Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2."

Transkript

1 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra KRAV-märkta produkter samt hur du i butiken ska hantera KRAV-märkta produkter. Det övergripande syftet med reglerna i detta kapitel är att bidra till att öka efterfrågan och försäljningen av KRAV-certifierade produkter. För att uppnå det ska konsumenten på ett enkelt sätt kunna hitta tydligt skyltade KRAV-certifierade butiker. I dessa butiker ska kunden kunna hitta ett brett sortiment av KRAV-certifierade produkter av hög kvalitet och en kunnig personal som kan hantera produkterna väl och svara på kundens frågor kring dessa. Butiken ska också kunna hantera KRAV-certifierade produkter i lösvikt parallellt med icke KRAV-certifierade produkter. Slutligen ska din butik även kunna packa och packa om KRAV-certifierade produkter. Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. Driver du en verksamhet som har omfattande förädling, till exempel ett bageri med egen butik, ska du ansöka om certifiering enligt kapitel 9 Livsmedelsförädling. Du som är lantbrukare och har gårdsbutik ska följa reglerna i det här kapitlet förutom de som gäller krav på ett brett sortiment. Definitioner Produktgrupp: En produktgrupp är en grupp av varor av ett visst slag, exempelvis mjöl, pasta eller saft Butikens övergripande åtagande Butiken ska bidra till att KRAV-certifierade produkter blir mer Butiken ska locka kunder som söker KRAV-certifierade produkter att återkomma. Butiken ska göra det genom att: ha ett brett sortiment av KRAV-certifierade produkter och kontinuerligt sträva efter att utöka bredden exponera KRAVs namn och märke se till att de KRAV-certifierade produkterna är lättillgängliga och väl synliga för kunden se till att personalen har goda kunskaper om KRAV och ekologisk produktion.

2 Regler i andra kapitel som också gäller butik Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. Observera speciellt följande punkter: allmänna regler 1.2 om användning av KRAVs namn och märke om ursprung för färskvaror 1.5 om märkning 1.6 om marknadsföring om certifiering och avtal 2.15 om rengöringsmedel 2.16 om förpackningar 2.17 om miljöskydd 2.18 om energianvändning Minimikrav på sortiment Butiken ska tillhandahålla och med tydlig skyltning exponera KRAV-certifierade produkter inom åtminstone följande produktkategorier om butiken har ett sortiment inom dessa kategorier. Ris och produkter av ris Bröd Pastaprodukter Andra spannmålsprodukter (ex. mjöl, gryner, flingor, brödmix) Färskt och fryst kött Fisk och skaldjur färskt och fryst Färdigrätter Mjölk Yoghurt och fil Ost Ägg Smör, margarin

3 Matolja Frukt efter säsong Frysta bär Blad och stamgrönsaker (ex. sparris, fänkål) Kål (ex. blomkål, broccoli) Grönsaker som odlas för fruktens skull (ex. gurk- och tomatväxter, oliver) Rotfrukter, lökgrönsaker, svamp Ärtor, linser, bönor, groddar (torkade och konserverade grönsaker och baljväxter) Potatis Socker Sylter och marmelader Fruktjuice Öl/cider Saft Kaffe Te Glass Barnmat Ha ett bra sortiment Du ska tillhandahålla KRAV-certifierade produkter i en omfattning som speglar marknadens tillgång på sådana produkter Du ska också sträva efter att kontinuerligt utveckla bredden i sortimentet till att omfatta fler produkter och produktgrupper. Ett mål är att en konsument i din butik ska kunna välja minst ett KRAV-certifierat alternativ inom varje produktgrupp till sin varukorg.

4 Öka omsättningen Du ska arbeta aktivt för att efter hand öka omsättningen av KRAV-certifierade produkter. Du ska också mäta hur den utvecklas och redovisa detta vid revisionen Utbilda personalen Personalen ska ha goda kunskaper om ekologisk produktion och om KRAV. Din butik ska sträva efter att det alltid är någon av personalen i butiken under öppettiden som har gått igenom en utbildning om KRAV och ekologisk produktion eller studerat KRAVs särskilt framtagna skriftliga informationsmaterial. Ny och tillfällig personal ska informeras om vilka i personalen som har denna kunskap. (se även reglerna och 2.3.2). De av din personal som har gått igenom en sådan utbildning bör kunna visa upp ett utbildningsintyg.personal som genomgått utbildning ska kunna visa ett utbildningsintyg. Personal som läst den skriftliga informationen ska ha signerat ett utskrivet exemplar av informationen. Informationen ska innehålla följande moment: 1) Basinformation om ekologisk produktion och vad den syftar till 2) Allmän information om KRAVs regler, KRAVs målsättning och KRAVs mervärden 3) Information om rutiner för särhållning av KRAV-certifierade produkter i butiken 4) Information om märkning och marknadsföring av KRAV-certifierade livsmedel 5) Basinformation om andra miljömärkningar 14.2 Hur du hanterar och säljer KRAV-produkter Du kan sälja KRAV-certifierade produkter som är färdigförpackade, alltså förpackade av din producent eller leverantör, men du kan också sälja KRAV-certifierade produkter som är butiksförpackade i butik, liksom omärkta produkter i lösvikt över disk eller för självbetjäning Hantering Hantera KRAV-certifierade produkter på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att de KRAV-certifierade produkterna blandas samman med icke KRAV-certifierade produkter eller att

5 de kontamineras av sådana produkter. Det är till exempel viktigt att ha en säker separation av konventionell och KRAV-certifierad frukt. Du får inte heller blanda ihop eller förväxla KRAVcertifierade produkter med EU-ekologiska produkter Förädling och import Om du förädlar (se definitioner) produkter i butiken ska du följa reglerna för förädlade KRAVcertifierade produkter i kapitel 9 som handlar om livsmedelsförädling. Om du själv importerar eller för in ekologiska produkter eller ingredienser från utlandet för att KRAV-märka dem så ska du följa reglerna i kapitel 16 som handlar om import och införsel. Innan du börjar marknadsföra produkter där du tillämpar reglerna i kapitel 9 eller kapitel 16 så ska du anmäla det till ditt certifieringsorgan och få ett nytt certifikat som omfattar även dessa regelkapitel Lösvikt för självbetjäning Se till att det inte går att förväxla KRAV-certifierade produkter med icke KRAV-certifierade produkter vid lösviktsförsäljning. När du hanterar KRAV-certifierade och icke KRAV-certifierade produkter i lösvikt parallellt och där produkterna inte går att skilja utseendemässigt från varandra så ska du: tydligt märka KRAV-certifierade produkter vid lagring hantera dem så att det inte finns risk för att de blandas ihop med icke KRAV-certifierade produkter Lösvikt bakom disk För att få hantera och sälja till exempel ost eller kött i lösvikt bakom disk ska du ha en storförpackning som är tydligt märkt att produkten är KRAV-certifierad eller på annat sätt tydligt märka ut vilka varor som är KRAV-certifierade Butiksförpackat Du får packa och packa om KRAV-certifierade produkter. Hantera produkterna så att de inte blandas samman med eller kontamineras av produkter som inte är KRAV-certifierade.

6 Rengör maskiner, redskap och ytor som kommer i kontakt med produkterna innan du börjar hantera KRAV-certifierade produkter. Du ska ha skriftliga rutiner som visar hur du uppfyller kraven ovan. Om det passar kan rutinerna läggas in i egenkontrollprogrammet som din butik har för att uppfylla livsmedelslagstiftningen Förpackningsmaterial Välj miljöanpassat förpackningsmaterial i första hand Rengöring, desinfektion och bekämpning Använd miljömärkta rengöringsmedel i första hand. Se vidare avsnitt Märkning, skyltning och exponering Skyltning och märkning är till för att det ska vara lätt att hitta KRAV-certifierade produkter. Här finns de särskilda regler som gäller för KRAV-anslutna butiker. I kapitel 1 finns regler för märkning som gäller alla KRAV-anslutna företag Märkning Du får märka och förpacka KRAV-certifierade produkter med KRAVs märke. Gör du det ska även butikens namn finnas på produkten. Du kan även märka KRAV-certifierade varor med leverantörens namn om du har en skriftlig överenskommelse med leverantören om det. Om du packar om varor, till exempel om butiken putsar grönsaker, så får du Om du har påsar eller annat särskilt packmaterial avsedda för att kunden ska packa de KRAVcertifierade produkterna så ska du lägga fram påsarna eller packmaterialet intill de KRAVcertifierade produkterna. Den som handlar varorna ska inte kunna misstolka för vilka produkter packmaterialet är tänkt. märka produkten på samma sätt som den ursprungligen var märkt. Du får använda KRAVs nya logotyp från att den har lanserats och ska använda den senast från 1 juli 2012.

7 Skyltning De KRAV-certifierade produkterna ska vara lättillgängliga och väl synliga för kunden. Du ska exponera KRAV-certifierade produkter så att de inte kan förväxlas eller blandas ihop med icke KRAV-certifierade produkter. När du skyltar ska det vara tydligt vilka produkter som är KRAV-certifierade. I diskar med enbart KRAV-certifierade produkter får du skylta för alla produkterna gemensamt. I diskar med lösviktsförsäljning av både KRAV-certifierade produkter och icke KRAV-certifierade eller andra typer av ekologiska produkter så ska varje produkt som är KRAV-certifierad vara tydligt skyltad eller märkt. Du ska skriva på skylten vilken den ansvarige producenten är, om det inte framgår på annat sätt. Skylten ska ha ett KRAV-märke. Om du har påsar eller annat särskilt packmaterial för de KRAV-certifierade produkterna så ska du lägga fram påsarna eller packmaterialet intill de KRAV-certifierade produkterna. Den som handlar varorna ska inte kunna misstolka för vilka produkter packmaterialet är tänkt Exponering och marknadsföring De KRAV-certifierade produkterna ska vara lättillgängliga och väl synliga för kunden. Du ska exponera KRAV-certifierade produkter så att de inte kan förväxlas eller blandas ihop med icke KRAV-certifierade produkter. De KRAV-certifierade produkterna får inte heller förorenas av behållare, emballage eller omgivningen i övrigt Informationsplats För att det ska vara lätt för kunden att hitta information om KRAV-certifierade produkter ska du i butiken skapa en eller flera informationsplatser med information om KRAV och ekologisk produktion. Informationsplatserna ska finnas på en plats i butiken som är väl synlig för kunden Dokumentation Du ska ha dokumentation som visar att du uppfyller KRAVs regler. Du ska kunna visa dokumentationen för ditt certifieringsorgan. Certifieringsorganet har rätt att få den dokumentation de tycker att de behöver av dig för att de ska kunna bedöma om du uppfyller KRAVs regler. Du kan välja om du vill göra dokumentationen på papper eller elektroniskt.

8 Du ska löpande dokumentera vilka produkter och råvaror du köper in till den KRAV-certifierade verksamheten i butiken, hur stora mängder, samt vilkent eller vilka leverantörer du har av KRAVcertifierade produkter. Du ska också dokumentera hur mycket KRAV-certifierade varor du säljer. För produkter som hanteras i lösvikt eller packas eller förädlas i butiken ska du kunna redovisa dokumentationen på produktnivå. För att du ska kunna räkna inköpta råvaror och produkter som KRAV-certifierade måste det tydligt synas på fakturor eller följesedlar att produkterna är KRAV-certifierade. Du ska spara dokumentationen i två år så att certifieringsorganet kan kontrollera den Minskad användning av fossila bränslen Du ska arbeta för att minska användningen av fossila bränslen t ex olja, bensin och naturgas 14.6 Minskad energianvändning Du ska arbeta för att effektivisera och minska energianvändningen. Detta kan du redovisa t ex som en del i ditt driftprogram Förnybar el Den el som används ska till 100 procent komma från förnybara energikällor t ex miljömärkt el. Detta gäller vid nytecknande av elavtal dock senast tre år efter inträde i certifieringen. För producenter som var certifierade den 1 januari 2014 senast den 1 januari Val av köldmedier När du gör ny- eller återinvestering i kylanläggningar ska du välja anläggningar med köldmedier som inte påverkar klimatet negativt, alltså undvika t ex HFC-föreningar.

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad produktion Utgåva januari 2010 Postadress: KRAV Box 1037, 751 40 Uppsala Besöksadress:

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat S l a k t Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening Regler

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer framtagna av Branschorganisationen Sveriges

Läs mer

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015.

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva 2015. Jämförelse med samma kapitel, utgåva 2014. Understruken text är ny, genomstruken borttagen.

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Förädlade ekologiska och närproducerade produkter

Förädlade ekologiska och närproducerade produkter Förädlade ekologiska och närproducerade produkter -Probleminventering inom förädlingsindustrin Av: Svante Lindqvist Datum: 2001-01-29 Handledare: Kristina Sjöholm Sammanfattning Den här rapporten har gjorts

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 KIWAS KOMMENTARER Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna 2013, ny text är understruken

Läs mer

Marknadsrapport. Aktuella siffror per bransch. Kommentarer om läget på ekomarknaden. Utvecklingen i omvärlden KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

Marknadsrapport. Aktuella siffror per bransch. Kommentarer om läget på ekomarknaden. Utvecklingen i omvärlden KRAV MARKNADSRAPPORT 2013 Marknadsrapport 2013 Aktuella siffror per bransch Kommentarer om läget på ekomarknaden Utvecklingen i omvärlden KRAV MARKNADSRAPPORT 2013 1 Sju marknadsrapporter till år 2020 Vi på KRAV har endast en uppgift.

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna

Läs mer

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem?

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem? Vad ska egenkontrollprogrammet innehålla? Ändrad 2008-09-30 Alla livsmedelsanläggningar ska bedriva egenkontroll. Systemet för egenkontroll ska redovisas för bygg- och miljöförvaltningen i samband med

Läs mer

Livsmedelsbutik. Ansökan 2013:D. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. För butiker med nettoomsättning under 50 miljoner kronor

Livsmedelsbutik. Ansökan 2013:D. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. För butiker med nettoomsättning under 50 miljoner kronor Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Livsmedelsbutik Ansökan 2013:D För butiker med nettoomsättning under 50 miljoner kronor Naturskyddsföreningens anteckningar 2013:D Denna handling är en Ansökan om Licens

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning för användaren...4 Vad är en branschriktlinje?... 4 Syftet med branschriktlinjen... 4 Varför använda branschriktlinjen?... 4

Läs mer

Att upphandla. bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Att upphandla. bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Att upphandla bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Vi bakar med kärlek. I fem generationer har vi älskat att baka. Det gör vi med omsorgsfullt utvalda råvaror och mjöl från vår egen kvarn. Surdeg är en

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

Klimatcertifiering för mat 2012:1. Regler och verifieringskrav för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel och blommor

Klimatcertifiering för mat 2012:1. Regler och verifieringskrav för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel och blommor Regler och verifieringskrav för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel och blommor Syfte och omfattning... 7 Syfte... 7 Reglernas omfattning... 7 Definitioner och förkortningar...

Läs mer

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5)

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5) 2012-01-18 Sid 1 (5) Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus. Livsmedelsproduktionen påverkar även andra miljöaspekter som övergödning

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV

KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV APRIL 2008 KRAV-märkningen det bästa valet! Foto: Kajsa Friberg Remiss om klimatregler KRAV driver ett projekt

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Version 2010:1, antagen av projektets styrgrupp 2010-03-19 Syfte och omfattning Det finns idag två viktiga globala miljöfrågor

Läs mer

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion Nationella riktlinjer för ekologisk produktion 2014-01-20 Nationella riktlinjer för ekologisk produktion Introduktion De Nationella riktlinjerna är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning för ekologisk

Läs mer

Ekologiskt och Fairtrade på restauranger och kaféer i Sigtuna kommun

Ekologiskt och Fairtrade på restauranger och kaféer i Sigtuna kommun Ekologiskt och Fairtrade på restauranger och kaféer i Sigtuna kommun Rapport av Monika Marcolin, januari 2015. På uppdrag av Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och Ekomatcentrum, i samverkan med Sigtuna

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad livsmedels, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel. LIVSMEDELSSÄKERHET SPÅRBARHET

Läs mer