Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report"

Transkript

1 HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de totala utgifterna kr per hushåll och år under perioden De största utgiftsposterna var bostad, fritid och kultur, transport och livsmedel. Andelarna av utgiften En skillnad mellan hushållstyperna ensamstående och sammanboende var utgiften för bostaden. Både ensamstående med barn och ensamstående utan barn lade cirka en tredjedel av sina utgifter på bostaden. Sammanboende hushåll däremot lade cirka en fjärdedel av sina utgifter på sitt boende. Då det gäller utgiftsgruppen fritid & kultur lade hushållen, oavsett hushållstyp, i genomsnitt nästan lika stor andel av sina utgifter på detta. Oavsett hushållstyp är så är andelen ungefär lika stor när det gäller livsmedel. Utvecklingen av utgifterna Hushållens genomsnittliga totala utgifter har ökat med 5,2 procent om man jämför med perioden , från kronor till kronor. Utgifterna för bostad, fritid och kultur och livsmedel har ökat medan utgiften för transport har minskat något. Den av de fyra största utgiftsgrupperna som har ökat mest mellan perioden och var livsmedel som i genomsnitt ökat med 10,3 procent. Marcus Vingren, SCB, tfn , Daniel Kruse, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie HE Hushållens ekonomi. Utkom den 8 december URN:NBN:SE:SCB-2010-HE35SM1001_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 HE 35 SM 1001 Innehåll Statistiken med kommentarer Tabellkommentarer Hushåll Jämförelse med perioden Tabeller Teckenförklaring 1. Hushållsgrupp utgifter i kronor per hushåll, Hushållsgrupp andel av totala utgifter per hushåll, Ensamstående och sammanboende med barn utgifter i kronor per hushåll, Ensamstående och sammanboende med barn andel av totala utgifter per hushåll år Födelseland¹ utgifter i kronor per hushåll år a. Socioekonomisk grupp¹ (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll, b. Socioekonomisk grupp¹ (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll, Disponibel inkomst (kvintiler)¹ utgifter i kronor per hushåll, Disponibel inkomst (kvintiler)¹ andel av totala utgifter per hushåll, Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Utgifter COICOP Inkomster Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Annan statistik Tidigare publicering Appendix In English Summary List of tables List of terms

3 SCB 3 HE 35 SM 1001 Statistiken med kommentarer Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. HUT (Hushållens utgifter) är en årlig undersökning som baseras på ett urval av 4000 hushåll per år. För att få ett större urval och därmed säkrare skattningar har tre år lagts ihop. Det större urvalet har bland annat medfört att vi kunnat göra mer detaljerade redovisningar med mindre osäkerhet. Den statistik som presenteras här avser utgifter och inkomster under perioden Vi avser att skatta ett årligt genomsnitt för utgifter under perioden Bland de utvalda hushållen svarade 56 procent år 2007, 53 procent år 2008 och 51 procent år I samtliga tabeller redovisas osäkerhetsmått i form av 95 % -iga konfidensintervall, vilka utgör ett mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet (se avsnitt Statistikens tillförlitlighet). Tabellerna i detta SM är ett urval och samtliga tabeller redovisas på SCB:s hemsida.

4 SCB 4 HE 35 SM 1001 Tabellkommentarer Hushåll Tabellerna 1 och 3 redovisar genomsnittliga utgifter per hushållsgrupp och år under perioden Siffrorna beräknas för samtliga hushåll oberoende av om de haft den aktuella utgiften eller inte. Detta beräkningssätt används i samtliga tabeller. Tabell 2 och 4 visar andelar av de totala utgifterna. Tabell 5 redovisar genomsnittliga utgifterna per hushåll uppdelat på födelseland medan tabellerna 6a och 6b visar utgifterna fördelat efter socioekonomisk grupp. I tabell 7 och 8 redovisas utgifter och utgiftsandelar per hushåll fördelat efter inkomstklasser. I genomsnitt var de totala utgifterna kr per hushåll och år under perioden De största utgiftsposterna var bostad, fritid och kultur, transport och livsmedel (se tabell 1). Boendeutgiften utgjorde 29,3 procent av den totala utgiften. Sammanboende med barn lade i genomsnitt kronor på boende, kronor på fritid och kultur, kronor på transport och kronor på livsmedel under ett år. Vid en jämförelse mellan sammanboende med barn och ensamstående utan barn visas att utgiftsnivån var betydligt lägre för de ensamstående. Dessa lade i genomsnitt kronor på boende, kronor på fritid och kultur, på transport och kronor på livsmedel på ett år. Hushållstypen Sammanboende med barn bestod i genomsnitt av 3,9 personer medan hushållstypen ensamstående utan barn endast bestod av en person. För ensamstående med barn går 33 procent av de totala utgifterna till boende medan 25,2 procent av de totala utgifterna för sammanboende med barn går till boende (se tabell 2). Ensamstående med barn lägger mindre andel av sina totala utgifter på transport, 11,0 procent jämfört med drygt 15,9 procent för sammanboende med barn. I genomsnitt var de totala utgifterna för hushåll där hushållsföreståndaren var förvärvsarbetande kronor (se tabell 6a och 6b). I hushåll där hushållsföreståndaren inte var förvärvsarbetande var utgiften lägre kronor. Hushållsföreståndare är den person i hushållet som har högst förvärvsinkomst. Tabell 7 visar hushållens utgifter fördelat efter hushållets disponibla inkomst. Hushåll med höga inkomster hade höga utgifter. Hushåll med låga inkomster hade lägre utgifter. För samtliga större utgiftsslag ökade utgiften med ökad inkomst. Ett undantag var tobak som låg på ungefär samma nivå oberoende av vilken inkomst hushållen har. Jämförelse med perioden Hushållens genomsnittliga totala utgifter har ökat med 5,2 procent om man jämför med perioden , från kronor till kronor. Av de fyra största utgiftsgrupperna har alla ökat förutom utgiften för transport som har minskat något. Utgiftsgrupp Förändring i procent Boende ,2 Fritid och kultur ,5 Transport ,3 Livsmedel ,3

5 SCB 5 HE 35 SM 1001 Den av de fyra största utgiftsgrupperna som har ökat mest mellan perioden och var livsmedel som i genomsnitt ökat med 10,3 procent.

6 SCB 6 HE 35 SM 1001 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Data not available 1. Hushållsgrupp utgifter i kronor per hushåll, Type of household expenditures per household, in SEK Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,5 1,0 3,9 2,0 4,6 2,9 2,1 konsumtionsenheter 1,74 1,00 2,40 1,51 2,89 2,06 1,57 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst¹ ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± ± ± Köpta livsmedel ± ± 670 ± 940 ± 750 ± ± ± 490 Bröd, spannmålsprodukter ± 430 ± 160 ± 210 ± 170 ± 650 ± 530 ± 100 Ris och produkter av ris ± 80 ± 30 ± 40 ± 20 ± 160 ± 70 ± 20 därav Ris ± 70 ± 10 ± 40 ± 20 ± 150 ± 50 ± 10 Risprodukter ± 30 ± 20 ± 20 ± 10 ± 60 ± 50 ± 10 Pasta och produkter av pasta ± 80 ± 40 ± 40 ± 30 ± 130 ± 130 ± 20 Mjöl, gryn ± 100 ± 50 ± 80 ± 60 ± 170 ± 120 ± 30 Matbröd ± 230 ± 70 ± 90 ± 70 ± 340 ± 240 ± 50 därav Hårt bröd ± 90 ± 20 ± 20 ± 30 ± 70 ± 50 ± 10 Mjukt vitt matbröd ± 80 ± 30 ± 40 ± 30 ± 140 ± 100 ± 20 Mjukt grovt/mörkt matbröd ± 60 ± 30 ± 40 ± 30 ± 140 ± 60 ± 20 Mjukt ljust matbröd ± 100 ± 40 ± 50 ± 40 ± 170 ± 100 ± 20 Matbröd ospec ± 80 ± 40 ± 40 ± 30 ± 150 ± 140 ± 20 Bakverk ± 260 ± 100 ± 120 ± 110 ± 410 ± 290 ± 60

7 SCB 7 HE 35 SM (forts.) Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Kött ± 590 ± 200 ± 310 ± 310 ± ± 670 ± 150 Färskt, kylt eller fryst nötkött ± 170 ± 60 ± 130 ± 100 ± 470 ± 230 ± 50 Färskt, kylt eller fryst griskött ± 170 ± 70 ± 110 ± 90 ± 380 ± 220 ± 50 Färskt, kylt eller fryst övrigt kött ± 120 ± 30 ± 90 ± 190 ± 300 ± 110 ± 60 Färskt, kylt eller fryst fågel ± 140 ± 60 ± 90 ± 60 ± 290 ± 170 ± 40 Torkat, saltat eller rökt nötkött ± 0 ± 10 ± 10.. ± 0 Torkat, saltat eller rökt griskött ± 160 ± 80 ± 80 ± 80 ± 320 ± 190 ± 40 Torkat, saltat eller rökt övrigt kött ± 70 ± 20 ± 40 ± 30 ± 100 ± 60 ± 20 Kött, korv och korvpålägg ± 120 ± 60 ± 70 ± 60 ± 230 ± 160 ± 30 Sylta, pastej, paté, charkvaror ± 90 ± 30 ± 60 ± 80 ± 90 ± 130 ± 30 Kötträtter och övriga köttprodukter ± 100 ± 50 ± 50 ± 50 ± 190 ± 120 ± 30 Kött - ospec ± 110 ± 30 ± 60 ± 40 ± 170 ± 70 ± 20 Fisk och skaldjur ± 180 ± 110 ± 140 ± 160 ± 510 ± 370 ± 70 Färsk, kyld eller fryst fisk ± 110 ± 60 ± 80 ± 100 ± 320 ± 240 ± 40 därav Torskfisk ± 40 ± 20 ± 30 ± 30 ± 100 ± 170 ± 20 Laxfisk ± 90 ± 50 ± 60 ± 60 ± 210 ± 110 ± 30 Sill, strömming ± 10. ± 10. ± 20 ± 0 Övrig fisk ± 40 ± 30 ± 40 ± 50 ± 120 ± 90 ± 20 Skaldjur ± 70 ± 50 ± 70 ± 70 ± 170 ± 100 ± 30 Kaviar, rom, andra fiskprod ± 30 ± 20 ± 20 ± 30 ± 60 ± 40 ± 10 Fisk och skaldjursrätter och övriga fisk och skaldjursprodukter ± 110 ± 60 ± 60 ± 80 ± 180 ± 160 ± 40 Fisk och skaldjur - ospec ± 30 ± 50 ± 20. ± 20 Mjölk, ost och ägg ± 410 ± 140 ± 190 ± 150 ± 630 ± 430 ± 90 Standardmjölk (fett >=1,5%) ± 90 ± 20 ± 40 ± 30 ± 160 ± 100 ± 20 Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) ± 130 ± 40 ± 60 ± 40 ± 220 ± 120 ± 30 Mjölkpulver, konserverad mjölk ± 20 ± 10 ± 20 ± 10 ± 20 ± 50 ± 10 Filmjölk och yoghurt ± 120 ± 40 ± 60 ± 40 ± 180 ± 110 ± 30 Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett>=29%) ± 70 ± 20 ± 20 ± 20 ± 80 ± 60 ± 10

8 SCB 8 HE 35 SM (forts.) Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett<29%) ± 40 ± 20 ± 20 ± 30 ± 80 ± 60 ± 10 Ost (fett >=17%) ± 160 ± 70 ± 80 ± 70 ± 280 ± 200 ± 40 Ost (fett <17%) ± 90 ± 50 ± 50 ± 50 ± 200 ± 130 ± 30 Ägg ± 60 ± 20 ± 30 ± 30 ± 100 ± 60 ± 10 Mjölk, ost och ägg - ospec Oljor och fetter ± 100 ± 50 ± 50 ± 50 ± 190 ± 140 ± 30 därav Smör ± 60 ± 20 ± 30 ± 30 ± 100 ± 70 ± 20 Margarin (fett>=40%) ± 40 ± 20 ± 20 ± 20 ± 80 ± 50 ± 10 Margarin (fett<40%) ± 30 ± 10 ± 10 ± 10 ± 50 ± 30 ± 10 Olivolja, matolja, majonnäs ± 50 ± 30 ± 40 ± 30 ± 140 ± 100 ± 20 Frukt och bär ± 250 ± 110 ± 140 ± 120 ± 510 ± 280 ± 70 Äpplen ± 60 ± 20 ± 30 ± 30 ± 110 ± 60 ± 10 Päron ± 20 ± 10 ± 20 ± 20 ± 60 ± 30 ± 10 Bananer ± 60 ± 30 ± 30 ± 30 ± 110 ± 60 ± 20 Citrusfrukter ± 80 ± 30 ± 40 ± 40 ± 150 ± 80 ± 20 Övrig färsk frukt ± 60 ± 30 ± 40 ± 30 ± 130 ± 90 ± 20 Torkad frukt och bär, nötter ± 70 ± 50 ± 50 ± 50 ± 190 ± 110 ± 30 Bär ± 90 ± 40 ± 40 ± 40 ± 160 ± 100 ± 20 Frukt och bärkonserv, soppor ± 30 ± 20 ± 20 ± 10 ± 50 ± 30 ± 10 Frukt och bär - ospec ± 70 ± 10 ± 30 ± 30 ± 50 ± 30 ± 10 Grönsaker ± 290 ± 130 ± 150 ± 140 ± 580 ± 370 ± 80 därav Sallad, olika sorter, färsk ± 70 ± 30 ± 30 ± 30 ± 120 ± 80 ± 20 Kål, färsk ± 30 ± 10 ± 20 ± 20 ± 50 ± 30 ± 10 Grönsaker som odlas för fruktens skull, färska ± 120 ± 60 ± 70 ± 60 ± 250 ± 150 ± 30 Lök, purjolök, färsk ± 20 ± 10 ± 20 ± 20 ± 50 ± 40 ± 10 Svamp, färsk ± 20 ± 10 ± 10 ± 10 ± 30 ± 30 ± 10 Soppor, sallader, grönsaks rätter ± 100 ± 30 ± 50 ± 40 ± 190 ± 120 ± 20 Rotfrukter ± 40 ± 20 ± 20 ± 20 ± 60 ± 40 ± 10

9 SCB 9 HE 35 SM (forts.) Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Potatis ± 50 ± 20 ± 30 ± 30 ± 100 ± 60 ± 10 Potatisprodukter (pommes frites, pulvermos m.m.) ± 80 ± 30 ± 40 ± 30 ± 110 ± 70 ± 20 Grönsaker ospec ± 90 ± 30 ± 40 ± 30 ± 80 ± 60 ± 20 Sötsaker, socker ± 350 ± 120 ± 160 ± 110 ± 510 ± 300 ± 70 Socker, sirap, honung, sötningsmedel ± 40 ± 20 ± 20 ± 30 ± 80 ± 60 ± 10 Sylt, marmelad, mos ± 30 ± 20 ± 50 ± 20 ± 60 ± 40 ± 10 Glass ± 170 ± 40 ± 60 ± 40 ± 160 ± 120 ± 30 Övriga sötsaker, godis, choklad ± 260 ± 100 ± 110 ± 90 ± 420 ± 230 ± 60 Såser, dressingar, kryddsåser ± 80 ± 30 ± 40 ± 40 ± 130 ± 90 ± 20 Salt och kryddor ± 50 ± 30 ± 30 ± 40 ± 110 ± 80 ± 20 Bakpulver, övriga hushålls tillsatser, buljong ± 40 ± 30 ± 30 ± 30 ± 70 ± 50 ± 20 Snacks ± 70 ± 30 ± 40 ± 30 ± 130 ± 90 ± 20 Ospec livsmedel ± 670 ± 290 ± 430 ± 260 ± ± 970 ± 170 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 250 ± 100 ± 120 ± 100 ± 420 ± 260 ± 60 Frukt- och grönsaksjuice, nektar ± 80 ± 30 ± 40 ± 30 ± 120 ± 100 ± 20 Läskedrycker ± 160 ± 70 ± 80 ± 60 ± 260 ± 160 ± 40 Mineral- o. sodavatten ± 60 ± 20 ± 20 ± 30 ± 110 ± 60 ± 10 Kaffe ± 90 ± 50 ± 50 ± 50 ± 160 ± 110 ± 30 Te ± 70 ± 20 ± 20 ± 20 ± 80 ± 40 ± 10 Kakao ± 20. ± 10 ± 10 ± 40 ± 20 ± 0 UTEMÅLTIDER ± ± 840 ± 780 ± 750 ± ± ± 420 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 410 ± 320 ± 290 ± 420 ± ± 710 ± 190 TOBAK ± 510 ± 270 ± 200 ± 250 ± 910 ± 630 ± 140 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 880 ± 250 ± 360 ± 320 ± ± 780 ± 170 Personlig hygien ± 680 ± 210 ± 290 ± 250 ± 950 ± 560 ± 130 Övriga förbrukningsvaror ± 510 ± 110 ± 160 ± 180 ± 430 ± 380 ± 80

10 SCB 10 HE 35 SM (forts.) Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± 590 ± 870 ± ± ± ± 460 Barntillsyn ± 340. ± 330. ± 520 ± 210 ± 70 Fackavgift, övriga försäkringar ± 340 ± 150 ± 270 ± 430 ± 860 ± 740 ± 150 Övriga tjänster ± ± 570 ± 730 ± ± ± ± 420 KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± ± 720 Kläder ± ± ± ± ± ± ± 670 därav Utekläder ± ± 660 ± 510 ± 600 ± ± ± 330 Övriga kläder ± ± 910 ± 710 ± 790 ± ± ± 450 Underkläder ± 370 ± 130 ± 180 ± 150 ± 560 ± 330 ± 80 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 160 ± 110 ± 120 ± 110 ± 260 ± 200 ± 60 Skor ± 670 ± 370 ± 390 ± 350 ± ± 710 ± 200 BOSTAD ± ± ± ± ± ± ± 940 Hyra/avgift för hyres-/borätt (inkl garage) ± ± ± ± ± ± ± 750 Reparationer ± 930 ± 600 ± ± 960 ± ± ± 460 Hem- och villaförsäkring ± 150 ± 80 ± 110 ± 70 ± 260 ± 240 ± 50 Tjänster förknippade med bostaden ± 530 ± 250 ± 290 ± 330 ± ± 710 ± 160 Elektricitet, gas och andra bränslen ± 910 ± 500 ± 510 ± 520 ± ± ± 280 Räntor (brutto) ± ± 830 ± ± ± ± ± 580 Fastighetsavgift ± 250 ± 120 ± 150 ± 140 ± 460 ± 310 ± 70 Tomträttsavgäld ± 40 ± 40.. ± 30 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER, HUSHÅLLS- ± ± 880 ± ± ± ± ± 950 UTRUSTNING Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggningar ± ± 480 ± 860 ± 900 ± ± ± 690 Textilier ± 310 ± 200 ± 370 ± 510 ± 810 ± ± 210 Hushållsutrustning ± ± 590 ± 910 ± ± ± ± 560 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 760 ± 690 ± ± 940 ± ± ± 470

11 SCB 11 HE 35 SM (forts.) Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll TRANSPORT ± ± ± ± ± ± ± Inköp av bil ± ± ± ± ± ± ± Inköp av övriga persontransport medel ± 780 ± 710 ± 720 ± ± ± ± 460 Drift av bil ± ± ± ± ± ± ± 900 Ränta (bil - brutto), bilskatt ± 200 ± 90 ± 200 ± 190 ± ± 390 ± 90 Drift av övriga persontransport medel ± 270 ± 180 ± 340 ± 190 ± 410 ± 290 ± 110 Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt (ej bil) ± 20. ± 40 ± 50 ± 40 ± 110 ± 20 Lokalresor, transporttjänster ± ± 460 ± 550 ± 690 ± ± ± 300 FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± ± Fritidsbostad ± 590 ± 520 ± 450 ± 550 ± ± ± 280 Radio och TV ± 480 ± 280 ± 330 ± 300 ± ± ± 180 Lek, sport, hobby ± ± 810 ± ± ± ± ± 750 Ur, kamera, fototjänster ± ± 340 ± 540 ± 580 ± 660 ± 530 ± 260 Resor, hotell ± ± 880 ± ± ± ± ± 560 Övrig fritid ± ± ± ± ± ± ± 800 Underhållning ± 550 ± 210 ± 230 ± 250 ± 760 ± 700 ± 130 Böcker, tidningar, TV-licens etc ± 710 ± 430 ± 420 ± 470 ± ± 770 ± 240 Mobiltelefon (samtal och abonnemang) ± 380 ± 180 ± 180 ± 160 ± 830 ± 570 ± 100 Fast telefon (samtal och abonnemang) ± 270 ± 120 ± 110 ± 90 ± 340 ± 280 ± 60 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 230 ± 150 ± 800 ± 260 ± ± 740 ± 190 1) Preliminär uppgift.

12 SCB 12 HE 35 SM Hushållsgrupp andel av totala utgifter per hushåll, Type of household share of total consumption per household, in SEK Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,5 1,0 3,9 2,0 4,6 2,9 2,1 konsumtionsenheter 1,74 1,00 2,40 1,51 2,89 2,06 1,57 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ¹ ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± ± ± Köpta livsmedel 13,9 12,0 13,6 13,1 14,9 14,2 12,9 ± 0,8 ± 0,5 ± 0,3 ± 1,0 ± 0,9 ± 0,8 ± 0,3 Alkoholfria drycker 1,3 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,0 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,0 Utemåltider 3,1 4,0 3,2 3,3 3,4 3,1 3,5 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,4 ± 0,2 Alkoholhaltiga drycker 1,0 1,6 0,9 1,7 1,1 1,2 1,4 (Även lättöl) ± 0,2 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,1 Tobak 1,1 1,2 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,1 Förbrukningsvaror 2,8 1,8 2,5 2,1 2,3 2,3 2,1 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,1 Hushållstjänster 3,8 2,7 5,0 3,1 3,3 3,0 3,4 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,7 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,2 Kläder och skor 5,7 4,0 5,5 4,0 5,5 4,4 4,5 ± 0,7 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,8 ± 0,6 ± 0,2 Bostad 33,0 34,9 25,2 25,1 23,4 27,8 29,3 ± 1,4 ± 1,1 ± 0,5 ± 1,5 ± 1,4 ± 1,4 ± 0,6 Möbler, inventarier, textilier 3,8 3,7 5,5 5,9 5,7 5,3 4,8 hushållsutrustning ± 0,5 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,9 ± 0,8 ± 0,2 Hälso- och sjukvård 1,6 2,1 1,8 2,7 2,1 2,4 2,2 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,2 Transport 11,0 11,5 15,9 17,8 16,7 15,7 14,5 ± 1,4 ± 1,7 ± 0,8 ± 5,0 ± 1,7 ± 1,5 ± 1,6 Fritid och kultur 17,3 18,7 17,5 18,5 18,1 17,3 18,2 ± 1,2 ± 0,9 ± 0,4 ± 1,9 ± 1,1 ± 0,9 ± 0,7 Skattepliktiga förmåner 0,3 0,3 0,9 0,5 0,9 0,6 0,5 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,0 1) Preliminär uppgift.

13 SCB 13 HE 35 SM Ensamstående och sammanboende med barn utgifter i kronor per hushåll, Single persons and cohabiting with children expenditures per household, in SEK Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2 barn 3+ barn 1 barn 2 barn 3+ barn Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 3,0 4,2 3,0 4,0 5,2 konsumtionsenheter 1,52 1,94 2,43 2,03 2,45 2,97 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ¹ ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± ± Köpta livsmedel ± ± ± ± ± ± Bröd, spannmålsprodukter ± 480 ± 780 ± ± 330 ± 310 ± 490 Ris och produkter av ris ± 120 ± 80 ± 260 ± 100 ± 50 ± 100 därav Ris ± 110 ± 40 ± 230 ± 90 ± 40 ± 80 Risprodukter ± 40 ± 60 ± 80 ± 30 ± 30 ± 60 Pasta och produkter av pasta ± 120 ± 110 ± 270 ± 70 ± 50 ± 80 Mjöl, gryn ± 130 ± 170 ± 380 ± 120 ± 130 ± 160 Matbröd ± 230 ± 530 ± 460 ± 170 ± 120 ± 230 därav Hårt bröd ± 60 ± 250 ± 120 ± 40 ± 30 ± 60 Mjukt vitt matbröd ± 110 ± 120 ± 310 ± 70 ± 70 ± 110 Mjukt grovt/mörkt matbröd ± 80 ± 120 ± 180 ± 70 ± 50 ± 90 Mjukt ljust matbröd ± 110 ± 210 ± 220 ± 90 ± 60 ± 110 Matbröd ospec ± 100 ± 160 ± 180 ± 80 ± 50 ± 120 Bakverk ± 260 ± 420 ± ± 190 ± 180 ± 300 Kött ± 770 ± ± ± 570 ± 410 ± 810 Färskt, kylt eller fryst nötkött ± 240 ± 260 ± 510 ± 210 ± 170 ± 360 Färskt, kylt eller fryst griskött ± 240 ± 250 ± 530 ± 190 ± 170 ± 240 Färskt, kylt eller fryst övrigt kött ± 40.. ± 150 ± 100 ± 330 Färskt, kylt eller fryst fågel ± 170 ± 280 ± 350 ± 160 ± 110 ± 220 Torkat, saltat eller rökt nötkött ± 0 ± 10..

14 SCB 14 HE 35 SM (forts.) Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2 barn 3+ barn 1 barn 2 barn 3+ barn Torkat, saltat eller rökt griskött ± 230 ± 240 ± 410 ± 130 ± 110 ± 230 Torkat, saltat eller rökt övrigt kött ± 100 ± 100 ± 240 ± 80 ± 50 ± 80 Kött, korv och korvpålägg ± 160 ± 240 ± 270 ± 130 ± 90 ± 170 Sylta, pastej, paté, charkvaror ± 40 ± 250 ± 140 ± 60 ± 80 ± 190 Kötträtter och övriga köttprodukter ± 110 ± 160 ± 440 ± 100 ± 60 ± 140 Kött - ospec ± 230. ± 110 ± 60 ± 220 Fisk och skaldjur ± 260 ± 310 ± 450 ± 290 ± 180 ± 240 Färsk, kyld eller fryst fisk ± 160 ± 150 ± 310 ± 150 ± 120 ± 150 därav Torskfisk ± 40 ± 70. ± 60 ± 30 ± 50 Laxfisk ± 130 ± 130 ± 180 ± 110 ± 80 ± 120 Sill, strömming ± 0 ± 0 ± 0 ± 10.. Övrig fisk ± 70 ± 20. ± 70 ± 60 ± 60 Skaldjur ± 80 ± 150. ± 180 ± 70 ± 90 Kaviar, rom, andra fiskprodukter ± 50 ± 60 ± 60 ± 30 ± 30 ± 40 Fisk och skaldjursrätter och övriga fisk och skaldjursprodukter ± 140 ± 220 ± 200 ± 120 ± 70 ± 110 Fisk och skaldjur - ospec ± 0. ± 40 ± 50 ± 40 Mjölk, ost och ägg ± 430 ± 890 ± ± 330 ± 250 ± 460 Standardmjölk (fett >=1,5%) ± 80 ± 200 ± 250 ± 60 ± 60 ± 110 Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) ± 150 ± 260 ± 320 ± 110 ± 80 ± 160 Mjölkpulver, konserverad mjölk ± 20 ± 30 ± 100 ± 60 ± 20 ± 20 Filmjölk och yoghurt ± 140 ± 230 ± 420 ± 100 ± 80 ± 140 Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett>=29%) ± 70 ± 140 ± 200 ± 40 ± 30 ± 50 Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett<29%) ± 50 ± 70 ± 160 ± 50 ± 30 ± 50 Ost (fett >=17%) ± 210 ± 250 ± 640 ± 170 ± 110 ± 170 Ost (fett <17%) ± 120 ± 160 ± 360 ± 90 ± 80 ± 120 Ägg ± 70 ± 100 ± 160 ± 50 ± 40 ± 80 Mjölk, ost och ägg - ospec ± 10 ± 0....

15 SCB 15 HE 35 SM (forts.) Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2 barn 3+ barn 1 barn 2 barn 3+ barn Oljor och fetter ± 130 ± 160 ± 310 ± 90 ± 80 ± 110 därav Smör ± 80 ± 110 ± 180 ± 50 ± 40 ± 70 Margarin (fett>=40%) ± 60 ± 50 ± 170 ± 30 ± 20 ± 50 Margarin (fett<40%) ± 30 ± 60 ± 70 ± 20 ± 20 ± 30 Olivolja, matolja, majonnäs ± 70 ± 60 ± 200 ± 70 ± 60 ± 70 Frukt och bär ± 310 ± 420 ± ± 250 ± 200 ± 350 Äpplen ± 80 ± 100 ± 210 ± 50 ± 40 ± 110 Päron ± 30 ± 40 ± 70 ± 30 ± 20 ± 40 Bananer ± 80 ± 110 ± 150 ± 70 ± 40 ± 80 Citrusfrukter ± 80 ± 170 ± 270 ± 70 ± 70 ± 90 Övrig färsk frukt ± 80 ± 90 ± 250 ± 70 ± 60 ± 90 Torkad frukt och bär, nötter ± 100 ± 80 ± 290 ± 100 ± 60 ± 110 Bär ± 130 ± 120 ± 270 ± 80 ± 60 ± 100 Frukt och bärkonserv, soppor ± 40 ± 60 ± 130 ± 40 ± 20 ± 50 Frukt och bär - ospec ± 70. ± 40 ± 30 ± 90 Grönsaker ± 390 ± 480 ± ± 290 ± 200 ± 360 därav Sallad, olika sorter, färsk ± 100 ± 90 ± 160 ± 60 ± 40 ± 70 Kål, färsk ± 40 ± 40 ± 60 ± 30 ± 20 ± 30 Grönsaker som odlas för fruktens skull, färska ± 140 ± 190 ± 500 ± 130 ± 90 ± 160 Lök, purjolök, färsk ± 30 ± 50 ± 80 ± 30 ± 20 ± 30 Svamp, färsk ± 20 ± 50. ± 20 ± 20 ± 30 Soppor, sallader, grönsaks rätter ± 130 ± 170 ± 280 ± 90 ± 60 ± 100 Rotfrukter ± 70 ± 60 ± 100 ± 30 ± 30 ± 40 Potatis ± 60 ± 90 ± 140 ± 50 ± 40 ± 60 Potatisprodukter (pommes frites, pulvermos mm) ± 100 ± 140 ± 170 ± 70 ± 40 ± 80 Grönsaker - ospec ± 80.. ± 60 ± 50 ± 110 Sötsaker, socker ± 440 ± 610 ± ± 280 ± 200 ± 390 Socker, sirap, honung, sötningsmedel ± 60 ± 60 ± 110 ± 40 ± 30 ± 50

16 SCB 16 HE 35 SM (forts.) Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2 barn 3+ barn 1 barn 2 barn 3+ barn Sylt, marmelad, mos ± 40 ± 70 ± 80 ± 140 ± 30 ± 50 Glass ± 230 ± 220 ± 800 ± 110 ± 90 ± 150 Övriga sötsaker, godis, choklad ± 310 ± 500 ± 890 ± 190 ± 160 ± 300 Såser, dressingar, kryddsåser ± 110 ± 130 ± 230 ± 80 ± 60 ± 90 Salt och kryddor ± 70 ± 100 ± 170 ± 70 ± 40 ± 70 Bakpulver, övriga hushålls tillsatser, buljong ± 50 ± 90 ± 130 ± 70 ± 40 ± 50 Snacks ± 100 ± 120 ± 270 ± 60 ± 50 ± 80 Ospec livsmedel ± 910 ± ± 590 ± 690 ± 650 ± 920 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 330 ± 420 ± 800 ± 220 ± 160 ± 260 Frukt- och grönsaksjuice, nektar ± 100 ± 130 ± 250 ± 80 ± 60 ± 100 Läskedrycker ± 210 ± 260 ± 630 ± 140 ± 110 ± 160 Mineral- o. sodavatten ± 60 ± 140 ± 80 ± 40 ± 30 ± 40 Kaffe ± 120 ± 160 ± 170 ± 90 ± 60 ± 110 Te ± 110 ± 70 ± 130 ± 40 ± 30 ± 50 Kakao ± 20 ± 30 ± 90 ± 10 ± 10 ± 30 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± 890 ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 590 ± 620 ± 880 ± 570 ± 390 ± 540 TOBAK ± 720 ± 850 ± 910 ± 400 ± 240 ± 490 FÖRBRUKNINGSVAROR ± ± ± ± 710 ± 470 ± 780 Personlig hygien ± ± 900 ± ± 590 ± 390 ± 560 Övriga förbrukningsvaror ± 650 ± 970 ± 940 ± 300 ± 220 ± 410 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± Barntillsyn ± 420 ± 620 ± ± 550 ± 460 ± 810 Fackavgift, övriga försäkringar ± 500 ± 500 ± ± 520 ± 370 ± 790 Övriga tjänster ± ± ± ± ± ± 1 570

17 SCB 17 HE 35 SM (forts.) Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2 barn 3+ barn 1 barn 2 barn 3+ barn KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± Kläder ± ± ± ± ± ± därav Utekläder ± 740 ± ± ± 830 ± 740 ± Övriga kläder ± ± ± ± ± 970 ± Underkläder ± 520 ± 590 ± 970 ± 300 ± 270 ± 350 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 170 ± 350 ± 490 ± 200 ± 180 ± 240 Skor ± 910 ± ± ± 680 ± 560 ± 930 BOSTAD ± ± ± ± ± ± Hyra/avgift för hyres-/borätt (inkl garage) ± ± ± ± ± ± Reparationer ± ± ± ± ± ± Hem och villaförsäkring ± 190 ± 270 ± 510 ± 170 ± 170 ± 210 Tjänster förknippade med bostaden ± 710 ± 930 ± ± 550 ± 410 ± 690 Elektricitet, gas och andra bränslen ± ± ± ± ± 670 ± Räntor (brutto) ± ± ± ± ± ± Fastighetsavgift ± 360 ± 410 ± 610 ± 290 ± 210 ± 330 Tomträttsavgäld ± ± 0 ± 50 ± 70 ± 120 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± ± Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggningar ± ± ± ± ± ± Textilier ± 390 ± 580 ± 790 ± 340 ± 650 ± 780 Hushållsutrustning ± ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 950 ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± Inköp av bil ± ± ± ± ± ± Inköp av övriga persontransport medel. ± ± 860 ± ± ± Drift av bil ± ± ± ± ± ± Ränta (bil - brutto), bilskatt ± 330 ± 210 ± 310 ± 300 ± 270 ± 630 Drift av övriga persontransport medel ± 370 ± 440. ± 900 ± 290 ± 320

18 SCB 18 HE 35 SM (forts.) Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2 barn 3+ barn 1 barn 2 barn 3+ barn Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt (ej bil) ± 30.. ± 40 ± 60 ± 90 Lokalresor, transporttjänster ± ± ± ± ± 710 ± 930 FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± Fritidsbostad ± 880 ± 870. ± 720 ± 710 ± 930 Radio och TV ± 620 ± 870 ± ± 600 ± 460 ± 750 Lek, sport, hobby ± ± ± ± ± ± Ur, kamera, fototjänster ± 760 ± ± 450 ± 870 ± Resor, hotell ± ± ± ± ± ± Övrig fritid ± ± ± ± ± ± Underhållning ± 570 ± ± ± 420 ± 300 ± 610 Böcker, tidningar, TV-licens etc ± 990 ± ± ± 820 ± 580 ± 810 Mobiltelefon (samtal och abonnemang) ± 490 ± 660 ± ± 340 ± 250 ± 400 Fast telefon (samtal och abonnemang) ± 340 ± 460 ± 920 ± 210 ± 150 ± 230 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 240 ± 440. ± 740 ± ± 850 1) Preliminär uppgift.

19 SCB 19 HE 35 SM Ensamstående och sammanboende med barn andel av totala utgifter per hushåll år Single persons and cohabiting with children share of total consumption per household, in SEK Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2 barn 3+ barn 1 barn 2 barn 3+ barn Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 3,0 4,2 3,0 4,0 5,2 konsumtionsenheter 1,52 1,94 2,43 2,03 2,45 2,97 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ¹ ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± ± Köpta livsmedel 13,5 13,9 16,1 13,4 13,4 14,8 ± 1,1 ± 1,1 ± 1,8 ± 0,6 ± 0,5 ± 0,6 Alkoholfria drycker 1,2 1,2 1,6 1,1 1,0 1,1 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 Utemåltider 3,4 2,7 2,7 3,5 3,3 2,7 ± 0,6 ± 0,4 ± 0,8 ± 0,4 ± 0,2 ± 0,2 Alkoholhaltiga drycker 1,1 0,9 0,4 1,0 1,0 0,7 (Även lättöl) ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 Tobak 1,3 0,9 0,7 0,7 0,5 0,6 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 Förbrukningsvaror 2,9 2,7 2,8 2,6 2,5 2,4 ± 0,5 ± 0,4 ± 0,7 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,2 Hushållstjänster 3,5 4,2 4,1 4,5 5,3 5,1 ± 0,7 ± 0,7 ± 1,3 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,4 Kläder och skor 5,5 5,7 6,3 5,0 5,7 5,7 ± 1,0 ± 1,3 ± 1,7 ± 0,5 ± 0,4 ± 0,5 Bostad 33,4 32,8 30,5 26,0 24,5 25,3 ± 2,0 ± 2,1 ± 3,0 ± 1,0 ± 0,7 ± 1,0 Möbler, inventarier, textilier 3,7 3,7 4,7 5,3 5,7 5,5 hushållsutrustning ± 0,7 ± 0,6 ± 1,9 ± 0,5 ± 0,4 ± 0,5 Hälso- och sjukvård 1,7 1,7 1,3 2,0 1,8 1,5 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 Transport 11,3 10,7 10,3 16,4 15,7 15,4 ± 2,3 ± 1,6 ± 2,1 ± 1,2 ± 1,4 ± 1,0 Fritid och kultur 16,9 17,9 17,0 17,1 17,8 17,6 ± 1,9 ± 1,3 ± 3,0 ± 0,7 ± 0,6 ± 0,8 Skattepliktiga förmåner 0,3 0,3. 0,9 1,0 0,8 ± 0,1 ± 0,1. ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 1) Preliminär uppgift.

20 SCB 20 HE 35 SM Födelseland¹ utgifter i kronor per hushåll år Country of birth expenditures per household, in SEK Sverige Norden² (exkl Sverige) EU 27 (exkl Sverige, Finland, Danmark) Övriga länder Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,1 1,9 2,2 2,8 konsumtionsenheter 1,55 1,48 1,59 1,90 Beräknad populations storlek ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ² ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± 540 ± ± ± Bröd, spannmålsprodukter ± 110 ± 530 ± 760 ± 530 Ris och produkter av ris ± 10 ± 80 ± 250 ± 100 därav Ris ± 10 ± 60 ± 130 ± 100 Risprodukter ± 10 ± 60 ± 130 ± 30 Pasta och produkter av pasta ± 20 ± 80 ± 110 ± 90 Mjöl, gryn ± 30 ± 150 ± 170 ± 180 Matbröd ± 50 ± 260 ± 340 ± 210 därav Hårt bröd ± 20 ± 60 ± 60 ± 30 Mjukt vitt matbröd ± 20 ± 80 ± 150 ± 90 Mjukt grovt/mörkt matbröd ± 20 ± 90 ± 120 ± 70 Mjukt ljust matbröd ± 20 ± 130 ± 170 ± 120 Matbröd ospec ± 20 ± 110 ± 190 ± 80 Bakverk ± 60 ± 240 ± 340 ± 300 Kött ± 170 ± 830 ± ± 630 Färskt, kylt eller fryst nötkött ± 50 ± 260 ± 340 ± 210 Färskt, kylt eller fryst griskött ± 50 ± 240 ± 280 ± 170 Färskt, kylt eller fryst övrigt kött ± 70 ± 80 ± 170 ± 140 Färskt, kylt eller fryst fågel ± 40 ± 190 ± 350 ± 210 Torkat, saltat eller rökt nötkött ± 0... Torkat, saltat eller rökt griskött ± 50 ± 260 ± 290 ± 120

21 SCB 21 HE 35 SM (forts.) Sverige Norden² (exkl Sverige) EU 27 (exkl Sverige, Finland, Danmark) Övriga länder Torkat, saltat eller rökt övrigt kött ± 20 ± 70 ± 130 ± 90 Kött, korv och korvpålägg ± 40 ± 210 ± 180 ± 110 Sylta, pastej, paté, charkvaror ± 30 ± 190 ± 230 ± 70 Kötträtter och övriga köttprodukter ± 30 ± 150 ± 160 ± 110 Kött - ospec ± 20 ± 110 ± 90 ± 190 Fisk och skaldjur ± 80 ± 320 ± 520 ± 250 Färsk, kyld eller fryst fisk ± 50 ± 200 ± 250 ± 190 därav Torskfisk ± 20 ± 70 ± 50 ± 80 Laxfisk ± 30 ± 160 ± 180 ± 140 Sill, strömming ± 0 ± 20.. Övrig fisk ± 20 ± 80 ± 120 ± 80 Skaldjur ± 30 ± 90. ± 60 Kaviar, rom, andra fiskprodukter ± 10 ± 40 ± 40 ± 20 Fisk och skaldjursrätter och övriga fisk och skaldjursprodukter ± 40 ± 160 ± 220 ± 100 Fisk och skaldjur - ospec ± 20.. ± 60 Mjölk, ost och ägg ± 100 ± 590 ± 630 ± 360 Standardmjölk (fett >=1,5%) ± 20 ± 80 ± 100 ± 90 Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) ± 30 ± 200 ± 150 ± 80 Mjölkpulver, konserverad mjölk ± 10 ± 40 ± 20 ± 30 Filmjölk och yoghurt ± 30 ± 110 ± 200 ± 100 Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett>=29%) ± 10 ± 60 ± 60 ± 30 Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett<29%) ± 10 ± 70 ± 80 ± 40 Ost (fett >=17%) ± 40 ± 240 ± 270 ± 150 Ost (fett <17%) ± 30 ± 160 ± 200 ± 110 Ägg ± 20 ± 80 ± 100 ± 60 Mjölk, ost och ägg - ospec ± 10.

22 SCB 22 HE 35 SM (forts.) Sverige Norden² (exkl Sverige) EU 27 (exkl Sverige, Finland, Danmark) Övriga länder Oljor och fetter ± 30 ± 160 ± 220 ± 130 därav Smör ± 20 ± 110 ± 100 ± 60 Margarin (fett>=40%) ± 10 ± 60 ± 50 ± 40 Margarin (fett<40%) ± 10 ± 50 ± 40 ± 20 Olivolja, matolja, majonnäs ± 20 ± 60 ± 170 ± 90 Frukt och bär ± 70 ± 430 ± 550 ± 400 Äpplen ± 10 ± 90 ± 170 ± 80 Päron ± 10 ± 50 ± 60 ± 50 Bananer ± 20 ± 100 ± 90 ± 70 Citrusfrukter ± 20 ± 140 ± 210 ± 100 Övrig färsk frukt ± 20 ± 80 ± 120 ± 120 Torkad frukt och bär, nötter ± 30 ± 180 ± 150 ± 130 Bär ± 20 ± 90 ± 140 ± 90 Frukt och bärkonserv, soppor ± 10 ± 40 ± 50 ± 20 Frukt och bär - ospec ± 10 ± 50 ± 50 ± 90 Grönsaker ± 90 ± 430 ± 750 ± 370 därav Sallad, olika sorter, färsk ± 20 ± 80 ± 120 ± 70 Kål, färsk ± 10 ± 40 ± 70 ± 30 Grönsaker som odlas för fruktens skull, färska ± 40 ± 180 ± 360 ± 180 Lök, purjolök, färsk ± 10 ± 40 ± 70 ± 30 Svamp, färsk ± 10 ± 40 ± 50 ± 20 Soppor, sallader, grönsaks rätter ± 20 ± 110 ± 180 ± 110 Rotfrukter ± 10 ± 60 ± 150 ± 30 Potatis ± 20 ± 80 ± 110 ± 50 Potatisprodukter (pommes frites, pulvermos mm) ± 20 ± 80 ± 90 ± 60 Grönsaker - ospec ± 20 ± 30 ± 80 ± 120 Sötsaker, socker ± 80 ± 410 ± 470 ± 290 Socker, sirap, honung, sötningsmedel ± 10 ± 60 ± 110 ± 50

23 SCB 23 HE 35 SM (forts.) Sverige Norden² (exkl Sverige) EU 27 (exkl Sverige, Finland, Danmark) Övriga länder Sylt, marmelad, mos ± 20 ± 50 ± 70 ± 40 Glass ± 30 ± 110 ± 240 ± 120 Övriga sötsaker, godis, choklad ± 60 ± 350 ± 310 ± 210 Såser, dressingar, kryddsåser ± 20 ± 90 ± 110 ± 80 Salt och kryddor ± 20 ± 170 ± 100 ± 60 Bakpulver, övriga hushålls tillsatser, buljong ± 20 ± 70 ± 130 ± 40 Snacks ± 20 ± 120 ± 110 ± 80 Ospec livsmedel ± 180 ± 840. ± 770 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 60 ± 350 ± 370 ± 260 Frukt- och grönsaksjuice, nektar ± 20 ± 80 ± 150 ± 90 Läskedrycker ± 40 ± 260 ± 210 ± 170 Mineral- o. sodavatten ± 20 ± 80 ± 90 ± 40 Kaffe ± 30 ± 160 ± 160 ± 100 Te ± 10 ± 60 ± 110 ± 50 Kakao ± 0 ± 20 ± 40 ± 20 UTEMÅLTIDER ± 460 ± ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 210 ± 930 ± 580 ± 350 TOBAK ± 150 ± 550 ± 910 ± 580 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 180 ± ± ± 700 Personlig hygien ± 150 ± 660 ± 930 ± 510 Övriga förbrukningsvaror ± 80 ± 670 ± 750 ± 410 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± 520 ± ± ± Barntillsyn ± 80 ± 300 ± 810 ± 410 Fackavgift, övriga försäkringar ± 170 ± 670 ± 690 ± 440 Övriga tjänster ± 470 ± ± ± 1 130

24 SCB 24 HE 35 SM (forts.) Sverige Norden² (exkl Sverige) EU 27 (exkl Sverige, Finland, Danmark) Övriga länder KLÄDER OCH SKOR ± 800 ± ± ± Kläder ± 740 ± ± ± därav Utekläder ± 360 ± 790. ± Övriga kläder ± 510 ± ± ± Underkläder ± 90 ± 510 ± 680 ± 250 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 60 ± 280 ± 310 ± 140 Skor ± 220 ± 670 ± ± 630 BOSTAD ± ± ± ± Hyra/avgift för hyres-/borätt (inkl garage) ± 800 ± ± ± Reparationer ± 470 ± ± ± Hem- och villaförsäkring ± 50 ± 250 ± 340 ± 160 Tjänster förknippade med bostaden ± 180 ± 730 ± ± 480 Elektricitet, gas och andra bränslen ± 310 ± ± ± 790 Räntor (brutto) ± 630 ± ± ± Fastighetsavgift ± 80 ± 410 ± 600 ± 260 Tomträttsavgäld ± 40.. ± 70 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggningar ± 780 ± ± ± Textilier ± 240 ± 570 ± ± 310 Hushållsutrustning ± 580 ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 530 ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± Inköp av bil ± ± ± ± Inköp av övriga persontransport medel ± 450. ± ± 900 Drift av bil ± 960 ± ± ± Ränta (bil - brutto), bilskatt ± 100 ± 230 ± 320 ± 150 Drift av övriga persontransport medel ± 130 ± 250 ± 200 ± 200

25 SCB 25 HE 35 SM (forts.) Sverige Norden² (exkl Sverige) EU 27 (exkl Sverige, Finland, Danmark) Övriga länder Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt (ej bil) ± Lokalresor, transporttjänster ± 300 ± ± ± 860 FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± Fritidsbostad ± 320 ± 870 ± 930 ± 230 Radio och TV ± 190 ± 720 ± ± 700 Lek, sport, hobby ± 860 ± ± ± 910 Ur, kamera, fototjänster ± 270 ± 300 ± ± 370 Resor, hotell ± 610 ± ± ± Övrig fritid ± 920 ± ± ± 910 Underhållning ± 140 ± 580 ± 820 ± 330 Böcker, tidningar, TV-licens etc ± 260 ± ± ± 620 Mobiltelefon (samtal och abonnemang) ± 100 ± 660 ± 790 ± 470 Fast telefon (samtal och abonnemang) ± 60 ± 310 ± 490 ± 360 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 220 ± 380 ± 620 ± 330 1) Vid redovisning av födelseland grupperas hushållet efter hushållsföreståndarens födelseland. 2) Gruppen norden innefattar länderna Finland, Norge, Danmark och Island.

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var

Läs mer

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda Exempel områ de Befolkning Befolkning 2002/2007 Antal 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65-02 År 07 02 07 Befolkning 2007-12-31 Register: Registret över totalbefolkningen

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden HE 35 SM 0601 Hushållens utgifter (HUT) 2005 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Boendet är den enskilt största

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Degerhamn - S Möckleby

Degerhamn - S Möckleby Degerhamn - S Möckleby 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 160 140 02 Antal födda 3 07 Döda 6 Födelsenetto -3 120 100 Inflyttade 25 0-19 år 4 20-44 10 80 60 40 45-64

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 8. Inflyttade 32 140. 0-19 år 3 120 100 80 60

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 8. Inflyttade 32 140. 0-19 år 3 120 100 80 60 Gullringen 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 200 180 02 Antal födda 6 07 Döda 8 Födelsenetto -2 160 Inflyttade 32 140 0-19 år 3 120 100 80 60 20-44 25 45-64 3 65-w

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 12. Inflyttade 53 140. 0-19 år 11 120 100 80 60

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 12. Inflyttade 53 140. 0-19 år 11 120 100 80 60 Fliseryd 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 200 180 02 Antal födda 6 07 Döda 12 Födelsenetto -6 160 Inflyttade 53 140 0-19 år 11 120 100 80 60 20-44 25 45-64 10 65-w

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 8 07 Döda 9. Inflyttade 87 0-19 år 25 150. 65-w 1 Utflyttade 83 0-19 år 20 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 8 07 Döda 9. Inflyttade 87 0-19 år 25 150. 65-w 1 Utflyttade 83 0-19 år 20 50 Berga 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 250 02 Antal födda 8 07 Döda 9 Födelsenetto -1 200 Inflyttade 87 0-19 år 25 150 20-44 45 45-64 16 100 65-w 1 Utflyttade 83

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-03-20 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder kronor,

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 16. 45-64 11 65-w 11 Utflyttade 84 0-19 år 25 20-44 23 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 16. 45-64 11 65-w 11 Utflyttade 84 0-19 år 25 20-44 23 50 Överum 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 400 350 02 Antal födda 6 07 Döda 16 Födelsenetto -10 300 250 Inflyttade 64 0-19 år 8 20-44 34 200 150 100 45-64 11 65-w 11

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 223

17 Konsumtion av livsmedel 223 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 223 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 1(13) PM Dnr 59-193/10 2010-03-11 Enheten för handel och marknad Claes Renström Anne Hansson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel har

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 9 07 Döda 8. 250 Inflyttade 109

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 9 07 Döda 8. 250 Inflyttade 109 Bergkvara 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 300 02 Antal födda 9 07 Döda 8 Födelsenetto 1 250 Inflyttade 109 200 0-19 år 25 20-44 68 150 45-64 12 65-w 4 100 Utflyttade

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 233

17 Konsumtion av livsmedel 233 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 233 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel och om kostens näringsinnehåll. Här finns uppgifter om livsmedelsförsäljning

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2004

Hushållens utgifter (HUT) 2004 Hushållens utgifter (HUT) 2004 HE0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-03-18 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2017-03-17 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2016 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2016 till

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50 Orrefors 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 250 02 Antal födda 5 07 Döda 8 Födelsenetto -3 200 Inflyttade 79 0-19 år 20 150 20-44 47 45-64 11 100 65-w 1 Utflyttade

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-03-23 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2015 till

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2003

Hushållens utgifter (HUT) 2003 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 14.1.2002 Tel 25496 KPI 2001:12 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND December 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Läs mer

Ökning av ekologiska varor med nästan 6 % Försäljningen av kött fortsätter att stiga

Ökning av ekologiska varor med nästan 6 % Försäljningen av kött fortsätter att stiga HA 24 SM 1101 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2010 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food sales 2010 I korta drag Försäljningen ökade 2010 Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 17.8.2000 Tel 25496 KPI 2000:7 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juli 2000 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,0 3,5

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 103 Redovisade

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus BO 23 SM 0701 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2005 Housing and housing expenses in 2005 I korta drag Mer kvar då boendet är betalt Det genomsnittliga konsumtionsutrymmet har ökat med nästan

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Lisa Allemo, SCB, tfn ,

Lisa Allemo, SCB, tfn , HA 24 SM 1601 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2015 Foods sales 2015 I korta drag Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2015 till 259 miljarder kronor och ökade därmed med ungefär 10

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1301 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2012 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2012 I korta drag Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2012 till 234 miljarder

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2006 HE0201

Hushållens utgifter (HUT) 2006 HE0201 BV/EV 2007-05-09 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2006 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 30.7.2001 Tel 25496 KPI 2001:6 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juni 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,5 4,0

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN HE0201 BV/EV 2010-06-15 2(29) Marcus Vingren

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN HE0201 BV/EV 2010-06-15 2(29) Marcus Vingren BV/EV 2010-06-15 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2009 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Varuklassificering enligt HS/KN

Varuklassificering enligt HS/KN Varuklassificering enligt HS/KN Avgränsningen av varugruppen livsmedel, livsmedelsråvaror och drycker i tabellerna 4.1.2 och 4.1.3 baseras i huvudsak på hur Jordbruksverket avgränsade varuområdet i de

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling JO 44 SM 1401 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. 2013 Food consumption and nutritive values, data up to 2013 I korta drag Livsmedelskonsumtionens utveckling Under perioden 1980 2013

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 275 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt MATGUIDEN sval, män "träna" 12,7 MJ (3025 kcal) svalet visar ett exempel på hur man kan välja mellan ett urval av vanliga livsmedel med mängder och frekvenser för en vecka. svalet vid träning har större

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 249 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1086-1089 Redovisade

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus BO 23 SM 0801 Boende och boendeutgifter 2006 Housing and housing expenses in 2006 I korta drag Höjd boendeutgift 2006 Den genomsnittliga boendeutgiften ökade mellan åren 2005 och 2006. För hushåll med

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Bedömningsstöd Hem- och konsumentkunskap Elevhäfte BEDÖMNINGSSTÖD I HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Den hållbara lunchen Prov åk 9 I provet ska du visa kunskaper och förmågor att välja matvaror till lunchen,

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9)

LIVSFS 2015:1. Villkor för följande livsmedelsgrupper. Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) Bilaga 2 (till LIVSFS 2005:9) för följande livsmedelsgrupper Grönsaker, frukt, bär och nötter m.m. 1. Potatis, rotfrukter, baljväxter (utom jordnötter) och andra grönsaker. Produkterna får vara bearbetade.

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 295 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

HEMKUNSKAP åk 9. Elevenkät praktisk uppgift samt lärarbedömning VARIABLERNAS ORDNING I DATABASEN HK29E2.SAV

HEMKUNSKAP åk 9. Elevenkät praktisk uppgift samt lärarbedömning VARIABLERNAS ORDNING I DATABASEN HK29E2.SAV HEMKUNSKAP åk 9 Elevenkät praktisk uppgift samt lärarbedömning Databas: hk29e2.sav VARIABLERNAS ORDNING I DATABASEN HK29E2.SAV SKOLNR, ELEVNR, ELEVID, AMNE, GRPNR, EGRPID, HKGGRPID, FODAR, KHK, H29P501

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 295 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4 Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt SCB:s föreskrifter (SCB-FS XXXX:XX). Uppgifter som lämnats till SCB skyddas enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100).

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Råd till dig med tugg- och/eller sväljsvårigheter

Råd till dig med tugg- och/eller sväljsvårigheter Råd till dig med tugg- och/eller sväljsvårigheter Tips på konsistensanpassad kost för dig som har tugg- och/eller sväljsvårigheter. Behovet av konsistensanpassad kost kan förändras över tid! Var uppmärksam

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005

Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005 1(11) PM 44-2893/08 2008-10-23 Enheten för handel och marknad Anne Hansson/Peter Hugoson Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten

KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN 2010 konsumtionsrapporten 1 konsumtionsrapporten 2 konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten 2009 2010 Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

OBS! Recepten är inte provlagade ännu! Tips på energirika och goda mellanmål

OBS! Recepten är inte provlagade ännu! Tips på energirika och goda mellanmål OBS! Recepten är inte provlagade ännu! Tips på energirika och goda mellanmål 1 Närings- och prisberäknad i kostprogrammet Mashie 2015-09-09 Vid frågor kontakta Måltidsservice Kostsamordnare via kommunens

Läs mer

Sverige har börjat halka efter Varför?

Sverige har börjat halka efter Varför? Sverige har börjat halka efter Varför? 1 Miljarder ton koldioxidekvivalenter / år Tvågradersmålet P = 20 % P = 80 % P = 50 % Rummukainen m fl, 2011, SMHI rapport År Kumulativ emissionsbudget WBGU, 2009

Läs mer

Kost vid graviditetsdiabetes. Nina Olofsson, leg dietist Hanna Andersson, leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid graviditetsdiabetes. Nina Olofsson, leg dietist Hanna Andersson, leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid graviditetsdiabetes Nina Olofsson, leg dietist Hanna Andersson, leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Faktaunderlaget

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 BV/EV 2013-12-17 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Matsedel v.15. Dagligt Tillbehör. Sallad, Måltids dryck eller mjölk,hårt bröd,smör

Matsedel v.15. Dagligt Tillbehör. Sallad, Måltids dryck eller mjölk,hårt bröd,smör Matsedel v.15 Måndag Husman 1 Köttbullar m. Gräddsås, Lingon & Potatis Husman 2 Ugnsfalu m. Potatismos Vegetarisk Qournstroganoff serveras m. Ris Soppa Krämig Parikasoppa Tisdag Husman 1 Sprödbakad La

Läs mer

MATSEDEL V.12. Torsdag Husman 1 Pannbiff serveras m. Tomatgräddsås & kokt Potatis Husman 2 Pannkakor & Sylt Vegetarisk Zucchini Ragu Ärtsoppa m.

MATSEDEL V.12. Torsdag Husman 1 Pannbiff serveras m. Tomatgräddsås & kokt Potatis Husman 2 Pannkakor & Sylt Vegetarisk Zucchini Ragu Ärtsoppa m. MATSEDEL V.12 Måndag Husman 1 Korvstroganoff serveras m. Ris Husman 2 Potatisbullar serveras m Bacon & Lingonylt Vegetarisk Bönmosaik serveras. Ris & Gräddfil Soppa Skogssvampsoppa Tisdag Husman 1 Sprödbakad

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider är centrala

Läs mer

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103 ES/NS 2014-10-02 1(21) Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Konsumtion av livsmedel 1960 2006

Konsumtion av livsmedel 1960 2006 Konsumtion av livsmedel 19 Kortversion Vi äter mindre varor av råvarukaraktär t.ex. t.ex. mjöl, potatis och strösocker. Istället ökar konsumtionen av produkter av högre förädlingsgrad såsom matbröd, pommes

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Bra mat för 4-åringen. Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09

Bra mat för 4-åringen. Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09 Bra mat för 4-åringen Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09 Brister: För stort intag av godis, läsk, glass, snacks och bakverk (ca 25% av energiintaget) För lågt intag av frukt-

Läs mer

7 Konsumtion av livsmedel

7 Konsumtion av livsmedel 7 Konsumtion av livsmedel 7.1 Direktkonsumtion av livsmedel Jordbruksverket (SJV) gör sedan början av 1940-talet beräkningar av livsmedelskonsumtionen i landet. Beräkningarna avser dels de kvantiteter

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Attityder till ekologiska December 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(23) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Bakgrund...3 Resultat från attitydundersökningen...4 Ekologiska

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 299 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 sverkets föreskrifter om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 1 juni 2005 beslutade den 23 maj 2005. Med stöd av 25 och 55 livsmedelsförordningen

Läs mer

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Lund: Rebecka Persson/ Elisabet Johansson Ystad: Helena Pettersson Kristianstad: Therese Skog/ Carin Andersson Helsingborg: Angelica Arvidsson/ Jessica

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel

17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 257 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Frågeformulär mitten av graviditeten

Frågeformulär mitten av graviditeten Frågeformulär mitten av graviditeten Innehåller bland annat frågor om kost, hälsa och livsstil Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag

Läs mer

Ingredienser: Salt 24%, lök, granulerad vitlök, mejram, kummin, söt paprika, kryddpeppar.

Ingredienser: Salt 24%, lök, granulerad vitlök, mejram, kummin, söt paprika, kryddpeppar. Kryddor DRANA i Sverige www.drana.cz KRYDDBLANDNINGAR Det går att lägga till eller ta bort smakförstarkare E 621 till/från alla kryddblandningar. AFRIKANSK kryddblandning Ingredienser: Salt 24%, lök, granulerad

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling Utkast ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H ) Utkom från trycket den Omtryck beslutade den. Med stöd

Läs mer

Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna. Nio miljarder mer i livsmedelskassorna 2006

Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna. Nio miljarder mer i livsmedelskassorna 2006 HA24 SM 0701 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2006 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna Food sales 2006 I korta drag Nio miljarder mer i livsmedelskassorna 2006 De svenska dagligvarubutikerna

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Matsedel. Solliden Malmens boende - Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset

Matsedel. Solliden Malmens boende - Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Vecka 25 15-21 juni Måndag Lunch Kokt falukorv, pepparots-sås, kokt potatis, Middag Potatis-bullar med bacon Tisdag Lunch Skink-sås, pasta, kräm Middag Blomkåls-soppa Onsdag Lunch Spätta-filé, citron,

Läs mer

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt MATGUIDEN sval, gravida, månad 1-3 9,4 MJ (2250 kcal) svalet visar ett exempel på hur man kan välja mellan ett urval av vanliga livsmedel med mängder och frekvenser för en vecka. För att energiinnehåll

Läs mer

Grönsaker och rotfrukter

Grönsaker och rotfrukter Grönsaker och rotfrukter Alla slags grönsaker och rotsaker är bra mat. Förutom C vitamin, E vitamin och folat (folsyra) innehåller de antioxidanter samt kalcium, kalium, magnesium och kostfiber. C-vitaminet

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer