Svensk varumärkestidning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 47, vecka 50/2014 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar med oförändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar som upphävts efter invändning Nationella registreringar med ändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar avförda på egen begäran Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Rättelser av ändringar i nationella registreringar Pantsättningar av nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (fullständig information) Internationella kungörelser Kungörelse av internationella registreringar för invändning Internationella registreringar som inte ska gälla i Sverige efter invändning Internationella registreringar som delvis inte ska gälla i Sverige efter invändning Ändringar avseende innehavare av internationella registreringar Licenser avseende internationella registreringar Förnyade internationella registreringar Internationella registreringar som upphört att gälla i Sverige

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05317 Ansökningsdatum: LinearVoice Linearity AB, Assarhusavägen 162, Södra Sandby, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); operativprogram [mjukvara]; drivrutiner för programvara; apparater för ljudbehandling; apparater för ljudöverföring; audio-visuell utrustning; audio-visuella apparater; audiokort; audiovisuell utrustning; audiovisuella anordningar; audiovisuella apparater; audiovisuella instrument; audiovisuella utrustningar; programvara för förbättring av den audiovisuella kapaciteten hos multimediatillämpningar och -program; signalprocessorer för audiohögtalare; utrustning för informationsteknologi samt audiovisuella varor.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04154 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Johanniterorden i Sverige, Box 24172, Stockholm, Sverige. ACE ADVOKATBYRÅ, BOX 19158, STOCKHOLM, Sverige. 9: Kläder, hjälmar, skyltar, apparater och instrument för signalering och livräddning, alla för skydd mot olyckor eller skador. 10: Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial. 16: Tryckalster. 25: Jackor, regnrockar, anorak, väpnarmössor, rockar, byxor, scarves, byxor, sweaters, skjortor, t-tröja, kroppsvärmare, klänning, handskar, huvudbonad, förkläden, träningströjor, uniformer. 26: Klädmärken, knappar, broscher, delar och komponenter till alla nämnda varor. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster. 39: Anordnande av semesterresor; transport samt tjänster i anslutning därtill avseende medicinska-, första hjälpen- och hälsovårdstjänster (inkl. ambulans); räddningsoperationer (transport); räddningstjänster (även vid katastrofer). 41: Medicinsk utbildning inkl. första hjälpen-utbildning; utbildning i hur konstgjorda lemmar används; medicinsk utbildning i form av rehabilitering av nödställda; utbildningscenter för personer inblandade i sanitets-, medicinska och sjukvårdstjänster; sjuksköterskeskolor; tillhandahållande av ungdomsgårdar och fritidshem. 43: Bokning av skyddat boende: tillhandahållande av barndaghem, daghem och ålderdomshem. 44: Välgörenhetstjänster, nämligen tillhandahållande av medicinsk hjälp i nödsituationer; hälsovård; utprovning av konstgjorda lemmar; medicinska vårdcentraler för brådskande fall, medicinska tjänster för utvecklingsländer; tillhandahållande av sjukhustjänster och -ledning; barnvård för begränsade perioder; konvalescens- sjukhemstjänster och -ledning; vård av förolyckade och skador vid olyckor samt andra katastrofer; rehabiliteringsterapi, vård av sjuka, äldre, handikappade och personer som är svåra att rehabilitera i hem, vårdhem och sjukhus, sanatorier och sjukhus; samtliga ovan nämnda tjänster vad gäller socialt utsatta människor och katastrofområden medicinsk (första hjälpen) hjälp inkluderande socialmedicinsk hjälp år spädbarn och ungdomar. 45: Juridiska tjänster; undersökningar- och bevakningstjänster avseende säkerhet för personer och egendom; personliga och sociala tjänster tillhandahållna individer i samband med sociala tillställningar nämligen begravningstjänster.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/05068 Ansökningsdatum: EKOSTÄD Support Syd AB, Gravörgatan 21, Ramlösa, Sverige. Org. nr: Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, Malmö, Sverige. Org. nr: : Kemikalier för industriell användning. 16: Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); kontorsförnödenheter; instruktions- och undervisningsmaterial. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster. 37: Reparation/underhåll. 41: Undervisning/utbildning. 45: Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05270 Ansökningsdatum: Park's Salad & Juice Solna lunchstop Handelsbolag, Svetsarvägen 5B, Solna, Sverige. Org. nr: : Cateringtjänster för utskänkning av mat; utskänkning av mat och dryck.

6 Svensk varumärkestidning /4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06609 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utförs i rött och grönt. HPY-Food AB, Björkgatan 73, Uppsala, Sverige. Org. nr: Ahlford Advokatbyrå AB, Box 1111, Uppsala, Sverige. Org. nr: : Färska frukter, nötter, grönsaker och örter. 39: Leverans av färdiglagade maträtter och drycker; förpackning av livsmedel; matleveranser. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05255 Ansökningsdatum: Sandiala Albina Snacks AB, Florettgatan 3, Helsingborg, Sverige. Org. nr: : Ätliga nötter; behandlade frukter, svamp och grönsaker (inkluderande nötter och baljfrukter); behandlade nötter; blandningar av frukter och nötter; kokta nötter; konserverade nötter; kryddade nötter; nötter, behandlade; pastor framställda av nötter; rostade nötter; salta nötter; saltade och kryddade nötter; skalade nötter; smör gjort av nötter; torkade nötter.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03552 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Robin Anzensruber AB, Segelbåtsvägen 7, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alternativmedicinska tjänster nämligen naprapattjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05316 Ansökningsdatum: Älmhults kommun, Box 500, Älmhult, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet i massmedia; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; annonsoch reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet avseende resebranschen; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annons- och reklamverksamhetstjänster; annons- och reklamverksamhet; anordnande av annons- och reklamverksamhet; information avseende annons- och reklamverksamhet; informationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; planeringstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; spridning av data avseende annons- och reklamverksamhet.

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06228 Ansökningsdatum: Dragkrokslagret Norden Bilx Nordic AB, Karlsrovägen 60, Halmstad, Sverige. Org. nr: : Dragkrokar; dragkrokar för fordon och farkoster; krokar [dragkrokar] för fordon och farkoster. 37: Montering av reservdelar för fordon. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/05933 Ansökningsdatum: Figurklass: Praktikertjänst Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Valea AB, Box 7086, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, dock ej inom området för elektronik; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; konferenstjänster, samt därtill förenliga tjänster ingående i klassen; arrangerande och hållande av konferenser, seminarier, kurser och utbildning, dock ej inom området för elektronik; arrangerande och hållande av utställningar och fester. 43: Utskänkning av mat och dryck; uthyrning av konferensanläggningar; restaurangtjänster samt därtill förenlig verksamhet ingående i klassen.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01678 Ansökningsdatum: NATTRO Tunstall AB, Box 9028, Malmö, Sverige. Org. nr: Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag, Box 2235, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Apparater och installationer för kommunikation; apparater och installationer för övervakning; brandoch miljöövervakningssystem; intern-tv-system; apparater för radiosändning; elektroniska apparater och instrument avseende larmsystem; apparater och installationer för mottagning och/eller sändning av larm och/eller meddelanden; datormaskinvara; datorprogramvara; fast programvara för datorer; rökvarnare; brandlarm; inbrottslarm; social larmutrustning i form av trygghetslarm; nätanslutna övervakningssystem; telefoner; telefonlurar; telefonutrustning; vårdledningssystem; mjukvara för hantering av vårdtjänster; personliga larmanordningar; falldetektorer; knappar för nödstopp; anordningar, apparater, installationer och larm- och övervakningssystem för övervakning av hälsouppgifter; stötsensorer; sensorer; personliga larmradioutlösare; kontrollpaneler; samtalspunkter; ljudalstrande anordningar; apparater och installationer för dörrstyrning; fjärrindikatorer; styranordningar; digitala uppringare; tryckmattor; kolmonoxiddetektorer; dragsnöresomkopplare; temperaturgivare; passiva infraröda sensorer (PIR-sensorer); passiv infrarödaktiverade system (PIR-aktiverade system); videokommunikationsutrustning; tondynor; talutlösningsanordningar; handenheter; trådlös kommunikationsutrustning; digitala system för styrning av dörrinträde; styrsystem och -apparater; apparater och system för mottagning av kommunikation; apparater och system för sändning av kommunikation; samtalshanteringssystem; visningsenheter; talkommunikationssystem; datakommunikationssystem; apparater för inledande, generering och sändning av samtal för hjälp, larmsamtal och nödsamtal; elektroniska apparater och instrument för inspelning, sändning och återgivning av toner, tal och bilder; trådlösa telefoner; skärmar för visning av meddelanden; mottagare; sändare; centrala styrenheter; centrala konsoler; signaleringsstationer; indikatoromkopplare; systemkablage; terminaler för signalering och talkommunikation; personsökare; mobila larm; nödsamtalsknappar; handutlösare; handhållna radioutlösare och personsökare. 37: Installation av system och/eller apparater för kommunikation, övervakning och/eller styrning; underhåll av system och/eller apparater för kommunikation, övervakning och/eller styrning; reparation av system och/eller apparater för kommunikation, övervakning och/eller styrning. 44: Övervakning av patienter och vårdboende.

10 Svensk varumärkestidning /8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02896 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i ljusgrönt och vitt. TV4 Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : CD-skivor, nedladdningsbara elektroniska publikationer; videoband; DVD-skivor, CD och andra digitala inspelningsbara media; mjukvaror; mjukvaror i form av applikationer för användning på mobiltelefon, läsplatta, dator eller TV; inspelad film. 16: Trycksaker, inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); papper, kartong; väggkalendrar. 28: Spel, leksaker, spelkort; handhållna datorspel; spelmaskiner anpassade för användning enbart med TVmottagare. 35: Affärs- och företagsinformation; reklambyråverksamhet; radio- och TV-reklamverksamhet; marknadsföringstjänster via elektroniska media; uthyrning av annonsutrymmen; publicering av reklamtexter; PR-tjänster; marknads- och opinionsundersökningar; modellverksamhet vid annonsering och marknadsföring. 38: Överföring av information on-line, överföring av programvara för interaktiv underhållning, överföring av televisionssändningar; radio- och tv-sändning och -överföring; sändning av program via kabel och satellit; sändning av radio- och televisionsprogram; sändning av skriftliga kommunikationer (elektroniska); sändning av video och tv på begäran; telekommunikation avseende information; telekommunikationstjänster; televisionsutsändningstjänster; televisionssändningar; tjänster avseende kabeltelevisionssändning; tjänster för åtkomst av telekommunikation; tjänster för kommunikation online; tjänster för sändning av video och tv på begäran; upplåtande av åtkomst till television via avkodningsapparater. 41: Underhållning, produktion av radio- och televisionsprogram; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av shower, nöje; information om kultur-aktiviteter i elektroniska media; filmproduktion, speltjänster on-line från datornätverk; information om nöjen och underhållning; anordnande av idrottstävlingar; utgivning av tidningar; publicering av bloggar on-line; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); sport- och idrottsaktiviteter; nyhetsreportertjänster; utgivning av nyhetsbrev; bokförlagsverksamhet; musik-förlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); visning av biograffilmer; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar; produktion av shower och drama; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; översättningsverksamhet och teckenspråkstolkning, samtliga av förevarande tjänster även för användning on-line via Internet. 42: Utveckling av datorhård- och datormjukvaror; väderleksprognoser.

11 Svensk varumärkestidning /9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05290 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Orangerött och svart. Bergner & Tholsby AB, Klarbärsvägen 2, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Ambulerande restaurangvagnar; restaurangvagnar. 35: Affärsrådgivningstjänster avseende etablering av restauranger; affärsrådgivningstjänster avseende drift av restauranger; restaurangförvaltning åt andra. 39: Matleveranser av restauranger. 42: Designtjänster avseende restauranger; formgivning av restauranger; planering av restauranger [design]; utformning av restauranger. 43: Hotell- och restaurangtjänster; platsbokning på restaurang; reservationer och bokningar av restauranger och måltider; restaurangbokningstjänster; restauranger; restauranger (självserverings- -); restauranginformationstjänster; restaurangtjänster; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; restaurangtjänster som tillhandahålls av hotell; restaurangtjänster utgörande licensierade baranläggningar; upplåtande av information avseende restauranger; utskänkning av mat och dryck i restauranger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05287 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; ; Beskrivning: Svart Rött Blått Vitt. Jan Gustavsson, Nedre Solhemsgatan 11, Bengtsfors, Sverige. 41: Kulturverksamhet; organisering av fester för underhållningsändamål; planering och organisering av fester; anordnande av utställningar i underhållningssyfte; anordnande av utställningar för kulturella ändamål; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål.

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05278 Ansökningsdatum: Mandobase Mandometer AB, Hälsovägen 7, Huddinge, Sverige. Org. nr: Hinz Patent AB, Spånga kyrkväg 568, Spånga, Sverige. Org. nr: : Databaser (elektroniska); elektroniska databaser; programvara för godkännande av åtkomst till databaser; programvara för skapande av sökbara databaser med information och data; programvara för tillämpnings- och databasintegrering. 35: Databaser (sammansättning och inmatning av information i -); databaser (systematisering av information i -); databashantering; företagsinformationstjänster tillgängliga via direktanslutning från datoriserade databaser eller internet; hantering av datoriserade databaser; hantering och sammanställning av datoriserade databaser; kommersiell företagsinformation med hjälp av datoriserade databaser; kommersiella informationstjänster, åtkomst genom tillgång till databaser; sammanställning av information till databaser; sammanställning i datoriserade databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; sammanställning och systematisering av information i databaser; systematisering av information i databaser; tjänster avseende ledning av datoriserad databashantering; tjänster rörande databashantering; uppdatering av företagsinformation på en datoriserad databas.. 38: Elektroniskt utbyte av data lagrade i databaser som är åtkomliga via telekommunikationsnät; förmedling av åtkomst till databaser på internet; kommunikationstjänster avseende åtkomst till en databas; sändning av databasinformation via telekommunikationsnät; sändning och mottagning [överföring] av databasinformation via telekommunikationsnät; telekommunikationstjänster för upplåtande av åtkomst till databaser; tillhandahållande av åtkomst till databaser; tillhandahållande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornät eller databaser; tjänster för sammankoppling av databaser; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande data eller dokument för fjärrkonsultation; upplåtande av åtkomst till och uthyrning av åtkomsttid till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska kommunikationsnät och elektroniska databaser; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till internet eller databaser; upplåtande av telekommunikationsåtkomst till databaser och till internet; upplåtande av telekommunikationsåtkomst och länkar till databaser och till internet; uthyrning av åtkomsttid till databaser. 41: Information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; publicering av material som är tillgängligt från databaser eller från internet; upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät. 42: Design av databaser; tjänster för databasutveckling; underhåll av databaser; utformning och utveckling av databaser.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05276 Ansökningsdatum: Diner 45 LuckyRider Company AB, Stöpafors 250, Sunne, Sverige. Org. nr: : Hotell- och restaurangtjänster; restauranger; restaurangtjänster; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05273 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: blått, rosa och grönt. Weibull & Wikström AB, Munkegärdegatan 156, Kungälv, Sverige. Org. nr: : Drycker bestående i huvudsak av mjölk; drickyoghurt; drycker framställda av mejeriprodukter; drycker gjorda av mjölk; drycker tillverkade av eller innehållande mjölk; drycker tillverkade av yoghourt; efterrätter tillverkade av mjölkprodukter; filmjölk; fruktsallader; kvarg; mejeriprodukter; milkshakes; mjölk; mjölkbaserade drycker; mjölkbaserade drycker (övervägande med mjölk); mjölkdrycker; mjölkdrycker innehållande frukt; mjölkdrycker med högt mjölkinnehåll; mjölkdrycker (övervägande mjölk); mjölkprodukter; smaksatt yoghurt; yoghurt; yoghurt med fruktsmak; yoghurt med låg fetthalt; yoghurtbaserade drycker; yoghurtdrycker; yoghurtefterrätter; smaksatta mjölkdrycker. 30: Fryst yoghurt; fryst yoghurt [glass]; is, glass, fryst yoghurt och sorbet; frysen yoghurt (glass); godsaker av djupfryst yoghurt; yoghurt (frysen -) [glass]; yoghurtbaserad glass [glass huvudsakligen]; yoghurtglass. 43: Catering; catering i snabbmatscafeterior; cateringtjänster; cateringtjänster för utskänkning av mat; dryckesautomater (uthyrning av-); glassbarer; hämtmatsrestauranger; hämtmatstjänster; kaféer; kafeteriatjänster; kafeteriatjänster för självservering; kafeterior; kafétjänster; mobila cateringtjänster; restauranger; restauranger (självserverings- -); restaurangtjänster; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; salladsbarer; självserveringar; självserveringsrestauranger; snabbmatsrestauranger; snabbmatsrestaurangverksamhet; snackbarer; snackbarsverksamhet; utskänkning av mat och dryck i restauranger; utskänkning av mat och dryck.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05267 Ansökningsdatum: Bozita Nordic by Nature Lantmännen Doggy AB, Doggyvägen 1, Vårgårda, Sverige. Org. nr: von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Djurfoder. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05330 Ansökningsdatum: ITAB Idéfix Tekoprodukter AB, Box 91, Surahammar, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Väskor, midjeväskor, ryggsäckar, plånböcker. 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader. 35: Återförsäljningstjänster avseende väskor, midjeväskor, ryggsäckar, plånböcker, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05313 Ansökningsdatum: SWESPORTS Svensk Skogsservice AB, Gamla Bengtsforsvägen 7, Ed, Sverige. Org. nr: Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Återförsäljning av kläder, träningskläder, jackor, byxor, regnkläder, t-shirts, handskar, skjortor, strumpor, linnen, toppar, underkläder, underställ, shorts, kjolar, jaktkläder, jaktkängor, jaktstövlar, ryggsäckar, väskor, skor, löparskor, inomhusskor, gymnastikskor, fotbollsskor, sandaler, gummistövlar, skosulor, formgjutna skosulor, skokräm, cykeldatorer, cykelpumpar, pulsklockor, vätskebälten, mössor, pannband, längdskidor, bindningar till längdskidor, valla till skidor, pjäxor till längdskidor, rullskidor, stavar, gåstavar, bmdningar till rullskidor, hjul till rullskidor, sportglasögon, cyklar, cykelhjälmar, cykelslangar, cykelkläder, cykelväskor, cykeltillbehör, gräsklippare, sågar, motorsågar, cykelhandskar, elektroniska handvärmare, sportflaskor, ttäningsbollar, yogamattor, hantelsets, teänmgsgummiband, pannlampor, säkerhetslampor för ttäning, rockringar, hopprep, ankelstöd, armbågsstöd, stötdämpande inlägg som ger stöd vid hälsporre, ryggstöd, armledsskydd, knäskydd, anatomiskt vadskydd, energitillskott, energitabletter, sportdrycker, sportbarer, thermobälten, plåster, sovsäckar, kåsör, liggunderlag, myggmedel, gasbehållare, termosar, bestick, kompass, hattar, sittunderlag, knivar, svampknivar, väskor för att hålla saker torra, grillborstar, grilltänger, jägarstekpanna, rökcylinder för lägereld, kaffepanna, rökningsspån, skyddspåse till förvaring av stekhällar, stekspray, stekspadar, stekhällar, grillspett, tändkuber, isdubbar, skridskor, skridskostavar, skydd för skridskor, räddningslina, förvaringspåse för längfärdsskridskor, skridskopjäxa, pikstavar, snöslungor, böcker, böcker om sport, träningsredskap, ammunition, innebandyklubbor, hockeyklubbor, studsbollar, liggunderlag, solglasögon, innebandyglasögon, idrottsglasögon, tält, tältpinnar, badmintonsets, badmintonracketar, badmintonbollar, badmintonnät, cyklop, spel, trangiakök, uppblåsbar pool, kikare, oljor, skidoljor, bensin, sågklingor, sågkedjor, bärstolar för barn, bollar, elverk, skidhjälmar, luftmadrasser, pumpar, 37: Verkstadservice för cyklar, skidor, röjsågar, motorsågar och gräsklippare; tillhandahållande av stenslipning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05350 Ansökningsdatum: EAB Radioshuttle EAB AB, Stålgatan 2, Smålandsstenar, Sverige. Org. nr: : Lyftplattformar för användning med lagerhyllor.

16 Svensk varumärkestidning /14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04803 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Fältbutiken AB, Öregrundsgatan 15, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Väskor *; ryggsäckar. 25: Kläder; skor; kängor; baseball-kepsar; mössor [huvudbonader]; sportkepsar och -mössor; handskar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05238 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulf Dunell, Eklidsvägen 8, Tullinge, Sverige. 39: Anordnande av flygtransporter; bokning av flygtransporter; bokningstjänster avseende flygtransporter; flygtransporter; flygtransporter av bagage; tjänster avseende flygtransporter; upplåtande av flygtransporter av passagerare.

17 Svensk varumärkestidning /15 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05239 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulf Dunell, Eklidsvägen 8, Tullinge, Sverige. 39: Anordnande av flygtransporter; bokning av flygtransporter; bokningstjänster avseende flygtransporter; flygtransporter; flygtransporter av bagage; tjänster avseende flygtransporter; upplåtande av flygtransporter av passagerare. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05206 Ansökningsdatum: Extra Small Agency Extrasmallagency Sweden AB, Ängsvägen 18, Kristianstad, Sverige. Org. nr: : Affärsrådgivning och ledning avseende marknadsföringsaktiviteter; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; positionering av varumärken (marknadsföring); reklam och marknadsföring; tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; utveckling av marknadsföringsstrategier och -koncept; produktion av videoinspelningar för marknadsföringssyfte.

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04736 Ansökningsdatum: Beskrivning: Vit och gul text på svart bakkgrund. Veronica Olsson, Fornby 106, Horndal, Sverige. 25: Skor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05240 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulf Dunell, Eklidsvägen 8, Tullinge, Sverige. 39: Anordnande av flygtransporter; bokning av flygtransporter; bokningstjänster avseende flygtransporter; flygtransporter; flygtransporter av bagage; tjänster avseende flygtransporter; upplåtande av flygtransporter av passagerare.

19 Svensk varumärkestidning /17 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05335 Ansökningsdatum: The Pleaser Elevator Entertainment Aktiebolag, Box 103, Örebro, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria viner, alkoholfritt vi, icke-alkoholhaltiga viner. 33: Alkoholsvaga viner, mousserande vin, vin, vin med förhöjd alkoholhalt, vin med låg alkoholhalt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05336 Ansökningsdatum: The Convincer Elevator Entertainment Aktiebolag, Box 103, Örebro, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria viner, alkoholfritt vi, icke-alkoholhaltiga viner. 33: Alkoholsvaga viner, mousserande vin, vin, vin med förhöjd alkoholhalt, vin med låg alkoholhalt.

20 Svensk varumärkestidning /18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05145 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i svart, vitt, olika nyanser av grönt samt rött. Wapnö AB, Wapnö Gård 215, Halmstad, Sverige. Org. nr: : Kött, köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris; tapioka, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål; bröd, konditorivaror och godsaker; glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt; senap; vinäger, såser (smaktillsatser). 31: Jordbruks-, trädgårdsprodukter samt spannmål ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden; levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05146 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i svart, vitt, olika nyanser av grönt samt rött. Wapnö AB, Wapnö Gård 215, Halmstad, Sverige. Org. nr: : Kött; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser). 31: Jordbruks-, trädgårdsprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt.

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07979 Ansökningsdatum: TACONE SafeE AB, Kronvägen 34 A, JÄRFÄLLA, Sverige. Org. nr: : Elektriska ficklampor; ficklampor; ficklampor (handhållna lampor); ficklampor som använder elektriska återuppladdningsbara anordningar; filter för användning med ficklampor; glödlampor för ficklampor; handlampor [ficklampor]; små ficklampor; solenergidrivna ficklampor; uppladdningsbara ficklampor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05069 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i blått. Trig Social Media AB, Box 1268, Nacka Strand, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet.

22 Svensk varumärkestidning /20 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05070 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Blå (Hex:00AFF8. RGB:0,175,248. PMS:2995C) Trig Social Media AB, Box 1268, Nacka Strand, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04312 Ansökningsdatum: W10 Holger Näsman, Stråket 3, Solna, Sverige. 36: Investering i fastigheter. 42: Besiktning och inspektion av fastigheter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04980 Ansökningsdatum: Hälsingeljusstaken Madeleine Bengt Lilja, Håcksta 17, Hudiksvall, Sverige. 21: Ljusstakar.

23 Svensk varumärkestidning /21 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05337 Ansökningsdatum: The Improver Elevator Entertainment Aktiebolag, Box 103, Örebro, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria viner, alkoholfritt vi, icke-alkoholhaltiga viner. 33: Alkoholsvaga viner, mousserande vin, vin, vin med förhöjd alkoholhalt, vin med låg alkoholhalt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05295 Ansökningsdatum: Sound of Things Actiwave AB, Solna, Sverige. Org. nr: : Elektroniska ljudsignalprocessorer för kompensering av ljudförvrängningar i högtalare; högtalare; högtalare med inbyggda förstärkare; hörlurar; hörlurar för telefoner; apparater för trådlös telefoni; smarta telefoner. 20: Möbler.

24 Svensk varumärkestidning /22 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05241 Ansökningsdatum: Jokkmokk Vodka Mikael Lith, Fyrverkaregatan 9B, Göteborg, Sverige. 33: Vodka. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01737 Ansökningsdatum: Chataux Vadå? - Kunskapstävlan om vin på nätet och i Televisionen DABMEDIA SCANDINAVIA Limited, Gamla Rådstugugatan 34, Norrköping, Sverige. Org. nr: : Underhållning; anordnande av frågesporter och tävlingar; filmproduktion för underhållningsändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05359 Ansökningsdatum: Magaseum Johan Anders (John) Bark, Vildkattsvägen 10, Saltsjöbaden, Sverige. 41: Utställningsverksamhet för utbildningsändamål.

25 Svensk varumärkestidning /23 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05296 Ansökningsdatum: Zapada Emma Bohlin, Hamngatan 21A, SUNDBYBERG, Sverige. 14: Ädelmetaller. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05355 Ansökningsdatum: Turflite PM & CO AB, Nordenskiöldssväg 38, Vega, Sverige. Org. nr: : Fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på stigar; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på gräsmattor; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på strandsluttningar; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på idrottsarenor; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium för grässådd på strandsluttningar; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på golfbanor; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på fält; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd i spår; gräs; gräsfrö; mattor innehållande fröer för läggning av gräsmattor.

26 Svensk varumärkestidning /24 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05356 Ansökningsdatum: Tjuva Jasmina Mujcinovic, Oluff Nilssons väg 4, Partille, Sverige. Emmy Altemyr, Plysvägen 1, Halmstad, Sverige. 41: Anordnande av artistiska tävlingar; artistisk ledning av musikshower; artistisk ledning av teatershower; artistisk ledning för uppträdande artister; artisttjänster; bokning av uppträdande artister för evenemang (tjänster av en promotor). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05358 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i brunt och grönt. Cristina Gegö, Smultronvägen 1, halmstad, Sverige. 35: Affärsrådgivningstjänster för bestämning av löne- och lönegradsstrukturer genom arbetsvärdering.

27 Svensk varumärkestidning /25 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05366 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utförs i jeansblått och vitt med svart text. Firman i Fickan Sverige AB, Laxfiskevägen 30, Partille, Sverige. Org. nr: : Administrativ databehandling. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05368 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i guld och ljusblått med grönaktig text. PutsarKungen AB, Hylsvägen 4, Västerås, Sverige. Org. nr: : Städning; fönsterputsning.

28 Svensk varumärkestidning /26 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05179 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Helena Sundberg med den enskilda firman My Skellheaven, Tröskargatan 38, Skellefteå, Sverige. 3: Doftande potpurri; dofter; dofter för personligt bruk; dofter för rum; doftpåsar; doftpreparat; doftspridande vekar för rumsdofter; parfym- och doftoljor; parfymer och dofter; flytande tvål; parfymerad tvål; tvål för kroppsvård; tvål för personligt bruk; kosmetika för användning på huden; kosmetika för användning i håret; kosmetika i form av krämer; kosmetika i form av lotioner. 20: Möbler och inredningsartiklar. 24: Textil för interiör inredning; bordslinne av textilmaterial; bordsunderlägg av textil; gardiner tillverkade av textilmaterial; handdukar tillverkade av textila tyger; kökshanddukar [textil]; lakan [textil]; linne (textil); servetter av textil; textilier för inredning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04766 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket visas i ljusblå till turkos färg med svart skugga. Johan Didron, Stramaljvägen 13, Bromma, Sverige. 30: Smakämnen för drycker; drycker (smakämnen för -), andra än eteriska oljor; smakämnen för drycker [andra än flyktiga oljor]; smakämnen för drycker [andra än eteriska oljor]; smakämnen för drycker (andra än eteriska oljor); smakämnen för drycker (andra än flyktiga oljor); smaktillsatser av örter för dryckesframställning; substanser som dofttillsatser för drycker [andra än eteriska oljor]; substanser som smaktillsatser för tillsättning i drycker [andra än eteriska oljor]; substanser som smaktillsatser för drycker [andra än eteriska oljor].

Registreringstidning för Design nr 8/2015

Registreringstidning för Design nr 8/2015 Registreringstidning för Design nr 8/2015 Publiceringsdag 2015-04-22 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa

Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringa Svensk varumärkestidning Publiceringar gjorda 2016-12-17 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 19/2015

Registreringstidning för Design nr 19/2015 Registreringstidning för Design nr 19/2015 Publiceringsdag 2015-10-14 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 11/2015

Registreringstidning för Design nr 11/2015 Registreringstidning för Design nr 11/2015 Publiceringsdag 2015-06-03 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 6/2015

Registreringstidning för Design nr 6/2015 Registreringstidning för Design nr 6/2015 Publiceringsdag 2015-03-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 18/2015

Registreringstidning för Design nr 18/2015 Registreringstidning för Design nr 18/2015 Publiceringsdag 2015-09-30 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 17/2015

Registreringstidning för Design nr 17/2015 Registreringstidning för Design nr 17/2015 Publiceringsdag 2015-09-16 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 15, vecka 28-29/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 28-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 4/2015

Registreringstidning för Design nr 4/2015 Registreringstidning för Design nr 4/2015 Publiceringsdag 2015-02-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar -

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar - Nr 6, vecka 10-11/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 10-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 4/2016

Registreringstidning för Design nr 4/2016 Registreringstidning för Design nr 4/2016 Publiceringsdag 2016-02-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 9/2015

Registreringstidning för Design nr 9/2015 Registreringstidning för Design nr 9/2015 Publiceringsdag 2015-05-06 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistrering

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistrering Nr 10, vecka 18-19/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 18-19 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungö

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungö Svensk designtidning Nr 10, vecka 18-19/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 18-19 2016-05-02-2016-05-15 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen

Läs mer

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungör

Svensk designtidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungör Svensk designtidning Nr 9, vecka 16-17/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 16-17 2017-04-17-2017-04-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 23/2015

Registreringstidning för Design nr 23/2015 Registreringstidning för Design nr 23/2015 Publiceringsdag 2015-12-09 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 20, vecka 38-39/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 38-39 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringa

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringa Nr 2, vecka 2-3/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 2-3 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28

Läs mer

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 13, vecka 24-25/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 24-25 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 19/2009

Registreringstidning för Design nr 19/2009 Registreringstidning för Design nr 19/2009 Publiceringsdag 2009-10-21 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 26, vecka 50-51/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 50-51 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser 01 - Mönsterregistreringar 06 - Förny

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser 01 - Mönsterregistreringar 06 - Förny Nr 1, vecka 52-53/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 52-53 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar -

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar - Nr 4, vecka 6-7/2017 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 6-7 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28

Läs mer

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 22, vecka 42-43/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 42-43 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 16/2015

Registreringstidning för Design nr 16/2015 Registreringstidning för Design nr 16/2015 Publiceringsdag 2015-09-02 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Önskar du information om beslut kan du söka i Svensk Designdatabas Nationella kungörelser Mönsterregistreringar Nr 23, vecka 44-45/2016 Kungjorda beslut avseende nya mönsterregistreringar, vecka 44-45 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 2/2015

Registreringstidning för Design nr 2/2015 Registreringstidning för Design nr 2/2015 Publiceringsdag 2015-01-28 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-03-20 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder kronor,

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 38, vecka 38/2015 Kungjorda beslut, vecka 38 2015-09-14-2015-09-20 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 1(13) PM Dnr 59-193/10 2010-03-11 Enheten för handel och marknad Claes Renström Anne Hansson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel har

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-005 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 maj 2014 Klagande Apple Inc. 1 Ininite Loop, Cupertino, California 95014, USA Ombud: Jarmo Kääriäinen Bergenstråhle & Lindvall AB,

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-03-18 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (16) 2017-05-05 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning

Läs mer

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-09-02 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade Det första halvåret 2016 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-09-03 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 Det första halvåret 2014 ökade värdet

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 13-109 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 oktober 2014 PARTER Klagande AEJF Ombud: Daniel Nyqvist Awapatent Aktiebolag, Box 1066, 251 10 Helsingborg Motpart New Wave Group

Läs mer

Kung Markatta Mousserande Äppelmust, 750 ml. Kung Markatta Mousserande Vitt Vin, alkoholfritt, 750 ml. Kung Markatta Äkta Fransk Cider 2 %, 750 ml

Kung Markatta Mousserande Äppelmust, 750 ml. Kung Markatta Mousserande Vitt Vin, alkoholfritt, 750 ml. Kung Markatta Äkta Fransk Cider 2 %, 750 ml Bilaga till pressmeddelande från Kung Markatta 26 april 2016 Produktinformation nyheter Kung Markatta sommaren 2016 Kung Markatta Mousserande Äppelmust, 750 ml Kung Markattas Mousserande Äppelmust tillverkas

Läs mer

Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi

Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi Miljömålen: Skånes gemensamma ansvar - tillsammans kan vi Så påverkar vår konsumtion av mat, boende, transporter och prylar vår globala miljö - exempel från sex skånska kommuner Malmö 26 oktober, 2012

Läs mer

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat 2011-09-06 Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade något under första halvåret 2011 jämfört

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2017-03-17 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2016 till

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Miljarder kronor På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-06-05 Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Det första kvartalet 2014 ökade

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol

Anmärkning: E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna mängd. - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av Quantum satis E 421 Mannitol 460 Nr 117 Bilaga Anmärkning: 1. För ämne E 952, Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter, uttrycks de största tillåtna erna som fri syra. 2. För ämne E 954, Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter, uttrycks

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9)

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) för följande livsmedelsgrupper Grönsaker, frukt, bär och nötter m.m. 1. Potatis, rotfrukter, baljväxter (utom jordnötter) och andra grönsaker. Produkterna får vara bearbetade.

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 2, vecka 2/2015 Kungjorda beslut, vecka 2 2015-01-05-2015-01-11 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

SFS 2005:209. Bilaga 1

SFS 2005:209. Bilaga 1 Bilaga 1 SFS 2005:209 Förteckning över produkter som ingår i produktkategorier som avses i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Produktkategori 1 Stora hushållsapparater

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

SIFOS VECKOBUSSAR 1997 TOTAL Kön Ålder Region Bostadsort

SIFOS VECKOBUSSAR 1997 TOTAL Kön Ålder Region Bostadsort SCM4: Nu kommer några frågor om julen 1997? Vad av följande gjorde du själv (ensam eller tillsammans med annan)? ##VISA KORT SCM 4! Handlade julklappar till familjemedlemmar ------------- 86 84 88 87 91+

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-03-23 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2015 till

Läs mer

Packlista Samuraisillen

Packlista Samuraisillen Packlista Samuraisillen Detta är en packlista från din avdelning. Var noga med att du får med dig allt så att du slipper börja din upplevelse i Japan med att köpa kläder eller annat viktigt som du måste

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 14.1.2002 Tel 25496 KPI 2001:12 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND December 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Läs mer

Svärtinge Scoutkår, Jämtlandstriangeln 2015: Utrustningslista fjällvandring, 5 dagar.

Svärtinge Scoutkår, Jämtlandstriangeln 2015: Utrustningslista fjällvandring, 5 dagar. Svärtinge Scoutkår, Jämtlandstriangeln 2015: Utrustningslista fjällvandring, 5 dagar. Detta är ett exempel på en utrustningslista för en tälttur, sen är det individuellt vad du prioriterar för packning

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1086-1089 Redovisade

Läs mer

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli 5/7 13:30 Samling centrumplan i Äng, avresa kl 13:45. 13/7 23:30 Ungefär, kommer vi åter till Resecentrum i Jönköping. Vi samlas i Äng och samåker därifrån till

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-087 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 oktober 2015 PARTER Klagande 1) Aegis Media Norge AS Pilestredet 8, 0180 N-Oslo, Norge 2) Dentsu Aegis Network A/S Overgaden Neden

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 17 juni 2009 Omtryck beslutade den

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 17.8.2000 Tel 25496 KPI 2000:7 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juli 2000 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,0 3,5

Läs mer

Teckenspel För studenter, föräldrar och personal som kan vissa grundtecken.

Teckenspel För studenter, föräldrar och personal som kan vissa grundtecken. Teckenspel För studenter, föräldrar och personal som kan vissa grundtecken. Sophia Björnestrand Emmy Hadvall Spelplan & spelkort Skriv ut spelkorten och klistra färgade papper på baksidan och klipp ut

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 sverkets föreskrifter om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 1 juni 2005 beslutade den 23 maj 2005. Med stöd av 25 och 55 livsmedelsförordningen

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 15-040 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 2 mars 2016 PARTER Klagande MÅ Motpart Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB c/o Lomma Kiropraktor Klinik & Hälsa Esplanaden 15, 234

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-016 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 PARTER Klagande Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge house 2 Bath Road, SN15 2BB Chippenham, Storbritannien Ombud:

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Postförmedlingstjänster för Region Skåne. Frankering, post, porto 1101358-01 2015-03-31 2015-03-31 Postförmedlingstjänster för Region

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 10, vecka 10/2015 Kungjorda beslut, vecka 10 2015-03-02-2015-03-08 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer