Svensk varumärkestidning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 44, vecka 47/2014 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Omkungörelser, nya nationella registreringar Nationella registreringar med oförändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar som upphävts efter invändning Nationella registreringar avförda efter avgörande i domstol Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Pantsättningar av nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (fullständig information) Internationella kungörelser Kungörelse av internationella registreringar för invändning 123

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02607 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Text i svart följt av 3 cirklar i rött, gult och blått. Electronic Technic LS AB, Rönnhagsvägen 5, Falkenberg, Sverige. Org. nr: : Programmering av elektroniska styrsystem; cad-tjänster; mätningstjänster; utformning/design av maskiner, apparater och instrument [inkluderande tillhörande delar] eller system bestående av sådana maskiner, apparater och instrument; programmering av databehandlingsutrustning; design av programvara för digital signalbehandling; design och utveckling av programvara och maskinvara för produktion, registrering och behandling av digitala och analoga signaler; design, ritning och uppdragsprogrammering av programvara; design, utveckling, underhåll och uppdatering av programvara; felsökning av maskin- och programvaruproblem; felsökning i programvara; installation, inställning och underhåll av programvara; installation, underhåll och reparation av programvara för datasystem; kalibreringstjänster avseende programvara; konfiguration av programvara; konstruktion av programvara; konsultation avseende datormaskin- och -programvara; konsultation avseende programvara; konsultation inom området för programvara; konsultationer avseende programvara; konsultationstjänster avseende maskin- och programvara; konsultationstjänster avseende datorer och programvara; konsultationstjänster avseende programvara; konsultationstjänster inom området för datornätverk som använder blandade programvarumiljöer; konsulttjänster avseende programvara; konsulttjänster inom områdena datahårdvara och programvara; konsulttjänster rörande programvara; kundanpassning av maskin- och programvara; kvalitetskontroll avseende programvara; professionell konsultation avseende programvara; professionella konsultationstjänster avseende programvara; programmerartjänster; programmering av programvara; skrivande av program för databehandling.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04790 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Findus Sverige Aktiebolag, Bjuv, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Kött, fjäderfä och vilt; fisk och andra från havet härstammande livsmedel; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter, bönor, grönsaker och rotfrukter; färdiglagade maträtter och snacksprodukter i fryst, kyld eller vakuumförpackad form huvudsakligen baserade på en eller flera av förutnämnda varor; färdiglagade vegetariska maträtter i form av kimchi eller med vegetariska korvar och andra vegetariska köttersättningsprodukter som huvudbeståndsdel. 30: Mjölbaserade maträtter; färdiglagade maträtter och snacksprodukter i fryst, kyld eller vakuumförpackad form huvudsakligen bestående av ris, pasta, nudlar, bulgur, couscous och/eller andra liknande spannmålsprodukter.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04878 Ansökningsdatum: Torpederna FLX TV AB, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Interaktiva tjänster för tv-tittare vid förval av programsändningar; interaktiva tjänster för underlättande av automatisk inspelning av program på basis av kunders tittarvanor (sändning); interaktiva tjänster för förenkling vid inspelning av tv-program; interaktiva tjänster för förenkling vid förval av programsändningar; kabelsändning av tv-program; mottagning av tv-program för vidare överföring till abonnenter; sändning av radio- och tv-program via satellit; sändning av tv-program; spridning av tvprogram som återutsänts via kabellänk till tv-mottagare; spridning av tv-program som återutsänts via mikrovågslänk till tv-mottagare; spridning av tv-program som återutsänts via utomjordisk satellit; spridning av tv-program via utomjordisk satellit; trådlös överföring och utsändning av tv-program; utsändning av radio- och tv-program, även via kabelnät; utsändning av radio- och tv-program. 41: Distribution av tv-program [ej transport]; ledning av produktion av radio- och tv-program; nöjes- och underhållningsinformation, nämligen upplåtande av tv-programguider online vid internet; presentation av tv-program; produktion av direktsända tv-program för undervisning/utbildning; produktion av direktsända tv-program; produktion av direktsända tv-program för underhållning; produktion av program för kabel-tv; produktion av radio- och tv-program; produktion av radioprogram eller av tv-program; produktion av textning eller transkription av ljud i tv-program; produktion av tv-program; produktion av underhållning i form av tv-program; produktion av utbildande tv-program; produktion och distribution av tv-program; produktionstjänster avseende tv-program; programläggning och schemaläggning av tv- och radioprogram; publicering av böcker relaterade till tv-program; publicering av texter online som avser tv-programguider; redigering av tv-program; samdistribution av tv-program; samsändning av tv-program; schemaläggning av tv-program; underhållning i form av återkommande tv-program inom varietéområdet; underhållning i form av tv-program; underhållning i form av tv-program (tjänster avseende -); undervisning/utbildning via tvprogram; upplåtande av information om tv-program; utbildningstjänster i form av musik-tv-program; uthyrning av faciliteter för produktion av tv-program; uthyrning av tv-program.

6 Svensk varumärkestidning /4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04879 Ansökningsdatum: Vansbro Marathon Urban Rossäng, Aspnäsvägen 38, 6 tr, Järfälla, Sverige. 41: Anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar; anordnande av idrottsevenemang, tävlingar och sportturneringar; anordnande av idrottsevenemang och -tävlingar; anordnande av sportaktiviteter och - tävlingar; anordnande av sportevenemang och tävlingar; anordnande av tävlingar; organisering av idrottsevenemang och -tävlingar; organisering av tävlingar för underhållning via telefon; organisering av tävlingar relaterade till motorfordon; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av tävlingar för underhållningsändamål; tävlingar anordnade via telefon; tävlingar (anordnande av idrotts- -); anordnande av tävlingar i rekreationssyfte; anordnande av tävlingar och idrottstävlingar; arrangerande och anordnande av sportevenemang och tävlingar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04905 Ansökningsdatum: Leaf & Bo Mikael Karlsson Lundgren, Drottningholmsvägen 8, Stockholm, Sverige. 3: Hårvårdspreparat; hudvårdspreparat.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05171 Ansökningsdatum: Science Safari Science Safari, Vastad 113, Slöinge, Sverige. Org. nr: : Underhållning, undervisning/utbildning och handledning/instruktion. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04768 Ansökningsdatum: Feast Eeva-Maria Männikkö, Godhemsgatan 3F, Göteborg, Sverige. 39: Matleveranser. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04901 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs med "Oliver" i rött, "&-tecken" i grönt och "Eva" i blått. Oliver & Eva AB, Box 4024, Malmö, Sverige. Org. nr: : Detaljhandelstjänster förknippade med sexhjälpmedel.

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06447 Ansökningsdatum: LINDEX CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, GÖTEBORG, Sverige. Org. nr: : Solglasögon.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06661 Ansökningsdatum: Figurklass: Visteon Corporation, One Village Center Drive, Van Buren Township,MI 48111, USA. Halla Visteon Climate Control Corp., 95. Sinilseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon, Republiken Korea. Hynell Patenttjänst Aktiebolag, Box 138, Hagfors, Sverige. Org. nr: : Kylkompressorer för kylanläggningar; kompressorer; fläktar för motorer och elmotorer; kolvar för kompressor (maskiner); centrifugala fläktkondensorer, ingående i klassen; axiala fläktkondensorer, ingående i klassen; turbokompressorer; roterande fläktar för motorer och elmotorer; roterande luftkompressorer; överladdningsaggregat; fordonskylare; vattenpumpar för fordon (motordelar) samt delar och komponenter därtill ingående i klassen. 11: Luftkonditioneringsapparater för fordon och farkoster samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; uppvärmningsanordningar för fordon-och farkoster, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; avfrostare för fordon och farkoster, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; ventilationsapparater för fordon och farkoster, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; uppvärmningsapparater; kylkondensatorer; kylavdunstningsmaskiner; kylskåp; klimatapparater; luftfilter (ej för motorer); luftreningsapparater och -maskiner, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; uppvärmningsanordningar för avfrostning av fordons- och farkostsrutor, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; värmeackumulatorer för fordon och farkoster; fläktar för luftkonditionering; värmeelement; apparater för kylning; värmefläktar för fordon och farkoster, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; filter för luftkonditionering; kylare för elektriska fordon och farkoster; ventiler för luftkonditioneringsapparater; strålkastare för fordon och farkoster. 12: Stötfångare för bilar; takräcken för användning på fordon; transmissioner för fordon; hydrauliska servoventiler utgörande delar av hydraulsystem till elektriska fordon och farkoster; hydrauliska servoventiler utgörande delar av bromssystem till elektriska fordon och farkoster; skyddande höljen för fordon och farkoster [formade].

10 Svensk varumärkestidning /8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04902 Ansökningsdatum: Lounge Hackers Jonas Grimfelt, Sollentunavägen 68, Stockholm, Sverige. 35: Anordnande av utställningar eller event för kommersiella- eller reklamändamål; anordnande och ledning av evenemang för marknadsförings- och promotionändamål för andra; organisation av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04899 Ansökningsdatum: En Knop CAVALETTA VINES HB, LENAS VÄG 24, ONSALA, Sverige. Org. nr: : Öl. 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

11 Svensk varumärkestidning /9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04796 Ansökningsdatum: K-märkt mat Lyckans Vind i Påskallavik AB, Callerströmsgatan 10, Påskallavik, Sverige. Org. nr: : Marknadsföring av försäljning av varor och tjänster för andra genom spridande av tryckta material och säljfrämjande tävlingar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04873 Ansökningsdatum: TopMatch Christina Immell, Karl-X Gustavsgatan 65 B, Helsingborg, Sverige. 45: Byråer för sociala introduktioner (kontaktförmedling); byråtjänster avseende personlig introduktion (kontaktförmedling); byråtjänster för anordnande av personliga introduktioner (kontaktförmedling); datoriserade kontaktförmedlingstjänster; kontaktbyråtjänster; kontaktförmedling via video; kontaktförmedlingstjänster; personliga introduktionstjänster via datorer (kontaktförmedling); datingförmedlingstjänster via sociala nätverk.

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04708 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i blått. Svenska Lantägg AB, Box 333, Skara, Sverige. Org. nr: : Kartonger för ägg. 20: Behållare av plast för ägg. 29: Ägg. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03786 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i gräddvitt, ljusgrönt, brunt och rött med text i svart och rött. Nonnas Gelato AB, Ehrensvärdsgatan 3, Stockholm, Sverige. Org. nr: Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag, Box 17704, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Glass. 43: Restauranger.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04907 Ansökningsdatum: Pet Heaven Svenska konceptbyggarna Ab, Sveavägen 81, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Distribution av data eller audiovisuella bilder via ett globalt datornät eller internet. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04874 Ansökningsdatum: Mekoparts Creatix Sweden AB, Sankt Pauligatan 33 A, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Magasinering av reservdelar.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03164 Ansökningsdatum: Figurklass: Chamoun Gerges, Sundbybergs Torg 1A, Sundbyberg, Sverige. 43: Anordnande av hotellboende; anordnande av måltider på hotell; bedömning av hotellinkvarteringar; bokning av hotellinkvartering; bokning av hotellogi; bokning av hotellrum för resenärer; bokningsservice för hotellrum; bokningstjänster av hotellrum; bokningstjänster avseende hotellrum; byråer för bokning av hotell; cateringtjänster för hotell; elektroniska informationstjänster avseende hotell; hotell; hotell, hostel och pensionat, semester- och turistboende; hotell- och restaurangtjänster; hotellbokning; hotellbokningsagenturer; hotellbokningstjänster; hotellinformation; hotellinkvarteringstjänster; hotellreservationer för andras räkning; hotellverksamhet; information rörande hotell; konsulttjänster avseende hotellinrättningar; resebyråtjänster avseende hotellbokning; resebyråtjänster för bokning av hotellboende; reservation av hotellrum; restaurangtjänster som tillhandahålls av hotell; rumsförmedlingar (hotell, pensionat); upplåtande av information relaterade till hotell; upplåtande av kortvarigt boende (hotell); reservationer och bokningar av restauranger och måltider; restauranger; restauranger (självserverings- -); upplåtande av information avseende restauranger; utskänkning av mat och dryck i restauranger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04908 Ansökningsdatum: Trubadur Anders Anders Pojkas, Odonbärsvägen 18, Olofström, Sverige. 41: Framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; levande musikunderhållning; musikunderhållning.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04680 Ansökningsdatum: The Fooo Conspiracy The Artist House Stockholm AB, Artillerigatan 26, Stockholm, Sverige. Org. nr:

16 Svensk varumärkestidning /14 41: Anordnande av presentationer för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar för underhållning; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av underhållningsevenemang; anordnande av underhållning; bokning av underhållningslokaler; information (nöjes -och underhållnings -); liveframträdanden (underhållning); musikalisk underhållning; musikaliska underhållningstjänster; musikgrupp (underhållning); organisering av shower för underhållningsändamål; organisering av underhållning; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål; produktion av ljudband för underhållningssyfte; produktion av tv-underhållningsinslag; produktion av tv-underhållning; produktion av tv-underhållningsprogram; produktion av underhållning i form av tv-program; produktion av underhållningsshower med dansare och sångare; produktion av underhållning i form av teve; radio- eller tvunderhållning; underhållning; underhållning av en musikgrupp; underhållning av musiker; underhållning av sångare; underhållning genom radio och tv; underhållning i form av dansuppträdanden; underhållning utförd av musikgrupper; underhållningstjänster utförda av musikgrupp; anordnande av musikevenemang; anordnande av musikframföranden; anordnande av musikkonserter; anordnande av musikshower; anordnande av musiktävlingar; anordnande av musikunderhållning; anordnande av musikuppträdanden; arrangerande av visuell och musikalisk underhållning; dans-, musik- och dramaföreställningar; framförande av musik; framförande av musik och sång; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; inspelning av musik; komposition av musik för andras räkning; konserter med levande musik; levande musikunderhållning; liveuppträdanden av ett musikband; musikframträdanden; musikinspelnings- och studiotjänster; musikkassetter (uthyrning av -); musikkomponering; musikkompositionstjänster; musikkonserter; musikkonserter via radio; musikkonserter via television; musikkonserttjänster; musikproduktion; musikproduktionstjänster; musikshower (live); musikunderhållning; musikutgivning; musikutgivningsverksamhet; presentation av musikkonserter; produktion av ljud- och musikinspelningar; produktion av musikaliska verk i en inspelningsstudio; produktion av musikshower; publicering av musik; redigeringstjänster efter produktion inom området musik, videor och filmer; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från internet; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från webbplatser i mp3-format på internet; underhållning erbjuden av en musikgrupp; underhållning i form av framföranden av levande musik; underhållning i form av inspelad musik (tjänster avseende ombesörjande av -); underhållning tillhandahållen av musiker; underhållning utförd av en musikalisk sånggrupp; underhållning utförd av en musikgrupp; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] på internet; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] i mp3-format via websidor på internet; upplåtande av digital musik från internet; upplåtande av digital musik från mp3-webbplatser; upplåtande av levande musik; upplåtande av levande musikföreställningar; upplåtande av musik on-line, ej nedladdningsbar; utgivning av musik; utgivning av musikaliska verk; utgivning av musikböcker; animerad musikunderhållning; anordnande av musikföreställningar; artistisk ledning av musikshower; digital musik tillgänglig på mp3-webbplatser på internet [ej nedladdningsbara]; dirigering av musikshower; framförande av musikprogram; framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; framförande av teaterpjäser, musikframföranden; instruktion i musik; komponerande av musik för andras räkning; konsultation avseende film- och musikproduktion; liveuppträdanden av musikband; musikaliska kabaréer upplåtna i evenemangslokaler; musikbibliotekstjänster; musikfestivalstjänster; musikföreställningstjänster; musikförlags- och musikinspelningstjänster; musikframförande; musiktjänster (live); musiktranskribering för andras räkning; musikundervisning; musikundervisning via korrespondenskurser; musikutgivningar; musikvideoproduktion; planering av pjäser eller musikshower; produktion av musikinspelningar; produktion och ledning av övningar för musikklasser och -program; publicering av musiktexter och texter till musik; underhållningstjänster utförda av en musikgrupp; undervisning i musik; undervisning i musikuppskattning; undervisning om musik; undervisningstjänster relaterade till musik; uppdragsskrivning, ej reklam [teaterpjäser, musikaler, för publikationer osv]; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater, musik eller utbildning; urval och sammanställning av förinspelad musik för utsändning av andra; utbildning rörande musik; utbildningstjänster i form av musik-tv-program; uthyrning av diskoteksutrustning för musikframförande; uthyrning av grammofon- och musikinspelningar; uthyrning av ljudband med inspelad musik; uthyrning av musikinstrument; anläggningstjänster (semester -) [underhållning]; anordnande av biljettbokning för shower och andra underhållningsevenemang; anordnande av demonstrationer för underhållningsändamål; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av festivaler för underhållningsändamål; anordnande av konferenser avseende underhållning; anordnande av konventioner för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar (underhållning); anordnande av underhållning via telefon; anordnande av underhållningsseminarier; anordnande av underhållning och företagsaktiviteter, nämligen kick-offs och teambuilding; anordnande av underhållningstjänster genom ljudbandsmedia; anordnande av underhållningstjänster för barn; anordnande av underhållningstävlingar; anordnande av utflykter för underhållning; anordnande av utställningar för underhållningsändamål; anordnande av utställningar i underhållningssyfte; anordnande av visningar för underhållningssyften; anordnande och presentation av underhållningsvisningar avseende stil och mode;

17 Svensk varumärkestidning /15 arrangemang av festivaler för underhållningsändamål; arrangerande av visuell underhållning; audiovisuella visningstjänster för underhållningsändamål; biljettanskaffningstjänster för underhållningsevenemang; biljettbyråtjänster [underhållning]; bokning av underhållning; bokningstjänster för underhållning; direktansluten underhållning; erbjudande av underhållningsinformation; fanklubbtjänster (underhållning); festarrangeringstjänster [underhållning]; filmproduktion för underhållningsändamål; förmedling av biljetter till underhållningsevenemang; hasardspelstjänster för underhållningsändamål; hypnotisörsföreställningar [underhållning]; information avseende underhållning via direktanslutning från en databas eller från internet; information avseende underhållning; information inom området för underhållning med hjälp av ett globalt datornät; information med avseende på underhållning; information och rådgivning avseende underhållning; information om underhållning; informationstjänster avseende underhållning; informationstjänster relaterade till underhållning; interaktiv underhållning; intervjuer av samtida personer för underhållningsändamål; iordningställande av specialeffekter för underhållningsändamål; iscensättning av lättare underhållningsproduktioner; klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; lasershowtjänster [underhållning]; ledning av utställningar för underhållningsändamål; lekskoletjänster [undervisning/utbildning eller underhållning]; levande underhållning; ljussättningsarrangemang i underhållningssyfte; modevisningar i underhållningssyfte (arrangerande av -); nattklubbsverksamhet [underhållning]; nöjes- och underhållningsinformation; nöjes- och underhållningsinformation, nämligen upplåtande av tv-programguider online vid internet; ombesörjande av underhållningstjänster via tv-mediet; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för underhållningsändamål; organisering av möten inom underhållningsområdet; organisering av tävlingar för underhållning via telefon; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av tävlingar för underhållningsändamål; organisering av underhållning för bröllopsfester; organisering av underhållningstävlingar; populära underhållningstjänster; produktion av direktsända tvprogram för underhållning; produktion av underhållningsshower med sångare; produktion av underhållningsshower med instrumentalister; produktion av underhållning i form av videoband; produktion av underhållning i form av tv-serier; produktion av underhållningsshower med dansare; produktion av underhållning i form av ljudinspelningar; rådgivningstjänster avseende underhållning; rådgivningstjänster med avseende på underhållning; radio- och tv-underhållning; semesteranläggningstjänster [underhållning]; social klubbverksamhet för underhållningsändamål; sommarläger [underhållning och handledning]; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; spridning av underhållningsmaterial; symposier avseende underhållning; tävlingar (anordnande av -) [utbildning eller underhållning]; tävlingar (organisation av -) [utbildning eller underhållning]; telefoninformationstjänster avseende underhållning; telefonkonversationstjänster för underhållningsändamål; tillhandahållande av information om underhållning via datornät; tillhandahållande av information avseende underhållning via direktanslutning från en datoriserad databas på internet; tjänster avseende produktion av underhållning i form av filmer; tjänster avseende produktion av underhållning i form av video; tjänster avseende radio- och tv-underhållning; tjänster avseende underhållning tillhandahållna via direktanslutning till en databas eller till internet; tjänster avseende underhållningsinformation; tjänster avseende uthyrning av underhållningsarkadspelsmaskiner; tvunderhållning; underhållning avseende sport; underhållning avseende tävlingar; underhållning erbjudna av vokalister; underhållning genom film; underhållning genom radio; underhållning genomförda som vägshower; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning i form av åkattraktioner i nöjesparker; underhållning i form av återkommande tv-program inom varietéområdet; underhållning i form av arrangemang av sociala nöjesevenemang; underhållning i form av konserter; underhållning i form av lasershower; underhållning i form av ljusshower; underhållning i form av modeshower; underhållning i form av orkesterkonserter; underhållning i form av symfoniorkesterföreställningar; underhållning med hjälp av telefon; underhållning med jazzmusik; underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; underhållning under pauser vid sportevenemang; underhållning via radio; underhållning via radio och tv; underhållning via telefon; underhållning via videotextsystem; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; underhållnings- och nattklubbstjänster; underhållningsinformation; underhållningstjänster; underhållningstjänster avseende frågesporter; underhållningstjänster för kryssningsfartyg; underhållningstjänster för semestercenter; underhållningstjänster för barn; underhållningstjänster i form av flygshower; underhållningstjänster i form av tv-nyhetsshower; underhållningstjänster i form av en nöjesparkshow; underhållningstjänster i form av konsertframträdanden; underhållningstjänster tillhandahållna via telefon; underhållningstjänster tillhandahållna för barn; underhållningstjänster vid ett diskotek; underhållningstjänster via intern-tv; upplåtande av anläggningar för underhållning; upplåtande av underhållning on-line; upplåtande av underhållning via internet; utgivning av böcker rörande underhållning.

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04679 Ansökningsdatum: The Fooo The Artist House Stockholm AB, Artillerigatan 26, Stockholm, Sverige. Org. nr:

19 Svensk varumärkestidning /17 41: Anordnande av presentationer för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar för underhållning; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av underhållningsevenemang; anordnande av underhållning; bokning av underhållningslokaler; information (nöjes -och underhållnings -); liveframträdanden (underhållning); musikalisk underhållning; musikaliska underhållningstjänster; musikgrupp (underhållning); organisering av shower för underhållningsändamål; organisering av underhållning; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål; produktion av ljudband för underhållningssyfte; produktion av tv-underhållningsinslag; produktion av tv-underhållning; produktion av tv-underhållningsprogram; produktion av underhållning i form av tv-program; produktion av underhållningsshower med dansare och sångare; produktion av underhållning i form av teve; radio- eller tvunderhållning; underhållning; underhållning av en musikgrupp; underhållning av musiker; underhållning av sångare; underhållning genom radio och tv; underhållning i form av dansuppträdanden; underhållning utförd av musikgrupper; underhållningstjänster utförda av musikgrupp; anordnande av musikevenemang; anordnande av musikframföranden; anordnande av musikkonserter; anordnande av musikshower; anordnande av musiktävlingar; anordnande av musikunderhållning; anordnande av musikuppträdanden; arrangerande av visuell och musikalisk underhållning; dans-, musik- och dramaföreställningar; framförande av musik; framförande av musik och sång; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; inspelning av musik; komposition av musik för andras räkning; konserter med levande musik; levande musikunderhållning; liveuppträdanden av ett musikband; musikframträdanden; musikinspelnings- och studiotjänster; musikkassetter (uthyrning av -); musikkomponering; musikkompositionstjänster; musikkonserter; musikkonserter via radio; musikkonserter via television; musikkonserttjänster; musikproduktion; musikproduktionstjänster; musikshower (live); musikunderhållning; musikutgivning; musikutgivningsverksamhet; presentation av musikkonserter; produktion av ljud- och musikinspelningar; produktion av musikaliska verk i en inspelningsstudio; produktion av musikshower; publicering av musik; redigeringstjänster efter produktion inom området musik, videor och filmer; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från internet; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från webbplatser i mp3-format på internet; underhållning erbjuden av en musikgrupp; underhållning i form av framföranden av levande musik; underhållning i form av inspelad musik (tjänster avseende ombesörjande av -); underhållning tillhandahållen av musiker; underhållning utförd av en musikalisk sånggrupp; underhållning utförd av en musikgrupp; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] på internet; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] i mp3-format via websidor på internet; upplåtande av digital musik från internet; upplåtande av digital musik från mp3-webbplatser; upplåtande av levande musik; upplåtande av levande musikföreställningar; upplåtande av musik on-line, ej nedladdningsbar; utgivning av musik; utgivning av musikaliska verk; utgivning av musikböcker; animerad musikunderhållning; anordnande av musikföreställningar; artistisk ledning av musikshower; digital musik tillgänglig på mp3-webbplatser på internet [ej nedladdningsbara]; dirigering av musikshower; framförande av musikprogram; framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; framförande av teaterpjäser, musikframföranden; instruktion i musik; komponerande av musik för andras räkning; konsultation avseende film- och musikproduktion; liveuppträdanden av musikband; musikaliska kabaréer upplåtna i evenemangslokaler; musikbibliotekstjänster; musikfestivalstjänster; musikföreställningstjänster; musikförlags- och musikinspelningstjänster; musikframförande; musiktjänster (live); musiktranskribering för andras räkning; musikundervisning; musikundervisning via korrespondenskurser; musikutgivningar; musikvideoproduktion; planering av pjäser eller musikshower; produktion av musikinspelningar; produktion och ledning av övningar för musikklasser och -program; publicering av musiktexter och texter till musik; underhållningstjänster utförda av en musikgrupp; undervisning i musik; undervisning i musikuppskattning; undervisning om musik; undervisningstjänster relaterade till musik; uppdragsskrivning, ej reklam [teaterpjäser, musikaler, för publikationer osv]; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater, musik eller utbildning; urval och sammanställning av förinspelad musik för utsändning av andra; utbildning rörande musik; utbildningstjänster i form av musik-tv-program; uthyrning av diskoteksutrustning för musikframförande; uthyrning av grammofon- och musikinspelningar; uthyrning av ljudband med inspelad musik; uthyrning av musikinstrument; anläggningstjänster (semester -) [underhållning]; anordnande av biljettbokning för shower och andra underhållningsevenemang; anordnande av demonstrationer för underhållningsändamål; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av festivaler för underhållningsändamål; anordnande av konferenser avseende underhållning; anordnande av konventioner för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar för underhållningsändamål; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar (underhållning); anordnande av underhållning via telefon; anordnande av underhållningsseminarier; anordnande av underhållning och företagsaktiviteter, nämligen kick-offs och teambuilding; anordnande av underhållningstjänster genom ljudbandsmedia; anordnande av underhållningstjänster för barn; anordnande av underhållningstävlingar; anordnande av utflykter för underhållning; anordnande av utställningar för underhållningsändamål; anordnande av utställningar i underhållningssyfte; anordnande av visningar för underhållningssyften; anordnande och presentation av underhållningsvisningar avseende stil och mode;

20 Svensk varumärkestidning /18 arrangemang av festivaler för underhållningsändamål; arrangerande av visuell underhållning; audiovisuella visningstjänster för underhållningsändamål; biljettanskaffningstjänster för underhållningsevenemang; biljettbyråtjänster [underhållning]; bokning av underhållning; bokningstjänster för underhållning; direktansluten underhållning; erbjudande av underhållningsinformation; fanklubbtjänster (underhållning); festarrangeringstjänster [underhållning]; filmproduktion för underhållningsändamål; förmedling av biljetter till underhållningsevenemang; hasardspelstjänster för underhållningsändamål; hypnotisörsföreställningar [underhållning]; information avseende underhållning via direktanslutning från en databas eller från internet; information avseende underhållning; information inom området för underhållning med hjälp av ett globalt datornät; information med avseende på underhållning; information och rådgivning avseende underhållning; information om underhållning; informationstjänster avseende underhållning; informationstjänster relaterade till underhållning; interaktiv underhållning; intervjuer av samtida personer för underhållningsändamål; iordningställande av specialeffekter för underhållningsändamål; iscensättning av lättare underhållningsproduktioner; klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; lasershowtjänster [underhållning]; ledning av utställningar för underhållningsändamål; lekskoletjänster [undervisning/utbildning eller underhållning]; levande underhållning; ljussättningsarrangemang i underhållningssyfte; modevisningar i underhållningssyfte (arrangerande av -); nattklubbsverksamhet [underhållning]; nöjes- och underhållningsinformation; nöjes- och underhållningsinformation, nämligen upplåtande av tv-programguider online vid internet; ombesörjande av underhållningstjänster via tv-mediet; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för underhållningsändamål; organisering av möten inom underhållningsområdet; organisering av tävlingar för underhållning via telefon; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av tävlingar för underhållningsändamål; organisering av underhållning för bröllopsfester; organisering av underhållningstävlingar; populära underhållningstjänster; produktion av direktsända tvprogram för underhållning; produktion av underhållningsshower med sångare; produktion av underhållningsshower med instrumentalister; produktion av underhållning i form av videoband; produktion av underhållning i form av tv-serier; produktion av underhållningsshower med dansare; produktion av underhållning i form av ljudinspelningar; rådgivningstjänster avseende underhållning; rådgivningstjänster med avseende på underhållning; radio- och tv-underhållning; semesteranläggningstjänster [underhållning]; social klubbverksamhet för underhållningsändamål; sommarläger [underhållning och handledning]; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; spridning av underhållningsmaterial; symposier avseende underhållning; tävlingar (anordnande av -) [utbildning eller underhållning]; tävlingar (organisation av -) [utbildning eller underhållning]; telefoninformationstjänster avseende underhållning; telefonkonversationstjänster för underhållningsändamål; tillhandahållande av information om underhållning via datornät; tillhandahållande av information avseende underhållning via direktanslutning från en datoriserad databas på internet; tjänster avseende produktion av underhållning i form av filmer; tjänster avseende produktion av underhållning i form av video; tjänster avseende radio- och tv-underhållning; tjänster avseende underhållning tillhandahållna via direktanslutning till en databas eller till internet; tjänster avseende underhållningsinformation; tjänster avseende uthyrning av underhållningsarkadspelsmaskiner; tvunderhållning; underhållning avseende sport; underhållning avseende tävlingar; underhållning erbjudna av vokalister; underhållning genom film; underhållning genom radio; underhållning genomförda som vägshower; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning i form av åkattraktioner i nöjesparker; underhållning i form av återkommande tv-program inom varietéområdet; underhållning i form av arrangemang av sociala nöjesevenemang; underhållning i form av konserter; underhållning i form av lasershower; underhållning i form av ljusshower; underhållning i form av modeshower; underhållning i form av orkesterkonserter; underhållning i form av symfoniorkesterföreställningar; underhållning med hjälp av telefon; underhållning med jazzmusik; underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; underhållning under pauser vid sportevenemang; underhållning via radio; underhållning via radio och tv; underhållning via telefon; underhållning via videotextsystem; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; underhållnings- och nattklubbstjänster; underhållningsinformation; underhållningstjänster; underhållningstjänster avseende frågesporter; underhållningstjänster för kryssningsfartyg; underhållningstjänster för semestercenter; underhållningstjänster för barn; underhållningstjänster i form av flygshower; underhållningstjänster i form av tv-nyhetsshower; underhållningstjänster i form av en nöjesparkshow; underhållningstjänster i form av konsertframträdanden; underhållningstjänster tillhandahållna via telefon; underhållningstjänster tillhandahållna för barn; underhållningstjänster vid ett diskotek; underhållningstjänster via intern-tv; upplåtande av anläggningar för underhållning; upplåtande av underhållning on-line; upplåtande av underhållning via internet; utgivning av böcker rörande underhållning.

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04937 Ansökningsdatum: Figurklass: Foshan Hi-Ease Furniture Industrial Co.,Ltd., 2-3 F & B18-21, NO.2, Jingmei Road,Fourth Industrial Area, Chongkou, Longjiang Town, Shunde District,Foshan City,Guangdong Province, , Kina. Org. nr: HONGLU ZHANG, Avenue Industrielle 4-6 1st floor CH-1227 Carouge Geneva, CH CH-1227, Schweiz. 20: Sovrumsmöbler; soffor; dammskydd för kläder [garderob]; sminkspeglar för hemmabruk; madrasser; stolar; möbler; skåp för sovrum; stöd av metall för hyllor [delar till möbler]; skrivbord; anpassade sovrumsmöbler. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04957 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Lövet utförs i grönt. SugarMe Esthetics Handelsbolag, Öregrundsgatan 15, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Hygien- och skönhetsvård; hygienisk och skönhetsvård; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; hygienisk vård och skönhetsvård; konsultation avseende skönhetsvård; skönhetsvård; skönhetsvård för människor; tjänster avseende hygienisk vård och skönhetsvård för människor; massage; massagetjänster.

22 Svensk varumärkestidning /20 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04842 Ansökningsdatum: Beskrivning: Märket utförs i orangea och vitt. Recruitify AB, Sveavägen 19, Töcksfors, Sverige. Org. nr: : Annonsering; annonsering genom överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt kommunikationsnät; annonsering on-line; annonsering on-line via datanätverk; annonsering via ett mobiltelefonnät; annonserings- och reklamtjänster; insamling av information avseende annonsering; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; assistans avseende rekrytering och placering av personal; företagsrådgivning avseende rekrytering av personal; konsultation rörande rekrytering; personalresurshantering (hr-tjänster) och rekryteringstjänster; professionella rekryteringstjänster; psykologisk testning vid rekrytering av personal; psykologisk testning vid rekrytering; rådgivning avseende rekrytering av akademiker; rekrytering av fast personal; rekrytering av personal; rekrytering av personal för datorstöd; rekrytering av tillfällig teknisk personal; rekrytering (personal -); rekryteringsannonser; spridning av information avseende rekrytering av akademiker; upplåtande av information avseende rekrytering; rekryterings- och placeringstjänster; rekryteringskonsultation inom området för finansiella tjänster; rekryteringskonsultation för advokater; rekryteringskonsultation för rättsutbildade sekreterare; rekryteringstjänster; rekryteringstjänster för försäljnings- och marknadsföringspersonal; testning (psykologisk -) vid rekrytering; karriärplacering (headhunting). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04934 Ansökningsdatum: Hans Göthe FM Scandic Alliance Sweden AB, Scheelegatan 22, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Fastighetsmäkleri.

23 Svensk varumärkestidning /21 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04913 Ansökningsdatum: Intangible Mining Jan Ågren, Baltzarsgatan 21 A, Malmö, Sverige. 35: Systematisering av information i databaser; sammanställande av statistik. 41: Författande. 42: Teknisk forskning; vetenskaplig forskning. 45: Immaterialrättsliga konsultationer; juridisk forskning; licensiering av immaterialrätter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04943 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Text och bild utförs i färgen blå. Sea Systems i Vellinge AB, Terminalgatan 19 A, Vellinge, Sverige. Org. nr: Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, Malmö, Sverige. Org. nr: : Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; antenner; förstärkare; samtliga varor avsedda för marint bruk.

24 Svensk varumärkestidning /22 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04939 Ansökningsdatum: Rödstrimma Ljungquist & Olenmark AB, Dagstorpsvägen 198, Dösjebro, Sverige. Org. nr: : Fisk (livsmedel beredda av -). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04940 Ansökningsdatum: Nadja & Linn Stockings AB, Kaptensgatan 4, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Strumpbyxor; strumpor.

25 Svensk varumärkestidning /23 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04956 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Lövet utförs i två olika nyanser av grönt,. SugarMe Esthetics Handelsbolag, Öregrundsgatan 15, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Hygien- och skönhetsvård; hygienisk och skönhetsvård; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; hygienisk vård och skönhetsvård; konsultation avseende skönhetsvård; skönhetsvård; skönhetsvård för människor; tjänster avseende hygienisk vård och skönhetsvård för människor; massage; massagetjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04945 Ansökningsdatum: Eriksbo Nya Eriksbo plantskola AB, Borsingby Kungsbacka 101, Köping, Sverige. Org. nr: : Ätliga naturliga växter [obearbetade]; blommande växter; färska växter; naturliga växter (levande); växter; växter från plantskolor.

26 Svensk varumärkestidning /24 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04950 Ansökningsdatum: Unga leder unga Svenska Skolidrottsförbundet, Idrottens hus, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); pappersvaror och undervisningsmaterial; undervisningshandböcker; undervisningsmaterial; undervisningsmaterial [ej apparater]; undervisningspublikationer.

27 Svensk varumärkestidning /25 41: Anordnande av festivaler för undervisningsändamål; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av kurser på undervisningsinstitut; anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av undervisning/utbildning för barn genom lekgrupper; anordnande av undervisning/utbildning avseende ekologiska ämnen; anordnande av undervisning; anordnande av undervisning/utbildning avseende fitness; anordnande av undervisningsprogram; anordnande av undervisning/utbildning avseende biologiska ämnen; anordnande av undervisning/utbildning för industrin; anordnande av undervisningsaktiviteter; arrangerande av undervisningskurser i läs- och skrivkunnighet; arrangerande av undervisningsprogram; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; handledning/instruktion och undervisning; information avseende undervisning/utbildning; information om undervisning/utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); institutioner för undervisning (tjänster för tillhandahållande); instruktion och undervisning avseende datorer; juridisk undervisning/utbildning; lekskoletjänster [undervisning/utbildning eller underhållning]; medicinsk handledning/instruktion och undervisning; medicinsk undervisning och utbildning; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); perceptuell undervisning; produktion av direktsända tv-program för undervisning/utbildning; produktion av undervisningsrapporter; produktion av videoband för användning av bolag i bolags undervisning/utbildning; produktion av videoband för företagsanvändning vid undervisning/utbildning och handledning/instruktion avseende företagsledning; publicering av undervisningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial för utbildning; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; teambuilding (undervisning/utbildning); tjänster avseende undervisning/utbildning rörande näringslära; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning, undervisning/utbildning och handledning/instruktion; underhållning, undervisning/utbildning och instruktion/handledning; undervisning; undervisning avseende det medicinska området; undervisning i företagsledning; undervisning i gymnastik; undervisning i hälsa; undervisning i kampsporter; undervisning i kinesiska kampsporter; undervisning i sport; undervisning inom hälsovård; undervisning inom sportområdet; undervisning och utbildning i affärsverksamhet, industriverksamhet och informationsteknik; undervisning och utbildning; undervisning- och utbildningsinformation; undervisning på högstadienivå; undervisning på lågstadiet; undervisning på mellanstadiet; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; undervisning/utbildning avseende dramatik; undervisning/utbildning avseende dans; undervisning/utbildning i sport; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; undervisning/utbildning relaterad till näringslära; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; undervisning/utbildning som anordnas av skolor; undervisning/utbildning via tvprogram; undervisning via korrespondenskurser; undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings-/utbildningsinformation; undervisningsinformation on-line via databas eller internet; undervisningskurser avseende viktkontroll; undervisningskurser avseende viktminskning; undervisningstjänster avseende pedagogiska tekniker; utbildning/undervisning; uthyrning av inspelad undervisning/utbildning; uthyrning av undervisningsmaterial; anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av festivaler för utbildningsändamål; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av spel rörande utbildning; anordnande av tävlingar avseende utbildning; anordnande av tävlingar för utbildningsändamål; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande av tävlingar inom utbildning; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningstävlingar; anordnande av utbildningskurser; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); arrangerande för studenter för deltagande i utbildningsverksamhet; arrangerande för studenters deltagande i utbildningskurser; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; audiovisuella visningsoch presentationstjänster för utbildningsändamål; datorbaserad utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; genomförande av utbildningsseminarier; genomförande av utbildningar; information om utbildning; information (utbildnings -); informationstjänster relaterade till utbildning; klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; konsultation avseende utbildning; konsultation avseende utbildning och fortbildning; leasing av utbildningsmaterial; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser; organisation av utbildningsrelaterade tävlingar; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av shower för utbildningsändamål; organisering av utbildningstävlingar; organisering av utbildningskonventioner; organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningsseminarier; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter; planering av föreläsningar för

28 Svensk varumärkestidning /26 utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för utbildningsändamål; praktisk utbildning; praktisk utbildning [instruktion]; produktion av filmer för utbildningsändamål; produktion av ljud- och videoinspelningar för utbildningsändamål; produktion av utbildningsvideor; produktion av utbildningsfilmer; professionella konsultationstjänster avseende utbildning; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av utbildningsmanualer; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmaterial; skolor [utbildning]; spridning av utbildningsmaterial; studiecirklar för utbildningsändamål; tillhandahållande av utbildningskurser; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; utbildning för vuxna; utbildning och instruktion; utbildning och underhållning, nämligen sammanställande av spelscheman och -planer; utbildning (praktisk -) [instruktion]; utbildning relaterad till hälsa; utbildning, underhållning och sport; utbildningar; utbildningsexamination; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningsprov; utbildningsseminarier; utbildningstjänster; utbildningstjänster avseende gymnasieskolan; utbildningstjänster avseende hälsovård; utbildningstjänster rörande utveckling av barns mentala förmågor; utbildningstjänster tillhandahållna för barn; utbildningstjänster tillhandahållna för barnlärare; utfärdande av utbildnings- och träningspris; utformning av utbildningskurser, -examinationer och -kvalifikationer; utgivning av utbildningsböcker; uthyrning av utbildningsmaterial; uthyrning av utbildningsmaterial eller - apparater. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00665 Ansökningsdatum: VIKTKLUBB Aftonbladet Hierta Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 55631, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Elektroniska tidskrifter. 41: Publiceringstjänster on-line. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04970 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Sandra Jönsson, Toragårdsvägen 1, Växjö, Sverige. 30: Strutar för glass.

29 Svensk varumärkestidning /27 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04951 Ansökningsdatum: Annonsson Singleton Applications AB, Gaffeln 6, Onsala, Sverige. Org. nr: : Säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplatser on-line. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04941 Ansökningsdatum: Free Suryoye Josef Younan, Krösebacken 5 B, Västra Frölunda, Sverige. Rany Younan, Krösebacken 5 B, Västra Frölunda, Sverige. 14: Armband/pärlarmband.

30 Svensk varumärkestidning /28 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/04716 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: The shape of a saddle with a high back rest. Ullman Dynamics AB, Talattagatan 16, Västra Frölunda, Sverige. Org. nr: : Säten anpassade för användning i fordon; säten för fordon och farkoster; säten för motorfordon och - farkoster; säten för vattenfarkoster; säten (fordond och farkosts -).

31 Svensk varumärkestidning /29 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/07405 Ansökningsdatum: TT TT Nyhetsbyrå AB, Katarinavägen 15, 6 tr, Stockholm, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Elektroniska publikationer; elektroniskt nedladdningsbara texter, bilder, fotografier, grafiska tryckalster, grafik, inga av förutnämnda varor relaterade till organisering av sportevenemang, festivaler eller motorcykeltävlingar. 35: Inmatning av text i elektronisk databehandlingsutrustning, datoriserad filhantering; organisation, samling, bearbetning (ingående i klass 35) och systematisering av digitala textdata i datoriserade databaser; insamling och sammanställning av ämnesrelaterade pressartiklar; systematisering och sammanställande av data i datoriserade databaser; uppdatering av data i databaser; elektronisk datalagring, inga av förutnämnda tjänster relaterade till navigeringssystem, färdvägsplanerare, elektroniska kartor eller organisering av sportevenemang, festivaler eller motorcykeltävlingar. 38: Nyhetsbyråer; elektronisk utsändning, sändning och vidareförmedling av film-, tv-, radio-, videotext-, teletextprogram, -sändningar eller organisering av sportevenemang, festivaler eller motorcykeltävlingar. 41: Filmproduktion, tv-filmproduktion, videofilmproduktion; produktion av radio- och tv-program; musikproduktion; framställning av texter; fotoreportage; utgivning av texter i elektronisk form; leverans av direktanslutna elektroniska skrifter (utan möjlighet att överföras till en annan databärare); direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; filmuthyrning [uthyrning av film]; publicering och utgivning av trycksaker, speciellt tidskrifter, tidningar, böcker, inga av förutnämnda varor relaterade till organisering av sportevenemang, festivaler eller motorcykeltävlingar. 42: Elektronisk dataarkivering, även i datoriserade databaser, inga av förutnämnda varor relaterade till organisering av sportevenemang, festivaler eller motorcykeltävlingar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04972 Ansökningsdatum: Drömlera Sense Försäljning AB, traversvägen 2, jordbro, Sverige. Org. nr: : Modellera.

32 Svensk varumärkestidning /30 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04936 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i grönt och brunt och svart. Erik Norrman, Holmstrand 126, Helgum, Sverige. Henrik Wedin, Östergransjö 197, Helgum, Sverige. 44: Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

33 Svensk varumärkestidning /31 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04871 Ansökningsdatum: BILDNING PÅ BOX MEDBORGARSKOLAN REGION VÄST, Fabriksgatan 13, GÖTEBORG, Sverige. Org. nr: Asketorp Patent & Juridik Aktiebolag, Råbygatan 14 B, Lund, Sverige. Org. nr: : Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); instruktionsmaterial (ej apparater); undervisningsmaterial [ej apparater]; annonstavlor av papper; askar av papp eller papper; askar gjorda av papper; behållare av papper för förpackningsändamål; emballeringsmaterial av papper; förbrukningsvaror av papper; förpackningsbehållare av papper; hopfällbara askar av papper; identifikationsetiketter av papper; kartotekskort [pappersvaror]; läderimiterande papper; lådor av papper; lådor av papper eller kartong; lådor för pappersvaror; laminerat papper; madrasserade påsar av papper; mappar för papper och pappersvaror; namnskyltar av papper; omslagsmappar för papper; papper; papper för förpackning och emballering; papper och kartong; pappersark för anteckningar; pappersark [kontorsmateriel]; pappersbehållare; pappersblock; pappersetiketter; pappersklämmor; pappersklamrar; pappersmappar; pappersmärken; pappersskyltar; pappersvaror och undervisningsmaterial; pärmar för papper och skrivmaterial; påsar och artiklar för emballering, förpackning och förvaring, av papper, kartong eller plast; skyltar av papper eller kartong; affischer tillverkade av papper; askar av papp; förpackningslådor av papp; förpackningspåsar av papper; konstföremål och figuriner av papper och kartong samt arkitektmodeller; pappkartong för emballering; pappkartonger för förpackning; plakat av papper eller kartong; artiklar av kartong; behållare av kartong; förpackningslådor av kartong; förpackningsmaterial av kartong; hopfällbara kartonglådor; kartong; kartongförpackningar; lådor tillverkade av kartong; trycksaker; trycksaker för instruktionsändamål; fotografier; omonterade och monterade fotografier; skolmaterial [pappersvaror]; dekorations- och konstnärsmaterial; konstnärsmaterial; handböcker [manualer]; undervisningshandböcker; undervisningsmaterial. 41: Anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av kurser på undervisningsinstitut; anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av undervisning; anordnande av undervisningsprogram; anordnande av undervisningsaktiviteter; arrangerande av undervisningsprogram; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; handledning/instruktion och undervisning; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; perceptuell undervisning; teambuilding (undervisning/utbildning); underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; undervisning; undervisning av språk; undervisning i musik; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; kulturverksamhet; studiecirklar för kulturändamål; träning; tjänster rörande utbildningsinformation; undervisning- och utbildningsinformation; utbildningsinformation; praktisk utbildning.

34 Svensk varumärkestidning /32 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04928 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i svart, vitt, orange, brunt och blått. Sayit Dölen, Landalagången 10, GÖTEBORG, Sverige. 41: Anordnande av konserter; anordnande av musikkonserter; anordnande av musikevenemang; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av musikföreställningar; anordnande av turneringar; radio-, film- och tv-produktion. 43: Restauranger; utskänkning av mat och dryck. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04929 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Genera Networks AB, Torsgatan 39, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Spelprogramvara; datorprogramvara som gör det möjligt att spela spel; datorprogramvara för databehandling; datorprogram för interaktiv television och för interaktiva spel och/eller frågesportspel; datorprogram för att spela spel; programvara för spel för användning med datorer; elektroniska globala positioneringssystem. 28: Elektroniska spel; spel. 41: Anordnande av spel; anordnande av spel och tävlingar; elektroniska speltjänster tillhandahållna från en datoriserad databas eller via internet; elektroniska speltjänster, inkluderande tillhandahållande av datorspel genom direktanslutning eller genom ett globalt datornätverk; information till spelare av spel om rangordning av deras spelresultat via webbplatser; kasino, spel- och hasardspelstjänster; speltjänster; speltjänster on-line (via datornätverk); tillhandahållande av information via direktanslutning avseende datorspel och datoriserad förbättring för spel; tjänster via internet avseende elektroniska spel och tävlingar; upplåtande av elektroniska speltjänster via internet; upplåtande av spel; anordnande av lotterier; anordnande av lotterier för andra; organisering och anordnande av lotterier; prisdragningar [lotterier].

35 Svensk varumärkestidning /33 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04971 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i olika nyanser av grönt, rött, cerise och blått med texten i mörkgrått. Östen Hallberg, Igeldammsgatan 32, Stockholm, Sverige. 35: Produktion av reklam. 42: Tjänster avseende grafisk formgivning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04930 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utförs i rosa och blått. Genera Networks AB, Torsgatan 39, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Spelprogramvara; datorprogramvara som gör det möjligt att spela spel; datorprogramvara för databehandling; datorprogram för interaktiv television och för interaktiva spel och/eller frågesportspel; datorprogram för att spela spel; programvara för spel för användning med datorer; elektroniska globala positioneringssystem. 28: Elektroniska spel; spel. 41: Anordnande av spel; anordnande av spel och tävlingar; elektroniska speltjänster tillhandahållna från en datoriserad databas eller via internet; elektroniska speltjänster, inkluderande tillhandahållande av datorspel genom direktanslutning eller genom ett globalt datornätverk; information till spelare av spel om rangordning av deras spelresultat via webbplatser; kasino, spel- och hasardspelstjänster; speltjänster; speltjänster on-line (via datornätverk); tillhandahållande av information via direktanslutning avseende datorspel och datoriserad förbättring för spel; tjänster via internet avseende elektroniska spel och tävlingar; upplåtande av elektroniska speltjänster via internet; upplåtande av spel; anordnande av lotterier; anordnande av lotterier för andra; organisering och anordnande av lotterier; prisdragningar [lotterier].

36 Svensk varumärkestidning /34 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04973 Ansökningsdatum: Consida Consida Rådgivning AB, Box 5300, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

37 Svensk varumärkestidning /35 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04635 Ansökningsdatum: CarePharm Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark. Org. nr: Cvr-nr:

38 Svensk varumärkestidning /36 3: Förstärkningsmedel för naglar [kosmetika]; kosmetika; kosmetika för djur; after-shave-preparat; aloe vera preparat för kosmetiska ändamål; antistatiska preparat för hushållsändamål; bantningsändamål (kosmetiska preparat -); brun-utan-sol-preparat (kosmetika); fläckborttagningsmedel [preparat]; fuktighetsbevarande preparat; glänsande [preparat för att göra växtblad -]; glänsande (preparat för att göra växtblad -); hårborttagningspreparat och preparat för rakning; kemtvätt (preparat för -); kosmetiska preparat för att skydda huden mot solbränna; kosmetiska preparat för användning som bantningshjälpmedel; kosmetiska preparat för användning vid solning; kosmetiska preparat för blekning av huden; kosmetiska preparat för bantningsändamål; kosmetiska preparat för bad; kosmetiska preparat för hudvård; kosmetiska preparat för hårfrisering; kosmetiska preparat för ögonfransar; make-up preparat; parfymerade kroppslotioner [preparat för toalettbruk]; parfymerade lotioner [preparat för toalettbruk]; preparat för ansiktstvätt; preparat för användning efter solning; preparat för användning före rakning; preparat för att göra håret lätt att kamma ut; preparat för att göra huden ljusare; preparat för avlägsnande av fläckar; ickemedicinska tandpulver; medicinsk tandkräm; tandrengöringslotioner; tandrengöringsmedel; tandvårdspreparat; tandvårdspreparat (ej medicinska); adstringerande [sammandragande] medel för kosmetiskt bruk; blötläggning tvätt (medel för -); blötläggning tvätt [medel för -]; fuktande medel för ansiktet [kosmetiska]; fuktande medel för huden; fuktbevarande medel för ansiktet [kosmetiska]; fuktbevarande medel för användning efter solning; fuktbevarande medel för huden; fuktbevarande medel för kroppen; fuktbevarande medel [kosmetika]; fuktighetsbevarande medel för ansiktet [kosmetiska]; hudstärkande medel [kosmetika]; kosmetiska fuktande medel; kosmetiska fuktbevarande medel; medel för att ta bort fläckar; medel för behandling av nagelband; medel för borttagning av lim för löshår; medel för borttagning av golvvax [skurpreparat]; medel för borttagning av golvvax; medel för rengöring av glas; medel för uppfriskande av andedräkten; sammandragande medel för kosmetiskt bruk; uppmjukande medel; blekning (läder -) medel; pastor för rakstriglar; pastor för rengöring av skor; rakstriglar (pastor för -); tandpulver, -kräm och -pastor; mögelborttagningsmedel; dentala blekningsgeléer; icke-medicinska dentala sköljmedel; aromatiska ämnen [flyktiga oljor]; aromatiska oljor för bad; bakverk smaktillsatser (flyktiga oljor); blandade eteriska oljor; destillerade oljor för skönhetsvård; drycker [smaktillsatser [smaktillsatser] för -] flyktiga oljor; drycker (smaktillsatser [smaktillsatser] för -) flyktiga oljor; efter-sol-oljor (kosmetika); emulgerade eteriska oljor; eteriska oljor; eteriska oljor av citron; eteriska oljor för hudvård; eteriska oljor för kosmetiska ändamål; eteriska oljor för personligt bruk; eteriska oljor och aromatiska extrakt; extrakt som ger ökad smak på livsmedel [eteriska oljor]; flyktiga oljor; flyktiga oljor av cederträ; flyktiga oljor av sötcitron; flyktiga oljor för användning i livsmedel; flyktiga oljor för användning i luftuppfriskare; ickemedicinska oljor; kosmetika i form av oljor; kosmetiska oljor; myntessenser [flyktiga oljor]; naturliga oljor för kosmetiska ändamål; naturliga oljor för parfymer; oljor för hårvård; oljor för kosmetiska ändamål; oljor för parfymer; oljor för rengöringsändamål; oljor för toalettändamål; parfymerade oljor; blekningsmedel för håret; blekningspreparat; brun-utan-sol-krämer; brun-utan-sol-krämer (kosmetika); bruntonande krämer; exfolierande krämer; hårskyddande krämer; icke-medicinska krämer för behandling av hårbotten; kosmetika i form av krämer; kosmetiska krämer; kosmetiska krämer för hudvård; kräm för nagelbanden; krämer för användning före rakning; krämer för att göra huden stramare; krämer för att göra huden brunare; krämer för blekning av huden; krämer för cellulitreducering; krämer för reducering av åldersfläckar; krämer för rengöring; krämer för rynkor; krämer för skydd av läder; krämer (hudblekning -); krämer [hudblekning - ]; krämer (icke medicinska); krämer mot fräknar; krämer mot rynkor; krämer (tvål -) för användning i rengöring; läder (krämer för -); parfymerade krämer; skyddande krämer; solskyddande krämer [kosmetika]; badmousse för spädbarn; hårbalsam för spädbarn; icke-medicinskt talkpuder för spädbarn; kroppsmjölker för spädbarn; produkter för spädbarnsvård (ej medicinska); schamponeringsskum för spädbarn; spädbarnshårbalsam; spädbarnskrämer (icke-medicinska); fuktade rengöringsservetter för hygieniska och kosmetiska ändamål; antiperspirant deodorant; antiperspiranter, deodoranter; antiperspiranter och deodoranter; deodoranter; deodoranter för djur; deodoranter för fötter; deodoranter för fötterna; deodoranter för människor och djur; deodoranter för personligt bruk i form av stift; deodoranter och antiperspiranter; deodorantsprejer för damer; deodoranttvål; duschpreparat för personligt- eller deodoriseringsändamål [toalettartiklar]; roll-on deodoranter [toalettsaker]; tvål (deodorant -); icke-medicinska toalettartiklar; ickemedicinska toalettvålar; kemisktekniska toalettartiklar; mjölk (rengöring -) för toalettändamål; talkpuder för toalettändamål; toalettartiklar; toalettpulver; antiperspiranter [toalettpreparat]; badsalter ej för medicinska ändamål; balsam, ej för medicinska ändamål; bantningshjälpmedel [kosmetika], ej för medicinska ändamål; hudvårdskrämer, ej för medicinska ändamål; kylkrämer, ej för medicinska ändamål; massagegeleér, ej för medicinska ändamål; munvatten, ej för medicinska ändamål; rengöringsmedel, ej för användning i industriprocesser eller för medicinska ändamål; växtblad (preparat för glänsande -); växter [preparat för att göra växtlöv glänsande -]; växter (preparat för att göra växtlöv glänsande -); smakämnen för livsmedel (eteriska oljor); smakämnen för livsmedel tillredda av eteriska oljor; smaktillsatser för livsmedel, utgörande eteriska oljor; djur (schampo för -); preparat för uppfriskning av andedräkt hos djur; schamponeringsmedel för användning på djur; schamponeringsmedel för djur; dynor fyllda med parfymerade substanser; dynor impregnerade med parfymerade substanser; ansiktskrämer (icke-medicinska); badgeléer (icke-medicinska); badlotioner (icke-medicinska); badpärlor (ej medicinska); badpreparat, ej medicinska; badpuder (ej medicinska); badskum (ej medicinska); bakteriedödande ansiktstvättmedel (icke medicinska); blöjkräm

39 Svensk varumärkestidning /37 [icke-medicinska]; halssprejer [icke-medicinska]; hudbalsam (ej medicinska); hudkrämer [ej medicinska]; hudrengöringsmedel [icke-medicinska]; hudvårdsoljor [icke-medicinska]; icke-medicinska ansiktsskrubbmedel; icke-medicinska badkoncentrat; icke-medicinska badkrämer; icke-medicinska badkristaller; icke-medicinska badoljor; icke-medicinska badpreparat; icke medicinska badsalter; ickemedicinska balsam; icke-medicinska fotkrämer; icke-medicinska fotpuder; icke-medicinska fotvårdspreparat; icke-medicinska fuktkrämer; icke-medicinska handoljor; icke-medicinska hårbottensbehandlingar; icke-medicinska hårschamponeringsmedel; icke-medicinska hårvårdspreparat; icke-medicinska hudkrämer; icke-medicinska hudlotioner; icke-medicinska hudrengöringspreparat; ickemedicinska hudrengöringskrämer; icke-medicinska hudstärkande medel; icke-medicinska läppskydd; ickemedicinska lotioner; icke-medicinska lotioner som tar bort döda hudceller; icke-medicinska mjukgöringsmedel för huden; icke-medicinska munsköljmedel; icke-medicinska munsprejer; ickemedicinska munvatten; icke-medicinska ögonkrämer; icke medicinska rengöringspreparat för huden; ickemedicinska rengöringskrämer; icke-medicinska schampon; icke-medicinska schamponeringsmedel; ickemedicinska skönhetspreparat; kroppssprejer (icke-medicinska); läppcerat (ej medicinska); massagekrämer, ej medicinska; massageoljor (ej medicinska); medicinska handtvättmedel; medicinska schampon; medicinska tvålar; näringskrämer (ej medicinska); salvor [icke-medicinska]; servetter impregnerade för rengöring [icke-medicinska, för personligt bruk].

40 Svensk varumärkestidning /38 5: Acetater för farmaceutiska ändamål; farmaceutiska preparat; kemisk-farmaceutiska preparat; acnerengöringsmedel [farmaceutiska preparat]; aloe vera-preparat för farmaceutiska ändamål; alternativmedicinska preparat; androgena preparat; antibakteriella preparat; antiseptiska preparat; antiseptiska preparat för sårvård; aptitnedsättande preparat; aptitreducerande preparat för medicinska ändamål; aptitstimulerande preparat; bakteriedödande farmaceutiska preparat; bakteriedödande farmaceutiska preparat; bakteriologiska preparat för medicinsk och veterinär användning; balsamiska preparat för medicinska ändamål; biologiska preparat för medicinska ändamål; biologiska preparat för veterinära ändamål; blodstillande preparat; bronkutvidgande preparat; dentala preparat för visning av plack för medicinska ändamål; dentala preparat och -artiklar; dermatologiska preparat mot svamp för användning på naglar; diagnostiska preparat; diagnostiska preparat för medicinska ändamål; diagnostiska preparat för medicinsk användning; dietiska preparat anpassade för medicinskt bruk; dietiska preparat anpassade för medicinska ändamål; dietiska preparat för medicinskt bruk; dietiska preparat för medicinsk användning; dietiska tillskott och preparat; dynor impregnerade med medicinska preparat; elixir [farmaceutiska preparat]; elixir (farmaceutiska preparat) för förhindrande av frossbrytningar; elixir (medicinska preparat) för lindrande av förkylning; elixir (medicinska preparat) för lindrande vid frossbrytningar; elixir (medicinska preparat) för förhindrande av förkylning; elixir (medicinska preparat) för lindrande av astma; elixir (medicinska preparat) för förhindrande av halsinfektioner; farmaceutiska preparat för veterinärt bruk; farmaceutiska preparat för hudvård hos djur; farmaceutiska preparat för behandling av cancer; farmaceutiska preparat för behandling av impotens; farmaceutiska preparat för behandling av mjäll; farmaceutiska preparat för hudvård; farmaceutiska preparat för vård av hud; farmaceutiska preparat för djur; farmaceutiska preparat mot solskador; farmaceutiska preparat på remsor; feberstillande preparat; gastrointestinala preparat; havandeskap (kemiska preparat för diagnostisering av -); havandeskap, kemiska preparat för att fastställa; hygieniska preparat för medicinska ändamål; hygieniska preparat för medicinskt bruk; hygieniska preparat och artiklar; hypnotiska preparat; kemiska preparat för användning inom dnaanalys (medicinska); kemiska preparat för att fastställa havandeskap; kemiska preparat för att fastställa graviditet; kemiska preparat för att bekämpa ohyra; kemiska preparat för behandling av vinlöss; kemiska preparat för blodprovning för medicinska ändamål; kemiska preparat för diagnostisering av havandeskap; kemiska preparat för farmaceutiska ändamål; kemiska preparat för graviditetskontroll; kemiska preparat för medicinska ändamål; kemiska preparat för utrotning av skadedjur; kemiska preparat för veterinära ändamål; kompresser impregnerade med medicinska preparat; krämer för akne [farmaceutiska preparat]; luftuppfriskande preparat; medicinska och veterinära preparat och artiklar; medicinska preparat för bantningsändamål; medicinska preparat för stimulering av hårtillväxt; mikrobdödande preparat; mikroorganismer (preparat för -) för medicinsk och veterinär användning; mikroorganismer [preparat för -] för medicinsk och veterinär användning; mjäll (farmaceutiska preparat för behandling av -); mjöldagg, kemiska preparat för behandling av; nutraceutiska preparat för användning som dietiska tillskott; oftalmiska preparat; oftalmologiska preparat; ögonbad (preparat); organoterapeutiska preparat; parasiter, preparat mot; preparat av vitaminer; preparat för användning som tillsatser till livsmedel för mänsklig förtäring [preparerad med läkemedel]; preparat för användning vid vaginal smörjning; preparat för att fastställa havandeskap; preparat för att hindra nagelbitning; preparat för att underlätta tandsprickning; preparat för avhållsamhet mot sexuellt umgänge; preparat för avlägsnande av lukt från luft; preparat för behandling av frostknölar; preparat för behandling av brännskador; preparat för behandling av luftvägssjukdomar; preparat för behandling av nagelsvamp; preparat för bekämpning av insekter; preparat för förhindrande av algbildning i vatten; preparat för förhindrande av sugande på fingrarna; preparat för medicinsk diagnostisk användning; preparat för neutralisering av dålig lukt; preparat för smörjning för okulära ändamål; preparat för stimulering av hårtillväxt; preparat för underlättande av sexuellt umgänge; preparat för utrotning av ogräs; preparat för utrotning av löss i håret; preparat för utrotning av svamp och mögel; preparat för utrotning av gnagare; preparat för utrotning av loppor; preparat för utrotning av insekter; preparat för utrotning av mögel; preparat för utrotning av skadedjur; preparat för vaginaltvätt; preparat (hemorrojd -); preparat mot förhårdnader; preparat mot larver; preparat mot mag-/ tarminflammation; preparat mot mal; preparat mot mygg; preparat mot parasiter; preparat mot sur mage; preparat mot svamp; preparat mot virus; preparat och artiklar för skadedjursbekämpning; radiofarmaceutiska preparat; receptbelagda medicinska preparat; reducering av sexuell aktivitet (preparat för -); rengöringsmedel [preparat] för sterilisering av dentala instrument; rengöringsmedel [preparat] för sterilisering av kirurgiska instrument; rost på säd [kemiska preparat för behandling av -]; rost på säd (kemiska preparat för behandling av -); skadeväxter (preparat för utrotning av -); skadeväxter [preparat för utrotning av -]; smärtstillande preparat; sterilisering (preparat för -); terapeutiska preparat för bad; terapeutiska preparat, organo-; urindrivande farmaceutiska preparat; urindrivande preparat; vävnadsregenerativa farmaceutiska preparat; växter (preparat för utrotning av skade -); växter [preparat för utrotning av skade -]; veterinära preparat och ämnen; veterinära preparat och substanser; veterost (kemiska preparat för behandling av -); dentala material för fyllning av tänder; dentala tandfyllningsmaterial; slipmedel (tand -); tandslipmedel; insekts- och svampbekämpande bad för får; kemikalier för skogsbruk [svampdödande medel]; sårläkande svampar; svampar (sårläkande -); svampdödande medel; svampdödande medel för trädgårdsanvändning; svampdödande medel för utrotning av parasiter; svampdödande svampmedel; svampmaterial för sårläkning; aminosyror för veterinära

41 Svensk varumärkestidning /39 ändamål; antibiotika för veterinära ändamål; biologiska vävnadsstrukturer för veterinära ändamål; diagnostiska radioaktiva spårämnespreparat för veterinära ändamål; enzymer för veterinära ändamål; enzympreparat för veterinära ändamål; fetter för veterinära ändamål; kemiska reagenser för medicinska eller veterinära ändamål; kemiska reagenser för medicinska och veterinära ändamål; kemiska testreagenser [veterinära]; kulturmedier för veterinära ändamål; läkemedel för veterinära ändamål; lotioner för veterinära ändamål; reagenser för analytiska ändamål [för veterinära ändamål]; reagenser för användning med analysatorer [för veterinära ändamål]; reagenser för användning vid diagnostiska prover [för veterinära ändamål]; reagenser för in vitro-laboratoriebruk [för veterinära ändamål]; reagenser (kemiska -) för medicinska eller veterinära ändamål; reagenspapper för medicinska eller veterinära ändamål; stamceller för veterinära ändamål; veterinära diagnostiska reagenser; dietiska tillskott av mineraler för människor; dietiska tillskott för djur; dietiska tillskott för medicinska ändamål; medicinska tillskott för djurfoder; dietiska ämnen för medicinska ändamål; dietiska drycker för medicinska ändamål; dietiska födoämnespreparat anpassade för medicinska ändamål; dietiska godsaker för medicinska ändamål; dietiska livsmedel anpassade för spädbarn; dietiska livsmedel anpassade för sjuka personer; dietiska livsmedel anpassade för medicinskt bruk; dietiska livsmedel för klinisk kost; dietiska livsmedel för medicinska ändamål; dietiska livsmedel för medicinskt bruk; dietiska örtteer för medicinsk användning; dietiska produkter för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för veterinärt bruk; dietiska substanser för spädbarn; födoämnestillskott för dietiska ändamål; hälsokosttillskott för personer med speciella dietiska behov; örtdiettillskott för personer med speciella dietiska krav; stärkelse för dietiska eller farmaceutiska ändamål; desinfektions- och antiseptiska medel; desinfektionsmedel; desinfektionsmedel [ej desinfektionstvål]; desinfektionsmedel för hushållsbruk; desinfektionsmedel för hygieniska ändamål; desinfektionsmedel för hygieniskt bruk; desinfektionsmedel för kemiska toaletter; desinfektionsmedel för kontaktlinser; desinfektionsmedel för medicinska instrument; desinfektionsmedel för veterinärt bruk; desinfektionsmedel impregnerade i servetter; desinfektionsmedel (tvättvätska) för spenar för mjölkkor; medel för desinfektion; pastiller (röknings -) för desinfektion; pinnar (röknings -) för desinfektion; rengöringsmedel (för desinfektion) ej tvål; rengöringstrasor impregnerade med desinfektionsmedel för hygieniska ändamål; rökningspastiller för desinfektion; rökningspinnar för desinfektion; servetter impregnerade med desinfektionsmedel; medel för utrotning av insekter; pulver för utrotning av loppor på djur; pulver för utrotning av loppor; utrotningspreparat för hussvamp; utrotningspreparat för möss; blöjor av cellulosa för spädbarn; blöjor av papper för spädbarn; drycker för spädbarn; engångsblöjor av cellulosa för spädbarn; engångsblöjor av papper för spädbarn; engångsblöjor gjorda av cellulosa för spädbarn; engångsblöjor gjorda av papper för spädbarn; engångsbyxor av cellulosa för att hålla spädbarns blöjor på plats; engångsbyxor av papper för att hålla spädbarns blöjor på plats; flytande näringspreparat för spädbarn; födoämnen för spädbarn; formade blöjor av cellulosa för spädbarn; formade blöjor av papper för spädbarn; krämer för spädbarn (medicinska); laktosfri mjölkersättning för spädbarn; mat för spädbarn; medicinska spädbarnskrämer; medicinskt talkpuder för spädbarn; mjölk för spädbarn i pulverform; mjölkersättning för spädbarn; mjölkpulver för spädbarn; mjölkpulver [spädbarnsmat]; pappersblöjor för spädbarn; spädbarnsblöjor av engångstyp gjorda av cellulosa; spädbarnsblöjor för engångsbruk tillverkade av papper; spädbarnsmat; triangelformade blöjor [papper] för spädbarn; triangelformade spädbarnsblöjor [papper]; aldehyder för farmaceutiska ändamål; alkaliska jodider för farmaceutiska ändamål; alkohol för farmaceutiska ändamål; aluminiumacetat för farmaceutiska ändamål; ampuller för farmaceutiska ändamål; avtorkningsservetter indränkta med farmaceutiska lotioner; bark för farmaceutiska ändamål; bomull för farmaceutisk användning; brom för farmaceutiska ändamål; cellulosa för farmaceutiska ändamål; cellulosaestrar för farmaceutiska ändamål; cellulosaetrar för farmaceutiska ändamål; citronmeliss för farmaceutiska ändamål; dekokter för farmaceutiska ändamål; dermatologiska farmaceutiska substanser; dextriner för farmaceutiskt bruk; diagnostiska medel för farmaceutisk användning; estrar för farmaceutiska ändamål; etrar för farmaceutiska ändamål; eucalyptol för farmaceutiska ändamål; eucalyptus för farmaceutiska ändamål; farmaceutiska hudlotioner; farmaceutiska hudvårdspreparat för djur; farmaceutiska implantat; farmaceutiska kompositioner; farmaceutiska krämer; farmaceutiska läppsalvor; farmaceutiska sötsaker; fenol för farmaceutiska ändamål; fiskmjöl för farmaceutiska ändamål; föreningar av kalciumsalter för farmaceutiska ändamål; formaldehyd för farmaceutiska ändamål; fosfater för farmaceutiska ändamål; fotpuder för idrottsmän (farmaceutiska); frätande medel för farmaceutiska ändamål; fuktade pappershanddukar indränkta med en farmaceutisk lotion; fuktbevarande kroppslotion [farmaceutiska]; fuktkrämer [farmaceutiska]; gallsyra för farmaceutiska ändamål; gentiana för farmaceutiska ändamål; guajakol för farmaceutiska ändamål; hormonpreparat för farmaceutiska ändamål; humleextrakt för farmaceutiska ändamål; hydratiserat kloral för farmaceutiska ändamål; jäsämnen av mjölk för farmaceutiska ändamål; jäsämnen för farmaceutiska ändamål; jäst för farmaceutiska ändamål; jästextrakt för farmaceutiska ändamål; jod för farmaceutiska ändamål; jodider för farmaceutiska ändamål; kalkpreparat för farmaceutiska ändamål; kasjupastiller för farmaceutiska ändamål; kemikalier för farmaceutiska ändamål; köldskadesalvor för farmaceutiska ändamål; kollodium för farmaceutiska ändamål; kreosot för farmaceutiska ändamål; lakrits för farmaceutiska ändamål; lakritsstänger för farmaceutiska ändamål; linfrö för farmaceutiska ändamål; linfrömjöl för farmaceutiska ändamål; livsmedelsestrar för farmaceutiska ändamål; lotioner för farmaceutiska ändamål; lotioner (servetter impregnerade med farmaceutiska -); lusern

42 Svensk varumärkestidning /40 för farmaceutiska ändamål; magnesium för farmaceutiska ändamål; magnesiumsalter för farmaceutisk användning; magnesiumsulfat för farmaceutiskt bruk; malt för farmaceutiska ändamål; maltalbumin för farmaceutiskt bruk; maltextrakt för farmaceutiskt bruk; mandel (mjölk av -) för farmaceutiska ändamål; mandelmjölk för farmaceutiska ändamål; mangrovebark för farmaceutiska ändamål; matsmältningspreparat för farmaceutiska ändamål; mjöl för farmaceutiska ändamål; mjöldryga för farmaceutiska ändamål; mjölpulver för farmaceutiska ändamål; mynta för farmaceutiska ändamål; myrobalanbark för farmaceutiska ändamål; natriumbikarbonat för farmaceutiska ändamål; pastiller för farmaceutiska ändamål; pektin för farmaceutiska ändamål; pepsiner för farmaceutiska ändamål; peptoner för farmaceutiska ändamål; rabarberrötter för farmaceutiska ändamål; renad vinsten för farmaceutiska ändamål; salvor för farmaceutiska ändamål; senap för farmaceutiska ändamål; servetter impregnerade med farmaceutiska lotioner; sirap för farmaceutiska ändamål; smärtstillande farmaceutiska bruspreparat; sugtabletter för farmaceutiska ändamål; svavelblomma för farmaceutiska ändamål; syror för farmaceutiska ändamål; terpentin för farmaceutiska ändamål; terpentinolja för farmaceutiska ändamål; träkol för farmaceutiska ändamål; tymol för farmaceutiska ändamål; växtextrakt för farmaceutiskt bruk; vinsten för farmaceutiska ändamål; vismutoxid för farmaceutiska ändamål; vismutpreparat för farmaceutiska ändamål; bandage (hygieniska -); desinficeringsmedel för hygieniska ändamål; hygieniska bandage; hygieniska glidmedel; hygieniska produkter för kvinnor; underbyxor för hygieniska ändamål; medicinerade plåster; plåster; plåster för liktornar; plåster för medicinska ändamål; plåster, förbandsmaterial; plåster med en magnet; plåster (senaps -); transdermala plåster; albuminösahaltiga födoämnen för medicinska ändamål; albuminösapreparat för medicinska ändamål; alginat för medicinska ändamål; alkaloider för medicinska ändamål; aminosyror för medicinska ändamål; angosturabark för medicinska ändamål; badpreparat för medicinska ändamål; badsalt för medicinska ändamål; biologiska vävnadsstrukturer för medicinska ändamål; biprodukter av spannmål för dietetiska eller medicinska ändamål; desinficerande rökningspreparat för medicinska ändamål; diagnostiska radioaktiva ämnen för medicinska ändamål; diagnostiska reagenser för medicinska ändamål; diastaser för medicinska ändamål; dillvatten för medicinska ändamål; droger för medicinska ändamål; droger som påverkar det autonoma nervsystemet för medicinska ändamål; drycker anpassade för medicinska ändamål; duschpreparat för medicinska ändamål; enzymer för medicinska ändamål; enzympreparat för medicinska ändamål; gasblandningar för medicinska ändamål; gaser för medicinska ändamål; gelatin för medicinska ändamål; glukospreparat för medicinska ändamål; häftande band för medicinska ändamål; häftande hudplåster för medicinska ändamål; halssprayer, för medicinska ändamål; handkrämer för medicinska ändamål; hjälpmedel (adjuvans) för medicinska ändamål; kamfer för medicinska ändamål; kamferolja för medicinska ändamål; kinin för medicinska ändamål; kinolin för medicinska ändamål; laktos för medicinska ändamål; lecitin för medicinska ändamål; mjölksocker för medicinska ändamål; örtdrycker för medicinska ändamål; örter (röknings -) för medicinska ändamål; örtte (för medicinska ändamål); parasiticider för medicinska ändamål; pärlpulver för medicinska ändamål; radioaktiva ämnen för medicinska ändamål; radioaktiva material för medicinska ändamål; radiologiska kontrastmedel för medicinska ändamål; radium för medicinska ändamål; reagenser för användning med analysatorer för medicinska ändamål; reagenser för användning vid diagnostiska tester för medicinska ändamål; reagenser för användning vid analys [för medicinska ändamål]; reagenser för in vitrolaboratorieanvändning för medicinska ändamål; reagenser för mikrobiologisk analys för medicinska ändamål; salter för medicinska ändamål; tobaksersättningar för medicinska ändamål; tobaksfria cigaretter för medicinska ändamål; tuggummi för medicinska ändamål; tuggummin för medicinska ändamål; kemikalier för skogsbruk [växtbekämpningsmedel]; växtfibrer (dietetisk); luktborttagningsmedel ej för bruk på människor eller djur; spårämnespreparat för människor och djur; spårämnespreparat för människor; tillväxthormon för människor; livsmedel för diabetiker; livsmedel för medicinskt reglerade dieter; livsmedelstillskott för dietetiska ändamål; adhesiva förbandsremsor (medicinska); desinficerande förbandsmaterial; förbandslådor för första hjälpen (fyllda); förbandsmaterial; första förbandslådor (fyllda); gasbindor för användning som förbandsmaterial; kompresser för användning som förbandsmaterial; antibiotiska näringstillskott för djur; antiparasithalsband för djur; ätstimulerande medel för djur; blöjor för djur; cement för djurhovar; djursperma; djursperma för konstgjord befruktning; djurtvättmedel (medicinska); halsband för djur (antiparasit -); halsband mot parasiter för djur; hovar (cement för djur -); insektsmedel för djur; kosttillskott av protein för djur; kosttillskott för djur; läkemedel för djur; lopphalsband för djur; medicinska djurfodertillsatser; medicinska hudbehandlingspreparat för djur; medicinska tillsatser till djurfoder; medicinskt djurfodertillskott; mineraliska diettillskott för djur; spårämnespreparat för djur; tvättpreparat för djur; vitaminer för djur; vitamintillskott för djur; substanser för sterilisering; substanser i tablettform för användning vid sterilisering av vatten; topiska oftalmiska antibakteriella substanser för behandling av infektioner; veterinärpreparat och substanser; fasta gaser för medicinska ändamål; gasbindekompresser; gasbindor; gaser för dental användning; gastroenteritpreparat; gasväv för förband; gasbinda till förband; avtryck för dentala ändamål; avtrycksvax för tandläkare; dental avtrycksmaterial; dentala avtryckningsmassor; färgalginater för dentala avtrycksmassor; avvisande medel (insekts -); insektsavvisande medel; insektsavvisande medel för katter; insektsavvisande medel för hundar; insektsbekämpningsmedel; insektsbortstötande medel; insektsdödande medel; kemikalier för skogsbruk [insektsdödande medel]; rökelse (insektsavvisande -); ansiktsvatten [medicinska]; armband för medicinska

43 Svensk varumärkestidning /41 ändamål; badsalter för medicinska ändamål; balsam för medicinska ändamål; bandage av häftplåster (remsor) [medicinska]; bencement för medicinska ändamål; fetter för medicinska ändamål; fotbalsam (medicinska); fotkrämer (medicinska); fyllda sprutor med läkemedel för medicinska ändamål; glykos för medicinska ändamål; havsvatten för medicinska bad; hormoner för medicinska ändamål; hudvårdslotioner [medicinska]; hundbad (medicinska); hundtvättmedel (medicinska); isotoper för medicinska ändamål; kaliumsalter för medicinska ändamål; källvatten för medicinska ändamål; krämer för fötterna [medicinska]; medicinska ansiktsskrubbpreparat; medicinska badpreparat; medicinska hudkrämer; medicinska hudlotioner; medicinska hudskyddskrämer; medicinska infusioner; medicinska isotoniska drycker; medicinska krämer för applicering efter solexponering; medicinska krämer för fotvård; medicinska krämer för hudvård; medicinska krämer för juver för användning inom jordbruk; medicinska kroppskrämer; medicinska läppkrämer; medicinska lotioner för händerna; medicinska munsprejer; medicinska munvatten; medicinska näringstillskott; medicinska nattkrämer; medicinska salvor; medicinska salvor för användning på huden; medicinska sårförband; medicinska terapeutiska krämer; mineraldrycker (medicinska); mineralvatten för medicinska ändamål; mollskinn för medicinska ändamål; mossa (irländsk -) för medicinska ändamål; munvatten för medicinska ändamål; munvatten för medicinska ändamål [gurgelvatten]; natriumsalter för medicinska ändamål; ögonlappar för medicinska ändamål; örtbaserade drycker för medicinska ändamål; örtteer för medicinska ändamål; senapsolja för medicinska ändamål; vaselin för medicinska ändamål; vatten (havs -) för medicinska bad; vatten (mineral -) för medicinska ändamål; impregnerade medicinska kompresser; medicinska förband, -höljen och -skydd; medicinska fotpulver; smörjmedel och -ämnen för medicinska ändamål; socker för medicinska ändamål; hudvårdskrämer för medicinska ändamål; impregnerade medicinska servetter; kapillära lotioner (medicinska); kemiska reagenser för medicinska eller veterinär användning; kliniska medicinska reagenser; medicinska dentala sköljmedel; medicinska hårväxtpreparat; renande medel för medicinska ändamål; senapspulver för medicinska ändamål; stamceller för medicinska ändamål; syre för medicinska ändamål; vadd för medicinska ändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04922 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utföres i blått (2 nyanser) och orange, med text svart resp grå. Stagneugander AB, Örtagårdsvägen 2, Bjärred, Sverige. Org. nr: : Yrkesinformation och rådgivningstjänster (andra än för undervisning och utbildningsråd). 41: Anordnande av instruktionskurser inom generellt ledarskap.

44 Svensk varumärkestidning /42 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00283 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i guld och brunt. Groth Invest AB, Box 6107, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Annons och reklamverksamhet avseende förvaltning och vård av varumärken och av immaterialrättsliga tjänster; marknadsföring avseende förvaltning och vård av varumärken och avseende immaterialrättsliga tjänster; anordnade av tävlingar i reklam eller säljfrämjande syfte inom förvaltning och vård av varumärken och inom immaterialrätt; anordnande av prisdragningar för marknadsändamål inom förvaltning och vård av varumärken och inom immaterialrätt; anordnande av utskick med information inom förvaltning och vård av varumärken och inom immaterialrätt; reproduktion av dokument gällande förvaltning och vård av varumärken och gällande immaterialrätt; assistans vid företags-, affärs- och industriledning inom området förvaltning och vård av varumärken; företagsledning relaterad till förvaltning och vård av varumärken. 36: Finansiella konsultationer, analyser och information; värdering av immaterialrätter; ekonomisk värdering. 38: Upplåtande av nyttjanderätt och leasing av åtkomsttid och åtkomst till databaser och datafiler; överföring och/eller sändning av databasinformation via tele- och datanät; tele- och datakommunikationstjänster häri inbegripet datorstödd överföring av meddelanden och bilder. 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; arrangerande och hållande av konferenser, seminarier och studiecirklar; publicering av texter (ej reklamtexter); förlagsverksamhet; utgivning av böcker och skrifter; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning) och utdelande av priser i samband därmed; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; översättningsverksamhet; redigering av texter; fotografering. 42: Industriella forskningskonsultationer; tekniska konsultationer; teknisk assistans; tekniska projektstudier; designtjänster (industriell formgivning); konstruktionsritning; industriell formgivning; grafisk formgivning. 45: Patentbyråverksamhet; immaterialrättsliga tjänster och konsultationer; marknads- och konkurrensrättsliga konsultationer; juridiska tjänster; licensiering av immaterialrätter; juridisk efterforskning, övervakning och rådgivning inom området rättigheter avseende varumärken, modeller, handelsnamn, patent, domännamn och andra rättigheter samt rådgivning avseende detta; juridisk rådgivning; förvaltning av immateriella och industriella egendomsrätter; rådgivning och förmedling vid konflikter.

45 Svensk varumärkestidning /43 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04921 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket är uppdelade i olika fält där färgerna grönt, gult, blått och orange används. Geobatteri AB, KLIPPAN, Sverige. Org. nr: : Solljusinsamlande apparater för uppvärmningsändamål. 37: Borrning; borrning efter olja, gas, kol, vatten eller andra naturtillgångar för framställning av kraft- och energiprodukter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04947 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i blått och vitt. Trig Social Media AB (publ), Box 1268, Nacka Strand, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet. 41: Underhållning.

46 Svensk varumärkestidning /44 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04983 Ansökningsdatum: FATREX Swedish National Health Institute AB, Skuggarvet 81, Sundborn, Sverige. Org. nr: : Aerobiska träningstjänster; coachning [träning]; fysisk träning; handledning i fysisk träning; instruktion vid fysisk träning; konsulttjänster avseende utformning av träningskurser; professionella träningstjänster; träning; träning i fysisk utbildning; träningskurser; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; upplåtande av instruktioner och utrustning avseende fysisk träning; upplåtande av träningsanläggningar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03661 Ansökningsdatum: Figurklass: Lindahls Invest AB, Frysvägen 6, JÖNKÖPING, Sverige. Org. nr: Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, Malmö, Sverige. Org. nr: : Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande av konferenser och seminarier.

47 Svensk varumärkestidning /45 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/02408 Ansökningsdatum: Figurklass: Elekta AB (publ), Box 7593, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Programvaror för användning vid medicinsk behandling samt vid planering eller simulering av medicinsk behandling; programvaror för hantering och överföring av patientdata, information och röntgenbilder; programvaror för styrning av medicinska system. 10: Medicinska och kirurgiska apparater och instrument; apparater och instrument för användning vid medicinsk analys för identifiering, planering samt genomförande av behandling mot cancer, benigna sjukdomar eller neurologiska störningar med hjälp av strålning; instrument och bildstyrda system för stereotaktisk kirurgi; medicinsk utrustning och instrument för icke-invasiv mätning av hjärnaktivitet; testapparatur för medicinska ändamål; radiologiapparatur för medicinska ändamål; apparater för fysioterapi; kollimatorer och fixeringsapparater för fixering av kroppsdelar under mätning och behandling. 37: Installation, underhåll och reparation av medicinsk utrustning. 41: Medicinsk utbildning och användarhandledning; yrkesrådgivning (ej affärs-) inom området medicinsk utrustning; arrangerande och hållande av konferenser, kongresser och seminarier angående medicinsk behandling. 42: Utformning och utveckling av hårdvara och mjukvara; dataprogrammering; uppdatering av programvara; utformning och utveckling av medicinsk utrustning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04984 Ansökningsdatum: Må bra cocktail Vestman Ingalill & Partner Consulting AB, Kabusahöjden 89, Köpingebro, Sverige. Org. nr: : Information och rådgivning avseende hälsa; rådgivningstjänster avseende hälsa; tjänster avseende mental hälsa.

48 Svensk varumärkestidning /46 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06308 Ansökningsdatum: the Locals hotel Urban Deli AB, Hesselmanstorg 5, Sickla/Nacka, Sverige. Org. nr: : Hotell. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01954 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i blått och mörkblått. Mr JoPo AB, Hammarby Kaj 18, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: : Företagsförmedling inom området köp och försäljning av företag.

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa Svensk varumärkestidning Publiceringar gjorda 2016-12-17 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 4/2015

Registreringstidning för Design nr 4/2015 Registreringstidning för Design nr 4/2015 Publiceringsdag 2015-02-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 23, vecka 23/2015 Kungjorda beslut, vecka 23 2015-06-01-2015-06-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 6/2015

Registreringstidning för Design nr 6/2015 Registreringstidning för Design nr 6/2015 Publiceringsdag 2015-03-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 18/2015

Registreringstidning för Design nr 18/2015 Registreringstidning för Design nr 18/2015 Publiceringsdag 2015-09-30 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringa

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringa Nr 2, vecka 2-3/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 2-3 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 8/2015

Registreringstidning för Design nr 8/2015 Registreringstidning för Design nr 8/2015 Publiceringsdag 2015-04-22 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 8, vecka 8/2015 Kungjorda beslut, vecka 8 2015-02-16-2015-02-22 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 13, vecka 24-25/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 24-25 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 19/2015

Registreringstidning för Design nr 19/2015 Registreringstidning för Design nr 19/2015 Publiceringsdag 2015-10-14 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 15, vecka 28-29/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 28-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 9/2015

Registreringstidning för Design nr 9/2015 Registreringstidning för Design nr 9/2015 Publiceringsdag 2015-05-06 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 22, vecka 42-43/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 42-43 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 17/2015

Registreringstidning för Design nr 17/2015 Registreringstidning för Design nr 17/2015 Publiceringsdag 2015-09-16 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 15-040 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 2 mars 2016 PARTER Klagande MÅ Motpart Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB c/o Lomma Kiropraktor Klinik & Hälsa Esplanaden 15, 234

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 11/2015

Registreringstidning för Design nr 11/2015 Registreringstidning för Design nr 11/2015 Publiceringsdag 2015-06-03 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungö

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungö Svensk designtidning Nr 10, vecka 18-19/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 18-19 2016-05-02-2016-05-15 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar -

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar - Nr 6, vecka 10-11/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungör

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungör Svensk designtidning Nr 9, vecka 16-17/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 16-17 2017-04-17-2017-04-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen

Läs mer

26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 26, vecka 50-51/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 50-51 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 23, vecka 44-45/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 44-45 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 4/2016

Registreringstidning för Design nr 4/2016 Registreringstidning för Design nr 4/2016 Publiceringsdag 2016-02-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistrering

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistrering Nr 10, vecka 18-19/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 18-19 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser 01 - Mönsterregistreringar 06 - Förny

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser 01 - Mönsterregistreringar 06 - Förny Nr 1, vecka 52-53/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 52-53 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 20, vecka 38-39/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 38-39 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 -

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 - Nr 23, vecka 22/2017 Kungjorda beslut, vecka 22 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se 23

Läs mer

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar -

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar - Nr 4, vecka 6-7/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 6-7 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 19/2009

Registreringstidning för Design nr 19/2009 Registreringstidning för Design nr 19/2009 Publiceringsdag 2009-10-21 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka 32 2015-08-03-2015-08-09 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 41, vecka 41/2015 Kungjorda beslut, vecka 41 2015-10-05-2015-10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 16/2015

Registreringstidning för Design nr 16/2015 Registreringstidning för Design nr 16/2015 Publiceringsdag 2015-09-02 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 10, vecka 10/2015 Kungjorda beslut, vecka 10 2015-03-02-2015-03-08 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Estetiska programmet musik

Estetiska programmet musik Val till årskurs 2 Estetiska programmet musik Jag väljer musikfördjupning Jag väljer musikal Jag väljer musikproduktion Musik Du erbjuds fördjupad undervisning på två intrument/sång. Vi samarbetar även

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-005 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 maj 2014 Klagande Apple Inc. 1 Ininite Loop, Cupertino, California 95014, USA Ombud: Jarmo Kääriäinen Bergenstråhle & Lindvall AB,

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

Nöjespanelen. Evenemangsbesökare om barnkultur. Juli 2009

Nöjespanelen. Evenemangsbesökare om barnkultur. Juli 2009 Nöjespanelen Evenemangsbesökare om barnkultur Juli 2009 Välkommen till Nöjespanelen! Nöjespanelen berättar om svenskarnas åsikter inom olika nöjesevenemang. Detta är den första undersökningen, men det

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (16) 2017-05-05 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 2, vecka 2/2015 Kungjorda beslut, vecka 2 2015-01-05-2015-01-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 15, vecka 15/2015 Kungjorda beslut, vecka 15 2015-04-06-2015-04-12 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 18 Del M... 182 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

CRC styrelse möte 2010-06-10

CRC styrelse möte 2010-06-10 Förslag till beslut 1 2010-06-04 CRC styrelsen CRC Clinical Research Centre Hugh Connell CRC styrelse möte 2010-06-10 Punkt 14 Tillämpning av Rektors beslut gällande föreskrift för försäljning eller marknadsföring

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 2/2015

Registreringstidning för Design nr 2/2015 Registreringstidning för Design nr 2/2015 Publiceringsdag 2015-01-28 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd, ett unikt kostprogram och personlig rådgivning.

Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd, ett unikt kostprogram och personlig rådgivning. Studiehandledning Energibalans är ett Internetbaserat kursmaterial där man får lära sig att äta på ett sätt som ger viktkontroll, hälsa och välbefinnande. Här får man viktig kunskap, smarta tips och råd,

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 23/2015

Registreringstidning för Design nr 23/2015 Registreringstidning för Design nr 23/2015 Publiceringsdag 2015-12-09 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-18 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 1 Undervisningsområden Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Läs mer

50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 017 -

50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 017 - Nr 50, vecka 49/2016 Kungjorda beslut, vecka 49 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se 50

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 37/2014

Svensk varumärkestidning nr 37/2014 Svensk varumärkestidning nr 37/2014 Publiceringsdag 2014-10-10 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

Varmt välkomna till möjligheternas hotell med gästen i centrum. Hotell Valhall. Inte bara ett hotell...

Varmt välkomna till möjligheternas hotell med gästen i centrum. Hotell Valhall. Inte bara ett hotell... Varmt välkomna till möjligheternas hotell med gästen i centrum Hotell Valhall Inte bara ett hotell... " Ett stenkast från Kalix-älven ligger fyrstjärniga Hotell Valhall. Ett anrikt hotell, väl rustat för

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK INSTITUTIONEN FÖR FYSIK LLTK90 Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90), Ingår i Lärarlyftet II, 90 högskolepoäng Teacher education: Technology for Upper Secondary School, 90 higher education credits

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Allt inom tv för hotell

Allt inom tv för hotell Allt inom tv för hotell Vi kan hotell-tv! Vi erbjuder helhetslösningar som inkluderar varje element i en fungerande hotelltv-lösning, från tv-apparater, mottagning, tv-kanaler och infokanal till installation,

Läs mer

Upphovsrättligt skyddat material

Upphovsrättligt skyddat material 1 Upphovsrättligt skyddat material Beskrivande framställningar i tal och skrift Datorprogram Filmverk Fotografiska verk, alster av bildkonst Alster av byggnadskonst eller brukskonst Andra verk Förutsättning

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Sommarkurser. Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen.

Sommarkurser. Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen. 2014 Sommarkurser Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen. Ridkurs För dig med lätt utvecklingsstörning. Här växlar vi

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

JÄMFÖRELSE MELLAN 1999 OCH OBS avser endast 1:a handsval! Kommun: ALE

JÄMFÖRELSE MELLAN 1999 OCH OBS avser endast 1:a handsval! Kommun: ALE Kommun: ALE Barn o Fritid 24 9 13 Elektronik o datakom. 16 18 -- ES Teater o TV 32 15 26 produktion Handel o 24 2 1 Administration Handelsgymnasiet 24 10 4 Medie 32 26 30 Naturvetenskap 60 33 42 Natur

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV DIREKTMARKNADSFÖRING I SVERIGE BILAGA Direktmarknadsföring kan definieras på många olika sätt. Ange nedan vilken eller vilka typer av marknadsföringsaktiviteter, om någon, som

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Försäljning & installation...

Försäljning & installation... Om oss... Scenteknik Kalmar AB är sedan starten 2001 beläget i Kalmar på ostkusten. Vår verksamhet omfattar ljud och ljusteknik samt mediautrustning för alla tänkbara situationer. Det är bara Din fantasi

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-063 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 oktober 2013 Klagande Appear TV AS P.O. Box 8, N-0216 Lilleaker, Norge Ombud: Malin Ekstrand och Sara Sparring, Bird & Bird Advokat

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU) och Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) fusionerades i början

Läs mer

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-04 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-005 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

ELEKTRONIKSYSTEM. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTRONIKSYSTEM. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTRONIKSYSTEM Ämnet elektroniksystem behandlar felsökning och reparation i olika typer av elektroniksystem och apparater. Elektroniksystem och apparater innehåller normalt flera olika funktioner och

Läs mer

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik FluidSIM 3.5 Pneumatik Hydraulik Högkvalitativ grund- och vidareutbildning Utmärkt programvara FluidSIM kan användas inom många olika områden; som ett naturligt verktyg för kursdeltagaren inom skola och

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Shuttle Media Center. Media Center. Programvaruguide

Shuttle Media Center. Media Center. Programvaruguide Shuttle Media Center Media Center Programvaruguide Shuttle Digital Hub användarguide Shuttle Shuttle Digital Hub programvaruguide Upphovsrätt Upphovsrätt 2006 av Shuttle Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer