Svensk varumärkestidning nr 37/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning nr 37/2014"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning nr 37/2014 Publiceringsdag Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax:

2 Svensk Varumärkestidning /2014/0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser 011 Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den 1 juli Rättelse av registreringar Registreringar avförda på egen begäran Förnyade registreringar Ändringar i registrerade varumärken Pantsättningar av nationella varumärkesregistreringar Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll Varumärkesregistreringar har upphävts efter lagakraftvunna beslut i administrativa hävningsärenden m.m Varumärkesregistreringar har ändrat sitt skyddsomfång efter lagakraftvunna beslut i administrativa hävningsärenden m.m Internationella kungörelser 051 Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 varumärkeslagen Kungörelse av rättelse enligt 26 förvaltningslagen av tidigare meddelat beslut avseende internationell registrering Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell registrering Kungörelse av att internationell registrering pantsatts i Sverige Kungörelse enligt 5 kap. 17 varumärkeslagen av att internationell registrering förnyats Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret Internationella registreringar som upphört i sin helhet Kungörelse av beslut att internationell registrering inte ska gälla i Sverige

3 Svensk Varumärkestidning /2014/1 011 Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den 1 juli Registreringsnr Den som vill framställa invändning mot en kungjord registrering, skall göra detta skriftligen, till Patentoch registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen. Sista dagen för invändning är Invändningen skall innehålla: 1. Invändarens namn eller firma samt postadress. 2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. 3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/00631 Ansökningsdatum: JAMES CAMERON S AVATAR Prioritet: Begärd från OHIM, , nr , Ifrågavarande märke härrör från en omvandling av ett gemenskapsvarumärke. Ansökan om gemenskapsvarumärke lämnades in till OHIM, TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, West Pico Boulevard, Los Angeles California, USA. BRANN AB, Box 12246, Stockholm, Sverige. 25: Kläder; fotbeklädnader; huvudbonader. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/02040 Ansökningsdatum: MAKE & CREATE Make & Create Scandinavia AB, Kanalvägen 10 A, Upplands Väsby, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Att: Lars Arrhed, Box 11911, Göteborg, Sverige. 35: Återförsäljartjänster häri inbegripet e-handel av artiklar inom kreativ heminredning och design såsom färger, lacker, saxar, tänger, pärlor, papper och kartong samt produkter därav, självhäftande etiketter och klistermärken, tejp, tejphållare, klister och lim for pappersvaror, konstnärsmaterial, pennor, penslar, inslagningsmaterial för presenter, stämplar, gips, lera, garn, tråd, textilier, för såväl konsumenter, återförsäljare som leverantörer via webbsajt samt marknadsföring därtill. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/05118 Ansökningsdatum: BIOPALATSET SF Bio Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, Stockholm, Sverige. 41: Biografer; biograftjänster.

4 Svensk Varumärkestidning /2014/2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06974 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Leet Holding AB, Furumossen 99, Partille, Sverige. Org. nr: : Kläder, dock inte kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. 26: Accessoarer för kläder, dock inte för kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/07370 Ansökningsdatum: Erik Milton Leet Holding AB, Furumossen 99, Partille, Sverige. Org. nr: : Kläder, dock inte kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. 26: Accessoarer för kläder, dock inte för kläder för hästsport, barnkläder eller fotbeklädnader. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/07721 Ansökningsdatum: Figurklass: Nacka kommun, Nacka, Sverige. Org. nr: : Anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av kulturevenemang; anordnande av kulturverksamhet; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål; anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av utställningar för kulturändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål; anordnande av visningar för kulturändamål; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; biljettreservation och -bokning för underhållning, sport- och kulturevenemang; genomförande av utställningar för kulturella ändamål; kultur- och idrottsverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för kulturella ändamål; organisering av kultur- och konstevenemang; organisering av kulturella föreställningar; organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; organisering av shower för kulturella ändamål; (organisering av -) utställningar för kulturändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella ändamål; sport- och idrottsaktiviteter, underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter.

5 Svensk Varumärkestidning /2014/3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/08727 Ansökningsdatum: Figurklass: Amazing Neko Food AB, Regeringsgatan 19, Stockholm, Sverige. Org. nr: Svenska Standardbolag Aktiebolag, Box 292, Falun, Sverige. 43: Restauranger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00069 Ansökningsdatum: ZEELAND Modern Times Group MTG AB, Box 2094, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: BRANN AB, Box 12246, Stockholm, Sverige. 38: Telekommunikationstjänster; mediasändningstjänster; åtkomst till innehåll, webbsidor och portaler. 41: Utbildning, underhållning och sport; förlagstjänster och reportage. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00212 Ansökningsdatum: APERTIVO STUREPLANSGRUPPEN Aktiebolag, Box 55719, Stockholm, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. 41: Festarrangemang; nattklubbar; klubbunderhållningstjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/00989 Ansökningsdatum: THE ACT STUREPLANSGRUPPEN Aktiebolag, Box 55719, Stockholm, Sverige. Org. nr: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, Stockholm, Sverige. 41: Festarrangemang; nattklubbar; klubbunderhållningstjänster.

6 Svensk Varumärkestidning /2014/4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01527 Ansökningsdatum: Nuvara Lewander Yachting AB, Torsvägen 20, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Träning i yoga; undervisningstjänster avseende yoga; meditationsträning; undervisning i meditationsmetoder; utbildningstjänster avseende meditation; instruktionskurser rörande hälsa; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; undervisning i hälsa; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; utbildning relaterad till hälsa. 44: Meditationstjänster (alternativmedicin); fackmässiga konsulttjänster avseende medicinsk hälsa; information och rådgivning avseende hälsa. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02071 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött (kvadrat) och vitt (hjärta). Mallstreet AB, c/o moretime, Drottninggatan 95 A, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Digital television; programvaror i form av appar. 36: Anordnande av välgörenhetsinsamlingar. 42: Datorprogrammering; konsulttjänster avseende informationsteknologi. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02269 Ansökningsdatum: Avonova Avonova Sverige AB, Fabriksgatan 4, Lidköping, Sverige. Org. nr: Jesper Sundström, c/o Wistrand Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11920, Göteborg, Sverige. 35: Förmedling och uthyrning av personal, administration och förvaltning av sjukhus, kliniker och vårdinrättningar; annonsoch reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; assistans vid företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; kontorstjänster, återförsäljning av läroböcker, handledningar och annat instruktionsmaterial inom områdena hälso-, arbetslivs- och sjukvård; återförsäljning eller detaljhandelstjänster av farmaceutiska, veterinära och sanitära preparat och medicinska varor. 44: Hälso- och sjukvård; däribland sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik; hälsovårdstjänster, även företagshälsovårdstjänster, sjukvårdstjänster, medicinska tjänster, psykosociala tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; friskvård konsultations- och rådgivningstjänster om förebyggande åtgärder avseende hälsovård och arbetsmiljö; testning och utprovning av medicinsk utrustning; fysisk rehabilitering; utveckling av individuella program för fysisk rehabilitering; fysoterapeutiska tjänster; hälsorådgivning; professionella konsultationer avseende hälsa; terapitjänster. 45: Rådgivande tjänster inom arbetsplatssäkerhet; olycksutredningar; konsultationer avseende föreskrifter för arbetsskydd; konsulttjänster avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); säkerhetsanalys av risker; personundersökningar.

7 Svensk Varumärkestidning /2014/5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02270 Ansökningsdatum: Figurklass: Avonova Sverige AB, Fabriksgatan 4, Lidköping, Sverige. Org. nr: Jesper Sundström, c/o Wistrand Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11920, Göteborg, Sverige. 35: Förmedling och uthyrning av personal, administration och förvaltning av sjukhus, kliniker och vårdinrättningar; annonsoch reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; assistans vid företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; kontorstjänster, återförsäljning av läroböcker, handledningar och annat instruktionsmaterial inom områdena hälso-, arbetslivs- och sjukvård; återförsäljning eller detaljhandelstjänster av farmaceutiska, veterinära och sanitära preparat och medicinska varor. 44: Hälso- och sjukvård; däribland sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik; hälsovårdstjänster, även företagshälsovårdstjänster, sjukvårdstjänster, medicinska tjänster, psykosociala tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; friskvård konsultations- och rådgivningstjänster om förebyggande åtgärder avseende hälsovård och arbetsmiljö; testning och utprovning av medicinsk utrustning; fysisk rehabilitering; utveckling av individuella program för fysisk rehabilitering; fysioterapeutiska tjänster; hälsorådgivning; professionella konsultationer avseende hälsa; terapitjänster. 45: Rådgivande tjänster inom arbetsplatssäkerhet; olycksutredningar; konsultation avseende föreskrifter för arbetsskydd; konsulttjänster avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); säkerhetsanalyser av risker; personundersökningar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03063 Ansökningsdatum: ARENA SLOTTSPLANK AB Alfort & Cronholm, Box 11043, Bromma, Sverige. Org. nr: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, STOCKHOLM, Sverige. 19: Icke-metalliska golv; golvplattor, ej av metall; parkettgolv; parkettgolvbrädor; golvbrädor (icke-metalliska -); lister, ej av metall. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03217 Ansökningsdatum: PRRICM Mbenza & Schneeweiss Holding AB, Karolinska vägen 18, Solna, Sverige. Org. nr: Samuel NMS Andreasson, Karolinska vägen 18, Solna, Sverige. 9: Datorspel (programvaror); datorprogram [nedladdningsbara mjukvaror]; datorprogram för databaser; elektroniska tidskrifter [nedladdningsbara]; programvaror i form av appar; hårdvaror; mjukvaror. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03583 Ansökningsdatum: CAMELEON DOMAINE BOUSQUET LEA S.A., Las Heras 345,. Tupungato, Mendoza, Argentina. Org. nr:.. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

8 Svensk Varumärkestidning /2014/6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03600 Ansökningsdatum: C.I.S.S. TLAB West AB, Ebbe Lieberathsgatan 23b, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Övervakning av inbrotts och säkerhetslarm. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03602 Ansökningsdatum: Göteborgsauktioner Göteborgs Auktionsverk AB, Box 7063, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Anordnande av auktioner via internet; anordnande av auktionsförsäljningar; anordnande och ledning av auktionsförsäljningar; auktionering; auktionering av ägodelar; auktionering via internet; genomförande av auktionsförsäljningar; ledning av auktionsförsäljningar; organisering av auktioner via internet. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03678 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i grått, orange och vitt. LSAB Group AB, Linda Brixvik, Svinöhed 415, Långshyttan, Sverige. Org. nr: : Borrskär till roterande motordrivna verktyg; borrspetsar till motordrivna verktyg; cirkelsågar som bärbara elektriska verktyg; eldrivna verktyg för kapning; elektriskt drivna verktyg; fasthållningsdon för verktyg (maskindelar); gängade verktyg [maskiner]; kapskivor för användning med motordrivna verktyg; maskindrivna verktyg; maskinellt drivna skärande verktyg; pneumatiska verktyg [maskiner]; roterande verktyg [maskiner]; sågblad för användning med motordrivna verktyg; bandsågblad för maskiner; klingor för hackelsemaskiner; klingor för hackelsemaskiner [maskindelar]; maskinverktyg för fräsning; svarvar för metallbearbetning; svarvar [maskinverktyg]; svarvmaskiner. 8: Blad för hyvlar; hyvlar; gängningsverktyg (handverktyg). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03687 Ansökningsdatum: Scandinavian Race Week Lina Strandäng, Stenkleveliden 8, Torslanda, Sverige. 41: Anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar.

9 Svensk Varumärkestidning /2014/7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03688 Ansökningsdatum: Brommaköket Svedbergs Lackering AB, STOCKHOLM, Sverige. Org. nr: : Köksinredningar. 42: Professionell konsultverksamhet rörande design av köksinredning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03746 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03747 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03748 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it].

10 Svensk Varumärkestidning /2014/8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03749 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Basalt AB, Box 38, ENKÖPING, Sverige. Org. nr: : It-kommunikation via datorterminaler; it-kommunikationer; it-tjänster [datakommunikation]; telekommunikation via datorterminaler, it, satelliter, radior, telegrafer, telefoner. 42: It-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; it-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03787 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i mörkblått och vitt. Lagerhaus AB, Kyrkogatan 31, Göteborg, Sverige. Org. nr: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, Kalkylvägen 3, Mölnlycke, Sverige. 24: Textila servetter; textila hushållsartiklar; kökshanddukar [textil]; bordslinne [textil]; bordsunderlägg av textilmaterial; disktrasor; sängkläder och filtar. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; marknadsföringstjänster; annons- och reklamtjänster on-line; kommersiella informationstjänster, återförsäljning av textila servetter, textila hushållsartiklar, kökshanddukar [textil], bordslinne [textil], bordsunderlägg av textilmaterial, disktrasor, sängkläder och filtar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03882 Ansökningsdatum: KANAL OCH CHOKLAD ROYAL STOCKHOLM CRUISE LINE AB, Box 274, Norrköping, Sverige. Org. nr: Lars-Åke Wahlin, Mem Bergshyddan, Söderköping, Sverige. 12: Fartyg. 35: Reklam, annonsering och marknadsföring. 39: Anordnande av resor och kryssningar.

11 Svensk Varumärkestidning /2014/9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03914 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i färgerna grönt och svart. Creativera Group AB, Box 1084, Sundbyberg, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria drycker; aloe vera-drycker, icke-alkoholhaltig; drycker bestående i huvudsak av fruktjuicer; drycker (ickealkoholhaltiga -); drycker innehållande vitaminer; drycker med fruktsmak; drycker (vassle- -); essenser för tillverkning av drycker; extrakt för framställning av drycker; fruktbaserade drycker; fruktjuicer för användning som drycker; grönsaksjuicer [drycker]; grönsakssafter [drycker]; honungsbaserade drycker (icke alkoholhaltiga -); icke alkoholhaltiga drycker; ickealkoholhaltiga drycker; icke alkoholhaltiga honungsbaserade drycker; icke-alkoholhaltiga kolsyrade drycker; ickealkoholhaltiga maltfria drycker [ej för medicinska ändamål]; isotoniska drycker; isotoniska drycker [ej för medicinska ändamål]; kolsyrat mineralvatten nämligen tonic (icke-medicinska drycker); koncentrat för framställning av drycker; mineralvatten [dryck]; safter för framställning av drycker; saftkoncentrat för framställning av drycker; smaksatta kolsyrade drycker; sockerlag för att göra fruktsmakande drycker; sockerlag för framställning av alkoholfria drycker; vatten [dryck]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03917 Ansökningsdatum: GNH 1: Etik i arbetslivet AB, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. Org. nr: : Anna Rosengren, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. 41: Analys av utbildningsrelaterade testresultat och data för andra; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av utbildningskurser; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; konsultation avseende utbildning av anställda; konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultation avseende utbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; ledning av utbildningskurser avseende företag; ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser i företagsledning; ledning av utbildningskurser avseende företagsledning; ledning av utbildningskurser; ledning av utbildningsseminarier för kunder; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning i affärsverksamhet; utbildning med inriktning på affärsledning; utbildning/undervisning; utbildningar; utbildningsakademier; utbildningskurser; utbildningstjänster; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster rörande företagsledning; utveckling av utbildningsmaterial.

12 Svensk Varumärkestidning /2014/10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03918 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: cerise, orange, gul. 1: Etik i arbetslivet AB, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. Org. nr: : Anna Rosengren, Ruskvädersgränd 10, Järfälla, Sverige. 41: Anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utbildningskurser; databaserade utbildningstjänster inom området för företagsledning; datorbaserad utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser; produktion av utbildningsvideor; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmanualer; teambuilding (undervisning/utbildning); tillhandahållande av utbildningskurser; tjänster avseende kommersiell utbildning; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning avseende andlig utveckling; undervisning/utbildning av vuxna avseende miljöfrågor; undervisning/utbildning i företagsledning; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; utbildning för försäljningspersonal; utbildning för vuxna; utbildning i filosofi; utbildning i hälsovård och kosttillskott; utbildning i pr; utbildning i rörelsemedvetenhet; utbildning inom området kommunikationsteknik; utbildning med inriktning på affärsledning; utbildning relaterad till hälsa; utbildning/undervisning; utbildningskurser relaterade till kundtjänster; utbildningstjänster avseende yrkesutbildning; utbildningstjänster avseende meditation; utbildningstjänster avseende hälsovård; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster rörande företagsledning; utbildningstjänster rörande kundtillfredsställelse; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga; utbildningstjänster rörande kvalitetstjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03934 Ansökningsdatum: Nasalinette ENTpro AB, Box 2148, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Lösningar för medicinskt bruk för sköljning av näskanalerna; hygieniska preparat för medicinska ändamål; hygieniska preparat för medicinskt bruk; hygieniska preparat och artiklar. 10: Medicinska apparater och instrument; anordningar för administrering av farmaceutiska preparat. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03937 Ansökningsdatum: BodySoulFusion Jeanette Mantel, Lillskogsvändan 12, VÄRMDÖ, Sverige. 41: Undervisning/utbildning relaterad till hälsa.

13 Svensk Varumärkestidning /2014/11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03939 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i vitt, rött och svart. Joakim Lagergren, c/o Racetimer AB, Box 1011, Norrköping, Sverige. 41: Tidtagning vid idrotts- och sportevenemang. 42: Uthyrning av tidtagningsutrustning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03987 Ansökningsdatum: minna-mottagningen Stiftelsen Minna Göteborg, Överås, Danska Vägen 20, Göteborg, Sverige. Org. nr: Anders Henoch, Doktor Forselius gata 4, Göteborg, Sverige. 44: Information och rådgivning avseende hälsa. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03992 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött. STOREFILLER AB, SMEDSTORPSGATAN 16, SKARA, Sverige. Org. nr: : Återförsäljartjänster avseende inredning; partihandelstjänster avseende inredning, nämnda tjänster ej avseende mattor, tapeter eller golv. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04008 Ansökningsdatum: BABY BLUE Ulrika Sjölin, Rindögatan 50, Stockholm, Sverige. 25: Kläder, jeans, skor, accessoarer i form av scarves, bälten, skärp, hattar, handskar för vuxna och barn.

14 Svensk Varumärkestidning /2014/12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04051 Ansökningsdatum: DACA Daca Pallet System AB, Ideon, Lund, Sverige. Org. nr: : Tjänster avseende uthyrning av egendomar (fastigheter). 41: Instruktion/handledning avseende logistik. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04087 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Kraftringen Energi AB (publ), Box 25, Lund, Sverige. Org. nr: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Studentgatan 6, Malmö, Sverige. 41: Undervisning/utbildning; utbildningsinformation; underhållning; anordnande av tävling i utbildningssyfte; presentationer av visuellt arbete för allmänheten och tävlingsdeltagare tävlings- och utbildningssyfte. 42: Konsultation inom energibesparing; vetenskapliga och teknologiska tjänster samt forskning och design relaterad därtill; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04122 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i rosa och rött. Alma From, Trasthagsvägen 8c, Uppsala, Sverige. 25: Body (kläder); kläder; kläder för barn; kläder för småbarn; kortbyxor [kläder]; nederdelar [kläder]; pannband [kläder]; toppar [kläder]; trikåvaror [kläder]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04135 Ansökningsdatum: chocoma Masoud Bazargan, Solhems Hagväg 23, Spånga, Sverige. 30: Chokladbaserade produkter.

15 Svensk Varumärkestidning /2014/13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04137 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Gul och svart. Protosell AB, Storgatan 40, Ängelholm, Sverige. Org. nr: Gärdewesslau Advokatbyrå AB, Lars Svärd, Kungstorget 2, Göteborg, Sverige. 35: Telemarketingtjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04138 Ansökningsdatum: DuoSTATION DuoSTATION Kommanditbolag, Skimmelvägen 15, HISINGS-KÄRRA, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar programvara); förpackad programvara. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04139 Ansökningsdatum: bonnibox Ebba Hallin, Brahegetan 25, Stockholm, Sverige. 30: Godis, konfektyrbitar och tuggummi. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04140 Ansökningsdatum: FLEXODUCT Jan Reinton, Krusbärsvägen 12, BROMMA, Sverige. 6: Kanaler av metall för ventilationsinstallationer. 11: Hvac-system (värme, ventilation och luftkonditionering). 19: Ventilationskanaler (icke-metalliska).

16 Svensk Varumärkestidning /2014/14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04182 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i vitt (bokstaven L) på grön kvadratisk botten. Lantbruksit i Sverige, Gälstad Kvarn, Vikingstad, Sverige. Org. nr: : Kommunikationsutrustning; aeronautiska kommunikationsapparater; antenner som kommunikationsapparater; apparater för fartyg-till-land kommunikation; apparater för kommunikationsöverföring; apparater för marin kommunikation; apparater för trådlös kommunikation; elektrisk kommunikationsutrustning; elektriska kommunikationsapparater; enheter för kommunikationsgränssnitt; headsets för kommunikation; installationer för elektronisk kommunikation; kommunikationshubbar; kommunikationskablar; kommunikationsmodem; kommunikationsprocessorer; kommunikationsservrar [maskinvara]; kommunikationssystem för hjälmar; kommunikationstråd; manöveranordningar för kommunikation; nätverk för kommunikation; optiska kommunikationsinstrument; programvara för handel via ett globalt kommunikationsnätverk; programvara för kommunikation mellan datorer via ett lokalt nät; programvara för kommunikation med användare av handhållna datorer; programvara för kommunikation; programvaror för behandling av kommunikation; registrerade datorprogram för kommunikationsändamål mellan mikrodatorer; satelliter för kommunikationsändamål; terminaler för mobil kommunikation; utrustning för punkt-till-punkt kommunikation. 42: It-tjänster; design av kommunikationssystem; ingenjörsverksamhet avseende utformning av kommunikationssystem; utformning av kommunikationssystem; it-konsultationer, -rådgivning och -information; it-konsulttjänster; itsäkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; it-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; konsulttjänster avseende informationsteknologi [it]; datorprogrammering för telekommunikation; design av telekommunikationsutrustning och apparater; design av telekommunikationsutrustning och anordningar; forskning relaterad till telekommunikationsteknik; teknisk rådgivning avseende telekommunikationer; utformning av telekommunikationsapparater och anordningar; utformning av telekommunikationsapparater och utrustning; utformning av telekommunikationsapparater och instrument. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04185 Ansökningsdatum: : Skruvar av metall. Byggaträ Ejot-Avdel System AB, Box 9013, SE Örebro, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04186 Ansökningsdatum: : Skruvar av metall. Powergänga Ejot-Avdel System AB, Box 9013, SE Örebro, Sverige. Org. nr:

17 Svensk Varumärkestidning /2014/15 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04187 Ansökningsdatum: Linnearingen Linnéa Essentia AB, Märstag 4, UPPSALA, Sverige. Org. nr: : Utrustningar för användning vid simning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04188 Ansökningsdatum: Flipperringen Linnéa Essentia AB, Märstag 4, UPPSALA, Sverige. Org. nr: : Utrustningar för användning vid simning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04196 Ansökningsdatum: : Byggnader av trä. Helgbo Tomoku Hus AB, Box 60, Insjön, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04197 Ansökningsdatum: SOFTLAN FRUITY SENSATIONS Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, USA. Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. 3: Mjukmedel för tvätt; mjukmedel för tyger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04198 Ansökningsdatum: LOHILO Patrik Lundmark, Inga Ersson, Valhallavägen 128, Stockholm, Sverige. 30: Aromatiska preparat för glass; ätligt glasspulver för användning i glassmaskiner; blandningar för glassframställning; desserter av glass; frysen yoghurt (glass); fryst yoghurt [glass]; frysta sötsaker innehållande glass; glass; glass av mejeriprodukter; glass, ej framställd av mjölkprodukter; glass innehållande choklad; glass med frukt; glass och is; glass (pulver för is- -); glass [pulver för is- -]; glass smaksatt med choklad; glassdrycker; glassefterrätter; glassersättningar; glassgodis; glassgodsaker; glasskakor; glasskonfekt; glassmixer; glasspinnar; glasspinnar innehållande mjölk; glasspinnar smaksatta med mjölk; glasspulver; glasstårtor; glasstrutar; is, glass, fryst yoghurt och sorbet; isglass och glass; kaffebaserade drycker innehållande glass (affogato); mixer för glasstillverkning; mixer för glasstrutar; mixer för tillverkning av glass; naturliga smaktillsatser för användning i glass [dock ej eteriska essenser eller flyktiga oljor]; pulver för beredning av glass; pulver för framställning av glass; pulver för glass; såser för glass; smaksatt glass; snabbmix till glass; sojabaserad glassersättning; sojabaserade glassprodukter; sorbet (glass); strutar för glass; yoghurt (frysen -) [glass]; yoghurtbaserad glass [glass huvudsakligen]; yogurt (frysen -) [glass].

18 Svensk Varumärkestidning /2014/16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04200 Ansökningsdatum: : Kläder. Stockholm-LA Curling Presenterar AB, Jonas Curling, St. Johannesgatan 13, Uppsala, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04201 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; : Ortopediska proteser. Bärfisen AB, Skällåkra 16, Väröbacka, Sverige. Org. nr: Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04202 Ansökningsdatum: GammelGura Roger Häggström, Vintergatan 8e, Örnsköldsvik, Sverige. 15: Akustiska gitarrer; gitarrer. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04203 Ansökningsdatum: Chilla Out Dogtraining Maria Lennartsdotter, Rollsbovägen 2, Kungälv, Sverige. 41: Coachning [träning]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04212 Ansökningsdatum: mekster MEKSTER AB, Hammarby Fabriksväg 23, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Oljor för motorer; smörjmedel för motorfordon. 7: Ljuddämpare för motorer; luftfilter till motorer; oljefilter för motorer. 12: Bromssystem för fordon. 35: Marknadsföring avseende motorfordonsindustrin. 37: Reparation och underhåll av bilar; service av bilar; montering av reservdelar för fordon.

19 Svensk Varumärkestidning /2014/17 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04219 Ansökningsdatum: Bjork Taste the Nature Feel the Spirit David Hassan, c/o Husbergets Vingård, Husberget 114, Hede, Sverige. 33: Vin med låg alkoholhalt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04246 Ansökningsdatum: Mindnet Holdings Mindnet AB, Garnvägen 6, Östersund, Sverige. Org. nr: : Finansiell förvaltning av bolag; finansiell förvaltning av aktier; förvaltning av aktier. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04269 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i rött och vitt. Helmt Salih, Februarivägen 15, Uddevalla, Sverige. 37: Anpassad installation av bilinteriörer; bilkarossreparation och efterbehandling för andra; bilrekonditioneringstjänster; bilrengöring; bilrengöring och biltvättning; bilreparation; biltvättar; bilvårdstjänster; målning av bilar; mönstermålning på bilar; polering av bilar; reparation av bilar; reparation eller underhåll av bilar; reparation och underhåll av bilar; service av bilar; smörjning av bilar; tjänster på bensinstationer för bilar; underhåll av bilar; underredsbehandling av bilar; uthyrning av biltvättapparater; vulkanisering av bildäck [reparation]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04274 Ansökningsdatum: Easylover Easylover AB, Box 305, Västerås, Sverige. Org. nr: : Benwakulor, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; erotiska dockor [sexdockor]; konstgjorda penisar, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; konstgjorda vaginor, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; penisförstorare, utgörande sexhjälpmedel för vuxna; sexhjälpmedel; vibratorer, utgörande sexhjälpmedel för vuxna.

20 Svensk Varumärkestidning /2014/18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04277 Ansökningsdatum: Silverdrake Smycken 1: Anna Silverdrake, Knipvägen 96, Åkersberga, Sverige. 2: Joakim Silverdrake, Knipvägen 96, Åkersberga, Sverige. 14: Äkta smycken; armband (smycken); berlocker [smycken] av oädel metall; dekorativa artiklar för personligt bruk [berlocker eller smycken]; halsband (smycken); kedjor av ädelmetall [smycken]; kedjor (smycken); kors [smycken]; nålar för kavajslag [smycken]; nålar (smycken); nyckelkedjor som smycken [prydnadssaker eller brickor]; oäkta smycken; personliga smycken; prydnader för öron i form av smycken; ringar [smycken]; ringar som del av smycken; silvertråd [smycken]; smycken; smycken av ädelmetall; smycken av ädelmetallegeringar; smycken av ädelstenar; smycken av bärnsten; smycken av glas; smycken av halvädla metaller; smycken av oädla metaller; smycken av odlade pärlor; smycken av silver; smycken för huvudet; smycken för personlig utsmyckning; smycken för personligt bruk; smycken gjorda av brons; smycken gjorda av silver; smycken i form av pärlor; smycken, inklusive oäkta smycken och plastsmycken; smycken, klockor och ur; smycken med ädelstenar; smycken med pärlor; smycken med utsmyckningsstenar; smycken tillverkade av ädelmetall; smycken tillverkade av brons; smycken tillverkade av halvädla metaller; smycken tillverkade av oädla metaller; syntetiska stenar [smycken]. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04279 Ansökningsdatum: Sideshow Kings Torbjörn Borg, Sandfjärdsgatan 26 B, Årsta, Sverige. 41: Orkestertjänster; underhållning i form av orkesterkonserter; framförande av musik och sång; konserter med levande musik; levande musikunderhållning; liveuppträdanden av musikband; musikalisk underhållning; musikgrupp (underhållning); underhållning av en musikgrupp. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04280 Ansökningsdatum: Inducook Justech AB, Fartygsgatan 15, Landskrona, Sverige. Org. nr: : Processmaskiner för användning i livsmedelsindustrin. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04281 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i huvudsak vitt och svart med bokstavskonturer av grå, röd, blå och grön färg. 1: Ditt Event i Sverige AB, Sparregatan 8A, Kalmar, Sverige. Org. nr: : Martin Olsson, Musslevägen 19, Färjestaden, Sverige. 41: Anordnande av festivaler för underhållningsändamål.

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa Svensk varumärkestidning Publiceringar gjorda 2016-12-17 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 4/2015

Registreringstidning för Design nr 4/2015 Registreringstidning för Design nr 4/2015 Publiceringsdag 2015-02-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 6/2015

Registreringstidning för Design nr 6/2015 Registreringstidning för Design nr 6/2015 Publiceringsdag 2015-03-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 44, vecka 47/2014 Kungjorda beslut, vecka 47 2014-11-17-2014-11-23 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 8/2015

Registreringstidning för Design nr 8/2015 Registreringstidning för Design nr 8/2015 Publiceringsdag 2015-04-22 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 17/2015

Registreringstidning för Design nr 17/2015 Registreringstidning för Design nr 17/2015 Publiceringsdag 2015-09-16 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 11/2015

Registreringstidning för Design nr 11/2015 Registreringstidning för Design nr 11/2015 Publiceringsdag 2015-06-03 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 19/2015

Registreringstidning för Design nr 19/2015 Registreringstidning för Design nr 19/2015 Publiceringsdag 2015-10-14 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 18/2015

Registreringstidning för Design nr 18/2015 Registreringstidning för Design nr 18/2015 Publiceringsdag 2015-09-30 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 4/2016

Registreringstidning för Design nr 4/2016 Registreringstidning för Design nr 4/2016 Publiceringsdag 2016-02-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 9/2015

Registreringstidning för Design nr 9/2015 Registreringstidning för Design nr 9/2015 Publiceringsdag 2015-05-06 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 15-040 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 2 mars 2016 PARTER Klagande MÅ Motpart Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB c/o Lomma Kiropraktor Klinik & Hälsa Esplanaden 15, 234

Läs mer

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistrering

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistrering Nr 10, vecka 18-19/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 18-19 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringa

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringa Nr 2, vecka 2-3/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 2-3 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28

Läs mer

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar -

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar - Nr 6, vecka 10-11/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungör

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungör Svensk designtidning Nr 9, vecka 16-17/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 16-17 2017-04-17-2017-04-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen

Läs mer

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungö

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungö Svensk designtidning Nr 10, vecka 18-19/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 18-19 2016-05-02-2016-05-15 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 8, vecka 8/2015 Kungjorda beslut, vecka 8 2015-02-16-2015-02-22 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 15, vecka 28-29/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 28-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar -

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar - Nr 4, vecka 6-7/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 6-7 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 19/2009

Registreringstidning för Design nr 19/2009 Registreringstidning för Design nr 19/2009 Publiceringsdag 2009-10-21 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 20, vecka 38-39/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 38-39 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 23, vecka 44-45/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 44-45 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148 RÄTTELSE: ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet borttaget. /2016-09-02 Maria Wallin DNV GL Business Assurance Sweden AB Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem 1 Följande

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 16/2015

Registreringstidning för Design nr 16/2015 Registreringstidning för Design nr 16/2015 Publiceringsdag 2015-09-02 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 13, vecka 24-25/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 24-25 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 22, vecka 42-43/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 42-43 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 23, vecka 23/2015 Kungjorda beslut, vecka 23 2015-06-01-2015-06-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser 01 - Mönsterregistreringar 06 - Förny

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser 01 - Mönsterregistreringar 06 - Förny Nr 1, vecka 52-53/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 52-53 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL

Läs mer

AVDELNING XIV KAPITEL 71 ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT

AVDELNING XIV KAPITEL 71 ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT KAPITEL 71 NATURPÄRLOR

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-005 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 maj 2014 Klagande Apple Inc. 1 Ininite Loop, Cupertino, California 95014, USA Ombud: Jarmo Kääriäinen Bergenstråhle & Lindvall AB,

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 2/2015

Registreringstidning för Design nr 2/2015 Registreringstidning för Design nr 2/2015 Publiceringsdag 2015-01-28 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM. Avtal :017. Kinnarps AB SORTIMENT EVA ERIKSSON DESIGN

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM. Avtal :017. Kinnarps AB SORTIMENT EVA ERIKSSON DESIGN STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM Avtal 96-73-2014:017 Produktlista nr 1 Kinnarps AB 556256-6736 SORTIMENT EVA ERIKSSON DESIGN 1 Kontaktuppgifter Kinnarps AB 521 88 Kinnarp

Läs mer

SV 2008 FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

SV 2008 FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR SV 2008 FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR ANMÄRKNING 2 I. FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖR AVSNITT A M OM MATERIAL OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Tilläggsordlistan består av 19 avsnitt (och 42 grupper). Vissa avsnitt,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-016 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 PARTER Klagande Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge house 2 Bath Road, SN15 2BB Chippenham, Storbritannien Ombud:

Läs mer

AVDELNING XIV KAPITEL 71

AVDELNING XIV KAPITEL 71 L 285/448 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.10.2015 AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68

TULLTAXA AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 TULLTAXA Kap 68 AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER

Läs mer

Den digitala handeln 2016

Den digitala handeln 2016 Den digitala handeln 2016 Konsumenternas nätinköp i Finland och utomlands Plock ur undersökningen. Hela undersökningen är tillgänglig på Finsk Handels webbplats för medlemmar kauppa.fi under rubriken Tutkimukset

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 26, vecka 50-51/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 50-51 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 2, vecka 2/2015 Kungjorda beslut, vecka 2 2015-01-05-2015-01-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Kap 71 TULLTAXA. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 71:1

Kap 71 TULLTAXA. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 71:1 TULLTAXA Kap 71 AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT KAPITEL

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-087 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 oktober 2015 PARTER Klagande 1) Aegis Media Norge AS Pilestredet 8, 0180 N-Oslo, Norge 2) Dentsu Aegis Network A/S Overgaden Neden

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (16) 2017-05-05 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt vad vi gör Reklamateljen - Nybod Tel: 08-82 55 77 - Fax: 08-514 9 -logo/reklamateljen är registrer vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt Originalateljé Med vår egen original- och layoutateljé

Läs mer

Ulf Scherlin VD/Formgivare

Ulf Scherlin VD/Formgivare 2015 Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat- och soffbord, stolar,

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 41, vecka 41/2015 Kungjorda beslut, vecka 41 2015-10-05-2015-10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka 32 2015-08-03-2015-08-09 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde F Kontorsmöbler

Nettoprislista. Anbudsområde F Kontorsmöbler Nettoprislista Anbudsområde F Kontorsmöbler Kontorsmöbler Välkommen till Informa Vårt sortiment Input interiörs stora sortiment av kontorsmöbler bidrar till en kontorsmiljö med nyskapande rumskänsla där

Läs mer

Avropsprislista nr 3

Avropsprislista nr 3 Statligt Ramavtal Möbler Direkt Avtal nr 96-24-2011 Delområde Stolar Avropsprislista nr 3 Avtalstid fr o m 2011-09-16 t o m 2015-09-15 med rätt till eventuell förlängning Org nr 556182-5224 Innehåll Kontaktuppgifter

Läs mer

Guld & Silver

Guld & Silver Guld Ring 14k 0685-001 Avslut: 18:00 2 400.00 kr momsfritt 0685-002 Avslut: 18:01 2 000.00 kr momsfritt 0685-003 Avslut: 18:02 1 400.00 kr momsfritt Guld Ring med Diamant 18k vitt Guld 0685-004 Avslut:

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM Avtal 96-73-2014:017 Produktlista nr 2 Kinnarps AB 556256-6736 SORTIMENT JOHANSON DESIGN 1 Kontaktuppgifter Kinnarps AB 521 88 Kinnarp

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-063 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 oktober 2013 Klagande Appear TV AS P.O. Box 8, N-0216 Lilleaker, Norge Ombud: Malin Ekstrand och Sara Sparring, Bird & Bird Advokat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

Försäljning & installation...

Försäljning & installation... Om oss... Scenteknik Kalmar AB är sedan starten 2001 beläget i Kalmar på ostkusten. Vår verksamhet omfattar ljud och ljusteknik samt mediautrustning för alla tänkbara situationer. Det är bara Din fantasi

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

m a d e b y SOLGLASÖGON

m a d e b y SOLGLASÖGON made by SOLGLASÖGON PRODUKTINFORMATION Våra glasögon är kontrollerade och uppfyller EG Direktivet 89/686 enligt kraven i standard EN-1836:2005. Denna standard delar in linserna i fem olika kategorier utifrån

Läs mer

Bedömning av er varumärkesansökan

Bedömning av er varumärkesansökan FÖRELÄGGANDE 2017-07-31 Text i märket: OQ Ansökningsnr: 2017/03025 Svar senast: 2017-10-09 Sökande: Ombud: Er referens: OilQuick AB Groth & Co Kommanditbolag V 17-0365/CH/APE Bedömning av er varumärkesansökan

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

En ny kanal för marknadsföring som är. helt nyskapande i sitt budskapsformat. www.klardesign.se

En ny kanal för marknadsföring som är. helt nyskapande i sitt budskapsformat. www.klardesign.se En ny kanal för marknadsföring som är helt nyskapande i sitt budskapsformat Kristall filmen LCD är transparent med 110 volt, ger säkerhet Kristall filmen LCD är ett insynsskydd och en filmduk för ptojektion

Läs mer

Prisblad 2013 Foajéyta SF Bio

Prisblad 2013 Foajéyta SF Bio blad 2013 FOAJÉPAKET STORSTAD HELG Stockholm Göteborg Malmö Filmstaden Sergel Filmstaden Bergakungen Filmstaden Storgatan Har du valt event som en del i din marknadskommunikation erbjuder SF Media arenan

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde B Skola

Nettoprislista. Anbudsområde B Skola Nettoprislista Anbudsområde B Skola Skola Välkommen till Informa Vårt sortiment Skolmiljön ställer särskilda krav på säkerhet och hållbarhet. Kraven och behoven ser olika ut när det kommer till möblering

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 14-048 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 22 december 2014 PARTER Klagande The Coca-Cola Company One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, USA Ombud: Christina Berggren och Nazanin

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer