Svensk varumärkestidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 44, vecka 47/2014 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Omkungörelser, nya nationella registreringar Nationella registreringar med oförändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar som upphävts efter invändning Nationella registreringar avförda efter avgörande i domstol Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Pantsättningar av nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (fullständig information) Internationella kungörelser Kungörelse av internationella registreringar för invändning 123

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02607 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Text i svart följt av 3 cirklar i rött, gult och blått. Electronic Technic LS AB, Rönnhagsvägen 5, Falkenberg, Sverige. Org. nr: : Programmering av elektroniska styrsystem; cad-tjänster; mätningstjänster; utformning/design av maskiner, apparater och instrument [inkluderande tillhörande delar] eller system bestående av sådana maskiner, apparater och instrument; programmering av databehandlingsutrustning; design av programvara för digital signalbehandling; design och utveckling av programvara och maskinvara för produktion, registrering och behandling av digitala och analoga signaler; design, ritning och uppdragsprogrammering av programvara; design, utveckling, underhåll och uppdatering av programvara; felsökning av maskin- och programvaruproblem; felsökning i programvara; installation, inställning och underhåll av programvara; installation, underhåll och reparation av programvara för datasystem; kalibreringstjänster avseende programvara; konfiguration av programvara; konstruktion av programvara; konsultation avseende datormaskin- och -programvara; konsultation avseende programvara; konsultation inom området för programvara; konsultationer avseende programvara; konsultationstjänster avseende maskin- och programvara; konsultationstjänster avseende datorer och programvara; konsultationstjänster avseende programvara; konsultationstjänster inom området för datornätverk som använder blandade programvarumiljöer; konsulttjänster avseende programvara; konsulttjänster inom områdena datahårdvara och programvara; konsulttjänster rörande programvara; kundanpassning av maskin- och programvara; kvalitetskontroll avseende programvara; professionell konsultation avseende programvara; professionella konsultationstjänster avseende programvara; programmerartjänster; programmering av programvara; skrivande av program för databehandling.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04790 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Findus Sverige Aktiebolag, Bjuv, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Kött, fjäderfä och vilt; fisk och andra från havet härstammande livsmedel; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter, bönor, grönsaker och rotfrukter; färdiglagade maträtter och snacksprodukter i fryst, kyld eller vakuumförpackad form huvudsakligen baserade på en eller flera av förutnämnda varor; färdiglagade vegetariska maträtter i form av kimchi eller med vegetariska korvar och andra vegetariska köttersättningsprodukter som huvudbeståndsdel. 30: Mjölbaserade maträtter; färdiglagade maträtter och snacksprodukter i fryst, kyld eller vakuumförpackad form huvudsakligen bestående av ris, pasta, nudlar, bulgur, couscous och/eller andra liknande spannmålsprodukter.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04878 Ansökningsdatum: Torpederna FLX TV AB, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Interaktiva tjänster för tv-tittare vid förval av programsändningar; interaktiva tjänster för underlättande av automatisk inspelning av program på basis av kunders tittarvanor (sändning); interaktiva tjänster för förenkling vid inspelning av tv-program; interaktiva tjänster för förenkling vid förval av programsändningar; kabelsändning av tv-program; mottagning av tv-program för vidare överföring till abonnenter; sändning av radio- och tv-program via satellit; sändning av tv-program; spridning av tvprogram som återutsänts via kabellänk till tv-mottagare; spridning av tv-program som återutsänts via mikrovågslänk till tv-mottagare; spridning av tv-program som återutsänts via utomjordisk satellit; spridning av tv-program via utomjordisk satellit; trådlös överföring och utsändning av tv-program; utsändning av radio- och tv-program, även via kabelnät; utsändning av radio- och tv-program. 41: Distribution av tv-program [ej transport]; ledning av produktion av radio- och tv-program; nöjes- och underhållningsinformation, nämligen upplåtande av tv-programguider online vid internet; presentation av tv-program; produktion av direktsända tv-program för undervisning/utbildning; produktion av direktsända tv-program; produktion av direktsända tv-program för underhållning; produktion av program för kabel-tv; produktion av radio- och tv-program; produktion av radioprogram eller av tv-program; produktion av textning eller transkription av ljud i tv-program; produktion av tv-program; produktion av underhållning i form av tv-program; produktion av utbildande tv-program; produktion och distribution av tv-program; produktionstjänster avseende tv-program; programläggning och schemaläggning av tv- och radioprogram; publicering av böcker relaterade till tv-program; publicering av texter online som avser tv-programguider; redigering av tv-program; samdistribution av tv-program; samsändning av tv-program; schemaläggning av tv-program; underhållning i form av återkommande tv-program inom varietéområdet; underhållning i form av tv-program; underhållning i form av tv-program (tjänster avseende -); undervisning/utbildning via tvprogram; upplåtande av information om tv-program; utbildningstjänster i form av musik-tv-program; uthyrning av faciliteter för produktion av tv-program; uthyrning av tv-program.

6 Svensk varumärkestidning /4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04879 Ansökningsdatum: Vansbro Marathon Urban Rossäng, Aspnäsvägen 38, 6 tr, Järfälla, Sverige. 41: Anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar; anordnande av idrottsevenemang, tävlingar och sportturneringar; anordnande av idrottsevenemang och -tävlingar; anordnande av sportaktiviteter och - tävlingar; anordnande av sportevenemang och tävlingar; anordnande av tävlingar; organisering av idrottsevenemang och -tävlingar; organisering av tävlingar för underhållning via telefon; organisering av tävlingar relaterade till motorfordon; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av tävlingar för underhållningsändamål; tävlingar anordnade via telefon; tävlingar (anordnande av idrotts- -); anordnande av tävlingar i rekreationssyfte; anordnande av tävlingar och idrottstävlingar; arrangerande och anordnande av sportevenemang och tävlingar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04905 Ansökningsdatum: Leaf & Bo Mikael Karlsson Lundgren, Drottningholmsvägen 8, Stockholm, Sverige. 3: Hårvårdspreparat; hudvårdspreparat.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05171 Ansökningsdatum: Science Safari Science Safari, Vastad 113, Slöinge, Sverige. Org. nr: : Underhållning, undervisning/utbildning och handledning/instruktion. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04768 Ansökningsdatum: Feast Eeva-Maria Männikkö, Godhemsgatan 3F, Göteborg, Sverige. 39: Matleveranser. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04901 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs med "Oliver" i rött, "&-tecken" i grönt och "Eva" i blått. Oliver & Eva AB, Box 4024, Malmö, Sverige. Org. nr: : Detaljhandelstjänster förknippade med sexhjälpmedel.

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06447 Ansökningsdatum: LINDEX CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, GÖTEBORG, Sverige. Org. nr: : Solglasögon.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06661 Ansökningsdatum: Figurklass: Visteon Corporation, One Village Center Drive, Van Buren Township,MI 48111, USA. Halla Visteon Climate Control Corp., 95. Sinilseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon, Republiken Korea. Hynell Patenttjänst Aktiebolag, Box 138, Hagfors, Sverige. Org. nr: : Kylkompressorer för kylanläggningar; kompressorer; fläktar för motorer och elmotorer; kolvar för kompressor (maskiner); centrifugala fläktkondensorer, ingående i klassen; axiala fläktkondensorer, ingående i klassen; turbokompressorer; roterande fläktar för motorer och elmotorer; roterande luftkompressorer; överladdningsaggregat; fordonskylare; vattenpumpar för fordon (motordelar) samt delar och komponenter därtill ingående i klassen. 11: Luftkonditioneringsapparater för fordon och farkoster samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; uppvärmningsanordningar för fordon-och farkoster, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; avfrostare för fordon och farkoster, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; ventilationsapparater för fordon och farkoster, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; uppvärmningsapparater; kylkondensatorer; kylavdunstningsmaskiner; kylskåp; klimatapparater; luftfilter (ej för motorer); luftreningsapparater och -maskiner, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; uppvärmningsanordningar för avfrostning av fordons- och farkostsrutor, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; värmeackumulatorer för fordon och farkoster; fläktar för luftkonditionering; värmeelement; apparater för kylning; värmefläktar för fordon och farkoster, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; filter för luftkonditionering; kylare för elektriska fordon och farkoster; ventiler för luftkonditioneringsapparater; strålkastare för fordon och farkoster. 12: Stötfångare för bilar; takräcken för användning på fordon; transmissioner för fordon; hydrauliska servoventiler utgörande delar av hydraulsystem till elektriska fordon och farkoster; hydrauliska servoventiler utgörande delar av bromssystem till elektriska fordon och farkoster; skyddande höljen för fordon och farkoster [formade].

10 Svensk varumärkestidning /8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04902 Ansökningsdatum: Lounge Hackers Jonas Grimfelt, Sollentunavägen 68, Stockholm, Sverige. 35: Anordnande av utställningar eller event för kommersiella- eller reklamändamål; anordnande och ledning av evenemang för marknadsförings- och promotionändamål för andra; organisation av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04899 Ansökningsdatum: En Knop CAVALETTA VINES HB, LENAS VÄG 24, ONSALA, Sverige. Org. nr: : Öl. 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

11 Svensk varumärkestidning /9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04796 Ansökningsdatum: K-märkt mat Lyckans Vind i Påskallavik AB, Callerströmsgatan 10, Påskallavik, Sverige. Org. nr: : Marknadsföring av försäljning av varor och tjänster för andra genom spridande av tryckta material och säljfrämjande tävlingar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04873 Ansökningsdatum: TopMatch Christina Immell, Karl-X Gustavsgatan 65 B, Helsingborg, Sverige. 45: Byråer för sociala introduktioner (kontaktförmedling); byråtjänster avseende personlig introduktion (kontaktförmedling); byråtjänster för anordnande av personliga introduktioner (kontaktförmedling); datoriserade kontaktförmedlingstjänster; kontaktbyråtjänster; kontaktförmedling via video; kontaktförmedlingstjänster; personliga introduktionstjänster via datorer (kontaktförmedling); datingförmedlingstjänster via sociala nätverk.

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04708 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i blått. Svenska Lantägg AB, Box 333, Skara, Sverige. Org. nr: : Kartonger för ägg. 20: Behållare av plast för ägg. 29: Ägg. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03786 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i gräddvitt, ljusgrönt, brunt och rött med text i svart och rött. Nonnas Gelato AB, Ehrensvärdsgatan 3, Stockholm, Sverige. Org. nr: Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag, Box 17704, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Glass. 43: Restauranger.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04907 Ansökningsdatum: Pet Heaven Svenska konceptbyggarna Ab, Sveavägen 81, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Distribution av data eller audiovisuella bilder via ett globalt datornät eller internet. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04874 Ansökningsdatum: Mekoparts Creatix Sweden AB, Sankt Pauligatan 33 A, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Magasinering av reservdelar.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03164 Ansökningsdatum: Figurklass: Chamoun Gerges, Sundbybergs Torg 1A, Sundbyberg, Sverige. 43: Anordnande av hotellboende; anordnande av måltider på hotell; bedömning av hotellinkvarteringar; bokning av hotellinkvartering; bokning av hotellogi; bokning av hotellrum för resenärer; bokningsservice för hotellrum; bokningstjänster av hotellrum; bokningstjänster avseende hotellrum; byråer för bokning av hotell; cateringtjänster för hotell; elektroniska informationstjänster avseende hotell; hotell; hotell, hostel och pensionat, semester- och turistboende; hotell- och restaurangtjänster; hotellbokning; hotellbokningsagenturer; hotellbokningstjänster; hotellinformation; hotellinkvarteringstjänster; hotellreservationer för andras räkning; hotellverksamhet; information rörande hotell; konsulttjänster avseende hotellinrättningar; resebyråtjänster avseende hotellbokning; resebyråtjänster för bokning av hotellboende; reservation av hotellrum; restaurangtjänster som tillhandahålls av hotell; rumsförmedlingar (hotell, pensionat); upplåtande av information relaterade till hotell; upplåtande av kortvarigt boende (hotell); reservationer och bokningar av restauranger och måltider; restauranger; restauranger (självserverings- -); upplåtande av information avseende restauranger; utskänkning av mat och dryck i restauranger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04908 Ansökningsdatum: Trubadur Anders Anders Pojkas, Odonbärsvägen 18, Olofström, Sverige. 41: Framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; levande musikunderhållning; musikunderhållning.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04680 Ansökningsdatum: The Fooo Conspiracy The Artist House Stockholm AB, Artillerigatan 26, Stockholm, Sverige. Org. nr:

16 Svensk varumärkestidning /14 41: Anordnande av presentationer för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar för underhållning; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av underhållningsevenemang; anordnande av underhållning; bokning av underhållningslokaler; information (nöjes -och underhållnings -); liveframträdanden (underhållning); musikalisk underhållning; musikaliska underhållningstjänster; musikgrupp (underhållning); organisering av shower för underhållningsändamål; organisering av underhållning; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål; produktion av ljudband för underhållningssyfte; produktion av tv-underhållningsinslag; produktion av tv-underhållning; produktion av tv-underhållningsprogram; produktion av underhållning i form av tv-program; produktion av underhållningsshower med dansare och sångare; produktion av underhållning i form av teve; radio- eller tvunderhållning; underhållning; underhållning av en musikgrupp; underhållning av musiker; underhållning av sångare; underhållning genom radio och tv; underhållning i form av dansuppträdanden; underhållning utförd av musikgrupper; underhållningstjänster utförda av musikgrupp; anordnande av musikevenemang; anordnande av musikframföranden; anordnande av musikkonserter; anordnande av musikshower; anordnande av musiktävlingar; anordnande av musikunderhållning; anordnande av musikuppträdanden; arrangerande av visuell och musikalisk underhållning; dans-, musik- och dramaföreställningar; framförande av musik; framförande av musik och sång; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; inspelning av musik; komposition av musik för andras räkning; konserter med levande musik; levande musikunderhållning; liveuppträdanden av ett musikband; musikframträdanden; musikinspelnings- och studiotjänster; musikkassetter (uthyrning av -); musikkomponering; musikkompositionstjänster; musikkonserter; musikkonserter via radio; musikkonserter via television; musikkonserttjänster; musikproduktion; musikproduktionstjänster; musikshower (live); musikunderhållning; musikutgivning; musikutgivningsverksamhet; presentation av musikkonserter; produktion av ljud- och musikinspelningar; produktion av musikaliska verk i en inspelningsstudio; produktion av musikshower; publicering av musik; redigeringstjänster efter produktion inom området musik, videor och filmer; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från internet; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från webbplatser i mp3-format på internet; underhållning erbjuden av en musikgrupp; underhållning i form av framföranden av levande musik; underhållning i form av inspelad musik (tjänster avseende ombesörjande av -); underhållning tillhandahållen av musiker; underhållning utförd av en musikalisk sånggrupp; underhållning utförd av en musikgrupp; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] på internet; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] i mp3-format via websidor på internet; upplåtande av digital musik från internet; upplåtande av digital musik från mp3-webbplatser; upplåtande av levande musik; upplåtande av levande musikföreställningar; upplåtande av musik on-line, ej nedladdningsbar; utgivning av musik; utgivning av musikaliska verk; utgivning av musikböcker; animerad musikunderhållning; anordnande av musikföreställningar; artistisk ledning av musikshower; digital musik tillgänglig på mp3-webbplatser på internet [ej nedladdningsbara]; dirigering av musikshower; framförande av musikprogram; framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; framförande av teaterpjäser, musikframföranden; instruktion i musik; komponerande av musik för andras räkning; konsultation avseende film- och musikproduktion; liveuppträdanden av musikband; musikaliska kabaréer upplåtna i evenemangslokaler; musikbibliotekstjänster; musikfestivalstjänster; musikföreställningstjänster; musikförlags- och musikinspelningstjänster; musikframförande; musiktjänster (live); musiktranskribering för andras räkning; musikundervisning; musikundervisning via korrespondenskurser; musikutgivningar; musikvideoproduktion; planering av pjäser eller musikshower; produktion av musikinspelningar; produktion och ledning av övningar för musikklasser och -program; publicering av musiktexter och texter till musik; underhållningstjänster utförda av en musikgrupp; undervisning i musik; undervisning i musikuppskattning; undervisning om musik; undervisningstjänster relaterade till musik; uppdragsskrivning, ej reklam [teaterpjäser, musikaler, för publikationer osv]; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater, musik eller utbildning; urval och sammanställning av förinspelad musik för utsändning av andra; utbildning rörande musik; utbildningstjänster i form av musik-tv-program; uthyrning av diskoteksutrustning för musikframförande; uthyrning av grammofon- och musikinspelningar; uthyrning av ljudband med inspelad musik; uthyrning av musikinstrument; anläggningstjänster (semester -) [underhållning]; anordnande av biljettbokning för shower och andra underhållningsevenemang; anordnande av demonstrationer för underhållningsändamål; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av festivaler för underhållningsändamål; anordnande av konferenser avseende underhållning; anordnande av konventioner för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar (underhållning); anordnande av underhållning via telefon; anordnande av underhållningsseminarier; anordnande av underhållning och företagsaktiviteter, nämligen kick-offs och teambuilding; anordnande av underhållningstjänster genom ljudbandsmedia; anordnande av underhållningstjänster för barn; anordnande av underhållningstävlingar; anordnande av utflykter för underhållning; anordnande av utställningar för underhållningsändamål; anordnande av utställningar i underhållningssyfte; anordnande av visningar för underhållningssyften; anordnande och presentation av underhållningsvisningar avseende stil och mode;

17 Svensk varumärkestidning /15 arrangemang av festivaler för underhållningsändamål; arrangerande av visuell underhållning; audiovisuella visningstjänster för underhållningsändamål; biljettanskaffningstjänster för underhållningsevenemang; biljettbyråtjänster [underhållning]; bokning av underhållning; bokningstjänster för underhållning; direktansluten underhållning; erbjudande av underhållningsinformation; fanklubbtjänster (underhållning); festarrangeringstjänster [underhållning]; filmproduktion för underhållningsändamål; förmedling av biljetter till underhållningsevenemang; hasardspelstjänster för underhållningsändamål; hypnotisörsföreställningar [underhållning]; information avseende underhållning via direktanslutning från en databas eller från internet; information avseende underhållning; information inom området för underhållning med hjälp av ett globalt datornät; information med avseende på underhållning; information och rådgivning avseende underhållning; information om underhållning; informationstjänster avseende underhållning; informationstjänster relaterade till underhållning; interaktiv underhållning; intervjuer av samtida personer för underhållningsändamål; iordningställande av specialeffekter för underhållningsändamål; iscensättning av lättare underhållningsproduktioner; klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; lasershowtjänster [underhållning]; ledning av utställningar för underhållningsändamål; lekskoletjänster [undervisning/utbildning eller underhållning]; levande underhållning; ljussättningsarrangemang i underhållningssyfte; modevisningar i underhållningssyfte (arrangerande av -); nattklubbsverksamhet [underhållning]; nöjes- och underhållningsinformation; nöjes- och underhållningsinformation, nämligen upplåtande av tv-programguider online vid internet; ombesörjande av underhållningstjänster via tv-mediet; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för underhållningsändamål; organisering av möten inom underhållningsområdet; organisering av tävlingar för underhållning via telefon; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av tävlingar för underhållningsändamål; organisering av underhållning för bröllopsfester; organisering av underhållningstävlingar; populära underhållningstjänster; produktion av direktsända tvprogram för underhållning; produktion av underhållningsshower med sångare; produktion av underhållningsshower med instrumentalister; produktion av underhållning i form av videoband; produktion av underhållning i form av tv-serier; produktion av underhållningsshower med dansare; produktion av underhållning i form av ljudinspelningar; rådgivningstjänster avseende underhållning; rådgivningstjänster med avseende på underhållning; radio- och tv-underhållning; semesteranläggningstjänster [underhållning]; social klubbverksamhet för underhållningsändamål; sommarläger [underhållning och handledning]; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; spridning av underhållningsmaterial; symposier avseende underhållning; tävlingar (anordnande av -) [utbildning eller underhållning]; tävlingar (organisation av -) [utbildning eller underhållning]; telefoninformationstjänster avseende underhållning; telefonkonversationstjänster för underhållningsändamål; tillhandahållande av information om underhållning via datornät; tillhandahållande av information avseende underhållning via direktanslutning från en datoriserad databas på internet; tjänster avseende produktion av underhållning i form av filmer; tjänster avseende produktion av underhållning i form av video; tjänster avseende radio- och tv-underhållning; tjänster avseende underhållning tillhandahållna via direktanslutning till en databas eller till internet; tjänster avseende underhållningsinformation; tjänster avseende uthyrning av underhållningsarkadspelsmaskiner; tvunderhållning; underhållning avseende sport; underhållning avseende tävlingar; underhållning erbjudna av vokalister; underhållning genom film; underhållning genom radio; underhållning genomförda som vägshower; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning i form av åkattraktioner i nöjesparker; underhållning i form av återkommande tv-program inom varietéområdet; underhållning i form av arrangemang av sociala nöjesevenemang; underhållning i form av konserter; underhållning i form av lasershower; underhållning i form av ljusshower; underhållning i form av modeshower; underhållning i form av orkesterkonserter; underhållning i form av symfoniorkesterföreställningar; underhållning med hjälp av telefon; underhållning med jazzmusik; underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; underhållning under pauser vid sportevenemang; underhållning via radio; underhållning via radio och tv; underhållning via telefon; underhållning via videotextsystem; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; underhållnings- och nattklubbstjänster; underhållningsinformation; underhållningstjänster; underhållningstjänster avseende frågesporter; underhållningstjänster för kryssningsfartyg; underhållningstjänster för semestercenter; underhållningstjänster för barn; underhållningstjänster i form av flygshower; underhållningstjänster i form av tv-nyhetsshower; underhållningstjänster i form av en nöjesparkshow; underhållningstjänster i form av konsertframträdanden; underhållningstjänster tillhandahållna via telefon; underhållningstjänster tillhandahållna för barn; underhållningstjänster vid ett diskotek; underhållningstjänster via intern-tv; upplåtande av anläggningar för underhållning; upplåtande av underhållning on-line; upplåtande av underhållning via internet; utgivning av böcker rörande underhållning.

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04679 Ansökningsdatum: The Fooo The Artist House Stockholm AB, Artillerigatan 26, Stockholm, Sverige. Org. nr:

19 Svensk varumärkestidning /17 41: Anordnande av presentationer för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar för underhållning; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av underhållningsevenemang; anordnande av underhållning; bokning av underhållningslokaler; information (nöjes -och underhållnings -); liveframträdanden (underhållning); musikalisk underhållning; musikaliska underhållningstjänster; musikgrupp (underhållning); organisering av shower för underhållningsändamål; organisering av underhållning; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål; produktion av ljudband för underhållningssyfte; produktion av tv-underhållningsinslag; produktion av tv-underhållning; produktion av tv-underhållningsprogram; produktion av underhållning i form av tv-program; produktion av underhållningsshower med dansare och sångare; produktion av underhållning i form av teve; radio- eller tvunderhållning; underhållning; underhållning av en musikgrupp; underhållning av musiker; underhållning av sångare; underhållning genom radio och tv; underhållning i form av dansuppträdanden; underhållning utförd av musikgrupper; underhållningstjänster utförda av musikgrupp; anordnande av musikevenemang; anordnande av musikframföranden; anordnande av musikkonserter; anordnande av musikshower; anordnande av musiktävlingar; anordnande av musikunderhållning; anordnande av musikuppträdanden; arrangerande av visuell och musikalisk underhållning; dans-, musik- och dramaföreställningar; framförande av musik; framförande av musik och sång; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; inspelning av musik; komposition av musik för andras räkning; konserter med levande musik; levande musikunderhållning; liveuppträdanden av ett musikband; musikframträdanden; musikinspelnings- och studiotjänster; musikkassetter (uthyrning av -); musikkomponering; musikkompositionstjänster; musikkonserter; musikkonserter via radio; musikkonserter via television; musikkonserttjänster; musikproduktion; musikproduktionstjänster; musikshower (live); musikunderhållning; musikutgivning; musikutgivningsverksamhet; presentation av musikkonserter; produktion av ljud- och musikinspelningar; produktion av musikaliska verk i en inspelningsstudio; produktion av musikshower; publicering av musik; redigeringstjänster efter produktion inom området musik, videor och filmer; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från internet; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från webbplatser i mp3-format på internet; underhållning erbjuden av en musikgrupp; underhållning i form av framföranden av levande musik; underhållning i form av inspelad musik (tjänster avseende ombesörjande av -); underhållning tillhandahållen av musiker; underhållning utförd av en musikalisk sånggrupp; underhållning utförd av en musikgrupp; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] på internet; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] i mp3-format via websidor på internet; upplåtande av digital musik från internet; upplåtande av digital musik från mp3-webbplatser; upplåtande av levande musik; upplåtande av levande musikföreställningar; upplåtande av musik on-line, ej nedladdningsbar; utgivning av musik; utgivning av musikaliska verk; utgivning av musikböcker; animerad musikunderhållning; anordnande av musikföreställningar; artistisk ledning av musikshower; digital musik tillgänglig på mp3-webbplatser på internet [ej nedladdningsbara]; dirigering av musikshower; framförande av musikprogram; framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; framförande av teaterpjäser, musikframföranden; instruktion i musik; komponerande av musik för andras räkning; konsultation avseende film- och musikproduktion; liveuppträdanden av musikband; musikaliska kabaréer upplåtna i evenemangslokaler; musikbibliotekstjänster; musikfestivalstjänster; musikföreställningstjänster; musikförlags- och musikinspelningstjänster; musikframförande; musiktjänster (live); musiktranskribering för andras räkning; musikundervisning; musikundervisning via korrespondenskurser; musikutgivningar; musikvideoproduktion; planering av pjäser eller musikshower; produktion av musikinspelningar; produktion och ledning av övningar för musikklasser och -program; publicering av musiktexter och texter till musik; underhållningstjänster utförda av en musikgrupp; undervisning i musik; undervisning i musikuppskattning; undervisning om musik; undervisningstjänster relaterade till musik; uppdragsskrivning, ej reklam [teaterpjäser, musikaler, för publikationer osv]; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater, musik eller utbildning; urval och sammanställning av förinspelad musik för utsändning av andra; utbildning rörande musik; utbildningstjänster i form av musik-tv-program; uthyrning av diskoteksutrustning för musikframförande; uthyrning av grammofon- och musikinspelningar; uthyrning av ljudband med inspelad musik; uthyrning av musikinstrument; anläggningstjänster (semester -) [underhållning]; anordnande av biljettbokning för shower och andra underhållningsevenemang; anordnande av demonstrationer för underhållningsändamål; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av festivaler för underhållningsändamål; anordnande av konferenser avseende underhållning; anordnande av konventioner för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar (underhållning); anordnande av underhållning via telefon; anordnande av underhållningsseminarier; anordnande av underhållning och företagsaktiviteter, nämligen kick-offs och teambuilding; anordnande av underhållningstjänster genom ljudbandsmedia; anordnande av underhållningstjänster för barn; anordnande av underhållningstävlingar; anordnande av utflykter för underhållning; anordnande av utställningar för underhållningsändamål; anordnande av utställningar i underhållningssyfte; anordnande av visningar för underhållningssyften; anordnande och presentation av underhållningsvisningar avseende stil och mode;

20 Svensk varumärkestidning /18 arrangemang av festivaler för underhållningsändamål; arrangerande av visuell underhållning; audiovisuella visningstjänster för underhållningsändamål; biljettanskaffningstjänster för underhållningsevenemang; biljettbyråtjänster [underhållning]; bokning av underhållning; bokningstjänster för underhållning; direktansluten underhållning; erbjudande av underhållningsinformation; fanklubbtjänster (underhållning); festarrangeringstjänster [underhållning]; filmproduktion för underhållningsändamål; förmedling av biljetter till underhållningsevenemang; hasardspelstjänster för underhållningsändamål; hypnotisörsföreställningar [underhållning]; information avseende underhållning via direktanslutning från en databas eller från internet; information avseende underhållning; information inom området för underhållning med hjälp av ett globalt datornät; information med avseende på underhållning; information och rådgivning avseende underhållning; information om underhållning; informationstjänster avseende underhållning; informationstjänster relaterade till underhållning; interaktiv underhållning; intervjuer av samtida personer för underhållningsändamål; iordningställande av specialeffekter för underhållningsändamål; iscensättning av lättare underhållningsproduktioner; klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; lasershowtjänster [underhållning]; ledning av utställningar för underhållningsändamål; lekskoletjänster [undervisning/utbildning eller underhållning]; levande underhållning; ljussättningsarrangemang i underhållningssyfte; modevisningar i underhållningssyfte (arrangerande av -); nattklubbsverksamhet [underhållning]; nöjes- och underhållningsinformation; nöjes- och underhållningsinformation, nämligen upplåtande av tv-programguider online vid internet; ombesörjande av underhållningstjänster via tv-mediet; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för underhållningsändamål; organisering av möten inom underhållningsområdet; organisering av tävlingar för underhållning via telefon; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av tävlingar för underhållningsändamål; organisering av underhållning för bröllopsfester; organisering av underhållningstävlingar; populära underhållningstjänster; produktion av direktsända tvprogram för underhållning; produktion av underhållningsshower med sångare; produktion av underhållningsshower med instrumentalister; produktion av underhållning i form av videoband; produktion av underhållning i form av tv-serier; produktion av underhållningsshower med dansare; produktion av underhållning i form av ljudinspelningar; rådgivningstjänster avseende underhållning; rådgivningstjänster med avseende på underhållning; radio- och tv-underhållning; semesteranläggningstjänster [underhållning]; social klubbverksamhet för underhållningsändamål; sommarläger [underhållning och handledning]; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; spridning av underhållningsmaterial; symposier avseende underhållning; tävlingar (anordnande av -) [utbildning eller underhållning]; tävlingar (organisation av -) [utbildning eller underhållning]; telefoninformationstjänster avseende underhållning; telefonkonversationstjänster för underhållningsändamål; tillhandahållande av information om underhållning via datornät; tillhandahållande av information avseende underhållning via direktanslutning från en datoriserad databas på internet; tjänster avseende produktion av underhållning i form av filmer; tjänster avseende produktion av underhållning i form av video; tjänster avseende radio- och tv-underhållning; tjänster avseende underhållning tillhandahållna via direktanslutning till en databas eller till internet; tjänster avseende underhållningsinformation; tjänster avseende uthyrning av underhållningsarkadspelsmaskiner; tvunderhållning; underhållning avseende sport; underhållning avseende tävlingar; underhållning erbjudna av vokalister; underhållning genom film; underhållning genom radio; underhållning genomförda som vägshower; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning i form av åkattraktioner i nöjesparker; underhållning i form av återkommande tv-program inom varietéområdet; underhållning i form av arrangemang av sociala nöjesevenemang; underhållning i form av konserter; underhållning i form av lasershower; underhållning i form av ljusshower; underhållning i form av modeshower; underhållning i form av orkesterkonserter; underhållning i form av symfoniorkesterföreställningar; underhållning med hjälp av telefon; underhållning med jazzmusik; underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; underhållning under pauser vid sportevenemang; underhållning via radio; underhållning via radio och tv; underhållning via telefon; underhållning via videotextsystem; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; underhållnings- och nattklubbstjänster; underhållningsinformation; underhållningstjänster; underhållningstjänster avseende frågesporter; underhållningstjänster för kryssningsfartyg; underhållningstjänster för semestercenter; underhållningstjänster för barn; underhållningstjänster i form av flygshower; underhållningstjänster i form av tv-nyhetsshower; underhållningstjänster i form av en nöjesparkshow; underhållningstjänster i form av konsertframträdanden; underhållningstjänster tillhandahållna via telefon; underhållningstjänster tillhandahållna för barn; underhållningstjänster vid ett diskotek; underhållningstjänster via intern-tv; upplåtande av anläggningar för underhållning; upplåtande av underhållning on-line; upplåtande av underhållning via internet; utgivning av böcker rörande underhållning.

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04937 Ansökningsdatum: Figurklass: Foshan Hi-Ease Furniture Industrial Co.,Ltd., 2-3 F & B18-21, NO.2, Jingmei Road,Fourth Industrial Area, Chongkou, Longjiang Town, Shunde District,Foshan City,Guangdong Province, , Kina. Org. nr: HONGLU ZHANG, Avenue Industrielle 4-6 1st floor CH-1227 Carouge Geneva, CH CH-1227, Schweiz. 20: Sovrumsmöbler; soffor; dammskydd för kläder [garderob]; sminkspeglar för hemmabruk; madrasser; stolar; möbler; skåp för sovrum; stöd av metall för hyllor [delar till möbler]; skrivbord; anpassade sovrumsmöbler. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04957 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Lövet utförs i grönt. SugarMe Esthetics Handelsbolag, Öregrundsgatan 15, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Hygien- och skönhetsvård; hygienisk och skönhetsvård; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; hygienisk vård och skönhetsvård; konsultation avseende skönhetsvård; skönhetsvård; skönhetsvård för människor; tjänster avseende hygienisk vård och skönhetsvård för människor; massage; massagetjänster.

22 Svensk varumärkestidning /20 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04842 Ansökningsdatum: Beskrivning: Märket utförs i orangea och vitt. Recruitify AB, Sveavägen 19, Töcksfors, Sverige. Org. nr: : Annonsering; annonsering genom överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt kommunikationsnät; annonsering on-line; annonsering on-line via datanätverk; annonsering via ett mobiltelefonnät; annonserings- och reklamtjänster; insamling av information avseende annonsering; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; assistans avseende rekrytering och placering av personal; företagsrådgivning avseende rekrytering av personal; konsultation rörande rekrytering; personalresurshantering (hr-tjänster) och rekryteringstjänster; professionella rekryteringstjänster; psykologisk testning vid rekrytering av personal; psykologisk testning vid rekrytering; rådgivning avseende rekrytering av akademiker; rekrytering av fast personal; rekrytering av personal; rekrytering av personal för datorstöd; rekrytering av tillfällig teknisk personal; rekrytering (personal -); rekryteringsannonser; spridning av information avseende rekrytering av akademiker; upplåtande av information avseende rekrytering; rekryterings- och placeringstjänster; rekryteringskonsultation inom området för finansiella tjänster; rekryteringskonsultation för advokater; rekryteringskonsultation för rättsutbildade sekreterare; rekryteringstjänster; rekryteringstjänster för försäljnings- och marknadsföringspersonal; testning (psykologisk -) vid rekrytering; karriärplacering (headhunting). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04934 Ansökningsdatum: Hans Göthe FM Scandic Alliance Sweden AB, Scheelegatan 22, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Fastighetsmäkleri.

23 Svensk varumärkestidning /21 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04913 Ansökningsdatum: Intangible Mining Jan Ågren, Baltzarsgatan 21 A, Malmö, Sverige. 35: Systematisering av information i databaser; sammanställande av statistik. 41: Författande. 42: Teknisk forskning; vetenskaplig forskning. 45: Immaterialrättsliga konsultationer; juridisk forskning; licensiering av immaterialrätter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04943 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Text och bild utförs i färgen blå. Sea Systems i Vellinge AB, Terminalgatan 19 A, Vellinge, Sverige. Org. nr: Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, Malmö, Sverige. Org. nr: : Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; antenner; förstärkare; samtliga varor avsedda för marint bruk.

24 Svensk varumärkestidning /22 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04939 Ansökningsdatum: Rödstrimma Ljungquist & Olenmark AB, Dagstorpsvägen 198, Dösjebro, Sverige. Org. nr: : Fisk (livsmedel beredda av -). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04940 Ansökningsdatum: Nadja & Linn Stockings AB, Kaptensgatan 4, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Strumpbyxor; strumpor.

25 Svensk varumärkestidning /23 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04956 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Lövet utförs i två olika nyanser av grönt,. SugarMe Esthetics Handelsbolag, Öregrundsgatan 15, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Hygien- och skönhetsvård; hygienisk och skönhetsvård; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; hygienisk vård och skönhetsvård; konsultation avseende skönhetsvård; skönhetsvård; skönhetsvård för människor; tjänster avseende hygienisk vård och skönhetsvård för människor; massage; massagetjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04945 Ansökningsdatum: Eriksbo Nya Eriksbo plantskola AB, Borsingby Kungsbacka 101, Köping, Sverige. Org. nr: : Ätliga naturliga växter [obearbetade]; blommande växter; färska växter; naturliga växter (levande); växter; växter från plantskolor.

26 Svensk varumärkestidning /24 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04950 Ansökningsdatum: Unga leder unga Svenska Skolidrottsförbundet, Idrottens hus, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); pappersvaror och undervisningsmaterial; undervisningshandböcker; undervisningsmaterial; undervisningsmaterial [ej apparater]; undervisningspublikationer.

27 Svensk varumärkestidning /25 41: Anordnande av festivaler för undervisningsändamål; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av kurser på undervisningsinstitut; anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av undervisning/utbildning för barn genom lekgrupper; anordnande av undervisning/utbildning avseende ekologiska ämnen; anordnande av undervisning; anordnande av undervisning/utbildning avseende fitness; anordnande av undervisningsprogram; anordnande av undervisning/utbildning avseende biologiska ämnen; anordnande av undervisning/utbildning för industrin; anordnande av undervisningsaktiviteter; arrangerande av undervisningskurser i läs- och skrivkunnighet; arrangerande av undervisningsprogram; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; handledning/instruktion och undervisning; information avseende undervisning/utbildning; information om undervisning/utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); institutioner för undervisning (tjänster för tillhandahållande); instruktion och undervisning avseende datorer; juridisk undervisning/utbildning; lekskoletjänster [undervisning/utbildning eller underhållning]; medicinsk handledning/instruktion och undervisning; medicinsk undervisning och utbildning; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); perceptuell undervisning; produktion av direktsända tv-program för undervisning/utbildning; produktion av undervisningsrapporter; produktion av videoband för användning av bolag i bolags undervisning/utbildning; produktion av videoband för företagsanvändning vid undervisning/utbildning och handledning/instruktion avseende företagsledning; publicering av undervisningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial för utbildning; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; teambuilding (undervisning/utbildning); tjänster avseende undervisning/utbildning rörande näringslära; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning, undervisning/utbildning och handledning/instruktion; underhållning, undervisning/utbildning och instruktion/handledning; undervisning; undervisning avseende det medicinska området; undervisning i företagsledning; undervisning i gymnastik; undervisning i hälsa; undervisning i kampsporter; undervisning i kinesiska kampsporter; undervisning i sport; undervisning inom hälsovård; undervisning inom sportområdet; undervisning och utbildning i affärsverksamhet, industriverksamhet och informationsteknik; undervisning och utbildning; undervisning- och utbildningsinformation; undervisning på högstadienivå; undervisning på lågstadiet; undervisning på mellanstadiet; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; undervisning/utbildning avseende dramatik; undervisning/utbildning avseende dans; undervisning/utbildning i sport; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; undervisning/utbildning relaterad till näringslära; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; undervisning/utbildning som anordnas av skolor; undervisning/utbildning via tvprogram; undervisning via korrespondenskurser; undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings-/utbildningsinformation; undervisningsinformation on-line via databas eller internet; undervisningskurser avseende viktkontroll; undervisningskurser avseende viktminskning; undervisningstjänster avseende pedagogiska tekniker; utbildning/undervisning; uthyrning av inspelad undervisning/utbildning; uthyrning av undervisningsmaterial; anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av festivaler för utbildningsändamål; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av spel rörande utbildning; anordnande av tävlingar avseende utbildning; anordnande av tävlingar för utbildningsändamål; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande av tävlingar inom utbildning; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningstävlingar; anordnande av utbildningskurser; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); arrangerande för studenter för deltagande i utbildningsverksamhet; arrangerande för studenters deltagande i utbildningskurser; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; audiovisuella visningsoch presentationstjänster för utbildningsändamål; datorbaserad utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; genomförande av utbildningsseminarier; genomförande av utbildningar; information om utbildning; information (utbildnings -); informationstjänster relaterade till utbildning; klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; konsultation avseende utbildning; konsultation avseende utbildning och fortbildning; leasing av utbildningsmaterial; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser; organisation av utbildningsrelaterade tävlingar; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av shower för utbildningsändamål; organisering av utbildningstävlingar; organisering av utbildningskonventioner; organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningsseminarier; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter; planering av föreläsningar för

28 Svensk varumärkestidning /26 utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för utbildningsändamål; praktisk utbildning; praktisk utbildning [instruktion]; produktion av filmer för utbildningsändamål; produktion av ljud- och videoinspelningar för utbildningsändamål; produktion av utbildningsvideor; produktion av utbildningsfilmer; professionella konsultationstjänster avseende utbildning; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av utbildningsmanualer; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmaterial; skolor [utbildning]; spridning av utbildningsmaterial; studiecirklar för utbildningsändamål; tillhandahållande av utbildningskurser; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; utbildning för vuxna; utbildning och instruktion; utbildning och underhållning, nämligen sammanställande av spelscheman och -planer; utbildning (praktisk -) [instruktion]; utbildning relaterad till hälsa; utbildning, underhållning och sport; utbildningar; utbildningsexamination; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningsprov; utbildningsseminarier; utbildningstjänster; utbildningstjänster avseende gymnasieskolan; utbildningstjänster avseende hälsovård; utbildningstjänster rörande utveckling av barns mentala förmågor; utbildningstjänster tillhandahållna för barn; utbildningstjänster tillhandahållna för barnlärare; utfärdande av utbildnings- och träningspris; utformning av utbildningskurser, -examinationer och -kvalifikationer; utgivning av utbildningsböcker; uthyrning av utbildningsmaterial; uthyrning av utbildningsmaterial eller - apparater. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00665 Ansökningsdatum: VIKTKLUBB Aftonbladet Hierta Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 55631, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Elektroniska tidskrifter. 41: Publiceringstjänster on-line. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04970 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Sandra Jönsson, Toragårdsvägen 1, Växjö, Sverige. 30: Strutar för glass.

29 Svensk varumärkestidning /27 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04951 Ansökningsdatum: Annonsson Singleton Applications AB, Gaffeln 6, Onsala, Sverige. Org. nr: : Säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplatser on-line. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04941 Ansökningsdatum: Free Suryoye Josef Younan, Krösebacken 5 B, Västra Frölunda, Sverige. Rany Younan, Krösebacken 5 B, Västra Frölunda, Sverige. 14: Armband/pärlarmband.

30 Svensk varumärkestidning /28 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/04716 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: The shape of a saddle with a high back rest. Ullman Dynamics AB, Talattagatan 16, Västra Frölunda, Sverige. Org. nr: : Säten anpassade för användning i fordon; säten för fordon och farkoster; säten för motorfordon och - farkoster; säten för vattenfarkoster; säten (fordond och farkosts -).

31 Svensk varumärkestidning /29 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/07405 Ansökningsdatum: TT TT Nyhetsbyrå AB, Katarinavägen 15, 6 tr, Stockholm, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Elektroniska publikationer; elektroniskt nedladdningsbara texter, bilder, fotografier, grafiska tryckalster, grafik, inga av förutnämnda varor relaterade till organisering av sportevenemang, festivaler eller motorcykeltävlingar. 35: Inmatning av text i elektronisk databehandlingsutrustning, datoriserad filhantering; organisation, samling, bearbetning (ingående i klass 35) och systematisering av digitala textdata i datoriserade databaser; insamling och sammanställning av ämnesrelaterade pressartiklar; systematisering och sammanställande av data i datoriserade databaser; uppdatering av data i databaser; elektronisk datalagring, inga av förutnämnda tjänster relaterade till navigeringssystem, färdvägsplanerare, elektroniska kartor eller organisering av sportevenemang, festivaler eller motorcykeltävlingar. 38: Nyhetsbyråer; elektronisk utsändning, sändning och vidareförmedling av film-, tv-, radio-, videotext-, teletextprogram, -sändningar eller organisering av sportevenemang, festivaler eller motorcykeltävlingar. 41: Filmproduktion, tv-filmproduktion, videofilmproduktion; produktion av radio- och tv-program; musikproduktion; framställning av texter; fotoreportage; utgivning av texter i elektronisk form; leverans av direktanslutna elektroniska skrifter (utan möjlighet att överföras till en annan databärare); direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; filmuthyrning [uthyrning av film]; publicering och utgivning av trycksaker, speciellt tidskrifter, tidningar, böcker, inga av förutnämnda varor relaterade till organisering av sportevenemang, festivaler eller motorcykeltävlingar. 42: Elektronisk dataarkivering, även i datoriserade databaser, inga av förutnämnda varor relaterade till organisering av sportevenemang, festivaler eller motorcykeltävlingar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04972 Ansökningsdatum: Drömlera Sense Försäljning AB, traversvägen 2, jordbro, Sverige. Org. nr: : Modellera.

32 Svensk varumärkestidning /30 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04936 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i grönt och brunt och svart. Erik Norrman, Holmstrand 126, Helgum, Sverige. Henrik Wedin, Östergransjö 197, Helgum, Sverige. 44: Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

33 Svensk varumärkestidning /31 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04871 Ansökningsdatum: BILDNING PÅ BOX MEDBORGARSKOLAN REGION VÄST, Fabriksgatan 13, GÖTEBORG, Sverige. Org. nr: Asketorp Patent & Juridik Aktiebolag, Råbygatan 14 B, Lund, Sverige. Org. nr: : Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); instruktionsmaterial (ej apparater); undervisningsmaterial [ej apparater]; annonstavlor av papper; askar av papp eller papper; askar gjorda av papper; behållare av papper för förpackningsändamål; emballeringsmaterial av papper; förbrukningsvaror av papper; förpackningsbehållare av papper; hopfällbara askar av papper; identifikationsetiketter av papper; kartotekskort [pappersvaror]; läderimiterande papper; lådor av papper; lådor av papper eller kartong; lådor för pappersvaror; laminerat papper; madrasserade påsar av papper; mappar för papper och pappersvaror; namnskyltar av papper; omslagsmappar för papper; papper; papper för förpackning och emballering; papper och kartong; pappersark för anteckningar; pappersark [kontorsmateriel]; pappersbehållare; pappersblock; pappersetiketter; pappersklämmor; pappersklamrar; pappersmappar; pappersmärken; pappersskyltar; pappersvaror och undervisningsmaterial; pärmar för papper och skrivmaterial; påsar och artiklar för emballering, förpackning och förvaring, av papper, kartong eller plast; skyltar av papper eller kartong; affischer tillverkade av papper; askar av papp; förpackningslådor av papp; förpackningspåsar av papper; konstföremål och figuriner av papper och kartong samt arkitektmodeller; pappkartong för emballering; pappkartonger för förpackning; plakat av papper eller kartong; artiklar av kartong; behållare av kartong; förpackningslådor av kartong; förpackningsmaterial av kartong; hopfällbara kartonglådor; kartong; kartongförpackningar; lådor tillverkade av kartong; trycksaker; trycksaker för instruktionsändamål; fotografier; omonterade och monterade fotografier; skolmaterial [pappersvaror]; dekorations- och konstnärsmaterial; konstnärsmaterial; handböcker [manualer]; undervisningshandböcker; undervisningsmaterial. 41: Anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av kurser på undervisningsinstitut; anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av undervisning; anordnande av undervisningsprogram; anordnande av undervisningsaktiviteter; arrangerande av undervisningsprogram; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; handledning/instruktion och undervisning; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; perceptuell undervisning; teambuilding (undervisning/utbildning); underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; undervisning; undervisning av språk; undervisning i musik; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; kulturverksamhet; studiecirklar för kulturändamål; träning; tjänster rörande utbildningsinformation; undervisning- och utbildningsinformation; utbildningsinformation; praktisk utbildning.

34 Svensk varumärkestidning /32 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04928 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i svart, vitt, orange, brunt och blått. Sayit Dölen, Landalagången 10, GÖTEBORG, Sverige. 41: Anordnande av konserter; anordnande av musikkonserter; anordnande av musikevenemang; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av musikföreställningar; anordnande av turneringar; radio-, film- och tv-produktion. 43: Restauranger; utskänkning av mat och dryck. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04929 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Genera Networks AB, Torsgatan 39, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Spelprogramvara; datorprogramvara som gör det möjligt att spela spel; datorprogramvara för databehandling; datorprogram för interaktiv television och för interaktiva spel och/eller frågesportspel; datorprogram för att spela spel; programvara för spel för användning med datorer; elektroniska globala positioneringssystem. 28: Elektroniska spel; spel. 41: Anordnande av spel; anordnande av spel och tävlingar; elektroniska speltjänster tillhandahållna från en datoriserad databas eller via internet; elektroniska speltjänster, inkluderande tillhandahållande av datorspel genom direktanslutning eller genom ett globalt datornätverk; information till spelare av spel om rangordning av deras spelresultat via webbplatser; kasino, spel- och hasardspelstjänster; speltjänster; speltjänster on-line (via datornätverk); tillhandahållande av information via direktanslutning avseende datorspel och datoriserad förbättring för spel; tjänster via internet avseende elektroniska spel och tävlingar; upplåtande av elektroniska speltjänster via internet; upplåtande av spel; anordnande av lotterier; anordnande av lotterier för andra; organisering och anordnande av lotterier; prisdragningar [lotterier].

35 Svensk varumärkestidning /33 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04971 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i olika nyanser av grönt, rött, cerise och blått med texten i mörkgrått. Östen Hallberg, Igeldammsgatan 32, Stockholm, Sverige. 35: Produktion av reklam. 42: Tjänster avseende grafisk formgivning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04930 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utförs i rosa och blått. Genera Networks AB, Torsgatan 39, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Spelprogramvara; datorprogramvara som gör det möjligt att spela spel; datorprogramvara för databehandling; datorprogram för interaktiv television och för interaktiva spel och/eller frågesportspel; datorprogram för att spela spel; programvara för spel för användning med datorer; elektroniska globala positioneringssystem. 28: Elektroniska spel; spel. 41: Anordnande av spel; anordnande av spel och tävlingar; elektroniska speltjänster tillhandahållna från en datoriserad databas eller via internet; elektroniska speltjänster, inkluderande tillhandahållande av datorspel genom direktanslutning eller genom ett globalt datornätverk; information till spelare av spel om rangordning av deras spelresultat via webbplatser; kasino, spel- och hasardspelstjänster; speltjänster; speltjänster on-line (via datornätverk); tillhandahållande av information via direktanslutning avseende datorspel och datoriserad förbättring för spel; tjänster via internet avseende elektroniska spel och tävlingar; upplåtande av elektroniska speltjänster via internet; upplåtande av spel; anordnande av lotterier; anordnande av lotterier för andra; organisering och anordnande av lotterier; prisdragningar [lotterier].

36 Svensk varumärkestidning /34 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04973 Ansökningsdatum: Consida Consida Rådgivning AB, Box 5300, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

37 Svensk varumärkestidning /35 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04635 Ansökningsdatum: CarePharm Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark. Org. nr: Cvr-nr:

38 Svensk varumärkestidning /36 3: Förstärkningsmedel för naglar [kosmetika]; kosmetika; kosmetika för djur; after-shave-preparat; aloe vera preparat för kosmetiska ändamål; antistatiska preparat för hushållsändamål; bantningsändamål (kosmetiska preparat -); brun-utan-sol-preparat (kosmetika); fläckborttagningsmedel [preparat]; fuktighetsbevarande preparat; glänsande [preparat för att göra växtblad -]; glänsande (preparat för att göra växtblad -); hårborttagningspreparat och preparat för rakning; kemtvätt (preparat för -); kosmetiska preparat för att skydda huden mot solbränna; kosmetiska preparat för användning som bantningshjälpmedel; kosmetiska preparat för användning vid solning; kosmetiska preparat för blekning av huden; kosmetiska preparat för bantningsändamål; kosmetiska preparat för bad; kosmetiska preparat för hudvård; kosmetiska preparat för hårfrisering; kosmetiska preparat för ögonfransar; make-up preparat; parfymerade kroppslotioner [preparat för toalettbruk]; parfymerade lotioner [preparat för toalettbruk]; preparat för ansiktstvätt; preparat för användning efter solning; preparat för användning före rakning; preparat för att göra håret lätt att kamma ut; preparat för att göra huden ljusare; preparat för avlägsnande av fläckar; ickemedicinska tandpulver; medicinsk tandkräm; tandrengöringslotioner; tandrengöringsmedel; tandvårdspreparat; tandvårdspreparat (ej medicinska); adstringerande [sammandragande] medel för kosmetiskt bruk; blötläggning tvätt (medel för -); blötläggning tvätt [medel för -]; fuktande medel för ansiktet [kosmetiska]; fuktande medel för huden; fuktbevarande medel för ansiktet [kosmetiska]; fuktbevarande medel för användning efter solning; fuktbevarande medel för huden; fuktbevarande medel för kroppen; fuktbevarande medel [kosmetika]; fuktighetsbevarande medel för ansiktet [kosmetiska]; hudstärkande medel [kosmetika]; kosmetiska fuktande medel; kosmetiska fuktbevarande medel; medel för att ta bort fläckar; medel för behandling av nagelband; medel för borttagning av lim för löshår; medel för borttagning av golvvax [skurpreparat]; medel för borttagning av golvvax; medel för rengöring av glas; medel för uppfriskande av andedräkten; sammandragande medel för kosmetiskt bruk; uppmjukande medel; blekning (läder -) medel; pastor för rakstriglar; pastor för rengöring av skor; rakstriglar (pastor för -); tandpulver, -kräm och -pastor; mögelborttagningsmedel; dentala blekningsgeléer; icke-medicinska dentala sköljmedel; aromatiska ämnen [flyktiga oljor]; aromatiska oljor för bad; bakverk smaktillsatser (flyktiga oljor); blandade eteriska oljor; destillerade oljor för skönhetsvård; drycker [smaktillsatser [smaktillsatser] för -] flyktiga oljor; drycker (smaktillsatser [smaktillsatser] för -) flyktiga oljor; efter-sol-oljor (kosmetika); emulgerade eteriska oljor; eteriska oljor; eteriska oljor av citron; eteriska oljor för hudvård; eteriska oljor för kosmetiska ändamål; eteriska oljor för personligt bruk; eteriska oljor och aromatiska extrakt; extrakt som ger ökad smak på livsmedel [eteriska oljor]; flyktiga oljor; flyktiga oljor av cederträ; flyktiga oljor av sötcitron; flyktiga oljor för användning i livsmedel; flyktiga oljor för användning i luftuppfriskare; ickemedicinska oljor; kosmetika i form av oljor; kosmetiska oljor; myntessenser [flyktiga oljor]; naturliga oljor för kosmetiska ändamål; naturliga oljor för parfymer; oljor för hårvård; oljor för kosmetiska ändamål; oljor för parfymer; oljor för rengöringsändamål; oljor för toalettändamål; parfymerade oljor; blekningsmedel för håret; blekningspreparat; brun-utan-sol-krämer; brun-utan-sol-krämer (kosmetika); bruntonande krämer; exfolierande krämer; hårskyddande krämer; icke-medicinska krämer för behandling av hårbotten; kosmetika i form av krämer; kosmetiska krämer; kosmetiska krämer för hudvård; kräm för nagelbanden; krämer för användning före rakning; krämer för att göra huden stramare; krämer för att göra huden brunare; krämer för blekning av huden; krämer för cellulitreducering; krämer för reducering av åldersfläckar; krämer för rengöring; krämer för rynkor; krämer för skydd av läder; krämer (hudblekning -); krämer [hudblekning - ]; krämer (icke medicinska); krämer mot fräknar; krämer mot rynkor; krämer (tvål -) för användning i rengöring; läder (krämer för -); parfymerade krämer; skyddande krämer; solskyddande krämer [kosmetika]; badmousse för spädbarn; hårbalsam för spädbarn; icke-medicinskt talkpuder för spädbarn; kroppsmjölker för spädbarn; produkter för spädbarnsvård (ej medicinska); schamponeringsskum för spädbarn; spädbarnshårbalsam; spädbarnskrämer (icke-medicinska); fuktade rengöringsservetter för hygieniska och kosmetiska ändamål; antiperspirant deodorant; antiperspiranter, deodoranter; antiperspiranter och deodoranter; deodoranter; deodoranter för djur; deodoranter för fötter; deodoranter för fötterna; deodoranter för människor och djur; deodoranter för personligt bruk i form av stift; deodoranter och antiperspiranter; deodorantsprejer för damer; deodoranttvål; duschpreparat för personligt- eller deodoriseringsändamål [toalettartiklar]; roll-on deodoranter [toalettsaker]; tvål (deodorant -); icke-medicinska toalettartiklar; ickemedicinska toalettvålar; kemisktekniska toalettartiklar; mjölk (rengöring -) för toalettändamål; talkpuder för toalettändamål; toalettartiklar; toalettpulver; antiperspiranter [toalettpreparat]; badsalter ej för medicinska ändamål; balsam, ej för medicinska ändamål; bantningshjälpmedel [kosmetika], ej för medicinska ändamål; hudvårdskrämer, ej för medicinska ändamål; kylkrämer, ej för medicinska ändamål; massagegeleér, ej för medicinska ändamål; munvatten, ej för medicinska ändamål; rengöringsmedel, ej för användning i industriprocesser eller för medicinska ändamål; växtblad (preparat för glänsande -); växter [preparat för att göra växtlöv glänsande -]; växter (preparat för att göra växtlöv glänsande -); smakämnen för livsmedel (eteriska oljor); smakämnen för livsmedel tillredda av eteriska oljor; smaktillsatser för livsmedel, utgörande eteriska oljor; djur (schampo för -); preparat för uppfriskning av andedräkt hos djur; schamponeringsmedel för användning på djur; schamponeringsmedel för djur; dynor fyllda med parfymerade substanser; dynor impregnerade med parfymerade substanser; ansiktskrämer (icke-medicinska); badgeléer (icke-medicinska); badlotioner (icke-medicinska); badpärlor (ej medicinska); badpreparat, ej medicinska; badpuder (ej medicinska); badskum (ej medicinska); bakteriedödande ansiktstvättmedel (icke medicinska); blöjkräm

39 Svensk varumärkestidning /37 [icke-medicinska]; halssprejer [icke-medicinska]; hudbalsam (ej medicinska); hudkrämer [ej medicinska]; hudrengöringsmedel [icke-medicinska]; hudvårdsoljor [icke-medicinska]; icke-medicinska ansiktsskrubbmedel; icke-medicinska badkoncentrat; icke-medicinska badkrämer; icke-medicinska badkristaller; icke-medicinska badoljor; icke-medicinska badpreparat; icke medicinska badsalter; ickemedicinska balsam; icke-medicinska fotkrämer; icke-medicinska fotpuder; icke-medicinska fotvårdspreparat; icke-medicinska fuktkrämer; icke-medicinska handoljor; icke-medicinska hårbottensbehandlingar; icke-medicinska hårschamponeringsmedel; icke-medicinska hårvårdspreparat; icke-medicinska hudkrämer; icke-medicinska hudlotioner; icke-medicinska hudrengöringspreparat; ickemedicinska hudrengöringskrämer; icke-medicinska hudstärkande medel; icke-medicinska läppskydd; ickemedicinska lotioner; icke-medicinska lotioner som tar bort döda hudceller; icke-medicinska mjukgöringsmedel för huden; icke-medicinska munsköljmedel; icke-medicinska munsprejer; ickemedicinska munvatten; icke-medicinska ögonkrämer; icke medicinska rengöringspreparat för huden; ickemedicinska rengöringskrämer; icke-medicinska schampon; icke-medicinska schamponeringsmedel; ickemedicinska skönhetspreparat; kroppssprejer (icke-medicinska); läppcerat (ej medicinska); massagekrämer, ej medicinska; massageoljor (ej medicinska); medicinska handtvättmedel; medicinska schampon; medicinska tvålar; näringskrämer (ej medicinska); salvor [icke-medicinska]; servetter impregnerade för rengöring [icke-medicinska, för personligt bruk].

40 Svensk varumärkestidning /38 5: Acetater för farmaceutiska ändamål; farmaceutiska preparat; kemisk-farmaceutiska preparat; acnerengöringsmedel [farmaceutiska preparat]; aloe vera-preparat för farmaceutiska ändamål; alternativmedicinska preparat; androgena preparat; antibakteriella preparat; antiseptiska preparat; antiseptiska preparat för sårvård; aptitnedsättande preparat; aptitreducerande preparat för medicinska ändamål; aptitstimulerande preparat; bakteriedödande farmaceutiska preparat; bakteriedödande farmaceutiska preparat; bakteriologiska preparat för medicinsk och veterinär användning; balsamiska preparat för medicinska ändamål; biologiska preparat för medicinska ändamål; biologiska preparat för veterinära ändamål; blodstillande preparat; bronkutvidgande preparat; dentala preparat för visning av plack för medicinska ändamål; dentala preparat och -artiklar; dermatologiska preparat mot svamp för användning på naglar; diagnostiska preparat; diagnostiska preparat för medicinska ändamål; diagnostiska preparat för medicinsk användning; dietiska preparat anpassade för medicinskt bruk; dietiska preparat anpassade för medicinska ändamål; dietiska preparat för medicinskt bruk; dietiska preparat för medicinsk användning; dietiska tillskott och preparat; dynor impregnerade med medicinska preparat; elixir [farmaceutiska preparat]; elixir (farmaceutiska preparat) för förhindrande av frossbrytningar; elixir (medicinska preparat) för lindrande av förkylning; elixir (medicinska preparat) för lindrande vid frossbrytningar; elixir (medicinska preparat) för förhindrande av förkylning; elixir (medicinska preparat) för lindrande av astma; elixir (medicinska preparat) för förhindrande av halsinfektioner; farmaceutiska preparat för veterinärt bruk; farmaceutiska preparat för hudvård hos djur; farmaceutiska preparat för behandling av cancer; farmaceutiska preparat för behandling av impotens; farmaceutiska preparat för behandling av mjäll; farmaceutiska preparat för hudvård; farmaceutiska preparat för vård av hud; farmaceutiska preparat för djur; farmaceutiska preparat mot solskador; farmaceutiska preparat på remsor; feberstillande preparat; gastrointestinala preparat; havandeskap (kemiska preparat för diagnostisering av -); havandeskap, kemiska preparat för att fastställa; hygieniska preparat för medicinska ändamål; hygieniska preparat för medicinskt bruk; hygieniska preparat och artiklar; hypnotiska preparat; kemiska preparat för användning inom dnaanalys (medicinska); kemiska preparat för att fastställa havandeskap; kemiska preparat för att fastställa graviditet; kemiska preparat för att bekämpa ohyra; kemiska preparat för behandling av vinlöss; kemiska preparat för blodprovning för medicinska ändamål; kemiska preparat för diagnostisering av havandeskap; kemiska preparat för farmaceutiska ändamål; kemiska preparat för graviditetskontroll; kemiska preparat för medicinska ändamål; kemiska preparat för utrotning av skadedjur; kemiska preparat för veterinära ändamål; kompresser impregnerade med medicinska preparat; krämer för akne [farmaceutiska preparat]; luftuppfriskande preparat; medicinska och veterinära preparat och artiklar; medicinska preparat för bantningsändamål; medicinska preparat för stimulering av hårtillväxt; mikrobdödande preparat; mikroorganismer (preparat för -) för medicinsk och veterinär användning; mikroorganismer [preparat för -] för medicinsk och veterinär användning; mjäll (farmaceutiska preparat för behandling av -); mjöldagg, kemiska preparat för behandling av; nutraceutiska preparat för användning som dietiska tillskott; oftalmiska preparat; oftalmologiska preparat; ögonbad (preparat); organoterapeutiska preparat; parasiter, preparat mot; preparat av vitaminer; preparat för användning som tillsatser till livsmedel för mänsklig förtäring [preparerad med läkemedel]; preparat för användning vid vaginal smörjning; preparat för att fastställa havandeskap; preparat för att hindra nagelbitning; preparat för att underlätta tandsprickning; preparat för avhållsamhet mot sexuellt umgänge; preparat för avlägsnande av lukt från luft; preparat för behandling av frostknölar; preparat för behandling av brännskador; preparat för behandling av luftvägssjukdomar; preparat för behandling av nagelsvamp; preparat för bekämpning av insekter; preparat för förhindrande av algbildning i vatten; preparat för förhindrande av sugande på fingrarna; preparat för medicinsk diagnostisk användning; preparat för neutralisering av dålig lukt; preparat för smörjning för okulära ändamål; preparat för stimulering av hårtillväxt; preparat för underlättande av sexuellt umgänge; preparat för utrotning av ogräs; preparat för utrotning av löss i håret; preparat för utrotning av svamp och mögel; preparat för utrotning av gnagare; preparat för utrotning av loppor; preparat för utrotning av insekter; preparat för utrotning av mögel; preparat för utrotning av skadedjur; preparat för vaginaltvätt; preparat (hemorrojd -); preparat mot förhårdnader; preparat mot larver; preparat mot mag-/ tarminflammation; preparat mot mal; preparat mot mygg; preparat mot parasiter; preparat mot sur mage; preparat mot svamp; preparat mot virus; preparat och artiklar för skadedjursbekämpning; radiofarmaceutiska preparat; receptbelagda medicinska preparat; reducering av sexuell aktivitet (preparat för -); rengöringsmedel [preparat] för sterilisering av dentala instrument; rengöringsmedel [preparat] för sterilisering av kirurgiska instrument; rost på säd [kemiska preparat för behandling av -]; rost på säd (kemiska preparat för behandling av -); skadeväxter (preparat för utrotning av -); skadeväxter [preparat för utrotning av -]; smärtstillande preparat; sterilisering (preparat för -); terapeutiska preparat för bad; terapeutiska preparat, organo-; urindrivande farmaceutiska preparat; urindrivande preparat; vävnadsregenerativa farmaceutiska preparat; växter (preparat för utrotning av skade -); växter [preparat för utrotning av skade -]; veterinära preparat och ämnen; veterinära preparat och substanser; veterost (kemiska preparat för behandling av -); dentala material för fyllning av tänder; dentala tandfyllningsmaterial; slipmedel (tand -); tandslipmedel; insekts- och svampbekämpande bad för får; kemikalier för skogsbruk [svampdödande medel]; sårläkande svampar; svampar (sårläkande -); svampdödande medel; svampdödande medel för trädgårdsanvändning; svampdödande medel för utrotning av parasiter; svampdödande svampmedel; svampmaterial för sårläkning; aminosyror för veterinära

41 Svensk varumärkestidning /39 ändamål; antibiotika för veterinära ändamål; biologiska vävnadsstrukturer för veterinära ändamål; diagnostiska radioaktiva spårämnespreparat för veterinära ändamål; enzymer för veterinära ändamål; enzympreparat för veterinära ändamål; fetter för veterinära ändamål; kemiska reagenser för medicinska eller veterinära ändamål; kemiska reagenser för medicinska och veterinära ändamål; kemiska testreagenser [veterinära]; kulturmedier för veterinära ändamål; läkemedel för veterinära ändamål; lotioner för veterinära ändamål; reagenser för analytiska ändamål [för veterinära ändamål]; reagenser för användning med analysatorer [för veterinära ändamål]; reagenser för användning vid diagnostiska prover [för veterinära ändamål]; reagenser för in vitro-laboratoriebruk [för veterinära ändamål]; reagenser (kemiska -) för medicinska eller veterinära ändamål; reagenspapper för medicinska eller veterinära ändamål; stamceller för veterinära ändamål; veterinära diagnostiska reagenser; dietiska tillskott av mineraler för människor; dietiska tillskott för djur; dietiska tillskott för medicinska ändamål; medicinska tillskott för djurfoder; dietiska ämnen för medicinska ändamål; dietiska drycker för medicinska ändamål; dietiska födoämnespreparat anpassade för medicinska ändamål; dietiska godsaker för medicinska ändamål; dietiska livsmedel anpassade för spädbarn; dietiska livsmedel anpassade för sjuka personer; dietiska livsmedel anpassade för medicinskt bruk; dietiska livsmedel för klinisk kost; dietiska livsmedel för medicinska ändamål; dietiska livsmedel för medicinskt bruk; dietiska örtteer för medicinsk användning; dietiska produkter för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för veterinärt bruk; dietiska substanser för spädbarn; födoämnestillskott för dietiska ändamål; hälsokosttillskott för personer med speciella dietiska behov; örtdiettillskott för personer med speciella dietiska krav; stärkelse för dietiska eller farmaceutiska ändamål; desinfektions- och antiseptiska medel; desinfektionsmedel; desinfektionsmedel [ej desinfektionstvål]; desinfektionsmedel för hushållsbruk; desinfektionsmedel för hygieniska ändamål; desinfektionsmedel för hygieniskt bruk; desinfektionsmedel för kemiska toaletter; desinfektionsmedel för kontaktlinser; desinfektionsmedel för medicinska instrument; desinfektionsmedel för veterinärt bruk; desinfektionsmedel impregnerade i servetter; desinfektionsmedel (tvättvätska) för spenar för mjölkkor; medel för desinfektion; pastiller (röknings -) för desinfektion; pinnar (röknings -) för desinfektion; rengöringsmedel (för desinfektion) ej tvål; rengöringstrasor impregnerade med desinfektionsmedel för hygieniska ändamål; rökningspastiller för desinfektion; rökningspinnar för desinfektion; servetter impregnerade med desinfektionsmedel; medel för utrotning av insekter; pulver för utrotning av loppor på djur; pulver för utrotning av loppor; utrotningspreparat för hussvamp; utrotningspreparat för möss; blöjor av cellulosa för spädbarn; blöjor av papper för spädbarn; drycker för spädbarn; engångsblöjor av cellulosa för spädbarn; engångsblöjor av papper för spädbarn; engångsblöjor gjorda av cellulosa för spädbarn; engångsblöjor gjorda av papper för spädbarn; engångsbyxor av cellulosa för att hålla spädbarns blöjor på plats; engångsbyxor av papper för att hålla spädbarns blöjor på plats; flytande näringspreparat för spädbarn; födoämnen för spädbarn; formade blöjor av cellulosa för spädbarn; formade blöjor av papper för spädbarn; krämer för spädbarn (medicinska); laktosfri mjölkersättning för spädbarn; mat för spädbarn; medicinska spädbarnskrämer; medicinskt talkpuder för spädbarn; mjölk för spädbarn i pulverform; mjölkersättning för spädbarn; mjölkpulver för spädbarn; mjölkpulver [spädbarnsmat]; pappersblöjor för spädbarn; spädbarnsblöjor av engångstyp gjorda av cellulosa; spädbarnsblöjor för engångsbruk tillverkade av papper; spädbarnsmat; triangelformade blöjor [papper] för spädbarn; triangelformade spädbarnsblöjor [papper]; aldehyder för farmaceutiska ändamål; alkaliska jodider för farmaceutiska ändamål; alkohol för farmaceutiska ändamål; aluminiumacetat för farmaceutiska ändamål; ampuller för farmaceutiska ändamål; avtorkningsservetter indränkta med farmaceutiska lotioner; bark för farmaceutiska ändamål; bomull för farmaceutisk användning; brom för farmaceutiska ändamål; cellulosa för farmaceutiska ändamål; cellulosaestrar för farmaceutiska ändamål; cellulosaetrar för farmaceutiska ändamål; citronmeliss för farmaceutiska ändamål; dekokter för farmaceutiska ändamål; dermatologiska farmaceutiska substanser; dextriner för farmaceutiskt bruk; diagnostiska medel för farmaceutisk användning; estrar för farmaceutiska ändamål; etrar för farmaceutiska ändamål; eucalyptol för farmaceutiska ändamål; eucalyptus för farmaceutiska ändamål; farmaceutiska hudlotioner; farmaceutiska hudvårdspreparat för djur; farmaceutiska implantat; farmaceutiska kompositioner; farmaceutiska krämer; farmaceutiska läppsalvor; farmaceutiska sötsaker; fenol för farmaceutiska ändamål; fiskmjöl för farmaceutiska ändamål; föreningar av kalciumsalter för farmaceutiska ändamål; formaldehyd för farmaceutiska ändamål; fosfater för farmaceutiska ändamål; fotpuder för idrottsmän (farmaceutiska); frätande medel för farmaceutiska ändamål; fuktade pappershanddukar indränkta med en farmaceutisk lotion; fuktbevarande kroppslotion [farmaceutiska]; fuktkrämer [farmaceutiska]; gallsyra för farmaceutiska ändamål; gentiana för farmaceutiska ändamål; guajakol för farmaceutiska ändamål; hormonpreparat för farmaceutiska ändamål; humleextrakt för farmaceutiska ändamål; hydratiserat kloral för farmaceutiska ändamål; jäsämnen av mjölk för farmaceutiska ändamål; jäsämnen för farmaceutiska ändamål; jäst för farmaceutiska ändamål; jästextrakt för farmaceutiska ändamål; jod för farmaceutiska ändamål; jodider för farmaceutiska ändamål; kalkpreparat för farmaceutiska ändamål; kasjupastiller för farmaceutiska ändamål; kemikalier för farmaceutiska ändamål; köldskadesalvor för farmaceutiska ändamål; kollodium för farmaceutiska ändamål; kreosot för farmaceutiska ändamål; lakrits för farmaceutiska ändamål; lakritsstänger för farmaceutiska ändamål; linfrö för farmaceutiska ändamål; linfrömjöl för farmaceutiska ändamål; livsmedelsestrar för farmaceutiska ändamål; lotioner för farmaceutiska ändamål; lotioner (servetter impregnerade med farmaceutiska -); lusern

42 Svensk varumärkestidning /40 för farmaceutiska ändamål; magnesium för farmaceutiska ändamål; magnesiumsalter för farmaceutisk användning; magnesiumsulfat för farmaceutiskt bruk; malt för farmaceutiska ändamål; maltalbumin för farmaceutiskt bruk; maltextrakt för farmaceutiskt bruk; mandel (mjölk av -) för farmaceutiska ändamål; mandelmjölk för farmaceutiska ändamål; mangrovebark för farmaceutiska ändamål; matsmältningspreparat för farmaceutiska ändamål; mjöl för farmaceutiska ändamål; mjöldryga för farmaceutiska ändamål; mjölpulver för farmaceutiska ändamål; mynta för farmaceutiska ändamål; myrobalanbark för farmaceutiska ändamål; natriumbikarbonat för farmaceutiska ändamål; pastiller för farmaceutiska ändamål; pektin för farmaceutiska ändamål; pepsiner för farmaceutiska ändamål; peptoner för farmaceutiska ändamål; rabarberrötter för farmaceutiska ändamål; renad vinsten för farmaceutiska ändamål; salvor för farmaceutiska ändamål; senap för farmaceutiska ändamål; servetter impregnerade med farmaceutiska lotioner; sirap för farmaceutiska ändamål; smärtstillande farmaceutiska bruspreparat; sugtabletter för farmaceutiska ändamål; svavelblomma för farmaceutiska ändamål; syror för farmaceutiska ändamål; terpentin för farmaceutiska ändamål; terpentinolja för farmaceutiska ändamål; träkol för farmaceutiska ändamål; tymol för farmaceutiska ändamål; växtextrakt för farmaceutiskt bruk; vinsten för farmaceutiska ändamål; vismutoxid för farmaceutiska ändamål; vismutpreparat för farmaceutiska ändamål; bandage (hygieniska -); desinficeringsmedel för hygieniska ändamål; hygieniska bandage; hygieniska glidmedel; hygieniska produkter för kvinnor; underbyxor för hygieniska ändamål; medicinerade plåster; plåster; plåster för liktornar; plåster för medicinska ändamål; plåster, förbandsmaterial; plåster med en magnet; plåster (senaps -); transdermala plåster; albuminösahaltiga födoämnen för medicinska ändamål; albuminösapreparat för medicinska ändamål; alginat för medicinska ändamål; alkaloider för medicinska ändamål; aminosyror för medicinska ändamål; angosturabark för medicinska ändamål; badpreparat för medicinska ändamål; badsalt för medicinska ändamål; biologiska vävnadsstrukturer för medicinska ändamål; biprodukter av spannmål för dietetiska eller medicinska ändamål; desinficerande rökningspreparat för medicinska ändamål; diagnostiska radioaktiva ämnen för medicinska ändamål; diagnostiska reagenser för medicinska ändamål; diastaser för medicinska ändamål; dillvatten för medicinska ändamål; droger för medicinska ändamål; droger som påverkar det autonoma nervsystemet för medicinska ändamål; drycker anpassade för medicinska ändamål; duschpreparat för medicinska ändamål; enzymer för medicinska ändamål; enzympreparat för medicinska ändamål; gasblandningar för medicinska ändamål; gaser för medicinska ändamål; gelatin för medicinska ändamål; glukospreparat för medicinska ändamål; häftande band för medicinska ändamål; häftande hudplåster för medicinska ändamål; halssprayer, för medicinska ändamål; handkrämer för medicinska ändamål; hjälpmedel (adjuvans) för medicinska ändamål; kamfer för medicinska ändamål; kamferolja för medicinska ändamål; kinin för medicinska ändamål; kinolin för medicinska ändamål; laktos för medicinska ändamål; lecitin för medicinska ändamål; mjölksocker för medicinska ändamål; örtdrycker för medicinska ändamål; örter (röknings -) för medicinska ändamål; örtte (för medicinska ändamål); parasiticider för medicinska ändamål; pärlpulver för medicinska ändamål; radioaktiva ämnen för medicinska ändamål; radioaktiva material för medicinska ändamål; radiologiska kontrastmedel för medicinska ändamål; radium för medicinska ändamål; reagenser för användning med analysatorer för medicinska ändamål; reagenser för användning vid diagnostiska tester för medicinska ändamål; reagenser för användning vid analys [för medicinska ändamål]; reagenser för in vitrolaboratorieanvändning för medicinska ändamål; reagenser för mikrobiologisk analys för medicinska ändamål; salter för medicinska ändamål; tobaksersättningar för medicinska ändamål; tobaksfria cigaretter för medicinska ändamål; tuggummi för medicinska ändamål; tuggummin för medicinska ändamål; kemikalier för skogsbruk [växtbekämpningsmedel]; växtfibrer (dietetisk); luktborttagningsmedel ej för bruk på människor eller djur; spårämnespreparat för människor och djur; spårämnespreparat för människor; tillväxthormon för människor; livsmedel för diabetiker; livsmedel för medicinskt reglerade dieter; livsmedelstillskott för dietetiska ändamål; adhesiva förbandsremsor (medicinska); desinficerande förbandsmaterial; förbandslådor för första hjälpen (fyllda); förbandsmaterial; första förbandslådor (fyllda); gasbindor för användning som förbandsmaterial; kompresser för användning som förbandsmaterial; antibiotiska näringstillskott för djur; antiparasithalsband för djur; ätstimulerande medel för djur; blöjor för djur; cement för djurhovar; djursperma; djursperma för konstgjord befruktning; djurtvättmedel (medicinska); halsband för djur (antiparasit -); halsband mot parasiter för djur; hovar (cement för djur -); insektsmedel för djur; kosttillskott av protein för djur; kosttillskott för djur; läkemedel för djur; lopphalsband för djur; medicinska djurfodertillsatser; medicinska hudbehandlingspreparat för djur; medicinska tillsatser till djurfoder; medicinskt djurfodertillskott; mineraliska diettillskott för djur; spårämnespreparat för djur; tvättpreparat för djur; vitaminer för djur; vitamintillskott för djur; substanser för sterilisering; substanser i tablettform för användning vid sterilisering av vatten; topiska oftalmiska antibakteriella substanser för behandling av infektioner; veterinärpreparat och substanser; fasta gaser för medicinska ändamål; gasbindekompresser; gasbindor; gaser för dental användning; gastroenteritpreparat; gasväv för förband; gasbinda till förband; avtryck för dentala ändamål; avtrycksvax för tandläkare; dental avtrycksmaterial; dentala avtryckningsmassor; färgalginater för dentala avtrycksmassor; avvisande medel (insekts -); insektsavvisande medel; insektsavvisande medel för katter; insektsavvisande medel för hundar; insektsbekämpningsmedel; insektsbortstötande medel; insektsdödande medel; kemikalier för skogsbruk [insektsdödande medel]; rökelse (insektsavvisande -); ansiktsvatten [medicinska]; armband för medicinska

43 Svensk varumärkestidning /41 ändamål; badsalter för medicinska ändamål; balsam för medicinska ändamål; bandage av häftplåster (remsor) [medicinska]; bencement för medicinska ändamål; fetter för medicinska ändamål; fotbalsam (medicinska); fotkrämer (medicinska); fyllda sprutor med läkemedel för medicinska ändamål; glykos för medicinska ändamål; havsvatten för medicinska bad; hormoner för medicinska ändamål; hudvårdslotioner [medicinska]; hundbad (medicinska); hundtvättmedel (medicinska); isotoper för medicinska ändamål; kaliumsalter för medicinska ändamål; källvatten för medicinska ändamål; krämer för fötterna [medicinska]; medicinska ansiktsskrubbpreparat; medicinska badpreparat; medicinska hudkrämer; medicinska hudlotioner; medicinska hudskyddskrämer; medicinska infusioner; medicinska isotoniska drycker; medicinska krämer för applicering efter solexponering; medicinska krämer för fotvård; medicinska krämer för hudvård; medicinska krämer för juver för användning inom jordbruk; medicinska kroppskrämer; medicinska läppkrämer; medicinska lotioner för händerna; medicinska munsprejer; medicinska munvatten; medicinska näringstillskott; medicinska nattkrämer; medicinska salvor; medicinska salvor för användning på huden; medicinska sårförband; medicinska terapeutiska krämer; mineraldrycker (medicinska); mineralvatten för medicinska ändamål; mollskinn för medicinska ändamål; mossa (irländsk -) för medicinska ändamål; munvatten för medicinska ändamål; munvatten för medicinska ändamål [gurgelvatten]; natriumsalter för medicinska ändamål; ögonlappar för medicinska ändamål; örtbaserade drycker för medicinska ändamål; örtteer för medicinska ändamål; senapsolja för medicinska ändamål; vaselin för medicinska ändamål; vatten (havs -) för medicinska bad; vatten (mineral -) för medicinska ändamål; impregnerade medicinska kompresser; medicinska förband, -höljen och -skydd; medicinska fotpulver; smörjmedel och -ämnen för medicinska ändamål; socker för medicinska ändamål; hudvårdskrämer för medicinska ändamål; impregnerade medicinska servetter; kapillära lotioner (medicinska); kemiska reagenser för medicinska eller veterinär användning; kliniska medicinska reagenser; medicinska dentala sköljmedel; medicinska hårväxtpreparat; renande medel för medicinska ändamål; senapspulver för medicinska ändamål; stamceller för medicinska ändamål; syre för medicinska ändamål; vadd för medicinska ändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04922 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utföres i blått (2 nyanser) och orange, med text svart resp grå. Stagneugander AB, Örtagårdsvägen 2, Bjärred, Sverige. Org. nr: : Yrkesinformation och rådgivningstjänster (andra än för undervisning och utbildningsråd). 41: Anordnande av instruktionskurser inom generellt ledarskap.

44 Svensk varumärkestidning /42 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00283 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i guld och brunt. Groth Invest AB, Box 6107, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Annons och reklamverksamhet avseende förvaltning och vård av varumärken och av immaterialrättsliga tjänster; marknadsföring avseende förvaltning och vård av varumärken och avseende immaterialrättsliga tjänster; anordnade av tävlingar i reklam eller säljfrämjande syfte inom förvaltning och vård av varumärken och inom immaterialrätt; anordnande av prisdragningar för marknadsändamål inom förvaltning och vård av varumärken och inom immaterialrätt; anordnande av utskick med information inom förvaltning och vård av varumärken och inom immaterialrätt; reproduktion av dokument gällande förvaltning och vård av varumärken och gällande immaterialrätt; assistans vid företags-, affärs- och industriledning inom området förvaltning och vård av varumärken; företagsledning relaterad till förvaltning och vård av varumärken. 36: Finansiella konsultationer, analyser och information; värdering av immaterialrätter; ekonomisk värdering. 38: Upplåtande av nyttjanderätt och leasing av åtkomsttid och åtkomst till databaser och datafiler; överföring och/eller sändning av databasinformation via tele- och datanät; tele- och datakommunikationstjänster häri inbegripet datorstödd överföring av meddelanden och bilder. 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; arrangerande och hållande av konferenser, seminarier och studiecirklar; publicering av texter (ej reklamtexter); förlagsverksamhet; utgivning av böcker och skrifter; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning) och utdelande av priser i samband därmed; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; översättningsverksamhet; redigering av texter; fotografering. 42: Industriella forskningskonsultationer; tekniska konsultationer; teknisk assistans; tekniska projektstudier; designtjänster (industriell formgivning); konstruktionsritning; industriell formgivning; grafisk formgivning. 45: Patentbyråverksamhet; immaterialrättsliga tjänster och konsultationer; marknads- och konkurrensrättsliga konsultationer; juridiska tjänster; licensiering av immaterialrätter; juridisk efterforskning, övervakning och rådgivning inom området rättigheter avseende varumärken, modeller, handelsnamn, patent, domännamn och andra rättigheter samt rådgivning avseende detta; juridisk rådgivning; förvaltning av immateriella och industriella egendomsrätter; rådgivning och förmedling vid konflikter.

45 Svensk varumärkestidning /43 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04921 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket är uppdelade i olika fält där färgerna grönt, gult, blått och orange används. Geobatteri AB, KLIPPAN, Sverige. Org. nr: : Solljusinsamlande apparater för uppvärmningsändamål. 37: Borrning; borrning efter olja, gas, kol, vatten eller andra naturtillgångar för framställning av kraft- och energiprodukter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04947 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i blått och vitt. Trig Social Media AB (publ), Box 1268, Nacka Strand, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet. 41: Underhållning.

46 Svensk varumärkestidning /44 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04983 Ansökningsdatum: FATREX Swedish National Health Institute AB, Skuggarvet 81, Sundborn, Sverige. Org. nr: : Aerobiska träningstjänster; coachning [träning]; fysisk träning; handledning i fysisk träning; instruktion vid fysisk träning; konsulttjänster avseende utformning av träningskurser; professionella träningstjänster; träning; träning i fysisk utbildning; träningskurser; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; upplåtande av instruktioner och utrustning avseende fysisk träning; upplåtande av träningsanläggningar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03661 Ansökningsdatum: Figurklass: Lindahls Invest AB, Frysvägen 6, JÖNKÖPING, Sverige. Org. nr: Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, Malmö, Sverige. Org. nr: : Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande av konferenser och seminarier.

47 Svensk varumärkestidning /45 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/02408 Ansökningsdatum: Figurklass: Elekta AB (publ), Box 7593, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Programvaror för användning vid medicinsk behandling samt vid planering eller simulering av medicinsk behandling; programvaror för hantering och överföring av patientdata, information och röntgenbilder; programvaror för styrning av medicinska system. 10: Medicinska och kirurgiska apparater och instrument; apparater och instrument för användning vid medicinsk analys för identifiering, planering samt genomförande av behandling mot cancer, benigna sjukdomar eller neurologiska störningar med hjälp av strålning; instrument och bildstyrda system för stereotaktisk kirurgi; medicinsk utrustning och instrument för icke-invasiv mätning av hjärnaktivitet; testapparatur för medicinska ändamål; radiologiapparatur för medicinska ändamål; apparater för fysioterapi; kollimatorer och fixeringsapparater för fixering av kroppsdelar under mätning och behandling. 37: Installation, underhåll och reparation av medicinsk utrustning. 41: Medicinsk utbildning och användarhandledning; yrkesrådgivning (ej affärs-) inom området medicinsk utrustning; arrangerande och hållande av konferenser, kongresser och seminarier angående medicinsk behandling. 42: Utformning och utveckling av hårdvara och mjukvara; dataprogrammering; uppdatering av programvara; utformning och utveckling av medicinsk utrustning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04984 Ansökningsdatum: Må bra cocktail Vestman Ingalill & Partner Consulting AB, Kabusahöjden 89, Köpingebro, Sverige. Org. nr: : Information och rådgivning avseende hälsa; rådgivningstjänster avseende hälsa; tjänster avseende mental hälsa.

48 Svensk varumärkestidning /46 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06308 Ansökningsdatum: the Locals hotel Urban Deli AB, Hesselmanstorg 5, Sickla/Nacka, Sverige. Org. nr: : Hotell. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01954 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i blått och mörkblått. Mr JoPo AB, Hammarby Kaj 18, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: : Företagsförmedling inom området köp och försäljning av företag.

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 23, vecka 23/2015 Kungjorda beslut, vecka 23 2015-06-01-2015-06-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 48, vecka 51/2014 Kungjorda beslut, vecka 51 2014-12-15-2014-12-21 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka 32 2015-08-03-2015-08-09 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 47, vecka 50/2014 Kungjorda beslut, vecka 50 2014-12-08-2014-12-14 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 45, vecka 48/2014 Kungjorda beslut, vecka 48 2014-11-24-2014-11-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 4, vecka 4/2015 Kungjorda beslut, vecka 4 2015-01-19-2015-01-25 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 L A A.1. 22 9117482 19/5/21 big brown bag riska instrument, djurhudar, pälsskinn, paraplyer, parasoller, spatserkäppar och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 201

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 201 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 21 DEL A A.1. 9827544 21/3/211 POWERED FOR LIFE Cambridge Silicon Radio Ltd. Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 L A A.1. 27 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 71 Del C... 82 Del D... 103 Del M... 105

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 71 Del C... 82 Del D... 103 Del M... 105 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 71 Del C... 82 Del D... 13 Del M... 15 L A A.1. 22 22 22 8741282 8/12/29 OrthoWedge Darco (Europe) GmbH Gewerbegebiet 18 82399 Raisting MEISSNER, BOLTE & PARTNER R Widenmayerstr.

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Blankettanvisning 1(21) Företagsstatistik Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster 6.3.2013 Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II Roberto Sotolongo Gallego Förändring eller Kontinuitet Del II Copyright 2008 Roberto Sotolongo Gallego Detta verk skyddas av upphovsrättslagen. Titel Förändring eller Kontinuitet Del II Tryckt i Spanien

Läs mer

Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten

Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten Blankettanvisningar Årsenkät om utrikeshandel med tjänster I årsenkäten om utrikeshandel med tjänster frågas efter uppgifter om export och import av tjänster efter tjänst. Årsenkäten om utrikeshandel med

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 161 Del C... 200 Del D... 224 Del M... 226

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 161 Del C... 200 Del D... 224 Del M... 226 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 161 Del C... 2 Del D... 224 Del M... 226 L A A.1. 8849812 1/2/21 HANNAH MONTANA 27.5.1 DISNEY ENTERPRISES, INC. 5 South Buena Vista Street Burbank, California 91 US MITSCHERLICH

Läs mer

Moms inom kulturområdet

Moms inom kulturområdet SKV 562 utgåva 3 Moms inom kulturområdet Broschyren vänder sig till Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare och andra som är verksamma inom kulturområdet. Vare sig du

Läs mer