Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning för psykologer i psykofarmakologi"

Transkript

1 Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer gavs en kurs i psykofarmakologi för psykologer i Växjö. Kursdeltagarna var mycket nöjda med kursen och uttryckte att kursen var såväl relevant för yrkesområdet som att den mötte ett stort kunskapsbehov hos kliniskt verksamma psykologer. Psykologer möter ofta patienter som behandlas med psykofarmaka för olika former av psykisk ohälsa och återkommande väcks frågor om medicineringen främjar eller försvårar psykologisk behandling och utredning. Exempel på sådana frågor är om graden av insikt under samtalsbehandling påverkas av psykofarmaka och när tidpunkten är den rätta för genomförande av uppmärksamhetskrävande test. Vidare, att patienter rapporterar om såväl nyttoeffekter som biverkningar vid farmakologisk behandling och inte sällan ses en låg följsamhet till ordinerade läkemedel, vilket i vissa fall är ett hinder för psykisk förbättring. Ökade kunskaper om psykofarmakas egenskaper bör kunna främja psykologens klientarbete likaväl som att samarbetet med läkare och övriga professioner underlättas. Syfte Det övergripande syftet med kursen är att ge en översikt över psykofarmakas verkningsmekanismer, såväl fysiologiskt som kliniskt. Kursen innehåller fem delar; a). Genomgång av basala kunskaper om neurofysiologiska processer med koppling till farmakokinetiska aspekter, dvs. egenskaper på såväl nervcellsnivå som på kroppen i övrigt för kroppens förmåga att metabolisera läkemedel samt inverkan av faktorer som kön, ålder och annan sjukdom. b). Översiktlig presentation av farmakodynamiska mekanismer, dvs. hur läkemedel påverkar kroppen och sambandet mellan dos och respons för att nå en förväntad maximal terapeutisk effekt samt mekanismer bakom biverkningar och interaktionseffekter med andra läkemedel. c). Genomgång av de vanligaste läkemedelsgrupperna och enskilda preparat. Kursen kommer även att ge en orientering kring allmänna principer för hur administrering och förskrivning av läkemedel går till. d). Ett av kursens mera centrala områden avser hur läkemedel kan inverka positivt eller negativt vid psykologisk behandling eller psykologisk utredning och ett särskilt syfte är att finna en så optimal lösning som möjligt då olika aspekter i behandlingen riskerar att komma i konflikt. e). Kursen kommer att utgå från olika psykiatriska tillstånd hos barn, unga, vuxna och äldre och som behandlas med psykofarmaka. De psykiatriska tillstånd som tas upp är psykos, depression, bipolärt syndrom, ångest, sömnstörningar, tvångssymtom, beroende, ADHD och Collskog Konferenser AB Furulidsvägen Ingelstad Sverige Telefon: Mobiltelefon: Hemsida: www:collskogkonferenser.se Bankgiro: Org. Nr.:

2 demenssjukdomar. Medicinering vid vissa neurologiska sjukdomar, t.ex. epilepsi, traumatiska hjärnskador och smärta kommer att gås igenom. Beteendestörningar som kan förekomma vid personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd och som i vissa fall behöver medicineras kommer att tas upp under kursen samt de komplikationer i behandlingen som samsjuklighet kan medföra. Kursmål Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagarna kunna redogöra för: Farmakologisk behandling vid olika former av psykisk ohälsa och om olika läkemedelsgrupper samt de allmänna verkningsmekanismer som kan förväntas. - Ett konkret ärende, där psykologisk behandling eller utredning pågår vid samtidig läkemedelsbehandling och där såväl tidpunkt som dosering av farmaka kan diskuteras, liksom andra möjliga justeringar av läkemedel. Uppläggning Kursens omfattning motsvarar 7,5 hp och innehåller 28 lektionstimmar undervisning, vid två undervisningstillfällen med två sammanhängande dagar vid respektive sammankomst samt en examinationsdag på 6 timmar vid ett senare tillfälle. Föreläsningar ges av disputerade forskare i farmakologi, respektive i psykologi, och av yrkesverksamma läkare (specialister i psykiatri). Diskussioner i mindre grupper kommer att fokusera på olika frågeställningar som rör psykologens arbetsområde kopplat till olika aspekter som rör psykofarmaka. Målgrupp Legitimerade psykologer. Litteratur Farmakologi och farmakologisk omvårdnad av Hedvig Nordeng och Olav Spigset, 2009, Studentlitteratur, (473 sidor) och vetenskapliga artiklar som delas ut i samband med kursen, cirka 800 sidor litteratur sammanlagt. Lärare Margareta Reis, docent, Linköping, Lars Häggström, leg läkare, specialist i psykiatri, Halmstad, Per Woxler, leg läkare, specialist i psykiatri, Linköping, och Roger Carlsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i neuropsykologi, fil. dr., Växjö. Kollegium och examinatorer Margareta Reis och Roger Carlsson Examinationsform Kursdeltagarna förväntas vara aktiva och medverka med egna frågor vid de teman som tas upp i gruppdiskussioner, bl.a. genom muntlig redovisning av instuderingsfrågor vid den andra kurssammankomsten, och utrymme ges till varje deltagare att reflektera över läkemedelsbehandling i det egna patientarbetet. Varje kursdeltagare skriver en rapport om en utredning eller en psykologisk behandling av en patient och som har en pågående behandling med psykofarmaka. I rapporten fokuseras på hur den psykologiska utredningen eller behandlingen underlättas, respektive försvåras av pågående behandling med psykofarmaka samt förslag på 2

3

4 UTBILDNING FÖR PSYKOLOGER I PSYKOFARMAKOLOGI STOCKHOLM: 2015, jan och 4-5 feb samt 12 mars SCHEMA Alla dagar avbrott för fika för- och eftermiddag samt lunch Dag Registrering med kaffe/te och smörgås. Inledning. Genomgång av kursens uppläggning, litteratur och former för examination. Vilka frågeställningar möter psykologen vid bedömning/utredning och behandling av klienter som samtidigt behandlas med läkemedel? (Roger Carlsson) Allmän genomgång av psykofarmakologi farmakokinetiska och farmakodynamiska mekanismer. (Margareta Reis) Forts. allmän genomgång När kroppen är gravid och själen sjuk - graviditet och psykisk sjuklighet med tyngdpunkt på farmakologisk behandling. (Margareta Reis) Dag Läkemedelsbehandling vid depression, bipolära sjukdomar och ångestsyndrom, med utrymme för kliniska diskussioner. (Lars Häggström) Tvångssyndrom och läkemedelsbehandling. Sömnrubbningar, biologisk bakgrund och farmakologiska interventioner på gott och ont. Metabola konsekvenser av farmakologisk behandling och psykiska sjukdomar. (Lars Häggström) Collskog Konferenser AB Furulidsvägen Ingelstad Sverige Telefon: Mobiltelefon: Hemsida: www:collskogkonferenser.se Bankgiro: Org. Nr.:

5 Dag Samling och kaffe Läkemedelsbehandling vid psykoser och beroendesjukdomar med tillfällen till diskussioner om farmakologi/terapi och interaktioner. (Per Woxler). Neuropsykiatriska funktionshinder, farmakologisk behandling och handläggande vid samtidigt missbruk. (Per Woxler) Möjligheter och hinder med läkemedel vid psykologisk bedömning/utredning samt hur kan man hantera dessa situationer? (Per Woxler och Roger Carlsson) Dag Generella och specifika aspekter på läkemedelsbehandling vad gäller ålder och kön. Kliniskt viktiga interaktioner. (Lars Häggström) Medicinering av demenssjukdomar. Smärta och farmakologisk behandling smärta depression och ångestsyndrom. (Lars Häggström) Farmakologisk behandling vid avvikande beteenden och personlighetsstörningar. Möjligheter och risker med farmakologisk behandling vid livskriser. (Lars Häggström) Farmakologisk behandling och psykoterapi diskussion kring patientfall. (Lars Häggström och Roger Carlsson) Dag Kaffe, samling Examination. Presentation i grupp av ett eget och avidentifierat patientärende. Uppgiften skall skickas in senast två veckor före examinationsdagen (för mer information, vg se program). Margareta Reis och Roger Carlsson Medverkande: Margareta Reis, docent i farmakologi, Lars Häggström, leg läkare, specialist i psykiatri, Per Woxler, leg läkare, specialist i psykiatri, Roger Carlsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i neuropsykologi, fil. dr., Lars Collskog, kursansvarig

Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4

Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 1 Wise Mind AB www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 VÅRTERMINEN 2015 SIDAN PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 SMÄRTA 5-7 PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING PROLONGED EXPOSURE OCH

Läs mer

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01 Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 2010-08-27 Upprättad

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Behandling vid bipolär sjukdom

Behandling vid bipolär sjukdom 1 Behandling vid bipolär sjukdom Innehåll Förord 3 1 Litium 4 2 Behandling med Litium 5 3 Andra stämningsstabiliserande läkemedel 9 4 Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10 5 Undersökningar

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Stöd för beslut om behandling Kompletterande kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen, 2014 Utredning

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Program Arbete Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder vårdprogram Neuropsykiatriska funktionshinder Vårdprogram för vuxna patienter med neuropsykiatriska funktionshinder Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Vilka patienter? 4 3 Bemötande 4 4 Utredning 4 5

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod 2014 ISBN 91-976391-1-7 RV 2014:02 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Revision av Ortopedmedicinisk verksamhet inom Stockholm Clinic Stay Active, STAYAC AB (Organisationsnummer 556243-2624)

Revision av Ortopedmedicinisk verksamhet inom Stockholm Clinic Stay Active, STAYAC AB (Organisationsnummer 556243-2624) IBDO STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSr Ank 2014-04- 11 Dnr Revision av Ortopedmedicinisk verksamhet inom Stockholm Clinic Stay Active, STAYAC AB (Organisationsnummer 556243-2624) Hälso- och

Läs mer