1 Märkning och marknadsföring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Märkning och marknadsföring"

Transkript

1 Publicerad på KRAV ( Hem > Utskriftsvänlig > 1 Märkning och marknadsföring Reglerna i det här kapitlet syftar till att öka och underlätta försäljningen av KRAV-certifierade produkter i hela kedjan från råvaruproduktion till konsument. Reglerna ska också värna om KRAV-märkets trovärdighet. Reglerna i detta kapitel ska underlätta för dig som producent eller säljare att märka och marknadsföra dina KRAV-certifierade produkter. Reglerna ska också göra det lättare för dig att få nytta av KRAV-märkets mervärden. Slutligen ska reglerna underlätta för köparen och konsumenten att hitta och välja KRAV-certifierade produkter. Kapitlet innehåller regler för vem som får använda KRAVs namn och märken, hur du får utforma märkningen samt vilka märkningsuppgifter som ska finns på eller tillsammans med KRAV-certifierade produkter. Regelkapitlet anger hur KRAVs namn och märken ska användas i marknadsföring. I kapitlet finns också särskilda märknings- och marknadsföringsregler för kaffe- och ölservering samt regler för ursprungsmärkning som ett frivilligt tillägg. Läsanvisning Avsnitt 1.1 handlar om hur KRAVs olika märken allmänt får användas. Avsnittet talar bland annat om vem som kan använda de olika märkena och vilka produkter de ska användas på. Avsnitt 1.2 innehåller mer detaljerade regler om hur du får eller ska använda KRAVs namn och märken. Avsnitt 1.3 beskriver de märkningsregler som finns i EU-förordningen. Avsnitt 1.4 handlar om vilka märkningsuppgifter som ska finnas på förpackningar och emballage. Det gäller bland annat uppgift om slutberedningsland och ursprungsland. Avsnitt 1.5 reglerar vilka märkningsuppgifter som ska finnas på följesedlar och fakturor. Avsnitt 1.6 behandlar marknadsföring av KRAV-märkta produkter, medan 1.7 speciellt behandlar marknadsföring av kaffe eller öl som säljs av andra än leverantören, som exempelvis vendingföretag eller restauranger och storhushåll. I avsnitt 1.8 finns regler för frivillig ursprungsmärkning. Slutligen finns i avsnitt 1.9 regler för märkning och marknadsföring för restauranger och storhushåll. Tänk särskilt på KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV. (K) 1.1 Allmänna regler Detta avsnitt presenterar KRAVs olika märken och användningen av dem, vem som kan använda de olika märkena och vilka produkter de ska användas på. KRAV har flera olika märken som ska användas för olika typer av produkter. Du bör läsa hela avsnittet för att förstå vilket märke som passar just din verksamhetsinriktning För att använda KRAV-märket måste du ha ett avtal med ett godkänt certifieringsorgan Du har rätt att använda KRAVs namn och märken när du har ett avtal om certifiering med ett godkänt certifieringsorgan och certifieringsorganet har utfärdat ett certifikat för KRAV-certifierad produktion. (K) Produkter som får omfattas av märkningen Du får använda KRAVs namn och märke i samband med märkning och marknadsföring av produkter från produktion som uppfyller KRAVs regler. Du får även använda KRAVs namn och märke i samband med produkter och råvaror när du uppfyllt reglerna i kapitel 16, import och införsel. (K) 1/166

2 1.1.3 När du får använda KRAVs märke Du får endast använda KRAV-märket: på produkter där andelen KRAV-certifierade ingredienser utgör minst 95 procent av de ingående ingrediensernas sammanlagda vikt på produktionshjälpmedel när innehållet till 100 procent är produkter eller råvaror från KRAV-certifierad produktion (K) på fodersäckar och produktblad för produkter där alla foderråvaror är KRAV-certifierade och där fodertillsatser och liknande överensstämmer med KRAVs regler (K) när du märker ut dina KRAV-märkta ingredienser på menyn, om du är certifierad enligt kapitel 15 restauranger och storhushåll När du beräknar andelen KRAV-certifierade ingredienser av den totala vikten ska du inte räkna med koksalt och vatten. Om du tillsatt vatten för rekonstituering ska det dock räknas med. Observera att KRAVs gamla märken inte är tillåtna att använda. KRAV-märket KRAVs märke för användning utanför Sverige Nedanstående märke är avsett för marknadsföring utanför Sverige. Villkoren för att du ska få använda det är de som framgår av (K). Om du vill använda en tilläggstext på annat språk än engelska, så ska du samråda med KRAV och ha KRAVs tillstånd för detta KRAVs märke för produktionshjälpmedel Du får endast använda KRAVs särskilda märke för produktionshjälpmedel på sådana produktionshjälpmedel som är certifierade enligt kapitel 12 (K). Om du istället vill använda KRAVs vanliga märke på ett produktionshjälpmedel ska innehållet i produkten till 100 procent vara produkter eller råvaror från KRAVcertifierad produktion (se regel 1.1.3). KRAVs märke för produktionshjälpmedel får inte tryckas transparent. Bakgrunden i KRAV-märket måste vara vitt. KRAVs märke för produktionshjälpmedel (alltså hela pilen) ska tryckas i Pantone 342 eller svart, positivt eller negativt, men KRAV-märket måste vara tryckt positivt Avtal med 3:e part kan också gälla märkning Du får överlåta märkningen till ett annat företag om du har ett entreprenadavtal med företaget eller om du har ett avtal för packning och märkning på utländsk packplats med det företag som märker din produkt. Sådana avtal med 3:e part regleras i avsnitt (EU) 2/166

3 1.1.7 Gamla versioner av KRAVs märke KRAVs nuvarande märke lanserades i februari De gamla märkena får du inte använda efter för att KRAV-märka produkter eller på skyltar eller vid annan marknadsföring. 1.2 Hur du ska använda KRAVs namn och märken Detta avsnitt reglerar mer i detalj hur du får eller ska använda KRAVs namn och olika märken. Du måste inte använda KRAVs märken, men när du använder dem ska du följa de här reglerna. Du ska utforma förpackningar, marknadsföring och annat så att du uppfyller lagens krav på redlighet. KRAVs märken finns för nedladdning på KRAVs hemsida, KRAV har också en grafisk verktygslåda till stöd för den som vill använda vårt märke. Kontakta oss gärna om du har problem med användningen av märket! Det här vill vi nå Syftet med detta avsnitt är att göra det lätt för slutkonsumenten och andra köpare att identifiera och välja KRAV-certifierade produkter Skriv KRAV med versaler KRAV ska skrivas med versaler i all text. Du får alltså inte skriva exempelvis Krav Storlek på KRAVs märke KRAV-märket ska återges minst lika framträdande på förpackningar som EU-logotypen för ekologisk produktion. Minsta storlek för KRAV-märket ska vara 12 mm, från ovalens vänstra ytterkant till dess högra ytterkant. (K) För mycket små förpackningar finns särskilda regler för märkets storlek, märket ska vara minst lika stort som EU logotypen, vilket för KRAV-märket innebär en minsta storlek på 9 mm, från ovalens vänstra ytterkant till dess högra ytterkant (K). Den minsta logotypen får användas på förpackningar som är mindre än 50 cm Friyta kring KRAVs märke När du använder KRAVs märke ska du lämna en friyta runt om hela märket som är lika stor som texten KRAV är hög (se bild). Friytan ska vara fri från logotyper, symboler, siffror och text. Inte heller certifieringsorganets kod får finnas där Sammanfoga och överlappa inte med annat Du får inte sammanfoga eller överlappa KRAVs märken med andra märken eller med annan text. Det innebär att KRAV-märket inte får sitta ihop med annat märke, annan logotyp eller symbol. (K) Användning av KRAV i beteckningar och namn Du får inte använda KRAVs namn i produktens beteckning eller namn, eller i sådan storlek att det kan uppfattas som ett varunamn. (K) Du får alltså inte göra sammansättningar som KRAV-limpa eller KRAVLIMPA. Den korrekta formuleringen som du får använda är i detta fall KRAV-märkt limpa eller KRAVcertifierad limpa. 3/166

4 1.2.6 Tryck i grönt eller svart Du ska trycka KRAVs märke i grönt PMS 342 eller svart, ytan inne i märket bör vara vit. Det är tillåtet att spara ur märket mot en pappersfärgad bakgrund, så att ytan inne i KRAV-märket har samma färg som papperet.märket ska i så fall framställas i kontrast mot omgivande färg. Du får inte trycka märket negativt. Om ditt företags logotyp trycks i en grön färgnyans som ligger mycket nära PMS 342, så kan du trycka även KRAV-märkets färg i samma färgnyans Beskär inte märket Du får inte beskära något av KRAVs märken Placering av KRAVs märke KRAVs märke ska placeras på förpackningens framsida, front eller annan förpackningsyta som är i blickfånget för konsumenterna och dessutom vara minst lika framträdande som symbolen för EU-ekologiskt Användning av KRAVs märke i andra sammanhang än på produkter Du kan använda KRAVs märke för att marknadsföra att ditt företag har KRAV-certifierad produktion. Du får inte använda skyltar med KRAVs märke på jordbruksmark som inte är KRAV-certifierad. Se i övrigt avsnitt 1.6 om marknadsföring Hur den som inte är KRAV-certifierad får använda KRAVs märke Den som inte är KRAV-certifierad får enbart använda KRAV-märket i mycket begränsad omfattning. Köparna får inte vilseledas att tro att ett företag eller dess produkter är KRAV-certifierade, när det inte är så. Den som inte är certifierad får inte märka eller märka om KRAV-certifierade produkter. Däremot är det tillåtet att placera ett KRAV-märke invid KRAV-certifierade produkter, till exempel på en butikshylla eller en webplats, om produkterna har märkts av andra KRAV-certifierade producenter. Det är också tillåtet att ange i produktlistor och i annonser att andras KRAV-certifierade produkter är KRAV-certifierade. 1.3 Märkningsregler i EU-förordningen om ekologisk produktion EU-kommissionen har tagit fram en ny EU-logotyp för ekologiska produkter. Senast från 1 juli 2012 ska du använda EU-logotypen på KRAV-certifierade färdigförpackade produkter från EU, som omfattas av förordningen. Då ska du också använda övriga märkningsregler enligt den nya förordningen. Du hittar dem i det här avsnittet EU:s nya logotyp är obligatorisk, frivillig eller förbjuden Du ska använda EU-logotypen på KRAV-certifierade färdigförpackade produkter som omfattas av förordningen och är tillverkade i Sverige eller införda från annat EU land. Produkter av importerade råvaror ska du också märka med EU:s nya logotyp. På produkter som du importerar från ett land utanför EU och bara märker får du själv välja om du vill använda EU:s nya logotyp eller inte. För produkter från fiske (kapitel 17 i KRAVs regler) och foder till sällskapsdjur (kapitel 11.3 i KRAVs regler) är det förbjudet att använda den nya EU-logotypen. (EU) Kodnummer och produktionsplats tillsammans med nya EUlogotypen 4/166

5 När du använder den nya EU-logotypen ska du ange det kodnummer som hänvisar till ditt certifieringsorgan i samma synfält som logotypen. Produktionsplatsen för de ingredienser av jordbruksursprung som ingår i produkten ska du ange direkt under kodnumret. Du behöver inte ange produktionsplatsen för små mängder förutsatt att den totala mängden ingredienser vars produktionsplats inte anges inte överstiger 2% av den totala vikten av råvaror av jordbruksursprung. Använd följande begrepp: EU-jordbruk, om jordbruksråvaran har producerats i EU Icke-EU-jordbruk, om jordbruksråvaran har producerats i ett icke EU-land EU/icke-EU-jordbruk, om en del av jordbruksråvarorna har producerats i EU och en del har producerats i ett icke EU-land Du får byta EU eller Icke-EU mot ett specifikt land i det fall då alla de jordbruksråvaror som produkten består av har producerats i det landet. Ovan nämnda uppgifter, EU eller Icke-EU, ska i fråga om färg, bokstavsstorlek och bokstavstyp inte förekomma i en mer framträdande form än produktens varubeteckning. För produkter som säljs business to business kan du ange kodnummer och namn på ditt certifieringsorgan, producent eller marknadsförare samt ursprung på en följesedel så länge det inte kan råda någon tvekan för läsaren att följesedeln hör till produkten. 1.4 Hur du i övrigt ska märka förpackningar samt ange ursprung Detta avsnitt reglerar vilka märkningsuppgifter som ska finnas på konsumentförpackningar och ytteremballage, utöver de krav som följer av förordning (EG) nr 834/2007. Avsnittet reglerar också hur du ska ange slutberedningsland och ursprungsland. Det beskriver även vilket ansvar du har att informera om varifrån råvaror kommer, vilka råvaror som använts samt påståenden om GMO. Det här vill vi nå Syftet med detta avsnitt är att hålla isär vad som är KRAV-certifierat och vad som inte är det. Ett av målen med detta är att värna om KRAV-märkets trovärdighet. Tänk särskilt på De två första reglerna ska tillämpas för både ytteremballage och konsumentförpackningar Hänvisa till ansvarig producent eller marknadsförare På förpackningen ska du ange namnet på den producent eller marknadsförare som är ansvarig för produkten. KRAV-märket är en garant för att en produkt är certifierad och därmed en garanti för produktens ekologiska mervärden. Däremot är det producenten, distributören, återförsäljaren eller marknadsföraren av produkten som garanterar produktens kvalitet. Det innebär att KRAV-märket inte får användas så att KRAV kan upplevas som producent, distributör, återförsäljare eller marknadsförare av produkten Märkning som hänvisar till certifieringsorgan Du ska ange vilket certifieringsorgan som certifierat dina produkter på något av följande sätt: 1. För produkter som är tillverkade, packade eller märkta i Sverige och som är märkta med grundmärket ska du ange certifieringsorganets kod. 2. För produkter som är tillverkade, packade eller märkta utanför Sverige och som är märkta med grundmärket ska du använda koden för det certifieringsorgan som certifierat den sista beredningsåtgärden samt namnet på certifieringsorganet som utför KRAV-certifiering. 3. För produkter från produktion certifierad enligt kapitel 12 produktionshjälpmedel eller kapitel 17 fiske ska du använda certifieringsorganets namn. Är du osäker kan du kontakta ditt certifieringsorgan för mer information om vilket namn eller vilken 5/166

6 kodbeteckning som du ska använda. För produkter som är märkta med EU:s nya logotyp tillsammans med KRAV-märket ska kodnumret skrivas i samma synfält som den nya EU-logon Märkning av ytteremballage Du ska märka ytteremballage så att ingen förväxling eller sammanblandning kan ske mellan KRAVcertifierade och icke KRAV-certifierade produkter (K). Du får använda KRAVs namn eller märke i utformningen av märkningen av ytteremballaget KRAV-certifierat respektive ekologiskt ursprung i ingrediensförteckningen Du ska i ingrediensförteckningen ange vilka ingredienser som är av KRAV-ekologiskt ursprung respektive EU-ekologiskt ursprung. Ange ingredienser från vildfångad fisk certifierade enligt kapitel 17 som KRAVcertifierade. Använd gärna asterisker som i följande exempel för müsli: Ingredienser: havregryn*, vetekli*, solroskärnor*, torkad aprikos** * KRAV- ekologisk ingrediens **ekologisk ingrediens För produkter som innehåller mer än 5% fisk/skaldjur certifierade enligt kapitel 17 gäller att ekologiska ingredienser inte får märkas ut i innehållsförteckningen och produkten får inte benämnas ekologisk. Du får heller inte ange ingredienser som ekologiska i en sammansatt produkt där du använder någon av de tillsatser som anges i regel Deklaration av livsmedelstillsatser i ingrediensförteckning Du ska deklarera livsmedelstillsatser med namn i ingrediensförteckningen. (I) Du kan ange E-nummer som tillägg till namnet om du önskar. Exempel: Pektin (E440) Påstående om att produkten är GMO-fri Du får inte ange GMO-fri eller motsvarande när du märker eller marknadsför KRAV-certifierade produkter. Du får dock ange att produktionen och förädlingen skett utan användning av GMO. (I) Slutberedningsland Du ska ange slutberedningsland på förpackningen. Slutberedningslandet är det land där produkten slutligen förpackas och märks med KRAV-märket. Om produkten slutbereds i Sverige räcker det med att en uppgift om konsumentkontakt i Sverige finns på förpackningen. (K) Märkning av ursprungsland för färskvaror Du ska ange ursprungsland för färskvaror, det vill säga vilket land färskvarorna kommer ifrån. Om det rör sig om färskvaror från Sverige räcker det med att en uppgift om konsumentkontakt i Sverige finns på förpackningen såvida branschriktlinjer eller lagstiftning inte anger något annat. (K) Informationsansvar för råvarors geografiska ursprung Du ska kunna informera både slutkonsument och andra köpare om vilket land råvarorna i en produkt kommer ifrån, till exempel via hemsida. (K) 1.5 Märkning på följesedlar och fakturor Detta avsnitt reglerar vilka märkningsuppgifter som ska finnas på följesedlar och fakturor. Syftet är att hålla isär vad som är KRAV-certifierat och vad som inte är det Vid hantering av obrutna förpackningar 6/166

7 Butiker, grossister och liknande som hanterar KRAV-märkta produkter i obrutna förpackningar får använda KRAVs namn på kvitton, följesedlar, fakturor, sortimentskataloger, sortimentslistor och liknande utan att vara certifierade enligt KRAVs regler. (EU) Observera att lagerhållning av ekologiska produkter regleras i rådets förordning (EG) nr 834/2007. I allmänhet krävs det att till exempel partihandlare är certifierade för att få lagra ekologiska produkter. En KRAVcertifiering för regelområde hantering uppfyller de kraven, se regelavsnitt (EU) Inkommande följesedlar och fakturor För att du ska kunna ta emot KRAV-certifierade produkter eller råvaror och vidarehantera, förädla eller sälja dem som KRAV-certifierade så ska det på följesedeln eller fakturan tydligt framgå att de är KRAV-certifierade Utgående följesedlar och fakturor Du ska på följesedlar och fakturor tydligt tala om vilka produkter som är KRAV-certifierade Följesedlar för produkter certifierade enligt kapitel 16 När du säljer oförpackade produkter som får KRAV-märkas enligt kapitel 16 så ska du tala om följande på följesedel eller faktura: 1. ursprungsland (K) 2. att produkten har certifierats enligt KRAVs regler (K) 3. kodnummer för det certifieringsorgan som certifierat det företag som gjort slutberedningen av produkten (EU) 4. namn på det certifieringsorgan som KRAV-certifierat din produktion, såvida det inte är samma certifieringsorgan som i punkt 3, då räcker det med koden. 1.6 Marknadsföring Som KRAV-certifierat företag har du rätt att använda KRAV-märket i din marknadsföring av ditt företag och dina KRAV-certifierade produkter. Mer detaljerade regler hittar du nedan Följ lagen Du ska följa marknadsföringslagen. Du får inte utforma marknadsföring så att den på något sätt är otillbörlig eller vilseledande eller så att den misskrediterar KRAV eller ekologisk produktion. (K) Hur du får marknadsföra ditt företag Om du har ett KRAV-certifierat företag eller produktionsplatser med KRAV-certifierad verksamhet så får du marknadsföra dig som KRAV-certifierad eller KRAV-ansluten. Det gäller oavsett om du använder tryckta, rörliga digitala eller andra medier för din marknadsföring. För all användning av KRAV-märket gäller att KRAV-märket inte får användas på ett sätt som kan få dina kunder att tro att det är KRAV som är producent, marknadsförare, distributör eller återförsäljare av dina produkter. Om ditt företag marknadsför såväl KRAV-certifierade produkter som icke-krav-certifierade produkter, så är det viktigt att dina kunder får tydlig information om vilka av dina produkter som är KRAVcertifierade Annonser och skyltar Du får i annonser och på skyltar ange att en produkt är KRAV-certifierad, till exempel genom att visa KRAVmärket. Du behöver inte kontakta KRAV innan du gör detta. (K) 1.7 Marknadsföring av kaffe eller öl som serveras av annan aktör 7/166

8 Detta avsnitt syftar till att göra det möjligt för en certifierad kaffe- eller ölleverantör att marknadsföra KRAVcertifierat kaffe via vendingföretag även om dessa inte är KRAV-certifierade. I regelavsnittet finns regler för kaffe- eller ölleverantörens åtaganden så att det finns ett system för att kontrollera de serveringar som serverar leverantörens kaffe eller öl. Reglerna får också tillämpas av en certifierad leverantör av fatöl Anmäla din verksamhet Du ska upprätta ett marknadsföringsavtal med den aktör som kommer att ansvara för marknadsföring av ditt kaffe eller öl och anmäla till ditt certifieringsorgan att du vill bli certifierad för detta regelområde innan du kan börja tillämpa detta regelavsnitt. Se vidare regel och Leverantörens möjlighet att marknadsföra Du får som fatöl- eller kaffeleverantör marknadsföra fatöl eller kaffe som KRAV-certifierat med hjälp av serveringsföretag som inte är KRAV-certifierade under vissa villkor. För att du ska få göra detta ska du: 1. tillhandahålla riktlinjer till serveringen, och dessa riktlinjer ska utformas i enlighet med KRAVs mall för leverantörsriktlinjer (se bilaga 4) 2. ha en aktuell förteckning över alla serveringar som deltar i sådan marknadsföring 3. informera serveringen som marknadsför KRAV-certifierat öl eller kaffe att certifieringsorganet har rätt att kontrollera att serveringen följer leverantörsriktlinjerna 4. kunna visa att serveringen är informerad och att den accepterar att följa leverantörsriktlinjerna genom påskrivet avtal med denna Möjlighet för leverantör av ägg att tillämpa reglerna i avsnitt 1.7 Du kan som leverantör av ägg få tillämpa dessa regler under förutsättning att: Serveringarna där marknadsföringen sker tillhör en kedja med gemensamt inköp och central registrering av alla inköp Du är enda leverantör av ägg till serveringarna Endast KRAV-certifierade ägg används inom kedjan Kedjan ska ha en internkontroll som garanterar att inga produkter kan komma in från annat håll än de centrala inköpen Revisorerna har tillgång till både central registrering av inköp och möjlighet till stickprovskontroll vid enskilda serveringar 1.8 Regler för frivillig ursprungsmärkning Syftet med detta avsnitt är att göra det möjligt för de KRAV-anslutna som så önskar att komplettera KRAVmärket med en ursprungsmärkning Anmäla din verksamhet Du ska anmäla till ditt certifieringsorgan att du vill bli certifierad för detta regelområde. Certifieringsorganet ska utfärda ett certifikat för frivillig ursprungsmärkning innan du kan börja tillämpa detta regelavsnitt. Se vidare regel Ange geografisk avgränsning Du ska tydligt definiera den geografiska avgränsningen för din valda ursprungsbeteckning och märka ut den på en karta. Beteckningen bör så långt det är möjligt följa vedertagna benämningar som exempelvis en viss gård, en ort, en kommun, en region, en sjö, ett län eller ett hav Produkter som består av endast en råvara 8/166

9 Du ska använda råvara från KRAV-certifierad produktion inom det angivna ursprungsområdet Huvudråvara och karaktärsråvara Du ska använda 100 viktprocent av huvudråvara och karaktärsråvara från KRAV-certifierad produktion i det angivna ursprungsområdet. Huvudråvaran är den råvara som ingår i störst andel i en sammansatt produkt. Karaktärsråvara i en sammansatt produkt är den råvara som produktnamnet associerar till även om den inte utgör huvudsaklig beståndsdel i produkten. Om en råvara ingår i produktnamnet är den alltid karaktärsråvara. Om namnet inte associerar till någon enskild ingrediens avses de viktmässigt dominerande råvarorna. Se exemplen nedan: Tabell Produktnamn Sparrissoppa Köttbullar Karaktärsråvara Sparris Summa kött av alla slag Drottningsylt Summan av blåbär och hallon Korv Summan av allt kött Jordgubbsyoghurt Jordgubbar och yoghurt Müsli Viktmässigt dominerande råvaror. De råvaror som utgör störst andel i produkten och som tillsammans utgör 80% av produktens vikt Produkter som består av flera råvaror Du ska använda minst 80 viktprocent råvaror från KRAV-certifierad produktion i det angivna ursprungsområdet. Även övriga ingredienser ska uppfylla reglerna i kapitel 9, Livsmedelsförädling Du ska förädla inom ursprungsområdet För att du ska få använda ursprungsmärkningen så ska du förädla produkterna i en KRAV-certifierad anläggning inom det angivna ursprungsområdet. Om det inte finns någon lämplig KRAV-certifierad anläggning inom ursprungsområdet ska du använda en förädlingsanläggning så nära det angivna ursprungsområdet som möjligt Utformning av märkningen Du ska utforma märkningen som en text direkt under KRAV-märket. Texten ska ange det geografiska ursprunget som definieras i regel Detta komplement utgör ett undantag från regeln om friyta (regel 1.2.3). Exempel på märkning: 9/166

10 1.9 Märkning och marknadsföring för restauranger och storhushåll Detta kapitel visar hur du får märka och marknadsföra restauranger och storhushåll Märkning Du får enbart använda KRAVs märke tillsammans med information om hur stor andel av dina livsmedel som är KRAV-certifierade/ekologiska/miljöcertifierad fisk. Detta komplement utgör ett undantag från regeln om friyta (regel 1.2.3) På skylten/certifikatet Minst 25 procent KRAV-godkända råvaror. Alternativt, minst 15 st råvaror helt utbytta till KRAV-godkända. Minst 50 procent KRAV-godkända råvaror. Minst 90 procent KRAV-godkända råvaror. På menyn Du får markera dagens KRAV-märkta ingredienser med KRAVs märke på menyn Vad är KRAV-märkt? Det ska klart framgå vilka ingredienser som är av KRAV-certifierat ursprung. Om detta inte är möjligt ska personalen kunna redogöra för vilka ingredienser i en måltid som är KRAV-certifierade Märkning av buffé De KRAV-certifierade alternativen ska du märka ut tydligt på buffén Placering av certifikat 10/166

11 Certifikatet som talar om att restaurangen är KRAV-certifierad ska finnas uppsatt på en för gästen väl synlig plats. Certifikatet ska ange vad restaurangen är certifierad för, vilken andel inköp eller inköp av vilka råvaror som restaurangen förbundit sig att göra och vilket certifieringsföretag som har utfört certifieringen. Du kan dessutom presentera informationen på en egen skylt där du får använda KRAVs märke enligt regel Allmänna regler KRAVs regler har skapats för att visa hur du kan bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet enligt den ekologiska produktionens målsättning. Certifiering enligt KRAVs regler är ett sätt för dig att öka trovärdigheten i din verksamhet gentemot kunder och konsumenter. Att skriva ett avtal om att följa KRAVs regler är ett frivilligt åtagande som är öppet för alla. KRAV har rätt att utan att fråga de anslutna eller någon annan ändra reglerna för alla anslutna för att bevara värdet av KRAV-märkningen (K). Läsanvisning I kapitel 2 finns allmänna regler som rör alla som är anslutna till certifiering enligt KRAVs regler. Avsnitt 2.1 är en introduktion till att följa KRAVs regler. Avsnitt handlar om certifieringens olika delar; åtaganden, revision, om du inte följer reglerna och möjligheter att överklaga certifieringsorganets beslut. Avsnitt handlar om avtalsfrågor. Avtal reglerar ansvar och skyldigheter för KRAV-anslutna företag, certifieringsorgan, och KRAV ekonomisk förening. Frågor som tas upp är avgifter, uppsägning av avtal, sekretess och hantering av personuppgifter samt avtal med tredje part. Avsnitt innehåller de regler för verksamheten som är lika för alla anslutna företag. Det är regler om hantering och särhållning av produkter, rengöring och regler om sociala villkor samt en generell regel om att du ska följa lagen. Avsnitt innehåller regler för förpackningar och miljöskydd. Regler för miljöskydd finns i avsnitt 2.17 för de regelområden som inte tillhör lantbruk och i kapitel 3 för regelområdena inom lantbruk, alltså växtodling, växthus, svampodling, djurhållning och biodling. Avsnitt 2.18 innehåller energiregler som gäller för alla anslutna. 2.1 Vad det innebär att följa KRAVs regler Det här avsnittet beskriver kort vad det innebär när du ansluter ditt företag till certifiering enligt KRAVs regler, och för vilka olika regelområden du kan certifieras Regelområden regler anpassade till olika sorters produktion KRAVs regler är dels allmänna, dels anpassade till olika typer av verksamhet. När du åtar dig att följa KRAVs regler gör du det för ett eller flera regelområden. De olika regelområdena som finns för närvarande är: Marknadsföring av kaffe eller öl som serveras av annan aktör avsnitt 1.7 Frivillig ursprungsmärkning avsnitt 1.8 Hantering av KRAV-produkter avsnitt 2.14 Växtodling kapitel 4 Växthus avsnitt /166

12 Svampodling avsnitt 4.7 Djurhållning kapitel 5 Biodling kapitel 6 Vattenbruk kapitel 7 Vildväxande produktion kapitel 8 Livsmedelsförädling kapitel 9 Slakt kapitel 10 Fodertillverkning kapitel 11 Produktionshjälpmedel kapitel 12 Textil, hudar, läder och skinn kapitel 13 Butik kapitel 14 Restaurang kapitel 15 Import och införsel kapitel 16 Fiske kapitel Ansökan Ansök till ett godkänt certifieringsorgan om du vill bli certifierad enligt KRAVs regler för växtodling, förädling, eller något annat regelområde. Vilka regelområden du kan välja bland framgår av regel Du som ansöker om KRAV-anslutning förbinder dig att: följa de delar av KRAVs regler som din ansökan gäller (EU) lämna kompletta ansökningshandlingar till certifieringsorganet (EU) betala avgifter för den aktuella certifieringen till certifieringsorganet (EU) och licens till KRAV. (K) De regler som gäller finns på KRAVs webbplats, Reglerna kan också beställas från KRAVs kontor i Uppsala. Du ska använda den senaste versionen av reglerna. KRAV har som mål att meddela den anslutne i god tid när reglerna för KRAV-certifierad produktion ändras. Målet är att meddela detta senast 3 månader innan de nya reglerna träder i kraft. KRAVs hemsida räknar upp vilka certifieringsorgan som är godkända. Du kan få ansökningshandlingar och information om gällande regler och priser från certifieringsorganen. 12/166

13 För de flesta verksamheter kan du lämna in din ansökan när som helst under året. Har du en produktion som kräver karenstid ska certifieringsorganet meddela när din produktion kan bli godkänd. För vildväxande produktion, kapitel 8 finns ett senaste ansökningsdatum på våren för att certifieringsorganet ska kunna planera och utföra revision i tid. Detta datum står i certifieringsorganets ansökningshandlingar för varje år Frivilligt att vara ansluten Att vara KRAV-ansluten är ett frivilligt åtagande som står öppet för alla som följer KRAVs regler och certifieringsorganets avtal. (EU) Följa regler och regeländringar Anslutning innebär att du ska följa KRAVs regler och de ändringar som sker i dessa. Du kan få stöd av material på KRAVs hemsida KRAVs regler följer EU-förordning 834/2007 Följer du KRAVs regler följer du också EUs förordning om ekologisk produktion. Du behöver inte särskilt förvissa dig om att du följer förordningen för de KRAV-märkta produkterna, eftersom KRAVs regler är skrivna för att följa den. Om förordningen och KRAVs regler ändå skulle skilja sig, gäller förordningen. Följande av KRAVs regelområden har ingen motsvarighet i förordningen: del av kapitel 11 fodertillverkning gällande foder till sällskapsdjur, kapitel 13 Textil, hudar, läder och skinn, kapitel 14 Butik, kapitel 15 Restauranger och storhushåll och kapitel 17 Fiske KRAV-märkning vid ekologisk produktion i Sverige Du får inte KRAV-märka produkter som är producerade i Sverige om råvarorna är certifierade enligt ett annat ekologiskt regelverk än KRAVs regler. Vid import och införsel gäller särskilda regler för att du ska kunna KRAV-märka produkter, se kapitel 16 Import och införsel. 2.2 Certifiering Detta avsnitt berättar hur anslutna företag får sitt certifikat intyget som visar för vilka regelområden företaget är certifierat. Utan certifikat får du inte sälja produkter med KRAVs namn och märke. Tänk särskilt på Lämna din ansökan i tillräckligt god tid så att certifieringsorganet hinner hantera den innan du vill börja med KRAV-certifierad verksamhet. Respektive certifieringsorgan informerar om när du måste lämna ansökan och om eventuella avgifter för att det exempelvis krävs en ny revision efter en ändring av verksamheten. (K) Du måste ha ett certifikat Du får inte sälja produkter med KRAVs namn eller märke innan du fått det underskrivna anslutningsavtalet och ett certifikat för det regelområde din verksamhet omfattar av certifieringsorganet. Innan certifieringsorganet kan utfärda ett certifikat krävs en revision av din verksamhet och att resultatet av revisionen är godkänt. (EU) Tänk särskilt på Butiker med flera som enbart säljer färdigförpackade varor till konsument behöver inte vara certifierade. Partihandlare som hanterar KRAV-märkta eller EU-ekologiska produkter måste ha en certifiering enligt EUförordningen, eller en certifiering omfattande hantering enligt KRAVs regler Ansök om nya regelområden för att få nytt certifikat Du måste ansöka om och få ett nytt certifikat från certifieringsorganet för ny verksamhet som berörs av ett regelområde som du inte tidigare ansökt för. De olika regelområdena framgår av regel /166

14 2.2.3 Anmäl ändringar Du åtar dig som ansluten att informera certifieringsorganet om alla väsentliga ändringar av verksamheten. (EU) En väsentlig ändring är till exempel att verksamheten flyttar, att ägarförhållandena ändras eller att du byter ut den person som du har angivit som din kontaktperson för KRAVs regler. En väsentlig ändring kan även vara att du ändrar en certifierad produktion så att information som du tidigare lämnat om produktionen och som har betydelse för certifieringen inte längre stämmer. Du måste ansöka om och få ett särskilt nytt skriftligt beslut från certifieringsorganet för: ny brukningsenhet/ladugård/växthus (EU) nya skiften (EU) nytt djurslag (EU) ny produktionsplats (EU) ny produktionslinje (EU) nya processer Meddela nya produkter till KRAV Om du är certifierad för ett eller flera av regelområdena vattenbruk, livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, produktionshjälpmedel eller import och införsel ska du anmäla till KRAV vilka KRAV-certifierade produkter du tänker sälja, innan du börjar marknadsföra dem. Anmälan görs via KRAVs hemsida. (K) Ditt certifieringsorgan verifierar att uppgifterna är korrekta när de gör revision. (K) 2.3 Dina åtaganden som certifierad Ditt ansvar som certifierad innebär bland annat att du ska ha en kontaktperson, att du dokumenterar hur du följer KRAVs regler, att du anmäler avvikelser och ser till att alla berörda inom verksamheten vet vad KRAVcertifieringen innebär Informera personalen Du ska informera alla berörda inom verksamheten om vad KRAV-certifieringen innebär. Du ansvarar för att all personal som hanterar KRAV-certifierade produkter känner till kraven på produktionen tillräckligt väl för att de ska kunna följa reglerna. (EU) Kontaktperson Utse en kontaktperson för varje produktionsplats som omfattas av avtalet om certifiering enligt KRAVs regler. Kontaktpersonen ska vara väl insatt både i KRAVs regler och i den verksamhet som bedrivs på produktionsplatsen. Du ska även meddela certifieringsorganet kontaktpersonens namn. (K) Dokumentationskrav Dokumentera hur du uppfyller KRAVs regler och ha dokumentationen tillgänglig på det vis som certifieringsorganet begär. Certifieringsorganet har rätt att kräva att du har den dokumentation som certifieringsorganet anser sig behöva. Du ska löpande dokumentera de produkter och råvaror som du köper in till den KRAV-certifierade produktionen. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om vad du köpt, hur mycket du köpt samt vem eller vilket företag som levererat produkterna eller råvarorna. Du ska som KRAV-ansluten också dokumentera de KRAV-certifierade varor du säljer på samma sätt, det vill säga vad du sålt, hur mycket och till vem eller vilket företag. (EU) För att inköpta råvaror och produkter ska kunna räknas som KRAV-certifierade måste det tydligt framgå att de är det på fakturor eller följesedlar som du ska ha tillgängliga vid revision. (EU) Du ska spara dokumentationen i två år så att certifieringsorganet kan kontrollera den. (K) 14/166

15 2.3.4 Anmäl avvikelser Anmäl så snabbt som möjligt till certifieringsorganet om du eller någon annan av ett eller annat skäl råkar bryta mot reglerna för KRAV-certifierad produktion inom din verksamhet så att det leder till en stor avvikelse. Du ska göra det oavsett vem som brutit mot reglerna och oavsett om det varit av misstag eller inte. (EU) Informera köpare om ändringar Om en produkt som varit KRAV-certifierad inte längre är det ska du omedelbart korrigera din information om produkten så att dina kunder inte riskerar att vilseledas. Det kan vara nödvändigt att du aktivt informerar köparna, bland annat för att undvika felaktig marknadsföring Ekonomiskt ansvar gentemot köpare Du har som säljare av produkter med KRAVs namn eller märke det fulla ansvaret för att KRAVs regler följs i den KRAV-certifierade produktionen. Ditt företag får ta eventuella ekonomiska konsekvenser gentemot köparen om du levererar produkter som KRAV-certifierade fast de inte är det. (K) 2.4 Revision av KRAV-certifierad produktion Certifieringsorganet har rätt att när som helst kontrollera att du följer KRAVs regler. Under sådana så kallade revisioner inspekterar certifieringsorganet din verksamhet för de regelområden som du har anmält att du vill få certifierade. Ett kvalitetsledningssystem eller motsvarande gör ofta revisionen och bedömningen enklare. Tänk särskilt på Kravet på att införa rutiner för att följa KRAVs regler i ditt kvalitetsledningssystem gäller endast de anslutna som har ett kvalitetsledningssystem. Om certifieringsorganet hittar avvikelser ska du rätta till felen om det går och förebygga att de upprepas (se avsnitt 2.5.) Du kan överklaga certifieringsorganets beslut (se avsnitt 2.6) Oanmälda och föranmälda revisioner Certifieringsorganet har rätt att genomföra oanmälda eller föranmälda revisioner när som helst under avtalstiden Tillträde Certifieringsorganet har rätt att inspektera och få dokumentation om all verksamhet som du som KRAVansluten bedriver om certifieringsorganet anser att det behövs för att kunna certifiera den anmälda produktionen. Du ska lämna all information om verksamheten som certifieringsorganet begär, till exempel olika handlingar, certifikat och bokföring (EU) låta certifieringsorganet få tillträde till marker, växthus, stallar, lager, tillverknings- och produktionslokaler, försäljningsställen, serveringsställen och andra platser som ingår i verksamheten. (EU) Provtagning Certifieringsorganet har rätt att ta stickprov vid produktion och av produkter. Om certifieringsorganet ber om detta så ska du genomföra analys av mark, råvaror, produkter eller annat som ingår i den aktuella produktionen. (EU) 2.5 Om du inte följer reglerna Syftet med att utfärda avvikelser är att få verksamheten att fungera bättre, att tydligt visa när KRAVs regler inte uppfylls, att förhindra att produkter som inte uppfyller reglerna kommer ut på marknaden samt att förhindra att 15/166

16 KRAV-märkets trovärdighet skadas. Tänk särskilt på Sekretess gäller inte mellan certifieringsorgan när de utreder avvikelser. Tvärtom är certifieringsorganen skyldiga att mellan sig vara öppna med uppgifter så att alla avvikelser kan redas ut Vad en avvikelse är En avvikelse är när verksamheten inte följer en KRAV-regel, helt eller delvis. Det är normalt att en verksamhet har mindre avvikelser. Det viktiga är att du upptäcker och avhjälper dina avvikelser samt förebygger så att de inte sker på nytt Din revisor upprättar en avvikelse När en revisor upptäcker en avvikelse, ska revisorn dokumentera avvikelsen. Varje avvikelse ska dokumenteras i ett separat dokument. Detta kallas för att avvikelsen upprättas. Det finns tre grader av avvikelser; mindre, större och avstängningsgrundande Att släcka en avvikelse Du åtgärdar en avvikelse i två steg genom att du dels avhjälper det aktuella problemet och dels förebygger så att avvikelsen inte händer igen. Vad du har gjort ska du redovisa för revisorn, som ska bedöma om problemet verkligen är avhjälpt och om de förebyggande åtgärderna är tillräckliga. När revisorn godkänner åtgärderna är avvikelsen släckt. Exakt hur avvikelser släcks varierar beroende på om det är en mindre, större eller avstängningsgrundande avvikelse Du får släcka avvikelsen direkt om det är möjligt I vissa fall kan revisorn släcka en avvikelse medan revisorn fortfarande är på plats. Avvikelsen ska dock alltid upprättas. På det viset blir det enkelt att se om ett problem återkommer Mindre avvikelser En mindre avvikelse är när din verksamhet inte uppfyller ett enstaka skall-krav i en KRAV-regel. Vid en mindre avvikelse ska du inom 28 arbetsdagar lämna ett skriftligt svar till revisorn. Svaret ska innehålla: en beskrivning av vad du har gjort för att rätta till felet, det vill säga vilken avhjälpande åtgärd du gjort vilka förebyggande åtgärder du kommer att vidta så att avvikelsen inte upprepas Ditt certifieringsorgan ska sedan inom fem arbetsdagar meddela om de beslutat godkänna dina åtgärder. När certifieringsorganet har godkänt dina åtgärder är avvikelsen släckt Om dina åtgärder mot en mindre avvikelse inte kan godkännas Om certifieringsorganet inte godkänner ditt svar, meddelar de dig att avvikelsen klassas som en större avvikelse och ärendet hanteras enligt avsnitt för större avvikelser. Om certifieringsorganet anser att ditt svar delvis, men ändå inte helt och hållet löser problemet, får de begära in kompletterande information. Hur lång tid du har på dig att svara bestämmer certifieringsorganet Kontroll av dina åtgärder Certifieringsorganet kommer vid nästa revision att granska att du har avhjälpt och förebyggt avvikelsen så att den inte händer igen. Om det visar sig att du inte har avhjälpt eller inte har förebyggt avvikelsen så som du har sagt i ditt skriftliga svar, ska revisorn hantera avvikelsen som en större avvikelse. 16/166

17 2.5.3 Större avvikelse Du kan få en större avvikelse av någon av följande orsaker: Du har en avvikelse som innebär att du på ett allvarligt sätt låtit bli att följa en mer omfattande regel eller en grupp regler som reglerar närstående frågor. I kapitel 5 är de regler som normalt ger en större avvikelse markerade. Du har vid samma tillfälle fått minst 6 mindre avvikelser mot krav i samma kapitel eller totalt minst 10 mindre avvikelser. Du bedriver produktion eller verksamhet som strider mot gällande lagar och föreskrifter inom det regelområde där du är certifierad. (se regel 2.12) Arbetsvillkor eller sociala villkor är undermåliga (se avsnitt 2.13). Du har inte avhjälpt eller förebyggt en mindre avvikelse. Vilka regelområden som finns för närvarande framgår av regel Större avvikelse som kan åtgärdas Om ditt certifieringsorgan bedömer att avvikelsen kan avhjälpas begär de en skriftlig åtgärdsplan från dig. Du ska lämna den till certifieringsorganet inom sju arbetsdagar. I planen ska du beskriva: hur du ska avhjälpa felet vad som var orsaken till avvikelsen vilka förebyggande åtgärder du kommer att vidta som hindrar att liknande problem uppkommer igen Ditt certifieringsorgan ska inom fem arbetsdagar meddela om de beslutat godkänna din åtgärdsplan. Om ditt certifieringsorgan beslutar att godkänna denna plan följer certifieringsorganet upp planen genom en extra revision inom 28 arbetsdagar från den ursprungliga revisionen. Certifieringsorganet har rätt att ta betalt för denna extra revision. Det kan bli nödvändigt med ny karens Om din åtgärdsplan mot en större avvikelse inte kan godkännas Om certifieringsorganet inte accepterar din åtgärdsplan ska de besluta att underkänna produktionen ifråga helt eller delvis. Ärendet hanteras som en större avvikelse som inte kan avhjälpas se regel Certifieringsorganet får begära in kompletterande svar om man bedömer att du är nära en tillfredsställande lösning Om du inte följt din åtgärdsplan för att släcka avvikelsen Om en större avvikelse inte är åtgärdad vid den uppföljande revisionen, underkänns den berörda produktionen, helt eller delvis, omedelbart och till dess att avvikelsen är släckt. När avvikelsen är släckt påbörjas en ny karenstid för produktion som har karenstider Större avvikelse som inte kan avhjälpas Om certifieringsorganet bedömer att avvikelsen inte kan avhjälpas ska de besluta att underkänna produktionen helt eller delvis. Du ska inom sju arbetsdagar informera certifieringsorganet om: vilka åtgärder du genomfört som ett resultat av underkännandet. Till exempel att du meddelat dina kunder att en produkt inte längre är KRAV-certifierad För att produktionen åter ska kunna bli godkänd ska du: beskriva vad som var orsaken till avvikelsen 17/166

18 lämna in en plan med vilka förebyggande åtgärder du kommer att vidta som hindrar att liknande problem uppkommer igen Om certifieringsorganet beslutar att godkänna denna plan så följer certifieringsorganet upp planen genom en extra revision inom 28 arbetsdagar från den ursprungliga revisionen. Certifieringsorganet har rätt att ta betalt för denna extra revision. Om certifieringsorganet har underkänt mark eller djur krävs ny karenstid enligt reglerna. (EU) Avstängningsgrundande avvikelse Vid riktigt allvarliga avvikelser kan du stängas av under 1 3 år då du inte får vara KRAV-ansluten. Skäl för att bli avstängd är att produktionen allvarligt strider mot "Den ekologiska produktionens målsättning" genom att eller om: du medvetet använt otillåtna kemiska produkter i växtodling du gjort allvarliga avsteg från djuromsorgsregler du medvetet använt genetiskt modifierade organismer, GMO, eller GMO-produkter du medvetet använt otillåtna tillsatser i KRAV-certifierade livsmedel du förtalar eller sprider felaktig information om KRAV du medvetet påstår att en icke KRAV-certifierad råvara eller produkt är KRAV-certifierad. du upprepar en större avvikelse för tredje gången inom fem år. du agerar på annat sätt som riskerar att skada KRAV som organisation eller KRAV-märkningens värde. I detta fall beslutar KRAV om avstängning efter att ditt certifieringsorgan gjort en utredning av ditt agerande. Efter en avstängning kan du begära anslutning på samma villkor som en nyansluten. Under avstängningstiden kan du inte bli KRAV-ansluten av något certifieringsorgan Tillfälligt underkännande Din produktion kan underkännas tillfälligt, helt eller delvis om certifieringsorganet hittar en större avvikelse eller en avstängningsgrundande avvikelse hos dig. Det tillfälliga underkännandet görs medan avvikelsen utreds för att felaktiga produkter inte ska nå marknaden Underkännande En helt underkänd produktion innebär att certifikatet är tillbakadraget. En delvis underkänd produktion innebär att certifikatet är delvis tillbakadraget. Ett beslut från certifieringsorganet anger i dessa fall vilka delar av produktionen som underkännandet omfattar. Det kan till exempel handla om vissa skiften eller vissa produkter KRAVs rätt till skadestånd Om du agerat så att KRAV i betydande omfattning måste gå in och agera för att skydda sitt varumärke kan du bli ersättningsskyldig för de merkostnader som detta orsakar KRAV. (K) 2.6 Du kan överklaga Du har rätt att överklaga certifieringsorganets beslut. Ditt överklagande ska vara skriftligt och skickas till certifieringsorganets certifieringskommitté som sedan beslutar om överklagandet. (EU) Det är bara du och ditt KRAV-anslutna företag som kan överklaga ett beslut i ett enskilt certifieringsärende. Överklagandet ska ha kommit till certifieringsorganet senast tre veckor efter att du tagit emot beslutet som du överklagar. (K) Om det kommer fram ny information har certifieringsorganet rätt att ompröva ett beslut även om du inte 18/166

19 överklagat. Vill du klaga på ett certifieringsorgan ska du vända dig direkt till certifieringsorganet. Har du synpunkter på KRAVs regler vänder du dig till KRAV. 2.7 Avtalsfrågor Här kan du läsa om de formella delarna i avtalet mellan en KRAV-ansluten och certifieringsorganet. Avsnittet tar upp avgifter, ekonomisk redovisning och uppsägning av avtal. Avsnittet tar även upp byte av certifieringsorgan, sekretess, hur personuppgifter hanteras samt avtal med tredje part Licensavgiften Priset för en KRAV-certifiering består av licensavgift till KRAV ekonomisk förening certifieringsavgiften till certifieringsorganet Du ska betala en licensavgift för rätten att använda KRAVs regler och KRAV-märket enligt en prislista som fastställs varje år. Du kommer att faktureras via det certifieringsorgan som utför KRAV-certifieringen såvida du inte är certifierad för ett eller flera av regelområdena vattenbruk, livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, produktionshjälpmedel eller import och införsel. Då fakturerar KRAV dig för licensavgiften när du redovisat värdet av de KRAV-certifierade produkter du sålt (försäljningsvärdet) enligt regel (K) Utöver licensavgiften ska du betala certifieringsorganet för deras certifieringstjänster. (EU) Du ska betala licensavgiften till KRAV även om du väljer att inte sätta KRAV-märket på dina produkter. (K) Redovisning av försäljningsvärden Du som är certifierad för ett eller flera av regelområdena: vattenbruk livsmedelsförädling slakt fodertillverkning produktionshjälpmedel import och införsel ska senast den 15 mars varje år redovisa föregående kalenderårs försäljningsvärde för dina KRAVcertifierade produkter. Du ska redovisa värdena via KRAVs hemsida KRAV-anslutning Du är KRAV-ansluten när certifieringsorganet tagit emot och behandlat din kompletta ansökan och både du och certifieringsorganet har skrivit på anslutningsavtalet. Du ansvarar för att den information du lämnar i ansökningshandlingarna eller i senare information är korrekt. (EU) Avtalet med certifieringsorganet Ditt avtal med certifieringsorganet reglerar bland annat: (K) vilka uppgifter och hur du redovisar till certifieringsorganet uppsägningstider övriga villkor kring uppsägning av avtal Uppsägning av avtal När avtalet upphör ska certifieringsorganet omedelbart dra tillbaka alla giltiga certifikat och liknande. Du får 19/166

Märkning och marknadsföring

Märkning och marknadsföring Märkning och marknadsföring KRAV-märket är registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV. I detta kapitel finns regler

Läs mer

Förslag till nya Allmänna regler 2015

Förslag till nya Allmänna regler 2015 Förslag till nya Allmänna regler 2015 Läsanvisning Dokumentet innehåller förslag till nya allmänna regler kapitel 2, 3 och 20 samt ny bilaga 7. Dessutom innehåller dokumentet förslag till mindre tillägg

Läs mer

22.3 Rutin för internrevision i kök

22.3 Rutin för internrevision i kök Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad Karin Lundell, 016-710 23 54 22.3 Rutin för i kök Datum för : Kökets besöksadress: Kökets telefonnummer: Kökets KRAV-ansvarig:

Läs mer

Checklista. lista. Ja Nej Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur.

Checklista. lista. Ja Nej Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur. lista Version 2016-04-01 Enhetsnamn: Revisor: Ja Nej 15.1.4 Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur. Vi använder WWF:s fiskguide Vi serverar inga livsmedel som är märkta att de är framställda

Läs mer

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Läsanvisning I regeltexten nedan har strukturen och numreringen på reglerna ändrats för att bättre stämma överens med KRAVs skrivregler för

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Revisionens omfattning (markera relevanta kryssrutor med J )

Revisionens omfattning (markera relevanta kryssrutor med J ) Kunduppgifter Kundnr: 338 Revisor Torbjörn Holmberg Företag: MälarChark AB Certifieringsorg. Valiguard AB Kontaktperson: Andreas Gisselfeldt Bevittnad Nej Gatuadress/Box: Hejargatan Revisionsdatum 02-03.0.204

Läs mer

8 Vildväxande produktion

8 Vildväxande produktion 8 Vildväxande produktion Vildväxande produktion är omfattar växter som kan samlas i skog och mark och alger från sjöar och hav som har insamlats utan att någon odlar dem. Kommentar [p1]: Allmän kommentar

Läs mer

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015.

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva 2015. Jämförelse med samma kapitel, utgåva 2014. Understruken text är ny, genomstruken borttagen.

Läs mer

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke Dok version: 4.0 (2015-03- 03) Innehåll Om detta dokument:... 3 Generella regler:... 3 Vilka produkter avses?... 3 Hur ska man skriva?... 3

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015 Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015 2015 Dnr:2015-3102 Utgivningsdatum: 2016-06-14 Utgivare: Miljöförvaltning Kontaktperson: Anne Jungar, Kristine Fornander 3 (14) Sammanfattning Livsmedelskontrollen

Läs mer

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ SIGILL BIODLING VERSION 2015:2 GILTIG FRÅN 2015-04-01 SIGILL BIODLING Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten till denna

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Profilprogram för varumärket nyckelhålet

Profilprogram för varumärket nyckelhålet Profilprogram för varumärket nyckelhålet Utgivet av Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark), Helsedirektoratet och Mattilsynet (Norge) Innehåll Introduktion Sidan 3 Symbolen Nyckelhålets

Läs mer

Grafisk manual för märkesanvändare

Grafisk manual för märkesanvändare Grafisk manual för märkesanvändare 1 Innehållsförteckning Till er som är märkesanvändare 3 Kriterier för Svenskt kött 4 Ursprungsmärkningen Svenskt kött 6 Versioner av märket 7 Märkets färger 8 Märkets

Läs mer

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ SIGILL BIODLING VERSION 2015:2 GILTIG FRÅN 2015-04-01 SIGILL BIODLING Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten till denna

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Allergener i oförpackade livsmedel

Allergener i oförpackade livsmedel Allergener i oförpackade livsmedel Kontrollprojekt 2016 Kommunerna i Jönköpings län Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Krav på allergiinformation... 4 Syfte... 5 Projektets genomförande och omfattning...

Läs mer

Avtal för användning av märket Från Sverige

Avtal för användning av märket Från Sverige Bilaga 4 Avtal för användning av märket Från Sverige 2017-04-11 Avtal för användning av märket Från Sverige 1. Rättigheter Svenskmärkning AB (SvAB), 105 33 Stockholm, upplåter härmed till Företagsnamn

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

MÄRKNING OCH HANTERING

MÄRKNING OCH HANTERING Gäller från 2009-11-01 MÄRKNING OCH HANTERING REGLER FÖR HANTERING AV IP SIGILL-RÅVAROR OCH MÄRKNING MED SVENSKT SIGILL Grafisk form och produktion Condesign Communications AB 2009-10 foto Frans Hällqvist,

Läs mer

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL Grundcertifiering Standard för kvalitetssäkrad livsmedelshantering, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel. LIVSMEDELSSÄKERHET

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick om vilka

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker. LIVSMEDELSSÄKERHET Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

16 Import och införsel av produkter eller råvaror

16 Import och införsel av produkter eller råvaror 16 Import och införsel av produkter eller råvaror KRAV vill göra det lättare för dig att handla med ekologiska produkter från resten av världen. På så sätt hoppas KRAV kunna öka de ekologiska produkternas

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag Version: 2016-05-11 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB SBSC dok 120762003 Införda ändringar Bilaga 1 och 2 Innehållsförteckning 1 Omfattning...3

Läs mer

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad produktion Utgåva januari 2010 Postadress: KRAV Box 1037, 751 40 Uppsala Besöksadress:

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP GRIS GRUNDCERTIFIERING. Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion.

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP GRIS GRUNDCERTIFIERING. Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion. IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP GRIS GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör

Läs mer

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Miljö- och Byggnadsavdelningen Jonas Leo Anna Moldovani Dnr 2014/0916 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Redlighet och Spårbarhet 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version:

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version: VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan Version: 2016-03 - 04 Vägledning för ansökan Certifiering av ledningssystem för kvalitet (SS-EN ISO 9001:2008) Certifiering av miljöledningssystem (SS-EN ISO 14001:2004)

Läs mer

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar Regler för KRAV-certifierad produktion JULI 2008 KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad produktion Utgåva juli 2008

Läs mer

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel:

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: 1 februari 2016 Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: - Korrigering av tilläggskrav för animalieproduktion Svara senast 31 mars till regler@krav.se Hjälp oss att göra våra regler

Läs mer

Kontroll av pizzeriornas redlighet

Kontroll av pizzeriornas redlighet 2013-05-23 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Kontroll av pizzeriornas redlighet Författare: Kalle Tegnestedt Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

Checklista märkning av trä och träemballage

Checklista märkning av trä och träemballage Checklista märkning av trä och träemballage Denna checklista ska du använda vid kontroll av företag som har tillstånd för att märka trä och träemballage med sundhetsintyg i form av KD 56 C/30 minuter-märke

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

Regler 2016 FODERTILLVERKNING

Regler 2016 FODERTILLVERKNING Regler 2016 KRAVs regler innehåller dels allmänna regler i kapitel 2, 3 och 20 som berör alla - oavsett produktionsinriktning, och dels regler som är anpassade till olika typer av produktion. Här har vi

Läs mer

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal 1. Vad är KRAV? En ekonomisk förening och Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun

Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun 1. Kedja översikt Kedjans namn: Skolrestauranger Ansvarig och kontaktperson för KRAV-certifiering: Madelene Lagerlöf Internrevisorer:

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Beslut om uppsagt avtals begränsade gällandetid. Avser EU-ekologisk certifiering

Beslut om uppsagt avtals begränsade gällandetid. Avser EU-ekologisk certifiering Kundnummer: 92640677 Gothemsgården Gotland AB C/o Mikael Tranefalk Skogsfrugränd 23 167 62 Bromma Kundnummer: 92640677 Organisationsnummer: 556822-4736 Anga Suderbys 824 623 72 Katthammarsvik Tel: 0768-11

Läs mer

IP SIGILL SPANNMÅL & OLJEVÄXTER

IP SIGILL SPANNMÅL & OLJEVÄXTER IP STANDARD VERSION 2017:1 GILTIG FRÅN 2017-01-01 IP SIGILL SPANNMÅL & OLJEVÄXTER Standard för kvalitetssäkrad spannmåls- & oljeväxtproduktion med tillval klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET MILJÖ Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2017:2 GILTIG FRÅN IP ARBETSVILLKOR. Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor

IP STANDARD VERSION 2017:2 GILTIG FRÅN IP ARBETSVILLKOR. Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor IP STANDARD VERSION 2017:2 GILTIG FRÅN 2017-01-01 IP ARBETSVILLKOR Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor ARBETSMILJÖ ARBETSVILLKOR SOCIALT ANSVAR Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör

Läs mer

Checklista för revision utförd av certifieringsorgan

Checklista för revision utförd av certifieringsorgan Bilaga 5 Checklista för revision utförd av certifieringsorgan 1. Märkesanvändare utan egen tillverkning och hantering. 2. Märkesanvändare med egen tillverkning/hantering av produkter med Från Sverige/Kött

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning 2017-01-01 KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag ska kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget

Läs mer

Marknadsför er certifiering. Kundinstruktioner för Bureau Veritas Certification certifieringslogotyper

Marknadsför er certifiering. Kundinstruktioner för Bureau Veritas Certification certifieringslogotyper Marknadsför er certifiering Kundinstruktioner för Bureau Veritas certifieringslogotyper CERTIFICTION INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 1.1 GRATTIS s 2 1.2 CERTIFICATION POLICY s 3 2. INTRODUKTION AV CERTIFIERINGS

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Pris: 200 kr, inkl. moms. Regler för KRAV-certifierad produktion

Pris: 200 kr, inkl. moms. Regler för KRAV-certifierad produktion Pris: 200 kr, inkl. moms Regler för KRAV-certifierad produktion JANUARI 2008 KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Lena Björklund-Stoehr Telefon: 08-508 28 187 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-20 p. 12 Yttrande över

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

Regler för användning av certifikatsmärke utfärdat av SP Certifiering

Regler för användning av certifikatsmärke utfärdat av SP Certifiering Regler för användning av certifikatsmärke utfärdat av SP Certifiering CERTIFI AD ER Grundvillkor för att få använda certifikatsmärke utfärdat av SP Certifiering SP:s certifikatsmärke får användas under

Läs mer

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel:

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: 1 februari 2016 Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: - KRAV-certifiering utanför EU Svara senast 31 mars till regler@krav.se Hjälp oss att göra våra regler bättre! KRAVs styrka

Läs mer

AVTAL. 1. Restaurangens åtagande

AVTAL. 1. Restaurangens åtagande AVTAL mellan Astma- och Allergiförbundet, Stockholm, org.nr 802005-7512, nedan kallat "Förbundet" och xxxxxxxx, org.nr xxxxxx-xxxx nedan kallat "Företaget" avseende rätten för Företaget att använda Förbundets

Läs mer

Checklista för internrevision

Checklista för internrevision Bilaga 1 Checklista för internrevision 2017-04-11 Innehåll 1. För märkesanvändare som anlitar legoproducenter 2. För märkesanvändare med egen tillverkning / hantering av produkter med Märket eller anläggning

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (7) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion 4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Att du vet att konsumenten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330); SFS 2016:1181 Utkom från trycket den 9 december 2016 utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10 INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva 5 2005-08-10 Inledning Varför ska man bli certifierad? Det är det bästa sättet att visa att man

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Hjälpreda Senast ändrad; 29 februari Berör alla checklistor;

Hjälpreda Senast ändrad; 29 februari Berör alla checklistor; Hjälpreda Senast ändrad; 29 februari 2016 Berör alla checklistor; Frågetecken kring urval av produkter; Projektledningen har efter Kick-off, den 19 februari, fått frågor kring hur urvalet av produkter

Läs mer

Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014. Lena Holmström & Louise Hultqvist

Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014. Lena Holmström & Louise Hultqvist Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014 Lena Holmström & Louise Hultqvist 2014 Utgivningsdatum: 2015-XX-XX Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Lena Holmström, Louise Hultqvist Kontaktperson: Daniel

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun

RAPPORT. Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun RAPPORT Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun Miljöförvaltningen 2017 Miljöförvaltningen RAPPORT 1 Linda Nilsson linda.nilsson@lund.se Praktikant 2017-05-23 Rapport- Undersökning

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Växjö 2014-05-30 Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Idag finns det mer än 800 KRAV-certifierade restauranger, caféer och storhushållskök i Sverige.

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder Föredragen av Erkki Vesanto Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Anvisningen har beretts i Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsenheten, 20150121

Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsenheten, 20150121 Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen Livsmedelsenheten i Jönköping 10 miljö- och hälsoskyddsinspektörer Kontrollerar mer än 1000 livsmedelsverksamheter Planerad kontroll Registreringar

Läs mer

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad produktion Utgåva juli 2006 Postadress: KRAV Box 1037, 751 40 Uppsala Besöksadress:

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

Kommunikationsmaterial som finns att ladda ner eller beställa på frånsverige.se.

Kommunikationsmaterial som finns att ladda ner eller beställa på frånsverige.se. Kommunikationsmaterial som finns att ladda ner eller beställa på. Materialet finns att ladda ner som tryckbara pdf:er med skärmärken, jpgs (300 dpi) eller som vektoriserade eps-filer (skalbara storleksmässigt).

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

VÄGLEDNING PERSONCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version:

VÄGLEDNING PERSONCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: VÄGLEDNING PERSONCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-03-04 Vägledning för ansökan Certifiering av personer info@sbsc.se www.sbsc.se Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter.

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. kött, ÄGG & MJÖLK 100 % svenskt. NU BLIR DET ENKLARE ATT HITTA SVENSKA LIVSMEDEL, RÅVAROR

Läs mer