Svensk varumärkestidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk varumärkestidning"

Transkript

1 Svensk varumärkestidning Nr 47, vecka 50/2014 Kungjorda beslut, vecka Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box SÖDERHAMN Tel: , Fax

2 Svensk varumärkestidning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar med oförändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar som upphävts efter invändning Nationella registreringar med ändrat skyddsomfång efter invändning Nationella registreringar avförda på egen begäran Förnyade nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (begränsad information) Rättelser av ändringar i nationella registreringar Pantsättningar av nationella registreringar Ändringar i nationella registreringar (fullständig information) Internationella kungörelser Kungörelse av internationella registreringar för invändning Internationella registreringar som inte ska gälla i Sverige efter invändning Internationella registreringar som delvis inte ska gälla i Sverige efter invändning Ändringar avseende innehavare av internationella registreringar Licenser avseende internationella registreringar Förnyade internationella registreringar Internationella registreringar som upphört att gälla i Sverige

3 Svensk varumärkestidning / Nya nationella registreringar Registreringsnr Den som vill invända mot en registrering ska göra det inom tre månader från kungörelsedagen (samma dag som registreringsdagen). Invändningen skall innehålla: Invändarens namn eller firma samt postadress. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller dennes ombud. Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05317 Ansökningsdatum: LinearVoice Linearity AB, Assarhusavägen 162, Södra Sandby, Sverige. Org. nr: : Datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); operativprogram [mjukvara]; drivrutiner för programvara; apparater för ljudbehandling; apparater för ljudöverföring; audio-visuell utrustning; audio-visuella apparater; audiokort; audiovisuell utrustning; audiovisuella anordningar; audiovisuella apparater; audiovisuella instrument; audiovisuella utrustningar; programvara för förbättring av den audiovisuella kapaciteten hos multimediatillämpningar och -program; signalprocessorer för audiohögtalare; utrustning för informationsteknologi samt audiovisuella varor.

4 Svensk varumärkestidning /2 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04154 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Johanniterorden i Sverige, Box 24172, Stockholm, Sverige. ACE ADVOKATBYRÅ, BOX 19158, STOCKHOLM, Sverige. 9: Kläder, hjälmar, skyltar, apparater och instrument för signalering och livräddning, alla för skydd mot olyckor eller skador. 10: Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial. 16: Tryckalster. 25: Jackor, regnrockar, anorak, väpnarmössor, rockar, byxor, scarves, byxor, sweaters, skjortor, t-tröja, kroppsvärmare, klänning, handskar, huvudbonad, förkläden, träningströjor, uniformer. 26: Klädmärken, knappar, broscher, delar och komponenter till alla nämnda varor. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster. 39: Anordnande av semesterresor; transport samt tjänster i anslutning därtill avseende medicinska-, första hjälpen- och hälsovårdstjänster (inkl. ambulans); räddningsoperationer (transport); räddningstjänster (även vid katastrofer). 41: Medicinsk utbildning inkl. första hjälpen-utbildning; utbildning i hur konstgjorda lemmar används; medicinsk utbildning i form av rehabilitering av nödställda; utbildningscenter för personer inblandade i sanitets-, medicinska och sjukvårdstjänster; sjuksköterskeskolor; tillhandahållande av ungdomsgårdar och fritidshem. 43: Bokning av skyddat boende: tillhandahållande av barndaghem, daghem och ålderdomshem. 44: Välgörenhetstjänster, nämligen tillhandahållande av medicinsk hjälp i nödsituationer; hälsovård; utprovning av konstgjorda lemmar; medicinska vårdcentraler för brådskande fall, medicinska tjänster för utvecklingsländer; tillhandahållande av sjukhustjänster och -ledning; barnvård för begränsade perioder; konvalescens- sjukhemstjänster och -ledning; vård av förolyckade och skador vid olyckor samt andra katastrofer; rehabiliteringsterapi, vård av sjuka, äldre, handikappade och personer som är svåra att rehabilitera i hem, vårdhem och sjukhus, sanatorier och sjukhus; samtliga ovan nämnda tjänster vad gäller socialt utsatta människor och katastrofområden medicinsk (första hjälpen) hjälp inkluderande socialmedicinsk hjälp år spädbarn och ungdomar. 45: Juridiska tjänster; undersökningar- och bevakningstjänster avseende säkerhet för personer och egendom; personliga och sociala tjänster tillhandahållna individer i samband med sociala tillställningar nämligen begravningstjänster.

5 Svensk varumärkestidning /3 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/05068 Ansökningsdatum: EKOSTÄD Support Syd AB, Gravörgatan 21, Ramlösa, Sverige. Org. nr: Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, Malmö, Sverige. Org. nr: : Kemikalier för industriell användning. 16: Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); kontorsförnödenheter; instruktions- och undervisningsmaterial. 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster. 37: Reparation/underhåll. 41: Undervisning/utbildning. 45: Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05270 Ansökningsdatum: Park's Salad & Juice Solna lunchstop Handelsbolag, Svetsarvägen 5B, Solna, Sverige. Org. nr: : Cateringtjänster för utskänkning av mat; utskänkning av mat och dryck.

6 Svensk varumärkestidning /4 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06609 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utförs i rött och grönt. HPY-Food AB, Björkgatan 73, Uppsala, Sverige. Org. nr: Ahlford Advokatbyrå AB, Box 1111, Uppsala, Sverige. Org. nr: : Färska frukter, nötter, grönsaker och örter. 39: Leverans av färdiglagade maträtter och drycker; förpackning av livsmedel; matleveranser. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05255 Ansökningsdatum: Sandiala Albina Snacks AB, Florettgatan 3, Helsingborg, Sverige. Org. nr: : Ätliga nötter; behandlade frukter, svamp och grönsaker (inkluderande nötter och baljfrukter); behandlade nötter; blandningar av frukter och nötter; kokta nötter; konserverade nötter; kryddade nötter; nötter, behandlade; pastor framställda av nötter; rostade nötter; salta nötter; saltade och kryddade nötter; skalade nötter; smör gjort av nötter; torkade nötter.

7 Svensk varumärkestidning /5 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/03552 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Robin Anzensruber AB, Segelbåtsvägen 7, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alternativmedicinska tjänster nämligen naprapattjänster. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05316 Ansökningsdatum: Älmhults kommun, Box 500, Älmhult, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet i massmedia; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; annonsoch reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet avseende resebranschen; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annons- och reklamverksamhetstjänster; annons- och reklamverksamhet; anordnande av annons- och reklamverksamhet; information avseende annons- och reklamverksamhet; informationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; planeringstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; spridning av data avseende annons- och reklamverksamhet.

8 Svensk varumärkestidning /6 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/06228 Ansökningsdatum: Dragkrokslagret Norden Bilx Nordic AB, Karlsrovägen 60, Halmstad, Sverige. Org. nr: : Dragkrokar; dragkrokar för fordon och farkoster; krokar [dragkrokar] för fordon och farkoster. 37: Montering av reservdelar för fordon. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2013/05933 Ansökningsdatum: Figurklass: Praktikertjänst Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Valea AB, Box 7086, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, dock ej inom området för elektronik; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; konferenstjänster, samt därtill förenliga tjänster ingående i klassen; arrangerande och hållande av konferenser, seminarier, kurser och utbildning, dock ej inom området för elektronik; arrangerande och hållande av utställningar och fester. 43: Utskänkning av mat och dryck; uthyrning av konferensanläggningar; restaurangtjänster samt därtill förenlig verksamhet ingående i klassen.

9 Svensk varumärkestidning /7 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01678 Ansökningsdatum: NATTRO Tunstall AB, Box 9028, Malmö, Sverige. Org. nr: Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag, Box 2235, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Apparater och installationer för kommunikation; apparater och installationer för övervakning; brandoch miljöövervakningssystem; intern-tv-system; apparater för radiosändning; elektroniska apparater och instrument avseende larmsystem; apparater och installationer för mottagning och/eller sändning av larm och/eller meddelanden; datormaskinvara; datorprogramvara; fast programvara för datorer; rökvarnare; brandlarm; inbrottslarm; social larmutrustning i form av trygghetslarm; nätanslutna övervakningssystem; telefoner; telefonlurar; telefonutrustning; vårdledningssystem; mjukvara för hantering av vårdtjänster; personliga larmanordningar; falldetektorer; knappar för nödstopp; anordningar, apparater, installationer och larm- och övervakningssystem för övervakning av hälsouppgifter; stötsensorer; sensorer; personliga larmradioutlösare; kontrollpaneler; samtalspunkter; ljudalstrande anordningar; apparater och installationer för dörrstyrning; fjärrindikatorer; styranordningar; digitala uppringare; tryckmattor; kolmonoxiddetektorer; dragsnöresomkopplare; temperaturgivare; passiva infraröda sensorer (PIR-sensorer); passiv infrarödaktiverade system (PIR-aktiverade system); videokommunikationsutrustning; tondynor; talutlösningsanordningar; handenheter; trådlös kommunikationsutrustning; digitala system för styrning av dörrinträde; styrsystem och -apparater; apparater och system för mottagning av kommunikation; apparater och system för sändning av kommunikation; samtalshanteringssystem; visningsenheter; talkommunikationssystem; datakommunikationssystem; apparater för inledande, generering och sändning av samtal för hjälp, larmsamtal och nödsamtal; elektroniska apparater och instrument för inspelning, sändning och återgivning av toner, tal och bilder; trådlösa telefoner; skärmar för visning av meddelanden; mottagare; sändare; centrala styrenheter; centrala konsoler; signaleringsstationer; indikatoromkopplare; systemkablage; terminaler för signalering och talkommunikation; personsökare; mobila larm; nödsamtalsknappar; handutlösare; handhållna radioutlösare och personsökare. 37: Installation av system och/eller apparater för kommunikation, övervakning och/eller styrning; underhåll av system och/eller apparater för kommunikation, övervakning och/eller styrning; reparation av system och/eller apparater för kommunikation, övervakning och/eller styrning. 44: Övervakning av patienter och vårdboende.

10 Svensk varumärkestidning /8 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/02896 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i ljusgrönt och vitt. TV4 Aktiebolag, Stockholm, Sverige. Org. nr: Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, Stockholm, Sverige. Org. nr: : CD-skivor, nedladdningsbara elektroniska publikationer; videoband; DVD-skivor, CD och andra digitala inspelningsbara media; mjukvaror; mjukvaror i form av applikationer för användning på mobiltelefon, läsplatta, dator eller TV; inspelad film. 16: Trycksaker, inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); papper, kartong; väggkalendrar. 28: Spel, leksaker, spelkort; handhållna datorspel; spelmaskiner anpassade för användning enbart med TVmottagare. 35: Affärs- och företagsinformation; reklambyråverksamhet; radio- och TV-reklamverksamhet; marknadsföringstjänster via elektroniska media; uthyrning av annonsutrymmen; publicering av reklamtexter; PR-tjänster; marknads- och opinionsundersökningar; modellverksamhet vid annonsering och marknadsföring. 38: Överföring av information on-line, överföring av programvara för interaktiv underhållning, överföring av televisionssändningar; radio- och tv-sändning och -överföring; sändning av program via kabel och satellit; sändning av radio- och televisionsprogram; sändning av skriftliga kommunikationer (elektroniska); sändning av video och tv på begäran; telekommunikation avseende information; telekommunikationstjänster; televisionsutsändningstjänster; televisionssändningar; tjänster avseende kabeltelevisionssändning; tjänster för åtkomst av telekommunikation; tjänster för kommunikation online; tjänster för sändning av video och tv på begäran; upplåtande av åtkomst till television via avkodningsapparater. 41: Underhållning, produktion av radio- och televisionsprogram; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av shower, nöje; information om kultur-aktiviteter i elektroniska media; filmproduktion, speltjänster on-line från datornätverk; information om nöjen och underhållning; anordnande av idrottstävlingar; utgivning av tidningar; publicering av bloggar on-line; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); sport- och idrottsaktiviteter; nyhetsreportertjänster; utgivning av nyhetsbrev; bokförlagsverksamhet; musik-förlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); visning av biograffilmer; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar; produktion av shower och drama; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; översättningsverksamhet och teckenspråkstolkning, samtliga av förevarande tjänster även för användning on-line via Internet. 42: Utveckling av datorhård- och datormjukvaror; väderleksprognoser.

11 Svensk varumärkestidning /9 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05290 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Orangerött och svart. Bergner & Tholsby AB, Klarbärsvägen 2, Lidingö, Sverige. Org. nr: : Ambulerande restaurangvagnar; restaurangvagnar. 35: Affärsrådgivningstjänster avseende etablering av restauranger; affärsrådgivningstjänster avseende drift av restauranger; restaurangförvaltning åt andra. 39: Matleveranser av restauranger. 42: Designtjänster avseende restauranger; formgivning av restauranger; planering av restauranger [design]; utformning av restauranger. 43: Hotell- och restaurangtjänster; platsbokning på restaurang; reservationer och bokningar av restauranger och måltider; restaurangbokningstjänster; restauranger; restauranger (självserverings- -); restauranginformationstjänster; restaurangtjänster; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; restaurangtjänster som tillhandahålls av hotell; restaurangtjänster utgörande licensierade baranläggningar; upplåtande av information avseende restauranger; utskänkning av mat och dryck i restauranger. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05287 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; ; Beskrivning: Svart Rött Blått Vitt. Jan Gustavsson, Nedre Solhemsgatan 11, Bengtsfors, Sverige. 41: Kulturverksamhet; organisering av fester för underhållningsändamål; planering och organisering av fester; anordnande av utställningar i underhållningssyfte; anordnande av utställningar för kulturella ändamål; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål.

12 Svensk varumärkestidning /10 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05278 Ansökningsdatum: Mandobase Mandometer AB, Hälsovägen 7, Huddinge, Sverige. Org. nr: Hinz Patent AB, Spånga kyrkväg 568, Spånga, Sverige. Org. nr: : Databaser (elektroniska); elektroniska databaser; programvara för godkännande av åtkomst till databaser; programvara för skapande av sökbara databaser med information och data; programvara för tillämpnings- och databasintegrering. 35: Databaser (sammansättning och inmatning av information i -); databaser (systematisering av information i -); databashantering; företagsinformationstjänster tillgängliga via direktanslutning från datoriserade databaser eller internet; hantering av datoriserade databaser; hantering och sammanställning av datoriserade databaser; kommersiell företagsinformation med hjälp av datoriserade databaser; kommersiella informationstjänster, åtkomst genom tillgång till databaser; sammanställning av information till databaser; sammanställning i datoriserade databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; sammanställning och systematisering av information i databaser; systematisering av information i databaser; tjänster avseende ledning av datoriserad databashantering; tjänster rörande databashantering; uppdatering av företagsinformation på en datoriserad databas.. 38: Elektroniskt utbyte av data lagrade i databaser som är åtkomliga via telekommunikationsnät; förmedling av åtkomst till databaser på internet; kommunikationstjänster avseende åtkomst till en databas; sändning av databasinformation via telekommunikationsnät; sändning och mottagning [överföring] av databasinformation via telekommunikationsnät; telekommunikationstjänster för upplåtande av åtkomst till databaser; tillhandahållande av åtkomst till databaser; tillhandahållande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornät eller databaser; tjänster för sammankoppling av databaser; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande data eller dokument för fjärrkonsultation; upplåtande av åtkomst till och uthyrning av åtkomsttid till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska kommunikationsnät och elektroniska databaser; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till internet eller databaser; upplåtande av telekommunikationsåtkomst till databaser och till internet; upplåtande av telekommunikationsåtkomst och länkar till databaser och till internet; uthyrning av åtkomsttid till databaser. 41: Information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; publicering av material som är tillgängligt från databaser eller från internet; upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät. 42: Design av databaser; tjänster för databasutveckling; underhåll av databaser; utformning och utveckling av databaser.

13 Svensk varumärkestidning /11 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05276 Ansökningsdatum: Diner 45 LuckyRider Company AB, Stöpafors 250, Sunne, Sverige. Org. nr: : Hotell- och restaurangtjänster; restauranger; restaurangtjänster; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05273 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: blått, rosa och grönt. Weibull & Wikström AB, Munkegärdegatan 156, Kungälv, Sverige. Org. nr: : Drycker bestående i huvudsak av mjölk; drickyoghurt; drycker framställda av mejeriprodukter; drycker gjorda av mjölk; drycker tillverkade av eller innehållande mjölk; drycker tillverkade av yoghourt; efterrätter tillverkade av mjölkprodukter; filmjölk; fruktsallader; kvarg; mejeriprodukter; milkshakes; mjölk; mjölkbaserade drycker; mjölkbaserade drycker (övervägande med mjölk); mjölkdrycker; mjölkdrycker innehållande frukt; mjölkdrycker med högt mjölkinnehåll; mjölkdrycker (övervägande mjölk); mjölkprodukter; smaksatt yoghurt; yoghurt; yoghurt med fruktsmak; yoghurt med låg fetthalt; yoghurtbaserade drycker; yoghurtdrycker; yoghurtefterrätter; smaksatta mjölkdrycker. 30: Fryst yoghurt; fryst yoghurt [glass]; is, glass, fryst yoghurt och sorbet; frysen yoghurt (glass); godsaker av djupfryst yoghurt; yoghurt (frysen -) [glass]; yoghurtbaserad glass [glass huvudsakligen]; yoghurtglass. 43: Catering; catering i snabbmatscafeterior; cateringtjänster; cateringtjänster för utskänkning av mat; dryckesautomater (uthyrning av-); glassbarer; hämtmatsrestauranger; hämtmatstjänster; kaféer; kafeteriatjänster; kafeteriatjänster för självservering; kafeterior; kafétjänster; mobila cateringtjänster; restauranger; restauranger (självserverings- -); restaurangtjänster; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; salladsbarer; självserveringar; självserveringsrestauranger; snabbmatsrestauranger; snabbmatsrestaurangverksamhet; snackbarer; snackbarsverksamhet; utskänkning av mat och dryck i restauranger; utskänkning av mat och dryck.

14 Svensk varumärkestidning /12 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05267 Ansökningsdatum: Bozita Nordic by Nature Lantmännen Doggy AB, Doggyvägen 1, Vårgårda, Sverige. Org. nr: von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Djurfoder. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05330 Ansökningsdatum: ITAB Idéfix Tekoprodukter AB, Box 91, Surahammar, Sverige. Org. nr: Zacco Sweden AB, Box 5581, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Väskor, midjeväskor, ryggsäckar, plånböcker. 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader. 35: Återförsäljningstjänster avseende väskor, midjeväskor, ryggsäckar, plånböcker, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

15 Svensk varumärkestidning /13 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05313 Ansökningsdatum: SWESPORTS Svensk Skogsservice AB, Gamla Bengtsforsvägen 7, Ed, Sverige. Org. nr: Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, Göteborg, Sverige. Org. nr: : Återförsäljning av kläder, träningskläder, jackor, byxor, regnkläder, t-shirts, handskar, skjortor, strumpor, linnen, toppar, underkläder, underställ, shorts, kjolar, jaktkläder, jaktkängor, jaktstövlar, ryggsäckar, väskor, skor, löparskor, inomhusskor, gymnastikskor, fotbollsskor, sandaler, gummistövlar, skosulor, formgjutna skosulor, skokräm, cykeldatorer, cykelpumpar, pulsklockor, vätskebälten, mössor, pannband, längdskidor, bindningar till längdskidor, valla till skidor, pjäxor till längdskidor, rullskidor, stavar, gåstavar, bmdningar till rullskidor, hjul till rullskidor, sportglasögon, cyklar, cykelhjälmar, cykelslangar, cykelkläder, cykelväskor, cykeltillbehör, gräsklippare, sågar, motorsågar, cykelhandskar, elektroniska handvärmare, sportflaskor, ttäningsbollar, yogamattor, hantelsets, teänmgsgummiband, pannlampor, säkerhetslampor för ttäning, rockringar, hopprep, ankelstöd, armbågsstöd, stötdämpande inlägg som ger stöd vid hälsporre, ryggstöd, armledsskydd, knäskydd, anatomiskt vadskydd, energitillskott, energitabletter, sportdrycker, sportbarer, thermobälten, plåster, sovsäckar, kåsör, liggunderlag, myggmedel, gasbehållare, termosar, bestick, kompass, hattar, sittunderlag, knivar, svampknivar, väskor för att hålla saker torra, grillborstar, grilltänger, jägarstekpanna, rökcylinder för lägereld, kaffepanna, rökningsspån, skyddspåse till förvaring av stekhällar, stekspray, stekspadar, stekhällar, grillspett, tändkuber, isdubbar, skridskor, skridskostavar, skydd för skridskor, räddningslina, förvaringspåse för längfärdsskridskor, skridskopjäxa, pikstavar, snöslungor, böcker, böcker om sport, träningsredskap, ammunition, innebandyklubbor, hockeyklubbor, studsbollar, liggunderlag, solglasögon, innebandyglasögon, idrottsglasögon, tält, tältpinnar, badmintonsets, badmintonracketar, badmintonbollar, badmintonnät, cyklop, spel, trangiakök, uppblåsbar pool, kikare, oljor, skidoljor, bensin, sågklingor, sågkedjor, bärstolar för barn, bollar, elverk, skidhjälmar, luftmadrasser, pumpar, 37: Verkstadservice för cyklar, skidor, röjsågar, motorsågar och gräsklippare; tillhandahållande av stenslipning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05350 Ansökningsdatum: EAB Radioshuttle EAB AB, Stålgatan 2, Smålandsstenar, Sverige. Org. nr: : Lyftplattformar för användning med lagerhyllor.

16 Svensk varumärkestidning /14 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04803 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Fältbutiken AB, Öregrundsgatan 15, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Väskor *; ryggsäckar. 25: Kläder; skor; kängor; baseball-kepsar; mössor [huvudbonader]; sportkepsar och -mössor; handskar. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05238 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulf Dunell, Eklidsvägen 8, Tullinge, Sverige. 39: Anordnande av flygtransporter; bokning av flygtransporter; bokningstjänster avseende flygtransporter; flygtransporter; flygtransporter av bagage; tjänster avseende flygtransporter; upplåtande av flygtransporter av passagerare.

17 Svensk varumärkestidning /15 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05239 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulf Dunell, Eklidsvägen 8, Tullinge, Sverige. 39: Anordnande av flygtransporter; bokning av flygtransporter; bokningstjänster avseende flygtransporter; flygtransporter; flygtransporter av bagage; tjänster avseende flygtransporter; upplåtande av flygtransporter av passagerare. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05206 Ansökningsdatum: Extra Small Agency Extrasmallagency Sweden AB, Ängsvägen 18, Kristianstad, Sverige. Org. nr: : Affärsrådgivning och ledning avseende marknadsföringsaktiviteter; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; positionering av varumärken (marknadsföring); reklam och marknadsföring; tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; utveckling av marknadsföringsstrategier och -koncept; produktion av videoinspelningar för marknadsföringssyfte.

18 Svensk varumärkestidning /16 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04736 Ansökningsdatum: Beskrivning: Vit och gul text på svart bakkgrund. Veronica Olsson, Fornby 106, Horndal, Sverige. 25: Skor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05240 Ansökningsdatum: Figurklass: Ulf Dunell, Eklidsvägen 8, Tullinge, Sverige. 39: Anordnande av flygtransporter; bokning av flygtransporter; bokningstjänster avseende flygtransporter; flygtransporter; flygtransporter av bagage; tjänster avseende flygtransporter; upplåtande av flygtransporter av passagerare.

19 Svensk varumärkestidning /17 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05335 Ansökningsdatum: The Pleaser Elevator Entertainment Aktiebolag, Box 103, Örebro, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria viner, alkoholfritt vi, icke-alkoholhaltiga viner. 33: Alkoholsvaga viner, mousserande vin, vin, vin med förhöjd alkoholhalt, vin med låg alkoholhalt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05336 Ansökningsdatum: The Convincer Elevator Entertainment Aktiebolag, Box 103, Örebro, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria viner, alkoholfritt vi, icke-alkoholhaltiga viner. 33: Alkoholsvaga viner, mousserande vin, vin, vin med förhöjd alkoholhalt, vin med låg alkoholhalt.

20 Svensk varumärkestidning /18 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05145 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i svart, vitt, olika nyanser av grönt samt rött. Wapnö AB, Wapnö Gård 215, Halmstad, Sverige. Org. nr: : Kött, köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris; tapioka, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål; bröd, konditorivaror och godsaker; glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt; senap; vinäger, såser (smaktillsatser). 31: Jordbruks-, trädgårdsprodukter samt spannmål ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden; levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05146 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i svart, vitt, olika nyanser av grönt samt rött. Wapnö AB, Wapnö Gård 215, Halmstad, Sverige. Org. nr: : Kött; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter. 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser). 31: Jordbruks-, trädgårdsprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt.

21 Svensk varumärkestidning /19 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/07979 Ansökningsdatum: TACONE SafeE AB, Kronvägen 34 A, JÄRFÄLLA, Sverige. Org. nr: : Elektriska ficklampor; ficklampor; ficklampor (handhållna lampor); ficklampor som använder elektriska återuppladdningsbara anordningar; filter för användning med ficklampor; glödlampor för ficklampor; handlampor [ficklampor]; små ficklampor; solenergidrivna ficklampor; uppladdningsbara ficklampor. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05069 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket utförs i blått. Trig Social Media AB, Box 1268, Nacka Strand, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet.

22 Svensk varumärkestidning /20 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05070 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Blå (Hex:00AFF8. RGB:0,175,248. PMS:2995C) Trig Social Media AB, Box 1268, Nacka Strand, Sverige. Org. nr: : Annons- och reklamverksamhet. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04312 Ansökningsdatum: W10 Holger Näsman, Stråket 3, Solna, Sverige. 36: Investering i fastigheter. 42: Besiktning och inspektion av fastigheter. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04980 Ansökningsdatum: Hälsingeljusstaken Madeleine Bengt Lilja, Håcksta 17, Hudiksvall, Sverige. 21: Ljusstakar.

23 Svensk varumärkestidning /21 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05337 Ansökningsdatum: The Improver Elevator Entertainment Aktiebolag, Box 103, Örebro, Sverige. Org. nr: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Box 7467, Stockholm, Sverige. Org. nr: : Alkoholfria viner, alkoholfritt vi, icke-alkoholhaltiga viner. 33: Alkoholsvaga viner, mousserande vin, vin, vin med förhöjd alkoholhalt, vin med låg alkoholhalt. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05295 Ansökningsdatum: Sound of Things Actiwave AB, Solna, Sverige. Org. nr: : Elektroniska ljudsignalprocessorer för kompensering av ljudförvrängningar i högtalare; högtalare; högtalare med inbyggda förstärkare; hörlurar; hörlurar för telefoner; apparater för trådlös telefoni; smarta telefoner. 20: Möbler.

24 Svensk varumärkestidning /22 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05241 Ansökningsdatum: Jokkmokk Vodka Mikael Lith, Fyrverkaregatan 9B, Göteborg, Sverige. 33: Vodka. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/01737 Ansökningsdatum: Chataux Vadå? - Kunskapstävlan om vin på nätet och i Televisionen DABMEDIA SCANDINAVIA Limited, Gamla Rådstugugatan 34, Norrköping, Sverige. Org. nr: : Underhållning; anordnande av frågesporter och tävlingar; filmproduktion för underhållningsändamål. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05359 Ansökningsdatum: Magaseum Johan Anders (John) Bark, Vildkattsvägen 10, Saltsjöbaden, Sverige. 41: Utställningsverksamhet för utbildningsändamål.

25 Svensk varumärkestidning /23 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05296 Ansökningsdatum: Zapada Emma Bohlin, Hamngatan 21A, SUNDBYBERG, Sverige. 14: Ädelmetaller. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05355 Ansökningsdatum: Turflite PM & CO AB, Nordenskiöldssväg 38, Vega, Sverige. Org. nr: : Fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på stigar; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på gräsmattor; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på strandsluttningar; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på idrottsarenor; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium för grässådd på strandsluttningar; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på golfbanor; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd på fält; fröer försådda i ett fibröst förökningsmedium i mattform för grässådd i spår; gräs; gräsfrö; mattor innehållande fröer för läggning av gräsmattor.

26 Svensk varumärkestidning /24 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05356 Ansökningsdatum: Tjuva Jasmina Mujcinovic, Oluff Nilssons väg 4, Partille, Sverige. Emmy Altemyr, Plysvägen 1, Halmstad, Sverige. 41: Anordnande av artistiska tävlingar; artistisk ledning av musikshower; artistisk ledning av teatershower; artistisk ledning för uppträdande artister; artisttjänster; bokning av uppträdande artister för evenemang (tjänster av en promotor). Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05358 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Beskrivning: Märket är utfört i brunt och grönt. Cristina Gegö, Smultronvägen 1, halmstad, Sverige. 35: Affärsrådgivningstjänster för bestämning av löne- och lönegradsstrukturer genom arbetsvärdering.

27 Svensk varumärkestidning /25 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05366 Ansökningsdatum: Figurklass: ; ; Beskrivning: Märket utförs i jeansblått och vitt med svart text. Firman i Fickan Sverige AB, Laxfiskevägen 30, Partille, Sverige. Org. nr: : Administrativ databehandling. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05368 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket utförs i guld och ljusblått med grönaktig text. PutsarKungen AB, Hylsvägen 4, Västerås, Sverige. Org. nr: : Städning; fönsterputsning.

28 Svensk varumärkestidning /26 Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/05179 Ansökningsdatum: Figurklass: ; Helena Sundberg med den enskilda firman My Skellheaven, Tröskargatan 38, Skellefteå, Sverige. 3: Doftande potpurri; dofter; dofter för personligt bruk; dofter för rum; doftpåsar; doftpreparat; doftspridande vekar för rumsdofter; parfym- och doftoljor; parfymer och dofter; flytande tvål; parfymerad tvål; tvål för kroppsvård; tvål för personligt bruk; kosmetika för användning på huden; kosmetika för användning i håret; kosmetika i form av krämer; kosmetika i form av lotioner. 20: Möbler och inredningsartiklar. 24: Textil för interiör inredning; bordslinne av textilmaterial; bordsunderlägg av textil; gardiner tillverkade av textilmaterial; handdukar tillverkade av textila tyger; kökshanddukar [textil]; lakan [textil]; linne (textil); servetter av textil; textilier för inredning. Reg nr: Registrerad: Ans nr: 2014/04766 Ansökningsdatum: Figurklass: Beskrivning: Märket visas i ljusblå till turkos färg med svart skugga. Johan Didron, Stramaljvägen 13, Bromma, Sverige. 30: Smakämnen för drycker; drycker (smakämnen för -), andra än eteriska oljor; smakämnen för drycker [andra än flyktiga oljor]; smakämnen för drycker [andra än eteriska oljor]; smakämnen för drycker (andra än eteriska oljor); smakämnen för drycker (andra än flyktiga oljor); smaktillsatser av örter för dryckesframställning; substanser som dofttillsatser för drycker [andra än eteriska oljor]; substanser som smaktillsatser för tillsättning i drycker [andra än eteriska oljor]; substanser som smaktillsatser för drycker [andra än eteriska oljor].

Registreringstidning för Design nr 8/2015

Registreringstidning för Design nr 8/2015 Registreringstidning för Design nr 8/2015 Publiceringsdag 2015-04-22 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 6/2015

Registreringstidning för Design nr 6/2015 Registreringstidning för Design nr 6/2015 Publiceringsdag 2015-03-25 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Registreringstidning för Design nr 17/2015

Registreringstidning för Design nr 17/2015 Registreringstidning för Design nr 17/2015 Publiceringsdag 2015-09-16 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 30, vecka 30/2015 Kungjorda beslut, vecka 30 2015-07-20-2015-07-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 38, vecka 38/2015 Kungjorda beslut, vecka 38 2015-09-14-2015-09-20 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter,

Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter, Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter, en explorerscout, rovers och ledare! Vi startar söndag 7.6.2015 kl. 9.00 från kårlokalen med hyrbuss mot Muonio.

Läs mer

Packlista Samuraisillen

Packlista Samuraisillen Packlista Samuraisillen Detta är en packlista från din avdelning. Var noga med att du får med dig allt så att du slipper börja din upplevelse i Japan med att köpa kläder eller annat viktigt som du måste

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli 5/7 13:30 Samling centrumplan i Äng, avresa kl 13:45. 13/7 23:30 Ungefär, kommer vi åter till Resecentrum i Jönköping. Vi samlas i Äng och samåker därifrån till

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Postförmedlingstjänster för Region Skåne. Frankering, post, porto 1101358-01 2015-03-31 2015-03-31 Postförmedlingstjänster för Region

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

2. Livsstil & Näring. Del 1 Du är vad du äter. Namn: Datum: / /

2. Livsstil & Näring. Del 1 Du är vad du äter. Namn: Datum: / / 2. Livsstil & Näring Namn: Datum: / / Var god läs instruktionerna innan du utför testet. Detta så att inga oklarheter förekommer och så att vi kan få ett tillförlitligt resultat. Besvara varje fråga med

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 14-016 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 PARTER Klagande Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge house 2 Bath Road, SN15 2BB Chippenham, Storbritannien Ombud:

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 17, vecka 17/2015 Kungjorda beslut, vecka 17 2015-04-20-2015-04-26 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Packlista bra-att-ta-med-saker

Packlista bra-att-ta-med-saker Packlista bra-att-ta-med-saker Följande saker kan vara bra att packa med, enligt en grupp tillfrågade elever: Varma kläder (tröjor, långbyxor, sjal, pyjamas) många elever upplever att de packat med sig

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se

Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB. www.scandinavia-rekrytering.se Oficiell Distributör för Sverige: Scandinavia Handel & Rekrytering KB www.scandinavia-rekrytering.se Handel med livsmedel och dagligvaror av bästa kvalité mellan Tjeckien och Sverige Uthyrning och rekrytering

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Första fjällturen. Dag 4 Utflyktsdag i de snösäkra omgivningarna kring Sitojaure. Vi låter aktuella förhållanden bestämma dagens tur.

Första fjällturen. Dag 4 Utflyktsdag i de snösäkra omgivningarna kring Sitojaure. Vi låter aktuella förhållanden bestämma dagens tur. Första fjällturen Har du tröttnat på konstsnö och trängsel i backar och spår? Du kanske vill prova på skidåkning på fjället utan att ha riktigt alla kunskaper som krävs? Då är det här arrangemanget just

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 32, vecka 32/2015 Kungjorda beslut, vecka 32 2015-08-03-2015-08-09 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel. (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. --- I Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Svensk varumärkestidning nr 39/2014

Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Svensk varumärkestidning nr 39/2014 Publiceringsdag 2014-10-24 Utfärdat av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51

Läs mer

Omvandlingsförbehåll. AK SE0002689315 1,000 Nej Nej Nej 111 894 842

Omvandlingsförbehåll. AK SE0002689315 1,000 Nej Nej Nej 111 894 842 Framställd av Euroclear Sweden AB 2011-03-31 sid: 1 Offentlig aktiebok Euroclear Sweden AB Emittent Organisationsnummer Avstämningsdag 21ST CENTURY MOBILE AB (PUBL) 556678-6587 2011-03-31 Grunduppgifter:

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

3 underbara ganacher fran KaKa

3 underbara ganacher fran KaKa 3 underbara ganacher o fran KaKa o o KaKas Tony Olsson har tagit fram fantastiska ganacher i tre smaker, mörk ganache, mjölkchokladganache och hallonganache. Dessa är framtagna för finsmakare som kräver

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

GUSK PA. Summering Ät många små istf få och stora måltider

GUSK PA. Summering Ät många små istf få och stora måltider VIKTEN AV ATT ÄTA ÄTT För att orka prestera så tankar du kroppen med rätt energi. ätt energi är rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energi källor och framför allt

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Utresa - fredag 31 juli 2015

Utresa - fredag 31 juli 2015 Sommaren närmar sig med stormsteg och förberedelserna inför Tri-Camp i England är intensivare än någonsin. I detta informationsbrev hoppas vi att den mesta informationen som ni behöver finns med. En del

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Kampanjvaror v. 44-52, 2010

Kampanjvaror v. 44-52, 2010 Kampanjvaror v. 44-52, 2010 174599 Rapsolja med apelsin & saffran, 2 liter 110,60/st * 136242 Rapsolja med citron, 2 liter 110,60/st 136192 Rapsolja med rosmarin, 2 liter 110,60/st 136135 Rapsolja med

Läs mer

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål Lathund till dig som ska servera någon som inte tål gluten laktos mjölk soja Svenska Celiakiförbundet för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja Glutenintolerans Gluten finns i: Den glutenintolerante

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke. Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik

Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke. Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik Nutritionsbehandling Europarådets riktlinjer Samma krav på utredning, diagnos,

Läs mer

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug 1 Resor Fredagen den 31 juli från Umeå flygplats kl 9:50 till Stockholm Arlanda ankomst kl 10:55 Hemresa söndagen den 9 aug från Arlanda kl 17.05 ankomst Umeå kl 18:05

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 23, vecka 23/2015 Kungjorda beslut, vecka 23 2015-06-01-2015-06-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 10, vecka 10/2015 Kungjorda beslut, vecka 10 2015-03-02-2015-03-08 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER IDÉN Vi kallar dem Naughty forties, Fab fifties. De galna, roliga och spännande åren mellan fyrtio och femtio. Den tid då våra kroppar förändras och behöver bättre och nyttigare mat för att fortfarande

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Förmånserbjudanden. till dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb. Varsågod!

Förmånserbjudanden. till dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb. Varsågod! Förmånserbjudanden till dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb Varsågod! I foldern finns flera olika företag som har tagit fram speciella erbjudanden, enbart för dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb!

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Måltidspedagogik i vardagen

Måltidspedagogik i vardagen Hanna Sepp, FD Måltidspedagogik i vardagen Upplägg Folkhälsomål Miljökvalitetsmål Läroplan & allmänna råd för pedagogisk omsorg Känt Gott 1 Folkhälsomål 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 KÄRANDE Leanback Sweden Aktiebolag, Box 3, 721 03 VÄSTERÅS Ombud: jur. kand. J. Ö., Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 UPPSALA SVARANDE mypaper

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa

Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa Har hälsodebatten påverkat konsumtionen? Konsumentföreningen Stockholm, Hotel Rival 16 mars 2005 ACNielsen > Finns i mer än 110 länder över hela världen

Läs mer

Meny SVERIGE RUNT CATERING. Tel: 08-28 10 05 Fax: 08-556 491 10 e-mail: srcatering@telia.com www.sverigeruntcatering.se

Meny SVERIGE RUNT CATERING. Tel: 08-28 10 05 Fax: 08-556 491 10 e-mail: srcatering@telia.com www.sverigeruntcatering.se Meny SVERIGE RUNT CATERING Tel: 08-28 10 05 Fax: 08-556 491 10 e-mail: srcatering@telia.com www.sverigeruntcatering.se Sverige Runt Catering har sitt huvudkontor och utgångspunkt i södra Stockholm, och

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer