillin; etylvanillin; metyletylketoxim; 1,6hexamediol; 1,5pentanediol; kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning. 7 Pressgjutmaskiner, formsprutmaskiner, formpressar; maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner. 17 Polyetylenplastprodukter i halvfabrikat; syntetiskt gummi inkluderande polybotadiengummi; nylonhartsprodukter i halvfabrikat; polyimidfilm för allmän industriell användning; gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings, packnings och isoleringsmaterial; böjliga rör, ej av metall. 09/11/ /085 B.2 12/02/ Vattenreningstabletter och behandling; tätningar till tältsömmar. 3 Läppbalsam, rengöringspreparat, tvål, vax, avfettningsmedel och upplösningsmedel för högtryckstvättar och högtrycksutrustning för användning med vatten. 4 Bränsletabletter och stickor, bränsle i form av gel, bränslefilter, ljus, citronellaljus och vaxpinnar, tändstavar, tändpasta, tändare. 5 Insektsdödande medel, nödhjälpslådor, myggspiraler. 6 Produkter av oädla metaller, tältpinnar, öglor, skruvar, lås, metallmunstycken, metallbehållare för livsmedel, rörkopplingar av metall, luftbehållare av metall, propan T kopplingar, propancylinderhandtag (av metall), öglor (av metall). 7 Generatorer för elproduktion; Högtryckstvättar för användning med vatten, delar och komponenter till dessa, nämligen borstar, delar för blästring, skumstänger, raka förlängningsstycken, hopfällda stänger, förlängningsslangar, lastvagnar; lufttrycksredskap, nämligen mejslar, slipmaskiner, sprutmunstycken, luftpistoler med magasin, blästringsanordningar och blästringsmunstycken, blåsrör, luftchuckar, luftspärrnycklar, tryckluftshammare, luftskruvnycklar, tryckluftsborrar, luftpolermaskiner, tryckluftsfettsprutor, luftpumpar, tryckluftsfräs, luftslipmaskiner, luftpistoler för motorrengöring, luftkompressorer samt delar och komponenter, nämligen luftfilter, luftregleringsanordningar, smörjapparater, magnetstartanordningar, luftslangar och luftslangkopplingar, bränslefilter. 8 Sågar, sågblad, saxar, knivslipninganordningar, macheteknivar, campingmaterial, överlevnadsmaterial, spadar, yxor, trähammare, utdragare för tältpinnar, knivsmidesvaror, knivar, gafflar och skedar. 9

10 CTM Del B Ficklampsbatterier, räddningsfiltar, elddon, termometrar, visselpipor, kompasser, reflektorer, brandslälckare, flytanordningar, reparationssatser för glasögon, detektorer och larmanordningar för rök, brand och kolmonoxid; larmanordningar för personlig säkerhet, svetsapparater, laddningsbara batterisatser, batteriladdare, elförsörjningsaggregat för växelström/likström, skyddsglasögon, dörrklockor, lokaliseringsmedel, områdessensorer, ekopejlingsapparat för fisksökning, måttband och mätanordningar, kikare, förlängningsrep, regleringsanordningar för propangas, gastrycksmätare, motorgnistfångare, näringstillförselanordning med mängdreglering. 11 Belysnings, uppvärmnings och kokutrustning; lyktor, lampor, nattlampor, strålkastare, nyckelringslampor, glödstrumpor, glaslyktor, värmeutrustning, värmepannor, elektriska värmekylare, kokplattor och grillar, rökugnar, utegrillar, ficklampor, ficklampor (inkluderande ficklampsbatterier), strålkastare, badanordningar i form av uppvärmda bad, elektriska grillar, trycklampor, fästlampor, flouroscerande hänglampor, radiatorer, köksspisar, säkerhetsbelysning, ljuslyktor, lykttändare, lyktställ, butantändare, lödlampor och brännare, vattenreningsanordningar, lykthängare av metall, lykthängare, lyktbärare. 12 Campingvagnar, båtar, kanoter, båtsäten, paddlar, åror och båtsläpvagnar,. 14 Tidmätningsinstrument. 17 Vinyl och nylondäck, reparationssatser för vinyl och gummi samt fiberisoleringsmaterial. 18 Ryggväskor, bäranordningar för ryggväskor, ej av metall, bärkassar, ryggsäckar, koffertar, resväskor, persedelpåsar, förvaringskistor och bärkoffertar, spännen (av läder). 20 Sovsäckar, utrustningsställ, möbler, fältsängar, stolar, bord, bärbara kök, nyckelpåsar, ej av metall, speglar, propancylinderhandtag (ej av metall), öglor (av plast), vaxlinor, flaskställ. 21 Vakuumförpackningar för livsmedel och drycker, vattenbehållare, vakuumförpackad agn och fiskeutrustning, burkhållare, klämflaskor, muggfördelare, kylare och krukor tillverkade av både fast material och av tyg, infrysbara kylelement, trattar, bränslefilter, tallrikar, isolerade mugghållare, matlagningsutrustning, nämligen kaffekannor, muggar, koppar, fat, kastruller, pannor och skålar, spisställ, lyktställ, behållare och redskap för hushållsändamål, flaskor, sportflaskor, fältflaskor, hinkar, bestick, transportbehållare, glas, ostrivare, grönsakssköljare, trådrullar, näringstillförselanordning med mängdreglering, soppskedar, tänger, spatlar; univeralkonservöppnare, korkskruvar; borstar, sophinkar, tändsticksaskar, stekkorgar, matserviser, ishackor, burköppnare, kastrullhållare av aluminium, campingset av aluminium, kokkärl, tekannor, popcornpannor, perkolatorer, äggkoppar, salt och pepparfat, tandborstställ, tvålaskar och teburkar, tandborstskydd och askar, trattar för lyktbränsle. 22 Tjärsegelduk, underläggspresenningar, överdrag till generatorer, presenningar, yttertält, hängmattor och myggnät, tält, inkluderande delar och komponenter, tjärade förvaringspåsar, hänglås och snörlås, rep och linor, stormrep, stormlinor, fästremmar, sovsäcksremmar, remmar och syntetisk fyllnings och textilfiber. 24 Handdukar, bordsdukar och stolöverdrag. 25 Kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, stickade varor, flanellskjortor, värmeunderkläder och skjortbyxor, fotbeklädnader, sockor, skor, stövlar, vandringsstövlar, mockasiner, huvudbonader, hattar och mössor, jackor, anoracker, rockar, ponchos, västar, överdrag, pullovrar, byxor, sweaters, handskar, skjortor, vävda skjortor, fårullsskjortor, rugbyskjortor, träningsbyxor, kortbyxor, uppvärmningsdräkter, vindjackor, pyjamas, värmejackor av fårull, överdragskläder och jaktkläder, hängslen. 26 Sybehör, klädnypor, livremmar och spännen till livremmar, av oädla metaller Vakuumförpackad lockbetes och fiskeutrustning, spel och leksaker; bestick, lyktor och skuggprojektorer, tält och remmar, alla för barn. 25/09/ /076 B.2 06/09/ Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; speciellt bilar, delar och komponenter till bilar, alla ingående i klass Reparation och underhåll av motorfordon, allt ingående i klass /11/ /086 B.1 01/08/ Oädla metaller och deras legeringar, byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke elektriska kablar och metalltrådar, låsbeslag och små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser, malmer; exklusive gångjärn samt lådskenor, dörrar och andra tillbehör (samtliga av metall) avsedda för möbeltillverkning. 9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, sändning, återgivning av ljud och bilder, magnetiska databärare, grammofonskivor, försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater, kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer, eldsläckningsapparatur. 14 Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser, smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument. 16 Papper, kartong samt produkter därav; broschyrer, trycksaker, bokbinderiartiklar, fotografier; pappersvaror, klister (lim) för pappersvaror och hushållsändamål, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter(ej möbler); instruktions och undervisningsmaterial (ej apparater), plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser), spelkort, trycktyper, klichéer. 18 Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror. 24 Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar. 25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader. 28 Spel och leksaker, gymnastik och sportartiklar ej ingående i andra klasser, julgransprydnader. 30/11/ /091 B.1 28/04/ Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; speciellt bilar och bildelar. 37 Byggnation, reparation och underhåll av motorfordon, samtliga i klass

11 Del B.4.2 CTM /01/ /002 B.1 01/08/ /12/ /096 B.2 13/06/ /03/ /023 B.2 31/07/ /06/ /046 B.2 27/10/ /01/ /004 B.1 28/03/ /03/ /022 B.2 17/07/ /09/ /074 B.2 01/03/ /04/ /031 B.2 25/07/ Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast. 30 Kaffe, te, kakao, socker, ris, kaffeersättning; glass; honung, sirap; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is. 42 Konsultation avseende layout av affärer, invändig och utvändig design, inredning och skyltar (ej skyltfönsterarrangemang). 25/07/ /030 B.2 13/03/ /04/ /036 B.2 26/07/ (a) (b) 08/03/1935 (a) (b) 14/03/ /10/ /078 B.2 23/06/ IE (a) (b) 08/08/1977 FI (a) (b) 05/05/1995 (c) 01/11/ /05/ /034 B.2 21/08/ /12/ /096 B.2 19/06/ BX (a) (b) 14/06/1978 BX (a) (b) 06/03/1987 (a) (b) 06/08/1987 (a) (b) 06/08/ /10/ /078 B.2 11/04/ Administration av tjänster i samband med offentlig transport; granskning av frakthandlingar; konsultation inom området frakttransport och inom området lokal administration och logistik; företagsorganisatorisk rådgivning, inkluderande hjälp och rådgivning i samband med upprättandet av detaljhandels och grossistföretag inom området begagnade fordon. 11

12 CTM Del B Underhåll av lastbilar, traktorer och släp åt andra. 39 Leasing och uthyrning av lastfordon; transport av elever per buss; biltransport; allomfattande logistiktjänster åt kunder med nationella och internationella fraktbehov, nämligen magasinering av varor som transporteras via luften, via land, via järnväg och via vatten, in och utklarering, transport av varor och organisering av transport av varor i luften, på land, via järnväg och på vatten. Överflyttning av arbetstagare, inkluderande hjälp vid flytt från en plats till en annan och samordning av flyttjänster, inkluderande anordnande av förhyrning av flyttbilar och flyttutrustning, anordnande av flytt av gods på land, i luften, via järnväg eller på vatten. 42 Teknisk rådgivning och konsultation i samband med upprättandet av detaljhandels och grossistföretag inom området begagnade bilar. 22/04/ /031 B.2 18/07/ Eteriska oljor, tvätt och blekningspreparat;doftsprejer;parfymer, deodorantpreparat för personligt bruk; tvål; kosmetika; hårvårdspreparat, inkluderande hårlotioner; tandpulver, tandkräm och tandpastor; ickemedicinska munvatten. 9 Glasögon och tillhörande delar, inkluderande solglasögon; apparater för inspelning, upptagning, sändning, återgivning av ljud och bilder; nöjesapparater för användning enbart tillsammans med tvmottagare; datorer, inkluderande datorer som utrustning för spel eller underhållningsutrustning;programförsedda, maskinläsbara databärare, inspelade magnetupptagningsbärare och grammofonskivor. 14 Ädla metaller och deras legeringar. 16 Skrivinstrument; Papper, kartong samt produkter därav, ingående i klass 16; trycksaker; behållare för förpackningsändamål av plast, papper eller papp (kartong); klistermärken; spelkort. 18 Läder och läderimitationer samt varor av dessa material (ingående i klass 18), speciellt små varor av läder; koffertar och resväskor; väskor; paraplyer och parasoller. 24 Vävnader och textila produkter, ingående i klass 24, speciellt näsdukar och handdukar; bordslinne; tapeter av textil. 25 Kläder för män, kvinnor och barn; strumpor; huvudbonader; bälten; läderbälten; kragskyddare; accessoarer, nämligen sjaletter, scarfar, sjalar, prydnadsnäsdukar; slipsar; handskar; skor; underkläder, nattdräkter, badkläder, badrockar. 28 Spel och leksaker; gymnastik och sportutrustning, speciellt skidor, golfklubbor och tennisracketar; bollar; gymnastik och sportartiklar, ingående i klass Tobak och tobaksprodukter; artiklar för rökare; tändstickor. 27/08/ /072 B.2 25/03/ /10/ /078 B.1 05/10/ Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg; ätliga oljor och fetter, konserver baserade på kött, fisk, fjäderfä och vilt; pickles. 30 Glass; is. 16/07/ /061 B.2 28/08/ Kitt ingående i klass 1, bindemedel för industriell användning. 2 Kitt ingående i klass 2. 6 Obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller och deras legeringar, speciellt stångstål, formstål, profilstål, bredflänsunderlag, betongstål, byggnadsstålmattor, bredplattstål och halvfabrikat; rör och rörkopplingar samt slangar av metall; avloppsrör och formdelar av gjutjärn; Järnkramvaror, små smidesvaror av metall, ingående i klass 6, inkluderande spik, skruvar, skruvmuttrar, bultar, sprintar, hakar, nitar, öglor, ringar, fästdon; gängade metallstänger; icke elektriska kablar och metalltrådar; metalltrådsvaror; avfallsbehållare av metall; kompostbehållare av metall; trådar, flätverk, staket, grindar, stolpar; rörkopplingar av mässing och rödgods; klamrar, rörkrokar, klämmor, hålband, bärställningar; stängningsanordningar för uppdämningar, gårdsavlopp, avskiljningsanordningar, tillslutningar för rengöringsanläggningar, duschstänger, skenor till förhängen samt fastsättningsdon, ringar och rullar för fastsättning av förhängen; Byggnadsmaterial och byggdelar av metall; Metallbeslag för byggnader; fönster, dörrar, infattningar, fönsterramar, fönsterdelar, samtliga av metall; beslag, lås och gångjärn av metall för möbler, fönster och dörrar, bandskruvstäd av metall; väggenomföringar, tomma verktygslådor av metall. 7 Gräsklippare, häck, gräs och trädsaxar; spridare för växtskyddsmedel; Maskinverktyg, maskindrivna, speciellt elektriska eller pneumatiskt drivna, handstyrda verktyg samt insatsverktyg för dessa, fastspänningsverktyg; maskindrivna, speciellt elektriskt drivna trädgårdsverktyg och redskap. 8 Handdrivna trädgårdsverktyg och redskap; spadar, gafflar, skyfflar, krattor, räfsor, hackor, liar, skäror, skaft; handverktyg, bandskruvstäd av trä.; fyllda verktygsskåp och lådor av trä eller metall. 9 Apparater och instrument för reglering, mätning och övervakning av värmeinstallationer; säkerhetsarmaturer för värmeanläggningar; mätverktyg; vattenmätare vatten och värmemängdsräknare. 11 Sanitetsinstallationer; material för sanitära anläggningar, ingående i klass 11, nämligen tätningar, spolrör och förbindelseslangar, anslutnings och förbindelsedelar för klosetter, väggbeslag för urinoarer, monteringselement för toaletter, sittbadkar, urinoar och tvättställ, tappventiler med eller utan luftare, överdelar, anslutningsventiler för utrustning, kulkranar, säkerhetsarmaturer; tryckförminskare, rörluftare, slangförskruvningar, vattenfilter, fastsättningsanordningar för tvättställ, toalettstolar, bidéer, WCkombinationer, toalettsitsar, tvättställ, avloppsbrunnar, duschskiljeväggar och kabiner, pelare till tvättställ, sköljbäcken, tryckspolare, spegelbelysning, badrumsbelysning, diskbänkar; vattenvärmare för bad, elektriska vattenvärmare, ventillationsinstallationer och apparater; ventilationsgaller av plast och/eller metall; jalusiventiler av plast och/eller metall, frånluftshuvar, vattenberedningsapparater; sanitära armaturer och avloppsarmaturer, stapelarmaturer, gasarmaturer, propangasarmaturer; sanitära beslag av plast och/eller metall; sanitetsduschar, handduschar och delar till dessa, ingående i klass 11; värmeinstallationer, värmeinstrument och apparater, värmekroppar, olje och gasbrännare, cirkulationspumpar, värmepumpar, ackumulatorer för värme och 12

13 Del B.4.2 CTM bruksvatten, expansionskärl, värmeledningsrör samt därtill hörande förbindelse och fastsättningsstycken, samtliga av plast och/eller metall; värmearmaturer, termostatventiler; värmeytfördelare; dusch och badkar; duschinsatser. 12 Manuellt styrda fordon för gatusopning och sandning. 17 Kitt, ingående i klass 17, rör och rörkopplingar samt slangar av plast; avloppsrör och formdelar av plast; slangar av gummi och plast, isoleringsmaterial för värmeinstallationer; Plastfolier; tätnings och isoleringsmaterial. 19 Bambu, tonkinstavar; monteringsfärdiga växthus, vassmattor för insynsskydd, byggnadsmaterial och byggdelar; byggnadsbeslag av plast, profiler, lister; fönster, fönsterramar, fönsterdelar; beslag, lås och gångjärn för fönster och dörrar, samtliga av plast; paneler och folier av trä, plast, fibermaterial och/eller pressade plastmaterial. 20 Korgarbeten; tomma verktygsskåp av trä eller metall; tomma verktygslådor av trä; arbetsbänkar av trä och/eller metall; hyvelbänkar, sanitära inredningsföremål av trä, porslin, keramik, glas, metall och/eller plast, nämligen möbler, beklädnader för dusch och badkar; speglar; konsoler; plankor, plattor, ribbor, stolpar av trä, plast, fibermaterial och/eller pressade plastmaterial; spegelskåp, lagerhyllor, beslag, lås och gångjärn av plast för möbler. 21 Avfallsbehållare av plast; kompostbehållare av trä och/eller plast; växtkrukor och lådor; tvålkoppar, glashållare, toalettpappershållare, stödhandtag, handdukshållare. 24 Duschdraperier. 26/03/ /027 B.2 15/10/ /06/ /048 B.2 09/10/ BX (a) (c) 26/03/1971 DK (a) (b) 14/12/1990 (a) (b) 20/11/1985 (a) (b) 10/08/1988 (a) (b) 28/09/1979 (a) (b) 09/03/1988 (a) (b) 23/11/1968 (a) (b) 23/11/1968 SE (a) (b) 01/03/1968 (a) (b) 18/11/1965 (a) (b) 18/11/ /08/ /061 B.1 07/01/ Mediatech Media and Cable Technology Ltd. Keleti Károly u Budapest HU 27/03/ /024 B.2 05/10/ /02/ /012 B.1 28/05/ Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer; alla dessa varor för användning av och utformade för barn och ungdomar. 18 Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; skolväskor ingående i denna klass; alla dessa varor för användning av och utformade för barn och ungdomar. 28 Leksaker, spel och saker att leka med; gymnastikoch sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader; alla dessa varor för användning av och utformade för barn och ungdomar. 17/12/ /107 B.2 16/04/ Gas, gasformiga bränslen och oljor. 11 Hushållsanordningar, spisar, öppna spisar, väggelement, konvektionsvärmare, vattenvärmare, fläktvärmare, gaspannor, gasdrivna centralvärmesystem, mikrovågsugnar, eldstäder; duschar. 12 Fordon som kan tankas med naturgas, motorer för nämnda fordon och delar associerade därmed, alla ingående i klass Installation, reparation, provning, nödservice och underhåll av gasanordningar, ledningsnät, apparater och instrument som använder gas;läggning, reparation, underhåll, ersättning, omläggning och inspektion av pipelines;reparation av vägar och gångar;uppförande/anläggande, reparation och underhåll av gasinstallationer, tjänster relaterade till installation, reparation och underhåll av energidrivna anordningar och instrument och för konstruktion, reparation och underhåll av energidrivna installationer;installation av isoleringsmaterial, brunnsborrning, exploatering och utvinning av olja och gas, olje och gasborrning, oljepumpning och utvinning;under vatten, konstruktionsarbete;rivning; uppförande/anläggande av byggnationer; ta överflödiga gas och oljeplattformar och borriggar ur drift;uppförande/anläggande, underhåll och renovering av egendom. 39 Lagring, distribution, transport, frakt, leverans och mätning av gas, flytande naturgas, gasformiga bränslen och oljor;överföring och/eller distribution och/eller försörjning av elektricitet och andra energikällor;leasing och uthyrning av bilar och kommersiella fordon. 40 Produktion av gas och olja; elgenerering. 42 Tjänster rörande granskning av energiförbrukning och beträffande effektiviteten hos anordningar samt säkerhetskontroll av anordningar och ledningsnät;forskning och utveckling avseende vetenskap, teknik och miljö;geofysiska och geologiska undersökningar; efterforskning av gas och olja; undervattensutforskningar; landutveckling; lantmätning av land och egendom;datortjänster, underhåll och uppdate 13

14 CTM Del B.4.2 ring av datorprogramvara;utformning av datorprogramvara och programmering;avfallshantering;dyktjänster. 10/06/ /045 B.2 23/12/ /03/ /018 B.1 02/08/ Maskiner och maskinverktyg och motorer (ej för landfordon), maskinkoppling, remmar och transmissionskomponenter (ej för landfordon), jordbruksredskap, äggkläckningsmaskiner, hackare, kvarnar, mixrar, allt det nämnda endast för industriell användning, undantaget elektriska redskap i allmänhet, hackare, kvarnar, mixrar, fruktpressar, grönsaksskalare, tvättmaskiner, samtliga endast för hushållsbruk och gräsklippare 23/04/ /036 B.2 25/09/ Vitamin, mineral och örttillsatser, receptfria och naturliga farmaceutiska preparat i form av diettillsatser. 30 Spannmålsbaserade kakor som innehåller vitamin, mineral och örttillskott. 31/01/ /009 B.2 19/07/ Avancerat inspektionssystem för reaktortrycktankaroch reaktorinneslutningar nämligen, sonder som använder ultraljudsvågellipser, sprickdetektorer som använder ultraljudsvågellipser, detektorer som använder ultraljudsvågellipser. 18/01/ /004 B.1 03/04/ /03/ /014 B.1 07/09/ /11/ /089 B.2 29/11/ AT (a) (b) 21/06/1994 (c) 05/10/1993 BX (a) (b) 29/09/1993 (c) 29/09/1993 (a) (b) 13/09/1994 (c) 05/10/1993 DK (a) VR03309/96 (b) 07/06/1996 (c) 01/10/1993 (a) (b) 04/10/1993 (c) 04/10/1993 (a) (b) 29/09/1993 (c) 29/09/1993 IE (a) (b) 29/09/1993 (c) 29/09/1993 (a) (b) 11/12/1995 (c) 04/10/1993 PT (a) (b) 15/12/1994 (c) 29/09/1993 SE (a) (b) 07/04/1995 (c) 29/09/1993 GR (a) (b) 19/05/1997 (c) 16/11/ /11/ /093 B.2 11/12/ /12/ /103 B.2 17/07/ PL (a) (b) 02/02/2001 (c) 08/08/1997 (a) (b) 03/12/1997 (c) 20/08/1997 LV (a) M (b) 20/11/1998 (c) 08/08/ /05/ /042 B.2 09/08/ Dator och kommunikationsmaskinvara och programvara för användning för bärande, leverans, kontroll, övervakning och hantering av överföringar av data, röst, bild, video och liknande överföringar via kommunikationsnät; samt delar och komponenter till dessa. 37 Installation, underhåll och reparation av kommunikationsmaskinvara. 38 Kommunikation; kommunikationsinformation; åtkomst till information avseende kommunikationsnät och kommunikationsnätsprodukter samt tjänster som använder datornät. 42 Installation, underhåll och reparation av kommunikationsprogramvara för bärande, leverans, kontroll, övervakning och hantering av data, röster, bilder, video och liknande överföringar via kommunikationsnät; konsultation och specialutformning avseende kommunikationsnät. 08/01/ /005 B.2 24/04/ (a) (b) 20/06/1996 (c) 20/06/ /04/ /033 B.2 07/02/ Industriella oljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen. 7 Maskiner, ej för hushållsanvändning. 14

15 Del B.4.2 CTM Mekanisk forskning; arkitektkonsultationer; professionell konsultation, ej för företag (tjänster för andras räkning). 11/06/ /051 B.2 14/01/ /04/ /036 B.2 06/07/ /03/ /023 B.1 23/05/ /10/ /085 B.1 03/01/ Pappersvaror (skriv och kontorsmaterial), skrivpapper och kuvert; samlarkort; affischer; skrivbordskalendrar, väggkalendrar; gratulationskort; monterade och omonterade fotografier; vykort; romaner och novellsamlingar; facklitteratur; serieböcker; bilderböcker; målarböcker; adressböcker; anteckningsböcker; lösbladspärmar; ritlinjaler; klistermärken; dagböcker; förbetalade telefonkort (ej magnetiskt kodade). 25 Tshirtar; skjortor; byxor; underkläder; hattar, mössor; sockor; skor och stövlar; träningströjor; träningsbyxor; sweatrar; undertröjor; klänningar; kjolar; rockar; jackor; badkläder, slipsar; halsdukar; handskar; pyjamasar; nattlinnen; nattskjortor; tofflor; morgonrockar. 41 Underhållningstjänster i form av produktion och distribution av spelfilmer; produktion av förinspelade videoband, videokassetter och videoskivor, förinspelade ljudband, ljudkassetter och ljudcdskivor; tillhandahållande av direktansluten information inom området spelfilms, tv och videounderhållning via ett globalt kommunikationsnätverk /06/ /045 B.2 30/10/ Gelatin för industriella ändamål inkluderande flytande och tekniskt gelatin; kemikalier och preparat för tillverkning eller bearbetning av livsmedel; stabiliserings och emulgeringsmedel; stärkelse, glykos, sirap, gluten och maltdextrin för industriella ändamål; mikrobpreparat som förlänger livsmedelsprodukters hållbarhet när de förvaras på hyllor inkluderande mjölkbaserade livsmedel; kemiska substanser för användning inom livsmedelsindustrin inkluderande konserveringsmedel, emulgeringsmedel och tillsatser för bröd och bakning; natriumbikarbonat för konservering av livsmedel, borsyra, citronsyra, borax. 5 Livsmedelsprodukter i denna klass inkluderande livsmedel för spädbarn och sjuka; dietiska livsmedel; medicinska livsmedel; stärkelse för medicinska ändamål; diettillskott; mat för diabetiker; frysta livsmedel och maträtter i denna klass; tillagade livsmedel i denna klass. 29 Kött, fisk, fjäderfä och vilt samt produkter framställda därav; ätliga oljor och fetter; ätligt geletin; sylter, såser i denna klass, marinader; livsmedelsprodukter i denna klass; mejeriprodukter inkluderande mjölk och yoghurt; ersättningar för mejeriprodukter; ägg; margarin och annat matfett; snacks; pommes frites i denna klass; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; sojaprodukter inkluderande tofu; frukt och grönsaksprodukter i denna klass samt varor innehållande frukt eller grönsaker, eller ersättningar för frukt och grönsaker; jordnötssmör och andra bredbara pålägg; kryddade smaktillsatser i form av såser; geléer; sylter; paketerade nötter; konserverade, torkade och tillagade livsmedel i denna klass;soppa, gelatin för livsmedel, gelékristaller, glasyr, ost, nötter och torkad frukt, tillagade livsmedel inkluderande tillagade måltider och efterrätter ingående i denna klass inkluderande frysta livsmedel. 30 Mjöl inkluderande majsmjöl; ärtmjöl, rismjöl, sojamjöl, spannmål inkluderande pärlgryn, helgryn, majsmjöl, havremjöl; formmjöl; spannmål och näringspreparat tillverkade av spannmål inkluderande bröd och bagerivaror inkluderande våfflor, konditorivaror, risoller, korvbröd, pajer, pizzor, tunnbröd och pitabröd, fruktlimpor, muffins, mjuka tekakor, tunna pannkakor, gifflar, knäckebröd, ströbrödsprodukter, smet, kakmixer, specialgryn, bakmixer; deg inkluderande fryst deg; konditorivaror, kex, smörgåskex, mjuka kakor, konditorivaror, scones, småkakor, bullar; godsaker, müslistänger, snacks, snackmat, chips inkluderande majschips; popcorn; pasta och pastaprodukter; såser i denna klass; salladsdressingar, majonnäs; mixer för mjuka kakor; vaniljsåspulver; bakpulver, vaniljkräm, gluten, stärkelse, honung, sirap, jäst; dextros, maltos; salt; senap; peppar; kryddor; pickles; vinäger; currypulver; emulgeringsmedel och bindemedel för livsmedel inkluderande hydroxypropylerad majsstärkelse;ingredienser i denna klass som innehåller dietfibrer, majsstärkelse och naturliga kostfibrer;alla nämnda varor framställda av majs; kaffe, kaffeersättningar inkluderande cikoria, tillagningar gjorda av eller smaksatta med kaffe eller kaffeersättningar; te, kakao, choklad, chokladersättningar och tillagningar gjorda av eller smaksatta med choklad eller chokladersättningar; socker, florsocker, ris, tapioka, sagogryn; tillagade efterrätter inkluderande fryst yoghurt, glass och isglass; quiche, tillagade glasyrer; brylepudding, puddingar och puddingmixer; snackmat ingående i denna klass inkluderande paketerade kombinationer av ätliga substanser inkluderande kex, dippsåser; bredbara pålägg och garneringar; hälsolivsmedel i denna klass; frysta livsmedel och maträtter i denna klass; konserverade, torkade och tillagade livsmedel i denna klass; tillagade livsmedel i denna klass. 32 Mineral och kolsyrat vatten, samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker, safter och andra preparat för framställning av drycker. 15

16 CTM Del B Malnings och bageriverksamhet. 42 Tillagning av livsmedel; uppdragsblandning och livsmedelsteknik. 26/11/ /03/ /024 B.1 27/08/ AT (a) (c) 18/12/1957 BX (a) (c) 18/12/1957 (a) (c) 18/12/1957 HU (a) (c) 07/11/1990 (a) (c) 18/12/1957 LV (a) (c) 29/05/1998 LT (a) (c) 29/05/1998 PT (a) (c) 18/12/1957 CZ (a) (c) 29/05/1998 SK (a) (c) 29/05/1998 SI (a) (c) 18/12/1957 (a) (c) 20/11/1957 BG (a) (c) 07/06/1993 RO (a) (c) 07/11/ /06/ /051 B.1 24/09/ /01/ /009 B.1 07/12/ AT (a) (b) 08/09/1989 BX (a) (b) 23/03/1989 (a) 1179 (b) 23/08/1989 DK (a) VR (b) 13/10/1989 FI (a) 813 (b) 06/05/1991 (a) (b) 24/05/1988 (a) (b) 10/12/1986 IE (a) (b) 13/08/1991 (a) (b) 28/11/1991 SE (a) (b) 01/02/1991 (a) (b) 16/01/1991 (c) 03/05/1989 GR (a) (c) 26/11/1996 IE (a) (b) 21/08/1997 CZ (a) (b) 28/12/1998 EE (a) (b) 28/03/2000 HU (a) (b) 21/08/1997 LV (a) M44407 (b) 20/09/1999 SK (a) (b) 10/06/2002 SI (a) (b) 10/06/2002 PL (a) (b) 17/08/2001 BG (a) (c) 10/06/2002 RO (a) (c) 20/06/ /12/ /099 B.2 16/07/ /02/ /017 B /11/ /099 B.1 08/03/ (a) (b) 14/03/1986 (a) (b) 12/09/1986 AT (a) (b) 12/09/1986 BX (a) (b) 12/09/1986 (a) (b) 12/09/1986 (a) (b) 12/09/1986 PT (a) (b) 12/09/ /01/ /010 B.1 04/07/ /12/ /097 B.2 13/02/ Motordrivna verktyg, inkluderande borrar, skruvmejslar, sågar, hyvlar, sandningsdon och dylikt; trädgårdsskötseloch träbearbetningsverktyg; delar och komponenter till alla nämnda varor; inget av det ovan nämnda avser elektriska svetsaggregat eller tillhörande delar och komponenter. 8 Handdrivna verktyg och handredskap; rakapparater, rakhyvlar och rakknivar samt fodral för dessa; pennknivar; delar och komponenter till alla nämnda varor; inget av det ovan nämnda avser elektriska svetsaggregat eller tillhörande delar och komponenter. 9 Elektroniska och elektroniska apparater, samtliga för användning i, för hantering av samt för styrning och fjärrstyrning av maskiner, fordon och farkoster; datorer och apparater för databehandling; visningsanordningar och apparater; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering och kontroll; radioapparater; kassett och cdspelare; eldsläckningsapparatur; skydds och säkerhetsanordningar för avkoppling av fordon, farkoster och maskiner; larmsystem; apparater för avkänning, mätning och indikering av temperatur; hydraulmotorer; batterier; batterilådor och batteriladdare; antenner; bländskyddsskärmar och glasögon; bländskyddsskärmar; fyrar (blinkande ljus), sirener och sumrar; elektriska kablar och kabelsystem för fordon och maskiner; lastceller; bränslepumpar; säkringar och säkringslådor; lutningsindikatorer; tryckta kretsar; skyddskläder och hjälmar för arbetare; säkerhetspresenningar; inspelningsmedier; ljud och videoband; datorspel och program; delar och komponenter till alla nämnda varor; inget av det ovan nämnda avser elektriska svetsaggregat eller tillhörande delar och komponenter. 12 Barnvagnar; cyklar; delar och komponenter till alla nämnda varor. 14 Klockor och armbandsur; nyckelringsemblem och prydnadssaker; klockfodral för reseklockor. 16 Papper, papp och varor som är gjorda av dessa material; trycksaker; böcker; fotografier och målningar; fotografiställ; pappersvaror (skriv och kontorsmaterial); kontorsför 16

17 Del B.4.2 CTM nödenheter; spelkort; skrivdon, pennor och blyertspennor; delar och komponenter till alla nämnda varor. 18 Varor tillverkade av eller huvudsakligen av läder eller läderimitationer; bälten; attachéväskor; resväskor; väskor; väskor för resor; handduksväskor; ryggsäckar; ryggsäckar; plånböcker; portmonnäer; passfodral; paraplyer; fodral och väskor för verktyg; adresslappar för bagage; delar och komponenter till alla nämnda varor. 20 Ramar för tavlor och fotografier. 21 Redskap för kosmetiskt bruk; kammar och borstar för skötsel av hår; kam och borstfodral; flasköppnare; korkskruvar; kosmetiska fodral och puderdosor; delar och komponenter till alla nämnda varor. 24 Metervaror av textil; sängkläder och bordsdukar; gardinskydd; delar och komponenter till alla nämnda varor. 25 Kläder, inkluderande ytterkläder, skjortor, ttröjor, jackor, ärmlösa jackor, sweatshirts, slipsar, scarves, hattar, handskar, hela overaller, byxor, stövlar och skor; sportkläder; vattentäta kläder; bälten; delar och komponenter till alla nämnda varor. 28 Modeller och leksaker; delar och komponenter till alla nämnda varor. 34 Cigarett och cigarrtändare; tändstickor och artiklar för rökare; delar och komponenter till alla nämnda varor. 03/09/ /075 B.2 24/10/ /06/ /047 B.2 08/11/ /05/ /037 B.2 20/10/ /05/ /047 B.2 24/09/ Transport, emballering, förvaring och distribution av alla slags fordon. 30/07/ /065 B.2 02/12/ /05/ /037 B.2 08/11/ (a) (c) 31/10/1972 (a) (c) 31/10/1972 (a) (c) 13/03/1990 BX (a) (c) 08/03/1990 LV (a) M41948 (c) 04/04/1997 CY (a) (c) 19/07/1996 CY (a) (c) 19/07/1996 PT (a) (c) 01/03/1979 PT (a) (c) 01/03/1979 HU (a) (c) 25/03/1996 (a) (c) 09/03/1990 (a) (c) 18/05/1990 PL (a) (c) 28/03/1996 (a) (c) 17/04/1996 LT (a) (c) 04/04/1997 CZ (a) (c) 27/03/1996 EE (a) (c) 04/04/1997 SK (a) (c) 19/12/1997 IE (a) (c) 09/10/1978 GR (a) (c) 20/02/ /03/ /023 B.2 02/04/ /05/ /035 B.1 22/08/ /08/ /072 B.1 09/11/ /07/ /054 B.1 22/03/ /07/ /056 B.1 25/10/ /02/ /010 B.2 10/07/ Motorer (ej fordon);fortskaffningsmedel för transport i luften eller på vatten. 25 () /04/ /027 B.2 17

18 CTM Del B /07/ /04/ /029 B.2 10/07/ Annons och reklamverksamhet, marknadsföringstjänster och försäljningsfrämjande verksamhet. 38 Utsändningstjänster. 41 Underhållning, undervisning/utbildning och instruktion, via eller relaterade till radio och television; produktion, presentation, distribution, uthyrning, samsändning och näthantering av radio och tvprogram;leverans av nyhetsprogram;leverans av radioprogram. 22/10/ /091 B.2 11/02/ /04/ /033 B.1 07/09/ /05/ /043 B.2 18/10/ Maskiner och maskinverktyg. 11 Apparater för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattentrycktankar, värmeväxlare, slingor. 37 Reparations och installationstjänster (tjänster för andras räkning) avseende maskiner och maskinverktyg samt till apparater för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattentrycktankar, värmeväxlare, slingor /08/ /073 B.2 07/03/ /08/ /061 B.1 17/12/ Frimärksalbum, myntalbum, telefonkortsalbum. 23/10/ /084 B.2 24/09/ /03/ /024 B.2 09/07/ /05/ /043 B.1 14/09/ /07/ /055 B.2 20/10/ Nyckelringar, lås, nycklar, märken, prydnadsföremål av oädel metall. 9 Elektroniska publikationer; publikationer i elektronisk levererade via direktanslutning från en databas eller från inrättningar på Internet eller andra nätverk (inkluderande webbplatser);filmer, radio och tvprogram. 16 Trycksaker och tryckta publikationer, böcker;fotografier, affischer, klister och lim för kontors och hushållsändamål, väskor, instruktions och undervisningsmaterial, spelkort, gratulationskort, vykort, kalendrar och dagböcker.alla nämnda varor avser radiostationen Atlantic Artiklar av läder, läderimitationer, väskor, paraplyer och parasoller, ej inkluderande några reseffekter eller bagageföremål. 21 Redskap eller behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; krukmakerivaror, varor av glas, porslin, lergods och keramik;vägplaketter av keramik och porslin. 28 Leksaker, spel och saker att leka med; sportartiklar Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings, poler, skur och slipmedel; ingående i denna klass, ej tandkräm och munvatten. 5 Hälso och näringsprodukter, nämligen, dietlivsmedelstillskott i form av en drinkmixer eller piller, ej farmaceutiska, veterinära och hygieniska produkter. 30 Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is. 32 Öl; mineral och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; näringsberikade blanddrycker och andra ickealkoholhaltiga drycker. 15/10/ /089 B.2 27/11/

19 Del B.4.2 CTM /04/ /035 B.2 08/08/ Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; puts och polermedel, tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor; tandpulver, kräm och pastor;tandborstningsgelé;tandpulver;tandkräm;tandrengöringsvatten;tandvatten och munvatten;kemikalier för mun och tandvård. 5 Farmaceutiska produkter, samt hygieniska preparat, uteslutande för dentalmedicinskt bruk; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; fästmedel för tandprotesser;läkemedel för desinfektion av mun och svalg; desinfektionsmedel. 10 Odontologiska instrument och apparater, elektriska munvårdsapparater;tandköttsstimulatorer; konstgjorda tänder; munspeglar; tandtråd. 14 Behållare för mun och tandvårdsapparater, speciellt för tandpetare av ädelmetaller och deras legeringar eller överdragna därmed; ur och tidmätningsinstrument; speciellt tandborstnings och tidtagningsur. 21 Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd, speciellt behållare för tandborstar och tandpetare (ej av ädelmetall eller överdragna därmed); tandpetare; tandstickor;medicinska trätandpetare;tandborstar, även med medicinsk verkan; elektriska tandborstar; borstar för löständer;tandmellanrumsborstar, interdentala rengöringsredskap;elektriskt och mekaniskt drivna apparater för rengöring av tandproteser;elektriskt drivna rengörings och sköljapparater för tänder, mun och svalg för hemmabruk;munduschar;munsköljningsmuggar;tandborstglas; tandborsthållare; hållare för tandborstglas;förvaringsmuggar för tandborstar; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstvaror; borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; glasvaror, porslin och lergods (inkluderade i klass 21). 30 Tuggbara tandvårdspreparat med medicinsk verkan. 20/08/ /071 B.2 14/01/ /11/ /090 B.1 22/02/ Programvara för meddelanden 38 () 42 () 04/11/ /087 B.2 29/11/ /06/ Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; skriv och kontorsmaterial; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer. 02/07/ /058 B.2 19/10/ /12/ /098 B.1 20/08/ /11/ /092 B.1 06/07/ DURÁNCORRETJER & PARTNERS Còrsega, 329 (Pº de Gracia/Diagonal) Barcelona 30/10/ /087 B.2 24/01/ /02/ /015 B.1 27/03/ Reparations och underhållstjänster avseende pumpar och ventiler och tillhörande utrustning samt installationer avseende pumpar och ventiler, men ej sådana tjänster anpassade för motorlandfordon eller för delar och komponenter därav. 25/11/ /093 B.2 24/02/ /06/ /04/ /034 B /01/ /008 B.2 08/08/

20 CTM Del B /01/ /002 B.1 24/09/ Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud eller bilder; operativsystem för datorer, operativprogram för datorer (inspelad), datorprogramvara (inspelad), kringutrustning för datorer; elektriska och elektroniska apparater och instrument; televisionsapparater, tvmottagare, kabeltecemottagare, dekodrar, navigationssystem för fordon, datorer, persondatorer, datorterminaler, elektroniska kalendrar, telefoner, telefaxmaskiner, audiovisuell utrustning, dvdspelare (digitala videoskivor), dvdinspelare (digitala videoskivor);delar och komponenter till alla nämnda varor, alla ingående i klass 9. 15/04/ /029 B.2 11/02/ ning på gjutna artiklar; mönstertillverkning och överföring; plätering av elektroniskt ledande material, metallplätering, guldplätering, silverplätering, kopparplätering, tennplätering, nickelplätering, kadmiumplätering, plätering av elektroniskt ledande material, hartsplätering, plätering av akrylhartser, plätering av epoxyhartser; vakuummetallisering; pressning, fogning; ihopsättning; filmöverläggning; fotoetsning av elektroniska komponenter och/eller elektroniska kretskort; elektroplätering; metallplätering och laminering; samt laminering av plastark;gravyr, fotogravyr, fotografisk tryckning. 42 Offsettryckning; intagliotryckning; screentryckning; typografisk tryckning; överföringstryckning. 19/03/ /025 B.1 04/04/ Kokta frukter och grönsaker, konserverade grönsaker, köksväxter, champinjoner, tryffel och svamp; ätliga oljor och fetter. 30 Senap; såser (smaktillsatser); tomatketchup, salladssåser;majonäs;kryddade smaktillsatser och kryddor. 39 Distribution och förvaring av färska livsmedelsprodukter eller konserver för människor och för djur. 22/10/ /092 B.2 17/04/ Maskiner och maskinverktyg; maskiner för överföring av mönster, vilka är förtryckta på underlagsfilmer, på artikelytor, maskiner för överläggning av prydnadsfilm på artikelytor; maskiner för invändig gjutning i gjutform avsedda för injektionsgjutning och efterföljande överföring av mönster till gjutna artiklar, maskiner för invändig gjutning i gjutform avsedda för injektionsgjutning och överläggning av prydnadsfilm på gjutna artiklar; automatiska filmmatare för användning med nämnda mönsteröverföringsmaskiner, automatiska filmmatare för användning med nämnda maskiner för överläggning av prydnadsmönster, automatiska filmmatare för användning med nämnda maskiner för invändig gjutning i gjutform; gjutformar för plastgjutningsmaskiner; delar och komponenter till alla nämnda varor. 9 Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; LCDkomponenter, inkluderande; elektroniska beröringskänsliga omkopplare, elektroniska beröringskänsliga skärmar, bakljusledplattor med eller utan en lampa och en inverterare, färgfilter; maskiner för formning av tunnfilm, inkluderande; maskiner för formning av tunnfilm som används för orienteringsfilm för flytande kristall, förslutningar för flytande kristall, film för isolering av halvledarelement, motstånd och ledade polymertunnfilm; delar och komponenter till alla nämnda varor. 17 Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings, packnings och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall; överföringsmönsterbärande film för användning med mönsteröverförings och prydnadsplastfilm som kan läggas över artikelytor; samt halvstyva prydnadsplastark som kan läggas över artikelytor. 40 Behandling av ämnen och material; mönsteröverföring; hartsytbehandling; plastformning, plastgjutning; plastgjutning och efterföljande mönsteröverföring och/eller filmöverlägg Rörkopplingar (av metall), ventiler till vattenledningar (av metall), ventiler till dräneringsrör (av metall), ventiler (ej maskindelar) av metall, skruvar av metall, små smidesvaror av järn och metall; oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; ickeelektriska kablar och metalltrådar; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; mineraler, med undantag för brunnar och utrustning för brunnar. 7 Maskiner och maskinverktyg; maskinverktyg för bearbetning och spåntagning, tryckluftsmaskiner, kopplingar, ej för fordon, ventiler (maskindelar), tryckluftspumpar, regulatorer (maskindelar), tryckregulatorer (maskindelar), regulatorer för matningsvatten, filter (maskindelar), maskincylindrar, ljuddämpare, cylindrar;inga nämnda varor är avsedda för användning med brunnar eller utrustning för brunnar. 8 Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och rakapparater; med undantag för utrustning för brunnar. 9 Kulventiler, elektroventiler, vakuumrör, (radio) tidomkopplare, automatiska. 11 Filter (delar av hushålls eller industriinstallationer). 17 Packningar, rörkopplingar (ej av metall), ventiler av gummi eller vulkaniserade fibrer, topplockspackningar. 21 Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser. 11/02/ /011 B.2 24/07/

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 L A A.1. 22 22 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 48, vecka 51/2014 Kungjorda beslut, vecka 51 2014-12-15-2014-12-21 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 L A A.1. 22 9117482 19/5/21 big brown bag riska instrument, djurhudar, pälsskinn, paraplyer, parasoller, spatserkäppar och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 38 L A A.1. 571 895545 12/3/21 CLIP AND STAND BG - Цветна фигурална запазена марка CLIP AND STAND - Marca CLIP AND STAND en color

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 161 Del C... 200 Del D... 224 Del M... 226

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 161 Del C... 200 Del D... 224 Del M... 226 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 161 Del C... 2 Del D... 224 Del M... 226 L A A.1. 8849812 1/2/21 HANNAH MONTANA 27.5.1 DISNEY ENTERPRISES, INC. 5 South Buena Vista Street Burbank, California 91 US MITSCHERLICH

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 15, vecka 15/2015 Kungjorda beslut, vecka 15 2015-04-06-2015-04-12 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 201

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 201 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 21 DEL A A.1. 9827544 21/3/211 POWERED FOR LIFE Cambridge Silicon Radio Ltd. Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 L A A.1. 27 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 DEL A A.1. 220 521 731 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 31, vecka 31/2015 Kungjorda beslut, vecka 31 2015-07-27-2015-08-02 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 4, vecka 4/2015 Kungjorda beslut, vecka 4 2015-01-19-2015-01-25 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 47, vecka 50/2014 Kungjorda beslut, vecka 50 2014-12-08-2014-12-14 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 45, vecka 48/2014 Kungjorda beslut, vecka 48 2014-11-24-2014-11-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer