Svensk varumärkestidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 47, vecka 50/2014 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar med oförändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar som upphävts efter invändning Nationella registreringar med ändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar avförda på egen begäran Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Rättelser av ändringar i nationella registreringar Pantsättningar av nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (fullständig information) Internationella kungörelser Kungörelse av internationella registreringar för invändning Internationella registreringar som inte ska gälla i Sverige efter invändning Internationella registreringar som delvis inte ska gälla i Sverige efter invändning Ändringar avseende innehavare av internationella registreringar Licenser avseende internationella registreringar Förnyade internationella registreringar Internationella registreringar som upphört att gälla i Sverige

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05317 Ansökningsdatum: LinearVoice Linearity AB, Assarhusavägen 162, Södra Sandby, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); operativprogram [mjukvara]; drivrutiner för programvara; apparater för ljudbehandling; apparater för ljudöverföring; audio-visuell utrustning; audio-visuella apparater; audiokort; audiovisuell utrustning; audiovisuella anordningar; audiovisuella apparater; audiovisuella instrument; audiovisuella utrustningar; programvara för förbättring av den audiovisuella kapaciteten hos multimediatillämpningar och -program; signalprocessorer för audiohögtalare; utrustning för informationsteknologi samt audiovisuella varor.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04154 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Johanniterorden i Sverige, Box 24172, Stockholm, Sverige. ACE ADVOKATBYRÅ, BOX 19158, STOCKHOLM, Sverige. 9: Kläder, hjälmar, skyltar, apparater och instrument för signalering och livräddning, alla för skydd mot olyckor eller skador. 10: Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial. 16: Tryckalster. 25: Jackor, regnrockar, anorak, väpnarmössor, rockar, byxor, scarves, byxor, sweaters, skjortor, t-tröja, kroppsvärmare, klänning, handskar, huvudbonad, förkläden, träningströjor, uniformer. 26: Klädmärken, knappar, broscher, delar och komponenter till alla nämnda varor. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster. 39: Anordnande av semesterresor; transport samt tjänster i anslutning därtill avseende medicinska-, första hjälpen- och hälsovårdstjänster (inkl. ambulans); räddningsoperationer (transport); räddningstjänster (även vid katastrofer). 41: Medicinsk utbildning inkl. första hjälpen-utbildning; utbildning i hur konstgjorda lemmar används; medicinsk utbildning i form av rehabilitering av nödställda; utbildningscenter för personer inblandade i sanitets-, medicinska och sjukvårdstjänster; sjuksköterskeskolor; tillhandahållande av ungdomsgårdar och fritidshem. 43: Bokning av skyddat boende: tillhandahållande av barndaghem, daghem och ålderdomshem. 44: Välgörenhetstjänster, nämligen tillhandahållande av medicinsk hjälp i nödsituationer; hälsovård; utprovning av konstgjorda lemmar; medicinska vårdcentraler för brådskande fall, medicinska tjänster för utvecklingsländer; tillhandahållande av sjukhustjänster och -ledning; barnvård för begränsade perioder; konvalescens- sjukhemstjänster och -ledning; vård av förolyckade och skador vid olyckor samt andra katastrofer; rehabiliteringsterapi, vård av sjuka, äldre, handikappade och personer som är svåra att rehabilitera i hem, vårdhem och sjukhus, sanatorier och sjukhus; samtliga ovan nämnda tjänster vad gäller socialt utsatta människor och katastrofområden medicinsk (första hjälpen) hjälp inkluderande socialmedicinsk hjälp år spädbarn och ungdomar. 45: Juridiska tjänster; undersökningar- och bevakningstjänster avseende säkerhet för personer och egendom; personliga och sociala tjänster tillhandahållna individer i samband med sociala tillställningar nämligen begravningstjänster.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/05068 Ansökningsdatum: EKOSTÄD Support Syd AB, Gravörgatan 21, Ramlösa, Sverige. Org. nr: Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, Malmö, Sverige. Org. nr: : Kemikalier för industriell användning. 16: Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); kontorsförnödenheter; instruktions- och undervisningsmaterial. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster. 37: Reparation/underhåll. 41: Undervisning/utbildning. 45: Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05270 Ansökningsdatum: Park's Salad & Juice Solna lunchstop Handelsbolag, Svetsarvägen 5B, Solna, Sverige. Org. nr: : Cateringtjänster för utskänkning av mat; utskänkning av mat och dryck.

6 Svensk varumärkestidning /4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06609 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utförs i rött och grönt. HPY-Food AB, Björkgatan 73, Uppsala, Sverige. Org. nr: Ahlford Advokatbyrå AB, Box 1111, Uppsala, Sverige. Org. nr: : Färska frukter, nötter, grönsaker och örter. 39: Leverans av färdiglagade maträtter och drycker; förpackning av livsmedel; matleveranser. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05255 Ansökningsdatum: Sandiala Albina Snacks AB, Florettgatan 3, Helsingborg, Sverige. Org. nr: : Ätliga nötter; behandlade frukter, svamp och grönsaker (inkluderande nötter och baljfrukter); behandlade nötter; blandningar av frukter och nötter; kokta nötter; konserverade nötter; kryddade nötter; nötter, behandlade; pastor framställda av nötter; rostade nötter; salta nötter; saltade och kryddade nötter; skalade nötter; smör gjort av nötter; torkade nötter.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03552 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Robin Anzensruber AB, Segelbåtsvägen 7, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alternativmedicinska tjänster nämligen naprapattjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05316 Ansökningsdatum: Älmhults kommun, Box 500, Älmhult, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet i massmedia; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; annonsoch reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet avseende resebranschen; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annons- och reklamverksamhetstjänster; annons- och reklamverksamhet; anordnande av annons- och reklamverksamhet; information avseende annons- och reklamverksamhet; informationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; planeringstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; spridning av data avseende annons- och reklamverksamhet.

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06228 Ansökningsdatum: Dragkrokslagret Norden Bilx Nordic AB, Karlsrovägen 60, Halmstad, Sverige. Org. nr: : Dragkrokar; dragkrokar för fordon och farkoster; krokar [dragkrokar] för fordon och farkoster. 37: Montering av reservdelar för fordon. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/05933 Ansökningsdatum: Figurklass: Praktikertjänst Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Valea AB, Box 7086, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, dock ej inom området för elektronik; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; konferenstjänster, samt därtill förenliga tjänster ingående i klassen; arrangerande och hållande av konferenser, seminarier, kurser och utbildning, dock ej inom området för elektronik; arrangerande och hållande av utställningar och fester. 43: Utskänkning av mat och dryck; uthyrning av konferensanläggningar; restaurangtjänster samt därtill förenlig verksamhet ingående i klassen.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01678 Ansökningsdatum: NATTRO Tunstall AB, Box 9028, Malmö, Sverige. Org. nr: Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag, Box 2235, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Apparater och installationer för kommunikation; apparater och installationer för övervakning; brandoch miljöövervakningssystem; intern-tv-system; apparater för radiosändning; elektroniska apparater och instrument avseende larmsystem; apparater och installationer för mottagning och/eller sändning av larm och/eller meddelanden; datormaskinvara; datorprogramvara; fast programvara för datorer; rökvarnare; brandlarm; inbrottslarm; social larmutrustning i form av trygghetslarm; nätanslutna övervakningssystem; telefoner; telefonlurar; telefonutrustning; vårdledningssystem; mjukvara för hantering av vårdtjänster; personliga larmanordningar; falldetektorer; knappar för nödstopp; anordningar, apparater, installationer och larm- och övervakningssystem för övervakning av hälsouppgifter; stötsensorer; sensorer; personliga larmradioutlösare; kontrollpaneler; samtalspunkter; ljudalstrande anordningar; apparater och installationer för dörrstyrning; fjärrindikatorer; styranordningar; digitala uppringare; tryckmattor; kolmonoxiddetektorer; dragsnöresomkopplare; temperaturgivare; passiva infraröda sensorer (PIR-sensorer); passiv infrarödaktiverade system (PIR-aktiverade system); videokommunikationsutrustning; tondynor; talutlösningsanordningar; handenheter; trådlös kommunikationsutrustning; digitala system för styrning av dörrinträde; styrsystem och -apparater; apparater och system för mottagning av kommunikation; apparater och system för sändning av kommunikation; samtalshanteringssystem; visningsenheter; talkommunikationssystem; datakommunikationssystem; apparater för inledande, generering och sändning av samtal för hjälp, larmsamtal och nödsamtal; elektroniska apparater och instrument för inspelning, sändning och återgivning av toner, tal och bilder; trådlösa telefoner; skärmar för visning av meddelanden; mottagare; sändare; centrala styrenheter; centrala konsoler; signaleringsstationer; indikatoromkopplare; systemkablage; terminaler för signalering och talkommunikation; personsökare; mobila larm; nödsamtalsknappar; handutlösare; handhållna radioutlösare och personsökare. 37: Installation av system och/eller apparater för kommunikation, övervakning och/eller styrning; underhåll av system och/eller apparater för kommunikation, övervakning och/eller styrning; reparation av system och/eller apparater för kommunikation, övervakning och/eller styrning. 44: Övervakning av patienter och vårdboende.

10 Svensk varumärkestidning /8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02896 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i ljusgrönt och vitt. TV4 Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : CD-skivor, nedladdningsbara elektroniska publikationer; videoband; DVD-skivor, CD och andra digitala inspelningsbara media; mjukvaror; mjukvaror i form av applikationer för användning på mobiltelefon, läsplatta, dator eller TV; inspelad film. 16: Trycksaker, inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); papper, kartong; väggkalendrar. 28: Spel, leksaker, spelkort; handhållna datorspel; spelmaskiner anpassade för användning enbart med TVmottagare. 35: Affärs- och företagsinformation; reklambyråverksamhet; radio- och TV-reklamverksamhet; marknadsföringstjänster via elektroniska media; uthyrning av annonsutrymmen; publicering av reklamtexter; PR-tjänster; marknads- och opinionsundersökningar; modellverksamhet vid annonsering och marknadsföring. 38: Överföring av information on-line, överföring av programvara för interaktiv underhållning, överföring av televisionssändningar; radio- och tv-sändning och -överföring; sändning av program via kabel och satellit; sändning av radio- och televisionsprogram; sändning av skriftliga kommunikationer (elektroniska); sändning av video och tv på begäran; telekommunikation avseende information; telekommunikationstjänster; televisionsutsändningstjänster; televisionssändningar; tjänster avseende kabeltelevisionssändning; tjänster för åtkomst av telekommunikation; tjänster för kommunikation online; tjänster för sändning av video och tv på begäran; upplåtande av åtkomst till television via avkodningsapparater. 41: Underhållning, produktion av radio- och televisionsprogram; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av shower, nöje; information om kultur-aktiviteter i elektroniska media; filmproduktion, speltjänster on-line från datornätverk; information om nöjen och underhållning; anordnande av idrottstävlingar; utgivning av tidningar; publicering av bloggar on-line; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); sport- och idrottsaktiviteter; nyhetsreportertjänster; utgivning av nyhetsbrev; bokförlagsverksamhet; musik-förlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); visning av biograffilmer; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar; produktion av shower och drama; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; översättningsverksamhet och teckenspråkstolkning, samtliga av förevarande tjänster även för användning on-line via Internet. 42: Utveckling av datorhård- och datormjukvaror; väderleksprognoser.

11 Svensk varumärkestidning /9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05290 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Orangerött och svart. Bergner & Tholsby AB, Klarbärsvägen 2, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Ambulerande restaurangvagnar; restaurangvagnar. 35: Affärsrådgivningstjänster avseende etablering av restauranger; affärsrådgivningstjänster avseende drift av restauranger; restaurangförvaltning åt andra. 39: Matleveranser av restauranger. 42: Designtjänster avseende restauranger; formgivning av restauranger; planering av restauranger [design]; utformning av restauranger. 43: Hotell- och restaurangtjänster; platsbokning på restaurang; reservationer och bokningar av restauranger och måltider; restaurangbokningstjänster; restauranger; restauranger (självserverings- -); restauranginformationstjänster; restaurangtjänster; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; restaurangtjänster som tillhandahålls av hotell; restaurangtjänster utgörande licensierade baranläggningar; upplåtande av information avseende restauranger; utskänkning av mat och dryck i restauranger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05287 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; ; Beskrivning: Svart Rött Blått Vitt. Jan Gustavsson, Nedre Solhemsgatan 11, Bengtsfors, Sverige. 41: Kulturverksamhet; organisering av fester för underhållningsändamål; planering och organisering av fester; anordnande av utställningar i underhållningssyfte; anordnande av utställningar för kulturella ändamål; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål.

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05278 Ansökningsdatum: Mandobase Mandometer AB, Hälsovägen 7, Huddinge, Sverige. Org. nr: Hinz Patent AB, Spånga kyrkväg 568, Spånga, Sverige. Org. nr: : Databaser (elektroniska); elektroniska databaser; programvara för godkännande av åtkomst till databaser; programvara för skapande av sökbara databaser med information och data; programvara för tillämpnings- och databasintegrering. 35: Databaser (sammansättning och inmatning av information i -); databaser (systematisering av information i -); databashantering; företagsinformationstjänster tillgängliga via direktanslutning från datoriserade databaser eller internet; hantering av datoriserade databaser; hantering och sammanställning av datoriserade databaser; kommersiell företagsinformation med hjälp av datoriserade databaser; kommersiella informationstjänster, åtkomst genom tillgång till databaser; sammanställning av information till databaser; sammanställning i datoriserade databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; sammanställning och systematisering av information i databaser; systematisering av information i databaser; tjänster avseende ledning av datoriserad databashantering; tjänster rörande databashantering; uppdatering av företagsinformation på en datoriserad databas.. 38: Elektroniskt utbyte av data lagrade i databaser som är åtkomliga via telekommunikationsnät; förmedling av åtkomst till databaser på internet; kommunikationstjänster avseende åtkomst till en databas; sändning av databasinformation via telekommunikationsnät; sändning och mottagning [överföring] av databasinformation via telekommunikationsnät; telekommunikationstjänster för upplåtande av åtkomst till databaser; tillhandahållande av åtkomst till databaser; tillhandahållande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornät eller databaser; tjänster för sammankoppling av databaser; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande data eller dokument för fjärrkonsultation; upplåtande av åtkomst till och uthyrning av åtkomsttid till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska kommunikationsnät och elektroniska databaser; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till internet eller databaser; upplåtande av telekommunikationsåtkomst till databaser och till internet; upplåtande av telekommunikationsåtkomst och länkar till databaser och till internet; uthyrning av åtkomsttid till databaser. 41: Information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; publicering av material som är tillgängligt från databaser eller från internet; upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät. 42: Design av databaser; tjänster för databasutveckling; underhåll av databaser; utformning och utveckling av databaser.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05276 Ansökningsdatum: Diner 45 LuckyRider Company AB, Stöpafors 250, Sunne, Sverige. Org. nr: : Hotell- och restaurangtjänster; restauranger; restaurangtjänster; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05273 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: blått, rosa och grönt. Weibull & Wikström AB, Munkegärdegatan 156, Kungälv, Sverige. Org. nr: : Drycker bestående i huvudsak av mjölk; drickyoghurt; drycker framställda av mejeriprodukter; drycker gjorda av mjölk; drycker tillverkade av eller innehållande mjölk; drycker tillverkade av yoghourt; efterrätter tillverkade av mjölkprodukter; filmjölk; fruktsallader; kvarg; mejeriprodukter; milkshakes; mjölk; mjölkbaserade drycker; mjölkbaserade drycker (övervägande med mjölk); mjölkdrycker; mjölkdrycker innehållande frukt; mjölkdrycker med högt mjölkinnehåll; mjölkdrycker (övervägande mjölk); mjölkprodukter; smaksatt yoghurt; yoghurt; yoghurt med fruktsmak; yoghurt med låg fetthalt; yoghurtbaserade drycker; yoghurtdrycker; yoghurtefterrätter; smaksatta mjölkdrycker. 30: Fryst yoghurt; fryst yoghurt [glass]; is, glass, fryst yoghurt och sorbet; frysen yoghurt (glass); godsaker av djupfryst yoghurt; yoghurt (frysen -) [glass]; yoghurtbaserad glass [glass huvudsakligen]; yoghurtglass. 43: Catering; catering i snabbmatscafeterior; cateringtjänster; cateringtjänster för utskänkning av mat; dryckesautomater (uthyrning av-); glassbarer; hämtmatsrestauranger; hämtmatstjänster; kaféer; kafeteriatjänster; kafeteriatjänster för självservering; kafeterior; kafétjänster; mobila cateringtjänster; restauranger; restauranger (självserverings- -); restaurangtjänster; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; salladsbarer; självserveringar; självserveringsrestauranger; snabbmatsrestauranger; snabbmatsrestaurangverksamhet; snackbarer; snackbarsverksamhet; utskänkning av mat och dryck i restauranger; utskänkning av mat och dryck.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05267 Ansökningsdatum: Bozita Nordic by Nature Lantmännen Doggy AB, Doggyvägen 1, Vårgårda, Sverige. Org. nr: von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Djurfoder. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05330 Ansökningsdatum: ITAB Idéfix Tekoprodukter AB, Box 91, Surahammar, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Väskor, midjeväskor, ryggsäckar, plånböcker. 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader. 35: Återförsäljningstjänster avseende väskor, midjeväskor, ryggsäckar, plånböcker, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05313 Ansökningsdatum: SWESPORTS Svensk Skogsservice AB, Gamla Bengtsforsvägen 7, Ed, Sverige. Org. nr: Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Återförsäljning av kläder, träningskläder, jackor, byxor, regnkläder, t-shirts, handskar, skjortor, strumpor, linnen, toppar, underkläder, underställ, shorts, kjolar, jaktkläder, jaktkängor, jaktstövlar, ryggsäckar, väskor, skor, löparskor, inomhusskor, gymnastikskor, fotbollsskor, sandaler, gummistövlar, skosulor, formgjutna skosulor, skokräm, cykeldatorer, cykelpumpar, pulsklockor, vätskebälten, mössor, pannband, längdskidor, bindningar till längdskidor, valla till skidor, pjäxor till längdskidor, rullskidor, stavar, gåstavar, bmdningar till rullskidor, hjul till rullskidor, sportglasögon, cyklar, cykelhjälmar, cykelslangar, cykelkläder, cykelväskor, cykeltillbehör, gräsklippare, sågar, motorsågar, cykelhandskar, elektroniska handvärmare, sportflaskor, ttäningsbollar, yogamattor, hantelsets, teänmgsgummiband, pannlampor, säkerhetslampor för ttäning, rockringar, hopprep, ankelstöd, armbågsstöd, stötdämpande inlägg som ger stöd vid hälsporre, ryggstöd, armledsskydd, knäskydd, anatomiskt vadskydd, energitillskott, energitabletter, sportdrycker, sportbarer, thermobälten, plåster, sovsäckar, kåsör, liggunderlag, myggmedel, gasbehållare, termosar, bestick, kompass, hattar, sittunderlag, knivar, svampknivar, väskor för att hålla saker torra, grillborstar, grilltänger, jägarstekpanna, rökcylinder för lägereld, kaffepanna, rökningsspån, skyddspåse till förvaring av stekhällar, stekspray, stekspadar, stekhällar, grillspett, tändkuber, isdubbar, skridskor, skridskostavar, skydd för skridskor, räddningslina, förvaringspåse för längfärdsskridskor, skridskopjäxa, pikstavar, snöslungor, böcker, böcker om sport, träningsredskap, ammunition, innebandyklubbor, hockeyklubbor, studsbollar, liggunderlag, solglasögon, innebandyglasögon, idrottsglasögon, tält, tältpinnar, badmintonsets, badmintonracketar, badmintonbollar, badmintonnät, cyklop, spel, trangiakök, uppblåsbar pool, kikare, oljor, skidoljor, bensin, sågklingor, sågkedjor, bärstolar för barn, bollar, elverk, skidhjälmar, luftmadrasser, pumpar, 37: Verkstadservice för cyklar, skidor, röjsågar, motorsågar och gräsklippare; tillhandahållande av stenslipning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05350 Ansökningsdatum: EAB Radioshuttle EAB AB, Stålgatan 2, Smålandsstenar, Sverige. Org. nr: : Lyftplattformar för användning med lagerhyllor.

16 Svensk varumärkestidning /14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04803 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Fältbutiken AB, Öregrundsgatan 15, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Väskor *; ryggsäckar. 25: Kläder; skor; kängor; baseball-kepsar; mössor [huvudbonader]; sportkepsar och -mössor; handskar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05238 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulf Dunell, Eklidsvägen 8, Tullinge, Sverige. 39: Anordnande av flygtransporter; bokning av flygtransporter; bokningstjänster avseende flygtransporter; flygtransporter; flygtransporter av bagage; tjänster avseende flygtransporter; upplåtande av flygtransporter av passagerare.

17 Svensk varumärkestidning /15 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05239 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulf Dunell, Eklidsvägen 8, Tullinge, Sverige. 39: Anordnande av flygtransporter; bokning av flygtransporter; bokningstjänster avseende flygtransporter; flygtransporter; flygtransporter av bagage; tjänster avseende flygtransporter; upplåtande av flygtransporter av passagerare. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05206 Ansökningsdatum: Extra Small Agency Extrasmallagency Sweden AB, Ängsvägen 18, Kristianstad, Sverige. Org. nr: : Affärsrådgivning och ledning avseende marknadsföringsaktiviteter; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; positionering av varumärken (marknadsföring); reklam och marknadsföring; tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; utveckling av marknadsföringsstrategier och -koncept; produktion av videoinspelningar för marknadsföringssyfte.

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04736 Ansökningsdatum: Beskrivning: Vit och gul text på svart bakkgrund. Veronica Olsson, Fornby 106, Horndal, Sverige. 25: Skor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05240 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulf Dunell, Eklidsvägen 8, Tullinge, Sverige. 39: Anordnande av flygtransporter; bokning av flygtransporter; bokningstjänster avseende flygtransporter; flygtransporter; flygtransporter av bagage; tjänster avseende flygtransporter; upplåtande av flygtransporter av passagerare.

19 Svensk varumärkestidning /17 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05335 Ansökningsdatum: The Pleaser Elevator Entertainment Aktiebolag, Box 103, Örebro, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria viner, alkoholfritt vi, icke-alkoholhaltiga viner. 33: Alkoholsvaga viner, mousserande vin, vin, vin med förhöjd alkoholhalt, vin med låg alkoholhalt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05336 Ansökningsdatum: The Convincer Elevator Entertainment Aktiebolag, Box 103, Örebro, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria viner, alkoholfritt vi, icke-alkoholhaltiga viner. 33: Alkoholsvaga viner, mousserande vin, vin, vin med förhöjd alkoholhalt, vin med låg alkoholhalt.

20 Svensk varumärkestidning /18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05145 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i svart, vitt, olika nyanser av grönt samt rött. Wapnö AB, Wapnö Gård 215, Halmstad, Sverige. Org. nr: : Kött, köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris; tapioka, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål; bröd, konditorivaror och godsaker; glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt; senap; vinäger, såser (smaktillsatser). 31: Jordbruks-, trädgårdsprodukter samt spannmål ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden; levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05146 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i svart, vitt, olika nyanser av grönt samt rött. Wapnö AB, Wapnö Gård 215, Halmstad, Sverige. Org. nr: : Kött; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser). 31: Jordbruks-, trädgårdsprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt.

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07979 Ansökningsdatum: TACONE SafeE AB, Kronvägen 34 A, JÄRFÄLLA, Sverige. Org. nr: : Elektriska ficklampor; ficklampor; ficklampor (handhållna lampor); ficklampor som använder elektriska återuppladdningsbara anordningar; filter för användning med ficklampor; glödlampor för ficklampor; handlampor [ficklampor]; små ficklampor; solenergidrivna ficklampor; uppladdningsbara ficklampor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05069 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i blått. Trig Social Media AB, Box 1268, Nacka Strand, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet.

22 Svensk varumärkestidning /20 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05070 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Blå (Hex:00AFF8. RGB:0,175,248. PMS:2995C) Trig Social Media AB, Box 1268, Nacka Strand, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04312 Ansökningsdatum: W10 Holger Näsman, Stråket 3, Solna, Sverige. 36: Investering i fastigheter. 42: Besiktning och inspektion av fastigheter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04980 Ansökningsdatum: Hälsingeljusstaken Madeleine Bengt Lilja, Håcksta 17, Hudiksvall, Sverige. 21: Ljusstakar.

23 Svensk varumärkestidning /21 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05337 Ansökningsdatum: The Improver Elevator Entertainment Aktiebolag, Box 103, Örebro, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria viner, alkoholfritt vi, icke-alkoholhaltiga viner. 33: Alkoholsvaga viner, mousserande vin, vin, vin med förhöjd alkoholhalt, vin med låg alkoholhalt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05295 Ansökningsdatum: Sound of Things Actiwave AB, Solna, Sverige. Org. nr: : Elektroniska ljudsignalprocessorer för kompensering av ljudförvrängningar i högtalare; högtalare; högtalare med inbyggda förstärkare; hörlurar; hörlurar för telefoner; apparater för trådlös telefoni; smarta telefoner. 20: Möbler.

24 Svensk varumärkestidning /22 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05241 Ansökningsdatum: Jokkmokk Vodka Mikael Lith, Fyrverkaregatan 9B, Göteborg, Sverige. 33: Vodka. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01737 Ansökningsdatum: Chataux Vadå? - Kunskapstävlan om vin på nätet och i Televisionen DABMEDIA SCANDINAVIA Limited, Gamla Rådstugugatan 34, Norrköping, Sverige. Org. nr: : Underhållning; anordnande av frågesporter och tävlingar; filmproduktion för underhållningsändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05359 Ansökningsdatum: Magaseum Johan Anders (John) Bark, Vildkattsvägen 10, Saltsjöbaden, Sverige. 41: Utställningsverksamhet för utbildningsändamål.

25 Svensk varumärkestidning /23 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05296 Ansökningsdatum: Zapada Emma Bohlin, Hamngatan 21A, SUNDBYBERG, Sverige. 14: Ädelmetaller. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05355 Ansökningsdatum: Turflite PM & CO AB, Nordenskiöldssväg 38, Vega, Sverige. Org. nr: : Fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på stigar; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på gräsmattor; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på strandsluttningar; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på idrottsarenor; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium för grässådd på strandsluttningar; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på golfbanor; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på fält; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd i spår; gräs; gräsfrö; mattor innehållande fröer för läggning av gräsmattor.

26 Svensk varumärkestidning /24 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05356 Ansökningsdatum: Tjuva Jasmina Mujcinovic, Oluff Nilssons väg 4, Partille, Sverige. Emmy Altemyr, Plysvägen 1, Halmstad, Sverige. 41: Anordnande av artistiska tävlingar; artistisk ledning av musikshower; artistisk ledning av teatershower; artistisk ledning för uppträdande artister; artisttjänster; bokning av uppträdande artister för evenemang (tjänster av en promotor). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05358 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i brunt och grönt. Cristina Gegö, Smultronvägen 1, halmstad, Sverige. 35: Affärsrådgivningstjänster för bestämning av löne- och lönegradsstrukturer genom arbetsvärdering.

27 Svensk varumärkestidning /25 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05366 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utförs i jeansblått och vitt med svart text. Firman i Fickan Sverige AB, Laxfiskevägen 30, Partille, Sverige. Org. nr: : Administrativ databehandling. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05368 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i guld och ljusblått med grönaktig text. PutsarKungen AB, Hylsvägen 4, Västerås, Sverige. Org. nr: : Städning; fönsterputsning.

28 Svensk varumärkestidning /26 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05179 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Helena Sundberg med den enskilda firman My Skellheaven, Tröskargatan 38, Skellefteå, Sverige. 3: Doftande potpurri; dofter; dofter för personligt bruk; dofter för rum; doftpåsar; doftpreparat; doftspridande vekar för rumsdofter; parfym- och doftoljor; parfymer och dofter; flytande tvål; parfymerad tvål; tvål för kroppsvård; tvål för personligt bruk; kosmetika för användning på huden; kosmetika för användning i håret; kosmetika i form av krämer; kosmetika i form av lotioner. 20: Möbler och inredningsartiklar. 24: Textil för interiör inredning; bordslinne av textilmaterial; bordsunderlägg av textil; gardiner tillverkade av textilmaterial; handdukar tillverkade av textila tyger; kökshanddukar [textil]; lakan [textil]; linne (textil); servetter av textil; textilier för inredning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04766 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket visas i ljusblå till turkos färg med svart skugga. Johan Didron, Stramaljvägen 13, Bromma, Sverige. 30: Smakämnen för drycker; drycker (smakämnen för -), andra än eteriska oljor; smakämnen för drycker [andra än flyktiga oljor]; smakämnen för drycker [andra än eteriska oljor]; smakämnen för drycker (andra än eteriska oljor); smakämnen för drycker (andra än flyktiga oljor); smaktillsatser av örter för dryckesframställning; substanser som dofttillsatser för drycker [andra än eteriska oljor]; substanser som smaktillsatser för tillsättning i drycker [andra än eteriska oljor]; substanser som smaktillsatser för drycker [andra än eteriska oljor].

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka 32 2015-08-03-2015-08-09 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 4, vecka 4/2015 Kungjorda beslut, vecka 4 2015-01-19-2015-01-25 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 45, vecka 48/2014 Kungjorda beslut, vecka 48 2014-11-24-2014-11-30 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 43, vecka 46/2014 Kungjorda beslut, vecka 46 2014-11-10-2014-11-16 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 125 Del C... 146 Del D... 162 Del M... 164 L A A.1. 22 9117482 19/5/21 big brown bag riska instrument, djurhudar, pälsskinn, paraplyer, parasoller, spatserkäppar och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 L A A.1. 27 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska,

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 DEL A A.1. 220 521 731 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel

Läs mer

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter Energi- Energi-och koldioxidintensiteter för för 319 319 varor varor och och tjänster RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2003

Hushållens utgifter (HUT) 2003 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen?

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen? Om undersökningen Syfte och användning Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 71 Del C... 82 Del D... 103 Del M... 105

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 71 Del C... 82 Del D... 103 Del M... 105 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 71 Del C... 82 Del D... 13 Del M... 15 L A A.1. 22 22 22 8741282 8/12/29 OrthoWedge Darco (Europe) GmbH Gewerbegebiet 18 82399 Raisting MEISSNER, BOLTE & PARTNER R Widenmayerstr.

Läs mer

Eko/Fairtrade-guide Malmö

Eko/Fairtrade-guide Malmö Eko/Fairtrade-guide Malmö Valet är ditt! Det har kallats världens minsta miljörörelse, att flytta handen i butikshyllan och välja det miljömärkta eller det rättvisemärkta alternativet. Det alternativ

Läs mer

SKEF NEWS MOBIL AKUT. Vård direkt på plats med. Professionell trådlös kommunikation September 2012

SKEF NEWS MOBIL AKUT. Vård direkt på plats med. Professionell trådlös kommunikation September 2012 kommunikationstekniken som räddar liv Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening SKEF NEWS Professionell trådlös kommunikation September 2012 NYA HETA PRYLAR Norden starkt inom kommunikation

Läs mer

Söt reklam och feta ungar

Söt reklam och feta ungar Söt reklam och feta ungar Nord 2007:002 Söt reklam och feta ungar Nord 2007:002 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2006 ISBN 978-92-893-1437-4 Tryck: Akaprint a/s, Århus 2007 Design: Kjell Olsson Omslagsillustration:

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

Fiber för alla. Så får du motorväg till internet. Kläderna som håller koll på din hälsa. Plugga på distans

Fiber för alla. Så får du motorväg till internet. Kläderna som håller koll på din hälsa. Plugga på distans Fiber för alla Inspiration, idéer och information från sydsvenska stadsnät i samverkan Så får du motorväg till internet Kläderna som håller koll på din hälsa Plugga på distans Fiber succé på Ven Så vill

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer