Svensk varumärkestidning nr 37/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning nr 37/2014"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning nr 37/2014 Publiceringsdag Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax:

2 Svensk Varumärkestidning /2014/0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser 011 Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den 1 juli Rättelse av registreringar Registreringar avförda på egen begäran Förnyade registreringar Ändringar i registrerade varumärken Pantsättningar av nationella varumärkesregistreringar Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll Varumärkesregistreringar har upphävts efter lagakraftvunna beslut i administrativa hävningsärenden m.m Varumärkesregistreringar har ändrat sitt skyddsomfång efter lagakraftvunna beslut i administrativa hävningsärenden m.m Internationella kungörelser 051 Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 varumärkeslagen Kungörelse av rättelse enligt 26 förvaltningslagen av tidigare meddelat beslut avseende internationell registrering Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell registrering Kungörelse av att internationell registrering pantsatts i Sverige Kungörelse enligt 5 kap. 17 varumärkeslagen av att internationell registrering förnyats Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret Internationella registreringar som upphört i sin helhet Kungörelse av beslut att internationell registrering inte ska gälla i Sverige

3 Svensk Varumärkestidning /2014/1 011 Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den 1 juli Registreringsnr Den som vill framställa invändning mot en kungjord registrering, skall göra detta skriftligen, till Patentoch registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen. Sista dagen för invändning är Invändningen skall innehålla: 1. Invändarens namn eller firma samt postadress. 2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. 3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/00631 Ansökningsdatum: JAMES CAMERON S AVATAR Prioritet: Begärd från OHIM, , nr , Ifrågavarande märke härrör från en omvandling av ett gemenskapsvarumärke. Ansökan om gemenskapsvarumärke lämnades in till OHIM, TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, West Pico Boulevard, Los Angeles California, USA. BRANN AB, Box 12246, Stockholm, Sverige. 25: Kläder; fotbeklädnader; huvudbonader. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/02040 Ansökningsdatum: MAKE & CREATE Make & Create Scandinavia AB, Kanalvägen 10 A, Upplands Väsby, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Att: Lars Arrhed, Box 11911, Göteborg, Sverige. 35: Återförsäljartjänster häri inbegripet e-handel av artiklar inom kreativ heminredning och design såsom färger, lacker, saxar, tänger, pärlor, papper och kartong samt produkter därav, självhäftande etiketter och klistermärken, tejp, tejphållare, klister och lim for pappersvaror, konstnärsmaterial, pennor, penslar, inslagningsmaterial för presenter, stämplar, gips, lera, garn, tråd, textilier, för såväl konsumenter, återförsäljare som leverantörer via webbsajt samt marknadsföring därtill. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/05118 Ansökningsdatum: BIOPALATSET SF Bio Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, Stockholm, Sverige. 41: Biografer; biograftjänster.

4 Svensk Varumärkestidning /2014/2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06974 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Leet Holding AB, Furumossen 99, Partille, Sverige. Org. nr: : Kläder, dock inte kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. 26: Accessoarer för kläder, dock inte för kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/07370 Ansökningsdatum: Erik Milton Leet Holding AB, Furumossen 99, Partille, Sverige. Org. nr: : Kläder, dock inte kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. 26: Accessoarer för kläder, dock inte för kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/07721 Ansökningsdatum: Figurklass: Nacka kommun, Nacka, Sverige. Org. nr: : Anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av kulturevenemang; anordnande av kulturverksamhet; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål; anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av utställningar för kulturändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål; anordnande av visningar för kulturändamål; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; biljettreservation och -bokning för underhållning, sport- och kulturevenemang; genomförande av utställningar för kulturella ändamål; kultur- och idrottsverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för kulturella ändamål; organisering av kultur- och konstevenemang; organisering av kulturella föreställningar; organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; organisering av shower för kulturella ändamål; (organisering av -) utställningar för kulturändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella ändamål; sport- och idrottsaktiviteter, underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter.

5 Svensk Varumärkestidning /2014/3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/08727 Ansökningsdatum: Figurklass: Amazing Neko Food AB, Regeringsgatan 19, Stockholm, Sverige. Org. nr: Svenska Standardbolag Aktiebolag, Box 292, Falun, Sverige. 43: Restauranger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00069 Ansökningsdatum: ZEELAND Modern Times Group MTG AB, Box 2094, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: BRANN AB, Box 12246, Stockholm, Sverige. 38: Telekommunikationstjänster; mediasändningstjänster; åtkomst till innehåll, webbsidor och portaler. 41: Utbildning, underhållning och sport; förlagstjänster och reportage. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00212 Ansökningsdatum: APERTIVO STUREPLANSGRUPPEN Aktiebolag, Box 55719, Stockholm, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. 41: Festarrangemang; nattklubbar; klubbunderhållningstjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00989 Ansökningsdatum: THE ACT STUREPLANSGRUPPEN Aktiebolag, Box 55719, Stockholm, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. 41: Festarrangemang; nattklubbar; klubbunderhållningstjänster.

6 Svensk Varumärkestidning /2014/4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01527 Ansökningsdatum: Nuvara Lewander Yachting AB, Torsvägen 20, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Träning i yoga; undervisningstjänster avseende yoga; meditationsträning; undervisning i meditationsmetoder; utbildningstjänster avseende meditation; instruktionskurser rörande hälsa; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; undervisning i hälsa; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; utbildning relaterad till hälsa. 44: Meditationstjänster (alternativmedicin); fackmässiga konsulttjänster avseende medicinsk hälsa; information och rådgivning avseende hälsa. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02071 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött (kvadrat) och vitt (hjärta). Mallstreet AB, c/o moretime, Drottninggatan 95 A, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Digital television; programvaror i form av appar. 36: Anordnande av välgörenhetsinsamlingar. 42: Datorprogrammering; konsulttjänster avseende informationsteknologi. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02269 Ansökningsdatum: Avonova Avonova Sverige AB, Fabriksgatan 4, Lidköping, Sverige. Org. nr: Jesper Sundström, c/o Wistrand Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11920, Göteborg, Sverige. 35: Förmedling och uthyrning av personal, administration och förvaltning av sjukhus, kliniker och vårdinrättningar; annonsoch reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; assistans vid företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; kontorstjänster, återförsäljning av läroböcker, handledningar och annat instruktionsmaterial inom områdena hälso-, arbetslivs- och sjukvård; återförsäljning eller detaljhandelstjänster av farmaceutiska, veterinära och sanitära preparat och medicinska varor. 44: Hälso- och sjukvård; däribland sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik; hälsovårdstjänster, även företagshälsovårdstjänster, sjukvårdstjänster, medicinska tjänster, psykosociala tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; friskvård konsultations- och rådgivningstjänster om förebyggande åtgärder avseende hälsovård och arbetsmiljö; testning och utprovning av medicinsk utrustning; fysisk rehabilitering; utveckling av individuella program för fysisk rehabilitering; fysoterapeutiska tjänster; hälsorådgivning; professionella konsultationer avseende hälsa; terapitjänster. 45: Rådgivande tjänster inom arbetsplatssäkerhet; olycksutredningar; konsultationer avseende föreskrifter för arbetsskydd; konsulttjänster avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); säkerhetsanalys av risker; personundersökningar.

7 Svensk Varumärkestidning /2014/5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02270 Ansökningsdatum: Figurklass: Avonova Sverige AB, Fabriksgatan 4, Lidköping, Sverige. Org. nr: Jesper Sundström, c/o Wistrand Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11920, Göteborg, Sverige. 35: Förmedling och uthyrning av personal, administration och förvaltning av sjukhus, kliniker och vårdinrättningar; annonsoch reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; assistans vid företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; kontorstjänster, återförsäljning av läroböcker, handledningar och annat instruktionsmaterial inom områdena hälso-, arbetslivs- och sjukvård; återförsäljning eller detaljhandelstjänster av farmaceutiska, veterinära och sanitära preparat och medicinska varor. 44: Hälso- och sjukvård; däribland sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik; hälsovårdstjänster, även företagshälsovårdstjänster, sjukvårdstjänster, medicinska tjänster, psykosociala tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; friskvård konsultations- och rådgivningstjänster om förebyggande åtgärder avseende hälsovård och arbetsmiljö; testning och utprovning av medicinsk utrustning; fysisk rehabilitering; utveckling av individuella program för fysisk rehabilitering; fysioterapeutiska tjänster; hälsorådgivning; professionella konsultationer avseende hälsa; terapitjänster. 45: Rådgivande tjänster inom arbetsplatssäkerhet; olycksutredningar; konsultation avseende föreskrifter för arbetsskydd; konsulttjänster avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); säkerhetsanalyser av risker; personundersökningar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03063 Ansökningsdatum: ARENA SLOTTSPLANK AB Alfort & Cronholm, Box 11043, Bromma, Sverige. Org. nr: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, STOCKHOLM, Sverige. 19: Icke-metalliska golv; golvplattor, ej av metall; parkettgolv; parkettgolvbrädor; golvbrädor (icke-metalliska -); lister, ej av metall. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03217 Ansökningsdatum: PRRICM Mbenza & Schneeweiss Holding AB, Karolinska vägen 18, Solna, Sverige. Org. nr: Samuel NMS Andreasson, Karolinska vägen 18, Solna, Sverige. 9: Datorspel (programvaror); datorprogram [nedladdningsbara mjukvaror]; datorprogram för databaser; elektroniska tidskrifter [nedladdningsbara]; programvaror i form av appar; hårdvaror; mjukvaror. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03583 Ansökningsdatum: CAMELEON DOMAINE BOUSQUET LEA S.A., Las Heras 345,. Tupungato, Mendoza, Argentina. Org. nr:.. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

8 Svensk Varumärkestidning /2014/6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03600 Ansökningsdatum: C.I.S.S. TLAB West AB, Ebbe Lieberathsgatan 23b, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Övervakning av inbrotts och säkerhetslarm. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03602 Ansökningsdatum: Göteborgsauktioner Göteborgs Auktionsverk AB, Box 7063, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Anordnande av auktioner via internet; anordnande av auktionsförsäljningar; anordnande och ledning av auktionsförsäljningar; auktionering; auktionering av ägodelar; auktionering via internet; genomförande av auktionsförsäljningar; ledning av auktionsförsäljningar; organisering av auktioner via internet. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03678 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i grått, orange och vitt. LSAB Group AB, Linda Brixvik, Svinöhed 415, Långshyttan, Sverige. Org. nr: : Borrskär till roterande motordrivna verktyg; borrspetsar till motordrivna verktyg; cirkelsågar som bärbara elektriska verktyg; eldrivna verktyg för kapning; elektriskt drivna verktyg; fasthållningsdon för verktyg (maskindelar); gängade verktyg [maskiner]; kapskivor för användning med motordrivna verktyg; maskindrivna verktyg; maskinellt drivna skärande verktyg; pneumatiska verktyg [maskiner]; roterande verktyg [maskiner]; sågblad för användning med motordrivna verktyg; bandsågblad för maskiner; klingor för hackelsemaskiner; klingor för hackelsemaskiner [maskindelar]; maskinverktyg för fräsning; svarvar för metallbearbetning; svarvar [maskinverktyg]; svarvmaskiner. 8: Blad för hyvlar; hyvlar; gängningsverktyg (handverktyg). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03687 Ansökningsdatum: Scandinavian Race Week Lina Strandäng, Stenkleveliden 8, Torslanda, Sverige. 41: Anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar.

9 Svensk Varumärkestidning /2014/7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03688 Ansökningsdatum: Brommaköket Svedbergs Lackering AB, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: : Köksinredningar. 42: Professionell konsultverksamhet rörande design av köksinredning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03746 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03747 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03748 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it].

10 Svensk Varumärkestidning /2014/8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03749 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-kommunikation via datorterminaler; it-kommunikationer; it-tjänster [datakommunikation]; telekommunikation via datorterminaler, it, satelliter, radior, telegrafer, telefoner. 42: It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03787 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i mörkblått och vitt. Lagerhaus AB, Kyrkogatan 31, Göteborg, Sverige. Org. nr: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, Kalkylvägen 3, Mölnlycke, Sverige. 24: Textila servetter; textila hushållsartiklar; kökshanddukar [textil]; bordslinne [textil]; bordsunderlägg av textilmaterial; disktrasor; sängkläder och filtar. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; marknadsföringstjänster; annons- och reklamtjänster on-line; kommersiella informationstjänster, återförsäljning av textila servetter, textila hushållsartiklar, kökshanddukar [textil], bordslinne [textil], bordsunderlägg av textilmaterial, disktrasor, sängkläder och filtar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03882 Ansökningsdatum: KANAL OCH CHOKLAD ROYAL STOCKHOLM CRUISE LINE AB, Box 274, Norrköping, Sverige. Org. nr: Lars-Åke Wahlin, Mem Bergshyddan, Söderköping, Sverige. 12: Fartyg. 35: Reklam, annonsering och marknadsföring. 39: Anordnande av resor och kryssningar.

11 Svensk Varumärkestidning /2014/9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03914 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i färgerna grönt och svart. Creativera Group AB, Box 1084, Sundbyberg, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria drycker; aloe vera-drycker, icke-alkoholhaltig; drycker bestående i huvudsak av fruktjuicer; drycker (ickealkoholhaltiga -); drycker innehållande vitaminer; drycker med fruktsmak; drycker (vassle- -); essenser för tillverkning av drycker; extrakt för framställning av drycker; fruktbaserade drycker; fruktjuicer för användning som drycker; grönsaksjuicer [drycker]; grönsakssafter [drycker]; honungsbaserade drycker (icke alkoholhaltiga -); icke alkoholhaltiga drycker; ickealkoholhaltiga drycker; icke alkoholhaltiga honungsbaserade drycker; icke-alkoholhaltiga kolsyrade drycker; ickealkoholhaltiga maltfria drycker [ej för medicinska ändamål]; isotoniska drycker; isotoniska drycker [ej för medicinska ändamål]; kolsyrat mineralvatten nämligen tonic (icke-medicinska drycker); koncentrat för framställning av drycker; mineralvatten [dryck]; safter för framställning av drycker; saftkoncentrat för framställning av drycker; smaksatta kolsyrade drycker; sockerlag för att göra fruktsmakande drycker; sockerlag för framställning av alkoholfria drycker; vatten [dryck]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03917 Ansökningsdatum: GNH 1: Etik i arbetslivet AB, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. Org. nr: : Anna Rosengren, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. 41: Analys av utbildningsrelaterade testresultat och data för andra; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av utbildningskurser; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; konsultation avseende utbildning av anställda; konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultation avseende utbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; ledning av utbildningskurser avseende företag; ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser i företagsledning; ledning av utbildningskurser avseende företagsledning; ledning av utbildningskurser; ledning av utbildningsseminarier för kunder; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning i affärsverksamhet; utbildning med inriktning på affärsledning; utbildning/undervisning; utbildningar; utbildningsakademier; utbildningskurser; utbildningstjänster; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster rörande företagsledning; utveckling av utbildningsmaterial.

12 Svensk Varumärkestidning /2014/10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03918 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: cerise, orange, gul. 1: Etik i arbetslivet AB, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. Org. nr: : Anna Rosengren, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. 41: Anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utbildningskurser; databaserade utbildningstjänster inom området för företagsledning; datorbaserad utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser; produktion av utbildningsvideor; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmanualer; teambuilding (undervisning/utbildning); tillhandahållande av utbildningskurser; tjänster avseende kommersiell utbildning; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning avseende andlig utveckling; undervisning/utbildning av vuxna avseende miljöfrågor; undervisning/utbildning i företagsledning; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; utbildning för försäljningspersonal; utbildning för vuxna; utbildning i filosofi; utbildning i hälsovård och kosttillskott; utbildning i pr; utbildning i rörelsemedvetenhet; utbildning inom området kommunikationsteknik; utbildning med inriktning på affärsledning; utbildning relaterad till hälsa; utbildning/undervisning; utbildningskurser relaterade till kundtjänster; utbildningstjänster avseende yrkesutbildning; utbildningstjänster avseende meditation; utbildningstjänster avseende hälsovård; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster rörande företagsledning; utbildningstjänster rörande kundtillfredsställelse; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga; utbildningstjänster rörande kvalitetstjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03934 Ansökningsdatum: Nasalinette ENTpro AB, Box 2148, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Lösningar för medicinskt bruk för sköljning av näskanalerna; hygieniska preparat för medicinska ändamål; hygieniska preparat för medicinskt bruk; hygieniska preparat och artiklar. 10: Medicinska apparater och instrument; anordningar för administrering av farmaceutiska preparat. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03937 Ansökningsdatum: BodySoulFusion Jeanette Mantel, Lillskogsvändan 12, VÄRMDÖ, Sverige. 41: Undervisning/utbildning relaterad till hälsa.

13 Svensk Varumärkestidning /2014/11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03939 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i vitt, rött och svart. Joakim Lagergren, c/o Racetimer AB, Box 1011, Norrköping, Sverige. 41: Tidtagning vid idrotts- och sportevenemang. 42: Uthyrning av tidtagningsutrustning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03987 Ansökningsdatum: minna-mottagningen Stiftelsen Minna Göteborg, Överås, Danska Vägen 20, Göteborg, Sverige. Org. nr: Anders Henoch, Doktor Forselius gata 4, Göteborg, Sverige. 44: Information och rådgivning avseende hälsa. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03992 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött. STOREFILLER AB, SMEDSTORPSGATAN 16, SKARA, Sverige. Org. nr: : Återförsäljartjänster avseende inredning; partihandelstjänster avseende inredning, nämnda tjänster ej avseende mattor, tapeter eller golv. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04008 Ansökningsdatum: BABY BLUE Ulrika Sjölin, Rindögatan 50, Stockholm, Sverige. 25: Kläder, jeans, skor, accessoarer i form av scarves, bälten, skärp, hattar, handskar för vuxna och barn.

14 Svensk Varumärkestidning /2014/12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04051 Ansökningsdatum: DACA Daca Pallet System AB, Ideon, Lund, Sverige. Org. nr: : Tjänster avseende uthyrning av egendomar (fastigheter). 41: Instruktion/handledning avseende logistik. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04087 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Kraftringen Energi AB (publ), Box 25, Lund, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Studentgatan 6, Malmö, Sverige. 41: Undervisning/utbildning; utbildningsinformation; underhållning; anordnande av tävling i utbildningssyfte; presentationer av visuellt arbete för allmänheten och tävlingsdeltagare tävlings- och utbildningssyfte. 42: Konsultation inom energibesparing; vetenskapliga och teknologiska tjänster samt forskning och design relaterad därtill; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04122 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i rosa och rött. Alma From, Trasthagsvägen 8c, Uppsala, Sverige. 25: Body (kläder); kläder; kläder för barn; kläder för småbarn; kortbyxor [kläder]; nederdelar [kläder]; pannband [kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04135 Ansökningsdatum: chocoma Masoud Bazargan, Solhems Hagväg 23, Spånga, Sverige. 30: Chokladbaserade produkter.

15 Svensk Varumärkestidning /2014/13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04137 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Gul och svart. Protosell AB, Storgatan 40, Ängelholm, Sverige. Org. nr: Gärdewesslau Advokatbyrå AB, Lars Svärd, Kungstorget 2, Göteborg, Sverige. 35: Telemarketingtjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04138 Ansökningsdatum: DuoSTATION DuoSTATION Kommanditbolag, Skimmelvägen 15, HISINGS-KÄRRA, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar programvara); förpackad programvara. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04139 Ansökningsdatum: bonnibox Ebba Hallin, Brahegetan 25, Stockholm, Sverige. 30: Godis, konfektyrbitar och tuggummi. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04140 Ansökningsdatum: FLEXODUCT Jan Reinton, Krusbärsvägen 12, BROMMA, Sverige. 6: Kanaler av metall för ventilationsinstallationer. 11: Hvac-system (värme, ventilation och luftkonditionering). 19: Ventilationskanaler (icke-metalliska).

16 Svensk Varumärkestidning /2014/14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04182 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i vitt (bokstaven L) på grön kvadratisk botten. Lantbruksit i Sverige, Gälstad Kvarn, Vikingstad, Sverige. Org. nr: : Kommunikationsutrustning; aeronautiska kommunikationsapparater; antenner som kommunikationsapparater; apparater för fartyg-till-land kommunikation; apparater för kommunikationsöverföring; apparater för marin kommunikation; apparater för trådlös kommunikation; elektrisk kommunikationsutrustning; elektriska kommunikationsapparater; enheter för kommunikationsgränssnitt; headsets för kommunikation; installationer för elektronisk kommunikation; kommunikationshubbar; kommunikationskablar; kommunikationsmodem; kommunikationsprocessorer; kommunikationsservrar [maskinvara]; kommunikationssystem för hjälmar; kommunikationstråd; manöveranordningar för kommunikation; nätverk för kommunikation; optiska kommunikationsinstrument; programvara för handel via ett globalt kommunikationsnätverk; programvara för kommunikation mellan datorer via ett lokalt nät; programvara för kommunikation med användare av handhållna datorer; programvara för kommunikation; programvaror för behandling av kommunikation; registrerade datorprogram för kommunikationsändamål mellan mikrodatorer; satelliter för kommunikationsändamål; terminaler för mobil kommunikation; utrustning för punkt-till-punkt kommunikation. 42: It-tjänster; design av kommunikationssystem; ingenjörsverksamhet avseende utformning av kommunikationssystem; utformning av kommunikationssystem; it-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; itsäkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]; datorprogrammering för telekommunikation; design av telekommunikationsutrustning och apparater; design av telekommunikationsutrustning och anordningar; forskning relaterad till telekommunikationsteknik; teknisk rådgivning avseende telekommunikationer; utformning av telekommunikationsapparater och anordningar; utformning av telekommunikationsapparater och utrustning; utformning av telekommunikationsapparater och instrument. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04185 Ansökningsdatum: : Skruvar av metall. Byggaträ Ejot-Avdel System AB, Box 9013, SE Örebro, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04186 Ansökningsdatum: : Skruvar av metall. Powergänga Ejot-Avdel System AB, Box 9013, SE Örebro, Sverige. Org. nr:

17 Svensk Varumärkestidning /2014/15 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04187 Ansökningsdatum: Linnearingen Linnéa Essentia AB, Märstag 4, UPPSALA, Sverige. Org. nr: : Utrustningar för användning vid simning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04188 Ansökningsdatum: Flipperringen Linnéa Essentia AB, Märstag 4, UPPSALA, Sverige. Org. nr: : Utrustningar för användning vid simning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04196 Ansökningsdatum: : Byggnader av trä. Helgbo Tomoku Hus AB, Box 60, Insjön, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04197 Ansökningsdatum: SOFTLAN FRUITY SENSATIONS Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, USA. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. 3: Mjukmedel för tvätt; mjukmedel för tyger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04198 Ansökningsdatum: LOHILO Patrik Lundmark, Inga Ersson, Valhallavägen 128, Stockholm, Sverige. 30: Aromatiska preparat för glass; ätligt glasspulver för användning i glassmaskiner; blandningar för glassframställning; desserter av glass; frysen yoghurt (glass); fryst yoghurt [glass]; frysta sötsaker innehållande glass; glass; glass av mejeriprodukter; glass, ej framställd av mjölkprodukter; glass innehållande choklad; glass med frukt; glass och is; glass (pulver för is- -); glass [pulver för is- -]; glass smaksatt med choklad; glassdrycker; glassefterrätter; glassersättningar; glassgodis; glassgodsaker; glasskakor; glasskonfekt; glassmixer; glasspinnar; glasspinnar innehållande mjölk; glasspinnar smaksatta med mjölk; glasspulver; glasstårtor; glasstrutar; is, glass, fryst yoghurt och sorbet; isglass och glass; kaffebaserade drycker innehållande glass (affogato); mixer för glasstillverkning; mixer för glasstrutar; mixer för tillverkning av glass; naturliga smaktillsatser för användning i glass [dock ej eteriska essenser eller flyktiga oljor]; pulver för beredning av glass; pulver för framställning av glass; pulver för glass; såser för glass; smaksatt glass; snabbmix till glass; sojabaserad glassersättning; sojabaserade glassprodukter; sorbet (glass); strutar för glass; yoghurt (frysen -) [glass]; yoghurtbaserad glass [glass huvudsakligen]; yogurt (frysen -) [glass].

18 Svensk Varumärkestidning /2014/16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04200 Ansökningsdatum: : Kläder. Stockholm-LA Curling Presenterar AB, Jonas Curling, St. Johannesgatan 13, Uppsala, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04201 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; : Ortopediska proteser. Bärfisen AB, Skällåkra 16, Väröbacka, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04202 Ansökningsdatum: GammelGura Roger Häggström, Vintergatan 8e, Örnsköldsvik, Sverige. 15: Akustiska gitarrer; gitarrer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04203 Ansökningsdatum: Chilla Out Dogtraining Maria Lennartsdotter, Rollsbovägen 2, Kungälv, Sverige. 41: Coachning [träning]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04212 Ansökningsdatum: mekster MEKSTER AB, Hammarby Fabriksväg 23, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Oljor för motorer; smörjmedel för motorfordon. 7: Ljuddämpare för motorer; luftfilter till motorer; oljefilter för motorer. 12: Bromssystem för fordon. 35: Marknadsföring avseende motorfordonsindustrin. 37: Reparation och underhåll av bilar; service av bilar; montering av reservdelar för fordon.

19 Svensk Varumärkestidning /2014/17 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04219 Ansökningsdatum: Bjork Taste the Nature Feel the Spirit David Hassan, c/o Husbergets Vingård, Husberget 114, Hede, Sverige. 33: Vin med låg alkoholhalt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04246 Ansökningsdatum: Mindnet Holdings Mindnet AB, Garnvägen 6, Östersund, Sverige. Org. nr: : Finansiell förvaltning av bolag; finansiell förvaltning av aktier; förvaltning av aktier. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04269 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött och vitt. Helmt Salih, Februarivägen 15, Uddevalla, Sverige. 37: Anpassad installation av bilinteriörer; bilkarossreparation och efterbehandling för andra; bilrekonditioneringstjänster; bilrengöring; bilrengöring och biltvättning; bilreparation; biltvättar; bilvårdstjänster; målning av bilar; mönstermålning på bilar; polering av bilar; reparation av bilar; reparation eller underhåll av bilar; reparation och underhåll av bilar; service av bilar; smörjning av bilar; tjänster på bensinstationer för bilar; underhåll av bilar; underredsbehandling av bilar; uthyrning av biltvättapparater; vulkanisering av bildäck [reparation]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04274 Ansökningsdatum: Easylover Easylover AB, Box 305, Västerås, Sverige. Org. nr: : Benwakulor, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; erotiska dockor [sexdockor]; konstgjorda penisar, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; konstgjorda vaginor, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; penisförstorare, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; sexhjälpmedel; vibratorer, utgörande sexhjälpmedel för vuxna.

20 Svensk Varumärkestidning /2014/18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04277 Ansökningsdatum: Silverdrake Smycken 1: Anna Silverdrake, Knipvägen 96, Åkersberga, Sverige. 2: Joakim Silverdrake, Knipvägen 96, Åkersberga, Sverige. 14: Äkta smycken; armband (smycken); berlocker [smycken] av oädel metall; dekorativa artiklar för personligt bruk [berlocker eller smycken]; halsband (smycken); kedjor av ädelmetall [smycken]; kedjor (smycken); kors [smycken]; nålar för kavajslag [smycken]; nålar (smycken); nyckelkedjor som smycken [prydnadssaker eller brickor]; oäkta smycken; personliga smycken; prydnader för öron i form av smycken; ringar [smycken]; ringar som del av smycken; silvertråd [smycken]; smycken; smycken av ädelmetall; smycken av ädelmetallegeringar; smycken av ädelstenar; smycken av bärnsten; smycken av glas; smycken av halvädla metaller; smycken av oädla metaller; smycken av odlade pärlor; smycken av silver; smycken för huvudet; smycken för personlig utsmyckning; smycken för personligt bruk; smycken gjorda av brons; smycken gjorda av silver; smycken i form av pärlor; smycken, inklusive oäkta smycken och plastsmycken; smycken, klockor och ur; smycken med ädelstenar; smycken med pärlor; smycken med utsmyckningsstenar; smycken tillverkade av ädelmetall; smycken tillverkade av brons; smycken tillverkade av halvädla metaller; smycken tillverkade av oädla metaller; syntetiska stenar [smycken]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04279 Ansökningsdatum: Sideshow Kings Torbjörn Borg, Sandfjärdsgatan 26 B, Årsta, Sverige. 41: Orkestertjänster; underhållning i form av orkesterkonserter; framförande av musik och sång; konserter med levande musik; levande musikunderhållning; liveuppträdanden av musikband; musikalisk underhållning; musikgrupp (underhållning); underhållning av en musikgrupp. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04280 Ansökningsdatum: Inducook Justech AB, Fartygsgatan 15, Landskrona, Sverige. Org. nr: : Processmaskiner för användning i livsmedelsindustrin. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04281 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i huvudsak vitt och svart med bokstavskonturer av grå, röd, blå och grön färg. 1: Ditt Event i Sverige AB, Sparregatan 8A, Kalmar, Sverige. Org. nr: : Martin Olsson, Musslevägen 19, Färjestaden, Sverige. 41: Anordnande av festivaler för underhållningsändamål.

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 48, vecka 51/2014 Kungjorda beslut, vecka 51 2014-12-15-2014-12-21 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 23, vecka 23/2015 Kungjorda beslut, vecka 23 2015-06-01-2015-06-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 45, vecka 48/2014 Kungjorda beslut, vecka 48 2014-11-24-2014-11-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka 32 2015-08-03-2015-08-09 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 47, vecka 50/2014 Kungjorda beslut, vecka 50 2014-12-08-2014-12-14 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 4, vecka 4/2015 Kungjorda beslut, vecka 4 2015-01-19-2015-01-25 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 L A A.1. 22 9117482 19/5/21 big brown bag riska instrument, djurhudar, pälsskinn, paraplyer, parasoller, spatserkäppar och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 L A A.1. 27 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska,

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 201

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 201 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 21 DEL A A.1. 9827544 21/3/211 POWERED FOR LIFE Cambridge Silicon Radio Ltd. Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. Detta är viktig information

UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. Detta är viktig information UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. För att använda och utnyttja vår tjänst på UpphandlingsDax.se går du igenom sex steg. Följer du dessa steg har du sedan

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 161 Del C... 200 Del D... 224 Del M... 226

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 161 Del C... 200 Del D... 224 Del M... 226 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 161 Del C... 2 Del D... 224 Del M... 226 L A A.1. 8849812 1/2/21 HANNAH MONTANA 27.5.1 DISNEY ENTERPRISES, INC. 5 South Buena Vista Street Burbank, California 91 US MITSCHERLICH

Läs mer

Branschstruktur och definitioner

Branschstruktur och definitioner Branschstruktur och definitioner Industry Supersector Sector Subsector Definition 0001 Olja och gas 0500 Olja och gas 0530 Olje- och gasproducenter 0533 Prospektering och produktion Företag som arbetar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 DEL A A.1. 220 521 731 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen?

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen? Om undersökningen Syfte och användning Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat

Läs mer