Svensk varumärkestidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar avförda på grund av utebliven förnyelse Nationella registreringar avförda på egen begäran Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Ändringar i nationella registreringar (fullständig information) Internationella kungörelser Kungörelse av internationella registreringar för invändning Ändringar avseende innehavare av internationella registreringar Förnyade internationella registreringar Internationella registreringar som upphört att gälla i Sverige Beslut om att internationella registreringar inte ska gälla i Sverige

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01776 Ansökningsdatum: Eventomatic Studentevent Sverige AB, Roslagsgatan 2, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: Studentevent Sverige AB, Roslagsgatan 2, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Anordnande av evenemang för underhållningsändamål; organisering av underhållning för bröllopsfester; populära underhållningstjänster; underhållning i form av arrangemang av sociala nöjesevenemang; underhållning i form av organisering av sociala nöjesevenemang; underhållningstjänster.

4 Svensk varumärkestidning Reg nr: Ans nr: / /2 Registrerad: Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: ; Blå, rosa-lila och brandgul Studentevent Sverige AB, Roslagsgatan 2, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: Studenevent Sverige AB, Roslagsgatan 2, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av underhållning och företagsaktiviteter, nämligen kick-offs och teambuilding; arrangerande av visuell underhållning; festarrangeringstjänster [underhållning]; organisering av underhållning; organisering av underhållning för bröllopsfester; populära underhållningstjänster; underhållning i form av organisering av sociala nöjesevenemang; underhållningstjänster. Reg nr: Ans nr: Figurklass: Beskrivning: /01775 Registrerad: Ansökningsdatum: ; SVART SILVER RÖD VIT AKTIEBOLAGET ELEGANTE ÖL & SPRIT, HANSES GATU 23, DJURÅS, Sverige. Org. nr: : Viner.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/03272 Ansökningsdatum: Stenborgs Fastigheter Niklas Råman, Lantmätaregatan 15C, Göteborg, Sverige. Helene Råman, Klyfteråsen 33, Billdal, Sverige. Joakim Råman, Gibraltargatan 82, vån 3/0055, Göteborg, Sverige. Lars Råman, Klyfteråsen 33, Billdal, Sverige. Susanna Råman, Missveden Sörgården 1, Hjo, Sverige. 36: Uthyrning av bostäder (lägenheter); uthyrning av lägenheter; fastighetsförvaltning [egendom]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01179 Ansökningsdatum: Beskrivning: Märket utförs i vitt och grått. Swedish Match North Europe AB, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: ADVOKATFIRMAN VINGE KOMMANDITBOLAG, Box 1703, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Tobak; artiklar för rökare; tändstickor; tobakssubstitut (ej för medicinska ändamål); tobaksalternativ i form av växtfiberbaserade produkter för annat oralt bruk än förtäring; snus; tobaksfritt snus; örtsnus.

6 Svensk varumärkestidning /4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/06925 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i grönt, svart och vitt. Frisk Sport och Fitness i Sverige AB, Roxeng 4, Linköping, Sverige. Org. nr: : Fysisk träning; handledning i fysisk träning; instruktion vid fysisk träning; konsultation avseende träning; professionella träningstjänster; träning i yoga; tränings- och fitnessträningstjänster; träningstjänster avseende fitness. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/06888 Ansökningsdatum: ABBEYCOURT Ombud: DOMAINES HM, 13 rue Lavoisier, NUITS SAINT GEORGES, Frankrike. Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Viner, dock ej portvin eller starkvin.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00387 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i grönt. Stefan Blomkvist, Jugas Hed 2, Djurmo, Sverige. Björn van Kints med firma B.V.K Skog & Park, Östanhol Lissmyrvägen 24, Tällberg, Sverige. 44: Tjänster avseende jordbruk, trädgård och skogsbruk. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01785 Ansökningsdatum: EZ-Mag Processautomatic Ratex AB, Produktvägen 3, Vagnhärad, Sverige. Org. nr: : Flödesmätare; mätapparater och instrument; mätare; mätare med digital visning; mätinstrument avseende temperatur; anordningar för mätning av flöden; apparater för hastighetsmätning; apparater för mätning av termisk energi; apparater för mätning av hastighet; avvägningsinstrument; digitala mätapparater; doseringsanordningar för vätska för mätning av mängd som ska matas ut; elektriska mätapparater; elektriska mätare; elektriska mätinstrument; elektriska mätredskap; elektromagnetiska mätdetektorer; elektroniska mätare; elektroniska mätsensorer; fjärrmätningsutrustning; fjärrstyrda fjärrmätningsapparater; instrument för mätning; instrument för viktmätning; kalibratorer; kalibreringsinstrument; loggar [mätinstrument]; mängdmätare; mätapparater; massflödesmätare; mätinstrument avseende hastighet; mätredskap; precisionsmätapparater; referensmått; totalisatorer [räkneanordningar].

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01788 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Svart Guld Rött Dagligvaruhallen i Kalix AB, Flygfältsvägen 27, KALIX, Sverige. Org. nr: : Återförsäljartjänster avseende tobak; återförsäljning avseende tobak.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01789 Ansökningsdatum: Affärskraft Affärskraft i Skandinavien AB, Döbelnsgatan 65, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Affärskonsultation för företag; affärskonsultation till enskilda; affärskonsultation till företag; affärsmässig företagskonsultation; affärsorganisation och företagskonsultation; affärsplaneringskonsultation; affärsrådgivning; assistans och råd avseende företagsorganisation; assistans och rådgivning vid företagsledning; assistans, rådgivning och konsultationer avseende affärsorganisation; assistans, rådgivning och konsultationer avseende företagsledning; assistans, rådgivning och konsultationer avseende affärsplanering; assistans, rådgivnings- och konsulttjänster avseende affärsanalys; företags- och organisationsrådgivning; företagskonsultation; företagskonsultationer; företagskonsulttjänster; företagsledning och företagsrådgivning; företagsledning och -rådgivning; företagsledningskonsultation; företagsorganisation och konsultationer; företagsorganisationskonsultationer; företagsrådgivande tjänster avseende företagsresultat; företagsrådgivning; konsult- och rådgivningstjänster inom området för affärsstrategi; konsultation avseende etablering och ledning av företag; konsultation avseende företagsplanering; konsultation avseende företagsledning; konsultation avseende företagsorganisation och - verksamhet; konsultation avseende företagsorganisation; konsultation rörande försäljningstekniker och försäljningsprogram; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende företagsorganisation och -ledning inklusive personaladministration; konsultationer inom områdena affärsledning och verksamhetsorganisation; konsulttjänster avseende företagsledning; konsulttjänster avseende management; konsulttjänster avseende företagsorganisation och -ledning; konsulttjänster avseende företagsstrategier; konsulttjänster och rådgivning avseende företagsledning; organisations- och företagskonsultation; professionell affärskonsultation avseende företagsdrift; professionell företagskonsultation; professionell konsultation avseende företagsledning; professionell konsultation rörande affärsverksamhet; professionella företagskonsulttjänster; professionella konsultationer avseende företagsangelägenheter; rådgivning avseende affärsledning; rådgivning avseende företagsledning; rådgivning avseende företagsorganisation; rådgivning avseende företagsledning av tillverkningsföretag; rådgivning avseende företagseffektivitet; rådgivning beträffande företagsfrågor; rådgivning, förfrågningar eller information avseende företagsverksamhet; rådgivning och information beträffande kommersiell företagsledning; rådgivning relaterad till företagsledning och -organisation; rådgivning relaterad till företagsorganisation och dess ekonomiska aspekter; rådgivning relaterad till företagsledning; rådgivning till affärsföretag vid skötsel av deras åligganden; rådgivning vid företagsledning; rådgivningstjänster avseende kommersiell planering; rådgivningstjänster avseende företagsplanering; rådgivningstjänster avseende företagsledning; rådgivningstjänster avseende företagsledning avseende affärsföretag; rådgivningstjänster för företagsledning; rådgivningstjänster relaterade till företagsledning; rådgivningstjänster relaterade till företagsledning och affärsverksamhet.

10 Svensk varumärkestidning /8 41: Anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av utbildningssymposier; anordnande av utbildningskurser; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; datorbaserad utbildning; databaserade utbildningstjänster inom området för företagsledning; datorstödd utbildning/instruktion; demonstrationer i utbildningssyfte; fastställande av utbildningsstandarder; förvaltning av utbildningstjänster; genomförande av utbildningar; genomförande av utbildningsseminarier; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; information avseende utbildning; information om undervisning/utbildning; information om utbildningsexaminationstjänster; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); informationstjänster relaterade till utbildning; karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; konsultation avseende utbildning av anställda; konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultation avseende utbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser avseende företag; ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser i vetenskap; ledning av utbildningskurser i företagsledning; ledning av utbildningskurser avseende företagsledning; ledning av utbildningskurser; ledning av utbildningsseminarier för kunder; ledning av utställningar för utbildningsändamål; organisering av möten inom utbildningsområdet; organiserande av utbildningsrelaterade tävlingar; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; organisering av shower för utbildningsändamål; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av utbildningssymposier; organisering av utbildningskonventioner; organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningstävlingar; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter; organisering av utbildningsseminarier; organisering av utställningar rörande utbildning; organisering av utställningar för utbildningsändamål; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för utbildningsändamål; praktisk utbildning; produktion av utbildningsfilmer; produktion av utbildningsvideor; produktion av videoband för företagsanvändning vid undervisning/utbildning och handledning/instruktion avseende företagsledning; produktion av videoband för användning av bolag i bolags undervisning/utbildning; professionella konsultationstjänster avseende utbildning; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial för utbildning; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildningsmanualer; rådgivning (yrkes- -) [utbildning eller träningsråd]; rådgivningstjänster avseende utbildning; rådgivningstjänster relaterade till utbildning; skolor [utbildning]; spridning av utbildningsmaterial; studiecirklar för utbildningsändamål; symposier relaterad till utbildning; teambuilding (undervisning/utbildning); telefoninformationstjänster avseende undervisning/utbildning; tillhandahållande av utbildningskurser; tillhandahållande av utbildningskurser med inriktning på reseindustrin; tjänster avseende akademisk utbildning; tjänster avseende kommersiell utbildning; tjänster avseende teknologisk undervisning/utbildning; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; tjänster för bedömning av utbildning; tjänster rörande utbildningsinformation; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning, undervisning/utbildning och handledning/instruktion; underhållning, undervisning/utbildning och instruktion/handledning; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; undervisning- och utbildningsinformation; undervisning och utbildning i affärsverksamhet, industriverksamhet och informationsteknik; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning avseende försäljning; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning avseende affärsverksamhet; undervisning/utbildning i företagsledning; undervisning/utbildning i affärsverksamhet; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; undervisning/utbildning via tv-program; undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings- /utbildningsinformation; upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät; upplåtande av utbildningsinformation; upplåtande information avseende utbildning; utbildning avseende försäljning; utbildning avseende säljträning; utbildning för försäljningspersonal; utbildning för vuxna; utbildning i pr; utbildning inom området kommunikationsteknik; utbildning inom reklamområdet; utbildning med inriktning på affärsledning; utbildning och instruktion; utbildning (praktisk -) [instruktion];

11 Svensk varumärkestidning /9 utbildning relaterad till anställningsmöjligheter; utbildningar; utbildningsakademitjänster; utbildningsexamination; utbildningsexaminationer och prov; utbildningsforskning; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningskurser med inriktning på reseindustrin; utbildningskurser relaterade till kundtjänster; utbildningsseminarier; utbildningstjänster; utbildningstjänster avseende yrkesutbildning; utbildningstjänster avseende ledningsrådgivning; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster relaterade till industri; utbildningstjänster relaterade till affärsskolning; utbildningstjänster rörande företagsledning; utbildningstjänster rörande handel; utbildningstjänster rörande kundtillfredsställelse; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga; utbildningstjänster rörande kvalitetstjänster; utbildningstjänster tillhandahållna av semester- och turistortsetablissemang; utbildningstjänster tillhandahållna via turistortsetablissemang; utveckling av utbildningsmaterial. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01795 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket är utfört i rött, ljusblått, lila, ljusgrönt, gult, ljusbrunt och cerise. Sophie Ramsten AB, Örnbogatan 71, Bromma, Sverige. Org. nr: : Assistans, rådgivnings- och konsulttjänster avseende affärsanalys; assistans, rådgivning och konsultationer avseende affärsplanering; konsultation avseende marknadsbedömning; konsultation avseende marknadsföring; konsultation avseende pr; konsultation avseende pr-verksamhet; konsultation inom marknadsföringsområdet; konsultation, rådgivning och assistans avseende reklam, marknadsföring och pr; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; konsulttjänster avseende marknadsföring; konsulttjänster inom pr; konsulttjänster inom området marknadsföring. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01781 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket är utfört i svart (Process Black) och varmgrått (Warm Grey 7 C) Åza Brennander, Björkhagavägen 18, VÄXJÖ, Sverige. 42: Skapande och underhållande av bloggar för andra.

12 Svensk varumärkestidning Reg nr: Ans nr: / /10 Registrerad: Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i färgerna blått, gult, rött, vitt och svart. SWEDE STOPS ekonomisk förening, Eriksgatan 28, Enköping, Sverige. Org. nr: : Sammanställning av kataloger för publicering på globala datornät eller internet. 41: Publicering av kataloger avseende turism. Reg nr: Ans nr: /01835 Registrerad: Ansökningsdatum: Figurklass: ; Elin Hylander, Ingebäcks Byväg 1, Hisings Kärra, Sverige. 44: Massagetjänster; massage. Reg nr: Ans nr: /03749 Registrerad: Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Camilla Ohlsson, Lilletummens väg 7, Torslanda, Sverige. 42: Design av kläder och inredning av återvunna material

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01801 Ansökningsdatum: Sitta är det nya röka Anna Iwarsson, Islandsvägen 26, Bromma, Sverige. Ombud: Ahlford Advokatbyrå AB, Box 1111, Uppsala, Sverige. Org. nr: : Hälsoundervisning; hälsoutbildningstjänster; utbildningstjänster avseende hälsovård; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; förlagstjänster och reportage; coachning [träning]; konsultation avseende träning; träningsrådgivningstjänster [fitness]; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; chefsutbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; publicering av dokument inom området för handledning/instruktion, vetenskap, allmän lag och sociala frågor. 42: Upprättande av vetenskapliga rapporter; sammanställning av vetenskaplig information; utarbetande av rapporter avseende vetenskaplig forskning. 44: Förberedande av rapporter relaterad till hälsovårdsförhållanden; hälsoundersökningar; hälsovårdstjänster; konsultation avseende hälsovård; professionella rådgivningstjänster avseende hälsovård; tillhandahållande av hälsoinformation; information och rådgivning avseende hälsa; rådgivningstjänster avseende hälsa. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01807 Ansökningsdatum: Conscious expression Mötesforum Futura AB, Box 46, Åhus, Sverige. Org. nr: : Utbildningspublikationer.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01812 Ansökningsdatum: Skinnyshake Styleport AB, Molijns Väg 6, Linköping, Sverige. Org. nr: : Kosttillskott. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01161 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i två gröna nyanser och i svart. Växjöbostäder AB, Norra Esplanden 21, Box 241, Växjö, Sverige. Org. nr: : Uthyrning av bostäder (lägenheter); uthyrning av kontor och lägenheter; uthyrning av lägenheter; uthyrning av lägenheter, ateljéer och hyresrum; uthyrning av kontor [fastigheter]; förvaltning av fastigheter; upplåtande av bostäder; upplåtande av permanenta bostäder. 37: Renoveringstjänster avseende lägenheter; byggande av hus.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01561 Ansökningsdatum: You against you You Against You Fitness AB, Läroverksvägen 27 D, Lidingö, Sverige. Org. nr: Ombud: Daniel Boettge, Box 2158, Stockholm, Sverige. 25: Kläder Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01815 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket är utfört i rött A Berg Kaffeimport AB, Beatrice Lesslies Gata 18, Västra Frölunda, Sverige. Org. nr: : Kaffe; te; chokladdrycker; kakao- och kakaobaserade drycker (färdiga).

16 Svensk varumärkestidning /14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01813 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i färgerna mörkblått, gult, svart och vitt. Turistrådet Västsverige AB, Box , Göteborg, Sverige. Org. nr: Ombud: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, Kalkylvägen 3, Mölnlycke, Sverige. Org. nr: : Marknadsföringstjänster; marknadsföring; marknadsanalys; marknadsundersökningar; marknadsföringsinformation; marknadsföringsrådgivning; utförande av marknadsföringsstudier; marknadsundersökningar och analystjänster; främjande av företag; företagsledning; företagsledningstjänster; planering av företagsledning; företagsledningsassistans; företagsledning för andra; företagsrådgivning; företagsplanering; företagsinformation; företagsutvärdering; företagsledningskonsultation; företagsupplysningstjänster; affärsmässig företagskonsultation. 41: Kulturverksamhet; anordnande av kulturverksamhet; underhållningsinformation; kulturella tjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01816 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket är utfört i rött, svart och vitt A Berg Kaffeimport AB, Beatrice Lesslies Gata 18, Västra Frölunda, Sverige. Org. nr: : Kaffe.

17 Svensk varumärkestidning /15 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01817 Ansökningsdatum: AJM A&J Medical International AB, Uddvägen 32A, Lidingö, Sverige. Org. nr: Ombud: Marulk Företagsservice AB, Stockholmsvägen 33, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Diagnostikutrustningar, medicin-tekniska instrument, blodtrycksmätare, blodtrycksutrustningar, blodtrycksmanschetter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01821 Ansökningsdatum: GELICAN Lokon Pharma AB, Dag Hammarskjöldsväg 40c, Uppsala, Sverige. Org. nr: : Biologiska preparat för behandling av cancer.

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01819 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Clinic Naprapat & Rehab in Sweden AB, Långgatan 18, Skövde, Sverige. Org. nr:

19 Svensk varumärkestidning /17 44: Alternativmedicinska tjänster; analys av mänskligt serum för medicinsk behandling; analyser av människovävnad för medicinsk behandling; anpassning av ortopediska anordningar; anpassning av protesanordningar; anskaffande av medicinsk hjälp; audiologiska tjänster; behandling av leddislokation, stukningar eller benfrakturer eller liknande (judo-seifuku); beteendeanalys för medicinska ändamål; blodbanker; blodbankstjänster; blodprovningstjänster; diagnostisering av sjukdomar; dna-undersökning för medicinska ändamål; drogtestning avseende missbruk; fackmässiga konsulttjänster avseende medicinsk hälsa; fertilitetsbehandling för människor; förberedande av rapporter relaterade till medicinska frågor; genetisk undersökning för medicinska ändamål; genomförande av medicinska undersökningar; genomförande av sömnstudier för medicinska diagnostik- eller behandlingsändamål; graviditetstestning; gynekologiska cellprovstjänster; gynekologiska tjänster; hälsohemstjänster [medicinska]; hälsokliniktjänster [medicinska]; hårersättning; hårimplantation; hembesök av vårdpersonal; hjärtövervakning via telefon; hörseltester; hörseltesttjänster; information avseende vaccineringar för resor utomlands; insamling och bevarande av mänskligt blod; kirurgi; kolesterolundersökning; kirurgiska behandlingstjänster; kirurgiska diagnostjänster; konstgjord inseminering; konstgjorda befruktningstjänster; konsultationer avseende medicinsk assistans av läkare och annan specialiserad medicinsk personal; konsultationstjänster avseende kirurgi; konsultationstjänster relaterade till ortopediska implantat; konsultationstjänster rörande protetiska implantat; kurortstjänster [medicinska]; lagring av stamceller; läkarmottagning; laserkirurgiska tjänster för ögon; laserterapi för behandling av medicinska besvär; mammografitjänster; mänsklig spermadonering; medicinsk akuthjälp; medicinsk analys; medicinsk behandlingskur; medicinsk hälsobedömning; medicinsk information; medicinsk information avseende gifter; medicinsk konsultation; medicinsk rådgivning; medicinsk rådgivning för personer med funktionshinder; medicinsk screening; medicinsk undersökning; medicinsk undersökning av individer samt rapportering; medicinsk undersökning av enskilda personer; medicinsk undersökning av hjärtat; medicinsk vård; medicinsk vård, ambulerande; medicinska behandlingstjänster; medicinska behandlingstjänster i hemmet; medicinska bildbaserade undersökningar; medicinska hälsobadstjänster; medicinska informationstjänster för inhämtning; medicinska kliniker; medicinska kliniktjänster; medicinska konsultationer; medicinska rådgivningstjänster; medicinska rådgivningstjänster i hemmet; medicinska tjänster för behandling av människokroppen; medicinska tjänster för diagnos av kroppstillstånd hos människor; medicinska tjänster för hudbehandling; medicinska tjänster, nämligen provrörsbefruktning; medicinska tjänster via telefon; medicinska undersökningstjänster, nämligen bedömning av kondition; medicinska utvärderingstjänster; medicinska vårdtjänster; navelsträngsblodbankstjänster; oftalmologiska tjänster; ofthalmologiska tjänster; ögonbanktjänster; organisering av medicinsk behandling; paramedicinska tjänster; patologiska tjänster; plastikkirurgi; podiater; privata sjukhustjänster; provrörsbefruktningstjänster; rådgivning avseende immunologi; rådgivning avseende medicinska tjänster; rådgivning avseende medicinska problem; rådgivning rörande äldre människors medicinska behov; rådgivningstjänster avseende behandling av degenerativa sjukdomar; rådgivningstjänster avseende medicinska instrument; rådgivningstjänster rörande degenerativa sjukdomar; rådgivningstjänster rörande kirurgiska instrument; röntgentekniska tjänster; röntgentjänster; sjukhus; sjukhustjänster; sjukskötersketjänster; sjukvård; sjukvårdstjänster; skönhetskirurgi; spermabanktjänster; sportmedicinska tjänster; tillhandahållande av information till patienter inom området för läkarbehandlingar i samband med medicinering; tjänster avseende hörapparater; tjänster avseende undersökning av urin; tjänster avseende undersökning av serum; tjänster för fysisk undersökning; tjänster för koloskopiundersökning; tjänster för medicinsk information; tjänster för medicinsk vårdinformation; tjänster för test av blod; tjänster för utarbetande av medicinska rapporter; tjänster utförda av läkare; tolkning av elektrokardiografiska signaler; upplåtande av medicinsk information; upplåtande av medicinska inrättningar; upplåtande av medicinska tjänster; upplåtande av medicinska anläggningar vid idrottsevenemang; upplåtande av nyheter och information avseende medicin; upprättande av psykologiska profiler för medicinska ändamål; upprätthållande av arkiv och register angående personers sjukdomshistoria; utarbetande av medicinska rapporter; utfärdande av medicinska rapporter; uthyrning av kirurgiska instrument; uthyrning av medicinsk utrustning; uthyrning av medicinska anordningar; uthyrning av medicinska apparater; uthyrning av medicinska instrument; uthyrning av medicinska maskiner och apparater; uthyrning av medicinska röntgenapparater; uthyrning av ultraljudsapparater för diagnos; uthyrning av utrustning för medicinska ändamål; utprovning av konstgjorda lemmar; utprovning av ortopediska anordningar; utprovning av proteser; välgörenhetstjänster i form av medicinsk vård; välgörenhetstjänster nämligen medicinska tjänster till hjälpbehövande personer; värmeterapi [medicinsk].

20 Svensk varumärkestidning /18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01827 Ansökningsdatum: A Date with Hollywood Christian Magdu, Sandelsgatan 29, Stockholm, Sverige. Christin Magdu, Sandelsgatan 29, Stockholm, Sverige. Ombud: Christian Magdu, Sandelsgatan 29, Stockholm, Sverige. 41: Anordnande av workshops. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01829 Ansökningsdatum: itrip Cosarro Software AB, Högsätravägen 19, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); datorprogram (nedladdningsbar programvara); programvara för kommunikation med användare av handhållna datorer.

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01825 Ansökningsdatum: GÅSMAMMAN NL Film & TV B.V., Johannes Vermeerstraat 55, 1071 DM AMSTERDAM, Nederländerna. Ombud: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Ljud- och bildinspelningar på alla typer av medier; bärare av ljudsignaler och/eller videosignaler; inspelningar av filmer och tv-program; inspelningar av ljud och musik; video- och ljudkassetter; cd-skivor; dvd-skivor; skivor för ljudinspelningar; cd-romskivor; programvara för datorspel; datorspel; videoinspelningar tillhandahållna från internet; elektroniska publikationer (nedladdningsbara) tillhandahållna online via databaser eller internet; elektroniska publikationer i alla medier; nedladdningsbara konstverk tillhandahållna online via direktanslutning från databaser eller internet; elektroniska konstverk på alla typer av medier; skärmsläckare; karaokeapparater; patroner för tvspelsapparater; laserskivor; musmattor; delar och komponenter för nämnda varor; programvara för spel, både för online-spel och ej för online-spel; nedladdningsbara spel för mobiltelefoner. 38: Telekommunikationstjänster; utsändningstjänster; telekommunikation av information, datorprogram och data av alla slag; datorstödd överföring av meddelanden och/eller bilder; elektroniska kommunikationstjänster; tv-, kabel-tv-, satellit-tv- och abonnemangs-tv-sändningar; videotexttjänster och text-tv-tjänster; videostreaming; nyhetsbyråtjänster; rådgivning och information avseende nämnda tjänster; textning; sms-tjänster; textningstjänster; ljudöverföringstjänster. 41: Underhållningstjänster, inklusive organisation, produktion och presentation av tv-program; organisation av live-evenemang; sport- och kulturaktiviteter; publiceringstjänster; produktion och distribution av ljud- och/eller videoinspelningar samt radio- och tv-program och filmer; uthyrning av ljudoch/eller videoinspelningar, radio- och tv-program och filmer; teater-, musik-, tv- och film underhållningstjänster; upplåtande av elektroniska publikationer on-line; publicering av böcker, texter och tidskrifter on-line; upplåtande av digital video och/eller ljudinspelningar (ej nedladdningsbara) via ett datornätverk såsom internet; upplåtande on-line elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara) on-line från databaser eller internet; upplåtande av elektroniska bilder och konstverk (ej nedladdningsbara) on-line från databaser eller internet; utbildningstjänster tillhandahållna via tv-program; underhållningstjänster, inklusive utveckling, utarbetande, produktion och utförande av radio- och tv-program och/eller program som tillhandahålls via nya medier som internet; utveckling, utarbetande, produktion och utförande av filmer, teaterproduktioner, pjäser och musikaler; utveckling, utarbetande, produktion och organisation av musikevenemang och/eller konserter; film- och videouthyrningstjänster; publicering, redigering och utlåning av böcker, tidningar, tidskrifter och andra periodiska tidskrifter, musikstycken och (dator) spel; onlinespel; upplåtande av hasardspel, även via internet; alla tidigare nämnda tjänster tillhandahålls även via internet, mobila telefoninätverk och/eller andra interaktiva multimedianätverk.

22 Svensk varumärkestidning /20 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01831 Ansökningsdatum: Pureswe MM Sports AB, A Odhners Gata 17, Västra Frölunda, Sverige. Org. nr: : Mejeriprodukter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01811 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket uförs i blått, rött och vitt. Telium Network AB, Kastanjeallén 1, Halmstad, Sverige. Org. nr: : It-tjänster [datakommunikation]; mobiltelefontjänster; telefon- och telekommunikationstjänster; internetleverantörstjänster (isp). 42: Molntjänster; webbhotelltjänster (hosting); leasing av datorutrustning; installation, inställning och underhåll av programvara; konfiguration av programvara. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01826 Ansökningsdatum: ANUK Vesna Reinders, Ekensbergsvägen 55, Stockholm, Sverige. Ombud: Ana Natalija Reinders, Ekensbergsvägen 100, Stockholm, Sverige. 20: Bord.

23 Svensk varumärkestidning /21 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01153 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Carlson-Lanzén Marin Miljöteknik AB, Industrivägen 10, Varekil, Sverige. Org. nr: : Övervakningsutrustningar för förhindrande av utsläpp av gas, vätska eller fasta föremål från fartyg till hav och atmosfär. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01847 Ansökningsdatum: Hansol Scanvarm Oy Ab, Tegelslagargränden 9A, Vanda, Finland. 11: luft/luftvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar

24 Svensk varumärkestidning /22 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01340 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Cosfor Group AB, Gamla Bengtsforsvägen 7, Ed, Sverige. Org. nr: Ombud: Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Återförsäljning av kläder, träningskläder, jackor, byxor, regnkläder, t-shirts, handskar, skjortor, strumpor, linnen, toppar, underkläder, underställ, shorts, kjolar, jaktkläder, jaktkängor, jaktstövlar, ryggsäckar, väskor, skor, löparskor, inomhusskor, gymnastikskor, fotbollsskor, sandaler, gummistövlar, skosulor, formgjutna skosulor, skokräm, cykeldatorer, cykelpumpar, pulsklockor, vätskebälten, mössor, pannband, längdskidor, bindningar till längdskidor, valla till skidor, pjäxor till längdskidor, rullskidor, stavar, gåstavar, bindningar till rullskidor, hjul till rullskidor, sportglasögon, cyklar, cykelhjälmar, cykelslangar, cykelkläder, cykelväskor, cykeltillbehör, gräsklippare, sågar, motorsågar, cykelhandskar, elektroniska handvärmare, sportflaskor, träningsbollar, yogamattor, hantelsets, träningsgummiband, pannlampor, säkerhetslampor för träning, rockringar, hopprep, ankelstöd, armbågsstöd, stötdämpande inlägg som ger stöd vid hälsporre, ryggstöd, armledsskydd, knäskydd, anatomiskt vadskydd, energitillskott, energitabletter, sportdrycker, sportbarer, thermobälten, plåster, sovsäckar, kåsör, liggunderlag, myggmedel, gasbehållare, termosar, bestick, kompass, hattar, sittunderlag, knivar, svampknivar, väskor för att hålla saker torra, grillborstar, grilltänger, jägarstekpanna, rökcylinder för lägereld, kaffepanna, rökningsspån, skyddspåse till förvaring av stekhällar, stekspray, stekspadar, stekhällar, grillspett, tändkuber, isdubbar, skridskor, skridskostavar, skydd för skridskor, räddningslina, förvaringspåse för längfärdsskridskor, skridskopjäxa, pikstavar, snöslungor, böcker, böcker om sport, träningsredskap, ammunition, innebandyklubbor, hockeyklubbor, studsbol-lar, liggunderlag, solglasögon, innebandyglasögon, idrottsglasögon, tält, tältpinnar, badmintonsets, badmintonracketar, badmintonbollar, badmintonnät, cyklop, spel, friluftskök, stormkök, spritkök. campingkök, uppblåsbar pool, kikare, oljor, skidoljor, bensin, sågklingor, sågkedjor, bärstolar för bam, bollar, elverk, skidhjälmar, luftmadrasser, pumpar. 37: Verkstadservice för cyklar, skidor, röjsågar, motorsågar och gräsklippare; stenslipning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01851 Ansökningsdatum: HestraPlattan Aktiebolaget Ernol, Flodalavägen 9, Hestra, Sverige. Org. nr: : Golvbeläggningar; golvbeläggningar för befintliga golv.

25 Svensk varumärkestidning /23 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01848 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Rektangulär figur i rött och gult, med vit text. Roslandsminglet i Norden AB, Kyrkogatan 3, Norrtälje, Sverige. Org. nr: Ombud: Lars Björklund, Södra Rörängsslingan 32, Åkersberga, Sverige. 35: Tillhandahållande av kommersiell information;rådgivningstjänster för företagsledning. 41: Arrangerande och hållande av konferenser, kongresser ochseminarier; utbildningstj änster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01853 Ansökningsdatum: VÄGEN FRAM Sara Odén, Vallkärra 351, Lund, Sverige. 35: Organisations- och företagskonsultation. 41: Handledning/instruktion och utbildning/undervisning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial för utbildning; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter.

26 Svensk varumärkestidning /24 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01840 Ansökningsdatum: Better Hockey Sweden Better Hockey Sweden AB, Tillverkarvägen 8, Täby, Sverige. Org. nr: : Ärmlösa tröjor; barnkläder; fritidskläder; herrkläder; jackor; joggingkläder; joggingöverdelar; joggingset [kläder]; joggingunderdelar; kläder för barn; kläder för sport; kläder för sportbruk; sportkläder [ej golfhandskar]; sportkläder; sportkepsar och -mössor; sportjackor; sportlinnen; sportskjortor; sporttröjor; sporttröjor med korta ärmar; t-shirts; t-shirtar; träningsjackor; träningskläder; träningsoveraller; träningsshorts; träningströjor; träningsunderdelar. 28: Hockeymål; hockeypuckar; ishockeynät; ishockeypuckar; inomhusträningsapparater; idrottsträningsapparater; ishockeyklubbor; ishockeymålvaktsskydd; ishockeyhandskar; hockeyklubbor; träningsbollar; träningsapparater. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01849 Ansökningsdatum: ROSLANDSMINGLET Roslandsminglet i Norden AB, Kyrkogatan 3, Norrtälje, Sverige. Org. nr: Ombud: Lars Björklund, Södra Rörängsslingan 32, Åkersberga, Sverige. 35: Tillhandahållande av kommersiell information; rådgivningstjänster för företagsledning. 41: Arrangerande och hållande av konferenser, kongresser och seminarier; utbildningstjänster.

27 Svensk varumärkestidning /25 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01872 Ansökningsdatum: READY2DYE Daniel Alame, Tegnersgatan 10 10, Göteborg, Sverige. 25: Textilbälten. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01873 Ansökningsdatum: Borstahusens Fiskaffär Per Bengtsson, Brisgatan 10, Landskrona, Sverige. 29: Ark av torkade ätliga alger (hoshi-nori); ätliga musslor [ej levande]; bearbetade skaldjur; behandlad fisk; blå musslor [ej levande]; bläckfisk [ej levande]; bredbara pålägg av fisk och skaldjur; ej levande blötdjur; ej levande kräftdjur; färdiga förrätter huvudsakligen bestående av fisk och skaldjur; fisk; fisk (ej levande); fisk, konserverad; fisk och skaldjur; fisk och skaldjur [ej levande]; fisk och skaldjur på burk; fiskoch skaldjursprodukter; fiskägg (livsmedel); fiskbullar; fiskfiléer; fiskkotletter; fiskrom, bearbetad; fryst fisk; frysta skaldjur; havsaborre [ej levande]; hummer (ej levande); inlagd fisk; karp [ej levande]; kaviar; konserverad fisk; krabba; krabbor [ej levande]; kräftor (ej levande); lax [ej levande]; lax, ej levande; musslor (ej levande); ostron (ej levande); räkor (ej levande); rätter av fisk; rödspätta, ej levande; rökt fisk; rökt lax; saltad fisk; sill, ej levande; sill [ej levande]; skalade räkor; skaldjur; skaldjur (ej levande); störrom; tonfisk, ej levande; tonfisk [ej levande]; torkad fisk; torsk [ej levande]. 43: Catering; servering av mat och dryck; tillagning av mat och dryck; cateringtjänster för utskänkning av mat.

28 Svensk varumärkestidning /26 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01860 Ansökningsdatum: Temaflex Eurotema AB, Hamnvägen 6F, Täby, Sverige. Org. nr: : Tätskiktsmaterial av bitumen för tak Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01602 Ansökningsdatum: EasyVote Cloud Connected Sweden AB, Rosenlundsgatan 60, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Registrerade datormjukvaror [program]; registrerade datormjukvaror (nedladdningsbara från internet); registrerade datormjukvaror; datorprogram för hantering av databaser; datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); datorprogramvara; datorprogramvara för databehandling; datorprogramvara inom området elektronisk publicering; datorprogramvara som möjliggör sökning av data; datorprogramvaror; datorprogramvaruplattformar; programvara för kryptering. 38: Upplåtande av åtkomst till datorprogram i datanätverk; upplåtande av åtkomst till databaser; åtkomst till innehåll, webbsidor och portaler.

29 Svensk varumärkestidning /27 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01823 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i orange och grönt Östgöta Kök Holding AB, Box 16, Norrköping, Sverige. Org. nr: : Fruktsallader; grönsaksblandningar; tillredd frukt; färdiga sallader. 30: Smörgåsar; pastasallader; glass av mejeriprodukter; salladsdressingar; salladsdressing. 43: Salladsbarer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01845 Ansökningsdatum: Bokig Anna Sunnerholm, Tantogatan 47, Stockholm, Sverige. 16: Läderimiterande papper; lådor av papper eller kartong; lådor för pappersvaror; pappersvaror för kontorsändamål; pappersvaror (presentvaror); pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); pärmar för papper och skrivmaterial; pärmar [pappersvaror]; register (pappers- och kontorsmaterial); samlingspärmar (pappers- och kontorsmaterial); skrivmaterial (papper); omslagspapper för presenter.

30 Svensk varumärkestidning /28 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01877 Ansökningsdatum: ABISKO Polinova Aktiebolag, Älvsbyn, Sverige. Org. nr: Ombud: Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Bröd Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01806 Ansökningsdatum: DelaEko Angelica Wågström, Drottningholmsvägen 336, 2 tr., Bromma, Sverige. Mira Gartz, Johan Tillanders Väg 19, Bromma, Sverige. Ombud: Angelica Wågström, Drottningholmsvägen 336, 2 tr., Bromma, Sverige. 41: Publicering av material som är tillgängligt från databaser eller från internet; publicering av texter (ej reklamtexter) online via ett globalt datornätverk; författande (text- -) [annat än reklamtexter]; datorstödd publicering; elektronisk publicering (desktop publishing); publicering av arbetshandledningar för företagsledning; publicering av böcker, magasin och veckotidningar; publicering av böcker, recensioner; publicering av dokument; publicering av elektroniska tidningar som är åtkomliga via globala datanät; publicering av elektroniska publikationer; publicering av informationsblad; publicering av kartor; publicering av texter; publicering av undervisningsmaterial; publicering av utbildningstexter; publicering av webbtidskrifter; textpublicering; utgivning av berättelser; utgivning av böcker och tidskrifter; utgivning av böcker och recensioner; utgivning av informationsblad; utgivning av texter; bloggrelaterade skrivtjänster.

31 Svensk varumärkestidning /29 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01843 Ansökningsdatum: Climate Crowd Solomer AB, Seglatsgatan 8, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Anordnande av insamlingar; finansiell sponsring; penninginsamlingar för välgörande ändamål; upplåtande penninginsamlingar för välgörande ändamål avseende koldioxidutsläpp; tjänster avseende penninginsamling för välgörenhetsändamål; välgörenhetsfondtjänster; förvaltning av fondinvesteringar; fondinvestering; finansiering av projekt. 42: Tillhandahållande av teknisk information om miljömedvetna och ekologiska innovationer; upplåtande av vetenskaplig information, rådgivning och konsultation angående koldioxidutsläpp; sammanställning av vetenskaplig information; utfärdande av vetenskaplig information; rådgivning avseende vetenskaplig forskning; rådgivningstjänster avseende vetenskaplig forskning; tjänster rörande vetenskaplig forskning; vetenskaplig konsultation; vetenskaplig forskning; vetenskaplig och industriell forskning; vetenskaplig rådgivning; vetenskapliga konsultationstjänster; vetenskapliga tjänster och forskning relaterad därtill; forskning inom området klimatförändringar; sammanställning av miljörelaterad information; sammanställning av information avseende miljöförhållanden. 45: Tjänster avseende politisk lobbying. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01862 Ansökningsdatum: Anders Walls Stiftelse, Box 7823, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: Rolf Jörgensen Advokatbyrå, Garvargatan 14, 3 tr, stockholm, Sverige. 41: Utbildning, underhållning, kulturverksamhet. 42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design.

32 Svensk varumärkestidning /30 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01880 Ansökningsdatum: ERAZ Eraz Sweden AB, Sturegatan 34, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: Fürst & Partners Advokatfirma AB, Box 7027, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Kosmetisk laserbehandling; borttagning av tatueringar; borttagning och reducering av pigmentfläckar; borttagning och reducering av acne samt ärrbildning från acne; borttagning och reducering av rynkor; borttagning och reducering av operationsärr samt andra ärr; re vitalisering av hud i ansikte, på händer och på bröst; skönhetsvård; hårborttagning; hudvårdstjänster; laserhårborttagning; skönhetsbehandling. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01864 Ansökningsdatum: Anders Walls Stiftelse, Box 7823, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: Rolf Jörgensen Advokatbyrå, Garvargatan 14, 3 tr, stockholm, Sverige. 41: Utbildning, underhållning, kulturverksamhet. 42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design.

33 Svensk varumärkestidning /31 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01844 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är ufört i ljusgrönt, mörkgrönt och grönt. Solomer AB, Seglatsgatan 8, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Anordnande av insamlingar; finansiell sponsring; penninginsamlingar för välgörande ändamål; upplåtande penninginsamlingar för välgörande ändamål avseende koldioxidutsläpp; tjänster avseende penninginsamling för välgörenhetsändamål; välgörenhetsfondtjänster; förvaltning av fondinvesteringar; fondinvestering; finansiering av projekt. 42: Tillhandahållande av teknisk information om miljömedvetna och ekologiska innovationer; upplåtande av vetenskaplig information, rådgivning och konsultation angående koldioxidutsläpp; sammanställning av vetenskaplig information; utfärdande av vetenskaplig information; rådgivning avseende vetenskaplig forskning; rådgivningstjänster avseende vetenskaplig forskning; tjänster rörande vetenskaplig forskning; vetenskaplig konsultation; vetenskaplig forskning; vetenskaplig och industriell forskning; vetenskaplig rådgivning; vetenskapliga konsultationstjänster; vetenskapliga tjänster och forskning relaterad därtill; forskning inom området klimatförändringar; sammanställning av miljörelaterad information; sammanställning av information avseende miljöförhållanden. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/03746 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket är utfört i blått, beige och svart. Trelleborgs Bredbands AB, Rådhuset, Trelleborg, Sverige. Org. nr: Ombud: Awapatent Aktiebolag, Box 5117, Malmö, Sverige. Org. nr: : Underhåll av nätverk för datakommunikation. 38: Drift av bredbandstelekommunikationsnät; it-tjänster [datakommunikation]; telekommunikation; telekommunikationstjänster via digitala och fiberoptiska nät; överföring av information via digitala nät; fiberoptiska telekommunikationstjänster, nämligen upplåtande av fiberoptiska nätverkstjänster; kommunikationer via elektroniska nätverk.

34 Svensk varumärkestidning /32 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01885 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i färgerna gult, svart och vitt. Potmix Products AB, Box 14003, Eskilstuna, Sverige. Org. nr: : Släppmedel för asfalt. 7: Asfalteringsmaskiner. 19: Asfalt för vägar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01886 Ansökningsdatum: Rosebert Peter Bertilsson, Österlångagtan 13C, Kristianstad, Sverige. 29: Ost. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01881 Ansökningsdatum: Lilla Stockholm Carina Karlsson, Ekebygatan 1, Sala, Sverige. 35: Annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; företagsrådgivning rörande marknadsföring.

35 Svensk varumärkestidning /33 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01548 Ansökningsdatum: MEACO Bedre Inneklima AS, Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord, Norge. 11: Apparater för belysning, uppvärmning.

36 Svensk varumärkestidning /34 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00747 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i orange och blått. Prioritet:, , nr VA , Danmark H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 VALBY, Danmark. Ombud: Awapatent Aktiebolag, Box 5117, Malmö, Sverige. Org. nr: : Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska preparat för medicinskt bruk; medicinska plåster; vaccin; farmaceutiska preparat och ämnen för förebyggande och behandling av störningar och sjukdomar genererade från eller med verkan på det centrala nervsystemet; farmaceutiska preparat och ämnen som verkar på centrala nervsystemet; stimulantia för centrala nervsystemet; farmaceutiska preparat och ämnen för att förebygga och behandla psykiatriska och neurologiska störningar och sjukdomar; farmaceutiska preparat och ämnen för att förebygga och behandla Alzheimers sjukdom och lidanden, depressioner, humörsvängningar, psykoser, ångest, epilepsi, multipel skleros, porfyr, Huntingtons sjukdom och lidanden, sömnlöshet, Parkinsons sjukdom och lidanden, schizofreni, bipolär sjukdom och lidanden, onkologi, smärta, alkoholism och missbruk; preparat, substanser, reagenser och medel för diagnostik och medicinska ändamål. 10: Apparater och instrument för diagnostiska ändmål, inkluderande testsatser; integrerade medicinska system innehållande medicinska instrument, hårdvara och mjukvara för information och informationsledning vid användning av ett webb-baserat system för fysisk och psykologisk samt neurologisk undersökning och värdering av patienter och klienter på distans och på klinik; medicinska instrument för information, ledning och styrning av medicin. 41: Undervisning; utbildning; underhållning; sportaktiviteter, kulturella aktiviteter; arrangerande och genomförande av seminarier, konferenser, symposier, workshops (utbildning) och kurser; utbildnings- och undervisningsverksamhet inom forskning och utveckling, vetenskap, kliniska tester och försök, diagnostik, medicin, läkemedel, lidanden och sjukdomar, behandling och prevention; utbildnings- och undervisningsverksamhet avseende forskning, utveckling, vetenskap, kliniska tester och försök, diagnostik, medicin, läkemedel, lidanden, sjukdomar, behandling och prevention tillhandahållet elektroniskt on-line via kabel eller Internet eller annan elektronisk media; arrangerande och genomförande av expertforum, även on-line, i form av seminarier, konferenser, symposier, workshops (utbildning) och kurser; on-line utbildningsprogram; tillhandahållande av on-line publikationer (ej nedladdningsbara), inkluderande böcker, rapporter, broschyrer, häften, inkluderande patientinformationshäften, magasin, tidningar, läromedel och undervisningsmaterial inom forskning och utveckling, vetenskap, kliniska tester och försök, diagnostik, medicin, läkemedel, lidanden, sjukdomar, behandling och prevention; arrangerande och genomförande av expertforum, även on-line, inom forskning och utveckling, vetenskap, kliniska tester och försök, diagnostik, medicin, läkemedel, störningar, sjukdomar, behandlingar och prevention, farmaceutisk forskning och utveckling. 42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster, design och utveckling av datahårdvara och mjukvara; tillhandahållande av mjukvara och upplåtande av data samt information därtill inom forskning och utveckling, vetenskap, kliniska tester och försök, diagnostik, medicin, läkemedel, rubbningar, sjukdomar, behandlingar och prevention; vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning inom störningar, sjukdomar och prevention; vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning inom det centrala nervsystemet och störningar, sjukdomar och läkemedel relaterade till det centrala nervsystemet; medicinsk forskning samt tester och försök därtill; klinisk forskning samt tester och försök därtill; diagnostisk forskning och tester därtill; medicinsk och läkarinformation inom området forskning och utveckling, vetenskap, kliniska tester och försök.

37 Svensk varumärkestidning /35 44: Medicinska tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor eller djur; tjänster inom psykiatri och psykologi; rådgivning avseende medicinska och farmaceutiska preparat och ämnen; medicinska kliniska tjänster; medicinska behandlingstjänster; terapeutiska behandlingstjänster; hälsovård och medicinska tjänster avseende rubbningar, sjukdomar och läkemedel i relation till det centrala nervsystemet; medicinsk information avseende diagnostik, medicin, läkemedel, störningar, sjukdomar, behandlingar och prevention; medicinsk information; informationstjänster on-line avseende medicinska data och analyser designade för att ge patienter och klienter anpassad information, inkluderande medicinska doser, diagnoser, terapeutiska ämnen och medicinsk administration. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01564 Ansökningsdatum: ARIDA Bedre Inneklima AS, Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord, Norge. 11: Apparater för belysning, uppvarming... Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01890 Ansökningsdatum: Vanadis Psykoterapimottagning Carolina Laine, Sankt Eriksgatan 100, Stockholm, Sverige. 44: Psykologtjänster; psykoterapitjänster; psykologiska bedömningstjänster; psykologiska konsultationstjänster; psykologisk konsultation; information avseende psykologi; arbetspsykoligiska tjänster; psykologisk rådgivning; psykoterapi.

38 Svensk varumärkestidning /36 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01149 Ansökningsdatum: VIDCOM Vidcom Sweden AB, Gyllentiernsgatan 16, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; konsultation, rådgivning och assistans avseende reklam, marknadsföring och pr; sammanställning, produktion och spridning av reklammaterial; rådgivningstjänster relaterade till företagsledning och affärsverksamhet. 41: Produktion av ljud- och videoinspelningar; underhållning, undervisning/utbildning och instruktion/handledning. 42: Grafisk design; konsulttjänster inom hård- och mjukvara för datorer; utveckling av mjukvara. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01891 Ansökningsdatum: LA GALERA TABACALERA PALMA LTD, Zona franca La Palma, Calle los Rieles, SANTIAGO, Dominikanska republiken. Org. nr: Ombud: Marcaria.com Corp, 372 Old Street, BPM , EC1V9AU UK, Storbritannien. Org. nr: : Cigarrer.

39 Svensk varumärkestidning /37 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01899 Ansökningsdatum: Huskvarna Huskvarna Brewing Company AB, Grännavägen 72, Huskvarna, Sverige. Org. nr: : Öl; fruktdrycker och -juicer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01146 Ansökningsdatum: UTALK Vidcom Sweden AB, Gyllentiernsgatan 16, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Sammanställning, produktion och spridning av reklammaterial. 38: Överföring av ljud, video och information; kommunikation av information via elektroniska media; leverans av digitalljud och/eller -video via telekommunikation. 41: Produktion av ljud- och videoinspelningar; redigering eller inspelning av ljud och bilder. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01898 Ansökningsdatum: FAV PEOPLE F.A.V AB, Heleneborgsgatan 11A Heleneborgsgatan 11A, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Kläder.

40 Svensk varumärkestidning /38 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01893 Ansökningsdatum: Eau de rum Lena Weman, Parksätravägen 5, LIDINGÖ, Sverige. 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/03202 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i färgerna svart och gult. Sluta Gräv AB, Muskötgatan 11, Helsingborg, Sverige. Org. nr: Ombud: Awapatent Aktiebolag, Box 1066, Helsingborg, Sverige. Org. nr: : Byggnadsmaterial av metall; skruvar av metall, markskruvar av metall. 35: Anordnande av gemensamma inköp, inköp av varor och tjänster for annans räkning; inköp av skruv och markskruv, återförsäljning av skruv och markskruv. 37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll av byggnader och byggnationer; installationstjänster av ytterbeklädnad, tak, isolerande material, glasförsedda byggnadsstrukturer, färdiga konstruktionsenheter, glas och glasenheter, dörrar och fönster och komponenter till byggnader; uppförande av monteringsfärdiga byggnader och byggnationer, montering av byggnadsstommar [installation]; uppförande av altaner, uterum, gårdshus, verandor, trädäck, carportar, stommar, grunder, staket, stolpar, lyktstolpar, bänkar, sittplatser, skyltar och papperskorgar.

41 Svensk varumärkestidning /39 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01906 Ansökningsdatum: Anceschi Emeriche Anceschi, Banersgatan 2B, Malmö, Sverige.

42 Svensk varumärkestidning /40 25: Aftonjackor; aftonkläder; aftonklädsel; aftonklänningar; albs [mässkjortor]; ankelsockor; anoraker; ansiktsslöjor; antiperspirantsockor; antitranspirationsunderkläder; arbetsblusar; arbetsoveraller; armband (beklädnad); ärmlösa jackor; ärmlösa toppar; ärmlösa tröjor; armvärmare [kläder]; åtsittande byxor; åtsittande träningsshorts med hängslen (bib shorts); axelbandslösa behåar; axelscarves; axelsjalar; babybyxor; babybyxor [kläder]; babykläder; babyutstyrsel; babydollpyjamas; babyutstyrslar [kläder]; badbyxor; bäddjackor; baddräkter; baddräkter för damer; baddräkter för män; bäddsockor; badkappor; badkläder för herrar och damer; badrockar; ballerinakjolar; balettdräkter; bälten av konstläder; bälten av läder; bälten av tyg; bälten [beklädnad]; bärbara underkläder och kläder i form av skjortor; barnkläder; baseballuniformer; bathwraps (badlakan); behåar; benlindor och damasker; benvärmare; bikini; bilhandskar; bermudashorts; blazrar; blöjbyxor [kläder]; blousoner; blusar; blusar och underklänningar; blusliv; blusskyddare; bodies för spädbarn och småbarn; boleros; bolos med spetsar av ädelmetall; body (kläder); bomullsrockar; boor; boor (kläder); boor [kragar]; boxer-shorts; boxerkalsonger; bröllopsklänningar; brottarlinne; brudklänningar; brudtärnekläder; brudtärneklänningar; burnuser; buttondown-skjortor; bysthållare; byxdräkter; byxgördlar; byxkjolar; byxor; byxhällor; byxor (am.); byxor av läder; byxor för barn; byxor för golf; byxor för småbarn; byxor mot svettning; byxor och kortbyxor; caper; ceremoniella damklänningar; chaps [kläder]; cocktailklänningar; cykelshorts; cykelbyxor; cyklistkläder; damasker; damdräkter; damlinnetoppar; damunderkläder; damytterkläder; denim (kläder); denimjeans; domaruniformer; dopklänningar; dräkter; dräkter av läder; dräkter för vattenskidåkning; dräkter i tre delar [kläder]; dufflar; dunjackor; fårskinnspälsar; ficknäsdukar; fickor för klädesplagg; finbyxor; finklänningar; finskjortor; fiskarjackor; fiskarvästar; fiskejackor; fleecekläder; fleecekortbyxor; fiskerockar; fiskeskor; flugor; flygardräkter; förkläden; förkläden [kläder]; förklädesklänningar; formella aftonkläder; fotbollströjor; fotledsvärmare; fotmuffar, ej eluppvärmda; frackar; frisörrockar; fritidsbyxor; fritidsdräkter; fritidsjackor; fritidskläder; fritidsskjortor; gilets [västar]; golfbyxor; golftröjor; golfbyxor, -skjortor och - kjolar; gördlar; gördlar [korsetter]; gymnastikkläder; gymnastikshorts; gympingdräkter; haklappar av tyg; haklappar, ej av papper; hälar för strumpor; halloweendräkter; halksockor; halsbeklädnader; halsdukar; halsdukar [kläder]; halsdukar (sjalar); halsscarfar; halvpolotröjor; handledsvärmare; handlin (band på katolska mässdräkter); handskar; handskar för cyklister; handskar inkluderande sådana tillverkade av skinn, hud eller pälsskinn; handskar med ledande fingertoppar som kan bäras när man använder pekskärmen på handhållen elektronisk utrustning; handvärmare [kläder]; hängselbyxor; hängslen; hängslen (spännen); hängslen för kläder; herr- och damjackor, rockar, byxor, västar; herrkläder; herrstrumpor; höftskynken; huvudbonader [slöjor]; huvuddukar; huvudsjalar; huvudsjaletter; idrottsstrumpor; idrottsvästar; impregnerade kläder; innersockar; jackor; jackor av läder; jackor för fiskare; jackor med ärmar; jackor utgörande sportkläder; japanese sovdräkter [nemaki]; japanska kimonor; jashmaghs (slöja); jeans; jeansjackor; jeanskläder; jerseytröjor; jerseytröjor för rugby; jodhpurs; joggingbyxor; joggingbyxor [kläder]; joggingdräkter; joggingkläder; joggingöverdelar; joggingset [kläder]; joggingunderdelar; judodräkter; jumperset; jumprar; jumprar [sweaters]; kaftaner; kalashattar [kläder]; kalsonger; kalsonger (korta); kampsportdräkter; kampsportsdräkter; karatedräkter; kashmirscarves; kendodräkter; kiltar; kimonor; kimonor med full längd (nagagi); kjolar; kjoldräkter; kjolshorts; klädedräkter tillverkade av skinn; kläder av denim; kläder av läder; kläder av läderimitationer; kläder av skinn; kläder för användning i brottningstävlingar; kläder för användning i judoträning; kläder för barn; kläder för bilförare; kläder för cyklister; kläder för fiskare; kläder för gymnastik; kläder för hästridning [ej ridhjälmar]; kläder för kampsporter; kläder för småbarn; kläder för spädbarn; kläder för sport; kläder för sportbruk; kläder som står emot regn; kläder till spädbarn; klänningsliv; knästrumpor; koftor; knäbyxor för vandring; kombinationer [underkläder]; kombinerade underkläder; konfektionskläder; koreanska överrockar [durumagi]; koreanska traditionella västar för kvinnor [baeja]; koreanska ytterjackor som bärs över basplagg [magoja]; korsetter; korsetter [kläder, underkläder]; korsetter [underplagg]; kort- eller långärmade t-tröjor; kort överrock för kimono (haori); korta arbetarjackor; korta jackor; korta rockar; korta underkjolar; kortärmade skjortor; kortärmade tröjor; kortbyxor; kortbyxor för tennis; kortbyxor [kläder]; kostymer; kostymer av läder; kostymer för användning vid spelande av rollspel; kostymer för män; kostymer för middagar; kostymskjortor; kragar; kragförsedda skjortor; kravatter; krinoliner; kroppsstrumpor; kroppsvärmare; laboratorierockar; kroppsvärmare (kläder); läderbälten (kläder); läderbyxor; läderjackor; läderkläder för motorcyklister; läderrockar; långa rockar; långärmade pullovrar; långärmade västar; långjackor; långbyxor; långrockar; långvästar; leggings; lekdräkter [kläder]; linnen; livgördlar; livréer; livremmar av läder [kläder]; löparlinnen; löparoveraller; löskragar; lösmanschetter (kläder); löst sittande klänningar; löstagbara halsstycken för kimonor (haneri); löstagbara kragar; lumberjackor; luvtröjor; manchesterbyxor; mammakläder; manschetter; mantlar; maskeraddräkter; mässhakar; midjebälten; midjejackor; midjesnören för kimonos [koshihimo]; midjesnörning för åtdragning av kimonos [datejime]; mockajackor; monokinier; morgonrockar; motorcykelhandskar; motorcykeljackor; muffar; motorcyklistdräkter; muffar [kläder]; munkkåpor [kläder]; mysoveraller; nattdräkter; nattkläder; nattlinnen; nattskjortor; nederdelar [kläder]; negligéer; ödemarksstövlar; ögonmasker; oljerockar [kläder]; omsvepningsbälten för kimonos [datemaki]; ordensband; öronlappar [kläder]; öronskydd; överdel av plagg som utgör basen i den traditionella koreanska klädedräkten [jeogori]; överdelar för träningsoveraller; överdragsbyxor; överdragskläder; överdragskläder för baddräkter; överdragsoveraller; överdragsplagg; överdragsplagg som snickarbyxor; överdragsuniformer

43 Svensk varumärkestidning /41 för sport; överrockar; pälsar; pälsar [kläder]; pälsjackor; pälskappor; pälskappor och -jackor; pälsstolor; pälsmuffar; pappershattar för användning som klädartiklar; pappershattar [kläder]; papperskläder; pareus; parkasar; poncho; ponchos; prydnadsnäsdukar; prydnadsnäsdukar [kläder]; pullovrar; pyjamasar; pyjamasar [från trikå endast]; rami-skjortor; ramar för obi-knutar (obiage-shin); reflexjackor; regnbyxor; regncaper; regnjackor; regnkappor; regnkläder; regnponchos; regnrockar; regnställ; replikor av matchställ för fotboll; ridbyxor; ridhandskar; ridjackor; rockar; rockar för hemmabruk; rockar för läkare; rockar för vardagsbruk; rockar/kappor av denim; rökrockar; rugbykortbyxor; rugbytröjor; safarijackor; sarier; saronger; särskilda baddräkter med behåkupor; scarves; schaletter [kläder]; seglarkläder för fuktigt väder; shortset [kläder]; sidenscarves; sidenslipsar; simbyxor; simkläder; sjalar; sjalar [från trikå endast]; sjalar och sjaletter; sjalar och stolor; sjaletter; sjömanskostymer; sjömanströjor; sjuksköterskeuniformer; skärpband för kimono [obi]; skepparkavajer; skidbyxor; skiddräkter; skiddräkter för tävlingar; skidhandskar; skidjackor; skidkläder; skinnkläder; skjortbröst; skjortor; skjortor med öppen krage; skogshuggarjackor; skjortok; skoluniformer; skyddsförkläden; skyddsöverdrag för kläder; skyddsrock; slängkappor; slipover [kläder]; slipovrar; slipsar; slipsar [kläder]; smokingar; smokingbälten; snödräkter; snöoveraller; snörfästen för haori [haori-himo]; snowboardbyxor; snowboardjackor; snowboardkläder; snusnäsdukar; snusnäsdukar [halsdukar]; sockor; sockor i japansk stil (tabiöverdrag); sockor och strumpor; sockor i japansk stil (tabi); soltoppar; sovkläder; sovmasker; spädbarnskläder; spädbarnsutstyrsel; sparkbyxor; sparkdräkter; spetslinnen; sportjackor; sportkepsar och -mössor; sportkläder; sportkläder [ej golfhandskar]; sportlinnen; sportskjortor; sportsockor; sporttröjor; sporttröjor med korta ärmar; sporttröjor och knäbyxor för sport; städrock; stickade kavajer; stickade kläder; stickade polotoppar; stickade skjortor; stickade underkläder; stickade vantar; stolor; t- shirts; täckbyxor; täckjackor [kläder]; taekwondodräkter; tangas; tartanuppsättningar; teaterkostymer; teddies; tenniskjolar; tennisklänningar; tennispullovrar; tennissockor; tennissvettband; tenniströjor; termounderkläder; textilbälten; tjocka jackor; tillskurna foder [delar av kläder]; togor; toppar för cykling; toppar [kläder]; toppar med huvor; träningsbyxor; träningsdräkter; träningsjackor; träningskläder; träningsoveraller; träningsshorts; träningsskor [fotbeklädnader]; träningstights; träningströjor; träningsunderdelar; trenchcoatar; trenchcoats; trikådräkter; trikåer; trikåvaror; trikåvaror [kläder]; trosor; trosor, kortbyxor och underbyxor; tryckta t-tröjor; tumvantar; tunikor; turnyrhållarband för obier; tygbälten; ullsockor; underbyxor; underbyxor för spädbarn; underdelar till träningsoveraller; underkjolar; underkläder; underkläder [antitranspirations- -]; underkläder för spädbarn; underklädesplagg; underklänningar; underklänningar [kläder]; underplagg; underskjortor för kimonoer [juban]; undertröjor; undertröjor för kimonor (koshimaki); uniformer; uniformer för kommersiellt bruk; uppvärmningsbyxor; uppvärmningsjackor; uppvärmningskläder; uppvärmningstoppar; väderbeständiga ytterkläder; vantar; vardagskläder; värmeisolerade kläder; västar av skinn; västar; våtdräkter; våtdräkter för surfning; våtdräkter för vattenskidåkning; våtdräkter för vattenskidåkning och dykning; våtdräkter för vindsurfing; vattentäta byxor; vattentäta dräkter för motorcyklister; vattentäta jackor; vattentäta ytterkläder; vattentäta kläder; veckade kjolar för formella kimonos (hakama); vindrockar; vindjackor; vindskyddshuvor; vindskyddsvästar; vindtäta jackor; vindtygsjackor; vita kockkläder; vita rockar för sjukhusbruk; yllehalsdukar; yllehalsdukar (halsdukar); yllejackor; ytterkläder; ytterkläder för damer; ytterkläder för flickor; ytterkläder för herrar; zaraper [kläder]; filthattar; hattar av starrgräs [suge-gasa]; hättor [huvudbonader]; huvor [beklädnad]; huvudbonader av läder; huvudbonader för barn; kalotter; luvor; mösskärmar; mössor [huvudbonader]; nattmössor; pälshattar; pannband för huvudet; pannband; pannband [kläder]; pannband mot svettning; pappershattar för kockar; skärmar [huvudbonader]; regnhattar; slöjor; slöjor [kläder]; solhattar; små hattar; solskärmar [huvudbonader]; sporthuvudbonader [andra än hjälmar]; sportmössor; stickade mössor; strandhattar; svettband för huvudet; toppluvor; toques [hattar]; skärmmössor; huvor; hattstommar; hättor; badskor; badsandaler; arbetsstövlar; bakkappor för skor; balettskor; basketskor; basebollskor; bowlingskor; boxningsskor; damskor; damstövlar; dansskor; dragremmar för skor och kängor; dubbar för fotbollskängor; espadriller; espartoskor eller sandaler; finskor; fiskestövlar; fotbeklädnader av canvas; fotbeklädnader (ej ortopediska skor); fotbeklädnader [ej ortopediska fotbeklädnader]; fotbeklädnader för användning vid sport; fotbeklädnader för barn; fotbeklädnader för damer; fotbeklädnader för fritidsbruk; fotbeklädnader för golf; fotbeklädnader för golfspel; fotbeklädnader för herrar; fotbeklädnader för sport; fotbeklädnader för spädbarn; fotbeklädnader för strandändamål; fotbeklädnader för sportändamål; fotbollskängor; fritidsskor; golfskor; gummiskor; fotbeklädnader, ränder för -; fotbeklädnader, järnbeslag för-; fotbeklädnader gjorda av trä; herr- och damskor; handbollsskor; halkskydd för fotbeklädnader; gummistövlar; gummisulor för jikatabi; gympaskor; idrottsskor; högklackade skor; höga träskor för regnväder (ashida); huvuddelar av trä till träskor i japansk stil; joggingskor; kängor; klackar; klätterskor; klätterskor [bergsbestigningskängor]; lädersandaler i japansk stil; läderskor; låga träskor (hiyori-geta); låga träskor (koma-geta); löparskor; marschkängor; mellansulor; metallbeslag för träskor i japansk stil; mockasiner; motorcykelstövlar; ovandelar av vävd rotting för sandaler i japansk stil; ovanläder för skodon; överdelar för sandaler i japansk stil; plösar för skor och stövlar; polostövlar; promenadskor; regnskor; regnstövlar; ridskor; ridstövlar; rugbyskor; rugbystövlar; sandaler; sandaler i japansk stil av filt; sandaler i japansk stil (zori); sandaler och strandskor; sandalsulor; sandalträskor; seglarskor; skid- och snowboardskor och delar därtill; skidpjäxor; skidskor; sjöstövlar; skodon för fritiden; skodubb; skoinlägg; skopligg; skor för fritidsbruk; skor för klättring; skor som inte är avsedda för

44 Svensk varumärkestidning /42 sportändamål; skor med kardborrstängning; skor tillverkade av vinylplast; skor utan skosnören; skosulor; snowboardpjäxor; spädbarnsskor; sportskor; stövlar; snörkängor; snökängor; skosulor för reparation; stövlar för motorcyklister; stövletter; strandskor; strandtofflor; sulor för fotbeklädnader; sulor för sandaler i japansk stil; tåhättor för skodon; tåremmar för träskor i japansk stil; tåhättor för skor; tofflor av läder; tofflor; tennisskor; trekkingskor; trästöd för träskor i japansk stil; träskor i japansk stil [geta]; träskor; träningsskor; tofflor och sandaler i japansk stil; valenki [filtstövlar]; vandrarkängor; vandringskängor; vandringsskor; vikbara damtofflor; vinterkängor; yttersulor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01907 Ansökningsdatum: Cirkus Vallaskojsky Lions Club Linköping Valla, ideell förening, Rundelsgatan 3, Linköping, Sverige. Org. nr: : Cirkusföreställningar.

45 Svensk varumärkestidning /43 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01541 Ansökningsdatum: Beskrivning: Märket utförs i rosa. Very Important Brains AB, Surbrunnsgatan 30, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Affärsutbildning; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion; anordnande av instruktionskurser i personlig utveckling; anordnande av instruktionskurser inom generellt ledarskap; anordnande av instruktion/handledning för företag; anordnande av instruktionskurser som förbereder ungdomar för karriärer; anordnande av instruktionskurser i ledning av informationsteknik; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av personliga utvecklingskurser; anordnande av undervisning; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av workshopar; arrangerande av undervisningskurser i läs- och skrivkunnighet; föreläsningstjänster rörande marknadsföringsskicklighet; förskoleundervisning; förvaltning av utbildningstjänster; genomförande av utbildningar; grundskoleundervisning; gymnastikundervisning; handledning/instruktion för föräldrar i föräldraskapsskicklighet; högre utbildning; information avseende undervisning/utbildning; informationstjänster relaterade till utbildning; informationstjänster avseende skolor; informationstjänster avseende böcker; instruktion/handledning avseende användning av informationsteknik; instruktion och handledning avseende användning av datorer; karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; konsultation avseende utbildning av anställda; lärarutbildning; ledning av kurser, seminarier och studiecirklar; ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser i företagsledning; personalutbildning; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella seminarier; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella föreläsningar; produktion av kursmaterial som distribueras vid ledningsseminarier; produktion av kursmaterial som distribueras vid yrkesföreläsningar; produktion av kursmaterial som distribueras vid yrkesseminarier; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella kurser; produktion av kursmaterial som distribueras vid yrkeskurser; produktion av kursmaterial som distribueras vid ledningskurser; produktion av kursmaterial som distribueras vid ledningsföreläsningar; professionella konsultationstjänster avseende utbildning; rådgivning avseende affärsutbildning; skoltjänster; specialundervisning; undervisning; undervisning avseende kommunikationsfärdigheter; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning avseende informationsteknik; undervisning/utbildning i form av kurser på universitetsnivå; undervisning/utbildning i affärsverksamhet; undervisning/utbildning i företagsledning; undervisning/utbildning via tv-program; undervisning vid universitet eller colleges; universitetsutbildning; utbildning i informationsteknik; utbildning inom reklamområdet; utbildning/undervisning; utbildningstjänster rörande utveckling av barns mentala förmågor; utbildningstjänster tillhandahållna via television; vuxenutbildning; yrkesutbildning; yrkesutbildning för unga människor.

46 Svensk varumärkestidning /44 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03954 Ansökningsdatum: Steelo LED PRIVEX Holding Kommanditbolag, Kungsgatan 5, Varberg, Sverige. Org. nr: : Elektriska glödlampor; fluorescerande elektriska glödlampor; glödlampor; glödlampor för belysning; glödlampor för lampor; glödlampor för lysande lampor; glödlampor och dess anordning; led-glödlampor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01780 Ansökningsdatum: DET OKÄNDA TV4 Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Cd skivor; nedladdningsbara elektroniska publikationer; videoband; dvd skivor, cd och andra digitala inspelningsbara media; mjukvaror; mjukvaror i form av applikationer för användning på mobiltelefon, läsplatta, dator eller tv; inspelad film. 38: Spridning av tv program som återutsänts via utomjordisk satellit; streaming av ljud- och bildmaterial på internet; streaming av videomaterial på internet; tillhandahållande av åtkomst till databaser; kontinuerlig sändning av film; multimediala meddelandetjänster; sändning av film och program; tillhandahållande av chat förbindelser via internet; trådlös överföring och utsändning av tv program; upplåtande av åtkomst och uthyrning av åtkomsttid till datornät; upplåtande av åtkomst till webbsidor; upplåtande av kommunikationer via tv sändningar; åtkomst till innehåll, webbsidor och portaler; betal tv sändningstjänster (pay per view); interaktiva sändnings och kommunikationstjänster; interaktiva telekommunikationstjänster; interaktiva televisions- och radiosändningar; upplåtande av databaser innehållande film, program, spel och musik för beställning. 41: Produktion av radio och televisionsprogram; upplåtande av elektroniska publikationer on line (ej nedladdningsbara); filmproduktion; speltjänster on line från datornätverk; utgivning av tidningar; publicering av bloggar on line; sport och idrottsaktiviteter; underhållning; utbildning; samtliga av förevarande tjänster även för användning on line via internet.

47 Svensk varumärkestidning /45 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01861 Ansökningsdatum: Tripster Cosarro Software AB, Högsätravägen 19, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); datorprogram (nedladdningsbar programvara); datorprogram [nedladdningsbara mjukvaror]; programvara för kommunikation; programvara för kommunikation med användare av handhållna datorer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01863 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i gult, orange, rödbrunt, lila, blått, grönt och vitt. House of Wellness Sweden AB, Eskadervägen 2, Täby, Sverige. Org. nr: : Kosttillskott; antioxidanter (kosttillskott); kosttillskott för personer; kosttillskott av protein; kosttillskott av linfröolja; kosttillskott av linfrö; hälsokosttillskott tillverkade i huvudsak av mineraler; vitamin- och mineraltillskott; hälsokosttillskott för personer med speciella dietiska behov.

48 Svensk varumärkestidning /46 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01868 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; ; Beskrivning: Märket utförs i orange, bronsfärg, silver och guld. Djurskyddet Varberg, Grimmared 105, Veddige, Sverige. Org. nr: Org.nr : Rådgivningstjänster avseende vård av djur; sterilisering av djur; märkning av djur; rådgivning avseende vård av fåglar; rådgivningstjänster avseende vård av husdjur; vård av sällskapsdjur; utarbetande av information rörande fåglar; informationstjänster avseende lantbruk; information om fåglar. 45: Räddning av djur; juridisk rådgivning; rådgivning avseende rättsliga frågor; information avseende juridiska åligganden; juridisk information. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01496 Ansökningsdatum: SKALDJURSAKADMIEN SMÖGEN Smögens Fiskauktion AB, Fiskhamnsgatan 31, Smögen, Sverige. Org. nr: : Fisk och skaldjur. 35: Återförsäljartjänster avseende livsmedel. 39: Transport av livsmedel.

49 Svensk varumärkestidning /47 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01894 Ansökningsdatum: Burnit Sweden Cecilia Berg, Alphyddevägen 9, Nacka, Sverige. 41: Aerobiska träningstjänster; instruktionskurser rörande hälsa; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; sport och fitness; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; tillhandahållande av sport- och fritidstjänster; drift av en sportanläggning; organiserande av sportaktiviteter; sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter; sportoch idrottsaktiviteter; sporttjänster; sportträning; tränartjänster för sportaktiviteter; tränings- och fitnessträningstjänster; träningsrådgivningstjänster [fitness]; träningstjänster avseende fitness; instruktionskurser avseende fysisk fitness; drift av fitnesscenter; anordnande av undervisning/utbildning avseende fitness. 44: Sportmedicinska tjänster; tjänster avseende mental hälsa; rådgivningstjänster avseende hälsa; rådgivning avseende personlig välfärd för äldre människor [hälsa]; professionella konsultationer avseende hälsa; organisering av hälsovård för bibehållen hälsa; information och rådgivning avseende hälsa; hälsovårdsverksamhet; information avseende hälsofrågor via telefon; kostnadseffektiva hälsovårdstjänster; professionella rådgivningstjänster avseende hälsovård; rådgivning avseende medicinsk hälsovård; tillhandahållande av hälsoinformation; undersökningar för bedömning av hälsorisker.

50 Svensk varumärkestidning /48 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01897 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i Blått. Loveworks AB, Ullaredsgränd c/o Stefan Berg 30, Älvsjö, Sverige. Org. nr: : Cd-skivor med musik; datorprogramvara för skapande och redigering av musik och ljud; digital musik (nedladdningsbar) för åtkomst från en datoriserad databas eller internet; digital musik nedladdningsbar från internet; digital musik (nedladdningsbar), tillhandahållen från internet; digital musik (nedladdningsbar), tillhandahållen från mp3-webbplatser på internet; digital musik [nedladdningsbar] tillgänglig från mp3- webbplatser på internet; elektriska förstärkare för användning med musikinstrument; förinspelade dvdskivor med musik; förinspelade ljudband med musik; förinspelade videoband med musik; förinspelade videokassetter med musik; förstärkare för musikinstrument; förstärkare till musikinstrument; inspelade band (musikupptagningar); inspelade musikband; kontaktdon till musikinstrument; laserskivor för användning vid lagring av musik; ljudband med musik; maskinläsbara datorprogram för användning i reproduktion av musik; minneskort med integrerade kretsar för användning vid spelning av elektroniska musikinstrument; musikhörlurar; musikinspelningar; musikinspelningar lagrade på skivor; musikkassetter; musikvideoinspelningar; myntstyrda musikautomater [jukeboxar]; nedladdningsbara musikinspelningar; nedladdningsbara musikfiler; programvara för behandling av digitala musikfiler; programvara för musikkomponering; serier med musikaliska ljudinspelningar.

51 Svensk varumärkestidning /49 41: Anordnande av musikevenemang; anordnande av musikföreställningar; animerad musikunderhållning; anordnande av musikframföranden; anordnande av musikkonserter; anordnande av musikshower; anordnande av musiktävlingar; anordnande av musikunderhållning; anordnande av musikuppträdanden; arrangerande av visuell och musikalisk underhållning; artistisk ledning av musikshower; dans-, musik- och dramaföreställningar; digital musik tillgänglig på mp3-webbplatser på internet [ej nedladdningsbara]; framförande av musikprogram; framförande av musik och sång; framförande av musik; dirigering av musikshower; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; framförande av teaterpjäser, musikframföranden; inspelning av musik; instruktion i musik; komponerande av musik för andras räkning; komposition av musik för andras räkning; konserter med levande musik; konsultation avseende film- och musikproduktion; musikinspelnings- och studiotjänster; musikgrupp (underhållning); musikframträdanden; musikframförande; musikförlags- och musikinspelningstjänster; musikföreställningstjänster; musikfestivalstjänster; musikbibliotekstjänster; musikaliska underhållningstjänster; musikaliska kabaréer upplåtna i evenemangslokaler; musikalisk underhållning; liveuppträdanden av musikband; liveuppträdanden av ett musikband; levande musikunderhållning; musikkonserttjänster; musikkonserter via television; musikkonserter via radio; musikkonserter; musikkompositionstjänster; musikkomponering; musikkassetter (uthyrning av -); presentation av musikkonserter; produktion av ljud- och musikinspelningar; planering av pjäser eller musikshower; musikvideoproduktion; musikutgivningsverksamhet; musikutgivningar; musikutgivning; musikundervisning via korrespondenskurser; musikundervisning; musikunderhållning; musiktranskribering för andras räkning; musiktjänster (live); musikshower (live); musikproduktionstjänster; musikproduktion; produktion av musikaliska verk i en inspelningsstudio; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från internet; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från webbplatser i mp3-format på internet; redigeringstjänster efter produktion inom området musik, videor och filmer; publicering av musiktexter och texter till musik; publicering av musik; produktion och ledning av övningar för musikklasser och -program; produktion av musikshower; produktion av musikinspelningar; upplåtande av digital musik från mp3-webbplatser; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] på internet; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] i mp3-format via websidor på internet; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater, musik eller utbildning; uppdragsskrivning, ej reklam [teaterpjäser, musikaler, för publikationer osv]; undervisningstjänster relaterade till musik; undervisning om musik; undervisning i musikuppskattning; undervisning i musik; underhållningstjänster utförda av en musikgrupp; underhållningstjänster utförda av musikgrupp; underhållning utförd av musikgrupper; underhållning utförd av en musikgrupp; underhållning utförd av en musikalisk sånggrupp; underhållning tillhandahållen av musiker; underhållning i form av inspelad musik (tjänster avseende ombesörjande av -); underhållning i form av framföranden av levande musik; underhållning av en musikgrupp; underhållning av musiker; underhållning erbjuden av en musikgrupp; uthyrning av musikinstrument; uthyrning av ljudband med inspelad musik; uthyrning av grammofon- och musikinspelningar; uthyrning av diskoteksutrustning för musikframförande; utgivning av musikböcker; utgivning av musikaliska verk; utgivning av musik; utbildningstjänster i form av musik-tv-program; utbildning rörande musik; urval och sammanställning av förinspelad musik för utsändning av andra; upplåtande av musik on-line, ej nedladdningsbar; upplåtande av levande musikföreställningar; upplåtande av levande musik; upplåtande av digital musik från internet.

52 Svensk varumärkestidning /50 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01895 Ansökningsdatum: Humanakademien Förlag Anders Hybbinette, Storgatan 36, STORA LEVENE, Sverige. 41: Förlagstjänster; förlags- och utgivningstjänster; förlagstjänster avseende sånger; förlagstjänster och reportage; förlagsverksamhet; konsultation avseende förlagsverksamhet; upplåtande av information avseende förlagsverksamhet; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; arrangerande av föreläsningar i näringslära; föreläsningar avseende försäljningsfärdighet; föreläsningstjänster rörande ledarskicklighet; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella föreläsningar; anordnande av kurser för utvärdering av färdigheter; anordnande av kurser med hjälp av programmerade inlärningsmetoder; anordnande av kurser med hjälp av öppna inlärningsmetoder; anordnande av kurser med hjälp av distansinlärningsmetoder; anordnande av kurser på undervisningsinstitut; kurser i personlig utveckling; kurser i självmedvetenhet [träning]; ledning av kurser, seminarier och studiecirklar; organiserande av kurser med hjälp av självinlärningsmetoder; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella kurser.

53 Svensk varumärkestidning /51 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01858 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i färgerna svart, rött, blått, grått och vitt. GadgetBay AB, Lövstagatan 15B, lgh 1201, Örebro , Sverige. Org. nr:

54 Svensk varumärkestidning /52 35: Reklam och affärsrådgivning avseende telematiktjänster; reklamtjänster; reklam, marknadsföring och att främja varor och tjänster för andra via lokala och globala datornät; tillhandahålla auktioner på internet; assistans vid företagsadministration; affärskonsulttjänster inom området för informationssäkring; affärskonsulttjänster inom försäljning och marknadsföring; datoriserad on-line beställning med allmänna konsument handelsvaror; konsulttjänster inom området för internetmarknadsföring; internationella affärskonsulttjänster avseende varor, handel, personalutbyte, ledningsstöd, marknadsföring, reklam, nationella och internationella marknadsundersökningar och utveckling; marknadsföring, pr och reklamtjänster som tillhandahålls av mobiltelefonförbindelser; on-line beställningstjänster med ett brett utbud av konsumentvaror för andra; on-line detaljhandelstjänster med ett brett utbud av konsumentvaror för andra; produktion och distribution av radio- och tv-reklam; reklamtjänster; tillhandahållande en online video företagsregister; tillhandahållande av affärsinformation via globala datornät; tillhandahållande av information om kommersiell försäljning; publicering av reklammaterial; bemanning i form av förmedling och uthyrning av arbetskraft; återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, väskor, smycken; återförsäljartjänster avseende kläder, fotbeklädnader och huvudbonader; återförsäljartjänster avseende livsmedel; återförsäljning av el; återförsäljartjänster avseende datorer, datormjukvaror och databehandlingsutrustning; återförsäljartjänster avseende bilar; återförsäljartjänster avseende fordon, fordonstillbehör och reservdelar; återförsäljartjänster avseende möbler; outsourcingtjänster (affärsassistans); faktureringstjänster; komponerande av reklamtexter; sammanställande av statistik; layouttjänster för reklamändamål; uthyrning av arbetsgivare; tillvaratagande av kreatörers affärsintressen; återförsäljning av lastpallar; bloggning för reklamändamål; produktion av reklamfilmer; företagsvärderingar; affärsvärderingar; inventeringstjänster; marknadsföringstjänster; opinionsbildning för kommersiella ändamål; lobbying för kommersiella ändamål; Opinionsundersökningar; genomförande av opinionsundersökningar; framtagning av utkast för offentligt material; prisjämförelser; återförsäljartjänster avseende målarfärger, fernissor, lacker, färgämnen, färgborttagningsmedel, målarpenslar och konstnärsmaterial; återförsäljartjänster avseende rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; återförsäljartjänster avseende metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer; återförsäljartjänster avseende blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; återförsäljartjänster avseende rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; återförsäljartjänster avseende tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat och hudvårdspreparat; återförsäljartjänster avseende tandpulver, -kräm och -pastor; återförsäljartjänster avseende industriella oljor och fetter, smörjmedel och - ämnen; återförsäljartjänster avseende bränslen (bensin och motorsprit) och belysningsmedel; återförsäljartjänster avseende belysningsmedel, ljus och vekar för belysning; återförsäljartjänster avseende farmaceutiska och veterinära preparat; återförsäljartjänster avseende hygieniska preparat för medicinska ändamål; återförsäljartjänster avseende dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk och spädbarnsmat; återförsäljartjänster avseende plåster, förbandsmaterial och desinfektionsmedel; återförsäljartjänster avseende preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp, mögel och växtbekämpningsmedel; återförsäljartjänster avseende byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader (byggnationer) av metall, rör av metall, artiklar av oädla metaller; återförsäljartjänster avseende icke-elektriska kablar och metalltrådar; återförsäljartjänster avseende oädla metaller, småsmidesvaror av järn och metall, malmer; återförsäljartjänster avseende maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon), maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); återförsäljartjänster avseende handdrivna verktyg och handredskap; återförsäljartjänster avseende knivsmidesvaror och bestick; återförsäljartjänster avseende rakhyvlar och -apparater; återförsäljartjänster avseende vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; återförsäljartjänster avseende apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; återförsäljartjänster avseende apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; återförsäljartjänster avseende apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; återförsäljartjänster avseende magnetiska databärare och inspelningsbara skivor; återförsäljartjänster avseende försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater, kassaapparater, räknemaskiner och eldsläckningsapparatur; återförsäljartjänster avseende kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; återförsäljartjänster avseende apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; återförsäljartjänster avseende ädla metaller, varor av ädla metaller, smycken och ädelstenar; återförsäljartjänster avseende ur och tidmätningsinstrument; återförsäljartjänster avseende musikinstrument; återförsäljartjänster avseende klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); återförsäljartjänster avseende gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material; återförsäljartjänster avseende läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material, djurhudar och pälsskinn; återförsäljartjänster avseende koffertar och resväskor, paraplyer, parasoller och promenadkäppar; återförsäljartjänster avseende piskor, seldon och sadelmakerivaror; återförsäljartjänster avseende papper, kartong, varor av papper och kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), trycktyper, klichéer; återförsäljartjänster avseende

55 Svensk varumärkestidning /53 byggnadsmaterial, styva rör för byggnation, asfalt, tjära och bitumen, flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall, monument, ej av metall; återförsäljning avseende mineralfyndigheter; återförsäljartjänster avseende möbler, speglar, tavelramar, varor av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av plast; återförsäljartjänster avseende redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); återförsäljartjänster avseende kammar och tvättsvampar, borstar (ej målarpenslar), borstmakerimaterial; återförsäljartjänster avseende artiklar för rengöringsändamål, stålull; återförsäljartjänster avseende obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas) samt varor av glas, porslin och keramik; återförsäljartjänster avseende rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel, säckar och påsar; återförsäljartjänster avseende stoppnings-, madrasserings-, vadderingsmaterial och obearbetat fibröst textilmaterial; återförsäljartjänster avseende garn och tråd för textilanvändning; återförsäljartjänster avseende vävnader och textila produkter, sängkläder och bordsdukar; återförsäljartjänster avseende spetsar och broderier, band och snörmakerivaror, knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor, konstgjorda blommor; återförsäljartjänster avseende mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar, tapeter; återförsäljartjänster avseende spel och leksaker; återförsäljartjänster avseende gymnastik- och sportartiklar; återförsäljartjänster avseende julgransprydnader; återförsäljartjänster avseende jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, fröer och utsäden, djurfoder; återförsäljartjänster avseende färska frukter och grönsaker, levande plantor, växter och blommor; återförsäljartjänster avseende levande djur; återförsäljartjänster avseende fröer och utsäden, malt; återförsäljartjänster avseende mineraloch kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och -juicer, safter och andra koncentrat för framställning av drycker; återförsäljartjänster avseende tobak, artiklar för rökare, tändstickor; kommersiell administration av licensiering av varor och tjänster för andra; assistans vid företagsledning; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; affischering; utomhusreklam; importexportagenturer; byråer för kommersiell information; marknadsprisanalyser; spridning av annons- och reklammaterial; fotokopiering; arbetsförmedlingar; uthyrning av kontorsmaskiner och -utrustningar; bokföring; bokföringstjänster; räkenskapsredovisning; revision; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende personaladministration; konsultationer avseende företagsledning; utarbetande av reklamtexter; maskinskrivning; varudemonstration; direktreklam; assistans vid affärs- eller industriledning; reproduktion av dokument; uppdatering av annons- och reklammaterial; utdelning av varuprover; rationaliseringsexperter; auktionering; marknadsstudier; utvärdering av affärsverksamhet; företagsutredningar; uthyrning av annons- och reklammaterial; företagsorganisationskonsultationer; administrativ beredning av inköpsordrar; publicering av reklamtexter; återförsäljning av böcker genom internetbaserad bokklubb; call center (telefonsvarartjänster); datasökningar (för tredje man) i databaser; datoriserad affärsreklam; datoriserad affärsskötsel (för andra); datoriserad databasskötsel; datoriserad filskötsel; datoriserad sammanställning av kundindex; datoriserad sammanställning av orderlistor; datoriserade affärsinformationstjänster; datoriserade affärsundersökningar; datoriserade informationstjänster till företags gynnsamhetsvärdering; distribution av annonsblad; distribution av säljfrämjande varor (ej transport); fackliga verksamhetstjänster för kommersiella ändamål; förberedelse av datoriserad skatteundersökningar (redovisning); förmedling av affärskontakter (för annans räkning); förmedling av varor (för annans räkning); förmedling och uthyrning av arbetskraft; inmatning, bearbetning, kontroll, och/eller framtagning av uppgifter i databaser; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; konsulttjänster avseende pr-inriktad bearbetning av internationella massmedia; konsultverksamhet avseende organisationsutveckling; konsumentinformation on-line; kontorsadministration; uthyrning av kontorsmaskiner; uthyrning av skrivmaskiner; ledarskapsanalyser; online information avseende shopping; organisering av företagstävlingar för reklamändamål; politisk propaganda för kommersiella ändamål; produktion av annonsmaterial; produktion av bioreklam; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för marknadsföringssyfte; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; projektledning med inriktning på företagsverksamhet/-organisation; publicering av annons- och reklammaterial on-line; rekrytering av personal för datastöd; reproduktion av filer (papper); reproduktion av reklammaterial; reproduktion av ritningar; reproduktion av uppgifter (papper); sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; uppdatering av affärsinformation på databaser; uppdatering av annonsinformation på databaser; uppgörelse/förhandlande av kommersiella transaktioner för tredje person; uppgörelse/förhandlande av kontakter (för tredje man); uppgörelse/förhandlande av kommersiella transaktioner för artister; upplåtande av affärsinformation via datorterminaler; upplåtande av datoriserad affärsinformation; upplåtande av datoriserad affärsstatistik; upplåtande av kommersiell affärsinformation via databaser; uthyrning av räknemaskiner; varudemonstrationer på nätet; presentation av varor på kommersiella media, för försäljningsändamål; kommersiell information och rådgivning för konsumenter (konsumentrådgivningsbutik); anordnande av abonnemang till telekommunikationstjänster (för andra); annonsering; reklam; produktion av radioreklaminslag; radioreklamverksamhet; företagsundersökningar; public relations-tjänster; stenografi; produktion av tv-reklaminslag; tv-reklamverksamhet; skrivbyråer; skyltning av skyltfönster; annonsbyråer; reklambyråer; rådgivningstjänster för företagsledning; modellverksamhet vid annonsering och marknadsföring; marknadsundersökningstjänster; datoriserad registerhantering; professionella

56 Svensk varumärkestidning /54 företagskonsultationer; ekonomisk prognostisering; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; företagsinformation; opinionsundersökningar; färdigställande av lönelistor; personalrekrytering; omlokaliseringstjänster avseende företag; uthyrning av annonsutrymmen; sales promotiontjänster; sekreterartjänster; deklarationsbyråer; telefonsvarartjänster; ordbehandlingstjänster; dagstidningsprenumeration; annonsering via postorder; företagsledning av hotell; tillvaratagande av artisters affärsintressen; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; uthyrning av fotokopieringsmaskiner; annonsering on-line via datanätverk; inköp av varor och tjänster för annans räkning; datakörningar i datafiler (för andra); uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia; nyhetsklippningstjänster; uthyrning av försäljningsautomater; psykologisk testning vid rekrytering; administrativ skötsel av restauranger, barer och självserveringar; administrativ skötsel av skidstationer; administrativ skötsel av sportanläggningar; administrering av andra reseföretags rabattsystem vid biljettbokningar; affärsförhandlingar; affärsrådgivande service relaterad till franchising; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföringsrådgivning; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföring; affärsrådgivning relaterad till franchising; affärsrådgivningstjänster relaterade till val av datorer; affärsutvecklingstjänster; annons- och reklamtjänster on-line; anordnande av mässor och utställningar via globala nätverk för kommersiella ändamål; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för affärsändamål; arrangerande av tävlingar för kommersiella ändamål; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; automatiska bokföringstjänster; automatiska revisionstjänster; bearbetning, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; återförsäljning avseende produkter för förebyggande, underhållande, renovering och sanering av byggnader och fastigheter; annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; återförsäljartjänster avseende apparater för återgivning av ljud och bilder; sökordsoptimeringstjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01887 Ansökningsdatum: Chateau de rhum Lena Weman, Parksätravägen 5, Lidingö, Sverige. 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

57 Svensk varumärkestidning Reg nr: Ans nr: / /55 Registrerad: Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: ; ; Märket utförs i färgerna rött, blått, grått, vitt, svart och orange. Schröder Skadeteknik AB, Svarvaregatan 7, Tyringe, Sverige. Org. nr: : Asbest. 37: Rivning; rivningstjänster; städning; städning av bostadshus; städning av butiker; städning av byggplatser; städning av fabriker; städning av fastighet; städning av hushållslokaler; städning av kommersiella lokaler; städning i byggnader; tömningstjänster [städning]; avlägsnande av asbest; reparation av brandskador; sanering genom desinfektion av byggnader; rivning av byggnader. 40: Blästring av en yta. Reg nr: Ans nr: /01866 Registrerad: Ansökningsdatum: Otego Otego AB, Bryggargatan 43 E, Bryggargatan 43E, Sverige. Org. nr: : Nagelglitter; självhäftande stickers för nagelkonst; glitter för kosmetiska ändamål.

58 Svensk varumärkestidning /56 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01914 Ansökningsdatum: Fit n Fight Kom i Form i Karlskrona AB, Amiralitetstorget 23, Karlskrona, Sverige. Org. nr: : Gymklubbtjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01901 Ansökningsdatum: SigtunaKaffe Joakim Blomqvist, Fiskare Öhrlunds Gata 10, Sigtuna, Sverige. 30: Hela kaffebönor; kaffe; kaffe (rostat, i pulver-, korn- eller dryckesform); kaffebönor; kaffedrycker; malda kaffebönor; rostade kaffebönor.

59 Svensk varumärkestidning /57 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01915 Ansökningsdatum: HANK D75 illuminants Sweden AB, Narvavägen 23, Jönköping, Sverige. Org. nr:

60 Svensk varumärkestidning /58 11: Apparater för belysning; apparater för elektrisk inomhusbelysning; armaturer för elektriska inomhusbelysningar; armaturer för elektriskt ljus; armaturer för glödlampor; armaturer för glödljuslampor; armaturer för hängande lysrörsbelysning; armaturer för lampetter; armaturer för lysrörsbelysning inomhus; armaturer för vägglampor [ej omkopplare]; armaturer till utomhusbelysning; belysning; avstängningslampor; båglampor [belysningsarmaturer]; bärbara handlampor [för belysning]; bärbara lampor [för belysning]; bärbara sökarlampor; belysning för akvarier; belysning för dammar; belysning för innertak; belysning för montering utomhus; belysning för utställningsändamål; belysningar; belysning, prydnader för julgran; elektrisk belysningsarmatur; elektrisk installation för belysning; elektriska apparater för belysning; elektriska belysningsanordningar; elektriska belysningsapparater; elektriska belysningsarmaturer för användning utomhus; elektriskt ljus; utomhusbelysning; urladdningsrör för belysningsändamål; urladdningslampor med hög intensitet; upplysta tryckknappar; uppladdningsbara ficklampor; upphängningsskenor för elektrisk belysningsarmatur [ej elektriska]; upphängning av färgade lampor; ultravioletta strålningslampor ej för medicinska ändamål; ultravioletta halogen metallånglampor; ultravioletta belysningar; ultraviolett-strållampor ej för medicinska ändamål; trädgårdsbelysning; takljus [lampor]; taklampor för möbler; taklampor; takarmatur; studiolampor; stroboskopljus [ljuseffekter]; stroboskopljus för diskotek; stroboskopljus [dekorativa]; stroboskoplampor för diskotek; stroboskopiska lampor [ljuseffekter]; stroboskopiska lampor [dekorativa]; strängar av färgade lampor för dekorativa ändamål; strålkastarlampor; strålkastare för belysning i hemmen; stående papperslyktor [andon]; spotlights; spotlampor för belysning i hemmet; spotlampor; skärmar till belysningskällor; självlysande ljuskällor; scenbelysningsapparater; sänglampor; säkerhetslampor för användning under mark; säkerhetslampor; säkerhetsbelysning som är förenad med en värmeaktiverad sensor; säkerhetsbelysning som är förenad med en infraröd aktiverad sensor; säkerhetsbelysning som är förenad med en rörelseaktiverad sensor.; säkerhetsbelysning drivna genom fotoceller; säkerhetsbelysning; reflektorer för styrning av ljus; reflektorer för belysningskontroll; reflektorer för belysningsanordningar; reflektorer för armaturer till belysning som täcker ett brett område; reflektorer anpassade för belysningsapparater; raster för styrning av ljus; prydnadsbelysning för julgranar; prydnadsbelysning; projektorlampor; piedestallampor; pennlampor; opaka kåpor för lampor; opaka kåpor för belysningar; omdestillationskolonner; oljelanternor; oljelampor; notställslampor; nödljusapparatur; nödbelysningsinstallationer; nödbelysning; neråtbelysning; neonlampor för belysning; nattljus [ej stearinljus]; motviktsarmaturer till hänglampor; monteringar för gatubelysning; metallhalidlampor; magnesiumtrådar för belysningar; lysstavar; lysrörsarmaturer; lysrörsapparatur; lysrör utgörande delar till insekstsavlivningsapparater; lysrör; lysande reservbelysningsapparatur drivna med batterier; lysande husnummerskyltar; lyktstolpar; lyktor gjorda av keramik; ljusslingor för festdekorationer; ljusslingor för dekoration; ljusskenor; ljusreflektorer; ljuspaneler; ljuskronor, hängande; ljuskronor; ljuskällor för nödändamål; ljuskällor [ej för fotografisk eller medicinsk användning]; ljusdiffusorer; ljusarmatur för säkerhetsändamål; led-undervattenslampor; led-ljusmaskiner; lampor som hänger från tak; lampor som festdekorationer; lampor riktade uppåt; lampor med förlängningsbara stöd; lampor [kupor för - ]; lampor i miniatyrformat; lampor för väggprydnad; lampor för utomhusbruk; lampor för tvättställ; lampor för säkerhetsbelysning; lampor för notställ; lampor för nödläge; lampor för montering vid vägar; lampor för julgranar; lampor för elektriska installationer; lampor för belysningsändamål; lampor för belysning; lampor för akvarier; lampor; lampkupor; lampinstallationer; lamphus; lamphållare; lampglober för gasurladdningslampor; lampglas gjorda av glas; lampglas för oljelampor; lampfötter; lampetter [elektrisk belysningsarmatur]; lamparmaturer; laboratorielampor; kvicksilverlampor; kupollampa; kombinerade belysnings- och ultravioletta apparater; kol för båglampor; knoppar till lampor; kartlampor; julgransdekorationer för belysning [elektriska ljus]; julbelysning [ej ljus]; ir-lampor; installationer för elektrisk belysning; inspektionslampor; inspektionsbelysning; innertakbelysningar; infraröda belysningsfixturer; infraröda belysningsanordningar; högintensiva sökljus; hänglampor [inredningsbelysning]; hänglampor; handlyktor; handlampor [ficklampor]; halogenlampor; gruvlampor; golvlampor; glödtrådar för elektriska lampor; glödlampor och dess anordning; glödlampor för optiska instrument; glödlampor för lysande lampor; glödlampor för lampor; glödlampor för ficklampor; glödlampor för belysning; fluorescerande elektriska inomhusbelysningsarmaturer; fluorescerande elektriska glödlampor; flexibla lampor; flänskopplingar för belysning; flamlösa ljus; ficklampor som använder elektriska återuppladdningsbara anordningar; ficklampor (handhållna lampor); ficklampor; fiberoptiska belysningsarmaturer; fasta installationer för undervattensbelysning i simbassänger; elektroluminescenta ljuskällor; elektriska urladdningsrör för belysningsändamål; elektriska urladdningsrör för belysningar; elektriska urladdningslampor; elektriska fiberbelysningsapparater; elektriska belysningsarmaturer för riskabla placeringar; elektriska belysningar för julgranar; elektrisk spårledningsbelysning; dykljus; dykarlampor; diffusorer utgörande delar av belysningsapparater; diffusorer utgörande delar av belysningsinstallationer; dekorativa gasbelysningsuppsättningar; belysningar för användning tillsammans med säkerhetssystem; baklyktor för fordon; akvariebelysning; båglampor; bärbara papperlyktor (chochin).

61 Svensk varumärkestidning /59 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01908 Ansökningsdatum: Inkassogram Berazy AB (publ), Lilla Bommen 1, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Programvara för inkassoverksamhet. 36: Datoriserade legala inkassotjänster; indrivning av skulder och inkassobyråer; inkassobyråer; utmätning (inkassotjänster). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01888 Ansökningsdatum: Chateau de rum Lena Weman, Parksätravägen 5, Lidingö, Sverige. 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

62 Svensk varumärkestidning /60 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01905 Ansökningsdatum: Sverigerökeriet Äkta Rök AB Gastronova, Prästkragens väg 9, Saltsjö-Boo, Sverige. Org. nr: : Behandlade ägg; bredbara pålägg baserade på mejeriprodukter; drycker framställda av mejeriprodukter; grädde; lagrade ostar; komjölk; mejeriprodukter; mjölk; pressade färskostar; smör; vispgrädde; aromsmör; ätliga oljor; fetter för matlagning; matlagningsoljor; olivolja; rapsfröolja för livsmedel; smör för användning i matlagning; sojabönsolja [för livsmedel]; buljonger; dippsåser. 30: Ätliga såser; blandade kryddor; extrakt som ger ökad smak på livsmedel [andra än eteriska oljor]; majonnäs med pickles; marinader; marinader innehållande kryddor; naturliga smaktillsatser för användning i is [dock ej eteriska essenser eller flyktiga oljor]; såser; dippsåser; dressing till mat; grillsåser; majonnäs; matdressingar [såser]; salsa; såser för livsmedel; senap; sojasås. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01920 Ansökningsdatum: Dahls pils 3b Export Handelsbolag, Årevägen 55, Åre, Sverige. Org. nr: : Lager; lageröl; ljust öl; maltöl; öl.

63 Svensk varumärkestidning /61 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05402 Ansökningsdatum: Odd one out! Elk Format AB, Box 6518, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Datorprogram för interaktiv television. 38: Interaktiva televisions- och radiosändningar; telefoni- och mobiltelefonitjänster. 41: Produktion av radio- och televisionsprogram samt shower; produktion av televisionsprogram; televisionsunderhållning; telefoninformationstjänster avseende underhållning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01917 Ansökningsdatum: MD II Haglöf Sweden AB, Klockargatan 8 Klockargatan 8, Långsele, Sverige. Org. nr: : Mätinstrument med skjutmått; instrument för mätning, räkning, anpassning och kalibrering; anordningar för testning och kvalitetskontroll.

64 Svensk varumärkestidning /62 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01925 Ansökningsdatum: SeniorBoKommun CLA Sweden AB, Spaljégången 6, Göteborg, Sverige. Org. nr:

65 Svensk varumärkestidning /63 35: Konsultation avseende pr; konsultation avseende pr-verksamhet; konsultationer avseende public relations; konsulttjänster inom pr; pr-studier; rådgivning avseende public relation-tjänster; stöd åt ledningen för kommersiella företag rörande public-relation; kommersiella lobbytjänster; anordnade av tillställningar för kommersiella- och reklamändamål; anordnade av utställningar för företagsändamål; anordnande av branschmässor; förrättning av bransch-/industrimässor; genomförande, anordnande och organisering av branschmässor för kommersiella och reklamrelaterade ändamål; genomförande av utställningar för reklamändamål; genomförande av utställningar för handelsändamål; genomförande av utställningar för affärsändamål; genomförande av utställningar och branschmässor för företag och i säljfrämjandesyfte; direktreklam; direktreklamtjänster; distribution av annons- och reklammaterial; distribution av annons- och reklammaterial per post; distribution av flygbladsannonsering; distribution av marknadsföringsmaterial via post; distribution av prospekt och varuprover; distribution av reklamblad; distribution av reklambroschyrer; distribution av reklambudskap; distribution av reklamflygblad; distribution av reklammaterial; distribution av reklammaterial (flygblad, prospekt, broschyrer, prover), speciellt för långdistansförsäljning via katalog, in- eller utrikes; distribution av reklammaterial (flygblad, prospekt, broschyrer, prover, särskilt kataloger för långdistans försäljning) över gränserna eller ej; distribution av reklampost och reklambilagor bifogade med regelbundna utgåvor; distribution av reklamtexter; distribution av reklamvaruprover; distribution av tryckt reklammaterial; spridning av annons- och reklammaterial (häften, broschyr och trycksaker); spridning av reklam för andras räkning via internet; spridning av reklam för andras räkning; spridning av reklamannonser; spridning av reklambroschyrer; spridning av reklammaterial; spridning av reklammaterial och kommersiella meddelanden; spridning av reklammaterial på gator; utdelning av produkter för reklamändamål; företagskonsultation avseende marknadsföring; företagskonsultation avseende reklam; företagsrådgivning rörande marknadsföring; konsultation avseende annonsering i tidningar; konsultation avseende företagsfrämjande verksamhet; konsultation avseende marknadsföring; konsultation avseende organisering av reklamkampanjer för företag; konsultation inom marknadsföringsområdet; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; konsultationer avseende sales promotion; konsulttjänster avseende företagsmarknadsföring; konsulttjänster avseende marknadsföring; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster inom området marknadsföring; konsulttjänster rörande reklam; marknadsföringsassistans; marknadsföringskonsultation; marknadsföringsrådgivning; rådgivningstjänster avseende marknadsföring; affärsinformation; affärsvärdering; affärsvärderingar och utvärderingar i affärsfrågor; analys av affärsinformation; analys av företagsattityder; analys av företagsledning; analys av företagsstatistik; analyser av företagsbeteenden; analyser av system för företagsledning; analyser och värderingar av företag; analystjänster avseende företagsdata; bedömning av affärsmöjligheter; bedömning av företagsorganisationsmetoder (benchmarking); benchmarkingtjänster; beskattningsanalyser relaterande till företagsledning; byråer för kommersiell information; byråer för kommersiell information [omfattande företagsinformation, om marknadsföring eller demografiska data]; datoriserad företagsinformation; datoriserad företagsledningsinformation; datoriserade affärsinformationstjänster; datoriserade affärsundersökningar; datoriserade företagsinformationsdata; datoriserade informationstjänster i samband med värdering av affärsmöjligheter; datorstödd företagsinformation; direktansluten företags- och affärsinformation; ekonomisk analys för företagsändamål; ekonomisk prognostisering för affärsändamål; ekonomisk prognostisering; ekonomisk prognostisering och analys; ekonomisk prognostisering och analys för företagsändamål; ekonomiska studier för företagsändamål; enkäter (undersökningar) i företagssyfte; expertutvärderingar och -rapporter avseende företagsfrågor; företagkartläggningar; företags- /affärsinformation; företags-/affärsundersökningar och -information; företags- och affärsinformation; företagsanalys; företagsanalyser avseende marknader; företagsanalystjänster; företagsinformation; företagsinformation och -undersökningar; företagsinformationstjänster; företagsinformationstjänster tillgängliga via direktanslutning från datoriserade databaser eller internet; företagsrådgivning och - utredning; företagsinformationstjänster on-line från ett globalt datornätverk eller internet; företagsstatistiska studier; företagsstudier; företagsstudier och -undersökningar; företagsundersökningar; företagsundersökningar avseende nya företag; företagsundersökningar för nya tjänster; företagsutredningar; företagsutvärdering; förmedlande av data i dataformat rörande affärsverksamhet; förmedlande av företagsinformation rörande jordbruksnäringen; förmedling av datoriserad information rörande företagsregister; genomförande av företagsundersökningar; genomförande av företagsvärderingar; genomförande av interna affärskommunikationsundersökningar; genomförande av marknadsundersökningar; hållande av genomförbarhetsstudier avseende affärsverksamhet; information avseende affärsverksamhet; information avseende databehandling; information avseende företagsstatistik; information eller förfrågningar om affärer och marknadsföring; information och expertåsikter rörande bolag och affärer; information om kommersiell företagsverksamhet och affärsinformation via ett globalt datornät; informationstjänster avseende företagsstatistik; informationstjänster relaterade till affärsverksamhet; insamling och systematisering av affärsdata; kommersiell företagsinformation med hjälp av datoriserade databaser; kommersiell informationskatalog på internet; kommersiella informationstjänster; kommersiella informationstjänster, åtkomst genom tillgång till databaser; kommersiell information; marknadsföringsanalyser; marknadsföringsanalystjänster; marknadsforskning; marknadsinformationstjänster relaterade till marknadsstatistik; marknadsgranskningar;

66 Svensk varumärkestidning /64 marknadsinformationstjänster relaterade till handelsrapporter; marknadsprisanalyser; marknadsrapporter och -studier; marknadsundersökningar; marknadsundersökningar och företagsanalyser; marknadsundersökningsstudier; prisanalyser; prisanalystjänster; prognoser om ekonomiska affärer; projektstudier för företag; sammanställning och tillhandahållande av pris- och statistikinformation avseende handel och företag; skriftliga företagsrapporter; spridning av data avseende företag; sökningar avseende företagsinformation; spridning av företagsinformation; spridning av kommersiell information; statistisk affärsinformation avseende medicinska frågor; statistisk analys av affärsverksamhet; statistisk information avseende affärsverksamhet; studier av företagseffektivitet; tillhandahållande av affärsinformation via globala datornät; tillhandahållande av företagsinformation inom området sociala medier; tjänster avseende ekonomisk information för företagsändamål; tjänster avseende företagsundersökningar; tjänster avseende kostnadsutvärdering; tjänster avseende marknadsföringsinformation relaterade till indexstandard; tjänster för anskaffande av information avseende utrikeshandel; tjänster rörande marknadsforskning; undersökningar avseende företagsförvärv; undersökningar/studier avseende affärsinformation; undersökningstjänster avseende företag; uppdatering av företagsinformation på en datoriserad databas.; upplåtande av affärsinformation; upplåtande av affärsinformation via datorterminaler; upplåtande av affärsinformation via en hemsida; upplåtande av data om företag; upplåtande av datoriserad affärsstatistik; upplåtande av företagsinformation avseende franchising; upplåtande av försäljningsanalyser; upplåtande av information avseende företagsledning; upplåtande av information och råd till konsumenter rörande val av produkter och artiklar för inköp; upprättande av företagsrapporter; utarbetande av affärsprojektstudier; utarbetande av företagsrapporter; utarbetande av kommersiella rapporter; utarbetande av kostnadsanalyser; utredningar av affärsinformation; utvärdering av affärsmöjligheter; utvärdering relaterad till företagsledning i industriföretag; utvärderingar relaterade till kommersiella frågor; utvärdering relaterad till företagsledning i professionella företag; värderingar avseende företagsledning i handelsföretag; allmänna opinionsundersökningar; analys av marknadsundersökningsdata; analys av marknadsundersökningsstatistik; analys av marknadsundersökningsdata och -statistik; analys inom annons- och reklamområdet; analyser av marknadskartläggning; analyser av medvetenheten hos allmänheten om reklam; analyser avseende marknadsföring; datoriserade marknadsundersökningstjänster; datoriserade marknadsstudier; företags- och marknadsundersökningar; genomförande av opinionsbildningsundersökningar; genomförande av opinionsundersökningar; informationstjänster avseende konsumentefterfrågan; insamling av information avseende marknadsanalys; insamling av information avseende marknadsundersökning; insamling av information avseende marknadsstudier; insamling av marknadsundersökningsinformation; intervjuer för kvalitativa marknadsstudier; konsultation avseende marknadsbedömning; konsumentforskning; kundresponsanalyser; markandsundersökningstjänster för förläggare; marknadsanalys; marknadsanalyser; marknadsanalysstudier; marknadsanalystjänster avseende tillgång till antikviteter; marknadsanalystjänster avseende tillgång till varor; marknadsanalystjänster avseende försäljning av antikviteter; marknadsanalystjänster avseende försäljning av varor; marknadsbedömningstjänster; marknadsföringsinformation; marknadsföringsprognoser; marknadsföringsstudier; marknadsopinionundersökningsstudier; marknadsprognoser; marknadsstudier och analyser av marknadsstudier; marknadsundersökning för reklam; marknadsundersökning för sammanställning av information om läsare av publikationer; marknadsundersökning för sammanställning av information om tvtittare; marknadsundersökning via telefon; marknadsundersökning via en databas; marknadsundersökningar genomförda via telefon; marknadsundersökningar inom områdena komsetika, parfymer och skönhetsprodukter; marknadsundersökningar och marknadsstudier; marknadsundersökningar och -analyser; marknadsundersökningar och analystjänster; marknadsundersökningsrapporter; marknadsundersökningstjänster relaterade till utsändningsmedier; mätning av tittar- och lyssnarsiffror för tv- och radiosändningar; offentliga opinionsundersökningar; opinionsundersökningar; planeringstjänster för marknadsföringsstudier; prissättningsundersökningar; rådgivning avseende marknadsundersökningar; spridning av data avseende annons- och reklamverksamhet; statistisk utvärdering av marknadsföringsdata; tjänster avseende återställande av marknadsundersökningsdata; tjänster avseende insamling marknadsundersökningsdata; tjänster rörande marknadsstudier; tolkning av marknadsundersökningsdata; undersökning av annonseringsgensvar; undersökningar av marknadsföringsstrategi; undersökningar avseende behållning/avkastning (ej ekonomisk); undersökningar avseende företagsprofiler; undersökningar avseende reklam; undersökningstjänster avseende marknadsföring; utförande av marknadsföringsstudier; utredningstjänster relaterade till annonsering och reklam; anskaffande av företagsinformation avseende företagsverksamhet; anskaffande av företagsstatistik för andras räkning; anskaffning av företagsinformation rörande bolagsstatus; datainsamling för andras räkning; datasammanställning (för andras räkning); datoriserad insamling av försäljningsplatsdata för detaljhandlare; datoriserad sammanställning av kundindex; datoriserad sammanställning av lagerstyrningsregister; förvärvande av kommersiell information; insamling av affärsinformation; datoriserad sammanställning av orderlistor; insamling av data; insamling av företagsstatistik; insamling av kommersiell information; insamling av statistik för affärsändamål eller kommersiella ändamål; insamling och systematisering av information till datadatabaser; konsultation relaterad till utarbetande av företagsstatistik; registreringshanteringstjänster, nämligen dokumentsökning för andra; sammanställande av kataloger för publicering på internet; sammanställande av

67 Svensk varumärkestidning /65 kundregister; sammanställande av statistik; sammanställning av adressregister; sammanställning av direktutskickslistor; sammanställning av företagsdata; sammanställning av företagsinformation; sammanställning av företagsstatistik; sammanställning av företagsstatistik och kommersiell information; sammanställning av indexerade adresser; sammanställning av information till databaser; sammanställning av kataloger för publicering på globala datornät eller internet; sammanställning av kommersiell information; sammanställning av listor över framtida kunder; sammanställning av register avseende importörer; sammanställning av register avseende exportörer; sammanställning av statistiska data avseende företag; sammanställning av statistisk data avseende medicinska undersökningar; sammanställning av statistisk information; sammanställning av statistiska data för användning inom vetenskaplig forskning; sammanställning av statistiska modeller för tillhandahållande av information om marknadsdynamik; sammanställning av statistik relaterat till annonsering; sammanställning i datoriserade databaser; sammanställning och systematisering av information i databaser; upprättande av statistisk företagsinformation; utarbetande av data avseende företagsstatistik; utarbetande av företagsstatistik. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04557 Ansökningsdatum: TRUECALLER True Software Scandinavia AB, Kungsgatan 15, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: Awapatent Aktiebolag, Box 45086, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Datorprogram och programvara inklusive programvara nedladdningsbar från Internet; tillämpningsprogramvara för datorer och mobila kommunikationsenheter; programvara för informationssökning, filtrering och blockering av telefonsamtal och elektroniska meddelanden, identifiering av telefonnummer och avsändare av elektroniska meddelanden samt för socialt nätverkande on-line; programvara för överföring av elektroniska meddelanden; mobila enheter för data- och telekommunikation; programvaruplattformar. 35: Insamling, sammanställning och systematisering av information i databaser; direktansluten person-, företags-, marknads- och affärsinformation; telefonsvarartjänster; upplåtande och uthyrning av annonsutrymmen på Internet; reklamtjänster via mobila kommunikationsenheter. 38: Data- och telekommunikation; upplåtande av åtkomst till datoriserade, elektroniska och direktanslutna databaser; elektronisk överföring av data, meddelanden och information; audiovisuella överföringstjänster; telefonkatalogtjänster; meddelandetjänster; personsökningstjänster med hjälp av elektronisk kommunikation. 42: Molntjänster (software as a service (SaaS)); utformning av informations- och kommunikationssystem; utformning, utveckling, underhåll, uppdatering och uthyrning av programvara; konsulttjänster avseende maskin- och programvara.

68 Svensk varumärkestidning /66 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01926 Ansökningsdatum: All know the monkey Magnus Ohlsson Paglert, Hästhagavägen 26, Varberg, Sverige. 28: Bräden som används i vattensporter; knäskydd [sportartiklar]; skateboards; skateboardhjul; armbågsskydd [sportartiklar]; benskydd [sportartiklar]; bergsrullbrädor; bindningar för snowboards; bodyboard (små surfbrädor); fodral anpassade för sportartiklar; handledsskydd för rullbrädsåkning; handpaddlar; handskydd anpassade för sportändamål; rullskridskor; skateboardvax; skidor; skimboards; skridskor och rullskridskor; små surfbrädor, kroppsbrädor; smalbensskydd [sportartiklar]; sportartiklar, ej ingående i andra klasser; surfskidor; väskor speciellt anpassade till sportartiklar; vindsurfingbrädor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01912 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket är utfört i svart, vitt och rött. Daniel Johan Olov Frost, Torstensväg 24, Nusnäs, Sverige. 35: Anordnande av auktioner via internet; anordnande och ledning av auktionsförsäljningar; auktionering via internet; auktionsbudgivning online för andra; ledning av auktionsförsäljningar; onlineauktioner via internet; organisering av auktioner via internet. 45: Uthyrning av säkerhets- och övervakningsapparatur.

69 Svensk varumärkestidning /67 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01921 Ansökningsdatum: JSON Vägbelysning Json Vägbelysning AB, Rydetvägen 25, Olofstorp, Sverige. Org. nr: Ombud: HandelsJuristerna AB, Sten Sturegatan 38, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Asfaltläggning; anläggning och uppförande av vägbeläggningar och vägar; elektrisk installation; elektriska installationer; installation av belysningssystem; installation av elektriska redskap. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00921 Ansökningsdatum: BELLFLOWER The Wine Team Juncta Valenta AB, Blasieholmsgatan 4A, Stockholm, Sverige. Org. nr: Ombud: Noréns Patentbyrå AB, Box 10198, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

70 Svensk varumärkestidning /68 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01923 Ansökningsdatum: minsqueeze Hoels import, Ryttarvägen 49, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Återanvändbara plastvattenflaskor, säljs tomma; återanvändbara vattenflaskor av rostfritt stål, säljs tomma; bägare; bärbara dryckesbehållare; behållare för drycker; behållare för förvaring av livsmedel; burkar; flaskor; formar [husgeråd]; hushålls-eller köksredskap; hällpipar (husgeråd); isolerande burkar; klämflaskor [tomma]; köksbehållare; kylklampar för hushållsändamål; kylväskor; matlådor; matningskoppar för barn; sportflaskor, tomma; värmeisolerade behållare för livsmedel eller dryck; vattenflaskor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08471 Ansökningsdatum: Coffee dreams Bonver Entertainment Group AB, Gåshaga brygga 1, Lidingö, Sverige. Org. nr: Ombud: G Grönberg Advokatbyrå Aktiebolag, Box 7418, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Kaffemaskiner, elektriska kaffemaskiner. 21: Kaffemuggar; pappersmuggar; plastmuggar. 37: Underhåll och reparation (service), särskilt avseende kaffemaskiner.

71 Svensk varumärkestidning /69 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/08472 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i beige och svart med svart text. Bonver Entertainment Group AB, Gåshaga brygga 1, Lidingö, Sverige. Org. nr: Ombud: G Grönberg Advokatbyrå Aktiebolag, Box 7418, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Kaffemaskiner, elektriska kaffemaskiner. 21: Kaffemuggar; pappersmuggar; plastmuggar. 30: Varma och kalla kaffedrycker. 37: Underhåll och reparation (service), särskilt avseende kaffemaskiner.

72 Svensk varumärkestidning /70 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/00085 Ansökningsdatum: Gullers Grupp Gullers Grupp AB, Box 7004, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Assistans och rådgivning vid företagsledning; assistans, rådgivning och konsultationer avseende affärsplanering; assistans, rådgivning och konsultationer avseende affärsorganisation; assistans, rådgivning och konsultationer avseende företagsledning; assistans, rådgivnings- och konsulttjänster avseende affärsanalys; företagsförmedling och rådgivningstjänster inom området försäljning av varor och utförande av tjänster; företagsinformation och rådgivningstjänster; företagskonsultation och -rådgivning; företagsledning och -rådgivning; informations- och rådgivningstjänster avseende taxor; konsult- och rådgivningstjänster inom området för affärsstrategi; konsultation, rådgivning och assistans avseende reklam, marknadsföring och pr; konsulttjänster och rådgivning avseende företagsledning; rådgivning åt industriföretag vid ledning av deras verksamheter; rådgivning avseende affärsledning; rådgivning avseende anställningar; rådgivning avseende företagsledning; rådgivning avseende företagsorganisation; rådgivning avseende företagseffektivitet; rådgivning avseende marknadsundersökningar; rådgivning inom området för företagsledning och marknadsföring; rådgivning och information om kundservice och produkthantering och priser på internetplatser i samband med inköp via internet; rådgivning och information beträffande kommersiell företagsledning; rådgivning relaterad till företagsledning och -organisation; rådgivning relaterad till företagsorganisation och dess ekonomiska aspekter; rådgivning relaterad till företagsledning; rådgivning vid företagsledning; rådgivningstjänster avseende företagsidentitet; rådgivningstjänster avseende företagsledning; rådgivningstjänster avseende marknadsföring; rådgivningstjänster avseende kommersiell planering; rådgivningstjänster avseende företagsplanering; rådgivningstjänster avseende företagsstrukturer i företag; rådgivningstjänster avseende gemensam struktur av affärsföretag; rådgivningstjänster avseende reklamverksamhet; rådgivningstjänster avseende företagsorganisation; rådgivningstjänster avseende reklam för franchiseföretag; rådgivningstjänster avseende företagsledning avseende industriföretag; rådgivningstjänster avseende företagsledning avseende affärsföretag; rådgivningstjänster avseende reklam; rådgivningstjänster avseende annonsering; rådgivningstjänster för företagsledning; rådgivningstjänster (företags -) avseende företagsadministration inom den offentliga sektorn; rådgivningstjänster (företags) relaterade till ledning av affärsverksamhet; rådgivningstjänster relaterade till företagsledning; rådgivningstjänster relaterade till företagsledning och affärsverksamhet; reklam- och marknadsföringstjänster samt relaterad rådgivning; tjänster avseende företagskonsultation och -rådgivning.

73 Svensk varumärkestidning /71 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01936 Ansökningsdatum: Mamame Malin Tapper, Trångsundsvägen 69, Trångsund, Sverige. Haleh Amirfaryar, Onsalagränd 7, Älvsjö, Sverige. Ombud: Malin Tapper, Trångsundsvägen 69, TRÅNGSUND, Sverige. 10: Graviditetsbälten för medicinska ändamål; medicinska stöd; medicinska stöd för kroppen; stödkläder för medicinskt bruk. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01909 Ansökningsdatum: Gottogram Cristin Helgebring, Västra Andersgårdsgatan 10, Göteborg, Sverige. 35: Elektronisk handel, nämligen upplåtande av produktinformation via telekommunikationsnät för reklam- och försäljningsändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01913 Ansökningsdatum: Blekinge ReikiCenter Maria Olsson, Tångalundsvägen 13, Hasslö, Sverige. 41: Anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning. 44: Reikitjänster (hälsovård).

74 Svensk varumärkestidning /72 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01809 Ansökningsdatum: Carita Brodd, Observatoriegatan 14, Stockholm, Sverige. 18: Väskor; portmonnäer, handväskor och plånböcker; nyckelfodral; korthållare. 25: Fotbeklädnader för barn; fotbeklädnader för damer; fotbeklädnader för herrar; mössor [huvudbonader]; huvudbonader för barn; barnkläder; damkläder; herrkläder. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01810 Ansökningsdatum: Figurklass: Carita Brodd, Observatoriegatan 14, Stockholm, Sverige. 18: Korthållare; portmonnäer, handväskor och plånböcker; väskor. 25: Huvudbonader för barn; mössor [huvudbonader]; barnkläder; herrkläder; fotbeklädnader för barn; fotbeklädnader för damer; fotbeklädnader för herrar; damkläder.

75 Svensk varumärkestidning /73 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01833 Ansökningsdatum: Merithon Merithon AB, Hugo Grauers Gata 3b, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Elektronisk handel, nämligen upplåtande av produktinformation via internet för reklam- och säljändamål inom området rekreationssporter. 41: Tillhandahållande av en webbplats och mobilapplikation avseende rekreationsidrottsträning och träningsråd, registrering av träning och genomgångar samt statistisk analys därav. 45: Sociala nätverkstjänster tillhandahållna online, nämligen webbplats eller mobilapplikation avseende gemenskap för sportentusiaster Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01928 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i rött och vitt. Hudiksvalls kommun, Västra Tullgatan 6, Hudiksvall, Sverige. Org. nr: Ombud: ADN Law Advokatfirma Kommanditbolag, Box 7641, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Digital musik (nedladdningsbar) för åtkomst från en datoriserad databas eller internet; elektroniska publikationer; ljudinspelningar; musikinspelningar; videoinspelningar; spelfilmer. 41: Anordnande av kulturevenemang; anordnande av kulturverksamhet; anordnande av musikunderhållning; dans-, musik- och dramaföreställningar; fanklubbar; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av konferenser avseende underhållning; anordnande av möten och konferenser; anordnande av seminarier; anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; film- och videofilmproduktion; inspelnings-, film-, video- och tv-studiotjänster; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; handledning; information om undervisning/utbildning.

76 Svensk varumärkestidning /74 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2015/01777 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i vinrött. Aprovix AB, Virdings Alle 32B, Uppsala, Sverige. Org. nr: : It-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin.

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 DEL A A.1. 220 521 731 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 Marlene Edvinsson, ny företagare som satsar på tillväxt Ella, Marlene och Simba Foto: Åsa Olsson Hundar som företagande Nystartade Marlene Ed vinsson, med konceptet

Läs mer

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter Energi- Energi-och koldioxidintensiteter för för 319 319 varor varor och och tjänster RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg EUSTaCEA-projektet, med stöd av Daphne III-programmet Handbok NOVEMBER 2010 2 Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

LÄKEMEDELSREKLAM: Kontroversiell redan från början. Det går att skapa ett ledarskap i världsklass. Det japanska öppnar dörrar för Otsuka i Norden

LÄKEMEDELSREKLAM: Kontroversiell redan från början. Det går att skapa ett ledarskap i världsklass. Det japanska öppnar dörrar för Otsuka i Norden Det går att skapa ett ledarskap i världsklass Det japanska öppnar dörrar för Otsuka i Norden Att lyckas med lansering inom onkologi LÄKEMEDELSREKLAM: Kontroversiell redan från början nummer 6/2011 årgång

Läs mer

8SÄTT. magazine. Open. Begränsat. Superstjärnans miljardaffär med Facebook intrum magazine 1 / 2012. att förbättra dina kontrakt

8SÄTT. magazine. Open. Begränsat. Superstjärnans miljardaffär med Facebook intrum magazine 1 / 2012. att förbättra dina kontrakt Intrum Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 3 2012 magazine Begränsat KASSAFLÖDE 8SÄTT att förbättra dina kontrakt Swedish Open Bakom kulisserna på en klassisk tennisturnering skadar europeiska

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se. Till statsrådet

Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se. Till statsrådet Till statsrådet Regeringskansliet uppdrog den 19 februari 2009 åt Sören Öman, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, att utreda frågan om skyldighet att till myndighet

Läs mer

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB Stockholm 2000 STÖDMATERIAL FÖR ARBETSMILJÖN - ÖVERSIKT

Läs mer

KVINNA. Emma Wiklund: I BALANS. RESEFORMEN SOM ÖKAR Fördomarna börjar försvinna SMÄRTA I KROPPEN. Jag var så illa tvungen att skaffa mig ett jobb

KVINNA. Emma Wiklund: I BALANS. RESEFORMEN SOM ÖKAR Fördomarna börjar försvinna SMÄRTA I KROPPEN. Jag var så illa tvungen att skaffa mig ett jobb ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS SMÄRTA I KROPPEN KAN BERO PÅ DINA FÖTTER Läs mer om Fotkomfort på sid 4 MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 6 MAJ 2015 KVINNA I BALANS Emma

Läs mer

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast Pulsen Munnen är kroppens spegel som visar hur man mår SID 10 11 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2013 CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS SID 4 5 HOPP FÖR HÄLSAN Många ringer 1177 för råd

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Näri ngsliv 200 1-2011 så blir 2012 sidan 27 Stjärnorna Står på kö hos Stig Wiklund i BollStaBruk Sidan 6-9 faktor Guld-Magda

Näri ngsliv 200 1-2011 så blir 2012 sidan 27 Stjärnorna Står på kö hos Stig Wiklund i BollStaBruk Sidan 6-9 faktor Guld-Magda Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to ` Näringsliv nummer 10.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Så blir Krusning eller kris? 2012 Sidan 27 Stjärnorna står på kö hos Framgångs- Stig Wiklund i

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

BiogenIdec forskning ger framsteg

BiogenIdec forskning ger framsteg BiogenIdec forskning ger framsteg Subventionsmålen vad hände i Regeringsrätten? Dags för ny etikprövningslag igen Ledarskap Lönsam lönesättning nummer 3/2008 årgång 11 T I D N I N G E N F Ö R S V E N S

Läs mer

rapport om läget i svensk mötesindustri meetings international No. 25

rapport om läget i svensk mötesindustri meetings international No. 25 rapport om läget i svensk mötesindustri meetings international No. 25 1 session series on future retail 15 may stockholm 22 may borås sweden The dividing line between the virtual/digital world and the

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer