Svensk varumärkestidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 23, vecka 23/2015 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Omkungörelser, nya nationella registreringar Rättelser, nya nationella registreringar Nationella registreringar med ändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar avförda på grund av utebliven förnyelse Nationella registreringar avförda på egen begäran Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Pantsättningar av nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (fullständig information) Internationella kungörelser Kungörelse av internationella registreringar för invändning Ändringar enligt 27 förvaltningslagen i beslut avseende internationella registreringar Ändringar avseende innehavare av internationella registreringar Förnyade internationella registreringar Internationella registreringar som upphört att gälla i Sverige Beslut om att internationella registreringar inte ska gälla i Sverige

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08173 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött och vitt. Sanopharma AB, Scheelevägen 17, Lund, Sverige. Org. nr: Noréns Patentbyrå AB, Box 10198, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Rengöringsmedel; rengöringspreparat för hud (icke medicinska); salvor, krämer, sprayer, lotioner. 5: Förband, förbandsmaterial och plåster; sårvårdspreparat; rengöringspreparat för sår; vårdande preparat, nämligen renande, antibakteriella, bactericida och desinficerande preparat; desinficeringspreparat; hygienartiklar, hygieniska preparat, nämligen renande, antibakteriella, baktericida och desinficerande preparat; desinficerande sprayer; salvor, krämer, sprayer, lotioner, oljor och pulver för hud- och sårvård; första hjälpen-kit. 18: Väskor; väskor för campare; vattentäta väskor.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08153 Ansökningsdatum: MEDBOX Sanopharma AB, Scheelevägen 17, Lund, Sverige. Org. nr: Noréns Patentbyrå AB, Box 10198, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Rengöringsmedel; rengöringspreparat för hud (icke medicinska); salvor, krämer, sprayer, lotioner. 5: Förband, förbandsmaterial och plåster; sårvårdspreparat; rengöringspreparat för sår; vårdande preparat, nämligen renande, antibakteriella, bactericida och desinficerande preparat; desinficeringspreparat; hygienartiklar, hygieniska preparat, nämligen renande, antibakteriella, baktericida och desinficerande preparat; desinficerande sprayer; salvor, krämer, sprayer, lotioner, oljor och pulver för hud- och sårvård. 18: Väskor; väskor för campare; vattentäta väskor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00640 Ansökningsdatum: Importum Christoffer Lehtipalo, Norrängavägen 4C, Lund, Sverige. 35: Importagenturtjänster.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00641 Ansökningsdatum: Giftskåpet Annika Gustavsson, Koltrastvägen 26, Ekerö, Sverige.

6 Svensk varumärkestidning /4 41: Anordnande av föreläsningar rörande utbildning; arrangerande av föreläsningar i näringslära; föreläsningar avseende försäljningsfärdighet; föreläsningstjänster rörande ledarskicklighet; föreläsningstjänster rörande marknadsföringsskicklighet; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella föreläsningar; anordnande av föredrag; akademiska tjänster (utbildning); anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av festivaler för utbildningsändamål; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av kontinuerliga medicinska utbildningskurser; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av spel rörande utbildning; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av tävlingar avseende utbildning; anordnande av tävlingar för utbildningsändamål; anordnande av tävlingar inom utbildning; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av undervisning/utbildning avseende biologiska ämnen; anordnande av undervisning/utbildning för barn genom lekgrupper; anordnande av undervisning/utbildning avseende ekologiska ämnen; anordnande av undervisning/utbildning avseende fitness; anordnande av undervisning/utbildning för industrin; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av utbildningssymposier; anordnande av utbildningstävlingar; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningskurser; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål (utbildningsändamål); anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av visningar för utbildningsändamål; anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); arrangerande för studenters deltagande i utbildningskurser; arrangerande för studenter för deltagande i utbildningsverksamhet; arrangerande och hållande av utbildningskurser rörande datorer; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; arrangering av utställningar för utbildningsändamål; audiovisuella visnings- och presentationstjänster för utbildningsändamål; datorbaserad utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; datorstödda utbildningstjänster genom personlig assistans; demonstration av fotografisk utrustning (för utbildningsändamål); demonstrationer i utbildningssyfte; filmproduktion för utbildningsändamål; förvaltning av utbildningstjänster; genomförande av utbildningsseminarier; genomförande av utbildningar; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; högre utbildning; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; information avseende utbildning; information om undervisning/utbildning; information om utbildningsexaminationstjänster; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); informationstjänster relaterade till utbildning; intervjuer med samtida personer för utbildningsändamål; karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; klubbtjänster (utbildning); klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; konsultation avseende utbildning av anställda; konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultation avseende utbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; leasing av utbildningsmaterial; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser avseende företag; ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser i vetenskap; ledning av utbildningskurser; ledning av utbildningsseminarier relaterade till medicinska frågor; ledning av utbildningsseminarier för kunder; ledning av utställningar för utbildningsändamål; lekskoletjänster [undervisning/utbildning eller underhållning]; medicinsk undervisning och utbildning; medicinsk utbildning; medicinsk utbildning och handledning; medicinska utbildningstjänster; organiserande av utbildningsrelaterade tävlingar; organisering av fester för utbildningsändamål; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; organisering av shower för utbildningsändamål; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter; organisering av utbildningstävlingar; organisering av utbildningssymposier; organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningsseminarier; organisering av utställningar rörande utbildning; organisering av utställningar för utbildningsändamål; (organisering av -) utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för utbildningsändamål; praktisk utbildning; produktion av

7 Svensk varumärkestidning /5 direktsända tv-program för undervisning/utbildning; produktion av filmer för utbildningsändamål; produktion av ljud- och videoinspelningar för utbildningsändamål; produktion av utbildningsfilmer; produktion av utbildningsvideor; produktion av videoband för användning av bolag i bolags undervisning/utbildning; professionella konsultationstjänster avseende utbildning; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial för utbildning; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmanualer; rådgivning avseende medicinsk utbildning; rådgivning (yrkes- -) [utbildning eller träningsråd]; rådgivningstjänster avseende utbildning; rådgivningstjänster relaterade till utbildning; radiotjänster för tillhandahållande av utbildningsgranskning; skolor [utbildning]; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; spridning av utbildningsmaterial; studiecirklar för utbildningsändamål; symposier relaterad till utbildning; tävlingar (anordnande av -) [utbildning eller underhållning]; tävlingar (organisering av -) [utbildning eller underhållning]; teambuilding (undervisning/utbildning); tillhandahållande av datorlevererade utbildningsprov och -utvärderingar; tillhandahållande av utbildningskurser; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; tjänster avseende akademisk utbildning; tjänster avseende kommersiell utbildning; tjänster avseende teknologisk undervisning/utbildning; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; tjänster avseende undervisning/utbildning rörande näringslära; tjänster för bedömning av utbildning; tjänster rörande utbildningsinformation; tjänster utförda av utbildningsinstitut; träning i fysisk utbildning; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning, undervisning/utbildning och handledning/instruktion; underhållning, undervisning/utbildning och instruktion/handledning; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; undervisning och utbildning; undervisning- och utbildningsinformation; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning avseende dramatik; undervisning/utbildning avseende datorer; undervisning/utbildning avseende bryggning; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; undervisning/utbildning avseende användning av datorer i företag; undervisning/utbildning avseende vinkunskap; undervisning/utbildning avseende försäljning; undervisning/utbildning avseende tillämpning av datorsystem; undervisning/utbildning avseende datorprogramvara; undervisning/utbildning avseende tillämpning av programvara; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning avseende informationsteknik; undervisning/utbildning avseende fotografisk framkallning; undervisning/utbildning av vuxna avseende miljöfrågor; undervisning/utbildning avseende datorsystem; undervisning/utbildning avseende arkitektur; undervisning/utbildning avseende skrivande av datorprogram; undervisning/utbildning avseende andlig utveckling; undervisning/utbildning avseende fotografering; undervisning/utbildning avseende affärsverksamhet; undervisning/utbildning för prästerskap; undervisning/utbildning i språk; undervisning/utbildning i form av kurser på universitetsnivå; undervisning/utbildning inom området för databehandling; undervisning/utbildning inom området databehandlingsvetenskap; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; undervisning/utbildning relaterad till näringslära; undervisning/utbildning som anordnas av skolor; undervisning/utbildning via tv-program; undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings-/utbildningsinformation; upplåtande av faciliteter för utbildningsändamål; upplåtande av lokaler för undervisning/utbildning; upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät; upplåtande av utbildningstjänster rörande träning; upplåtande av utbildningsinformation; upplåtande information avseende utbildning; utbildning av icke medicinsk personal inom området för barnomsorg; utbildning av medicinska besökare; utbildning avseende användning av datorprogram; utbildning avseende datorsystem; utbildning avseende datortekniker; utbildning avseende försäljning; utbildning avseende religiös utveckling; utbildning avseende religion; utbildning avseende säljträning; utbildning avseende undervisning i handskrift; utbildning för försäljningspersonal; utbildning för vuxna; utbildning i hälsovård och kosttillskott; utbildning i implementering och användning av databehandlingsprogram; utbildning i informationsteknik; utbildning i matlagning; utbildning i pr; utbildning i rörelsemedvetenhet; utbildning i utformning av programvarusystem; utbildning i utveckling av programvarusystem; utbildning inom databehandling; utbildning inom design; utbildning inom området kommunikationsteknik; utbildning inom reklamområdet; utbildning med inriktning på affärsledning; utbildning och instruktion; utbildning och underhållning, nämligen sammanställande av spelscheman och -planer; utbildning (praktisk -) [instruktion]; utbildning relaterad till hälsa; utbildning relaterad till anställningsmöjligheter; utbildning rörande företagsfranchiseadministration; utbildning rörande musik; utbildning, underhållning och sport; utbildning/undervisning; utbildningar; utbildnings-/undervisningstjänster avseende markpolitik; utbildningsakademier; utbildningsakademitjänster; utbildningsexamination; utbildningsexaminationer och prov; utbildningsforskning; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningskurser i hemmet; utbildningskurser med inriktning på reseindustrin; utbildningskurser relaterade till datormaskinvara; utbildningskurser relaterade till kundtjänster; utbildningsprov; utbildningsseminarier; utbildningsseminarier avseende hårfriseringstekniker; utbildningsseminarier avseende skönhetsterapi; utbildningstjänster; utbildningstjänster avseende meditation; utbildningstjänster avseende jordbruksnäringen; utbildningstjänster avseende missbruk av beroendeframkallande substanser; utbildningstjänster avseende zoologi; utbildningstjänster avseende användning av datorprogramvara; utbildningstjänster avseende

8 Svensk varumärkestidning /6 tillverkning; utbildningstjänster avseende trädgårdsodlingsbranschen; utbildningstjänster avseende gymnasieskolan; utbildningstjänster avseende veterinäryrket; utbildningstjänster avseende miljövård; utbildningstjänster avseende bevarande av miljön; utbildningstjänster avseende filmkonsten; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av instruktionskurser; utbildningstjänster avseende farmaci; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av utbildningskurser; utbildningstjänster avseende andraspråk; utbildningstjänster avseende yrkesutbildning; utbildningstjänster avseende uppassning; utbildningstjänster avseende bevarande av naturen; utbildningstjänster avseende livsmedelsteknik; utbildningstjänster avseende hälsovård; utbildningstjänster avseende undervisning i främmande språk; utbildningstjänster avseende första hjälpen; utbildningstjänster avseende ledningsrådgivning; utbildningstjänster avseende missbruk av droger; utbildningstjänster avseende handledning/instruktion av personal i livsmedelsteknik; utbildningstjänster avseende textiltillverkning; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster för vidarebefordrande av undervisningsmetoder avseende databehandling; utbildningstjänster genomförda via radio; utbildningstjänster i form av korrespondenskurser; utbildningstjänster i form av korrespondensskolor; utbildningstjänster i form av musik-tv-program; utbildningstjänster relaterade till språkundervisning; utbildningstjänster relaterade till databehandling; utbildningstjänster relaterade till terapeutisk behandling; utbildningstjänster relaterade till affärsskolning; utbildningstjänster relaterade till industri; utbildningstjänster relaterade till formgivning; utbildningstjänster relaterade till medicin; utbildningstjänster rörande skönhetsterapi; utbildningstjänster rörande företagsledning; utbildningstjänster rörande modellering; utbildningstjänster rörande handel; utbildningstjänster rörande utveckling av barns mentala förmågor; utbildningstjänster rörande vatten; utbildningstjänster rörande kundtillfredsställelse; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga; utbildningstjänster rörande vattenföroreningar; utbildningstjänster rörande vattenhantering; utbildningstjänster rörande kvalitetstjänster; utbildningstjänster rörande utveckling av barns intellektuella förmågor; utbildningstjänster rörande vattensäkerhet; utbildningstjänster tillhandahållna av institut för högre utbildning; utbildningstjänster tillhandahållna av semester- och turistortsetablissemang; utbildningstjänster tillhandahållna via turistortsetablissemang; utbildningstjänster tillhandahållna via television; utbildningstjänster tillhandahållna för barn; utbildningstjänster tillhandahållna för barnlärare; utbildningstjänster tillhandahållna av institut för vidareutbildning; utfärdande av utbildnings- och träningspris; utformning av utbildningskurser, -examinationer och -kvalifikationer; utgivning av utbildningsböcker; uthyrning av inspelad undervisning/utbildning; uthyrning av utbildningsmaterial; uthyrning av utbildningsmaterial eller -apparater; utställningsverksamhet för utbildningsändamål; utveckling av utbildningshandböcker; utveckling av utbildningsmaterial; vinprovningar [tjänster avseende undervisning/utbildning]; vinprovningstjänster (undervisning/utbildning); vuxenundervisning/utbildning avseende bokföring; workshopar för utbildningsändamål; yrkesrådgivning, rådgivning avseende handledning/instruktion och undervisning/utbildning; yrkesvägledningstjänster (rådgivning avseende undervisning/utbildning och instruktion/handledning); anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); artistisk ledning av teatershower; framförande av teaterpjäser, musikframföranden; organisering av teaterproduktioner; organisering, produktion och presentation av teaterföreställningar; produktion av teater- och nöjesföreställningar; produktion av teaterföreställningar; produktion av teaterpjäser; produktion av teatershower; publicering av teatermanuskript; publicering av texter innehållande teaterrankingar och föreställningar (nöjesinformation); regi av teaterpjäser; regi av teatershower; regisserande av teatershower; teaterföreställningar; teaterföreställningar både animerade och live; teaterproduktion; teatertjänster; teaterunderhållning; teateruppträdanden som hålls i evenemangslokaler; underhållning i form av teaterproduktioner; uppdragsskrivning, ej reklam [teaterpjäser, musikaler, för publikationer osv]; uppsättning av teaterpjäser; anordnande av demonstrationer för underhållningsändamål; anordnande av visningar för kulturändamål; anordnande av visningar för underhållningssyften; anordnande av visningar för träningsändamål; museiverksamhet [visningar och utställningar]; elektronisk textpublicering; elektroniska bibliotekstjänster för leverans av elektronisk information (inkluderande arkivinformation) i form av text-, ljud- och/eller videoinformation; förberedelse av texter för publicering; författande av texter [ej reklamtexter]; författande (text- -) [annat än reklamtexter]; konsulttjänster rörande publicering av skrivna texter; produktion av textning eller transkription av ljud i tv-program; publicering av medicinska texter; publicering av musiktexter och texter till musik; publicering av texter; publicering av texter (ej reklamtexter) online via ett globalt datornätverk; publicering av texter online som avser tv-programguider; publicering av texter till sånger i bokform; publicering av texter till sånger i notbladsform; redigering av texter; skrivning av texter, ej reklamtexter; texter (publicering av -), ej reklamtexter; texter (utgivning av -), ej reklamtexter; textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); textning av film; textpublicering; textpublicering, ej reklamtexter; textskrivning, ej reklamtexter; textutgivning (ej reklamtexter); utgivning av textböcker; utgivning av texter; anordnande av utställningar för kulturella ändamål; anordnande av utställningar för underhållningsändamål; anordnande av utställningar i underhållningssyfte; genomförande av utställningar för kulturella ändamål; konferenser, utställningar och seminarier; ledning av utställningar för underhållningsändamål; ledning av utställningar för rekreationsändamål; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål; utställningar för underhållningsändamål; utställningar med levande dans; dans-, musik- och

9 Svensk varumärkestidning /7 dramaföreställningar; anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av festivaler kulturella ändamål; anordnande av instruktioner för kulturella ändamål; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av kulturevenemang; anordnande av kulturverksamhet; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål; anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; kultur- och idrottsverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet; organisering av fester för kulturella ändamål; organisering av kultur- och konstevenemang; organisering av kulturella föreställningar; organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; organisering av shower för kulturella ändamål; organisering av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; sportoch idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; studiecirklar för kulturändamål; underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; organisering av scenföreställningar; produktion av pjäser för scenen; produktion av scenföreställningar; produktion av scenshower; scenunderhållning av lätt natur; underhållningstjänster i form av scenproduktion och cabaret; naturlivstjänster [för rekreationsändamål]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/06791 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i blått och vitt. Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd., 1760, Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Kina. Valea AB, Anna Lindhs Plats 4, Malmö, Sverige. Org. nr: : Elektriska köksmaskiner; blandare (elektriska hushållsmaskiner); vindturbiner och tillbehör härtill; vindturbingeneratorer; vattenkraftsgeneratorer; elektriska maskiner och apparater för rengöring; dammutsugningsinstallationer för rengöringsändamål; maskinella avfallskvarnar; filtermaskiner. 11: Belysningsapparater för lysdioder; bakteriedödande lampor för luftrening; apparater och installationer för matlagning; luftreningsapparater och- maskiner; luftkonditioneringsapparater; luftfiltreringsanläggningar; fläktar för luftkonditionering; gasrenings- och gasrengöringsanordningar; luftsteriliseringsapparater; torkapparater och -installationer; vattenreningsapparater och maskiner; luftreningsfilter; vattenreningsfilter; avhärdningsapparater; steriliseringsapparater; vattenautomater; elradiatorer. 40: Destruktion av avfall och sopor; sanering av riskfyllt/vådligt material; luftrening; luftdeodorisering; uthyrning av luftkonditioneringsapparater; uthyrning av luftuppvärmningsapparater; vattenbehandling.

10 Svensk varumärkestidning /8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00642 Ansökningsdatum: leash-on KL Solutions AB, Valåsvägen 1, Kullavik, Sverige. Org. nr: Alexander Cederschiöld, Ingenjörsgatan 7A, Göteborg, Sverige. Peter Vilidu, Smedjegårdsvägen 6B, Drottningholm, Sverige. 18: Hundkoppel. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00643 Ansökningsdatum: Figurklass: Patrik Danerhag, Barrtorpsvägen 3, Södertälje, Sverige. 25: Träningskläder. 41: Drift av fitnesscenter; sport och fitness; tränings- och fitnessträningstjänster.

11 Svensk varumärkestidning /9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07740 Ansökningsdatum: MYSFREDAG AB Kvällstidningen Expressen, Stockholm, Sverige. Org. nr: DANOWSKY&PARTNERKB, BOX 16097, STOCKHOLM, Sverige. 9: Datorprogram, inkluderande datorprogram för mobiltelefoner och läsplattor; programvaror i form av appar; elektroniska och tryckta publikationer, böcker, tidningar och tidskrifter (nedladdningsbara); programvara för åtkomst, sökning, indexering och hämtning av information och data från globala datornät och globala kommunikationsnät; databaser; nedladdningsbara bildfiler; nedladdningsbara musikfiler; nedladdningsbara videofiler; podcastfiler; gränssnitt för datorer; programvara för överföring och förmedling av länkar på internet. 16: Tidningar, tidskrifter och trycksaker; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); publikationer, böcker, tidningar, tidskrifter, broschyrer, nyhetsbrev. 35: Annons- och reklamverksamhet, innefattande upplåtande av annonsutrymme på internet; uthyrning av annonsutrymmen; annons- och reklamverksamhet avseende underhållning och utbildning online; annonsoch reklamverksamhet avseende delning av multimediamaterial via internet och andra dator- och kommunikationsnätverk; prenumerationstjänster avseende tidningar, nyhetsbrev och andra publikationer; kommersiell nyhetsförmedling. 38: Telekommunikation; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via datorterminaler; förmedling och överföring av information och nyheter, innefattande överföring över internet för åtkomst via datorer, surfplattor och mobiltelefoner; upplåtande av åtkomst till databaser för söking av information och nyeter; sändning av tv och radio, innefattande webb-tv och webbradiosändningar; förmedling av länkar som överför besökare till andra lokala och globala webbsidor; datorkommunikationstjänster; dataöverföringstjänster; dataströmning; elektroniska sändningstjänster; elektronisk post; information avseende telekommunikation; tjänster avseende elektroniska anslagstavlor; sändning av meddelanden; nyhetsbyråer; radiosändning; televisionssändning; sändningstjänster, innefattande uppladdning, publicering, visning, taggning, bloggning, delsning eler på annat sätt tillhandahållande av elektronisk media eller information över internet eller andra kommunikationsnätverk; tillhandahållande av elektroniska videolänkar; webcasttjänster; tillhandahållande av onlineforum, chattrum och bloggar för sändning av meddelanden, kommentarer och multimediamaterial. 41: Elektronisk desktop-publicering; fotoreportage; undervisning/utbildning, även via internet; förslagstjänster och reportage information avseende rekreation; anordnande av tävlingar online; nöjes- och underhållningsinformation; utbildningsinformation; instruktionstjänster; nyhetsreportertjänster; nöjen; praktisk utbildning (instruktion); produktion av radio- och televisionsprogram; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter online; publicering av texter (ej reklamtexter); speltjänster online; underhållning; tillhandahållande av populära nyeter och information, baserat på sociala medier, från webbplater i underhållningssyfte; nyhetsreportertjänster; redigering av texter. 42: Grafisk formgiving; design och utveckling av datormjukvara och -hårdvara; hosting av webbsidor och icke nedladdningsbar mjukvara för uppladdning, nedladding, redigering, publicering, visning, tagging, delning och sändning av meddelanden, nyheter, kommentarer, text, publikationer, multimediamaterial, video, bilder, ljud, animeringar och användarskapat innehåll; hosting av digitalt material online; hosting av mjukvara; datalagring av artiklar, reportage och annan text samt av forografier i text- och bilddatabaser.

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00660 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; ; AB Svenska Spel, Visby, Sverige. Org. nr: Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Trycksaker; spelprogram; spelregistreringskvitton; spelkuponger; lottsedlar; spelplaner; vinstkvitton; värdebevis (trycksaker); marknadsföringsmaterial. 28: Leksaker; spel. 41: Vadhållningsverksamhet; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av lotterier; underhållning; hasardspel; kasinon (hasardspel); speltjänster on-line (via datanätverk). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00644 Ansökningsdatum: grafikeriet Kommanditbolaget Grafikeriet, Kölnagatan 6, lgh 1502, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Digitala fotografibehandlingstjänster; fotografisk bildbehandling. 41: Fotografering. 42: Grafisk design.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00663 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; ; AB Svenska Spel, Visby, Sverige. Org. nr: Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Trycksaker; spelprogram; spelregistreringskvitton; spelkuponger; lottsedlar; spelplaner; vinstkvitton; värdebevis (trycksaker); marknadsföringsmaterial. 28: Leksaker; spel. 41: Vadhållningsverksamhet; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av lotterier; underhållning; hasardspel; kasinon (hasardspel); speltjänster on-line (via datanätverk). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00645 Ansökningsdatum: Unichic Cipard AB, Box 5236, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Kläder.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00645 Ansökningsdatum: Unichic Cipard AB, Box 5236, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Kläder.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00589 Ansökningsdatum: STILSMART Katarina Althin, Södra Kustvägen 25C, Helsingborg, Sverige. Hans Althin, Södra Kustvägen 25C, Helsingborg, Sverige. 18: Flexibla väskor för kläder; klädesväskor av läder för resor; väskor för kläder. 21: Hängare för torkning av kläder; klädluftare [torkställningar för kläder]; klädvårdsrullar för avlägsnande av ludd från kläder [vidhäftande]; ställningar för luftning av kläder; sträckare för kläder; torkställningar för kläder [ej uppvärmda]; torkställningar för kläder. 25: Armvärmare [kläder]; bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; body (kläder); boor (kläder); chaps [kläder]; denim (kläder); dräkter i tre delar [kläder]; fickor för klädesplagg; förkläden [kläder]; halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för kläder; impregnerade kläder; joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kalashattar [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder av läder; kläder av läderimitationer; kläder av skinn; kläder för användning i brottningstävlingar; kläder för barn; kläder för bilförare; kläder för cyklister; kläder för gymnastik; kläder för hästridning [ej ridhjälmar]; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; kläder för sport; kläder för sportbruk; kläder som står emot regn; korsetter [kläder, underkläder]; kortbyxor [kläder]; kroppsvärmare (kläder); läderbälten (kläder); lekdräkter [kläder]; livremmar av läder [kläder]; lösmanschetter (kläder); mösskärmar [kläder]; muffar [kläder]; munkkåpor [kläder]; nederdelar [kläder]; oljerockar [kläder]; öronlappar [kläder]; pälsar [kläder]; pannband [kläder]; pappershattar [kläder]; penningbälten [klädesplagg]; polotröjor [kläder]; prydnadsnäsdukar [kläder]; schaletter [kläder]; shortset [kläder]; skyddsöverdrag för kläder; slipover [kläder]; slipsar [kläder]; slöjor [kläder]; stickade kläder; svettlappar för skydd av kläder; täckjackor [kläder]; tillskurna foder [delar av kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]; underklänningar [kläder]; värmeisolerade kläder; vattentäta kläder; zaraper [kläder].

16 Svensk varumärkestidning /14 41: Anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av spel rörande utbildning; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av tävlingar avseende utbildning; anordnande av tävlingar för utbildningsändamål; anordnande av tävlingar inom utbildning; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av undervisning/utbildning avseende fitness; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av utbildningssymposier; anordnande av utbildningstävlingar; anordnande av utbildningskurser avseende formgivning; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningstjänster rörande dietik; anordnande av utbildningskurser; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål (utbildningsändamål); anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av visningar för utbildningsändamål; anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); arrangerande för studenters deltagande i utbildningskurser; arrangerande för studenter för deltagande i utbildningsverksamhet; arrangerande och hållande av utbildningskurser rörande datorer; arrangerande och hållande av utbildningskurser rörande elektronik; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; arrangering av utställningar för utbildningsändamål; audiovisuella visnings- och presentationstjänster för utbildningsändamål; databaserade utbildningstjänster inom området för företagsledning; datorbaserad utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; datorstödda utbildningstjänster genom personlig assistans; demonstration av fotografisk utrustning (för utbildningsändamål); demonstrationer i utbildningssyfte; examinationstjänster (utbildning); fastställande av utbildningsstandarder; filmproduktion för utbildningsändamål; förmedling av bildskärmar för utbildningsändamål; förvaltning av utbildningstjänster; genomförande av utbildningsseminarier; genomförande av utbildningar; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; högre utbildning; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; information avseende utbildning; information om undervisning/utbildning; information om utbildningsexaminationstjänster; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); informationstjänster relaterade till utbildning; intervjuer med samtida personer för utbildningsändamål; juridisk undervisning/utbildning; karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; klubbtjänster (utbildning); klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; konsultation avseende utbildning av anställda; konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultation avseende utbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; konsulttjänster avseende maskinteknisk utbildning; kurser avseende undervisning/utbildning inom finansområdet; leasing av utbildningsmaterial; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser avseende företag; ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser i vetenskap; ledning av utbildningskurser i företagsledning; ledning av utbildningskurser avseende företagsledning; ledning av utbildningskurser i konstruktion; ledning av utbildningskurser; ledning av utbildningsseminarier relaterade till medicinska frågor; ledning av utbildningsseminarier för kunder; ledning av utställningar för utbildningsändamål; organiserande av utbildningsrelaterade tävlingar; organisering av fester för utbildningsändamål; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; organisering av shower för utbildningsändamål; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter; organisering av utbildningstävlingar; organisering av utbildningssymposier; organisering av utbildningskonventioner; organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningsseminarier; organisering av utställningar rörande utbildning; organisering av utställningar för utbildningsändamål; (organisering av -) utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; pilotutbildning och utbildning av kabinpersonal; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för utbildningsändamål; praktisk utbildning; produktion av direktsända tv-program för undervisning/utbildning; produktion av filmer för utbildningsändamål; produktion av ljud- och videoinspelningar för utbildningsändamål; produktion av utbildningsfilmer;

17 Svensk varumärkestidning /15 produktion av utbildningsvideor; produktion av videoband för användning av bolag i bolags undervisning/utbildning; produktion av videoband för företagsanvändning vid undervisning/utbildning och handledning/instruktion avseende företagsledning; professionella konsultationstjänster avseende utbildning; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial för utbildning; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmanualer; rådgivning (yrkes- -) [utbildning eller träningsråd]; rådgivningstjänster avseende utbildning; rådgivningstjänster relaterade till utbildning; radiotjänster för tillhandahållande av utbildningsgranskning; skolor [utbildning]; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; spridning av utbildningsmaterial; studiecirklar för utbildningsändamål; symposier relaterad till utbildning; tävlingar (anordnande av -) [utbildning eller underhållning]; tävlingar (organisering av -) [utbildning eller underhållning]; teambuilding (undervisning/utbildning); telefoninformationstjänster avseende undervisning/utbildning; tillhandahållande av datorlevererade utbildningsprov och -utvärderingar; tillhandahållande av utbildningskurser; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; tjänster avseende akademisk utbildning; tjänster avseende kommersiell utbildning; tjänster avseende teknologisk undervisning/utbildning; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; tjänster avseende undervisning/utbildning rörande näringslära; tjänster för bedömning av utbildning; tjänster rörande utbildningsinformation; tjänster utförda av utbildningsinstitut; träning i fysisk utbildning; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning, undervisning/utbildning och handledning/instruktion; underhållning, undervisning/utbildning och instruktion/handledning; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; undervisning och utbildning; undervisning och utbildning i affärsverksamhet, industriverksamhet och informationsteknik; undervisning- och utbildningsinformation; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning avseende dramatik; undervisning/utbildning avseende datorer; undervisning/utbildning avseende bryggning; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; undervisning/utbildning avseende användning av datorer i företag; undervisning/utbildning avseende vinkunskap; undervisning/utbildning avseende försäljning; undervisning/utbildning avseende tillämpning av datorsystem; undervisning/utbildning avseende datorprogramvara; undervisning/utbildning avseende tillämpning av programvara; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning avseende fotografisk tryckning; undervisning/utbildning avseende vägsäkerhet; undervisning/utbildning avseende informationsteknik; undervisning/utbildning avseende fotografisk framkallning; undervisning/utbildning av vuxna avseende miljöfrågor; undervisning/utbildning avseende konst; undervisning/utbildning avseende datorsystem; undervisning/utbildning avseende arkitektur; undervisning/utbildning avseende skrivande av datorprogram; undervisning/utbildning i form av kurser på universitetsnivå; undervisning/utbildning i sport; undervisning/utbildning i heminredning; undervisning/utbildning i företagsledning; undervisning/utbildning i affärsverksamhet; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings-/utbildningsinformation; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater, musik eller utbildning; upplåtande av dagvårdsenheter [utbildning]; upplåtande av faciliteter för utbildningsändamål; upplåtande av lokaler för undervisning/utbildning; upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät; upplåtande av utbildningstjänster rörande träning; upplåtande av utbildningsinformation; upplåtande information avseende utbildning; utbildning av icke medicinsk personal inom området för barnomsorg; utbildning av medicinska besökare; utbildning avseende användning av datorprogram; utbildning avseende datorsystem; utbildning avseende försäljning; utbildning avseende säljträning; utbildning avseende undervisning i handskrift; utbildning för försäljningspersonal; utbildning för vuxna; utbildning i implementering och användning av databehandlingsprogram; utbildning i matlagning; utbildning i pr; utbildning i rörelsemedvetenhet; utbildning inom reklamområdet; utbildning och instruktion; utbildning och underhållning, nämligen sammanställande av spelscheman och -planer; utbildning (praktisk -) [instruktion]; utbildning relaterad till hälsa; utbildning rörande företagsfranchiseadministration; utbildning, underhållning och sport; utbildning/undervisning; utbildningar; utbildnings-/undervisningstjänster avseende markpolitik; utbildningsakademier; utbildningsakademitjänster; utbildningsexamination; utbildningsexaminationer och prov; utbildningsforskning; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningskurser avseende formgivning; utbildningskurser i hemmet; utbildningsprov; utbildningsseminarier; utbildningsseminarier avseende hårfriseringstekniker; utbildningsseminarier avseende skönhetsterapi; utbildningstjänster; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av utbildningskurser; utbildningstjänster avseende hälsovård; utbildningstjänster avseende mode; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster i form av skönhetsskolor; utbildningstjänster relaterade till formgivning; utbildningstjänster rörande skönhetsterapi; utbildningstjänster rörande kundtillfredsställelse; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga; utbildningstjänster tillhandahållna av institut för högre utbildning; utbildningstjänster tillhandahållna av semester- och turistortsetablissemang; utbildningstjänster tillhandahållna via turistortsetablissemang; utbildningstjänster tillhandahållna via television; utbildningstjänster tillhandahållna av institut för vidareutbildning; utfärdande av utbildningsoch träningspris; utformning av utbildningskurser, -examinationer och -kvalifikationer; utställningsverksamhet för utbildningsändamål; utveckling av utbildningshandböcker; utveckling av

18 Svensk varumärkestidning /16 utbildningsmaterial; workshopar för utbildningsändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00560 Ansökningsdatum: bf-ops Dick Oskarsson, Rostagatan 16 a, Örebro, Sverige. 35: Återförsäljartjänster avseende sportutrustning; återförsäljartjänster avseende vapen; återförsäljartjänster avseende kläder; återförsäljartjänster avseende sportartiklar; återförsäljartjänster avseende skor; återförsäljartjänster avseende huvudbonader; återförsäljartjänster avseende belysning; återförsäljartjänster avseende dykutrustning; återförsäljartjänster i samband med avyttring av kläder och klädesaccessoarer; återförsäljartjänster tillhandahållna i varuhus vid försäljning av skönhetsprodukter, toalettartiklar, apparater för hushållsändamål, handverktyg, optiska varor, hemelektrisk- och elektronisk utrustning; återförsäljartjänster via postorder avseende klädtillbehör; återförsäljning avseende leksaker; återförsäljning avseende sportartiklar; återförsäljning avseende audiovisuell utrustning; återförsäljning avseende vapen; återförsäljning avseende sportutrustning; återförsäljning avseende kläder; återförsäljning avseende väskor; återförsäljning avseende skor; återförsäljning avseende sadelmakerivaror. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00396 Ansökningsdatum: Antiksmart Charlotte Breimer Törnqvist, Sätersvägen 10, Sollentuna, Sverige. 35: Annons och reklamverksamhet. 41: Undervisning, kulturverksamhet. 42: Tjänster avseende forskning och design.

19 Svensk varumärkestidning /17 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00684 Ansökningsdatum: Frankly Consulting AB, Grimsbygatan 24, 2 tr, Malmö, Sverige. Org. nr: IPR & Innovation Ingela Stenberg AB, Vildsvinsvägen 4b, Löddeköpinge, Sverige. Org. nr: : Sportartiklar och sportutrustning. 41: Sport- och idrottsaktiviteter. 42: Produktutveckling och produktformgivning; Konsultation avseende produktutveckling. Design av produkter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00646 Ansökningsdatum: Ware and Smile Cipard AB, Box 5236, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Kläder.

20 Svensk varumärkestidning /18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00652 Ansökningsdatum: Appfrilans Jonas Andersson, Vänortsgatan 30/1503, Mölndal, Sverige. 42: Forsknings- och konsulttjänster relaterade till programvara för datorer; it-konsulttjänster; konsultation avseende dator- och informationsteknik; konsultation avseende datorprogramvara; konsultation avseende datorprogrammering; konsultation avseende programvara; konsultation relaterad till informationsteknologi; konsultationer avseende programvara; konsultationer inom området datorprogramvara; it-konsultationer, - rådgivning och -information; konsultation avseende informationsteknik; konsultationstjänster avseende programvara; konsultationstjänster avseende datorer och programvara; konsulttjänster avseende programvara; konsulttjänster avseende datorprogrammering; konsulttjänster inom området datorprogramvara; konsulttjänster relaterade till informationsteknik; konsulttjänster rörande programvara; konsultverksamhet inom datorprogramvaruområdet; konsultverksamhet inom området datorprogramvara; konsultverksamhet inom området för utformning av programvara; professionell konsultation avseende programvara; professionell konsultverksamhet avseende datorprogrammering; professionella konsultationstjänster avseende programvara; design och utveckling av mjukvaror; uppdatering och utveckling av programvara; utformning och utveckling av datorprogramvara; utformning och utveckling av datormjukvara; utformning, utveckling och implementering av programvara; utformning, utveckling och tillämpning av datorprogramvara; utformning, utveckling och tillämpning av programvara; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av mjukvara; utveckling av mjukvaror, programmering och implementering; utveckling av programvara till datorspel; utveckling av programvarulösningar; utveckling, design och uppdatering av hemsidor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00435 Ansökningsdatum: Sveriges Stoltaste Lärare Eva Trane, Erstaviks kvarnväg 9, Saltsjöbaden, Sverige. Lovisa Manteus, Fiskarbacken 5, Saltsjö-Duvnäs, Sverige. Ulrika Törnqvist, Gamla Allen 6, Saltsjö-Duvnäs, Sverige. 41: Akademiska tjänster (utbildning); analys av utbildningsrelaterade testresultat och data för andra; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; publicering av utbildningsmaterial; rådgivningstjänster relaterade till utbildning; utbildningar.

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00656 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Swedish Institute of Focused Learning AB, Anders Reimers väg 18, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Företagsutvecklingshantering och konsultation. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00661 Ansökningsdatum: leadsbolaget JoToJo AB, Kungsgatan 8, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Databashantering; tjänster avseende datoriserad databashantering; tjänster rörande databashantering. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00662 Ansökningsdatum: StockholmCandles Lena Öhrlund, Poppelvägen 16 A, Tyresö, Sverige. 4: Flytande ljus; julbelysning [levande ljus]; julgransprydnader för belysning [levande ljus]; ljus för belysningsändamål; ljus för kyrkor; ljus för särskilda tillfällen; ljus i plåtburkar; ljus och vekar för belysning; ljussammansättningar; vekar för ljus.

22 Svensk varumärkestidning /20 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00668 Ansökningsdatum: Norrlandskol J Wallin Förvaltnings AB, Kistavägen 15, Sollentuna, Sverige. Org. nr: : Träkol för grillning; träkol för användning som bränsle; brännbara briketter [träkolsbriketter]; träkolsbriketter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05858 Ansökningsdatum: ÖPPNADÖRREN Axel Johnson Holding Aktiebolag, Box 26008, Stockholm, Sverige. Org. nr: Essen International Aktiebolag, Kungsbron 2, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Assistans, rådgivning och konsultationer avseende affärsorganisation; företagskonsultation och - rådgivning; rådgivning relaterad till företagsledning och -organisation; utveckling av marknadsföringsstrategier och -koncept; spridning av annons- och reklammaterial. 41: Anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; arrangerande och ledning av konferenser och seminarier; anordnande av möten och konferenser; anordnande av handledning/instruktion och kurser; ledning av kurser, seminarier och studiecirklar; undervisning/utbildning.

23 Svensk varumärkestidning /21 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08050 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket är utfört med vit text på lila bakgrund Garantiprodukter JA Handelsbolag, Grevensbäcksgatan 10, Sundsvall, Sverige. Org. nr: : Peruker. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00680 Ansökningsdatum: Roccamozzi Domaine Wines Sweden AB, Holländargatan 20, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria viner. 33: Viner. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08051 Ansökningsdatum: Wigs of Scandinavia Garantiprodukter JA Handelsbolag, Grevensbäcksgatan 10, Sundsvall, Sverige. Org. nr: : Peruker.

24 Svensk varumärkestidning /22 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08443 Ansökningsdatum: Poststugan C&N Sweden AB, Föreningsgatan 28, Malmö, Sverige. Org. nr: : Anordnande och utförande av leveranstjänster inom postorderområdet; frankering av post; leverans av postordervaror; leverans av varor via postorder; postdistribution; posttjänster; postutdelning och kurirtjänster; tillhandahållande av information avseende postnummer; tjänster avseende poste restante; utdelning av korrespondens via post och/eller bud; varuleverans via post. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00678 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Svart och grönt Allconnected AB, Sjötullsgatan 4, Norrtälje, Sverige. Org. nr: : Skåp anpassade för att rymma datorer; skåp anpassande för att rymma elektriska apparater. 20: Anpassade skåp; skåp.

25 Svensk varumärkestidning /23 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07184 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utföres i vinrött. AB Pax et Bellum, Gamla Kyrkvägen 6, Danderyd, Sverige. Org. nr: : Sällskapsspel. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00681 Ansökningsdatum: GALLERIA COMMERCE Diligentia AB, Box 7063, Stockholm, Sverige. Org. nr: Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Uthyrning av lagerlokaler; garageuthyrning; uthyrning av parkeringsplatser. 43: Kaféer; hotell; restauranger; uthyrning av möteslokaler; kortvarigt boende.

26 Svensk varumärkestidning /24 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00691 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Naprapatkliniken Åre, Årevägen 75, Åre, Sverige. Org. nr: : Naprapati.

27 Svensk varumärkestidning /25 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00570 Ansökningsdatum: Figurklass: ; AJ Produkter AB, Halmstad, Sverige. Org. nr: Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, Malmö, Sverige. Org. nr: : Första förbandslådor (fyllda), plåster, förbandsmaterial; hjärtstartare. 6: Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; byggnader (byggnationer) av metall, även flyttbara; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; byggnadsställningar av metall; lastpallar av metall; transportpallar av metall; reglar av metall; rör av metall; rörhållare och -klämmor av metall; simbassänger av metall; sprutmålningsboxar av metall; staket av metall; stegar av metall; stegar ej av metall; metallstolpar, även för kraftledningar; byggstommar av metall; stuprännor av metall. 7: Maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); grävmaskiner, maskinella grävredskap, lastnings- och lossningsapparater för gods, lyftanordningar, lyftanordningar för truckar och vagnar, lyftapparater, vinschar; betongblandare (maskiner); borrmaskiner; domkrafter (maskiner); hammare; mekaniska och trycklufts- samt maskindelar; elektriska handborrar; mekaniskt drivna handverktyg; hissar; hyvelmaskiner; lastramper; maskiner för målning; sprutpistoler för målning; siktar eller såll (maskiner eller maskindelar); svarvar (maskiner); elektriska svetsmaskiner; torkmaskiner; tryckluftshammare, -pumpar, -motorer och -maskiner; tryckluftspistoler för strängsprutning av mastix och andra tätningsmedel; gräsklippningsmaskiner. 8: Handdrivna verktyg och handredskap. 9: Fotografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering och livräddning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; elektriska ackumulatorer; brandlarm; elektriska svetsapparater; fjärrkontrollapparater; elektriska installationer för fjärrkontroll av industriella funktioner; skyddshjälmar; elektriska kablar; elektriska alarmklockor; signalklockor; kontrollbord och -paneler (el.); elektriska kopplingar och kopplingsdosor; elektriska lödkolvar och lödningsapparater; elmätare; mätinstrument och -redskap; precisionsmätapparater; vågar och precisionsvågar; skyddsnät mot olyckor; skyddsanordningar mot olyckor för personligt bruk; skyddskläder mot skador, strålning och eld; skyddsmasker; säkerhetspresenningar; säkerhetsselar (ej för fordonssäten och sportutrustningar); elektriska transformatorer; tumstockar; elektriska tändapparater för fjärrstyrd tändning; varningsklockor; varningsljus (blinkande); varningstrianglar, även för fordon; vattenpass; vinkelmätningsinstrument; elektriska övervakningsapparater; övervakningsprogram (datorprogram); ficklampor. 11: Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; lampor. 12: Fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; traktorer, motorer för landfordon, redskap och tillbehör för redskapsbärare, traktorer och andra fordon, nämligen plogar, snöslungor, -blad och -röjningsredskap, sopaggregat, och -maskiner samt gräsklippare; kopplingsanordningar för landfordon; kärror, godskärror, tippkärror, släpvagnar; sopvagnar, säckkärror; tippflak för lastbilar och -vagnar; batteridrivna transportfordon; elektriska fordon; trehjulingar; cyklar; stegvagnar; sparkcyklar.

28 Svensk varumärkestidning /26 16: Trycksaker, kataloger, tryckta publikationer, tidskrifter; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); manualer, handböcker; boxar och lådor för förvaring; förpackningsmaterial; tejp; papp- eller pappersaskar; bagar (omslag, påsar) av papper eller plast (emballage); brevpressar, brevöppnare; pappershanddukar; hålslag; häftapparater; häftklamrar; häftstift; artiklar av kartong; tejp och klister för kontors- och hushållsändamål; mappar; skrivmateriel; skrivunderlägg; skåp för kontorsmateriel; svarta tavlor, whiteboard, tavlor. 17: Guttaperka; asbest; plast i halvfabrikat; tätnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall; packningar; armeringsmaterial för rör, ej av metall; packtejp och annan tejp, ej för kontors-, medicinska eller hushållsändamål. 18: Läder och läderimitationer; koffertar, resväskor, portföljer, attachéväskor, handväskor, skolväskor, resegarderober, ryggsäckar, shoppingväskor, sportväskor, strandväskor, nätkassar plånböcker, portmonnäer. 20: Möbler, speglar, tavelramar; arbetsbänkar; träbockar (möbeldelar); metallbord; finsnickeriarbeten; hyvelbänkar, ej av metall; transport- och lastpallar, ej av metall; stegar av trä eller plast; behållare, ej av metall, för förvaring, transport och förpackning; askar, lådor, fodral, etuier av trä eller plast; hyllor (möbeldelar); hyllor för dokumentskåp; förvaringsskåp; lagerhyllor; klädgalgar; klädhängare (möbler); klädhängare; kontorsmöbler; medicinskåp; länkhjul, ej av metall, för möbler; paraplyställ; persienner (inomhus-); ställ (möbler); städvagnar; trallar, ej av metall, sittbänkar; klädskåp. 21: Rengöringsredskap, moppar, städdukar; städvagnar. 22: Presenningar; säckar för förpackning, transport och magasinering; rep och material för emballering. 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; skor; mössor; handskar. 27: Mattor och mattbeläggningar, linoleum; tapeter (ej av textil); golvbeklädnader; väggbeklädnader, ej av textil; mattskydd; skrapmattor, dörrmattor, torkmattor, arbetsmattor, luftkuddemattor, arbetsplatsmattor; golvskydd. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; Utdelning av varuprover; import- och exportagenturer; konsult- och rådgivningstjänster angående affärs- och företagsverksamhet; informationstjänster angående företag, affärer och reklam; kundinformation vid försäljning av lös egendom; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; bearbetning och/eller kontroll av datoriserad information; lagring och/eller framtagning av datoriserad information; datoriserad data-, databas-, fil- och registerhantering; datoriserad lagring och framtagning av affärsinformation; informationstjänster angående företag, affärer och reklam; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål och för reklamändamål; utgivning och utdelning av trycksaker (annons och reklam). 36: Finansiella tjänster; monetära tjänster; betal- och kreditkorttjänster; elektronisk överföring av penningmedel; fastighetsförvaltning. 37: Installation, underhåll och reparation av kontorsmaskiner och -utrustning. 38: Tele-, data- och radiokommunikation; elektronisk post. 39: Transport; emballering och förvaring av gods; magasinering; varuleveranser, befruktning; åkerier. 41: Undervisning, utbildning, förlagsverksamhet. 42: Professionell konsultation (ej företags-); datorprogrammering; design av datormaskin- och datormjukvara, underhåll, uppdatering och förbättring av datorprogramvara; forsknings- och utvecklingstjänster avseende nya produkter; upplåtande av nyttjanderätt och åtkomst till databaser; uthyrning av datormaskinvara och datorutrustning; arkitektkonsultationer; uthyrning av flyttbara byggnader; design av inredningar (formgivning, planering); designtjänster (industriell formgivning); ingenjörstjänster; konstruktionsritning; materialprovning; maskinuthyrning.

29 Svensk varumärkestidning /27 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00692 Ansökningsdatum: Afterburst Fame AB, Parkgatan 8 A, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Anordnande av biljettbokning för shower och andra underhållningsevenemang; anordnande av festivaler för underhållningsändamål. 43: Klubbtjänster avseende utskänkning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck [nattklubbar]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00654 Ansökningsdatum: Londons Vilda Christer Lindberg, London 1, Vännäs, Sverige. 29: Ost.

30 Svensk varumärkestidning /28 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00590 Ansökningsdatum: Rocking Fit Dreaming Room Enterprises AB, Mästaregatan 14, Kungsör, Sverige. Org. nr: : Diet- och näringstillskott; måltidsersättningsbars med näringstillskott för att höja energin; näringstillskott. 9: Podcast-filer. 16: Böcker. 25: Kläder; kläder för sport; kläder för sportbruk. 35: Anordnande av utställningar eller event för kommersiella- eller reklamändamål. 38: Sändning av kabeltv-program; sändning av program via kabel och satellit; sändning av program via kabel; sändning av radio- och tv-program via satellit; sändning av tv-program; spridning av tv-program som återutsänts via kabellänk till tv-mottagare; spridning av tv-program som återutsänts via mikrovågslänk till tv-mottagare; spridning av tv-program som återutsänts via utomjordisk satellit; spridning av tv-program via utomjordisk satellit; trådlös överföring och utsändning av tv-program; utsändning av program via ett globalt datornät; utsändning av program via internet; utsändning av program via satellit; utsändning av radio- och tv-program, även via kabelnät; utsändning av radio- och tv-program; utsändning av video- och ljudprogram via internet. 41: Coachning [träning]; fysisk träning; hälsoklubbstjänster [träning]; handledning i fysisk träning; instruktion vid fysisk träning; kurser i självmedvetenhet [träning]; tjänster tillhandahållna av center för fysisk träning; träning; träning i fysisk utbildning; träning i yoga; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; undervisning i hälsa; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; utbildning relaterad till hälsa; böcker (publicering av -); direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter (ej nedladdningsbara); elektronisk publicering av direktanslutna böcker och tidskrifter; onlinepublikationer i form av elektroniska böcker och tidskrifter; publicering av böcker; publicering av böcker, magasin och veckotidningar; publicering av böcker, tidskrifter, almanackor och journaler; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; publicering och utgivning av böcker; utgivning av böcker; undervisningskurser avseende viktminskning; instruktion avseende diet [ej medicinska]; presentation av tv-program; produktion av direktsända tv-program; produktion av direktsända tv-program för undervisning/utbildning; produktion av direktsända tv-program för underhållning; produktion av program för kabel-tv; produktion av radio- och tv-program; produktion av radioprogram eller av tv-program; produktion av tecknade program för television och kabel; produktion av tv-program; produktion av underhållning i form av tv-program; produktion av utbildande tv-program; publicering av böcker relaterade till tv-program; samdistribution av tv-program; samsändning av tvprogram; undervisning/utbildning via tv-program; uthyrning av tv-program; undervisningstjänster avseende yoga; publicering av texter (ej reklamtexter) online via ett globalt datornätverk; upplåtande av allmänna specialtidskrifter online, ej nedladdningsbara; upplåtande av elektroniska publikationer online (ej nedladdningsbara). 44: Information och rådgivning avseende hälsa; planering och övervakning av diet; rådgivningstjänster avseende diet; utveckling av individuella program för fysisk rehabilitering; fysisk rehabilitering. 45: Sociala nätverkstjänster online.

31 Svensk varumärkestidning /29 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00693 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i grönt och vitt. Butiksloppis Svenska AB, Planteringsvägen 11, HELSINGBORG, Sverige. Org. nr: Urban Johansson, Mycklingsvägen 6, SJÄLEVAD, Sverige. 35: Tjänster avseende hantering av försäljning; marknadsföring; marknadsföring av varor och tjänster för annans räkning; reklam; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; arrangerande och genomförande av mässor och utställningar för affärsändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00655 Ansökningsdatum: Gården London Christer Lindberg, London 1, Vännäs, Sverige. 29: Mjölk; ost. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00648 Ansökningsdatum: Juniid Sandra Rönnberg Söderberg, Juniskärsvägen 163, Kvissleby, Sverige. 25: Underkläder.

32 Svensk varumärkestidning /30 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00649 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Sandra Rönnberg Söderberg, Juniskärsvägen 163, Kvissleby, Sverige. 25: Underkläder. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00651 Ansökningsdatum: Junide Sandra Rönnberg Söderberg, Juniskärsvägen 163, Kvissleby, Sverige. 35: Reklambyråtjänster; konsulttjänster inom området marknadsföring. 41: Ljud- och videoproduktion samt fotografering. 42: Konsulttjänster avseende webbdesign; utformning/design av varumärken; produktforskning och - utveckling; utveckling av nya produkter; utformning av trycksaker. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00646 Ansökningsdatum: BLU CIGS Lorillard Technologies, Inc., 714 Green Valley Road, Greensboro, NC 27408, USA. BRANN AB, Box 12246, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Cigarretter innehållande tobakssurrogat ej för medicinska ändamål; elektroniska cigaretter; elektroniska cigaretter för användning som alternativ till traditionella cigaretter; förångningspipor för rökfria cigaretter (ej för medicinska ändamål); tobaksersättningar.

33 Svensk varumärkestidning /31 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00647 Ansökningsdatum: BLU ECIGS Lorillard Technologies, Inc., 714 Green Valley Road, Greensboro, NC 27408, USA. BRANN AB, Box 12246, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Cigarretter innehållande tobakssurrogat ej för medicinska ändamål; elektroniska cigaretter; elektroniska cigaretter för användning som alternativ till traditionella cigaretter; förångningspipor för rökfria cigaretter (ej för medicinska ändamål); tobaksersättningar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00648 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utförs i färgerna vitt, grått, svart och blått. Lorillard Technologies, Inc., 714 Green Valley Road, Greensboro, NC 27408, USA. BRANN AB, Box 12246, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Cigarretter innehållande tobakssurrogat ej för medicinska ändamål; elektroniska cigaretter; elektroniska cigaretter för användning som alternativ till traditionella cigaretter; förångningspipor för rökfria cigaretter (ej för medicinska ändamål); tobaksersättningar.

34 Svensk varumärkestidning /32 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00327 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött, svart, grått och beige. Mannerström Restaurangkonsult Aktiebolag, Golfbanevägen 4, Hovås, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Box 11911, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Alkoholhaltiga drycker (ej öl). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00328 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i grönt, koppar, svart och beige Mannerström Restaurangkonsult Aktiebolag, Golfbanevägen 4, Hovås, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Box 11911, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

35 Svensk varumärkestidning /33 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00702 Ansökningsdatum: My Wings Lee Giove, Lugnet 10 B, Göteborg, Sverige. 25: Kläder. 28: Leksaker *. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00495 Ansökningsdatum: Squared Circle Lars Gustafsson, Maltg 1, Stockholm, Sverige. 25: Konfektionskläder. 35: Konsult- och rådgivningstjänster inom området för affärsstrategi. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00496 Ansökningsdatum: hippofix Viridis Chemica AB, Box 377, Östersund, Sverige. Org. nr: : Desinfektionsmedel.

36 Svensk varumärkestidning /34 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00497 Ansökningsdatum: slice of life Slice of Life AB, SLÅNBÄRSTIGEN 5, Röstånga, Sverige. Org. nr: : Design av kläder; design av textilier; designtjänster avseende inredningstyger; grafisk design. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00498 Ansökningsdatum: REC Collective Nina Nelsén Nestlander, Lundagatan 52, Stockholm, Sverige. Oskar Linnros, Åsögatan 92, Stockholm, Sverige. Linnea Bengtsson, Rindögatan 14, stockholm, Sverige. Jessica Brandt, Birger Jarlsgatan 105, stockholm, Sverige. 41: Musikproduktion; anordnande av handledning/instruktion och kurser; ledning av kurser, seminarier och studiecirklar.

37 Svensk varumärkestidning /35 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00211 Ansökningsdatum: LiveQueue Voice Integrate Nordic AB, Färögatan 33, Kista, Sverige. Org. nr: : Affärsfrämjande tjänster tillhandahållna via telefon; annons- och reklamverksamhet särskilt inom området telematik och telefonnätverk; anordnande av distribution av litterära annonser som svar på telefonundersökningar; anordnande av distribution av reklamprover som svar på telefonförfrågningar; beställningsmottagning via telefon för andra; ledning av telefoncallcenter för andra; marknadsföring via telefon; marknadsföringstjänster via telefon; organisering för tredje man avseende telefonvälkomnade service och av telefonreceptionstjänster; reklamtjänster via telefon eller tv-skärmbaserad text; telefon- och tv-auktioner; telefonsvarartjänster; telefonsvarartjänster för andra; telefonsvarartjänster (för icke tillgängliga abonnenter); tjänster avseende telefonmarknadsföring [ej försäljning]. 38: Automatiska telefonsvarstjänster (röstbrevlådor); dataöverföring genom användning av elektronisk bildbehandling via telefonlänk; datoriserad konsultation av telefonkataloger; informationsöverföring via telefon; internationella telefontjänster; kommunikationstjänster med hjälp av telefon; överföring av meddelanden via telefon; överföring av telefonsamtal; personsökning via telefon; sändning av meddelanden via telefon; stationär och mobil telefoni; talmeddelandetjänster för telefoner; telefon- och telekommunikationstjänster; telefoni- och mobiltelefonitjänster; telefonkataloginformation; telefonkatalogtjänster; telefonkommunikationstjänster; telefonmeddelandetjänster; telefonöverföring av data; telefontjänster; telekommunikation via datorterminaler, it, satelliter, radior, telegrafer, telefoner; telekommunikationstjänster, nämligen snappa upp och hindra oombedda samtal från telefonsäljare; tjänster avseende överföring av telefonsamtal eller telekommunikation. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00329 Ansökningsdatum: Fjällpsykologen Mattias Elg, Östbergsvägen 5B, Frösön, Sverige. 44: Psykoterapi; psykoterapitjänster; information avseende psykologi; information relaterande till beteendeförändring (psykologisk); personlighetstestning för psykologiska ändamål; psykologisk konsultation; psykologisk rådgivning; psykologiska bedömningstjänster; psykologiska konsultationstjänster; psykiatriska konsultationstjänster.

38 Svensk varumärkestidning /36 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00591 Ansökningsdatum: Figurklass: Robert Olsson, Holbergsgatan 84, Bromma, Sverige. 28: Sportartiklar och sportutrustning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00501 Ansökningsdatum: BlueNorden Robert Brosse, Riddargatan 20, Stockholm, Sverige. 35: Exportfrämjande tjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00315 Ansökningsdatum: ROOTS OF SWEDEN Svenska Örtmedicinska Institutet AB, Kövlingevägen 21, Vallberga, Sverige. Org. nr: Goran Widborn, Sösbacken 15, , Sverige. 5: Läkemedel och naturläkemedel; läkemedel för humana ändamål; örtmedicin; medicinska örtextrakt för medicinska ändamål; dietiska örtteer för medicinsk användning; örtbaserade drycker för medicinska ändamål; örtdiettillskott för personer med speciella dietiska krav; örtdrycker för medicinska ändamål; örtsammansättningar för medicinsk användning; tonikum [läkemedel].

39 Svensk varumärkestidning /37 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07781 Ansökningsdatum: Klassjoggen Alliansloppets SK, Järnvägsgatan 13A, Trollhättan, Sverige. Org. nr: Björn Selander, Jaktstigen 3, Trollhättan, Sverige. 41: Anordnande av evenemang för underhållningsändamål; bokning av sportpersonligheter för evenemang (tjänster av en promotor); bokning av uppträdande artister för evenemang (tjänster av en promotor); bokningstjänster avseende biljetter och evenemang; musikaliska kabaréer upplåtna i evenemangslokaler; publicering av evenemangskalendrar; teateruppträdanden som hålls i evenemangslokaler. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00562 Ansökningsdatum: ENKELANMÄLAN AR Innovative Aps, Strømmen 6, DK Nørresundby, Danmark. Valea AB, Anna Lindhs Plats 4, Malmö, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster. 42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.

40 Svensk varumärkestidning /38 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00525 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i beige mot vit bakgrund. Annika Lindström Mårtensson, Blåbandsvägen 8, Oxie, Sverige. 20: Formsydda textila överdrag till möbler. 24: Gardiner av textil; löstagbara överdrag av textilmaterial för möbler; möbelöverdrag av textil; textil för interiör inredning; textila möbelbeklädnader [lösa]; textilier för inredning; textilier i metervara för inredningsändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08388 Ansökningsdatum: Veteranloppet Veterankraft Idrottsförening, Vendevägen 90, Danderyd, Sverige. Org. nr: : Anordnande av idrottsevenemang, tävlingar och sportturneringar.

41 Svensk varumärkestidning /39 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00392 Ansökningsdatum: Figurklass: Marketech AB, Hamnplan 10, VIKEN, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Studentgatan 6, Malmö, Sverige. Org. nr: : Kosttillskott. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00451 Ansökningsdatum: KIUP Karolinska Institutet, Solnavägen 1, Solna, Sverige. Org. nr: Essen International Aktiebolag, Kungsbron 2, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Förlagsverksamhet; utgivning av böcker och tidskrifter; utgivning av publikationer.

42 Svensk varumärkestidning /40 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00690 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i gult, grönt och svart. Crowdbridge AB, Träslövs By 10, Varberg, Sverige. Org. nr: : Organisering, hantering och kontroll av lojalitets- och säljfrämjande program (administrativ); företagskonsultation avseende marknadsföring; företagskonsultationstjänster relaterade till marknadsföringskampanjer avseende penninginsamlingar; företagskonsultation avseende databehandling; företagskonsultation avseende administration av informationsteknik; upplåtande och uthyrning av annonsutrymmen på internet; förmedling av handels- och ekonomiska kontakter; sammanställande av kundregister; sammanställande av statistik; organisering, användning och övervakning av försäljnings- och säljfrämjande (reklam) stimulansprojekt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00722 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Bar Burger Café Express AB, Mäster Samuelsgatan 4, Stockholm, Sverige. Org. nr: MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11918, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 30: Kaffe, te, kakao och kaffeersättningar; ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is. 31: Spannmål, fröer och jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden; levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt. 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker. 43: Utskänkning av mat och dryck; kafé-, bageri- och restaurangverksamhet.

43 Svensk varumärkestidning /41 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00391 Ansökningsdatum: Infoplaza Håkan Beckman, orrstigen 19, lidingö, Sverige. 35: Datoriserade informationstjänster i samband med värdering av affärsmöjligheter; informationstjänster avseende företagsstatistik; informationstjänster relaterad till databehandling; kommersiella informationstjänster, åtkomst genom tillgång till databaser; informationstjänster avseende företagsfrågor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00397 Ansökningsdatum: Minimalista Daniel Nilsson Broberg AB, Grev Magnigatan 6b, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Sportartiklar och sportutrustning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00723 Ansökningsdatum: Fyrbenta Poeter Hittepå AB, Åsögatan 135 A, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Böcker. 25: Kläder.

44 Svensk varumärkestidning /42 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00726 Ansökningsdatum: MANGIARDINO Mangiardino AB, Birger Jarlsgatan 36, Stockholm, Sverige. Org. nr: MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11918, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 30: Kaffe, te, kakao och kaffeersättningar; ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is. 31: Spannmål, fröer och jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden; levande plantor,växter och blommor; djurfoder; malt. 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker. 43: Utskänkning av mat och dryck; kafé-, bageri- och restaurangverksamhet. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00725 Ansökningsdatum: roslagsmjölk Sune Hansson, Ånö 209, Östhammar, Sverige. 29: Drycker bestående i huvudsak av mjölk; drycker gjorda av mjölk; drycker tillverkade av eller innehållande mjölk; ekologisk mjölk; kondenserad mjölk; mjölk; mjölk för spädbarn; mjölkbaserade drycker; mjölkbaserade drycker (övervägande med mjölk); mjölkdrinkar; mjölkdrycker; mjölkdrycker med högt mjölkinnehåll; mjölkdrycker (övervägande mjölk); mjölkostmassa; mjölkprodukter; mjölkpulver; mjölkpulver för livsmedelsändamål; mjölksyrabakteridrycker; rismjölk [mjölksubstitut]; smaksatt mjölk; smaksatt mjölkpulver för framställning av drycker; smaksatta mjölkdrinkar; smaksatta mjölkdrycker; sojamjölk (mjölkersättning).

45 Svensk varumärkestidning /43 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00528 Ansökningsdatum: Mi cocina TOCUMAN AB, Hermansvägen 36, Jönköping, Sverige. Org. nr: : Restauranger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00728 Ansökningsdatum: Startklar Mäklarringen Svenska Aktiebolag, Ropstensslingan 11 C, Stockholm, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Mäklartjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00438 Ansökningsdatum: Mölndals Tandläkarna Rahnamaei Mohsen, Stegerholmsvägen 5, Västra Frölunda, Sverige. 44: Tandvård.

46 Svensk varumärkestidning /44 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08382 Ansökningsdatum: Beskrivning: Märket är utfört i svart, rött, grått och vitt. Bilpleiekongen AS, Mellomhagen 37, 3261 Larvik, Norge. Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Rengöringsmedel nämligen desinficeringsmedel, luktborttagningsmedel; polermedel; fläckborttagningsmedel; slipmedel; tvål; bilschampon; bilvax; bilvårdsprodukter. 21: Artiklar för rengöringsändamål; trasor, polersvampar, handskar, svampar, hinkar, torkdukar. 35: Återförsäljning av bilrengöringsprodukter; återförsäljning av bilrengöringsprodukter över internet.

47 Svensk varumärkestidning /45 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/03032 Ansökningsdatum: Wallenstam Drive Wallenstam AB, Kungsportsavenyn 2, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Bilparkeringar; bilparkeringstjänster; fordonsparkeringstjänster; garageförvaring; garageuthyrning; parkering av bilar; parkeringsgaragetjänster; parkeringsplatser; parkeringstjänster avseende fordon; tillhandahållande av bilparkeringar och bilparkeringstjänster; tjänster avseende garageuppställning av fordon; upplåtande av bilparkeringsinrättningar; upplåtande av parkeringsanläggningar; upplåtande av parkeringsinrättningar för fordon; uthyrning av bilparkeringsplatser; uthyrning av garage; uthyrning av garageutrymmen; uthyrning av parkeringsplatser; uthyrning av parkeringsplatser för fordon; uthyrning av parkeringsplatser i garage; anordnande av persontransporter; anordnande av transporter; anordnande av transport till lands, i luften eller på vatten; anordnande av transporter (välgörenhetstjänster); arrangerande av transporter; biltransportservice; bogseringstjänster; bokning av transporter; bokningstjänster avseende transporter till lands; bränslebunkring; chartring av transportfordon; förmedling av transporttjänster; information avseende bilkörningsrutter; information avseende motortransporter; information avseende transporter; information avseende transportsätt; information avseende väg- och trafikläge; information avseende vägar och trafik; information avseende vägtransporter; informationstjänster avseende trafik; information rörande trafikhastighet; information rörande trafikstockningar; konsulttjänster avseende transporter; körtjänster (transport); landtransporter; passagerartransport; passagerartransporttjänster; persontransporter; professionella konsultationer avseende transporter; rådgivning avseende vägtransporter; rådgivningstjänster avseende transporter; reservations- och bokningstjänster för transport; resor och passagerartransporter; tjänster avseende körning av fordon; tjänster avseende transporter av resenärer; tjänster avseende transport med motorfordon; trafikinformation; trafikinformationstjänster; transitering (transporter); transport av passagerare; transporter av resenärer; transporter med människodrivna fordon; transportinformation; transportlogistik; transporttjänster; transportverksamhet; uthyrning av alla typer av transportmedel; uthyrning av landsvägstransporter; uthyrning av transportmedel; väginformation; vägtransporter.

48 Svensk varumärkestidning /46 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00731 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Röd och ljusgrå. Stockholm Diesel & Oljehandel AB, Gårdsfogdevägen 12-14, Bromma, Sverige. Org. nr: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, Kalkylvägen 3, Mölnlycke, Sverige. Org. nr: : Dieselolja; dieselbränsle; eldningsolja; bränsle utvunnen ur olja; Oljebaserade smörjmedel; Industriella smörjmedel; Syntetiska smörjmedel; Smörjmedel, industriella fetter, -växer och -vätskor; Industriella oljor och fetter, smörjmedel och smörjämnen. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; Återförsäljning och detaljhandelstjänster; Återförsäljning av Dieselolja, dieselbränsle, eldningsolja, bränsle utvunnen ur olja, Oljebaserade smörjmedel, Industriella smörjmedel, Syntetiska smörjmedel, Smörjmedel, industriella fetter, -växer och -vätskor, Industriella oljor och fetter, smörjmedel och smörjämnen. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00445 Ansökningsdatum: RUTIGA KOKBOKEN Massolit Förlagsgrupp AB, Box 6630, Stockholm, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Inspelningar; medieinnehåll; nedladdningsbara publikationer; elektroniskapublikationer registrerade på datormedier; appar. 16: Trycksaker; tryckta publikationer; böcker; tidningar och tidskrifter;fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial.

49 Svensk varumärkestidning /47 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08018 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; ; Beskrivning: Märket utförs i guldmetall, blått, gult och rött. Svenska Skidspelen AB, Box 1250, Falun, Sverige. Org. nr: : Utformning av logotyper för företagsidentitet. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00704 Ansökningsdatum: malsab Magnus Ahlström Lashing Systems AB, Gamletullsgatan 27 lgh 1602, Halmstad, Sverige. Org. nr: : Skeppsbyggeri. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00705 Ansökningsdatum: Stenungsbaden Yacht Club Stenungsbaden Yacht Club Hotell AB, Södra Stenungsön, Stenungsund, Sverige. Org. nr: : Anordnande av seminarier och konferenser; utbildningar; organiserande av rekreationsaktiviteter. 43: Utskänkning av mat och dryck; anordnande av kortvarigt boende; hotellverksamhet. 44: Hygien- och skönhetsvård; massage.

50 Svensk varumärkestidning /48 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00706 Ansökningsdatum: Trivec Trivec Öst AB, Erstagatan 25, Stockholm, Sverige. Org. nr: Dangoor Associates AB, Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Elektroniska kassaapparater; kassaapparater; mjukvaror. 35: Assistans vid företagsadministration; företagsadministration; företagsadministration för behandling av försäljningar utförda via internet; företagsadministrationstjänster. 36: Monetära tjänster; tjänster rörande monetära frågor; finansiella och monetära tjänster och bankrörelse. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00707 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i blått och vitt Trivec Öst AB, Erstagatan 25, Stockholm, Sverige. Org. nr: Dangoor Associates AB, Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Elektroniska kassaapparater; kassaapparater; mjukvaror. 35: Assistans vid företagsadministration; företagsadministration; företagsadministration för behandling av försäljningar utförda via internet; företagsadministrationstjänster. 36: Monetära tjänster; tjänster rörande monetära frågor; finansiella och monetära tjänster och bankrörelse.

51 Svensk varumärkestidning /49 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00708 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Hästcoach Norden AB, Fabriksgatan 11 Vån 6C, Borås, Sverige. Org. nr: : Anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00710 Ansökningsdatum: STRANDGARDH Mari Strandgårdh, Framnäsvägen 32, Växjö, Sverige. 4: Doftljus; doftljus för aromterapi; flytande ljus; ljus för belysningsändamål; ljus för särskilda tillfällen; ljus i plåtburkar; ljus innehållande insektsbortstötande medel; ljus som avger doft; myskdoftande ljus; parfymerade ljus. 25: Babyutstyrslar [kläder]; bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; halsdukar [kläder]; joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kläder; kläder för barn; kläder för gymnastik; kläder för småbarn; kläder för sport; läderbälten (kläder); livremmar av läder [kläder]; stickade kläder. 42: Design av nya produkter; design av produkter; konsultation avseende produktutveckling; produktformgivning och produktutveckling; produktutveckling; produktutveckling för andra; interiördesign för butiker; design (formgivning, planering) av inredningar; designtjänster avseende inredningstyger; formgivning av inredning; inredningar (design av -) [formgivning, planering]; inredningsarkitekttjänster; inredningsdesign; konsultation avseende inredningsdesign; konsultation rörande val av inredningstyger [inredningsdesign]; konsulttjänster avseende inredning; rådgivning avseende inredningsdesign.

52 Svensk varumärkestidning /50 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00713 Ansökningsdatum: nixter Eritech AV-Teknik AB, Hantverksvägen 2F, Gammelstad, Sverige. Org. nr: : Annonseringstjänster relaterade till utförsäljning av privata ägodelar; säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplatser on-line; uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia; annonsering genom överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt kommunikationsnät; annonsering on-line; annonserings- och reklamtjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00715 Ansökningsdatum: Swimrunner Indie Bars AB, Arkövägen 14, Johanneshov, Sverige. Org. nr: : Spannmålskakor och energikakor; kakor av spannmål som livsmedel. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00703 Ansökningsdatum: Autosolaris Magnus Lundh, Per Kvastmakares Gränd 11, Skanör, Sverige. 12: Stötfångare för bilar.

53 Svensk varumärkestidning /51 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00711 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Cecilia Kores, Tulegatan 33, Stockholm, Sverige. 14: Smycken. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00522 Ansökningsdatum: NEXTORY Nextory AB, Torshamnsgatan 30 A, 1 tr, Kista, Sverige. Org. nr: Essen International Aktiebolag, Kungsbron 2, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Ljudböcker och elektroniska böcker; elektroniska publikationer; läsare för digitala böcker. 41: Tillhandahållande och upplåtande av elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer.

54 Svensk varumärkestidning /52 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00768 Ansökningsdatum: Carvia Carvia AB, Box 55, Västervik, Sverige. Org. nr: : Fordon för tippning av laster; fordon för transport av passagerare; fordon och farkoster för transport; eldrivna fordon och farkoster. 42: Formgivning av fordon; utformning av fordon och fordonsdelar och -komponenter; utveckling av fordon; forskning och utveckling av nya produkter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00500 Ansökningsdatum: Hoppe Hare Wilasinee Sirimongkol, Åkerbärsvägen 16, Åby, Sverige. 25: Babybyxor [kläder]; babyutstyrslar [kläder]; blöjbyxor [kläder]; kläder; kläder för barn; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; simbyxor; simkläder; babykläder; haklappar av tyg.

55 Svensk varumärkestidning /53 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/04808 Ansökningsdatum: RACETECH Prioritet: Ifrågavarande märke härrör från en omvandling av ett gemenskapsvarumärke. Gemenskapsansökan lämnades in till OHIM , , nr , OHIM RACETECH DESIGN LIMITED, Unit 3, Rockfort Industrial Estate, OX10 9DA, Wallingford, Oxon, Storbritannien. Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Eldsläckningsapparatur. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00714 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i olika färger så som svart, vitt, patone 2166 och i patone 382 Matters AB, Ängelholmsvägen 27, Helsingborg, Sverige. Org. nr: : Kosttillskott; diet- och näringstillskott; dietiska livsmedel för klinisk kost; dietiska tillskott av mineraler för människor; dietiska tillskott och preparat; diettillskott; livsmedelstillskott för dietetiska ändamål.

56 Svensk varumärkestidning /54 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/02796 Ansökningsdatum: bnosy Karolina Kjellberg, Margaretta Terrace 6, SW3 5NU London, Storbritannien. 16: Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); instruktionsmaterial (ej apparater); övningsböcker; undervisningsmaterial [ej apparater]; skriv- eller ritböcker; vykort; målningar; tavlor; teckningar; aktivitetsböcker; aktivitetsböcker för barn; barnböcker; bilderböcker; böcker för barn; böcker med utfällbara bilder; bokomslag; häften; läroböcker; ritböcker; sagoböcker; romaner; sagoböcker för barn; sångböcker; affischer; bildkort för inlärning; böcker; borttagbara tatueringar; julkort; jubileumskort; inbjudningskort; gratulationskort; grafiska reproduktioner; grafiska konsttryck; gnuggbilder. 28: Bärbara enheter för att spela videospel; datorspel som man håller i handen; datorspelapparater; elektronisk handburen spelenhet; video- och spelapparater; actionfigurer [leksaker eller lekutrustning]; babyleksaker; badleksaker; ballonger; barnleksaker; bollar för lek; dockor; elektroniska leksaker; elektroniska inlärningsleksaker; elektroniska spel; elektroniska undervisningsspel för utbildning; elektroniska spel ej anpassade för användning med tv-mottagare; figursågat pussel; gummibollar; leksaker; pussel; pysselleksaker, sålda i satsform; ritleksaker; såpbubblor [leksaker]; spel; spelkulor; vanliga pussel. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00569 Ansökningsdatum: Litium Litium Affärskommunikation Aktiebolag, Fleminggatan 85, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Telekommunikation. 41: Undervisning/utbildning. 42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster.

57 Svensk varumärkestidning /55 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03359 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört med figur och text i cerise Videofy AB, Rosenlundsgatan 29 D, Stockholm, Sverige. Org. nr: Linn Lestrup, J.Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, Åsögatan 119, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamtjänster; annons- och reklamtjänster via online-underhållning, och annons- och reklamtjänster genom delning av multimedia via telekommunikation, Internet och andra elektroniska nätverk för kommunikation. 36: Finansiella tjänster i form av hantering av elektroniska betalningar via telekommunikation, Internet och andra elektroniska nätverk för kommunikation; finansiella tjänster i form av överföring av elektroniska betalningar via telekommunikation, Internet och andra elektroniska nätverk för kommunikation; och monetära tjänster. 38: Utsändningstjänster i form av uppladdning, postning, visning, märkning, bloggning, delning eller på annat sätt tillhandahållande av elektroniska media eller information via telekommunikation, Internet och andra elektroniska nätverk för kommunikation; utsändningstjänster; webcasting; tillhandahållande av videodelningsportal; överföring av meddelanden, data och information via telekommunikation, Internet och andra elektroniska nätverk för kommunikation; tillhandahållande av forum online för chatt, bloggning, sökning, läsning, delning och kommentering av videor och annan multimedia; tillhandahållande av servrar för överföring av meddelanden, kommentarer och multimedia; överföring av elektroniska medier, multimedia, videor, filmer, foton, bilder, text, foton, bilder, spel, användargenererat innehåll, ljudinnehåll och information via telekommunikation, Internet och andra elektroniska nätverk för kommunikation; tillhandahållande av digital programdistribution av ljud- och videosändningar via telekommunikation, Internet och andra elektroniska nätverk för kommunikation; och tillhandahållande av en videodelningsportal för underhållning; tillhandahållande av access till icke-nedladdningsbar mjukvara; tillhandahållande av åtkomst till icke-nedladdningsbar mjukvara för möjliggörande av uppladdning, nedladdning, hämtning, postning, visning, redigering, spelning, streaming, visning, förhandsvisning, taggning, bloggning, delning, manipulering, distribuering, publicering, reproducering eller på annat sätt tillhandahållande av elektroniska media, multimedia, video, filmer, foton, bilder, text, foton, spel, användargenererat innehåll, audio, och information via telekommunikation, Internet och andra elektroniska nätverk för kommunikation; tillhandahållande av access till icke-nedladdningsbar mjukvara som möjliggör delning av multimedia och kommentarer; och tillhandahållande av access till icke-nedladdningsbar mjukvara som möjliggöra spårning av multimedia. 42: Tjänster för tillämpningsleverantörer (ASP); värdskap för multimedia för andra.

58 Svensk varumärkestidning /56 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00716 Ansökningsdatum: Figurklass: ; II Gruppen AB, Frejgatan 13, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Aloe vera-drycker, icke-alkoholhaltig. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00441 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Figuren är i rött och blått. Texten i svart och rött. ServaNet AB, Förrådsgatan 5, Sundsvall, Sverige. Org. nr: : Telekommunikation.

59 Svensk varumärkestidning /57 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00433 Ansökningsdatum: EZ Survey Sweden Eva Zeinetz, Box 149, Enköping, Sverige. 35: Företags- och marknadsundersökningar; genomförande av marknadsundersökningar; insamling av marknadsundersökningsinformation; marknadsundersökning via telefon; marknadsundersökningar; marknadsundersökningar genomförda via telefon; marknadsundersökningar inom områdena komsetika, parfymer och skönhetsprodukter; marknadsundersökningar och marknadsstudier; marknadsundersökningsstudier; tjänster avseende insamling marknadsundersökningsdata. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07835 Ansökningsdatum: Figurklass: Fastighets AB Stenvalvet, Birger Jarlsgatan 33, Stockholm, Sverige. Org. nr: Awapatent Aktiebolag, Box 45086, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Fastighetsförvaltning; fastighetsinvesteringar; fastighetsinvesteringsförvaltning; fastighetsaffarer; fastighetsmäkleri; fastighetsvärdering; konsulttjänster avseende fastigheter; uthyrning av lokaler och fastigheter. 37: Fastighetsskötsel; renovering, reparation, underhåll och ombyggnation av fastigheter och byggnader; konstruktions-, anläggnings- och byggnadstjänster; fastighetsutveckling (byggnation); uppförande och anläggande av byggnationer; installation av byggnadsinredning och byggnadsutrustning.

60 Svensk varumärkestidning /58 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00734 Ansökningsdatum: Floow Carpets HRD Carpets AB, Varbergsvägen 460, Horred, Sverige. Org. nr: : Mattor; mattor (golv-). 42: Design av mattor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07609 Ansökningsdatum: LOTSCOACH Scandinavian Leadership AB, Östra Ågatan 39, UPPSALA, Sverige. Org. nr: BRANN AB, Box 12246, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Registrerade datorprogram; undervisningsmaterial i form av videoband, kassettband, CD-skivor och DVD-skivor, alla nämnda varor att användas i samband med planering och personlig ledning. 16: Instruktionshandböcker, böcker och broschyrer rörande planering och personal ledarskap i företagsorganisationer. 35: Ledningskonsulttjänster inom företagsorganisation, planering och personalledarskap. 41: Utbildningstjänster, nämligen att leda kurser inom företagsorganisation, planering samt personalledarskap.

61 Svensk varumärkestidning /59 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07834 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i lila. Fastighets AB Stenvalvet, Birger Jarlsgatan 33, Stockholm, Sverige. Org. nr: Awapatent Aktiebolag, Box 45086, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Fastighetsförvaltning; fastighetsinvesteringar; fastighetsinvesteringsförvaltning; fastighetsaffärer; fastighetsmäkleri; fastighetsvärdering; konsulttjänster avseende fastigheter; uthyrning av lokaler och fastigheter. 37: Fastighetsskötsel; renovering, reparation, underhåll och ombyggnation av fastigheter och byggnader; konstruktions-, anläggnings- och byggnadstjänster; fastighetsutveckling (byggnation); uppförande och anläggande av byggnationer; installation av byggnadsinredning och byggnadsutrustning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00724 Ansökningsdatum: HEMLA Wienerkonditoriet på Biblioteksgatan AB, Biblioteksgatan 6, Stockholm, Sverige. Org. nr: MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11918, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Kaffe, te, kakao och kaffeersättningar; ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is. 43: Utskänkning av mat och dryck; kafé-, bageri-, konditori-, och restaurangverksamhet.

62 Svensk varumärkestidning /60 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00432 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Tillväxtverket, Susanne Eklöf, Box 4044, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Databaser (systematisering av information i -) Företags- eller affärsverksamhet (undersökningar avseende -) Företagsinformation, Företagsundersökningar, Hantering (datoriserad register -), Rådgivningstjänster för företagsledning, Sammanställande av statistik Sammanställning och inmatning av information i databaser, Utställningar (anordnande av -) för kommersiellt eller reklamändamål, Tjänster avseende affärskontakter, Företagskonsultation och -rådgivning, Företagsanalyser, -undersökningar och - information, Uthyrning av annonsutrymme på en webbplats. 36: Finansiell information Finansieringstjänster Administration av finansiell verksamhet, Anordnande av finansiella tjänster via Internet, Finansiell information som tillhandahålls via elektroniska hjälpmedel, Datoriserade finansiella tjänster, Finansiell rådgivning, Finansiell information, data, rådgivning och konsultation. 38: Datorstödd överföring av meddelanden och bilder Elektroniska anslagstavel- tjänster (telekommunikationstjänster) Elektronisk post Kommunikation via fiberoptiska nätverk Kommunikationer via datorterminaler Kommunikationer via mobiltelefoner, Post (elektronisk -) Sändning av meddelanden Trådlös sändning Upplåtande av chattrum Upplåtande av on-line forum, Upplåtande av åtkomst till databaser Upplåtande av åtkomst till datanätverk, Överföring av meddelanden och bilder (datorstödd -). 41: Arrangerande och hållande av konferenser Arrangerande och hållande av seminarier Publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line Publicering av texter (ej reklamtexter) Utbildning och instruktion, Arrangeranden av tävlingar. 42: Elektronisk datalagring Forskning inom miljöskydd Teknisk rådgivning inom miljöteknik.

63 Svensk varumärkestidning /61 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00475 Ansökningsdatum: MÄSTARNAS MÄSTARE Sveriges Television Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; magnetiska databärare; grammofonskivor, CD-skivor, CD-ROM skivor, kassettband, exponerad film, animerad film, tecknad film; videogram; inspelningsbara skivor; förinspelade filer; elektroniskt lagrade bilder; databehandlingsutrustningar och datorer; datorspel (program); registrerade datorprogram; programvara för skapande av hemsidor; datorprogram i form av appar; nedladdningsbara programvaruapplikationer; apparater för produktion av digital reproduktion; datalagringsenheter; magnetiska datamedia; optiska datamedia; elektroniska databärare innehållande lagrad information, statistik och data; elektronisk dokumentation (neddladdningsbart); elektroniska publikationer; elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara). 16: Papper; trycksaker, tidningar och tidskrifter, böcker; broschyrer, kataloger; handböcker (manualer) och användarmanualer; tryckta publikationer, inklusive tidningar, tidskrifter och nyhetsbrev; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor; kartor; dekaler; vykort; affischer; skrivoch kontorsmaterial; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser). 28: Spel och leksaker; elektroniska spel (ej anpassade förtv-apparater); spel anpassade för användning tillsammans med extern skärm och monitor; apparater för spel anpassade för användning enbart med tvmottagare; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser. 38: Telekommunikation; datorstödd och digital överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar, sändningstjänster; mediasändningstjänster; satelitutsändningar; radiosändningar; digitala överförings- och sändningstjänster via internet och genom SMS; upplåtande av åtkomst till datanätverk/internet; kommunikation via portal för att nå information; nyhetsbyråtjänster; upplåtande av nyttjanderätt och leasing av åtkomsttid och åtkomst till databaser och datafiler; överföring och/eller sändning av databasinformation via tele- och datanät; tele- och datakommunikationstjänster häri inbegripet datorstödd överföring av meddelanden och bilder; sändning av radio- och TV-program, sändning av Internet-sidor och multimedia (i form av text, bild, ljud, video, animationer) via Internet, bredband, digital- TV, bild-tv, mobil-tv, mobilt Internet och andra digitala medier; uthyrning av telekommunikationstjänster; uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk; multimediala meddelandetjänster; sändning av film och program; sändning av meddelanden; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film, program, spel och musik för beställning; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; åtkomst till television via dekoder; åtkomst till digital musik på nätet; uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk; upplåtande av åtkomst till internet chatrum; upplåtande av åtkomst till webbloggar; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); kommunikationer via mobiltelefoner; kommunikationer via datorterminaler; uthyrning av apparater för sändning och mottagning av meddelande; uthyrning av telekommunikationsutrustning; uthyrning av åtkomsttid till databaser; leasing av åtkomsttid till databaser; chattrumstjänster; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; elektroniska anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster).

64 Svensk varumärkestidning /62 41: Underhållning; underhållning i form av TV-program; radio-, film- och tv-produktion; distribution av radio-, film- och TV-inslag (annat än transport); produktion av TV-inslag; produktion av radio- och televisionsprogram; produktion av underhållning och nöje; produktion av shower och drama; produktioner av multimediaprodukter i form av text, bild, ljud, video, animationer och liknande för användning på internet, bredband, digital-tv, mobil-tv, mobilt internet och andra digitala medier; speltjänster on-line från datornätverk; information om nöjen och underhållning; kulturverksamhet; information om kulturaktiviteter; utgivning av tidningar; publicering av bloggar on-line; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); upplåtande av elektroniska publikationer on-line (nedladdningsbara); publicering/utgivning av datamedia; redigeringstjänster för datorprogram; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning) och utdelning av priser i samband därmed; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; uthyrning av spel via internet; speltjänster on-line; digitala bildhanteringstjänster; förlagstjänster och reportage; nyhetsrapportering; utgivning av böcker och skrifter; utgivning av nyhetsbrev; textpublicering (ej reklamtexter); bloggning (nämligen textförfattande); redigering av texter; produktion av datamedia innehållande bild- och ljudfiler; undervisning/utbildning, även via internet; information om undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktioner; arrangerande och hållande av konferenser, seminarier och kurser; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av idrottstävlingar och utdelning av priser i samband därmed; information om sport- och idrottsaktiviteter; information om sport- och nyhetshändelser. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00736 Ansökningsdatum: MEBRAND Mäklarringen Svenska Aktiebolag, Rops stensslingan 11 C, Stockholm, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Rekryteringstjänster 36: Fastighetsmäkleri Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00739 Ansökningsdatum: EA 4th Akharadet Ekchanok, Armégatan 32a lgh 1805, Solna, Sverige. 42: Kläddesign.

65 Svensk varumärkestidning /63 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00918 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i mörkgrönt, rött och svart. Diyala Food AB, Industrigatan 26, Malmö, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Nils-Olof Hallbäck AB, Örnvägen 6, Bjärred, Sverige. Org. nr: : Bearbetade oliver; olivolja; getost; krossade tomater; gurksallad; aivar; konserverade gröna ärtor och svamp; torkade dadlar; sallads- och grönsaksmix. 30: Ris; cornflakes; müsli; riskakor; chips; choklad. 31: Obearbetade nötter. 32: Fruktjuicer; energidrycker; alkoholfri öl; alkoholfri cider. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00740 Ansökningsdatum: Figurklass: Akharadet Ekchanok, Armégatan 32a lgh 1805, Solna, Sverige. 42: Kläddesign.

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka 32 2015-08-03-2015-08-09 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 45, vecka 48/2014 Kungjorda beslut, vecka 48 2014-11-24-2014-11-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 47, vecka 50/2014 Kungjorda beslut, vecka 50 2014-12-08-2014-12-14 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 4, vecka 4/2015 Kungjorda beslut, vecka 4 2015-01-19-2015-01-25 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 L A A.1. 27 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 L A A.1. 22 9117482 19/5/21 big brown bag riska instrument, djurhudar, pälsskinn, paraplyer, parasoller, spatserkäppar och

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 201

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 201 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 21 DEL A A.1. 9827544 21/3/211 POWERED FOR LIFE Cambridge Silicon Radio Ltd. Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road

Läs mer

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Blankettanvisning 1(21) Företagsstatistik Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster 6.3.2013 Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och

Läs mer

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen?

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen? Om undersökningen Syfte och användning Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik Projekt akronym: LabTV Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP Pedagogisk Metodik Version 2.0 05/10/2011 c VERSIONHISTORIK Version

Läs mer

NYA MEDIER. Rapporten om multimedie- och Internetföretagen i Sverige. av Åke Sandberg

NYA MEDIER. Rapporten om multimedie- och Internetföretagen i Sverige. av Åke Sandberg NYA MEDIER Rapporten om multimedie- och Internetföretagen i Sverige av Åke Sandberg Nya medier Nya medier Rapporten om multimedie- och Internetföretagen i Sverige Åke Sandberg Undersökningen är gjord av

Läs mer

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207 VÄLJ SPRÅK SELECT YOUR LANGUAGE Svenska English With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207 AKTOS: Transfer and dissemination of good practices

Läs mer

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Scanpix Statens kulturråd 2014

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 DEL A A.1. 220 521 731 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel

Läs mer

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB Stockholm 2000 STÖDMATERIAL FÖR ARBETSMILJÖN - ÖVERSIKT

Läs mer