SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C Del D Del M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C Del D Del M

2 L A A.1. 2

3 Del CTM A.2. A A.2.2. A.2.3. A A

4 L B B.1. 4

5 Del CTM B.2. 5

6 CTM Del B.3. 6

7 Del B.4.2 CTM B.4. 11/08/ B.4.1. B /03/ /027 B.2 25/05/ Elektriska apparater, instrument och maskiner för hem, kök och hushåll, ingående i klass 7; apparater, instrument och maskiner för rengöring, tvättning och torkning eller tvätt; strykmaskiner; diskmaskiner; avfallspressar samt apparater, instrument och maskiner för avfallshantering, delar och komponenter till samtliga nämnda varor. 9 Elektriska apparater, instrument och maskiner för hem, kök och hushåll, ingående i klass 9; apparater, instrument och maskiner för rengöring, ingående i klass 9; strykjärn samt apparater och instrument för strykning; apparater, instrument och maskiner för polering; kylda försäljningsapparater, instrument och maskiner; kylda försäljningsapparater, instrument och maskiner för drycker; apparater och instrument för utdelning av kylda drycker; apparater och instrument för inspelning eller återgivning av ljud eller video; radio, tvapparater, högtalare; kameror; apparater och instrument för fjärrkontroll; apparater och instrument för kommunikation och mottagning; antenner, förstärkare; magnetiska band och kassetter för användning därmed; torrceller och batterier; överföringsledningar och elektriska kablar och kopplingsdon för användning därmed; försäljningsmaskiner, apparater och instrument; datorutrustning ingående i klass 9; datorprogram och datorprogramvara; delar och komponenter till alla nämnda varor. 11 Elektriska apparater, instrument och maskiner för hem, kök och hushåll, ingående i klass 11; apparater, instrument, maskiner och anläggningar för matlagning, kylning, torkning, uppvärmning, avkylning, frysning; kylrum; apparater och instrument för utdelning av kylda drycker; apparater, instrument och installationer för ventilering och luftkonditionering; gas och elspisar, gas och elkaminer och gas och elugnar; vattenkylare; mikrovågsugnar; eldrivna grillenheter för elektriska ugnar; luftfuktare, avfuktare; delar och komponenter till alla nämnda varor. 18/01/ /005 B.2 15/10/ /04/ /028 B (a) (b) 26/04/1994 (c) 16/03/1994 DK (a) (b) 28/03/1942 (c) 26/02/1942 FI (a) (b) 05/10/1992 (c) 02/07/1991 SE (a) (b) 05/06/1992 (c) 01/07/1991 AT (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 BX (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 PT (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (c) 16/05/1906 AT (a) (b) 09/09/1954 (c) 07/07/1954 (a) 6923 (b) 01/02/1895 (a) 205 (b) 27/10/ /02/ /009 B.2 19/09/ SE (a) 223,772 (b) 29/05/1991 (c) 13/12/1988 SE (a) (b) 26/01/1990 (c) 01/09/1986 AT (a) (b) 06/04/1978 DK (a) VR02108/80 (b) 23/05/1980 IE (a) (b) 30/06/1980 BX (a) (b) 26/06/1988 FI (a) (b) 23/02/1981 (c) 22/12/1977 (a) (b) 19/05/1978 (a) (b) 28/04/1988 (a) (b) 22/04/1980 GR (a) (b) 14/02/1978 (a) (b) 08/11/1977 PT (a) (b) 23/05/1990 (c) 21/09/1984 PT (a) (b) 23/05/1990 (c) 21/09/1984 (a) (b) 24/06/1982 PT (a) (b) 02/06/1986 (c) 31/10/1978 GR (a) (b) 29/10/ /06/ /046 B.2 12/01/ AT (a) (b) 01/09/1984 BX (a) (b) 10/12/1981 (a) (b) 17/06/1984 DK (a) (b) 21/12/1984 (a) (b) 03/08/1983 (a) (b) 03/08/1983 (a) (b) 17/04/1985 (a) (b) 17/04/1985 GR (a) (b) 22/07/1983 (a) (b) 03/12/1991 IE (a) B (b) 14/12/1981 IE (a) B (b) 14/12/1981 (a) (b) 16/12/1981 PT (a) (b) 26/07/1983 PT (a) (b) 26/07/1983 7

8 CTM Del B FI (a) (b) 28/01/1985 SE (a) (b) 05/02/1988 (a) (b) 17/04/1985 (a) (b) 17/04/1985 GR (a) (b) 22/07/1983 (a) (b) 16/12/ /02/ /016 B.2 04/10/ NNEMEYER & ASSOCIAT 55, rue des Bruyères 1274 Howald LU 4 Industriella oljor och fetter; smörjmedel och ämnen; gängskärningsolja och smörjmedel; dammabsorberande, fuktande och bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus, vekar. 6 Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; ickeelektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; skivor, lager, kedjor, rullkedjor, trissor, vevhus, kedjeverktyg, nycklar, nav, metallställningar; metallställningar; skruvstädsställ, skruvstädsbänkar; verktygsbrickor av metall, verktygslådor av metall; skruvstäd; metallstegar; kopplingar, klämmor, adaptrar, kopplingsdelar, anslutningar, rörhållare, dämpare, gassamlingsrör, kabelbärare, kabeladaptrar, kabelbärare och stödställningar; deras delar och komponenter ingående i denna klass. 7 Maskiner och maskinverktyg; rör och skruvgängskärningsmaskiner; rör och stavroteringsmaskiner; valsspårningsmaskiner; svarvar; motordrivna tubborstningsmaskiner, gängskärningsmaskiner; synkroniserade drivremmar och kedjekransar som alla är maskindelar; kamdrivna detaljhanteringsmaskiner och delar därav; kammar och växlingsdrivenheter; mekaniska överbelastningskopplingar för industrimaskiner; kopplingar för industrimaskiner; hanteringsmaskiner för delar; kraftdrivna kilremsskivor utgörande maskindelar; böjningsmaskin för böjning av rör och slangar, kopparrengöringsmaskiner; mekaniska, elektriska och elektromekaniska kraftöverföringsdelar och bärlagerprodukter för maskiner, växlar, mellandrev, bärlager, bussningar, kopplingar, rullkedjedrift, kopplingar, kopplingsbromsar, kopplingsbromskopplingar, maskinaxelkopplingar, hastighetsreducerare och motorer (ej för fordon); elektriska motorer (ej för fordon); ventiler, solenoidventiler; elektriska avfallskvarnar; diskmaskiner; avfallspackare; torksystem för diskmaskiner bestående av inbyggda avstängningskontroller och fläktar; enheter för vattensprande och ökning av vattentryck för användning i diskmaskiner; kraftdrivna verktyg och drivenheter därtill, slipmaskiner, skärmaskiner, skruvnycklar, skruvmejslar, borrar och borrskär, avloppsrengöringsverktyg, sågtandsskärmaskiner, sågar (maskiner), bandsågar, sågar med fram och återgående rörelse och sågblad, pelarborrmaskiner, brotschar för brotschning och bockning av in eller utsidan av slangar, tubpressar, rörkragningsverktyg och sänksmidesverktyg för formning av rör och slangar; kraftdrivna verktygsborstar för rengöring av kopparkomponenter, interna och externa; gängskärningsverktyg, gänghuvudadaptrar (delar av maskiner), extraktionsapparater för skruvar, bultar och nipplar, extraktorsatser; hydrauliska liftar; pumpar; taljor; kraftdrivna appliceringspistoler för tätningsmedel och bindemedel; vibrerande separeringsmaskiner; skärmar för vibrerande separeringsmaskiner; vibrerande metallbehållare; polermaskiner; maskin för färdigfräsning; reaktorer som innehåller material med heta eller kalla gaser eller vätskor; mixrar; kontinuerliga sorteringsapparater för torra material; elektriska kraftenheter bestående av en elektrisk motor och en reduktionsöverföring; motordrift med justerbar frekvens; elektriska motorbromsar; elektriska generatorer och omvandlare; axellager; axelkopplingar; maskinkopplings och transmissionsdelar (dock ej för fordon); industriella kilremmar, transmissionsremmar, flexibla länkremmar, synkroniserade drivremmar; trycktankar; hydrauliska slangar, stansar, gängskärningsverktyg; smörjapparater; smörjare; jordbruksredskap, äggkläckningsmaskiner; deras delar och komponenter ingående i denna klass. 8 Handdrivna verktyg och handredskap (handdrivna skruvnycklar); handdrivna avloppsrengöringsverktyg; skruvstäd, skärmaskiner, skärblad; gängsnitthållare, gängsnitt, spärrhakar för gängsnitt, extraktionsapparater, extraktionssatser, borrar, borrguider, rörbrotschar, satser för utknackning av kullager, bockningsmaskiner för böjning av rörledningar och rör, appreteringssverktyg för omformning av deformerade rörledningsväggar, rörflikar, kabeltrimmer, hammare och släggor, yxor, tänger och avbitare; sågar och sågblad därtill, skruvmejslar och skruvmejselbits, skyfflar och hackor, monteringsverktyg för avloppsrör för montering av avloppsrör med packningar av olika slag, rörlödningsklämmor för användning vid lödning av rör, skärbrännarsatser bestående huvudsakligen av gasbrännare och regulatorer för lödning och hårdlödning, glödlampsbytare för hushållsanvändning; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och apparater; deras delar och komponenter ingående i denna klass. 9 Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; elektriska apparater och instrument; elektriska ledare, material för elektriska huvudledningar, strömuttagsdosor, kopplingsdosor, avgreningsdosa, ledningsanordningar, fixturhängare, omkopplare, kretsbrytare, skyddsanordningsfästen, rörklämmor, stickkontakter, adaptrar för stickkontakter, kopplingsdetaljer, säkringsdosor, säkringar, expansionsskarvar för ledningar, lamphus, ingångsbeslag, markbeslag, dosadaptrar och förlängningar, socklar, skyltreflektorer, moduler och hopfogningar; elektriska kontroller; kontrollstationsenheter och inneslutningar för elektriska komponenter; rullar på vilka kablar för transport av elektrisk ström till önskade översättningsanordningar är upprullade; mekaniska, elektriska och elektromekaniska kraftöverföringskomponenter, nämligen elektroniska och elektriska kontrollenheter innehållande likriktare, resistorer och kondensatorer för användning i anslutning med elektromagnetiska friktionsbromsar och kopplingar; variabla induktansanordningar; elektriska delar gjutna i plast; elektriska och elektromekaniska komponentdelar, nämligen elektroniska kolvätedetektorer, aluminium och tantalelektrolytiska kondensatorer, elektrostatiska kondensatorer, hörbara signalalarm, elektromekaniska och fasta tidtagare, synkronmotorer, potentiometrar; avbrottsfria strömförsörjningsenheter. elektroniska variabla hastighetskontroller och omkopplare, termostater och temperaturkontrollanordningar; elektriska motorhastighetskontroller och regulatorer; temperaturdetektorer och tillhörande kontroller; analysinstrument för processövervakning och vattenbehandlingskontroller; elektriska apparater för användning vid maskin och motordrift med styrström; elektriska motorkontroller; elektriska strömförsörjningsenheter; elektriska maskiner och statorer med dynamo, startkontroller för elektriska odelade hästkraftsmotorer; elektromagnetiska gasventiler för värmesystem; gasbrännarkontroller bestående av elektrod, autopilot, förgreningsrör, säkerhetstimer för sparlåga och återtändare för sparlåga; oljebrännarkontroller; termostatiska varmvattenkontroller och dragkontroller för användning på värmekontroller; kontroller för uppvärmning, kylning och ventilation; reläer, kontaktorer, solenoider, elektriska motorstartkontroller och överspänningsskyddskontroller, fixerade 8

9 Del B.4.2 CTM och variabla transformatorer, nämligen minitransformatorer; spänningsjusterande och reglerande utrustning nämligen manuellt styrda spartransformatorer och spänningsjusterare och elektronisk kontrollutrustning nämligen spartransformatorer för användning med manuellt styrda omkopplare för justering av strömstyrka, spänningsregulatorer och indikatorer; temperaturkänsliga, flamkänsliga och tryckkänlsliga omkopplingsanordningar; elektrotermiska och kronografiska tidsomkopplare; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; röntgenfilmsbelysningsanordningar; kylkontrollventiler som styrs automatiskt som svar på förändringar i fysiska tillstånd; elektriskt styrda solenoidventiler; fuktdetektorer och indikatorer för användning i kylsystem; ventiler för flödeskontroll för kylenheter; växelströmskontroller med variabel frekvens för motordrivning; vattenpass, linjaler och stålband; skyddshandskar och skyddsvantar för industriell användning; vattentäta installationer för elektrisk motorlindning; oljenivåvisare och oljeintag för smörjbrunnar; varmvattenkontroll; oljekontroller vid hög temperatur; termoelement, termobrytare, överhettningskontroller; brytare vid låg vätskenivå; elektriska lödkolvar; vätskeöverhettare för industriella ändamål; reostater; deras delar och komponenter ingående i denna klass; registrerad datorprogramvara. 11 Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; belysningsfixturer, mätare, skärmar och reflektorer, baldakiner, handlampor, ljusdiffusion, strålkastarbelysning, elektriska lampskärmar; elektriska värmeenheter och elektriska värmare, värmeplattor, spisplattor, spisenheter, matlagningsplattor, värmeplattor, värmekablar, korrosionsbeständiga doppvärmare, cirkulationsvärmare för vätskor, luft, ånga och andra gaser för industriell och kommersiell användning, vätskevärmeöverföringsenheter, ångkokare, infraröda värmare och ugnar, bänkugnar, smältare för mjuka metaller, elektriska förångare; smältdeglar, lödlampor, vätskeöverhettare, vätskeförvärmare huvudsakligen för industriella ändamål, element, generatorer för infraröda strålar; filter och torkare som används vid torkning av olika vätskor, avlägsning av vatten och fasta föroreningar, kylkontrollventiler, filter och torkare, filtertorkare för kylutrustning, sugfilter för användning i kylnings och luftkonditioneringssystem, distributörer av kylmedium; vattenreningsenheter, vattenvärmningstankar, kranar och kranfilter, vattenvärmare och varmvattensutmatare, apparater för värmning av inkommande vatten till en diskmaskin; ventilatorer, skärmar för industrifläktar, venturipaneler för industrifläktar, industrifläktar och smidesfläktar; enheter för upptäckt av läckor innefattande ultravioletta lampor, självlysande färgämnen och injektorer för färgämnen som används vid uppvärmning, ventilering, luftkonditionering och i kylenheter, kylmedelåtervinningsinstallationer, luftfuktare; luftrenare som innehåller elektrostatiska stoftavskiljare; deras delar och komponenter ingående i denna klass. 20 Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; bänkar, arbetsbänkar, skruvstyckesbänkar, ej av metall, ickemetalliska stegar; deras delar och komponenter ingående i denna klass. BX (a) (b) 16/02/1989 PT (a) (b) 02/11/1992 PT (a) (b) 02/11/ /06/ /046 B.2 04/12/ PT (a) (c) 16/09/ /12/ /102 B.2 29/08/ Obearbetad polyetylenplast; kaprolaktam; obearbetade nylonhartser och obearbetade nylonplaster; silikonnitridpulver; pyrokatechin; dimetylkarbonat; hydroxylaminsulfat; 5 merkapto12, 3triazolnatriumsalt; vanillin; etylvanillin; metyletylketoxim; 1,6hexamediol; 1,5pentanediol; kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning. 7 Pressgjutmaskiner, formsprutmaskiner, formpressar; maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner. 17 Polyetylenplastprodukter i halvfabrikat; syntetiskt gummi inkluderande polybotadiengummi; nylonhartsprodukter i halvfabrikat; polyimidfilm för allmän industriell användning; gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings, packnings och isoleringsmaterial; böjliga rör, ej av metall. 09/11/ /085 B.2 12/02/ Vattenreningstabletter och behandling; tätningar till tältsömmar. 3 Läppbalsam, rengöringspreparat, tvål, vax, avfettningsmedel och upplösningsmedel för högtryckstvättar och högtrycksutrustning för användning med vatten. 4 Bränsletabletter och stickor, bränsle i form av gel, bränslefilter, ljus, citronellaljus och vaxpinnar, tändstavar, tändpasta, tändare. 5 Insektsdödande medel, nödhjälpslådor, myggspiraler. 6 Produkter av oädla metaller, tältpinnar, öglor, skruvar, lås, metallmunstycken, metallbehållare för livsmedel, rörkopplingar av metall, luftbehållare av metall, propan T kopplingar, propancylinderhandtag (av metall), öglor (av metall). 7 Generatorer för elproduktion; Högtryckstvättar för användning med vatten, delar och komponenter till dessa, nämligen borstar, delar för blästring, skumstänger, raka förlängningsstycken, hopfällda stänger, förlängningsslangar, lastvagnar; lufttrycksredskap, nämligen mejslar, slipmaskiner, sprutmunstycken, luftpistoler med magasin, blästringsanordningar och blästringsmunstycken, blåsrör, luftchuckar, luftspärrnycklar, tryckluftshammare, luftskruvnycklar, tryckluftsborrar, luftpolermaskiner, tryckluftsfettsprutor, luftpumpar, tryckluftsfräs, luftslipmaskiner, luftpistoler för motorrengöring, luftkompressorer samt delar och komponenter, nämligen luftfilter, luftregleringsanordningar, smörjapparater, magnetstartanordningar, luftslangar och luftslangkopplingar, bränslefilter. 8 Sågar, sågblad, saxar, knivslipninganordningar, macheteknivar, campingmaterial, överlevnadsmaterial, spadar, yxor, trähammare, utdragare för tältpinnar, knivsmidesvaror, knivar, gafflar och skedar. 9

10 CTM Del B Ficklampsbatterier, räddningsfiltar, elddon, termometrar, visselpipor, kompasser, reflektorer, brandslälckare, flytanordningar, reparationssatser för glasögon, detektorer och larmanordningar för rök, brand och kolmonoxid; larmanordningar för personlig säkerhet, svetsapparater, laddningsbara batterisatser, batteriladdare, elförsörjningsaggregat för växelström/likström, skyddsglasögon, dörrklockor, lokaliseringsmedel, områdessensorer, ekopejlingsapparat för fisksökning, måttband och mätanordningar, kikare, förlängningsrep, regleringsanordningar för propangas, gastrycksmätare, motorgnistfångare, näringstillförselanordning med mängdreglering. 11 Belysnings, uppvärmnings och kokutrustning; lyktor, lampor, nattlampor, strålkastare, nyckelringslampor, glödstrumpor, glaslyktor, värmeutrustning, värmepannor, elektriska värmekylare, kokplattor och grillar, rökugnar, utegrillar, ficklampor, ficklampor (inkluderande ficklampsbatterier), strålkastare, badanordningar i form av uppvärmda bad, elektriska grillar, trycklampor, fästlampor, flouroscerande hänglampor, radiatorer, köksspisar, säkerhetsbelysning, ljuslyktor, lykttändare, lyktställ, butantändare, lödlampor och brännare, vattenreningsanordningar, lykthängare av metall, lykthängare, lyktbärare. 12 Campingvagnar, båtar, kanoter, båtsäten, paddlar, åror och båtsläpvagnar,. 14 Tidmätningsinstrument. 17 Vinyl och nylondäck, reparationssatser för vinyl och gummi samt fiberisoleringsmaterial. 18 Ryggväskor, bäranordningar för ryggväskor, ej av metall, bärkassar, ryggsäckar, koffertar, resväskor, persedelpåsar, förvaringskistor och bärkoffertar, spännen (av läder). 20 Sovsäckar, utrustningsställ, möbler, fältsängar, stolar, bord, bärbara kök, nyckelpåsar, ej av metall, speglar, propancylinderhandtag (ej av metall), öglor (av plast), vaxlinor, flaskställ. 21 Vakuumförpackningar för livsmedel och drycker, vattenbehållare, vakuumförpackad agn och fiskeutrustning, burkhållare, klämflaskor, muggfördelare, kylare och krukor tillverkade av både fast material och av tyg, infrysbara kylelement, trattar, bränslefilter, tallrikar, isolerade mugghållare, matlagningsutrustning, nämligen kaffekannor, muggar, koppar, fat, kastruller, pannor och skålar, spisställ, lyktställ, behållare och redskap för hushållsändamål, flaskor, sportflaskor, fältflaskor, hinkar, bestick, transportbehållare, glas, ostrivare, grönsakssköljare, trådrullar, näringstillförselanordning med mängdreglering, soppskedar, tänger, spatlar; univeralkonservöppnare, korkskruvar; borstar, sophinkar, tändsticksaskar, stekkorgar, matserviser, ishackor, burköppnare, kastrullhållare av aluminium, campingset av aluminium, kokkärl, tekannor, popcornpannor, perkolatorer, äggkoppar, salt och pepparfat, tandborstställ, tvålaskar och teburkar, tandborstskydd och askar, trattar för lyktbränsle. 22 Tjärsegelduk, underläggspresenningar, överdrag till generatorer, presenningar, yttertält, hängmattor och myggnät, tält, inkluderande delar och komponenter, tjärade förvaringspåsar, hänglås och snörlås, rep och linor, stormrep, stormlinor, fästremmar, sovsäcksremmar, remmar och syntetisk fyllnings och textilfiber. 24 Handdukar, bordsdukar och stolöverdrag. 25 Kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, stickade varor, flanellskjortor, värmeunderkläder och skjortbyxor, fotbeklädnader, sockor, skor, stövlar, vandringsstövlar, mockasiner, huvudbonader, hattar och mössor, jackor, anoracker, rockar, ponchos, västar, överdrag, pullovrar, byxor, sweaters, handskar, skjortor, vävda skjortor, fårullsskjortor, rugbyskjortor, träningsbyxor, kortbyxor, uppvärmningsdräkter, vindjackor, pyjamas, värmejackor av fårull, överdragskläder och jaktkläder, hängslen. 26 Sybehör, klädnypor, livremmar och spännen till livremmar, av oädla metaller Vakuumförpackad lockbetes och fiskeutrustning, spel och leksaker; bestick, lyktor och skuggprojektorer, tält och remmar, alla för barn. 25/09/ /076 B.2 06/09/ Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; speciellt bilar, delar och komponenter till bilar, alla ingående i klass Reparation och underhåll av motorfordon, allt ingående i klass /11/ /086 B.1 01/08/ Oädla metaller och deras legeringar, byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke elektriska kablar och metalltrådar, låsbeslag och små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser, malmer; exklusive gångjärn samt lådskenor, dörrar och andra tillbehör (samtliga av metall) avsedda för möbeltillverkning. 9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, sändning, återgivning av ljud och bilder, magnetiska databärare, grammofonskivor, försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater, kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer, eldsläckningsapparatur. 14 Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser, smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument. 16 Papper, kartong samt produkter därav; broschyrer, trycksaker, bokbinderiartiklar, fotografier; pappersvaror, klister (lim) för pappersvaror och hushållsändamål, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter(ej möbler); instruktions och undervisningsmaterial (ej apparater), plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser), spelkort, trycktyper, klichéer. 18 Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror. 24 Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar. 25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader. 28 Spel och leksaker, gymnastik och sportartiklar ej ingående i andra klasser, julgransprydnader. 30/11/ /091 B.1 28/04/ Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; speciellt bilar och bildelar. 37 Byggnation, reparation och underhåll av motorfordon, samtliga i klass

11 Del B.4.2 CTM /01/ /002 B.1 01/08/ /12/ /096 B.2 13/06/ /03/ /023 B.2 31/07/ /06/ /046 B.2 27/10/ /01/ /004 B.1 28/03/ /03/ /022 B.2 17/07/ /09/ /074 B.2 01/03/ /04/ /031 B.2 25/07/ Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast. 30 Kaffe, te, kakao, socker, ris, kaffeersättning; glass; honung, sirap; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is. 42 Konsultation avseende layout av affärer, invändig och utvändig design, inredning och skyltar (ej skyltfönsterarrangemang). 25/07/ /030 B.2 13/03/ /04/ /036 B.2 26/07/ (a) (b) 08/03/1935 (a) (b) 14/03/ /10/ /078 B.2 23/06/ IE (a) (b) 08/08/1977 FI (a) (b) 05/05/1995 (c) 01/11/ /05/ /034 B.2 21/08/ /12/ /096 B.2 19/06/ BX (a) (b) 14/06/1978 BX (a) (b) 06/03/1987 (a) (b) 06/08/1987 (a) (b) 06/08/ /10/ /078 B.2 11/04/ Administration av tjänster i samband med offentlig transport; granskning av frakthandlingar; konsultation inom området frakttransport och inom området lokal administration och logistik; företagsorganisatorisk rådgivning, inkluderande hjälp och rådgivning i samband med upprättandet av detaljhandels och grossistföretag inom området begagnade fordon. 11

12 CTM Del B Underhåll av lastbilar, traktorer och släp åt andra. 39 Leasing och uthyrning av lastfordon; transport av elever per buss; biltransport; allomfattande logistiktjänster åt kunder med nationella och internationella fraktbehov, nämligen magasinering av varor som transporteras via luften, via land, via järnväg och via vatten, in och utklarering, transport av varor och organisering av transport av varor i luften, på land, via järnväg och på vatten. Överflyttning av arbetstagare, inkluderande hjälp vid flytt från en plats till en annan och samordning av flyttjänster, inkluderande anordnande av förhyrning av flyttbilar och flyttutrustning, anordnande av flytt av gods på land, i luften, via järnväg eller på vatten. 42 Teknisk rådgivning och konsultation i samband med upprättandet av detaljhandels och grossistföretag inom området begagnade bilar. 22/04/ /031 B.2 18/07/ Eteriska oljor, tvätt och blekningspreparat;doftsprejer;parfymer, deodorantpreparat för personligt bruk; tvål; kosmetika; hårvårdspreparat, inkluderande hårlotioner; tandpulver, tandkräm och tandpastor; ickemedicinska munvatten. 9 Glasögon och tillhörande delar, inkluderande solglasögon; apparater för inspelning, upptagning, sändning, återgivning av ljud och bilder; nöjesapparater för användning enbart tillsammans med tvmottagare; datorer, inkluderande datorer som utrustning för spel eller underhållningsutrustning;programförsedda, maskinläsbara databärare, inspelade magnetupptagningsbärare och grammofonskivor. 14 Ädla metaller och deras legeringar. 16 Skrivinstrument; Papper, kartong samt produkter därav, ingående i klass 16; trycksaker; behållare för förpackningsändamål av plast, papper eller papp (kartong); klistermärken; spelkort. 18 Läder och läderimitationer samt varor av dessa material (ingående i klass 18), speciellt små varor av läder; koffertar och resväskor; väskor; paraplyer och parasoller. 24 Vävnader och textila produkter, ingående i klass 24, speciellt näsdukar och handdukar; bordslinne; tapeter av textil. 25 Kläder för män, kvinnor och barn; strumpor; huvudbonader; bälten; läderbälten; kragskyddare; accessoarer, nämligen sjaletter, scarfar, sjalar, prydnadsnäsdukar; slipsar; handskar; skor; underkläder, nattdräkter, badkläder, badrockar. 28 Spel och leksaker; gymnastik och sportutrustning, speciellt skidor, golfklubbor och tennisracketar; bollar; gymnastik och sportartiklar, ingående i klass Tobak och tobaksprodukter; artiklar för rökare; tändstickor. 27/08/ /072 B.2 25/03/ /10/ /078 B.1 05/10/ Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg; ätliga oljor och fetter, konserver baserade på kött, fisk, fjäderfä och vilt; pickles. 30 Glass; is. 16/07/ /061 B.2 28/08/ Kitt ingående i klass 1, bindemedel för industriell användning. 2 Kitt ingående i klass 2. 6 Obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller och deras legeringar, speciellt stångstål, formstål, profilstål, bredflänsunderlag, betongstål, byggnadsstålmattor, bredplattstål och halvfabrikat; rör och rörkopplingar samt slangar av metall; avloppsrör och formdelar av gjutjärn; Järnkramvaror, små smidesvaror av metall, ingående i klass 6, inkluderande spik, skruvar, skruvmuttrar, bultar, sprintar, hakar, nitar, öglor, ringar, fästdon; gängade metallstänger; icke elektriska kablar och metalltrådar; metalltrådsvaror; avfallsbehållare av metall; kompostbehållare av metall; trådar, flätverk, staket, grindar, stolpar; rörkopplingar av mässing och rödgods; klamrar, rörkrokar, klämmor, hålband, bärställningar; stängningsanordningar för uppdämningar, gårdsavlopp, avskiljningsanordningar, tillslutningar för rengöringsanläggningar, duschstänger, skenor till förhängen samt fastsättningsdon, ringar och rullar för fastsättning av förhängen; Byggnadsmaterial och byggdelar av metall; Metallbeslag för byggnader; fönster, dörrar, infattningar, fönsterramar, fönsterdelar, samtliga av metall; beslag, lås och gångjärn av metall för möbler, fönster och dörrar, bandskruvstäd av metall; väggenomföringar, tomma verktygslådor av metall. 7 Gräsklippare, häck, gräs och trädsaxar; spridare för växtskyddsmedel; Maskinverktyg, maskindrivna, speciellt elektriska eller pneumatiskt drivna, handstyrda verktyg samt insatsverktyg för dessa, fastspänningsverktyg; maskindrivna, speciellt elektriskt drivna trädgårdsverktyg och redskap. 8 Handdrivna trädgårdsverktyg och redskap; spadar, gafflar, skyfflar, krattor, räfsor, hackor, liar, skäror, skaft; handverktyg, bandskruvstäd av trä.; fyllda verktygsskåp och lådor av trä eller metall. 9 Apparater och instrument för reglering, mätning och övervakning av värmeinstallationer; säkerhetsarmaturer för värmeanläggningar; mätverktyg; vattenmätare vatten och värmemängdsräknare. 11 Sanitetsinstallationer; material för sanitära anläggningar, ingående i klass 11, nämligen tätningar, spolrör och förbindelseslangar, anslutnings och förbindelsedelar för klosetter, väggbeslag för urinoarer, monteringselement för toaletter, sittbadkar, urinoar och tvättställ, tappventiler med eller utan luftare, överdelar, anslutningsventiler för utrustning, kulkranar, säkerhetsarmaturer; tryckförminskare, rörluftare, slangförskruvningar, vattenfilter, fastsättningsanordningar för tvättställ, toalettstolar, bidéer, WCkombinationer, toalettsitsar, tvättställ, avloppsbrunnar, duschskiljeväggar och kabiner, pelare till tvättställ, sköljbäcken, tryckspolare, spegelbelysning, badrumsbelysning, diskbänkar; vattenvärmare för bad, elektriska vattenvärmare, ventillationsinstallationer och apparater; ventilationsgaller av plast och/eller metall; jalusiventiler av plast och/eller metall, frånluftshuvar, vattenberedningsapparater; sanitära armaturer och avloppsarmaturer, stapelarmaturer, gasarmaturer, propangasarmaturer; sanitära beslag av plast och/eller metall; sanitetsduschar, handduschar och delar till dessa, ingående i klass 11; värmeinstallationer, värmeinstrument och apparater, värmekroppar, olje och gasbrännare, cirkulationspumpar, värmepumpar, ackumulatorer för värme och 12

13 Del B.4.2 CTM bruksvatten, expansionskärl, värmeledningsrör samt därtill hörande förbindelse och fastsättningsstycken, samtliga av plast och/eller metall; värmearmaturer, termostatventiler; värmeytfördelare; dusch och badkar; duschinsatser. 12 Manuellt styrda fordon för gatusopning och sandning. 17 Kitt, ingående i klass 17, rör och rörkopplingar samt slangar av plast; avloppsrör och formdelar av plast; slangar av gummi och plast, isoleringsmaterial för värmeinstallationer; Plastfolier; tätnings och isoleringsmaterial. 19 Bambu, tonkinstavar; monteringsfärdiga växthus, vassmattor för insynsskydd, byggnadsmaterial och byggdelar; byggnadsbeslag av plast, profiler, lister; fönster, fönsterramar, fönsterdelar; beslag, lås och gångjärn för fönster och dörrar, samtliga av plast; paneler och folier av trä, plast, fibermaterial och/eller pressade plastmaterial. 20 Korgarbeten; tomma verktygsskåp av trä eller metall; tomma verktygslådor av trä; arbetsbänkar av trä och/eller metall; hyvelbänkar, sanitära inredningsföremål av trä, porslin, keramik, glas, metall och/eller plast, nämligen möbler, beklädnader för dusch och badkar; speglar; konsoler; plankor, plattor, ribbor, stolpar av trä, plast, fibermaterial och/eller pressade plastmaterial; spegelskåp, lagerhyllor, beslag, lås och gångjärn av plast för möbler. 21 Avfallsbehållare av plast; kompostbehållare av trä och/eller plast; växtkrukor och lådor; tvålkoppar, glashållare, toalettpappershållare, stödhandtag, handdukshållare. 24 Duschdraperier. 26/03/ /027 B.2 15/10/ /06/ /048 B.2 09/10/ BX (a) (c) 26/03/1971 DK (a) (b) 14/12/1990 (a) (b) 20/11/1985 (a) (b) 10/08/1988 (a) (b) 28/09/1979 (a) (b) 09/03/1988 (a) (b) 23/11/1968 (a) (b) 23/11/1968 SE (a) (b) 01/03/1968 (a) (b) 18/11/1965 (a) (b) 18/11/ /08/ /061 B.1 07/01/ Mediatech Media and Cable Technology Ltd. Keleti Károly u Budapest HU 27/03/ /024 B.2 05/10/ /02/ /012 B.1 28/05/ Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer; alla dessa varor för användning av och utformade för barn och ungdomar. 18 Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; skolväskor ingående i denna klass; alla dessa varor för användning av och utformade för barn och ungdomar. 28 Leksaker, spel och saker att leka med; gymnastikoch sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader; alla dessa varor för användning av och utformade för barn och ungdomar. 17/12/ /107 B.2 16/04/ Gas, gasformiga bränslen och oljor. 11 Hushållsanordningar, spisar, öppna spisar, väggelement, konvektionsvärmare, vattenvärmare, fläktvärmare, gaspannor, gasdrivna centralvärmesystem, mikrovågsugnar, eldstäder; duschar. 12 Fordon som kan tankas med naturgas, motorer för nämnda fordon och delar associerade därmed, alla ingående i klass Installation, reparation, provning, nödservice och underhåll av gasanordningar, ledningsnät, apparater och instrument som använder gas;läggning, reparation, underhåll, ersättning, omläggning och inspektion av pipelines;reparation av vägar och gångar;uppförande/anläggande, reparation och underhåll av gasinstallationer, tjänster relaterade till installation, reparation och underhåll av energidrivna anordningar och instrument och för konstruktion, reparation och underhåll av energidrivna installationer;installation av isoleringsmaterial, brunnsborrning, exploatering och utvinning av olja och gas, olje och gasborrning, oljepumpning och utvinning;under vatten, konstruktionsarbete;rivning; uppförande/anläggande av byggnationer; ta överflödiga gas och oljeplattformar och borriggar ur drift;uppförande/anläggande, underhåll och renovering av egendom. 39 Lagring, distribution, transport, frakt, leverans och mätning av gas, flytande naturgas, gasformiga bränslen och oljor;överföring och/eller distribution och/eller försörjning av elektricitet och andra energikällor;leasing och uthyrning av bilar och kommersiella fordon. 40 Produktion av gas och olja; elgenerering. 42 Tjänster rörande granskning av energiförbrukning och beträffande effektiviteten hos anordningar samt säkerhetskontroll av anordningar och ledningsnät;forskning och utveckling avseende vetenskap, teknik och miljö;geofysiska och geologiska undersökningar; efterforskning av gas och olja; undervattensutforskningar; landutveckling; lantmätning av land och egendom;datortjänster, underhåll och uppdate 13

14 CTM Del B.4.2 ring av datorprogramvara;utformning av datorprogramvara och programmering;avfallshantering;dyktjänster. 10/06/ /045 B.2 23/12/ /03/ /018 B.1 02/08/ Maskiner och maskinverktyg och motorer (ej för landfordon), maskinkoppling, remmar och transmissionskomponenter (ej för landfordon), jordbruksredskap, äggkläckningsmaskiner, hackare, kvarnar, mixrar, allt det nämnda endast för industriell användning, undantaget elektriska redskap i allmänhet, hackare, kvarnar, mixrar, fruktpressar, grönsaksskalare, tvättmaskiner, samtliga endast för hushållsbruk och gräsklippare 23/04/ /036 B.2 25/09/ Vitamin, mineral och örttillsatser, receptfria och naturliga farmaceutiska preparat i form av diettillsatser. 30 Spannmålsbaserade kakor som innehåller vitamin, mineral och örttillskott. 31/01/ /009 B.2 19/07/ Avancerat inspektionssystem för reaktortrycktankaroch reaktorinneslutningar nämligen, sonder som använder ultraljudsvågellipser, sprickdetektorer som använder ultraljudsvågellipser, detektorer som använder ultraljudsvågellipser. 18/01/ /004 B.1 03/04/ /03/ /014 B.1 07/09/ /11/ /089 B.2 29/11/ AT (a) (b) 21/06/1994 (c) 05/10/1993 BX (a) (b) 29/09/1993 (c) 29/09/1993 (a) (b) 13/09/1994 (c) 05/10/1993 DK (a) VR03309/96 (b) 07/06/1996 (c) 01/10/1993 (a) (b) 04/10/1993 (c) 04/10/1993 (a) (b) 29/09/1993 (c) 29/09/1993 IE (a) (b) 29/09/1993 (c) 29/09/1993 (a) (b) 11/12/1995 (c) 04/10/1993 PT (a) (b) 15/12/1994 (c) 29/09/1993 SE (a) (b) 07/04/1995 (c) 29/09/1993 GR (a) (b) 19/05/1997 (c) 16/11/ /11/ /093 B.2 11/12/ /12/ /103 B.2 17/07/ PL (a) (b) 02/02/2001 (c) 08/08/1997 (a) (b) 03/12/1997 (c) 20/08/1997 LV (a) M (b) 20/11/1998 (c) 08/08/ /05/ /042 B.2 09/08/ Dator och kommunikationsmaskinvara och programvara för användning för bärande, leverans, kontroll, övervakning och hantering av överföringar av data, röst, bild, video och liknande överföringar via kommunikationsnät; samt delar och komponenter till dessa. 37 Installation, underhåll och reparation av kommunikationsmaskinvara. 38 Kommunikation; kommunikationsinformation; åtkomst till information avseende kommunikationsnät och kommunikationsnätsprodukter samt tjänster som använder datornät. 42 Installation, underhåll och reparation av kommunikationsprogramvara för bärande, leverans, kontroll, övervakning och hantering av data, röster, bilder, video och liknande överföringar via kommunikationsnät; konsultation och specialutformning avseende kommunikationsnät. 08/01/ /005 B.2 24/04/ (a) (b) 20/06/1996 (c) 20/06/ /04/ /033 B.2 07/02/ Industriella oljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen. 7 Maskiner, ej för hushållsanvändning. 14

15 Del B.4.2 CTM Mekanisk forskning; arkitektkonsultationer; professionell konsultation, ej för företag (tjänster för andras räkning). 11/06/ /051 B.2 14/01/ /04/ /036 B.2 06/07/ /03/ /023 B.1 23/05/ /10/ /085 B.1 03/01/ Pappersvaror (skriv och kontorsmaterial), skrivpapper och kuvert; samlarkort; affischer; skrivbordskalendrar, väggkalendrar; gratulationskort; monterade och omonterade fotografier; vykort; romaner och novellsamlingar; facklitteratur; serieböcker; bilderböcker; målarböcker; adressböcker; anteckningsböcker; lösbladspärmar; ritlinjaler; klistermärken; dagböcker; förbetalade telefonkort (ej magnetiskt kodade). 25 Tshirtar; skjortor; byxor; underkläder; hattar, mössor; sockor; skor och stövlar; träningströjor; träningsbyxor; sweatrar; undertröjor; klänningar; kjolar; rockar; jackor; badkläder, slipsar; halsdukar; handskar; pyjamasar; nattlinnen; nattskjortor; tofflor; morgonrockar. 41 Underhållningstjänster i form av produktion och distribution av spelfilmer; produktion av förinspelade videoband, videokassetter och videoskivor, förinspelade ljudband, ljudkassetter och ljudcdskivor; tillhandahållande av direktansluten information inom området spelfilms, tv och videounderhållning via ett globalt kommunikationsnätverk /06/ /045 B.2 30/10/ Gelatin för industriella ändamål inkluderande flytande och tekniskt gelatin; kemikalier och preparat för tillverkning eller bearbetning av livsmedel; stabiliserings och emulgeringsmedel; stärkelse, glykos, sirap, gluten och maltdextrin för industriella ändamål; mikrobpreparat som förlänger livsmedelsprodukters hållbarhet när de förvaras på hyllor inkluderande mjölkbaserade livsmedel; kemiska substanser för användning inom livsmedelsindustrin inkluderande konserveringsmedel, emulgeringsmedel och tillsatser för bröd och bakning; natriumbikarbonat för konservering av livsmedel, borsyra, citronsyra, borax. 5 Livsmedelsprodukter i denna klass inkluderande livsmedel för spädbarn och sjuka; dietiska livsmedel; medicinska livsmedel; stärkelse för medicinska ändamål; diettillskott; mat för diabetiker; frysta livsmedel och maträtter i denna klass; tillagade livsmedel i denna klass. 29 Kött, fisk, fjäderfä och vilt samt produkter framställda därav; ätliga oljor och fetter; ätligt geletin; sylter, såser i denna klass, marinader; livsmedelsprodukter i denna klass; mejeriprodukter inkluderande mjölk och yoghurt; ersättningar för mejeriprodukter; ägg; margarin och annat matfett; snacks; pommes frites i denna klass; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; sojaprodukter inkluderande tofu; frukt och grönsaksprodukter i denna klass samt varor innehållande frukt eller grönsaker, eller ersättningar för frukt och grönsaker; jordnötssmör och andra bredbara pålägg; kryddade smaktillsatser i form av såser; geléer; sylter; paketerade nötter; konserverade, torkade och tillagade livsmedel i denna klass;soppa, gelatin för livsmedel, gelékristaller, glasyr, ost, nötter och torkad frukt, tillagade livsmedel inkluderande tillagade måltider och efterrätter ingående i denna klass inkluderande frysta livsmedel. 30 Mjöl inkluderande majsmjöl; ärtmjöl, rismjöl, sojamjöl, spannmål inkluderande pärlgryn, helgryn, majsmjöl, havremjöl; formmjöl; spannmål och näringspreparat tillverkade av spannmål inkluderande bröd och bagerivaror inkluderande våfflor, konditorivaror, risoller, korvbröd, pajer, pizzor, tunnbröd och pitabröd, fruktlimpor, muffins, mjuka tekakor, tunna pannkakor, gifflar, knäckebröd, ströbrödsprodukter, smet, kakmixer, specialgryn, bakmixer; deg inkluderande fryst deg; konditorivaror, kex, smörgåskex, mjuka kakor, konditorivaror, scones, småkakor, bullar; godsaker, müslistänger, snacks, snackmat, chips inkluderande majschips; popcorn; pasta och pastaprodukter; såser i denna klass; salladsdressingar, majonnäs; mixer för mjuka kakor; vaniljsåspulver; bakpulver, vaniljkräm, gluten, stärkelse, honung, sirap, jäst; dextros, maltos; salt; senap; peppar; kryddor; pickles; vinäger; currypulver; emulgeringsmedel och bindemedel för livsmedel inkluderande hydroxypropylerad majsstärkelse;ingredienser i denna klass som innehåller dietfibrer, majsstärkelse och naturliga kostfibrer;alla nämnda varor framställda av majs; kaffe, kaffeersättningar inkluderande cikoria, tillagningar gjorda av eller smaksatta med kaffe eller kaffeersättningar; te, kakao, choklad, chokladersättningar och tillagningar gjorda av eller smaksatta med choklad eller chokladersättningar; socker, florsocker, ris, tapioka, sagogryn; tillagade efterrätter inkluderande fryst yoghurt, glass och isglass; quiche, tillagade glasyrer; brylepudding, puddingar och puddingmixer; snackmat ingående i denna klass inkluderande paketerade kombinationer av ätliga substanser inkluderande kex, dippsåser; bredbara pålägg och garneringar; hälsolivsmedel i denna klass; frysta livsmedel och maträtter i denna klass; konserverade, torkade och tillagade livsmedel i denna klass; tillagade livsmedel i denna klass. 32 Mineral och kolsyrat vatten, samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker, safter och andra preparat för framställning av drycker. 15

16 CTM Del B Malnings och bageriverksamhet. 42 Tillagning av livsmedel; uppdragsblandning och livsmedelsteknik. 26/11/ /03/ /024 B.1 27/08/ AT (a) (c) 18/12/1957 BX (a) (c) 18/12/1957 (a) (c) 18/12/1957 HU (a) (c) 07/11/1990 (a) (c) 18/12/1957 LV (a) (c) 29/05/1998 LT (a) (c) 29/05/1998 PT (a) (c) 18/12/1957 CZ (a) (c) 29/05/1998 SK (a) (c) 29/05/1998 SI (a) (c) 18/12/1957 (a) (c) 20/11/1957 BG (a) (c) 07/06/1993 RO (a) (c) 07/11/ /06/ /051 B.1 24/09/ /01/ /009 B.1 07/12/ AT (a) (b) 08/09/1989 BX (a) (b) 23/03/1989 (a) 1179 (b) 23/08/1989 DK (a) VR (b) 13/10/1989 FI (a) 813 (b) 06/05/1991 (a) (b) 24/05/1988 (a) (b) 10/12/1986 IE (a) (b) 13/08/1991 (a) (b) 28/11/1991 SE (a) (b) 01/02/1991 (a) (b) 16/01/1991 (c) 03/05/1989 GR (a) (c) 26/11/1996 IE (a) (b) 21/08/1997 CZ (a) (b) 28/12/1998 EE (a) (b) 28/03/2000 HU (a) (b) 21/08/1997 LV (a) M44407 (b) 20/09/1999 SK (a) (b) 10/06/2002 SI (a) (b) 10/06/2002 PL (a) (b) 17/08/2001 BG (a) (c) 10/06/2002 RO (a) (c) 20/06/ /12/ /099 B.2 16/07/ /02/ /017 B /11/ /099 B.1 08/03/ (a) (b) 14/03/1986 (a) (b) 12/09/1986 AT (a) (b) 12/09/1986 BX (a) (b) 12/09/1986 (a) (b) 12/09/1986 (a) (b) 12/09/1986 PT (a) (b) 12/09/ /01/ /010 B.1 04/07/ /12/ /097 B.2 13/02/ Motordrivna verktyg, inkluderande borrar, skruvmejslar, sågar, hyvlar, sandningsdon och dylikt; trädgårdsskötseloch träbearbetningsverktyg; delar och komponenter till alla nämnda varor; inget av det ovan nämnda avser elektriska svetsaggregat eller tillhörande delar och komponenter. 8 Handdrivna verktyg och handredskap; rakapparater, rakhyvlar och rakknivar samt fodral för dessa; pennknivar; delar och komponenter till alla nämnda varor; inget av det ovan nämnda avser elektriska svetsaggregat eller tillhörande delar och komponenter. 9 Elektroniska och elektroniska apparater, samtliga för användning i, för hantering av samt för styrning och fjärrstyrning av maskiner, fordon och farkoster; datorer och apparater för databehandling; visningsanordningar och apparater; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering och kontroll; radioapparater; kassett och cdspelare; eldsläckningsapparatur; skydds och säkerhetsanordningar för avkoppling av fordon, farkoster och maskiner; larmsystem; apparater för avkänning, mätning och indikering av temperatur; hydraulmotorer; batterier; batterilådor och batteriladdare; antenner; bländskyddsskärmar och glasögon; bländskyddsskärmar; fyrar (blinkande ljus), sirener och sumrar; elektriska kablar och kabelsystem för fordon och maskiner; lastceller; bränslepumpar; säkringar och säkringslådor; lutningsindikatorer; tryckta kretsar; skyddskläder och hjälmar för arbetare; säkerhetspresenningar; inspelningsmedier; ljud och videoband; datorspel och program; delar och komponenter till alla nämnda varor; inget av det ovan nämnda avser elektriska svetsaggregat eller tillhörande delar och komponenter. 12 Barnvagnar; cyklar; delar och komponenter till alla nämnda varor. 14 Klockor och armbandsur; nyckelringsemblem och prydnadssaker; klockfodral för reseklockor. 16 Papper, papp och varor som är gjorda av dessa material; trycksaker; böcker; fotografier och målningar; fotografiställ; pappersvaror (skriv och kontorsmaterial); kontorsför 16

17 Del B.4.2 CTM nödenheter; spelkort; skrivdon, pennor och blyertspennor; delar och komponenter till alla nämnda varor. 18 Varor tillverkade av eller huvudsakligen av läder eller läderimitationer; bälten; attachéväskor; resväskor; väskor; väskor för resor; handduksväskor; ryggsäckar; ryggsäckar; plånböcker; portmonnäer; passfodral; paraplyer; fodral och väskor för verktyg; adresslappar för bagage; delar och komponenter till alla nämnda varor. 20 Ramar för tavlor och fotografier. 21 Redskap för kosmetiskt bruk; kammar och borstar för skötsel av hår; kam och borstfodral; flasköppnare; korkskruvar; kosmetiska fodral och puderdosor; delar och komponenter till alla nämnda varor. 24 Metervaror av textil; sängkläder och bordsdukar; gardinskydd; delar och komponenter till alla nämnda varor. 25 Kläder, inkluderande ytterkläder, skjortor, ttröjor, jackor, ärmlösa jackor, sweatshirts, slipsar, scarves, hattar, handskar, hela overaller, byxor, stövlar och skor; sportkläder; vattentäta kläder; bälten; delar och komponenter till alla nämnda varor. 28 Modeller och leksaker; delar och komponenter till alla nämnda varor. 34 Cigarett och cigarrtändare; tändstickor och artiklar för rökare; delar och komponenter till alla nämnda varor. 03/09/ /075 B.2 24/10/ /06/ /047 B.2 08/11/ /05/ /037 B.2 20/10/ /05/ /047 B.2 24/09/ Transport, emballering, förvaring och distribution av alla slags fordon. 30/07/ /065 B.2 02/12/ /05/ /037 B.2 08/11/ (a) (c) 31/10/1972 (a) (c) 31/10/1972 (a) (c) 13/03/1990 BX (a) (c) 08/03/1990 LV (a) M41948 (c) 04/04/1997 CY (a) (c) 19/07/1996 CY (a) (c) 19/07/1996 PT (a) (c) 01/03/1979 PT (a) (c) 01/03/1979 HU (a) (c) 25/03/1996 (a) (c) 09/03/1990 (a) (c) 18/05/1990 PL (a) (c) 28/03/1996 (a) (c) 17/04/1996 LT (a) (c) 04/04/1997 CZ (a) (c) 27/03/1996 EE (a) (c) 04/04/1997 SK (a) (c) 19/12/1997 IE (a) (c) 09/10/1978 GR (a) (c) 20/02/ /03/ /023 B.2 02/04/ /05/ /035 B.1 22/08/ /08/ /072 B.1 09/11/ /07/ /054 B.1 22/03/ /07/ /056 B.1 25/10/ /02/ /010 B.2 10/07/ Motorer (ej fordon);fortskaffningsmedel för transport i luften eller på vatten. 25 () /04/ /027 B.2 17

18 CTM Del B /07/ /04/ /029 B.2 10/07/ Annons och reklamverksamhet, marknadsföringstjänster och försäljningsfrämjande verksamhet. 38 Utsändningstjänster. 41 Underhållning, undervisning/utbildning och instruktion, via eller relaterade till radio och television; produktion, presentation, distribution, uthyrning, samsändning och näthantering av radio och tvprogram;leverans av nyhetsprogram;leverans av radioprogram. 22/10/ /091 B.2 11/02/ /04/ /033 B.1 07/09/ /05/ /043 B.2 18/10/ Maskiner och maskinverktyg. 11 Apparater för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattentrycktankar, värmeväxlare, slingor. 37 Reparations och installationstjänster (tjänster för andras räkning) avseende maskiner och maskinverktyg samt till apparater för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattentrycktankar, värmeväxlare, slingor /08/ /073 B.2 07/03/ /08/ /061 B.1 17/12/ Frimärksalbum, myntalbum, telefonkortsalbum. 23/10/ /084 B.2 24/09/ /03/ /024 B.2 09/07/ /05/ /043 B.1 14/09/ /07/ /055 B.2 20/10/ Nyckelringar, lås, nycklar, märken, prydnadsföremål av oädel metall. 9 Elektroniska publikationer; publikationer i elektronisk levererade via direktanslutning från en databas eller från inrättningar på Internet eller andra nätverk (inkluderande webbplatser);filmer, radio och tvprogram. 16 Trycksaker och tryckta publikationer, böcker;fotografier, affischer, klister och lim för kontors och hushållsändamål, väskor, instruktions och undervisningsmaterial, spelkort, gratulationskort, vykort, kalendrar och dagböcker.alla nämnda varor avser radiostationen Atlantic Artiklar av läder, läderimitationer, väskor, paraplyer och parasoller, ej inkluderande några reseffekter eller bagageföremål. 21 Redskap eller behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; krukmakerivaror, varor av glas, porslin, lergods och keramik;vägplaketter av keramik och porslin. 28 Leksaker, spel och saker att leka med; sportartiklar Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings, poler, skur och slipmedel; ingående i denna klass, ej tandkräm och munvatten. 5 Hälso och näringsprodukter, nämligen, dietlivsmedelstillskott i form av en drinkmixer eller piller, ej farmaceutiska, veterinära och hygieniska produkter. 30 Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is. 32 Öl; mineral och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; näringsberikade blanddrycker och andra ickealkoholhaltiga drycker. 15/10/ /089 B.2 27/11/

19 Del B.4.2 CTM /04/ /035 B.2 08/08/ Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; puts och polermedel, tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor; tandpulver, kräm och pastor;tandborstningsgelé;tandpulver;tandkräm;tandrengöringsvatten;tandvatten och munvatten;kemikalier för mun och tandvård. 5 Farmaceutiska produkter, samt hygieniska preparat, uteslutande för dentalmedicinskt bruk; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; fästmedel för tandprotesser;läkemedel för desinfektion av mun och svalg; desinfektionsmedel. 10 Odontologiska instrument och apparater, elektriska munvårdsapparater;tandköttsstimulatorer; konstgjorda tänder; munspeglar; tandtråd. 14 Behållare för mun och tandvårdsapparater, speciellt för tandpetare av ädelmetaller och deras legeringar eller överdragna därmed; ur och tidmätningsinstrument; speciellt tandborstnings och tidtagningsur. 21 Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd, speciellt behållare för tandborstar och tandpetare (ej av ädelmetall eller överdragna därmed); tandpetare; tandstickor;medicinska trätandpetare;tandborstar, även med medicinsk verkan; elektriska tandborstar; borstar för löständer;tandmellanrumsborstar, interdentala rengöringsredskap;elektriskt och mekaniskt drivna apparater för rengöring av tandproteser;elektriskt drivna rengörings och sköljapparater för tänder, mun och svalg för hemmabruk;munduschar;munsköljningsmuggar;tandborstglas; tandborsthållare; hållare för tandborstglas;förvaringsmuggar för tandborstar; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstvaror; borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; glasvaror, porslin och lergods (inkluderade i klass 21). 30 Tuggbara tandvårdspreparat med medicinsk verkan. 20/08/ /071 B.2 14/01/ /11/ /090 B.1 22/02/ Programvara för meddelanden 38 () 42 () 04/11/ /087 B.2 29/11/ /06/ Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; skriv och kontorsmaterial; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer. 02/07/ /058 B.2 19/10/ /12/ /098 B.1 20/08/ /11/ /092 B.1 06/07/ DURÁNCORRETJER & PARTNERS Còrsega, 329 (Pº de Gracia/Diagonal) Barcelona 30/10/ /087 B.2 24/01/ /02/ /015 B.1 27/03/ Reparations och underhållstjänster avseende pumpar och ventiler och tillhörande utrustning samt installationer avseende pumpar och ventiler, men ej sådana tjänster anpassade för motorlandfordon eller för delar och komponenter därav. 25/11/ /093 B.2 24/02/ /06/ /04/ /034 B /01/ /008 B.2 08/08/

20 CTM Del B /01/ /002 B.1 24/09/ Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud eller bilder; operativsystem för datorer, operativprogram för datorer (inspelad), datorprogramvara (inspelad), kringutrustning för datorer; elektriska och elektroniska apparater och instrument; televisionsapparater, tvmottagare, kabeltecemottagare, dekodrar, navigationssystem för fordon, datorer, persondatorer, datorterminaler, elektroniska kalendrar, telefoner, telefaxmaskiner, audiovisuell utrustning, dvdspelare (digitala videoskivor), dvdinspelare (digitala videoskivor);delar och komponenter till alla nämnda varor, alla ingående i klass 9. 15/04/ /029 B.2 11/02/ ning på gjutna artiklar; mönstertillverkning och överföring; plätering av elektroniskt ledande material, metallplätering, guldplätering, silverplätering, kopparplätering, tennplätering, nickelplätering, kadmiumplätering, plätering av elektroniskt ledande material, hartsplätering, plätering av akrylhartser, plätering av epoxyhartser; vakuummetallisering; pressning, fogning; ihopsättning; filmöverläggning; fotoetsning av elektroniska komponenter och/eller elektroniska kretskort; elektroplätering; metallplätering och laminering; samt laminering av plastark;gravyr, fotogravyr, fotografisk tryckning. 42 Offsettryckning; intagliotryckning; screentryckning; typografisk tryckning; överföringstryckning. 19/03/ /025 B.1 04/04/ Kokta frukter och grönsaker, konserverade grönsaker, köksväxter, champinjoner, tryffel och svamp; ätliga oljor och fetter. 30 Senap; såser (smaktillsatser); tomatketchup, salladssåser;majonäs;kryddade smaktillsatser och kryddor. 39 Distribution och förvaring av färska livsmedelsprodukter eller konserver för människor och för djur. 22/10/ /092 B.2 17/04/ Maskiner och maskinverktyg; maskiner för överföring av mönster, vilka är förtryckta på underlagsfilmer, på artikelytor, maskiner för överläggning av prydnadsfilm på artikelytor; maskiner för invändig gjutning i gjutform avsedda för injektionsgjutning och efterföljande överföring av mönster till gjutna artiklar, maskiner för invändig gjutning i gjutform avsedda för injektionsgjutning och överläggning av prydnadsfilm på gjutna artiklar; automatiska filmmatare för användning med nämnda mönsteröverföringsmaskiner, automatiska filmmatare för användning med nämnda maskiner för överläggning av prydnadsmönster, automatiska filmmatare för användning med nämnda maskiner för invändig gjutning i gjutform; gjutformar för plastgjutningsmaskiner; delar och komponenter till alla nämnda varor. 9 Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; LCDkomponenter, inkluderande; elektroniska beröringskänsliga omkopplare, elektroniska beröringskänsliga skärmar, bakljusledplattor med eller utan en lampa och en inverterare, färgfilter; maskiner för formning av tunnfilm, inkluderande; maskiner för formning av tunnfilm som används för orienteringsfilm för flytande kristall, förslutningar för flytande kristall, film för isolering av halvledarelement, motstånd och ledade polymertunnfilm; delar och komponenter till alla nämnda varor. 17 Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings, packnings och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall; överföringsmönsterbärande film för användning med mönsteröverförings och prydnadsplastfilm som kan läggas över artikelytor; samt halvstyva prydnadsplastark som kan läggas över artikelytor. 40 Behandling av ämnen och material; mönsteröverföring; hartsytbehandling; plastformning, plastgjutning; plastgjutning och efterföljande mönsteröverföring och/eller filmöverlägg Rörkopplingar (av metall), ventiler till vattenledningar (av metall), ventiler till dräneringsrör (av metall), ventiler (ej maskindelar) av metall, skruvar av metall, små smidesvaror av järn och metall; oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; ickeelektriska kablar och metalltrådar; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; mineraler, med undantag för brunnar och utrustning för brunnar. 7 Maskiner och maskinverktyg; maskinverktyg för bearbetning och spåntagning, tryckluftsmaskiner, kopplingar, ej för fordon, ventiler (maskindelar), tryckluftspumpar, regulatorer (maskindelar), tryckregulatorer (maskindelar), regulatorer för matningsvatten, filter (maskindelar), maskincylindrar, ljuddämpare, cylindrar;inga nämnda varor är avsedda för användning med brunnar eller utrustning för brunnar. 8 Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och rakapparater; med undantag för utrustning för brunnar. 9 Kulventiler, elektroventiler, vakuumrör, (radio) tidomkopplare, automatiska. 11 Filter (delar av hushålls eller industriinstallationer). 17 Packningar, rörkopplingar (ej av metall), ventiler av gummi eller vulkaniserade fibrer, topplockspackningar. 21 Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser. 11/02/ /011 B.2 24/07/

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor, slipstenar och

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR TULLTAXA Kap 82 KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor,

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter,

Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter, Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter, en explorerscout, rovers och ledare! Vi startar söndag 7.6.2015 kl. 9.00 från kårlokalen med hyrbuss mot Muonio.

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE.

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. 360 Service KONTOR OCH OFFENTLIG SEKTOR Daghem FRITIDSHEM OCH SKOLOR BYGG OCH INDUSTRI VÅRDCENTRALER OCH SERVICEHEM EVENT, MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR ON- OCH OFFSHORE

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

82 Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger

82 Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 82 Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger 82a 82b Torkning som inte omfattas av andra klasser; Kölnor; Kafferostare Centrifuger 82a Torkning som inte omfattas

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Mellanmålet. Källängsgården fritidsgården med hälsa som profil

Mellanmålet. Källängsgården fritidsgården med hälsa som profil Mellanmålet Källängsgården fritidsgården med hälsa som profil Mellanmålet! Källängsgården tog de första stegen i att profilera sin verksamhet mot hälsa hösten 2009. Ett av det första stegen, vi tog i hälsans

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Frågeformulär mitten av graviditeten

Frågeformulär mitten av graviditeten Frågeformulär mitten av graviditeten Innehåller bland annat frågor om kost, hälsa och livsstil Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Rabatt på gällande lagerpriser

Rabatt på gällande lagerpriser VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND KONTANT KONTO NR: 10123 Glasblock 10 Tejp 23 Tätningslist 23 Rostfria syrefasta metaller 20 Betongtillsatsmedel 23 Fogmassa, Lim 23 Asfalts- och tätmassa 20 Kitt och spackel 20

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

Packlista Samuraisillen

Packlista Samuraisillen Packlista Samuraisillen Detta är en packlista från din avdelning. Var noga med att du får med dig allt så att du slipper börja din upplevelse i Japan med att köpa kläder eller annat viktigt som du måste

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Recept med Canderel Green

Recept med Canderel Green Recept med Canderel Green Smoothies: Exotisk sötma Energi-smoothie Varma drycker: Lätt-capuccino Efterrätter och sötsaker: Bakade äpplen Päronmos Tigerkaka med pistasch Chokladkaka och vaniljsås Cheesecake

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter; SFS 2000:208 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH MiniMax receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH GRÖTAR HAVREGRYNSGRÖT (2 PORTIONER) 1 dl havregryn En nypa salt (kan uteslutas) Servera den mängd som du tror att barnet kommer att äta upp och spar resten

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB www.scandinavia-rekrytering.se Handel med livsmedel och dagligvaror av bästa kvalité mellan Tjeckien och Sverige Uthyrning och rekrytering

Läs mer

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning Gjuta egna mjukbeten Detta med plastgjutning har konstigt nog aldrig riktigt blivit något hit i Sverige. Trots att det är väldigt enkelt att göra när man väl har fått prova. Kanske är det avsaknaden av

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

Foto: Martin Skredsvik

Foto: Martin Skredsvik RECEPTHANDBOK Framtagen i samarbete med Mariann Andersson, författaren bakom succén Baka med LCHF (Bonnier Fakta). Ni hittar hennes blogg på www.mariannslchf.se Foto: Martin Skredsvik Citronkaka Ca 14

Läs mer

Märit Ivarsson Kostkonsult

Märit Ivarsson Kostkonsult Märit Ivarsson Kostkonsult Mellanmål Bakgrund Det här dokumentet skall vara en vägledning för alla som tillagar och serverar mellanmål. De nya råden Bra mat i förskolan och Bra mat i skolan är grunden

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror!

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror! Gör en god hemlagad potatismos eller köp hem goda korvbröd! Tillbehör är viktigt tex Gurkmix Räksallad Lingonsylt Torkad Lök Smakrik Senap Ketchup mm. 29. 95 9. 95 Styck Njut av en god Varmkorv Ingemar

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 145 Del C... 18 Del D... 23 Del M... 25 L A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden MATGLÄDJE FÖR ALLA Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning Findus Special Foods Upplev skillnaden Rätt och näringsriktig kost en rättighet Att få i sig näringsriktig och energirik

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v. Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm pkt pasta pkt hirs, Grönsaker rödlök gul lök vitlök citron sötpotatisar kruka basilika kruka dill salladshuvud gurka tomat

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

KostMedMera. www.kostmedmera.se

KostMedMera. www.kostmedmera.se Måndag: Thailändsk röd curry-kyckling 600 g kycklinglårfilé 10 cm purjolök eller kokosfett Röd currypasta (burk på hyllan med utländsk mat) 1 burk kokosmjölk Thailändsk fisksås Limesaft 400 g broccoli

Läs mer