Svensk varumärkestidning nr 37/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning nr 37/2014"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning nr 37/2014 Publiceringsdag Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax:

2 Svensk Varumärkestidning /2014/0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser 011 Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den 1 juli Rättelse av registreringar Registreringar avförda på egen begäran Förnyade registreringar Ändringar i registrerade varumärken Pantsättningar av nationella varumärkesregistreringar Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll Varumärkesregistreringar har upphävts efter lagakraftvunna beslut i administrativa hävningsärenden m.m Varumärkesregistreringar har ändrat sitt skyddsomfång efter lagakraftvunna beslut i administrativa hävningsärenden m.m Internationella kungörelser 051 Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 varumärkeslagen Kungörelse av rättelse enligt 26 förvaltningslagen av tidigare meddelat beslut avseende internationell registrering Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell registrering Kungörelse av att internationell registrering pantsatts i Sverige Kungörelse enligt 5 kap. 17 varumärkeslagen av att internationell registrering förnyats Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret Internationella registreringar som upphört i sin helhet Kungörelse av beslut att internationell registrering inte ska gälla i Sverige

3 Svensk Varumärkestidning /2014/1 011 Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den 1 juli Registreringsnr Den som vill framställa invändning mot en kungjord registrering, skall göra detta skriftligen, till Patentoch registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen. Sista dagen för invändning är Invändningen skall innehålla: 1. Invändarens namn eller firma samt postadress. 2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. 3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/00631 Ansökningsdatum: JAMES CAMERON S AVATAR Prioritet: Begärd från OHIM, , nr , Ifrågavarande märke härrör från en omvandling av ett gemenskapsvarumärke. Ansökan om gemenskapsvarumärke lämnades in till OHIM, TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, West Pico Boulevard, Los Angeles California, USA. BRANN AB, Box 12246, Stockholm, Sverige. 25: Kläder; fotbeklädnader; huvudbonader. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/02040 Ansökningsdatum: MAKE & CREATE Make & Create Scandinavia AB, Kanalvägen 10 A, Upplands Väsby, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Att: Lars Arrhed, Box 11911, Göteborg, Sverige. 35: Återförsäljartjänster häri inbegripet e-handel av artiklar inom kreativ heminredning och design såsom färger, lacker, saxar, tänger, pärlor, papper och kartong samt produkter därav, självhäftande etiketter och klistermärken, tejp, tejphållare, klister och lim for pappersvaror, konstnärsmaterial, pennor, penslar, inslagningsmaterial för presenter, stämplar, gips, lera, garn, tråd, textilier, för såväl konsumenter, återförsäljare som leverantörer via webbsajt samt marknadsföring därtill. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/05118 Ansökningsdatum: BIOPALATSET SF Bio Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, Stockholm, Sverige. 41: Biografer; biograftjänster.

4 Svensk Varumärkestidning /2014/2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06974 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Leet Holding AB, Furumossen 99, Partille, Sverige. Org. nr: : Kläder, dock inte kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. 26: Accessoarer för kläder, dock inte för kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/07370 Ansökningsdatum: Erik Milton Leet Holding AB, Furumossen 99, Partille, Sverige. Org. nr: : Kläder, dock inte kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. 26: Accessoarer för kläder, dock inte för kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/07721 Ansökningsdatum: Figurklass: Nacka kommun, Nacka, Sverige. Org. nr: : Anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av kulturevenemang; anordnande av kulturverksamhet; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål; anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av utställningar för kulturändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål; anordnande av visningar för kulturändamål; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; biljettreservation och -bokning för underhållning, sport- och kulturevenemang; genomförande av utställningar för kulturella ändamål; kultur- och idrottsverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för kulturella ändamål; organisering av kultur- och konstevenemang; organisering av kulturella föreställningar; organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; organisering av shower för kulturella ändamål; (organisering av -) utställningar för kulturändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella ändamål; sport- och idrottsaktiviteter, underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter.

5 Svensk Varumärkestidning /2014/3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/08727 Ansökningsdatum: Figurklass: Amazing Neko Food AB, Regeringsgatan 19, Stockholm, Sverige. Org. nr: Svenska Standardbolag Aktiebolag, Box 292, Falun, Sverige. 43: Restauranger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00069 Ansökningsdatum: ZEELAND Modern Times Group MTG AB, Box 2094, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: BRANN AB, Box 12246, Stockholm, Sverige. 38: Telekommunikationstjänster; mediasändningstjänster; åtkomst till innehåll, webbsidor och portaler. 41: Utbildning, underhållning och sport; förlagstjänster och reportage. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00212 Ansökningsdatum: APERTIVO STUREPLANSGRUPPEN Aktiebolag, Box 55719, Stockholm, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. 41: Festarrangemang; nattklubbar; klubbunderhållningstjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00989 Ansökningsdatum: THE ACT STUREPLANSGRUPPEN Aktiebolag, Box 55719, Stockholm, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. 41: Festarrangemang; nattklubbar; klubbunderhållningstjänster.

6 Svensk Varumärkestidning /2014/4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01527 Ansökningsdatum: Nuvara Lewander Yachting AB, Torsvägen 20, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Träning i yoga; undervisningstjänster avseende yoga; meditationsträning; undervisning i meditationsmetoder; utbildningstjänster avseende meditation; instruktionskurser rörande hälsa; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; undervisning i hälsa; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; utbildning relaterad till hälsa. 44: Meditationstjänster (alternativmedicin); fackmässiga konsulttjänster avseende medicinsk hälsa; information och rådgivning avseende hälsa. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02071 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött (kvadrat) och vitt (hjärta). Mallstreet AB, c/o moretime, Drottninggatan 95 A, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Digital television; programvaror i form av appar. 36: Anordnande av välgörenhetsinsamlingar. 42: Datorprogrammering; konsulttjänster avseende informationsteknologi. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02269 Ansökningsdatum: Avonova Avonova Sverige AB, Fabriksgatan 4, Lidköping, Sverige. Org. nr: Jesper Sundström, c/o Wistrand Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11920, Göteborg, Sverige. 35: Förmedling och uthyrning av personal, administration och förvaltning av sjukhus, kliniker och vårdinrättningar; annonsoch reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; assistans vid företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; kontorstjänster, återförsäljning av läroböcker, handledningar och annat instruktionsmaterial inom områdena hälso-, arbetslivs- och sjukvård; återförsäljning eller detaljhandelstjänster av farmaceutiska, veterinära och sanitära preparat och medicinska varor. 44: Hälso- och sjukvård; däribland sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik; hälsovårdstjänster, även företagshälsovårdstjänster, sjukvårdstjänster, medicinska tjänster, psykosociala tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; friskvård konsultations- och rådgivningstjänster om förebyggande åtgärder avseende hälsovård och arbetsmiljö; testning och utprovning av medicinsk utrustning; fysisk rehabilitering; utveckling av individuella program för fysisk rehabilitering; fysoterapeutiska tjänster; hälsorådgivning; professionella konsultationer avseende hälsa; terapitjänster. 45: Rådgivande tjänster inom arbetsplatssäkerhet; olycksutredningar; konsultationer avseende föreskrifter för arbetsskydd; konsulttjänster avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); säkerhetsanalys av risker; personundersökningar.

7 Svensk Varumärkestidning /2014/5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02270 Ansökningsdatum: Figurklass: Avonova Sverige AB, Fabriksgatan 4, Lidköping, Sverige. Org. nr: Jesper Sundström, c/o Wistrand Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11920, Göteborg, Sverige. 35: Förmedling och uthyrning av personal, administration och förvaltning av sjukhus, kliniker och vårdinrättningar; annonsoch reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; assistans vid företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; kontorstjänster, återförsäljning av läroböcker, handledningar och annat instruktionsmaterial inom områdena hälso-, arbetslivs- och sjukvård; återförsäljning eller detaljhandelstjänster av farmaceutiska, veterinära och sanitära preparat och medicinska varor. 44: Hälso- och sjukvård; däribland sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik; hälsovårdstjänster, även företagshälsovårdstjänster, sjukvårdstjänster, medicinska tjänster, psykosociala tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; friskvård konsultations- och rådgivningstjänster om förebyggande åtgärder avseende hälsovård och arbetsmiljö; testning och utprovning av medicinsk utrustning; fysisk rehabilitering; utveckling av individuella program för fysisk rehabilitering; fysioterapeutiska tjänster; hälsorådgivning; professionella konsultationer avseende hälsa; terapitjänster. 45: Rådgivande tjänster inom arbetsplatssäkerhet; olycksutredningar; konsultation avseende föreskrifter för arbetsskydd; konsulttjänster avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); säkerhetsanalyser av risker; personundersökningar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03063 Ansökningsdatum: ARENA SLOTTSPLANK AB Alfort & Cronholm, Box 11043, Bromma, Sverige. Org. nr: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, STOCKHOLM, Sverige. 19: Icke-metalliska golv; golvplattor, ej av metall; parkettgolv; parkettgolvbrädor; golvbrädor (icke-metalliska -); lister, ej av metall. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03217 Ansökningsdatum: PRRICM Mbenza & Schneeweiss Holding AB, Karolinska vägen 18, Solna, Sverige. Org. nr: Samuel NMS Andreasson, Karolinska vägen 18, Solna, Sverige. 9: Datorspel (programvaror); datorprogram [nedladdningsbara mjukvaror]; datorprogram för databaser; elektroniska tidskrifter [nedladdningsbara]; programvaror i form av appar; hårdvaror; mjukvaror. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03583 Ansökningsdatum: CAMELEON DOMAINE BOUSQUET LEA S.A., Las Heras 345,. Tupungato, Mendoza, Argentina. Org. nr:.. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

8 Svensk Varumärkestidning /2014/6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03600 Ansökningsdatum: C.I.S.S. TLAB West AB, Ebbe Lieberathsgatan 23b, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Övervakning av inbrotts och säkerhetslarm. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03602 Ansökningsdatum: Göteborgsauktioner Göteborgs Auktionsverk AB, Box 7063, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Anordnande av auktioner via internet; anordnande av auktionsförsäljningar; anordnande och ledning av auktionsförsäljningar; auktionering; auktionering av ägodelar; auktionering via internet; genomförande av auktionsförsäljningar; ledning av auktionsförsäljningar; organisering av auktioner via internet. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03678 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i grått, orange och vitt. LSAB Group AB, Linda Brixvik, Svinöhed 415, Långshyttan, Sverige. Org. nr: : Borrskär till roterande motordrivna verktyg; borrspetsar till motordrivna verktyg; cirkelsågar som bärbara elektriska verktyg; eldrivna verktyg för kapning; elektriskt drivna verktyg; fasthållningsdon för verktyg (maskindelar); gängade verktyg [maskiner]; kapskivor för användning med motordrivna verktyg; maskindrivna verktyg; maskinellt drivna skärande verktyg; pneumatiska verktyg [maskiner]; roterande verktyg [maskiner]; sågblad för användning med motordrivna verktyg; bandsågblad för maskiner; klingor för hackelsemaskiner; klingor för hackelsemaskiner [maskindelar]; maskinverktyg för fräsning; svarvar för metallbearbetning; svarvar [maskinverktyg]; svarvmaskiner. 8: Blad för hyvlar; hyvlar; gängningsverktyg (handverktyg). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03687 Ansökningsdatum: Scandinavian Race Week Lina Strandäng, Stenkleveliden 8, Torslanda, Sverige. 41: Anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar.

9 Svensk Varumärkestidning /2014/7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03688 Ansökningsdatum: Brommaköket Svedbergs Lackering AB, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: : Köksinredningar. 42: Professionell konsultverksamhet rörande design av köksinredning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03746 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03747 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03748 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it].

10 Svensk Varumärkestidning /2014/8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03749 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-kommunikation via datorterminaler; it-kommunikationer; it-tjänster [datakommunikation]; telekommunikation via datorterminaler, it, satelliter, radior, telegrafer, telefoner. 42: It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03787 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i mörkblått och vitt. Lagerhaus AB, Kyrkogatan 31, Göteborg, Sverige. Org. nr: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, Kalkylvägen 3, Mölnlycke, Sverige. 24: Textila servetter; textila hushållsartiklar; kökshanddukar [textil]; bordslinne [textil]; bordsunderlägg av textilmaterial; disktrasor; sängkläder och filtar. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; marknadsföringstjänster; annons- och reklamtjänster on-line; kommersiella informationstjänster, återförsäljning av textila servetter, textila hushållsartiklar, kökshanddukar [textil], bordslinne [textil], bordsunderlägg av textilmaterial, disktrasor, sängkläder och filtar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03882 Ansökningsdatum: KANAL OCH CHOKLAD ROYAL STOCKHOLM CRUISE LINE AB, Box 274, Norrköping, Sverige. Org. nr: Lars-Åke Wahlin, Mem Bergshyddan, Söderköping, Sverige. 12: Fartyg. 35: Reklam, annonsering och marknadsföring. 39: Anordnande av resor och kryssningar.

11 Svensk Varumärkestidning /2014/9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03914 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i färgerna grönt och svart. Creativera Group AB, Box 1084, Sundbyberg, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria drycker; aloe vera-drycker, icke-alkoholhaltig; drycker bestående i huvudsak av fruktjuicer; drycker (ickealkoholhaltiga -); drycker innehållande vitaminer; drycker med fruktsmak; drycker (vassle- -); essenser för tillverkning av drycker; extrakt för framställning av drycker; fruktbaserade drycker; fruktjuicer för användning som drycker; grönsaksjuicer [drycker]; grönsakssafter [drycker]; honungsbaserade drycker (icke alkoholhaltiga -); icke alkoholhaltiga drycker; ickealkoholhaltiga drycker; icke alkoholhaltiga honungsbaserade drycker; icke-alkoholhaltiga kolsyrade drycker; ickealkoholhaltiga maltfria drycker [ej för medicinska ändamål]; isotoniska drycker; isotoniska drycker [ej för medicinska ändamål]; kolsyrat mineralvatten nämligen tonic (icke-medicinska drycker); koncentrat för framställning av drycker; mineralvatten [dryck]; safter för framställning av drycker; saftkoncentrat för framställning av drycker; smaksatta kolsyrade drycker; sockerlag för att göra fruktsmakande drycker; sockerlag för framställning av alkoholfria drycker; vatten [dryck]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03917 Ansökningsdatum: GNH 1: Etik i arbetslivet AB, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. Org. nr: : Anna Rosengren, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. 41: Analys av utbildningsrelaterade testresultat och data för andra; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av utbildningskurser; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; konsultation avseende utbildning av anställda; konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultation avseende utbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; ledning av utbildningskurser avseende företag; ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser i företagsledning; ledning av utbildningskurser avseende företagsledning; ledning av utbildningskurser; ledning av utbildningsseminarier för kunder; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning i affärsverksamhet; utbildning med inriktning på affärsledning; utbildning/undervisning; utbildningar; utbildningsakademier; utbildningskurser; utbildningstjänster; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster rörande företagsledning; utveckling av utbildningsmaterial.

12 Svensk Varumärkestidning /2014/10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03918 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: cerise, orange, gul. 1: Etik i arbetslivet AB, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. Org. nr: : Anna Rosengren, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. 41: Anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utbildningskurser; databaserade utbildningstjänster inom området för företagsledning; datorbaserad utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser; produktion av utbildningsvideor; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmanualer; teambuilding (undervisning/utbildning); tillhandahållande av utbildningskurser; tjänster avseende kommersiell utbildning; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning avseende andlig utveckling; undervisning/utbildning av vuxna avseende miljöfrågor; undervisning/utbildning i företagsledning; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; utbildning för försäljningspersonal; utbildning för vuxna; utbildning i filosofi; utbildning i hälsovård och kosttillskott; utbildning i pr; utbildning i rörelsemedvetenhet; utbildning inom området kommunikationsteknik; utbildning med inriktning på affärsledning; utbildning relaterad till hälsa; utbildning/undervisning; utbildningskurser relaterade till kundtjänster; utbildningstjänster avseende yrkesutbildning; utbildningstjänster avseende meditation; utbildningstjänster avseende hälsovård; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster rörande företagsledning; utbildningstjänster rörande kundtillfredsställelse; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga; utbildningstjänster rörande kvalitetstjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03934 Ansökningsdatum: Nasalinette ENTpro AB, Box 2148, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Lösningar för medicinskt bruk för sköljning av näskanalerna; hygieniska preparat för medicinska ändamål; hygieniska preparat för medicinskt bruk; hygieniska preparat och artiklar. 10: Medicinska apparater och instrument; anordningar för administrering av farmaceutiska preparat. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03937 Ansökningsdatum: BodySoulFusion Jeanette Mantel, Lillskogsvändan 12, VÄRMDÖ, Sverige. 41: Undervisning/utbildning relaterad till hälsa.

13 Svensk Varumärkestidning /2014/11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03939 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i vitt, rött och svart. Joakim Lagergren, c/o Racetimer AB, Box 1011, Norrköping, Sverige. 41: Tidtagning vid idrotts- och sportevenemang. 42: Uthyrning av tidtagningsutrustning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03987 Ansökningsdatum: minna-mottagningen Stiftelsen Minna Göteborg, Överås, Danska Vägen 20, Göteborg, Sverige. Org. nr: Anders Henoch, Doktor Forselius gata 4, Göteborg, Sverige. 44: Information och rådgivning avseende hälsa. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03992 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött. STOREFILLER AB, SMEDSTORPSGATAN 16, SKARA, Sverige. Org. nr: : Återförsäljartjänster avseende inredning; partihandelstjänster avseende inredning, nämnda tjänster ej avseende mattor, tapeter eller golv. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04008 Ansökningsdatum: BABY BLUE Ulrika Sjölin, Rindögatan 50, Stockholm, Sverige. 25: Kläder, jeans, skor, accessoarer i form av scarves, bälten, skärp, hattar, handskar för vuxna och barn.

14 Svensk Varumärkestidning /2014/12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04051 Ansökningsdatum: DACA Daca Pallet System AB, Ideon, Lund, Sverige. Org. nr: : Tjänster avseende uthyrning av egendomar (fastigheter). 41: Instruktion/handledning avseende logistik. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04087 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Kraftringen Energi AB (publ), Box 25, Lund, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Studentgatan 6, Malmö, Sverige. 41: Undervisning/utbildning; utbildningsinformation; underhållning; anordnande av tävling i utbildningssyfte; presentationer av visuellt arbete för allmänheten och tävlingsdeltagare tävlings- och utbildningssyfte. 42: Konsultation inom energibesparing; vetenskapliga och teknologiska tjänster samt forskning och design relaterad därtill; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04122 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i rosa och rött. Alma From, Trasthagsvägen 8c, Uppsala, Sverige. 25: Body (kläder); kläder; kläder för barn; kläder för småbarn; kortbyxor [kläder]; nederdelar [kläder]; pannband [kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04135 Ansökningsdatum: chocoma Masoud Bazargan, Solhems Hagväg 23, Spånga, Sverige. 30: Chokladbaserade produkter.

15 Svensk Varumärkestidning /2014/13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04137 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Gul och svart. Protosell AB, Storgatan 40, Ängelholm, Sverige. Org. nr: Gärdewesslau Advokatbyrå AB, Lars Svärd, Kungstorget 2, Göteborg, Sverige. 35: Telemarketingtjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04138 Ansökningsdatum: DuoSTATION DuoSTATION Kommanditbolag, Skimmelvägen 15, HISINGS-KÄRRA, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar programvara); förpackad programvara. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04139 Ansökningsdatum: bonnibox Ebba Hallin, Brahegetan 25, Stockholm, Sverige. 30: Godis, konfektyrbitar och tuggummi. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04140 Ansökningsdatum: FLEXODUCT Jan Reinton, Krusbärsvägen 12, BROMMA, Sverige. 6: Kanaler av metall för ventilationsinstallationer. 11: Hvac-system (värme, ventilation och luftkonditionering). 19: Ventilationskanaler (icke-metalliska).

16 Svensk Varumärkestidning /2014/14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04182 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i vitt (bokstaven L) på grön kvadratisk botten. Lantbruksit i Sverige, Gälstad Kvarn, Vikingstad, Sverige. Org. nr: : Kommunikationsutrustning; aeronautiska kommunikationsapparater; antenner som kommunikationsapparater; apparater för fartyg-till-land kommunikation; apparater för kommunikationsöverföring; apparater för marin kommunikation; apparater för trådlös kommunikation; elektrisk kommunikationsutrustning; elektriska kommunikationsapparater; enheter för kommunikationsgränssnitt; headsets för kommunikation; installationer för elektronisk kommunikation; kommunikationshubbar; kommunikationskablar; kommunikationsmodem; kommunikationsprocessorer; kommunikationsservrar [maskinvara]; kommunikationssystem för hjälmar; kommunikationstråd; manöveranordningar för kommunikation; nätverk för kommunikation; optiska kommunikationsinstrument; programvara för handel via ett globalt kommunikationsnätverk; programvara för kommunikation mellan datorer via ett lokalt nät; programvara för kommunikation med användare av handhållna datorer; programvara för kommunikation; programvaror för behandling av kommunikation; registrerade datorprogram för kommunikationsändamål mellan mikrodatorer; satelliter för kommunikationsändamål; terminaler för mobil kommunikation; utrustning för punkt-till-punkt kommunikation. 42: It-tjänster; design av kommunikationssystem; ingenjörsverksamhet avseende utformning av kommunikationssystem; utformning av kommunikationssystem; it-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; itsäkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]; datorprogrammering för telekommunikation; design av telekommunikationsutrustning och apparater; design av telekommunikationsutrustning och anordningar; forskning relaterad till telekommunikationsteknik; teknisk rådgivning avseende telekommunikationer; utformning av telekommunikationsapparater och anordningar; utformning av telekommunikationsapparater och utrustning; utformning av telekommunikationsapparater och instrument. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04185 Ansökningsdatum: : Skruvar av metall. Byggaträ Ejot-Avdel System AB, Box 9013, SE Örebro, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04186 Ansökningsdatum: : Skruvar av metall. Powergänga Ejot-Avdel System AB, Box 9013, SE Örebro, Sverige. Org. nr:

17 Svensk Varumärkestidning /2014/15 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04187 Ansökningsdatum: Linnearingen Linnéa Essentia AB, Märstag 4, UPPSALA, Sverige. Org. nr: : Utrustningar för användning vid simning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04188 Ansökningsdatum: Flipperringen Linnéa Essentia AB, Märstag 4, UPPSALA, Sverige. Org. nr: : Utrustningar för användning vid simning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04196 Ansökningsdatum: : Byggnader av trä. Helgbo Tomoku Hus AB, Box 60, Insjön, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04197 Ansökningsdatum: SOFTLAN FRUITY SENSATIONS Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, USA. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. 3: Mjukmedel för tvätt; mjukmedel för tyger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04198 Ansökningsdatum: LOHILO Patrik Lundmark, Inga Ersson, Valhallavägen 128, Stockholm, Sverige. 30: Aromatiska preparat för glass; ätligt glasspulver för användning i glassmaskiner; blandningar för glassframställning; desserter av glass; frysen yoghurt (glass); fryst yoghurt [glass]; frysta sötsaker innehållande glass; glass; glass av mejeriprodukter; glass, ej framställd av mjölkprodukter; glass innehållande choklad; glass med frukt; glass och is; glass (pulver för is- -); glass [pulver för is- -]; glass smaksatt med choklad; glassdrycker; glassefterrätter; glassersättningar; glassgodis; glassgodsaker; glasskakor; glasskonfekt; glassmixer; glasspinnar; glasspinnar innehållande mjölk; glasspinnar smaksatta med mjölk; glasspulver; glasstårtor; glasstrutar; is, glass, fryst yoghurt och sorbet; isglass och glass; kaffebaserade drycker innehållande glass (affogato); mixer för glasstillverkning; mixer för glasstrutar; mixer för tillverkning av glass; naturliga smaktillsatser för användning i glass [dock ej eteriska essenser eller flyktiga oljor]; pulver för beredning av glass; pulver för framställning av glass; pulver för glass; såser för glass; smaksatt glass; snabbmix till glass; sojabaserad glassersättning; sojabaserade glassprodukter; sorbet (glass); strutar för glass; yoghurt (frysen -) [glass]; yoghurtbaserad glass [glass huvudsakligen]; yogurt (frysen -) [glass].

18 Svensk Varumärkestidning /2014/16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04200 Ansökningsdatum: : Kläder. Stockholm-LA Curling Presenterar AB, Jonas Curling, St. Johannesgatan 13, Uppsala, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04201 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; : Ortopediska proteser. Bärfisen AB, Skällåkra 16, Väröbacka, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04202 Ansökningsdatum: GammelGura Roger Häggström, Vintergatan 8e, Örnsköldsvik, Sverige. 15: Akustiska gitarrer; gitarrer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04203 Ansökningsdatum: Chilla Out Dogtraining Maria Lennartsdotter, Rollsbovägen 2, Kungälv, Sverige. 41: Coachning [träning]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04212 Ansökningsdatum: mekster MEKSTER AB, Hammarby Fabriksväg 23, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Oljor för motorer; smörjmedel för motorfordon. 7: Ljuddämpare för motorer; luftfilter till motorer; oljefilter för motorer. 12: Bromssystem för fordon. 35: Marknadsföring avseende motorfordonsindustrin. 37: Reparation och underhåll av bilar; service av bilar; montering av reservdelar för fordon.

19 Svensk Varumärkestidning /2014/17 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04219 Ansökningsdatum: Bjork Taste the Nature Feel the Spirit David Hassan, c/o Husbergets Vingård, Husberget 114, Hede, Sverige. 33: Vin med låg alkoholhalt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04246 Ansökningsdatum: Mindnet Holdings Mindnet AB, Garnvägen 6, Östersund, Sverige. Org. nr: : Finansiell förvaltning av bolag; finansiell förvaltning av aktier; förvaltning av aktier. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04269 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött och vitt. Helmt Salih, Februarivägen 15, Uddevalla, Sverige. 37: Anpassad installation av bilinteriörer; bilkarossreparation och efterbehandling för andra; bilrekonditioneringstjänster; bilrengöring; bilrengöring och biltvättning; bilreparation; biltvättar; bilvårdstjänster; målning av bilar; mönstermålning på bilar; polering av bilar; reparation av bilar; reparation eller underhåll av bilar; reparation och underhåll av bilar; service av bilar; smörjning av bilar; tjänster på bensinstationer för bilar; underhåll av bilar; underredsbehandling av bilar; uthyrning av biltvättapparater; vulkanisering av bildäck [reparation]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04274 Ansökningsdatum: Easylover Easylover AB, Box 305, Västerås, Sverige. Org. nr: : Benwakulor, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; erotiska dockor [sexdockor]; konstgjorda penisar, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; konstgjorda vaginor, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; penisförstorare, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; sexhjälpmedel; vibratorer, utgörande sexhjälpmedel för vuxna.

20 Svensk Varumärkestidning /2014/18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04277 Ansökningsdatum: Silverdrake Smycken 1: Anna Silverdrake, Knipvägen 96, Åkersberga, Sverige. 2: Joakim Silverdrake, Knipvägen 96, Åkersberga, Sverige. 14: Äkta smycken; armband (smycken); berlocker [smycken] av oädel metall; dekorativa artiklar för personligt bruk [berlocker eller smycken]; halsband (smycken); kedjor av ädelmetall [smycken]; kedjor (smycken); kors [smycken]; nålar för kavajslag [smycken]; nålar (smycken); nyckelkedjor som smycken [prydnadssaker eller brickor]; oäkta smycken; personliga smycken; prydnader för öron i form av smycken; ringar [smycken]; ringar som del av smycken; silvertråd [smycken]; smycken; smycken av ädelmetall; smycken av ädelmetallegeringar; smycken av ädelstenar; smycken av bärnsten; smycken av glas; smycken av halvädla metaller; smycken av oädla metaller; smycken av odlade pärlor; smycken av silver; smycken för huvudet; smycken för personlig utsmyckning; smycken för personligt bruk; smycken gjorda av brons; smycken gjorda av silver; smycken i form av pärlor; smycken, inklusive oäkta smycken och plastsmycken; smycken, klockor och ur; smycken med ädelstenar; smycken med pärlor; smycken med utsmyckningsstenar; smycken tillverkade av ädelmetall; smycken tillverkade av brons; smycken tillverkade av halvädla metaller; smycken tillverkade av oädla metaller; syntetiska stenar [smycken]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04279 Ansökningsdatum: Sideshow Kings Torbjörn Borg, Sandfjärdsgatan 26 B, Årsta, Sverige. 41: Orkestertjänster; underhållning i form av orkesterkonserter; framförande av musik och sång; konserter med levande musik; levande musikunderhållning; liveuppträdanden av musikband; musikalisk underhållning; musikgrupp (underhållning); underhållning av en musikgrupp. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04280 Ansökningsdatum: Inducook Justech AB, Fartygsgatan 15, Landskrona, Sverige. Org. nr: : Processmaskiner för användning i livsmedelsindustrin. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04281 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i huvudsak vitt och svart med bokstavskonturer av grå, röd, blå och grön färg. 1: Ditt Event i Sverige AB, Sparregatan 8A, Kalmar, Sverige. Org. nr: : Martin Olsson, Musslevägen 19, Färjestaden, Sverige. 41: Anordnande av festivaler för underhållningsändamål.

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 44, vecka 47/2014 Kungjorda beslut, vecka 47 2014-11-17-2014-11-23 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 6/2015

Registreringstidning för Design nr 6/2015 Registreringstidning för Design nr 6/2015 Publiceringsdag 2015-03-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 8/2015

Registreringstidning för Design nr 8/2015 Registreringstidning för Design nr 8/2015 Publiceringsdag 2015-04-22 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 17/2015

Registreringstidning för Design nr 17/2015 Registreringstidning för Design nr 17/2015 Publiceringsdag 2015-09-16 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 23, vecka 23/2015 Kungjorda beslut, vecka 23 2015-06-01-2015-06-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-016 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 PARTER Klagande Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge house 2 Bath Road, SN15 2BB Chippenham, Storbritannien Ombud:

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt vad vi gör Reklamateljen - Nybod Tel: 08-82 55 77 - Fax: 08-514 9 -logo/reklamateljen är registrer vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt Originalateljé Med vår egen original- och layoutateljé

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 38, vecka 38/2015 Kungjorda beslut, vecka 38 2015-09-14-2015-09-20 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 46, vecka 49/2014 Kungjorda beslut, vecka 49 2014-12-01-2014-12-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 41, vecka 41/2015 Kungjorda beslut, vecka 41 2015-10-05-2015-10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

2011 w w w. s c h e r l i n. s e

2011 w w w. s c h e r l i n. s e 2011 www.scherlin.se Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat-

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka 32 2015-08-03-2015-08-09 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

10 w w w. s c h e r l i n. s e

10 w w w. s c h e r l i n. s e www.scherlin.se 10 Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat- och

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

En ny kanal för marknadsföring som är. helt nyskapande i sitt budskapsformat. www.klardesign.se

En ny kanal för marknadsföring som är. helt nyskapande i sitt budskapsformat. www.klardesign.se En ny kanal för marknadsföring som är helt nyskapande i sitt budskapsformat Kristall filmen LCD är transparent med 110 volt, ger säkerhet Kristall filmen LCD är ett insynsskydd och en filmduk för ptojektion

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde B Skola

Nettoprislista. Anbudsområde B Skola Nettoprislista Anbudsområde B Skola Skola Välkommen till Informa Vårt sortiment Skolmiljön ställer särskilda krav på säkerhet och hållbarhet. Kraven och behoven ser olika ut när det kommer till möblering

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

m a d e b y SOLGLASÖGON

m a d e b y SOLGLASÖGON made by SOLGLASÖGON PRODUKTINFORMATION Våra glasögon är kontrollerade och uppfyller EG Direktivet 89/686 enligt kraven i standard EN-1836:2005. Denna standard delar in linserna i fem olika kategorier utifrån

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Inspirationshäfte Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av ROLIGA RAMAR PAPP-PYSSEL MÅLA PÅ KLÄDER SÖTA SMYCKEN HÄFTIGA HANDAVTRYCK FINURLIGA FIGURER PILLIGT PYSSEL

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde E Förvaring

Nettoprislista. Anbudsområde E Förvaring Nettoprislista Anbudsområde E Förvaring Förvaring Välkommen till funkab Vårt sortiment Förvaring skapar utrymme och möjlighet att skapa ordning och reda samtidigt som den inger ett lugnt och snyggt visuellt

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-104-- 14-116 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 31 mars 2015 PARTER Klagande Coop Marknad AB, 556044-0397 Ombud: Jan Ottosson IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 Klagande Feelgood Svenska Aktiebolag Box 5254, 102 46 Stockholm Ombud: Peder Oxhammar och Alexandra Persson Baker &

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 45, vecka 48/2014 Kungjorda beslut, vecka 48 2014-11-24-2014-11-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN PRESSMAPP VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN Underhållning CDON.COM BOOKPLUS.FI LEKMER.COM Mode NELLY.COM LINUSLOTTA.COM HEPPO.COM Sport & Hälsa GYMGROSSISTEN.COM BODYSTORE.COM MILSTOLPAR 1999 CDON.COM lanserasav

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 13 Redovisade uppgifter

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 2008 Chokladfesten växer! En gång om året fylls Askersunds gator och torg med doften av choklad! Den 12 14 september 2008

Läs mer

We Celebrate Spring. 15 Januari, 2013

We Celebrate Spring. 15 Januari, 2013 We Celebrate Spring 15 Januari, 2013 Våren är en tid att fira, en tid för högtider som bröllop, konfirmation och skolavslutningar men kanske också för att fira det där nya jobbet som någon fick? Eller

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Försäljning & installation...

Försäljning & installation... Om oss... Scenteknik Kalmar AB är sedan starten 2001 beläget i Kalmar på ostkusten. Vår verksamhet omfattar ljud och ljusteknik samt mediautrustning för alla tänkbara situationer. Det är bara Din fantasi

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (4) Mål nr 12-037 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013 Klagande Swedavia AB, 556797-0818 190 45 Stockholm-Arlanda Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Statligt Ramavtal - Arkiv och förvaringslösningar

Statligt Ramavtal - Arkiv och förvaringslösningar Statligt Ramavtal - Arkiv och förvaringslösningar Avtalsnummer 96-22-2014:003 Prislista Paket D Klädförvaring och småfacksskåp Input interiör Sweden AB 556330-9201 Fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2017-01-25

Läs mer

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se AVESTA Prästgatan 50 774 35 AVESTA 0226-517 36 BOLLNÄS Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 BORLÄNGE Hejargatan 8 781 71 BORLÄNGE 0243-25 73 00 BORÅS Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 BORÅS

Läs mer

SAMBATRUMMOR, RYTMER, HETTA, GLÄDJE OCH GUNGANDE HÖFTER! VÄLKOMMEN TILL SAMBASHOW.SE TROPICAL PARTY 100% BRAZIL!

SAMBATRUMMOR, RYTMER, HETTA, GLÄDJE OCH GUNGANDE HÖFTER! VÄLKOMMEN TILL SAMBASHOW.SE TROPICAL PARTY 100% BRAZIL! SAMBATRUMMOR, RYTMER, HETTA, GLÄDJE OCH GUNGANDE HÖFTER! VÄLKOMMEN TILL SAMBASHOW.SE TROPICAL PARTY 100% BRAZIL! BAR BRASIL erbjuder allt från enklare sambashower med enbart dansare till större helhetskoncept

Läs mer

Aktiesparandet i Sverige. Mika Burman Götz VD Unga Aktiesparare

Aktiesparandet i Sverige. Mika Burman Götz VD Unga Aktiesparare Aktiesparandet i Sverige Mika Burman Götz VD Unga Aktiesparare Vilka är vi och vad vill vi? det enda ungdomsförbundet i Sverige för ungdomar intresserade av aktier och sparande ge våra medlemmar de bästa

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 40, vecka 40/2015 Kungjorda beslut, vecka 40 2015-09-28-2015-10-04 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Vårt älskade hem. julstök 2012. Inspiration och glädje till hemmets alla rum. mogihome.se. christmas. eat, drink, relax and share your happiness

Vårt älskade hem. julstök 2012. Inspiration och glädje till hemmets alla rum. mogihome.se. christmas. eat, drink, relax and share your happiness julstök 2012 Vårt älskade hem Inspiration och glädje till hemmets alla rum mogihome.se have a superfun christmas eat, drink, relax and share your happiness massor av juliga öljettlängder och kappor kuddar,

Läs mer

Intelligent Infrastructure by Infracontrol. Since 1993

Intelligent Infrastructure by Infracontrol. Since 1993 Intelligent Infrastructure by Infracontrol Since 1993 Intelligent Infrastruktur Driftövervakning För många tekniska utrustningar lever ensamma Infracontrol Online Korta fakta om Infracontrol 30 personer

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 42, vecka 42/2015 Kungjorda beslut, vecka 42 2015-10-12-2015-10-18 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Produktinformation Gradallins klar lins spegellins (hel spegel) Polariserande lins Linser revo- & aka-lins Brun, grågrön, grå

Produktinformation Gradallins klar lins spegellins (hel spegel) Polariserande lins Linser revo- & aka-lins Brun, grågrön, grå eyewear Produktinformation Våra glasögon är kontrollerade och uppfyller EG Direktivet 89/686 enligt kraven i standard EN-1836:2005. Denna standard delar in linserna i fem olika kategorier utifrån den mängd

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer