Pressmeddelande från SCB kl 10:00 Nr 2003:014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014"

Transkript

1 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period förra året steg konsumentpriserna också med i genomsnitt 0,1 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 2,3 procent i december, oförändrat jämfört med i november. I december 2001 var inflationen 2,9 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 2,2 procent i december. Senaste månaden: priserna upp 0,1 procent. Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Höjda priser på el (3,2 %) drar upp konsumentpriserna med 0,1 Prisökningar på rekreationstjänster och kulturella tjänster (0,5 %) samt paketresor (3,5 %) drar tillsammans upp med 0,1 Höjda priser på grönsaker (4,3 %) och drivmedel (1,1 %) drar tillsammans upp med ytterligare 0,1 Lägre räntekostnader för egnahem (-3,1 %) drar ned konsumentpriserna med 0,2 Senaste tolv månaderna: priserna upp 2,3 procent Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 2,3 procent i december, oförändrat jämfört med i november. Under tolvmånadersperioden bidrar ökade kostnader för boende (3,8 %) med 1,1 procentenheter till den totala uppgången. Hyreshöjningar (2,6 %) bidrar med 0,4 procentenheter medan höjda priser på el (7,4 %) bidrar med 0,3 procentenheter till den totala uppgången. Ökade räntekostnader för egnahem (2,5 %) samt ökade kostnader för fastighetsskatt (11,3 %) drar upp med vardera 0,1 Ökade kostnader för kommunala tjänster (3,5 %), försäkringar (11,5 %), reparationer (2,4 %) samt höjda priser på eldningsolja (6,8 %) drar tillsammans upp med 0,2 Höjda priser inom området transport (3,9 %) bidrar till den totala uppgången med 0,5 Höjda priser på bensin (5,4 %) bidrar med 0,2 Ökade kostnader för underhåll och reparationer (8,9 %) samt andra kostnader för fordon (4,7 %) bidrar tillsammans med 0,2 Prisökningar för inköp av bilar (1,3 %), reservdelar (4,2 %) samt transporttjänster (1,7 %) bidrar tillsammans med 0,1 procentenheter till uppgången. Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Programmet Priser Box , STOCKHOLM fax Förfrågningar Magnus Andersson, tfn E-post: Kamala Krishnan, tfn E-post: Var god ange SCB som källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

2 2(7) Livsmedel och alkoholfria drycker Alkoholhaltiga drycker och tobak Höjda priser på restauranger och logi (3,1 %) bidrar till uppgången med 0,2 Prishöjningar på livsmedel (0,7 %) bidrar med 0,1 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Höjda priser på mejeriprodukter (3,8 %) bidrar med 0,1 Prishöjningar på fisk (5,9 %), bröd (1,1 %) samt sötsaker och glass (1,5 %) drar tillsammans upp med 0,1 Sänkta priser på grönsaker (-6,0 %) drar ned med 0,1 Med vardera 0,1 procentenheter till uppgången bidrar höjda priser på inventarier tillsammans med hushållsvaror (1,2 %), tandvård (7,9 %), tobak (3,5 %), paketresor (9,0 %), personlig hygien (2,6 %), försäkringar (15,4 %) samt rekreationstjänster tillsammans med kulturella tjänster (2,4 %). Den totala konsumentprisuppgången under de senaste tolv månaderna motverkas av sänkta priser på böcker (-14,4 %) och kläder (-1,2 %) som drar nedåt med vardera 0,1 Prissänkningar på teletjänster tillsammans med telefoner (-2,0 %) samt datorer (-24,7 %) drar tillsammans ned med 0,1 KPI för december 2002 är 275,1 (1980=100). Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan November December Vägningstal 2002 Förändring i procent sedan december ,0 0,1 139,0 0,6 0,0 0,1 45,0 2,6 Kläder och skor 0,0-0,1 65,0-1,3 Boende 0,0 1,1 292,0 3,8 Inventarier och hushållsvaror 0,0 0,1 55,0 1,2 Hälso- och sjukvård 0,0 0,1 25,0 3,3 Transport 0,1 0,5 123,0 3,9 Post och telekommunikationer 0,0 0,0 31,0-1,4 Rekreation och kultur 0,1 0,1 120,0 0,6 Utbildning 0,0 0,0 1,0 2,0 Restauranger och logi 0,0 0,2 58,0 3,1 Diverse varor och tjänster 0,0 0,2 46,0 4,9 KPI totalt 0,1 2,3 1000,0 2,3 Anm.: Avrundningar kan medföra att kolumnsumman för huvudgrupperna inte stämmer med KPI totalt

3 3(7) Inflationsmålet och den underliggande inflationen Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationstakten till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst en procentenhet uppåt eller nedåt. Man har framhållit att inflationsmålets uppfyllelse bör utvärderas ur ett årligt perspektiv och inte utifrån inflationstal för enskilda månader. Genomsnittet av de inflationstal (enligt KPI) som beräknats för månaderna januari december 2002 är 2,4 procent, alltså inom det angivna intervallet. UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras. Riksbanken utformar för närvarande penningpolitiken med utgångspunkt från en bedömning av UND1X-inflationen. Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, är i december enligt UND1X 2,2 procent (i november 2,1 procent) och enligt UNDINHX 2,8 procent (i november 2,6 procent, reviderat). Den genomsnittliga prisförändringen från november till december är enligt UND1X 0,3 procent och enligt UNDINHX 0,4 procent. Från oktober till november 2002 var den enligt UND1X -0,3 procent och enligt UNDINHX oförändrad. Från november till december 2001 var prisförändringen enligt UND1X 0,2 procent och enligt UNDINHX 0,2 procent. Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn Inflationstakten i EU Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige steg med 0,4 procent från november till december och med 1,7 procent från december 2001 till december Från november till december 2001 steg HIKP med 0,1 procent. HIKP för december 2002 har beräknats till 110,7 (1996=100). Uppgifter för EU finns för november, och inflationstakten mätt med HIKP var då 2,1 procent för EU totalt, 2,2 procent för EMU och 1,4 procent för Sverige. HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg. Nettoprisindex Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, steg med 0,1 procent från november till december. Sedan december 2001 har nettopriserna stigit med 2,0 procent. NPI för december 2002 har beräknats till 236,3 (1980=100).

4 4(7) Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP-Sverige och HIKP-EU procent 3,0 UND1X KPI 2,0 HIKP-EU 2,3 % KPI 2,2 % UND1X 2,1 % HIKP EU 1,7 % HIKP HIKP 1,0 0,0 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 dec-02 Mer information * Statistiska meddelanden En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats. * Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats * Konsumentprisindex Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m m, finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Konsumentprisindex för januari publiceras torsdag 20 februari kl

5 5(7) Bilaga Konsumentprisutvecklingen 2002 Konsumentpriserna steg med 2,3 procent från december 2001 till december Livsmedel och alkoholfria drycker (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 13,9 procent) Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg med i genomsnitt 0,6 % under Till uppgången bidrar höjda priser inom undergruppen Bröd och övriga spannmålsprodukter (1,1 %) med 0,2 Höjda priser inom Fisk (5,9 %) ger ett tillskott på 0,4 procentenheter, medan höjda priser inom Mjölk, ost och ägg (3,8 %) bidrar med 0,6 Prishöjningar inom undergruppen Oljor och fetter (3,4 %) bidrar med 0,1 procentenheter, medan höjda priser inom Sötsaker och glass (1,5 %) bidrar uppåt med ytterligare 0,2 Höjda priser inom undergruppen Övriga livsmedel (2,5 %), som omfattar salt, kryddor och såser, bidrar med 0,1 Uppgången motverkas av sänkta priser inom undergruppen Kött (-0,5 %) som bidrar nedåt med 0,1 procentenheter, medan sänkta priser inom Frukt (-1,3 %) drar nedåt med 0,1 Sänkta priser inom undergruppen Grönsaker (-6,0 %) bidrar nedåt med 0,7 procentenheter, medan sänkta priser inom Kaffe, te och kakao (-2,2 %) drar nedåt med 0,1 Inom undergruppen Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuice (0,1 %) tar prishöjningarna och prissänkningarna i det närmaste ut varandra. Alkoholhaltiga drycker och tobak (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 4,5 procent) Priserna på alkoholhaltiga drycker och tobak steg med i genomsnitt 2,6 % under året. Till uppgången bidrar höjda priser inom undergruppen Spritdrycker (0,7 %) med 0,1 procentenheter, inom Vin (3,0 %) med 0,7 procentenheter samt inom Öl (1,6 %) med 0,3 Prishöjningar inom undergruppen Tobak (3,5 %) bidrar med 1,5 Kläder och skor (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 6,5 procent) Priserna på kläder och skor sjönk under året med i genomsnitt 1,3 %. Till nedgången bidrar prissänkningar på kläder (-1,2 %) med 1,0 procentenheter och skor (-1,9 %) med 0,3 Boende (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 29,2 procent) Boendekostnaderna steg under året med i genomsnitt 3,8 %. Höjda priser på el (7,4 %) bidrar med 1,0 procentenheter, medan höjda hyror (2,6 %) bidrar med 0,9 Ökade räntekostnader för egnahem (2,5 %) bidrar med 0,5 procentenheter, medan ökade kostnader för fastighetsskatt (11,3 %) bidrar med 0,4 Ökade kostnader för bostadsrättslägenhet (2,6 %) bidrar med 0,4 procentenheter, medan höjda priser på eldningsolja (6,8 %) bidrar med 0,2 Höjda kostnader för egnahem reparationer (2,4 %), försäkringar (11,5 %) samt kommunala tjänster (3,5 %) bidrar tillsammans med 0,4 Inventarier och hushållsvaror (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 5,5 procent) Priserna inom huvudgruppen Inventarier och hushållsvaror steg under året med i genomsnitt 1,2 %. Till uppgången inom huvudgruppen bidrar höjda priser

6 6(7) inom undergruppen Möbler (0,5 %) med 0,2 procentenheter, inom Husgeråd (4,1 %) med 0,4 procentenheter, inom Verktyg, elartiklar och trädgårdsredskap (5,0 %) med 0,6 procentenheter samt inom Varor och tjänster för hushållsunderhåll (1,6 %) hushållspapper, städtjänster, tvätt- och diskmedel mm. med 0,2 Detta motverkas av sänkta priser inom undergruppen Hushållstextilier (-1,5 %) som bidrar nedåt med 0,2 procentenheter samt av sänkta priser inom Hushållsutrustning (-0,7 %) drar nedåt med 0,1 Hälso- och sjukvård (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 2,5 procent) Priserna inom huvudgruppen Hälso- och sjukvård steg under året med i genomsnitt 3,3 %. Till uppgången bidrar mest höjda tandläkararvoden (7,9 %) som drar uppåt med 2,8 Höjda priser på läkemedel (1,7 %) bidrar med 0,6 procentenheter, medan höjda avgifter för läkarvård (1,1 %) bidrar med 0,1 Detta motverkas av sänkta priser på glasögon (-0,8 %) och kontaktlinser (-1,2 %) som tillsammans drar ned med 0,2 Transport (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 12,3 procent) Priserna inom huvudgruppen Transport steg under året med i genomsnitt 3,9 %. Till uppgången bidrar höjda priser inom undergruppen Inköp av fordon (1,2 %) med 0,3 procentenheter, medan höjda priser inom Reservdelar och tillbehör till fordon (4,2 %) bidrar med 0,2 Höjda priser inom undergruppen Drivmedel (5,1 %) bidrar med 1,7 procentenheter, inom Underhåll och reparationer av fordon (8,9 %) med 1,2 procentenheter samt inom Andra kostnader för fordon (4,7 %) körskoleutbildning, parkeringsavgifter mm. med 0,2 Höjda priser inom undergruppen Transporttjänster (1,7 %) bidrar med 0,3 Post och telekommunikationer (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 3,1 procent) Priserna inom huvudgruppen Post och telekommunikationer sjönk under året med i genomsnitt 1,4 %. Till nedgången bidrar sänkta priser inom undergruppen Teletjänster och utrustning (-2,0 %) med 1,9 Detta motverkas av höjda priser inom undergruppen Brev och paket (7,2 %) med 0,5 Rekreation och kultur (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 12,0 procent) Priserna inom huvudgruppen Rekreation och kultur steg under året med i genomsnitt 0,6 %. Till uppgången bidrar höjda priser inom undergruppen Andra större varor för rekreation (3,6 %) - båtar, musikinstrument, husvagnar mm. - med 0,1 procentenheter, medan höjda priser inom Övriga fritidsvaror (0,4 %) sport- och friluftsartiklar, blommor mm. - bidrar med 0,1 Höjda priser inom Rekreationstjänster och kulturella tjänster (2,4 %) bidrar med 0,8 procentenheter, medan höjda priser inom Paketresor (9,0 %) bidrar med 1,2 Uppgången inom huvudgruppen motverkas av att priserna inom undergruppen Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning sjönk med i genomsnitt 4,6 procent. Detta bidrar nedåt med 0,8 procentenheter, varav sänkta priser på persondatorer (-24,7 %) svarar för 0,5 Sänkta priser inom undergruppen Tidningar, böcker och skrivmateriel (-5,7 %) bidrar också nedåt med 0,8 procentenheter, varav sänkta priser på böcker (-14,4%) svarar för 0,6

7 7(7) Utbildning (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 0,1 procent) Priserna inom huvudgruppen Utbildning steg under året med i genomsnitt 2,0 %. Restauranger och logi (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 5,8 procent) Priserna inom huvudgruppen Restauranger och logi steg under året med i genomsnitt 3,1 %. Till uppgången bidrar höjda priser inom undergruppen Restauranger (3,0 %) med 2,6 procentenheter och inom Logi (3,8 %) med 0,5 Diverse varor och tjänster (vägningstal i 2002 års korttidsindexlänk: 4,6 procent) Priserna inom huvudgruppen Diverse varor och tjänster steg under året med i genomsnitt 4,9 %.Till uppgången bidrar höjda priser inom undergruppen Personlig hygien (2,6 %) med 1,2 procentenheter, medan höjda priser inom Övriga personliga tillhörigheter (4,5 %) - ur, smycken mm. - bidrar med 0,6 Höjda priser inom Försäkringar (15,4 %) bidrar med 2,7 procentenheter och höjda priser inom Övriga tjänster (4,7 %) - begravningskostnader, juristarvode mm. - bidrar med 0,4 Inom undergruppen Övriga finansiella tjänster (0,1 %) tar prishöjningarna och prissänkningarna i det närmaste ut varandra.

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(7) Konsumentprisindex (KPI) för december 2001: Högre inflationstakt Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period förra året sjönk konsumentpriserna

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 17.8.2000 Tel 25496 KPI 2000:7 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juli 2000 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,0 3,5

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 30.7.2001 Tel 25496 KPI 2001:6 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juni 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,5 4,0

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 14.1.2002 Tel 25496 KPI 2001:12 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND December 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:3 14.4.2016 Konsumentprisindex Mars 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:12 19.1.2016 Konsumentprisindex December 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:2 17.3.2016 Konsumentprisindex Februari 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2005. Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder. maj.05. jun.05. apr.05

Konsumentprisindex. Oktober 2005. Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder. maj.05. jun.05. apr.05 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker KPI 2005:10 Tel 018-25494 14.11.2005 Konsumentprisindex Oktober 2005 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 1,6 1,4 Åland 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Finland

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, juni Inflationen avtog i juni till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknar avtog i juni till procent

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2015 Konsumentprisindex 2015, januari Inflationen i januari - procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari - procent I december

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2015 Konsumentprisindex 2015, augusti Inflationen alltjämt - procent i augusti Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var fortfarande - procent

Läs mer

Ej slutligt justerat snabbprotokoll

Ej slutligt justerat snabbprotokoll NÄMNDEN FÖR KONSUMENTPRISINDEX SNABBPROTOKOLL nr 215 1 Ej slutligt justerat snabbprotokoll Plats Statistiska centralbyrån, Karlavägen 100, Stockholm Närvarande Hans Lindblom ordförande ledamöter Anders

Läs mer

Varför har inflationen varit så låg?

Varför har inflationen varit så låg? Varför har inflationen varit så låg? Björn Andersson, Vesna Corbo och Mårten Löf* Författarna är verksamma på Riksbankens avdelning för penningpolitik Inflationen i Sverige har varit låg under en längre

Läs mer

Korrigering 2013-12-09 Tabell 4 (HIKP) och indextalet för december 2012 har korrigerats. Inflationstakt 0,0 procent

Korrigering 2013-12-09 Tabell 4 (HIKP) och indextalet för december 2012 har korrigerats. Inflationstakt 0,0 procent PR 14 SM 1302 Konsumentprisindex för januari 2013 Consumer Price Index for January 2013 I korta drag Korrigering 2013-12-09 Tabell 4 (HIKP) och indextalet för december 2012 har korrigerats. Inflationstakt

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 273 I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar. Dessa möjliggör jämförelser mellan länder vad avser konsumtionsvolymer, prisnivåer, prisutveckling m.m. Dessutom redovisas uppgifter

Läs mer

Inflationstakten 0,7 procent. Indextal samt förändringstal för augusti 2012 Index numbers and changes in percent for August 2012.

Inflationstakten 0,7 procent. Indextal samt förändringstal för augusti 2012 Index numbers and changes in percent for August 2012. PR 14 SM 1209 Konsumentprisindex för augusti 2012 Consumer Price Index for August 2012 I korta drag Inflationstakten 0,7 procent Inflationstakten var 0,7 procent i augusti, vilket är en oförändrad inflationstakt

Läs mer

Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna

Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna Konjunkturläget mars 1 85 FÖRDJUPNING Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna Priset på råolja har sjunkit betydligt sedan mitten av. Bara sedan sommaren i fjol har priset på Nordsjöolja fallit med

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2014 Konsumentprisindex 2014, januari Inflationen alltjämt procent i januari Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari procent Inflationen

Läs mer

Penning- och valutapolitik 2015:3

Penning- och valutapolitik 2015:3 Penning- och valutapolitik 2015:3 s v e r i g e s r i k s b a n k Penning- och valutapolitik webbtidskrift utgiven av sveriges riksbank 2015:3 1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK utges av Sveriges riksbank. ANSVARIG

Läs mer

Indextal samt förändringstal för december 2003 Index numbers and changes per cent for December Indextal

Indextal samt förändringstal för december 2003 Index numbers and changes per cent for December Indextal PR 14 SM 0401 Konsumentprisindex för december 2003 Consumer Price Index for December 2003 I korta drag Oförändrad inflationstakt Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december.

Läs mer

Lägre priser men högre inflationstakt. Indextal samt förändringstal för juli 2004 Index numbers and changes per cent for July 2004.

Lägre priser men högre inflationstakt. Indextal samt förändringstal för juli 2004 Index numbers and changes per cent for July 2004. Konsumentprisindex för juli 2004 Consumer Price Index for July 2004 I korta drag Lägre priser men högre inflationstakt Konsumentpriserna sjönk med i genomsnitt 0,2 procent från juni till juli. Under samma

Läs mer

Inflationstakten 0,7 procent. Indextal samt förändringstal för juli 2012 Index numbers and changes in percent for July 2012.

Inflationstakten 0,7 procent. Indextal samt förändringstal för juli 2012 Index numbers and changes in percent for July 2012. PR 14 SM 1208 Konsumentprisindex för juli 2012 Consumer Price Index for July 2012 I korta drag Inflationstakten 0,7 procent Inflationstakten var 0,7 procent i juli, vilket är en nedgång sedan juni då den

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 333 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2012 PR0101

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2012 PR0101 Ekonomisk Statistik/Priser 2012-02-16 1(16) Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2012 PR0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 Priser och kostnader Konsumentprisindex, mars Inflationen i mars procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i mars procent I februari var inflationen procent

Läs mer

Oförändrad inflationstakt. Indextal samt förändringstal för juli 2007 Index numbers and changes in percent for July Indextal

Oförändrad inflationstakt. Indextal samt förändringstal för juli 2007 Index numbers and changes in percent for July Indextal PR 14 SM 0708 Konsumentprisindex för juli 2007 Consumer Price Index for July 2007 I korta drag Oförändrad inflationstakt Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,9

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel, 22.5.2001 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001 av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

2b 2008. Eurons inverkan på konsumentpriserna

2b 2008. Eurons inverkan på konsumentpriserna EURONS INVERKAN PÅ KONSUMENTPRISERNA 1/1 2b 2008 Eurons inverkan på konsumentpriserna Euron togs i användning som kontantvaluta i tolv EU-länder 1.1.2002, då sedlar och mynt i euro sattes i omlopp. Förutom

Läs mer

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2010 PR0101

Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2010 PR0101 Ekonomisk Statistik/Priser 2010-02-17 1(15) Konsumentprisindex, Nettoprisindex, Harmoniserat index för konsumentpriser 2010 PR0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Miljarder kronor På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-06-05 Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Det första kvartalet 2014 ökade

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Prisindex för vård och omsorg

Prisindex för vård och omsorg PM 2009-03-19 1 (14) Avd för ekonomi och styrning Håkan Hellstrand Prisindex för vård och omsorg Slutsatser och förslag 1 Kommuner och landsting/regioner upphandlar en växande andel av sin verksamhet.

Läs mer

Nyregistreringar av lastbilar Antal per månad. Trend

Nyregistreringar av lastbilar Antal per månad. Trend Stark uppgång för detaljhandeln sid 7 Kraftigt höjda importpriser sid 1 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T NUMMER 5 31 maj Lastbilsmarknaden allt starkare antal 5 Nyregistreringar

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för juli 2014 Index numbers and changes in percent for July 2014

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för juli 2014 Index numbers and changes in percent for July 2014 PR 14 SM 1408 Konsumentprisindex för juli 2014 Consumer Price Index for July 2014 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i juli, vilket är en nedgång sedan juni då den

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat 2011-09-06 Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade något under första halvåret 2011 jämfört

Läs mer

Inflationstakten -0,6 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2014 Index numbers and changes in percent for March 2014

Inflationstakten -0,6 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2014 Index numbers and changes in percent for March 2014 PR 14 SM 1404 Konsumentprisindex för mars 2014 Consumer Price Index for March 2014 I korta drag Inflationstakten -0,6 procent Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer I denna ekonomiska kommentar försöker författarna uppskatta hur varaktig (persistent) inflationen är i Sverige och hur varaktigheten har förändrats över tiden. Deras studie visar

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 Priser och kostnader 2017 Konsumentprisindex 2017, januari Inflationen i januari procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari procent I december var

Läs mer

Kommunalskatter och prisindex

Kommunalskatter och prisindex Kommunalskatter och prisindex Statistiken i detta avsnitt är till största delen hämtad från SCB:s statistik över kommunala skatter och statsbidrag och inomkommunal. För år 2012 höjdes skatten i två av

Läs mer

Inflationstakten 0,1 procent. Indextal samt förändringstal för december 2013 Index numbers and changes in percent for December 2013

Inflationstakten 0,1 procent. Indextal samt förändringstal för december 2013 Index numbers and changes in percent for December 2013 PR 14 SM 1401 Konsumentprisindex för december 2013 Consumer Price Index for December 2013 I korta drag Inflationstakten 0,1 procent Inflationstakten var 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från

Läs mer

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-09-03 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 Det första halvåret 2014 ökade värdet

Läs mer

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv 2012-04-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

Läs mer

Penningpolitisk rapport April 2016

Penningpolitisk rapport April 2016 Penningpolitisk rapport April 2016 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, januari Inflationen avtog i januari till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknat avmattades i januari

Läs mer

Indextal samt förändringstal för december 2001 Index numbers and changes in per cent for December 2001

Indextal samt förändringstal för december 2001 Index numbers and changes in per cent for December 2001 PR 14 SM 0201 Konsumentprisindex för december 2001 Consumer Price Index for December 2001 I korta drag Högre inflationstakt Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-09-02 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade Det första halvåret 2016 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 331 I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder vad avser konsumtionsvolymer, prisnivåer, prisutveckling m.m. Dessutom redovisas

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (16) 2017-05-05 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning

Läs mer

Inflationstakten -0,1 procent. Indextal samt förändringstal för oktober 2014 Index numbers and changes in percent for October 2014

Inflationstakten -0,1 procent. Indextal samt förändringstal för oktober 2014 Index numbers and changes in percent for October 2014 PR 14 SM 1411 Konsumentprisindex för oktober 2014 Consumer Price Index for October 2014 I korta drag Inflationstakten -0,1 procent Inflationstakten var -0,1 procent i oktober, vilket är en uppgång sedan

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Högskoleverket DTK 2006-10-21

Högskoleverket DTK 2006-10-21 Högskoleverket DTK 2006-10-21 VÄXTERS INVANDRING TILL SKÅNE 1750 1996 2 Antal fynd av nya växtarter på några orter i Skåne under olika tidsperioder åren 1750 1996. 1. Hur många fynd av nya växtarter gjordes

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Indextalet för HIKP har korrigerats. Inflationstakten 0,1 procent

Indextalet för HIKP har korrigerats. Inflationstakten 0,1 procent PR 14 SM 1308, korrigerad version Konsumentprisindex för juli 2013 Consumer Price Index for July 2013 I korta drag Korrigering 2013-08-15 Indextalet för HIKP har korrigerats. Inflationstakten 0,1 procent

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex 323 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 juli - 31 december 2013. Rapport 2014:4

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 juli - 31 december 2013. Rapport 2014:4 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 juli - 31 december Rapport 2014:4 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige Från den

Läs mer

Den låga inflationen: ska vi oroas och kan vi göra något åt den?

Den låga inflationen: ska vi oroas och kan vi göra något åt den? Den låga inflationen: ska vi oroas och kan vi göra något åt den? SACO 1 maj 1 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Låg inflation Varför oroas? Vad kan Riksbanken göra? Låg inflation KPI och KPIF KPI

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Inflationstakten åter över noll. Indextal samt förändringstal för december 2009 Index numbers and changes in percent for December 2009.

Inflationstakten åter över noll. Indextal samt förändringstal för december 2009 Index numbers and changes in percent for December 2009. PR 14 SM 1001 Konsumentprisindex för december 2009 Consumer Price Index for December 2009 I korta drag Inflationstakten åter över noll Inflationstakten var 0,9 procent i december (-0,7 % november). Rensad

Läs mer

Bilaga 4. Nya riktlinjer för konsumentprisindex

Bilaga 4. Nya riktlinjer för konsumentprisindex Bilaga 4 Nya riktlinjer för konsumentprisindex Bilaga 4 Nya riktlinjer för konsumentprisindex 2 1 Bakgrund Konsumentprisindex (KPI) spelar en viktig roll för den ekonomiska politiken som underlag för priskompensation

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Konsumtion av livsmedel 1960 2006

Konsumtion av livsmedel 1960 2006 Konsumtion av livsmedel 19 Kortversion Vi äter mindre varor av råvarukaraktär t.ex. t.ex. mjöl, potatis och strösocker. Istället ökar konsumtionen av produkter av högre förädlingsgrad såsom matbröd, pommes

Läs mer

Innehåll. Förord. Sammanfattning. Kapitel 1 Konsumentprisutvecklingen. Kapitel 2 Inflationens bestämningsfaktorer

Innehåll. Förord. Sammanfattning. Kapitel 1 Konsumentprisutvecklingen. Kapitel 2 Inflationens bestämningsfaktorer Innehåll Förord Sammanfattning Kapitel Konsumentprisutvecklingen Kapitel Inflationens bestämningsfaktorer Internationell konjunktur och inflation Ränte- och växelkursbedömning Importpriser Efterfrågan

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Konsumentprisindex för pensionärer 2011

Konsumentprisindex för pensionärer 2011 Konsumentprisindex för pensionärer 2011 Innehåll sid 3 sid 4 sid 7 sid 10 sid 12 sid 15 Inledning Konsumtionsmönster Utveckling under 2000-talet Konsumentpriser Prisindex för pensionärer Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

PRO:s Prisundersökning den 13 oktober 2015

PRO:s Prisundersökning den 13 oktober 2015 PRO:s Prisundersökning den 13 oktober 2015 Har inte prisundersökningen överlevt sig själv? Undersökningen är viktigare än någonsin. Det är den enda prisundersökningen som görs av konsumenterna själva.

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Förstudie inför kartläggning av klimatpåverkan från Sollentuna kommuns inköp

Förstudie inför kartläggning av klimatpåverkan från Sollentuna kommuns inköp FOI Dnr: FOI-2011-1173:2 Förstudie inför kartläggning av klimatpåverkan från Sollentuna kommuns inköp Reviderad 2012-12-14 Rapportförfattare: Jessica Johansson och Johan Lindgren, FOI på uppdrag av Sollentuna

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2015

Penningpolitisk rapport september 2015 Penningpolitisk rapport september 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG

RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Andreas Hagström Tfn: 08-786 56 33 PM 2012-03-27 Dnr 2012:524 RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG Uppdragsgivaren har ställt följande frågor om restaurangbranschen i Gävleborgs

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Beskrivning av KPIF-måtten

Beskrivning av KPIF-måtten Enheten för prisstatistik (ES/PR) 20170907 Sida 1 (11) Beskrivning av KPIFmåtten Bakgrund Det vanligaste och mest kända måttet på inflation i Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI. Syftet med

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2004-11-09 Prognos för 2005 Pensionärerna är förlorare Höjt grundavdrag och ytterligare kompensation för egenavgiften ökar hushållens

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Arbetsmarknadsläget i oktober 2002; 2002-11-14 Kl 13.00 Nr 2002:278 Oförändrad arbetslöshet Både antalet arbetslösa och antalet sysselsatta låg i oktober 2002 kvar på samma nivå som i september. Detta

Läs mer

2012-02-20. Sverige. Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige. www.jordbruksverket.se

2012-02-20. Sverige. Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige. www.jordbruksverket.se Samhandelen Norge EU sett från Sverige Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige STÖD STÖD STÖD TULL TULL 212-2-2 Den svenska bilden av Norges produktion och handel med jordbruks- och livsmedels- produkter

Läs mer

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats?

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats? Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Vad säger dom om antalet jobb som skapats? 1 FÖRORD Visitas intensiva arbete med att påvisa att en likvärdig moms på mat oavsett var den

Läs mer

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103 ES/NS 2014-10-02 1(21) Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer